P. 1
Referat Moneda STABILITATE sI

Referat Moneda STABILITATE sI

|Views: 2,037|Likes:
Published by Adelina Almajan

More info:

Published by: Adelina Almajan on May 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1 Politica monetara si evolutii in formularea obiectivelor
 • 1.2.1 Instrumentele politicii monetare
 • 1.2.2 Factorii de influienta
 • 2.1 Rezervele minime obligatorii
 • 2.2 Instrumente de refinantare
 • 2.3 Creditul de licitatie
 • 2.4 Operatiunile de swap valutar
 • 2.5 Operatiunile de open-market
 • 3.1. Plafoanele de credit
 • 3.4.1 MASA MONETARĂ
 • 3.4.2 CURSUL DE SCHIMB
 • 4.1.1. Conceptul de politica fiscala
 • 4.1.2. Instrum 656p1516g entele politicii fiscale
 • 4.1.3. Bugetul public
 • 4.1.4. Modelarea politicii fiscale
 • 4.1.5. Curba Laffer
 • 4.1.6. Multiplicatorii fiscali si bugetari
 • 4.1.7. Stabilizatorii fiscali automati
 • 4.1.8. Macrostabilizarea prin politica fiscala
 • 4.2.1. Conceptul de politica monetara
 • 4.2.2. Instrumentele politicii monetare
 • 4.2.3. Modelarea politicii monetare. Curba LM
 • 4.3. Echilibrul economic intern. Analiza IS – LM
 • 4.4. Alegerea politicii guvernamentale “optime”
 • 4.5. Ajustarea socurilor

STABILITATE sI ECHILIBRU MONETAR SECŢIUNEA 3.1.

STABILITATEA MONETARÅ, PUNCT DE PLECARE PENTRU ÎNTÅRIREA MONEDEI NAŢIONALE

3.1.1 Puterea de cumpårare a banilor Banii pot fi definiti ca fiind un ansamblu de mijloace sub forma monedelor si a semnelor de valoare care, prin 22122g619w decizia autoritåtii suverane, circulå ca purtåtoare ale unei anumite puteri de cumpårare, în exercitarea anumitor functii care le sunt proprii, a unui numår de operatiuni specifice. Banii au un rol important în economie, participând în mod activ la toate procesele complexe ale realizårii produsului social, la distribuirea si redistribuirea venitului national. În ceea ce priveste continutul notiunii de putere de cumpårare a banilor, literatura de specialitate face distinctie între: puterea de cumpårare internå a unei unitåti monetare, puterea de cumpårare a populatiei si puterea de cumpårare a monedei nationale fatå de monedele stråine. Puterea de cumpårare a unei unitåti monetare exprimå volumul de mårfuri si servicii care pot fi achizitionate cu aceastå unitate, într-o perioadå si pe o arie geograficå determinatå, comparativ cu o altå perioadå luatå ca bazå de comparatie. Indicele puterii de cumpårare a unei sume exprimate în unitåti monetare evolueazå în sensul invers evolutiei indicelui preturilor. Pentru determinarea cât mai corectå a puterii de cumpårare interne a monedei sunt necesare douå conditii: a) alegerea indicelui preturilor care prezintå interes pentru analiza ce se efectueazå (indicele preturilor produselor alimentare, industriale, al serviciilor, etc., indicele general al preturilor); b) calcularea corectå a acestui indice, tinând cont de faptul cå diferitele categorii de preturi nu evolueazå uniform. Puterea de cumpårare a populatiei exprimå capacitatea realå de cumpårare a veniturilor bånesti ale populatiei într-o anumitå perioadå, fatå de o altå perioadå luatå ca bazå de referintå. Acest indice reflectå, pe de o parte, evolutia preturilor, iar pe de altå parte, evolutia veniturilor bånesti ale populatiei. Puterea de cumpårare a monedei nationale fatå de aceea a monedelor stråine (putere de cumpårare pe plan extern) reflectå raportul dintre puterile de cumpårare interne ale monedelor comparate. Raportul dintre preturile interne si cele externe este exprimat de cursul valutar (curs de schimb), adicå de raportul valoric dintre douå monede. Din cele aråtate mai sus rezultå cå în toate acceptiunile puterii de cumpårare a monedei, evolutia preturilor constituie barometrul, mai mult sau mai putin exact, al puterii de cumpårare a banilor.

3.1.2 Stabilitatea monetarå. Stabilitatea monetarå exprimå posibilitatea mentinerii puterii de cumpårare (indiferent de forma la care ne referim) la intervale de timp diferite. Pe plan intern, în conditiile economiei de piatå, o putere de cumpårare stabilå coincide cu echilibrul care trebuie så existe între cererea solvabilå si productia de bunuri si servicii oferite pe piatå. De aceea, preocuparea pentru asigurarea stabilitåtii puterii de cumpårare a banilor este nemijlocit legatå de aceea pentru asigurarea stabilitåtii preturilor. În cazul în care depåsirea de cåtre cererea solvabilå a productiei oferite pe piatå are o cauzå monetarå, fenomenul este cunoscut sub denumirea de inflatie, iar în cazul contrar, al insuficientei cererii solvabile provocate, de asemenea, de o cauzå monetarå, el este cunoscut sub denumirea de deflatie, probleme pe care le vom analiza în capitolul urmåtor al lucrårii. În economia planificatå s-a vorbit despre stabilitatea puterii de cumpårare a banilor ca o problemå de echilibru care si-ar fi gåsit rezolvarea prin realizarea sarcinilor de plan. Se afirma cå planul prevedea volumul de mårfuri si servicii destinate nevoilor populatiei, corelat cu veniturile bånesti ale acesteia pe o perioadå datå (lunå, trimestru, an). În realitate, sistemul centralizat din fostele tåri socialiste, elaborarea de planuri fårå o bazå realå, înregistrarea de dezechilibre structurale ale economiei, realizarea unor balante de plåti cu solduri pasive, exportul de produse necompetitive, precum si stabilirea arbitrarå a preturilor sau înghetarea lor pe perioade lungi au fåcut ca în aceste tåri så se instaleze, treptat, instabilitatea economicå si monetarå, respectiv inflatia, uneori vizibilå, alteori ascunså si så se degradeze continuu calitatea vietii. Stabilitatea si întårirea monedei nationale sunt procese care nu se realizeazå de la sine, ci sunt rezultatul unei politici economico - financiare deosebit de complexe. Se poate afirma cå, în vasta evolutie a economiei nationale si, mergând mai departe, a economiei internationale, aproape nu existå variabile care så nu se repercuteze, într-un fel sau altul, într-o måsurå sau alta, asupra echilibrului monetar, asupra stabilitåtii puterii de cumpårare a monedei nationale. Evolutia unei monede e determinatå nu numai de fenomenele economice, ci si de cele politice, militare, sociale, etc. Un exemplu recent, deosebit de edificator este criza Golfului care a avut si continuå så aibå implicatii si consecinte pe diferite planuri, inclusiv în domeniul monetar. Astfel, moneda celui bogat si puternic stat din lume, dolarul S.U.A., a înregistrat o scådere semnificativå fatå de marca germanå, yenul japonez si fatå de alte valute în urma conflictului militar din Golf. Pe de altå parte, cresterea pretului petrolului, de la 20 de dolari la 40 de dolari barilul, în numai douå luni de la izbucnirea conflictului, a creat mari probleme tårilor importatoare, cu consecinte asupra economiilor si valutelor lor, inclusiv pentru S.U.A. care importå mai mult de jumåtate din petrolul consumat. Asadar, fiecare dolar plåtit în plus sporeste presiunile inflationiste în economie si cu cât sporesc preturile interne, cu atât se depreciazå moneda. O problemå mult controversatå în teoria monetarå este aceea a bazelor stabilitåtii monetare. Diversitatea de opinii se referå la întrebarea dacå stabilitatea monetarå este

intrinsecå, adicå puterea de cumpårare a banilor derivå din esenta acestora, sau este extrinsecå. S-au conturat trei directii principale: a) stabilitatea puterii de cumpårare a banilor este legatå de o valoare realå (aurul), ceea ce presupune confectionarea acestora dintr-o cantitate corespunzåtoare de metal pretios sau acoperirea emisiunii prin fonduri de rezervå de metal pretios. Printre sustinåtorii teoriei metaliste se aflå si economistul român Anghel Ruginå. b) teoria nominalistå, conform cåreia baza materialå a banilor este puterea legii; deoarece banii sunt o creatie a legii, tot legea, deci statul, este forta care conferå si o anumitå valoare monedei nationale. c) puterea de cumpårare a banilor derivå din functionalitatea lor. Conform acestei teorii, puterea de cumpårare si, implicit, stabilitatea banilor depind de modul în care se desfåsoarå schimbul de activitåti economice, de proportionalitatea în desfåsurarea proceselor economice, de respectarea legilor obiective ale productiei, de adaptarea cât mai deplinå a volumului si structurii productiei la nevoile sociale, precum si de buna organizare a fluxurilor bånesti din economie, deci de un bun sistem monetar, bine aplicat. La noi, principalul rol revine Båncii Nationale a României care, potrivit legii, “stabileste si conduce politica monetarå si de credit, în cadrul politicii economice si financiare a statului, cu scopul de a mentine stabilitatea monedei nationale” (art.1 din Legea nr.34/1991 privind Statutul Båncii Nationale a României). 3.1.3 Devalorizarea monetarå. Devalorizarea monetarå, fenomen opus stabilitåtii monetare, se poate defini ca fiind reducerea legalå a valorii paritare a monedei internationale. Valoarea paritarå este datå de continutul valoric al unitåtii monetare a unei tåri sau al instrumentelor monetare internationale, continut determinat prin lege sau prin conventii internationale. Ea este exprimatå printr-un etalon (aur, o altå monedå de referintå sau un “cos de valute”) si serveste la stabilirea paritåtii monetare, adicå a raportului valoric între douå monede. ïn conditiile etalonului aur - devize, valoarea paritarå a unei monede poate fi exprimatå în aur, în dolari S.U.A., iar din 1976 si în D.S.T. Literatura de specialitate a delimitat mai multe tipuri de devalorizåri: a1) devalorizarea explicitå care este o måsurå luatå de stat în general la intervale mai mari de timp; a2) devalorizarea implicitå (depreciere monetarå), care este un proces economicofinanciar de regulå cu caracter de continuitate. b1) devalorizarea defensivå care este o operatiune de omologare oficialå a pierderii puterii de cumpårare a monedei în urma unei inflatii; b2) devalorizarea ofensivå care este o operatiune de stimulare, pe cale monetarå, a exportului.

O devalorizare efectuatå la sfârsitul unei inflatii prelungite poate stabiliza situatia. Devalorizarea favorizeazå exportul si reduce importul. Efectele devalorizårii sunt multiple atât pe plan intern cât si pe plan extern. precum si mecanismul de transmitere a consecintelor acestuia pot fi sintetizate în urmåtoarea schemå: Factori determinanti 1.c1) devalorizarea totalå . premiså si totodatå consecintå a echilibrului resurselor materiale. toate procesele legate de realizarea produsului social. de obicei. precum si în domeniul comertului exterior. În literatura de specialitate existå numeroase definitii ale echilibrului monetar care reflectå. concordanta dintre veniturile si cheltuielile bånesti ale participantilor la procesul de reproductie. respectarea echilibrului bugetar si evitarea folosirii emisiunii bånesti pentru acoperirea diferitelor cheltuieli ale statului.atunci când se reduce valoarea paritarå a unitåtii monetare nationale în raport cu alte monede de referintå (schimbarea semnelor monetare aflate în circulatie pentru satisfacerea cererii de maså monetarå). echilibrul investitiilor în raport cu mårimea acumulårilor bånesti destinate investitiilor. procesele economice se desfåsoarå fårå perturbåri si în conditii de eficientå. se reflectå în circulatia banilor. ci numai subjugatå unei politici monetare coerente si unor måsuri economice de ansamblu. Consecintele devalorizårii monetare au un caracter provizoriu si de aceea devalorizarea nu poate fi utilizatå ca mijloc în sine pentru redresarea economiei. în stabilitatea lor. REALIZAREA ECHILIBRULUI MONETAR Echilibrul monetar este si el o parte componentå a echilibrului economic general. Modificarea masei Echilibru sau bånesti dezechilibru Consecinte 1. O monedå stabilå nu este de conceput decât în conditiile în care în toate sferele si sectoarele productiei si circulatiei mårfurilor.atunci când nivelul puterii de cumpårare a monedei a ajuns så fie atât de scåzut încât constituie o piedicå pentru îndeplinirea corectå a functiilor monetare. SECŢIUNEA 3. Cererea si oferta de instrumente financiare . cerintele de realizare a acesteia dintre care amintim: desfåsurarea în conditii de proportionalitate si eficientå a proceselor din sfera productiei materiale. financiare si valutare. Se poate afirma cå în conditiile economiilor bazate pe productia de mårfuri. Procesul de realizare a echilibrului monetar. ajustând moneda la noul nivel al costurilor. impulsionând activitatea de redresare economicå. solutie de dorit în cazul unei balante de plåti externe deficitare. c2) devalorizarea partialå . de distribuirea si redistribuirea venitului national. situatie în care singura solutie este înlocuirea vechii monede cu una nouå (reformå monetarå). preturilor si veniturilor.2.

Existenta echilibrului monetar si a unei monede stabile oferå conditiile necesare dezvoltårii economice. reprezintå un obiectiv principal al politicii monetare. SECŢIUNEA 3. tot la modificarea cererii de mårfuri si servicii. cå modificårile variabilelor monetare (masa båneascå si cererea de bani) sunt responsabile atât de perturbarea echilibrului monetar. un dezechilibru monetar constând într-o cantitate de bani prea mare (inflatie). asadar. fie prin cresterea cererii de bani. Astfel. De obicei. bani de cont. fie pe ambele cåi. poate fi eliminat fie prin reducerea masei bånesti. 3. Pentru a se atinge o nouå situatie de echilibru trebuie. Echilibrul monetar. se realizeazå în cadrul procesului circulatiei. cererea de bani apare ca un element al conceptului mai general de “alegere economicå”.3. A doua operatie pe care o implicå elaborarea schemei generale a procesului de realizare a echilibrului monetar este identificarea variabilelor si a fluxurilor prin care dezechilibrul monetar. analiza procesului de formare a cererii de bani necesitå aceeasi atentie ca si analiza procesului de creare a banilor. deoarece. dacå masa båneascå devine mai mare decât cererea de bani si deflatie. pânå la urmå. Cererea de bani reflectå necesitåtile agentilor economici de instrumente susceptibile så îndeplineascå în conditiile contemporane functiile monedei (numerar. de aceea mentinerea echilibrului mone-tar. respectiv a stabilitåtii monetare. în diverse combinatii. împreunå cu masa båneascå. deci. cât si în aceea a banilor de cont. se au în vedere masa båneascå (volumul agregatelor monetare) si cererea de bani (cererea de agregate monetare). va actiona asupra restului economiei. Modificarea acestor variabile poate fi determinatå fie prin actiunea politicii monetare. Linia de actiune a dezechilibrului monetar asupra tranzactiilor financiare duce. etc. asadar. o datå apårut. fie prin actiunea altor factori exogeni. Actiunea dezechilibrului monetar asupra cererii si ofertei de instrumente financiare are drept consecinte modificarea pretului si a ratei dobânzii instrumentelor respective. Din analiza acestui proces. Modificarea cererii de bani monetar 2. deci scåderea sau cresterea volumului creditelor.1 Cererea de bani si factorii determinanti ai acesteia. actionat printr-o modificare a masei bånesti sau a cererii de bani. De aceea. . asa cum am aråtat anterior. fiind exprimat de egalitatea între cererea si oferta de monedå atât în sfera numerarului. în cazul invers). Cererea de bani reprezintå. pe termen lung. efecte temporare. Se poate spune. în spetå alegerea întrebuintårii date venitului. folosindu-se metode specifice acestor sfere. cât si de amploarea si de felul dezechilibrului ( inflatie. o variabilå esentialå a oricårui model monetar care este ecuatia de echilibru. ele se resimt în domeniul tranzactiilor reale. Efectele asupra tranzactiilor financiare sunt.3 CEREREA sI OFERTA MONETARÅ. au reiesit douå cåi principale prin care dezechilibrul monetar influenteazå celelalte domenii ale economiei: actiunea asupra cererii si ofertei de instrumente financiare si actiunea asupra cererii de mårfuri si servicii.) Astfel definitå. Cererea de mårfuri si servicii Elaborarea acestei scheme are ca primå operatie stabilirea variabilelor definitorii pentru starea de echilibru.2.

Având în vedere situatia economicå actualå a României. Într-o economie de piatå. dar aceasta nu înseamnå cå nu poate fi definitå o mårime care så reprezinte cererea de bani totalå. c) factori care tin de avantajele specifice pe care le conferå detinerea banilor. înså ei pot fi clasificati în trei mari categorii: a) factori care tin de cåile de procurare a banilor. o cerere de bani în vederea efectuårii tranzactiilor (cerere de monedå activå). 3. precum si faptul cå cererea de bani depinde de aceastå situatie concretå. cererea de bani în tara noastrå prezintå o serie de particularitåti. cât si factorii såi determinanti. . în esentå. Transpare deci o accentuatå diferentiere sectorialå a cererii de bani în perioada de tranzitie spre economia de piatå.2 Oferta monetarå. astfel: cererea de bani a unitåtilor economice de stat si cooperatiste continuå så fie. b) factori care tin de preturile relative ale diverselor forme nemonetare de avere si de veniturile pe care le aduc formele de avere respective. cât si o cerere de bani ca mijloc de rezervå (cerere de monedå inactivå). dintre care cel mai important este rata dobânzii. Aceasta este cererea care trebuie satisfåcutå prin aprovizionarea generalå cu monedå a economiei. dintre care cei mai importanti sunt mårimea venitului si mårimea averii. în structura consumului. care determinå modificåri importante în structura economiei. cererea de bani este destul de diferentiatå de la un sector economic la altul. a cårui activitate este reglatå partial prin decizii administrative si partial prin mecanismele pietei. rata dobânzii are rolul unui indicator al eficacitåtii minimale admise de colectivitatea respectivå. deoarece ea este unul din principalii factori ai echilibrului monetar. c) recesiunea economicå. iar cererea de bani a unitåtilor economice private si a populatiei este atât o cerere de bani în vederea tranzactiilor (cerere de monedå activå). si care sunt de douå tipuri: factori ce tin de asigurarea unei capacitåti de platå permanente. atât în ceea ce priveste continutul. deoarece nu se pot între-prinde nici un fel de proiecte economice care ar avea o rentabilitate mai scåzutå decât rata dobânzii existentå pe piatå. si factori care tin de posibilitatea efectuårii la momentul oportun a anumitor achizitii avantajoase de bunuri reale sau financiare.Factorii care actioneazå asupra mårimii cererii de bani sunt numerosi. în sensul cå atunci când dobânda creste. care impun asa numita “restrictie bugetarå” . b) existenta paralelå a sectorului de stat si cooperatist si a sectorului privat. Se pot mentiona urmåtoarele elemente cu efecte contradictorii asupra cererii de bani: a) existenta în continuare a unui important sector de stat si cooperatist. cererea de bani scade si invers.3. În aceste conditii. în structura socio-profesionalå etc. care se aflå într-o relatie de inverså proportionalitate cu cererea de bani.

a urmat la noi o perioadå de aplicare a teoriei clasice. Cu alte cuvinte.Dupå o fazå de pasivitate în adaptarea mecanismului bancar. Piata monetara si echilibrul ei. ïn practicå. Dacå politica monetarå foloseste ca pârghie oferta monetarå. aceasta decurgand din insemnatatea tot mai mare pe care o are moneda in economia 20220y2413u contemporana. Måsurile de politicå monetarå aplicate de Banca noastrå nationalå de aproape doi ani au rolul de a creste oferta monetarå ca mijloc de antrenare a ofertei de credite. Astfel. oferta monetarå este un obiectiv. pe aceastå cale. Numai astfel corelatå. Un lucru este cert: responsabilii politicii monetare trebuie så se decidå asupra unuia dintre obiective. de stimulare a investitiilor si. se practicå o politicå monetarå strânså. ci trebuie så fie implicatå în atingerea unor obiective finale. Ca så se reducå inflatia. amintite mai sus.I. rezultatele obtinute sunt doar partial cele dorite. Ca piata specifica. restrictivå). cat si de cea a factorilor de productie. nu o poate face decât în douå sensuri: a) practicarea måririi ratei de crestere a ofertei monetare (politicå monetarå relaxatå sau expansionistå). de crestere a produsului intern brut.B. Ca så se micsoreze deficitul balantei comerciale sau så se ajungå la echilibrul ei. oricum ar fi politica monetarå. de micsorare a ratei dobânzii. dobânzile mari micsorând lichiditatea si cererea de valutå. oferta monetarå poate supralicita pentru crearea unei economii sånåtoase. se identificå adesea cu indicele cresterii cererii de bani care va determina pe cale de consecintå mårirea ofertei monetare. piata monetara difera atat de piata bunurilor de consum. Obiectul tranzactiei pe o asemenea piata il formeaza moneda – numerar si/sau banii de cont. de obicei este practicatå o politicå monetarå relaxatå. de influenare a variabilelor macroeconomice. In ansamblul pietelor. de aceastå datå. cu efectele negative de rigoare. deci la inflatie. b) practicarea unei reduceri a ratei de crestere a ofertei monetare (politica monetarå strânså. cresterea ratei dobânzilor. ca så se reducå somajul. dar si un mijloc. O politicå monetarå nu trebuie så se limiteze doar la determinarea cantitåtii optime de monedå sau a ratei de crestere a ofertei monetare. se depreciazå rata de schimb prin practicarea unei politici monetare relaxate. determinând. în raport cu cresterea economicå. în ordinea importantei si urgentei lor fatå de o situatie economicå datå si så fixeze un calendar de actiune. . ceea ce duce la cresterea preturilor. Indicele cresterii P. piata monetara detine un rol tot mai important. ceea ce are aceleasi efecte.

piata monetara fiind o piata de oligopol. Cu toate acestea. In plus ajustarea ei se face foarte greoi. la un anumit nivel al ratei dobanzii (d’e). pa baza pretului ei. cantitatea de moneda oferita (Mo) este egala cu cea ceruta(Mc.Asa cum se poate observa in figura alaturata: d % Mo d`e Mc Mm/e Mm E In aceste situatii o crestere a cererii de moneda pe piata are ca efect sporirea atat a cantitatii de moneda pe piata cat si a ratei dobanzii.Piata monetara consta in ansamblul tranzactiilor cu moneda. din confruntarea specifica dintre cererea si oferta de moneda. . Scaderea cererii are ca efect atat scaderea cantitatii de moneda. Piata monetara se afla in stare de echilibru. gradul de risc asumat de creditor. cu un numar scazut de ofertanti si un numar mare de purtatori ai cererii. evolutiile cererii si ale ofertei de moneda converg spre realizarea echilibrului pe piata monetara. Marfa moneda este omogena. pretul tranzactiei cu moneda difera in functie de numerosi factori: termenul scadentei. La un anumit nivel al ratei dobanzii – celelalte conditii fiind date -. sumele tranzactionate etc. astfel fiind egale cu Mm/e). adica a ratei dobanzii. cat si a ratei dobanzii. cand.

si nu de suma nominala a acestora.1 1. amprentele pietei monetare sunt prezente în permanenta.2. Existenta unor costuri de transformare (in bani lichizi) este unul din motivele care explica detinerea de moneda. cererea de moneda pentru speculatie este o functie descrescatoare de rata dobanzii in piata. a modului in care concurenta dintre ofertanti si purtatorii cererii duce la echilibrarea acestei piete .2.1 Instrumentele politicii monetare 1. Scaderea ofertei de moneda conduce la o sporire a ratei dobanzii si la diminuarea cantitatii de moneda tranzactionata. Cererea de moneda este o cerere de incasari reale. Agentii economici pastreaza moneda pentru a o utiliza in efectuarea tranzactiilor si pentru a se proteja impotriva riscului. Costul de oportunitate suportat de un agent economic ce detine moneda este egal cu dobanda pe care el ar fi putut sa o obtina plasand acesti bani. Pentru o caracterizare concreta a pietei monetare mai sunt necesare inca cateva precizari.in întregul sistemului economic.2 Politica monetara si evolutii in formularea obiectivelor Instrumentele si factorii de influienta 1. Politica monetara 1. agentii economici se intereseaza de puterea de cumparare a incasarilor lor. Pentru un nivel dat al ratei anticipate a dobanzii.2 Factorii de influienta . CUPRINS Capitolul 1.Surplusul de moneda putand fi absorbit doar in cazul unei rate a dobanzii scazute. a institutiilor care actioneaza pe aceasta piata.Cresterea ofertei de moneda pe piata monetara va duce la scaderea ratei dobanzii si la cresterea masei monetare tranzactionate pe piata. Prin acest referat am incercat sa realizez o prezentare a pietei monetare. neputând fi ignorate.

2.1 Canalele de transmitere a politicii monetare Capitolul 5. Instrumentele directe ale politicii monetare 3. Eficienta instrumentelor de politica monetara Instrumentele de poltica monetara ale BCE si eficienta acestora Capitolul 2 POLITICA MONETARA. Politica monetara a BNR si instrumentele politicii monetare in Romania 5.Capitolul 2.3 Obiectivele operationale ale politicii monetare 2.2 Instrumente de refinantare 2.5 Operatiunile de open-market Capitolul 3.2 Obiectivele intermediare ale politicii monetare 2.1 Stabilitatea monedei in scopul asigurarii stabilitatii preturilor 2.2 Instrumente indirecte de politica monetara .2.2 Obiectivele politicii monetare a Bancii Nationale a Romaniei 2.3 Creditul de licitatie 2.4. Instrumentele indirecte de politica monetara 2.2.2.1 Reforma institutionala in sprijinul politicii monetare 2.2 Cerintele de lichiditate a activelor Capitolul 4.2.1 Plafoanele de credit 3.1 Instrumente directe de politica monetara 2.2 Instrumentele de politica monetara utilizate de BNR Capitolul 6.1 Orientari ale politicii monetare in Romania in perioada de tranzitie 2.1.4.2.4 Instrumente de politica monetara 2.4 Operatiunile de swap valutar 2.1 Rezervele minime obligatorii 2. NUCLEUL POLITICII DE MACROSTABILIZARE 2. Politica monetara a BNR si instrumentele politicii monetare in Romania 4.

2.2. Limitarea creditului 5. Actiunile autoritatii monetare asupra ofertei de moneda centrala (politica de rescontare si politica de baza monetara) 5.2. tendinta dominanta a politicii monetare este cea a politicilor restrictive. Conceptia keynesiana traditionala considera politica monetara drept cel mai bun instrument (“banii nu conteaza”) de influientare a economiei. POLITICA MONETARĂ sI INSTRUMENTELE POLITICII MONETARE 5. Rolul politicii monetare în anumite crize bancare recente 5. Efectele politicii monetare asupra activitatii bancare 5.2.2.2. nivel de activitate. Instrumentele de politica monetara utilizata de BNR 5. Aceasta . Canale de transmitere ale politicii monetare 5. utilizare a fortei de munca. Instrumentele politicii monetare 5.3. Evolutia politicii monetare în România 5. Astazi. ansamblu masurilor si metodelor prin care autoritatile publice abilitate cauta sa influienteze conditiile macroeconomice prin cresterea sau reducerea ofertei de bani.2.Capitolul 5.4. Din perspective noii macroeconomii clasice (ce utulizeaza teoria anticiparilor rationale) masurile de politica monetara sunt total ineficiente.2.4. Efectele politicii monetare 5.1. Actiunile autoritatii monetare asupra costului monedei centrale (rata de dobânda) 5.3.7.1.6. Eficacitatea politicii monetare 5.7. pe cand conceptia monetarista este total opusa acesteia. Aplicarea rezervei minime obligatorii în România INTRODUCERE CAPITOLUL 1. Politica monetara 5.3.5.1.7. Actiunile autoritatii monetare asupra cererii de moneda (sistemul rezervelorobligatorii) 5. Autoritatile monetare au la dispozite trei optiuni principale: suplimentarea ofertei de bani prin tiparire de bancnote (astazi aceasta optiune este rareori utilizata). POLITICA MONETARĂ Politica monetara . autoritatile monetare responsabile avand convingerea ca astfel inflatia poate fi restransa.1.3. controlul direct asupra detinerilor debani de catre sectorul monetar si operatiuni de open-market (vanzarea si cumpararea titlurilor de valoare de stat prin operatiuni pe piata libera).7. Influenta politicii monetare asupra situatiei si valorii bancii 5. Politica monetara a BNR si instrumentele politicii monetare în România 5. echilibru extern. Politica monetara isi propune sa actioneze cu un caracter global asupra variabelelor economice: prêt.3.

ele dirijeaza politica industriala) si microeconomica( in relatiile cu clientele). dar trebuie sa cedeze in fata mecaniasmelor mai indirecte lasand sa actuioneze legile pietei. mezoeconomica(prin optiunile de orientare a creditelor. 338 Elementele ce definesc politica monetara. chir in lumea contemporana. Obiectivele intermediare sunt agregatele monetare si de credit. capacitatea de adaptare a sistemului financiar. a acestor obiective: echilibrul monetar. Prin masurile specifice pe care le promoveaza. In plus. conditiile de acordare si disponibilitatea creditului I economie. deoarece supravegheaza alocarea unei resurse speciale: moneda. bancile au insotit si uneori au devansat internationalizarea economiei. Aceste variabile sunt numite oibiective intermediare si reprezinta obiectivul politicii monetare. rata dobanzii si rata schimbului. Autoritatile monetare dispun de instrumente de actiune asupra variabelelor monetare. in acelasi timp. De indata ce au puterea de a creea cea mai mare parte a masei monetare. macroeconomica(mai ales p[rin volumul monedei create). pg. autoritatile monetare incearca sa regleze nivelul cererii aggregate din economie. ele insele imperfect controlabile. bancile apar ca fiind dotate cu o putere considerabila. care au creat cadrul interventiai statului prin intermediul banilor si mersul gandirii monetariste in diferite perioade istorice. Polirtica monetara este o coimponenta esentiala a politicii economice. Puterea bancilor este. in cursul ultimilor decenii. avand in vedere diversitatea remarcabila. asa cum se descria in secolul al XIX-lea. Ele sunt uneori directe si coercitive (controlul creditului sau schimburilor). Editura Economica. influientand nivelul lichiditatii. Aceasta le confera noi responsabilitati de natura geopolitica. Obiectivele politicii monetare trebuie sa fie integrate in cadrul mai larg al politicii economice. in sinteza realizata recent de guvernatorul BNR. de performantele fiecarui grup de politici depinzand succesul de ansamblu. • Obiectivele politicii monetare. vorba de un comert asemanator celorlalte. echilibrul . sunt grupate astfel: • Teoriile economice. [1] Dictionar Economic.actiune se exercita prin intermediul variabileleort monetare. Nu este deci.

instrumentele si m. De fapt. politicile de control al veniturilor. restructurarea.) si formularea mixului de politici economice. expansiunea. politicile industriale si specifice ale statelor etc. politica monetara este cea mai veche si deosebit de mobila. care pot fi grupate in domeniile cunoscute ale interventionismului monetar (controlul masei monetare. deschiderea cu eficienta a economiei nationale spre exterior etc. reserve minime obligatorii ale bancilor. ansamblu de reguli pe care Banca Centrala le impune cewlorlalte banci siinstitutii financiare vizeaza atingerea unor obiective generale ale tarii.[3] In ansamblul politicilor economuice cvonjuncturale. se remarca tendinta de a stabili obiectivele politicii monetare printr-un text neechivoc de lege. rezervele internationale de aur si valuta convertibila. Trezoreria) asupra masei monetare si asupra activelor financiare. • institutiile care stabilesc obiectivele politicii monetare( Parlament. pentru realizarea echilibrului monetar intern. extern si international.[2] • corelarea polirticii monetare a unui stat cu politicile altor state si formularea politicii monetare in planul organismelor regionale( Uniunea Europeana si Banca Centrala Europeana) si organismelor internationale (FMI).). supravegherea bancara etc. Politica monetara poate fi definite ca un ansamblu de actuini exercitate de autoritatile monetare(Banca Nationala. stabilitatea preturilor. cursul de schimb. ceea ce reduce disputele in acest domeniu. • reglementarile. Guvern.economic general. in vederea orientarii economiei pe termen scurt sau mediu.. stimularea activitatii economice etc.ecanismele de transmitere a politicii monetare. In primul rand. cum sunt stabilitatea. Motivatiile si scopurile politicii promovate de agentii bancari si de credit pot fi grupate in doua categorii. banca centrala). stabilitatea monedei nationale. operatiuni pe piata. acestea constau in organizarea profesiunii bancare . • integrarea politicii monetare in celelalte mari grupe ale politicii economice (politicile fiscal-bugetare.

in acelasi timp. Pe plan extern. prin politica monetara se urmareste ca prin modificarea masei monetare sa se contribuie la realizarea obiectivelor economice fundamentale.de asa maniera incat sa asigure protectia deponentilor. Responsabilitatea indeplinirii acestoe obiective revine Bancii Centrale. care detine monopolul in formularea si transpunerea in practica a obiectivelor politicii monetare. banci si politici monetare”. prin intermediul caruia se actioneaza asupra cererii si ofertei de moneda din economie. alaturi de cresterea . Deci.3. sa se evite riscul care ar proveni dintr-o gestiune dezordonata a resurselor monetare si din masurile individuale c ear periclita sistemul monetary si de credit. Pe de alta parte. prin prisma Statutului Bancii Nationale a Romaniei. respective stabilitatea preturilor. rolul politicii monetare se realizeaza prin reglarea cererii de moneda de scimb si de plata. Importanta politicii monetare rezulta din obiectivul fundamental al acesteia. Pe de o partee politica monetara poate sa caute incurajarea intrarilor sau iesirilor de capitaluri pentru reechilibrarea balantei de plati. se recurge la aceasta politica daca autoritatile monetare nationale nu au putere notabila de a evita astfel de presiuni. ea incearca sa gaseasca modalitati de a suporta presiunile valutare din exterior atunci cand miscarile de capital se deruleaza speculative. Stabilitatea preturilor constituie obiectivul fundamental al politicii monetare dar.Nicolae Dardac Politica monetara reprezinta unul din instrumentele politicii economice.entinerea valorii interne si externe a monedei. POLITICA MONETARA. expansiunea economica etc. reprezinta un obiectiv central al politicii economice. “Moneda. o politica monetara sanatoasa trebuie sa-si propuna concilierea stabilitatii puterii de cumparare a monedei (nu rigiditatea masei monetare) cu expansiune economica. dar nici orientarea agentilor specializati in operatiuni banesti riscante. la care se adauga limitarea inflatiei si m. Orientarile si obiectivele politicii monetare sunt concretizate in caseta 19. Pe plan intern. Ea nu trebuie sa favorizeze nici lipsa de bani. Bineinteles. Printr-o asemenea masura se urmaresc stabilitatea preturilor. Dar reglarea respective nu este un scop in sine. In al doilea rand. deplina ocupare a fortei de munca. politica monetara si miscarile externe de capitaluri sunt de natura dubla.

b) mentinerea ratei dobanzii la un nivel corespunzator. redistribuie veniturile chiar si in cadrul fiecarei clase de venituri intre familiile care au solicitat imprumuturi defavorizate. mareste veniturile guvernului fata de cheltuieli. care constau in urmatoarele: a) cresterea masei monetare pana la un nivel optim. Obiectivele generale ale politicii monetare Obiectivele generale ale politicii monetare care alcatuiesc patratul magic sunt urmatoarele: • stabilitatea preturilor Stapanirea inflatiei este un deziderent major. sunt identificate instrumentele care sa conduca la cele mai bine rezultate. d) alocarea optima a resurselor financiare (fonduri pentru creditare) in cadrul economiei. ocuparea deplina a fortei de minca. politica veniturilor. • • • . dintre care cele mai inseminate sunt: politica fiscala. poltica valutara si politica comerciala. deoarece. politica monetara. c) practicarea unui nivel optim al ratei de schimb. sustenabilitatea balantei de plati. deoarece inflatia: • impiedica alocarea eficienta a fondurilor de investitii intrucat taxarea profitului distorsioneaza nivelulu real alprofitului facand-l inapt pentru dimensionarea corecta a productivitatii reale a capitalului pe ramuri. • determina redistribuirea venitului si a avutiei in defavoarea creditorilor si a tuturor intreprinzatorilor care incaseaza profituri. produce un climat social economic nesigur si incert in care familiile nu mai pot sa discearna daca e bines au rau sa cheltuiasca sau sa fac economii. la nivelul fiecarei tari. Politica monetara contribuie la realizarea politicii economice si prin obiectivele sale specifice.economica durabila. Pentru atingerea acestor obiective.

• Rata inalta a ocuparii fortei de munca Politica monetara se confrunta cu problema celui mai adecvat nivel al somajului. legat de acesta. b) guvernul este un debitor. Politica monetara poate cataliza procesul de economisire si. datoriile si dobanzile pe care le plateste micsorandu-se. de exemplu: • Fie rata somajul. rata somajului. Solutia optimizarii ratei somajului depinde de criteriul adoptat. investitiile. adica rata somajului care nu accelereaza inflatia sau rata naturala a somajului. O rata mai inalta a investitiilor nu inseamna numai mai mult capital pe muncitor. c )somaj cyclic aparut in perioada de criza a ciclurilor economice. respective restrangerea sau disparitia unor profesii. Dar acest lucru duce la extinderea inflatiei. Obiectivul reducerii ratei somajului porneste de la diferentierea somajului. Cresterea economica • Rata cresterii economice influienteaza nivelul de trai real al populatiei.a) prin sistemul de taxe si impozite este impozitat castigul capitalului nominal sin u al celui real. • Fie NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemlooyment). meserii etc. in locul utilizarii indicatorului ratei ocuparii fortei de munca. b) somaj structural provocat de schimbarile intervenite in activitatile economicosociale destinate satisfacerii nevoilor sociale in care au intervenit unele schimbari. in definirea acestui obiectiv. ci si o cale impoertanta de introducere a progresului tehnologic.ui care maximizeaza nivelul productiei prin echilibrarea marginala a pierderii directe datorita faptului ca exista muncitori neangajati concomitant cu castigul provenit din flexibilitatea crescuta a fortei de miunca neangajate. o astfel de poltica ar trebui sa fie insotita de o politica fiscalka restrictive. De altfel. atat timp cat inovatiile se materializeaza adesea in echipamente noi. pentru a preveni marirea inflatei. se poate folosi. . adica de un surplus guvernamental blarg sau de mentinerea unui deficit mai mic.. O cale de crester a investitiilor easte mentinerea ratei reale a dobanzii la un nivel foarte scazut. a) somaj frictional determinat de numarul de personae aflate in cautare de locuri de munca intre doua ocupari.

rata reala a dobanzii nu este obligatoriu sa fie mereu real positivea la toate creditele acordate de bancile comerciale. insuficienta. pe termen lung. PIB pe lucrator reprezinta probabil o masura mai buna. starea balantei comerciale este cea care determina echilibrul sau dezechilibrul balantei de plati si chiar nivelul efectiv al rezervelor de mijloace de plata internationale. • Contradictii si complementaritati intre obiectivele generale ale politicii monetare Astfel. Luand in considerare dezideratul ridicarii nivelului de trai. intr-adevar. sunt cunoscute: a) contradictia dintre rata inalta a ocuparii fortei de munca si stabilitatea preturilor. . in numeroase tari. Nici aceasta nu este insa sufficient de semnificativa. ci poate fi realizata ca o medie a tuturor acestor imprumuturi. In cea mai mare masura. Cea mai obisnuita cuantificare a cresterii economice este cea a cresterii produsulkui brut real. care imbraca urmatoarele forme: • cand intentia de a micsora somajul se bazeaza pe ipoteza ca cerea globala va fi deficitara.Totusi. intrucat nu poate fi considerate satisfacatoare o cresere a PIB doar in aceeasi proportie cu sporirea populatiei. • Echilibrul balantei de plati si cresterea rezervelor mijloacelor de plata internationale Realizarea si mentinerea unei balante de plati echilibrate depinde in mare masura de politica cursului de schimb valutar al monedei nationale. adoptarea unei politici expansioniste bva fi o politica adecvata pe termen scurt. se impune masurarea cresterii economice in termini reali. Ca urmare . cererea suplimentara provocata de politica expansionista va fi inflationista. intrucat cresterea bunastarii poate fi masurata si prin extinderea timpului liber (scurtarea saptamanii de lucru). productivitatea muncii pe omora este considerate o cuantificare mai buna a cresterii economice. Astfel. Apropierea de esenta conceptului impune cautarea unor indicatori mai fideli. nu numai in termini nominali. Prin politica sa economica. guvernul poate subventiona imprumuturile din domeniile de activitate considerate prioritare insprijinul relansarii acestora si a intregii economii. dar. cand cererea este.

se datoreaza faptului ca utilizarea echipamentelor si a tehnologiilor nepoluante mareste costurile de productie si deci preturile de vanzare. impiedicand intrarea in conflict a cursului de schimb valutar cu celelalte doua obiective urmarite. doar un curs de schimb valutar de echilibru al monedei nationale poate stapani concomitant somajul si inflatia. deprecierea monedei nationale diminueaza somajul. • deprecierea monedei nationale stimuleaza exporturile (si dezvolta concurenta dintre importatori). determinand amplificarea inflatiei: • • • reduce capacitatea investitionala a firmelor sau diminueaza temporar somajul sau sporeste gradul de ocupare a fortei de munca. si rata inalta a ocuparii fortei de munca si stabilitatea preturilor. si conservarea mediului si evitarea poluarii. pe de o parte. In aceste conditii. [4]complementaritatea dintre cresterea economica si inflatia moderata care face ca aceste doua obiective sa poata fi realizate simultan. pe de alta parte. in ultima instanta. iar reprecierea monedei nationale diminueaza inflatia. b) contradictia dintre cursul adecvat de schimb valutar. In aceste conditii. inflationista. eliminarea de pe piata a firmelor care nu rezista concurentei unor preturi mai mici decat cele la care ele . d) contradictia dintre cresterea economica si stabilitatea preturilor pe termen scurt se manifesta in momentul in care politica prea expansionista.• marirea preturilor datorita socului ofertei justifica crearea unor bani suplimentari care determina reducerea somajului. e) contradictia dintre stabilitatea preturilkor si nivelul ridicat al ocuparii fortei de munca. pe de o parte. pe de alta parte. dar ridica si ami mult nivelul preturilor. crescand nivelul ocuparii fortei de munca. dar aceasta politica este. c) complementaritatea dintre cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si cresterea economica se manifesta printr-o relatie de sustinere reciproca a celor doua obiective. Astfel.

in care si alte variabile prezinta aceeasi importanta? Un prim raspuns ar fi acela ca un obiectiv formulat numai in termini de inflatie face mult mai usoara sarcina evaluarii performantei autoritatilor in atingerea obiectivelor. Canada. o serie de tari (precum Noua Zeelanda. Mentinerea stabilitatii preturilor si tintirea inflatiei In prezent datorita dificultatii unor obiective multiple. pe o perioada scurta de timp. O banca Centrala poate schimba nivelul ratei dobanzii pentru a controla inflatia.pot vinde marfurile prin internalizarea costurilor antipolunte determina reducerea nivelului de ocupare a fortei de munca. Marea Britanie) au recurs la un singur obiectiv final. .Suedia. sau “tintirea inflatiei”. intrucat aceasta este imediat masurabila. si anume mentinerea stabilitatii preturilor. Asemenea orientare a condos la urmatoarea intrebare: de ce o Banca Centrala urmareste numai stabilitatea preturilor in conditiile. Efectele unei schimbari in rata dobanzii sunt mici in prima sau a doua luna. Un alt posibil raspuns este ca prin controlarea inflatiei pot fi vizate. simultan productia si inflatia. gradual rata dobanzii pentru a controla inflatia pe un orizont mai larg. ceea ce sugereaza ca sunt necesare schimbari importante pentru a stabiliza inflatia pe orizonturi scurte de timp. sau poate schimba.

in care viteza cu care Banca Centrala incearca sa ajunga la stabilitatea preturilor reflecta rolul atribuit variatiilor din productia finala. atat Sistemul European al Bancilor Centrale cat si Banca Angliei folosesc ca obiectiv primar mentinerea stabilitatii monedei.Stabilitatea preturilor este un obiectiv de lunga durata. cu toate ca ambele au in vedere si . De exemplu. iar unii economisti vorbesc despre obiectivul inflatie ca despre un obiectiv flexibil (“flexibile inflation targeting”).

In Japonia. in linii generale. Actiunea bancilor centrale asupra ofertei de lichiditati ridica problema alegerii agregatului monetar. Banca Angliei. Asa se explica deosebirile existente. de actionarii private. In SUA.se remarca unele deosebiri de continut. . in mijloace de plata…”. gratie statutului cordat prin legea votata in 1957. Pentru a tine cont de stabilizarea productiei. de bancile private comerciale. In Germania . Dca ne referim la proprietatea asupra capitalului Bancii Centrale. SEBC vizeaza mentinerea stabilitatii preturilor pe un orizont mediu de timp Banca Centrala.de la o tara la alta. totusi.consecintele politicii monetare asupra activitatii economice. FED se bucura de o independenta relativa. La randul ei. In conceptia Bancii Frantei. Bundesbank beneficiaza de o independenta de invidiat.Evolutia lor poarta amprenta istoriei proprii fiecarei tari. ele include “in afara mijloacelorde plata toate plasamentele pe care agentii nefinanciari le considera drept ezerve imediat disponibile ale capacitatilor de cumparare si care pot fi convertite.principala autoritate monetara Rolul elaborarii si aplicarii politicii monetare revine Bancilor Centrale. Deosebiri de la o tara la alta apar si in legatura ci undependenta Bancii Centrale fata de puterea olitica. ca institutie publica. in Marea Britanie el este detinut de Stat. usor si rapid. Compozitia masei monetare este eterogena. pot fi retinute urmatoarele componente ale agregatelor monatere: • M (totalitatea monedelor metalice si a biletelor emise de banca Centrala + deepozitele la vedere in moneda nationala). Banca Centrala este pusa sub supravegherea Ministerului de Finante. • M (M + libretele bancare ordinare si cele de economii…). colaboreaza cu Trezoreria in probleme de emisiune monetara. Agregatele monetare pun in evidenta acest lucru. iar in Japonoia. Desi. in Statele Unite.

• M (M + plasamentele la termen emise de institutii de credit si de tezaur care nu sunt negociabile. Din distinctia prezentata. La modul traditional. fixarea administrative a unor rate ale dobanzii si controlul asupra ratei de schimb. activele in devize straine care nu pot fi utilizate direct in tranzactii interne etc. Dinte acestea prezinta importanta: incadrarea creditului. aceasta categorie include instrumente care permit controlul asupra costului si asupra cantitatii de moneda centrala. CAPITOLUL 2 Instrumente indirecte ale politicii monetare Din categoria instrumentelor indirecte fac parte: taxa scontului. politica de openmarket si sistemul rezervelor minime obligatorii. in mod direct. pe utilizatorii si detinatirii de moneda.instrumentele indirecte sunt utilizate de catre Banca Centrala in relatiile cu celelalte banci si cu agentii nefinanciari. detinute de agentii nefinanciari rezidenti).instrumente directe sunt reprezentate de masurile care ii afecteaza.). rezulta ca instrumentele indirecte corespund actiunilor asupra pietei. . • M (M + bilete de trezorerie si bonurile de Tezaur negociabile. iar cele directe constituie masuri ale autoritatilor monetare. . inclusive institutiile financiare. intre care este posibila stabilireaurmatoarei distinctii: . INSTRUMENTELE POLITICII MONETARE Pentru indeplinirea obiectivelor de politica monetara pot fi utilizate instrumente directe si indirecte.

rezervele minime obligatorii nu sunt destinate asigurarii solvabilitatii bancilo comerciale in “vremuri de panica”. Cu toate acestea. care consta in obligativitatea mentinerii unui numit procent al rezervelor de casa. iar banca centrala poatae intervene pentru a redresa situatia unor banci aflate in pierdere de3 credibilitate. Scopul principal (cel monetary) consta in limitarea potentialului de multiplicare a creditului in cadrul sistemului bancar. mobilizare imediat de catre banci. de a consemna. iar scopul prudential se manifesta prin siguranta pe care o conferapublicului faptul ca bancile dispun oricand de lichiditati suficiente. sime stabilite prin aplicarea unei cote procentuale asupra bazei de calcul. In general. Poliica normelor rezervelor obligatorii imbraca mai multe forme: a) norma rezervelor de casa. In cadrul sistemului bancar se admita o insolvabilitate temporara mai mare decat inj alte sectoare de activitate. prin acest mechanism urmarindu-se atat un scop monetary precum si unul prudential. si consta in obligatia bancilor . iar aceste reserve sunt foarte slab remunerate in comparative cu plasarea lor pe piata monetara. contribuie la stabilitatea financiara a cestora.2. contribuie la fluidizarea sistemului de plati. urmarit prin constituirea rezervelor minime obligatorii. bancile sunt obligate sa mentina reserve peste nivelul minim. reprezinta sursa de informatii statistice cu privire la bilanturile bancilor. care colecteaza depozite. . perioade cand nu se poate vorbi de solvabilitate deplina atata timp cat totalul activelor. se poate aprecia ca obiectivul de ordin prudential. Astfel. pentru a face fata solicitarilor de retragere a depunerilor. scade in importanta in favoarea celui de politica monetara. Rezervele minime obligatorii Sistemul rezervelor minime obligatorii este instituit pentru a asigura o lichiditate minima in sistemul bancar. in conturile lor deschise la Banca Centrala. Rolul sistemului rezervelor minime obligatorii rezida si in faptul ca acestea constituie sursa cde venituri pentru banca centrala. nu este strict egal cu totalul pasivelor.

soldul contului current al bancii la banca centrala. care consta in obligativitatea detinerii in rezerva a unei anumite cantitati de titluri de valoare emise de stat. Sursa de venituri pentru banca centrala 4. si depozite bancare. titluri comercilae si de stat pe termen scurt detinute de catre banci. rezevele asigura lichiditatea si functionarea sistemului bancar. c) coeficientul de trezorerie. Pot fi enumerate si alte aspecte: variatiile in nivelul ratei RMO pot fie le insele utilizate la implementarea politicii monetare. indeplinindu-si. pe de alta parte. pe de o parte.Contributie la fluidizarea sistemului de plati 5. asfel. responsabilitatile de mentinere a stabilitatii monetare. d) norma rezervelor minime obligatorii. Contribuie la stabilizarea financiara a bancilor In favoarea RMO s-au formulat o multime de argumente dintre care cel mai important este cel potrivit caruia acest instrument arata precizia cu care poate fi condusa politica monetara. Tabelul Scopul mecanismului RMO 1. rezervele obligatorii permit determinarea . care vizeaza respectarea unui raport corespunzator intre numerar. De asemenea. care are cea mai mare raspandire si utilizare si care consta in imobilizarea la banca centrala a unui procent din depoizitele bancare sau din volumul creditelor.b) norma lichiditatii. solicitarea bancilor de a-si constitui reserve slab remunerate poate fi inscrisa si in setul de instrumente fiscale. Scopul monetar 2. Scopul prudential Caracteristici Limitarea potentialului de multiplicare a creditului de catre sistemul bancar Increderea publicului in ceea ce priveste capacitatea bancilor de a face fata solicitarilor de imprumuturi 3. Cel mai frecvent argument invocat este ca rezervele arata abilitatea autoritatilor monetare de a controla oferta de moneda.

bazei monetare. daca acestea sunt remunerate la un nuivel mai scazut decat costul de oportunitate. ROLUL REZERVELOR OBLIGATORII Rezervele obligatorii pot spori precizia altor instrumente de politica monetara si pot regla nivelul lichiditatilor din economie prin absorbirea sau injectarea acestora. Efectuarea de modificari in nivelul ratei rezervei in scopul influientarii ofertei de moneda este considerate o modalitate insuficienta de implementare a polirticii monatare. O serie de argumente in favoarea rezervelor obligatorii sugereaza ca acestea pot prezenta un nivel optim. motiv pentru care sunt necesare unele avertizari. Spre deosebire de operatiunile de openmarket. Modificarile in nivelul rezervelor nu pot compensa imediat fluctuatiile monetare pe termen scurt. Chiar micile modificari in nivelul ratei pot antrena ajustari importante in portofoliul bancilor. fara suficienta avertizare. in calitate de componenta a bazei monetare. dintre care variatia si elasicitatea ratei de dobanda este cel mai importanrt nivel care trebuie sa ramana constant pe termen lung. bancile vor vea o puternica tendinta de a detine reserve excedentare pe care sa le utilizeze ca tampon sis a creeze substitute pentru depozitele care nu intra in baza de calcul arezervelor. pretul acestora ajustandu-se automat pe piata. care depinde de parametrii economiei. acestea contribuie la obtinerea venitului de seigneuriage generat de expansiunea monetara si poate produce un venit direct in conditiile in care banca centrala investeste in titluri si castiga dobanzile aferente acestora. Banca Angliei. In situatiile in care se produc modificari frecvente ale ratei rezervei. datorita intervalului de timp necesar constituirii bazei de calcul. Practica rezervelor obligatorii este extinsa acolo unde guvernul incearca sa le utilizeze ca pe o modalitate de crestere a veniturilor. modificarile in nivelul ratei rezervei reprezinta un act unilateral al bancii centrale. in functie de care se pot realize predictii despre lichiditatea bancilor comerciale si se poate stabiliza multiplicatorul monetar. Importanta rezervelorprovine si din faptul ca. Efectul antrenat de rezervele obligatorii consta si in reducerea prtofitului bancilor. de exemplu admite ca singurul . prin care se realizeaza un schimb de titluri.

rezervele obligatorii prezinta importanta tehnica in trei domenii. neinsemnata. in general. Spania. In anumite tari.35% pentru depozite. este finantarea operatiunilor. iar in anumite circumstante. Portugalia. Astfel. ca urmare a elasticitatilor diferite ale dobanzilor aferente depozitelor. . rezervele obligatorii sunt considerate a fi masuri prudentiale adoptate cu scopul de amentine lichiditatea sistemului bancar. Pentru a atingerea acestei stari. obiectivul principal a fost de a permite bancilor centrale sa actioneze asupra creatiei monetare. al conceperii acestui instrument. Dincolo de acest obiectiv principal. pe care le exercita intrarea de devize sau credite obtinute direct de la banca centrala de catre trezoreria statului (dupa cum evidentiaza situatiile din Germania. rezervele obligatorii pot fi o cale de taxare a serviciilor financiare si trebuie comparat rolul de instrument fiscal cu cel indeplinit de alte forme de impozitare din domeniul financiar. sistemul poate fi utilizat pentru a putea fi utilizat pentru a lupta impotriva speculatiilor antrenate de revalorizarea monedei nationale. o crestere a ratei rezervei poate servi la compensarea efectelor asupra lichiditatii bancare. remunerarea si masurarea acesteia. La modul general.scop pe care trebuie sa-l indeplineasca rezervele situate la un nivel foarte scazut.in timp ce costul rezervelor obligatorii este partajat intre debitori si deponenti. • In al doilea rand. Astfel. Din acest punct de vedere. rezervele obligatorii reprezinta o obligatie de utilizare a monedei bancii centrale. prezinta importanta definirea bazei de calcul a rezervelor. Fraaaanta). de numai 0. comparative din care rezulta superioritatea xcelor din urma. rezervele sunt definite in functie de depozitele constituite de catre banci. prin influientarrea comportamentului bancilor in materie de credite. taxarea depozitelor reprezinta o impozitare a serviciilor bancare. • In primul rand. Din punct de vedere al politicii fiscale. In momentul initial. rezervele trebuie sa-si indeplineasca functiile sis a fie correct fundamentate. Principalele caracteristici ale rezervlor minime obligatorii In sens strict. O astfel de utilizare a fost current utilizata in Franta anilor '70. diferitele tipuri de depozite trebuie impozitate diferit. avantajul rezervelor il constituie faptul ca rata de impozitare este. iar in Germania intre 1970-1978.

sunt egale cu nivelul rezervelor neremunerate. ceea ce conduce la cresere puternica a ratei de dobanda. reducerolul specific al rezervelor ca instrument al politicii monetare. intrucat se produce majorarea rezervelor. a costului creditului datorat interventiilor bancii centrale pe piata monetara si permite. in toate tarile. rezervele sunt remunerate. in conditiile unei rate de piata a dobanzii de 12%. Dintre efecte. Elemente tehnice Din punct de vedere ethnic apar diferentieri intre sistemele rezervelor obligatorii. rezervele nu sunt remunerate. in alte situatii. fara ca banca centrala sa majoreze oferta de moneda centrala. Remunerarea ramane uneori inferioara ratei de dobanda pe piata. Remunerarea rezervelor obligatorii. de asemenea. in functie de urmatoarele elemnte: asieta sau baza de calcul. In ipoteza remunerarii la o rata de piata a dobanzii. sa actioneze asupra cererii de credite. se remarca faptul ca. . avand in vedere ca banca centrala are ea insasi o anume obligatie de utilizare a acestor reserve (finantarea Trezoreriei in Italia sau Spania). Astfel in Italia. Activitatea practica face sa apara doua tipuri de situatii: in mod frecvent. Statistic. indiferent daca se aplica asupra rezervelor sau numai asupra unei parti din acestea. la o rata situate sub nivelul dobanzii de piata. mentinerea rezervelor obligatorii permite disocierea intr-o animita masura. dar in circumstante particulare. rezrvele obligatorii antreneaza un cost care afecteaza cheltuielile de exploatare bancara. efectul acestui instrument se diminueaza. rata aplicata.• In al treile rand. s-a evidentiat ca partea rezervelor remunerate este apropiata de ponderea pe care o detin depozitele fara dobanda ale bancilor comerciale la banca centrala. rezervele cu rata de 25% remunerate cu 555 dobanda.

SUA). Canada). astfel: in anumite tari.- modul de constituire. Germania. caz in cvare se aplica o rata unica (Spania si Australia). astfel: in tarile in care exista preferinta pentru atrgerea agregatelor restranse. Germania). Canadei. in tarile care prezinta importanta evolutia unor agregate largi. in general constituita din exigibilitati (resurse atrase) si manifesta doua tendinte. rezervele instantanee sau actuale. Trebuie remarcat si faptul ca in tarile in care nu exista un control al operatiunilor de schimb ci strainatatea. rezervele sunt bazate pe depozite atrase de la clienti (SUA. Situatia se intalneste in cazul Frantei. . Japoniei. Modul de constituire al rezervelor urmeaza o metodologie care permite ca acestea sa actioneze cel mai bine asupra creatiei monetare. pot fi identificate duoa modalitati. Baza de calcul a rezervelor este. rezervele obligatorii se calculeaza pe o baza carte include si detinerile de moneda nationala ale nerezidentilor (Germania. cealalta tendunta se manifesta in tarile in care accentual se pune pe substituirea intre resurse. franta. rezervele obligatorii sunt calculate asupra totalitatii resurselor bancilor (Spania. Referitor la acest aspect. SUA. dupa cum este cazul incasarilor din tranzactii sau de cvasi moneda. si anume: rezervele decalate. unde cota variaza intre 10% si 2 % in functie de scadenta depozitelor. pentru a se tine seama de gradul de lichiditate al ddisponibilitatilor se aplica rate diferite. manifestandu-se doua tendinte. Rata de rezerva minima obligatorie cunoaste o diferentiere de la o legislatie la alta.

prin acest mechanism. In unele tari. iar in Franta 30. care prcticau un control asupra expansiunii monetare. in 1978 in Elvetia. bancile vor avea. ponderea RMO in masa . In cazul unor greseli. ratele au ramas nemodificate din anul 1982. precum si in celelalte tari. 1977 in Danemarca. Diferenta dintre cele doua modalitati evidentiaza ca. iar in SUA intre 1980 si 1990 (an in care au fost reduse). in Australia si Japonia. intre 1970 si 1975. Apogeul rezervelor obligatorii s-a manifestat in anii `60-`70. la sfarsitul perioadei obligatia constituirii de reserve obligatorii massive. Astfel. poate fi cuantificata si prin producerea relative a acestora in masa monetara. daca in anii 70 volumul rezervelor obligatorii reprezenta intre 10 si 15% din masa monetara in sens larg. in present. prin suprimarea “de facto” in tarile care traditional erau atasate de acest instrument. in Austri a fost revizuiri intre 1972 si 1976. iar Australia a diminuat de la 7% la 1% rata unica a rezervei obligatorii. acestea trebuie sa cunoasca précis nivelul creditelor acordate. rata rezervelor a fost modificata in medie de 3 ori pe aqn pana in anul 1981. ceea ce implica obligatia programarii exacte a distribuirii creditelor. care poate ajunge pana la 50 de zile fata de data de referinta. Diminuarea rolului rezervelor obligatorii. rata rezervelor obligatorii nu s-a modificat perioade indelungate de timp. ceea ce evidentiaza ca declinul acestui instrument s-a datorat unor factori comuni tuturor tarilor. in calitate de instrument al politicii monetare. In cazul Romaniei. in 1988 in Norvegia.Distinctia dintre cele doua modalitati de constituire a rezervelor consta in momentil si perioada de formare. dintre care importante sunt : inovatiile financiare si liberalizarea miscarilor de capital. Astfel I Germania. in tarile care mentin un astfel de instrument. ponderea este mai putin de 6 % din agregatul monetar cel mai larg. in 1980 in Marea Britanie. Astfel. Declinul relative al mecanismului rezervelor obligatorii s-a produs in anii 80. Rezervele decalate se diferentiaza prin aceea ca bancile isi pot constitui rezervele cu un decalaj. in 1987 in Canada s-a anuntat intentia de a abandona sistemul. fapt ce demonstreaza ca mecanismul nu a putut fi utulizat in scopuri conjuncturale. ceea ce antreneaza costuri sporite. iar modificarile numeroase ale ratelor de rezerva obligatorie au demonstrate integrarea acestui instrument in strategiile conjuncturale. Enumeram cateva date: 1975 in Belgia. respective dupa cum rezervele sunt constituite in aceeasi luna sau trimestru in care banca a acordat creditele. atunci cand bancile constituie rezervele instantanee.

In toate tarile in care rezervele obligatorii au inregistrat valori semnificative. prin efectul de prêt. fara a provoca distorsiuni in concurenta dintre suyrsele de finantare bancara si cele dezintermediate. a sporit piata eurodolarilor si s-au dezvoltat operatiile bancilor germane in Luxemburg). sunt sensibile la variatia acesteia din urma. o parte importnata a resurselor bancare sunt remunerate prin rata de piata a dobanzii si . a unor instrumente nesupuse rezervelor. interventiile bancii centrale asupra pietelor de capital permit obtinerea de efecte dorite. cu conditia ca volumul sa fie relative scazut. Rezervele . mai cu seama. de asemenea. Datorita inovatiilor financiare.monetara M .65 in anul 2000 si 12. s-a fundamentat pe constientizarea faptului ca rezervele obligatorii afecteaza contul de exploatare bancara si actoneaza nu numai asupra ofertei de credit ci. pe de alta parte. precum delocalizarea operatiunilor sau accelerarea inovatiilor financiare. pe care il antreneaza. dezintermedierea sau creearea. acestea nu reprezinta un instrument major al politicii monetare. din partea autoritatilor monetare. a evoluat de la 6. intr-un anumit numar de tari dezvoltate.80 in anul 2002. inregistreaza o tendinta de diminuare puternica. existenta unor rate sporiyte ale rezervelor obligatorii a provocat o delocalizare a operatiunilor de schimb (de exemplu. de actre banci. dupa cim s-a aratat deja. unb rol important in cadrul lichiditatii bancare. si fara a genera efecte inverse. O asemenea schimbare de atitudine. Experienta tarilor care la practica demonstreaza. desi in present rezervele obligatorii indeplinesc inca. pot fi formulate astfel: inovatiile financiare si liberalizarea miscarilor de capital. asupra cererii de credit.50 % in anul 1996 la 12. in consecinta. Se poate concluziona ca. In tarile fara control asupra pietei valutare si asupra schimburoilor. sau manifestat. Intr-o perioada de multiple inovatii financiare si de liberalizare a miscarilor de capital. Necesitatea de a dispune de un volum ridicat de reserve obligatorii. Motivele care au stat la baza unei asemenea evolutii. ceea ce demonstreaza importanta acestui instrument monetary in infaptuirea politicii monetare. prin diminuarea costului mediu al pasivelor bancare. pe de o parte dezvoltarea operatiunilor acelor institutii financiare nesupuse mecanismului rezervelor obligatorii si. ca rezervele obligatorii pot indeplini un rol structural.

obligatorii mentin un anumkit interes conjunctural pentru a diminua costul creditului respective si rata dobanzii. Rezervele obligatorii care se mentin in Marea Britanie la un nivelk de 0. ceea ce afecteaza costul de finantare al tuturor agentilor economici. Din punct de vedere structural. Principiul de actiune al rezervelor obligatorii Dupa cum s-a aratat deja. nesemnificativ. Acest argument este tot mai valabil. potrivit sintagmei “to secure Bank`s resource and income”. are in agala masura ca justificare faptul ca face ca acestea sa participle la cheltuielile de gestiune ale sistemului monetary national. cu cat rolul de emisiune monetara al bancii centrale tinde sa se reduca”. In pofida distorsiunilor concurentiale pe care le implica. furnizarea de lichiditati si asigurarea de venituri penytru Banca Angliei. acelasi argument fiind present si in cazul Sistemului Federal de Rezerve din SUA. in scopul de a determina bancile sa plateasca serviciile pe care banca centrala le ofera si de a compensa privilegiile de care beneficiaza: accesul la resurse centrale si dreptul de colectare a depozitelor de la public. atunci cand exista un conflict intre cursul de schimb si obiectivul monetary si atunci cand imperfectiunile pietei nu permit altor finantari sa substituie reducerea rapida a creditelor bancare. Atunci cand rata este relative stabile si nepenalizatoare. in anul 1966. Acest instrument a fost subliniat inca de la instaurarea mecanismului rezervelor obligatorii. rezervele permit mentinerea echilibrului pe termen mediu pe piata de capital. banca centrala asigura gratuit numeroase servicii (compensatii. o majorare a ratei de rezerva obligatorie permite influientarea cererii de credite. gestionarea de conturi). care nu se imprumuta direct pe piata.5% urmaresc. politica rezervelor obligatorii oblige bancile sa constituie la banca centrala. rezervele constutuie o “taxa” asupra sistemului bancar. ca obiectiv. in conturi neremunerate sau slab remunerate. remunerate la nivel redus. in urmatoarea formulare: “Pentru a asigura o buna functionarte a circuitelor monetare si pentru a indeplini rolul sau de banca a bancilor. inregistrarea tranzactiilor pe piata monetara. Sistemul rezervelor obligatorii care asociaza banca centrala de avantajul creatiei monetare de care dispun bancile. fara a se modifica rata de dobanda pe piata monetara. o fractiune minima di .

rate de lichiditate ridicate. Prin urmare. Astfel. Acst ultimo efct. ambele fiid constrangatoare pentru banci. cu atat sunt mai constrangatoare pentru banci.exigibilitatile lor (resurse la vedere sau pe termen scurt) si uneori. in masura in care bancile sunt indatorate la banca centrala. rezulta “o lipsa de acstig” importanta.e rezervelor detinute in contul de la institutia centrala. din creditele pe care la acorda. Mai mult. Utilitatile rezervei obligatorii in cadrul actiunii asupra lichiditatii bancare se pot prezenta astfel: rezervele obligatorii permit a se actoina asupra costului creditului fara a se modifica rata dobanzii pe piata monetara. ceea ce antreneaza probleme de trezorerie ale bancilor respective. Astfel se reduce lichiditatea bancara (disponibilitatile bancilor detinute in moneda centrala). Daca se manifesta o crestere a ratei rezervelor obligatorii. intrucat ele trebuie sa majoreze sum. Daca institutia monetara centrala a determinat. Cu cat rezervele sunt mai mari. Aceasta analiza. care rezulta din activitatea curenta. atunci nevoile bancilor comerciale in moneda centrale se majoreaza. se majoreaza lichiditatea bancara. prin i8nterventiile sale. . Acestea recurg la finantari de la banca centrala. este puterniuc contestata. intrucat rezervele obligatorii nu genereaza dobanzi importante. prin intermediul pietei monetare. atunci nevoile bancilor comerciale in moneda centrala se vor diminua. In sens invers. politica rezervelor obligatorii apare ca o copmletare indispensabila a politicii de rata a dobanzii pe piata monetara. daca scade rata de reserve minima obligatoirie. si inbvers. atunci si bancile vor suporta un cost de refinantare ridicat. corelet co costul ridicat al refinantarii. fundamentata theoretic pe idea multiplicatorului creditului. incita bancile sa limiteze aportul lor la creearea de moneda. ceea ce permita bancilor sa faca fata nevoilor de moneda centrala.

pot fi distinsi doi coeficienti care iau in considerare. acordate de banca intreprinderilor sau persoanelor fizice. In cazul rezervelor constituite asupra creditelor(utilizarilor). Coeficient al rezervei= In practica. - rezervele influienteaza costul resurselor bancare. Coeficientul rezervei= Controlul sistemului rezervelor obligatorii este usor intrucat acestea sunt constituite in contui la Banca Centrala. Nerespectarea regulilor poate fi sanctionata prin aplicarea unei rate openalizatoare. ceea ce compenseaza neregulile altor factori care influienteaza trezoreria bancilor. Rezervele asupra depozitelor (exigibilitatilor) pot fi cuantificate prin intermediul unui coeficient al rezervei. respective atunci cand deficitul bugetar este finantat prin creatie monetara. la numitor. sunt supuse unei rate mai ridicate decat depozitele la termen. . a sumei creditelor de orice natura. depozitele la vedere pentru primul si depozitele la termen pentru al doilea. la numitor. Din punt de vedere al modului de calcul pot fi stabilite reserve asupra depozitelor si reserve asupra creditelor. stabilit ca raport intre nivelul rezervelor constituite si depozite. - rezervele obligatorii sunt utile atunci cand p[iata devine supralichida.- acestea confera actiunii asupra lichiditatii bancare un support previzionabil. Intrucat depoaitele la vedere au caracterul de mijloace de plata. coeficietul se determina prin luarea in calcul. datorita faptului ca se restrang posibilitatile de plasament pe piata interbancara.

stabileste rate de lichiditate ridicate. Se recurge in acest caz la finantari de la banca centrala. cresterea coeficientului rezervei minime apare ca o masura deflationista care tinde sa duca la scaderea ritmului de crestere a masei monetare. in conturile neremunerate ori slab remunerate. cu efecte deflationiste asupra rezervelor lichide excedentare. Astfel politica RMO apare ca o completare a politicii de refinantare pe piata monetara. Efectul cantitativ In masura in care o anumita fractiune din resursele banciilor de deposit este imobilizata sub forma constituirii rezervelor in moneda legala. In sens invers. .Efectele RMO Obligativitatea unitatilor bancare de a constitui la banca centrala o rezerva minima din exigibilitatile lor (resurse la vedere sau la termen scurt) si uneori din creditele pe care le acorda. O crestere a coeficientului rezervei minime atrage dupa sine o scadere a posibilitatilor de creditate a economiei de catre bancile comerciale. reprezinta o constrangere pentru banci. in timp ce scaderea coeficientului rtezervelor obligatorii apare ca o masura inflationista. Daca banca centrala. nevoile bancilor comerciale in moneda centrala se vor diminua. In aceste conditii. Daca se manifesta o crestere a rateo RMO. de natura sa duca la accelerarea cresterii maseiu monetare. p[rin intermediul piatei monetare. ambele fiind constrangatoare pentru banci in masura in care bancile sunt indatorate la Banca centrala. nevoile bancilor comerciale in moneda centrala se majoreaza. modificarea coeficientului RMO implica modificarea in acelasi sens a multiplicatorului creditului. Are loc o majorare a lichiditatilor bancare pentru a face fata nevoilor cde moneda centrala care rezulta din activitatea curenta. bancvile vor trebui sa suporte un cost cde lichiditate ridicat. Astfel. bancile nu se mai pot angaja in operatiunile de creditare generatoare de moneda. o scadere a coeficientului rezervei minime obligatorii elibereaza si pune la dispozuitia bancilor comerciale resurse de creditate sporite. Daca scade RMO. prin interventiile sale. deoarece ele trebuie sa majoreze sume rezervelor detinute in contul de la banca centrala.

constituie un instrument fiscal si garaaaanteaza lichiditatea bancilor. politicii rezervelor minime obloigatorii ii este preferata politica de refinantare. sa fie egal cu rata riscului cel mai scazut. In situatia in care se doreste obtinerea unui effect cantitativ direct asupra lichiditatii bancare sau masei monetare. in general. Prin modificarea ratei rezervei minime obligatorii se influienteazapretul procurarii lichiditatilor. blocate in conturile aferente la banca centrala. politica rezervelor minime obligatorii nu afecteaza sensibil capacitatea de creatie monetara a bancilor comerciale. Situatia este inverse celei aferente politicii de refinantare. dezvoltate sau aflate in tranzitie. care. are un effect prêt direct asupra lichiditatii bancare si masei monetare si un effect cantitativ indirect asupra acestora. Efectul prêt al politicii rezervelor minime obligatorii Politica rezervelor minime obligatorii antreneaza un effect de prêt care se manifesta direct. constituie partea neremunerata sau slab remunerate a activului bancilor comerciale si corespunde unei parti a depozitelor clientelei care angajeaza u cost de gestiune. astfel ca majorarea ratei RMO nu scade numai lichiditatea ci si rentabilitatea bancilor. ceea ce permite formularea anumitor concluzii: . nivelul optim al rezervelor se stabileste in concordanta cu nevoile de politica monetara si antreneaza utilizarea altor instrumente. Aceste reserve.Desi modifica in mare masura starea lichiditatii bancare. bazata pe manevrarea ratei dobanzii la creditul de refinantare. nivelul optim decremunerare al rezervelor trebuie. Drept concluzie cu privire la rezervele minime obligatorii se pot formula urmatoarele: acestea pot fi justificate ca un instrument care asigura aplicarea politicii monetare. afferent imprumuturilor. Efectul cost al politicii rezervelor minime obigatorii Politica rezervelor obligatorii afecteaza rezultatl de exploatare a bancilor comerciale. In continuare este exemplificat nivelul ratrelorcrezervelor obligatorii intr-un numar semnificativ de tari industrializate.

In ce xconsta mecanismul de influientare a masei monetare pe aceasta cale? Variatia masei monetare este: ∆M=∆E۬۬× In care: ∆M= cantitatea de moneda nou create . rezervele indeplinesc un rol important in cotrolul monetary nivelul fiind. dand rezultate bune atat in aconomiila in care exista bilete de banca intr0-omproportie mare. b) in cazul acestor tari. Sa presupunem ca bilantul consolidate al sistemului bancar commercial este: . in cele mai multe cazuri fiind neremunerate.a) majorotatea tarilor dezvoltate prezinta un nivel al ratelor rezervelor obligatorii asub 10%. poate fi practicata sub forma cotelor differentiate in functie de stricture masei monetare. K= este multiplicatorul creditului. c) in tarile aflate in tranzitie . institutiile financiare nebancare practica rate scazute ale RMO (sau chiar rate zero). percepute asupra activelor. constant si situate peste 10%. si se procedeaza la o reducere a diferentei intre ratele practicate de banci si cele ale institutiilor nebancare. ∆E = volumul rezervelor lichide excedentare (care pot fi acordate sub forma de credite) r = rata sau cota. cat si in cele care predomina moneda scripturala. Variatia cotei rezervelor minime obligatorii este foarte eficace deoarece afecteaza direct multiplicatorul credutului. sau coeficientul rezervelor obligatorii b = preferinta pentru moneda scripturala (gradul de ramanere a fonduriloir in sistemul bancar. in general.

se realizeaza la rate predeterminate ale dobanzii: in anumite cazuri. Gheorghe Lutac. Ion Ignat. . Intrucat aceasta operatiune prezinta o rigiditate sporita in managementul zilnic al lichiditatii. respective operatiuni de rascumparare care asigura bancii centrale flexibilitate in alegerea maturitatii refinantarii. bancile centrale utilizeaza doua tipuri de instrumente de refinantare: facilitatile permanente si instrumentele pietei monetare. bancile centrale ofera facilitate permanente sub forma depozitelor(Belgia. Principalele caracteristici ale acestor instrumente sunt urmatoarele: . Ion Pohoata. La modul general. Prin operatiunile de refinantare se modifica operatiunile de scontare. majoritatea bancilor centrale au modificat procedeele de realizare a operatiunilor. In consecinta. Managementul monetar in tarile dezvoltate s-a orientat.EX “Economie politica” . Gabriela Pascariu Instrumentele de refinantare Intr-o o serie de tari dezvoltate precum si in cele aflate in tranzitie. refinantarea este garantata pe o perioada de timp corespunzatoare maturitatii colateralului implicat in tranzactie. in ultimii ani.…………………………………………………………………………. Astfel prin operatiunile de scontare s-au creat imprumuturi colaterale. Facilitatile permanente sunt instrumente oferite de bancile centrale pentru obtinerea de fonduri si se caracterizeaza prin urmatoarele: sunt utilizate din initiative bancilor comercila. dreptul de proprietate asupra colateralului(garantie) este transferat catre banca centrala pana la maturitate.sunt initiate de banca centrala si sunt conduse in maniera competitive. si catre operatiunile cu instrumente ale pietei monetare. find singura tara care utilizeaza acest instrument). prin scontare.

• spre deosebire de vanzarile si rascumpararile directe de titluri. aceste tranzactii constau in cumparari de active. deci operatiunile se realizeaza la rate variabile ale dobanzii. reinnoirea sau nu la maturitate. de catre banca centrala. . darn u afecteazapiata secundara atitlurilor. Necesitatea acestor operatiuni poate fi argumentata prin urmatoarele aspecte: • • nu au efecte semnificative asupra pretului activelor utilizate. prin operatiunile de refinantare nu se pot produce un asemenea effect. care prezinta o mare variabilitate..sporesc volumul titlurilor din collateral.ratel. iar cea de-a adoua absoarbe xcesul de lichiditate. avand astfel efecte asupra ratei de dobanda.inlocuiesc operatiunile cash de pe piata. Concret. . . constituie astfel un instrument flexibil pentru managementul rezervelor. cand titlurile ajung la maturitate. . de asemenea. aceste operatiuni imbraca forma tranzactiilor de rascumparare si revanzare(operatiuni REPO). printr-un contract care prevede revanzarea lor. rolul ratei de dobanda fiind hotaqrator in managementul acestor operatiuni. intrucat dreptul de proprietate asupra titlurilor este scimbat doar temporar. intrucat stabileste nivelul si durata contractului si. banca centrala manifesta flexibilitate in controlulk conditiilor in care se desfasoara operatiunile pe piata monetara.in mai multe tari. care pot duce la fragmentarea sistemului financiar. la un prêt specificat si la o data viitoare. • sporirea rezervelor in cazul operatiunilor repo sau diminuarea acestora in cazul reverse-repo. Prima operatiune afecteaza nivelul rezervelor din sistemul bancar. sip e aceleasi baze. Operatiunea inverse este vanzarea de catre banca centrala si rascumpararea la un preyt si o scadenta specificate.e de dobanda la care se realizeaza operatiunile sunt incertte. O alta problema a tranzactiilor de rascumparare este eceea ca ele trebuie sa fie implimentate in concordanta cu procedurile valabile pentru toate bancile.

Astfel. Astfel. in timp ce o anticipare in sens invers poate provoca o brelatie ampla. b) regleaza nivelul global al ratelor de dobanda de pe piata.rate uniforme. iar in altele se utilizeaza atat rate de dobanda. variabile.Nivelul ratei de dobanda trebuie anuntat atunci cand operatiunile se adreseaza publicului.rate multiple. o scimbare pe deplin anticipate va avea un impact redus. Franta si Germania au utilizat volume variabile ale operatiunilor cu anuntare sau u. oslabire a politicii monetare. . in practica find utilizate doua forme de rate ale dobanzii: . in avans a ratei de dobanda. In plus. Cresterea ratei de dobanda evidentiaza o consolidare a politicii monetare. Bundesbank si Banca Nationala a Belgiei au utilizat si rate variabile ale dobanzii. . Importanta instrumentelor de refinantare rezida si din rolul pe care acestea il indeplinesc si anume: a) servesc ca indicatori ai starii politicii monetare. cel mai important dintre acestea fiind nivelul ratei de dobanda. c) se utilizeaza pentru reglajul fin al ratei de dobanda pe piata monetara. bancile centrale primesc semnale care explica starea politicii monetare. Belgia. Din experienta bancilor tarilor dezvoltate se desprind practice diferite. Ca semnal al politicii monetare. In practica. in functie de asteptaruile participantilor. Raspunsul imediat al ratei dee dobanda la modificarile politicii monetare depinde de anticiparile cu privire la scimbare. cat si volumul operatiunilor. oferite de catre banci. in care toate ofertele acceptate trbuie platite la rata marginala a dobanzii. ratele variabile ale dobanzii se utilizeaza atunci cand bancile centrale ajusteaza nivelul acestora. in unele tari se utilizeaza rata facilitatilor de finantare. a) Atunci cand se utilizeaza instrumente indirecte. iar diminuarea ei.

banca centrala a mentinut o singura facilitate permanenta. Cand rata de dobanda creste. al carei nivel s-a situate deasupra ratei de dobanda a pietei. in Germania se asigura intre o . totusi importanta cantitativa a acestor instrumente s-a diminuat. si tarile europene pe de alta. In pofida rolului important indeplinit de facilitatile permanente in cadrul politicii monetare. pe o parte. in functie de structura instrumentelor facandu-se distinctia neta intre Japonia si SUA. pentru multi ani. prin mecanismul rescontarii. c) Reglajul fin al ratei dobanzii pe piata monetara se realizeaza prin “Call money rate”. o rata de piata pe termen scurt. In Franta. Banca Germaniei a utilizat doua instrumente (ca facilitate permanente): rescontarea si lombardarea. Refinantarea prin mecanismul rescontarii a fost. ceea ce oinseamna ca modificarile ratei de dobanda nu sunt fundamentate pe termen lung. rata de dobanda aplicata in acest caz fiind peste nivelul ratei de piata. bancile centrale mentin o singura facilitate de finantare. s-au remarcat practicile Germaniei si Frantei. instrumental cel mai utilizat de catre bancile centrale. Acest rol cantitativ a intrat in decline in anii`80. bancile tind sa sporeasca volumul imprumuturilor si invers. rata de dobanda se situa sub nivelul pietei iar functionarea mecanismului a condus la scaderea ratei pe termen scurt. comparative cu rata scontului. unificarea politicilor monetare ale tarilor member ale UE a antrenat si o uniformizare in materie de instrumente ale politicii monetare. In primul caz. Prin lombardare s-au furnizat fonduri pentru a face fata penuriei de reserve. In tarile europene pana la integrarea monetara si infiintarea BCE.b) Instrumentele de refinantare joaca un rol central im managementul ratei dobanzii pe piata monetara. Astfel. Dupa momentul 1 ianuarie 1999. de exemplu. a carei rata de dobanda este sub nivelul ratei de piata. Astfel. pe care o utilizeaza bancile centrale pentru indeplinirea obiectivelor. In Japonia Si SUA. In anii `90. rata interbancara a dobanzii in Germania era limitata de diferenta dintre rata scontului si rata facilitatilor permanente. ca urmare a dezvoltarii unor alte instrumente ale pietei monetare.

fiind posibila si acordarea lor pe termene mai lungi (de exemplu. Aceasta diminuare s-a produs intrucat. putand fi derulat doar pe baza unor active eligibile desemnate de banca centrala. achilibrul globalal pietei se reflecta si in echilibrul individual al fiecarei institutii. Principalele operatiuni la care recurge banca centrala pentru a furniza lichiditate in cadrul facilitatilor de finantare marginala sunt tranzactiile repo si creditela integral colateralizate. Acolo unde pietele monetare si sistemele de plati si compensari sunt subdezvoltate. totusi au fost limitate de banca centrala in functie de marimea capitalului si a acivelor eligibile pentru fiecare banca. Dobanda care se plateste este prestabilita de catre banca centrala. sunt necesare limitarile de volum. Facilitatea de finantare marginala vizeaza satisfacerea nevoilor temporare de lichiditate ale bancilor comerciale. comparative cu anul 1985. rezultate din compensarile interbancare. cand se furniza mai mult de jumatate. BNR realizeaza asemenea operatiuni prin tranzactii repo si achizitii de titluri de stat. Utilizarea facilitatilor permanente ca modalitate prin care se obtin fonduri trbuie corelata cu gradul de dezvoltare al pietelor. FED acorda un credit extins in cadrul facilitatii “discount window”).partime si o treime din refinantare. pentru a preveni situatiile de expansiune monetara ca urmare a utilizarii facilitatilor de finantare. care sunt cu precadere titluri pe termen scurt. bancile centrale acorda credite numai pentru finantari zilnice. desi facilitatile de rescontare se aflau la initiative bancilor comerciale. In asemenea cazuri. In tarile cu piete interbancare lichide si cu sisteme financiare sanatoase. se practica rate ale dobanzii penalizatoare pentru a descuraja bancile sa apeleze la facilitate de finantare. sau institutiile financiare sunt slabe. Acest tip de imprumut este colateralizat. In asemenea cazuri. . Mai pot avea loc si achizitii de active eligibile. In cadrul facilitatilor permanente se remarca facilitatile de finantare si de deposit ale caror caracteristici sunt redate in continuare. im modnormal ea fiind limita superioara a dobanzilor overnight de pe piata interbancara. In majoritatea cazurilor sunt imprumjuturi overnight. cu sistemul de plati utilizat si cu solidaritatea sistemului bancar.

Aceasta facilitate este acordata de catre banca centrala in conditiile existentei: . Acestea se acorda bancilor comerciale solvabile. avand valori ridicatre pentru finantare si reduse. iar pe de alta parte in reticenta bancilor centrale de a opera in ambele directii (sa imprumute sis a accepte depozitele ale sistemului bancar. pentru depozite. in aceeasi zi0 preferand ca reglajul sa se faca pe piata monetara sis a intervina doar pentru a acoperi/atrage diferenta. Remunerarea depozitelor se face la o rata prestabilia de catre banca centrala. BCE. Cele doua facility pot opera simultan. Aceasta facilitate nu are o larga utilizare. ar fi necesara prelungirea scadentei pentru a evita orientarea catre dezintermediere. care poate fi acordat bancilor comerciale pentru asigurarea lichiditatii pe parcursul zilei.Facilitatea de depozit da bancilor posibilitatea de a plasa overnight depozitele la banca centrala. Exista astfel riscul ca bancile sa prefere plasarea ezxcedentului de resurse la banca centrala(fara a-si asuma vreun risc). care presupune acceptarea conpromisului intre evitarea riscului systemic si controlul lichiditatii. Daca nivelul acestei dobanzi ar fi inferior celui al pietei. fara a transforma banca centrala intr-un broker interbancar. Prin acordarea de credite speciale. Acordarea acestui credit se face in baza unor norme clare de eligibilitate si limitatre cantitativa. care constituie de regula. numai atunci cand dobanzile utilizate au character penalizator. poate suspenda facilitate in cazul in care se considera ca nu corespunde obiectivelor de politica monetara. O facilitate speciala o constituie creditul intra-day. mai ales in cazul pietelor dezvoltate unde evaluarea contrapartidei poate fi dificil de realizat. in cadrul operatiunilor de refinantare creditele speciale. comparative cu participarea pe piata monetara interbancara. care se confrunta insa cu probleme de lichiditate. Creditul special Un rol deosebit il detin. in vederea evitarii unei situatii de criza care sa afecteze intrgul system. intrucat exercitatrea ei efectiva depinde de coordonatele politicii monetare. Asimetria dintre facilitatea de finantare sic ea de deposit const ape de o parte in faptul ca majoritatea sistemelor bancare se afla in deficit de lichiditate. in conformitate cu prevederile regulamentului propriu refritor ls instrumentele si procedurile utilizate. limita minima a dobanzilor overnight pe piata monetara. inlocuind plasamentele interbancare prin recurgerea la aceasta facilitate. bancile centrale isi indeplinesc functia de creditor de ultima instanta.

de regula. Daca banca se afla in situatia de a nu putea efectua o plata. asigura derularea fluienta a platilor bancii respective si a sistemului bancar in ansamblu. oferit de catre banca centrala la solicitarea bancii comerciale si rambursat in aceeasi zi. permit evitarea ineficientei pietei si a economiei. precum titluri de stat. Creditul intra-day. Aceste tipuri de credite pot fi garantate cu active eligibile. permit stabilirea unor relatii impersonale intre participantii la piata. . Operatiunile de open-market Caracteristici ale operatiunilor de open-market In tarile dezvoltate. de necorelare a fluxurilor de incasari si plati. din punct de vedere al volumului operatiilor de politica monetara initiate de banca centrala. poate sa apara in conditiile existentei unui sistemde decontare in timp real. . ci de corelarea platilor cu incasarile.unui regim al rezervelor minime obligatorii in care acestea sunt detinute pe o baza zilnica (integral sau partial). in care platile se efectueaza pe masura ce sunt validate si confirmate de operatorul sistemului si in masura in care exista disponibilitatile necesare in contul bancii respective.unui sistem de decontare in timp real pe baza bruta. deci problema cu care se confrunta banca nu este generate de insuficienta lichiditatilor. O situatie similara. ca urmare a controlului direct. pe baze brute. 3. datorita avantajelor pe care le prezinta si care constau in urmatroarele: ofera o flexibilitate sporita. desi urmeaza sa primeasca pe parcursul aceleasi zile fonduri suficiente pentru onorarea tuturor platilor. si au. sau negarantate. limite cantitativepentru fiecare banca. certificate de deposit emise de banca centrala.. poate cere si primi de la banca centrala un imprumut intra-day pentru fluidizarea fluxurilor sale financiare. operatiunile de open-market au devenit principalul instrument de control monetar.

In conditiile globalizarii financiare, flexibilitatea operatiunilor de open-market au avut un effect favorabil si in tarile aflate in tranzitie, unde s-a manifestat evolutia pietelor si o crestere a competitivitatii acestora in scopul integrarii in piata mondiala. Cu cat pietele de capital devin mai dezvoltate si mai sophisticate, bancile centrale trebuie sa-si sporeasca abilitatea de a utilize instrumentele xde politica monetara, atat pe segmental primar cat sip e piata secundara a titlurilor guvernamentale. Daca operatiunile de open-market constituie principalul instrument de implementare a politicii monetare, rezulta ca celelate instrumente trebuie sa fie ajustate, asfel incat sa fie asigurata indeplinirea obiectivelor. Ajustarile depend, in mare parte de, strategiile adoptate in conducerea zilnica a operatiunilor de open-market, de structura pietei, de stabilitatea si predictibilitatea relatiei intre oferta de moneda si variabilele microeconomice. Pentru ca bancile centrale sa implemenyteze operatiuynile de open-market, este necesara o anumita arhitectura si performanta a pietrei. Astfel, autoritatea monetara prefera pietele cu tranzactionare continua si cu transparenta sporita, caracteristici care incurajeaza participarea unui numar mare de investitori. De asemenea, prezinta importanta piata interbancara, intrucat serveste ca barometru al frecventei si volumului operatiunilor cu titluri guvernamentale. Un numar insemnat de tari (India, Indonezia, Mexic, Rusia) sunt preocupate de sporirea competitivitatii interbancare ca sic ale de crestere a rolului operatiunilor de open0-market. Infrastructura pietei, respective gradul de dezvoltare al celor doua segmente si corelatia dintre acestea se afla in stransa legatura cu operatiunile de open-market. Maturitatea si alte caracteristici ale instrumentelor de datorie au rolul da a ajusta structura institutiilor pietei si de a spori numarul de participanti. In acest scop, banca centrala incurajeaza dezvoltarea pietei, prin stabilirea unui set de raguli pentru participantii la operatiunile de open-market, in special pe pietele de formare. Pe oietele mature, standardele si regulile sunt apkcate de catre dealeri. Particularitatile operatiunilor de open-market, ca urmare a numarului sporit de participanti, necesita o corecta colectare si desiminare a informatiilor referitoare la tranzactuiile cu titluri, volum, finantare pe tipuri de institutii, sarcina care revine bancii centrale. Publicarea acestora trebuie sa fie rapida si practica, asigurand astfel transparenta pietei si increderea publicului.

Transmiterea politicii monetare

Conducerea operatiunilor de “open market”se realizeaza in modalitati diferite, in functie de condituiile pietei, de strucura si rolul sistemului bancar, gradul de dezvoltare si reglementare al sistemului financiar, precum si de disponibilitatile de titluri guvernamentale sau de instrumente ale pietei monetare. Influientata de factorii enuntati, politica de open-market poate fi transmisa in doua moduri: la modul active, prin tintirea cantitatii de moneda centrala; la modul pasiv, prin tintirea ratei de dobanda pe piata monetara sau prin masurarea lichiditatii sistemului bancar; Pentru absorbirea excesuluoi de lichiditate, autoritatea monetara are la dispozitie realizarea de operatiuni cu doua tipuri de titluri, cele guvernamentale si cele emise de banca centrala, situatie care antreneaza o serie de dificultati. Atunci cand coexista cele doua tipuri de titluri, principa;la problema este a confuziei publice referitoare la relatia dintre ele. In Indonezia, care este o tara fara datorii guvernamentale, banc centrala emite propriile sale titluri, bilete de trezorerie, pentru absorbirea excesului de lichiditate si garanteaza aceste titluri pentru a asigura lichiditati sistemului bancar Daca banca centrala ofera noi titluri de trezorerie, aceasta operatie trebuie considerate monetara mai degraba decat operatiunile de management al datoriei publice, numai daca fondurile obtinute nu sunt utilizate pentru cheltuieli guvernamentale. • Emisiunea de titluri pe piata primara de catre banca centrala este in principal, utoilizata atunci cand excesul de lichiditate este un factor de influienta majora in sistemul bancar, in special asupra capitalului. Titlurile emise pot fi utilizate, astfel pentru ajustarea cresterilor si descresterilor de lichiditate necesare in decursul anului, prin ajustarea de catre banca centrala a volumului de titluri emise si rascumpararea acestora la masturitate. Insa, aceste titluri nu pot antrena aceeasi flexibilitate pe p[iata secundara, asupra lichiditatii si asupra cererii de reserve bancare, motiv pentru care, in absenta unei piete monetare si interbancare active, operatiunile cu titlurile bancii cenrale nu conduc la cele mai bune rezultate.

In tarile fara o piata secundara dezvoltata a titlurilor guvernamentale sau fara o piata interbancara corespunzatoare, si care nu este influientata de schimburile externe, principalul instrument de politica monetara este creditul de licitatie. Banca centrala poate utilize acest tip de credit pentru a controla nivelul rezervelor oferite de sistemul bancar, si confera bancii mai multa initiative in ceea ce priveste volumul, suma si pretul la care sunt oferite lichiditatile. De asemenea, banca centrala poate fi capabila sa revanda titlurile achizitionate in cadrul licitatiilor, actionand astfel pe piata secundara. Unul dintre rolurile pe care le indeplineste creditul de licitatie consta in faptul ca ca permite flexibilitatea pietelor si stimuleaza bancile sa participle ca si contrapartide ale bancii centrale la managementul lichiditatii. Cazul Malaeziei este relevant, inbtrucat banca centrala utilizeaza direct imprumuturile si depozitele bancilor din system, pe baze bolaterale, constituind principalul instrument de control monetar. • In mai multe tari cu economie in cresytere si piete secundare si mature, utilizarea instrumentelor de open-market prezinta o mare flexibilitate. Tranzactiile pe piata secundara, acordurile de rascumparare, operatiunile repo si reverse repo apar ca instrumente cheie ale controlului monetary in tari precum Mexic, Polonia, Rusia, Thailanda si Philipine. Alte tari au dezvoltat operatiuni pe piata private, cum este cazul Indoneziei, unde banca centrala absoarbe rezervele prin licitarea propriilor titluri emise si ofera moneda prin rascumpararea unei varietati de titluri emise de catre banci. De asemenea, Banca Indoneziei este fortata de gradul de dezvoltare a pietei, sa actioneze ca intermadiar intre creditori si debitori, pri n ajustari relative ale licitatiilor zilnice, ceea ce comlica imlementarea politicii monetare. In procesul de tranzitie catre operatiunile de open-market ca instrument major al politicii monetare, acordurile de rascumparare a titlurilor guvernamentale au constituit cea mai frecventa operatiune. Experienta tarilor in acest domeniu demonstreaza, ca se prefera operatiuni cu maturitati pe termen scurt (Mexic si Polonia) si mai purtin pe termen lung (Philipine). Deciziile guvernului referitoare la managementul datoriei publice si utilizarea depozitelor sale, antreneaza numeroase efecte asupra operatiunilor de politica monetara. In

Din perspective operatiunilor zilnice de open-market. este important ca banca centrala sa poata influienta sau controla operatiunile cash ale Trezoreriei. in mod obisnuit aceasta detinand un control discretionar asupra depozitelor guvernamentale. care detinea dreptul de veto asupra abilitatii guvernului de a-si pastra depozitele in afara bancii centrale. neexistand posibilitatea inversarii tranzactiei. Aceste operatiuni pot fi derulate atat cu scopul absorbtiei. evidentiaza ca operatiunile de open-market sunt mai favorabile. de cate ori exista nevoia desfasurarii lor. Tranzactii definitive Tranzactiile definitive sunt reprezentate de operatiunile nereversibile. atunci cand banca centrala detine controlul asupra factorilor care influenteaza nivelul rezervelor din sistemul bancar. intrucat banca centrala are dreptul de a transfera depozitele guvernamentalke din conturile sale catre bancile comerciale. Natura relatiilor dintre cei doi factori de decizie difera infunctie de traditie si istoria financiara a tarii respective. definitive transferata de la vanzator la comparator. Canada este o exceptie. In China. in final de catre Trezorerie. Rezultatele observatiilor effectuate asupra relatiei dintre Trezorerie si banca centrala. In cadrul acestor tranzactii. dar banca centrala preia responsabilitatile pentru plasarea acestora. de exemplu. prin intermediul carora banca centrala vinde sau cuympara pe piata active eligibile(titluri de stat. In cazul unui management pur al datoriei publice. valuta). cat si al furnizarii de lichiditatoi in system. Realizarea acestora se face prin contracte bilaterale. decoiziile sunt adoptate. prin organizarea unui sindicat national dre subscriere. exceptie a fost si Bundesbank-ul. Trezoreria gestioneaza datoria publica si stabileste emisiunile de titluri. dar se consulta cu banca centrala in ceea ce priveste valoarea care trebuie pastrata in portofoliul sau. proprietatea saupra activelor rtespective este. de asemenea. Ministerul Finantelor este responsabil de emisiunea obligatiunilor. iar banca centrala ser4veste doar ca agent fiscal. marimea.toate tarile. In Brazilia. Trezoreria Statului si banca centrala lucreza impreuna si supravegheaza emisiunile de titluri. Operatiunile pe piata monetara se caracterizeaza prin precizie si flexibilitate. forma si valoarea acestora. .

Aceste operatiuni pot fi effectuate zilnic de catre banca centrala. ceea ce ii cinfera posibilitatea de a reorienta rapid politica monetara. dupa cum rezulta din tabelul 12.14 Tabelul 12. In tarile aflate in tranzitie. operatiunile de oipen-market s-au desfasurat diferentiat. banca centrala exercita un control direct si précis asupra rezervelor bancilor comerciale si asupra bazei monetare(M). O alta caracteristica a operatiunolor pe piata libera este flexibilitatea acestora. banca centrala exercita si operatiunile de “reglaj fin”. Tara Polonia Principalele forme sub care se realizeaza operatiunile de open-market a) reverse repo sau vanzari complete b) rascumparari sau cumparari complete de titluri Cehia c) emisiuni de titluri proprii a) licitatii repo b) licitatii repo la trei luni c) instrumentele de reglaj fin: -operatiunile valutare Croatia Slovenia -operatiunile cu titluri de stat a) licitatii repo b) operatiuni valutare a) emisiune de titluri proprii b) operatiuni cu titluri de stat Ungaria c) tranzactii valutare a) tranzactii definitive de active eligibile b) tranzactii repo Eficienta instrumentelor indirecte ale politicii monetare .Precizia este o caracteristica esentiala a operatiunilor de open-market. Prin intermediul operatiunbilor de open-market.

costuri sporite ale tranzactiilor sau restrictii in miscarea capitalurilor.CAPITOLUL 3. acest instrument pot fi enumerate astfel: reprezinta un instrument usor de implementat. utilizarea plafoanelor de credit antreneaza efecte nefavorabile. descurajarea mobilizarii economiilor si distorsionarea fluxurilor de fonduri catre imprumuturi profitabile.INSTRUMENTELE DIRECTE ALE POLITICII MONETARE 3. constituie o modalitate prin care resursele sunt “reorientate” catre alte sectoare mai putin favorizate. initial. • Deseori. o piata a titlurilor guvernamentale slab dezvoltata. ceea ceimpoiedica transmiterea eficienta a politicii monetare catre . este cel mai efficient instrument de politivca monetara adoptata de pietele financiare nedezvoltate sau de cele cu capacitate tehnice limitate. inca din anii 80 tarile member ale OCDE au abndonat plafoanele de credit. precum rate ale dobanzii administrate. tarile au adoptat. cva urmare a efectelor negative antrenate. Pe termen lung. este perceput ca un instrument care permite indeplinireqa obiectivelor de poloiticva monetara. Plafoanele de credit Plafoanele de credit sunt utilizate ca instrumente directe de control monetar si se manifesta sub forma unor oinstructiuni prin care bancile sunt informate cu privire la nivelul maxim al creditelor si ponderea acestora in portofoliul de active. sistemele bancare necompetitive se caracterizeaza prin costuri ridicate ale intermedierii si un spread considerabil intre rata de dobanda active sic ea pasiva. Motivele pentru care. structuri necompetitive ale sistemelor bancare. care pot prezenta grade diferite de dezvoltare si complexitate. Din acest motiv. • Utilizarea plafoanelor de credite are relevanta pentru caracterizarea pietelor foinanciare.1.

motivul a fost ineficienta utilizarii ratei de dobanda. CEhia a schimbat creditele de licitatie si de refinantare cu mecanismul rezervelor minime obligatorii. cateva economii in tranzitie si in special cele din Europa de Est au utilizat plafoanele de credit in scopul controlului asupra masei monetare si asupra creditului. Astfel. ca urmarii inelasticitatii cererii de credite in functie de nivelul ratei de dobanda pe termen scurt. reserve obligatorii neremunerate. in anumkite perioade. catre intreprinderile de stat si datoria guvernamentala. Portugalia(1977-1989). iar in cazul Bulgariei sistemul de control monetary a constat in plafonari de crediyte. dupa care urmeaza renuntarea la folosirea acestuia. Marea Britanie a introdus in anii 60 plafoanele de credit. Marea Breitanie(1960 si pana in anii 70) au utilizat plafoanele de credit ca principal instrument pe termen lung. In plus in tarile cu un numar redus de banci comerciale. Franta(1969-1987). plafoanele de credit au permis ca dinamica masei monetare si a creditelor sa fie in concordanta cu stabilizarea macroeconomica. si anume uytilizare de catre tarile dezvoltate a ploafoanelor de credit ca instrument emergent. In anii 90. pana la inlocuirea acestui instrument cu cele de piata. prin care au fost directionate resursele cu prioritate. De asemenea. In mecanismul plafonarii creditelor prezinta importanta regulile de alocare. sistemul financiar prezinta o struictura de oligopol. Banca Poloniei a utilizat facilitate de refinantare. Italia(1970-1980).economia reala. catre anumite sectoare sau pentru finantarrea deficitului balantei de plati externe. refinantarea bancii centrale si operatiuni pe piata libera. dpa ce s-a renuntat la plafoanele de credit. La aceste motive se mai pot adauga alte aspecte. Albania a utilizat si rata rezervei minime obligatorii. In Franta. ca raspuns la deteriorarea balantei externe. situatie care limiteaza numarul de partiucipanti pe piata. in diferite utilizari. creditele de licitatie (titlurile emise de banca centrala) si bioletele de trezorerie. Totodata. fiind impiedicata functionatra pietei libere. Italia si Portugalia au folosit plafoanele de crewdit ca instrument cvasi-fiscal. . despre care retinem ca variaza in concordanta cu prioritatile specifice si cu mediul institutional al fuiecarei tari. Rolul acestora s-a manifestat in directionarea creditelor catre sectoarele cu productie de export. Adoptarea limitarii creditului s-a realizat in combinatie cu alte instrumente indirecte.

penalitaile au imbracat doua forme. in concordanta cu nivelul inflatiei. Ca rezultat. aceste institutii si-au majorat rapid depozitele care au devenit. precum în Marea Britanie. periodic. autoritatile monetare au stabilit penalitati. prin casele de scontare. În alte cazuri. tendinta de evaziune imbraca si alte forme. in practica.Practica bancilor centrale arata ca acestea stabilesc. in unele tari. Pe de alta . In majoritatea cazurilor. se produc deplasari ale imprumuturilor si depozitelor catre institutii nebancare affiliate. la vanzarea titlurilor inainte de datele stabilite si la rascumpararea acestora mai tarziu. Penalitatile sporite s-au aplicat acolo unde bancile centrale doreau un control asupra credit4elor acordate rezidentilor. institutiile care refuzau creditele din partea bancilor comerciale aveau posibilitatea sa sconteze efectele comerciale pe care le detineau prin intermadiul brokerilor sau prin piata de capital. ………………………………………………………………………………………………. motiv pentru care institutiile supiuse cauta modalitati de sustragere de la aplicare. Limitarea nivelului creditelor antreneaza o diminuare a veniturilor bancare. prezentând importante diferentieri de la o tara la alta. astfel. motiv pentru care procedau. Astfel.plafoane ale activelor nterne din intrgul sistem bancar si subplafoane pentru creditele guvernamentale. bancile isi vor majora aceste credite in totalul portofoliului de imprumuturi. ca urmare a diminuarii nivelului dobanzilor incasate. Acolo unde imprimuturile in moneda straina sunt exceptate din baza de calcul. In Bulgaria. In general. al caror nivel era influientat de excedentul de credite si de nivelul ratei de dobânda. dependente de gradul de control monetar care se urmarea prin plafonarea creditelor. subiect a numeroase restrictii impuse de catre Banca Angliei. Alteori. bancile isi “ascund” creditele in operatiuni extrabalantiere. Pentru nerespectarea plafoanelor de creditare. al cresterii economice si al balantei de plati externe. cu scopul raportarii unei baze de calcul minime si al nedeclararii volumului real al creditelor restante. bancile care vuindeau titluri guvernamentale catre institutii nebancare aveau permisiunea sa-si majoreze nivelul creditelor cu sume identice. in perioadele de crestere a capitalurilor nerezidentilor si demanifestare a atacurilor speculative.

entarii sectorului financiar Limiteaza competitia intre banci si impiedica dezvoltarea pietei monetare • • • • • • • • • • Sursa: . limitarea credirtului a generat si o serie de avantaje. se poate afuirma ca. s-au produs efecte precum: scaderea competitivitatii in sistemul bancar. ca urmare afinantarii monetare a deficitului bugetar. Efectele antrenate de plafonarea creditelor In toate tarile in care s-a aplicat acest instrument. diminuarea rolului intermediarilor financiari. Astfelm. ceea ce a complicat aplicarea acestui instrument de politica monetara. In tabelul 12. penalitatile au fost si progressive.16 sunt relatate avantajele si dezavantajele aplicarii plafoanelor de credit. ceea ce apermis o flexibilitate sporita in volumul creditelor. ci numai prin aplicarea pe termen lung Tinde sa perpetueze un “credit” independent de competitivitatea bancilor Provoaca dezintermedierea in scopul reglem. combinat uneori cu alte instrumente de control.parte. daca politica este slaba Genereaza un “micromanagement” al alocarii creditelor de catre Banca Centrala Este dificil de monitorizat atunci cand creditul se prezinta sub forme nesupuse limitarii Creeaza dificultati administrative in tarile cu un numar sporit de banci Poate duce la multiplicarea controalelor directe si a presiunii financiare Dezavantaje Nu poate fi utilizat im managementul lichiditatii pe termen scurt. sporirea nivelului rezervelor excedentare. aplicabil in tarile cu piete financiare slab dezvoltate sau cu falimente importante in acest domeniu Este relativ usor de implementat atunci cand numarul bancilor este redus Nu este afectat de regimul cursului de schimb • Poate reprezenta o amenintare la adresa lichiditatii. intrucat o parte din imprumuturi erau profitabile chiar si in conditiile suportarii costului penalitatilor. alaturi de vantajele antrenate. Avantaje si dezavantaje ale sistemului monetar “plafonarea creditului” Avantaje • Permite controlul asupra agregatelor monetare si asupra creditului total • Este unul din cele mai “usoare” instrumente.

Ca procedura administrative in aplicarea plafonarii creditului se utilizeaza metoda stocului si metoda fluxului. Pentru indeplinirea obiectivului urmarit. sau bin perioadele de tranzitie cand piata nu este sufficient dezvoltata pentru utuilizarea instrumentelor indirecte.(Capital + provizioane). si capital si provizioane. In concluzie. respective atunci cand relatiile monetare sunt instabile. cand piata este orientate catre controlulmonetar se utilizeaza instrumente indirecte iar masurile administrative se diminueaza. plafonarea creditelor poate reduce distorsiunile pe care. desi nprezinta o seruie de limkite. pe de o parte. in perioada t-(t+1): PC = CT . . rolul de baza fiind indeplinit in creditul net. prin calcularea creditului net total: C = Credite totale . PC .Experienta tarilor evidentiaza o varietate de practice si modalitati utilizate in aplicarea acestui instrument de politica monetara si. este stabilit în functie de rata de crestere a creditului. Metoda stocului permite determinare bazei de referinta C in perioada t . In alte cazuri. parte din arsenalul bancii centrale. se poiate afirma ca. principala problema este cea a determinarii bazei in perioada de referinta. sau atunci cand acestea trebuie completate pentru a controla impactul creditului asupra flixurilor de capital. Limitarea creditelor constituie un instrument util inh anumite circumstante.e indirecte isi diminueaza rolul datorita relatiilor monetare incerte. avand utilizare atunci cand metodel. g. nivelul prioiectat al creditului net intern la nivelul sistemului bancar. in functie de care se stabileste nivelul creditului in perioada viitoare. in general le antreneaza. Atunci cand aplicarea este corecta. desi rolul acestui instrument este redus comparative cu al celor indirecte face. pe de alta parte. totusi. exista inca tari care il utilizeaza. Creditul net se stabileste ca difereta intre totalul creditelor( inclusive cele neperformante0.

3. potrivit relatiei: PC = C (1+g + 1/2 · - ). ce poate fi acordat de o institutie. În cazul Danemarcei. nivelul proiectat al creditelor s-a determinat.Alocarea creditului prioectat pentru fiecare nstitutie în parte se realizeaza dupa urmatoarea formula: PCi = În care notatiile au semnificatia urmatoare: PC = creditul proiectat institutiei i. Raportul de lichiditate este definit ca reprezentând obligatia bancilor comerciale de a mentine sub forma de cative lichide un procent determinat din totalul depozitelor si a altor disponibilitati. ………………………………………………………………………………………. În unele tari. în scopuri prudentiale si controlul monetar. an unele tari se utulizaeza. în determinarea bazei de referinta s-a tinut seama si de nivelul depozitelor (D). . în raport de lichiditate al activelor. stabilita ca obiectiv monetar. Din relatia de mai sus reyulta ca volumul maxim al creditelor. in anii ’80.2 Cerintele de lichiditate a activelor Printe instrumentele de politica monetara. la momentul de referinta. depinde de cota de piata a cesteia si rata de crestere a volumului de credite. = ponederea creditului institutiei i în creditul total.

fara a afecta stocul de moneda. precum si unul prudential. Potrivit acestora. Ideea ineficientei raportului de lichiditate ca instrument de politica monetara este sustinuta si de catre monetaristi. în schimb de vânzarile de obligatiuni de catre sectorul privat catre banci. cresterile raportului de lichiditate pot provoca sporiri ale ratei de dobânda la creditele private. de la preferinta pentru credite catre preferinta pentru titluri. Din punct de vedere monetar. se produc prin ajustari în nivelul numerarului sau al depozitelor la banca centrala. în prioadele de expansiune economica. conturi de correspondent si titluri guvernamentale. cerintele de lichiditate constituie un instrument inefficient. în acest mod politica monetara actionând asupra depozitelor bancare si nu asupra împrumuturilor. . se regasesc si abordari care sustin efectul maxim al lichiditatii asupra masei monetare. depozitele la banca centrala. respective activele cu grad sporit de lichiditate. cererea si oferta de moneda determina rata de dobânda pe termen scurt. care influienteaza si alte niveluri ale ratei de dobânda. Importanta ofertei de moneda în transmiterea politicii monetare este evidentiata prin analiza impactului pe care îl are raportul de lichiditate asupra ofertei de moneda. care sunt compensate. Un asemenea effect poate fi obtinut atunci când modificarile în raportul de lichiditate. Observatiile effectuate pe cazul Suediei (1993) au demonstrat ca un nivel ridicat al raportului de lichiditate produce o modificare în portofoliul bancilor.În aceasta analiza se reduce împrumuturile acordate sectorului privat.În majoritatea tarilor. efectul global asupra cererii de moneda este ambiguu. iar activele eligibile include numerarul. O alta opinie exprimata în literature de specialitate este cea care sustine ca cerintele de lichiditate sunt utilizate ca supliment al unei poltici monetare restrictive. În conformitate cu acest punct de vedere. potrivit opiniei unui numar însemnat de autori. Alaturi de opiniile care minimizeaya efectele antrenate de raportul de lichiditate. Ca rezultat. Cerintele de lichiditate îndeplinesc atât un rol monetar. un astfel de raport este calculate în functie de disponibilitatile pe termen scurt. dar si un decline al ratei de dobânda aferenta titlurilor guvernamentale.

bazata pe majorarea ratei dobânzii. având ca obiectiv intermediar masa monetara (M ). care treptat trebuie apropiata de politica monetara a Bancii centrale Europene. integrând (fara sa faca eforturi de reducere a . Sistemul European al Baancilor Centrale trebuie sa sprijine politica economica generala a comunitatii. Pentru Banca Centrala Europeana principalul obiectiv de politica monetara urmarit este mentinerea stabilitatii preturilor. au continuat sa se imprumute. fiind contrare asteptarilor. In ciuda dobânzilor ridicate si prohibitive la credite.1. s-au inregistrat abateri de la aceasta ancora anti-antiinflationista.2000). Regimul de politica monetara a fost cel de urmarire a agregatelor monetare (monetary target). Pe parcurs insa. Politica monetara adusa de BNR in ultimul deceniu a fost destul de controversata. de asemenea.Eficienta instrumentelor directe ale politicii moneatare CAPITOLUL 4. intreprinderile de stat. insensibile la necesitatea imbunatatirii eficientei economice. Politica monetara a BNR si instrumentele politicii monetare in România 5. generand credite restante si.1 Consideratii cu privire la politica monetara a Bancii Nationale a României 5. adoptând-se cursul de schimb ca obiectiv intermediar (anii 1999. cu mentiunea ca fara a prejudicial acest obiectiv. Tentativa s-a dovedit nereusita. rezultatele folosirii unei politici monetare restrictive.1 Cadrul general al politicii monetare a Bancii Nationale a României Perspectiva integarii României in Uniunea Europeana cere o politica monetara adecvata. In conditiile unui segment predominant al intreprinderilor si bancilor de stat. de reforma a intregului sistem bancar. Reformarea politicii monetare a Bancii nationale a României trebuie inclusa in contextual mai larg. iar ca obiectiv operational baza monetara (M ). o politica monetara restrictiva nu s-a dovedit a fi inspirata.

Politica monetara imprimata de Banca Centrala Europeana are in vedere agregatul M3 ca valoare de referinta si o rata a inflatiei care sa nu depaseasca pe termen mediu 2%. de asemenea. nu ami corespunde criteriilor impuse de fenomenele invocate. De altfel. mai ales in preturile utilitatilor. urmând ca BNR sa-si assume doar obiectivul inflatiei. dar si obiectivul de aderare la Uniunea Europeana. Regimul de politica monetara adecvat situatiei de perspectiva a României in contextul fenomenului de catching-up. In acest context. . Actuala strategie de politica monetara. am putea avea in vedere urmatoarele etape: • Trecerea la euro ca moneda de referinta in locul dolarului american (3 martie 2003). o asemenea masura a fost considerata chiar de catre guvernatorul BNR ca fiind imperioasa. poltica monetara restrictiva a devenit unul dintre principalii factori de agravare si proliferare. impus de conditiile de convergenta. renuntarea la aranjamentul tintirii deprecierii nominale a cursului de schimb in scopul asigurarii competitivitatii internationale a productiei interne. in România se va impune reconsiderarea masei monetare si crearea agregatului M3. Având in vedere tendintele internationale in domeniul modernizarii financiar-bancare. Astfel. România trebuie sa realizeze anumite schimbari in ceea ce priveste orientarea strategiilor de poltica monetara. avându-se in vedere orientarea deyinflationista actuala a politicii noastre monetare. orientata cu precadere catre agregatul monetar M2. Un asemenea regim isi poate gasi aplicabilitate. flexibilitatea cursului de shimb si rolul important al agregatelor monetare. Se propune. Ca un scenariu previzibil de adoptare a monedei unice euro si de acomodare la politica monetara unica presupusa de aceasta. este cel al tintirii inflatiei. care se regasesc intr-un regim de tintire a inflatiei. in conditiile in care alternativele la creditul bancar erau aproape inexistente la inceputul tranzitiei românesti.costurilor si ridicare a randamentelor) cheltuieli cu dobânzile mai mari in preturi. corelat si cu evolutiile din ultimii ani. Sectorul privat a fost puternic afectat. dintr-o masura aplicata pentru incetinirea cresterii inflatiei.

Denominarea monedei nationale (1 iulie 2005). stabil si eficient care sa asigure o intermedierte financiara pe criterii de eficienta si sa genereze incredere in randul publicului. prin respectarea si aplicarea consecventa a unor principii fundamentale comu ne Dobandirea de catre Romania a statutului de stat membru al Uniunii Europene reprezinta o prioritate a autoritatilor guvernamentale si monetare ale tarii. printer care reducerea ferma a inflatiei. impune si realizarea unuyi system bancar competitive. fara devalorizari sau tensiuni grave.. Procesul de aderare a Romaniei la U. Adoptarea regimului de tintire directa a inflatiei (iulie 2005).E.E. reforma siastemului bancar si consolidarea acestuia. cel putin doi ani premergatori avaluarii in vederea trecerii la moneda unica (posibil 2009-2010). Incadrarea in Sistemul Monetar Eoropean II – trecerea la un sistem de cursuri fixe fata de euro care sa fie mentinut. armonizarea obiectivelor de politica interna si externa ale tutoror statelor member. asigurarea unei pozitii externe sustenabile. Abordarea procesului de integrare a Romaniei in Uniunea Europeana presupune realizarea obiectivelor si prioritatilor prevazute in cadrul Programului National de aderare Romaniei la U. Introducerea agregatului monetar M3 (inainte de anul 2007). Banca Nationala a României acorda . ……………………………………………………………………………………………… [5] Evolutia politicii monetare in România Adaptarea sistemului bancar romanesc la cerintele integrarii europene Strategia de extindere a Uniunii Europene vizeaza integrarea de noi membri. mentinerea sub control a deficitului bugetar.• • • • • Liberalizarea contului de capital (aprilie 2005). Astfel.

sociuetate de tip holding). state member. iar ope de alta parte. Pe linia transpunerii in legislatia nationala a acqisuli comunitar aferent domeniului bancar. societate prestatoarea de serviii auxiliare sau conexe. capitolul 11 – “Uniunea economica si Monetara”. rezolvarea in spiritul lagislatiei si practicui europene a unoir aspecte care aanterior erau insuficient reglementate.”Libera circulatie a serviciilor. se remarca adoptarea Legii nr. capital initial. includerea in categoria institutiilor de credit a institutiilor emitente de mneda electronica si reglementarea regimului de constituire si functionare a acestora. stat membru gazda. modificarea nivelului de date de la care o persoana devine actionar semnificativ ( de la 5% la 10% din capitalul social). capitolul 4 – “Libera circulatie a capitalurilor”. pe principiul autorizatiei unice recunoscute in cadrul Comunitatii Eoropene. introducerea de competente pentru Banca Nationala a Romanieie privind supravegherea pe o baza consolidate. pe de o parte. definirea terminologieie necesare pentru implementarea prevederilor comunitare si relizarii unei supravegheri pe o baza consolidate (notiuni ca institutie financiara. stat membru de origine.E. amintim. si intarirea capacitatii sale administrative. crearea cadrului legal pentru asigurarea dreptului la libera srtabilkire si libera prestare de aervicii de catre institurtiile de credit din statelemembre. Banca Nationala a României a urmarit simultan: armonuizarea legislatiei bancare românesti cu cea a U. Printre elementele de noutate aduse de legea nr. armpnoizarea legislatiei nationale cu cea comminitara. urmarind ca obiectiv essential respectarea angajamentelor asmjate fata de Uniunea Europeana. 485/2003 pentru modificarea si completarea Legii bancare nr. iar pe de alta parte prin cresterea eficinnttei activitatii de supraveghere bancara. care corespund capitolelor acquis+ului comunitar specifice domeniului bancar.atentie deosebita reformei sistemului bancar si accelerarii procesului de integrare financiara. In aceasta directie.unilor afferent sectorului bancar. prin consolidarea cadrului legislativ si de reglementare pentru sectorul bancar. in conformitate cu principiile care stau la baza politicilor europene. 58/1998 care urmareste. precum si pentru implementarea principiului supravegherii institutiilor de creidit de catre autoritatea compete4nta din statul de origine. pe de o parte. stabilirea sferei notiunii de institutie de credit si limitarea formelor de cdonstituire a acestora ib contextual legislative actual. societate mama. In vedrea preluarii si implementarea acquis-ului com. moneda electronica. 485/2003. si anume: . modificarea limitei maxime a investitiilor in entitati nefinanciare (de la 10% la 15% din . BNR a elaboreat strategii financiar +bancare. institutie emitenta de moneda electronica.

in concordamta cu principiile elaborate in acest domeniu de Comitelul de la Basel Restrucurarea sistemului bancart romanesc a predupus atat modificari bin ceea ce priveste legislatia bancara cat si miutatii strucurale care au condus lka o noua configuratie a sistwemului bancar . precum si mecanismul rezervelor minime obligatorii. iar alin. ……………………………………………………………………………. legea nr. în alineatul (3). cu interdictia achizitionarii de pe piata primara a anumitor creante (alin. in caz de faliment sau fuziune/doivizare) prin introducerea de prevedrei privind obligativitatea dizilvarii si lichidarii acestora si a unui capitol oprivind lichidarea/ introducerea de sanctiuni pentru persoanele juridice sau late entitati care desfasoara. Operatiunile de creditare enumerate la art.7 contine . fara autoroizarea BNR activitati de atrgere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public. textul art.5 enunta principiul conform caruia BNR ulilizeaza proceduri si instrumente specifice pe piata monetara si de creditare a institutiilor de credit. În reglementarea operatiunilor pe piata monetara. in legoislatia bancara romaneasca. printer care. in tabelul nr.(2) al art. Politica monetara. De asemenea.58/1998 cuprinde masuri pentru rezolvarea unir probleme insufficient reglementate anterior. Art.fondurile proprii ale bancii) si a limiteti globale pentru investitiile de aceasta batura ale unei banci (de la 50% La 60% din fondurile sale proprii) introducerea de prevederi referitoare la colaboirarea Bancii Nationale a Romaniei cu autoritati competente din statele membre. in concordanta cu cerintele Comitetului de la Basel. 485/2003 pentru modificarea si completarea legii bancare nr. stabiliraea unor categorii de investoitti lalke bancilor care sunt supuse aprobarii prealabile a Bancii natuinale ale Roimaniei. în conditiile stabilite prin propriile reglementari.7 se refera la creditele acordate institutiilor de credit eligibile.(1)) si continua cu enumerarea operatiunilor premise. reglementarea regimului bancilor a caror autorizatie a fost retrasa (in alte situatii decat la cerere. introducerea de prevederi care asigura cadrul legal corespunzator pentru emiterea de catre banca Natinala a aaRomanieui a reglementaruilor privind controlul intern. în opinia noastra nefiresc. copletarea dispozitiilor refritoare la secretul professional pentru asigurarea unei mai mari flexibiliatei. 6 debuteaza.

1 Evolutia politicii monetare în România Înfaptuirea politicii monetare în România. 9 iar principiile regimului valutar sunt enumerate în art. in ultimii 10 ani. Mijloacele prin care se realizeaza politica de curs de schimb sunt enuntate tn art. Regimul rezervelor minime obligatorii este enuntat ca principiu în art. date de evolutia conditiilor din economie. Conditiile specifice ale tranzitiei au impus BNR utilizarea unui echilibru intre obiectivele pe termen lung ale politicii monetare si restrictiile pe termen scurt. s-au succedat perioade de control asupra masei monetare si de echilibrare a pietei monetare si valutare.. „Operatiuni si contracte bancare Tratat de drept bancar”. volumul 1 . Banci si politici monetare”. iar cursul de schimb a fost supraevaluat. În anul 1991. printr-o serie de masuri de limitare a creditului neguvernamental. cu cele în care masa monetara a sporit considerabil. Exceptie fac institutiile de credit cu capital major de stat. politica monetara a avut ca obiectiv controlul privind cresterea masei monetare. a fost conditionata de gradul de independenta al bancii centrale si de transformarile institutionale si de comportament la nivel micro si macroeconomic. 8 si este reglementat în detaliu prin normele BNR. Editia a V-a actualizata si comletata. de rigiditatea economiei reale precum si de constrângerile de natura sociala. volumul 2. eliminarea supraevaluarii monedei nationale în vederea asigurarii sustenabilitatiii balantei de plati). Din acest motiv. [6] TRATAT DE DREPT BANCAR [1] Ion Turcu. Efectul generat a . au fost compromise de fragilitatea sistemului bancar.Nicolae Dardac 4.10.interdictia creditarii pe descoperiri de cont sau de orice alt tip în favoarea statului si a altor entitati statale. Editura Luminalex Bucuresti 2004 “Moneda. Obiectivele politicii monetare (si anume: limitarea cresterii preturilor.

În anul 1992 politica monetara a fost ezitanta si marcata de fluctuatii. iar viteza de circulatie a monedei s-a stabilizat.constat în amplificarea indisciplinei financiare si a fenomenului de neplata a datoriilor. la nivelul anului 1994. În ultima parte a anului. Anul 1994 a fost considerat un succes al politicii de macrostabilizare.cresterea mai rapida a economiilor populatiei decât a masei si a creditului neguvernamental a reprezentat ancora de baza pentru mentinerea încrederii în moneda nationala. O pondere însemnata au detinut-o operatiunile de refinantare de la BNR prin linii de credit. S-a urmarit. fenomen care a demonstrat si apogeul dificultatilor în economie. masa monetara a crescut rapid. sincronizata a doua pârghii esentiale (controlul expansiunii monetare si cresterea ratelor de dobânda). reducerea deficitului extern si reducerea lichiditatii disponibile pentru a limita procesul de multiplicare a bazei monetare. astfel. Rezultatele politicii monetare în perioda anilor 1994 si 1995 au evidentiat urmatoarele corelatii: . Masa monetara a crescut în termeni reali. ceea ce a condus la reluarea procesului de economisire in moneda nationala. . rezultatele politicii monetare au fost partiale: în anul 1993. Anul 1995 poate fi definit ca anul în care obiectivul explicit al politicii monetare l-a constituit reducerea ratei inflatiei pâna la 30%. pentru perioada 1991-1993. s-a produs o deteriorare a balantei de plati si au reaparut presiunile inflationiste care au determinat BNR sa înaspresca politica rezervelor mininme obligatorii si sa revina la o politica de dobânzi mai restrictive. iar politica monetara s-a centralizat pe utilizarea concomitenta. În ansamblu. economiile si creditul de asemenea. Daca pâna în acel moment se manifestau intens demonetizarea. inflatia masurata prin indicii preturilor de consum a depasit 250% (nivel mediu anual). din anul 1994 procesele respective au fost stopate. respectiv a blocajul financiar. politica monetara s-a caracterizat prin coerenta. Anul 1994 prezinta importanta si prin aceea ca a marcat redobândirea încrederii în moneda nationala. Astfel. dolarizarea si dezintermedierea financiara. iar fenomenul inflationist s-a reinstalat. prin care au putut fi influientate cantitatea de bani din economie si pretul acestora.

si volumul si structura ofertei interne. Politica monetara s-a deteriorat vizibil în anul 1996 si s-a concretizat în pierderea încrederii în moneda nationala.dolarizarea economiei a tins sa creasca. prin acordarea licentei de dealer tuturor bancilor comerciale si asigurarea unui nivel de echilibru a cursului de schimb. pe de alta parte. • • liberalizarea pietei valutare. . respectiv vânzarea titlurilor de stat din portofoliu si atragerea de depozite la banca centrala. s-au introdus instrumente prin care sa se realizeze “sterilizarea” excesului de lichiditate.cresterea masei monetare în sens larg (M ) mai rapid dacât a celei în sens restrâns (M ) si decât al bazei monetare (M ) indica rolul important al intermedierii financiare. Specificul anului 1996 l-a constituit manifestarea cu acuitate a dezichilibrelor în economia româneasca. • . Dezechilibrul structural dintre cererea agregata. Anul 1997 a marcat o serie de modificari importante în cadrul politicii monetare: • s-a renuntat la refinantarea prin credite structurale si s-a trecut la refinantarea prin mecanisme si instrumente specifice pe piete monetare. . Asupra BNR s-au efectuat presiuni pentru finantarea deficitelor pe calea creditelor directionate. au descurajat pastrarea valutei si au sporit încrederea în moneda nationala. s-a reflectat în cresterea inflatiei si a deficitului extern.viteza de circulatie a banilor a crescut indicând preferinta publicului pentru alte activitati. . atestata de urmatoarele evolutii: .remonetizarea a încetat (cresterea masei monetare a fost însotita de cresterea inflatiei).economiile populatiei au mai crescut în termeni reali.. . a dobânzilor subventionate si a aprecierii cursului de schimb.mentinerea ratelor dobânzii la nivele real pozitive mai ridicate decât deprecierea monedei nationale. pe de o parte. influientarea cursului de schimb prin utilizarea instrumentelor indirecte.

3% si s-a datorat. obiectivul de atenuare a cresterii preturilor a fost atins. gradul de complexitate.2 Instrumentele de politica monetara utilizate de BNR Instrumentele folosite de autoritatea monetara si-au sporit. treptat. . Restrictivitatea politicii monetare a dus la cresterea M cu 44. politica monetara resrictiva a condus la temperarea semnificativa a inflatiei. Prin dezvoltarea instrumentelor de plasament financiar si dupa adoptarea noii legislatii bancare. inflatia înregistrând nivelul de 54. titlurilor de stat emise pentru restructurarea bancara si prin care s-a preluat.mecanismul rezervelor obligatorii a fost introdus. si a fost adaptat în permanenta. urmarindu-se alinierea la standardele si practicile din tarile Uniunii Europene si cele internationale: .8%. în totalitate.În anul 1998. generat de ajustarile fiscale. în functie de structura pasivelor bancilor comerciale. în anul 1992. BNR a pregatit trecerea la utilizarea operatiunilor de “open market” ca principal instrument de politica monetara. Pentru anul 1999. Acesta a înregistrat o crestere cu 105.9% în special pe seama activelor externe nete. creditul de licitatie. începând cu anul 1992.9%. dupa care.facilitatile de creditare (creditul structural.în primul stadiu al reformei au fost utilizate plafoane de credit. . au fost înlocuite cu mecanismul refinantarii bancilor comerciale. . Politica Bancii Centrale bazata pe ancora monetara a atenuat considerabil anticipatiile inflationiste precum si impactul asupra preturilor. 4. în timp ce creditul intern a sporit doar cu 25. un volum însemnat de active neperformante bilantiere si extrabilantiere. În acelasi an politica monetara a temperat tendinta de depreciere mai accelerata a cursului de schimb si efectul acesteia asupra inflatiei. .mecanismul refinantarii a fost imbunatatit trecându-se la garantarea creditelor acordate cu titluri de stat.anul 1997 a marcat debutul operatiunilor pe piata monetara (operatiuni de openmarket). exclusiv pe seama creditului guvernamental. . lombard si creditul special au devenit practice curente în activitea de refinantare. la datoria publica.

Diferenta dintre valoarea mai mica la care sunt emise si valoarea nominala reprezinta dobânda aferenta . în moneda nationala. Pretul la care se rascumpara titlurile de stat se compune din pretul de vânzare si dobânda datorata la scadenta. Potrivit reglementarilor. sau titluri de stat din aceeasi serie la un pret si la o data stabilite prin contract. la rate ale dobânzii determinate liber de societatile bancare participante.3. pe care BNR poate sa intervina prin efectuarea de operatiuni de atragere si plasare de depozite la vedere si la termen. Acestea sunt tranzactii reversibile care se refera la cesiuni de creanta pe o baza contractuala. Acestea sunt tranzactii reversibile în cadrul carora debitorul pastreaza proprietatea asupra activelor eligibile respective aduse în garantie. piata monetara interbancara a fost oficializata în aprilie 1995 si se defineste ca o piata continua. Valoarea de piata a titlurilor de stat care fac obiectul tranzactiilor repo si reverse repo trebuie sa acopere în permanenta valoarea de rascumparare a acestora. aferenta sumei luate cu împrumut. • Vânzari si cumparari definitive de titluri de stat (outright transactions) reprezinta tranzactii care implica transferul definitiv al proprietatii asupra acestora de la vânzator la cumparator si se realizeaza prin mecanismul livrare contra plata. iar institutia cesionara sa retrocedeze aceleasi titluri de stat. operatiunile BNR pe piata monetara constau în urmatoarele: • Tranzactii repo si reverse repo (pensiuni) cu titluri de stat. prin care institutia cedenta se angajeaza sa reprimeasca. • Credite colateralizate cu active eligibile pentru garantare.5.1Operatiunile pe piata monetara ale BNR În România. Certificatele de depozit sunt emise cu discount si la scadenta la valoarea nominala. • Emiterea de certificate de depozit de catre BNR se poate face în forma materializata sau dematerializata. Valoarea activelor eligibile aduse în garantie trebuie sa acopere 100% din creditul acordat si dobânda aferenta.

.cumpara la vedere lei contra valuta convertibila si vinde la termen (forward) aceeasi suma în valuta convertibila contra lei. Printre masurile adoptate de banca centrala privind perfectionarea instrumentelor de politica monetara se numara si: . Perioda de atragere a depozitelor de catre BNR în cadrul acestei facilitati este de o zi. în conformitate cu evolutia reformei. iar dobânda se plateste la scadenta depozitului.3. regimul cursului de schimb prezinta o mare importanta. iar remunerarea depozitelor se face la o rata fixa a dobânzii. în orice moment al zilei bancare pâna la ora 14 . iar rolul acestuia a oscilat de la o etapa la alta. În strategia politicii monetare a BNR.vinde la vedere lei contra valuta convertibila si cumpara la termen (forward) aceeasi suma în valuta convertibila in lei. Bancile pot avea acces. • Atragerea de depozite de la banci reprezinta o tranzactie cu scadenta prestabilita. în conformitate cu obiectivele de politica monetara. .1Operatiunile pe piata monetara ale BNR . • Swap-ul valutar consta în doua tranzactii simultane prin care BNR: . . la facilitatea de refinantare oferita de BNR.facilitatile de refinantare si de depozit acordate bancilor de catre BNR. la o rata a dobânzii convenita între parti la scadenta tranzactiei. 5. Nivelul ratei dobânzii pentru creditul de Lombard este stabilit de catre Consiliul de Administratie al BNR.facilitatile de depozit sunt puse la dispozitia bancilor de catre BNR. rata dobânzii aplicate asupra depozitului este rata dobânzii simple. în scopul absorbtiei de lichiditate.facilitatile de refinantare: sunt puse la dispozitia bancilor prin intermediul creditului de Lombard (acordat pentru o zi-overnight).sumei platite de detinator.

Aceste doua rate de referinta ale dobânzii sunt calculate ca medii si sintetizeaza întreaga activitate derulata pe parcursul unei zile pe piata monetara interbancara.000. stabilitatea cursului de schimb. la rate ale dobânzii determinate liber de societatile bancare participante.U. calculate în ziua respectiva pe baza dobânzii de referinta BUBOR publicata plus cele doua procente. De pilda.În România. pentru politica monetara se impun cerinte de integrare monetara europeana. Rata dobânzii pentru depozitele plasate de banci – BUBOR – (Bucharest Interbank Oferred Rate) reprezinta pretul mediu la care se vând. la o rata a dobânzii agala cu BUBOR +2%. pe care BNR poate sa intervina prin efectuarea de operatiuni de atragere si plasare de depozite la vedere si la termen. o banca comerciala va aproba unui client acordarea unui credit de 1. pe o perioada de 3 luni.U.B. Rata dobanzii pentru depozitele atrase de banci – BUBID – (Bucharest Interbank Bid Rate) reprezinta pretul mediu la care se cumpara. Bancii Nationale îi revine rolul de a regla si a supraveghea societatile bancare participante si de a publica zilnic nivelul de referinta al ratei dobaânzii pentru depozitele atrase (B.D.B.I. se plaseaza fondurile de pe piata interbancara si se defineste ca fiind cel mai scazut pret pe care vânzatorul de resurse este dispus sa îl accepte în schimbul acestora. Din acest motiv.R. piata monetara interbancara a fost oficializata în aprilie 1995 si se defineste ca o piata continua. se atrag fondurile pe piata interbancara de catre participanti si se defineste ca fiind cel mai ridicat prêt pe care cumparatorul de resurse esrte dis[us s ail plateasca. respectiv îndeplinirea unor criterii de aderare referitoare la nivelul inflatiei.). structura dobânzilor pe piata monetara. în conditiile în care ratele de dobânda variabile sunt baza de derulare a operatiunilor de credit. dar o aplicabilitate practica în stabilirea unor dobânzi în contractele de credit. În cadrul pietei monetrare interbancare. în moneda nationala. Perspective ale politicii monetare a BNR Abordarea perspectivelor de evolutie a politicii monetare trebuie realizata pornind de la premisele integrarii europene. Cele doua rate ale dobaânzii (BUBID si BUBOR) au o valoare informativa asupra evolutiei pietei monetare în ziua respectiva.O. clientul va datora bancii.000 unitati monetare. .) si plasate (B. Prin urmare. la fiecare scadenta rata din credit la care se agauga dobânda.

de reducere a inflatiei pâna la un nivel care sa se situeze sub 10% anual. Astfel pornind de la situatia înregistrata in anii 1999 si 2000. care este perceptia publicului fata de eficacitatea instrumentelor de interventie ale bancii centrale. ci si de mentinerea deficitului public în limite reduse si finantarea neinflationista a acestuia. . se au in vedere urmatoarele elemente: care este idicatorul cu influienta mai mare asupra evolutiei preturilor. totusi. Desi. pe termen mediu stabilitatea relativa a preturilor poate fi înfaptuita prin mijloacele enuntate. astfel încât acestea sa conduca la atingerea obiectivului de limitare a inflatiei. respectiv stabilitatea monedei si stabilitatea preturilor. autoritatea monetara trebuie sa urmareasca doua obiective majore. predictibilitatea cursului de schimb. obiectivele intermediare ale politicii monetare se pot caracteriza astfel: mentinerea controlului asupra agregatelor monetare. se apreciaza ca principalul obiectiv intermeiar al politicii monetare l-a constituit mentinerea agregatelor monetare ca ancora antiinflationista. • Pe termen lung . precum agregatele monetare. ceea ce poate asigura îndeplinirea obiectivului fundamental pe termen lung. pe termen lung limitarea inflatiei depinde nu numai de politica monetara. Petru ca un obiectiv intermediar sa poata fi folosit ca “ancora monetara antiinflationista”. mentinerea ratei dobanzii reale pozitive. care sunt restrictiile exogene induse de situatia balantei de plati. • Pe termen scurt. ratele dobânzii si cursul de schimb. banca centrala poate stabili obiective intermediare.Potrivit statului BNR.

corelata cu obtinerea unor câstiguri durabile. De asemenea. flexibilitatea cursului de schimb. transparenta si responsabilitatea bancii centrale. cerintele enuntate pot fi argumentate astfel: . trecerea la aceasta strategie necesita îndeplinirea unui ansamblu de cerinte institutionale si tehnice. în care banca centrala a initiat demersurile pentru o noua strategie monetara “targeting inflation”. independenta instrumentala a bancii centrale. existenta unui sistem financiar bine dezvoltat. Din punct de vedere institutional. stabilitatea explicita a unei tinte cantitative a intervalului de fluctuatie si a orizontului de timp în care se urmareste obiectivul. si cu o disciplina coerenta a politicii macroeconomice. astfel: • • • • urmarirea “stabilitatii preturilor” ca principal obiectiv de politica monetara. prioritate absoluta a obiectivului de inflatie.Noua strategie de politica monetara a BNR: tintirea directa a inflatiei În anul 2002. dintre care se remarca: • • • • • • • • armonizarea politicii monetare cu cea fiscala. în timp util. transparenta strategiei de politica monetara. astfel încât tintirea directa a inflatiei a fost prima optiune de politica monetara a BNR. aliniindu-se astfel tendintelor manifestate înca din anii 90 în tarile dezvoltate. Analiza pe cazul României a cerintelor enuntate evidentiaza ca în perioda 2003-2004 au fost îndeplinite toate conditiile. O asemenea strategie se concretizeaza printr-o serie de elemente definitorii. stadiul de dezvoltare al economiei si prognoza indicatorilor macroeconomici au creat contextual oportun. pentru atingerea obiectivului. responsabilitatea bancii centrale. în procesul dezinflatiei. si ulterior în cele emergente. furnizarea de informatii cu privire la variabilele macroeconomice. alegerea unui indice de preturi adecvat.

sistemul bancar românesc. masa monetara. pâna la 4% în anul 2006. bazata pe utilizarea bazei monetare (M ) ca obiectiv operational si a masei monetare (M ) ca obiectiv intermediar. curs de schimb.flexibilitatea cursului de schimb reprezinta înca o problema pentru autoritatea monetara. precum si o reducere a riscului sistematic. în anul 2004. preturi ale productiei industriale. în continuare. . Desi titirea inflatiei se bazeaza pe modele econometrice si pe indicatori (precum rata de dobânda. datorita riscurilor de producere a unor crize financiare.BNR manifesta transparenta în activitatea sa. . banca centrala dispune de independenta în politica monetara si valutara.. . . privind statul BNR. prin prezentarea în fata Parlamentului a situatiilor lunare si a rapoartelor anuale. salarii). înregistreaza din anul 2001 o ameliorare continua din punct de vedere al capitalizarii si al performantelor.potrivit Legii nr. . Luând în considerare aceste aspecte. 101/1998. Din punct de vedere etnic. Obiectivul central al politicilor macroeconomice în anul 2004 l-a constituit atingerea unei rate a inflatiei de 9% care sa faca posibila raducerea.volumul maxim al împrumuturilor ce pot fi acordate Trezoreriei de catre banca centrala este de 7% din veniturile bugetului de stat realizate în anul precedent. componenta a sistemului financiar. testele efectuate pe cazul României evidentiaza ca legaturile dintre inflatie si variabelele macroeconomice ne sunt suficient de puternice pentru a permite constituirea unui model viabil de prognoza. la strategia de tip “targeting inflation”. BNR a promovat o politica monetara prin care a pregatit trecerea de la strategia de tip “monetary targeting”. preconditia esentiala a adoptarii de catre BNR a strategiei de tintire a inflatiei o constituie alegerea unui instrument adecvat de prognoza a inflatiei si de evaluare a impactului pe care politica monetara îl are asupra inflatiei.

la o rata a conversiei de 1: 10. 58/1998 au obligatia constituirii rezervelor minime obligatorii în lei si în valuta pentru conturile deschise la BNR. pe perioda de observare.000. perioda de observare – este intervalul de timp pentru care se determina baza de calcul.Anul 2004 a fost marcat si de preocuparile BNR care. excedentul de rezerve constituie diferenta pozitiva dintre nivelul efectiv si nivelul prevazut al RMO. • • • nivelul calculat este produsul dintre baza de calcul si rata rezervelor minime obligatorii. Aceasta perioada este cuprinsa între 24 ale lunii curente si 23 ale lunii urmatoare. pereioada de aplicare – consta în intervalul de timp în care trebuie mentinuta în contul de la BNR suma care reprezinta rezerva minima. deficit de rezerve reprezinta diferenta negativa dintre nivelul efectiv si cel prevazut. a elementelor de pasiv din bilantul bancilor asupra carora se aplica rata rezervelor minime obligatorii. împreuna cu Ministerul Finantelor Publice. a elaborat proiectul de lege cu privire la denominarea monedei nationale si care a prevazut ca operatiunea sa aiba loc începând cu 1 iulie 2005. Aplicarea rezervei minime obligatorii in România Bancile a caror activitate este reglementata prin Legea bancara nr. nivelul maxim prevazut reprezinta soldul maxim al contului în care se mentin rezervele minime obligatorii. prezinta importanta definirea urmatorilor termeni (conform Regulamentului 2/2002 al BNR si al circularei 416/2004): • baza de calcul – reprezinta nivelul mediu. nivelul prevazut reprezinta soldul mediu zilnic pe care banca trebuie sa-l înregistreze în contul în care se mentin rezervele. Din punctul de vedere al metodologiei aplicate. nivelul efectiv – soldul mediu zilnic înregistrat de banca în contul în care se mentin rezervele obligatorii în perioada de aplicare. se determina în functie de numarul de zile calendaristice din perioada de aplicare. • • • . • • • nivelul minim prevazut – reprezinta soldul minim zilnic al contului în care se mentin rezervele minime obligatorii. respectiv între data de 24 ale lunii precedente si data de 23 ale lunii curente.

Banci si politici monetare”. “Moneda. prin transformarea în $ sau în euro. surse atrase de la institutii financiare externe daca au scadente mai mari de 12 luni. Pentru mijloacele banesti în valuta. nu este permisa compensarea si neîndeplinirea rezervei obligatorii în lei si a celei în valuta. în moneda nationala. • • Baza de calcul se determina ca medie a soldurilor zilnice ale elementelor de pasiv în perioada de observare. Mentinerea rezervelor minime obligatorii se realizeaza în conturi deferite. care reprezinta obligatii ale bancii fata de persoanele fizice si juridice: surse atrase. datorii si alte obligatii. împrumutate. piata monetara interbancara a fost oficializata în aprilie 1995 si se defineste ca o piata continua. Înregistrarea de catre o banca a unui deficit de rezerve nu antreneaza masuri de supraveghere prudentiala decât atunci când se constata pe o perioada de doua luni consecutiv. la rate ale dobânzii determinate liber de societatile bancare participante.Nicolae Dardac 5. sume care intra în contul curent al Trezoreriei statului. Nu se i-au în considerare: • surse atrase de la BNR sau de la alte banci care au obligatia constituirii de rezerve minime obligatorii.1Operatiunile pe piata monetara ale BNR (open-market) În România. Altfel. pe care BNR poate sa intervina prin efectuarea de operatiuni de atragere si plasare de depozite la vedere si la termen. Datorita mentinerii în conturi diferite. pentru mijloacele banesti în lei si pentru cele în valuta. mediile soldurilor zilnice se determina pe fiecare tip de valuta în parte.3. Îndeplinirea nivelului RMO se realizeaza atunci când nivelul efectiv al acestora este egal cu nivelul prevazut. deficitul înregistrat într-o luna se adauga la nivelul calculat al periodei urmatoare.Baza de calcul a rezervelor minime obligatorii o constituie mijloacele banesti în moneda nationala si valuta. .

U.) si plasate (B.U. se atrag fondurile pe piata interbancara de catre participanti si se defineste ca fiind cel mai ridicat prêt pe care cumparatorul de resurse esrte dis[us s ail plateasca. dar o aplicabilitate practica în stabilirea unor dobânzi în contractele de credit..În cadrul pietei monetrare interbancare.R. . Rata dobanzii pentru depozitele atrase de banci – BUBID – (Bucharest Interbank Bid Rate) reprezinta pretul mediu la care se cumpara.. utilizarea tranzactiilor cu titluri de stat ………………………………………………………………………………………………….I. De pilda.B. Prima emisiune de titluri de stat a fost efe ctuata in 1994.market de catre BNR in scopul reglarii masei monetare a fost conditionata de emisiunea titlurilor de stat. Prin urmare. O perioada de peste doi ani.). clientul va datora bancii. Politica de open-market Utilizare politicii de open.D.000. la o rata a dobânzii agala cu BUBOR +2%. Rata dobânzii pentru depozitele plasate de banci – BUBOR – (Bucharest Interbank Oferred Rate) reprezinta pretul mediu la care se vând.B. pe o perioada de 3 luni. Aceste doua rate de referinta ale dobânzii sunt calculate ca medii si sintetizeaza întreaga activitate derulata pe parcursul unei zile pe piata monetara interbancara. o banca comerciala va aproba unui client acordarea unui credit de 1.O.000 unitati monetare. Cele doua rate ale dobaânzii (BUBID si BUBOR) au o valoare informativa asupra evolutiei pietei monetare în ziua respectiva. creandu-ser astfel premisele realiozarii operatiunilor de open-market. se plaseaza fondurile de pe piata interbancara si se defineste ca fiind cel mai scazut pret pe care vânzatorul de resurse este dispus sa îl accepte în schimbul acestora. calculate în ziua respectiva pe baza dobânzii de referinta BUBOR publicata plus cele doua procente. în conditiile în care ratele de dobânda variabile sunt baza de derulare a operatiunilor de credit. Bancii Nationale îi revine rolul de a regla si a supraveghea societatile bancare participante si de a publica zilnic nivelul de referinta al ratei dobaânzii pentru depozitele atrase (B. la fiecare scadenta rata din credit la care se agauga dobânda.

comporta refinantarea bancilor comerciale de catre BNR. Creditul structural este creditul acordat de BNR in cadrul unui plafon stabilit pentru fiecare banca comerciala si pentru fiecare tip de garantii. . Totusi. Principalele categorii de credite de refinantare a bancilor comerciale de catre BNR Piata monetara in România. De aici si evolutiile incoerente. Pentru aceste credite. Creditele de refinantare sunt credite pe termen scurt (maximum 90 de zile) acordate in conditii stabilite de BNR si au rolul de a alimenta cu lichiditati bancile comerciale. in structura actuala de proprietate si a prezentei blocajului financiar atât de extins. desi creditul comercial si emiterea de inscrisuri cambiale au fost legal autorizate. la rate de dobânzi rezultate din licitatie. iar piata bursiera nu are capacitate efectiva de a le avalua.Creditele sunt garantate cu efecte comerciale sau publice. Principalele categorii de credite de refinantare practicate de BNR sunt: creditul structural. este garantat cu titluri de stat. discrepante ale nivelului ratelor de dobânzi cu efecte perturbatoare pentru gestiunea bancara si activitatea financiara a intreprinderilor. Acest credit se acorda pentru maximum 15 zile. creditul special si creditul Lombard (overdraft).3. nu este posibil in mod obiectiv. se acorda in cadrul unui plafon. creditul de licitatie. Creditul de licitatie reprezinta actualmente principala cale de refinantare a bancilor comerciale. care difera de la un tip de credit la altul. El prefigureaza operatiunile de open market.3 Mecanismul de refinantare Mecanismul de refinantare reprezinta un instrument de politica monetara prin care banca centrala isi exercita functia de creditor de ultima instanta. recursul la acestea. aflata in curs de formare.4. bancile comerciale au obligatia constituirii de garantii. iar dobânda perceputa anticipeaza taxa oficiala a scontului. Dar mecanismul operatiunilor pe piata libera nu poate functiona corespunzator intr-o economie in care titlurile se emit doar ocazional. Creditul structural prefateaza creditul de reescont.

Creditul special se acorda bancilor comerciale aflate in criza de lichiditate pe o perioada de pâna la 30 de zile. . Ratele de dobânda practicate de BNR au flexibilitate diferita. Dobânda de licitatie a cunoscut cele mai ample variatii si cele mai frecvente modificari. De exemplu.Creditul Lombard este garantat prin titluiri de stat si alte hârtii de valoare accepatate de BNR. cel putin in anumite perioade ale anilor 1994-1995 si cu deosebire la inceputul anului 1997. excesiv de pozitive daca nu chiar abuzive. Terapia prin mijloace monetare a inflatiei se impune a se asocia cu actiunea asupra cauzelor structurale ale dezechilibrului inflationist. in conditiile unor garantii financiare si in active reale. cu conditia prezentarii de programe eficiente de redresare. in ianuarie 1993 rata scontului era de 70% si aceasta valoare s-a mentinut pâna in august 1994. Se acorda la nivelul soldului debitor al contului curent al bancii la BNR. in conditiile garantarii cu anumite hârtii de valoare. in limita de 75% din fondurile proprii ale bancii beneficiare. când a scazut la 65%. pentru ca la sfârsitul anului 1995 sa ajunga la 35%. iar rata dobânzii este stabilita de BNR si poate fi modificata fara preaviz. fiind prohibitive pentru majoritatea agentilor economici. Ea a variat de la nivelul de 71% si aceasta valoare s-a mentinut pâna în august 1994. Impactul lor asupra gestiunii curente a intreprinderilor si mai ales asupra investitiilor a fost puternic resimtit. Creditul Lombard (overdraft) sau creditul “de pe o zi pe alta” (day-to-day) este menit sa sustina efectuarea platilor zilnice exigibile ale unei banci comerciale aflate in criza. Ratele dobânzilor la creditul structural (dobânda de referinta sau rata scontului) este modificata mai rar si la nivelul cel mai scazut. pentru ca la sfârsitul anului 1995 sa ajunga la 35%. depasind cu mult rata inflatiei. Categoriile de credit practicate de BNR pentru refinantarea bancilor comerciale a inregistrat variatii insemnate de la o perioada la alta. Dobânzile practicate de catre banca centrala pentru refinantarea sistemului bancar si implicit a economiei nationale au devenit in absenta predominarii economiei de piata si in conditiile unui sistem bancar etatist. când a scazut la 65%.

În situatia inversa. de exemplu. este expresia instabilitatii vietii noastre economice. . de a influienta volumul creditelor si evolutia generala a cursurilor titlurilor pe piata. rar întâlnita în alte tari în asemenea proportii. pentru ca la sfârsitul anului 1995 sa coboare pâna la valoarea de 38. În masura în care banca centrala cumpara titluri de pe piata. a lipsei de sensibilitate a întrepriderilor etatiste la terapia prin instrumente valorice.martie 2006 Masa monetara în sens larg (M2) a fost la sfârsitul lunii martie 2006 de 87 528 milioane RON. În conditiile actuale pe piata interbancara se efectueaza mai ales operatiuni de refinantare si mai putin operatiuni de creditare între banci.5 în inuarie 1994. înlaturarea dominatiei nete a unora dintre ele. dezvoltarea retelei bancare. la 2505 în perioada noiembrie 1993-martie 1994. iar în primele luni ale anului 1997 sa urce si la niveluri de peste 400%. banca centrala cumpara si vinde pe piata titluri cu scopul de a largi sau a restrânge lichiditatile bancilor. Fata de luna februarie 2006 aceasta s-a majorat cu 2.Ea a variat de la nivelul de 715 în ianuarie-iunie 1993.2 la suta (1. de la 785 în prima jumatate a anului 1993. criteriul eficientei va predomina. iar în raport cu martie 2005 masa monetara a crescut cu 28. are loc un reflux de moneda si astfel scad lichiditatile de pe piata. având o natura penalizatoare. iar lichiditatile economiei vor creste. la 185.8 la suta (18. ea distribuie moneda.9 la suta în termeni reali). a variat. cresterea numarului de banci. Dobânda overdraft. lichiditati. O data cu cresterea ponderii proprietatii private în economie. Tranzitia la piata monetara deschisa presupune privatizarea bancilor comerciale. a necesitatii unor masuri hotarâte de restructurare a economiei românesti. COMUNICAT DE PRESĂ Indicatori monetari .1%. În cadrul acestor operatiuni. Variatia nivelurilor de dobanzi. întarirea concurentei.8 la suta în termeni reali). BNR va dobândi posibilitati mai largi de interventie prin operatiuni de open market.

Aceasta evolutie a fost rezultatul reducerii cu 1.6 5. RON) 87 528 45 354 42 174 martie 2006/ februarie 2006 (%) 2. La 31 martie 2006.8 la suta a componentei în valuta exprimata în lei (exprimata în euro. RON) 57 488 65 675 -8 187 martie 2006/ februarie 2006 (%) 5.7 la suta).Tabel 1. pe seama reevaluarii stocului de aur.0 Masa monetara (M2) Active externe nete Active interne nete Activele externe nete s-au diminuat în luna martie cu 0. pâna la nivelul de 65 675 milioane RON.3 martie 2006/ martie 2005 (%) 28.9 la suta în termeni reali) fata de 31 martie 2005.7 Creditul neguvernamental (total) .7 la suta (39.1 la suta a componentei "Aur". Masa monetara si contrapartida acesteia INDICATORI 31 martie 2006 (mil.8 la suta în termeni reali) si cu 24. Tabel 2. creditul neguvernamental a înregistrat o crestere de 51. pe seama majorarii cu 92.4 la suta în termeni reali). creditul în valuta a crescut cu 2. RON) 65 675 martie 2006/ februarie 2006 (%) 5.2 la suta (5.9 la suta (pâna la 57 488 milioane RON).8 22. Creditul intern si componentele acestuia INDICATORI 31 martie 2006 (mil. înregistrând 45 354 milioane RON. Activele interne nete au crescut cu 5.8 la suta (exprimat în euro.0 la suta în termeni reali).9 5.5 la suta).8 la suta a componentei în lei ( 77. în conditiile în care creditul intern s-a majorat cu 5. înregistrând 42 174 milioane RON.2 martie 2006/ martie 2005 (%) 51. cresterea creditului în valuta a fost de 30. Creditul în lei a crescut cu 6.6 la suta.2 -0.3 la suta a componentei "Valute convertibile" si al cresterii cu 4.3 la suta.0 37. Tabel 3.4 51.7 - Credit intern Credit neguvernamental Credit guvernamental net Creditul neguvernamental a crescut în luna martie cu 5.2 - martie 2006/ martie 2005 (%) 47.7 la suta (6. Creditul neguvernamental si componentele acestuia INDICATORI 31 martie 2006 (mil. în timp ce creditul în valuta exprimat în lei s-a majorat cu 3.

8 la suta (27.1 32 670 3.7 117. depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o crestere de 37. La 31 martie 2006.4 61.6 15. economiile populatiei au înregistrat o crestere de 15.persoane juridice 33 005 6.4 la suta (pâna la 2 277 milioane RON).7 92.7 la suta.7 la suta (6.4 2.persoane juridice Credit neguvernamental în valuta.4 la suta.0 M1 Numerar în afara bancilor Disponibilitati la vedere Cvasibanii au înregistrat o crestere de 2.5 la suta.2 martie 2006/ martie 2005 (%) 54.3 la suta (pâna la 15 596 milioane RON). depozitele conditionate s-au majorat cu 1. pâna la 17 480 milioane RON.4 la suta. La 31 martie 2006.2 la suta a disponibilitatilor în conturi la vedere.4 53. Depozitele în lei ale persoanelor juridice s-au majorat cu 6. RON) martie 2006/ februarie 2006 (%) martie 2006/ martie 2005 (%) Credit neguvernamental în lei.8 14 443 18 562 9. Economiile în lei ale populatiei s-au majorat cu 0.8 0. .8 24.4 77.populatie .5 Creditul guvernamental net a înregistrat un sold negativ de -8 187 milioane RON (fata de un sold negativ de -8 101 milioane RON în luna februarie 2006). Masa monetara în sens restrâns si componentele acesteia INDICATORI 31 martie 2006 (mil. iar certificatele de depozit s-au redus cu 10.4 la suta (cifrându-se la 1 925 milioane RON).Tabel 3. pâna la 19 798 milioane RON.8 9 844 22 826 4. din care: . din care: . pâna la 23 843 milioane RON.1 la suta în termeni reali) fata de 31 martie 2005. depozitele pe termen au crescut cu 10. Tabel 4.populatie . pe seama cresterii cu 2.2 47.8 la suta a numerarului în circulatie si a majorarii cu 0. Creditul neguvernamental si componentele acestuia INDICATORI 31 martie 2006 (mil. Masa monetara în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 1. ponderea acestora în masa monetara reprezentând 20 la suta. ajungând la 63 685 milioane RON. RON) 23 843 11 480 12 363 martie 2006/ februarie 2006 (%) 1.7 la suta în termeni reali) fata de 31 martie 2005.8 3. În cadrul acestora.2 4.

1 milioane EUR (în scadere cu 1.7 6.5 martie 2006/ martie 2005 (%) 21.7 11 506 14 901 0.6 la suta.5 la suta.8 Cvasibani Economii în lei ale populatiei Depozite în lei ale persoanelor juridice Depuneri în valuta ale rezidentilor.0 la suta.5 10. titlurile în valuta reprezentau echivalentul a 174.6 Titlurile de stat detinute de sectorul nebancar însumau 4 052 milioane RON la sfârsitul lunii martie 2006 (în crestere cu 2. pâna la nivelul de 26 407 milioane RON (exprimate în euro. EUR) 3 438. iar depozitele în valuta ale persoanelor juridice s-au majorat cu 15.7 0.RON) Titluri de stat în valuta (mil. depunerile în valuta au scazut cu 0. 58/1998 au obligatia constituirii rezervelor minime obligatorii in lei si in valuta pentru contuirile deschise la BNR.4 0.7 37. Cvasibanii si componentele acestora INDICATORI 31 martie 2006 (mil. RON) 63 685 17 480 19 798 martie 2006/ februarie 2006 (%) 2.1 la suta. Tabel 5. din care: . au crescut cu 0.6 -23. exprimate în lei. pâna la 7 500 milioane EUR).7 3.3 15. depunerile în valuta ale populatiei au crescut cu 26.1 -1. Tabel 6.Depunerile în valuta ale rezidentilor persoane fizice si juridice.8 la suta fata de luna februarie 2006).5 -23.6 20.6 la suta fata de luna februarie 2006).3.7 la suta. În cadrul acestora.populatie .7 14. Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. . Titluri de stat detinute de persoane fizice si juridice nebancare INDICATORI 31 martie 2006 martie 2006/ februarie 2006 (%) martie 2006/ martie 2005 (%) Titluri de stat în lei (mil.9 5.4 Aplicarea rezervei minime obligatorii in Romania Bancile a caror activitate este reglemntata prin Legea bancara nr. depunerile în valuta ale rezidentilor exprimate în euro au înregistrat o majorare de 20.2 174.persoane juridice 26 407 0.

perioda de observare – este intervalul de timp pentru care se determina baza de calcul. respective intre data de 24 ale lunii precedente si data de 23 ale lunii curente. pereioada de aplicare – consta in intervalul de timp in care trebuie mentinuta in contul de la BNR suma care reprezinta rezerva minima> Aceasta perioada este cuprinsa între 24 ale lunii curente si 23 ale lunii urmatoare • • • nivelul calculate este produsul dintre baza de calcul si rata rezervelor minime obligatorii. imprumutate. excedentul de rezerve constituie diferenta pozitiva dintre nivelul efectiv si nivelul prevazut al RMO. sume care intra in contul current al Trezoreriei statului. pe perioda de observare. prezinta importanta definirea urmatorilor termeni (conform Regulamentului 2/2002 al BNR si al circularei 416/2004): • baza de calcul – reprezinta nivelul mediu. • • • Baza de calcul a rezervelor minime obligatorii o constituie mijloacele banesti in moneda nationala si valuta. nivelul efectiv – soldul mediu zilnic inregistrat de banca in contul in care se mantin rezervele obligatorii in perioada de aplicare. deficit de reserve reprezinta diferenta negative dintre nivelul efectiv sic el prevazut. • • • nivelul minim prevazut – reprezinta soldul minim zilnic al contului in care se mentin rezervele minime obligatorii. surse atrase de la institutii financiare externe daca au scadente mai mari de 12 luni. • • . a elementelor de pasiv din bilantul bancilor asupra carora se aplica rata rezervelor monime obligatorii. se determina in functie de numarul de zile calendaristice din perioada de aplicare. nivelul prevazut reprezinta soldul mediu zilnic pe care banca trebuie sa-l inregistreze in contul in care se mantin rezervel. nivelul maxim prevazut reprezinta soldul maxim al contului in care se mentin rezervele minime obligatorii. Nu se i-au in considerare: • surse atrase de la BNR sau de la alte banci care au obligatia constituirii de reserve minime obligatorii. datorii si alte obligatii.Din punctual de vedere al metodologiei aplicate. care reprezinta obligatii ale bancii fata de persoanele fizice si juridice: surse atrase.

Pentru mijloacele banesti in valuta. controlul creatiei monetare a bancoilor comerciale (finnd instrument de politica monetara). 33 si Legea nr. Indeplinirea nivelului RMO se realizeaza atunci cand nivelul efecrtiv al acestora este egal cu nivelul prevazut. Mentinerea rezervelor minime obligatorii se realizeraza in conturi deferite. Inregistrarea de catre o banca a unui deficit de reserve nu antreneaza masuri de supraveghere prudentiala decat atunci cand se constata pe o perioada de doua luni consecutiv. 58 si Legea nr. pentru ijloacele banesti in lei si pentru cele in valuta. 312/2004). precum si in legislatia bancara actuala (Legea nr. BNR a emis primul regulament privind rezervele minime obligatorii. prin transformarea in $ sau in euro. 101). Datorita mentinerii in conturi diferite. 485/2003 si Legea nr.Baza de calcul se determina ca medie a soldurilor zilnice ale elementelor de pasiv in perioada de observare. In ianuarie 1992. nu este permisa compensarea si neindeplinirea rezervei obligatorii in lei si a celei in valuta. care au avut drept caracteristica sfera restransa a pasivelor luata in calculul . al doilea instrument de politica monetara folosit de BNR. deficitulinregistrat intr-o luna se adauga la nivelul calculate al periodei urmatoare Politica rezervelor minime obligatorii Rezervele bancare minime obligatorii reprerzinta. mediile soldurilor zilnice se determina pe fiecare tip de valuta in parte. Sistemul rezervelor obligatorii a fost instituit atat in scop prudential cat si pentru reglarea lichiditatii bancare. 34) in legislatia adoptata in 1998 (Legea nr. ca vechime. [7] [8] Obligativitatea constituirii de reserve minime obligatorii de catre societatile bancare in conturi deschise la BNR a fost prevazuta in legislatia bancara adoptata in 1991 (Legea nr. Altfel.

controlul inflatiei si al stabilitatii monedei nationalke. In perioada 1992-2003. cresterea eficientei acestui instrument de politicva moinetara si de credit.rezervelor obligatorii. daca au scadenta mai mare de 12 luni. care modifica si completeaza regulamentul din 1998) urmarindu-se alinierea la reglementarile Bancii Centrale Euriopene. baza de calcul a rezervelor minbime obligatorii s-a extins treptat. Rezervele minime obligatorii sunr remunerate de BNR cu o rata a dobanzii situate cel putin la nivelkul ratei medii a dobanzii la depunerile la vedere practicate de institutiile de redit. justificate de eficacitatea acestui instrument al controlului lichiditatii pe termen lung si evitarea fluctuatiilor mari ale lichiditatii bancare In present. prin aceasta. depozitele la vedere sau la termen in lei. sub forma de surse atrase. In baza de calcul a rezervelor bancare minime obligatorii nu se oinclud mijloacele banesti atrase de la banca centrala si de la alte personae juridice care la randul lor sunt obligate sa constituie reserve minime obligatorii. mijloacele banesti atrase de la institutiile financiare externe.datorii si alte obligatii”. politica monetara promovata de BNR a urmarit sa sigure controlul masei monetare si. imprumutate. . astfel ca in componenta sa se include.4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii) si 1999 (Circulara nr. 2/1999. ale persoanelor fizice si juridice. ratele rezervelor minime obligatorii sunt de 18% la depozitele in lei soi de 305 la depozitele in valuta. Mentinerea unei marje inseminate intre cele doua rate de rezerva are ca scop descurajarea creditarii in valuta In concluzie. BNR calculeraza si percepe dobanzi penalizatoare. In cazul neindep[linirii obligatiilor ce revin institutiilor de credit cu privire la nivelul rezervelor minime obligatorii. in present. Sistemul rezervelorminime obligatorii a inregistrat modificari esentiale in anul 1998 (aduse de Regulamentul nr. si anume. “mijloacele banesti in moneda nationala si in valuta reprezentand obligatii fata de personae fizice si jurudice. percum si mijloacele banesti care intra in contul current general al Trezoreriei statului. [9]In anii urmatori. ratele rezervelor minime obligatorii s-au situate la niveluri ridicate.

2% in 1991. In aceste conditii. acop[eroirea deficitelor fiscale sau scaderea somajului). din acest an. Modificarile operate de BNR la nivelul instrumentelor sale au vizat. Politica monetara Prima etapa s-a desfasurat pana in cursului de schimb. doar prin accentuarea restrictitivitati sale. urmarindu-se alinierea la standardele si precticile internationale.5 in 1992. pe de alta parte.7% in 1994.8 in 1995) acompaniata de o crestere a deficitului fiscal si cvasuifiscal. A fost de 199. In vederea transpunerii cadrului legislative European privind politica monetara si de curs de schimb in legislatia romaneasca. Politica monetara in perspective integrarii Romaniei in UE Sub incidenta crearii conditiilor de promovare a convergentei si integrarii in UE. S-a urmarit o depreciere reala a competitivi . Aceasta presupune in primul rand. 27. politica monetara promovata de BNR a reusit. 295. cresterea rolului dobanzilor in cadrul mecanismelor de politica mo9netaraw iar. controlul asupra preturilore si ratei de scimb. armonizarea cu stul de instrumente ale Bancii Centrale Europene. la tintirea directa inflatiei. cresterea competitivitatoii externe.Actiunile intreprinse de BNR in vederea reducerii inflatiei si insanatosirii monedei nationale a fost sustinute de celelalte domenii de politica economica. acumularu de datirie externa. asumarea angajamentului fata de stabilitatea preturilor ca obiectiv primordial al politicii monetare si plasarea pe un plan secundar a celorlalte obiectuive traditionale (cresterea economica. Ca raspuns la politica • Producatorii din economia reala au ramas 1999. BNR a luat decizia de a trece. 61. care a limentata inflatia (acesata ajungand pe alocuri la proportii uriase. au fost previzionate patru etape in strategia BNR de conducere a politicii monetare . sa evite o deteriorare mai accentuate a cererii de bani. pe de o parte.

Consiliul Guvernatorilor a anuntat ca urmareste stabilitatea preturilor pe termen mediu. Conform Tratatului de la Mastricht. statele membre UEM au renuntat la controlul politicii monetare. in special pe pârghia fiscala. În aceste conditii. având un rol diminuat de instrument de ajustare a echilibrului axtern. obiectivul principal (final) al politicii monetare avut in vedere de BCE este stabilitatea preturilor. Cadrul politicii monetare unice. In consecinta. banca centrala va conta pe contributia altor comonente ale mixului de politici macroeconomice.monertara restrictionosta si la deprecierea leului. BNR nu va abndona cursul de schimb. rezervele valutare la dispozitia BNR au fost reduse [10] [11] Concluzie: Principalul instrument de politica monetara utilizat va fi rata dobânzii. Obiectivele de politica monetara ale BCE In urma introducerii euro.6% in 1998. 55% in mare parte datorita politicilor de crestere a veniturilor si acumularii. cedand prerogativele nationale catre BCE si SEBC. recunoscand faptul ca preturile pot fi distorsionate de factori actionand pe termen scurt. acesta urmând sa fie utiliyat in continuare ca unul dintre instrumentele de ghidare a inflatiei. . In acest context.fara sa precizeze in termini cantitativi sau temporal ce inseamna aceasta. iar in 1999. subordonat tintei de inflatie si nu ca un scop în sine. stabilitatea preturilor a fost definite in 13 octombrie 1998 de catre Consiliul Guvernatorilor al BCE ca o crestere anuala a Indecelui Armonizat al Preturilor de Consum (IAPC) pentru zona euro mai mica de 2%. inflatia a atins 40.

Definirea stabilitatii preturilor placand de la o aparenta contradictie. • Autoritatile monetare nu au avut in vedere deflatia ca o alternative la inflatie. ca precursor al BCE. Institutul Monetar European. in acest sens. lasand BCE sa decida asupra strategiei de urmat. deci deflatia. Institutul Monetar European. simetrica. ci cu una de tip banda (0-2%). trebuie evitata la fel de mult ca si inflatia. orice rata a inflatiei sub 2% trebuie apreciata din punct de vedere al indeplinirii obiectivului final de politica monetara. In acest sens. transparenta obiectivelor: publicul trebuie sa fie informat in olegatura cu aplicarea politicii monetare. nefiind compatibila cu stabilitatea preturilor. Trebuie insa subliniat faptul ca definitia data de BCE pentru stabilitatea preturilor nu trebuie onsiderata “asimetrica”: invocand o crestere a preturilor mai mica de 25 este exclusa scaderea preturilor. reducerea generalizata si prelungita a preturilor. ca un asucces. . La momentul conturarii optiunilor pentru alegerea viitoarei strategii de poltica monetara. si definitia este.Aceasta definitie (alegerea valorii de 2%) a fost in accord atat cu practicile anterioare ale multor banci centrale. o crestere “mai mica de 2 %” trebuie interpretata astfel: • Tinand cont de dificultatea masurarii precise a variatiilor preturilor in timp BCEa preferat sa opereze nu cu o tinta fixa. eficienta masurilor: masurile luate de SEBC trbuie sa vizeze obiectivul stabilitatii preturilor. a vut drept misiuyne conturarea viitoarei politici monetare commune. insa stabilitatea preturilor in zona euro exclude si inflatia. 2. IME a centralizat optiunile posibile (in primul rand tintirea inflatiei si agregatele monetare). a avut in vedere urmatoarele principii: 1. care a desemnat procentul de 2 ca reprezentand rata maxima a inflatiei compatibila cu stabilitatea preturilor. deflatia. cat si cu Recomandarea Consiliului UE din 10 iulie 1995 privind liniile economice directoare ale politicilor economice ale statelor member si ale comunitatii.

a fost apreciata ca dificil de controlat in cazul Eurosistemului. tinand cont de dimensiunea zonei euro si de faptul ca in general pentru multe din bancile nationale evolutia cursului valutar nu reprezenta principala preocupare a politicii monetare. a preferat san u foloseasca. In schimb. pe baza mai multor indicatori. pentru a evita rupturile. rata dobanzii sau venitul nominal. au fost avute in vedere alte doua obiective intermediare. continuitatea actiunii: strategia de politica monetara adoptata trebuie sa place de la practicile (experienta) tarilor din zona euro. 6. o rata a inflatiei anticipate – evaluarea. • rata dobanzii a fost considerate nepotrivita intrucat identificarea ratei reale de echilibru ce aasigura stabilitatea preturilor este dificil de determinat. fiecaruyia in parte putandu-i-se reprosa unel incoveniente: • cursul de schimb a fost considerat nepotrivit. 1. drept obiective intermediarel. • . desi clar definit si cu rol important in asigurarea stabilitatii preturilor. 4. penytru cresterea unui agregat monetary (M3) pe termen mediu. 2. responsabilitatea pentru politica monetara adoptata: publicul trebuie sa poata aprecia performantele SEBC im mentinerea stabilitatii preturilor. utilizarea unui agregat monetara – determinare unei valori de referinta. venitul nominal. 5. cursul de schimb. orientarea pe termen mediu: obiectivul stabilitatii preturilor trebuie urmarit pe termen mediu. In stabilirea unei strategii concrete de politica monetara. a perspectivelor inflatiei. BCE. iar in cazul unor abateri pe termen scurt nu trebuie aplicate masuri stricte si sistematice. sporind astfel gradul de incertitudine asupra inflatiei in economie.3. asa cum este prevazuta in Tratatul de la Maastricht. in termini cantitativi. corelarea cu independenta SEBC: trebuie respectata independenta politica a SEBC.

in timp ce Marea Britanie. operatiuni de reglaj fin. in implementarea politicii monetare: I)patru categorii de operatiuni de open market: 1. 3. intrucat permit controlul ratelor dobanzii. operatiunile de open market. Eurosistemul utilizeaza. 2. 2. Instrumentele de politica monetara ale BCE Eurosistemul foloseste urmatoarele instrumente pentru atingerea obiectivelor sale de politica monetara: 1. 3. operatiuni principale de refinantare. operatiuni structurale.. tari ca Franta sau Germania preferand agregatele monetare. facilitatile permanente. s-a realizat de fapt un compromise intre practicile unor tari member UE. 4. Pag 182 Integrare financiar monatara internationala …………………………………………………………………………………. operatiuni de refinantare pe termen mai lung. Spania sau altele apreciau ca oportuna urmarirea directa a obiectivului final. al stabilitatii preturilor.Astfel. influientarea lichiditatii bancare si pot da semnale privind orientarile politicii monetare. . sistemul rezervelor minime obligatorii Operatiunile de open market Au un rol important in implementarea politicii monetare a BCE.

lichiditati. Prin aceasta procedura SEBC propune institutiilor de credit. Procedura licitatiilor se adreseaza ansamblului institutiilor de credit din zona eoro. procedura licitatiilor normale sau rapide. 4. in calitate de contrapartida. prin BCN. insemnand dupa caz. 1. cu rata a dobanzii fixa sau variabila). Procedura licitatilor se realizeaza in sase pasi. pe baza unui calendar prestabilit: • • Pentru operatiunile principale de refinantare in fiecare zi de marti. cu rata a dobanzii fixa sau variabila). primire sau dare in pensiune). dupa caz. insemnand. Licitatiile normale sunt folosite in cazul operatiunilor principale de . achizitii sau vanzari definitive de titluri).II) cinci tipuri de instrumente tehnice pentru pinerea in practica a operatiunilor de open market: 1. Operatiunile de open market se pot face atat prin procedura licitatiilor (normale sau rapide. 2. operatiuni de cesiune temporara (reversibile/repo. cat si prin proceduri bilaterale. proceduri bilaterale Toate operatiunile de open market sunt decise de BCE si executate centralizat. 3. 5. atragerea de depozite pe termen fix. III) doua proceduri de realizare: 1. emisiunile de certificate de datorie ale Bancii Centrale Europene. Pentru operatiunile de refinantare pe termen mai lung in prima miercuri a fiecarei perioade de mentinere a rezervelor obligatorii – care incepe pe 24 ale lunii. 2. swap-urile valutare. tranzactiile ferme (definitive. atat in cazul licitatiilor normale cat si al celor rapiude.

Licitatia normala se derul. In ziua T continua pasul 2 ( pana la ora 9:30). In ziua T + 1 se realizeaza pasul 6.refinantare pe termen mai lung. in timp ce operatiunile de reglaj fin sunt executate de regula prin licitatii rapide. Pasul 4: a) BCE ia decizia de alocare in functie de tipul de licitatie (cu dobanda fixa sau variabila). Pasii de parcurs sunt aceeasi ca si cazul unei licitatii normale. doar timpul in care incheie este mult mai scurt (in . 3. Pasul 5: Sunt confirmate alocarile individuale. Pasul 2: Contrapartidele eligibile interesate isi prezinta ofertele. Licitatiile rapide se deruleaza doar pentru operatiunile de reglaj fin. b) BCE anunta rezultatul licitatiei. Pasul 1: a) BCE anunta prin serviciile sale de informare publica derularea unei liciatatii si tipul acesteia (cu rata dobanzii fixa sau variabila).eaza pe parcursul a trei zile: • • • In ziua T-1 se deruleaza atapa 1 (incepand cu ora 15:30) si incepe pasul 2. si daca este necesar informeaza direct contrapartidele. pe contrapartide. 4si 5. Pasul 6: Sunt incheiate tranzactiile. tinand cont de corespondenta dintre suma ceruta si colateralul disponibil (activele de garantie). b) BCN anunta prin serviciile sale de informare publica derularea unei licitatii. Pasul 3: Centralizarea vofertelor institutiilor de credit de catre Eorosistem.

In cazul licitatiilor cu dobanda fixa. operatiuni de refinantare pe termen mai lung. operatiuni de reglaj fin. in comparative cu cei . pasii 2. Mateos-Aparicio. Procedurile bilaterale. pasii 5 si 6 o ora) si numarul contrapartidelor eigibile este mult mai redus. Operatiunile de open market. Tabelul nr. fara o licitatie. in timp ce in cazul licitatiilor cu dobanda variabila contrapartidele depun cereri atat in ceea ce priveste cantitatea de bani solicitata. 2. Madrid. 3 si 4 o ora. este vorba de chestiunea procesului decisional. operatiuni structurale. 2001. Finanzas Internacionales..158. Consiliul Director al BCE (alcatuit din 6 persoane) este in minoritate. operatiuni principale de refinantare. impreuna cu bancile centrale nationale) se confrunta cu un anumit numar de dificultati. proceduri si pondere cuprind: 1. ……Data lichidarii in cadrul operatiunilor de open market. In Consiliul Guvernatorilor BCE. 4. in mod exceptional BCE). frecventa. iar institutiile de credit depun oferte privind cantitatile solicitate. Ediciones Academicas S. implica una sau mai multe contrapartide si SEBC (o BCN. in functie de tipul de instrument folosit si de procedura Instrumentul de politica monetara Operatii reversibile Tranzactii ferme Swap-uri valutare Atragerea de depozite pe termen fix Emisiunea de certificate de datorie ale BCE Sursa: Petra. p. In primul rand. T+1 sau T+2 T - Politica monetara a BCE Urmarirea oliticii monetare de catre sistemul euro (BCE. cat si rata dobanzii. in functie de obiectiv. A. Operatiuni realizate prin licitatii normale T+1 T+1 Operatiuni realizate prin licitatii rapide sau proceduri bilaterale T Functie de activul de garantie T.total trei ore: pasul 1 o ora. distict de tehnicile utilizate. BCE anunta dinainte rata dobanzii. 3. 2.

cei care in present au ramas “afara” introduce euro. Excedentul de rezerve nu este remunerat de catre BNR. Atunci când bancile nu raporteaza. Institutul European din România – Studii de impact (PAIS II) piata monetara (BCE 2001)14.12 (in present) guvernatori ai bancilor centrale nationale. dezechilibrul nu poate decat sa se inrautateasca. Marimea acestei rate a dobânzii se situeaza cel putin la nivelul ratei dobânzii medii pentru depozitele la vedere practicate de banci. din moment ce tarile candidate si. o rata mare a dobânzii pe termen scurt este echivalentul unei politici monetare restrictive Bancile pot plasa si împrumuta resurse între ele overnight pe piata monetara. fie sub forma unor amenzi cuprinsa între 0. Stabilirea nivelului ratelor rezervelor obligatorii se afla în sarcina Bancii Nationale. in cazul in care ciclurile de afecri sunt diferite sau socurile sunt asimetrice. banca centrala plateste dobânda. Pentru nivelul efectiv al rezervelor. baza de calcul sau raporteaza în mod eronat nivelul acestora. In urmatorii 10-15 ani. la termenul stabilit. la asa . Actuala structura a BCE ar putea determina Consiliul sa cedeze prea mult intereselor nationale ale guvernatorilor. Probabil va dura destul de mult pana cand se va putea trece la o majoritate de membri ai Consiliului numiti pentru sistem in ansamblu. eventual. BNR aplica sanctiuni. Considerând o curba a cererii stabila pentru baza monetara. care le comunica bancilor în cel putin 7 zile înainte de începerea perioadei de aplicare. pâna la nivelul maxim prevazut al rezervelor obligatorii. In SUA numai cinci dintre bancile sistemului Federal Reserve au un loc in Consiliul Guvernatorilor – tot o minoritate. fie sub forma majorarii nivelului rezervei obligatorii.1 si 1% din capitalul social al bancii.

Ambele tipuri de analiza sunt utile in alegerea politicii monetare celei mai adecvate sau in combinarea acesteia cu o politica fiscala care sa-i mareasca eficacitatea. POLITICI MACROECONOMICE EMIL SCARLAT CAPITOLUL 5 CONCLUZII SI PROPUNERI [1] Ion Turcu. dependenta de conditiile in care functioneaza economia. Editura Luminalex Bucuresti 2004 . Editia a V-a actualizata si comletata. Aceasta eficienta. „Operatiuni si contracte bancare Tratat de drept bancar”. raportata la eficienta politicii fiscale. ce exprima numai efectele politicii monetare in functie de intensitatea instrumentelor politice utilizate si eficienta relativa. volumul 2. la care bancile comerciale pot plasa si împrumuta resurse overnight la BCE (Figura 2.1). volumul 2. volumul 1 . Editura Luminalex Bucuresti 2004 [1] Ion Turcu. EFICIENTA POLITICII MONETARE Eficienta politicilor monetare. ca si in cazul politicilor fiscale. poate fi analizata ca eficienta absoluta. „Operatiuni si contracte bancare Tratat de drept bancar”. volumul 1 . Editia a V-a actualizata si comletata. acesta rata a dobânzii este apropiata de rata minima de licitare si este marginita superior de rata marginala de plasare si de depozit overnight. exprima intensitatea cu care aceasta politica isi exercita efectele asupra scopurilor determinate.numita rata overnight EONIA.

Editura Economica 5. volumul 1 . Bogdan Capraru. „Bani si credit”. pg. Volumul1.149/1992 2 Regulamentul nr. Editura Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” Iasi-2005. „Operatiuni si contracte bancare Tratat de drept bancar”. „Efecte ale integrarii europene asupra sistemului bancar românesc”. 521 [5] Ovidiu Stoica. Bucuresti 2004 [1] Dictionar Economic. Polirom 2002 4. Volumul 2. Editia aVa actualizata si completata. Editura Economica. Nicolae Dardac. „Bani si credit”. „Politici monetare”. Petre Deaconu. Pg. R. 4/1998 privind regimul rezervelor obligatoriiin Monitorul Oficial nr. “Politici monetare”. pg. Petre Deaconu.5960 [6] Ion Turcu. Editura Luminalex Bucuresti 2004 [7] [8] [9] 1 Regulamentul nr. Editura Didactica si Pedagogica. volumul 2.ominime obligatorii in MOnitorul Oficial nr. Editia a V-a actualizata si comletata. Editura Luminalex. Victor Stoica. Teodora Barbu. 272/1998 . Banci si Politici monetare”. Editura Economica 3.A. Dragos Filipescu. 1/1992 privind regimul rezervel. 338 [2] Vasile Turliuc. Dictionar Economic. Vasile Turliuc.BIBLIOGRAFIE 1. Editura Polirom 2002 4 Victor Stoica. Bucuresti 2. “Moneda. Editura Economica. Ion Turcu “Operatiuni si contracte bancare Tratat de drept bancar”.

50% din PIB. a avut loc o scadere dramatica a cererii de bani. ca fenomenul de demonetizare s-a încheiat si a început un proces invers. Cu alte cuvinte. în nici una din tarile central-europene. când s-a luat decizia relansarii încrederii în moneda nationala. 3.4. în timp ce. controlul inflatiei prin intermediul masei monetare este complicat de fenomenul de demonetizare acuta a economiei. ci doar la o inflatie de circa 30 procente. La sfârsitul anului 1993. Începând cu al doilea trimestru al anului 1994. pâna când moneda va ajunge sa acopere din nou.6 rotatii pe an la 4. aceasta ajunsese sa acopere mai putin de 12% din PIB./an în noiembrie 1993.1 MASA MONETARĂ În România. Este neîndoielnic faptul ca utilizarea activa a instrumentelor de politica monetara (cursul de schimb. datorita practicarii unor dobânzi negative în termeni reali si datorita prabusirii productiei. manifestata prin cresterea vitezei de rotatie a banilor pâna la 8. aratând practic.9 rotatii pe an). care s-a produs în anii 1990 . . De exemplu. cresterea masei monetare cu circa 71% nu a dus la o inflatie de aceeasi magnitudine. iar cererea de bani se îmbunatateste la rândul ei. în 1995.6 rot. datorita neîncrederii populatiei în moneda nationala. în sensul cresterii mai accentuate a masei monetare decât a ratei inflatiei. care semnifica recâstigarea încrederea publicului în moneda nationala. rata dobânzii) are un efect important asupra inflatiei. (de la 5.1993. acest raport nu scazuse sub 30%. tocmai datorita cresterii PIB cu circa 7% si a scaderii vitezei de rotatie cu aproape 20%. În 1996 se constata o anumita stabilizare a vitezei de rotatie (4. circa 40 .5 rotatii pe an).[10] [11] POLITICA MONETARĂ sI CONTROLUL INFLAŢIEI Unul din obiectivele principale ale interventiei statului este mentinerea stabilitatii preturilor. s-a pus concomitent si problema remonetizarii economiei. Acest proces este destul de complicat deoarece remonetizarea nu se transforma în inflatie suplimentara doar atâta timp cât PIB creste sensibil. În acea perioada. masa monetara. cresterea masei monetare a devansat cresterea preturilor.

În 1998. ce a dus la stoparea recâstigarii încrederii în moneda nationala si chiar la deteriorarea acesteia.4. procesul de remonetizare a economiei a continuat ritmul de crestere a masei monetare devansând cu mult rata inflatiei.Politica monetara a reusi în 1997 sa tempereze considerabil inflatia care. în conditiile relaxarii generale a politicii macroeconomice. interventiile pentru majorarea lichiditatii în circuitele economice trebuie realizate cu multa prudenta. De aceea.4%). cifrele ofera foarte putin suport acestei idei. relatia dintre cursul de schimb valutar si rata inflatiei este biunivoca.a sa dezvolte ritmuri periculoase (cresterea preturilor la consumator a fost de 151. Politica monetara trebuie sa aiba în vedere în ce maniera controlul sau reducerea cantitatii de bani din circulatie afecteaza viteza de rotatie a banilor si mai ales productia si oferta de bunuri pe piata. Concluzia cea mai importanta este aceea ca instrumentul monetar cel mai important pentru stoparea inflatiei este masa monetara si controlul acesteia. Liberalizarea preturilor efectuata în prima parte a anului 1997 a reprezentat ultima etapa majora de liberalizare. cele doua variabile influentându-se reciproc.7% în luna iulie) si asumând continuarea refacerii cererii de bani. fiind de asteptat ca.7% în luna martie la nivelul de 0. mentinându-si un caracter puternic restrictiv pâna la începutul semestrului al doilea. cât si pe orizonturi de timp mai scurte. Constituind principala ancora a programului de stabilizare. Aceasta decizie s-a dovedit prematura. Mult mai veridica pare cealalta alternativa a ajustarilor la care a fost obligat cursul de schimb ca urmare a modificarilor preturilor din economie.2 CURSUL DE SCHIMB Relatia dintre cursul de schimb si rata inflatiei este unul dintre cele mai controversate subiecte economice în România. Deteriorarea (în sensul cresterii) vitezei banilor si evolutia negativa a productiei (în sensul scaderii) pot însa diminua sau chiar compromite capacitatea politicii monetare de a controla inflatia. amenin# 343n1324d 5. se distinge cu greu o relatie de cauzalitate puternica dinspre cursul de schimb înspre inflatie. . Adeptii mentinerii unui curs fix blameaza devalorizarea leului ca fiind cauza majora a inflatiei în tara noastra. atât de-a lungul anului 1997. politica monetara s-a întarit chiar din primele luni ale anului 1997. Fermitatea politicii monetare a fost inegala. 3. în realitate însa. Semnalele favorabile care sugereaza refacerea încrederii în moneda nationala sunt puse. sub semnul întrebarii de comportamentul populatiei. în contextul economic dominat de liberalizari de preturi si dezechilibre structurale. În primul rând. în conditiile în care rezervele valutare erau cu totul insuficiente. în continuare. ale carei economii în lei au crescut într-un ritm net inferior celor înregistrate de masa monetara ca urmare a tendintei descendente manifestate de rata dobânzii si a deprecierii în termeni reali a monedei nationale fata de dolarul american. Cum pâna în luna mai 1993 procesul de liberalizare a preturilor a avut un caracter administrat. Mizând pe calmarea inflatiei (rata inflatiei s-a redus de la 30. fluctuatiile de preturi sa fie sensibil mai mici si datorate tot mai mult factorilor structurali. politica monetara a cunoscut o anumita relaxare în a doua parte a anului. totusi.

sa fie sprijinita în permanenta de celelalte instrumente de politica monetara.1989 excedentele contului curent al balantei de plati se obtineau prin mijloace pur administrative. care a echilibrat contul curent al balantei de plati timp de câteva luni. e nevoie de îndeplinirea a doua conditii: cursul initial sa nu fie supraevaluat. în care nivelul cursului (14 lei/dolar) nu joaca. pe de alta parte excesul de lichiditati si/sau dobânzi negative în termeni reali descurajau suplimentar pe detinatorul de moneda nationala si reducea sustenabilitatea cursului ancora. contribuind în buna masura la mentinerea deficitului cronic al balantei de plati. restructurarea sectorului real a fost întârziata si distorsionata. cu foarte putine momente de exceptie. cursuri multiple ale monedei nationale. pentru a induce credibilitatea si a limita cererea de valuta. Împiedicata sa-si gaseasca echilibrul. În al treilea rând nu s-a putut forma uan din cele mai importante piete pentru o economie deschisa – piata valutara. Aceasta a avut consecinte dintre cele mai grave pentru economie în ansamblu. decât invers. la un nivel de echilibru (care sa egalizeze exportul cu importul). cursul de schimb real nu s-a situat. Concluzia cea mai importanta este aceea ca. În al doilea rând.aprilie 1994. Semnalul transmis de preturile internationale era confuz. chiar si relativa. la un nivel de circa 1. iar stabilitatea lui. la începutul reformei. Dar în tara noastra nu au fost respectate nici una din cele doua conditii: pe de o parte. iar devalorizarile si deprecierile ulterioare au intervenit fie prea târziu. În întreaga perioada. practic. În primul rând.25 lei/dolar. cursul ancora pornea de la niveluri puternic supraevaluate. dupa unele calcule. totusi. cursul de schimb al leului a fost din start puternic supraapreciat. cu atât mai mult cu cât s-au mentinut. la circa 33 . nici un rol.650 lei/dolar. la niveluri suportabile. Este bine cunoscut faptul ca în perioada 1983 . Pentru ca aceasta sa functioneze. practic. Daca la începutul anului 1990. într-o masura mai mare. supraevaluarea a stimulat importul si a descuraj exportul. obiectivul urmarit a fost utilizarea cursului valutar drept ancora inflationista. cursul de schimb este determinat de evolutia inflatiei. . Astfel. dupa opt ani de tranzitie una din restrictiile cele mai severe este legata tocmai de finantarea deficitului balantei de plati – chiar daca datoria externa acumulata ramâne.În al doilea rând. fie într-o proportie insuficienta pentru a corecta acest dezechilibru initial. ceea ce întretinea dezechilibre pe piata valutara si alimenta neîncrederea operatorilor în capacitatea autoritatilor de a sustine o astfel de politica. România avea o pozitie externa confortabila. cursul de schimb de echilibru situându-se în anul 1990. Fapt este ca echilibrul cursului real a fost atins din nou abia în martie .

1. debitorii cei mai buni fiind nevoiti sa suporte. acceptarea de catre public a practicarii de dobânzi pozitive în conditiile unei inflatii înca înalte a dus la oprirea procesului de decapitalizare accentuata a bancilor. Dobânzile real-pozitive au un rol important în economia de piata. a avut un impact negativ. care este direct proportional cu deprecierea asteptata. mentinând-o într-o permanenta stare de veghe. anticipatiile deprecierii cresc. Pe de alta parte. semnalizând permanent. În al patrulea rând. cresterea dobânzilor face pe orice potential solicitant de credit sa reconsidere celelalte alternative de finantare: din profitul propriu. prin costurile mai mari. lipsa de neperformanta a debitorilor rauplatnici.aceasta a ramas la un stadiu incipient de dezvoltare si. privind reducerea dramatica a ratei inflatiei. în momentul în care cursul de schimb practicat pe piata interbancara este perceput de public ca fiind supraevaluat. Pe de o parte. În plus. facând obligatorie o rata mai înalta a dobânzii pentru a le contracara. Este evident ca la o depreciere asteptata a monedei nationale. caracterul limitat al resurselor.4. al bancilor comerciale. recapatarea încrederii publicului în moneda nationala. Din punctul de vedere al bancilor comerciale. Din punctul de vedere al solicitantilor de credit. Totodata. al solicitantilor de credite si al economiei în ansamblu. Se poate spune ca esecul politicii valutare este în strânsa legatura cu progresul lent al economiei românesti pe calea maturizarii structurilor de piata. Fiind un fenomen foarte complex. scazând inflatia. prin arierate fata de alte firme sau prin arierate . reluarea pe baze sanatoase a procesului de remonetizare a economiei sunt legate nemijlocit de politica unor dobânzi puternic pozitive. desigur. ci si dobânda calculata la depozitele în valuta. publicul va renunta la valuta doar daca depozitele în lei îi vor oferi o rata a dobânzii care sa-i compenseze nu numai aceasta depreciere. dobânda trebuie privita concomitent din mai multe unghiuri de vedere: al deponentilor.3 NIVELUL DOBÂNZILOR Succesele majore ale anului 1994. capitalul bancilor nu s-a mai depreciat sub presiunea acesteia. deponentii includ costul de oportunitate al renuntarii la valuta. ratele înalte în termeni reali ale dobânzilor au avut un anumit efect pozitiv. nefunctionarea pietei valutare a fost principala piedica pentru investitiile straine si a transmis un semnal confuz cu privire la orientarea autoritatilor române. în fond. este evident ca dobânda nu se formeaza numai functie de inflatia anticipata. În calculele lor. este de semnalizat ca marjele înalte ale dobânzilor stimuleaza fenomenul selectiei adverse. Din punctul de vedere al deponentilor. asupra închegarii altor piete – în special cea monetara si cea de capital.

2 20035. masei monetare si vitezei de rotatie Anul UM 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Masa monetara (medie) mld. lei 857.48 18. fapt care. masa monetara reprezenta numai 13. rotatii 55. chiar daca vor ramâne dependente de subventiile bugetare.79 7.6 2764. la sfîrsitul anului 1995 masa monetara reprezenta 18% din PIB. lei 478.2 13107. Din punctul de vedere al economiei în ansamblu.06 4.25. fiind nevoite sa înceapa procesul de restructurare.9 6029. pe seama sectorului bancar.2 338670. se pune un zid de protectie între partile mai putin viabile din economia reala. a început sa aduca rezultate pozitive. Tabel III.7 22219.5. dupa cum se pare.71 1.7 4.25 13.82 Graficul nr. nici chiar firmele mari nu-si pot permite sa sfideze la infinit obligatiile pe care le au fata de furnizori si fata de buget.0 603. ceea ce corespundea unei viteze de rotatie de 5.5 45116. masei monetare si vitezei de rotatie .9 2203.4 6652. pe de o parte si sectorul bancar. Exista un numar limitat de firme mari care au recurs la cresterea arieratelor ca raspuns la politica de înasprire a dobânzilor.2 72135.3 PIB mld.1 70212. Nu este deloc întâmplator faptul ca cei mai mari 150 de datornici din economia româneasca au fost pusi sub supravegherea Agentiei Române de Restructurare.17 5.7 49773. În al treilea rând.65 20. La sfârsitul anului 1993.5 1209.06 5.50 20. III. o serie de firme rau-platnice vor fi subventionate în mod transparent.79 27.8% din PIB ceea ce corespundea unei viteze de rotatie a banilor de 7.55 20.38 3.36 7. efectul general al politicii de dobânzi a Bancii Nationale poate fi apreciat drept favorabil: În primul rând.98 13.90 18. În al doilea rând.5 108390. pe de alta parte.0 Ponderea masei Viteza de rotatie monetare în PIB (medie) % nr.fata de buget. 6 Evolutia PIB.49 4. s-a reusit remonetizarea economiei.9 249750.9 Evolutia PIB. Astfel.

În al doilea rând, s-a putut realiza o crestere a nivelului real al creditelor acordate agentilor economici, fara ca aceasta sa reprezinte o presiune inflationista suplimentara. Fata de sfârsitul anului 1993, creditele acordate agentilor economici au fost mai mari cu 204% la sfârsitul anului 1995. Aceasta crestere devanseaza substantial evolutia din aceeasi perioada a preturilor din economie, ceea ce explica într-o anumita masura reluarea cresterii economice viguroase. Tabel III. 7 Creditul intern Anii Credit intern mld. lei Ponderea cresterii creditului fata de sfârsitul anului anterior % 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 674,6 1255,1 2640,2 5523,7 12350,8 22493,2 40959,3 62584,7 86 110 109 123 82 82 52,7 Indicele cresterii pretului fata de sfârsitul anului anterior % 299,2 395,5 161,7 127,8 156,9 251,4 140,6

În al treilea rând, analiza datelor la nivel macroeconomic arata îmbunatatirea comportamentului agentilor economici. Astfel, daca în 1993 ponderea stocurilor în PIB reprezenta 11%, în conditiile în care cresterea economica fusese abia 1%, în 1994 cresterea stocurilor reprezenta 7% din PIB, iar în 1995 numai 4% din PIB. În 1995, pentru prima data dupa 1989, cresterea stocurilor a fost inferioara cresterii productiei. Deci resursele din

economie nu au mai fost imobilizate în formarea de stocuri, ci au fost utilizate mai eficient pentru reluarea ciclului de productie.

Tabel III. 8 Ponderea stocurilor în PIB Anul Stocuri mld. lei 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 89,7 301,1 736,7 2212,2 2252,6 2085,1 1694,8 5800 PIB mld. lei 857,9 2203,9 6029,2 20035,7 49773,2 72135,5 108390,9 249750,2 Ponderea stocurilor în PIB % 10,5 13,6 12,2 11,1 4,5 2,9 1,6 2,3

Sursa: Banca Nationala a României, Rapoarte anuale 1991-1995, Raport anual 1997

Dar acest lucru nu înseamna ca dobânzile pot creste indefinit. Dincolo de un anumit nivel, efectele negative încep sa se faca simtite si chiar se pot rasfrânge asupra celor pozitive. Astfel, în primul rând, apare tot mai pregnant riscul selectiei adverse: potentialii debitori solvabili se abtin sa contracteze noi credite, care ajung sa fie directionate spre debitori cu o situatie precara. În aceste conditii, resursele reale sunt irosite în domenii neprofitabile. În al doilea rând, sunt stimulate actiunile speculative pe piata valutara, care tinde sa profite de pe urma diferentialului de dobânda. Este posibil sa se produca, prin mecanisme ale pietei, o supraapreciere nesustenabila a monedei nationale. Acest lucru nu s-a întâmplat la noi, în parte pentru ca bancile au trecut la acordarea de credite direct în valuta si au favorizat indirect, pe importatori.
Politica de dobânzi a Bancii Nationale a tinut cont de particularitatile economiei românesti si a fost astfel conceputa încât sa nu ramâna numai cu caracter teoretic. Astfel creditele de refinantare acordate de BNR au fost purtatoare ale unor dobânzi diferentiate. Rata de referinta a Bancii Nationale, cea practicata pentru creditele structurale, a ramas la 70% în 1994, ceea ce a reprezentat cu putin peste rata inflatiei înregistrate în acel an. La nivelul ratei de referinta au fost acordate credite pentru sprijinirea sectoarelor considerate de Guvern esentiale pentru politica sa economica generala.

O realitate asociata cu asteptarile inflationiste o constituie, în prezent, nivelul dobânzilor din economie, aflate sensibil peste cota prognozata oficial a inflatiei. Aceasta situatie reflecta faptul ca publicul (agentii economici, dar si populatia) percepe inflatia viitoare la niveluri mai mari decât cea proiectata si determina autoritatea monetara la maxima prudenta în reducerea dobânzilor. O scadere brusca a acestora sub nivelul real - pozitiv dorit de public, ar antrena consecinte deosebit de nefavorabile: (re)dolarizarea, scaderea încrederii în moneda nationala (si a cererii de bani), cresterea stocurilor de materii prime. Un rol esential în combaterea acestor tensiuni îl poate avea cresterea încrederii induse de autoritati, coordonarea politicilor macroeconomice si o transparenta sporita în privinta mix-ului de politici folosit.

CONCLUZII
Unul din obiectivele esentiale ale politicii economice este, în cazul majoritatii statelor contemporane, combaterea sau macar limitarea inflatiei. Fenomenul inflationist e considerat un semn al unui dezechilibru în economie, motiv pentru care se impune necesitatea controlarii inflatiei si evitarii procesului inflationist. Experienta mondiala ca si întregul spectru al teoriei economice releva ca o crestere economica de durata si sanatoasa nu se poate realiza decât într-un mediu neinflationist. Politica monetara si instrumentele acesteia au evoluat în functie de conditiile istorice din fiecare perioada dar obiectivul sau central a ramas în continuare stabilitatea preturilor. Echilibrul monetar reprezinta un proces care implica actionarea mai multor pârghii economice si monetare în asa fel încât în final sa duca la realizarea echilibrului între masa monetara si oferta de bunuri si servicii, între cererea solvabila si capacitatea economiei de a asigura stabilitatea relativa a preturilor. Pentru ilustrarea stabilitatii monetare este analizata experienta României în perioada consecutiva Revolutiei din Decembrie 1989. Evenimentele care au fost determinate la începutul tranzitiei de la economia centralizata, totalitara la economia de piata au provocat un dezechilibru monetar major asa cum s-a întâmplat si cu celelalte state din Europa Centrala si de Est, care au pornit pe acelasi drum. Dar si în anii premergatori lui 1989 dezechilibre grave si profunde începuse sa se manifeste alaturi de declinul economic iar inflatia luase forma cea mai periculoasa, cea reprimata, manifestata prin penurie generalizata de marfuri si economisire fortata. Ţara noastra s-a confruntat cu un proces inflationist de durata si amploare mai ridicata decât majoritatea celorlalte tari în tranzitie ca urmare a unor multitudini de cauze: sistemul rigid de preturi mostenit de la vechiul regim, preturile controlate administrativ, dezechilibre majore ale sectorului real al

economiei.3 Tabelul nr. III.7 Tabelul nr. III. parte componenta a procesului de reforma initiata de tara noastra . Prudenta initiala a avut solide ratiuni de ordin politic si social si s-a dovedit o masura acceptabila pe termen scurt dar tot mai greu de suportat pe termen mediu.6 Tabelul nr.pozitia fata de sistemul bancar Tabelul nr. III. Se poate aprecia ca stapânirea inflatiei si reducerea ei la niveluri comparabile cu cele înregistrate în tarile cu economie de piata matura reprezinta nu numai un obiectiv . II.2 Tabelul nr. II.8 Evolutia PIB-ului. II. III.4 Tabelul nr. dar si o unitate de masura a performantelor politicii economice a autoritatilor române.2 Tabelul nr.cheie. masei monetare si vitezei de rotatie Creditul intern Ponderea stocurilor în PIB .1 Tabelul nr.3 Tabelul nr. III.1 Tabelul nr. Inflatia atinsa în 1993 (256. Încercarea de a trata efectele si nu cauzele fenomenelor. nu a facut decât sa amplifice presiunile inflationiste si sa majoreze costul masurilor inflationiste. III.1%) a determinat Banca Nationala a României sa treaca la o politica antiinflationista care. III.4 Cresterea preturilor de consum în tarile dezvoltate Gradele de îndatorare a administratiei publice Evolutia inflatiei într-o serie de tari în tranzitie Hiperinflatii în foste economii centralizate Deficitul fiscal Evolutia veniturilor reale în economie Active financiare ale populatiei Sectorul întreprinderi . socurile externe care au determinat autoritatile sa opteze pentru liberalizarea prudenta si graduala a preturilor.5 Ponderea refinantarii de la BNR în pasovul bilantului agregat al bancilor comerciale Tabelul nr. ANEXA LISTA TABELELOR sI GRAFICELOR DIN TEXT Tabelul nr. III. II. asa cum s-a vazut mai târziu a dus la stabilitatea relativa a leului.

Iunie 1996 Teorii si politici monetare . BASNO. NICOLAE DARDAC. ISĂRESCU.5 Balanta de plati Graficul nr.4 Comertul exterior pe grupe de produse Graficul nr. III.A. 1997 4. MUGUR Inflatia si echilibrele fundamentale ale economiei românesti. 1997."Inflatia (Repere pentru o sinteza)" . EUGEN Politica monetara în procesul de dezvoltare a economiei românesti . III. productivitatea muncii si câstigurile salariale Graficul nr.6 Ponderea datoriei externe în PIB Graficul nr. III. 3. CEZAR. masei monetare si vitezei de rotatie BIBLIOGRAFIE 1. CONSTANTIN FLORICEL Moneda Credit Banci.3 Ponderea sectorului privat în PIB Graficul nr. Autor: Prof.7 Bugetul de stat Graficul nr. Nr. R.1 Rata inflatiei (variatie trimestriala) Graficul nr. III. RĂDULESCU. Caiete de studii ale BNR.2 PIB real Graficul nr. III.Note de curs 3. III.9 Evolutia PIB-ului.Teza de doctorat. III. III.8 Productia industriala. Silviu Cerna . * * * BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Caiete de studii 1/1995.Graficul nr. Bucuresti. capitolul 14 2. dr. Editura Didactica si Pedagogica. III.

îndeosebi.este aplicabila pe piata bunurilor si serviciilor (asupra economiei reale) . cel mai frecvent fiind cel de politica bugetara .71 nr.1.1. 139 4.05.este apanajul guvernului (prin intermediul. a ministerului finantelor publice) . Conceptul de politica fiscala  Definitie: Prin politica fiscala se întelege ansamblul masurilor initiate si implementate de guvern.1998 pg.1995 Raport anual 1997 5.1998 pg.este relativ rigida: modificarea ei este dificila si lenta .12.este relativ eficace: aplicarea ei este asigurata prin forta legii .Rapoarte anuale 1991 . Politica fiscala 4.se refera cu precadere la ajustarea dezechilibrelor macroeconomice interne . 19 / 13. prin intermediul bugetelor publice. * * * TRIBUNA ECONOMICĂ nr. 51-52 / 18-25.efectul aplicarii politicii fiscale este imediat .este strict si total reglementata juridic OBS: Exista si alte concepte care interfereaza cu conceptul de politica fiscala.este o forma de interventie indirecta a statului în economie (este o politica de ajustare) . în scopul realizarii si mentinerii echilibrului macroeconomic în economia reala  Trasaturile politicii fiscale .1.

definitie: sume prelevate din venitul sau averea subiectilor economici.4.2. elemente constitutive: . cele doua concepte vor fi utilizate în mod substituibil 4.obiectul impozitului: materia economica (venit.plata impozitului este obligatorie .plata impozitului este nerambursabila .economic: realizeaza cointeresari ale subiectilor economici (stimulari/inhibari) .financiar: mijlocul principal de procurare a resurselor fondurilor publice .3.destinatarul impozitului (suportatorul): subiectul de drept caruia i se diminueaza venitul sau averea cu marimea impozitului .plata impozitului este definitiva .. Instrum 656p1516g entele politicii fiscale  Exista patru instrumente principale ale politicii fiscale: a) impozite b) taxe c) alte prelevari obligatorii d) cheltuieli guvernamentale a) Impozitele a.2.1.în continuare.) supusa impozitarii .social: realizeaza redistribuirea venitului în societate. în acord cu politica de securitate sociala a guvernului a. la dispozitia statului.subiectul impozitului (platitorul): subiectul de drept care achita impozitul . avere etc. caracteristici: .1. pentru acoperirea cheltuielilor publice a. rol: .plata impozitului nu implica contraprestatie din partea statului a.

curent: satisfacerea nevoilor curente ale functionarii societatii în ansamblu .ex: impozitul pe venitul global.cota impozitului: marimea impozitului aferent unei unitati de impunere . a obiectului impozitului (pe m2. pe suma etc.asieta: modul de stabilire a impozitului .impozite directe: subiectul impozitului coincide cu destinatarul impozitului . rol: . tipologie: .definitie: sunt prelevari obligatorii care implica o contraprestatie subechivalenta din partea statului c) Alte prelevari obligatorii .de macrostabilizare: inducerea de efecte de cointeresare în sensul realizarii. venitul adus de avere etc.definitie: prelevari realizate din rezultatele financiare nete ale societatilor comerciale cu capital integral de stat (proprietatea privata a statului) d) Cheltuielile guvernamentale 1.impozite indirecte: subiectul impozitului difera de destinatarul impozitului .unitatea de impozitare: detalierea. definitie: sume monetare utilizate pentru satisfacerea nevoilor generale ale societatii. taxele vamale.termenul de plata: data pâna la care trebuie achitat impozitul a.4. mentinerii sau restabilirii echilibrului macroeconomic în economia reala .: TVA. cu titlu gratuit (bunuri publice) 2.) ..) .ex. impozitul pe profit .sursa impozitului: materia economica din care se achita impozitul (venitul curent. accizele b) Taxele . din punct de vedere tehnic.

3. tipologie: - cumparari (achizitii) guvernamentale - investitii guvernamentale - subventii (ajutoare) guvernamentale - transferuri

4.1.3. Bugetul public
 Definitie: Bugetul public este un tablou comparativ, corelat si sintetic cu privire la veniturile si cheltuielile publice aferente unei perioade date, de regula un an - are putere de lege: este aprobat de Parlament - cuprinde ansamblul fluxurilor financiare care privesc veniturile si cheltuielile publice - constituie cadrul metodologic de exercitare a politicii fiscale  Structura bugetului public (bugetului general consolidat) - bugetul de stat: cuprinde veniturile si cheltuielile aferente administratiei publice centrale - bugetul asigurarilor sociale de stat: cuprinde veniturile si cheltuielile publice aferente securitatii sociale - bugetele locale: cuprind veniturile si cheltuielile publice administrativ-teritoriale care au personalitate juridica - fondurile speciale: cuprind venituri si cheltuieli publice cu destinatie prestabilita - bugetul trezoreriei statului: cuprinde veniturile si cheltuielile aferente activitatii trezoreriei statului - bugetele unor institutii publice cu caracter autonom: în conditii de echilibru financiar  Principiile bugetare: principiile care guverneaza procesul bugetar (elaborarea, aprobarea, executia si controlul): unitatilor

- principiul universalitatii: veniturile si cheltuielile sunt trecute cu sumele lor totale si nu doar cu soldurile - principiul unitatii: toate veniturile si cheltuielile publice sunt trecute într-un document unic (imagine sinoptica) - principiul anualitatii: Parlamentul autorizeaza încasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor doar pentru un an bugetar (financiar) - principiul neafectarii: veniturile nu sunt afectate unor anumite cheltuieli ci sunt depersonalizate - principiul specializarii: diferentierea veniturilor pe surse si a cheltuielilor pe destinatii - principiul echilibrului bugetar: veniturile si cheltuielile publice trebuie balansate (daca acest lucru nu este posibil, atunci balansarea se va face prin prevederea unui deficit bugetar – cheltuieli mai mari decât venituri – sau a unui excedent bugetar – venituri mai mari decât cheltuieli) - principiul publicitatii: aducerea la cunostinta opiniei publice a bugetului aprobat (în România, aceasta se realizeaza prin publicarea legii bugetului în Monitorul Oficial) OBS: Pe parcursul executiei bugetare (încasarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor în cursul anului bugetar) pot fi aprobate legi rectificative ale bugetului, care modifica unele capitole de venituri sau/si de cheltuieli publice

4.1.4. Modelarea politicii fiscale
 Politica fiscala are drept obiectiv esential asigurarea si mentinerea echilibrului macroeconomic pe piata bunurilor si serviciilor (economia reala)  Conform ecuatiei de echilibru macroeconomic, oferta agregata pe piata bunurilor si serviciilor trebuie sa fie egala cu cererea agregata pe aceasta piata (consideram cazul unei economii închise):

 yd = y – t(y), unde t(y) este functia impozitul direct, avem:

cum

 diferentiem relatia anterioara, în raport de y si r. Obtinem:

Sa

Tema de seminar: Sa se constate ca, într-adevar, dy / dr < 0 Dar, dy / dr este tocmai panta unei drepte y = y(r) Notam functia y = y(r) ca: IS (investment-saving) Asadar, functia IS indica egalitatea dintre economisire si investitii pe piata bunurilor si serviciilor: I = S  Pentru reprezentarea grafica a curbei (dreptei) IS, vom extinde conditia de echilibru de la I = S la egalitatea dintre toate intrarile de moneda pe piata bunurilor si serviciilor si toate iesirile de moneda de pe piata bunurilor si serviciilor, adica: intrari : i(r) + g = s(y) + t(y) : iesiri, unde: - i(r) sunt investitiile sectorului privat - g sunt cheltuielile guvernamentale (autonome în raport cu r) - s(y) sunt economisirile sectorului privat - t(y) sunt impozitele directe  Vom folosi o reprezentare grafica pe patru cadrane ale axelor de coordonate simultan, pentru a pune în evidenta relatiile de echilibru macroeconomic - axa orizontala spre dreapta: venitul (productia): y - axa orizontala spre stânga: intrarile de moneda: i + g - axa verticala în sus: rata dobânzii: r

cadranul II: functia intrarilor de moneda (i + g) .cadranul I: curba (dreapta) IS .axa verticala în jos: iesirile de moneda: s + t . Modelarea politicii fiscale cu ajutorul curbei IS  Sa facem câteva analize calitative: a) sa explicitam functia IS: dar .cadranul IV: functia iesirilor de moneda (s + t)  Curba IS poate fi derivata astfel: Figura 20.cadranul III: conditia de echilibru macroeconomic pe piata bunurilor si serviciilor: i +g=s+t ..

rezulta: în relatia  putem sa tragem urmatoarele concluzii: 1. astfel: a) în raport de investitia marginala (im): direct proportional b) în raport de multiplicatorul investitiei autonome (m): direct proportional c) în raport de rata impozitarii directe (d): direct proportional .iar unde: Ia este investitia autonoma iar im este investitia marginala (im = i’r) atunci se poate scrie succesiv: sau:  Sa-l scriem pe în raport de multiplicatorul investitiei autonome: înlocuind anterioara. multiplicatorul investitiei autonome (m) si rata impozitarii directe (d). Panta curbei IS (b) depinde de trei factori: investitia marginala (i m) .

a ratei de impozitare directa) . a cheltuielilor guvernamentale) Te ma de seminar: Sa se reprezinte grafic deplasarea curbei IS la cresterea/scaderea impozitarii directe (de ex.. Termenul liber al curbei IS (A) depinde de trei factori: cererea autonoma (C).. multiplicatorul investitiei autonome (m) si rata impozitarii directe (d).2. astfel: a) în raport de cererea autonoma (C): direct proportional b) în raport de multiplicatorul investitiei autonome (m): direct proportional c) impozitarii directe (d): direct proportional în raport de rata Te ma de seminar: Sa se reprezinte grafic deplasarea curbei IS la cresterea/scaderea cererii autonome (de ex.

rezulta adica o curba de gradul 2. Curba Laffer  Curba Laffer modeleaza dinamica veniturilor fiscale (Vf) ale bugetului de stat în functie de presiunea fiscala medie din economie (pf) Vf = f(pf)  Prin presiune fiscala se întelege raportul dintre veniturile fiscale si PIB pf = Vf / PIB .5. concava în pf  din punct de vedere grafic.Te ma de seminar: Sa se reprezinte grafic deplasarea curbei IS la cresterea/scaderea multiplicatorului investitiei autonome 4. deci. curba Laffer se poate reprezenta astfel: . PIB  Se poate. scrie: dar pentru pf1 = pf2.1. de unde: Vf = pf .

Reprezentarea grafica a curbei Laffer 4. de unde: dy (1 – c’) = . Multiplicatorii fiscali si bugetari 1. de unde: adica venitul (oferta) în economie scade odata cu cresterea ratei de impozitare directa si invers.sa diferentiem relatia anterioara.1. Multiplicatorul cheltuielii guvernamentale (mg) .sa reluam ecuatia echilibrului macroeconomic (tot în cazul economiei închise) y = c[y – t(y)] + i(r) + g .Figura 21. în raport cu y si în raport cu t: dy = c’ dy – c’ dt . Multiplicatorul fiscal (mf) .c’ dt. 2.sa reluam ecuatia echilibrului macroeconomic (tot în cazul economiei închise) y = c[y – t(y)] + i(r) + g .6.

Multiplicatorul bugetului echilibrat (mbe) .7. Stabilizatorii fiscali automati  Pentru a-si minimiza interventia în economie prin politica fiscala. pentru a finanta deficitul bugetar care apare. deci: deci. în raport cu y si în raport cu g: dy = c’ dy + dg . contribuie la o crestere economica egala cu sporirea cheltuielilor guvernamentale. chiar sustinuta exclusiv de retragerea de masa monetara prin cresterea fiscalitatii. concomitent.se pune problema în care guvernul doreste sa sporeasca cheltuielile guvernamentale dar. ceea ce înseamna ca cresterea cheltuielilor guvernamentale. multiplicatorul bugetului echilibrat este egal cu 1. atât multiplicatorul fiscal cât si multiplicatorul cheltuielilor: dar.1.vor actiona.. ceea ce înseamna ca aceasta nu este decât o specie de cheltuiala guvernamentala 3. 4. deci. sporeste si fiscalitatea. statul minimal proiecteaza asa-numitii stabilizatori fiscali automati . de unde: adica s-a regasit relatia cunoscuta a multiplicatorului investitiei autonome. asa încât bugetul ramâne echilibrat . înseamna ca dt = dg.sa diferentiem relatia anterioara. daca bugetul ramâne echilibrat. de unde: dy (1 – c’) = dg.

Mecanismul stabilizatorilor fiscali automati în cazul utilizarii depline a fortei de munca . în cadrul mecanismului bugetar. fara interventia explicita a guvernului  Conditii: stabilizatorii fiscali automati sunt proiectati sa functioneze fie în conditii de ocupare deplina a factorilor de productie (PIB potential) fie în conditii de subocupare dar la buget echilibrat  Modul în care functioneaza stabilizatorii fiscali automati este sintetizat în tabelul urmator (notam cu V0 veniturile publice initiale si cu C0 cheltuielile publice initiale): Figura 22. Definitie: stabilizatorii fiscali automati sunt acele valori ale veniturilor si cheltuielilor publice care. realizeaza echilibrarea dinamica a bugetului.

Mecanismul stabilizatorilor fiscali automati în cazul subutilizarii fortei de munca 4.variatia cheltuielilor bugetare .1. pot fi folosite: .Figura 23.somajul: PIB efectiv este mai mic decât PIB potential .macrostabilizarea prin politica fiscala se obtine prin folosirea instrumentelor fiscale în scopul restabilirii egalitatii mentionate  Pot aparea doua perturbatii majore în economie . dupa aparitia unei perturbatii în acest sens .inflatia: PIB efectiv este mai mare decât PIB potential  Pentru restabilirea echilibrului macroeconomic. Macrostabilizarea prin politica fiscala  Definitie: Prin macrostabilizare se întelege restabilirea egalitatii dintre cererea agregata si oferta agregata.8.variatia veniturilor bugetare (prin intermediul impozitarii) .

Figura 24. Eliminarea ecartului inflationist prin politica fiscala . Eliminarea ecartului recesionist prin politica fiscala Figura 25.

2.rata de rescont .2. Politica monetara 4. Conceptul de politica monetara  Definitie: Prin politica monetara se întelege ansamblul masurilor initiate si implementate de banca centrala.se refera cu precadere la ajustarea dezechilibrelor macroeconomice interne .2. Instrumentele politicii monetare  Principalele instrumente de politica monetara sunt: .eficacitatea politicii monetare este incerta .este apanajul bancii centrale .este o forma de interventie indirecta a statului în economie (este o politica de ajustare) . respectiv al ecartului inflationist 4.rata rezervelor legale minime obligatorii .restrictionarea creditului bancar .este relativ flexibila: modificarea politicii monetare se realizeaza cu usurinta si în termen scurt .1.efectul politicii monetare nu este imediat 4.2. sa se stabileasca formulele de calcul al ecartului recesionist.Te ma de seminar: Pe baza diagramelor anterioare.este aplicabila pe piata monetara (asupra economiei simbolice) . în scopul realizarii si mentinerii echilibrului macroeconomic în economia simbolica  Trasaturile politicii monetare: .

din valoarea titlurilor de credit pe care bancile comerciale le resconteaza la banca centrala .RLMO = .. în vederea gestionarii fenomenului inflationist 2.scop: exercitarea unei influente indirecte asupra marimii si dinamicii ratei dobânzii bancare . de catre banca centrala. a titlurilor de credit detinute prin scontare (este o forma de refinantare directa a bancilor comerciale) .scop: controlul masei monetare din economie. catre bancile comerciale. într-un cont propriu. din valoarea titlurilor de credit pe care firmele non-financiare le sconteaza . bancile comerciale trebuie sa o depuna.persuasiunea morala 1. de catre bancile comerciale. a titlurilor de credit detinute. la banca centrala.sterilizarea .operatiunile cvasi-fiscale . Rata rezervelor legale minime obligatorii .concept: ponderea pe care.scontare: vânzarea. de catre bancile comerciale. înainte de scadenta (este o forma de finantare directa a firmelor non-financiare) .rescontare: scontarea. din totalul depozitelor detinute. Rata de rescont – s . D reprezinta totalul depozitelor bancare) . catre banca centrala.rata de scont: rata de retentie. intangibil .concept: rata de retentie. RLMO este rezerva legala minima obligatorie.seniorajul .operatiunile open-market . de catre firmele non-financiare. D( este rata rezervelor legale minime obligatorii.

.scop: controlul masei monetare injectate în economie prin credit bancar .mecanism: Figura 26.mecanism: banca centrala stabileste un coeficient care se va aplica la masa creditului bancar acordata în anul precedent (subunitar: daca se doreste micsorarea creditului acordat în anul curent. Scontarea si rescontarea titlurilor de credit unde: rezulta: rezulta: 3.concept: limitarea superioara (plafonarea). supraunitar: daca se doreste majorarea creditului) . a excedentului de rezerva care poate fi acordat sub forma de credite . prin masuri administrative. Restrictionarea creditului bancar – .

scop: modificarea excedentului de rezerva al bancilor comerciale si.concept: vânzarea sau cumpararea. ceea ce înseamna creare de baza monetara suplimentara .scop: finantarea deficitului bugetar (prin monetizarea datoriei publice) .concept: separarea circuitelor monetare externe (valutare) de masa monetara interna . populatiei – în final cecurile sunt onorate tot de catre banci) b) cumpararea titlurilor de stat mareste disponibilitatile bancilor (chiar daca se cumpara de la non-banci – ex. a masei monetare din economie .mecanism: împrumutul direct. Operatiunile open-market . de la populatie – în final cecurile sunt onorate tot catre banci) 5.. ca urmare. Seniorajul . ca urmare. modificarea masei monetare injectate în economie prin credit .concept: cresterea bazei monetare reale .4.ex. ca urmare scade rezerva valutara deci scade baza monetara.scop: mentinerea neschimbata a bazei monetare si..mecanism: acelasi ca si în cazul operatiunilor open-market . Sterilizarea (contracararea) . atunci trebuie sa cumpere titluri de stat pentru a reface baza monetara 6. de catre Trezorerie (casieria guvernului) de la banca centrala. prin intermediul multiplicatorului monetar.mecanism: a) vânzarea titlurilor de stat reduce disponibilitatile bancilor (chiar daca se vinde non-bancilor – ex. de catre banca centrala a titlurilor de stat existente la banci sau la populatie .: banca centrala vinde valuta pe piata valutara pentru a sustine cursul de schimb.

prin cumpararea de titluri de stat .efect: edificarea unui comportament de conformare voluntara.efect: apare fenomenul de impozitare a inflatiei.OBS. Modelarea politicii monetare.cursuri valutare multiple (paralele) . dublate de masuri fiscale explicite (taxe.tipologie: .scop: determinarea bancilor comerciale de a actiona în directia de politica monetara prescrisa de banca centrala .interventii financiare la bancile aflate în dificultate .credite subventionate .garantii împotriva riscului valutar .concept: diligente facute de catre banca centrala catre bancile comerciale. în forma orala sau scrisa.) . Operatiunile cvasi-fiscale .operatiuni de sterilizare 8. cheltuieli directe etc.: în esenta. în principiu.3. cu privire la comportamentul monetar al acestora .2. seniorajul nu se deosebeste de finantarea deficitului bugetar.concept: operatiuni de politica monetara ale caror efecte pot fi. Curba LM  Politica monetara are drept obiectiv esential asigurarea si mentinerea echilibrului macroeconomic pe piata monetara (economia monetara sau economia simbolica) . subsidii. prin deteriorarea valorii activelor financiare detinute de banci si non-banci 7. Persuasiunea morala . la politica monetara a bancii centrale 4. de catre banca centrala. a bancilor comerciale si a celorlalte institutii financiare.manipularea rezervelor legale . dar neimperative.

 Se urmareste. realizarea si mentinerea dinamica a egalitatii dintre cererea de moneda si oferta de moneda în economie  Sa punem aceasta conditie de egalitate: cererea de moneda: L(y) + L(r) = M : oferta de moneda  Relatia dintre y si r. deci dreapta LM va fi una crescatoare Vom reprezenta grafic curba LM: .curba LM exprima egalitatea dintre cererea de moneda (liquidity) si oferta de moneda (money)  Sa diferentiem ecuatia de echilibru a pietei monetare: L(y) + L(r) = M Obtinem: dar aceasta este tocmai panta dreptei LM. sub forma y = y(r). asadar. o vom numi curba LM (liquidity-money) .

Figura 27. Curba LM Tema de seminar: Sa se reprezinte grafic deplasarea curbei LM la modificarea cererii de moneda pentru tranzactii Tema de seminar: Sa se reprezinte grafic deplasarea curbei LM la modificarea cererii de moneda pentru speculatie Tema de seminar: Sa se reprezinte grafic deplasarea curbei LM la modificarea multiplicatorului monetar la aceeasi baza monetara .

deci. se va obtine un venit de echilibru macroeconomic intern (ye) si o rata a dobânzii de echilibru (re)  Echilibrul macroeconomic intern poate fi un echilibru de ocupare deplina (ymax) sau un echilibru de subocupare (yef) . echilibrul economic intern se produce la intersectia dintre curba IS si curba LM . Analiza IS – LM  Definitie: Prin echilibru economic (macroeconomic) intern se întelege echilibrul simultan pe piata bunurilor si serviciilor.ymax > yef : echilibru de subocupare (somaj) . Echilibrul economic intern.ymax < yef : echilibru de supraocupare (inflatie) .ymax = yef : echilibru de ocupare deplina .Tema de seminar: Sa se reprezinte grafic deplasarea curbei LM la modificarea bazei monetare la acelasi multiplicator monetar 4.3. respectiv pe piata monetara  Din punct de vedere formal.

de asemenea.neoclasicismul: recomanda politica monetara (ca fiind. pe baza analizei IS-LM. Regiunile de inflatie si somaj.Figura 28. Corelatiile dintre economia reala si cea monetara 4. diferitele scoli economice recomanda diferite solutii în acest sens: . cea mai eficace) OBS: se accepta forma în L întors (rasturnat) a curbei LM . respectiv politica monetara  Desi este de dorit realizarea unui mix între cele doua politici macroeconomice.keynesismul: recomanda politica fiscala (ca fiind cea mai eficace – cu efectul cel mai mare asupra venitului) . se pune problema alegerii între politic fiscala.4. Alegerea politicii guvernamentale “optime”  Aparitia unui dezechilibru macroeconomic intern (în afara punctului “E” din desenul anterior) pune problema restabilirii acestui echilibru  În context.

Politica fiscala are eficienta maxima (variatia venitului este maxima) pe zona keynesiana a curbei ofertei agregate .Figura 29.

fie printr-un mix de asemenea mijloace  Din punct de vedere grafic. Expresia grafica simplificata a ajustarii socurilor fiscale si monetare . aparitia socurilor si restabilirea lor se prezinta astfel: Figura 31. care corespunde echilibrului macroeconomic intern  Restabilirea echilibrului macroeconomic intern (ajustarea socurilor) se face fie prin mijloace monetare.)  Aceste socuri conduc la deplasari ale curbelor IS si LM de la pozitia lor initiala. fie prin mijloace fiscale.Figura 30. atât de pe piata bunurilor si serviciilor (modificarea cheltuielilor. Politica monetara are eficienta maxima (variatia venitului este maxima) pe zona neoclasica a curbei ofertei agregate 4.5.) cât si de pe piata monetara (modificarea bazei monetare sau a multiplicatorului monetar etc. Ajustarea socurilor  În economia nationala pot exista socuri. a impozitelor etc.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->