Sunteți pe pagina 1din 2

4 Legea circuitului magnetic

Tens magnetomotoare
umΓ de-a lungul oricarei curbe inchise Γ este egala cu suma dintre intensitatea curentului de
conductie iSΓ ce strabate o suprf deschisa SΓ marginita de curba inchisa Γ si derivata in raport
cu timpul........

umΓ = iSΓ + dψSΓ / dt

umΓ = int pe Γ Hdl

iSΓ = int pe SΓ JdA = θSΓ curent de inductie total

ψSΓ = int pe SΓ DdA

dl si dA sunt orientati dupa regula burghiului drept

Legea pune in evidenta 2 cauze potential generatoare de camp magnetic:


- corpurile conductoare parcurse de curenti electrici de conductie
- campuri electrice variabile in timp

d/dt int pe SΓ DdA = int pe SΓ [δD/δt + v div D + rot(Dxv)]dA

umΓ = iSΓ + int pe SΓ (δD/δt)dA + int pe SΓ (vρv)dA + int pe SΓ [rot(Dxv)]dA

umΓ = iSΓ +idSΓ + ivSΓ + iRSΓ

iSΓ – curent electric de conductie


idSΓ – curent electric de deplasare
ivSΓ – curent electric de convectie-curent generat de sarcini electrice in miscare
iRSΓ – curent Roentgen

ivSΓ = int pe SΓ (vρv)dA = int pe SΓ JvdA

umΓ = int pe Γ hdl = int pe SΓ (rotH)dA rez

int pe SΓ (rotH)dA = int pe SΓ [ J + δD/δt + vρv + rot(Dxv)]dA

rez forma locala a legii circuitului magnetic in orice punct in spatiu si orice moment de timp
rezulta:

rot H = J + δD/δt + vρv + rot(Dxv)

Cazuri particulare:
1 medii imobile
v = 0 rezulta rot H = J + δD/δt

2 regim stationar
rot H = J (forma locala)
umΓ = iSΓ (forma globala) rezulta TEOREMA LUI AMPERE
Dc avem conductoare constante in timp ele genereaza curent