Sunteți pe pagina 1din 1

8+9 Legea legaturii in camp magnetic + legea magnetizatiei temporale

In orice pct din spatiu si orice moment de timp intre vectorii B,H,M exista relatia:

B = μ0(H + M)

μ0 – cst permeabilitatea absoluta a vidului

μ0 = 4π10-7 H/m

M = magnetizatie

M = Mp + Mt componenta permanenta si temporala

9 Magnetizatia temporala depinde de intnsitatea campului magnetic(H)

pt materiale liniare si izotrope


Mt = χmH χm – susceptivitate magnetica

rezulta B = μ0H + μ0Mt + μ0Mp


= μ0H + μ0χmH + μ0Mp
= μ0(1 + χm)H + μ0Mp 1 + χm – permeabilitatea relativa

μ0μr = μ permeabilitate absoluta

B = μH + μ0Mp
Semnificatia fizica a legii leg in camp magnetic
Legea evidentiaza o alta cauz generatoare de camp magnetic si anume corpurile care poseda
magnetizatie permanenta

Clasificare a materialelor dupa μr(marime adimensionala)


- materiale diamagnetice μr usor subunitar
- materiale paramagnetice μr usor supraunitar
- materiale feromagnetice μr de ordinul zecilor de mii