Sunteți pe pagina 1din 22

HOTĂRÂRE nr.

50 din 29 ianuarie 2009 privind modificarea


Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru
accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 144/2008
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic
Normele metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi
boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 18 februarie 2008, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Tariful de risc, respectiv cota de contribuţie, are valoarea cuprinsă între 0,15 şi 0,85 %,
aplicată asupra bazei lunare de calcul, respectiv asupra sumei veniturilor brute realizate
lunar."
2.Anexele nr. 3 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.

ANEXA Nr. 1
GRILĂ de stabilire a tarifului de risc pe baza clasei de risc
(- Anexa nr. 3 la normele metodologice)

Nr. crt. Clasa de risc CR Tariful de risc (% din BC*)


1. 1.00 0.150
2. 1.25 0.159
3. 1.50 0.168
4. 1.75 0.178
5. 2.00 0.187
6. 2.25 0.196
7. 2.50 0.205
8. 2.75 0.214
9. 3.00 0.224
10. 3.25 0.233
11. 3.50 0.242
12. 3.75 0.251
13. 4.00 0.260
14. 4.25 0.270
15. 4.50 0.279
16. 4.75 0.288
17. 5.00 0.297
18. 5.25 0.306
19. 5.50 0.316
20. 5.75 0.325
21. 6.00 0.334
22. 6.25 0.343

1
23. 6.50 0.352
24. 6.75 0.362
25. 7.00 0.371
26. 7.25 0.380
27. 7.50 0.389
28. 7.75 0.398
29. 8.00 0.408
30. 8.25 0.417
31. 8.50 0.426
32. 8.75 0.435
33. 9.00 0.444
34. 9.25 0.454
35. 9.50 0.463
36. 9.75 0.472
37. 10.00 0.481
38. 10.25 0.490
39. 10.50 0.500
40. 10.75 0.509
41. 11.00 0.518
42. 11.25 0.527
43. 11.50 0.536
44. 11.75 0.546
45. 12.00 0.555
46. 12.25 0.564
47. 12.50 0.573
48. 12.75 0.582
49. 13.00 0.592
50. 13.25 0.601
51. 13.50 0.610
52. 13.75 0.619
53. 14.00 0.628
54. 14.25 0.638
55. 14.50 0.647
56. 14.75 0.656
57. 15.00 0.665
58. 15.25 0.674
59. 15.50 0.684
60. 15.75 0.693
61. 16.00 0.702
62. 16.25 0.711
63. 16.50 0.720

2
64. 16.75 0.730
65. 17.00 0.739
66. 17.25 0.748
67. 17.50 0.757
68. 17.75 0.766
69. 18.00 0.776
70. 18.25 0.785
71. 18.50 0.794
72. 18.75 0.803
73. 19.00 0.812
74. 19.25 0.822
75. 19.50 0.831
76. 19.75 0.840
77. 20.00 0.850
*BC - baza de calcul

ANEXA Nr. 2
TARIFUL DE RISC pe sectoare de activitate ale economiei naţionale, pentru anul 2009
(- Anexa nr. 4 la normele metodologice)

Nr. Activitatea din economia naţională Cod CAEN CR Tarif de risc


crt. (%BC*)
NC AEN CC CR TR
1. Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 0111 3.50 0.242
leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe
oleaginoase
2. Cultivarea orezului 0112 4.00 0.260
3. Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi 0113 3.50 0.242
tuberculilor
4. Cultivarea trestiei de zahăr 0114 3.75 0.251
5. Cultivarea tutunului 0115 3.75 0.251
6. Cultivarea plantelor pentru fibre textile 0116 3.75 0.251
7. Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 0119 3.50 0.242
8. Cultivarea strugurilor 0121 2.50 0.205
9. Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale 0122 2.50 0.205
10. Cultivarea fructelor citrice 0123 2.50 0.205
11. Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase 0124 2.50 0.205
12. Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, 0125 2.75 0.214
nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
13. Cultivarea fructelor oleaginoase 0126 3.50 0.242
14. Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor 0127 2.50 0.205
15. Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, 0128 3.25 0.233
medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
16. Cultivarea altor plante permanente 0129 4.50 0.279

3
17. Cultivarea plantelor pentru înmulţire 0130 2.50 0.205
18. Creşterea bovinelor de lapte 0141 4.50 0.279
19. Creşterea altor bovine 0142 4.50 0.279
20. Creşterea cailor şi a altor cabaline 0143 3.25 0.233
21. Creşterea cămilelor şi a camelidelor 0144 2.25 0.196
22. Creşterea ovinelor şi a caprinelor 0145 3.25 0.233
23. Creşterea porcinelor 0146 5.00 0.297
24. Creşterea păsărilor 0147 3.00 0.224
25. Creşterea altor animale 0149 3.00 0.224
26. Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu 0150 4.25 0.270
creşterea animalelor)
27. Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 0161 5.75 0.325
28. Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 0162 2.50 0.205
29. Activităţi după recoltare 0163 4.25 0.270
30. Pregătirea seminţelor 0164 4.00 0.260
31. Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi 0170 11.00 0.518
activităţi de servicii anexe vânătorii
32. Silvicultură şi alte activităţi forestiere 0210 4.25 0.270
33. Exploatare forestieră 0220 4.75 0.288
34. Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora 0230 3.50 0.242
spontană
35. Activităţi de servicii anexe silviculturii 0240 5.00 0.297
36. Pescuitul maritim 0311 1.75 0.178
37. Pescuitul în ape dulci 0312 1.75 0.178
38. Acvacultura maritimă 0321 1.25 0.159
39. Acvacultura în ape dulci 0322 2.00 0.187
40. Extracţia cărbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg) 0510 14.25 0.638
41. Extracţia cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg) 0520 10.00 0.481
42. Extracţia petrolului brut 0610 4.50 0.279
43. Extracţia gazelor naturale 0620 4.50 0.279
44. Extracţia minereurilor feroase 0710 11.50 0.536
45. Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu 0721 5.75 0.325
46. Extracţia altor minereuri metalifere neferoase 0729 12.75 0.582
47. Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru 0811 11.50 0.536
construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei
şi a ardeziei
48. Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi 0812 6.25 0.343
caolinului
49. Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a 0891 8.25 0.417
îngrăşămintelor naturale
50. Extracţia turbei 0892 3.75 0.251
51. Extracţia sării 0893 4.25 0.270
52. Alte activităţi extractive n.c.a. 0899 12.25 0.564

4
53. Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi 0910 8.75 0.435
gazelor naturale
54. Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 0990 5.00 0.297
55. Prelucrarea şi conservarea cărnii 1011 5.00 0.297
56. Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 1012 2.25 0.196
57. Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de 1013 5.25 0.306
pasăre)
58. Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi a 1020 1.75 0.178
moluştelor
59. Prelucrarea şi conservarea cartofilor 1031 3.75 0.251
60. Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 1032 1.00 0.150
61. Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. 1039 2.50 0.205
62. Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 1041 3.25 0.233
63. Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile 1042 2.50 0.205
similare
64. Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 1051 5.00 0.297
65. Fabricarea îngheţatei 1052 1.00 0.150
66. Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi 1061 5.75 0.325
produselor din amidon
67. Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon 1062 3.00 0.224
68. Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor 1071 3.00 0.224
proaspete de patiserie
69. Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea 1072 4.00 0.260
prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
70. Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a 1073 6.75 0.362
altor produse făinoase similare
71. Fabricarea zahărului 1081 5.75 0.325
72. Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a 1082 2.25 0.196
produselor zaharoase
73. Prelucrarea ceaiului şi cafelei 1083 2.25 0.196
74. Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 1084 5.75 0.325
75. Fabricarea de mâncăruri preparate 1085 3.75 0.251
76. Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi 1086 1.00 0.150
alimentelor dietetice
77. Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1089 2.50 0.205
78. Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de 1091 3.00 0.224
fermă
79. Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de 1092 1.00 0.150
companie
80. Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 1101 2.25 0.196
81. Fabricarea vinurilor din struguri 1102 2.75 0.214
82. Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe 1103 1.00 0.150
83. Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin 1104 4.25 0.270
fermentare

5
84. Fabricarea berii 1105 6.25 0.343
85. Fabricarea malţului 1106 1.00 0.150
86. Producerea de băuturi răcoritoare nealcoolice; 1107 2.00 0.187
producerea de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
87. Fabricarea produselor din tutun 1200 3.50 0.242
88. Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 1310 8.00 0.408
89. Producţia de ţesături 1320 9.00 0.444
90. Finisarea materialelor textile 1330 1.50 0.168
91. Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare 1391 2.75 0.214
92. Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu 1392 4.25 0.270
excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
93. Fabricarea de covoare şi mochete 1393 11.50 0.536
94. Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase 1394 1.00 0.150
95. Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, 1395 4.25 0.270
cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
96. Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile 1396 4.00 0.260
97. Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1399 4.25 0.270
98. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 1411 1.00 0.150
99. Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 1412 2.25 0.196
100. Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv 1413 2.25 0.196
lenjeria de corp)
101. Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1414 1.75 0.178
102. Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii 1419 1.25 0.159
n.c.a.
103. Fabricarea articolelor din blană 1420 1.50 0.168
104. Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi 1431 1.50 0.168
articolelor de galanterie
105. Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole 1439 3.25 0.233
de îmbrăcăminte
106. Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea 1511 9.50 0.463
blănurilor
107. Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a 1512 4.75 0.288
articolelor de harnaşament
108. Fabricarea încălţămintei 1520 2.50 0.205
109. Tăierea şi rindeluirea lemnului 1610 7.00 0.371
110. Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn 1621 9.00 0.444
111. Fabricarea parchetului asamblat în panouri 1622 4.25 0.270
112. Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, 1623 4.25 0.270
pentru construcţii
113. Fabricarea ambalajelor din lemn 1624 5.75 0.325
114. Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea 1629 6.00 0.334
articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale
împletite
115. Fabricarea celulozei 1711 11.50 0.536

6
116. Fabricarea hârtiei şi cartonului 1712 6.50 0.352
117. Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor 1721 7.25 0.380
din hârtie şi carton
118. Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar din 1722 5.75 0.325
hârtie sau carton
119. Fabricarea articolelor de papetărie 1723 4.25 0.270
120. Fabricarea tapetului 1724 1.00 0.150
121. Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 1729 6.25 0.343
122. Tipărirea ziarelor 1811 1.50 0.168
123. Alte activităţi de tipărire n.c.a. 1812 6.50 0.352
124. Servicii pregătitoare pentru pretipărire 1813 1.50 0.168
125. Legătorie şi servicii conexe 1814 3.00 0.224
126. Reproducerea înregistrărilor 1820 1.00 0.150
127. Fabricarea produselor de cocserie 1910 5.50 0.316
128. Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 1920 10.25 0.490
129. Fabricarea gazelor industriale 2011 5.50 0.316
130. Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 2012 9.25 0.454
131. Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază 2013 9.25 0.454
132. Fabricarea altor produse chimice organice de bază 2014 4.00 0.260
133. Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 2015 8.50 0.426
134. Fabricarea materialelor plastice în forme primare 2016 5.50 0.316
135. Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 2017 4.50 0.279
136. Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice 2020 9.25 0.454
137. Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi 2030 7.00 0.371
masticurilor
138. Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de 2041 4.75 0.288
întreţinere
139. Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de 2042 4.50 0.279
toaletă)
140. Fabricarea explozivilor 2051 13.25 0.601
141. Fabricarea cleiurilor 2052 3.50 0.242
142. Fabricarea uleiurilor esenţiale 2053 5.50 0.316
143. Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 2059 4.00 0.260
144. Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale 2060 4.50 0.279
145. Fabricarea produselor farmaceutice de bază 2110 5.00 0.297
146. Fabricarea preparatelor farmaceutice 2120 8.50 0.426
147. Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; 2211 4.25 0.270
reşaparea şi refacerea anvelopelor
148. Fabricarea altor produse din cauciuc 2219 4.50 0.279
149. Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din 2221 3.75 0.251
material plastic
150. Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 2222 4.00 0.260
151. Fabricarea articolelor din material plastic pentru 2223 4.00 0.260

7
construcţii
152. Fabricarea altor produse din material plastic 2229 4.75 0.288
153. Fabricarea sticlei plate 2311 7.50 0.389
154. Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 2312 9.50 0.463
155. Fabricarea articolelor din sticlă 2313 9.50 0.463
156. Fabricarea fibrelor din sticlă 2314 8.25 0.417
157. Fabricarea de sticlărie tehnică 2319 8.50 0.426
158. Fabricarea de produse refractare 2320 5.25 0.306
159. Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 2331 9.00 0.444
160. Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru 2332 7.25 0.380
construcţii, din argilă arsă
161. Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc 2341 5.50 0.316
şi ornamental
162. Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 2342 10.00 0.481
163. Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică 2343 10.50 0.500
164. Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 2344 3.50 0.242
165. Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2349 8.50 0.426
166. Fabricarea cimentului 2351 7.00 0.371
167. Fabricarea varului şi ipsosului 2352 10.00 0.481
168. Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 2361 6.50 0.352
169. Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 2362 3.25 0.233
170. Fabricarea betonului 2363 4.25 0.270
171. Fabricarea mortarului 2364 3.25 0.233
172. Fabricarea produselor din azbociment 2365 10.50 0.500
173. Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 2369 5.25 0.306
174. Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 2370 3.75 0.251
175. Fabricarea produselor abrazive 2391 5.50 0.316
176. Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. 2399 7.75 0.398
177. Producţia de metale feroase sub forme primare şi de 2410 9.50 0.463
feroaliaje
178. Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii 2420 12.25 0.564
pentru acestea din oţel
179. Tragere la rece a barelor 2431 8.75 0.435
180. Laminare la rece a benzilor înguste 2432 5.00 0.297
181. Producţia de profile obţinute la rece 2433 8.75 0.435
182. Trefilarea firelor la rece 2434 9.25 0.454
183. Producţia metalelor preţioase 2441 10.00 0.481
184. Metalurgia aluminiului 2442 13.75 0.619
185. Producţia plumbului, zincului şi cositorului 2443 12.00 0.555
186. Metalurgia cuprului 2444 12.25 0.564
187. Producţia altor metale neferoase 2445 10.00 0.481
188. Prelucrarea combustibililor nucleari 2446 5.75 0.325

8
189. Turnarea fontei 2451 12.75 0.582
190. Turnarea oţelului 2452 14.50 0.647
191. Turnarea metalelor neferoase uşoare 2453 6.75 0.362
192. Turnarea altor metale neferoase 2454 12.00 0.555
193. Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente 2511 7.50 0.389
ale structurilor metalice
194. Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 2512 5.75 0.325
195. Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire 2521 3.75 0.251
centrală
196. Producţia de rezervoare, cisterne şi containere 2529 6.25 0.343
metalice
197. Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia 2530 8.00 0.408
cazanelor pentru încălzire centrală)
198. Fabricarea armamentului şi muniţiei 2540 6.25 0.343
199. Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare 2550 7.00 0.371
plastică;
metalurgia pulberilor
200. Tratarea şi acoperirea metalelor 2561 4.75 0.288
201. Operaţiuni de mecanică generală 2562 8.50 0.426
202. Fabricarea produselor de tăiat 2571 4.50 0.279
203. Fabricarea articolelor de feronerie 2572 10.00 0.481
204. Fabricarea uneltelor 2573 5.75 0.325
205. Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse 2591 8.50 0.426
similare din oţel
206. Fabricarea ambalajelor uşoare din metal 2592 6.75 0.362
207. Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de 2593 4.25 0.270
lanţuri şi arcuri
208. Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; 2594 4.00 0.260
fabricarea de nituri şi şaibe
209. Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2599 4.50 0.279
210. Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 2611 2.50 0.205
211. Fabricarea altor componente electronice 2612 1.75 0.178
212. Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor 2620 5.75 0.325
periferice
213. Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 2630 2.00 0.187
214. Fabricarea produselor electronice de larg consum 2640 1.50 0.168
215. Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru 2651 2.25 0.196
măsură, verificare, control, navigaţie
216. Producţia de ceasuri 2652 1.00 0.150
217. Fabricarea de echipamente pentru radiologie, 2660 1.75 0.178
electrodiagnostic şi electroterapie
218. Fabricarea de instrumente optice şi echipamente 2670 1.75 0.178
fotografice
219. Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi 2680 1.00 0.150
înregistrărilor

9
220. Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi 2711 6.00 0.334
transformatoarelor electrice
221. Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control al 2712 5.00 0.297
electricităţii
222. Fabricarea de acumulatori şi baterii 2720 3.25 0.233
223. Fabricarea de cabluri cu fibră optică 2731 4.25 0.270
224. Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice 2732 4.50 0.279
225. Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi 2733 6.00 0.334
cabluri electrice şi electronice
226. Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 2740 2.75 0.214
227. Fabricarea de aparate electrocasnice 2751 5.50 0.316
228. Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 2752 3.00 0.224
229. Fabricarea altor echipamente electrice 2790 4.75 0.288
230. Fabricarea de mototoare şi turbine (cu excepţia celor 2811 7.50 0.389
pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
231. Fabricarea de motoare hidraulice 2812 5.50 0.316
232. Fabricarea de pompe şi compresoare 2813 5.50 0.316
233. Fabricarea de articole de robinetărie 2814 5.50 0.316
234. Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi 2815 6.25 0.343
a elementelor mecanice de transmisie
235. Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor 2821 4.75 0.288
236. Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat 2822 4.75 0.288
237. Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou 2823 1.75 0.178
(exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor
periferice)
238. Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric 2824 3.50 0.242
239. Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, 2825 5.75 0.325
exclusiv a echipamentelor de uz casnic
240. Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală 2829 3.50 0.242
241. Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi 2830 9.75 0.472
exploatări forestiere
242. Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru 2841 8.50 0.426
prelucrarea metalului
243. Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 2849 9.00 0.444
244. Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2891 8.50 0.426
245. Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 2892 10.25 0.490
246. Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor 2893 9.00 0.444
alimentare, băuturilor şi tutunului
247. Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a 2894 4.50 0.279
îmbrăcămintei şi a pielăriei
248. Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi 2895 3.00 0.224
cartonului
249. Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor 2896 5.00 0.297
plastice şi a cauciucului
250. Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. 2899 3.00 0.224

10
251. Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 2910 10.75 0.509
252. Producţia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea 2920 5.50 0.316
de remorci şi semiremorci
253. Fabricarea de echipamente electrice şi electronice 2931 2.75 0.214
pentru autovehicule şi motoare de autovehicule
254. Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule 2932 6.50 0.352
şi pentru motoare de autovehicule
255. Construcţia de nave şi structuri plutitoare 3011 7.00 0.371
256. Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement 3012 5.75 0.325
257. Fabricarea materialului rulant 3020 5.25 0.306
258. Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale 3030 6.25 0.343
259. Fabricarea vehiculelor militare de luptă 3040 6.25 0.343
260. Fabricarea de motociclete 3091 1.00 0.150
261. Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi 3092 3.75 0.251
262. Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 3099 3.00 0.224
263. Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 3101 3.75 0.251
264. Fabricarea de mobilă pentru bucătării 3102 4.25 0.270
265. Fabricarea de saltele şi somiere 3103 5.00 0.297
266. Fabricarea de mobilă n.c.a. 3109 5.75 0.325
267. Baterea monedelor 3211 1.75 0.178
268. Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale 3212 1.50 0.168
şi pietre preţioase
269. Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 3213 1.50 0.168
270. Fabricarea instrumentelor muzicale 3220 8.25 0.417
271. Fabricarea articolelor pentru sport 3230 2.75 0.214
272. Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 3240 1.75 0.178
273. Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente 3250 2.50 0.205
medicale stomatologice
274. Fabricarea măturilor şi periilor 3291 2.00 0.187
275. Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 3299 1.75 0.178
276. Repararea articolelor fabricate din metal 3311 6.00 0.334
277. Repararea maşinilor 3312 7.50 0.389
278. Repararea echipamentelor electronice şi optice 3313 2.50 0.205
279. Repararea echipamentelor electrice 3314 5.00 0.297
280. Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor 3315 7.75 0.398
281. Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor 3316 5.50 0.316
spaţiale
282. Repararea şi întreţinerea altor echipamente de 3317 6.25 0.343
transport n.c.a.
283. Repararea altor echipamente 3319 6.50 0.352
284. Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 3320 6.50 0.352
285. Producţia de energie electrică 3511 7.00 0.371
286. Transportul energiei electrice 3512 3.75 0.251

11
287. Distribuţia energiei electrice 3513 5.00 0.297
288. Comercializarea energiei electrice 3514 5.00 0.297
289. Producţia gazelor 3521 2.50 0.205
290. Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte 3522 4.00 0.260
291. Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte 3523 4.00 0.260
292. Furnizarea de abur şi aer condiţionat 3530 5.25 0.306
293. Captarea, tratarea şi distribuţia apei 3600 4.50 0.279
294. Colectarea şi epurarea apelor uzate 3700 12.25 0.564
295. Colectarea deşeurilor nepericuloase 3811 4.00 0.260
296. Colectarea deşeurilor periculoase 3812 7.00 0.371
297. Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 3821 6.50 0.352
298. Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 3822 7.50 0.389
299. Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a 3831 6.00 0.334
echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
materialelor
300. Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3832 5.50 0.316
301. Activităţi şi servicii de decontaminare 3900 3.25 0.233
302. Dezvoltare (promovare) imobiliară 4110 1.00 0.150
303. Lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi 4120 4.50 0.279
nerezidenţiale
304. Lucrări de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor 4211 3.50 0.242
305. Lucrări de construcţii ale căilor ferate de suprafaţă şi 4212 4.50 0.279
subterane
306. Construcţia de poduri şi tuneluri 4213 5.00 0.297
307. Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru 4221 5.25 0.306
fluide
308. Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru 4222 5.00 0.297
electricitate şi telecomunicaţii
309. Construcţii hidrotehnice 4291 6.00 0.334
310. Lucrări de construcţii ale altor proiecte inginereşti n.c.a. 4299 4.50 0.279
311. Lucrări de demolare a construcţiilor 4311 9.50 0.463
312. Lucrări de pregătire a terenului 4312 9.50 0.463
313. Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 4313 3.75 0.251
314. Lucrări de instalaţii electrice 4321 4.00 0.260
315. Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer 4322 4.50 0.279
condiţionat
316. Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 4329 4.75 0.288
317. Lucrări de ipsoserie 4331 3.00 0.224
318. Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 4332 4.50 0.279
319. Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 4333 1.75 0.178
320. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 4334 3.00 0.224
321. Alte lucrări de finisare 4339 3.25 0.233
322. Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 4391 4.00 0.260

12
323. Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 4399 4.75 0.288
324. Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 4511 1.75 0.178
tone)
325. Comerţ cu alte autovehicule 4519 1.75 0.178
326. Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 4520 3.00 0.224
327. Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru 4531 2.25 0.196
autovehicule
328. Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru 4532 2.25 0.196
autovehicule
329. Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente, 4540 1.00 0.150
întreţinerea şi repararea motocicletelor
330. Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, 4611 1.50 0.168
animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
331. Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, 4612 2.00 0.187
metale şi produse chimice pentru industrie
332. Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi 4613 4.00 0.260
materiale de construcţii
333. Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente 4614 1.00 0.150
industriale nave şi avioane
334. Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi 4615 1.00 0.150
de fierărie
335. Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, 4616 1.00 0.150
încălţăminte şi articole din piele
336. Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi 4617 2.00 0.187
şi tutun
337. Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea 4618 1.75 0.178
produselor cu caracter specific, n.c.a.
338. Intermedieri în comerţul cu produse diverse 4619 1.50 0.168
339. Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi 4621 2.50 0.205
tutunului neprelucrat
340. Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 4622 1.00 0.150
341. Comerţ cu ridicata al animalelor vii 4623 2.00 0.187
342. Comerţ cu ridicata la blănurilor, pieilor brute şi al pieilor 4624 2.50 0.205
prelucrate
343. Comerţ cu ridicata al fructelor şi al legumelor 4631 1.25 0.159
344. Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 4632 1.25 0.159
345. Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, 4633 5.50 0.316
uleiurilor şi grăsimilor comestibile
346. Comerţ cu ridicata al băuturilor 4634 1.50 0.168
347. Comerţ cu ridicata al produselor din tutun 4635 1.75 0.178
348. Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor 4636 1.00 0.150
zaharoase
349. Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente 4637 1.00 0.150
350. Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv 4638 1.25 0.159
peşte, crustacee şi moluşte

13
351. Comerţ cu ridicata nespecializat de produse 4639 2.25 0.196
alimentare, băuturi şi tutun
352. Comerţ cu ridicata al produselor textile 4641 1.00 0.150
353. Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 4642 1.00 0.150
354. Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz 4643 2.25 0.196
gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
355. Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie 4644 1.00 0.150
şi produse de întreţinere
356. Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de 4645 1.50 0.168
parfumerie
357. Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 4646 1.25 0.159
358. Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi al 4647 2.25 0.196
articolelor de iluminat
359. Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 4648 1.50 0.168
360. Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 4649 1.25 0.159
361. Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor 4651 1.00 0.150
periferice şi software-ului
362. Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente 4652 2.00 0.187
electronice şi de telecomunicaţii
363. Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, 4661 1.00 0.150
echipamentelor şi furniturilor
364. Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte 4662 1.00 0.150
365. Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră 4663 2.25 0.196
şi construcţii
366. Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă 4664 1.00 0.150
şi al maşinilor de cusut şi de tricotat
367. Comerţ cu ridicata al mobilei de birou 4665 1.00 0.150
368. Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de 4666 1.00 0.150
birou
369. Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 4669 4.25 0.270
370. Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi 4671 1.25 0.159
gazoşi şi al produselor derivate
371. Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 4672 2.25 0.196
372. Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al 4673 2.25 0.196
materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare
373. Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de 4674 1.75 0.178
fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
374. Comerţ cu ridicata al produselor chimice 4675 1.75 0.178
375. Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 4676 2.50 0.205
376. Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 4677 2.00 0.187
377. Comerţ cu ridicata nespecializat 4690 2.50 0.205
378. Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 4711 1.50 0.168
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi
şi tutun
379. Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 4719 1.25 0.159

14
vânzare predominantă de produse nealimentare
380. Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor 4721 1.50 0.168
proaspete, în magazine specializate
381. Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din 4722 1.50 0.168
carne, în magazine specializate
382. Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi 4723 1.00 0.150
moluştelor, în magazine specializate
383. Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie 4724 2.00 0.187
şi produselor zaharoase, în magazine specializate
384. Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine 4725 1.50 0.168
specializate
385. Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în 4726 1.00 0.150
magazine specializate
386. Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în 4729 1.00 0.150
magazine specializate
387. Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru 4730 1.75 0.178
autovehicule, în magazine specializate
388. Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor 4741 1.00 0.150
periferice şi software-ului, în magazine specializate
389. Comerţ cu amănuntul al echipamentelor pentru 4742 1.00 0.150
telecomunicaţii în magazine specializate
390. Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio / video, 4743 2.50 0.205
în magazine specializate
391. Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine 4751 1.00 0.150
specializate
392. Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al 4752 1.25 0.159
articolelor din sticlă şi al celor pentru vopsit, în
magazine specializate
393. Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, 4753 1.00 0.150
tapetelor şi al altor acoperitoare de podea, în magazine
specializate
394. Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor 4754 2.50 0.205
electrocasnice, în magazine specializate
395. Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de 4759 1.75 0.178
iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în
magazine specializate
396. Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine 4761 1.75 0.178
specializate
397. Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de 4762 1.75 0.178
papetărie, în magazine specializate
398. Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor 4763 2.50 0.205
magnetice cu sau fără înregistrări audio / video, în
magazine specializate
399. Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în 4764 1.00 0.150
magazine specializate
400. Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în 4765 1.00 0.150
magazine specializate

15
401. Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine 4771 1.25 0.159
specializate
402. Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din 4772 3.25 0.233
piele, în magazine specializate
403. Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în 4773 1.00 0.150
magazine specializate
404. Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi 4774 1.00 0.150
ortopedice, în magazine specializate
405. Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de 4775 1.50 0.168
parfumerie, în magazine specializate
406. Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, 4776 1.00 0.150
comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al
hranei pentru acestea, în magazine specializate
407. Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în 4777 1.00 0.150
magazine specializate
408. Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine 4778 1.00 0.150
specializate
409. Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute 4779 1.25 0.159
prin magazine
410. Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, 4781 1.00 0.150
băuturilor şi produselor din tutun, efectuat prin standuri,
chioşcuri şi pieţe
411. Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi 4782 1.00 0.150
încălţămintei, efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
412. Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al 4789 1.00 0.150
altor produse
413. Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de 4791 1.25 0.159
comenzi sau prin internet
414. Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, 4799 1.25 0.159
standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
415. Transporturi interurbane de călători pe calea ferată 4910 7.00 0.371
416. Transporturi de marfă pe calea ferată 4920 7.00 0.371
417. Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de 4931 5.75 0.325
călători
418. Transporturi cu taxiuri 4932 2.50 0.205
419. Alte transporturi terestre de călători n.c.a. 4939 5.75 0.325
420. Transporturi rutiere de mărfuri 4941 4.25 0.270
421. Servicii de mutare 4942 4.25 0.270
422. Transporturi prin conducte 4950 4.25 0.270
423. Transporturi maritime şi costiere de pasageri 5010 5.75 0.325
424. Transporturi maritime şi costiere de marfă 5020 5.75 0.325
425. Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare 5030 3.00 0.224
426. Transportul de marfă pe căi navigabile interioare 5040 3.00 0.224
427. Transporturi aeriene de pasageri 5110 4.50 0.279
428. Transporturi aeriene de marfă 5121 4.50 0.279

16
429. Depozitări 5210 8.00 0.408
430. Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 5221 5.00 0.297
431. Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă 5222 4.75 0.288
432. Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene 5223 3.50 0.242
433. Manipulări 5224 10.75 0.509
434. Alte activităţi anexe transporturilor 5229 1.50 0.168
435. Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea 5310 3.50 0.242
serviciului universal
436. Alte activităţi poştale şi de curier 5320 2.25 0.196
437. Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 5510 1.75 0.178
438. Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de 5520 1.00 0.150
scurtă durată
439. Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 5530 1.00 0.150
440. Alte servicii de cazare 5590 1.00 0.150
441. Restaurante 5610 2.50 0.205
442. Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 5621 1.50 0.168
443. Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 5629 1.75 0.178
444. Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 5630 1.50 0.168
445. Activităţi de editare a cărţilor 5811 1.00 0.150
446. Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de 5812 1.00 0.150
adrese şi similare
447. Activităţi de editare a ziarelor 5813 1.00 0.150
448. Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 5814 1.25 0.159
449. Alte activităţi de editare 5819 1.75 0.178
450. Activităţi de editare a jocurilor de calculator 5821 2.00 0.187
451. Activităţi de editare a altor produse software 5829 2.00 0.187
452. Activităţi de producţie cinematografică, video şi de 5911 2.50 0.205
programe de televiziune
453. Activităţi postproducţie cinematografică, video şi de 5912 5.50 0.316
programe de televiziune
454. Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video 5913 1.00 0.150
şi a programelor de televiziune
455. Proiecţia de filme cinematografice 5914 1.00 0.150
456. Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi 5920 1.75 0.178
de editare muzicală
457. Activităţi de difuzare a programelor de radio 6010 2.00 0.187
458. Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 6020 2.00 0.187
459. Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu 6110 3.25 0.233
460. Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu 6120 3.25 0.233
(exclusiv prin satelit)
461. Activităţi de telecomunicaţii prin satelit 6130 3.25 0.233
462. Alte activităţi de telecomunicaţii 6190 3.25 0.233
463. Activităţi de realizare a softului la comandă (software 6201 2.00 0.187

17
orientat client)
464. Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 6202 1.50 0.168
465. Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a 6203 1.50 0.168
mijloacelor de calcul
466. Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 6209 1.75 0.178
467. Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi 6311 1.25 0.159
activităţi conexe
468. Activităţi ale portalurilor web 6312 1.00 0.150
469. Activităţi ale agenţiilor de ştiri 6391 1.00 0.150
470. Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. 6399 1.25 0.159
471. Activităţi ale băncii centrale (naţionale) 6411 3.75 0.251
472. Alte activităţi de intermedieri monetare 6419 1.25 0.159
473. Activităţi ale holdingurilor 6420 1.00 0.150
474. Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare 6430 1.00 0.150
475. Leasing financiar 6491 1.75 0.178
476. Alte activităţi de creditare 6492 1.00 0.150
477. Alte intermedieri financiare n.c.a. 6499 1.00 0.150
478. Activităţi de asigurări de viaţă 6511 1.75 0.178
479. Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de 6512 1.75 0.178
viaţă)
480. Activităţi de reasigurare 6520 1.75 0.178
481. Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din 6530 1.00 0.150
sistemul public de asigurări sociale)
482. Administrarea pieţelor financiare 6611 1.00 0.150
483. Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare 6612 1.00 0.150
484. Activităţi auxiliare intermediare financiare, exclusiv 6619 1.00 0.150
activităţi de asigurare şi fonduri de pensii
485. Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a 6621 1.00 0.150
pagubelor
486. Activităţi ale agenţilor şi brokerilor de asigurări 6622 1.00 0.150
487. Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii 6629 1.00 0.150
488. Activităţi de administrare a fondurilor 6630 1.00 0.150
489. Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 6810 1.75 0.178
490. Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii 6820 2.50 0.205
sau închiriate
491. Agenţii imobiliare 6831 1.00 0.150
492. Administrarea imobilelor pe bază de comision sau 6832 1.25 0.159
contract
493. Activităţi juridice 6910 1.00 0.150
494. Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă 6920 1.00 0.150
în domeniul fiscal
495. Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor 7010 1.00 0.150
administrative centralizate
496. Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi 7021 3.00 0.224

18
al comunicării
497. Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 7022 2.75 0.214
498. Activităţi de arhitectură 7111 2.25 0.196
499. Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de 7112 2.25 0.196
acestea
500. Activităţi de testări şi analize tehnice 7120 3.25 0.233
501. Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 7211 4.25 0.270
502. Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 7219 4.25 0.270
503. Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste 7220 1.00 0.150
504. Activităţi ale agenţiilor de publicitate 7311 1.25 0.159
505. Servicii de reprezentare media 7312 1.25 0.159
506. Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei 7320 3.75 0.251
publice
507. Activităţi de design specializat 7410 1.25 0.159
508. Activităţi fotografice 7420 1.25 0.159
509. Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 7430 1.75 0.178
510. Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, n.c.a. 7490 2.50 0.205
511. Activităţi veterinare 7500 6.00 0.334
512. Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi 7711 1.00 0.150
autovehicule rutiere uşoare
513. Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere 7712 1.00 0.150
grele
514. Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale 7721 1.00 0.150
şi echipament sportiv
515. Închirierea de casete video şi discuri 7722 1.00 0.150
516. Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri 7729 1.00 0.150
personale şi gospodăreşti n.c.a.
517. Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi 7731 1.00 0.150
echipamente agricole
518. Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi 7732 1.00 0.150
echipamente pentru construcţii
519. Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi 7733 1.00 0.150
echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
520. Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de 7734 1.00 0.150
transport pe apă
521. Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de 7735 1.00 0.150
transport aerian
522. Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, 7739 1.00 0.150
echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.
523. Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 7740 1.25 0.159
524. Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 7810 1.50 0.168
525. Activităţi de contractare, pe baze temporare, a 7820 1.50 0.168
personalului
526. Servicii de furnizare şi management al forţei de muncă 7830 1.50 0.168

19
527. Activităţi ale agenţiilor turistice 7911 2.25 0.196
528. Activităţi ale turoperatorilor 7912 2.25 0.196
529. Alte activităţi de rezervare şi asistenţă turistică 7990 2.25 0.196
530. Activităţi de protecţie şi gardă 8010 2.25 0.196
531. Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 8020 3.75 0.251
532. Activităţi de investigaţii 8030 2.25 0.196
533. Activităţi de servicii-suport combinate 8110 2.75 0.214
534. Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 8121 1.25 0.159
535. Activităţi specializate de curăţenie 8122 1.25 0.159
536. Alte activităţi de curăţenie 8129 2.50 0.205
537. Activităţi de întreţinere peisagistică 8130 4.00 0.260
538. Activităţi combinate de secretariat 8211 1.75 0.178
539. Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi 8219 2.75 0.214
alte activităţi specializate de secretariat
540. Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call 8220 1.00 0.150
center)
541. Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi 8230 1.25 0.159
congreselor
542. Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor 8291 1.25 0.159
(oficiilor) de raportare a creditului
543. Activităţi de ambalare 8292 4.50 0.279
544. Alte activităţi de servicii-suport pentru întreprinderi 8299 1.50 0.168
n.c.a.
545. Servicii de administrare publică generală 8411 1.00 0.150
546. Reglementarea activităţilor organismelor care 8412 2.75 0.214
prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii,
învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale,
exclusiv protecţia socială
547. Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice 8413 1.50 0.168
548. Activităţi de afaceri externe 8421 1.00 0.150
549. Activităţi de justiţie 8423 1.75 0.178
550. Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă 8424 4.75 0.288
551. Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a 8425 2.25 0.196
acestora
552. Activităţi de protecţie socială obligatorie 8430 1.50 0.168
553. Învăţământ preşcolar 8510 2.75 0.214
554. Învăţământ primar 8520 2.75 0.214
555. Învăţământ secundar general 8531 1.00 0.150
556. Învăţământ secundar, tehnic sau profesional 8532 5.00 0.297
557. Învăţământ superior nonuniversitar 8541 2.50 0.205
558. Învăţământ superior universitar 8542 2.50 0.205
559. Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 8551 3.75 0.251
560. Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, 8552 2.50 0.205
teatru, dans, arte plastice etc.)

20
561. Şcoli de conducere (pilotaj) 8553 2.75 0.214
562. Alte forme de învăţământ n.c.a. 8559 4.50 0.279
563. Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ 8560 3.00 0.224
564. Activităţi de asistenţă spitalicească 8610 4.50 0.279
565. Activităţi de asistenţă medicală generală 8621 4.75 0.288
566. Activităţi de asistenţă medicală specializată 8622 4.75 0.288
567. Activităţi de asistenţă stomatologică 8623 2.75 0.214
568. Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 8690 5.25 0.306
569. Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală 8710 5.25 0.306
570. Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de 8720 5.00 0.297
dezintoxicare, exclusiv spitale
571. Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor 8730 4.75 0.288
pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji
singure
572. Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare, n.c.a. 8790 3.25 0.233
573. Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru 8810 1.00 0.150
bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a
se îngriji singure
574. Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii 8891 1.00 0.150
575. Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a. 8899 1.00 0.150
576. Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 9001 4.75 0.288
577. Activităţi-suport pentru interpretarea artistică 9002 3.25 0.233
(spectacole)
578. Activităţi de creaţie artistică 9003 1.50 0.168
579. Activităţi de gestionare a sălilor de spectacol 9004 1.00 0.150
580. Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor 9101 5.75 0.325
581. Activităţi ale muzeelor 9102 1.00 0.150
582. Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor 9103 1.00 0.150
obiective de interes turistic
583. Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale 9104 1.75 0.178
rezervaţiilor naturale
584. Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 9200 1.25 0.159
585. Activităţi ale bazelor sportive 9311 5.50 0.316
586. Activităţi ale cluburilor sportive 9312 1.00 0.150
587. Activităţi ale centrelor de fitness 9313 1.00 0.150
588. Alte activităţi sportive 9319 1.00 0.150
589. Bâlciuri şi parcuri de distracţii 9321 1.00 0.150
590. Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 9329 2.75 0.214
591. Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale 9411 5.00 0.297
592. Activităţi ale organizaţiilor profesionale 9412 1.00 0.150
593. Activităţi ale sindicatelor salariaţilor 9420 1.00 0.150
594. Activităţi ale organizaţiilor religioase 9491 1.75 0.178
595. Activităţi ale organizaţiilor politice 9492 1.00 0.150

21
596. Activităţi ale altor organizaţii n.c.a. 9499 1.50 0.168
597. Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor 9511 1.00 0.150
periferice
598. Repararea echipamentelor de comunicaţii 9512 1.50 0.168
599. Repararea aparatelor electronice de uz casnic 9521 1.00 0.150
600. Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a 9522 2.00 0.187
echipamentelor pentru casă şi grădină
601. Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 9523 1.00 0.150
602. Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 9524 4.00 0.260
603. Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 9525 1.00 0.150
604. Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc 9529 2.75 0.214
n.c.a.
605. Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a 9601 1.75 0.178
produselor din blană
606. Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 9602 1.25 0.159
607. Activităţi de pompe funebre şi similare 9603 5.75 0.325
608. Activităţi de întreţinere corporală 9604 1.00 0.150
609. Alte activităţi de servicii n.c.a. 9609 2.75 0.214
BC* - baza de calcul.

NOTĂ:
1.Dacă în perioada următoare va începe activitatea de transport spaţial (cod CAEN 5122),
tariful aferent acestei activităţi se va asimila cu tariful pentru clasa CAEN 5110.
2.Tariful aferent clasei CAEN 9700 se asimilează cu tariful clasei 9609.
3.Tariful aferent clasei CAEN 9900 se asimilează cu tariful clasei 8421.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 63 din data de 3 februarie 2009

22