Sunteți pe pagina 1din 7

PREVENIREA INTOXICATIILOR CU PESTICIDE IN

ACTIVITATILE DIN AGRICULTURA

Elena BANU

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Inspectia Muncii


Str. Matei Voievod, nr. 14, sect 2, Bucuresti,
tel. (021) 302 70 31, (021) 302 70 68, fax (021) 302 70 69

Abstract: Pesticidele sunt substante de uz fitosanitar, utilizate in combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor.
Structura chimica a acestor pesticide este reprezentata de sulf, mercur si compusii acestora, fosfor organic, arsen,
fluoruri, carbonat de calciu, dinitroortocrezol, hidrocarburi clorurate, tiocarbamati, dinitrofenol, nitroderivati, compusi
organo-stanici, tiofanati, substante foarte toxice pentru om. Patrunderea aestor pesticide in organismul uman se
realizeaza prin ingerare, piele , ochi si prin inspirarea vaporilor. Intoxicatiile cu aceste substante se manifesta prin doua
tipuri de simptome: muscarinice (cauzate de actiunea lor asupra muschilor netezi si glandelor) si nicotinice (ca urmare a
actiunii asupra ganglionilor vegetativi si muschilor striati). In plus, aceste substante au influente negative asupra
sistemului nervos central. In vederea prevenirii intoxicatiilor cu aceste substante fitofarmaceutice se impun masuri de
securitate si sanatate pentru personalul implicat in aceste activitati. Scopul acestei lucrarii consta in prezentarea
riscurilor pe care le prezinta pesticidele utilizate in agricultura si a metodelor si mijloacelor ce trebuie avute in vedere,
pentru eliminarea pericolelor de accidentare si imbolnavire profesionala.

Cuvinte cheie: substante de uz fitosanitar, toxicitate, simptome, masuri de securitate a muncii.

1. Introducere arsen, floururi, carbonat de calciu, dinitroortocrezol,


hidrocarburi clorurate, tiocarbamati, dinitrofenol,
1.1. Compozitie chimica nitroderivati, compusi organo-stanici, tiofanati, substante
foarte toxice pentru om. Acestea au diferite denumiri
Pesticidele sunt substante cu actiune biologica deosebit comerciale si se prezinta sub forma lichida, emulsie,
de ridicata, utilizate pentru combaterea bolilor, paste, granule, pulberi, concentrate emulsionabile.
daunatorilor si buruienilor si prezinta o structura chimica
variata. Aceste substante de uz fitosanitar reprezinta 1.2 Toxicitatea pesticidelor
substante chimice sau combinatii de substante chimice,
care se impart in functie de actiunea lor asupra agentilor In aprecierea toxicitatii pesticidelor se foloseste doza
fitopatogeni in: bactericide, fungicide, erbicide, letala – DL 50 –ce reprezinta doza la care mor 50 % din
insecticide, raticide, acaricide. animalele de experienta.
Tot in categoria pesticidelor intra: produsele care se In functie de aceasta, substantele de uz fitosanitar se
folosesc pentru tratarea pre si postrecolta a fructelor si clasifica din punct de vedere al toxicitatii in patru grupe:
legumelor, in scopul deteriorarii acestora pe timpul - extrem de toxice: toate produsele care contin o
transportului sau al depozitarii; produsele cu efect substanta activa cu un DL 50 pana la 50 mg./ Kg.
atractant (capcanele feromonale, fago si chromoactive) si corp.
repelent; biopreparatele pe baza de microorganisme, - puternic toxice: toate produsele care contin o
virusuri si cele pe baza de insecte entomofage, precum si substanta activa cu un DL 50 cuprins intre 50 mg. /
alte asemenea produse care au ca scop cresterea vigorii Kg. si 200 mg. / Kg. corp;
si rezistentei, reglarea dezvoltarii si fructificarii - moderat toxice: toate produsele care contin o
plantelor. substanta activa cu un DL 50 cuprins intre 200 mg./
Aceste substante fitofarmaceutice sunt preparate pe Kg si 1000 mg. /Kg. corp;
baza de sulf, mercur si compusii acestora, fosfor organic,
- cu toxicitate redusa: toate produsele care contin o administrarea de atropina, dar pot fi combatute cu 2-
substanta activa cu un DL 50 mai mare de PAM (iodura N- metil- piridin- 2- aldoximei ).
1000mg./Kg corp; Simptomele nicotinice se manifesta prin greata,
Tinand cont de toxicitatea cronica a pesticidelor, ca varsaturi, dureri in maini si in picioare, transpiratie,
rezultat al insumarii in timp a efectelor unor doze mici salivare si lacrimare, diareee si urinare fecventa, dispnee,
repetate, prin reglementari specifice au fost stabilite mioza, edem pulmonar.
Limitele Maxime Admisibile (LMA) de reziduuri in Se observa si o actiune asupra sistemului nervos
produsele agroalimentare. Limitele Maxime Admise, central, exteriorizata prin crampe clonice, pierderea
exprimate in ppm sau mg substanta activa/Kg. produs sensibilitatii la lumina, ataxie, tremuraturi, tulburari ale
alimentar, reprezinta concentratiile lipsite de nocivitate cunostintei, coma; ca anditot se administreaza atropina.
si prin aceasta o masura de profilaxie. Pentru incadrarea Intoxicatiile acute se desfasoara rapid si daca nu se
in aceste limite se impune respectarea cu rigurozitate a intervine la timp, acestea pot provoca moartea. In caz de
dozelor la hectar precum si a timpilor de pauza. intoxicare se va solicita imediat ajutorul medicului, iar
pana atunci persoana intoxicata trebuie ferita de orice
1.3. Folosirea pesticidelor efort. Primul ajutor consta in administrarea de strofantina
si noradrenalina, respiratie artificiala, spalaturi stomacale
Combaterea organismelor daunatoare din culturile (carbunele activ este foarte bun) si in primul rand injectii
agricole cu ajutorul pesticidelor sau a produselor cu atropina (2 mg/h), mai ales intramuscular si
microbiologice se realizeaza cu ajutorul diferitelor subcutanat.
metode de tratare: tratarea semintelor, aplicarea de Substantele utilizate ca erbicide sunt de asemenea
granule, stropiri, prafuiri, gazare, tratarea solului, toxice pentru om, aceasta toxicitate fiind in relatie
fumigare. directa cu doza letala – DL 50.
Aplicarea pesticidelor cuprinde mai multe operatii. Erbicidele care traverseaza pielea (cazul fenolilor
Prima operatie este pregatirea substantei pentru folosire, substituiti) sau se absorb prin inhalare, provoaca
prin preparea solutiilor, emusiilor, a unor amestecuri cu manisfestari patologice la nivelul sistemului respirator
materiale inerte. Aceasta operatie prezinta un risc mare, (cazul paraquatului, substanta activa a erbicidului
deoarece se manipuleaza pesticide concentrate. Urmeaza Gramoxone), si sunt printre cele mai periculoase. In
aplicarea acestor substante de uz fitosanitar pe foliajul cazul substantelor citate, situatia este cu atat mai grava,
culturilor agricole, operatie care se efectueaza la sol sau cu cat este vorba de substante foarte toxice (DL<
cu ajutorul aviatiei utilitare. De asemenea, cu aceste 50mg/Kg).
produse fitofarmaceutice se trateaza si rasadnitele, Trebuie subliniat faptul ca aceasta doza letala–DL
solariile si serele. La sol, lucrarile sunt mecanizate, 50 reflecta numai pericolul de intoxicatie acuta al unei
folosindu-se tractoare si echipamente tehnice specifice. substante. Pericolul intoxicarii cronice poate fi apreciat
Tratarea semintelor se realizeaza in general in spatii numai daca se cunoaste si remanenta produsului dat, in
inchise, in silozuri, din care cauza se realizeaza animale, plante si sol.
concentratii mari de substante fitosanitare in atmosfera Protectia omului fata de erbicide prezinta doua
de lucru. O alta operatie care implica frecvent un pericol aspecte :
de intoxicatie este reprezentata de curatarea aparatelor si - protectia consumatorilor fata de reziduurile de
masinilor utilizate pentru tratamente fitosanitare. Uneori erbicide din alimente (aspectul principal, deoarece
se produc astfel de intoxicatii si la recoltatul produselor priveste intreaga masa a populatiei si este mai greu
tratate cu pesticide sau chiar la ambalarea si transportul. controlabila);
- protectia angajatilor care efectueaza aceste
2. Actiunea substantelor de uz fitosanitar tratamente;
Intoxicatiile cu bipiridii (Gramoxone, Reglone –
asupra organismului uman si masuri de erbicide) sunt foarte periculoase, datorita toxicitatii lor,
prim ajutor foarte ridicate (mai ales Gramoxone). Pericolul cel mai
grav il prezinta inhalarea, in care caz se produc edeme
Patrunderea pesticidelor in organismul omului poate pulmonare, al caror sfarsit a fost intotdeauna fatal pana
avea loc prin ingerare, in urma contactului cu epiderma in prezent. Pentru evitarea inhalarii, se impun cateva
(chiar intacta, in cazul substantelor lichide: masuri: evitarea stropirii cu picaturi fine (sub 5 m);
dinitroortocrezol, sulfura de carbon, pastele mercurice), evitarea stropirii pe vreme cu vant, folosirea mastilor de
prin ochi si prin inspirarea vaporilor (sulfura de carbon, tifon.
arseniatii, arsenitii, bioxid de sulf). Aceste modalitati de Toxicitatea dermica in cazul acestui erbicid, este
patrunderea a substantelor de uz fitosanitar in mult mai redusa (produsul nu traverseaza, de obicei
organismul uman se intalnesc mai ales in situatia pielea). Contactul cu produsele concentrate provoaca pe
insecticidelor organo-fosforice si se produc intoxicatii piele sau pe ochi o durere suparatoare, care se vindeca
care se manifesta prin doua feluri de simptome: relativ repede. Pentru evitarea lor se recomanda
muscarinice (cauzate de actiunea asupra muschilor manevrarea produsului concentrat numai cu ochelari si
netezei si asupra glandelor), care apar primele si manusi de protectie. Pielea ce vine in contact cu jetul de
nicotinice (ca urmare a actiunii asupra ganglionilor erbicid se va spala insistent cu apa si sapun.
vegetativi si asupra muschilor striati). Ingestia erbicidelor bipiridilice este periculoasa, desi
Simptomele muscarinice, caracterizate prin resorbtia intestinala este slaba. Daca survine totusi o
hiperexcitabilitate si paralizie, nu cedeaza la ingerarare accidentala, masurile cele mai sigure sunt:
administrarea de carbune activ sau bentonita, care - mainile trebuie bine spalate dupa lucru, iar in timpul
fixeaza erbicidul, nepermitand trecerea lui in sange, lucrului, nu se va bea, manca sau fuma sub nici un
accidentatul fiind supus unui tratament medical de motiv. Se efectueaza periodic analize sanguine si la
urgenta, constand in spalaturi gastrice, administrarea de nevoie se schimba locul de munca.
arginina, odihna. Se va efectua periodic (5-10 zile) - in cazul ingerarii produsului DNOC se fac lavaje
radioscopie pulmonara si la primele semne de edem se gastrice cu bicarbonat de sodiu 5%, in care s-a
va administra medicamentatia necesara. suspendat carbune medicinal. Se vor administra 15 –
Intoxicatiile cu fenolii substituiti (substante utilizate 30 g sulfat de sodium in 500 ml apa (in nici un caz
ca erbicide) sunt foarte periculoase din punct de vedere nu se va administra ulei de ricin), apoi terapie
al toxicitatiii acute si cronice, al ingestiei si al inhalarii. simptomatica, combaterea febrei (bai, dusuri,
Deosebit de periculoasa este capacitatea lor de a impachetari), combaterea pierderilor de electroliti
patrunde prin piele. Produsul se descompune foarte greu (infuzie de clorura de sodium si glucoza.). Se
in organismul omului, de unde pericolul intoxicarii administreaza vitamina B (complex), glucoza,
cumulative (dispare din sangele omului intoxicat abia aminoacizi, stimulente cardiace, circulatorii.
dupa 38 zile). Temperatura omului intoxicat creste pana Toxicitatea erbicidelor fenoxiacetice are influente
la 40°C, de aceea temperatura ridicata a mediului negative asupra sanatatii salariatilor care manipuleaza
ambiant face ca intoxicatia sa evolueze foarte aceste erbicide. Angajatii care au efectuat tratamente in
nefavorabil. camp cu aceste erbicide au manifestat simptome cum ar
Simptomele intoxicatiei sunt: oboseala, sete fi: oboseala rapida, scaderea poftei de mancare, voma,
puternica, transpiratie, innrosirea fetei, tahicardie, febra usoara (37-39oC), cresterea frecventei acidentelor
dispnee, stare de neliniste, cresterea temperaturii cardiovasculare. Desi erbicidele din aceasta grupa
corpului, greata, vomismente, colici intestinali, diaree, prezinta o toxicitate acuta scazuta, totusi provoaca in
colaps, edem, lividitate, cianoza, oligurie, hematurie. organismul uman efecte care se resimt in timp. Datele
Starea de neliniste se transforma in spasme, apoi in delir. experimentale au demonstrat intr-adevar o interferenta
Survine coma, apoi moartea. In cazurile clasice, pielea, puternica in functia tiroidiana, in special in convertirea
conjuctivitele si parul se pot colora in galben. carotenoizilor in vitamina A si fixarea iodului.
Masurile profilactice care pot impedica aparitia Simptomele intoxicatiilor cu alte substante
intoxicatiei (protejarea pielii, cailor respiratorii) sunt: fitofarmaceutice si masurile de prim ajutor ce se impun
sunt prezentate in tabelul de mai jos.
Tabelul 1

Substantele chimice Simptome Tratamentul


Substante pe baza de sulf (acid Dureri de cap, dureri de stomac, Scoaterea bolnavului din mediul toxic,
sulfuric, bioxid de sulf) stranut, vomitaturi, tuse, usturime in inhalatii cu oxigen, administrarea de
gat, slabirea pulsului hidrat de magneziu pentru neutralizarea
efectului acidului;

Produse cuprice (sulfat de cupru) Salivatie abundenta cu gust de cupru, Bolnavul se lasa in stare de repaus, se
varsaturi de culoare verde albastruie, administreaza purgative (sulfat de sodiu
tuse, dureri de cap, temperature sau sulfat de magneziu, carbune animal
ridicata, respiratie slabita 10 g / l apa, cafea naturala cu zahar
mult, albus de ou);

Produse mercurice (sublimate Salivatie abundenta, greturi, varsaturi Se vor face de urgenta bolnavului
corosiv, Criptodin) amestecate cu sange, dureri de spalaturi gastrice cu oxid de magneziu
stomac, sange in urina sau chiar sau carbune animal (10 g/l),
blocarea mictiunii. Bolnavul poate administreaza lapte in cantitati mari,
muri in 2- 3 zile . albus de ou, apa calda albuminata;

Formalina Iritatia pielii si mucoaselor, Se va scoate bolnavul din mediul toxic,


lacrimare, greata, varsaturi, stranut, la aer curat;
insomnie, senzatie de strangere a Tratament prin inhalatii cu oxigen,
corpului albus de ou batut cu lapte cald, in
cantitati mari, pentru a provoca voma;
3 Metode si mijloace de prevenire a f) este interzisa incadrarea in munca pentru
intoxicatiilor cu pesticide activitati cu produse de uz fitosanitar a tinerilor
sub 18 ani, a femeilor gravide, a celor care
alapteaza, persoanelor cu rani deschise, a celor
3.1. Masuri generale de securitate a care se prezinta sub influenta alcoolului,
muncii precum si a persoanelor suferinde de unele boli
stabilite de Ministerul Sanatatii;
Operatiile de aplicare a pesticidelor creaza conditii g) personalul care foloseste masti de protectie
pentru patrunderea lor in organism pe toate caile trebuie instruit asupra modului de folosire a lor
posibile. si a posibilitatiilor de control al bunei
Mainile vin in contact cu aceste substante de uz functionari a dispozitivelor.
fitosanitar si in operatiile de manipulare a acestora,
are loc depunerea substantelor toxice pe maini si pe 3.2 Masuri de securitate a muncii in
haine. De asemenea, pastrarea alimentelor in locuri transportul pesticidelor
unde se folosesc aceste substante de uz fitosanitar,
consumarea si manipularea acestor alimente cu Pe durata transportului pesticidelor se vor respecta
maini nespalate sau consumarea fructelor tratate, urmatoarele:
fumatul la locul de utilizare a pesticidelor pot cauza a) transportul se va realiza cu mijloace echipate
ingerarea acestora. corespunzator care vor asigura integritatea
Temperatura ridicata a aerului, radiatiile solare, ambalajelor;
efortul fizic sporesc patrunderea pesticidelor in b) la transportul produselor din grupele I si a II-a
organism, prin piele si respiratie; transpiratia de toxicitate se va asigura un insotitor din
intensa din cauza caldurii si/sau a efortului partea beneficiarului care are obligatia sa
favorizeaza trecerea acestora prin piele, iar efortul respecte si sa aplice toate masurile de prevenire
intensifica respiratia si mareste inhalarea toxicului a intoxicatiilor cu aceste produse pe durata
si deci, patrunderea lui in organism. transportului pana la predare. In caz de
In vederea prevenirii intoxicatiilor cu deteriorare a ambalajelor si imprastierea
substantele de uz fitosanitar se impune respectarea produselor de uz fitosanitar se vor lua masuri
unui complex de masuri dupa cum urmeaza: de decontaminare;
a) pentru atentionarea celor care vin in contact cu c) la transportul fluvial, in cazul in care nu exista
produsele de uz fitosanitar, in vederea evitarii posibiliti de cazare la bordul navei, delegatul
pericolului de intoxicare, toate ambalajele asista la incarcarea navei pana la sigilarea
utilizate in activitati cu produse de uz magaziilor acesteia, urmand a se prezenta la
fitosanitar vor purta o eticheta inscriptionata in portul de destinatie in vederea preluarii
una din culorile: produselor;
- ROSU, pentru grupa I; d) transportul va fi insotit de un ordin de transport
- VERDE, pentru grupa II; emis de agentul economic si care va cuprinde
- ALBASTRU, pentru grupa III; ruta, cantitatea, mijlocul de transport si numele
- NEGRU, pentru grupa IV; delegatului;
b) tratamentele cu aeronavele se efectueaza numai e) este interzis transportul produselor de uz
cu produse de uz fitosanitar din grupele de fitosanitar impreuna cu alte persoane, alimente,
toxicitate III si IV; furaje, apa potabila sau folosirea la transportul
c) agentii economici care efectueaza activitati cu produselor de uz fitosanitar a mijloacelor
produse de uz fitosanitar sunt obligati sa tina destinate special transportului de persoane sau
evidenta intrarilor si livrarilor produselor de uz alimente;
fitosanitar. De asemenea, acesti agenti f) transportul produselor inflamabile si a celor cu
economici vor avea si o evidenta stricta a punct de inflamabilitate scazut pe timp
tratamentelor efectuate cu pesticide; calduros se va face in vase acoperite cu saci
d) agentii economici care efectueaza tratamente sau foi de cort umezite.
cu produse de uz fitosanitar sunt obligati sa
foloseasca la aceste tratamente numai personal
care este supus controlului medical periodic, 3.3 Masuri de securitate a muncii la
instruit, dotat cu echipament individual de depozitarea produselor de uz fitosanitar
protectie;
e) agentii economici care desfasoara activitati cu Se vor respecta urmatoarele masuri:
produse de uz fitosanitar vor avea in dotare a) depozitarea si pastrarea produselor de uz
truse de prim ajutor cu materiale si fitosanitar se face in magazii sau incaperi
medicamente conform instructiunilor destinate si amenajate special;
Ministerului Sanatatii; b) magaziile vor avea pavimentul impermeabilizat
si vor fi dotate cu cantare, instalatii de apa
potabila, de indepartare a reziduurilor lichide si de avertizare emise de statiile de prognoza si
de epurare a acestora, precum si de instalatii de avertizare ale Inspectoratului Judetean de Protectie
ventilatie mecanica si pichet pentru stingerea a Plantelor si Carantina Fitosanitara si a unitatilor
incendiilor. Nu se va intra cu foc deschis in silvice, ce vor fi trimise beneficiarilor de terenuri
locurile unde sunt lichide inflamambile; agricole.
c) produsele de uz fitosanitar care se pot In timpul utilizarii acestor produse se vor respecta
autoaprinde se pastreaza pe palete in strat de urmatoarele masuri:
doi, trei saci.; a) folosirea de aparate si utilaje certificate din
d) incaperile de distibuire vor avea asigurata punct de vedere al calitatii de securitate a
ventilatia naturala necesara; muncii (CS’97, CS’98…) care dupa terminarea
e) pastrarea materialelor de protectie si a trusei de lucrarii se vor decontamina si se vor pastra
prim-ajutor, precum si operatiile de inregistrare corespunzator, in locuri special desemnate;
a intrarilor si livrarilor de produse de uz b) efectuarea fara aparatura a tratamentelor cu
fitosanitar, se vor face in spatii separate de produse de uz fitosanitar este interzisa cu
locul de pastrare a produselor de uz fitosanitar; exceptia momelilor otravite, care pot fi aplicate
f) eliberarea produselor de uz fitosanitar din manual, cu respectarea masurilor de protectie a
incaperile de distributie se va face numai pe operatorilor;
baza aprobarii date de conducatorul agentului c) semnalizarea prin indicatoare speciale a
economic; zonelor tratate, cu inscrierea perioadei de
g) cantitatile de produse de uz fitosanitar interdictie a circulatiei persoanelor si a
nefolosite vor fi inapoiate la depozit imediat pasunatului;
dupa terminarea lucrarii; d) tratamentele avio cu produse de uz fitosanitar
h) magazinerul va sta in depozit numai in timpul se vor efectua numai in cursul diminetii sau
primirii sau eliberarii produselor de uz dupa amiaza, cand temperatura nu depaseste
fitosanitar; el are obligatia de a lua masuri de 20oC;
decontaminare sau, dupa caz, de distrugere a e) tratamentul prin stropiri sau prafuiri este
ambalajelor dupa eliberarea produselor de uz indicat sa se faca pe timp linistit. In caz de
fitosanitar; vant, operatiunile vor fi conduse astfel incat
i) magazinerul si salariatii care il ajuta vor purta praful sau solutia sa fie indreptate in directia
echipamentul de protectie pe toata perioada de vantului, omul avand vantul in spate;
primire si eliberare de produselor de uz f) cand lucreaza mai multi muncitori pe acelasi
fitosanitar, iar in cazul fumigatiilor, vor purta si lot, ei trebuie sa fie asezati in diagonala, astfel
masca de gaze; ca substanta pulverizata sa nu patrunda in zona
j) magazinerul va pastra registrul special de vecinului;
evidenta a produselor de uz fitosanitar intrate si g) prepararea solutiilor de produse de uz
livrate pe sortimente si cantitate; fitosanitar se va face in locuri alese special,
k) magazinerul va fi numit, in conditiile legii, prin situate la ce putin 200 m de locuinte, surse de
decizie, de conducatorul unitatii si va fi instruit apa potabila, furaje, imprejmuite cu sant de o
asupra toxicitatii produselor pe care le cazma adancime, pentru a nu se raspandi
manipuleaza; solutia si daca este posibil chiar imprejmuite cu
l) este interzisa incalzirea cu sobe a magaziilor de gard pentru a nu patrunde in acest loc
produse de uz fitosanitar; animalele. Locul de preparare va fi pazit;
m) in magazia in care se depoziteaza produsele de h) butoaiele, galetile, masurile de dozare etc.,
uz fitosanitar nu se vor depozita sub nici un pentru prepararea solutiilor, nu vor fi folosite
motiv alimente, furaje, obiecte casnice, sub nici un motiv in alte scopuri (uz casnic sau
imbracaminte sau alte materiale; pentru adapatul animalelor);
n) intre magazia cu produse de uz fitosanitar si i) sunt interzise odihna, fumatul, servirea mesei,
cladirile social-administrative, locuinte, surse consumarea bauturilor, apei potabile sau
de apa potabila sau ape curgatoare, trebuie sa depozitarea imbracamintei personale si a
fie o distanta de cel putin 50 m; alimentelor, de catre personalul folosit la
o) in magazii, produsele se depoziteaza pe prepararea solutiilor sau la stropiri, pe locul
sortimente. Fiecare sortiment se va marca cu o unde se prepara solutia;
tablita vizibila cu denumirea produsului, scrisa j) locul de pregatire a solutiilor va fi marcat cu o
cu alb pe fondul culorii grupei de toxicitate. placarda pe care se va scrie: LOC PENTRU
PREGATIREA SOLUTIILOR TOXICE.
3.4 Masuri ce se au in vedere la Dupa terminarea lucrarii, se va curati prin
utilizarea produselor de uz fitosanitar razuire cu sapa, iar ceea ce a rezultat din acesta
operatie se va ingropa in mod obligatoriu cat
Efectuarea tratamentelor cu produse de uz mai departe de sursele de apa potabila;
fitosanitar se va executa numai pe baza buletinelor
k) substantele ramase nefolosite, la sfarsitul zilei agentului economic. Semintele neutilizate in
de munca vor fi predate obligatoriu la ziua respectiva, vor fi readuse la magazie;
magaziile speciale. In cazul cand magaziile f) la terminarea operatiunii de tratatre, masinile,
speciale sunt situate la distante mai mari de aparatele si dispozitivele folosite vor fi
locul de munca, se vor organiza magazii decontaminate;
ocazionale, in care produsele vor fi pastrate sub g) transportul semintelor se va face in saci din
cheie si pazite; material compact; este interzis transportul
l) personalul folosit la prepararea solutiilor de acestor seminte impreuna cu alimente si furaje;
stropit va fi instruit, pentru respectare a h) se va avea grija ca semintele tratate sa nu cada
regulilor de protectie a muncii si va cunoste pe sol, de unde pot fi adunate de copii sau
precis dozele si concentratiile produselor pasari.Sunt interzise tratatrea si comercializare
folosite. precum si utilizarea de samanta tratata cu
produsele din grupele I si II de toxicitate de
Masuri ce trebuie respectate la efectuarea catre persoane fizice sau juridice neautorizate.
tratamentelor de uz fitosanitar din aeronave: Este interzisa utilizarea in scop alimentar sau
a) aeronavele vor fi prevazute cu dispozitive furajer a semintelor tratate cu produse de uz
speciale de lestare; fitosanitar.
b) incarcarea aeronavelor cu produse de uz
fitosanitar lichide se va efectua numai La dezinsectia prin fumiganti (gazare) a hambarelor
mecanizat, incarcarea manuala fiind interzisa; si depozitelor se vor avea in vedere urmatoarele:
c) instruirea personalului navigant si terestru cu a) dezinsectia va fi facuta numai de catre echipe
privire la toxicitatea produselor de uz de specialisti sau grupe de salariati instruiti in
fitosanitar si riscurile pentru populatie, precum acest scop;
si cu privire la respectarea normelor de b) inainte de a incepe operatiile de fumigare, se va
protectie a muncii pentru prevenirea interzice accesul persoanelor straine in zona
accidentelor; respectiva , iar in jurul cladirii in care se fac
d) deconaminarea aeronavei de catre personalul aceste operatii se vor instala tablite cu
de deservire, imediat dupa terminarea mentiunea: ATENTIE GAZE TOXICE;
operatiunilor de prafuire sau stropire; c) persoanele care executa operatiile de fumigare
e) tratarea pe cale aeriana cu pesticide din grupele vor purta obligatoriu echipamentul individual
I si a II-a de toxicitate este interzisa; de protectie, iar tratamentele vor fi efectuate
f) salariatii semnalizatori folositi la lucrarile de numai cand temperatura interioara a cladirii
stropit sau prafuit cu avioanele vor purta este sub 35oC;
obligatoru\iu echipamentul individual de d) conducatorul echipei va elibera, dupa
protectie. terminarea operatiilor, o dovada scrisa din care
sa rezulte data la care imobilul respectiv poate
La efectuarea tratamentului cu produse de uz fi folosit;
fitosanitar al semintelor pentru semanat se vor avea e) tratarea cu fumiganti a solului se va executa
in vedere umatoarele: exclusiv cu mijloace atestate din punct de
a) efectuarea tratamentului se va face numai cu vedere al securitatii muncii (CS’97, CS;98…).
masini si aparate sau dispozitive speciale, in
incaperi anume rezervate, in care trebuie sa fie
asigurata o ventilatie corespunzatoare,
tratamentele pot fi efectuate si pe platforme
deschise, daca sunt situate la o distanta de cel
putin 200 m de locuinte, sectoare zootehnice, Referinte:
surse de apa potabila; [1] C. Popa, Rodica Drimus – “Pesticide”, Vol III,
b) tratare asemintelor cu produse de uz fitosanitar pg .330-370, Bucuresti, 1973.
din grupele I si II de toxicitate de catre [2] N. Sarpe, Al. Ciorlaus, L. Ghinea, L. Vladutu –
persoane fizice sau juridice neautorizate este “Erbicidele”, pg. 284-295, Bucuresti, 1975.
interzisa; [3] I. Comes, Al. Lazar, I. Bobes, M. Hatman, A.
c) descarcarea semintelor tratate, din masini, El. Dracea – “Fitopatologie”, pg. 37-85, Bucuresti,
aparate sau dispozitive se va face in saci de 1982.
material compact, pe care se va marca: [4] T. Baicu – “Testarea mijloacelor de protectie a
ATENTIE – SEMINTE OTRAVITE!; plantelor” Vol XI, pg.7-36, Bucuresti, 1989
d) semintele se vor pastra in saci, in magazii [5] Ministerul Muncii si Protectiei Sociale - Norme
speciale, sub cheie; este interzisa pastratrea in specifice de protectie a muncii pentru cultura mare,
aceeasi magazie a alimentelor si furajelor; viticultura, pomicultura, legumicultura, plante
e) eliberarea semintelor tratate se va face numai tehnice si utilizarea produselor de uz fitosanitar in
pe baza dispozitiei scrise a conducatorului activitatile din agricultura, 1997.

S-ar putea să vă placă și