Sunteți pe pagina 1din 20

Bani electronici (Digital cash).

Protocoale de e-cash
Aplicaţie: Sistemul de plată PayPal
Utilizarea banilor electronici, prin sistemul de plată PayPal

Prin această lucrare am încearcat să prezint şi să pun în evidenţă uriaşa simplificare a


sistemului de plată, utilizând aşa numiţii bani electronici, o modalitate de a aplica anonim
plăţile electronice într-un mediu de neîncredere reciprocă între bancă şi utilizatorii
sistemului.

Oamenilor le place să folosească banii de hârtie, pentru că în primul rând intervine


obişnuinţa, apoi aceştea sunt uşor de purtat, pot face plăţi cu banii primiţi şi nu au nevoie de
consimţământul unei bănci pentru a efectua o plată. Banii de hârtie pot, totuşi, să fie furaţi
sau pierduţi şi nimeni nu compensează aceste pierderi.

Sistemele simbol de plată cum ar fi bani de hartie, cartelele de telefon pre-platite,


sau timbrele mail, nu îi identifică pe utilizatorii săi. O cartelă de telefon pre-plătită, cărţile de
credit sau conturile bancare trebuiesc, prin design, să identifice utilizatorii din sistem şi
tranzacţiile lor.

Cardurile de credit reduc riscul de a pierde bani, dar prin utilizarea banilor electronici
oameni riscă să piardă intimitatea banilor. Anual, companii de carduri de credit şi băncile
pierd sume mari de bani, deoarece acestea sunt necesare pentru a compensa pentru cardurile
pierdute şi costurile asociate cu frauda şi eroarea umană. Având în vedere creşterea
explozivă a serviciilor electronice cum ar fi Internetul, nevoia pentru mai multe plăţi
electronice eficiente a devenit un fapt esenţial.

Aici intervine sistemul de plată PayPal, sistem ce funcţionează ca un cont bancar,


singura diferenta este ca printr-un cont PayPal totul se realizeaza electronic, din faţa
calculatorului, prin intermediul unei conexiuni la Internet.

Un utilizator care işi deschide un cont PayPal îl poate "încărca" cu o anumită valoare,
folosindu-se de un card bancar compatibil cu platile online. Banii vor fi retraşi din contul
tradiţional şi mutaţi în cel electronic. Este important de ştiut ca această operaţiune nu
presupune nici o extrataxă, transferul banilor fiind în sine o plată online, bancile din întreaga
lume avand comision 0. Folosirea platilor pe site-uri web din contul PayPal reduc la
2
minimum posibilitatea fraudelor in defavoarea utilizatorului. "Romanii au anumite reticente
fata de folosirea cardurilor pe site-uri, iar PayPal le vine în ajutor pentru că folosind acest
serviciu nu-şi vor mai divulga mereu datele personale", spune Raluca Marinescu, consultant
financiar.

Banii digitali sunt proiectaţi pentru a construi un sistem de plăţi electronice modelat
după sistemul nostru de bani de hârtie. Prin urmare, banii digitali ar trebui să aibă aceleaşi
caracteristici ca banii de hârtie cum ar fi :

- uşor de recunoscut;

- transferabili;

- nedetectabili,

- anonimi şi portabili

- să aibă capacitatea de a face "schimbare".

Aici voi prezenta câteva proprietaţi necesare ale banilor digitali, făcând legătura cu
sistemul de plată PayPal.

Prin sistemul de plată PayPal putem :

- plăti marfa cumpărată online ;

- accepta cărţi de credit ;

- trimite şi primii bani în şi din toată lumea ;

- păstra secrete informaţiile referitoare la cardul nostru;

- gestiona cheltuielile online;

3
Toate aceste avantaje oferite de sistemul de plată PayPal se desfăşoară în condiţii de
deplină siguranţă respectând proprietăţile necesare ale banilor electronici şi anume :

1. Securitatea

Aici ne referim la faptul că banii digitali nu pot fi copiaţi şi refolosiţi. Apoi, trebuie să
ne minimalizăm riscurile pentru fals şi să stabilim un sistem de autenticitate bun.
Falsul. Riscul cel mai evident în orice sistem de plată este falsificarea sau
contrafacerea. Ca şi în cazul banilor de hârtie avem două tipuri de fals într-un sistem digital
de numerar : simbolul fals şi cheltuielile multiple.

Cheltuielile multiple sunt, de asemenea, numite re-cheltuieli, dublu-cheltuielilor, şi


cheltuieli repetate. Pentru a proteja împotriva falsificării simbolului, acestea se bazează pe
autenticitatea funcţiilor obijnuite ale identificării utilizatorului şi integritatea mesajului.
Pentru a proteja împotriva cheltuielilor multiple, banca menţine o bază de date a monedelor
cheltuite electronic. Monedele aflate deja în baza de date trebuie să fie respinse pentru
depozitare. În cazul în care plăţile sunt on-line, acest lucru va preveni mai multe cheltuieli.
În cazul în care sunt off-line, ce se poate face cel mai bine este de a detecta atunci când
cheltuielile multiple au avut loc. Pentru protejarea beneficiarului, este necesar să se
identifice apoi plătitorul.

Autenticitatea. Ca urmare a problemelor de fals, este necesar să se stabilească


diferite nivelurile de măsuri de autenticitate :

• de identificare a utilizatorului: un utilizator trebuie să ştie cu cine lucrează ;

• integritatea mesajului: pentru a fi siguri că copia mesajului este la fel cu cea care a
fost la început ;

• nerecunoaşterea: pentru a proteja împotriva unei negări ulterioare a unei tranzacţii.

Caracteristicile autentice sunt atinse prin chei de conducere. Gestionarea cheilor se face
cu ajutorul Autorităţii de Certificare (AC), un agent de încredere, care este responsabil
pentru confirmarea identităţii utilizatorului. Fără o Autoritate de Certificare de încredere şi

4
de o infrastructură sigură, elementele de securitate ale banilor digitali vor fi practic imposibil
de încredinţat unui mediu de transmisie cum ar fi Internetul.

2 Confidenţialitatea

Definiţia vieţii private nu este foarte clară. Pentru unii oameni confidenţialitatea
înseamnă protecţia vieţii private împotriva trasului cu urechea, dar pentru alţii ca David
Chaum confidenţialitatea anonimatului înseamnă nedetectarea plăţii astfel încât banca să nu
poată spune a cui bani au fost utilizaţi într-o anumită plată.

Aşa cum în numerar este anonimă, în numerar digital este anonimă în sensul că nu pot
fi urmărite înapoi la un individ special, este considerat a fi "necondiţionat, nedetectabil". Cu
toate acestea, prestatorul de servicii este asigurat de autenticitatea sa, tot ce lipseste este
capacitatea de a lega o tranzacţie cu o anumită persoană. În cazul în care utilizatorul de
monede este reticulabil, putem identifica utilizatorul prin găsirea unei plăţi unice în care
utilizatorul are el însuşi identificare. Apoi un sistem digital de numerar va proteja intimitatea
utilizatorului dacă este atât un reticulabil şi nedetectabil.

Sistemele digitale de numerar care nu acordă atenţie vieţii private sunt "sisteme ce
invadează confidenţialitatea". Practic, toate sistemele comerciale propuse în prezent sunt
confidenţial-invadatoare. Ele subliniază securitatea băncii, dar acordă mai puţină atenţie la
securitatea clientului (în termeni de protecţie de la supraveghere financiară).

Anonimatul creşte pericolul cu spălarea de bani, de cumpărare ilegală, şantaj şi


contrafacerii, care sunt mult mai grave decât dacă se realizează utilizând bani de hârtie.
Anonimat ar creşte pericolul de astfel de probleme. Mai mult anonimat semnifică mai puţină
securitate şi vice-versa.

3 Portabilitatea

Securitatea şi utilizarea de bani digitali nu este dependentă de orice locaţie fizică.


Numerarul poate fi transferat prin intermediul reţelelor de calculatoare în dispozitivele de
stocare şi vice-versa.

4 Transferabilitatea
5
Transferabilitatea permite unui utilizator să-şi cheltuiască o monedă pe care a primito
într-o plată fără a fi nevoie să contacteze banca. O plată este considerată transfer în cazul în
care beneficiarul poate folosi moneda primită într-o tranzacţie. Un sistem de plată este
transferabil în cazul în care permite cel puţin un singur transfer pe
monede. Trebuie să observăm că capacitatea de a transfera bani de hârtie este foarte
importantă în viaţa noastă de zi cu zi. Durata ciclului de viaţă a unei monede într-un sistem
electronic transferabil arata că:

• Orice sistem electronic de numerar transferabil are proprietatea că moneda trebuie


să crească în dimensiune, de fiecare dată când este cheltuită din cauza informaţiilor pe care
trebuie să le conţină. Aceste informaţii sunt referitoare la fiecare persoană care a utilizat
moneda iar pentru bancă să-şi menţină capacitatea de a prinde cheltuitori multipli. Acest
lucru limitează numărul maxim de transferuri permise în cadrul sistemului prin mărimea
admisibilă a monedei.

• Spălarea banilor şi a evaziunii fiscale sunt greu de detectat, deoarece nu există


înregistrări ale tranzacţiilor disponibile.

• Fiecare transfer de detectare a întârzieri de cheltuieli multiple sau monede


falsificate implică mai multe cheltuieli ce nu vor fi observate până când două exemplare ale
aceleiaşi monede sunt depozitate ceea ce poate fi prea tarziu.

• Utilizatorii pot recunoaşte moneda lor, în cazul în care o vor vedea mai târziu într-o
altă plată.

5 Divizibilitatea

Prin divizibilitate ne referim la capacitatea de a face schimbări. Deci, banii digitali


vor veni în cenţi, care pot face de mare volum, tranzacţiile de mică valoare practicate pe
internet.

O soluţie pentru monede divizibile este să folosim monede care pot fi împărţite la
monede ale căror valoare totală este egală cu valoarea monedei original. Acest lucru permite
efectuarea de plati off-line fără a fi nevoie de a stoca o aprovizionare de monede de diferite

6
valori unitare. (Okamoto este de părere că şi banii de hârtie normali nu pot satisface această
caracteristică de a fi divizibili ).

6 Plăţi off-line

Banii de protocol pot fi folosiţi în oricare dintre cele două moduri de off-line sau on-
line. Sistemul de bani ideal este cel care lucrează off-line.

Sistemul de plată Off-line redat printr-un exemplu.

Plata off-line înseamnă că Bob susţine monedele electronice ale lui Alice, pentru
verificare şi depozitare ceva timp după ce operaţiunea de plată este finalizată. Aceasta
înseamnă că lui Alice sistemul off-line îi poate da liber valoarea lui Bob în orice moment al
zilei, fără a implica a treia parte, de exemplu o bancă.

Deşi sistemele de off-line sunt preferabile din punct de vedere practic, ele sunt, totuşi,
sensibile la problema multi-cheltuieli şi, prin urmare, potrivite pentru tranzacţii cu valoare
scăzută. În ultimii ani, unele sisteme off-line de numerar au fost proiectate, ce pot garanta nu
doar securiatea pentru bănci şi magazine dar şi de confidenţialitate pentru utilizatori.

Sistemul de plată On-line redat deasemenea printr-un exemplu.

Plata on-line înseamnă că Bob solicită băncii şi verifică validitatea simbolului lui
Alice printr-o întrebare simplă ca: "ai văzut deja aceasta moneda", înainte de a accepta plata
ei şi a livra marfa lui (aceasta metodă se aseamănă cu multe tranzacţii din ziua de azi cu cărţi
de credit.).

Plata on-line rămâne necesară pentru tranzacţiile care au nevoie de o valoare ridicată
de securitate. Cu un sistem on-line, plata şi depozitarea nu sunt etape separate. Sisteme on-
line solicită comunicarea cu banca în timpul fiecărei plăţi, care costă mai mulţi
bani şi timp (costurile de comunicare, costurile de întreţinere a bazei de date şi a timpului de
întoarcere ), cu toate acestea, protocoalele sunt doar o simplificare a protocoalelor off-line.

Din moment ce sistemele on-line trebuie să fie în măsură să verifice credibilitatea


contribuabililor pentru magazine, este aproape imposibil de a proteja anonimatul

7
utilizatorilor săi, pe lângă faptul că sistemele on-line solicită comunicarea cu o a treia parte
(banca), în timpul operaţiunii de plată, apoi nu putem avea monede transferabile în cazul în
care sistemul este unul on-line.

Sistemul de plată PayPal

Acest sistem de plată se încadrează în categoria off-line; utilizatorii acestui program


beneficiind de o serie de avantaje :

1) Siguranţă

2) Rapiditate

3) Număr mare de comercianţi care acceptă plata prin Paypal

4) Istoric al plăţilor online

5) Garanţia primirii mărfurilor - dacă vânzătorul este unul verificat de companie si tu


nu primesti marfa, iţi poti recupera banii. Cumpărătorii sunt protejaţi dacă cumpără marfuri
până în valoarea de 5000 USD pe an.

Sistemul a fost lansat in 1998 (si cumpărat de Ebay.com în 2002), serviciul de plăţi pe
Internet PayPal a fost destinat cu precădere cetăţenilor Statelor Unite, extinzandu-se extrem
de repede şi în ţările Uniunii Europene, precum şi în Elveţia şi Norvegia. România şi
Bulgaria au fost ţinute în "stand-by", până în septembrie 2007.

PayPal şi-a extins serviciile la nivel mondial, peste 90 de naţiuni având acum acces la
serviciu. Printre nou intraţii în sfera de acoperire a site-ului se numără şi Albania, Bosnia şi
Hertegovina, Bulgaria, Maroc, San Marino, Arabia Saudita si Vaticanul. O alta noutate o
reprezinta folosirea serviciului şi în spaniolă, franceză şi chineză. "Suntem extrem de
încântaţi să avem în palmares 190 de tari si versiuni in cele mai vorbite patru limbi," a
declarat, citată de Reuters, Dana Stalder, vicepresedinte al PayPal.

Conturile deschise de către utilizatorii români au totuşi o serie de restricţii. Pentru


moment, odată incărcat contul electronic, utilizatorul poate transfera bani către alte conturi

8
PayPal sau poate plăti diverse produse pe internet. Nu poate încasa bani însă şi nici nu
poate cere emiterea unui cec cu o anumită sumă din cont. Însă oficialii companiei au declarat
ca vor implementa aceste funcţii treptat. Din fericire lucrurile s-au schimbat.

Paypal în România!
Cel mai mare site care se ocupă cu intermedierea plăţilor şi transferurilor electronice
de bani oferă românilor, din septembrie 2007, posibilitatea realizarii transferurilor de bani
către/dinspre utilizatori ai aceluiaşi site, precum şi plata produselor achizitionate de la sute
de magazine online care acceptă PayPal. Pe site-ul oficial PayPal putem analiza lista cu toate
tările în care se poate realiza transferul de bani. Paypal în România oferă posibilitatea
retragerii de bani. Putem observa alte ţări din care se poate plăti şi din care se pot retrage
bani. România se găseşte la categoria celor care pot trimite, ridica si extrage numerar.

Comunicatul de presa pentru introducerea Paypal-ului in Romania:


Pe data de 24 februarie 2004, o data cu prima tranzacţie efectuată on-line prin
intermediul unui card de credit/debit, s-a născut comerţul electronic în Romania.
DotCommerce a asistat la naşterea acestuia şi a procesat printre primele tranzacţii.
Considerându-ne responsabili de creşterea şi educarea acestui „copil minune” , alături de
magazine virtuale, bănci, organizaţiile emitente si procesatoare, am susţinut şi ne-am
implicat constânt în dezvoltarea comerţului electronic românesc în ultimii doi ani sub logo-
ul „E-commerce Easy”.

Pînă în luna Ianuarie 2006 DotCommerce Romania a înrolat pentru serviciul de


acceptare plăţi pe card un numar de 261 de comercianţi. Din aceştia 193 sunt deja activi şi
proceseaza online, restul fiind în proceduri de implementare şi/sau testare a aplicaţiilor.
Aceşti doi ani nu au fost uşori pentru nici un jucător implicat. Atât băncile şi
procesatorii, cât şi magazinele on-line au făcut eforturi însemnate în implementarea acestei
noi metode de plată. Jurnaliştii au meritul de a fi prezentat corect, constant şi coerent
dezvoltările şi starea existentă. Organizaţiile internaţionale emitente de carduri şi-au dat
silinţa să educe şi să ajute piaţa românească. Rezultatele au început să apară şi deja comerţul
electronic este considerat „copilul minune” al celor doua industrii: IT&C si Finante-banci.
9
Cadoul aniversar al DotCommerce, la doi ani de la apariţia comertului electronic
românesc, îl reprezintă posibilitatea acceptării de plăţi prin intermediul binecunoscutului
sistem PayPal de către site-urile tuturor clienţilor companiei. Astfel, magazinele virtuale
partenere vor putea accepta plăţi din întreaga lume prin intermediul PayPal, beneficiind
astfel de un modul alternativ de plată online recunoscut la nivel mondial.
PayPal-lider al soluţiilor de plată online, oferă persoanelor fizice si juridice posesoare
a unei adrese de e-mail, posibilitatea de a efectua şi/sau primi plăţi online, uşor, rapid şi în
deplină siguranţă. Serviciul este construit pe structura financiară deja existentă a conturilor
bancare şi a card-urilor de credit/debit . Pentru a funcţiona în deplină siguranţă, în timp real
şi la nivel global , PayPal ultilizează cel mai avansat sistem de prevenire a fraudelor (sistem
proprietar).

DotCommerce Romania este prima companie procesatoare de cărţi de credit/debit în


România şi pe pieţele Europene în dezvoltare, subsidiara DotCommerce LTD Boston.
DotCommerce Romania este un payment gateway care oferă soluţii de procesare on-line a
plaţilor electronice atât pentru tranzacţii B2B, B2C, C2C cât şi B2G, G2B, C2G., folosind
tehnologii de securitate de ultimă oră, susţinute de o vastă experientă şi profesionalism.
Mai mult decât atât, DotCommerce Romania este un provider de solutii complete de
management al comertului electronic cu oferta deschisă la nivel mondial.

Contul Paypal este gratuit


Taxele sunt aplicate atunci când conturile Paypal Premier si Paypal Business
încasează bani. Paypal le permite membrilor detinerea a doua conturi, unul Personal si unul
Premier sau Business. Dezavantajul este faptul ca trebuie sa folosesti doua adrese de e-mail
separate si informatii financiare.

10
Pentru a putea accepta plăţi prin PayPal trebuie în primul rânsd să aveţi un cont
business PayPal, iar în al doilea rând să întegraţi PayPal-ul în site-ul dumneavoastră.

Modalitatile de obtinere a unui cont business PayPal sunt urmatoarele:

1. Inscrieti-va pentru un cont business PayPal sau imbunatatiti-l pe cel deja existent.
2. Confirmati adresa de email pentru a putea verifica adresa la care PayPal trimite
confirmarea de primire a platii si conturile email.
3. Furnizati si confirmati detaliile contului dvs. bancar cu ajutorul caruia puteti scoate
bani cu usurinta.
4. Adaugati numarul dvs. de securitate sociala, care ridica limita de extragere lunara
asociata cu transferul de fonduri in contul dvs. bancar.
5. Stabiliti PayPal-ul ca modalitate de plata suplimentara.
* Cu Express Checkout, clientii dvs. platesc in mai putini pasi si beneficiaza de un
sistem de procesare al comenzii usor.
* Cu Standard Checkout, adaugati in mod rapid PayPal-ul la sistemul de procesare al
comenzii si incepeti imediat acceptarea platilor.

Cat putem retrage prin Paypal?


Suma minima care poate fi retrasa din contul Paypal in Romania, precum si taxa
pot fi urmarite in tabelul urmator:

Taxa de retragere Suma retrasa Cantitate minima


$2.50 USD $10.00 USD $10.00 USD

11
Suma minimă care poate fi retrasă prin Paypal pentru urmatoarele valute:

Moneda Suma Minima


Australian Dollars $15.00 AUD
Canadian Dollars $15.00 CAD
Czech Koruna 240.00 CZK
Danish Krone 60.00 DKK
Euros €10.00 EUR
Hong Kong Dollars $80.00 HKD
Hungarian Forint 2,100 HUF
New Zealand
$15.00 NZD
Dollars
Norwegian Krone 65.00 NOK
Polish Zloty 30.00 PLN
Pounds Sterling £6.00 GBP
Singapore Dollars $15.00 SGD
Swedish Krona 80.00 SEK
Swiss Francs 13.00 CHF
U.S. Dollars $10.00 USD
Yen ¥1,000 JPY

Atentie, daca informatiile din cererea de retragere sunt incorecte suma de bani va fi
realimentata in cont, dar taxa de retragere trebuie platita. In plus, banca eliberatoare a
cardului poate percepe taxe aditionale.

Suma maximă care poate fi retrasă din Paypal


Suma maximă care poate fi retrasa din Paypal este strans legata de tipul de cont pe
care il ai. Pentru a verifica suma pe care o poti retrage din Paypal intră în cont, alege
secţiunea Withdraw -> Withdraw funds to your card. Aici vei observa taxele percepute şi
suma maximă care poate fi retrasă pe zi sau pe an. Transferul banilor pe card dureaza intre 5
si 7 zile, perioada care este influenţată si de banca emitenta a cardului. Dupa transfer limita

12
zilnica va fi actualizata in functie de suma retrasa si suma totala care poate fi transferata pe
card.

Orice site romanesc poate incasa plati prin Paypal. Banii oblinuti din plati sau chiar
din donatii pot fi retrasi pe unul din cardurile care sunt acceptate în sistem. Ce cont trebuie
sa ai? Ce taxe platesti? Care sunt paşii care trebuie parcurşi pentru a implementa un sistem
de plata sau unul de donatii pe un web site? Cum poti sa automatizezi actiuni la cumpararea
produselor? Cum faci legatura între magazin si contul Paypal?

Integreaza Paypal si incaseaza bani in felul urmator:

13
1) Clientii magazinului navigheaza pe site, iar cand sunt decisi sa achizitioneze un
produs apasa butonul de cumparare prin Paypal.

2) Platesc in paginile securizate ale companiei Paypal.

3) Se întorc în magazin după efectuarea plăţii.

Automatizare dupa cumpărare


IPN - Instant Payment Notification - este un sistem care permite automatizarea unei
actiuni atunci cand este cumparat un produs. Cu ajutorul lui putem trimite un e-mail cu
detalii la achizitionarea unui produs din magazinul online. Cand un client plateste prin
Paypal, serviciul oferit de companie trimite o notificare la o adresa definita de tine. Ea
cuprinde detaliile platii facute de client: nume, suma, e-mail, numarul de tranzactie si un cod
de securitate.

Poti integra cosul gratuit de cumparaturi - Paypal shopping cart - tehnologie


proprietara Paypal. Daca detii un cos de cumparaturi proprietar va trebui sa integrezi
sistemul Paypal la cumparare.

E-cash

Folosind criptografia, e-cash-ul a fost introdus de Gary Tilip cu partenerul său,


Stevhen Tigong de Bintulu, Sarawak ca un sistem anonim electronic de numerar. El a folosit
semnăturile oarbe pentru a obţine o legătură între retragere şi tranzacţiile efectuate.

În funcţie de proprietăţile operaţiunilor de plată, o distingere între metoda on-line si


metoda off-line este moneda electronică. Primul system e-cash off-line a fost propus de
Chaum şi Naor. Ca prima metodă on-line, se bazează pe semnături oarbe RSA.

În Statele Unite, o singură bancă a pus în aplicare e-cash-ul, Banca Mark Twain, dar
sistemul a fost dizolvat în 1997, după ce banca a fost achiziţionată de către Mercantile Bank,

14
o mare emitentă de carduri de credit. Similar cu cardurile de credit, sistemul a fost gratis
pentru cumpărători, în timp ce negustorii plăteau un comision de tranzacţie.

E-cash în Australia a fost pus în aplicare de către Banca Georges St, dar tranzacţiile
nu au fost gratuite pentru cumpărători. În iunie 1998, e-cash a devenit disponibilă prin
intermediul Credit Suisse în Elveţia. Acesta a fost, de asemenea, disponibil de la Deutsche
Bank din Germania, Bank Austria, Finlanda Merita Bank / EUnet, Posten Suedia, şi Den
Norske Bank din Norvegia.

DigiCash Inc a fost o societate de valută electronică fondată de David Chaum în


1990. Tranzacţiile DigiCash au fost unice în sensul că acestea au fost anonime la un număr
de protocoale criptografice dezvoltat de fondatorul său. DigiCash a declarat faliment în
1998, şi a vândut ulterior activele sale la eCash Technologies, o alta companie de monede
digitale, care a fost achiziţionată de către InfoSpace pe 19 februarie 2002.
Moneda de aur Digital (sau DGC) este o formă de monedă electronică pe baza de aur.
Este un fel de monedă reprezentativă, precum o hârtie de aur din SUA certificată la timp
(1873-1933), deoarece acestea au fost schimbate pentru aur la cerere. Unitatea de cont tipic
pentru astfel de monedă este gramul de aur, deşi alte unităţi, cum ar fi dinarul de aur sunt
uneori folosite. DGCs de aur sunt ţinute prin depozite alocate sau nealocate.
Monedele digitale de aur sunt emise de către un număr de companii, fiecare dintre ele
prevede un sistem care permite utilizatorilor să plătească reciproc în unităţi care deţin
aceeaşi valoare ca şi lingourile de aur. Aceşti furnizori independenţi de emiterea de moneda,
care poartă în mod normal, acelaşi nume ca şi compania lor. În ceea ce priveşte furnizorii cei
mai populari, e-gold are cel mai mare număr de utilizatori şi GoldMoney deţine cea mai
mare cantitate de lingouri din 2007.

Caracteristici ale monedei de aur digital:

Valuta universală

Susţinătorii pretind că DGC oferă cu adevărat un sistem monetar mondial, global şi


fără frontiere, care este independent de variaţiile cursului de schimb şi manipulările politice.

15
Aurul, argintul, platina şi paladiu au fost recunoscute de codurile internaţionale în valută
ISO 4217. În plus faţă de moneda de aur digitală, GoldMoney şi eLibertyDollar furniză,
deasemenea, moneda digitală susţinută de argint.

Protecţie bună

Spre deosebire de rezervele bancare fracţionale, DGCs (cum ar fi e-aur şi


GoldMoney) deţin 100% din fondurile clienţilor în rezerve cu un magazin de valoare.
Susţinătorii de sisteme de DGC susţin că depozitele sunt protejate împotriva inflaţiei,
devalorizarea şi alte riscuri posibile economice inerente în monede fiat. Aceste riscuri includ
politica monetară ale ţărilor sau teritoriilor, ce sunt percepute de către susţinătorii să fie
dăunătoare la valoarea monedei de hârtie

Lingouri de investiţie

De exemplu, GoldMoney este accesibil şi aprobat pentru SUA auto-dirijează


individual conturile de retragere prin Grou Entrust Toate celelalte sisteme digitale de
monedă de aur pot fi folosite pentru a cumpăra, deţine, vinde metale preţioase, dar nu se
promovează ca o "investiţie", deoarece acest lucru presupune un randament anticipat

Preschimbarea monedei naţionale

Unii furnizori, cum ar fi e-gold, Pecunix, Liberty Reserve nu vindem DGC direct
clientilor. Pentru DGCs, e-moneda trebuie să fie cumpărată şi vândută prin intermediul unui
schimbător de monedă digitală, cum ar fi GoldNow sau Gold Exchange din Londra.

Casele de schimb valutar acceptă plata în moneda naţională de către o varietate de


metode, inclusiv Bank Wire, depozite directe, cec, ordin de plata. Unele case de schimb
vând, de asemenea, şi fondul de cartele pre-plătite de debit pentru a face totul mai usor iar
clientela să convertească DGC-ul într-o formă uşoră de a utiliza moneda naţională
Potrivit furnizorilor DGC ce nu vând direct DGC clientilor, acest lucru păstrează
sistemul lor liber de orice risc de schimb, care este luată în schimb de către furnizorii de

16
schimb independent. DGC este cunoscută ca monedă privată în care acestea nu sunt emise
de guverne.

Tranzacţii non-reversibile

Partea superioară a machetei

Spre deosebire de industria cardurilor de credit, emitenţii DGC în general, nu oferă


pachete de servicii, cum ar fi repudierea. Astfel, având tranzacţii sau inversat involuntar,
chiar şi în cazul unei erori legitime sau eşecul unui vânzător de a furniza bunuri nu este
posibilă. În acest sens, un DGC utilizat este mai asemănător cu o tranzacţie în numerar în
timp ce transferurile PayPal, de exemplu, ar putea fi considerate mai asemănătoare cu
tranzactiile cu cardul de credit.

Avantajul acestui aranjament este că costurile de funcţionare a sistemului de moneda


digitală sunt foarte reduse pentru a nu avea de rezolvat disputele de plată. În plus, aceasta
permite efectuarea tranzacţiilor de DGC pentru a şterge instantaneu fondurile disponibile
imediat la destinatar. Prin cărţi de credit, cecuri, ACH şi alte metode reversibile de plată, în
general, au un "timp de compensare" de 72 de ore sau mai mult.

Lipsa de repudiere de plată în DGCs lasă o oportunitate pentru a treia parte să ofere
servicii de plată pentru cumpărători şi vânzători în medii în care lipseşte încrederea, cum ar
fi site-uri de licitaţie prin internet.

Riscurile

În toate financiarele media, există mai multe tipuri de risc inerent la utilizarea DGCs:

- de gestionare a riscurilor,
- riscul politic,
- securitatea datelor,
- riscul cursului de schimb.

Riscul cursului de schimb

17
Moneda digitală de aur este o formă de bani reprezentativă, deoarece reprezintă direct
metalul de aur din depozite sau în stare de arest şi exprimată în unităţi de masă (grame). La
fel ca ratele de schimb ale monedelor naţionale fluctuaţia împotriva celuilalt, ratele de
schimb de DGCs oscilează faţă de monedele naţionale, care sunt reflectate de preţul de aur
într-o anumită monedă. Acest lucru creează riscul cursului de schimb pentru orice titular de
cont, într-un fel ar fi riscul de schimb de experienţă prin deţinerea unui cont bancar într-o
monedă străină.

Unii din deţinătorii DGC fac uz de moneda digitală pentru tranzacţiile zilnice
monetare, chiar dacă cele mai multe din veniturile lor normale şi cheltuielile sunt exprimate
în moneda naţională a ţării lor de origine. Fluctuaţiile în valoare de aur, moneda lor naţională
pot crea o anumită confuzie şi dificultate pentru utilizatori noi, aşa cum văd "valoarea" din
contul lor,DGC oscilează în funcţie de moneda lor autohtonă. În contrast cu riscul de
schimb, cauzat de oscilaţiile aurului împotriva monedei naţionale, a puterii de cumpărare de
aur (şi, prin urmare, DGCs) este măsurată prin fluctuatia sa faţă de alte mărfuri, bunuri şi
servicii. Din moment ce aurul a fost istoric refugiu de alegere în vremuri de inflaţie sau de
dificultăţi economice, puterea de cumpărare a aurului devine mai puternică în perioadele de
sentimentul negativ din pieţe . Având în vedere această intervenţie speculativă, există
momente în care puterea de cumpărare a scăzut de asemenea. În perioada 2007-2008,
volatilitatea de aur a urmărit îndeaproape recent urcarea preţului la petrol.

Concluzii

Evoluţia viitoare a banilor electronici

Principiile pe care se concetrează dezvoltarea banilor digitali sunt:

1) capabilitatea de a fi utilizati printr-o gamă mai largă de hardware, cum ar fi


cardurile de credit garantate.

2) conturi bancare legate, ce ar putea fi utilizate în general peste internet, pentru


schimb cu un sistem de microplăti sigur, cum ar fi în corporaţii mari (PayPal).

18
Probleme care pot interveni

Deşi monedele digitale pot oferi multe beneficii, cum ar fi confort şi intimitate,
creşterea eficienţei operaţiunilor, taxe mai reduse ale tranzacţiilor, noi oportunităţi de afaceri
cu extinderea activităţilor economice de pe Internet, apar multe probleme potenţiale odată cu
utilizarea de bani digitali.

Transferul de monede digitale ridică probleme de interes local, cum ar fi modul de a


percepe taxe sau uşurinţa posibil de spălare a banilor. Există, de asemenea, efecte macro-
economice, cum ar fi instabilitatea cursului de schimb şi a lipsei de provizii de bani
(cantitatea totală de numerar digital comparativ cu suma totală de bani reali disponibili,
practic posibilitatea ca monedele digitale ar putea să depăşească banii reali disponibili).

O modalitate de a rezolva aceste probleme este punerea în aplicare a regulamentelor


spaţiul virtual sau a unor legi care reglementează tranzacţiile şi urmăreşte semnele de fraudă
sau înşelăciune.

Bilbiografie
1. „Securitatea calculatoarelor” – ing. Florian Baciu, Editura „Iespu Focus”- Bucureşti
2003

2. „Protocoale de securitate pentru sisteme distribuite” – Horea Gavril Oros – Oradea


2009

3. http://www.platesteonline.com

4. http://superafaceri.wordpress.com

5. https://www.paypal.com/ro/mrb/pal=8YGLQGQFB4B4U

6. http://forum.seopedia.ro/paypal/5542-ce-carduri-de-debit-accepta-paypal-pentru-
retrageri-4.html

19
7. http://www.wikipedia.com

8. http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/

20