Sunteți pe pagina 1din 4

Recomandare referitoare la aplicarea modificarilor la

Codul Fiscal aduse prin


“Ordonanta de urgenţă nr. 34/2009
cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale”

Draga utilizatorule al unui contract de leasing,

Interpretarea noastra, de mai jos, a “Ordonantei de urgenţă nr. 34/2009” (Ordonanta) are ca
scop venirea in intampinarea nevoilor dumneavoastra legate de aplicarea corecta a acesteia.

Trebuie sa mentionam ca interpretarea pe care o prezentam se bazeaza atat pe studierea in


detaliu a acesteia cat si pe participarea la discutii cu Ministerul de Finante, discutii in care am
inteles spiritul acesteia. In plus trebuie subliniat ca desi in aplicarea legislatiei ambii utilizatori
ai legislatiei (autoritatea si contribuabilul) trebuie sa tina cont atat de spiritul cat si de litera
legii, de foarte multe ori nu se tine cont decat de litera legii, care cateodata este confuza,
neclara, incompleta, etc.

ALB nu isi asuma nici o responsabilitate legata de interpretarea de mai jos, in cazul in care
inspectorii fiscali vor avea o intelegere si o aplicare diferita a Ordonantei in controalele pe
care le vor efectua. Scopul nostru este de a va impartasi parerea noastra, dar daca doriti o
clarificare va recomandam sa va adresati Ministerului de Finante.

Prevederile Ordonantei se vor aplica in perioada 01.mai.2009 – 31.decembrie.2010

I. Impozit pe profit - Cheltuiala cu combustibilul


Ordonanta :
3. La articolul 21 alineatul (4), după litera ş) se introduce o nouă literă, litera t), cu
următorul cuprins:
In perioada 1 mai 2009-31 decembrie 2010, este eliminata deductibilitatea cheltuielilor privind
combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate (destinate exclusiv pentru transportul rutier de
persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune
de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului), aflate în proprietatea sau în folosinţa (leasing, inchiriere)
contribuabilului, cu excepţia situaţiei în care vehiculele se înscriu în oricare dintre următoarele
categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat,
transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special
adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi
de agenţi de recrutare a forţei de muncă;
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de
taxi;
3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru desfăşurarea
activităţii de instruire în cadrul şcolilor de şoferi."

Interpretare :
Pentru o mai simpla intelegere vom defini “vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate
exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu
depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri “ ca
autoturisme/masini mici. De obicei aceste autoturisme/masini mici au greutate < 3.500 kg,
au 5 locuri, si nu sunt dedicate pentru a transporta marfuri, ci persoane. In principal sunt
restrictionate cheltuielile cu combustibilul pentru masinile de companie acordate managerilor,
salariatilor, etc. Este permisa deducerea combustibilului pentru masini de marfa, interventie,
reparatii, paza, etc curierat, dar nu si cele utilizate de companii cu astfel de obiecte de
activitate dar pentru alte scopuri decat activitatea de baza.

Consideram ca cea mai eficienta metoda de determinarea a deductibilitatii combustibilului


este “metoda prin eliminare”. Astfel, trebuie sa ne punem intrebarea : Este vreuna din
masinile companiei noastre folosita exclusiv in vreunul din scopurile de mai sus (interventie,
paza, curierat, taxi, scoala soferi, etc) ? Daca DA, atunci cheltuiala cu combustibilul este
deductibila.
In cazul in care putem incadra in mod clar o masina in una din categoriile de mai sus, atunci
combustibilul este deductibil la calculul impozitului pe profit, altfel nu.
Cuvantul EXCLUSIV : nu se poate deduce combustibilul daca o masina este utilizata atat
pentru scopurile de mai sus (interventie, paza, curierat, taxi, scoala soferi, etc) cat si pentru
alte scopuri (transport de persoane  este o masina pe care salariatul o foloseste in scop
personal, sau in scop de servici pentru a se deplasa la banca, la furnizori, la clienti, etc).

II. TVA – Deductibilitatea TVA la achizitia unei masini; Deductibilitatea TVA pentru
combustibil
Ordonanta :
10. După articolul 145 se introduce un nou articol, articolul 1451 "Limitări speciale ale
dreptului de deducere", cu următorul cuprins:
"Limitări speciale ale dreptului de deducere
În cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de
persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă
mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, nu se deduce taxa pe
valoarea adăugată aferentă achiziţiilor acestor vehicule şi nici taxa aferentă achiziţiilor de
combustibil destinat utilizării pentru vehiculele care au aceleaşi caracteristici, aflate în
proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, cu excepţia vehiculelor care se înscriu în
oricare dintre următoarele categorii:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat,
transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special
adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi
de agenţi de recrutare a forţei de muncă;
b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de
taxi;
c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către
alte persoane, instruirea de către şcolile de şoferi, transmiterea folosinţei în cadrul unui
contract de leasing financiar sau operaţional;
d) vehiculele utilizate în scop comercial, respectiv în vederea revânzării.
(2) Prin achiziţie de vehicule, în sensul alin. (1), se înţelege cumpărarea unui vehicul din
România, importul sau achiziţia intracomunitară a vehiculului.
...............................

Interpretare :
Asemanator cu cazurile de mai sus (din sectiunea I. Impozit pe profit - Cheltuiala cu
combustibilul) in care cheltuiala cu combustibilul poate fi, sau nu fi dedusa, si TVA-ul aferent
achizitiei unei masini noi, sau achizitiei de combustibil poate fi, sau nu fi dedus.

In plus fata de acestea, se poate deduce TVA-ul atat pentru achizitii de masini cat si pentru
combustibil si in cazul masinilor utilizate pentru prestarea de servicii cu plată.
Dar care sunt prestarile de servicii cu plată ? Cateva exemple ne sunt oferite chiar in textul de
Ordonanta : inchirierea, scolile de soferi, darea in leasing. Prestarile de servicii cu plată sunt
cele prevazute in Codul Fiscal si Normele de aplicare a acestuia – a se vedea Art. 126 alin.(1),
Art. 129. Condiţia referitoare la "plată" implică existenţa unei legături directe între operaţiune
şi contrapartidă obţinută.
Am putea spune, deci, ca se poate deduce TVA-ul si pentru achizitiile de masini, sau de
combustibil folosite in prestari de servicii care genereaza in mod direct venituri. Alte exemple
la care ne-am putea gandi ar putea fi masinile pentru tractat, salvarile, masinile de curse,
masinile folosite exclusiv in scopuri publicittare (participa la expozitii, parade).

Atentie !!!
In cazul incheierii de contracte de leasing nu exista nici o limitare privind deducerea TVA-ului.
Astfel, TVA-ul inscris in facturile de rate de leasing poate fi dedus de catre companiile care
utilizeaza bunuri pentru care au incheiate contracte de leasing. Leasingul reprezinta o
prestare de serviciu (in conformitate cu Art. 129, alin (3), lit a) din Codul Fiscal), in timp ce
limitarea dreptului de deducere a TVA-ului este aplicabila doar in cazul cumpararii de masini
din Romaia, importurilor sau achizitiilor intracomunitare (conform Art. 32, pct 10 din
Ordonanta 34).
Totusi, deoarece in cazul leasingului se considera ca transferul dreptului de proprietate se
face la ultima rata (care de obicei este valoarea reziduala), TVA-ul acestei ultime rate nu va
putea fi dedus de catre utilizatori.

Recapitulatie

Categorie Pentru contracte de leasing aflate in derulare si pentru


contracte noi de leasing
Impozit pe profit

Cheltuielile de Sunt deductibile, ca si pana acum. Indiferent de functia pe care


funcţionare, întreţinere o are soferul masinii, atat timp cat nu exista mai multe masini
şi reparaţii (piese alocate persoanelor cu functii de conducere cheltuiala este
schimb, consumabile, deductibila (cf Art.32, pct 2 din Ordonanta 34).
cauciucuri, revizii,
reparatii, etc)
Este deductibila, ca si pana acum. Indiferent de functia pe care
o are soferul masinii, atat timp cat nu exista mai multe masini
Amortizare fiscala
alocate persoanelor cu functii de conducere cheltuiala este
deductibila (cf Art.32, pct 2 din Ordonanta 34).
Cheltuiala cu dobanda Este deductibila, ca si pana acum. Nu sunt aduse limitari
platita in cadrul speciale. Raman in vigoare prevederile Art. 23 din Codul Fiscal.
contractelor de leasing
Combustibil Este deductibil pentru masinile cu o greutate > 3.500 kg, sau
care au > de 9 scaune.
Este deductibil pentru masinile utilizate in scopurile definite in
Ordonanta (intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat,
transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a
activităţii, vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept
care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de
agenţi de recrutare a forţei de muncă, transportul de persoane
cu plată, activitatea de taxi, închirierea către alte persoane,
instruire în cadrul şcolilor de şoferi
Este nedeductibil pentru masinile care nu se regasesc mai sus.
Ex: masina cu o greutate < 3.500 kg si cu < 9 scaune utilizata
de administratorul companiei, de un manager de departament,
de un salariat sa se deplaseze la banca, la furnizori, la
cumparaturi.
Este deductibil pentru masinile cu o greutate > 3.500 kg, sau
care au > de 9 scaune.
Este deductibil pentru masinile utilizate in scopurile definite in
Ordonanta (intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat,
transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a
activităţii, vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept
care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de
Achizitie masina - cu agenţi de recrutare a forţei de muncă, transportul de persoane
cash sau prin credit cu plată, activitatea de taxi, închirierea către alte persoane,
instruire în cadrul şcolilor de şoferi, utilizate pentru prestarea
de servicii cu plată, folosite pentru inchiriere, folosite pentru a
fi date mai departe in leasing financiar sau operational
Este nedeductibil pentru masinile care nu se regasesc mai sus.
Ex: masina cu o greutate < 3.500 kg si cu < 9 scaune utilizata
de administratorul companiei, de un manager de departament,
de un salariat sa se deplaseze la banca, la furnizori, la
cumparaturi.
Este deductibil la achizitia oricarui tip de masina,
folosita in orice scop (atata timp cat este in scopul
desfasurarii activitatii companiei). Deductibilitatea se
TVA

Leasing
acorda doar pentru TVA-ul din facturile de rate, nu si
pentru TVA-ul din factura pentru ultima rata prin care
se transfera dreptul de proprietate.
Este deductibil pentru masinile cu o greutate > 3.500 kg, sau
care au > de 9 scaune.
Este deductibil pentru masinile utilizate in scopurile definite in
Ordonanta (intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat,
transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a
activităţii, vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept
care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de
agenţi de recrutare a forţei de muncă, transportul de persoane
Combustibil cu plată, activitatea de taxi, închirierea către alte persoane,
instruire în cadrul şcolilor de şoferi, utilizate pentru prestarea
de servicii cu plată, folosite pentru inchiriere, folosite pentru a
fi date mai departe in leasing financiar sau operational
Este nedeductibil pentru masinile care nu se regasesc mai sus.
Ex: masina cu o greutate < 3.500 kg si cu < 9 scaune utilizata
de administratorul companiei, de un manager de departament,
de un salariat sa se deplaseze la banca, la furnizori, la
cumparaturi.