P. 1
Act Aditional La Contractul Colectiv de Munca Mai 2011

Act Aditional La Contractul Colectiv de Munca Mai 2011

|Views: 4,278|Likes:
Published by emis02

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: emis02 on May 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2011

pdf

text

original

S.C.

______________________________
CUI – __________________________________
Nr. ______ / 30.04.2011
ACT ADIŢIONAL nr. ______
din 30/04/2011
la contractul individual de muncă încheiat şi înrei!trat !u" nr.
___/___.___._______ în registrul general de eviden! a salariail"r
PĂRŢILE:
1. #er!oana $uridică/%i&ică S.C. ____________________________' cu
!ediul/domiciliul în ST#. _____________$ N#. ___$ %L. ___$ SC. ___$ &T. ___$
A'. ___$ $ LOCALITAT&A _________________________$ ()D&T)L
___________$ COD 'OSTAL*___________' înrei!trată la (%iciul National al
)ei!trului Comertului' !u" numărul ______________' cod %i!cal
____________' tele%on **' re+re&entată leal +rin ________________' în
calitate de AD+INIST#ATO#
şi
2. Salariata _________________________' domiciliat,ă- în localitatea
___________________ ST#. _____________$ N#. ___$ %L. ___$ SC. ___$ &T.
___$ A'. ___$ $ _________________________$ ()D&T)L ___________$ COD
'OSTAL*___________'' +o!e!oare a căr.ii de identitate !eria ___' nr.
_______' eli"erată de _____________ la data de _____________' CN#
_______________________' +ermi! de munca !eria *** nr. ****** din
data******' ana$at in %unctia de ___________________ ,CO#
____________-.
în temeiul /rt. 41 ,C/#I0(1U1 3 2 3odi%icarea contractului individual de muncă-
din Codul 3uncii 2 1eea 43/2003 am convenit la modi%icarea Contractului
Individual de 3uncă încheiat şi înrei!trat !u" nr ___/___.___._______ în
rei!trul eneral de eviden.ă a !alaria.ilor' a!t%el
/rt.1. Ince+and cu data de 30.04.2011' !e modi%ica ,urmare a a+aritiei
1eii 40/2011- Contractul Individual de 3uncă al 52nei/52nului _______________
av6nd CN# ____________________' du+ă cum urmea&ă7
CA'ITOL)L S)')S
+ODI.ICA#II
+ODI.ICA#&A
CONTIN)T)L
+ODI.ICA#II
L. Alte /lau0e1 se introduce litera f). %-. !alariatul e!te o"liat
!a re!+ecte +revederile
)eulamentului Intern !i
ale 8i!ei #o!tului
+. Dre2turi 3i "4ligaii
generale ale 2!ril"r1
La 2un/tul 2.
9alariatului îi revin' în
+rinci+al' următoarele
o"lia.ii7 se introduce
litera f).
%-. o"liatia de a !e
!u+une "4ie/tivel"r de
2er5"r6an7!
individuale im+u!e'
+recum :i /riteriil"r de
evaluare a reali0!rii
ace!tora
+. Dre2turi 3i "4ligaii
generale ale 2!ril"r1
La 2un/tul 4.
/na$atorului în revin' în
+rinci+al' următoarele
o"lia.ii7 se introduce
litera f).
%-. !a evalue&e !alariatul
numai du+a "4ie/tivele
de 2er5"r6an7!
individuale im+u!e'
+recum :i du+a
/riteriile de evaluare a
reali0!rii ace!tora
9alariat'
Numele şi #renumele ______________________
9emnătura____________________
/m +rimit un e;em+lar 30.04.2011
__________________________________
)e+re&entant leal ana$ator'
Numele !i +renumele _____________________ 8unctia Ad6inistrat"r
9emnatura______________________ 9tam+ila

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->