Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa 24 - INP2 –CE – F024

OFERTA CAPACITATI DEPOZITARE LA INTERVENTIE

1. Numărul de identificare al ofertantului


Cod unic APIA
Stampila APIA / CJ
R O Data depunerii

Nr. de înregistrare ......................………………………………

2. Statutul ofertantului (bifaţi in casuta corespunzătoare):


a). Persoana fizica autorizata (PFA)
b). Societate comerciala

3. Oferta privind depozitul / Nr. Certificat agreare


/

4. Capacitatea totala de depozitare care face obiectul ofertei (minim 5000 to)
, t o n e

5. Denumirea ofertantului

6. Nume si prenume (PFA)

7. CUI (din 8. Cod numeric


Registrul personal
Comert)

9. Cod
fiscal

10. Adresa completa a ofertantului /strada, nr., bloc, ap/

11. Cod postal 12. Cod tara


13. Sat
14. Comuna
15. Oras
16. Judet
17. Telefon
18. Fax
19. E – mail

20. Adresa pentru corespondenta

21. Numarul contului bancar,numele si adresa bancii (sucursala)

22. Denumire/adresa completa a depozitului pentru care se face oferta

23. Codul postal


24. Sat
25. Comuna
25. Oras
27.Judet
28. Telefon
29. Fax

30. Capacitatea oferita (capacitatea minima acceptabila este de 5000 to)


Tip spatiu (celula, magazie) Cantitatea (tone)
1 ,
2 ,
3 ,
4 ,
5 ,
6 ,
7 ,
8 ,
Total ,
31. Oferta de pret pentru preluarea depozitarea si scoaterea cerealelor din depozitul de interventie

Operatiune () Pret /tona


1 Preluarea cerealelor in depozit ,
2 Depozitarea (pret/to/luna) ,
3 Scoaterea cerealelor din depozit ,

Angajament:
- Solicit încheierea unui contract de depozitare a cerealelor la intervenţie, în baza Reg.884/2006.
- Declar că accept necondiţionat orice control din partea APIA la depozitul oferit pentru intervenţie şi voi
returna orice ajutor acordat, necuvenit.
- Declar pe proprie raspundere ca spatiul de depozitare ce face obiectul ofertei respecta conditiile de
functionare si depozitare minime privind agrearea depozitelor de interventie prezentate in ghidul
depozitarului.

Nume / Prenume Functia Semnatura Stampila