Sunteți pe pagina 1din 35

c

c c

ô 
x P 

 
 P  

c

x 
  

’  
 
 c
c c c c
c c 
c c
c
c c 
c c ^  c c c c  c c c
 c cc c c c c c c cc  c c
 
c c c c c cc c c c c cc c c 
 c 
c c cc c c c c cc  
c 
c c  c c
c c c c c !c c c cc c  c c" c
# c c$ c c c c c c c c

c c c c c c c 


c c c c À c 
c c  c
 c  c  c c c 
c c c   c c c c
c c c 
c c  c c c  c c c c c

 c 

c c c cc c c c c c c

" c c c c c c c c ccc c c c  c# c
 c c c cc cc c c$ c c c# c c" c c
  c$ c c c c c cc c c c c c c c c
c c$c c c c c  c c cc cc

 c c c c c c c c c c c c c c c c
% c c  c ! c c $ c $ c &'('c c c c &')*+c c c
 $ cc c c ,c c c c c c c c

[ 
 -c

6c &c. c c $c  c


6c (c/ 0 c c c
6c c. c c c
6c ]c0 c


c
" c c c c c c cc c$ c c c c c c  c
 c  c $c c c c c c c c c  c c c c c
 c &-c1c c  c c
c c c  c c cc c $ c c
c c  c  c c  c c $c  c  c 2c c c c
 c c c $
c  c c c c c$ c c c c c c c
 $c c

" c c c c c c $c $c c  c c c c c
 $cc c c" cc cc $c c cc c c c$cc
$c c c c c c cc c c3 c4c cc# 
c c$c c
c cc c c c cc c c5 c4c" c# ccc $ 
 c$c c c c c" c$cc  c c c c% c4c

c c c c $


c cc c c c c c’ c c  c c c c c
3 c4c cc c c 
c3 c4c c cc c.6c4c c5 c
4
c c c c c c c c c’c c c c  c77c cc
 c c% c4
c cc c c c c c77c c c cc cc
"  
c c c3 c4
c$ c c c c c c cc c c$c
c ,c c c5 c4
c c c c c$cc ,c c cc $c
c c$cc c c% c4cc c c cc$c cc 
c c c c
(c8c&c8cc8c&cc

c c cc c c(c8c&c8cc8c&c


c c c$c(c8c&c8cc8c&c9 c
c c c c c c c  $c " c $c 9 c c c c c
$ c9 
c c c$c c c c c  c c c c$c" c c c
$ c9 cc

 c ’c c c c c : c c $c 


c c c c c c c c c c cccccccccccccccccccc
$c c #c ;4%c c c c c c c c 
c c c c  c
 c c c c c c ;4%c c c c c c c c c c < c c c
 cc c c$ c c c c c$c" c  c c$ c9 c
c

 cccc c c  c c: c c$cc

=9 cc c c c c  c c$ c9 c c c3 c4c c c


 c c $ c 9 c c  c 5 c 4c 1c c c c $ c 9 c c
 c c c5 c4c$ c c c  c c: cc c c c$cc
c  c c c  c c $ c 9 c c c c c  c
c $c c c 
c c cc9 c c c c% c4c

 ^ 


 c
" c c c  c c cc c c c c c9 c" c
 c ccc c c/ 0 c> c" c c$c c cc
 c c c  $c c  c c c c 3 c 4c c c c c
5 c4c/#
c c" c% cc 
c c c  c c c 
c c c
 c c c$ c9 ccc c c c9 cc" c cc c c c
 c9 c c c$c# c c

 c?’c c?c c c c c9 c

ccc c #c c c cc c c $ c c

" c !c c c 9 c c c c  c c # c c c @c &c c c
 c c c$ cc

" c c c c c c c c c c c c c c c
 c c c c c c c9 c c$c c c c

c c c c c c c c c $cc


&c > c c cc c cc c c c c ccc cc
cA c Acc c c c c c c c! c c c c c c c
c&*cc
(c %c c c $ c 9 c c c c c c c c  c
 c
c 3 !c c c c c c c c c c c c
]c %c c c cc c c c c
Bc c c c c c c
)c c c c 
c c c c  
ccc c c(c

  
c
 c
c c c c
0 c c/ C0 c c
c c 
c c

c c 
c  c cc c c ^ 
c c
 c c / c c c 0 
c c c c c c c $ c
 # c c c ! c c c c c  c c " c  c c  c c c
 c cD +c 
cc$cD +c c

 ^ 


 
 c

5c c c ´ c c c  c ´c+ 


c c $c c c  c c *c . c c
 cc  $c$ c c$ c # c &cc

5 
c #&c c c  c c c c c c c c c c
c c c # #c
" c cc c c c c c cc  c

c
[ 


c
c
4 c c c c#Bc8c&cEc*,c c c c c c c
> c c/ c c

 c c c #c 


c / +c c c $c  c c c c c
! c= c! c c c$ c c 
c c c c c c c c c c c c
 c c c  c ! c " c c c $c c c c c c c  c c
#c 
c c$ c c c$ c c cc c ccc c c c
c c c #c c  c c c c c c c $ c c 
c c c
 cc c c

    
Ú Ú
 

1c cc/ +c c c cc c c c c9 
c c c
c c c ! c c c   $c c cc c ĺc c c c  c
c $
cc c c c c c c c c c c $ c $ c #c c
 c cc$c c+ c

0 c c  c c c c c c #


c c c c c $c c c
 c c c9 c

 c cc @&c8c c

Ú  Ú  

" c c/ +c c c$cc cc c c> c c9 c
cc" ccc$c # c c! c c c  $c ccc c

ĺc c
c c c c  $c c Fc 9 
c c c $ c c c 9 c c c c
 c c c $c 
c c cc9 cc c

c # c c c c c c c c Fc 9 c c $c  c $c c c
 !c c9 c c c c9 c $ c #c

" c !c c9 c c #c c #cDcEcD"D&D"c

c c cc c9 c c c c 


c c cc c$ c
 # c c c! c c c c

3ccc9 c cc $


cccc c c c c9 c c c c
# c c%c c c !c c9 c c c c #cc c c$ c c
c c c

{  

" c cc cc c c> $c c c$ c c

5cc $c cc9 


c c c  c c# c c

5cFc9 
c c c  c c c9 c c c c c

> $cc2 c

   
 


 c ! cc/ +c c c c c c c c  cc cc c4  c
 cc c c c  cc

 c +c c c  G c  c c c c 1c c c  G c  c c $c
$c $c c  c c c  c c c c c $c $c c c c
# c c c c c c ccc$c c/ CH  c c

c
/ c cc
c
c P P
 
 c

c
c

[ 
  c

    c

  ! "  c

6c c c
c c
6c c c
c c
c 6c c cc c

!  !  # P "  c

  P "  c

6c c c c


6c  c cc cc
c 6c  c c! " c c c

 P c

  $ " c

6c c#c cc
6c $ c c c c
6c c! c%&  c c! c" c
6c ! cc" c c c

m %

 c c  c c c c c c c  c c c ' c c c
 (c)c c c c cc c 'c c ccc ' cc *c
ccc ccc ccc (c cc c cc c
& 'c c c c c c c c c  c *c c  c c c c
 c   cc c c c  (c +c c c ,c c c
c c c c (c

) cc c c  ccc cc c cc ccc c


c c c 'c (c ) c c c c c c  c c c c  c c
& c c c c c c c (c -c c c c  c c c
 cc c cc c *ccccc c c ccc
c c  (c c c c c c c c c c c c c
c *cc ccc ccc cc (c *c cc
c ccc ccc cc c c  (c

)c 'c c c c c c c 'c c c c c c ,c c
 c c c c c c &  (c+c c c & c c
 c c c c&  (c .c c c c c  c c c c c c
 (c+c c cc c ccc c c (c


!
%P& P
 
 

 c c  c c c c c c c cc c *c c c c c c
 c& (ccc cccî  cc c'c

ÿ (01c
c

 cc ccc ccc cî c

ÿ (21c
c

'cc cccc cî c ccc c

ÿ (31c
c

c c c ' c  c c c c c  (c )c c /c c cî c
c c

ÿ ( 1c
c

.c c cc cc c cc ccc c cc cccc


c c cc(c cc & cc ccc ccc cc
 cc c cc (c)c c cc cî ccc'c

ÿ (41c

! cc

c
c
c

) c  ccÿ (41ccccccc c c


c

ÿ (51c
c

ÿ (61c
c

!
%[ 
 m 

 c c c  c c c c c c  c c  c c 'c c c 'c
c c c c c  (c .c c c c c c c
c  cc 'c c c c c  (c )c c /c c
c c c c ccc c c cc cc cccc c
cc cc (c) cc cc 'ccc c c
c c ' c cccc (c

.ccc c7c ccc (c

[ 
 m 
  £c.c c c c cc cccccc
 c’ î cc c îcc,c c8 (c)c cc'c c cc
c 'c c c’îcc c c îcc c c c c
  c c c c c c c c (c ) c c 'c c  c c
 cc c c9c (c)c /c cc c c c ccc c c
 c:î:cc ccî(c

§ $ [   £c ) c c c  c c  c c (c
) cc c cc c c c c ccc cc
cc c c c cc c (c;cc c c
 c c  c  c c ,c c c c  c c
 c c *ccc 'c c’ îcc:cî c c (c) c c
'c c cc cc c c c (c.c c cc cccc c
c 'c c c îc c c c ' c  c c c c
c c (c  c c c c c c , c cîc c c c
 (c

!
' ! $ £c 'c c c c c0c cc c c  (c) c c
 cc cc ccc c (c cc ccccc
 c c c c c c c c c c c c *c c
 c c c c ,c c c c (c < c c c c c c
c c ccc c c cc (c c c ccc c c
 c c 'c c c=>c(c cc c ccc c cc c
c c c c, (c

! c cc'c c c ccccc c cc, (c%cc


c c c c c c c c c '*c c c c
 c c c c  c c c c cè P  (c c cè Pc c c c
c c ccc c*cc *c c cc cc c c
 c c c c  c c c c *c c c c c c c c c
 c c c  c c (c c c c c c c c 'c
 c cc ,c c c 'c cc (c.c c ccc c
 c c c c c 'c c c c c c c & c c c c
 (c

!
% m  

cccc ccc cî c c'c’ î c îc '(c cc c c c c c c c  c c cî c c
'c’îccî '(c)cccc c/cc cî c

c
ÿ (?1c
c

c c /c c c 'c c c c c c’î
(c )c c c
cc c/cc c c cc'c

c
ÿ (@1c
c

.cc c'cc cccc c/cc c c c


c'c

ÿ (0=1c
c
c

)c c cc c c c c8cc c c (c.c c cc cc
ÿ (51c c ÿ (61c c c c c  c c c c c c c ÿ (@1c c ÿ (0=1(c
< c cc c ccc ccc cc c, cc *cc
c c cc c c cc c ccc cc c c
 c c  (c .c c c c  c A’î c Aîc c c c
 ccc c c c c cc ccc c ccc c
 c ccc'c c (c

 c c c c  c c c  c c ' c c (c (0*c c c 2c c
c 3c c  (c +c c 0c c c ,c c c ,c 4c c c c (c

 c 2*c 3cc c c 9c  (c )c c cc c cc c
ccc)c (0(c
 c c ccc c ccc)c (2(c) cc
 c c cc c c ccc c3(0(3(c.c c cc cccc
 c c c c c c c  c c cc c c
 c c  ccc 'ccc c (c

 $()(*+      (

+)(* 
 
$ $    $()(*(

 ,  -c 


c 
$ $,? J -c
&(c **(c@c~c*&*c ~c***c
&Bc **Bc@c~c*(Bc ~c**(*c
(c **]c@c~c*(*c ~c**(Bc
(Bc **Bc@c~c*(Bc ~c**(*c
]c **Bc@c~c*(Bc ~c**(*c
Bc **Ic@c~c*]*c ~c**&*c
]Bc *&*c@c~c*B*c ~c**JBc

+)( ?     $()(*(


c "c c c c c
"c()'(c c &'(&c*c *c c *J)'(c
c~c&]&&Bc @c~c')&B]c @c~cI])(c
cc &'(&c)BIc c *')&Bc*c c *J)'(c
@c~c')&B]c c~c&I&'](c @c~c]I*JJc @c~cI])(c
c*c c *')&Bc((&&Bc c *J)'(cc *]I*Ic
@c~c]I*JJc c~c&&**(Jc @c~cI])(c @c~c(]*Ic
c*c *c c *J)'(c&&BIcc~cB)J](c c *I])c
@c~cI])(c @c~c&'(&c
cc *J)'(cc *J)'(cc *]I*Icc *I])c(]*Ic 
@c~cI])(c @c~cI])(c @c~c(]*Ic @c~c&'(&c c~c&&I'](c

)c c c *cc *cc ccc ccc c


c c c )c (3(c .c c c c c c  c c c c c c c
 c (c ) c c c c c c c c c c c c c
 (c)c ccc cccc ,c cccc c
ccc c cc , (c) cc c c& ccc'c
c cÿcc1(c cc c cc c& c c c c c  *ccc
 cc c& (c c c c(c (0ccc ,c c c c c'c
 ccc c c4c cc c cc c cccc c (c

+)(.  $ / $    (

4cc 4c c . c c 3 c


c cÿ 1c cÿ1c cÿ+-c 9cÿ 1c cÿ+1c cÿ 1c
&c &*Bc *c c c *c *c
(c "c c *c *c ')c )(c
c "c c *c *c Bc &]c
]c "c c *c *c &)c Ic
c
Bc &*(c c ]Ic c (]c &&c

!
 §%!   !   # 
P " 

.c c cc c cc  c cc c c c&  c c! 
" c (c c c  c c c c c c c c &  c c c c
 c c c *cc*c(((c*c(cc c&  ccc'c
ÿ (221c

c*c(((c*ccc  c cc c *cc*c(((c*c(c+cccc c c c


  c

 cc c

ÿ (231c

c c cccc c cc cc *cc*c(((c*c(cc cc


  cA *cc*c(((c*cc c c c ccccc c  c c
 c cc'c

ÿ (2 1c

)c  ccÿ (231cccccc c cc cccÿ (2 1c c

c
ÿ (241c
c

+c c c c c c & c c )' c 7 c c c c c  c
c *cc*c (((c *cc(c !c c c c c c c c c *c c
 c c *c Bc0*c(((c*c cc c

ÿ (251c
c

c c cccc c cc *c(((c*cc(c

%& cÿ (251ccccc c c c


ÿ (261c

)c & cc cc c ccc ccΠcΠcc


cc c c ccc c c *c(((c*cc(c+ccccc  c c
ÿ (261c c

ÿ (2?1c


ccc,Bc0*c((((c c
c

cc)' c7 c c c c'ccc2ccc c *cc c


c ccc c  cccc c c (c+c ccc

ÿ (2@1c

) c c c c c cŒ c A ÿ01c*c Bc 0*c (((c *c (c +c c c c A *c (((c *c
Ac c c & c ,c ÿ (2?1c c & 'c c *c (((c *c(c )c  c
  ccA *c Bc0*c(((c*c  c ccc c& '(c
c

c


c
!
§%  P " %

 &$ c

6c   0
 " c
6c !  P  c

c c ccc c c ' c cc cc c c9c ccc
 c c cÿ 1c ccc cc BccCccCc0(c
0c c c ccc
,c (c +c c c c c c &  c c’îccîcc c ÿ (@1c c
ÿ (0=1c '(c)c c c! " c c c c c cc c cc
' c c c&  c c P  £ccc ccc
 c cc ccc c cc  c cc& c cc'ccc
ÿ (261(c cc c c *c c& c c cc c

ÿ (3=1c

cc cc cc c c c

ÿ (301c
c

.ccc ccc 8c cc cc cÿc Cc Dc01ccÿc Cc D01(c cc
 cc4 c c c(c (0c cccc cc 8cÿ6cc61(c)c  c cc
 cc c  £c

&&cc±c&c cc±c&
c&(cc±c&c c
c(&cc cc±c&c c((cc cc

)c cc


c

ÿ (321c

ÿ (331c

ÿ (3 1c

ÿ (341c

 &$ %

)c! " c c c c  £c

! *%c ccc c cc c c::cÿ=1c cc c cc Dc


0c c cc c ccc ccc ,c (c

! %c c c c ::ÿ=1cc c c c c c Dc 0c c c /c c
 c’ c& c c cc c cA’ ÿ=1c(c

! .%c c c c ::cÿ=1cc c c c c cc c c /c c
 c cc& c c cc c cA ÿ=1c(c

! .%c cc c::cÿ=1cc c c cc ccŒ (c


! )%c cÿ (3=1c c ccAc::cÿ=1cEc::cÿ=1(c

! 1£c-cc c c

c
ÿ (351c
c

ÿ (361c
c

! 2%c,cccc cc cc c (c)cc cc' (c


- c c ,c c 0c c c cc c c c cc 'c ÿ (351c c
ÿ (361(c

  0
 " 
+c c c cc c cc c cc c(c) c cc
  
  ,)(2- ,)(3-(cc ccc
ccc cÿ (21c c

ÿ (3?1c
c

ÿ (3@1c
c

&(  0**

c ccΠ c

ÿ ( =1c

.c c c c c ÿ (321c cî7 c c c c c c’î c c c(c )c
c’î ÿ (3?1cc c c cî Èc cc'c

ÿ ( 01c
c
c

'ccc’îcc c c cî Bc cc'c

c
c

 cc c& ccÿ (3@1cccc

ÿ ( 21c
c

(  0ô c

c ccŒc c

ÿ ( 31c

 cÿ (3 1cc cccc c cŒccccc c c c


 c (c cÿ (3@1cccc

ÿ ( 1c
c

'c cî Bc cc

ÿ ( 41c
c

c c& 'c cÿ ( 41c cc cÿ (3?1(c

[(  0* c


c ccŒ ôc c

ÿ ( 51c

 c c c ÿ (331*c c c cŒô c c c c c c c’ c
 c c c c c c::c(c cî Èc *cccc cÿ (3?1c

ÿ ( 61c
c

 cî Bc cc

ÿ ( ?1c

  0 c

 cc c cΠc cc

ÿ ( @1c

c
 cî Èc ccc cÿ (3@1c

ÿ (4=1c
c

'c cî Bc cc

ÿ (401c

+c c cc cc cΠcΠc *cc c cc
 ΠcΠ c 'c (c c c ' c c c c c
c
 c ccc  c(c
c

!  P  

)c! " c c c c c c cc ' c c(c (0ccc ' c
ccc  ccc) c (0c c (3(c cÿ ( 01cccc

c
c

'c cÿ (3@1ccc


c
c

<c cÿ ( 21ccc

c
c

.cc c'cc c cc  c cccΠc (c) cc c


c'c

 c cc c c c cŒ c c cÿ ( 1cc

c
c

 c cÿ (3?1ccc c/cc 2c c c c

c
c

<c cÿ ( 41ccc

c
c

'cc c cc c cccΠc (c) cc ccc


 c

c
c

c
c

 c cc c c c cccŒ c c cÿ ( 61cc'cc


c cc c c c cŒ (c< cc 8c cŒ cÿ3cFc 1ccc 8c
cŒ cÿ cFc31(c) c c c c 'cc c ccc c cc
'c

)c c cc ccc cc ccÿ ( 1ccÿ ( 41(c+c


ccc

 c c c c cŒ c c c c c ÿ ( ?1(c ) c
c ccc'c

'cccc c cÿ (4=1ccŒ BcŒ ÿ0£3*c0£31(c< cc c c


cŒ cc cc ccÿ (401(c) c cc cc

c
c

 ccc  cc ccc cc c c

c
c

 & 'cc cc c cc

c
c
)cc cccc cc c ccc c

)c c c cc6c cccc ccc c c


c
c c0=D5c(c

c
!
§% P 

.c c c c c  c c  c cc c (c .c c c c c c c c
$ cc! " c c'cc c (c< cc! 
" c c c c c c $ c (c )c c c
 *c c cc c cc ccc ccc cc
cc)c ( (c.ccc c c cccc c cc c06 (5c+c
 cc c c c060c+(c) c ccc ccc c c c3(5c+c c
cc c c (c.c c cc cccccc c cc ,c cc
cc c cc c cc c cÿ (51ccÿ (61ccc c c
c c (c

+)()  $ / $    
$
(

  $c $ c c


 
(c > cc cc .c>c 6c>K c .c>c .c>K c

&c &*Bc *c &())*c BJ&&c *c *c

(c *'I()c ±cB*&(]c *c *c ')c )(c

c *'JJJc ±cJ&((c *c *c Bc &]c

]c *'IJ)c ±cJJ*Bc *c *c &)c Ic

Bc &*(c ±c(*&]c ]Ic &BB'c (]c &&c

)c c ccc cî c ccc c


c
ÿ (421c
c

) cc c cc cî cc'c

c
ÿ (431c
c

'cc c cc c c

c
ÿ (4 1c
c

) ccè P cccc cî c

c
ÿ (441c
c

)cc c c cc c c cc)c (4(c) cc c ccè P c


 c c (c.ccc cccc cc c c3(5c+*cc ccc
cc c cc (c'ccc cccè  ccc
c (c) c c cc'c

c
ÿ (451c
c

< ccc c ccc ccc '(c

+)(1P    (

 
c 
 c
 ,"4-c
c$c c>c c$c c>c
&c &*&*'Bc (c 'I)]']c ('*&c
&c (BBB)&c Bc (B(('Jc *()]c
(c &J)&J*c c &J]II(c *&(IIc
c *J'J)c ]c *JIIIc ***I'c
Bc &B&B(*c (c &]')J)c *&I]]c
Bc &I)(&(c c &I*'Bc *&&Jc
Bc &B]B))c ]c &B(&&(c *(]B]c
c


[   ((( P 
 ccc c02(c)c c c 0c c Bc0(=4cGc=>cc ccc c
 2c c Bc=(@?25cGcDc4(=02 >cc (c cÿ (421cccc

c c c

) cc c c c c 0c c

c c c c c c c c c 0(c )c c c
cc 2c c

+ c c

) c c cc c c c0=0(=3@4c+c cc c c c c 0c
ccc c02*c@?(5 @ c+c c 2(c) c ccc ccc
c c c2(3@=0c+(c! cc

+ c c

cP c c ccc c02(c) ccc c c c c c


 ccc (c

! ccc cccc c02c c

 cc c

+c cc c& 'c'c ccc c c'c 2c cc


c 'c 0(c )c c  c c  c c c c c (c
! c c c c c c c 'c c & c c *c c c c c c
 c c c c c c c c c c c (c ) c c
 cè 02c c cc c c cc cc 0c cc 
2c c c c c c c c c c c c  (c c c c
 c c 'c *c c c c c  c c cc'c c c
 (c %c c c c c c /c c c c c c c
 c ccccccc & c cc c cc c c
cc (c)ccccc c cc c=(=3(c) ccc
 cc/c

 cc c
c 0(c 'ccc/cc 2ccc

 cc c

)c c c ccc c02cc04cc cc(c (2(c

ÿ c

ÿc

 ô 
     ô 

    
     
c
c
 
  
!
§%  $ " %

)c c c  c c c c )


(c c c c c c c c
c c c (c )c c  c c  c c c c c c
 (c.c c cc 8cc cc cc c ccc
c 'c cc c c c(c

6c  $5 " c
6c !  c
6c ! $ # $ P c
6c  P  c

 $? " %

) c cc ccccc'c c (c)c ccc ,c'cc
c
/
67 8c

c 7'7c c 7'7c c 'c ccc c c c c c c c
 (c.c c ccc ' cc c)c (0ccccc ccc
c c  c c c c 7887*c c 7'7c  c c c c  (c
) c c c cccc ((c)c c c cc (c

% Function ybus
% THIS IS THE PROGRAM FOR CREATING Ybus MATRIX.c

function [yb,ych]=ybus

% The line impedances arec

zz=[0 0.02+0.1i 0 0 0.05+0.25i


0.02+0.1i 0 0.04+0.2i 0 0.05+0.25i
0 0.04+0.2i 0 0.05+0.25i 0.08+0.4i
0 0 0.05+0.25i 0 0.1+0.5i
0.05+0.25i 0.05+0.25i 0.08+0.4i 0.1+0.5i 0];c

% The line chargings arec

ych=j*[0 0.03 0 0 0.02


0.03 0 0.025 0 0.020
0 0.025 0 0.02 0.01
0 0 0.02 0 0.075
0.02 0.02 0.01 0.075 0];c

% The Ybus matrix is formed herec

for i=1:5
for j=1:5
if zz(i,j) == 0
yb(i,j)=0;
else
yb(i,j)=-1/zz(i,j);
end
end
endc

for i=1:5
ysum=0;
csum=0;
for j=1:5
ysum=ysum+yb(i,j);
csum=csum+ych(i,j);
end
yb(i,i)=csum-ysum;
c
endc
 !  %

+ ! $    9$ ((+ 


 
 (

 (+ $  

 

 
( + $    
 
$/   $   $    

 (+ $ $ $  (
% Program loadflow_gs
% THIS IS A GAUSS-SEIDEL POWER FLOW PROGRAMc

clear allc

d2r=pi/180;w=100*pi;c

% The Y_bus matrix isc

[ybus,ych]=ybus;
g=real(ybus);b=imag(ybus);c

% The given parameters and initial conditions arec

p=[0;-0.96;-0.35;-0.16;0.24];
q=[0;-0.62;-0.14;-0.08;-0.35];
mv=[1.05;1;1;1;1.02];
th=[0;0;0;0;0];
v=[mv(1);mv(2);mv(3);mv(4);mv(5)];c

acc=input('Enter the acceleration constant: ');


del=1;indx=0;c

% The Gauss-Seidel iterations starts herec

while del>1e-6c

% P-Q busesc

for i=2:4c

tmp1=(p(i)-j*q(i))/conj(v(i));
tmp2=0;
for k=1:5
if (i==k)
tmp2=tmp2+0;
else
tmp2=tmp2+ybus(i,k)*v(k);
end
endc

vt=(tmp1-tmp2)/ybus(i,i);
v(i)=v(i)+acc*(vt-v(i));c

endc

% P-V busc

q5=0;
for i=1:5
q5=q5+ybus(5,i)*v(i);
end
q5=-imag(conj(v(5))*q5);
tmp1=(p(5)-j*q5)/conj(v(5));
tmp2=0;
for k=1:4
tmp2=tmp2+ybus(5,k)*v(k);
endc

vt=(tmp1-tmp2)/ybus(5,5);
v(5)=abs(v(5))*vt/abs(vt);c

% Calculate P and Qc

for i=1:5
sm=0;
for k=1:5
sm=sm+ybus(i,k)*v(k);
end
s(i)=conj(v(i))*sm;
endc

% The mismatchc

delp=p-real(s)';
delq=q+imag(s)';

delpq=[delp(2:5);delq(2:4)];
del=max(abs(delpq));
indx=indx+1;
if indx==1
pause
endc

endc

'GS LOAD FLOW CONVERGES IN ITERATIONS',indx,pause


'FINAL VOLTAGE MAGNITUDES ARE',abs(v)',pause

'FINAL ANGLES IN DEGREE ARE',angle(v)'/d2r,pause


'THE REAL POWERS IN EACH BUS IN MW ARE',(real(s)+[0 0 0 0
0.24])*100,pausec

'THE REACTIVE POWERS IN EACH BUS IN MVar ARE',(-imag(s)+[0 0 0 00.11])*100c


! $ # $ P %

+  $ $       #


)(* $ P  (+  0
 
 
  $ (+ $$  
    */ .(+ $
 $ $  (
% Program nwtraph
% THIS IS A NEWTON-RAPHSON PROGRAM
% We have to solve three nonlinear equations given by
%
% g1=x1^2-x2^2+x3^2-11=0
% g2=x1*x2+x2^2-3x3-3=0
% g3=x1-x1*x3+x2*x3-6=0
%
% Let us assume the initial conditions of x1=x2=x3=1
%
% The Jacobian matrix is
%
% J=[2x1 -2x2 2x3
% x2 x1+2x2 -3
% 1-x3 x3 -x1+x2];c

clear allc

x=[1;1;1];c

% The Newton-Raphson iterations starts herec

del=1;
indx=0;
while del>1e-6c

g=[x(1)^2-x(2)^2+x(3)^2-11;x(1)*x(2)+x(2)^2-3*x(3)-
3;x(1)-x(1)*x(3)+x(2)*x(3)-6];
J=[2*x(1) -2*x(2) 2*x(3);x(2) x(1)+2*x(2) -3;1-x(3)
x(3) -x(1)+x(2)];
delx=-inv(J)*g;
x=x+delx;c

del=max(abs(g));
indx=indx+1;c

endc

'NEWTON-RAPHSON SOLUTION CONVERGES IN


ITERATIONS',indx,pausec

'FINAL VALUES OF x ARE',xc


 P  

)c! " c c c c c ccc c H((c)c  c cc
 ccc,c'c'c

cccccccccccccccccc c c c

cccccccccccccccccccccc c cc c c

 ÿ1cccccccccccccc c c c c

ÿ1I2cccccc c c ccc

ccccccccccccccccc cc+c

cccccccccccccccc cc c

ccccccccccccccccc c ccc cc c

&cccccccccccccccccc c ccc cc c

&cccccccccccccccccccccc cc ccc c

cccccccccccccccccccc c cc cc c

&cccccccccccccccccccc cc cc c

.c c cc ccc cc ccc cc  ccc c


cc c c cccc ccc(c)c c c cc
! " c c c cc (c

% Program loadflow_nr
% THIS IS THE NEWTON-RAPHSON POWER FLOW PROGRAMc

clear allc

d2r=pi/180;w=100*pi;c

% The Ybus matrix isc

[ybus,ych]=ybus;c

g=real(ybus);b=imag(ybus);c

% The given parameters and initial conditions arec


p=[0;-0.96;-0.35;-0.16;0.24];
q=[0;-0.62;-0.14;-0.08;-0.35];
mv=[1.05;1;1;1;1.02];
th=[0;0;0;0;0];c

del=1;indx=0;c

% The Newton-Raphson iterations starts herec

while del>1e-6
for i=1:5
temp=0;
for k=1:5
temp=temp+mv(i)*mv(k)*(g(i,k)-j*b(i,k))*exp(j*(th(i)-th(k)));
end
pcal(i)=real(temp);qcal(i)=imag(temp);
endc

% The mismatchesc

delp=p-pcal';
delq=q-qcal';c

% The Jacobian matrixc

for i=1:4
ii=i+1;
for k=1:4
kk=k+1;
j11(i,k)=mv(ii)*mv(kk)*(g(ii,kk)*sin(th(ii)-th(kk))-
b(ii,kk)*cos(th(ii)-th(kk)));
end
j11(i,i)=-qcal(ii)-b(ii,ii)*mv(ii)^2;
endc

for i=1:4
ii=i+1;
for k=1:4
kk=k+1;
j211(i,k)=-mv(ii)*mv(kk)*(g(ii,kk)*cos(th(ii)-th(kk))-
b(ii,kk)*sin(th(ii)-th(kk)));
end
j211(i,i)=pcal(ii)-g(ii,ii)*mv(ii)^2;
end
j21=j211(1:3,1:4);

j12=-j211(1:4,1:3);
for i=1:3
j12(i,i)=pcal(i+1)+g(i+1,i+1)*mv(i+1)^2;
end

j22=j11(1:3,1:3);
for i=1:3
j22(i,i)=qcal(i+1)-b(i+1,i+1)*mv(i+1)^2;
end
jacob=[j11 j12;j21 j22];c

delpq=[delp(2:5);delq(2:4)];c

corr=inv(jacob)*delpq;c

th=th+[0;corr(1:4)];c

mv=mv+[0;mv(2:4).*corr(5:7);0];c

del=max(abs(delpq));c

indx=indx+1;c

endc

preal=(pcal+[0 0 0 0 0.24])*100;c

preac=(qcal+[0 0 0 0 0.11])*100;c

% Power flow calculationsc

for i=1:5
v(i)=mv(i)*exp(j*th(i));
endc

for i=1:4
for k=i+1:5
if (ybus(i,k)==0)
s(i,k)=0;s(k,i)=0;
c(i,k)=0;c(k,i)=0;
q(i,k)=0;q(k,i)=0;
cur(i,k)=0;cur(k,i)=0;
else
cu=-(v(i)-v(k))*ybus(i,k);
s(i,k)=-v(i)*cu'*100;
s(k,i)=v(k)*cu'*100;
c(i,k)=100*abs(ych(i,k))*abs(v(i))^2;
c(k,i)=100*abs(ych(k,i))*abs(v(k))^2;
cur(i,k)=cu;cur(k,i)=-cur(i,k);
end
end
endc

pwr=real(s);
qwr=imag(s);c

q=qwr-c;c

% Power lossc
ilin=abs(cur);c

for i=1:4
for k=i+1:5
if (ybus(i,k)==0)
pl(i,k)=0;pl(k,i)=0;
ql(i,k)=0;ql(k,i)=0;
else
z=-1/ybus(i,k);
r=real(z);
x=imag(z);
pl(i,k)=100*r*ilin(i,k)^2;pl(k,i)=pl(i,k); ql(i,k
)=100*x*ilin(i,k)^2;ql(k,i)=ql(i,k);
end
end
c
endc