Sunteți pe pagina 1din 7

BUFNIȚA

de Jia Yi

În anul Chan E, Am deschis Cartea


În luna a patra a verii Oracolelor,
timpurii, Să aflu prevestirea
În ziua Geng Zi, la semnului acesta.
apusul soarelui, Și acolo am citit:
O bufniță a venit la casa „Intrarea unei păsări
mea și s-a oprit lângă sălbatice într-o casă
mine,
Prorocește plecarea
Părând desăvârșit de stăpânului”.
liniștită.
Am întrebat atunci
Uimit de această stranie bufnița:
apariție „Unde voi pleca?
Spune-mi, rogu-te, dacă Șuvoi fără oprire,
mă așteaptă norocul progres și regres
Sau vre-o nenorocire, Materia devenind
dacă sunt nenorocos. imaterială într-o
Va veni curând sau mai schimbare fără sfârșit,
târziu? Subtilitatea infinită
Spune-mi când?” întrece orice descriere
Suferind trist bufnița își În nenorocire se află
înclină capul norocul,

Și bătu din aripi. Iar norocul are ascunsă


în el nenorocirea,
Pentru că nu știa vorbi
Durerea și necazul bat
Puteam doar să ghicesc
împreună la ușă,
sensul:
Binele și răul locuiesc
Tot ce este creat se
în același ținut;
transformă, în rest nu e
nimic.
Wu era puternic și Soarta nu poate fi
totuși Fu Chai și-a prevăzută
pierdut regatul, Și nimeni nu știe care
Cei din Yue s-au va fi sfârșitul.
refugiat în Kuai Ji
Apa constrânsă împotriva
Și totuși Gou Jian a curgerii ei firești
devenit despot absolut.
Va țâșni afară,
Călătoriile lui Li Si erau
O săgeata slobozită din
încununate de succes
arcul încordat va zbura
Dar el a murit torturat departe.
Fu Yue, un sclav Natura e un ciclu
prizioner, neîntrerupt,
A devenit primul ministru Totul se transformă și
a lui Ding Wu. se intercondiționează,
Norocul și amarul sunt Norii se adună și cade
deci înlănțuite, ploaia,
Evoluția fără sfârșit a Unindu-se, risipindu-se
Universului; și pierind.
Nimeni nu poate Nimic nu e constant,
pătrunde Cerul și nu Schimbările nenumărate
poate face continuă la nesfârșit,
Planuri pentru viitor.
Dacă cineva are șansa
Cine poate ști cât de să se nască om,
devreme sau de târziu
De ce să se agațe de
Iși va întâlni soarta? viață?
Universul e un cuptor Și de ce ai fi îngrozit
întreținut de Natură,
Dacă te-ai naște într-o
Având ying și yang formă diferită?
drept combustibil,
Mințile înguste au o
Și miriade de lucruri viziune egoistă
drept metal.
Privind cu dispreț orice Când la răsărit când la
în afara lor înșiși; apus,
Oamenii care înțelegau o Dar un om adevărat nu
privire mai largă se va îndoi
Și nu le pasă în ce Și va râmâne același cu
formă se vor transforma toate vicisitudinile.
Lacomul ar muri pentru Un pedant îngust la
bogăție, mintee încătușat de
tradiție.
Omul de lume pentru
faimă Dar omul pur nu ia seama
la toate lucrurile
Și ambițiosul pentru
putere. Și se agață doar de
adevăr.
Numai omul de rând pune
preț pe viața sa. Mulțimea confuză e
înconjurată
Cei care au o povară
aleargă
De un milion de Și se va opri când va
prejudecăți. atinge un țârm,
Omul adevărat este Și se va abandona
liniștit sorțiii fără vre-un gând
Și râmâne doar cu pentru sine.
Adevărul. Viața este curgătoare
Renunțând la intelect Și moartea este ca
Și neluând în seama odihna.
lucrurile materiale, Liniștit ca o barcă pe
Rămânând retras și apă.
nepăsător față de sine, Pentru că, în loc de a-
El străbate cu voința și prețui viața,
Infinitul, alături de El pluțește în Gol.
Adevăr. Omul adevărat nu
El curge cu curentul cunoaște piedici
Și acceptă soarta fără De ce am avea vre-o
teamă. neliniște?
Și cum nimic nu
prețuiește mare lucru,

Traducere de CULDA ELEONORA