Sunteți pe pagina 1din 160

Tekla Structures - Steel Detailing

Instrucţiuni de bază - Madelarea

Versiune 13.1
Decembrie 2007

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 1


Cuprins
1.1 Pornirea software-ului Tekla Structures................................................ 3
1.2 Crearea unui model nou........................................................................ 5
1.3 Introducerea proprietăţilor proiectului.................................................... 7
1.4 Deschiderea unui model........................................................................ 8
1.5 Vederi.................................................................................................... 11
1.6 Crearea unei vederi 3D......................................................................... 13
1.7 Descrierea proprietăţilor vederii............................................................. 14
1.8 Afişarea................................................................................................. 15
1.9 Crearea sistemelor de axe.................................................................... 17
1.10 Crearea unei vederi de sus................................................................... 20
1.11 Crearea vederilor prin axe..................................................................... 22
1.12 Crearea unei vederi cu trei puncte........................................................ 23
1.13 Crearea vederilor în plan de-a lungul liniilor de axă.............................. 24
1.14 Deschiderea, închiderea şi ştergerea vederilor..................................... 26
1.15 Elemente............................................................................................... 27
1.16 Alte tipuri de profile................................................................................ 33
1.17 Moduri de selecţie................................................................................. 47
1.18 Fixarea (Snap)....................................................................................... 48
1.19 Crearea punctelor.................................................................................. 58
1.20 Detalierea profilurilor............................................................................. 59
1.21 Şanfrenul............................................................................................... 64
1.12 Scindarea şi combinarea pieselor......................................................... 65
1.23 Amplasarea şuruburilor......................................................................... 67
1.24 Sudură................................................................................................... 72
1.25 Butoanele de selecţie............................................................................ 73
1.26 Zona de lucru........................................................................................ 79
1.27 Crearea planurilor de tăiere................................................................... 82
1.28 Planul de lucru....................................................................................... 84
1.29 Copiere, translatare şi oglindire............................................................. 85
1.30 Solicitarea informaţiilor.......................................................................... 93
1.31 Noţiuni generale despre componentele personalizate.......................... 96
1.32 Detaliile, îmbinările şi componentele..................................................... 99
1.33 Contravântuirile..................................................................................... 110
1.34 Phase manager (programul de gestiune a fazelor)............................... 122
1.35 Catalogul profilelor................................................................................. 129
1.36 Utilizarea profilurilor parametrice definite de utilizatori.......................... 133
1.37 Baza de date a materialelor ................................................................. 135
1.38 Sugestii.................................................................................................. 137
1.39 Exemple de componente....................................................................... 141
1.40 Shortcut-uri rezervate în Tekla Structures............................................. 159

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 2


Toate drepturile sunt rezervate. Nicio parte din conţinutul prezentului manual nu poate fi reprodusă sau transmisă fără permisiunea
Construsoft Inc.
Construsoft Inc. nu îşi asumă responsabilitatea pentru niciuna dintre consecinţele apărute în urma folosirii programului Tekla
Structures.

1.1 Pornirea software-ului Tekla Structures


Înainte de a porni Tekla Structures, conectaţi-vă. Apoi, daţi dublu click pe icon-ul Tekla
Structures. Se va lansa Tekla Structures.
În acest manual utilizăm diferite tipuri de caractere pentru a evidenţia diferite elemente.
• Tipul Bold – trebuie să daţi click cu mouse-ul.
• Orice text scris Italian apare pe monitor.

Note
Utilizăm diferite tipuri de casete de note, marcate cu diferite iconuri. Funcţiile acestora sunt
explicate mai jos:

Sugestie poate indica un shortcut sau alternative pentru anumite operaţii.


Sugestiile nu conţin informaţii absolut necesare.

Notă atrage atenţia asupra detaliilor pe care este posibil să le treceţi cu


vederea. De asemenea, notele pot face trimiteri la alte informaţii din acest
manual care vă pot fi utile.

Este recomandat să citiţi de fiecare dată Notele şi avertizările importante,


ca aceasta. Ele vă vor ajuta să preîntâmpinaţi erorile şi să nu vă irosiţi timpul.

Acest simbol indică informaţii de nivel avansat sau informaţii tehnice, de


care sunt interesaţi, de obicei, doar utilizatorii avansaţi. Nu este necesar să
asimilaţi acest tip de informaţii.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 3


Butoanele cel mai des întâlnite
Majoritatea casetelor de dialog din Tekla Structures conţin butoane des întâlnite. Aceste
butoane au aceaşi semnificaţie în toate casetele de dialog. Butoanele des întâlnite sunt:
Buton Descriere
Salvează modificările proprietăţilor. Tekla Structures salvează proprietăţile
în fişierul indicat în caseta listă.
Încarcă toate proprietăţile salvate anterior în caseta de dialog. Tekla
Structures încarcă şi proprietăţile casetelor de sub-dialog, chiar dacă
acestea nu sunt deschise. Puteţi selecta denumirea fişierului pe care doriţi
să îl utilizaţi din caseta listă.
Salvează proprietăţile din caseta de dialog cu denumirea din câmp. Tekla
Structures salvează fişierele proprietăţilor în directorul modelului. Fişierele
includ şi proprietăţile din casetele de sub-dialog. Extensiile fişierelor diferă
în funcţie de casetele de dialog.
Stochează proprietăţile din caseta de dialog şi închide caseta de dialog.
Tekla Structures va utiliza aceste proprietăţi atunci când veţi crea din nou
un obiect de acest tip.
Stochează modificările proprietăţilor. Tekla Structures salvează
proprietăţile în fişierul indicat în caseta listă.
Modifică obiectul(ele) selectat(e) utilizând proprietăţile din caseta de
dialog, fără a le stoca.
Completează în caseta de dialog proprietăţile obiectului selectat. Atunci
când selectaţi mai multe obiecte, Tekla Structures alege aleatoriu
proprietăţile unuia dintre obiectele selectate.
Bifează şi debifează toate căsuţele pentru modificarea filtrului din casetele
de dialog.
Închide caseta de dialog fără să stocheze proprietăţile din aceasta şi fără
să modifice obiectele.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 4


1.2 Crearea unui model nou
În meniul derulant, selectaţi File > New... sau daţi click pe icon-ul New. Apare următoarea
casetă de dialog:

Denumirea Înlocuiţi denumirea New model din câmpul Model name (Denumirea modelului). Introduceţi:
modelului: Model_1.

Nu utilizaţi caractere speciale (/ \ . ; : | ) în denumirea modelului!

Locaţia
modelului:
Introduceţi locaţia pentru model în câmpul Save in (Salvare în) sau acceptaţi locaţia implicită:
disk:\TeklaStructuresModels.
Daţi click pe butonul Browse (Navigare) pentru a deschide caseta de dialog Browse for folder,
în care puteţi căuta un director sau crea unul nou. Puteţi, de exemplu, crea noi sub-directoare,
pentru a salva modelele separat.

Single/multi- Utilizaţi câmpul Model type (Tipul modelului) pentru a stabili dacă modelul este accesat de un
user: singur utilizator (single-user) sau de mai mulţi utilizatori (multi-user); implicit, tipul modelului este
setat ca single-user. Pentru a defini modelul ca multi-user, introduceţi denumirea serverului în
câmpul Server name.
Vezi, de Pentru mai multe informaţii privind lucrul în modul multi-user, vezi documentul Tekla
asemenea: Structures.pdf în directorul: disk:\Tekla Structures\version\environments\europe\pdf.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 5


Daţi click pe <OK>
Se generează o vedere 3D fiind utilizate proprietăţile standard ale vederii.

Salvaţi modelul o dată pentru a vă asigura că denumirea acestuia este corectă.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 6


1.3 Introducerea proprietăţilor proiectului
Pentru mai multe informaţii privind lucrul în modul multi-user, vezi documentul Tekla
Structures.pdf în directorul: disk:\Tekla Structures\version\environments\europe\pdf.
Introduceţi informaţiile privind proiectul la începutul acestuia, pentru ca rapoartele şi desenele să
afişeze informaţiile corecte în mod automat.
Pentru a introduce informaţiile privind proiectul, daţi click pe Properties > Project.... Apare
caseta de dialog Project properties. Tekla Structures afişează aceste informaţii în diferite
rapoarte şi în titlurile desenelor.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 7


1.4 Deschiderea unui model

Pentru a deschide un model, selectaţi File > Open... sau daţi click pe icon. Apare caseta de dialog
Open:

Selectaţi un model din listă şi daţi click pe <OK> pentru a-l deschide (sau daţi dublu click pe
denumirea modelului în caseta de dialog) sau daţi click pe butonul Browse… pentru a deschide
caseta de dialog Browse for folder pentru a căuta un model:

Selectaţi un director şi daţi click pe <OK>. Caseta de dialog Open afişează modelele care se află
în directorul selectat. Selectaţi un model din listă şi daţi click pe <OK> sau daţi dublu click pe
denumirea modelului în caseta de dialog pentru a deschide modelul respectiv.
Informaţiile din coloanele Designer (Proiectant) şi Description (Descriere) provin
din caseta de dialog Project properties.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 8


Ultimul Ultimele 10 modele deschise sunt păstrate automat, astfel încât, le puteţi deschide cu uşurinţă din
model caseta de dialog Open. După ce reporniţi Tekla Structures, se introduce automat denumirea
deschis:
ultimului model deschis în câmpul Model name.

Salvarea unui model sub o altă denumire


Pentru a salva un model sub o altă denumire, daţi click pe File > Save as... şi introduceţi o
denumire în câmpul Model name. Daţi click pe <OK>.

Deschiderea unui model multi-user ca model single-user


Pe rândul Model type se indică tipul modelelor: single-user sau multi-user.
Selectaţi un model multi-user în caseta de dialog Open, daţi click dreapta şi selectaţi opţiunea
Open as single-user model.

Atunci când deschideţi un model sau creaţi un nou model, Tekla Structures listează
ultimele modele salvate în casetele de dialog Open şi New model în câmpul Look in
(Caută în).

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 9


Deschiderea unui model din versiunea anterioară
Dacă deschideţi un model care a fost creat folosind o versiune anterioară a Tekla Structures,
apare o casetă de dialog. Aceasta afişează un mesaj conform căruia, dacă modelul este salvat în
versiunea curentă, el nu va mai putea fi deschis în versiunea în care a fost creat iniţial:

Daţi click pe <OK>. Se va deschide modelul.


În cazul în care închideţi Tekla Structures sau deschideţi un alt model fără să salvaţi modelul
curent, aveţi posibilitatea de a deschide şi edita modelul în versiunea în care a fost creat iniţial.
Dacă daţi click pe butonul <Save> , va apărea următorul mesaj:

În acest moment, dacă daţi click pe <Yes>, modelul va fi salvat şi nu va mai putea fi deschis sau
editat în versiunea Tekla Structures în care a fost creat.
Dacă daţi click pe <No>, modelul nu va fi salvat şi va putea fi deschis în continuare în versiunea
originală.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 10


1.5 Vederi
Noţiuni generale
Atunci când începeţi modelarea cu programul Tekla Structures, trebuie, mai întâi, să creaţi
vederi. Există mai multe tipuri de vederi pe care le puteţi crea în Tekla Structures.
De exemplu, puteţi crea vederi:
• ale întregului model (de exemplu, o vedere 3D)
• ale unei (unor) piese şi componente selectate (de exemplu, o vedere de bază a unei
piese sau o vedere de bază a unei componente)
• de-a lungul sistemului de axe (vederi axiale)

Simbolul sistemului de coordonate


Simbolul sistemului de coordonate indică direcţia modelului. Acesta se află în colţul drept
inferior al vederii modelului. Simbolul sistemului de coordonate urmează planul de lucru.

Simbolul coordonatelor este vizibil doar în vederile randate, nu şi în cele


wireframe.

Bara de instrumente View

Views Work area Work plane


(Vederi) (Aria de lucru) (Plan de lucru)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 11


Descrierea icon-urilor

Crează vederi de bază, vezi Crearea unei vederi 3D

Crează o vedere prin trei puncte, vezi Crearea unei vederi prin trei puncte

Crează o vedere prin două puncte, vezi Crearea vederilor prin axe

Deschide lista vederilor salvate, vezi Deschiderea, închiderea şi ştergerea vederilor

Alege aria de lucru, vezi Selectarea ariei de lucru

în funcţie de piesele selectate în vedere, vezi Delimitarea zonei de lucru în funcţie de


piesele selectate în vedere
Delimitarea zonei de lucru în vederile selectate, vezi Delimitarea zonei de lucru în
vederile selectate
Setează planul de lucru paralel cu planul xy, xz sau yz, vezi Setarea planului de lucru

Setează planul de lucru prin trei puncte, vezi Setarea planului de lucru prin trei puncte

Setează planul de lucru pe planul unei vederi selectate, vezi Setarea planului de lucru
pe planul unei vederi selectate
Setează planul de lucru în planul din faţă, de sus, din spate sau de jos al unei piese
selectate. Icon-ul este pentru planul de sus al piesei, vezi Setarea planului de lucru pe
partea de sus a piesei

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 12


1.6 Crearea unei vederi 3D
Pentru a crea o vedere 3D, daţi dublu click pe icon-ul Create basic view.
În caseta de dialog View properties (Proprietăţi de vederi), selectaţi setarea 3D din listă, aşa
cum este arătat mai jos, în caseta de dialog şi daţi click pe <Load>.
Apoi, daţi click pe <Apply>

În caseta de dialog Create basic view, introduceţi 0.000 pentru coordonata de nivel. Apoi, daţi
click pe <Create> pentru a crea vederea 3D.

Parametrii de adâncime ai vederii, Up şi Down, definesc grosimea porţiunii


afişate din planul vederii în model. Nivelul planului vederii este coordonata
definită în caseta de dialog Create basic view.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 13


1.7 Descrierea proprietăţilor vederii

Câmp: Descriere:
Name: Denumirea vederii
Angle: Selectează Plane (plan) sau 3D (shortcut: <Ctrl> + P)
Projection: Disponibil doar pentru tipul de vedere Rendered (Randat).
Opţiunile sunt Perspective şi Orthogonal
Rotation: Around Z: Rotaţie în jurul axei z. Valoarea standard este –30
Rotation: Around X: Rotaţie în jurul axei x. Valoarea standard este 20
View type: Defineşte aspectul vederii. Opţiunile sunt: Wireframe
(reprezentare prin linii) şi Rendered (reprezentare randată)
Color and transparency: Vezi şi Reprezentarea fazei în vederile modelului
View depth: Up: Adâncimea vederii în sus de la planul vederii
View depth: Down: Adâncimea vederii în jos de la planul vederii
Visibility of object types: Vezi şi Afişarea
Visible object group: Vezi şi Butoanele de selecţie

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 14


1.8 Afişarea
Această casetă de dialog conţine două tab-uri (pagini).
Settings În acest tab puteţi defini vizibilitatea diverselor obiecte. Puteţi, de asemenea, defini
reprezentarea pieselor modelului şi a conexiunilor; aveţi 5 opţiuni, de la modul wireframe la
rendered (randat).

Acum puteţi bifa toate căsuţele simultan în caseta de dialog Display, selectând All (pentru In
model şi/sau In components). Căsuţele superioare se debifează automat dacă debifaţi una
din căsuţele de sub acestea.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 15


Advanced : În acest tab puteţi activa sau dezactiva axele şi/sau liniile de referinţă ale pieselor. De
asemenea, puteţi defini dimensiunea punctelor, iar în câmpul Part label aveţi opţiunea de
afişare a proprietăţilor pieselor selectate, a proprietăţilor definite de utilizator şi a proprietăţilor
şablonului:

Uneori, aria de lucru din model poate fi imensă deoarece, de exemplu,


punctele pot fi poziţionate departe de originea modelului. Pentru a afişa aceste
puncte şi a le şterge, modificaţi valoarea parametrului Point size la 1000 sau
1500, de exemplu.
Autostick: Aceasta este o setare a vederii pentru cazurile în care efectuaţi operaţii de zoom
(mărire/micşorare) într-un model. Deplasând instrumentele de glisare puteţi defini distanţa la
care să afişeze Tekla Structures obiecte sub formă linie, în loc de obiecte exacte. Această
opţiune este disponibilă doar în vederile wireframe.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 16


1.9 Crearea sistemelor de axe
În programul Tekla Structures puteţi crea sisteme de axe şi linii unice de grilă (axă). Ambele
pot fi modificate, copiate şi deplasate.

Crearea sistemelor de axe


Daţi click pe icon-ul Create grid de pe bara de instrumente Points (Puncte) sau daţi click pe
Points > Grid...

Puteţi seta proprietăţile sistemei de axă introducând coordonatele X, Y şi Z şi denumirile


etichetelor liniilor sistemului de axă:
•Coordonatele pe direcţiile X şi Y sunt distanţe relative
•Coordonatele pe direcţia Z sunt distanţe absolute

Folosiţi un zero la început, pentru a reprezenta o grilă cu coordonata 0,0 şi


spaţii ca separatori pentru coordonate.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 17


Pentru a crea un sistem de axe, daţi click pe <Create>. Daţi click pe butonul <OK> pentru a
închide fereastra.
Iniţial, apare un mic sistem de axă în colţul stâng inferior al vederii. Pentru a mări axa, daţi
click în vedere pentru a o activa. Apoi, daţi click pe View > Fit work area.
Magnetism: Puteţi utiliza opţiunile Magnetic grid plane (Plan axă magnetică) şi Extension for magnetic
area (Prelungire pentru zonă magnetică) pentru a efectua o legătură între profiluri şi axă,
astfel încât profilurile să fie ajustate automat dacă sistemul de axe se modifică.
Alte setări: Puteţi „bloca” sistemul de axă, astfel încât, puteţi fi avertizat atunci când altcineva deschide
modelul pentru a modifica sistemul de axă.

Crearea unor axe secundare


Daţi click pe icon-ul Create grid de pe bara de instrumente Points sau daţi click pe Points >
Grid...
Pentru a crea un al doilea sistem de axă, software-ul vă va solicita să selectaţi un punct într-o
vedere, de exemplu E-6. Coordonatele punctului ales apar în caseta de dialog Grid ca X0, Y0
şi Z0. Introduceţi coordonatele şi etichetele şi daţi click pe <Create>.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 18


Crearea unei sistem de axă pe un plan de lucru translatat
Planul de lucru curent defineşte sistemul de coordonate local al unui model Tekla Structures.
Puteţi poziţiona planul de lucru curent în orice poziţie selectând 3 puncte, după cum veţi vedea
ulterior în acest manual. Planul de lucru curent este specific pentru model, astfel încât este
valabil pentru toate vederile.

Vezi, de asemenea Pentru mai multe informaţii privind planul de lucru, vezi Solicitarea informaţiilor (Inquire).

Adăugarea de linii individuale la un sistem de axă existentă


Daţi click pe icon-ul Create grid line de pe bara de instrumente Points sau daţi click pe
Points > Grid line. Va apărea următoarea casetă de dialog:

Dacă este nevoie, ajustaţi proprietăţile grilei. Apoi, daţi click pe <Apply> sau <OK> şi
selectaţi grila conform modelului. Alegeţi punctul de pornire şi al doilea punct pentru a
determina linia de grilă. Linia individuală se adaugă grilei.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 19


1.10 Crearea unei vederi de sus
Pentru a crea o vedere de sus, daţi dublu click pe icon-ul Create basic view.
În caseta listă, selectaţi setarea Foundation plan (Plan fundaţii). Daţi click pe <Load>. Sunt
definite setările vederii planului de ancorare. Daţi click pe <Apply>

Valoarea parametrilor de adâncime ai vederii, Up şi Down, este modificată la


500; aceasta reprezintă dimensiunile porţiunii afişate din planul vederii în
model.

În caseta de dialog Create basic view, introduceţi „0.0” pentru coordonata de nivel. Apoi, daţi
click pe <Create> pentru a crea vederea.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 20


Crearea unei vederi de sus la un nivel
Creaţi o vedere de sus pentru un etaj la nivelul +4500.
Introduceţi denumirea în caseta de dialog View properties, de exemplu Floor +4500 şi daţi
click pe <Apply>.
Introduceţi coordonata „4500” în caseta de dialog Create basic view şi daţi click pe <Create>.
Repetaţi operaţia pentru o vedere de sus la nivelul 10.000.

Modificarea coordonatei Z într-o vedere în plan


Puteţi transforma coordonata Z într-o vedere în plan - vederea în plan în direcţia XY.
Pentru aceasta, selectaţi vederea; un cadru roşu apare pe marginea vederii. Vederea este, în
acest moment, activă.
Daţi click dreapta cu mouse-ul şi selectaţi comanda Move > Translate... din meniul contextual
sau daţi click pe icon-ul afişat în stânga.
Introduceţi valoarea dorită în caseta de dialog Move - translate, adică 1700.
Apoi, daţi click pe <Move>; apare următoarea casetă de dialog:

Daţi click pe <Yes>.


Apoi, daţi dublu click în vedere pentru a deschide caseta de dialog View properties. Acum
puteţi modifica denumirea vederii – de exemplu Floor +6200.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 21


1.11 Crearea vederilor prin axe
Creaţi vederile prin axele 1 şi A. Daţi click pe icon-ul Create view by two points. Încărcaţi
setarea Axis (Axa). Nu este necesar să daţi click pe <OK>; este suficient să daţi click pe
<Apply>. Denumirea vederii este AX A. Puteţi modifica denumirea înainte sau după ce creaţi
vederea.

Selectaţi primul şi al doilea punct de pe linia de axă A; apar două simboluri sub formă de
săgeţi:

Aceste simboluri indică direcţia vederii.


Modificaţi, în caseta de dialog View properties, denumirea, introducând AX 1. Daţi click pe
<Apply> şi selectaţi două puncte pe linia de axă 1.
Pentru a modifica ulterior denumirea vederii, daţi dublu click pe vederea respectivă. Modificaţi
denumirea şi daţi click pe <Apply> şi pe <OK>.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 22


1.12 Crearea unei vederi cu trei puncte
Puteţi utiliza această funcţie pentru a verifica, de exemplu, cotarea găurilor într-o consolă. Mai
întâi, trebuie să creaţi o vedere în care planul vederii este echivalent cu planul consolei.
Daţi dublu click pe icon-ul Create view by three points.
Încărcaţi (Load) setarea Axis.

Selectaţi trei puncte ale consolei; primul reprezintă originea planului vederii, al doilea indică
direcţia axei X, iar al treilea, direcţia axei Y.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 23


1.13 Crearea vederilor în plan de-a lungul liniilor de axă
Utilizaţi această comandă pentru a crea toate vederile de-a lungul sistemelor de axe selectate.
Există două opţiuni:
1. În meniul derulant, daţi click pe View > Create view > Grid views...
2. Selectaţi sistemul de axă, daţi click dreapta cu mouse-ul şi selectaţi Create view > Grid
views... din meniul contextual.
Apare următoarea casetă de dialog:

În această casetă de dialog puteţi defini mai multe setări. De exemplu: numărul de vederi,
denumirile vederii etc.
Selectaţi, dacă este necesar, sistemul de axă din model şi daţi click pe <Create>. Vederile
create nu vor fi vizibile decât atunci când le veţi muta în vederile vizibile din caseta de dialog
Views.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 24


Direcţia tuturor vederilor grilelor este „spre” model.

Direcţia ultimelor vederi (AXIS 6 şi AXIS A) este în afara modelului. Puteţi să ştergeţi aceste
două vederi şi să le creaţi manual.
Vezi, de Pentru mai multe informaţii, vezi Crearea vederilor prin axe
asemenea

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 25


1.14 Deschiderea, închiderea şi ştergerea vederilor
Pentru a deschide, închide şi şterge vederi, daţi click pe icon, daţi click pe View > Named
views sau folosiţi combinaţia <Ctrl> + b pentru a se afişa caseta de dialog Views.

Pentru a afişa sau ascunde vederile, selectaţi vederea(-ile) şi utilizaţi săgeţile dintre liste.
Pentru a selecta mai multe vederi, ţineţi apăsat butonul stâng al mouse-ului şi deplasaţi
mouse-ul în jos.
Apăsaţi <Ctrl> + <Tab> pentru a comuta între vederi.

Mutarea unei Acum, când selectaţi o vedere în lista Visible views din caseta de dialog Views, vederea
vederi în partea selectată se mută în partea superioară. Dacă aţi selectat mai multe vederi, toate vederile
superioară
selectate vor fi mutate în partea superioară, prima de sus fiind prima din listă. De asemenea,
atunci când selectaţi o vedere în model, aceasta este selectată automat în lista Visible views.
Pentru a şterge o vedere care are denumire, selectaţi-o şi daţi click pe Delete.
Numărul de vederi cu denumire care pot exista este nelimitat, însă maxim 9
vederi pot fi deschise pe ecran.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 26


1.15 Elemente
Elementele sunt create cu ajutorul icon-urilor de pe bara de instrumente Steel.

Ca alternativă la icon-uri, comenzile (pentru stâlpi, grinzi etc.) se găsesc şi în meniul derulant
Parts.
Dacă doriţi să setaţi proprietăţile profilului din meniul derulant înainte de a crea
profilul, ţineţi apăsată tasta <Shift> şi selectaţi unul dintre profilurile din meniul
derulant; se va deschide caseta de dialog.

Stâlpi
Pentru a crea stâlpi, daţi, mai întâi, dublu click pe icon-ul Column.
Completaţi caseta de dialog Column properties afişată mai jos şi apoi daţi click pe <Save>.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 27


Modificarea Puteţi modifica seriile de numerotare ale profilurilor dacă bifaţi separat căsuţele pentru Prefix
seriilor de şi Start number din caseta de dialog:
numerotare
Astfel, puteţi modifica setarea numerotării - numerele de pornire pentru grinzi şi stâlpi, care au
prefixe diferite, în acelaşi timp.

Vezi, de Pentru mai multe informaţii privind suprapunerile în numerotări, vezi fişierul Tekla
asemenea Structures.pdf din directorul. disk:\TeklaStructures\version\environments\europe\pdf.
Selectaţi punctul de intersecţie a liniilor de axă A-1 în vederea 3D pentru a crea stâlpul.
Consultaţi Anexa 1 de la sfârşitul acestui manual şi amplasaţi stâlpii conform indicaţiilor.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 28


Explicarea parametrilor din caseta de dialog Column:
Part Prefixul elementului (numărul) este setat la „Pr”, iar parametrul Start Number (numărul de
pornire) este setat la valoarea 1. După numerotarea modelului, un număr posibil pentru
acest stâlp este Pr25. Dacă Start Number este setat la „100”, cel mai mic număr care poate
fi atribuit unei piese va fi Pr100.
Assembly Prefixul ansamblului este setat la „K”, iar numărul de pornire la 1. După numerotarea
modelului, un număr posibil al ansamblului pentru stâlp este K17.
Name Aici poate fi introdusă denumirea stâlpului definită de utilizator.
Profile Profilul este HEA240. Se poate introduce şi HE240A. Daţi click pe Select pentru a deschide
catalogul care conţine toate profilele.
Material Materialul este setat la „S235JR”. Este disponibil şi un catalog pentru materiale, din care se
poate alege materialul dorit.
Finish Aici se poate introduce un text de sfârşit definit de utilizator. Acesta poate fi inclus pe
desene şi extrase.
Class Pentru a seta culoarea în vederile modelului:

Vertical Poziţia verticală a stâlpului, relativă la punctul său de referinţă. Opţiunile posibile sunt Up
Position (sus), Middle (mijloc) şi Down (jos).
Rotation Defineşte rotirea profilului în jurul axei sale.
Horizontal Poziţia orizontală a stâlpului, relativă la punctul său de referinţă. Opţiunile posibile sunt Left
Position (stânga), Middle (mijloc) şi Right (dreapta).
Bottom Poziţia bazei stâlpului faţă de cota 0,00. Introduceţi valoarea în milimetri.
level
Top level Poziţia superioară a stâlpului. Introduceţi valoarea în mm.
User- Acest buton deschide o casetă de dialog care conţine proprietăţile definite de utilizator; daţi
defined click dreapta cu mouse-ul pentru a o deschide.
attributes
.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 29


Grinzi
Pentru a introduce o grindă, daţi mai întâi dublu click pe icon-ul Beam.
Cu această comandă se pot introduce grinzi, bare comprimate, contravântuiri,
plăci, ţevi etc.

În linii mari, caseta de dialog Beam properties seamănă cu caseta de dialog Column
properties. Numai opţiunile din tab-ul Position diferă.

Funcţia de evidenţiere (preselecţie)


Cu ajutorul funcţiei Rollover highlight, obiectele se selectează mai uşor, deoarece fiecare
piesă este evidenţiată cu galben pe măsură ce mişcaţi cursorul pe ea în vederile randate.

Activarea Pentru a activa funcţia Rollover highlight, daţi click pe H sau selectaţi Setup > Rollover
hightlight din meniul derulant.

Mutarea punctelor de capăt


Atunci când selectaţi o piesă, primul punct de referinţă va fi evidenţiat cu galben, iar al doilea
punct de referinţă în culoarea violet. În acest moment, ambele capete pot fi mutate.
Este de preferat să nu utilizaţi opţiunile Dx-, Dy- şi Dz din tab-ul Position al
casetei de dialog pentru mutarea capetelor profilului.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 30


Există două modalităţi mai bune de a efectua această operaţie:
1. Selectaţi profilul care trebuie mărit/scurtat. Se vor evidenţia punctele de referinţă:
primul, în galben, iar al doilea, în violet.
Ţineţi apăsată tasta <Alt> şi selectaţi piesele din nou dând click şi deplasând mouse-ul de
la stânga la dreapta pentru a defini o selecţie în fereastră (1) şi mutând punctul (2) cu
comanda Move > Translate. Profilul va fi mărit sau scurtat (3).
1 2 3

2. Selectaţi profilul care trebuie mărit/scurtat. Punctele de referinţă vor fi evidenţiate:


primul, în galben, iar al doilea, în violet.
Acum se poate muta un punct de referinţă prin selectarea acestuia şi ţinerea butonului
stâng al mouse-ului apăsat (Drag and drop). Profilul va fi apoi mărit sau scurtat.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 31


Reţineţi că setarea Drag and Drop (Setup >
Drag and drop) este bifată. În vederea Tekla
Structures, aceasta va fi afişată cu caracterul
„D” pe bara de stare. Acelaşi lucru este
valabil pentru comenzile XSnap (T) şi Smart-
TSD Select (S).
Pentru a şti în ce direcţie se mută capătul unui profil este important să se cunoască modul de
setare a sistemului local de coordonate al profilului.

Raza
Un profil drept poate fi transformat cu uşurinţă într-unul răsucit sau curbat. Această operaţie se
poate efectua prin setarea unei valori pentru „Radius” (Rază). Se poate seta şi planul în care
să se încurbeze profilul (planul XY sau XZ).
Nr. de segmente Dacă se setează valoarea razei, atunci se poate stabili numărul de drepte din care va fi
constituită grinda, cu ajutorul numărului de segmente (number of segments).

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 32


1.16 Alte tipuri de profile
Grindă curbă
Grinda curbă este o grindă care trece prin 3 puncte. Caseta de dialog corespunde casetei de
dialog Beam properties. Raza grinzii este calculată automat pe baza celor trei puncte alese.
Nu se pot genera fişiere NC ale grinzilor curbe. Utilizaţi, în locul acestora, bare
poligonale.

Bară poligonală
Bara poligonală este un profil care trece prin mai multe puncte.

În plus, la fiecare îndoitură există un punct caracteristic. Scopul punctelor caracteristice este
de a adăuga un şanfren. După ce daţi dublu click pe punctul caracteristic apare caseta de
dialog Chamfer properties. Aici puteţi seta dimensiunile şi forma şanfrenului.
Nu introduceţi valori pentru rază sau numărul de segmente la proprietăţile
barei poligonale, deoarece vor afecta în mod negativ rezultatul! În cazul
grinzilor curbe, puteţi introduce valori pentru rază sau pentru numărul de
segmente.
Fişierele NC Atunci când modelaţi bare poligonale, modelaţi-le întotdeauna puţin mai scurte (1), pentru a le
integra apoi sau a le conecta folosind o componentă (2):
1 2

Doar astfel vor fi introduse informaţiile corect în fişierele NC.


Vezi, de Pentru mai multe informaţii, vezi Noţiuni generale despre componentele personalizate.
asemenea

Mai întâi, trebuie amplasat un număr de puncte. Capătul liber al grinzii este întotdeauna cel
dintre penultimul punct ales şi ultimul punct ales (este punctul de început). De asemenea,
plăcile îndoite (Folded plates) trebuie modelate ca bare poligonale.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 33


Forma unei plăci îndoite poate fi modificată prin selectarea şi mutarea simbolului şanfrenului.
Această operaţie se poate efectua cu ajutorul comenzii Move > Translate sau folosind Drag
and Drop.
Vezi, de Pentru mai multe informaţii, vezi Mutarea punctelor de capăt.
asemenea
Alegeţi cel puţin trei puncte prin care doriţi să treacă grinda şi daţi dublu click
pe punctul de final sau daţi click pe butonul din mijloc al mouse-ului pentru a
finaliza intoducerea elementului.

Grindă perpendiculară
Caracteristica tipică a grinzilor perpendiculare este că profilul este întotdeauna amplasat
perpendicular faţă de planul de lucru. Caseta de dialog corespunde casetei de dialog Column.

Profiluri paralele
Cu ajutorul comenzii Twin Profile se pot crea două profiluri paralele. Caseta de dialog
corespunde în mare parte cu caseta de dialog Beam properties, cu diferenţa că în tab-ul
Position este adăugat un cadru în care se poate seta poziţia reciprocă – vezi imaginea de mai
jos:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 34


Placă poligonală
Plăcile poligonale sunt plăci cu formă liberă. Forma este determinată de punctele selectate. În
setarea profilului se poate defini doar grosimea plăcii (de exemplu, PL20); forma este
determinată de punctele introduse.

Orientarea plăcii Puteţi seta axa principală a plăcii poligonale astfel încât să urmeze linia creată de primul şi al
poligonale doilea punct selectat. Astfel, puteţi defini manual orientarea plăcii în desene sau extrase.

Pentru a defini orientarea plăcii poligonale folosind primul şi al doilea punct selectat:
TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 35
• Creaţi placa poligonală. Cele două puncte intoduse definesc, de asemenea, şi axa
principală a plăcii.
• Daţi dublu click pe placă pentru a deschide caseta de dialog a proprietăţilor Contour
plate.
• Daţi click pe User-defined-attributes şi selectaţi tab-ul Orientation.

• Selectaţi From 1st to 2nd point (De la primul la al doilea punct) în caseta listă Main
axis direction (Direcţia axei principale).
• Daţi click pe Modify (Modificare) şi închideţi caseta de dialog.
• Daţi click pe Tools > Numbering > Modified pentru a actualiza numerotarea.
• Pentru a vizualiza orientarea plăcii, creaţi un desen de debitare cu elementul respectiv.
1

În model:
Primul şi al doilea punct de definire
2

Desen de debitare: Desen de debitare:


Parametrul definit de utilizator Main axis Desenul piesei unice: Parametrul definit de
direction are valoarea From 1st to 2nd utilizator Main axis direction are valoarea
point Automatic

Adăugarea unui Adăugarea unui colţ unei plăci poligonale se efectuează după cum urmează:
colţ
TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 36
1. Selectaţi placa poligonală.
2. Selectaţi Edit > Polygon shape
3. Alegeţi poziţiile colţului (1 - 2 - 3)
Eliminarea unui Eliminarea unui colţ al plăcii poligonale se efectuează după cum urmează:
colţ

1. Selectaţi placa poligonală.


2. Selectaţi Edit > Polygon shape
3. Alegeţi poziţiile colţului (1 - 2)
4. Alegeţi colţul care să fie eliminat (3)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 37


Modelarea grătarelor şi a plăcilor profilate anti-alunecare
Grătarele şi plăcile profilate anti-alunecare, create în Tekla Structures ca plăci sau plăci
poligonale, primesc întotdeauna aceleaşi numere. Acest lucru este datorat faptului că părţile
superioare şi cele inferioare ale plăcilor nu diferă. Aveţi însă nevoie de numere diferite pentru
grătare şi plăcile profilate anti-alunecare.
Exemplu Grătare create ca plăci:

Pentru ca grătarele să aibă numere diferite, puteţi selecta setarea GRATING în caseta de
dialog Beam properties:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 38


În cazul în care modelaţi grătare, valoarea pentru şanfren (valoarea c) este
implicit setată la 2. Această valoare poate fi însă, omisă.

Se utilizează un profil parametric. Acest profil conţine o (mică) faţetă pe o latură. Numărul
profilului simetric diferă de numărul profilului original. Faţeta se află acum pe cealaltă latură.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 39


Aveţi, de asemenea, posibilitatea de a crea un grătar în realitate. Pentru aceasta, puteţi utiliza
componenta Generation of profiles (48) (Generarea profilurilor).
Această componentă conţine setarea „grating”. Încărcaţi setarea şi alegeţi 3 puncte:

Sudaţi toate profilele sau, şi mai bine, puneţi toate profilele împreună!
Componenta Puteţi, de asemenea, importa o componentă personalizată Grating_dejo. Apoi, componenta
personalizată personalizată va fi disponibilă direct în toate modelele:
Grating_dejo
1. În Windows Explorer, deschideţi directorul ...europe\custom-components\std şi extrageţi
fişierul Grating_dejo.zip, fişierul *.uel şi setarea(-ile) componentelor suplimentare.
2. Porniţi Tekla Structures şi creaţi un nou model.
3. Daţi click pe icon-ul Find a component de pe bara de instrumente Components sau
utilizaţi combinaţia <Ctrl + F> pentru a deschide caseta de dialog Components catalog şi
setaţi opţiunea Custom pentru lista din care efectuaţi selecţia, pentru a se afişa componentele
personalizate.
4. Daţi dublu click pe GRATING_DEJO, iar componenta personalizată şi setările vor fi
disponibile:

Grătarele şi Pentru a reprezenta mai clar grătarele şi plăcile profilate anti-alunecare, puteţi utiliza
plăcile tratamentele de suprafaţă. Mai întâi, modelaţi grătarele şi plăcile profilate anti-alunecare aşa
profilate anti-
alunecare în cum este descris mai sus.
desene

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 40


Etape • În caseta Surface treatment properties, selectaţi tipul Special mix, iar pentru Surface
treatment name selectaţi una dintre următoarele haşuri:

• Adăugaţi unul sau mai multe tratamente de suprafaţă


• Tratamentul de suprafaţă va fi reprezentat în felul următor în desen:

Vezi, de Pentru mai multe informaţii privind tratamentele de suprafaţă, vezi fişierul Tekla
asemenea Structures.pdf din directorul disc:\TeklaStructures\version\environments\europe\pdf.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 41


Profilele în desene
Profilele sunt amplasate în desene în funcţie de orientarea lor în model.
Exemplu Este posibil ca o grindă cu console pentru pană să fie afişată invers în desen (consolele fiind
afişate în partea inferioară a grinzii).
Model

Desen
Cauza este orientarea piesei primare (grinda). Pentru a corecta acest lucru, modificaţi
rotaţia grinzii (Rotation) cu 180 de grade.
Puteţi evita astfel de greşeli dacă setaţi componenta 1011 (U stub - consolă) la direcţia
AUTO. Acum, când generaţi această macro/component în model, iar profilul este
orientat invers, consola va fi generată în partea inferioară a profilului.
Exemplu Pentru profilurile I şi UNP, este uşor să se determine rotaţia profilului. Pentru ţevi este
însă mai dificil. Este util ca profilul să fie schimbat temporar într-un profil tubular
dreptunghiular. Pentru aceasta, modificaţi pur şi simplu notaţia profilului din PD sau
TUBE în RHS.

O altă soluţie este de a seta direcţia componentului la AUTO.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 42


Crearea unui model de referinţă
În Tekla Structures se pot introduce modele de referinţă, care servesc ca exemplu pentru
modelarea structurii. Pentru a introduce un model de referinţă, daţi dublu click pe icon-ul
alăturat. Va apărea următoarea casetă de dialog:

Fişierele XML Puteţi utiliza formatele de fişiere DWG sau DXF şi, de asemenea, DGN (Microstation). Puteţi
utiliza şi modele webviewer create în formatul XML.
Exemplu Un model existent necesită o adăugire, în acest caz, o marchiză. Mai întâi, salvaţi modelul
existent ca Webmodel. Pentru aceasta, selectaţi File > Publish as Web page...
În directorul modelului, în sub-directorul ..\PublicWeb, este stocat fişierul Model.xml. Acest
fişier va fi folosit ca model de referinţă.
Ştergeţi toate modelele din modelul curent şi adăugaţi fişierul Model.xml ca model de
referinţă.

Hol ca model de referinţă Windfang

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 43


Pentru a putea selecta un model de referinţă complet, activaţi Select components pentru a
selecta modelul de referinţă la nivelul cel mai de sus.
Pentru a activa sau dezactiva unul sau mai multe layere din modelul de referinţă utilizat,
folosiţi butonul Select layers….
Modelele de referinţă vor menţine dimensiunea fişierelor Tekla Structures ale modelelor,
relativ redusă, deoarece fişierele de referinţă sunt considerate obiecte unice.
Dacă există mai multe modele de referinţă în modelul Tekla Structures, este indicat ca
acestea să fie „ascunse” separat.
Această operaţie se poate efectua în caseta de dialog Reference models. Pentru a deschide
această casetă de dialog, selectaţi File > Reference models. Va apărea caseta de dialog de
mai jos:

Atunci când selectaţi un rând din această casetă de dialog, modelul de referinţă corespunzător
va fi evidenţiat în model. Invers, atunci când selectaţi un model de referinţă din model, se va
evidenţia rândul corespunzător din caseta de dialog.
În coloana Visibility poate fi setată vizibilitatea mai multor modele de referinţă. Dacă daţi click
pe setarea curentă din coloana Visibility va apărea o casetă listă.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 44


Opţiunile sunt Visible (vizibil) şi Hidden (ascuns).
Dacă porniţi din nou Tekla Structures, modelul de referinţă va fi, iniţial, invizibil. Pentru a-l afişa
din nou, bifaţi opţiunea Reference model în View Properties > Display.
Textul afişat în coloanele Description, Name şi Info text din caseta de dialog de mai sus
poate fi introdus în proprietăţile definite de utilizator (User Defined Attributes).

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 45


Actualizarea modelelor de referinţă
Puteţi actualiza cu uşurinţă modelele de referinţă din modelul dumneavoastră în cazul în care
au fost efectuate modificări în modelele de referinţă iniţiale după ce le-aţi încărcat în Tekla
Structures. Pentru a actualiza toate modelele de referinţă:
• Daţi click pe File > Reference models...
• Daţi click pe <Reload all>.
Tekla Structures va updata toate modelele de referinţă.

Gestiunea modelelor de referinţă de dimensiuni mari


Fixarea la Atunci când efectuaţi o fixare la modele de referinţă de dimensiuni mari şi având multe detalii,
modelele de
referinţă este posibil să se găsească un număr mare de puncte caracteristice. Din cauza aceasta,
poate dura mai mult această poziţionare.
În astfel de cazuri, este indicat să se dezactiveze snapurile (punctele caracteristice) care nu
sunt necesare la momentul respectiv. De exemplu, dacă trebuie găsit un punct de capăt,
poate fi utilă dezactivarea celorlalte snapuri.
Afectează viteza de selecţie, deoarece un fişier .dgn este un obiect solid şi
durează un anumit timp până va fi găsit punctul de selecţie corect.

Decuparea Decupaţi modelele de referinţă de dimensiuni mari în modele mai mici. Astfel, vor fi
modelelor de
referinţă reprezentate doar piesele de care aveţi nevoie în vederea modelului. Aceasta va influenţa,
bineînţeles, viteza.

Ştergerea unui model de referinţă


Pentru a şterge un model de referinţă, deschideţi caseta de dialog Reference models
selectând File > Reference models... Apoi, selectaţi modelul şi daţi click pe icon-ul Delete
sau selectaţi modelul de referinţă din model şi daţi click pe Delete sau apăsaţi tasta
<Delete>.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 46


1.17 Moduri de selecţie
Puteţi selecta elementele în diferite moduri atunci când modelaţi sau editaţi desene. Puteţi
activa sau dezactiva această opţiune în meniul derulant Setup > Crossing selection.
Daţi click şi deplasaţi mouse-ul de la stânga (1) la dreapta (2) pentru a selecta toate piesele
care se află în întregime în aria selectată!

Daţi click şi deplasaţi mouse-ul de la dreapta (1) la stânga (2) pentru a selecta toate piesele
care au o porţiune în aria de selecţie!

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 47


1.18 Fixarea (Snap)
Funcţia Xsnap vă ajută să efectuaţi fixarea la punctele corecte prin indicaţii vizuale. Pe
măsură ce îndreptaţi cursorul spre un obiect, Tekla Structures evidenţiază automat punctele la
care vă sugerează să efectuaţi fixarea.
Pentru a activa şi dezactiva funcţia Xsnap, folosiţi tasta T sau selectaţi din meniul derulant
Setup > Xsnap. Implicit, această funcţie este activată.
Tekla Structures conţine un set suplimentar de instrumente pentru fixare, de exemplu puteţi
folosi bara de instrumente Enter a numeric location în combinaţie cu funcţia Xsnap pentru a
indica locaţiile.
Utilizaţi-o pentru a introduce
coordonatele locaţiei unde doriţi să
efectuaţi fixarea.

Tekla Structures indică poziţiile


disponibile pentru fixare.

Ţineţi apăsată tasta <Ctrl> pentru a


alege puncte de referinţă temporare
care să fie utilizate ca origine.

Utilizaţi-o pentru a nu lua în considerare,


pentru moment, setările curente pentru
butoanele de fixare.

Butoanele de fixare
Puteţi utiliza butoanele de fixare atât în modul Modeling (modelare), cât şi Drawing
(desenare):

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 48


Icon Poziţii pentru selecţie Icon Poziţii pentru selecţie
Fixare la puncte şi intersecţii ale axelor Fixare la cele mai apropiate puncte

Fixare la punctele de capăt Fixare în orice poziţie

Fixare la punctele de centru Fixare la liniile / punctele de referinţă

Fixare la punctele de mijloc Fixare la linii / puncte pe geometria


elementelor
Fixare la punctul de intersecţie Pentru componentele personalizate

Fixare la punctele perpendiculare

Fixarea perpendiculară
Utilizaţi shortcut-ul O (Setup > Ortho) pentru a efectua fixarea la poziţii în direcţii
perpendiculare pe planul de lucru (0, 45, 90, 135, 180 de grade etc.).

Fixarea numerică
Utilizaţi bara de instrumente Enter a numeric location pentru a introduce coordonatele
poziţiei la care doriţi să efectuaţi fixarea.

Pentru a afişa bara de instrumente, iniţiaţi o comandă pentru care este necesar să alegeţi
poziţii şi apoi faceţi una dintre următoarele operaţii:
• Introduceţi coordonatele folosind tastatura.
• Daţi click pe Setup > Enter a numeric location şi selectaţi o opţiune sau
apăsaţi tasta R şi introduceţi una sau mai multe valori.
Următorul tabel explică tipurile de informaţii pe care le puteţi introduce:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 49


Exemplu Descriere
Coordonatele x, y şi z ale unei poziţii, separate prin virgulă

O distanţă, un unghi în planul xy şi un unghi de la planul xy,


separate prin paranteze
Unghiurile cresc în direcţia inversă acelor de ceasornic.
Coordonatele în funcţie de originea planului de lucru.

Coordonatele faţă de ultima poziţie aleasă, de exemplu


@1000,500 sau @500<30

O distanţă până la o direcţie indicată.

În cazul în care aţi omis valoarea ultimei coordonate (z) sau a


unghiului, programul va considera că valoarea acestora este
0.

În desene, Tekla Structures ignoră a treia coordonată.

După ce introduceţi coordonatele, apăsaţi pe <Enter> sau daţi click pe <OK> pentru a efectua
fixarea în poziţia menţionată.

Puncte de referinţă temporare


Puteţi crea un punct de referinţă temporar care să fie utilizat ca origine locală atunci când
efectuaţi operaţii de fixare în modele sau desene.
• Iniţiaţi o comandă pentru care este necesar să alegeţi poziţii
• Ţineţi apăsată tasta <Ctrl> şi alegeţi o poziţie. Un semn, sub formă de X verde, indică
faptul că în acea poziţie se află un punct de referinţă temporar.
• Utilizaţi acest punct de referinţă temporar în combinaţie cu instrumentele de fixare în vederea
definirii direcţiilor şi a distanţelor.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 50


Exemple de fixare
O grindă de o • Daţi click pe Create beam
anumită
lungime

• Selectaţi primul punct dintre axele A-1 şi B-1 sau introduceţi coordonata

Relative faţă de poziţia planului de lucru

Relative faţă de ultimul punct ales, utilizând tasta R

• Mutaţi cursorul mouse-ului în direcţia axei B-1:

• Acum selectaţi al doilea punct al grinzii sau introduceţi lungimea grinzii

• Apăsaţi pe <Enter> sau daţi click pe <OK>; se va crea grinda

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 51


O grindă • Daţi click pe Create beam
translatată de o
anumită • Selectaţi primul punct sau introduceţi coordonata faţă de poziţia planului de lucru
lungime sau faţă de ultimul punct selectat, folosind tasta R
Direcţia axei x a planului de lucru este întotdeauna cea a axei de la 0°!

• Introduceţi lungimea şi unghiul grinzii translatate faţă de planul de lucru, folosiţi


tasta R şi simbolul „<“ pentru a separa valorile

• Apăsaţi pe <Enter> sau daţi click pe <OK>, se va crea grinda

O grindă • Daţi click pe Create beam


folosind un
punct de • Ţineţi apăsată tasta <Ctrl> pentru a alege un punct de referinţă temporar, indicat de un
referinţă semn verde, în formă de X, pentru a-l utiliza ca origine (1)
temporar

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 52


• Mutaţi cursorul mouse-ului în direcţia punctului de început al grinzii şi introduceţi o
valoare sau selectaţi primul punct al grinzii (2)

• Mutaţi cursorul mouse-ului în direcţia celui de-al doilea punct al grinzii şi


introduceţi o valoare sau selectaţi un punct (3)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 53


• Se va crea grinda
O grindă în • Daţi click pe Create beam
cazul în care nu
se iau în • Utilizaţi un punct de referinţă temporar pentru a alege poziţia grinzii în centrul liniei
considerare, de axă (1)
pentru moment,
setările curente
ale butoanelor
de fixare

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 54


• Daţi click dreapta cu mouse-ul pentru a suprascrie temporar setările pentru fixare sau
utilizaţi opţiunea Snap override de pe bara de instrumente

• Mutaţi cursorul mouse-ului în direcţia celui de-al doilea punct al grinzii şi


introduceţi o valoare sau selectaţi un punct (2)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 55


• Se va crea grinda

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 56


Tastele X, Y şi Z
În Tekla Structures puteţi utiliza cu uşurinţă tastele X, Y şi Z pentru a bloca cursorul mouse-
ului într-o anumită direcţie.
Exemplu Doriţi să creaţi o grindă la un anumit nivel:

Etape •Daţi click pe icon-ul Create beam şi alegeţi prima poziţie (1)

• Efectuaţi fixarea la primul punct ales şi apăsaţi tasta Z: direcţia z este acum blocată
Trebuie întotdeauna să efectuaţi fixarea la un anumit punct pentru a bloca
cursorul mouse-ului!

• Alegeţi a doua poziţie (2) pe axa B-3; având în vedere că direcţia Z este blocată, al
doilea punct al grinzii este poziţionat automat în direcţia z.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 57


1.19 Crearea punctelor
Pentru a poziţiona un obiect ale cărui linii sau obiecte nu se intersectează este necesar
să selectaţi puncte; bineînţeles, este de preferat să folosiţi funcţia Numeric snapping,
descrisă în Fixarea.
Bara de Bara de instrumente Points nu este implicit vizibilă. Desigur, puteţi face ca bara de
instrumente
Points ,implicit, instrumente Points să devină din nou vizibilă. Pentru aceasta, selectaţi Window > Toolbars
invizibilă şi bifaţi Points.
Pentru a crea puncte puteţi utiliza comenzile de pe bara de instrumente Points:

Axe

Puncte

Linii ajutătoare şi cercuri


De asemenea, puteţi crea axe şi linii/cercuri ajutătoare.
Vezi, de Pentru mai multe informaţii despre proprietăţi şi despre modalitatea de utilizare a punctelor, a
asemenea
axelor şi a liniilor/cercurilor ajutătoare, vezi Tekla Structures Online Help (programul de
asistenţă online al Tekla Structures).
Casetele de dialog ale proprietăţilor pentru toate icon-urile de pe barele de
instrumente pot fi deschise rapid dacă ţineţi apăsată tasta <Shift> în timpul
activării comenzii.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 58


1.20 Detalierea profilurilor
Ajustarea
O operaţie de ajustare potriveşte capătul unui profil cu linia de ajustare selectată. Operaţia de
ajustare se poate face o singură dată la ambele capete ale profilului. În cadrul ajustării, partea
cea mai scurtă a profilului se şterge automat.

Pentru scurtarea profilurilor utilizaţi întotdeauna comanda FIT. Atunci când se


foloseşte comanda Line-cut pentru scurtare, valorile lungimii profilurilor din
fişierele NC pot fi greşite!
Vezi, de Pentru mai multe informaţii, vezi fişierul Tekla Structures.pdf din directorul: disk:\Tekla
asemenea
Structures\version\environments\europe\pdf.

Decuparea liniară
O altă metodă pentru scurtarea profilurilor este utilizarea comenzii Line-cut. Capătului unui
profil i se pot aplica mai multe decupări liniare sau o combinaţie de o ajustare cu comanda Fit
şi una sau mai multe decupări. Atunci când utilizaţi decuparea liniară pentru scurtare, trebuie
să selectaţi întotdeauna partea profilului care trebuie înlăturată.
Atunci când profilurile sunt scurtate pe direcţia longitudinală folosindu-se
comanda Fit sau Line-cut, notaţia profilului nu se va schimba în rapoarte.

L100/10
În acest exemplu, un cornier din oţel L100/10 trebuie modificat
la L100/75/10.
GREŞIT: Se va înlătura o porţiune de 25 mm utilizând
comanda Fitting sau Line-cut
CORECT: Se va modifica profilul la L100/75/10 în caseta de
dialog a proprietăţilor profilului.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 59


Decuparea unei piese
Cu ajutorul comenzii Part Cut se poate efectua un decupaj într-un profil, utilizând alt profil.
• (Dacă este necesar, poziţionaţi un profil printr-un alt profil)
• Detailing > Part Cut sau daţi click pe icon
• Selectaţi profilul din care să se decupeze
• Alegeţi profilul care va fi decupat. Liniile colorate în albastru închis reprezintă
conturul pe care se va decupa. Puteţi da dublu click pe conturul de decupare şi îi
puteţi modifica forma şi dimensiunea. Puteţi chiar să ştergeţi profilul decupat din
celălalt profil. Decupajul va rămâne!
Găurile circulare pot fi făcute cu comanda Part Cut. Aceste tipuri de găuri sunt
cotate şi pe desene. Totuşi, atunci când doriţi să efectuaţi găuri circulare, este
mai bine să folosiţi comanda Bolt (şurub). Pentru găuri mai mari, măriţi pur şi
simplu toleranţa şurubului.
Eroare Se poate întâmpla ca, după utilizarea comenzii Part Cut, să apară o eroare permanentă
permanentă
(SOLID ERROR). Acest tip de eroare apare atunci când Tekla Structures întâmpină greutăţi în
calcularea operaţiei de decupare a piesei. În astfel de cazuri, profilul decupat va fi evidenţiat
într-o culoare transparentă.
În majoritatea cazurilor, decuparea piesei poate fi efectuată dacă se aplică o rotire a profilului
decupat (vezi imaginea).

O eroare permanentă poate apărea şi atunci când se aplică componenta 23 (Round tube –
ţeavă circulară). Pentru a rezolva această problemă, setaţi o uşoară rotaţie pentru
componentă.
Erorile permanente trebuie întotdeauna remediate. Dacă nu remediaţi eroarea, lungimile
profilurilor pot fi greşite şi nu veţi putea crea desene.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 60


Decuparea poligonală
Cu ajutorul comenzii Polygon Cut se decupează un contur aleatoriu dintr-un profil.
Etape • Creaţi puncte pe un profil
• Detailing > Polygon Cut sau selectaţi iconul
• Selectaţi profilul din care să se decupeze
• Definiţi forma dând click pe puncte. Finalizaţi cu punctul de început.

Liniile de culoare albastru închis care sunt vizibile reprezintă conturul de decupare; acest
simbol de decupare se poate copia.
Proprietăţile şanfrenului pentru vârfuri (colţuri) pot fi editate dacă daţi dublu click pe punctul
caracteristic al colţurilor.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 61


Vezi, de Pentru mai multe informaţii, vezi Noţiuni generale despre componentele personalizate.
asemenea
Acelaşi lucru este valabil şi pentru plăcile poligonale şi profilele poligonale.

Forma unui contur poate fi modificată prin deplasarea şanfrenurilor:


• Selectaţi un şanfren
• Daţi click pe Move > icon-ul Translate şi introduceţi o valoare
• Daţi click pe <Move> şi pe <OK>
• Conturul se va modifica
Nu lăsaţi conturul de decupare să coincidă cu conturul profilului decupat: poate apărea un
comportament neaşteptat. (vezi imaginea de mai jos).

Aşa NU! Aşa DA!

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 62


Operaţii repetabile
Operaţiile menţionate mai sus pot fi, de asemenea, utilizate pentru mai multe profile în acelaşi
timp. De exemplu, sudarea şi ajustarea:
• Selectaţi comanda Create weld (sudură)

• Acum selectaţi piesa principală şi apoi piesele secundare, folosind selectarea prin
fereastră.

• Toate cele 5 profile sunt sudate simultan. Acum puteţi să şi ajustaţi toate profilele
simultan.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 63


1.21 Şanfrenul
Puteţi modifica şanfrenurile plăcilor poligonale şi barelor poligonale:

Şanfren cu valoarea default Şanfren modificat


Pentru aceasta, trebuie să selectaţi punctul caracteristic al unui profil.
Selectarea
punctului
caracteristic 1.Selectaţi obiectul
2.Ţineţi apăsată tasta <Alt> şi deplasaţi cursorul mouse-ului de la stânga la dreapta pentru a
selecta punctul(-ele) caracteristic(-ce). Tekla Structures va evidenţia punctul(-ele)
caracteristic(-ce) profilului. Elementul de deplasare al primului punct selectat va fi galben,
restul vor fi violet:
3. Daţi dublu click pe punctul caracteristic selectat sau daţi click dreapta cu mouse-ul şi
selectaţi Properties..., se va deschide caseta de dialog Chamfer properties
4.Selectaţi o opţiune şi introduceţi valorile, apoi daţi click pe Modify
Utilizaţi câmpurile dz1 şi dz2, de exemplu, pentru a da plăcilor grosimi variabile. Mută
suprafaţa superioară (dz1) sau cea inferioară (dz2) a colţului piesei în direcţia locală z a
piesei.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 64


1.22 Scindarea şi combinarea pieselor
În Tekla Structures, piesele pot fi scindate şi combinate. Aceasta se poate realiza şi cu
componenta (1047), dar aceasta are dezavantajul că celelalte componente existente legate
de profil vor fi şterse atunci când va fi utilizată aceasta.

Scindarea
Selectaţi Edit > Split sau utilizaţi icon-ul alăturat.
Selectaţi piesa care doriţi să fie scindată şi apoi punctul în care doriţi să se efectueze
scindarea. (Creaţi mai întâi punctul, dacă este necesar)

În poziţia de scindare se amplasează noi puncte de început şi final.


Dacă numerotarea a fost deja efectuată, atunci piesei i se atribuie numărul piesei şi al
ansamblului cel mai apropiat de punctul de începere iniţial al profilului. Cealaltă piesă primeşte
un număr nou, care trebuie menţionat în desene.
În cazul în care piesa scindată conţine un grup de şuruburi şi este scindată în
locul în care este amplasat grupul de şuruburi, atunci şi grupul respectiv
trebuie scindat manual. Nu există funcţie pentru o astfel de scindare!

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 65


Combinarea
Selectaţi Edit > Combine sau utilizaţi icon-ul. Apoi, selectaţi două piese care trebuie
combinate.

Spaţiul va fi completat după combinare Cea mai mare distanţă dintre punctul de
început şi de final
Profilele ale căror linii centrale nu sunt aliniate cu celelalte vor fi combinate luându-se cea mai
mare distanţă dintre punctele de început şi final ale ambelor profile.
Toate proprietăţile primei piese selectate (profil, clasă, proprietăţi definite de utilizator etc.)
sunt transferate piesei combinate.
Reţineţi că, în cazul combinării unei bare circulare de Ø32mm cu o bară circulară de Ø16mm,
noul profil va primi proprietăţile primului profil selectat.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 66


1.23 Amplasarea şuruburilor
Grupurile de şuruburi sunt utilizate pentru conexiunile dintre profile. Sunt necesare două
puncte pentru amplasarea şuruburilor. Şuruburile pot trece atât printr-un profil, cât şi prin mai
multe elemente.
Pentru a insera un grup de şuruburi este întotdeauna necesar să selectaţi două puncte.
Aceste două puncte determină direcţia locală X a grupului de şuruburi.
Pentru amplasarea şuruburilor urmaţi procedura de mai jos:
• Creaţi cele două puncte necesare pentru amplasarea grupului de şuruburi
• Daţi dublu click pe icon-ul Bolts
• Selectaţi o setare dorită şi daţi click pe <OK>
• Selectaţi piesele care trebuie înşurubate şi finalizaţi selecţia cu butonul din mijloc al
mouse-ului. În imaginea de mai jos trebuie selectată doar placa de la bază.
• Selectaţi punctele de început şi de final pentru amplasarea grupului. Aceste puncte
determină direcţia X pentru grup (importantă pentru distanţele de amplasare ale
şuruburilor).
• Se inserează şuruburile
În imaginea de mai jos, se introduce un grup de şuruburi în placa de bază, având setările
corespunzătoare cu cele din caseta de dialog de mai sus. Cele două puncte care trebuie
selectate înainte ca şuruburile să fie amplasate sunt indicate de Point 1 şi Point 2.

Puteţi muta şurubul în direcţiile x, y şi z folosind opţiunea Startpoint (din cadrul Offset from).
În exemplul de mai sus, deplasarea de la punctul de început în Dx este setată la 35, ceea ce
înseamnă că grupul de şuruburi va fi mutat cu 35 mm în direcţia x, faţă de punctul de început
(= punctul 1).

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 67


Explicarea celorlalţi parametri din caseta de dialog Bolt properties

Bolt size Diametrul şurubului. Diametrele disponibile depind de standardul de şurub ales (Bolt standard)
Bolt Standardul (calitatea) şurubului.
standard
Bolt type Folosind această casetă se poate alege momentul de montare a şuruburilor – încă din atelier
sau pe şantier. Setarea implicită este Site (şantier). Dacă şuruburile se montează în atelier,
utilizaţi opţiunea „Workshop”.
Thread in Stabileşte dacă filetul poate fi situat în lungimea fixă
material
Cut length Adâncimea zonei, de obicei de 3x lungimea fixă.
Dacă doriţi să forţaţi un şurub să aibă o anumită lungime, introduceţi o valoare negativă pentru
lungime (de exemplu, -60).
Extra length Lungime suplimentară pentru şurub
Shape Forma grupului de şuruburi. Opţiunile sunt: Array (setare implicită), Circle (cerc) şi XY-list (listă
XY)
Bolt dist. X Distanţa(-ele) de amplasare a şuruburilor în direcţia X. O distanţă înseamnă 2 rânduri, 2
distanţe înseamnă 3 rânduri etc.
Bolt dist. Y Distanţa(-ele) de amplasare a şuruburilor în direcţia Y.
Tolerance Diferenţa dintre şurub şi gaură
Slotted hole Dimensiunea găurii ovalizate în direcţia X. Parametru funcţional doar în combinaţie cu
X căsuţele de deasupra imaginii din caseta de dialog
Slotted hole Dimensiunea găurii ovalizate în direcţia Y. Parametru funcţional doar în combinaţie cu
Y căsuţele de deasupra imaginii din caseta de dialog
Bolt size Diametrul şurubului. Diametrele disponibile depind de standardul de şurub ales (Bolt standard)
.

Un grup de şuruburi poate conţine maxim 100 de şuruburi sau găuri.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 68


Găurile ovalizate
Pe lângă găurile circulare, este posibil să se creeze şi găuri ovalizate folosind comanda Bolt.
Găurile ovalizate pot fi efectuate în două direcţii, X sau Y. Lungimea găurilor ovalizate se
setează în câmpurile Slotted hole X şi Slotted holeY (marcate cu cifra 2 în imaginea de mai
jos). Această distanţă indică distanţa dintre centrele celor două cercuri exterioare.
Exemplu Dacă se selectează valoarea 16 mm pentru Bolt size, 2 mm pentru Tolerance şi 30 mm pentru
dimensiunea Slotted hole, se creează o gaură ovalizată cu dimensiunile maxime 48x18 mm.
Atunci când un (grup de) şurub(-uri) trece prin mai multe profile, puteţi stabili pentru fiecare
profil în parte, dacă trebuie sau nu, să se creeze găuri ovalizate. Aceasta se realizează prin
bifarea uneia sau a mai multor căsuţe de deasupra imaginii şurubului (marcată cu cifra 1 în
imaginea de mai jos).
• Semnul 1: selectaţi profilul care ar trebui să conţină gaura ovalizată (bifaţi). Dacă nu se
bifează nici un profil, nu se va crea nicio gaură ovalizată!
• Semnul 2: setaţi dimensiunea şi direcţia găurii ovalizate.

Diferite tipuri de găuri:

even odd paralel

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 69


Grupurile circulare de şuruburi
Implicit, grupurile de şuruburi sunt dreptunghiulare. Setarea care determină acest lucru este
Array (setare implicită), din caseta listă Shape (Forma).
Pentru a obţine un grup circular de şuruburi, setarea trebuie schimbată în Circle (Cerc). Cele
două câmpuri de sub caseta listă se vor schimba în Number şi Diameter.

Editarea grupurilor de şuruburi


În cazul în care şuruburile nu se găsesc în profilele corecte, acest lucru poate fi uşor corectat:
• Selectaţi (grupul de) şurubul(-uri) şi apoi selectaţi Edit > Boltparts în meniul derulant
sau daţi click dreapta cu mouse-ul şi selectaţi Boltparts din meniul contextual.
• După selectarea grupului de şuruburi, piesele corespunzătoare vor fi evidenţiate în
culori diferite (roşu, galben, alb)
• În bara de comandă, va apărea un mesaj care vă va solicita să selectaţi din nou
piesele care vor fi conectate.
• Lungimea şurubului se va ajusta automat noii grosimi a materialului.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 70


Introducerea unui grup de şuruburi divizat
Cu ajutorul comenzii Bolt se poate diviza automat un grup de şuruburi pe mai multe profile.
Această operaţie nu poate fi efectuată ulterior, trebuie setată anterior.
În exemplul de mai jos, două grinzi (IPE300) sunt conectate şi îmbinate prin intermediul unei
plăci.

Proprietăţile şuruburilor se introduc în caseta de dialog „Bolt properties”.


• Pe direcţia X sunt setate 4 rânduri (Boltdist.X = 3*100)
• Închideţi caseta de dialog selectând <Apply> şi <OK>.
• Selectaţi piesele care trebuie conectate. Alegeţi mai întâi grinzile şi apoi placa (ordinea
de selecţie: 1-2-3; vezi exemplul). Apoi, selectaţi punctele şi se va crea grupul de
şuruburi. Grupul de şuruburi va fi divizat automat între cele două grinzi.
În exemplul de mai sus, grupul de şuruburi este divizat pe două profiluri. Grupurile de şuruburi
pot fi însă divizate pe mai multe profiluri.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 71


1.24 Sudură
Această comandă este folosită la crearea ansamblurilor. Un ansamblu este întotdeauna
format dintr-o piesă principală şi una sau mai multe piese secundare.
Dacă tipul şi dimensiunea sudurii sunt esenţiale, atunci setările din caseta de dialog sunt
importante. În cazul unor suduri mai puţin importante, adică cele a căror apariţie în desene nu
este necesară, setările nu sunt la fel de importante. Doar dimensiunea sudurii este importantă.
Aceasta trebuie setată la o valoare inferioară dimensiunii standard a sudurii.
În cazul operaţiilor de sudare este important ca piesa principală să fie selectată prima,
urmând piesa(-ele) care trebuie sudată(-e) la piesa principală. Ordinea de sudare determină
care piesă a ansamblului va fi cea principală!
În majoritatea cazurilor se va alege sudarea în atelier (workshop). Bineînţeles, este posibil să
fie necesare şi sudări pe şantier, de exemplu, pentru piesele sudate la o structură existentă. În
astfel de cazuri selectaţi şi sudări pe şantier (site).
Dacă selectaţi sudări pe şantier, piesele nu vor fi sudate în realitate. În desene
va fi reprezentat un steguleţ care va indica sudura care se va efectua pe
şantier.
Nu utilizaţi comenzile de creare a sub-ansamblurilor şi a supra-ansamblurilor
pentru a suda, de exemplu, o consolă la o grindă.

Setarea unei În unele cazuri, de exemplu, după sudarea unei grinzi cu zăbrele complexe, se poate întâmpla
noi piese
principale a ca piesa principală a ansamblului să nu mai fie piesa principală corectă.
ansamblului
Piesa principală a ansamblului poate fi redefinită foarte uşor:
• Selectaţi piesa principală corectă a ansamblului
• Daţi click dreapta cu mouse-ul şi selectaţi Set as new main part of assembly în
meniul contextual
• Profilul selectat va deveni piesa principală a ansamblului.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 72


1.25 Butoanele de selecţie
Bara de instrumente Select switches conţine butoane care controlează selecţia obiectelor.
De exemplu Dacă butonul Point este singurul activ, Tekla Structures selectează exclusiv puncte:

Dacă ţineţi apăsat butonul stâng al mouse-ului şi desenaţi simultan un dreptunghi cu mouse-
ul, se vor selecta şi evidenţia toate obiectele din zona respectivă.
Pentru a selecta toate obiectele din model puteţi utiliza comanda Edit > Select all objects
sau combinaţia <Ctrl> + a.
Comanda Select all objects (Selectarea tuturor obiectelor) ia în considerare
setările din Select switches, precum şi setările filtrului de selecţie de la
momentul respectiv, de exemplu, filtrul pentru stâlpi sau grinzi.
Principalul avantaj este că nu va fi omis niciun obiect la selecţie!

Această comandă nu ia în considerare setările filtrului pentru vedere! Dacă, de


exemplu, este setată faza 1, se vor selecta şi toate celelalte obiecte din
celelalte faze!

Pentru a selecta sau deselecta manual obiecte din model, apăsaţi tasta <Shift> sau <Ctrl> şi
selectaţi simultan obiectele.

Tastă Descriere
SHIFT Adăugare de obiecte la selecţia curentă
CTRL Activarea şi dezactivarea selecţiei curente. Tekla Structures deselectează
obiectele care au fost selectate şi le selectează pe cele care nu au fost
selectate anterior
ALT Selectarea întregului ansamblu care conţine piesa respectivă
ALT Gr SHIFT + ALT

Butoanele de selecţie sunt predefinite să selecteze toate obiectele, cu excepţia şuruburilor


(sau găurilor) dintr-un grup de şuruburi.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 73


Explicarea icon-urilor:

Select All Single bolts

Connections Reinforcing bars

Parts Loads

Surface treatments Planes

Points Distances

Grid Select component

Grid lines Select objects in components

Welds Select assemblies

Cuts Select objects in assemblies

Views Filter

Bolts Select filter dialog box

Butoanele de selecţie Reinforcing bars şi Loads se utilizează doar la


modulele Concrete (Beton) şi/sau Analysis & Design (Calcule) pentru selecţia
armăturilor şi a încărcărilor. Planes (Planuri) şi Distances (Distanţe) se
utilizează pentru componentele personalizate.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 74


Selectarea Tekla Structures conţine mai multe filtre de selecţie standard. Utilizând filtrul de selecţie
filtrelor
(Select Filter) puteţi selecta mai multe obiecte specificate. Dacă folosiţi, de exemplu,
column_filter, se vor selecta doar stâlpii din model. Caseta listă a filtrului de selecţie conţine
filtrele standard:
Pentru a activa filtrul, selectaţi unul din lista

Pentru a activa filtrul, selectati unul din lista Definiţi şi adjustaţi filtere

Definirea 1. Utilizaţi butonul Display select filter pentru a deschide caseta de dialog Select filter
propriilor
dumneavoastră
filtre
2. Căutaţi un filtru apropiat de setările de care aveţi nevoie.
3. Modificaţi setările şi apoi introduceţi o nouă denumire în câmpul Save as.
4. Daţi click pe <Save> şi apoi pe <OK> pentru a închide fereastra.
Acum puteţi selecta noul filtru din listă.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 75


Selectarea
Icon-urile de pe bara de instrumente Select Switches se utilizează la definirea obiectelor care
pot fi selectate:

Dacă activaţi butonul 1 puteţi selecta orice nivel al unei componente, de la cel mai mare până
la nivelul cel mai mic.
Dacă activaţi butonul 2, ordinea de selecţie este inversă: de la nivelul cel mai mic până la cel
mai mare.
Dacă activaţi butonul 3 puteţi selecta orice nivel al unui ansamblu, de la cel mai mare, trecând
prin sub-ansambluri, până la elementele care au nivelul cel mai mic.
Puteţi utiliza acest buton pentru a copia corect obiectele, prin care se selectează şi copiază
toate piesele unui ansamblu. Astfel, cu ajutorul acestui buton, puteţi selecta ansambluri
complete.
Exemplu Consideraţi următoarea situaţie:

O grindă cu componenta End plate detail


(Detaliu placă de capăt) (1002).
Pe lângă componentă, s-au adăugat două
găuri de zincare; acestea au fost adăugate
manual la placa de capăt.

Activaţi butonul 3. Selectaţi grinda şi copiaţi-o:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 76


Ansamblul selectat, inclusiv găurile de zincare modelate manual, se copiază corect.
Dacă activaţi butonul 4, ordinea de selecţie este inversă: de la piesele cu nivel mai mic până la
ansamblul complet (cel mai mare nivel).
Nivelul unui ansamblu selectat este afişat în Status bar (Bara de stare):
Level 0

Level 1

Pentru a trece la un anume nivel dintr-un ansamblu atunci când ansamblul este evidenţiat,
ţineţi apăsată tasta <Shift> şi mişcaţi rotiţa mouse-ului. Ansamblului mare i se atribuie 0,
ansamblului mai mic, 1 ş.a.m.d.. Puteţi continua până la nivelul 9:

Nivel 1 (Level 1)
Nivel 0 (Level 0)
Cele patru butoane de mai sus funcţionează doar în vederile randate, nu şi în
vederile wireframe.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 77


Generarea datelor de ieşire
Pentru generarea extraselor, a desenelor, a fişierelor NC sau a altor tipuri de date de ieşire
trebuie să folosiţi întotdeauna butonul de selectare 2 pentru a selecta toate piesele!
Butonul de selectare 1 selectează la nivelul cel mai ridicat şi, din această cauză, plăcile de
rigidizare sau plăcile de capăt, create de o componentă, vor fi evidenţiate, dar nu vor fi
selectate.
Exemplu O grindă + 2 plăci de capăt.

Dacă activaţi butonul 1, în listă va apărea doar grinda:

Dacă activaţi butonul 2, atât plăcile de capăt, cât şi grinda vor apărea în listă:

Super- Sub-ansamblurile şi piesele se adaugă unor ansambluri deja existente. Sub-ansamblul este un
ansambluri
ansamblu adăugat unui alt ansamblu pentru a forma un ansamblu ierarhic. Pentru acest tip de
ansambluri folosim termenul de super-ansambluri.
Folosirea super-ansamblurilor este utilă atunci când modelaţi grinzi cu zăbrele scindate,
console, balustrade sau stelaje pentru ţevi, de exemplu.
Vezi, de Pentru mai multe informaţii privind super-ansamblurile, vezi fişierul Tekla Structures.pdf din
asemenea
directorul: disc:\TeklaStructures\version\environments\europe\pdf.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 78


1.26 Zona de lucru
Puteţi defini zona de lucru la nivelul unei piese, de exemplu, dar şi la nivelul mai multor piese
sau al întregului model sau doar la nivelul unei părţi a modelului. Definirea zonei de lucru face
ca lucrul cu modelul să devină mai rapid şi mai uşor. În Tekla Structures, zona de lucru a unei
vederi este indicată de linii întrerupte de culoare verde.
Zona de lucru

Simbolul sub formă de săgeată indică planul de lucru.


Cubul verde din vederea modelului reprezintă sistemul global de coordonate şi este localizat
în punctul de origine global.

Delimitarea zonei de lucru în funcţie de piese în vederile selectate


Folosiţi acest icon pentru a delimita zona de lucru în funcţie de piese în vederile selectate.
Selectaţi una sau mai multe piese şi daţi click pe icon-ul Fit work area by parts in selected
views sau selectaţi View > Fit by parts din meniul derulant.
(Obiectele din afara zonei de lucru continuă să existe, dar sunt invizibile).

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 79


Selectarea zonei de lucru
Utilizaţi acest icon pentru a defini o zonă de lucru pentru situaţii speciale. Puteţi micşora sau
mări zona de lucru selectând colţurile noii zone de lucru.
Daţi click pe icon-ul Pick work area sau selectaţi View > Pick work area şi daţi click pe două
poziţii:

Pentru a dimensiona zona de lucru pe axă:


• Daţi click dreapta cu mouse-ul şi selectaţi Fit work area sau
• Selectaţi View > Fit work area > All views sau Selected views din meniul derulant
sau
• Daţi click pe icon-ul Fit work area in selected views.

Delimitarea zonei de lucru în vederile selectate


Folosiţi acest icon pentru a delimita zona de lucru în vederile selectate. Zona de lucru va fi
dimensionată după axă:
Daţi click pe icon-ul Fit work area in selected views sau selectaţi View > Fit work area >
Selected views/All views din meniul derulant.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 80


Zonă de lucru supradimensionată în vederea modelului
Se poate ca zona de lucru în vederea unui model să fie supradimensionată.
Cauza ar putea fi reprezentată de faptul că unul sau mai multe puncte sunt poziţionate departe
de originea modelului, ca urmare a unei copieri incorecte. De asemenea, se poate ca
modelele de referinţă să fie poziţionate departe de originea modelului.
În astfel de cazuri, comanda Fit work area > All views nu mai funcţionează. Pentru a delimita
zona de lucru cu vederea modelului trebuie să luaţi următoarele măsuri:
Punctele • Setaţi bara de instrumente Select switches astfel încât să selecteze doar puncte şi
asiguraţi-vă că al doilea buton este activat:

• Selectaţi Edit > Select all objects sau utilizaţi <Shift> + A: se vor selecta toate
punctele
• Verificaţi numărul de puncte selectate pe bara de stare şi apăsaţi butonul <Delete>
• Veţi vedea că unul sau mai multe puncte sunt şterse
• Acum delimitaţi zona de lucru
Modelele de • Pentru a putea vizualiza modelul de referinţă în model, selectaţi File > Reference
referinţă
models...
• Acum selectaţi modelul de referinţă respectiv în caseta de dialog Reference models
• Daţi click pe icon-ul Fit work area by parts in selected views, iar zona de lucru va fi
redimensionată la dimensiunile modelului de referinţă
• Acum puteţi muta modelul de referinţă

Ascunderea zonei de lucru


În Tekla Structures, zona de lucru poate fi ascunsă. Astfel, puteţi beneficia de o vedere şi mai
bună a modelului.
Ascunderea Pentru a ascunde zona de lucru, ţineţi apăsate tastele <Ctrl> şi <Shift> şi selectaţi Window >
Redraw all în meniul derulant. Zona de lucru este acum ascunsă.
Afişarea Pentru a afişa zona de lucru, selectaţi Window > Redraw all din meniul derulant sau apăsaţi
tasta g. Zona de lucru este din nou vizibilă.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 81


1.27 Crearea planurilor de tăiere
În Tekla Structures puteţi crea planuri de tăiere. Puteţi crea maxim şase planuri de tăiere în
orice vedere randată a modelului. Pentru a crea un plan de tăiere:
• Selectaţi o vedere randată a modelului.
• Daţi click dreapta şi selectaţi Create clip plane din meniul contextual.

• Pentru a selecta poziţia planului de tăiere, daţi click pe un plan.


• Pentru a termina operaţia, daţi click dreapta şi selectaţi Interrupt.
• Simbolul planului de tăiere apare în model:

Plan selectat Simbol Clip Plane


• Pentru a muta planul de tăiere, daţi click pe simbol şi deplasaţi-l prin drag and drop
într-o nouă poziţie.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 82


Planul de tăiere poate fi doar mutat în ambele direcţii ale planului.
Puteţi modifica locaţia simbolului apăsând tasta <Shift> şi mutând simbolul.

• Pentru a şterge un plan de tăiere, daţi click pe simbolul planului de tăiere şi apoi daţi click pe
Delete.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 83


1.28 Planul de lucru
Simbolul roşu sub formă de săgeată al coordonatelor indică planul de lucru, care coincide cu
sistemul local de coordonate curent al modelului. Simbolul indică planul xy. Direcţia z urmează
regula mâinii drepte. Planul de lucru este acelaşi în toate vederile.
Puteţi seta planul de lucru manual. Acest lucru este util la modelarea pieselor înclinate, de ex.
a căpriorilor.

Setarea planului de lucru


Utilizaţi acest icon pentru a seta planul de lucru paralel la direcţia xy, xz sau yz. Puteţi, de
asemenea, să îl mutaţi într-o altă poziţie. Daţi dublu click pe icon sau selectaţi View >
Workplane > Workplane…, va apărea următoarea casetă de dialog:

Selectaţi un plan şi/sau o coordonată a adâncimii şi daţi click pe Change.


Pentru a seta planul de lucru astfel încât să coincidă cu planul unei vederi selectate, folosiţi
icon-ul Set work plane to view plane sau selectaţi View > Workplane > To view plane.

Setarea planului de lucru prin 3 puncte


Utilizaţi acest icon pentru a seta planul de lucru folosind trei puncte selectate. Primul punct pe
care îl selectaţi este originea, al doilea defineşte direcţia x, iar al treilea defineşte direcţia y a
planului de lucru. Daţi click pe icon sau selectaţi View > Workplane > With three points.
Pentru a seta planul de lucru să coincidă cu planul unei vederi selectate, folosiţi icon-ul Set
work plane to view plane sau selectaţi View > Workplane > To view plane.

Setarea planului de lucru pe planul vederii


Utilizaţi acest icon pentru a seta planul de lucru astfel încât să coincidă cu planul unei vederi
selectate. Daţi click pe icon sau selectaţi View > Workplane > To view plane.

Setarea planului de lucru în funcţie de partea de sus a unei componente


Utilizaţi acest icon pentru a seta planul de lucru paralel planului superior al unei piese
selectate.
Daţi click pe icon sau selectaţi View > Workplane > To part plane > Top. Acum selectaţi un
profil.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 84


Atunci când creaţi o vedere, lucraţi iniţial în planul care aparţine vederii respective. Dacă doriţi
să lucraţi, de exemplu, în planul acoperişului, presupunând că acesta este în ape, trebuie să
deplasaţi planul de lucru.
Pentru a seta planul de lucru astfel încât să coincidă cu planul unei vederi selectate, folosiţi
icon-ul Set work plane to view plane sau selectaţi View > Workplane > To view plane.

1.29 Copiere, translatare şi oglindire


Atunci când copiaţi grinzi, stâlpi sau alte profile, Tekla Structures ia automat în considerare
îmbinările, sudurile, fitingurile, decupajele liniare şi şuruburile respectivelor profiluri. Atunci
când copiaţi piese, nu trebuie să selectaţi decât piesele principale.
Icon-urile pentru comenzile de copiere, mutare şi oglindire se găsesc pe bara de instrumente
Edit.

Atunci când mutaţi piese, şuruburile şi sudurile trebuie să facă parte din selecţie.
Datele grupurilor de şuruburi asimetrice şi ale componentelor nu vor fi oglindite
atunci când se folosesc comenzile Copy, Translate sau Mirror. Doar poziţia
componentului va fi oglindită.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 85


Oglindirea unui stâlp asimetric
Atunci când se oglindeşte un stâlp asimetric (de exemplu, UNP240), profilul oglindit va căpăta
proprietăţi de grindă. Totuşi, stâlpul original îşi va păstra proprietăţile de stâlp.
Pentru a atribui proprietăţile corespunzătoare stâlpului oglindit, efectuaţi următoarele operaţii
• Selectaţi stâlpul oglindit
• Daţi dublu click pe icon-ul Orthogonal beam
• Daţi click pe <Get>, <Modify>, <Apply> şi <OK>
Apoi, daţi dublu click pe stâlpul oglindit şi observaţi că stâlpul are proprietăţile corecte.

Copiere
Tekla Structures include următoarele opţiuni pentru copierea obiectelor:
• Copy special > Translate (shortcut: C): copierea obiectelor selectate şi mutarea lor la
o anumită distanţă faţă de poziţia iniţială, introdusă de utilizator
• Copy (shortcut Ctrl + C): selectarea mai multor locaţii pentru crearea cu uşurinţă a
mai multor copii ale obiectelor selectate în locaţiile selectate

Copy special > Translate


Copierea obiectelor într-o nouă locaţie:
• Selectaţi obiectul(-ele) care va/vor fi copiat(e)
• Daţi click pe Edit > Copy special
• Apare următoarea casetă de dialog şi aveţi două alternative:
1.fie introduceţi distanţa(-ele) în caseta de dialog,
2. fie alegeţi o origine şi punctul de destinaţie pentru a selecta distanţa de translaţie cu mouse-
ul. Distanţa dintre puncte va fi calculată automat şi afişată în caseta de dialog.
3. Daţi click pe <Copy>. Piesele vor fi copiate.
Exemplu: Copierea unui decupaj poligonal

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 86


Selectarea Casetele de dialog Copy - translate şi Move - translate conţin un nou buton Pick (Selectare).
Dacă doriţi să selectaţi un nou punct de destinaţie pentru copiere sau mutare, iar această
casetă de dialog este deja deschisă, dar comanda nu mai este activă, nu trebuie să efectuaţi
din nou comanda, selectaţi pur şi simplu butonul Pick.

Avertizare Când încercaţi să copiaţi un obiect în poziţia sa curentă, iar câmpurile sunt setate la zero,
Tekla Structures afişează următoarea avertizare:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 87


Utilizarea Pentru a copia o piesă la trei intervale de măsurare mai departe, introduceţi 3* şi mărimea
formulelor în
operaţiile de intervalului în câmpul dY. Formula trebuie să înceapă cu semnul egal (=):
copiere şi
mutare

Copierea
Copierea obiectelor într-o nouă locaţie:
1. Selectaţi obiectele pe care doriţi să le copiaţi.
2. Daţi click pe Edit > Copy.
3. Selectaţi originea pentru copiere.
4. Selectaţi punctul de destinaţie. Obiectele sunt copiate imediat.
5. Puteţi continua şi selecta alte puncte de destinaţie – obiectele vor fi copiate în toate aceste
locaţii.
Dacă daţi click pe Edit > Undo, se anulează ultima operaţie de copiere, dar comanda Copy
rămâne activă.
6. După ce se efectuează toate copiile, daţi click dreapta şi selectaţi Interrupt din meniul
contextual.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 88


Copierea / mutarea prin trei puncte
Utilizaţi aceste comenzi pentru a copia sau a muta obiectele selectate dintr-un plan (Axa 1)
într-un alt plan (Axa C) şi posibil, într-un al treilea plan etc.

Dacă situaţia iniţială nu corespunde celei noi, unele sau toate componentele
trebuie introduse din nou!

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 89


Copiere din model
În caseta de dialog Copy from model, puteţi copia numerele de fază dintr-un model existent
în modelul curent. De asemenea, puteţi utiliza această comandă atunci când mai mulţi
proiectanţi lucrează la acelaşi model.
În caseta de dialog Copy from model trebuie să definiţi modelul şi numărul(-erele) de fază
care trebuie copiate în modelul curent.

Atunci când introduceţi mai multe faze, numerele lor trebuie separate de un spaţiu.
Desenele nu pot fi importate în model!

Mutarea
Comenzile Move funcţionează în acelaşi mod ca şi cele Copy, singura diferenţă fiind aceea
că obiectele sunt mutate (obiectul original dispărând).

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 90


Rotirea
Cu ajutorul comenzilor Copy > Rotate şi Move > Rotate este posibil să se rotească obiecte în
jurul unei axe definite.
• Selectaţi obiectul(-ele) care va/vor fi rotit(e)
• Daţi click pe icon-ul Copy > Rotate. Va apărea caseta de dialog de mai jos:

Introduceţi valorile în caseta de dialog sau modificaţi setarea şi daţi click pe <Copy>
Exemplu

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 91


Oglindire
Cu ajutorul comenzilor Copy/ Mirror şi Move/ Mirror, obiectele pot fi oglindite faţă de o axă
definită.
• Selectaţi obiectele care vor fi oglindite. (doar piesele principale, componentele vor fi luate
automat în considerare!)
• Daţi click pe icon-ul Copy/ Mirror sau Move/ Mirror
• Selectaţi dreapta care va fi utilizată la oglindirea obiectului(-elor)
• Daţi click pe <Copy>, iar obiectele vor fi oglindite
Atunci când oglindiţi obiecte, asiguraţi-vă că planul de lucru corespunde
întotdeauna cu dreapta de simetrie definită.

Exemplu

Modificaţi întotdeauna componentele asimetrice: direcţia trebuie modificată!

Comanda Rotate este întotdeauna preferată comenzii Mirror!

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 92


1.30 Solicitarea informaţiilor
Informaţii despre obiecte
Comanda Inquire > Object afişează toate informaţiile relevante referitoare la obiect (piesă,
şurub, component, sudură etc.) în caseta de dialog Inquire Object. Informaţiile sunt afişate în
funcţie de obiectul care este selectat. Obiectul selectat şi toate piesele acestuia vor fi
evidenţiate.

O altă metodă de a afla care piese aparţin unui grup de şuruburi este de a selecta şuruburile,
de a da click dreapta şi de a selecta Bolt Parts din meniul contextual.
Folosind această metodă, este posibil să se schimbe piesele care fac parte din grupul de
şuruburi!

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 93


Informaţii despre ansambluri
Această comandă specifică piesa principală şi piesele secundare ale unui ansamblu. Profilul
evidenţiat cu roşu este întotdeauna piesa principală, iar piesa(-ele) secundară(-e) este/sunt
evidenţiată(-e) cu galben.
N-ar trebui să utilizaţi în timpul modelării culorile roşu şi galben drept culori ale
profilelor.

Materialele din categoria „CONCRETE” vor fi evidenţiate în culoarea albastru deschis şi nu


în roşu sau galben.
Această comandă este, de asemenea, accesibilă din meniul contextual (trebuie mai întâi
selectată o piesă).

Afişarea tuturor obiectelor pieselor


În unele cazuri poate fi util să se vizualizeze toate obiectele pieselor, de exemplu, pentru a se
verifica dacă o piesă a fost sudată greşit:

Etape • Selectaţi piesa


• Daţi click pe <Delete>
• Apăsaţi pe <Ctrl> + Z sau daţi click pe icon-ul <Undo>

Se afişează piesa, împreună cu toate accesoriile, precum componentele, sudurile,


fitingurile etc.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 94


Cotele şi unghiurile
În timpul modelării, verificarea cotelor sau a unghiurilor poate fi foarte utilă. Selectaţi Tools >
Measure sau daţi click pe unul dintre icon-uri:

Centrul de greutate
Pentru a obţine informaţii privind centrul de greutate al unui obiect (ansamblu sau piesă),
trebuie să selectaţi obiectul, să selectaţi Inquire > Center of gravity sau să daţi click dreapta
cu mouse-ul şi să selectaţi Center of gravity.
Şuruburile şi sudurile nu sunt luate în considerare.
Decupajele poligonale ale pieselor, precum şi fitingurile şi decupajele liniare se
iau în considerare.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 95


1.31 Noţiuni generale despre componentele personalizate
Folosind componentele puse la dispoziţie, se pot crea aproape toate tipurile de conexiuni. În
unele cazuri, însă, componentele disponibile nu sunt suficiente. Prin urmare, conexiunile
trebuie create manual.
Având în vedere că această operaţie poate dura mult timp, Tekla Structures oferă posibilitatea
de a crea conexiuni şi detalii, aşa-numitele componente personalizate.
Puteţi atribui parametri acestor componente personalizate, ceea ce înseamnă că vor putea fi
folosite în mai multe situaţii!

Tipuri de componente
Atunci când creaţi o componentă personalizată, puteţi alege tipul acesteia:

Pentru o bună funcţionare a componentelor personalizate, este esenţial să se introducă tipul


conexiunii. Mai jos, puteţi vedea diferenţele dintre următoarele tipuri:
• Connection: Se creează o conexiune între două sau mai multe elemente.
• Detail: Pentru crearea detaliilor trebuie să se selecteze un profil (profile) şi punctul de
inserţie (insertion point). Exemplele sunt detaliul consolă, detaliul placă de rigidizare sau
detaliul placă de bază.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 96


Detaliul placă de bază

Etape • Creaţi manual o placă de bază aşa cum este afişată în imaginea de mai sus
• Selectaţi toate piesele care vor fi incluse în componenta personalizată (în acest
exemplu: placa de bază, sudura, linia de ajustare şi grupul de şuruburi)
• Selectaţi Detailing > Define custom component...
• Setaţi Detail pentru Type, în caseta de dialog şi introduceţi denumirea componentei
personalizate:

Urmaţi etapele din programul wizard; se va crea componenta personalizată.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 97


Disponibilitatea componentelor personalizate
Componenta personalizată de tip placă de bază (Baseplate) este disponibilă în modelul
curent:
• Daţi click pe icon-ul Find a component de pe bara de instrumente Components sau utilizaţi
combinaţia <Ctrl + F> pentru a deschide caseta de dialog Component catalog
• Setaţi caseta listă la Custom, pentru a putea selecta componenta personalizată

Modelele noi Pentru a putea utiliza componenta personalizată în toate modelele noi, trebuie să exportaţi
componenta:
• Selectaţi componenta personalizată în caseta de dialog Component catalog, daţi
click cu butonul drept al mouse-ului şi selectaţi Export....
• Salvaţi componenta personalizată utilizând denumirea baseplate.uel în directorul
...\environments\europe\components_sketches\std_sde (aceasta depinde de modulul pe care
îl folosiţi)
• Porniţi din nou Tekla Structures şi creaţi un nou model, având la dispoziţie componenta
personalizată Baseplate.
Modelele Pentru a putea folosi componenta personalizată în toate modelele existente:
existente

• Daţi click pe icon-ul Find a component pentru a deschide caseta de dialog Component
catalog
• Daţi click cu butonul drept al mouse-ului şi selectaţi Import....
• Selectaţi fişierul baseplate.uel din directorul
...\environments\europe\components_sketches\std_sde
• Daţi click pe <OK>, componenta personalizată Baseplate este disponibilă
Toate Directorul ..\europe\components_sketches\std_sde conţine toate componentele
componentele
personalizate personalizate disponibile.
disponibile

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 98


1.32 Detaliile, îmbinările şi componentele
Folosind detalii, îmbinări şi componente, puteţi adăuga cu uşurinţă piese şi conexiuni
modelului.
Sunt disponibile 3 tipuri de conexiuni:
• Detail: Pentru a adăuga piese unui profil într-o anumită poziţie (de exemplu, o
consolă). Aşadar, un detaliu nu uneşte două sau mai multe profile.
• Joint: Pentru a uni două sau mai multe piese (de exemplu, o conexiune stâlp-grindă)
• Component: Pentru a crea un obiect (de exemplu, scări)
Utilizaţi icon-ul Find a component de pe bara de instrumente Components sau
combinaţia de taste <Ctrl + F> pentru a deschide caseta de dialog Component catalog,
în care puteţi căuta componente. Puteţi, de asemenea, să creaţi o listă a componentelor
des utilizate (favorite).

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 99


Puteţi seta vederea
în modul Details
(Detalii) sau
Thumbnails
(Miniaturi).

În caseta listă puteţi


selecta mai multe
grupe de
componente
standard. În listă
vor apărea
componentele
adiţionale, de
exemplu, oţelul.

Vezi, de Pentru mai multe informaţii privind Component catalog (Catalogul componentelor), vezi
asemenea
Tekla Structures.pdf din directorul
disk:\TeklaStructures\version\environments\europe\pdf.
Apăsaţi butoanele cu săgeţi pentru a naviga printre paginile de componente disponibile.
Componentele sunt disponibile pentru majoritatea tipurilor de conexiuni.

În prezentul manual se foloseşte termenul „componentă”, care face însă


referire şi la îmbinări şi detalii.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 100


Principalele avantaje ale componentelor
1. Setările unei componente pot fi salvate într-un fişier. Ulterior, aceste setări pot fi utilizate în
toate celelalte proiecte.
2. Atunci când modificaţi un profil, toate detaliile/îmbinările ataşate respectivului profil se
actualizează automat în funcţie de noua situaţie.
3. Atunci când multiplicaţi profilele, de exemplu, atunci când copiaţi sau efectuaţi o operaţie de
oglindire, toate detaliile şi/sau componentele vor fi, de asemenea, copiate.
Detaliile/componentele copiate sau oglindite sunt identice cu cele originale. Vor fi, prin urmare,
aceleaşi plăci, şuruburi, suduri etc.

Funcţiile generale ale detaliilor, îmbinărilor şi componentelor


Pentru a aplica detalii şi îmbinări, trebuie să fie disponibile anumite profiluri. În tab-ul Picture al
componentei sunt afişate, cu albastru, principalele profiluri care trebuie să fie disponibile.
Piesele care pot fi create folosind componenta sunt afişate cu galben.
După ce selectaţi profilul principal, Tekla Structures vă va solicita să selectaţi un punct (în
cazul unui detaliu) sau un alt profil (în cazul unei îmbinări). De exemplu, atunci când aplicaţi o
componentă de tip placă de bază, aveţi un singur profil (stâlpul), astfel că Tekla Structures vă
va solicita să selectaţi un punct pentru stabilirea nivelului plăcii de bază. Atunci când aplicaţi o
conexiune, de exemplu, între un stâlp şi o grindă, există, evident, mai mult de un profil (o piesă
principală şi o piesă secundară). În cazul unui obiect complet, de exemplu o scară, nu există
nicio piesă înainte de aplicarea componentei. Componenta va crea toate piesele.
Componentele se amplasează între două puncte selectate.
Un detaliu sau o îmbinare trebuie întotdeauna amplasate pe o anumită direcţie. Opţiunile sunt:
+X, -X, +Y, -Y, +Z şi -Z. În plus, faţă de acestea, există opţiunea Auto. Dacă selectaţi această
opţiune, Tekla Structures va căuta în mod automat cea mai potrivită direcţie pentru respectiva
componentă. Direcţia unei componente este indicată de o săgeată. Toate componentele au o
direcţie optimă, în care funcţionează cel mai bine. Puteţi găsi această direcţie optimă în tab-ul
Picture al componentei sau apăsând pe butonul Help din caseta de dialog a componentei.
Pentru componente se utilizează un simbol diferit (vezi imaginea )

Detaliu sau Îmbinare Macro

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 101


Modificarea componentelor conceptuale
Atunci când creaţi un model în modulele Standard Design sau Reinforced Concrete Detailing
şi îl deschideţi în modulul Steel Detailing, acest model poate include şi aşa-numitele
componente conceptuale. Programul de detaliere ia apoi componentele conceptuale şi crează
componente care conţin toate detaliile şi includ toate informaţiile necesare fabricării.
Configuraţia Tekla Structures pe care o folosiţi determină componentele pe care le puteţi crea:

Tip Simbol Configuraţie Descriere


Conceptual Standard Design Componenta conceptuală nu creează
Reinforced ansambluri, planuri de armare sau bare
de ranforsare.
Concrete
Dreptunghiular Detailing Caseta de dialog este aceeaşi ca aceea
pentru componenta detaliată, dar nu
conţine câmpuri pentru poziţiile piesei şi
ale ansamblului.
Detaliat Steel Detailing Componenta complet detaliată conţine
Precast Concrete câmpuri pentru numerotarea pieselor şi a
Detailing ansamblului şi crează ansamblurile,
Circular planurile de armare şi barele de
Full Detailing ranforsare necesare.

Modificarea Pentru a modifica componenta conceptuală într-o componentă detaliată:


tipului
componentei
1. Selectaţi simbolul componentei.
2. Daţi click pe Tools > Change to detailing component
Modificarea proprietăţilor piesei, ca de exemplu, modificarea dimensiunii piesei principale, nu
modifică automat tipul componentei. Astfel, cineva care utilizează configuraţia Steel Detailing
poate modifica modelul fără să se transforme automat componentele conceptuale în
componente detaliate.
Simbolurile componentelor şi ale îmbinărilor pot avea trei culori: verde, galben şi roşu. Aceste
culori au următoarele semnificaţii:
•Verde: Distanţele dintre şuruburi şi margini sunt suficiente; Tekla Structures verifică dacă
distanţele până la margini sunt suficiente faţă de valoarea introdusă în caseta de dialog
Options (Tools > Options...)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 102


Simbolul componentei este întotdeauna afişat cu albastru.
Pentru a verifica dacă se pot monta şuruburile puteţi utiliza opţiunea Clash
Check.

•Galben: Distanţele până la margini nu sunt suficiente.


•Roşu: Tekla Structures nu poate calcula o soluţie pentru îmbinarea respectivă. Pot exista mai
multe cauze pentru acest lucru – de exemplu, direcţia greşită a îmbinării, plan de lucru greşit,
detaliu sau îmbinare nepotrivite.
Atunci când aplicaţi o componentă între două sau mai multe profiluri, Tekla Structures vă
solicită mai întâi, să selectaţi profilul principal şi apoi să selectaţi unul sau mai multe profiluri
secundare. După ce aţi selectat toate profilurile necesare, apăsaţi butonul din mijloc al mouse-
ului. Se va crea îmbinarea.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 103


Exemplu: Detaliu placă de bază #1004
Daţi dublu click pe icon sau folosiţi combinaţia <Ctrl + F> pentru a căuta componenta. Pentru
a crea componenta:
• Încărcaţi setarea denumită standard
• Daţi click pe <Apply> şi <OK>
• Selectaţi stâlpul
• Selectaţi un punct. Placa de bază va fi amplasată sub stâlp.
Pentru a edita o componentă:
• Daţi dublu click pe simbolul plăcii de bază.
• Se va deschide caseta de dialog.
Principalele setări ale acestui detaliu sunt:
Tab-ul Picture Aici pot fi setate marginile plăcii de bază de la marginile stâlpului. În plus, există câmpuri
pentru o (posibilă) grindă suplimentară.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 104


Tab-ul Parts Aici poate fi setată grosimea plăcii de bază. De asemenea, este posibil să se seteze existenţa
unei grinzi suplimentare şi a unei plăci de distanţare.

căutaţi în catalogul de profile

Tab-ul Acest tab conţine câteva câmpuri pentru adăugarea unei găuri de injecţie a mortarului în placa
Parameters
de bază.
De asemenea, este posibil să se introducă o valoare maximă pentru distanţa dintre placa de
bază şi stâlp (pentru ca stâlpul să poată fi scurtat în unghi drept).

valoarea maximă pentru distanţa dintre placa de bază şi stâlp


TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 105
Tab-ul Bolts În acest tab se pot seta toţi parametrii pentru grupul de şuruburi/de ancorare.

alinierea şuruburilor la numărul de grupuri de şuruburi, distanţele dintre centre şi


centrul stâlpului dintre şuruburi şi margini
Puteţi introduce valori pentru parametrii Bolt size şi Bolt standard. Dacă selectaţi <Default>,
Tekla Structures va prelua automat setările standard introduse în Setup > Options.
Pentru Tolerance, introduceţi spaţiul liber pentru şurub comparat cu gaura. În acest caz,
dimensiunea găurii va fi 16mm + 2mm = 18mm.
Alinierea grupurilor de şuruburi (atât pe verticală, cât şi pe orizontală) este setată la valoarea
Middle. Celelalte opţiuni sunt: pentru verticală: Up şi Down şi pentru orizontală: Left şi Right.
Aceste setări specifică modul de aliniere a şuruburilor. În acest caz şuruburile sunt aliniate de
la centrul stâlpului.
În partea dreapta jos a imaginii, poate fi introdus numărul de rânduri de şuruburi, cu distanţele
corespunzătoare de la centru şi de la margini. În acest exemplu, se amplasează 2 rânduri de
şuruburi atât pe verticală, cât şi pe orizontală, cu o distanţă de la centru de 70 mm în ambele
direcţii.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 106


De asemenea, placa de bază este sudată de stâlp, iar coloana aliniată faţă de placa de bază.
Daţi click pe butonul Welds... pentru a vedea cum este sudată placa de bază de stâlp.
Coloana va fi aliniată în partea superioară a plăcii de bază.
Tab-ul Anchor Aici pot fi setate tije pentru amplasarea şuruburilor sau a elementelor de ancorare.

Dacă selectaţi Anchors, trebuie să introduceţi tipul de ancorare al piuliţelor şi al şaibelor. De


TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 107
asemenea, este posibil să se utilizeze o placă de poză. Forma elementelor de ancorare poate
fi selectată dintr-o casetă listă.
Exerciţiu Înlăturaţi plăcile de bază existente din model. Asiguraţi-vă că fitingurile asociate sunt, de
asemenea, înlăturate. Acum reconstruiţi plăcile de bază folosind componenta 1004.
Placa de bază va fi amplasată sub stâlp, incluzând toate sudurile, şuruburile şi găurile.
Distanţa de la margine pentru placa de bază poate fi setată în două moduri: în funcţie de profil
(de exemplu, 5 mm în interior de la marginea stâlpului) sau în funcţie de şuruburi (de exemplu,
30 mm de la centrul găurii).
Atunci când conectaţi profiluri de ţevi este recomandat să nu introduceţi în tab-
ul Picture marginile plăcii de la marginile ţevii (pentru sudare), ci să setaţi
marginile plăcii cu distanţele de la margine la şuruburi. Astfel, obţineţi valori
rotunjite ale cotelor obiectelor.

Stocarea setărilor componentelor


Pentru un anumit stâlp se creează o setare. Dacă doriţi să stocaţi această setare, efectuaţi
următoarele operaţii:
• Daţi dublu click pe simbolul componentei; se deschide caseta de dialog
• Introduceţi o denumire uşor de recunoscut în câmpul din dreapta butonului
<Save as>, de exemplu HEA140 (fără spaţii!)
• Daţi o dată click pe <Save as>
Pornind de la această setare se creează un fişier, care este salvat în directorul
modelului dumneavoastră curent Tekla Structures. La momentul prezent, setarea este
utilizabilă doar în modelul curent.
Dacă doriţi să utilizaţi această setare în toate modelele, atât noi, cât şi vechi, acest fişier
va trebui copiat în directorul ts:
În Tekla Structures puteţi deschide foarte rapid directorul modelului fără să deschideţi
mai întâi Explorer-ul şi să căutaţi directorul modelului. Acest lucru este valabil pentru
programul de editare pentru modelare şi desenare:
• Selectaţi Tools > Open model folder în meniul derulant sau
• Apăsaţi tasta „4” (notă: nu în partea numerică a tastaturii)
Fişierul poate fi recunoscut cu ajutorul unui număr. De exemplu, detaliul placă de bază
are nr. 1004. Extensia fişierului este j1004.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 108


Crearea vederilor de bază ale conexiunilor
Pentru a verifica o componentă şi cotele acesteia este util să se creeze aşa-numitele vederi de
bază ale componentelor în Tekla Structures:
Selectaţi o componentă, daţi click dreapta şi selectaţi Create view > Component basic
views.
Tekla Structures va crea 4 vederi pentru a se afişa conexiunea în diferite vederi.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 109


1.33 Contravântuirile
Modelarea contravântuirilor este puţin mai dificilă decât cea a stâlpilor sau a grinzilor, în
special, atunci când contravântuirile trebuie modelate într-un plan oblic al acoperişului. Mai
întâi, vom modela o contravântuire într-un plan vertical şi apoi, în planul acoperişului.

Contravântuirile într-un plan vertical


• Daţi dublu click pe icon-ul grinzilor şi încărcaţi setarea „bracing” (contravântuire).
• În mod implicit, prin „Profile” se încarcă un profil de cornier din oţel. În cazul contravântuirilor
în planurile verticale, se folosesc adeseori contravântuiri plate, astfel încât, trebuie să
modificaţi profilul. De exemplu, la FL10*60.
• La „Position in plane” (Poziţia în plan), introduceţi următoarele valori: „Right” (dreapta) şi „5”.
Contravântuirea va fi amplasată pe partea dreaptă, la o distanţă suplimentară de 5 mm.
• Daţi click pe <Apply> şi <OK>
• Utilizând comanda Beam, amplasaţi un profil de contravântuire din partea inferioară stânga
spre partea superioară dreapta.
• Poziţionaţi contravântuirile în centrul stâlpilor.
• Selectaţi un component (de exemplu, macro #11, pagina 4) şi legaţi contravântuirile de stâlpi.

Contravântuirile într-un plan drept al acoperişului


În cazul în care contravântuirile trebuie poziţionate în planul acoperişului, în general, se poate
păstra aceeaşi ordine a operaţiilor ca aceea descrisă în paragraful de mai sus,
„Contravântuirile într-un plan vertical”. Ceea ce diferă, de obicei, este tipul profilului; de regulă,
se utilizează corniere de oţel, datorită rezistenţei mai bune a acestora la defecţii. Trebuie
mărite valorile pentru parametrul „Position in space”, astfel încât contravântuirile să se
intersecteze într-un mod corespunzător. De exemplu, pentru un profil L660/6, deplasarea
trebuie setată la „30” sau poziţia în adâncime („position in depth”) la „front” (în faţă) sau
„behind” (în spate). De obicei, în cazul intersectării contravântuirilor din cornier de oţel,
contravântuirile sunt amplasate cu partea închisă unele faţă de celelalte. Acest lucru
înseamnă că o contravântuire trebuie rotită cu 180 de grade, schimbând rotaţia de la „below”
(sub) la „above” (deasupra).
În cazul în care două contravântuiri sunt conectate la un guseu, grosimea guseului trebuie
luată în considerare atunci când se setează spaţiul liber pentru contravântuiri.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 110


Exemplu în care contravântuirile doar se ating

Contravântuirile într-un plan oblic al acoperişului


În vederea introducerii contravântuirilor într-un plan de acoperiş oblic, este recomandat să se
mute planul de lucru astfel încât să fie paralel cu planul acoperişului. Acest lucru se poate
realiza folosind icon-ul alăturat (Set workplane to part top – setarea planului de lucru în funcţie
de partea de sus).
Apăsaţi pe icon şi selectaţi o grindă a acoperişului: planul de lucru va fi setat la panta grinzilor
acoperişului.
Dacă planul de lucru este egal cu grinzile acoperişului, se poate crea o vedere egală cu planul
oblic al acoperişului.
Există două modalităţi de a efectua această operaţie:
Prima opţiune • Setaţi planul de lucru la grinda acoperişului
• Selectaţi View > Create view > To workplane
TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 111
Se crează o nouă vedere prin care puteţi privi perpendicular pe planul acoperişului.
Amintiţi-vă că vederea care a fost creată are aceleaşi proprietăţi ca vederea curentă.
Denumirea vederii este între paranteze, ceea ce înseamnă că este o vedere temporară, ce nu
va fi stocată după închiderea ei. Dacă doriţi ca vederea că fie stocată, trebuie să-i schimbaţi
denumirea într-o denumire unică:
• Daţi dublu click pe vedere
• Modificaţi denumirea vederii
• Daţi click pe <Modify> şi pe <OK>
A doua opţiune • Daţi dublu click pe comanda „Create view by three points” pentru a crea o nouă vedere
• Selectaţi setarea „foundationplan” (privind adâncimea de afişare de +/- 500mm) şi modificaţi
denumirea vederii, de exemplu: roof-plane
• Selectaţi 2 puncte pe grinda acoperişului pentru a defini planul noii vederi

Dacă se creează o vedere conform uneia dintre metodele de mai sus, se pot efectua
următoarele operaţii:
• Dacă este necesar, introduceţi puncte de referinţă pe grinda acoperişului pentru poziţionarea
contravântuirilor
• Încărcaţi setarea „bracing” şi poziţionaţi contravântuirile
• Modificaţi poziţia contravântuirilor astfel încât să nu se intersecteze una cu cealaltă.
Vezi, de Pentru mai multe informaţii, vezi Contravântuirile într-un plan drept al acoperişului.
asemenea
• Conectaţi contravântuirile la grinzile acoperişului, folosind, de exemplu componenta Gusset
#11 (pagina 4)
O alternativă la modelarea contravântuirilor fără crearea vederii(-ilor) acoperişului o reprezintă
următoarea metodă:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 112


• Într-o vedere axială, introduceţi punctele de referinţă pe grinda acoperişului
• Copiaţi punctele de referinţă pe următoarea linie a axei
• Într-o vedere 3d, comutaţi la afişarea „points” şi setaţi planul de lucru astfel încât să fie
echivalent cu planul acoperişului
• Modelaţi contravântuirile în vederea 3D efectuând fixarea la punctele de referinţă

Introduceţi punctele de referinţă în vederea axială

Poziţionaţi contravântuirile într-o vedere 3D


Măsurile necesare pentru evitarea intersectării contravântuirilor sunt aceleaşi ca acelea
descrise în paragraful anterior.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 113


Scurtarea contravântuirilor
Scurtarea contravântuirilor se efectuează prin setarea unei valori în câmpul „Shorten”. Daţi
click pe butonul User Defined attributes pentru a deschide caseta de dialog, vezi imaginea
de mai jos:

După ce aţi introdus o valoare pentru scurtare, apăsaţi pe <Modify> şi


<Cancel> sau pe <Modify> şi <Close Window>.

Dacă apăsaţi pe <Apply> şi <OK>, este posibil ca valoarea de scurtare


introdusă să se aplice noilor grinzi amplasate, rezultând grinzi prea scurte.
Efectuaţi scurtările doar după finalizarea modelului. Astfel, vă asiguraţi că
celorlalte grinzi nu li se vor atribui valori micşorate!

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 114


Verificarea contravântuirilor
Există două opţiuni pentru a verifica dacă scurtarea contravântuirilor a fost efectuată corect:
Extrase Puteţi utiliza extrasele UDA (User Defined Attributes – proprietăţi definite de utilizator) şi
id_part_list. În aceste extrase sub coloana Shorten se afişează profilele care au fost
scurtate.

Reţineţi că atunci când introduceţi valori în câmpul Value (de exemplu,


Shorten): Există o diferenţă între introducerea valorii „0” şi neintroducerea
vreunei valori!

Reprezentarea Puteţi folosi reprezentarea vederii pentru a verifica scurtarea profilurilor. Selectaţi Setup >
vederii
Object representation... Apare următoarea casetă de dialog:

Selectaţi setarea Shorten din caseta listă. Daţi click pe <Load> şi <Modify>.
Toate vederile vor afişa profilele care au o valoare mai mare de „0” pentru scurtare cu
culoarea galben.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 115


Scurtarea: cum funcţionează?

Exemplu O contravântuire are o lungime de 6000 mm şi este scurtată cu 4 mm. Lungimea


contravântuirii ar trebui să ajungă la 5996 mm. Ambele capete ale contravântuirii au găuri,
distanţa de la şuruburi este de 60 mm, distanţa de la margini este de 40 mm. Dacă nu se
aplică scurtarea, distanţele sunt următoarele: 40-60-5800-60-40.
Ce face Tekla Structures? Mai întâi, se împarte lungimea totală după scurtare la lungimea
iniţială a contravântuirii. În acest exemplu: 5996 / 6000 = 0,9993.
Apoi, fiecare distanţă se înmulţeşte cu acest factor.
0.9993*40 = 39.973 mm
0.9993*60 = 59.960 mm
0.9993*5800 = 5796.133 mm
Implicit, dimensiunile sunt rotunjite la milimetri. Astfel, cotarea va fi următoarea: 40-60-5796-
60-40. Valoarea de scurtare de 4 mm va fi aplicată celei mai mari distanţe, adică distanţa
dintre cele două grupuri de şuruburi.
În acest caz, nu va apărea nicio problemă de cotare. Dar în cazul în care contravântuirea este
mai scurtă sau valoarea de scurtare este mai mare, pot apărea probleme de scurtare.

Exemplu Contravântuire, lungimea 2000 mm, valoarea de scurtare 20 mm.


Ce se întâmplă în Tekla Structures? Mai întâi, se împarte lungimea totală după scurtare la
lungimea iniţială a contravântuirii: 1980/2000 = 0,99.
Apoi, fiecare distanţă se înmulţeşte cu acest factor.
0.99*40 = 39.6 mm
0.99*60 = 59.4 mm
0.99*1800 = 1782 mm
Implicit, cotarea în Tekla Structures este aproximată la numere întregi. Prin urmare, valorile de
cotare vor fi 40-59-1782-59-40. Scurtarea de 20 mm nu se aplică doar distanţei celei mai mari,
ci şi distanţelor dintre şuruburi!

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 116


Utilizarea componentei 11 – guseu înşurubat
Guseul

Nu introduceţi, în tab-ul Gusset, valori pentru b şi h.


Dimensiunea va fi aleasă din tabelul de dimensiuni.
După aceea, puteţi modifica înălţimea.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 117


Tab-ul Gusset Pentru conectarea unei contravântuiri la o bară comprimată folosind un guseu,
vezi imaginea de mai jos:

În tab-ul Picture, introduceţi o valoare în acest câmp

Guseul nu recunoaşte placa de capăt

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 118


Grup de În cazul în care şuruburile nu sunt poziţionate exact în centrul contravântuirii, este posibil ca
şuruburi
asimetric după o operaţie de oglindire, şuruburile să nu se afle în poziţia corectă. Acest lucru se poate
remedia prin setarea componentei, conform imaginilor de mai jos.
Tab Brace bolts 1:

Înainte de oglindire

Tab Brace bolts 2:

După oglindire

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 119


Mutarea guseului

Exemple
Mai jos sunt prezentate câteva exemple ale setărilor standard pe care le puteţi utiliza:
Conexiune
sudată

Înşurubată şi în
cruce

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 120


Sudată şi în
cruce

Sudată şi
înşurubată în
cruce

Bandă de tablă

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 121


1.34 Phase manager (programul de gestiune a fazelor)
În cazul modelelor foarte mari (sau care vor deveni foarte mari), poate fi util ca acestea să se
împartă în mai multe faze. Doar profilele pot fi divizate în faze; grilele şi punctele nu pot fi
împărţite în faze!
Pentru a deschide Phase manager, selectaţi Properties > Phase number... sau Setup >
Phase number... sau apăsaţi tasta F:

În bara de stare Tekla Structures se va afişa acum şi denumirea fazei, pe lângă numărul fazei.
Descrierea casetei de dialog
Filter Casete text pentru filtru atât pentru numerele, cât şi pentru denumirile fazelor.
Set current Cu acest buton puteţi stabili faza căreia îi vor aparţine noile obiecte introduse. Faza curentă
este indicată de un caracter @. Pentru a comuta de la o fază la alta, selectaţi o fază şi apoi
apăsaţi pe butonul Set Current. De asemenea, dacă daţi dublu click pe o fază, o puteţi seta
astfel încât să fie faza curentă.
Add Cu acest buton se pot adăuga noi faze. Numerotarea continuă automat (faza 1 - faza 2 - faza
3 - ….).
Dacă daţi click pe câmpurile Number, Name , Phase comment1 sau Phase comment2,
puteţi edita textul după cum urmează:

Number Acest câmp poate conţine doar numere


Name Acest câmp poate conţine atât litere, cât şi numere
Phase comment 1 Poate conţine atât litere, cât şi numere
Phase comment 2 Poate conţine atât litere, cât şi numere

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 122


Numărul fazei nu poate fi modificat atunci când faza conţine obiecte. Va apărea următoarea
avertizare:

Dacă faza pe care doriţi să o modificaţi este faza curentă, va apărea următoarea avertizare:

Denumirea fazei poate fi însă modificată în orice moment.


Delete Folosind acest buton, o fază selectată poate fi ştearsă din model. Faza nu poate fi ştearsă
dacă mai conţine încă obiecte. Va apărea următoarea avertizare:

sau

O fază poate fi ştearsă doar dacă se introduc toate obiectele într-o altă fază.
Phases by Cu ajutorul acestui buton se poate afla cărei/căror faze aparţin obiectele selectate. Dacă se
objects
selectează mai mult de un obiect şi acestea aparţin unor faze diferite, se vor afişa toate fazele.
Objects by Cu ajutorul acestui buton se pot afla obiectele care aparţin fazei selectate. Obiectul va fi
phases
evidenţiat în model.
Modify phase Cu ajutorul acestui buton se poate modifica faza pentru unul sau mai multe obiecte. Metoda:
Selectaţi obiectele din model. În Phase manager, selectaţi faza în care ar trebui mutate
obiectele. Apoi, daţi click pe butonul Modify phase.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 123


Reprezentarea fazelor în vederile modelului
Puteţi reprezenta fazele în vederile modelului utilizând funcţia Object Representation
manager (gestiunea reprezentării obiectelor).
Object Representation manager setează culoarea şi vizibilitatea obiectelor în vederile
modelului. Aceste obiecte sunt grupate în funcţie de un set de reguli şi condiţii de reprezentare
în vederile modelului.
Modificarea setărilor în Object Representation manager se aplică în TOATE vederile
modelului.
Etape Selectaţi Setup > Object representation... sau daţi click pe icon; se va deschide Object
Representation manager:

Selectaţi faza în caseta listă şi daţi click pe <Modify> şi <OK>.


Profilele modelate în faza 1 sunt reprezentate în culoarea azuriu (cyan), profilele modelate în
faza 2 sunt reprezentate în culoarea verde etc.
Dacă doriţi să selectaţi doar elementele din oţel („steel”) din model, utilizaţi setarea only steel
astfel încât să se afişeze doar profilele din materiale din grupa steel.
Implicit, sunt incluse câteva setări standard, dar puteţi crea şi dumneavoastră setări ale
reprezentării obiectelor.
Exemplu: Vom crea un nou Object Group (grup de obiecte) în care stâlpii vor fi reprezentanţi în albastru
- 70% transparentă.
• În caseta de dialog Object Representation, daţi click pe <Add row>. Se va adăuga un al
doilea Object group, care are iniţial aceleaşi proprietăţi ca primul grup de obiecte.
• Daţi click pe <All>. Va apărea o listă cu mai multe opţiuni. Acestea sunt opţiunile standard
pentru grupurile de obiecte. Nu există nici o opţiune pentru ascunderea stâlpilor, aşadar
selectaţi <Create new group...>
• Apare caseta de dialog Object group - representation.
• Păstraţi opţiunea Part la Category.
TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 124
• Păstraţi opţiunea Name la Property, vom utiliza denumirea piesei pentru a selecta stâlpii.
• Păstraţi opţiunea Equal to la Condition.
• La Value, introduceţi COLUMN (atenţie: cu majuscule!). Caseta de dialog trebuie să arate
după cum urmează:

• Salvaţi setarea drept column, pentru a putea utiliza noile condiţii şi în alte modele.
• Daţi click pe <Close>.

Şuruburile în faze
Şuruburile pot fi, de asemenea, împărţite în faze. Prin selectarea tuturor şuruburilor aparţinând
unei anumite faze se poate genera cu uşurinţă o listă a tuturor şuruburilor din faza respectivă.
În timpul modelării, şuruburile sunt împărţite automat în faza curentă.
Pentru împărţirea ulterioară a şuruburilor în faze, trebuie să selectaţi şuruburile manual şi să le
împărţiţi în faza respectivă.

Verificarea modelului
După finalizarea modelului, următoarea etapă este generarea desenelor. Pentru a evita însă
apariţia eventualelor greşeli în model, este bine să se efectueze o verificare completă.
Aceasta se poate efectua în mai multe moduri: vizual, folosind comanda Clash check sau cu
ajutorul rapoartelor şi al desenelor. Metodele disponibile pentru verificarea modelului sunt:

Clash Check Verifică dacă obiectele se intersectează


Fly Pentru „navigarea” prin model (în vederile randate doar cu proiecţie
în perspectivă)
Semnal sonor Verifică sudurile/fitingurile incorecte
Dynamic zoom Verificarea modelului cu ajutorul unei vederi „zoom” (mărire)
(disponibilă exclusiv în vederile wireframe)
Extrase Verificarea cu ajutorul numerelor ansamblurilor şi ale pieselor etc.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 125


Clash Check
Folosind comanda Clash check (din meniul Tools), se verifică dacă obiectele (profilele,
şuruburile etc.) se intersectează necorespunzător. Dacă se găsesc astfel de neconcordanţe,
se emite un semnal sonor şi obiectele în conflict vor fi evidenţiate cu galben.
Etape • Selectaţi obiectele pe care doriţi să le verificaţi
• Selectaţi comanda Clash Check, care se află în meniul Extra. Comanda poate fi activată şi
din meniul contextual.
Dacă apar conflicte, obiectele în cauză vor fi evidenţiate cu galben şi se va afişa o listă a
numerelor de identificare (ID-numbers) ale obiectelor în conflict:

Atunci când efectuaţi selecţiile în listă, obiectul(-ele) va/vor fi evidenţiat(e) în model. În cazul în
care obiectele sunt greu de găsit, ajustaţi zona de lucru în funcţie de piesele selectate.
Daţi click pe icon sau selectaţi View > Fit by parts.
În cazul în care sunt evidenţiate multe obiecte poate fi dificil de apreciat locaţia
exactă a conflictului.
În astfel de cazuri, este de preferat să se scadă numărul de obiecte selectate.

Operaţia Clash Check pentru şuruburi


Şuruburile pot fi, de asemenea, luate în considerare în operaţia Clash Check. Se va verifica
dacă şuruburile intră în conflict cu profilele şi dacă există suficient spaţiu pentru a monta un
şurub. Spaţiul liber minim pentru şurub poate fi setat în categoria Clash check în caseta de
dialog Options din meniul derulant Tools > Options. Vezi imaginea de mai jos:

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 126


Pentru a elimina culoarea care indică existenţa unui conflict, daţi un click în fereastră.

Fly
Folosind comanda Fly, puteţi „naviga” prin model. Calea urmată în cadrul navigării poate fi
modificată prin mişcarea mouse-ului. Cu cât cursorul este îndepărtat mai mult de punctul de
plecare, cu atât imaginea este mişcată mai repede. Viteza de navigare poate fi modificată cu
ajutorul rotiţei mouse-ului.
Comanda Fly este aplicabilă doar în vederile randate şi dacă opţiunea
Perspective este setată la Projection.

Pentru a începe navigarea, selectaţi comanda Fly din meniul derulant Window sau daţi click
pe icon-ul corespunzător. După lansarea comenzii Fly, cursorul îşi modifică forma; vezi
imaginea de mai jos.

Imediat după mişcarea cursorului, lângă acesta apare o săgeată care indică direcţia de
navigare. Pentru a opri procesul de navigare, selectaţi comanda Interrupt sau apăsaţi tasta
Esc.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 127


Eliminarea semnalului sonor dintr-un model
Un semnal sonor indică fitinguri sau suduri incorect aplicate.
În modelele care conţin fitinguri sau suduri incorecte se va emite un semnal sonor atunci când
se deschid vederile modelului. Se recomandă ca aceste semnale sonore să fie eliminate.
Acest lucru se poate realiza prin înlăturarea profilurilor (unul câte unul) şi prin apăsarea
butonului <Undo>. Profilul şi celelalte obiecte vor reveni la modelul cu semnal sonor atunci
când un profil este sudat sau ajustat incorect.

Verificarea cu ajutorul extraselor


Informaţiile conţinute în modele pot fi transmise în extrase. Aceste informaţii pot consta în liste
ale desenelor, ale şuruburilor, ale pieselor etc. Extrasele pot conţine informaţii provenite de la
anumite piese selectate sau de la întregul model, această modalitate de verificare fiind foarte
comodă. Printre altele, puteţi genera extrase ale:
• listelor şuruburilor, piuliţelor, şaibelor, materialelor
• listelor de identificare (ID list), principala caracteristică a acestor liste fiind aceea că rândurile
care conţin profilele pot fi selectate. Prin urmare, profilul va fi evidenţiat în model. Această
opţiune poate fi utilă în cazul în care un profil este greu de localizat.
• listelor proprietăţilor definite de utilizator, pentru a verifica dacă s-a efectuat operaţia de
scurtare pentru profilurile corecte.
Vezi, de Pentru mai multe informaţii, vezi fişierul Tekla Structures.pdf din directorul
asemenea
disk:\TeklaStructures\version\environments\europe\pdf.
Extrasele pot fi generate după cum urmează:
• Selectaţi Tools > Numbering > Full
• Selectaţi File > Reports sau daţi un click pe icon-ul alăturat. Selectaţi un extras şi daţi
click pe „Create from all” (creare pentru tot modelul) sau „Create from selected” (creare
pentru elementele selectate). Daţi click pe Show pentru ca extrasul să se afişeze pe
ecran.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 128


1.35 Catalogul profilelor
Selectaţi File > Catalog > Profile > Modify... sau daţi click pe icon-ul alăturat pentru a
deschide catalogul profilelor; va apărea următoarea casetă de dialog:

Structura În Tekla Structures, profilele sunt afişate în aşa-numita structură arborescentă. Profilele
arborescentă
sunt grupate în funcţie de reguli precum tipul profilului (de exemplu, profile I) şi subtipul
profilului (de exemplu, HEA). În arbore, diferite icon-uri reprezintă tipurile profilelor,
regulile şi profilele:

Icon Indică
Regula tipului profilului. Diferitele icon-uri indică diferite tipuri.
Regula
Profil de bibliotecă
Profil parametric

Catalogul profilelor este setat astfel încât profilele să poată fi localizate şi selectate cu
uşurinţă.
Filter Câmpul Filter reprezintă filtrul pentru tipurile profilelor. De exemplu, dacă introduceţi L* şi
, se vor afişa doar denumirile profilelor care încep cu litera „L”.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 129


Acum puteţi selecta profilul dorit, iar denumirea şi detaliile profilului selectat vor fi afişate în
caseta de dialog.
Profile type Secţiunile transversale disponibile ale profilelor.
Profile Tab-ul General afişează informaţii despre tipul profilului şi dimensiuni. Tab-ul Analysis
properties
afişează informaţii privind proprietăţile profilului şi este utilizat la analiza construcţiei, ca de
exemplu, la verificarea proiectării atunci când se calculează conexiunile. Tab-ul User attributes
se foloseşte la vizualizarea şi atribuirea proprietăţilor definite de utilizator profilului.
Valorile înălţimii şi lăţimii, h şi b, au semnificaţii speciale în „User defined profiles”. Aceste
valori trebuie să corespundă exact valorilor reale ale secţiunii transversale a profilului, în caz
contrar, pot apărea probleme la aplicarea componentelor. Valorile înălţimii şi ale lăţimii sunt
luate în considerare şi la aplicarea deplasărilor la dreapta/la mijloc/la stânga.
Update Stochează toate modificările în memorie. Modificările aduse catalogului se stochează
permanent doar dacă se apasă butonul <OK>.
OK Stochează modificările aduse catalogului şi îl salvează pe hard disk. Va apărea o casetă de
dialog pentru confirmarea acţiunii de salvare. Catalogul modificat al profilelor va fi salvat în
directorul modelului curent şi va fi disponibil doar pentru respectivul model. Pentru ca acest
catalog să fie disponibil pentru toate modelele, copiaţi fişierul catalogului (profdb.bin) în
directorul TS.

Cancel Butonul <Cancel> se foloseşte la închiderea casetei de dialog fără salvarea modificărilor;
modificările efectuate anterior prin apăsarea butonului <Update> nu vor fi salvate.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 130


Editarea profilelor în catalog
Folosind această funcţie, puteţi edita parametrii profilelor existente.
Etape • În coloana „Value”, cotele pot fi modificate printr-un click pe câmpul de date
• După efectuarea tuturor modificărilor, daţi click pe <Update> şi pe <OK>.

Ştergerea profilelor din catalog


Etape • Selectaţi profilul care trebuie şters şi daţi click dreapta
• Selectaţi opţiunea Delete profile
• Apăsaţi pe <OK> şi confirmaţi ştergerea; profilul va fi eliminat din catalog.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 131


Adăugarea profilelor în catalog
Adăugarea unei grinzi-dulap, RHS80*40*6.3.
Etape • Selectaţi un profil existent care să corespundă cel mai bine noului profil
• Daţi click dreapta
• Selectaţi opţiunea Copy profile

Se adaugă profilul grindă-dulap copiat, cu denumirea RHS80*40*6 COPY

• Acum puteţi edita denumirea profilurilor şi introduce valorile corecte în câmpul „Value”
• Daţi click pe <Update> şi pe <OK>

Vezi, de Pentru informaţii privind baza de date a profilelor, vezi Tekla Structures.pdf din director sau
asemenea
consultaţi Tekla Structures Online Help.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 132


1.36 Utilizarea profilurilor parametrice definite de utilizatori
În Tekla Structures sunt puse la dispoziţie multe profile parametrice definite de utilizatori. De
exemplu, un profil de jgheab sau o sferă, ca în imaginile de mai jos:

Profilele parametrice definite de utilizatori nu sunt bare poligonale; nu pot fi


desfăşurate şi nu se poate crea un model plat al acestora!

Şi profilele de bibliotecă includ multe profile parametrice:

În acest capitol ne vom concentra doar pe profilele parametrice definite de utilizator.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 133


Selectarea unui profil parametric
Pentru a selecta un profil parametric definit de utilizator, selectaţi directorul Others din
catalogul profilelor:

Selectaţi un profil parametric definit de utilizator şi introduceţi valorile corecte, apoi daţi click pe
<Apply> şi pe <OK>.
Pentru a identifica profilele parametrice definite de utilizator care sunt
disponibile, folosiţi săgeţile Up (sus) şi Down (jos) de pe tastatură.

Vezi, de Pentru mai multe informaţii despre profilele parametrice şi o listă cu exemple, vezi fişierul
asemenea
Tekla Structures Help.

Schiţarea profilurilor parametrice


Tekla Structures include un Sketch Editor (funcţie de editare a schiţelor) pentru secţiunile
transversale, pe care îl puteţi utiliza pentru a vă crea propriile secţiuni transversale ale
profilelor. Secţiunile transversale schiţate sunt parametrice, aşadar le puteţi schimba cotele de
fiecare dată când le utilizaţi într-un model.
Vezi, de Pentru informaţii privind Sketch Editor, vezi fişierul Tekla Structures.pdf din directorul
asemenea
disk:\TeklaStructures\version\environments\europe\pdf.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 134


1.37 Baza de date a materialelor
Pentru a deschide caseta de dialog, selectaţi File > Catalog > Materials > Modify... sau daţi
click pe icon.

Toate categoriile sunt grupate. Astfel, categoriile de oţel sunt listate în grupul „Steel”,
categoriile de beton se află în grupul „Concrete” etc.

Pentru a adăuga o categorie de oţel:


Etape Selectaţi Steel şi daţi click dreapta, după care selectaţi Add Grade.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 135


Denumirea implicită a noii categorii adăugate este Material 1. Pentru a o redenumi, daţi click
pe denumire.

Nu folosiţi spaţii în denumirea categoriilor. Se recomandă, de exemplu,


utilizarea caracterului „_”.

Toate materialele din grupul Concrete vor fi evidenţiate în culoarea albastru deschis atunci
când solicitaţi informaţii privind ansamblul prin comanda Inquire > Assembly.
Dacă doriţi să folosiţi culorile galben şi roşu pentru categoria Concrete, ştergeţi categoriile din
grupul Concrete şi adăugaţi-le grupului Miscellaneous (Diverse).

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 136


1.38 Sugestii
Tekla Structures Help
Sistemul de asistenţă al Tekla Structures este orientat către sarcini şi uşor de utilizat. Setarea
este adaptată sistemului Windows. Pentru a deschide caseta de dialog Help, apăsaţi pe F1
sau selectaţi Help > Tekla Structures Help F1.

Tab-ul Contents Fereastra sistemului de asistenţă online este împărţită în două.


Partea stângă este utilizată pentru căutare şi conţine subiectele sortate, iar partea dreaptă
afişează conţinutul subiectelor; adeseori fiind adăugat un exemplu. Partea stângă a ferestrei
este organizată foarte clar şi conţine la început o explicaţie privind modul de funcţionare a
sistemului de asistenţă. În continuare, apar 9 grupuri principale.
Dacă apăsaţi pe simbolul „+” din faţa unui grup principal se deschide conţinutul grupului. De
exemplu, grupul principal Modeling este împărţit în mai multe sub-grupuri.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 137


Astfel, puteţi naviga printre subiectele despre care doriţi să aflaţi mai multe informaţii. De
exemplu, doriţi să aflaţi care sunt setările care afectează numerotarea modelului?

Dacă daţi click pe un subiect, se vor afişa informaţii detaliate despre acesta în partea dreaptă
a casetei de dialog.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 138


Tab-ul Index Câteodată poate fi dificil de obţinut rapid informaţiile de care aveţi nevoie. De aceea,
sistemului i s-a adăugat tab-ul Index.

În tab-ul Index se poate introduce un cuvânt-cheie. Toate subiectele relevante despre


cuvântul-cheie sunt afişate în ordine alfabetică. Daţi dublu click pe subiect pentru a se afişa
informaţii detaliate despre acesta în partea dreaptă a casetei de dialog.
(Obţineţi acelaşi rezultat dacă selectaţi subiectul şi apăsaţi pe butonul Display.)
Tab-ul Search În sistemul Help există şi o funcţie Search (de căutare).

În tab-ul Search, introduceţi un cuvânt-cheie şi apăsaţi pe List Topics.


Se afişează toate subiectele care conţin cuvântul-cheie. Daţi dublu click pe subiect sau
selectaţi subiectul şi apăsaţi pe butonul Display pentru a vizualiza informaţiile detaliate.
Aveţi de asemenea, posibilitatea de a utiliza caractere de înlocuire: „*” sau „?”. De exemplu,

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 139


dacă introduceţi num*, se vor căuta toate cuvintele care încep cu „num” – number,
numbering, numbers etc. Dacă introduceţi pla?e se vor afişa toate subiectele care conţin
cuvintele plane, place şi plate.
De asemenea, puteţi utiliza operatori de tip BOOLEAN (AND, +, OR, NOT, -, NEAR) cu funcţia
Search.
De exemplu: căutarea subiectelor care conţin cuvintele „number şi „name”: căutaţi number
and name (number + name).
Tab-ul Dacă aţi găsit un subiect pe care credeţi că îl veţi consulta des, puteţi să îl adăugaţi în lista de
Favorites
favorite („Favorites”). Pentru aceasta, selectaţi tab-ul Favorites şi daţi click pe butonul <Add>
din partea inferioară a casetei de dialog.

Documente standard
Există un document standard care conţine informaţii suplimentare pentru mai multe subiecte.
Acesta se numeşte TeklaStructures.pdf şi este stocat în directorul:
disk:\TeklaStructures\version\environments\europe\pdf.

Xtranet Construsoft
Pe site-ul Construsoft (www.construsoft.com), toţi clienţii se pot loga în secţiunea Xtranet.
Toţi clienţii pot solicita acest serviciu. După înaintarea solicitării, veţi primi un e-mail care vă va
anunţa că aţi fost adăugat în baza de date. Din acel moment veţi avea acces la secţiunea
Xtranet; în această secţiune se găsesc documente şi fişiere utile care pot fi descărcate. Veţi fi,
de asemenea, ţinut la curent cu privire la noile documente care pot fi descărcate şi la
modificări.
De asemenea, veţi găsi informaţii privind întrebările cel mai des întâlnite ale clienţilor
(Frequently Asked Questions). Aşadar, logaţi-vă cu regularitate!!

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 140


1.39 Exemple de componente
Mai jos găsiţi câteva exemple ale celor mai utilizate componente:

End Plate (144)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 141


Two sided end plate (142)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 142


Stiffened end plate (27)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 143


Partial stiff end plate (65)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 144


Bolted gusset (11)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 145


TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 146
Central gusset (169)

Înşurubat Sudat

Column seating (39)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 147


Cranked beam (41)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 148


Haunch (40)

Joining plates (14)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 149


Stub (28)

Column - 2 beams (3)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 150


Footplate (1004)
Această componentă include o opţiune de creare a uneia sau a mai multor plăci de
completare.

Placă de completare

Footplate (1029)
Cu setarea „standard”, placa de bază este creată cu un palier incluzând găuri pentru cuie.
Placa de bază singură este, de asemenea, o opţiune (palierul t=0), cu sau fără găuri de
injecţie. Se pot adăuga şi plăci de rigidizare suplimentare.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 151


.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 152


Stiffeners (1003)

Stub (1011)

Utilizaţi opţiunea de ştergere a şuruburilor de pe tab-ul Bolts pentru a stabili găurile din
consolă.

End plate (1002)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 153


Stanchion weld (85)

Round tube (23)

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 154


Bolts in a part (1006)

Manlock column (1032)

setare standard setare inimă

setare talpă

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 155


Manlock beam (1033)

setare standard setare inimă

setare talpă

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 156


Array of objects (29) -Şir de obiecte

Utilizaţi această componentă pentru a copia cu uşurinţă obiectele modelului.

un cadru

copiat

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 157


Dacă modificaţi obiectele originale, de exemplu, un stâlp, Tekla Structures modifică şi
obiectele copiate.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 158


1.40 Shortcut-uri rezervate în Tekla Structures:
Editor de model
Comandă Comandă
a Personalizare bare de instrumente m Move > Translate
c Copy > Translate n Numbering > Full
e Deschiderea directorului modelului o Ortho
f Phase manager q Creare plan de tăiere
g Redesenare toate elementele s Smart Select
h Funcţie de evidenţiere t Xsnap
i Informaţii despre ansambluri u Actualizare toate elementele
k Informaţii despre obiecte v Selecţia punctului de rotaţie
l Lista desenelor w Wizard

Comandă Comandă
1 Creare desen piesă unică 3 Creare desen de ansamblu
2 Creare plan de montaj 4 Creare desen plan armare

Comandă Comandă
Enter Repetare ultima comandă Alt + p Imprimare
Alt + Proprietăţi Ctrl + c Anulare ultima selecţie
Enter poligonală
Home Mărirea iniţială Bara Finalizarea introducerii
spaţiu poligonului

Comandă Comandă
Ctrl + a Selecţie toate obiectele Shift + k Proprietăţi stâlp
Shift + b Şurub Shift + l Proprietăţi grindă
Shift + c Copy > With 3 points Shift + m Move > With 3 points
Shift + f Ajustare Shift + z Decupare liniară
Shift + h Linie de construcţie

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 159


Comandă Comandă
Ctrl + b Vederi denumite Ctrl + m Mutare
Ctrl + c Copiere Ctrl + p 2D / 3D
Ctrl + f Găsire componentă Ctrl + w Sudură

Editor de desen
Comandă Comandă
a Personalizarea barelor de instrumente l Listă desene
b Desenare alb-negru m Mutare obiecte
c Copiere multiplă obiecte o Ortho
e Deschidere directorul modelului s Smart Select
f Phase manager t Xsnap
j Închidere desen u Actualizare toate elementele
o Inquire > Object z Mărire

Comandă
Ctrl + b Deschidere listă vederi denumite
Alt + Enter Proprietăţi
Home Mărirea iniţială
Enter Repetare ultima comandă
Ctrl + Page Up Deschidere desen anterior
Ctrl + Page Down Deschidere desen următor
Shift + A Simbol asociativ

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Modeling Pagina 160