P. 1
Conditii de Admisibilitate CEDO

Conditii de Admisibilitate CEDO

|Views: 194|Likes:
Published by Emi Vicovan

More info:

Published by: Emi Vicovan on May 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2015

pdf

text

original

Condi ii de admisibilitate a plângerilor la CEDO

Senator Lines GmBH ‡ adeziunea for at a UE la CEDO ‡ Recurs prejudicial la CJCE .Act comunitar colectiv sau individual al unuia din membri UE: Ste Guerin Automobile c. CE .UE nu e parte CEDO: CFDT c. 15 state ale UE. nu competan ratione personae) .Plângeri îndreptate contra CE sau statelor membre UE ‡ Inadmisibile ( competen ratione materiae. victim .

‡ CEDO recunoa te transferul de competen e de la organiza ii interna ionale ‡ Excep ii: ± Actes na ionale de executare a dreptului comunitar derivat: E. MB . Tete c. Fran a ± M surii na ionale de aplicare a dreptului comunitar originar: Matthews c. Cantoni c. Fran a.

Askarov c. sentin a cu moartea) ‡ Nu au avut ini ial for constrâng toare asupra statelor ‡ Soering c. Chamaiev c. Rusia. Chahal c. Suedia.M suri provizorii ‡ Interven ia Cur ii pe lâng guverne. pentru a suspenda executarea unei decizii judec tore ti prin care s-ar aduce atingere unor drepturi. MB. efectele acesteia putând fi ireversibile ( extr darea. Turcia. Cruz Varas c. Georgia . anterioar deciziei asupra admisibilit ii. Mamatkulov. expulzarea. MB.

34 poate fi constatat chiar dac riscul unei înc lc ri a exerci iului efectiv al dreptului la recurs nu este realizat (Olaechea Cahuas c. Turcia) . decizia asupra fondului ‡ Violarea art. Mostafa si al ii c.‡ Nerespectarea acestora limitarea exercit rii eficace a dreptului la un recurs individuaal si o violare a art. 34 CEDO ‡ Nu pot fi disociate de procedura în cadrul c reia sunt stabilite. Spania.

Loizidou c. Rusia. MB ‡ Acte externe cu efect extern: Bancovic c. Cipru c. Turcia. Italia. Ila cu ‡ Acte fa de state nemembre CEDO ± Actele agen ilor diplomatici: X c.RFG ± Actele de la bordul navelor. Turcia.Competen a ratione loci ‡ Jurisdic ia statului este ± Teritorial (Ilascu i al ii c. aeronavelor: Xhavara i al ii c. Moldova. Gillow c. 17state NATO ‡ Acte fa de alt stat membru CEDO control efectiv: Bancovic. MB. Fran a) ± extra-teritorial ‡ Acte luate intern cu efect extern: Soering c. Albania . Py c.

Turcia: extrateritorialitate art. Turcia.Competen a ratione loci ‡ Bancovic: limitarea extra-teritorialit ii: doar spa iul juridic al statelor contractante ‡ Ocalan c. 1 CEDO . Issa c.

ob inerea permisului auto . Italia). MB) ‡ Inadmisibile: dreptul la autodeterminare. extr darea (Soering c. Protocoale ‡ Drepturi indirecte protec ia prin rico eu : dreptul la un mediu s n tos (Guerra c.Competen ratione materiae ‡ Drepturi directe CEDO.

Irlanda ± Competen a Cur ii fa de acte na ionale luate pentru aplicarea dreptului comunitar ± Prezum ia de compatibilitate cu CEDO a m surilor na ionale de aplicare a dreptului comunitar ± Protec ia echivalent a drepturilor fundamentale .Competen ratione materiae ‡ Acte na ionale de aplicare a dreptului comunitar: Bosphorus Airways c.

3. România art. Germania). nu decizia de consfin ire a ingerin ei .Competenta ratione temporis ‡ Fapte posterioare intr rii în vigoare a CEDO fa de statul în cauz + 3 septembrie 1953 ‡ CEDO nu se aplic retroactiv (Prin ul Hans Adam II de Liechtenstein c. 1) faptele constitutive ale ingerin ei. Smoleanu c. Turcia art. 2. Varnava c. 1 Prot. excep ie: faptele .violare continu (Papamichalopoulos c. Cipru.

Turcia) ± Victime poten iale (Burden. Austria) ± Situa ie f r posibilitate de recurs( Varnava c. Burden c. Fran a) ± Actul. MB) . c.Termenul de 6 luni ‡ În corelare cu epuizrea c ilor interne de atac decizia intern definitiv (A. decizia ingerin efectiv (Worm c. Fran a) ‡ accep iune european : ± cunoa terea efectiv i suficient a deciziei (Baghli c.

Epuizarea prealabil a c ilor de recurs interne ‡ Condi ie valabil pentru plângerile individuale i etatice ( Austria c. Belgia) . Artico c. Italia) ‡ Cutum interna ional ( De Wilde i al ii c. Italia) ‡ Subsidiaritatea mecanismului european ( Handyside c. MB) ‡ Flexibilitatea obliga iei de epuizare a c ilor de recurs ( Guzzardi c. Italia) ‡ Excep ii ale regulii (Riad i Idiab c. Belgia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->