Sunteți pe pagina 1din 1

c 

 

 
 

c 
 
     
    

Guvernatorul Băncii Na ionale nu crede că ie irea din criză este atât de aproape, precum
crede Emil Boc. Parerea este împărta ită i de ambasadorul Fran ei la Bucure ti, Henri
Paul, care consideră că economia României este în faza de depresie.

Isăerscu a primit de la Pre edintele Rfan ei ordinul na ional al Legiunii de Onoare. Nicolas
Sarcozy l-a medaliat pe Guvernatorul BNR cu cea mai înaltă distinc ie pentru locul pe care îl
ocupă în guvernan a economică europeană.