Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE DESCHIDERE DE CONT

S.C, Trezoreria Negreşti Oas

Loc Nr /

Cod Fiscal Cont

Nr /
VIZA SEF SERVICIU TREZORERIE

CĂTRE
TREZORERIA NEGREŞTI OAS

Va rugam a dispune deschiderea pe seama S.C. S.R.L. a

contului 5069 din care se vor efectua operaţiuni de înregistrare in conformitate c


prevederile Ordonanţei 120/31.09.1999.

In acest scop prezentam fisa cu specimenele de semnaturi care angajează efectuarea


operaţiunilor din cont.

Nr. crt. Numele si prenumele Funcţia Prima sau a Specimenul de


dua semnătura semnătura

Conducătorul societăţii L.S Cond.copm.Financiar Contabil