Sunteți pe pagina 1din 1

Staţiunea pentru Cercetări Ecologice Sulina (Delta Dunării)

În anul 1954, în vederea derulării cercetarilor hidrobiologice din Delta Dunării, Academia Română
decide înfiinţarea unui centru de cercetări ecologice în localitatea Sulina. Aflat iniţial în imobilul
Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos, sediul staţiunii este mutat ulterior într-un spaţiu mai mare şi
modernizat, astfel încât în prezent staţiunea dispune de laboratoare, mini-bibliotecă şi sală de conferinţe, spaţii
de cazare, bucătărie, grupuri sanitare.

Staţiunea pentru Cercetări Ecologice Sulina în anul 1994

După infiinţarea Asociaţiei Internaţionale pentru Studiul Dunării (IAD, 1956) cu care Academia
Română a colaborat încă din primul moment, programele de cercetare ale Lab. de Ecologie Acvatică au fost
elaborate în concordanţă cu cerinţele internaţionale si preocupările existente în bazinul hidrografic al Dunării.
În acest cadru, cercetările de lungă durată întreprinse în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării au permis
evidenţierea modificărilor survenite în structura şi funcţionalitatea biocenozelor acvatice sub influenţa
impactului antropic, rezultatele obţinute fiind deosebit de valoroase în contextul schimbărilor globale actuale.

Întrunirea Comitetului Director al IAD în anul 2000, Sulina

S-ar putea să vă placă și