Sunteți pe pagina 1din 4

Sistemul de plati

In economia de piata, operatiunile de plati constituie un circuit vital, fluxurile


platilor reprezentand, de fapt, fluxul resurselor ce revin sau sunt atribuite oricarei entitati
economice sau sociale si functie de care depinde evolutia, mentinerea sau eliminarea,
diminuarea sau dezvoltarea activitatilor si a potentialului lor.
In derularea platilor au existat modalitati, de mult revolute, in care punga de
galbeni era inmanata beneficiarului platii. Astazi lumea este dominata de prezenta
bancilor, in marea majoritate a relatiilor de plati. In tarile dezvoltate in contemporanitate
s-a incheiat de mult “bancarizarea”, proces in care cvasitotalitatea firmelor si persoanelor
au conturi deschise la banci, ceea ce permite efectuarea platilor prin transferuri sau
viramente intre conturile bancare.
Pe masura introducerii tehnologiilor noi bazate pe telematica si a progresului
economic, au fost reconsiderate instrumentele traditionale de plata, cecul si cambia, prin
alinierea lor la cerintele transferului electronic de fonduri. Astfel, evolutia instrumentelor
de plata se caracterizeaza prin diminuarea accelerata a documentelor suport-hartie si
cresterea rapida a dispozitiilor de plata exprimate prin mesaje electronice.
Perfectionarea relatiilor de plati implica accelerarea de plati prin rapiditatea
transmiterii mesajelor de plati. Astfel, de la o faza initiala, in care mesajele de plati
ordonate de platitori se inmagazineaza un timp pana se creeaza facilitatile de transmitere
(sistemul OFF LINE), se tinde sa se dezvolte sistemele in care transmiterea mesajelor de
plati catre banci sa se faca in mod continuu (sistemul ON LINE), iar pentru platile de
talie mare, si mai ales pentru cele ce se deruleaza pe plan international, sa se asigure
decontarea in timp real, respectiv intrarea sumei in contul beneficiarului sa fie simultana
cu dispunerea platii de catre titularul platii.
Accelerarea platilor in economie este strans legata de progresul sistemelor de
compensare interbancara. In procesul de efectuare a platilor prin dispozitiile clientilor
transmise spre executie, bancile contracteaza datorii reciproce, care se compenseaza
zilnic, in proportie covarsitoare, iar plata soldurilor remanente asigura, in fapt, stingerea
integrala a tuturor platilor intrate in compensatie.
Astfel, bancile, in calitatea lor de intermediari financiari au un dublu rol: pe de o
parte, emit propriile lor titluri, negociabile, in scopul mobilizarii activelor monetare
disponibile in economie, iar pe de alta parte, achizitioneaza pe cele emise de agentii
nebancari, plasand, astfel, o parte din resursele mobilizate.

Proiectul Sistemul Electronic de Plati (SEP)

Prima etapa a procesului de modernizare a sistemului national de plati, proiectat


de Banca Nationala a Romaniei (1995-1998) a avut ca principale obiective modernizarea
sistemului de plati pe suport hartie, intarirea capacitatii BNR de a implementa politica
monetara prin intermediul mijloacelor de supraveghere a lichiditatii pe parcursul zilei
precum si stabilirea bazei care sa permită tranzitia spre o societate predominant fara
numerar.
Cea de a doua etapa a procesului de modernizare are ca obiective generale:
• facilitarea dezvoltarii economiei prin sporirea securitatii si a eficientei sistemului de
plati interbancare;
• trecerea la o societate predominant fara numerar;
• stabilirea unei baze legale bine fundamentate pentru sistemele de plati de importanta
sistemica si pentru sistemele de decontare a tranzactiilor cu valori mobiliare.
Proiectul privind implementarea Sistemului Electronic de Plati (SEP) reprezinta o
conditie absolut necesara pentru atingerea acestor obiective. Finantarea acestui proiect
este asigurata atat din surse Phare – 10.000.000 € cat si din surse interne, TransFonD
asigurand, in numele comunitatii bancare din Romania, finantarea proiectului cu
5.000.000 € (pentru infrastructură tehnica a SEP si achizitionare si dotare a locatiilor
SEP– principala şi secundara).
Sistemului Electronic de Plati, care va contribui la dezvoltarea economiei in
general si, in particular, la dezvoltarea sectorului bancar atat prin fluidizarea sporita a
platilor in sistem cat si prin reducerea perioadei de decontare si a costului de procesare al
platilor interbancare, va avea urmatoarele componente:
• RTGS – Real Time Gross Settlement system – sistemul de decontare pe baza bruta in
timp real;
• ACH – Automated Clearing House – casa de compensare automata
• GSRS – Government Securities Registration and Settlement – sistemul de inregistrare si
decontare a titlurilor de stat;
• Sistemul de Back-up si recuperare in caz de dezastre
De asemenea, implementarea SEP va determina adoptarea unui cadru legal si
contractual clar definit cu privire la participarea la sistemul interbancar de plati precum si
completarea cadrului legal cu prevederi referitoare la transferurile electronice de fonduri,
in special prin adoptarea cerintelor legale din Uniunea Europeana in domeniul sistemelor
de plati si de decontare a valorilor mobiliare. Ca rezultat al cooperarii in sectorul bancar,
TransFonD detine un rol cheie in implementarea SEP, avand in vedere faptul ca
TransFonD va asigura managementul tehnic al sistemului.
RTGS – Sistemul de Decontare pe Baza Bruta in Timp Real
In cadrul acestui sistem atat procesarea cat si decontarea instructiunilor de transfer
a fondurilor se desfasoara continuu si pe baza bruta (bucata cu bucata). O plata va fi
considerată finala in momentul decontarii sale in sistemul RTGS.
Sistemul cu decontare bruta in timp real,RTGS va procesa zilnic instructiunile de
tip transfer credit de mare valoare sau urgente si, in situatii bine definite, instructiuni de
tip direct debit pentru decontarea pozitiilor nete calculate de casele de compensare
interbancare si decontarea transferurilor aferente tranzactiilor cu titluri de stat. Operatorul
tehnic al acestui sistem va fi TransFonD, in calitate de agent al BNR.
Sistemul va procesa plati in moneda nationala, urmand ca ulterior sa fie initiate
aranjamente tehnice care să permită migrarea la euro. Decontarea este efectuata in limita
disponibilitatilor existente in conturile de decontare ale participantilor. Sistemul RTGS va
asigura decontarea pozitiilor nete inregistrate si transmise zilnic de catre VISA si
EUROPAY (pentru tranzactii cu carduri in moneda nationala), de catre Societatea
Nationala de Compensare, Decontare si Depozitare a Valorilor Mobialiare si de catre
Bursa de Valori Bucuresti.
Sistemul a devenit operational la 8 aprilie 2005. In prima sa luna de operare,
sistemul a functionat fara perturbari, numarul mediu al tranzactiilor procesate zilnic prin
sistem fiind de 3643, cu o valoare medie zilnica de 44052 miliarde lei, respectiv 1,2
miliarde euro, cu un maxim de 2,4 miliarde euro. Se poate aprecia ca numarul si valoarea
tranzactiilor aferente platilor de mare valoare au crescut dupa operationalizarea
sistemului RTGS cu 50% fata de anul 2004 ( plati de mare valoare, medie zilnica 28 085
miliarde ROL – 0,76 miliarde EUR, numar tranzactii zilnice 2700)
ACH – Casa Automată de Compensare
Sistemul ACH este proiectat sa asigure procesarea instructiunilor de plata de mica
valoare intre institutiile de credit si in relatia cu Trezoreria Statului si initierea decontarii
finale si irevocabile a rezultatelor compensarii multilaterale prin sistemul RTGS.Sistemul
ACH va procesa urmatoarele tipuri de instructiuni de plata de mica valoare in format
electronic.
• transfer credit;
• debit direct.
ACH va permite implementarea ulterioara a unor module care sa realizeze :
• compensarea platilor efectuate pe baza instrumentelor de plata de debit (cecuri, cambii,
bilete la ordin);
• compensarea operatiunilor cu carduri.
Sistemul va permite configurarea numarului, duratei si orei de inceput a sedintelor de
compensare, asigurand pentru inceput 3 sedinte de compensare.
Acest sistem a devenit operational la 13 mai 2005, iar dupa primele doua
saptamani de la operationalizare numarul mediu zilnic al tranzactiilor procesate este de
191 000, in valoare medie zilnica de 4886 miliarde lei, fata de 154 000 tranzactii in
valoare de 7588 miliarde lei in anul 2004, inregistrand o crestere cu circa 50%.
GSRS – Sistemul de Inregistrare si Decontare a Titlurilor de Stat
Sistemul de inregistrare si decontare a titlurilor de stat, ca parte componenta a
Sistemului Electronic de Plati, va tine evidenta emisiunilor de titluri in circulatie (functie
de registru) va asigura decontarea operatiunilor cu titluri de stat cu respectarea
principiului “livrare contra plata”.
Sistemul de inregistrare si decontare a titlurilor de stat se va afla in
interdependenta cu ACH si RTGS, gestionând garanţiile sub forma titlurilor de stat
aferente ACH, precum şi operatiunile REPO intraday aferente RTGS.
Sistemul de recuperare in caz de dezastre
Necesitatea asigurarii continuitatii activitatii in caz de avarie, justifica oprtunitatea
conceperii si implementarii unui sistem de back-up si a unui centru de recuperare in caz
de dezastru.
In ceea ce priveste conditia de continuitate a activitatii sistemului in caz de
intrerupere a functionarii centrului primar, echipa proiectului a luat in considerare
implementarea unui centru de procesare alternativ, astfel incat procesarea sa poata fi
reluata intr-un interval de timp foarte scurt, care sa nu perturbe activitatea de plati
interbancare si managementul lichiditatii la nivelul participantilor.
In ceea ce priveste avantajele pe care le are noul sistem electronic de plati, trebuie
precizat ca, pe langa avantajele operationale dintre care enumeram un mai bun
management de risc si de lichiditate, cresterea eficientei si operativitatii activitatii de
plati, precum si gradul de securizare sporit al tranzactiilor interbancare, se adauga si
adoptarea unei noi politici de comisionare a Bancii Nationale a Romaniei, favorabila
participantilor la cele trei sisteme.
Astfel, s-a decis reducerea treptata a comisioanelor aferente participarii la
Sistemul Electronic de Plati, luand in calcul perioada necesara pentru amortizarea
investitiilor realizate de comunitatea bancara din Romania pentru acest proiect. In acest
sens, operationalizarea sistemelor ReGIS si SENT a insemnat reducerea comisioanelor
aferente tranzactiilor procesate şi decontate prin aceste sisteme cu 25 la suta fata de
comisioanele practicate pana la acest moment, urmand a se analiza posibilitatea de a
aplica o alta reducere la cuantumul acestora in viitorul apropiat cu aproximativ 33 la suta.
Acest lucru ar semnifica exonerarea de plata a primitorului platii, cu efect benefic asupra
tuturor recipientilor de plati în general, si a Ministerului Finantelor Publice in special.
In final, putem concluziona ca un sistem modern de plati, cu atat mai mult unul
fara numerar si de interes national, este rezultatul interactiunii unor institutii social-
economice, precum moneda nationala, aranjamentele contractuale sau prin efectul legii
avand ca scop intermedierea financiara, in general, inclusiv casele de compensatie
interbancare, banca centrala si mecanismele de interventie si protectie ale societatii
referitoare la aceste elemente ale comertului cu bani.