Sunteți pe pagina 1din 6

DISCIPLINA:EDUCATIE TEHNOLOGICA

CLASA:a V a
MODULUL 2
PROFESOR: PAUN ELENA-MIHAELA
DATA: 5.05.2011

PROIECT DE LECTIE

TEMA: PROTECTIA CONSUMATORILOR

1.NECESITATEA STUDIERII TEMEI


Statul roman ii protejeaza pe cetateni in calitatea lor de consumatori,atat prin stabilirea
cadrului legal necesar pentru promovarea drepturilor legitime si fundamentale cat si prin
edificarea unui sistem institutional capabil sa supravegheze respectarea regulilor adoptate.

Lectia ofera elevilor in calitatea lor de consumatori un minim de cunostiinte si indrumari


necesare orientarii la solutia de pe piata a produselor si a serviciilor sigure si de calitate,care
sa nu le puna in pericol viata,sanatatea,securitatea sau interesele economice.
2.STRUCTURA CONTINUTULUI LECTIEI

CONSUMATORI

PROTECTIA CONSUMATORULUI

LEGEA NR 11/1994- lege pentru protectia consumatorului

De a fi despagubit
DREPTURI

De a fi protejat De a fi informat De a avea acces in


correct,complet si piete
precis
3.EXPERIENTA ANTERIOARA DE INVATARE A ELEVILOR

Experienta anterioara de Cuvinte cheie Resurse naturale


invatare a elevilor
1.elevii cunosc de la limba -consumator -manual
romana notiunea de -lege -plansa/flipchart
“consummator” -protectie -imagini prezentate pe
2.elevii cunosc din lectiile -drepturi videoproiector
anterioare modalitati de In limba engleza: -fise de lucru
evaluare a calitatii produselor -consumer
alimatare. -law
-protection
-rights

4.OBIECTIVE OPERATIONALE
Nr Capacitatea care se Comportamentul prin Conditii de Criterii
obiectiv urmareste a se dezvolta prin care elevul dovedeste a de
invatare la elev formarea capacitatii comportamentului reusita
respective
O1 Sa se cunosca notiunea de Prin definirea notiunii -fisa 90%
“consummator” de consumator individuala(caiet)
O2 Sa se argumenteze -prin precizarea -fisa de lucru 75%
necesitatea respectarii legii avantajelor oferite de
privind protectia Legea nr 11/1991-
consumatorului Legea privind
protectia
consumatorului
O3 Sa enumere drepturile -prin enumararea -fisa de lucru 80%
consumatorului drepturilor specificate
in lege
O4 Sa utilizeze corect termenii -pin cercatarea -fisa de lucru 80%
specificati privind protectia permanenta si prin -fisa de evaluare
consumatorului realizarea unor
situatii de
comnumicare cu
mesaje specifice
protectie
consumatorului
PROBA DE EVALUARE

Timp de lucru:10 minute


Continutul itemului timp Puncte
MIN MAX
O1 Citeste enuntul d emai jos si incercuieste litera “A” daca 2’ 1,5 2
apreciati ca enuntul este adevarat sau”F” daca este fals:
“Consumatorul este persoana care dobandeste,utilizeaza
sau consuma produse obtinute de agenti economisti sau
care beneficiaza de servicii protejate de acestia”;
O2 Alege raspunsul correct: 2’ 0,5 1
Legea care reglemanteza drepturile consumatorului este:
a)Legea nr11/1995
b)Legea nr11/1994
O3 Enumera patru drepturi ale consumatorului 4’ 3 4
O4 Identifica si subliniaza termenii specifici Legii privind 2’ 1,5 2
protectia consumatorului :
Protejare,informare,colorare,despagubire,turnare,dezvoltare
piata,amenajare.

Barem de corectare si notare:


Se acorda un punct din oficiu
I1 1-A(2 puncte)
I2 b(1 punct)
I3: de a fi protejat,de a fi informat,de a fi despagubit,de a avea acces la piata(4x1=4 puncte)
I4 protejare,informare,despagubire,piata(0,5x4=2 puncte)
STRATEGII DIDACTICE
SECVENTA INTRODUCTIVA
ETAPE DE INSTRUIRE:
Timp 3’
PROFESOR:-verifica prezenta
-verifica mijloacele de invatare
-cere elevilor sa preagteasca caietele,pixurile,creioanele
ELEV:-pregateste caietul creionul
-asculta indicatiile profesorului
ARII DE CONTINUT:Modulul “Produse alimentare de origine vegetala si animala”
METODE DE INVATARE:-conversatia introductive
-explicatia
FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITATII:
PROFESOR:frontal
ELEV:colectiv
VERIFICAREA CUNOSTIINTELOR ANTERIOARE
ETAPE DE INSTRUIRE:
Timp 10’
PROFESOR:-adreseasa intrebari referitoare la:lectiile anterioare”Evaluarea calitatii
produselor”
ELEV:-asculta si raspunde la intrebarile adresate de catre professor.
METODE D EINVATARE:-descoperirea
-studiu de caz
FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITATII:
PROFESOR:frontal individual
ELEV:colectiv individual
CAPTAREA ATENTIEI SI COMUNICAREA TITLULUI LECTIEI NOI CU
PRECIZAREA OBIECTIVELOR
ETAPE DE INSTRUIRE
Timp 5’
PROFESOR:-face legatura cu lectiile trecute
-scrie titlul lectiei precizand necesitatea studierii.
ELEV:-noteaza titlul si este atent la expunerea profesorului
METODE DE INVATARE:-experimentul
-simularea
MIJLOACE DE INVATARE:tabla
FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITATII:
PROFESOR:-frontal
ELEV:colectiv
PRECIZAREA NOILOR CUNOSTIINTE
ETAPE DE INSTRUIRE:
PROFESOR:-Def. notiunile de:
1.consumator
2.argumenteaza importanta legii nr11/1994
3.enumera drepturile consumatorilo precizate in lege.
ELEV:obsserva si comenteaza materialul prezentat de professor
-noteaza in caiet notiunile prezentate
-pune intrebari
METODE DE INVATARE:-conversatie euristica
-descoperirea
-studiu de caz
-ciorchinele
-stiu,vreau sa stiu,am invatat
MIJLOACE DE INVATARE:-planse
-reviste
-fise de lucru
-pliante
FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITATII:
PROFESOR:-frontal individual
ELEV:-colectiv individual.
FEED-BACK SISTEMATIZAREA SI FIXAREA CUNOSTIITELOR
ETAPE DE INSTRUIRE:
TIMP 10’
PROFESOR:
1.cere elevilor sa defineasca notinuea de “consummator”
2.cere elevilor sa precizeze importanta Legii privind protectia consumatorului
3.cere elevilor sa enumere drepturile consumatorului,
ELEV:
-raspunde la intrebarile profesorului
-este atent la completarile facute de professor si colegi
-completeaza proba de evaluare.
METODE DE INVATARE:
-conversatia euristica.
MIJLOACE DE INVATARE:
-fise de evaluare
-planse
-reviste
FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITATII:
PROFESOR:frontal
ELEV:individual.