Neomodernismul (anii ‘60

)
GENERALITĂŢI


Reprezintă literatura creată de o serie de poeţi tineri şi pusă în legătură
cu modelul interbelic modernist.
Se regăseşte lirismul poeziei, imaginarul poetic, inovaţia lingvistică,
spontaneitatea limbajului şi a trăirilor, afectivitatea.
Se caracterizează prin respingerea formelor grave si prin redarea
temelor grave într-o manieră ludică, de joc, ce ascunde însă tragicul.