FISA POSTULUI

asistent farmacie

1. DESCRIEREA POSTULUI
1.1. DENUMIREA POSTULUI: Asistent Farmacist Principal 1.2. POZITIA DIN STATUL DE FUNCTII: 1.3. COMPARTIMENTUL (din organigrama): Unitatea de Desfacere Farmacia1.4. INCADRAREA IERARHICA A FUNCTIEI: Asistent Sef FARMACIE 1.5.ROLUL (SCOPUL) POSTULUI: Asigura indeplinirea sarcinilor ce revin FARMACIEI in domeniul aprovizionarii, administrarii, conservarii si eliberarii medicamentelor de uz uman, parafarmaceutice, produse cosmetice si naturiste.

2. ATRIBUTII GENERALE, SPECIFICE SI PE LINIA ASIGURARII CALITATII
2.1. ATRIBUTII GENERALE: 
este obligat sa cunoasca prevederile legilor si normelor ce reglementeaza activitatea pe profil si sa actioneze pentru aplicarea lor cu strictete in munca specifica de aprovizionare si desfacere a medicamentelor de uz uman, specifice drogheriilor; are datoria de a lua masurile necesare pentru organizarea activitatii la nivel superior, si pe baza criteriilor de calitate si eficienta; actioneaza impotriva actelor de indisciplina, a lipsei de raspundere, a neglijentei si a oricaror fapte care isi pot pune amprenta negativ asupra bunei desfasurari a activitatii in ansamblul sau ; este obligat sa-si insuseasca permanent elementele de noutate in domeniul farmaceutic ; respecta ordinea si disciplina la locul de munca, programul de lucru, si normele de conduita, si trebuie sa dea dovada de cinste si corectitudine in raporturile cu pacientii clientii ; sa ia masuri de asigurare a secretului si confidentialitatii activitatii la nivelui societatii, respectiv Farmaciei. sa asigure pastrarea si apararea integritatii patrimoniului farmaciei si contribuie la dezvoltarea lui ; sa respecte normele de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor in cadrul farmaciei, sa ia masuri de preintampinare si inlaturare a oricaror situatii care ar putea pune in pericol viata, integritatea corporala sau sanatatea oamenilor ori a bunurilor materiale ; sa nu primeasca de la cetateni bani sau alte foloase materiale pentru activitatile prestate in cadrul atributiilor de serviciu ;

2.2. ATRIBUTII SPECIFICE:

 se preocupa de promovarea produselor farmaceutice. circulatia si pastrarea documentatiei justificative ale farmaciei din domeniul financiar . stabileste programul de functionare al farmaciei in raport cu necesitatile segmentelor de populatie vizate . efectueaza receptia cantitativa si calitativa a produselor medicamentoase de uz uman si primirea lor in drogherii. neputand fi substituit de catre o alta persoana. Consemneaza operatiuni legate de contabilitatea primara.1. In caz de control. Asigura inventarierea lunara a stocului de marfuri si transmite informatiile necesare persoanelor competente. . Nici o propunere nu poate fi transmisa unui client in afara termenelor si conditiilor de vanzare aprobate de Directorul General al FARMACIEI. Reprezinta drogheria in cazul oricarui control al autoritatilor competente. DEPARTAMENTE. participa la activitatea farmacovigilenta . conservarea si eliberarea produselor medicamentoase care se elibereaza fara prescriptie medicala. la cerere transmite propuneri si date tehnice la potentialii clienti ai firmei. participa efectiv la realizarea studiilor de piata efectuate de FARMACIE respecta cu strictete Normele deontologice profesionale de care ia cunostinta sub semnatura . RELATII IERARHICE: Este subordonat si raporteaza nemijlocit Directorului Economic al FARMACIEI Are in subordine directa urmatoarele posturi: Este inlocuit de: Inlocuieste pe : . Interpreteaza intrebarile pacientilor/clientilor si atitudinea acestora si poate participa la negocieri numai in baza unui mandat clar stabilit. intocmind zilnic monetarul si registrul de casa. a produselor igienico cosmetice si a dispozitivelor medicale. Executa orice alte activitati si competente conforme cu legile in vigoare sau stabilite de Directorul General al FARMACIEI. informeaza in timpul cel mai scurt conducerea profesionala a FARMACIEI. Depune zilnic incasarile unitatii in contul bancar si isi asuma responsabilitatea efectiva a acestui demers/act. numai cu acordul conducerii FARMACIEI. asumandu-si raspunderea pentru integritatea lor. 3. participa la programe de instruire profesionala . PERSOANE 3. Asigura intocmirea. Tine legatura permanenta cu conducerea societatii precum si cu Colegiul Farmacistilor pe probleme de tehnica farmaceutica.contabil. igienico cosmetice si largirea sferei de desfacere a acestora . parafarmaceutice. asigura aprovizionarea. RELATII CU ALTE POSTURI.

CONDITII POSTULUI 5. 4.Strategia si politica de gestionare. si celelalte compartimente din structura societatii . 4.NU are atributii pe linia avizarii.3. institutii sanitare.Clienti. pentru orice activitate/initiativa care asociaza societatea legal sau presupune /induce o anumita obligatie a societatii din punct de vedere economico-comercial sau pecuniar/financiar.1.cu alte puncte farmaceutice din zona orasului Bucuresti . institutii.avizul de libera practica .1. In cazul aparitiei in farmacie a unui eveniment neprevazut va anunta in timpul cel mai scurt posibil conducerea FARMACIEI pentru a gasi solutia cea mai eficienta si optima pntru rezolvarea situatiei. clienti. 4. LIMITE DE COMPETENTA (PUTERE DE DECIZIE) 4. Propune:. parteneri de afaceri. Externe: . IERARHICE: Are putere de decizie asupra modului de organizare a activitatilor specifice farmaciei. promovare si dezvoltare a Farmaciei. INSTRUIRE: SI CERINTE FATA DE TITULARUL Studii: . Este singura persoana autorizata sa depuna incasarile zilnice ale farmaciei in contul bancar special deschis. DE AVIZARE SI PROPUNERE: Avizeaza .2. 5. DE REPREZENTARE: Prin decizia Directorului General FARMACIE poate reprezenta societatea in raporturile cu alte institutii si organisme. RELATII FUNCTIONALE SI DE COLABORARE Interne: cu conducerea FARMACIEI.cu furnizorii (depozite de medicamente) .3.2.Colegiul Farmacistilor din Bucuresti . Trebuie sa detina aprobarea conducerii FARMACIEI. organizatii/organisme care au atat profil farmaceutic cat si alte sfere de activitate .scoala tehnica postliceala .atestat de asistent principal .

utilizare. SPECIFICE: sa dispuna de aptitudini organizatorice si de gestionare evidentiate in activitatea practica. TRASATURI PSIHICE SI DE PERSONALITATE: sa dispuna de inteligenta generala la nivel ridicat. 5. sa faca evaluare si sa ia decizii rapide. 5. cu un bun potential energetic si control comportamental. sa fie calm. cu largi disponibilitati de intelegere si ascultare a clientilor .TITULARUL DE POST __________________________________________________ (NUME SI PRENUME) LUAT LA CUNOSTINTA DATA _______________ SEMNATURA ________________ . sa aiba o tinuta morala si civica ireprosabila.2.5 CAPACITATE DE EFORT: rezistenta la suprasolicitari fizice si intelectuale prelungite.5. Cunastinte de contabilitate primara. in conformitate cu cerintele situatiilor problemaatice cu care se confrunta. redactare.C. 6. eficiente.4. 5. sa aiba o buna capacitate de analiza si sinteza care sa ii permita rezolvarea optima si eficienta a sarcinilor profesionale intelegere corecta a atributiilor ce ii revin. CONDITII DE LUCRU: Cele stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare atat pe linia asigurarii protectiei muncii cat si a legislatiei ce reglementeaza activitatea farmaceutica.3. sa nu fie dominat de vicii sau trasaturi negative de caracter. pregatire generala si de specialitate la nivel ridicat. sa se bucure de prestanta profesionala in randul salariatilor FARMACIEI 5.7. sa fie cooperant. ALTE CERINTE: P.6. deschis dialogului. EXPERIENTA: Vechime in activitatea de personal: Varsta: 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful