FISA POSTULUI

asistent farmacie

1. DESCRIEREA POSTULUI
1.1. DENUMIREA POSTULUI: Asistent Farmacist Principal 1.2. POZITIA DIN STATUL DE FUNCTII: 1.3. COMPARTIMENTUL (din organigrama): Unitatea de Desfacere Farmacia1.4. INCADRAREA IERARHICA A FUNCTIEI: Asistent Sef FARMACIE 1.5.ROLUL (SCOPUL) POSTULUI: Asigura indeplinirea sarcinilor ce revin FARMACIEI in domeniul aprovizionarii, administrarii, conservarii si eliberarii medicamentelor de uz uman, parafarmaceutice, produse cosmetice si naturiste.

2. ATRIBUTII GENERALE, SPECIFICE SI PE LINIA ASIGURARII CALITATII
2.1. ATRIBUTII GENERALE: 
este obligat sa cunoasca prevederile legilor si normelor ce reglementeaza activitatea pe profil si sa actioneze pentru aplicarea lor cu strictete in munca specifica de aprovizionare si desfacere a medicamentelor de uz uman, specifice drogheriilor; are datoria de a lua masurile necesare pentru organizarea activitatii la nivel superior, si pe baza criteriilor de calitate si eficienta; actioneaza impotriva actelor de indisciplina, a lipsei de raspundere, a neglijentei si a oricaror fapte care isi pot pune amprenta negativ asupra bunei desfasurari a activitatii in ansamblul sau ; este obligat sa-si insuseasca permanent elementele de noutate in domeniul farmaceutic ; respecta ordinea si disciplina la locul de munca, programul de lucru, si normele de conduita, si trebuie sa dea dovada de cinste si corectitudine in raporturile cu pacientii clientii ; sa ia masuri de asigurare a secretului si confidentialitatii activitatii la nivelui societatii, respectiv Farmaciei. sa asigure pastrarea si apararea integritatii patrimoniului farmaciei si contribuie la dezvoltarea lui ; sa respecte normele de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor in cadrul farmaciei, sa ia masuri de preintampinare si inlaturare a oricaror situatii care ar putea pune in pericol viata, integritatea corporala sau sanatatea oamenilor ori a bunurilor materiale ; sa nu primeasca de la cetateni bani sau alte foloase materiale pentru activitatile prestate in cadrul atributiilor de serviciu ;

2.2. ATRIBUTII SPECIFICE:

numai cu acordul conducerii FARMACIEI. RELATII IERARHICE: Este subordonat si raporteaza nemijlocit Directorului Economic al FARMACIEI Are in subordine directa urmatoarele posturi: Este inlocuit de: Inlocuieste pe : . se preocupa de promovarea produselor farmaceutice. efectueaza receptia cantitativa si calitativa a produselor medicamentoase de uz uman si primirea lor in drogherii.contabil. Tine legatura permanenta cu conducerea societatii precum si cu Colegiul Farmacistilor pe probleme de tehnica farmaceutica. participa la programe de instruire profesionala . DEPARTAMENTE. 3. informeaza in timpul cel mai scurt conducerea profesionala a FARMACIEI. asumandu-si raspunderea pentru integritatea lor. Asigura intocmirea. Interpreteaza intrebarile pacientilor/clientilor si atitudinea acestora si poate participa la negocieri numai in baza unui mandat clar stabilit. parafarmaceutice.1. participa la activitatea farmacovigilenta . asigura aprovizionarea. Executa orice alte activitati si competente conforme cu legile in vigoare sau stabilite de Directorul General al FARMACIEI. neputand fi substituit de catre o alta persoana. participa efectiv la realizarea studiilor de piata efectuate de FARMACIE respecta cu strictete Normele deontologice profesionale de care ia cunostinta sub semnatura . Nici o propunere nu poate fi transmisa unui client in afara termenelor si conditiilor de vanzare aprobate de Directorul General al FARMACIEI. la cerere transmite propuneri si date tehnice la potentialii clienti ai firmei. a produselor igienico cosmetice si a dispozitivelor medicale. stabileste programul de functionare al farmaciei in raport cu necesitatile segmentelor de populatie vizate . Asigura inventarierea lunara a stocului de marfuri si transmite informatiile necesare persoanelor competente. Consemneaza operatiuni legate de contabilitatea primara. igienico cosmetice si largirea sferei de desfacere a acestora . conservarea si eliberarea produselor medicamentoase care se elibereaza fara prescriptie medicala. In caz de control. circulatia si pastrarea documentatiei justificative ale farmaciei din domeniul financiar . intocmind zilnic monetarul si registrul de casa. Reprezinta drogheria in cazul oricarui control al autoritatilor competente. Depune zilnic incasarile unitatii in contul bancar si isi asuma responsabilitatea efectiva a acestui demers/act. PERSOANE 3. . RELATII CU ALTE POSTURI.

Strategia si politica de gestionare.Colegiul Farmacistilor din Bucuresti .1. 4. INSTRUIRE: SI CERINTE FATA DE TITULARUL Studii: . 4. 5. In cazul aparitiei in farmacie a unui eveniment neprevazut va anunta in timpul cel mai scurt posibil conducerea FARMACIEI pentru a gasi solutia cea mai eficienta si optima pntru rezolvarea situatiei. DE AVIZARE SI PROPUNERE: Avizeaza .cu furnizorii (depozite de medicamente) .3. Propune:. institutii.1. Este singura persoana autorizata sa depuna incasarile zilnice ale farmaciei in contul bancar special deschis. LIMITE DE COMPETENTA (PUTERE DE DECIZIE) 4. RELATII FUNCTIONALE SI DE COLABORARE Interne: cu conducerea FARMACIEI. DE REPREZENTARE: Prin decizia Directorului General FARMACIE poate reprezenta societatea in raporturile cu alte institutii si organisme. si celelalte compartimente din structura societatii . 4. Trebuie sa detina aprobarea conducerii FARMACIEI. Externe: .3.scoala tehnica postliceala . pentru orice activitate/initiativa care asociaza societatea legal sau presupune /induce o anumita obligatie a societatii din punct de vedere economico-comercial sau pecuniar/financiar. CONDITII POSTULUI 5. parteneri de afaceri.2.avizul de libera practica . institutii sanitare.cu alte puncte farmaceutice din zona orasului Bucuresti .atestat de asistent principal . promovare si dezvoltare a Farmaciei. organizatii/organisme care au atat profil farmaceutic cat si alte sfere de activitate .Clienti. IERARHICE: Are putere de decizie asupra modului de organizare a activitatilor specifice farmaciei.NU are atributii pe linia avizarii. clienti.2.

4.2. 5. sa aiba o buna capacitate de analiza si sinteza care sa ii permita rezolvarea optima si eficienta a sarcinilor profesionale intelegere corecta a atributiilor ce ii revin. eficiente.6. utilizare. SPECIFICE: sa dispuna de aptitudini organizatorice si de gestionare evidentiate in activitatea practica.C.5 CAPACITATE DE EFORT: rezistenta la suprasolicitari fizice si intelectuale prelungite. sa fie cooperant. deschis dialogului. cu un bun potential energetic si control comportamental. Cunastinte de contabilitate primara. sa fie calm. in conformitate cu cerintele situatiilor problemaatice cu care se confrunta. sa nu fie dominat de vicii sau trasaturi negative de caracter. 5. CONDITII DE LUCRU: Cele stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare atat pe linia asigurarii protectiei muncii cat si a legislatiei ce reglementeaza activitatea farmaceutica.7. TRASATURI PSIHICE SI DE PERSONALITATE: sa dispuna de inteligenta generala la nivel ridicat. redactare. cu largi disponibilitati de intelegere si ascultare a clientilor . sa faca evaluare si sa ia decizii rapide. pregatire generala si de specialitate la nivel ridicat.5.TITULARUL DE POST __________________________________________________ (NUME SI PRENUME) LUAT LA CUNOSTINTA DATA _______________ SEMNATURA ________________ . sa aiba o tinuta morala si civica ireprosabila. 6. sa se bucure de prestanta profesionala in randul salariatilor FARMACIEI 5. EXPERIENTA: Vechime in activitatea de personal: Varsta: 5. 5. ALTE CERINTE: P.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful