UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE CATEDRA DE PSIHOLOGIE Practică de specialitate – Anul I

Numele şi prenumele studentului Anul I. grupa nr. __________

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE
Data desfăşurării vizitei: Denumirea şi adresa instituţiei/organizaţiei: Specificul instituţiei/ organizaţiei:

Nr. psihologilor angjaţi: colaboratori: Numele psihologului practician care a primit grupa: 1. Descrieţi locul în care îşi desfăşoară activitatea zilnică psihologul/ psihologii:

2. Care este programul de lucru:

3. Ce activităţi specifice desfăşoară?

Care sunt aspectele care v-au trezit interesul? . Care sunt dificultăţile pe care le întâmpină în activitatea sa? 8.UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE CATEDRA DE PSIHOLOGIE Practică de specialitate – Anul I 4. Cine sunt beneficierii direcţi ai muncii lui? 5. Cu cine colaborează în mod frecvent în activitatea profesională (alţi specialişti)? 7. Ce instrumente de lucru foloseşte? 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful