Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE


CATEDRA DE PSIHOLOGIE
Practică de specialitate – Anul I

Numele şi prenumele studentului


Anul I. grupa nr. __________

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE

Data desfăşurării vizitei:

Denumirea şi adresa instituţiei/organizaţiei:

Specificul instituţiei/ organizaţiei:

Nr. psihologilor angjaţi:


colaboratori:

Numele psihologului practician care a primit grupa:

1. Descrieţi locul în care îşi desfăşoară activitatea zilnică psihologul/ psihologii:

2. Care este programul de lucru:

3. Ce activităţi specifice desfăşoară?


UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE
CATEDRA DE PSIHOLOGIE
Practică de specialitate – Anul I

4. Cine sunt beneficierii direcţi ai muncii lui?

5. Ce instrumente de lucru foloseşte?

6. Cu cine colaborează în mod frecvent în activitatea profesională (alţi specialişti)?

7. Care sunt dificultăţile pe care le întâmpină în activitatea sa?

8. Care sunt aspectele care v-au trezit interesul?