UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE CATEDRA DE PSIHOLOGIE Practică de specialitate – Anul I

Numele şi prenumele studentului Anul I. grupa nr. __________

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE
Data desfăşurării vizitei: Denumirea şi adresa instituţiei/organizaţiei: Specificul instituţiei/ organizaţiei:

Nr. psihologilor angjaţi: colaboratori: Numele psihologului practician care a primit grupa: 1. Descrieţi locul în care îşi desfăşoară activitatea zilnică psihologul/ psihologii:

2. Care este programul de lucru:

3. Ce activităţi specifice desfăşoară?

Care sunt dificultăţile pe care le întâmpină în activitatea sa? 8.UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE CATEDRA DE PSIHOLOGIE Practică de specialitate – Anul I 4. Ce instrumente de lucru foloseşte? 6. Care sunt aspectele care v-au trezit interesul? . Cine sunt beneficierii direcţi ai muncii lui? 5. Cu cine colaborează în mod frecvent în activitatea profesională (alţi specialişti)? 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful