Sunteți pe pagina 1din 10

Casatoria.

Definitii si conditii de fond la


incheierea ei. Aspecte teoretice

Termenul de casatorie este folosit de legislatia noastra in doua sensuri :


Actul juridic pe care il incheie persoanele care doresc sa se casatoreasca. Casatoria
face parte din categoria actelor jurudice-conditie, intrucat partile pot decide numai ca sa li
se aplice sau nu dispozitiile legale care stabilesc statutul legal al casatoriei, fara a avea
posibilitatea sa le modifice.
Actul juridic al casatoriei nu poate fi considerat un contract, intrucat :
- viitorii soti urmaresc un scop comun, in timp ce, in cazul
unui contract, scopurile urmarite de parti sunt diferite ;
- casatoria nu poate fi afectata de anumite modalitati, care sunt
specifice contractului ;
- efectele casatoriei sunt cele prevazute de lege in mod expres,
in timp ce efectele juridice ale contractului sunt stabilite de
parti, in limitele prevazute de lege;
- spre deosebire de contract, casatoria nu poate inceta prin
acordul de vointa al sotilor, ci numai in conditiile si cu
procedura reglementate de lege;
- contractul poate fi modificat de catre parti, prin acordul lor,
fapt ce nu este posibil in cazul casatoriei;
- nulitatea casatoriei prezinta unele particularitati fata de
nulitatea contractelor si a celorlalte acte juridice;
Situatia juridica, in principiu permanenta, a celor casatoriti, determinata de
reglementarea legala privind casatoria.Aceasta situatie devine aplicabila prin incheierea
actului casatoriei si dureaza pe tot timpul axistentei raportului de casatorie.
In concluzie,casatoria reprezinta uniunea liber consimtita, incheiata potrivit
dispozitiilor legale, imtre un barbat si o femeie, cu scopul de a intemeia o familie, si
reglementata de normele imperative ale legii. Termenul de uniune poate fi inteles atat ca
act juridic, cat si ca raporturi juridice statornicite intre soti.

1
In doctrina s-au axprimat numeroase opinii cu privire la natura juridica a casatoriei
care pot fi grupate in trei teorii:
- teoria contractuala, potrivit careia casatoria este considerata
un contract, caracteristica Codului civil de la 1865 (care a
reglementat relatiile de familie pana la aparitia Codului
familiei)
- teoria institutionala, potrivit careia casatoria este considerata
o institutie juridica, a fost lansata la inceputul secolului al 20-
lea de juristul francez C. Lefebvre, considerandu-se ca partile
nu pot stipula, in privinta uniunii lor, intocmai ca partile unui
contract.
- teoria contractual-institutionala, potrivit careia casatoria este
considerata atat un contract, cat si o institutie juridica.
Casatoria e considerata un act juridic de dreptul familiei, nu
un contract, avand in vedere faptul ca in prezent nu este
permisa incheierea conventiei matrimoniale.
Caracterele juridice ale casatoriei :
- este o uniune dintre un barbat si o femeie – legiuitorul nu a
prevazut expres aceasta conditie, dar ea reiese dintr-o alta
prevedere a Codului familiei, conform careia scopul
incheierii casatoriei este cel al intemeierii unei familii. Astfel,
incheierea casatoriei intre persoane de acelasi sex nu este
permisa. Transexualii si persoanele care si-au schimbat sexul
printr-o operatie chirurgicala, urmata de o hotarare
judecatoreasca in acest sens, se pot casatori dar cu persoane
de sex fizic opus lor.
- este liber consimtita – in prezent, cadrele militare care doresc
sa se casatoreasca co o persoana care este cetatean strain sau
apatrid au nevoie de aprobarea prealabila din partea
Ministerului Apararii Nationale.

2
- este monogama – Codul familiei si Codul penal interzic celui
casatorit sa incheie o noua casatorie, pedepsind bigamia.
- este solemna- solemnitatea casatoriei decurge din
obligativitatea incheierii sale la sediul serviciului de stare
civila, intr-o zi dinainte fixata, in fata ofiterului de stare
civila, in prezenta viitorilor soti si a celor doi martori, si cu
posibilitatea publicului de a participa la ceremonie.
- este civila- incheierea casatoriei este de competenta exclusiva
a ofiterului de stare civila, iar desfacerea casatoriei este de
competenta instantei de judecata. Sotii au posibilitatea de a
incheia casatoria religioasa numai dupa oficierea celei civile.
- se incheie pe viata- casatoria inceteaza prin moartea sau
declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti si se
poate desface numai in conditiile stabilite de lege si prin
hotarare judecatoreasca.
- se intemeiaza pe egalitatea deplina in drepturi dintre barbat si
femeie
- se incheie in scopul intemeierii unei familii- casatoria
incheiata in alt scop decat acesta este sanctionata cu nulitatea
absoluta. In unele cazuri, scopul casatoriei este limitat fie la
intemeierea unei comunitati de viata ca in situatia
persoanelor incapabile de a procrea si care cunosc aceasta
realitate la incheierea casatoriei, fie pentru a legaliza in
ultimul moment al vietii o uniune de fapt preexistenta.

Conditii de fond ale casatoriei:


Conditiile de fond la incheierea casatoriei sunt acele imprejurari care trebuie sa
existe pentru a fi posibila incheierea unei casatorii valabile (conditii pozitive), dovada
indeplinirii lor revenind viitorilor soti.
Pentru intemeierea unei familii trainice, sanatoase din punct de vedere fizic si
moral, care sa-si indeplineasca functiile ce ii revin in societatea noastra, legea permite

3
incheierea casatoriei numai atunci cand viitorii soti au aptitudinea fizica si morala
necesare realizarii acestui scop. Cerintele legale pentru incheierea unei casatorii urmaresc
si asigurarea exprimarii consimtamantului liber si constient al viitorilor soti.
Clasificarea conditiilor de fond :
I. In functie de consacrarea lor legislativa :
a) conditii de fond exprese, adica prevazute expres de Codul familiei : varsta
matrimoniala, consimtamantul, comunicarea reciproca a starii de sanatate ;
b) conditii de fond virtuale, neprevazute de lege, dar care rezulta implicit din
scopul urmarit de legiuitor : diferenta de sex.
II. In functie de sanctiunea care intervine in cazul neindeplinirii lor :
a) conditii de fond dirimant, a caror neindeplinire atrage nulitatea casatoriei si care
sunt stabilite prin norme imperative : diferenta de sex, varsta matrimoniala si
consimtamantul.
b) Conditii de fond prohibitive, a caror neindeplinire nu duce la nulitatea
casatoriei, ci pastreaza casatoria valabila, insa atrag sanctiuni disciplinare pentru ofiterul
de stare civila, si care sunt stabilite prin norme imperative : diferenta de sex, varsta
matrimoniala si consimtamantul.
II.1.1. Diferenta de sex - este o conditie de fond virtuala si dirimanta, rezultand
din interpretarea dispozitiilor Codului familiei. Dovada indeplinirii ei se face prin
certificatele de nastere ale viitorilor soti care atesta si sexul persoanei. Daca nu exista
deosebire de sex, casatoria este lovita de nulitate absoluta.
II.1.2. Varsta matrimoniala- este o conditie de fond expresa si dirimanta. Varsta
minima pentru incheierea casatoriei este de 18 ani pentru barbati si de 16 ani pentru
femei. Prin exceptie, doar pentru motive temeinice se poate incuviinta casatoria femeii de
15 ani printr-o dispensa de varsta acordata de presedintele consiliului judetean in a carui
raza teritoriala isi are domiciliul femeia sau de primarul general al municipiului
Bucuresti, cu conditia prezentarii unui aviz medical.
Daca o casatorie se incheie intre cetateni romani aflati la bordul unei nave
romanesti, dar in afara granitelor tarii, dispensa de varsta se acorda de capitanul navei.

4
Legiuitorul roman nu a prevazut o limita maxima pana la care se poate incheia
casatoria, ceea ce inseamna ca se pot incheia casatorii pana la o varsta inaintata si chiar in
pragul mortii pentru a legaliza o legatura de concubinaj notorie si indelungata. De
asemenea, legea nu stabileste o diferenta maxima de varsta intre soti, asadar casatoria se
poate incheia indiferent de aceasta.
II.1.3. Consimtamantul - este o conditie de fond expresa si dirimanta.
Consimtamantu lipseste in urmatoarele situatii: unul dintre soti este debil sau alienat
mintal, caz in care casatoria este nula absoluta;
- unul dintre soti este lipsit vremelnic de facultatile mintale, situatie in care, potrivit
legii, casatoria este nula absolut, dar potrivit practicii judiciare si doctrinei, casatoria este
nula relativ, putand fi invocata de cel in cauza in termen de 6 luni pe calea unei actiuni in
anulare;
- desi unul sau ambii soti au raspuns negativ la intrebarea daca vor sa se
casatoreasca sau au pastrat tacerea, ofiterul de stare civila a incheiat casatoria, situatie in
care aceasta este nula absolut ;
- situatia casatoriei fictive in care unul dintre viitorii soti sau ambii au urmarit la
incheierea casatoriei un alt scop decat acela de a intemeia o familie si de a se supune
statutului legal al casatoriei, nulitatea absoluta fiind sanctiunea aplicabila.

Conditii de validitate ale consimtamantului la


incheierea casatoriei sunt urmatoarele :
a) sa fie neviciat – consimtamantul viitorilor soti este liber daca reprezinta
manifestarea vointei lor constiente, iar formarea sa nu a fost alterata de vicii precum
eroarea, dolul sau violenta.
Eroarea reprezinta o falsa reprezentare a realitatii cu privire la imprejurari
esentiale si constituie viciu de consimtamant la incheierea casatoriei numai daca se refera
la identitatea fizica a celuilalt sot, nulitatea relativa fiind sanctiunea aplicabila. Nu
constituie viciu de de consimtamant si nu afecteaza valabilitatea casatoriei eroarea asupra
identitatii civile a celuilalt sot sau eroarea asupra calitatilor sau insusirile celuilalt sot.

5
Dolul reprezinta inducerea in eroare a celuilalt sot prin utilizarea de mijloace
dolosive si se manifesta la incheierea casatoriei mai ales in forma omisiva- dol prin
reticenta, cand unul dintre viitorii soti ascunde celuilalt o imprejurare esentiala in
formarea consimtamantului care, daca ar fi fost cunoscuta, celalalt sot nu ar mai fi
incheiat casatoria.
Violenta presupune un act de constrangere fizica sau morala prin care o persoana a
fost determinata sa incheie o casatorie impotriva vointei sale. Violenta prin constrangere
fizica este aproape imposibila de realizat pentru ca ar presupune ca cei doi martori si
ofiterul de stare civila sa fie complici sau sub imperiul violentei. Violenta prin
constrangere morala este mai usor de imaginat si consta in exercitarea de mijloace ilicite
care provoaca teama unuia dintre viitorii soti de un rau considerabil si prezent. Simpla
temere reverentioasa nu constituie violenta.
Leziunea reprezinta paguba materiala suferita de una dintre parti la incheierea unui
act juridic datorita disproportiei vadite dintre prestatii si, in mod evident, nu isi gaseste
aplicarea in materia casatoriei.
b) sa fie actual – consimtamantul trebuie sa existe in momentul incheierii
casatoriei cand viitorii soti se afla in fata ofiterului de stare civila, logodna sau declaratia
de casatorie neproducand efecte juridice.
c) sa fie dat personal si simultan de viitorii soti- legea exclude posibilitatea
incheierii casatoriei prin reprezentare. Viitorii soti isi exprima consimtamantul unul
imediat dupa celalalt, nu la un interval mare de timp.
d) sa fie constatat in mod direct de ofiterul de stare civila- consimtamantul
viitorilor soti se manifesta prin raspunsul afirmativ la intrebarea adresata fiecaruia de
ofiterul de stare civila daca doresc sa se casatoreasca. In cazul in care unul dintre soti se
afla in imposibilitatea de a vorbi, consimtamantul sau se poate exprima in orice mod, dar
sa fie neindoielnic. Prezenta unui interpret este obligatorie in aceasta situatie, ofiterul de
stare civila intocmind un proces-verbal cu privire la aceasta imprejurare.
II.1.4. Comunicarea reciproca a starii de sanatate – dovada indeplinirii
acestei conditii se face prin prezentarea certificatelor medicale prenuptiale, in momentul
depunerii declaratiei de casatorie si prin inserarea in cuprinsul acestei declaratii a
mentiunii ca viitorii soti si-au comunicat reciproc starea de sanatate.

6
Certificatele medicale prenuptiale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie
sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu casatori. Examenul medical
este obligatoriu si secret, medicul neinserand in certificat o explicare a motivelor pentru
care nu s-ar putea incheia casatoria.
Legea nu interzice, in principiu, casatoria persoanelor bolnave, cu conditia
informarii reciproce a viitorilor soti in legatura cu starea sanatatii lor. Prin exceptie, legea
nu permite casatoria persoanelor debile sau alienate mintal si a persoanelor cu boli
venerice transmisibile.
Sanctiunile aplicate in cazul nerespectarii acestei conditii pot fi:
-nulitatea absoluta, daca unul dintre viitorii soti sufera de o boala pentru care este
interzisa casatoria, indiferent daca celalalt sot a cunoscut sau nu acest lucru ;
- nulitatea relative, daca viitorul sot sufera de o boala grava, alta decat cea pentru
care este interzisa casatoria si aceasta imprejurare a fost ascunsa fata de celalalt sot ;
- casatoria ramane valabila daca, in momentul incheierii casatoriei, unul dintre soti
suferea de o afectiune minora si vindecabila ;
- daca boala a fost dobandita in timpul casatoriei, celalalt poate sa solicite doar
desfacerea ei prin divort.
Impedimentele la casatorie :- in sens restrans, sunt acele imprejurari de fapt sau
de drept a caror existenta impiedica incheierea casatoriei. Acestea pot fi invocate din
oficiu de catre ofiterul de stare civila sau persoanele delegate pentru exercitarea
atributiilor de stare civila, conform prevederilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de
stare civila ori pe cale de opozitie la casatorie, impotriva viitorilor soti.
Legislatia noastra prevede urmatoarele impedimenta la casatorie :
a) este oprit sase casatoreasca barbatul care este casatorit sau femeia care este
casatorita.Acesta este principiul monogamiei, care se gasesta la baza actului casatoriei, a
carui incalcare se numeste bigamie si este sanctionata atat din punct de vedere civil cat si
penal.
In mod practic, se poate constata daca persoana care incheie o casatorie a mai fost
casatorita si daca aceasta casatorie a fost desfacuta, intrucat, potrivit art.9 din Legea
nr.119/1996, orice modificare intervenita in statutul civil al unei persoane, ca urmare a
intocmirii unui act de stare civila ori printr-un act administrativ, se comunica din oficiu,

7
in termen de 10 zile, autoritatii administratiei publice locale unde s-a intocmit actul de
nastere, de casatorie sau de deces al persoanei la care aceasta modificare se refera, in
vederea inscrierii mentiunilor corespunzatoare
b) este oprita casatoria intre rudele in linie dreapta, precum si intre cele in linie
colaterala pana la al patrulea grad inclusiv.
In acest sens, conform art.46 din Codul familiei, gradul de rudenie se stabileste astfel:
1) in linie dreapta, dupa numarul nasterilor :
- fiul si tatal sunt rude in gradul intai:
- nepotul de fiu si bunicul sunt rude de gradul al doilea
2) in linie colaterala, dupa numarul nasterilor,urcand de la una dintre rude pana la
ascendentul comin si coborand de la acesta pana la cealalta ruda :
- fratii sunt rude de gradul al doilea
- unchiul si nepotul sunt rude in gradul al treilea
- verii primari sunt in gradul al patrulea

Dispensa de grad de rudenie :


Competenta – dispensa de grad de rudenie se acorda de catre presedintele
consiliului judetean sau primarul general al municipiului Bucuresti, in functie de unitatea
administrativ-teritoriale pe a carei raza isi are domiciliul solicitantul, prin dispozitie.
Conditii : - existenta unor motive temeinice
Acte necesare :
- cererea motivata a persoanei care solicita dispensa de grad de rudenie
- acte doveditoare
- copii legalizate de pe certificatele de nastere ale viitorilor soti
- buletinele de identitate ale viitorilor soti in original si copie
- anchete sociale intocmite de autoritatea tutelara de la domiciliile
viitorilor soti
- orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru
motivarea cererii

8
Procedura – serviciul de stare civila primeste cererile pentru acordarea dispensiei
de grad de rudenie, le analizeaza si propune presedintelui consiliului judetean sau
primarului general al municipiului Bucuresti aprobarea sau respingerea motivata a
acestora.
Precizari – raportul sexual intre rude in linie directa sau intre frati si surori
constituie infractiunea de incest, prevazuta de articolul 203 din Codul penal si se
pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

c) relatiile rezultand din adoptie, potrivit articolului 7 din Codul familiei, sunt
impediment la casatorie si determina oprirea acesteia in urmatoarele situatii :
- intre adoptator sau ascendentii lui, pe de o parte, si adoptat
ori descendentii lui, pe de alta parte
- intre copii celui care adopta si cel adoptat sau copiii acestuia
- intre cei adoptati de aceeasi persoana
d) in timpul tutelei, casatoria este oprita intre tutore si persoana minora ce se afla
sub tutela sa.
Intrucat tutorele are obligatia de a ocroti pe minor, a se ingriji de cresterea si
educarea lui, inlocuind astfel atributiile parintesti, este normal sa se interzica casatoria
intre tutore si persoana minora aflata sub tutela sa, pe perioada cat aceasta fiinteaza.
e) este oprit sa se casatoreasca alienatul mintal, debilul mintal, precum si cel care
este lipsit vremelnic de facultatile mintale, cat timp nu are discernamantul
faptelor sale
Situatii care constituie impediment la incheierea casatoriei :
- existenta alienatiei mintale sau a debilitatii mintale constituie
situatii de fapt, care, prin existenta lor, duc la imposibilitatea
incheierii casatoriei, atat in cazul in care au fost constatate
prin procedura speciala a interdictiei, cat si atunci cand nu au
fost constatate printr-o asemenea procedura, intrucat legea nu
facea nici o distinctie in acest sens
- cel lipsit vremelnic de facultatile mintale nu se poate casatori
atata timp cat nu are discernamantul faptelor sale, intrucat in

9
momentul incheierii casatoriei nu-si poate da seama de
consecintele actului pe care urmeaza sa-l savarseasca, din
cauza unei incapacitati accidentale in care se afla
f) lipsa dovezii eliberate ori autentificate de misiunile diplomatice sau oficiile
consulare acreditate in Romania, in cazul casatoriei unui cetatean strain, din
care sa rezulte ca indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala
pentru incheierea casatoriei in Romania,constituie atat un impediment, cat si o
conditie de fond la incheierea casatoriei.
Momentul incheierii casatoriei este cel in care ofiterul de stare civila constata
existenta consimtamantului viitorilor soti, indeplinirea tuturor conditiilor pentru
incheierea unei casatorii valabile si ii declara casatoriti.

10