Sunteți pe pagina 1din 1

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2005

Barem de corectare şi de notare la INFORMATICĂ


(Comun pentru Pascal şi C/C++)
Profil matematică–informatică

Proba E
SIMULARE

Sub. Soluţie Pct Observaţii


I 1b 2a 3d 4a 5d 10x Pentru orice alt răspuns (chiar dacă
6c 7b 8a 9b 10d 4 p. acesta include şi litera corectă) se
acordă 0 puncte.
40 p.
II 1 15 5 p.
2 Pentru program corect 5 p. Se acceptă şi pseudocod în limba
- structura repetitivă corectă 3 p. engleză, pseudocod „tip C” (în loc de
- echivalenţa cu algoritmul dat 2 p. repetă…până când, execută…cât timp)
3 Pentru program corect 8 p. Elevii nu vor fi depunctaţi pentru modul
- structură şi declarări corecte 2 p. de aliniere a instrucţiunilor.
- citire şi scriere corecte 2 p.
- structura while corectă 2 p.
- atribuiri corecte 2 p.
4 10 2 p.
20 p.
III 1 Pentru program corect 10 p
– declararea variabilelor 2 p.
– citirea datelor 2 p.
– algoritm de numărare corect 4 p.
– afişarea rezultatului 1 p.
– corectitudine sintactică program 1 p.
2 Pentru rezolvare corectă 10 p
a) definiţii, antet corect şi transfer date 2 p.
determinare nr. apariţii (iterativ sau recursiv) 2 p.
recursivitate (mecanism recursiv+control oprire) 2 p.
b) declararea şi citirea datelor 1 p.
apeluri utile şi corecte ale subprogramului 2 p.
afişarea rezultatului 1 p.
3 Pentru program corect 10 p
– declararea variabilelor şi citirea datelor 2 p.
– lucrul cu fişier text 2 p.
– scrierea valorilor cerute 4 p.
– respectarea formatului de scriere 1 p.
– corectitudine sintactică program 1 p.
30 p.
TOTAL 90 p. + 10p. din oficiu = 100 p.