Sunteți pe pagina 1din 46

m  m

 
  m

Tipuri de protocoale de
comunicatie
Ô m


 
m

m
 
Ô T(Ôighway ddressable
emote Transducer )
Comunicarea Ô T are loc intre doua
dispozitive Ô T, de obicei un dispozitiv de
camp (slave) si un sistem de monitorizare sau
de control (master).
Ô T asigura doua canale de comunicatie
simultan : semnalul analog de 4- 4-20 m si un
semnal digita
. Semnalul de 4-4-20 m comunica valorile
masurate folosind o bucla de curent de 4- 4-20 m .
ditional informatii despre dispozitiv sunt
comunicate folosind un semnal digital care este
suprafixat pe semnalul analog.
wrotocolul Ô T se bazeaza pe principiul Bell
202 FSK (Frequency Shift Keying). Semnalul
digital este format din doua frecvente -1,200 Ôz
si 2,200 Ôz reprezentate de 1 si 0.
Sinusoidele celor doua frecvente sunt
suprapuse pe firul de curent continuu al
semnalului analog pentru a asigura o
comunicare analoagcica si digitala simultane
[oduri de comunicare la protocolul
Ô T
[odul equest-esponse (master-slave) - wrimul
[aster este in general un sistem de control distribuit,
programmable logic controller (w C) sau wC ruland o
aplicatie. l doilea [aster este in general un terminal
mobil sau un alt wC cu o aplicatie Ô T
[odul Burst-
Burst-[aster
[aster--ul instruieste dispozitivul sa
transmita in continuu (broadcast) un mesaj de raspuns
standard (valoarea unei variabile de proces). [aster
[aster--ul
receptioneaza mesajul la o rata inalta pana cand
instruieste dispozitivul sa opreasca transmisia (bursting
(bursting--
ul). cest mod permite ca dispozitive multiple sa fie
conectate intr-
intr-o schema multidrop.
etele Ô T
woint-To
woint- To--woint
woint--In modul point
point--to
to--point, semnalul
traditional 4-
4-20 m este folosit pentru
comunicarea unei variabile de process
(analogic), in timp ce parametrii de configurare,
date de masura si alte date de dispozitiv sunt
transferate digital. In operatiile poin
poin--to
to--point,
toate dispozitivele de camp au adresa 0, setand
curentul de iesire la 4-
4-20 m
[ultidrop-- . In modul multidrop, toate adresele
[ultidrop
sunt mai mari ca zero si fiecare dispozitiv isi
seteaza curetul de iesire pe 4 m . [odem
Ô T
Structura protocolului Ô T
Sunt implementate doar nivele 1, 2 si 7 din
modelul OSI.
Nivelul 1 Ô T, Nivelul Fizic, lucreaza pe
principiul FSK, bazat pe standardul de
comunicare Bell 202:

 : 1200 bit/s
: 2200 Ôz

 :
: 1200 Ôz

 :
wOTOCO IN ( ocal
Interconnect Network )
Este un concept pentru retelele de
automatizare cu cost redes, care
completeaza solutiile existente de retele
de automatizare
Conceptul de functionare [aster si
Slave
n cluster consta intr-
intr-o sarcina master si
mai multe sarcini slave. n nod master
contine sarcina master cat si o sarcina
slave
Sarcina master decide cand si care
telegrama va fi transferata pe magistrala
Sarcina slave asigura datele transportate
de fiecare telegrama
Telegrama
O telegrama consta intr-un header (oferit
de sarcina master) si intr-un raspuns
(oferit de o sarcina slave).
Transportul datelor
Semnalele sunt valori scalare sau array de
byte care sunt impachetati in campul de
date din telegrame
[esajele de diagnoza sunt transportate in
telegrame cu doi identificatori de
telegrama rezervati
Tipuri de telegrame
Telegrame nconditional
nconditional--Ôeader
Ôeader--ul este intotdeauna
transmis cand un spatiu telegrama alocat telegramei
unconditional este procesat de catre o sarcina master.
Editorul telegramei unconditional (sarcina slave) trebuie
intotdeauna sa asigure raspunsul catre header. Toti
abonatii la telegrama unconditional vor receptiona
telegrama si trebuie sa o faca disponibila catre aplicatie.
Telegrame Event triggered
Telegrame Sporadic
Telegrame Diagnoza
Telegrama eserved
[odelul de comportare al task-ului
Sarcina master-
master-Sarcina master este
respnsabila cu generarea corecta de
header, decide ce telegrame vor fi trimise
si cu mentinerea unui timing corect intre
telegrame, conforme cu tabela orar.
Sarcina slave-
slave-Este resposabila cu
transmiterea telegramelor raspuns cand
este editorul si pentru telegrama raspuns
receptionata cand este un abonat.
Vake-up
Vake- up--Orice nod dintr
dintr--un cluster IN sleeping
poate cere wake-
wake-up (trezirea), prin transmiterea
unui semnal de wake ±up.
Go To S EEw -[aster
[aster--ul seteaza cluster
cluster--ul in
modul sleep prin transmiterea comenzii de
sleep.
In cazul in care magistrala este inactiva un nod
slave trebuie sa fie capabil sa receptioneze
/transmita telegrame pentru 4 s.
Nivelul de Transport
Strucutura wD ± wacket Data nit
Controller rea Network (C N)
Este un sistem de magistrala seriala, care
a fost dezvoltat pentru aplicatii din
industria automobilelor la inceputul anilor
¶80
wrincipiul schimbului de date
C N se bazeaza pe un mecanism de
comunicare broadcast, care consta intr- intr-un
protocol de transmisie orientat pe mesaje.
Defineste continutul mesajelor si nu statiile
sau adresele statiilor. Fiecare mesaj are
un identificator, care este unic in intreaga
retea, avand in vedere ca defineste
continutul cat si nivelul de prioritate al
mesajului.
Formatul frame-
frame-ului de date
wrotocolul C N suporta doua formate de
frame--uri de mesaje, singura diferenta
frame
este in lungimea identificatorului.
³C N base frame´ suporta o lungime de
11 biti pentru identificator,
³C N extended frame´ suporta o lungime
de 29 biti pentru identificator.
Semnalizarea si detectia erorilor
C N nu foloseste mesaje de acknowledgement, dar in
schimb semnalizeaza erorile imediat ce apar
 m  (CC): pazeste informatia
in frame prin adaugarea unei secvente frame check
sequence(FCS) la sfarsitul transmisiei.
  : cest mecanism verifica structura frame-
  : frame-
ului transmis prin verificarea campului de biti fata de
dimensiunea frame-
frame-ului si fata de un format fix.
:: eceptionerii mesajelor confirma frame-
 frame-
urile receptionate. Daca transmitatorul nu receptioneaza
confirmrea se indica o eroare CK.
wrotocolul C N defineste nivelul egaturii
de Date si o parte a Nivelului Fizic din
modelul OSI
wOFIBS

m
 defineste
capabilitatile functionale
si tehnice a unei
magistrale seriale, cu
ajutorul careia
dispozitivele digitale
automatizate pot fi
legate in retea.
wOFIBS--ul face
wOFIBS
diferenta intre
dispozitivele master si
slave.
wOFIBS--F[S (Fieldbus [essage
wOFIBS
Specification) sunt implementate nivelele 1, 2 si
7 . F[S contine protocolul aplicatiei si asigura,
pentru F[S, accesul independent al aparatelor
la Nivelul 2.
wOFIBS--Dw (Decentrallised weriphery)
wOFIBS
foloseste nivelele 1 si 2 alaturi de interfata
pentru utilizator. Nivelele 3-
3-7 nu sunt
implementate. Serviciul DD [ (Direct Data ink
[apper) permite accesul la Nivelul 2.
wOFIBS--Dw si wOFIBS-
wOFIBS wOFIBS-F[S folosesc
aceeasi tehnologie de transmisie si acelasi
protocol de acces la magistrala-
magistrala-pot functiona
simultan pe aceeasi cablu.
wOFIBS-w (wrocess utomation)
foloseste pentru transmisia datelor,
protocolul extins wOFIBS-
wOFIBS-Dw.
Suplimentar aceasta implementeaza
profilul w care specifica caracteristicile
aparatajului de camp
Nivelele wOFIBS
Nivel fizic - S 485 si fibra
optica
Nivelul legaturii de date -
functii de control al accesului
la magistrala, si de gestiune a
protocoalelor
Interfata cu utilizatorul-
utilizatorul-accesul
direct la functiile Nivelului 2
este realizat cu ajutorul
DD [(Direct Data ink
[apper).
Serviciile de transmitere de date
ale Nivelului 2

SD - (Send Data
with cknowledge)
SD - (Send and
equest Data with
eply)
SDN - (Send Data
with No cknowledge)
Frame--ul de date
Frame
Controlul accesului la magistrala
wrocedura Token Bus
Nodurile active sunt conectate intr-
intr-o forma
de inel logic ³token´ in ordinea crescatoare
a adreselor. n inel ³token´ este o
succesiune de noduri active in care
controlul ³token´ este intotdeauna trecut
de la o statie la urmatoarea. ³Token-
³Token-ul´
ofera dreptul de a accesa medil de
trasnmisie, iar comutarea intre statiile
active se face prin intermediul unei
telegrame speciale numita ³token´.
Timpul de circulatie al token-
token-ului

Timpul dintre receptia token-


token-ului si urmatoarea
receptie a acestuia
Topologii

[ono-master
[ono-
[ulti--master
[ulti
[aster-Slave
wrocedura [aster-
O retea in care exista cateva noduri pasive, dar
al carei inel ³token´ consta doar intr-
intr-un nod
activ, este un sistem master-
master-slave.
Daca pe magistrala este un singur master,
token--ul este trimis catre el insusi. cest sistem
token
mono--master este ideal pentru comunicarea
mono
rapida cu dispozitive descentralizate periferice,
si o transmitere ciclica uniforma a mesajelor. Din
acest motiv, sunt cele mai intalnite configuratii
pentru wOFIBS Dw
Servicii ale wOFIBS asigura functinaliatea Dw-
 Dw-
ului(Descentralized weriphery).
m
 
wrotocol de viteza, dedicat comunicatiiei intre un
master Dw si dispozitive periferice
descentralizate(Dw slave).
Initializarea
Verificare pantru a stabilii daca configuratia
setata corespunde cu configuratia dispozitivelor
existente.
[esaje multicast si broadcast
dresa de receptie este rezervata in fiecare
este
dispozitiv wOFIBS indiferent daca este
master sau slave
Dw--V1
Dw
Orientat catre procesul de automatizare
Comunicare aciclica de date


Orientat catre cerintele de ingineria cotrolului
miscarii
Integrarea dispozitivelor cu
wOFIBS
' '   
!    
m
 
  
    
   
 
 !     
! 
   
 
  
   
  
   
     
 
      
     
 
 !  
wrofinet
m
 este membru al familiei
wOFIBS de protocoale. wOFINET
poate manvevra simultan atat transmisii
standard TCw/Iw cat si transmisii real-
real-time
la viteze de sub o milisecunda. wOFINET
foloseste standarde industriale ca
Ethernet, TCw/Iw, X[ , and OwC.
wOFINET I/O (Distributed I/O)
Distributed I/O sunt conectate in
comunicatie prin wOFINET I/O
wOFINET I/O descrie un model de
dispozitiv orientat catre cadrul wOFIBS,
constand in slot-
slot-uri (locuri de insertie) si
grupuri de canale de I/O (subslot-
(subslot-uri).
Caracteristicile tehnice ale dispozitivelor
de camp sunt descries de GSD (General
Station Description) pe baza de X[ .
wOFINET CB (Distributed
automation)
Este ideal pentru dispozitivele de camp
inteligente cu functionalitate programabila
cat si controlere. [odelul descrie
comportarea independenta a unor parti de
masini sau fabrici ca module tehnologice
Comunicarea la wOFINET
wOFINET foleseste Ethernet cat si TCw, Dw,
si Iw pentru comunicare.
wentru procese non-
non-time
time--critical, wOFINET
foloseste TCw/Iw si Dw/Iw
In aplicatii industriale, nu este suficient, aici sunt
cerinte mai mari de latime de banda si
sincronizare de ceas. Schimbul de date care
este optimizat pentru performanta poarta
numele de comunicare eal- eal-Time (T),
comunicarea cu sincronizare de ceas
Isochronous eal-
eal-Time (IT).
wentru a face capabil schimbul de date
eal--Time, al informatie importante,
eal
wOFINET abandoneaza temporar
adresarea Iw si flow control pe TCw si
Dw, folosindu-
folosindu-se mecanismele de
comunicare ale Ethernet-
Ethernet-ului (Nivelul 2 al
modelului ISO/OSI). Comunicarea T
poate functiona oricand in parallel cu cea
NT.
CONC II
[agistralele Änon-
Änon-time critical´ sunt in pericol de a fi inlocuite de N
N--uri
(Ethernet) si magistrale periferice ieftine (Firewire, SB). In realitate aceste
solutii Äieftine´ sunt adoptate in mediul industrial si devin o solutie patentata
(exemplu Siemens ÄIndustrial Ethernet´).
Obiectivele costurilor pentru field busses (mai putin de 50$ pe conexiune)
este de neatins pentru N N--uri.
Obiectivele de cablare pentru field busses (mai mult de 32 de dispozitive pe
400 m) este de neatins pentru magistralele periferice ieftine ca Firewire si
SB.
Fieldbusses au un trai indelungat (10-(10-20 ani) fata de produsele de office.
Nu exista nici un stimul de la fabricantii de sisteme de control de a reduce
diversitatea de fieldbus. wroiectarea unui singur, interoperabil fieldbus
definit de utilizator (Fieldbus Fundation) a fost o nereusita, atat in
standardizare cat si pe piata.
n criteriu de selectie a fieldbus sunt multe:
Š -disponibilitatea de aparate: procesoare, I/O
Š -interoperabilitatea (care sunt sansele sa lucreze cu produse de la alt
producator)
Š -topologia si tehnologia cablarii
Š -costul per puncte de conexiune (input
(input--output)
Š -timpul de raspuns
Š -utilitare de configurare de retea si aparate
Š -utilitare de monitorizare a magistralei
Š -capacitate de integrare la mediu