P. 1
08 Wallon Nov 10

08 Wallon Nov 10

|Views: 381|Likes:
Published by rukiae

More info:

Published by: rukiae on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2014

pdf

text

original

C3d. TEORIA DEZVOLTĂRII PERSOANEI. H. WALLON 1) Caracterizare generală.

Metodologie Henri Wallon 2) Teze privind ontogeneza (1879-1962) 3) Concepte cheie filosof, medic neurolog, 4) Stadiile ontogenezei – scurtă prezentare psiholog francez 5) Consideraţii evaluative 1. Caracterizare generală. Metodologie Unicitatea lui H. Wallon, şi în epocă, dar persistentă încă, are o dublă susţinere: în natura şi obiectul teoriei sale şi în metodologia utilizată. Autorul francez este, în aprecierea lui R. Zazzo, "prin excelenţă, psihologul copilăriei", deoarece, faţă de oricare dintre marile contribuţii explicative, el şi-a propus, deliberat, ca ţintă, această vârstă (vezi, spre exemplu, deosebirea faţă de Watson, Freud, Piaget care au căutat în copil şi copilărie mijlocul de a se apropia de alte probleme: mecanismele învăţării, patologia afectivă, geneza cunoaşterii de tip logic). Maniera sa de a aborda copilăria este şi ea singulară. Wallon a avut ambiţia exhaustivităţii, a trecerii dincolo de perspectiva parcelară. El s-a interesat, în mod egal, de dezvoltarea cognitivă, afectivă, biologică şi socială a copilului, atât sub aspectul normalităţii cât şi al patologicului. Analiza comparativă multidimensională, pe care a practicat-o ca metodologie, s-a bazat pe două forme concomitente: ▪ comparaţii interne (la nivelul aceleiaşi vârste, între copii cu dezvoltare normală şi cei cu anumite particularităţi ale dezvoltării1, sau între cei cu dezvoltare normală şi cei cu dezvoltare patologică); ▪ comparaţii externe (între vârste – copil-adult – sau realităţi diferite – copil-animal (maimuţă) şi copil-om primitiv). Analiza comparativă (susţinută de observaţie şi teste) – a fost în egală măsură şansa şi neşansa teoriei sale. Şansă – pentru ideile de pionierat pe care i le-a permis (unele, anticipări excepţionale ale unor rezultate extrem de recente şi actuale), neşansă – pentru imposibilitatea ca rezultatele obţinute cu o astfel de metodologie să fie luate în calculul teoreticienilor şi practicienilor experimentalişti. 2. Teze privind ontogeneza 1. Ontogeneza este o construcţie progresivă prin care se realizează integrarea, în diferite raporturi, a două funcţii psihice fundamentale: a) afectivitatea (dimensiunea centripetă a psihismului) – legată de sensibilitatea internă, orientată şi implicată în edificarea subiectului psihic prin autoreflectare. Ea este răspunzătoare de construcţia persoanei ("cine sunt?"); b) inteligenţa (dimensiunea centrifugă) – legată de orientarea externă a individului, de acţiunea acestuia asupra mediului înconjurător în tentativele sale adaptive. Ea este implicată, ca principală resursă instrumentală, în cristalizarea obiectului psihic ("ce este"). 2. Dezvoltarea ontogenetică este stadială. Fiecare stadiu se constituie dintr-un ansamblu original de conduite, caracterizate printr-un tip particular de ierarhie realizat între cel două funcţii: afectivitate şi inteligenţă. 3. Construcţia stadială ontogenetică este guvernată de trei legi: a) Legea alternanţei funcţionale : un stadiu cu o dominanţă centrifugă va fi urmat de unul cu orientare centripetă; b) Legea preponderenţei funcţionale : în fiecare stadiu una dintre cele două funcţii va fi preponderentă, fără a opri, totuşi,
1

Subiectul este relansat astăzi sub denumirea de profile atipice de dezvoltare (ex. autismul).

1

nov. .2010

Trecerea de la un stadiu la altul este discontinuă prin conţinutul dominant (A / I). ACTIVITATE Ţinând cont de legile enunţate. existente la naştere. trebuie să i se adapteze copilul. În absenţa "logicii sociale" ontogeneza este profund afectată. c) stadiul personalizării/personalismului (3-6 ani. de întrepătrundere ("chevachement"). Ea are caracter vital. 1). Prin complexitatea rezultată se asigură însă unitatea procesului. fiind caracterizată de un fenomen de clivaj. Ciclul alternanţelor continuă în aceeaşi manieră. considera Wallon. 2 . Pentru supravieţuirea speciei şi evoluţia sa. ci se subordonează noilor achiziţii ale fiecărei funcţii. sentimentul iniţial siguranţei. se răsfrâng în orientarea energiei copilului spre actele de explorare senzorială ca formă de dezvoltare cognitivă (2). în ansamblul său. sub influenţa anturajului social imediat. 4. Noile competenţe cognitive vor fi utile la revenirea în prim plan a dezvoltării afective din stadiul al treilea. indicaţi pentru fiecare din cele cinci stadii tipul de dominanţă funcţională: A / I. în mod primordial. Cele cinci stadii ontogenetice sunt: a) stadiul impulsiv şi emoţional (012 luni). 5.2010 Figura nr. odată câştigate.). EXPLICAŢIE: primele progrese (1) sunt în planul sistematizării emoţiilor primare. Figura nr. c) Legea integrării : formele corespunzătoare stadiilor anterioare nu dispar. solidaritatea este A mai importantă decât competiţia. "Prin schimburile interindividuale debutează viaţa copilului şi acest tip de raporturi devansează de departe pe cele cu lumea fizică". B A B A B A B Stadiul: 4 A B 1 5 2 3 Legendă: dezvoltare afectivă dezvoltare instrumentală (inteligenţa) A – poziţie dominantă B – poziţie secundă 2 nov. ataşamentul etc. 1 4 2 1 3 5 Subiect Obiec t 6. 7. e) stadiul adolescenţei (11-16 ani). d) stadiul categorial (6-11 ani). Progresul realizat de copil în fiecare stadiu sprijină achiziţiile funcţiei alternative. cel dintre obiect şi subiect (vezi figura nr. punct de contact mama. b) stadiul senzorio-motor şi proiectiv (1-3 ani). ontogeneza poate fi caracterizată ca fiind. o unitate (stadii) în discontinuitate (afectiv/cognitiv) (vezi figura nr. Esenţială în dezvoltarea ontogenetică este textura socială care apare ca liant şi mediator între necesităţile şi posibilităţile copilului şi logica lumii fizice care reclamă şi stimulează adaptarea. 2).dezvoltarea celeilalte. . Jocul acestor funcţii este în acelaşi timp un progres de maturizare a raportului psihologic fundamental. Astfel. Mediului social. Aceste competenţe (ex.

făcând ca ceea ce este resimţit în interior să fie vizibil din afară. Deşi apărute doar în prezenţa modelului. Stadiile ontogenezei – scurtă prezentare 1. dar şi de exprimare a nounăscutului. d) CADRUL SOCIAL. întărite şi selectate. Importanţa determinismului social în faţa celui biologic sau fizic este norma de specificitate a ontogenezei umane. Imaginaţi-vă că în prima lună de la naştere copilul ar fi inert şi. "grai" şi formă psihologică. Deoarece satisfacerea necesităţilor sale nu mai este automată. Mediul trimite la ansamblul circumstanţelor fizice. îi incită şi îi răsplăteşte. ele nu se adresează acestuia. reflectare a realităţii. Reacţia afectivă. Fiziologicul (plăcere.) capătă. . Acesta poate fi discutat pornind de la distincţia dintre grup şi mediu. inexpresiv şi imposibil de „citit”. Între copil şi grup stimularea este reciprocă. Valoarea sa psihologică interrelaţională este deosebită deoarece primele mişcări ale bebeluşului sunt investite cu semnificaţie expresivă de către anturajul social. sunt. Wallon ca fiind joncţiunea dintre biologic şi social. integrate în posturi.2010 . raportul cu mediul este unilateralizat. copilul reacţionează prin descărcări şi activări musculare. 4. ideologice care modelează viaţa grupurilor. protecţie etc. Concept fundamental al întregii opere walloriene şi cu statut explicativ particular pentru ontogeneză. dintre fiziologic şi psihologic. date fiind pasivitatea şi limitele naturale ale copilului. b) MIŞCAREA. ci sunt necesităţi personale ale copilului. acţiune şi expresie. Particularitatea imitaţiei primare este că reprezintă o acomodare la celălalt. foame etc. un "ecou" motric. Aceste reacţii impulsive devin repede expresie deoarece anturajul le întăreşte prin 3 nov. devine maniera privilegiată de comunicare.) şi de insatisfacţie (corelatul subiectiv). Stadiul impulsiv(0-3 luni) şi emoţional (3-12 luni) 0-3 luni: La naştere şi până în jurul sfârşitului primului trimestru al vieţii postnatale. ca în stadiul intrauterin. prin afect. în acelaşi timp. sociale. Mişcarea devine formă de expresie şi primul mijloc de acţiune asupra semenului adult. atunci când apare starea de necesitate (foame. Emoţia este privită de la H. o contagiune. Sensul acestui proces poate fi surprins doar cercetând omul în contextul devenirii sale. Această formă primară este în fapt "sâmburele" esenţei psihice – reconstrucţie. durere. căldură. Ea activează pe cei din jurul copilului. fiind primul program ontogenetic funcţional comprehensibil reciproc. fiind expresiaimpresiei. Principala formă de activitate. Concepte walloriene fundamentale a) EMOŢIA. prin aceasta. Ea este internă şi externă în acelaşi timp. prezentă încă de la naştere. Mişcările.3. un mimetism. Grupurile determină locul şi rolul fiecăruia într-o constelaţie de indivizi. Cum credeţi că ar influenţa aceasta relaţiile sociale mamă-copil? c) IMITAŢIA. dominanta este cea a impulsivităţii motrice. Emoţia leagă "natura" (nou-născutul) de cultură (mediul socio-familial).

Saltul este mijlocit prin actele imitative (copilul mai mult mimează decât vorbeşte!) ca forme de prezentare. un raport de substituţie a ceea ce a fost cândva prezent. "EU SPUN!". Stadiul personalismului (3-6 ani) Acest stadiu este o etapă centrală în stadialitatea walloniană. Se disting trei faze: 3-4 ani: Perioada de opoziţie: afirmarea autonomiei ca premisă a personalităţii (ex. a seducţiei: căutarea aprobării. se dezvoltă în două direcţii independente.: "EU FAC!". formă primară a inteligenţei discursive ce se va instala odată cu apariţia funcţiei semiotice/simbolice (limbaj. supuse modelajului social. spaţiul proxim . Ca urmare. copilul caută să placă. prin acţiune şi b) activitatea postual-imitativă. Graţie experienţelor emoţionale (proprii şi ale anturajului) copilul îşi cristalizează o formă globală de reprezentare a situaţiilor. Ca prime semne observabile ale vieţii psihice. . să fie în centrul atenţie.care este bază pentru inteligenţa practică. Senzorio-motricitatea. 3-12 luni: Substadiul emoţional (3-12 luni) se caracterizează prin preponderenţa expresiilor emoţionale care devin mijlocul dominant de relaţionare cu anturajul. Stadiul senzorio-motor şi proiectiv (1-3 ani) 1-2 ani: Reacţiile circulare sunt expresia ralierii mişcărilor copilului la datele senzoriale şi excitaţiile provocate de mediu.2010 . fiind la intersecţia a două faze importante în devenirea personală: construcţia persoanei şi dimensiunea sa instrumentală. Imitaţia susţine interiorizarea. a validării sociale. imagine mentală). 4 nov. Aici este baza viitoarelor atitudini şi mimici comunicative tot mai complexe. Raportul sine-alţii este complex şi multifazic în acest stadiu. Este marcat de exprimarea conştiinţei de sine a copilului. de pe poziţii de adultism (un amestec de rivalitate şi admiraţie faţă de adult). 3 ani: În cel de al treilea an se face trecerea de la actele motorii la reprezentare. "Emoţia – afirmă Wallon – este o primă formă de înţelegere şi diferenţiere". 3. ele sunt principalul mecanism organizator al psihismului infantil. narcisismului îl domină. rezultată din parcurgerea conştientizării corporalităţii proprii şi a diferenţei sale sociale faţă de alţii. ca tip de activitate dominantă. 2. 5-6 ani: Perioada imitativă a rolurilor de tip adult.satisfacerea trebuinţelor "reclamate". "NU VREAU!") 4-5 ani: Perioada graţiei. ceea ce-i permite anticiparea. dar complementare: a) activitatea manipulatorie de explorare (obiecte. forma sa amânată (în absenţa modelului) fiind deja o evocare.

social sub presiunea cristalizării identităţii. în forma sa concretă însă. puteţi să apelaţi la două categorii de surse: a. social) şi. 5. 9-11 ani: Substadiul categorial începe printr-o activitate comparativă de diferenţiere şi extragere a asemănărilor şi deosebirilor dintre obiecte şi situaţii. în principal din cauza metodologiei sale nonexperimentale.ACTIVITATE Găsiţi în amintirile dumneavoastră de familie comportamente infantile care să ilustreze fiecare din cele trei faze. În plan intelectual. intelectuală şi socioafectivă şi sub impulsul unui nou context socio-cultural: şcoala. începe armonizarea asperităţilor prin integrarea planurilor: cognitiv. 4.2010 . Stadiul adolescenţei Modificările fiziologice şi cele ale schemei corporale sunt punctul de start al crizei pubertare centrată pe sentimentul schimbării. Wallon poate fi socotit un precursor al abordării plurale a copilului (biologic. de ce este bun şi ce face ceva sau cineva) este înlocuită cu cea categorială. Are loc o dublă decentrare. Grupul de covârstnici este atractiv. Raportarea funcţională la realitate (dominată de aflarea la ce serveşte. În acest substadiu precategorial asistăm la o diminuare a sincretismului (amestec. specifice stadiilor anterioare. psihologic. a introducerii dezvoltării sale într-un context socio-cultural. 1975. altruism. pe atât de ignorat este în cea anglofonă. În planul construcţiei personale. către cele orientate spre exterior. Editura Didactică şi Pedagogică. allocentrism. Pentru a vă construi propria părere despre autor. egoism. nediferenţiere în cunoaştere). Editura Didactică şi Pedagogică. H. Categorizarea abstractă îşi face treptat loc. 5 nov. Consideraţii evaluative Din perspectiva abordărilor contemporane din psihologia dezvoltării. ACTIVITATE Consultaţi un dicţionar psihologic pentru a vă fixa deosebirile dintre cele patru concepte: egocentrism. mai ales. 5. . lucrările lui traduse în limba română: De la act la gândire. afectiv. dimensiunea polivalentă a personalităţii fiind exersată de acest nou anturaj. Ambivalenţa egocentrism/egoism – allocentrism/altruism poate fi prezentă şi deconcertantă. Evoluţia psihologică a copilului. Valorificarea sa în prezent este marcată de un paradox: pe cât de prezent şi divers utilizat este în literatura de specialitate francofonă. Stadiul categorial (6-11 ani) 6-9 ani: Se produce o repoziţionare a intereselor: de la cele faţă de sine (din stadiul anterior. gândirea conceptuală permite unificarea reprezentărilor "insularizate" bazate pe interese concrete. centripet). Se face saltul de la reprezentarea atomistă a realităţii spre cea a legilor şi integrărilor succesive. cu autoritate. Revine în prim plan o nouă fază de opoziţie prin care exigenţele construcţiei persoanei (trebuinţă centripetă) se fac simţite. 1964.

2010 . Wallon si L.S. Vîgotski. revistă pe care a ctitorit-o în 1948. ACTIVITATE Găsiţi trei asemănări fundamentale între H.b. 6 nov. colecţia revistei ENFANCE. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->