Sunteți pe pagina 1din 4

ANSAMBLUL REZIDENTIAL PIPERA

MEMORIU TEHNIC GENERAL

Situatie existenta:
ƒ Terenul cu suprafata de 3000,08 mp , situat in orasul Voluntari, jud. Ilfov, str. Floarea Soarelui nr. 43, se
afla in proprietatea S.C. NOGABELLA GROUP S.R.L. (conform contractului de vanzare –cumparare) .
Terenul este liber de constructii.
Descrierea functiunilor:
SUBSOL GENERAL Ac = 2215 mp
ƒ -parcare pentru 61 autoturisme ;
ƒ -centrala termica; 3 adaposturi de protectie civila;
ƒ -statia de pompe (ptr. Stins incendiul + hidrofor), rezevor de apa de incendiu, generator electric, camera
CT ptr spatii comune.
SUPRATERAN
ƒ TOTAL ANSAMBLU : 45 apartamente :
ƒ • 24 apartamente de 3 camere
ƒ • 21 apartamente de 4 camere
ƒ Conform STAS 4903-85 rezulta :
ƒ Arie construita la sol totala: 1327 mp
ƒ Arie desfasurata supraterana: 6197 mp (inclusiv terase + balcoane acoperite)
ƒ Ac subsol gen = 2215 mp
ƒ Arie desfasurata totala: 8412 mp
ƒ P.O.T. propus= 44,2%
ƒ C.U.T. propus= 2,1 suprateran
ƒ Inaltime maxima 20 m .
Sistem constructiv:
Constructia se va realiza cu o structura pe cadre si difragme din beton armat, fundatii din beton,
compartimentari interioare si exterioare din zidarie tip G.V.P. si tamplarii din aluminiu cu ruperea puntii
termice si geam termopan. Acoperişul este tip terasa
Pereţi de închidere şi compartimentare
ƒ Pereţii exteriori vor fi din zidărie de blocuri ceramice tip GVP de 25cm grosime + termoizolaţie 5cm
polistiren expandat + tencuială pe plasă din fibre de sticlă sistem BAUMIT.
ƒ Peretii realizati din zidarie de caramida se vor arma conform CR6 2006.
ƒ La socluri se va folosi termoizolatie din polistiren extrudat 5cm grosime.
ƒ Pereţii interiori se vor executa din zidarie GVP in grosime 25cm intre apartamente sis pre casa scarii si
din gips-carton pe structură metalică in interiorul apartamentelor.
ƒ Nivelurile de performanţă necesare satisfacerii condiţiilor de rezistenţă şi stabilitate sunt cele
corespunzătoare din clasa de importanta III conform STAS 10100/0 Anexa A
FINISAJE:
ƒ pardoseli interioare:
ƒ parchet masiv stejar la camerele de zi si dormitoare.
ƒ gresie porţelanată 30cmx30cmx8mm în bai, bucatarii si scari.
ƒ gresie porţelanată 30cmx30cmx8mm antiderapanta la balcoane.
ƒ pardoseală beton cu adaus de cuart frecat cu elicopterul la parcarea auto.
ƒ pereti: - vopsitorii lavabile pe peretii de caramida si de gips-carton;
ƒ faianta h=2,75 m inaltime in bai , iar in bucatarii un straif orizontal intre cotele 0,8 si 1,6m.
ƒ la subsol in parcare peretii si tavanul nu se vor tencui.
ƒ pereţii exteriori se vor finisa cu vopsitorie texturata
Categoria de importanţă.
ƒ Conform prevederilor H.G.R. nr. 766/1997anexa 3 şi a Metodologiei aprobate de M.L.P.A.T., clădirea se
încadrează în categoria de importanţă “C”, clădiri cu importanţă normală.
ƒ Clasa de importanţă “III” conform normativului P 100.
Tipul şi particularităţile obiectivului.
ƒ Instalaţii
ƒ Date tehnologice -clădire civilă
ƒ Instalaţii sanitare
ƒ Branşamentul de canalizare se va realiza in sistem divizor prin racorduri la retele existente pe str. Floarea
Soarelui . Subsolul nu se va racorda direct la canalizare , ci pe instalatia interioara de canalizare se va monta
un separator de namol si grasimi, apoi se va evacua prin pompare. Apa potabila va fi alimentata din conducta
de serviciu ce va deveni functionala in 12 luni si va fi alimentata din extinderea propusa a magistralei dn 400
mm din str. Iancu Nicolae.
Instalaţii electrice
ƒ Pentru amplasamentul de mai sus a fost obtinut avizul de amplasare favorabil
ƒ Alimentarea cu energie electrică se va realiza printr-un branşament din reţeaua ELECTRICA la firida
amplasată în exteriorul clădirii. De la firidă se alimentează tablourile electrice generale ale fiecarei unitati. Se
asigură consumul de energie electrică la tensiunea de 220/380V. Din tabloul general sunt alimentate
tablourile consumatorilor principali (tablouri de apartament).
ƒ Vor fi realizate următoarele circuite electrice:
ƒ iluminat şi prize la interior
ƒ iluminat exterior
ƒ instalaţii de protecţie
ƒ iluminat de siguranţă
ƒ Instalaţiile electrice vor fi realizate conform norm. I 7/02.
Instalaţii de încălzire
ƒ Agentul termic apă caldă 70/90 C va fi asigurat de centrale termice individuale cu tiraj fortat ce vor
funcţiona cu combustibil gaz metan, situate în bucatariile apartamentelor cu ventilarea şi asigurarea
suprafeţei de deburare.
ƒ Instalaţiile de încălzire vor fi realizate conform I 13/96.
ƒ Evacuarea aerului din grupurile sanitare care nu au ferestre se va realiza mecanic cu ventilatoare locale.
Circulatii
ƒ Parcarea si gararea autoturismelor se va face in incinta : la sol pentru vizitatori si in subsol pentru
rezidenti. Se vor asigura :
ƒ 61 locuri de parcare pentru autoturisme in subsol pentru locatari
ƒ 9 locuri de parcare la sol , in incinta pentru vizitatori
ƒ 6 locuri de parcare la sol , in lungul strazilor prin largire pe teren pentru vizitatori
ƒ Proiectarea parcajului subteran se va face conform NP 24/97 “Normativ pentru proiectarea si executia
parcajelor pentru autoturisme “ - destinat autoturismelor cu inaltimea mx. 1,95m si greutatea totala cel mult
3,5t. Conform NP 24/97 anexa IV.2.2 in functie de capacitate parcajul se incadreaza in tipul P1 (sub 100
autoturisme).
ƒ Pentru acest tip de parcaj –P1- se va asigura un acces cu un fir de circulatie pentru accesul
autoturismelor.Accesul carosabil se va rezolva din str. Iancu Nicolae .Acest acces (intrare / iesire) va fi
controlat .
ƒ Pentru autospecialele pompierilor, salvarii si salubritatii se asigura conditiile desfasurarii activitatii
specifice la nivelul terenului amenajat adiacent prin amenajarea de alei carosabile in incinta .
ƒ Se va asigura montarea de indicatoare rutiere pentru limitarea vitezei in incinta , atentionari pentru
cedarea trecerii la accesul in reteaua rutiera etc.
CERINŢA B – SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE-conf CE 1/95 si NP 057-02
ƒ Aleile exterioare se vor placa cu dale autoblocante din beton colorat montate pe pat de nisip 3 cm.
Denivelarile max admise pe traseul pietonal sunt de 2,5cm.
ƒ Stratul de uzură la holuri de intrare , case de scari , balcoane sit erase exterioaree se va realiza prin
placare cu gresie porţelanată mată sau rugoasă (la podeste exterioare) cu coef. frecare COF = min. 0,4 .
ƒ Stratul de uzură în parcare va fi realizat prin frecarea betonului cu adaus de cuarţ.
ƒ Se prevăd rampe de acces pentru handicapaţi şi pentru cărucioare cu panta max. 15% pentru denivelări
max. 20 cm.
ƒ Accesul pietonal în ansamblu se poate realiza din str. Floarea Soarelui si str. Bogdan Voda prin 2 porti
pietonale cu acces contolat, continuate prin alei in interiorul ansamblului pe latura de nord. In incinta vor
exista si alei carosabile destinate accesului auto acazional pentru masini de salvare, pompieri, mobila.
ƒ Accesul in cele 3 cladiri ale ansamblului vor fi protejate , acestea fiind retrase de la limita aleilor si
acoperite de consola cladirilor.
ƒ Golurile de uşă sunt dimensionate pentru uşi duble pe care se vor putea introduce ocazional şi mobile,
astfel încât depăşesc dimensiunile minime pentru circulaţia pietonală.
ƒ Se asigura accesul pietonal si din subsol , din parcarea auto, prin intermediul lifturilor aferente celor 3
unitati de apartamente.
ƒ Trebuie asigurată protecţia împotriva riscului de accidentare prin coliziune cu alte persoane, piese de
mobilier sau exponate. Astfel în momentul realizării mobilarii interioare trebuie să se lase libere trasee clare
pentru fluxurile de circulaţie interioară. Acestea trebuie să aibă lăţimea de 1,20-1,50m, iar la subsol pentru
evacuare se vor marca ieşirile cu corpuri de iluminat cu acumulator.
ƒ Scarile destinate locatarilor vor avea lăţimea de 1,15m si podeste intermediare pentru odihnă in unitatile
de locuit., numarul de trepte depasind maximul admis.
ƒ Înălţimea treptelor va fi 16,7cm si latimea de 30cm. Scarile destinate evacuarii subsolului vor avea
latimea de 1,10m si evacuare direct in exterior la nivelul terenului.
Nivelul riscului de incendiu
ƒ • Compartimentul C1 – LOCUINTE si BIROURI (parter) –risc de incendiu MIC-
ƒ • Densitatea sarcinii termice estimata:
ƒ birouri Qi = 315MJ/mp < 420MJ conf. MP 008-2000 risc mic
Gradul de rezistenta la foc C1 si C2 clădire civila şi gradul II rezistenţă la foc.
ƒ Apartamentele vor fi echipate cu cazan mural pentru producerea apei calde pentru
ƒ incalzire si menajere, care va fi amplasat in bucatarii.
ƒ Cazanele vor fi de tip Viessmann Vitoped 100 cu puterea de 24 kw cu tiraj fortat din exterior si evacuare la
cos . Cosurile vor fi de tip Schiedel ceea ce asigura rezistenta la foc> 60min. Bucatariile vor avea grila de
evacuare la partea superioara , iar instalatia va fi dotata cu o electrovana dotata cu senzor de gaze – masura de
siguranta impotriva acumularilor de gaze.
Instalatii - OBISNUITE
ƒ Incalzire .... DA
ƒ Electrice DA
ƒ Gaze DA
ƒ Ventilate DA
ƒ Paratraznet. DA
ƒ Instalatii de semnalizare . DA
ƒ Instalatii de alarmare DA
ƒ Hidranti interiori functionare 10 min :
ƒ compartimentul I : 1 jet in functionare la nivelul parterului (acolo pot fi eventualele birouri)
ƒ compartimentul 2 : 1 jet in functiune (la subsol) parcare V < 5000mc
ƒ Spinklere functionare DA la compartimentul 2 de incendiu – parcare subterana
ƒ Hidranti de exteriori (nr buc) Pentru alimentarea cu apă potabilă şi stingerea din exterior a incendiilor, se
vor prevedea 2 hidranti supraterani montati la intrarea in garaj
ƒ Instalatii speciale de stingere(tipul) -
ƒ Rezerva intangibila apa incendiu
Igiena apei
ƒ Apartamentele vor fi dotate cu bucatarii, bai + grupuri sanitare fara dus (la ap. 3cam) si cu dus la (ap. de
4 cam).
ƒ Conform avizului 344/26.04.2008 emis de Directia Utilitati Publice din Primaria orasului Voluntari precum si
avizelor de principiu 224 si 511 din 19.11.2007 emise de SPAAC Voluntari
ƒ apa potabila va fi alimentata din conducta de serviciu de pe str Floarea Soarelui ce va deveni functionala in 12
luni si va fi alimentata din extinderea propusa a magistralei dn 400 mm din str. Iancu Nicolae.
Igiena higrotermica
ƒ Se va urmari asigurarea unei ambiante termice corespunzatoare, atat in regim de iarna cat si in regim de vara
in functie de urmatorii factori:
ƒ temperatura mediului interior ambiant (conf SR 1907/2-97)
ƒ umiditatea relativa a aerului interior (conf SR ISO – 7730/00)
ƒ amplitudinea oscilatiei temperaturii aerului interior (conf C 107/7-02)
ƒ cantitatea de caldura cedata de picior pardoselii
Insorirea
ƒ Fiecare locuinta(apartament) terbuie amplasata si conformata incat, cel putin una din camerele de locuit
sa primeasca radiatia solara directa astfel:
ƒ cel putin 2h intr-o zi de referinta (21 febr sau 21 octombrie)
ƒ 6° unghiul de incidenta al razelor in plan vertical in ziua de referinta
Iluminatul natural si artificial
ƒ Asigurarea iluminatului natural optim este legata de realizarea parametrilor :
ƒ raportul dintre aria ferestrelor si aria pardoselii.
ƒ Valoarea iluminatului natural
ƒ Iluminatul artificial se va realiza conform prevederilor STAS 6646/1 si STAS 6646/3.
Igiena evacuarii apelor uzate si a dejectiilor
ƒ Conform avizului 344/26.04.2008 emis de Directia Utilitati Publice din Primaria orasului Voluntari precum si
avizelor de principiu 224 si 511 din 19.11.2007 emise de SPAAC Voluntari branşamentul de canalizare se va
realiza in sistem divizor prin racorduri la retele existente pe str. Floarea Soarelui .
ƒ Subsolul nu se va racorda direct la canalizare , ci pe instalatia interioara de canalizare se va monta un
separator de namol si grasimi, apoi se va evacua prin pompare.
Protecţia mediului exterior.
ƒ În cadrul investiţiei singura sursă de emisie în atmosferă, sunt centralele termice de apartament, echipate
cu un cazane cu tiraj fortat, cu funcţionare pe gaz metan. Evacuarea gazelor arse se va fece prin intermediul
unor cosuri verticale protejate in ghene din Ridurit pana peste terasa respectiv aticuri.
Igiena evacuarii deseurilor si a gunoaielor
ƒ Deşeurile menajere care vor rezulta în exploatarea clădirii vor fi evacuate în baza unui contract cu
societatea de salubrizare din zonă
ƒ IZOLAREA TERMICĂ ŞI HIDROFUGĂ, ECONOMIA DE ENERGIE
TERMOIZOLAŢII:
ƒ Pereţii exteriori vor fi din zidărie de blocuri ceramice tip GVP de 25cm grosime + termoizolaţie 5cm
polistiren expandat + tencuială pe plasă din fibre de sticlă sistem BAUMIT.
ƒ Acoperisul de tip terasa necirculabila de peste corpurile A,B si C vor fi termoizolate cu polistiren
extrudat cu falt Austroterm XPS-G 10cm.
ƒ Placa dintre subsol si parter pe zona apartamentelor se va termoizola:
ƒ la intrados cu placi din polistiren expandat 5cm in placare la plafon de gips-carton pentru spatii umede
ƒ peste placa de beton 2 – 4 cm polistiren extrudat acoperit de sapa.
ƒ Placa de peste subsol pe zona parcarii se va termoizola:
ƒ la intrados cu placi din polistiren expandat 5cm in placare de termosistem.
HIDROIZOLATII
ƒ suprafeţele interioare ale rezervorului de apa vor fi protejate cu XYPEX Concentrate şi tencuială de
protecţie Isomat Aquamat 2K;
ƒ subsolul se va hidroizola din interior cu XYPEX Concentrate
ƒ terasele se vor hidroizola cu mortare hidrofuge si membrane bituminoase ridicate 30 cm pe reborduri;
ƒ baile se vor hidroizola cu mortar cu adaos hidrofug ridicat 10 cm pe contur
ƒ difuzie si bariera vapori placi Fondaline sau 1 strat difuzie IPB1200+ 1 strat bariera vapori Elastomat Py .
ƒ In executia hidroizolatiilor se vor respecta prevederile normativului C112/80 prescriptiile din caietul de
sarcini, si fisele tehnice ale materialelor.
Din cele prezentate mai sus rezultă că structura anvelopei este corespunzătoare cu normele în vigoare
din punct de vedere al cerinţei de calitate: izolarea termică şi economia de energie, cuprinsă în Legea
10 / 1995 – privind calitatea în construcţii.