Sunteți pe pagina 1din 1

Structura orientativă a unui raport de evaluare

1. Date de identificare a evaluatorului


2. Date de identificare a clientului
3. Obiectul evaluării (proprietate evaluată, proprietar etc.)
4. Baza de evaluare (scopul evaluării, data realizării evaluării, data inspecţiei, cursul de
schimb etc.)
5. Date privind dreptul de proprietate (dobândirea, temeiul contractual, de ex. Situaţia
privind Cartea Funciară)
6. date privind situaţia actuală a bunului (utilizat de proprietar, închiriat, în conservare
etc.)
7. descrierea zonei de amplasare, facilităţi, utilităţi edilitare, gradul de poluare, ambient
etc.
8. Descrierea bunului (caracteristici, amplasament, vecinătate etc.)
9. Analiza pieţei (natura, cererea şi oferta pentru bunuri similare, preţul pentru bunuri
similare)
10. Evaluare (standarde de evaluare, reglementări legale, metode)
11. definirea noţiunilor aplicate în evaluare, ipoteze şi condiţii limitative, surse de
informare
12. declaraţia de conformitate cu standardele de evaluare şi cu ipoteze şi condiţii
limitative avute în vedere
13. certificare
14. reconcilierea valorilor. declararea valorii selectate