P. 1
Carte Tehnica Centrala Termica Protherm Lynx

Carte Tehnica Centrala Termica Protherm Lynx

|Views: 6,994|Likes:
Published by leo875

More info:

Published by: leo875 on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

PROTHERM 23 BTVE / BOVE

Numărul de identificare (seria) cazanului se află pe placa de timbru fixată în interiorul cazanului. Prezentul manual este format din 2 părţi: – prima destinată utilizatorilor, unde sunt descrise funcţiile de bază şi modul de exploatare ale cazanului; – a doua destinată unităţilor de instalare şi service.

1. Instrucţiuni de utilizare
1.1. Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Control şi semnalizare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Pornirea şi oprirea cazanului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Condiţii de garanţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 4 4

2. Instrucţiuni de instalare şi service
2.1. Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.2. Dimensiuni de bază, curbe caracteristice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.3. Parametrii tehnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.4. Schema de principiu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.5. Evacuarea gazelor arse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.6. Circuitul de încălzire şi A.C.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.7. Instalarea cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.8. Modul de racordare a tubulaturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.9. Parte electrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.10. Pregătirea pentru P.I.F., reglaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.11. Măsuri de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.12. Revizii şi intreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.13. Informaţii importante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.14. Defecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.15. Schema electrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Cerinţe obligatorii în ţările CE
Atenţie: Acest produs a fost proiectat, omologat şi testat în concordanţă cu normele în vigoare în CE. Placa de timbru, situată în interiorul produsului conţine ţara de destinaţie. Dacă observaţi orice excepţie faţă de aceste reguli, vă rugăm contactaţi cel mai apropiat distribuitor. Vă mulţumim anticipat. Standarde CE Acest cazan corespunde cerinţelor „Statutory Instrument“ Nr. 3083 referitoare la reglarea şi eficienţa cazanelor, precum şi cerinţelor prevăzute în „Directiva 92/42/EEC“ pentru cazane de apă fierbinte pe bază de combustibil lichid sau gazos. Rezultatele testelor conform Regulation 5 sunt certificate de: Notified body 0063. Marca CE pentru acest produs arată echivalenţa cu: 1. Directiva 90/396/EEC pentru armonizarea legilor din statele membre referitoare la aparate utilizatoare de combustibil gazos. 2. Directiva 73/23/EEC pentru armonizarea legilor din statele membre referitoare la aparate electrice. 3. Directiva 89/336/EEC pentru armonizarea legilor din statele membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică.

1

1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
1.1. Introducere
Stimate beneficiar, Aţi devenit proprietarul unui cazan combinat de perete PROTHERM pentru gaz natural. Cazanul 23 BTVE LYNX, cu cameră de ardere etanşă şi evacuarea forţată a gazelor de ardere (sau 23 BOVE LYNX, cu tiraj natural), destinat preparării agentului termic (A.T.) pentru sistemele de încălzire centrală, respectiv apei calde menajere (A.C.M.). Noi suntem convinşi că acest produs vă va asigura cu un efort minim, o satisfacţie maximă! În acest scop este necesar să studiaţi şi să urmaţi următoarele instrucţiuni: • Cazanul, cu toate accesoriile sale, trebuie instalat şi utilizat în conformitate cu legile în vigoare din domeniu, respectiv instrucţiunile tehnice ale producătorului. • Cazanul poate fi instalat doar în mediul pentru care a fost proiectat. • Doar centre de service autorizate ISCIR şi de producător au permisiunea să pună în funcţiune cazanul. • În caz de defecţiune, chemaţi centrul de service autorizat. Intervenţiile neprofesionale pot duce la avarierea produsului. • Persoana de service va instrui beneficiarul în legătură cu exploatarea cazanului. • Verificaţi corecta şi completa livrare. • Verificaţi dacă produsul achiziţionat corespunde scopului dorit. • În cazul unor dubii în timpul exploatării, studiaţi informaţiile relevante din acest manual. • Nu demontaţi sau distrugeţi eticheta cazanului. • După expirarea ciclului de viaţă al aparatului acesta va distrus sau conservat astfel încât să nu afecteze mediul înconjurător. În practică pot apărea situaţii când utilizatorul trebuie să aplice în plus câteva măsuri de siguranţă: • La inspectarea tubulaturii gazelor de ardere se va închide alimentarea cu gaz, apă şi curent. • Cazanul se va opri din funcţionare în cazul existenţei unor vapori inflamabili (ex. vopsea). • Dacă se va goli apa din sistem, aceasta va fi la o temperatură nepericuloasă. • În cazul unor neetanşeităţi sau îngheţarea sistemului, cazanul nu se va porni până la remedierea defecţiunii şi asigurarea condiţiilor normale de lucru. • În cazul unor neetanşeităţi pe partea de alimentare cu gaz metan, opriţi imediat cazanul, închideţi robinetul de alimentare cu gaz şi anunţaţi organele competente. Siguranţa vieţii şi a proprietăţii • Cazanele sunt produse şi verificate în concordanţă cu următoarele norme: EN 483, EN 437, EN 625, EN 165, EN 50, EN 60 335-1:1997. • Instalarea cazanului se va efectua de către o persoană autorizată respectând normativele tehnice din domeniu (referitor la alimentarea cu gaz, energie electrică, apă, protecţia muncii, PSI, construcţii, etc.). • Alături de documentele specificate, trebuie urmate prezentele instrucţiuni emise de producător. Se va evita contactul copiilor sau persoanelor în stare de iresponsabilitate cu cazanul. Abrevieri: • A.T. - agent termic; • P.I.F. - punere în funcţiune; • A.C.M. - apă caldă menajeră; • A.R. - apă rece. • G.A. - gaze arse;

2

1.2. Control şi semnalizare
Cazanul Protherm 23 BTVE (23 BOVE) este destinat să constitue inima instalaţiei de încălzire. În acest scop trebuie foarte bine corelată execuţia instalaţiei cu reglajele efectuate şi astfel se vor obţine performanţele maxime. Reglajele de bază (putere maximă, temperatura maximă) se vor efectua la PIF, după care există posibilitatea ajustării temperaturilor în intervale fixate. Atenţie: Se interzice exploatarea cazanului cu termostatul de siguranţă la supraîncălzire şi după caz la evacuarea gazelor de ardere defect sau înlocuit cu un alt element decît original furnizat de producător. Reglarea temperaturii A.T. (Fig.1.) Cu ajutorul selectorului (2) se va alege modul de funcţionare „iarnă“( ), după care pe scala existentă se va fixa temperatura dorită. Temperatura minimă este de aproximativ 38 °C, iar cea maximă trebuie fixată de persoana de service. În condiţii normale se va selecta la o valoare intermediară, doar în situaţii extreme se va selecta temperatura maximă. Fig.1. Panou de comandă

1. Buton principal pornit/oprit; 2. Selector regim iarnă/vară; 3. Reglaj A.C.M.; 4. Afişaj pentru presiunea (bar) şi temperatura (°C) din sistem; 5. Indicator de defect (lumină intermitentă roşie). Reglarea A.C.M. Cu ajutorul selectorului (3 - Fig.1.) se va fixa temperatura dorită (aproximativ 35-60 °C). În poziţia ECO cazanul va furniza A.C.M. la o temperatură optimă recomandată (ex. pentru duşuri, spălare, etc.). Reglajul la temperatura maximă se recomandă să se utilizeze doar în cazuri extreme. Protecţia antiîngheţ Cazanul are încorporat o funcţie antiîngheţ. În cazul în care temperatura A.T. scade sub 4 °C, arzătorul şi pompa vor fi activate. La 8 °C arzătorul se va decupla, iar după o scurtă perioadă se va opri şi pompa. În cazul în care părţi ale sistemului sunt expuse pericolului de îngheţ, acestea vor trebui protejate suplimentar cu termostate antiîngheţ. Această funcţie poate fi activă dacă alimentarea cu energie electrică şi gaz este cuplată! În cazul în care se intenţionează scoaterea din uz pentru o perioadă mai lungă, se recomandă golirea de apă a întregului sistem. Umplerea şi golirea Atenţie: Cazanul face parte dintr-o instalaţie etanşă, închisă, astfel că operaţiunile de umplere/golire trebuie efectuate de persoane competente.

3

I.T. Pornirea • Asiguraţi-vă că este conectat cazanul la reţeaua de energie electrică. • Închideţi robinetul de alimentare cu gaz (dacă oprirea este de lungă durată). • Între ECO şi maxi . după care se va şterge uscat. Întreţinere şi verificări Se recomandă efectuarea unei revizii cel puţin o dată pe an. este 1 ÷ 2 bar. • Resetarea cazanului: rotiţi butonul principal în poziţia O.Temperatura maximă recomandată pentru folosire constantă. • Între Poziţia I şi ECO . Autodiagnosticare (indicator luminos roşu) • În cazul apariţiei unei defecţiuni în centrală..Selectaţi între poziţia 1 şi 5.2.M. verificările nu constitue obiectul garanţiei. • Regim „iarnă“ . Cartea de service.) se poate efectua doar de unităţi de service autorizate. chemaţi unitatea de service. • Regim „vară“ . Curăţire Cazanul poate fi curăţat pe exterior cu umed cu ajutorul unor soluţii de curăţat. Fig. Reviziile.Selectaţi poziţia . 1. Reglajul temperaturii A. – presiunea A. • Robinetul de gaz este deschis: • Rotiţi butonul principal de p/o în poziţia I.Temperatura A. între 35 °C – 50 °C.C.M.C. Dacă indicarea luminoasă persistă.1.Nu prepară A.C.F. • Poziţia O .T.M. Oprirea • Rotiţi butonul p/o în poziţia O. Înainte de pornire trebuie verificat dacă: – s-a realizat alimentarea cu energie electrică. 4 . Reglajul temperaturii A. cazanul se va opri automat şi va reporni doar după resetare.3. aşteptaţi 5 secunde după care reporniţi cazanul. aceasta va fi indicată de indicatorul de autodiagnosticare.4. Condiţii de garanţie Garanţia cazanului este în conformitate cu prevederile certificatului de garanţie. • Poziţia ECO . Pornirea şi oprirea cazanului Pregătirea pentru şi punerea în funcţiune (P.Pentru utilizări ocazionale peste 50 °C. Manualul de utilizare. – robinetul de gaz a fost deschis.

este întotdeauna prioritară faţă de A. apă). Toate componentele cazanului sunt de tip testat şi aprobat în concordanţă cu normele în vigoare din domeniu. Pompa. Elemente de reducţie (ca de exemplu diferitele schimbătoare care utilizează căldura reziduală) sînt interzise a fi intercalate pe traseul de evacuare a gazelor de ardere. Alimentarea cu gaz Conform legii. Pentru conectarea la reţea se va intercala o siguranţă fuzibilă de max.T. Cuplarea la coşul de fum se face printr-o tubulatură cu diametrul corespunzător racordului de evacuare gaze de ardere al cazanului fără nici un fel de reduceri de secţiune.M. Cazanul poate fi instalat pe un perete exterior sau un perete adiacent interior cu condiţia ca tubulatura de gaze arse să fie condusă în exterior. Cazanul foloseşte pentru ardere aerul din spaţiul care îl înconjoară şi din acest motiv încăperea trebuie să asigure un volum suficient. cazanul trebuie oprit. Alimentarea cu energie electrică Atenţie: Circuitul electric al cazanului trebuie legat la un sistem cu împământare în mod obligatoriu. prevederile acestora preîntîmpinînd efecte nedorite cum ar fi răcirea excesivă a gazelor de ardere. orice aparat utilizator de gaz metan poate fi instalat doar de persoane autorizate.M. 5 . INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE ŞI SERVICE 2. şi A. neetanşeităţi de gaz metan.. Toate cablajele externe. Introducere Cazanul Protherm 23 BTVE (23 BOVE) este un cazan de perete combinat pentru încălzire centrală şi preparare instantanee de A.T. vasul de expansiune.C. cu evacuare forţată a gazelor de ardere în exteriorul clădirii şi aspiraţia aerului de combustie tot din exterior prin tubulaturi orizontale sau verticale.2. Regimurile de temperatură (pentru A. Prepararea A. umezirea prin condens a pereţilor coşului şi instabilitatea tirajului. Prezentele instrucţiuni trebuie urmate şi îndeplinite pentru a obţine o funcţionare sigură şi economică. Scăpări de gaze sau defecţiuni În cazul unor scăpări. Cazanul 23 BTVE. cu tirajul de minimum 2 Pa. Cazanul Protherm 23 BTVE (23 BOVE) va fi montat şi pus în funcţiune de o persoană autorizată în acest sens conform legilor în vigoare (referitoare la construcţii. inclusiv împământarea trebuie să respecte regulamentele furnizorului de energie electrică. Din punct de vedere constructiv. cu evacuare forţată a gazelor de ardere în exteriorul clădirii şi aspiraţia aerului de combustie tot din exterior prin tubulaturi orizontale sau ver ticale.C. închis robinetul de alimentare cu gaz şi anunţate organele abilitate să rezolve problema. Face parte din categoria I2H pentru combustibil gaz metan (G 20). este echipat cu cameră de ardere etanşă.C. gaz. Contactorul trebuie situat astfel încât să fie oricând accesibil şi uşor de manevrat. Cazanul 23 BOVE este destinat racordării la un coş de fum. fenomene care duc la funcţionarea cazanului în condiţii necorespunzătoare. cu aprindere electronică. Montarea tubulaturii şi a coşului de fum trebuie efectuată cu respectarea standardelor în vigoare. iar prizele neobturabile de aer proaspăt trebuie să respecte normativele în vigoare.M.) pot fi reglate de la panoul de comandă. Tubulatura de racordare la coşul de fum nu este inclusă în furnitura cazanului. alimentări cu energie electrică. din punct de vedere constructiv. 3 A. supapa de siguranţă sunt încor porate. cazanul este echipat cu cameră de ardere etanşă.1.

Evacuare gaze arse Este interzisă obturarea tubulaturii de gaze arse. 6 . Anunţaţi instalatorul dvs. În cazuri speciale se pot comanda alte tipuri de tubulaturi şi anexe (ex. temperatură) precum şi aparatele de măsură şi control. şi nu unitatea de service! Supraîncălzirea cazanului În cazul unor supraîncălziri. selectare regim. etc. sistemul de siguranţă va decupla cazanul. tub ver tical. Control Pe panoul de comandă. în partea frontală a cazanului sunt situate toate butoanele de comandă (p/o. coturi de diferite grade.). Echipament auxiliar Cazanul în mod standard este echipat cu tubulatură de evacuare gaze arse orizontală. În aceste situaţii anunţaţi unitatea de service.Aer în instalaţia de încălzire Prezenţa aerului în instalaţie se datorează unor neetanşeităţi şi poate provoca coroziune.

(l/h) 7 . Dimensiuni şi curbe caracteristice Fig. • • Greutate netă (doar cazan.3. Greutate cu ambalaj . 10 kPa = 1 m col apă Debit de A. 3) Deschis 1/2 tură. 740 16 5 410 3 2 0 Presiune utilă kPa Fig. 1) By-pass complet închis. 4) Deschis 1 tură. 2) Deschis 1/4 tură.2.T. 5) Deschis 2 ture.37 kg.36 kg. fără apă) .4.2.

..........2 / 12 Încălzire Presiunea maximă de lucru [bar]... IP X 4D Modul de evacuare al gazelor arse..2 ..................................................................................................... 8............ 0..C32...5 Capacitatea maximă a sistemului la 75 oC [l]...................................................... la ∆T = 25 oC [l/min] ...1 Domeniul de temperatură al ACM [oC].............................................................C82 Aprindere .............................. 1 – 1................6 Presiunea minimă la intrare [bar].....4 Lungimea max..................23 Putere utilă (min) [kW] ........................ 2............... [oC] .. 740 / 410 / 320 Greutatea (fără apă) [kg] .............................................. 36 *Notă: Reglajul puterii utile – vezi capitolul “Instrucţiuni de service”.................................................5 Domeniul de temperatură A.......................................................................... 2. gaz metan G20 Putere maximă absorbită [kW]...M.......................................................................................130 Tirajul minim la coş [Pa]................... 8 ..............................................................35 – 60 Debit de A..... 1........C.............................................................................. la ∆T = 35 oC [l/min] .32 ............................................................3 Presiunea maximă în vasul de expansiune [bar] ............................ 0....T.C52...100 ................................................70 Presiunea de descărcare a supapei de siguranţă [bar] .....................6 Protecţie electrică .. B11BS........8 Debit minim de pornire [l/min]... înălţime de sol) [dB] ...M.38 – 80 Volumul vasului de expansiune [l].2 Presiune de alimentare [mbar] .......7 Parametrii electrici Alimentare (tensiune/frecvenţă ................................ a tubulaturii separate (80+80) [m echiv.......3 Presiunea maximă de lucru [bar]......... 100 Diametrul racordului de admisie aer de ardere [mm]................................8 Debit de A................5m................................................................................................................64 / 1....7 Randament ........................................5 Debit de A.......................C........................................................ Presiunea maximă la intrare [bar].C............ 10....20 Presiune minimă/maximă pe arzător [mbar] ........................................7/17............................... electronică Combustibil ..............................................................5........ tiraj forţat Diametrul racordului de evacuare gaze arse [mm] ..... tiraj natural ......8 Presiunea de recomandată [bar] ...............................................6....... 18 Alimentarea cu gaz Diametrul duzelor [mm]........... 0............................................................................................................................................................................2......125 .C.......................................................................................... de cazan şi 1................................... 0.......................................1% .................] ....] ..3% Consum nominal de gaz metan (max/min)[m3/h]...................... --Nivel de zgomot (la 1m..... Parametrii tehnici 23 BOVE 23 BTVE Clasa ...........................M...................................................... 91......................................... 230 V / 50 Hz Putere absorbită [W] ...............................................................4 Putere utilă (max) [kW] .........25 Putere minimă absorbită [kW]....................I2H Tip ......... C12............................ 12................ sub 50 Dimensiuni (înălţime/lăţime/adîncime) [mm]......................... a tubulaturii concentrice [m echiv.................60 Lungimea max................................ 10.... 135 Curent absorbit [A].............................................. 20...............18 Temperatura gazelor de ardere evacuate [oC] ....3.....................3 A........... la ∆T = 30 oC [l/min] ....................... 8..............5 Presiunea de încărcare a vasului de expansiune [bar] ....1 Debit masic de gaze arse [g/s] .....C42......................................................... 2.M...........90........

Robinet umplere.M. 22.C. A. Supapă siguranţă (3 bar).5.T. 10. – Intrare apă rece. Filtru retur. – Alimentare cu gaz metan. 11. 3. Termostat A. Arzător. 7. 15. 8. Vana de gaz.M. Termostat supraîncălzire (termostat de siguranţă).. 4. 9. 20. 14. D.). 12. Modul de aprindere. 5..). Cameră de ardere. 16. Filtru pe alimentare cu apă rece. Presostat diferenţial aer. Presostat A.4. Schimbător de căldură bitermic.T.T. Schema de principiu PROTHERM 23 BTVE Fig. E.C. Aerisitor automat. Pompă. 18. 13. Termostat A. – Retur (A.1 Vedere din faţă 1. 19. Electrod de ionizare. – Tur (A. 6. 9 . By-pass. B. Vas de expansiune. 21. 17.2.. 2. – Ieşire A. Electrozi de aprindere.T. Senzor de debit. C. Ventilator.

4. – Ieşire A. Modul de aprindere. 7. Termostat de siguranţă tiraj coş.). C. – Tur (A.5. 17. Presostat A. Robinet umplere. Termostat supraîncălzire (termostat de siguranţă). 14. Senzor de debit. Arzător. 19. Electrod de ionizare. Colector gaze arse.). – Alimentare cu gaz metan. 9. Supapă siguranţă (3 bar).C. Filtru pe alimentare cu apă rece. – Retur (A. 10 .T. Vana de gaz. Vas de expansiune. Termostat A. 15.T. 18. 5...T. 16. D. 12. By-pass.. 2. 10. B. 13.M.T. 21. Aerisitor automat. Cameră de ardere. Schimbător de căldură bitermic. A. – Intrare apă rece. 20. 6. Termostat A.M. 3.C. 11. E. 22. Filtru retur.2 1. 8. Pompă. Electrozi de aprindere.PROTHERM 23 BOVE Fig.

etc. Pe faţadele clădirilor – 2 m în cazul în care există acces public. 11 .4 m în alte situaţii. În colţuri de clădiri Fig. – 0. Evacuarea gazelor arse Modalităţi de montare a tubulaturii evacuare gaze de ardere Sub balcoane.6.2.7. Fig.5.

T. Atenţie: Operaţiunile de instalare şi service se vor executa astfel încât să se evite accidentările persoanelor cu părţile metalice (ex. acesta în mod OBLIGATORIU va trebui spălat.6. 12 . Fig. Sistemul de A. Radiatoarele vor fi dotate cu aerisitoare (manuale sau automate). Muchii. este obligatorie montarea unui dedurizator.2. În cazul în care radiatoarele sunt echipate cu robineţi termostataţi.M. în loc vizibil astfel încât să aibă o pantă constantă pentru a evita îngheţarea eventualelor pungi de apă. Sistemul trebuie dimensionat conform practicilor uzuale. În cel mai de jos punct al sistemului se poate monta un robinet de golire. Circuitul de încălzire şi A. În cazul în care cazanul se va monta pe un sistem existent (vechi). pentru un volum de 70 l A. respectiv a evita producerea oricărei tip de pagubă.M.). în funcţie de curba caracteristică (fig. În caz de nevoie se pot modifica aceste reglaje şi se poate monta vas de expansiune suplimentar. astfel încât să se obţină o etanşeitate totală. uşă sau alt tip de acces public.C.6 bar (debit scăzut). Diametrul de racordare este de 1/2".5 bar. Cazanul este dotat cu vas de expansiune de 5 l. Se recomandă asigurarea unei presiuni de alimentare de 1 bar.M. Sistemul trebuie executat astfel încât să se evite formarea pungilor de aer.1) astfel încât să se obţină o diferenţă de temperatură de cel puţin 20 °C între tur şi retur. presurizat la 0.C. respectiv spaţiu public! Diametrul minim al tubului de drenaj trebuie să fie de 15 mm şi va fi poziţionat în exteriorul clădirii. Pentru realizarea sistemului de A. PPR). etc. la temperatura de 75 °C şi presiune de 3 bar. Zone cu apă dură În zone cu duritate mare a apei (>200 mg/l).8. unul dintre radiatoare trebuie să fie fără robinet termostatat (de obiciei în camera unde este montat termostatul de cameră). Alimentarea cu gaz Alimentarea cu gaz metan se va realiza în concordanţă cu reglementările legale din domeniu. Se va evita contactul cu componente electrice. Protecţia la suprapresiune Atenţie: Drenajul supapei de siguranţă nu va fi condus în exterior pe un geam. PE. Circuitul de încălzire Cazanul Protherm 23 BTVE (23 BOVE) este compatibil cu orice tip de instalaţie (cu radiatoare sau aeroterme). Cazanul va funcţiona cu o presiune minimă de 0. astfel încât să se asigure o presiune de lucru constantă (20 mbar).C. iar debitul minim de agent termic să fie 500 l/h. se pot folosi orice tipuri de conducte (Cu.

suflată instalaţia pentru a elimina orice corp străin sau alte materiale.R. Cazanul se va monta pe perete cu ajutorul unor dibluri cu şurub. • din mijlocul distanţei dintre dibluri se trage o perpendiculară pe care se măsoară distanţa până la axul tubulaturii de admisie/evacuare.2. trebuie spălată. se vor efectua conform Fig.9. Notă: Solvenţii (prod. By-pass Robinet control Golire Circuit încălzire Fig. A..M. respectiv A.C. • se trasează linia orizontală între cele două dibluri. Instalarea cazanului Instalarea Înaintea începerii operaţiunilor de instalare ale cazanului. Ieșire A. după care se va străpunge peretele ( 105125 mm). chimici) pot produce avarierea cazanului.M.7. curăţată. aceasta trebuie să aibă o cădere (înclinare) de 35 mm/metru de tubulatură înspre capătul extern pentru a asigura scurgerea condensului! Racordurile pentru A. Retur Tur 13 . cu respectarea sen- CAZAN Vas expansiune suplimentar (în caz de nevoie) Apă menajeră Alim.C. Important Când se efectuează găurirea peretelui pentru tubulatura de admisie/evacuare.T. • se marchează poziţia diblurilor.9.

Tubulatură standard Tubulatură standard Cot 90° Prelungitor coş Fig. I. • fixaţi garnitura E pe partea inferioară a cotului D.O-ring. . Notă: Lungimea orizontală maximă nu trebuie să depăşească 4 m echivalenţi. Dacă lungimea tubulaturii depăşeşte 1 m. 14 . .cot cu flanşă.tub de admisie aer. În refularea ventilatorului există montată o diafragmă restrictoare.flanşă interioară plastic.şuruburi. această diafragmă se va demonta! Dacă este nevoie. . • în final se fixează flanşa exterioară şi se verifică etanşeitatea tubulaturii.). . E. • introduceţi tubul B în tubul A după care asamblaţi cu cotul şi fixaţi cu colierul C şi şuruburile F (2 buc.flanşă cauciuc externă. . J. B. .11.tub terminal evacuare gaze arse. F. D. . Fiecare cot la 90° introduce o pierdere de presiune echivalentă cu 1 m de tubulatură (cot la 45° 0. .5 m). Fig.2. G.8. • introduceţi cu grijă O-ringurile în canalele de pe cot. tubulatura se poate tăia (cote egale la tubul interior şi exterior). • montaţi cotul pe refularea ventilatorului (folosind şuruburi F).garnitură şi colier. • montaţi flanşa G pe tubul A şi garnitura C pe cotul D.10.garnitură. . C. Modul de racordare a tubulaturii Tubulatura de evacuare gaze arse A.

fig. după care elementul terminal. aşezaţi garniturile „O“-ring în locaşurile speciale. montaţi adaptorul vertical pe ventilator.12. trebuie colectat condensul (drenat cu conductă plastic 15 mm). La lungimi peste 4 m se îndepărtează restrictorul (R .5 m).11. Fiecare cot la 90o reduce lungimea admisibilă a tubulaturii cu 1 m (cot 45° 0.13.Evacuarea verticală • • • • montaţi garnitura E pe partea inferioară a adaptorului vertical (O).fig.).). Tub terminal (L) Prelungitor coș (M) Adaptor vertical (O) Garnitură (E) CAZAN Fig. asamblaţi tubulatura folosind prelungitoare (M). piesele de trecere prin acoperiş (plan sau înclinat . 15 . Notă: Lungimea verticală maximă poate fi 9 m. În cazul când se depăşeşte lungimea de 3 m.

13. Trecerea și etanșarea tubulaturii prin acoperișuri înclinate. 16 .Configuraţia tubulaturii A/E Trecerea și etanșarea tubulaturii prin acoperișuri orizontale. Fig.

O altă modalitate de alimentare poate fi de tipul fişă-priză asigurată prin siguranţă fuzibilă. Parte electrică Atenţie: Cazanul în mod obligatoriu trebuie legat la o instalaţie de împământare. cu distanţa între contacte de minim 3 mm. 3) polaritatea. Conectarea cazanului la instalaţia de alimentare cu energie electrică se poate realiza prin intermediul unui întrerupător compact bipolar dotat cu protecţie (siguranţă fuzibilă). ) se îndepărtează puntea şi se va lega termostatul. Toate legăturile electrice vor fi executate în concordanţă cu prezentele instrucţiuni. Control extern (fără tensiune) Cazanele pot funcţiona având montate o punte (E) între cele două terminale de conectare pentru controlul extern. Orice defect datorat legăturilor incorecte Fig.9.15. 2) continuitatea cablajelor. Atenţie: Termostatul de ambient va fi de tipul care nu introduce tensiuni străine în cazan. (termostat de cameră. După instalare vor fi verificate următoarele: 1) rezistenţa şi continuitatea pământării. Acest întrerupător trebuie localizat astfel încât să fie uşor identificabil şi accesibil. cât şi pentru a fi active producţiile cazanului. etc. Racordarea presostatului de aer Pr P2 P1 3 2 1 H L Fig. Presostat Conectare electrică 17 . Toate elementele instalaţiei electrice trebuie să fie de tip aprobat şi testate pentru astfel de utilizări. Fig. Cazanul trebuie să fie conectat la reţeaua de energie electrică în permanenţă atât pentru a putea furniza apă caldă menajeră. Dacă se doreşte o reglare externă. Conectarea termostatului de ambient.16. Testare Testarea din punct de vedere electric se va efectua de către o persoană competentă. conduce la pierderea garanţiei cazanului.2.14. termostat antiîngheţ. Atenţie: Pe bornele de conectare a termostatului de cameră nu se va aplica nici o tensiune străină.

Desfaceţi A de pe purjorul automat. 6.2. Fig.I.5 bar).10. se deschide robinetul de umplere (Fig. • butonul principal de p/o în poziţia „O“ (Fig.17.20.19. pentru a se umple şi aerisii sistemul. 7.C. 18 .). Dacă va scădea presiunea din sistem sub limită se repetă operaţiunile de represurizare.5 bar)..F.18.) 2. Umplerea instalaţiei: 1. Verificaţi presiunea indicată în sistem (trebuie să fie aproximativ 1. reglaje Punerea în funcţiune a cazanelor trebuie efectuată de o persoană calificată şi autor izată ISCIR şi de producător. În caz că este nevoie se va ajusta această valoare (aproximativ 1. Pregătirea pentru P. Se roteşte butonul p/o în poziţia „I“. 4. Se recomandă aerisirea instalaţiei de alimentare cu gaz metan (prin punctul de măsură pentru intrare în vana de gaz . Deschideţi robinetul de A.18.17.) şi se umple sistemul până se va indica presiunea 2 bar.19. Se aerisesc toate radiatoarele.17. Se va închide şurubul de pe aerisitorul automat al pompei (Fig. 5.M.). Asiguraţi-vă că: • racordarea cazanului este corect efectuată la instalaţia electrică. 3. Fig. • robinetul de gaz este deschis.fig. Fig. Fig.

până la presiunea 1. Spălaţi circuitul de A. • Robineţii (A. iar prin aerisitorul automat de pe pompă se va aerisi cazanul.). • Se verifică legăturile externe şi se fixează termostatul de ambient pentru încălzire.5 bar. • Realizată alimentarea cu energie electrică.22. În caz contrar. În acest caz se va reumple sistemul (c).) de pe sisteme sunt deschişi.1.Umplerea instalaţiei În cazul unor neetanşeităţi în sistem. Se poate ajusta prin şurubul (Fig. 19 .T.. se verifică dacă sunt asigurate condiţiile de funcţionare: • Robinetul de gaz deschis. Pornirea cazanului Înainte de fiecare pornire a cazanului..C. Se vor aerisi radiatoarele manual.Fig.21.22.5 bar.C. Acesta trebuie reglat în funcţie de caracter isticile sistemului (debit. Cazanele sunt livrate cu by-passul deschis o jumătate de tură.) Fig. (a) (b) (c) Fig. se va monta obligatoriu un by-pass suplimentar cu diametrul de minim 15 mm între tur şi retur (conform Fig.) Pentru închidere se roteşte în sens orar. A. cu toţi robineţii de pe radiatoare deschişi la maxim şi se va încălzi sistemul la maxim. după care se va opri din nou cazanul şi se va verifica dacă presiunea din sistem nu va scădea sub 1 bar nici la răcirea acestuia. • Se reajustează presiunea în sistem (1 ÷ 2 bar). By-pass Cazanul Protherm 23 BTVE are încor porat un by-pass. În cazul în care toate radiatoarele sunt dotate cu robineţi termostataţi. prin deschiderea pentru câteva minute a robinetului de A.8. Atenţie: La represurizare nu se va depăşi valoarea de 2. • Se porneşte cazanul.21. • Reporniţi cazanul şi va fi lăsat în funcţiune până la atingerea temperaturii maxime.M. Se verifică etanşeitatea tubulaturii de evacuare gaze arse. respectiv indicatorul de avarie (b) va lumina intermitent astfel încât aver tizează utilizatorul.M.M. şi poate chiar să deschidă automat supapa de sigurnaţă. presiune . la suprapresiune va fi indicată avarie (b) . la maxim. În acest caz se reajustează presiunea (purjând radiatoarele şi nu prin vasul de expansiune). Se fixează temperatura A. scala (a). La atingerea valorii minime a presiunii. va scădea presiunea.T.Fig.C.

În cazul apariţiei unei defecţiuni în funcţionare (termostate defecte. lipsă gaz.). Astfel.Fig. În cazul în care se observă scurgeri permanente prin supapă.24. şi cazanul (Fig. 2. Fig.C. dar cel puţin odată pe an se va efectua o revizie de către o persoană autorizată. sistemul se va aerisii perfect. • • • Se închide robinetul de gaz şi alimentarea cu energie electrică.11. Verificări. etc. La întreruperea alimentării cu gaz. Măsuri de siguranţă Cazanul Protherm 23 BTVE are încorporat un indicator de defect . Această supapă nu se va manevra doar de către persoane autorizate. Reglajul puterii de încălzire Reglajul puterii utile poate fi realizat prin intermediul trimmerului PCH (Fig. 20 . cazanul se va opri şi va reporni automat în momentul restabilirii alimentării. Protecţia la suprapresiune este realizată de o supapă de siguranţă care trebuie echipată cu o conductă de drenare.7 23 KW. cazanul se va opri automat.T. Din fabrică puterea poate fi reglată şi la 15 KW. În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică. cazanul va porni şi va funcţiona până la atingerea temperaturii de 8 °C.12. Protecţia la îngheţ încorporată poate funcţiona doar dacă produsul este cuplat la energie electrică şi alimentat cu gaz metan. Frecvenţa verificărilor depinde de condiţiile de lucru. se va opri cazanul şi se va deconecta de la instalaţia electrică după care se va anunţa unitatea de service.24. acestea pot fi numai piese originale. lipsă presiune în sistem. indiferent de setarea termostatului de cameră.) de pe placa electronică de bază.) acesta va lumina roşu intermitent. dar cel puţin o dată pe an se va efectua o revizie de către o persoană competentă. Pentru a preveni coroziunile şi zgomotul în timpul funcţionării. indicatorul de avarie va semnaliza şi ventilatorul va funcţiona în continuare.23.2. Fig. revizii În cazul verificărilor trebuie verificate toate elementele care conduc la o funcţionare sigură. cazanul se va opri.M.25. Se verifică atent etanşeitatea reţelei interioare de gaz metan. Cazanul va putea fi repornit când defecţiunea va fi remediată.23. la scăderea temperaturii A. Se goleşte reţeaua de A. Pentru ca echipamentul să funcţioneze în mod eficient şi sigur se recomandă să se efectueze revizii şi verificări la intervale regulate. Aceste intervale depind de condiţiile de lucru. cu aceleaşi caracteristici cu cele din cazan. În cazul în care dintr-o cauză oarecare va fi obturată tubulatura de gaze/aer. în intervalul 8. va indica avarie şi nu va reporni automat. la 4 °C. În situaţia în care este nevoie să se înlocuiască anumite piese din cazan.

.închideţi robinetul de izolare (c). . • capacul camerei de ardere: .se trage partea inferioară a capacului în faţă după care se ridică. c. . • golirea circuitului de A.25. 21 .se rabatează în faţă jos pentru a avea acces la elementele componente. (Fig.deschideţi unul sau mai mulţi robineţi de apă.M. . . d).C. . • panourile laterale: .se desface legătura la masă de pe panoul din stânga. • capacul camerei de etanşare: . . • golirea cazanului: .deşurubaţi şuruburile de fixare a capacului.se ridică capacul.a).pentru a permite golirea (intrarea aerului) se va deschide un aerisitor de radiator sau robinetul de golire al cazanului (Fig.demontaţi camera de ardere.se deschide robinetul de golire de pe sistem. . • panoul de comandă: .): .deschideţi unul sau mai mulţi robineţi de A.T.Operaţiunile de demontare sunt: • demontarea capacului frontal: .M.se deşurubează cele 2 şuruburi din partea inferioară.atenţie să nu se distrugă izolaţia. . Notă: robineţii de izolare nu sunt parte componentă a cazanului.25.: .se trage în faţă panoul.25.închideţi robineţii de izolare (b.deschideţi robinetul de golire (a). Fig.C. .se desfac clemele din partea inferioară.se desfac cele 3 şuruburi de pe fiecare panou. . • golirea circuitului de A.

26. Fig. Detalii pentru acces şi demontare la diuză în capitolul Înlocuirea părţilor componente.). Nu se vor folosi scule care ar putea deteriora suprafaţa de protecţie a schimbătorului. 22 .27.28) • deconectaţi. Alimentare electrică Pământare Tub flexibil Șurub fixare ventilator Trageţi Fig.28. 5 mm 8 mm Electrozi aprindere Electrod ionizare 4 mm Arzător (Fig. Șuruburi de fixare a arzătorului Ghidaje Ventilator (Fig.Electrozii de aprindere şi ionizare • Verificaţi distanţele corecte (conform Fig. Fig.26. desfaceţi alimentarea electrică a ventilatorului • demontaţi priza de aer • desfaceţi şuruburile de fixare • trageţi în jos şi înainte ventilatorul pentru demontare Schimbător de căldură • se demontează conductele de intrare-ieşire de pe schimbător după care se eliberează acesta • folosind o perie moale sau prin aspirare se curăţă exterior schimbătorul.27. Trebuie uscat înainte de remontare. Detalii pentru demontare în capitolul Înlocuirea părţilor componente.) • desfaceţi şuruburile de fixare • demontaţi arzătorul prin tragere înainte pe ghidaje • curăţaţi arzătorul cu apă cu săpun.

este necesară curăţirea filtrului de pe alimentare cu apă rece. Elementele demontate se remontează în ordinea inversă demontării. • La remontare trebuie verificată poziţia corectă. • Se redeschide robinetul (c) şi se verifică debitul de A.. Această operaţiune poate fi efectuată doar de persoane competente şi autorizate. • Se scoate clema de siguranţă (Fig. 2. Fig. după care se asigură filtrul.13.Filtru pentru A.C. INFORMAŢII IMPORTANTE Atenţie: Înaintea reasamblării pieselor demontate trebuie verificat dacă cazanul este izolat pe parte de alimentare cu gaz şi electric. Dacă se observă scăderea debitului de A. etanş montate.) după care se demontează filtrul pentru curăţire.M. Tubulatura a/g • se verifică dacă tubulatura nu este obturată. Filtru Clemă Fig.C. 23 . Clemă Carcasa filtrului A.M. dacă toate elementele sunt corect.R. La remontare nu se va uita asigurarea filtrului cu clemă. după care va fi posibilă demontarea.R. Se recomandă schimbarea tuturor etanşărilor la elementele demontate.29. Se va verifica etanşeitatea întregului sistem şi în special pe parte de gaz.30.29. Filtrul de pe returul instalaţiei • Pentru curăţirea filtrului se îndepărtează clema de asigurare.

. Filtru retur . după care se ridică şi se îndepărtează acesta.Vezi capitolul Verificări. • se demontează presostatul.32.capacul frontal.31. revizii. revizii. • Se demontează: . Arzător .) • se demontează arzătorul. În cazul în care doriţi înlocuirea diuzelor. schimbare sunt: • demontarea arzătorului • demontarea olandezei de pe conducta de legătură între vana de gaz şi rampa diuzelor. Rampa diuzelor Fig.32. • se curăţă/schimbă diuzele după care. se remontează. Filtru apă rece . cot şi tubulatură să se realizeze corect şi etanş. astfel devin accesibile diuzele. Presostat gaze arse • se demontează: .capacul frontal . Atenţie să nu se piardă. revizii. să nu se distrugă garnitura de etanşare.Vezi capitolul Verificări. verificaţi dacă dimensiunea acestora (marcată) este cea corespunzătoare combustibilului folosit (Vezi capitolul Caracteristici tehnice).31. Operaţiunile pentru demontare. Termostat de siguranţă Ventilator • Este impor tant ca asamblarea dintre ventilator.capacul de etanşare. Diuzele arzătorului (Fig.33.Senzorul de temperatură A.T. • se localizează presostatul în par tea stângă sus în interiorul camerei etanşe (Fig.) Senzor temperatură A. în ordinea inversă dezasamblării.panoul de comandă .Vezi capitolul Verificări. Notă: Diuzele pot fi curăţate dar este interzisă folosirea sârmelor sau obiectelor ascuţite. • se depărtează tubul prizei de presiune. Clemă prindere Conectoare electrice Tub flexibil de legătură între presostat și ventilator Fig. 24 . • se desfac conectările electrice. Fig. • se demontează electrozii de aprindere şi ionizare.capacul de etanşare • se localizează senzorul în partea stângă superioară a schimbătorului de căldură (Fig.).33.T. • se desfac şuruburile de fixare a rampei.

). . .C.capacul frontal.se localizează senzorul (Fig. . . • deşurubaţi şuruburile de fixare (Fig. Notă: La remontare nu este importantă polaritatea. A. Electrozi de aprindere (Fig.panoul lateral stânga. • prin tragere se demontează de pe schimbător.legăturile electrice. • desfaceţi legăturile electrice.M. • se localizează termostatul de siguranţă în partea stângă sus pe schimbătorul de căldură (Fig.prin tragere se demontează senzorul de pe conductă.se desfac conectările electrice.35. . Fig.35. Racord rampa diuzelor Conductă legătură gaz Electrozi aprindere Electrod ionizare 25 .se rabatează panoul de comandă.34.Senzorul de temperatură A.se rabatează panoul de comandă.M. • demontaţi panoul lateral dreapta. • se demontează: Senzor . Supraveghetorul de flacără (electrod de ionizare) • demontaţi arzătorul.36.35. .) • se demontează: . .arzătorul. • se demontează legăturile electrice. Notă: La remontare nu este importantă polaritatea conexiunilor.capacul frontal.capacul de etanşare. Fig.) în partea stângă centrală a cazanului.şuruburile de fixare de pe rampa diuzelor. Termostatul de supraîncălzire • se demontează: .C. .34.). .

• Atenţie să nu se distrugă cablajul electric şi asiguraţi-vă că toate conectările sunt ferme. . după care cu grijă se desfac legăturile electrice. • Pentru remontare.panoul frontal. • Demontaţi şuruburile de fixare ale capacului după care îndepărtaţi capacul. • Desfaceţi legăturile electrice ale termostatelor.37. demontaţi reflectorul de căldură. Placa electronică de bază (Fig.M. • Demontaţi olandezele de legătură (4 buc. rabataţi cutia panoului de comandă.).37. 26 . Legături electrice Termostat siguranţă Schimbător de căldură Fig.capacul camerei de ardere.36. • Ridicaţi şi demontaţi schimbătorul de căldură.36. şi A.C.) • Demontaţi: . • Notaţi poziţiile cablelor.T.) • Demontaţi panoul frontal. • Goliţi circuitul A.capacul de etanşare. în ordinea inversă demontării reasamblaţi cazanul.Schimbătorul de căldură (Fig. Placă electronică de bază Carcasa plăcii electronice Fig. Legături electrice Senzor temperatură A. • Rabataţi panoul de comandă.T. • Desfaceţi clemele de fixare şi ridicaţi placa. . • Demontaţi ventilatorul şi anexele.

• remontaţi legăturile electrice şi şuruburile de fixare a interfaţei. • desfaceţi clemele panoului frontal.Panoul de comandă (Fig.38.T. • Demontaţi panoul lateral dreapta. după care se verifică etanşeitatea.39. Notă: nu este necesară golirea întregii instalaţii dacă se poate izola cazanul. • Remontarea se face în ordinea inversă demontării. • remontaţi legăturile electrice şi şuruburile de fixare a interfaţei. Cutia de conexiuni electrice a pompei Corpul pompei Șuruburi de fixare Pompa de circulaţie (Fig. • rabataţi panoul de comandă. • demontaţi placa de comandă.38. deschideţi carcasa.38. • demontaţi placa de comandă.) • demontaţi panoul frontal.) • demontaţi panoul frontal. Fig. 27 . Panou de comandă Interfaţă de comandă Întrerupător principal Fig. astfel încât să nu tensionaţi cablajul electric.) • demontaţi panoul frontal. astfel încât să nu tensionaţi cablajul electric. Întrerupător principal p/o (Fig. deschideţi carcasa. • goliţi circuitul A. al cazanului.39. • desfaceţi clemele panoului frontal. • Demontaţi legăturile electrice după care şi pompa (sau doar motorul acesteia).

) • demontaţi: . .) • demontaţi: .capacul frontal.) • demontaţi: .40.40. respectiv a conductei de legătură. • prin tragere se scot clemele de asigurare ale redutorului.40.capacul frontal. . Robinetul de golire 28 . • prin tragere îndepărtaţi clema de asigurare a robinetului şi demontaţi robinetul.Robinetul de umplere (Fig. Reductor de presiune Robinet de umplere Fig. • izolaţi şi goliţi cazanul. Robinetul de golire a cazanului (Fig.panoul de comandă. • Izolaţi cazanul de instalaţie şi goliţi doar cazanul.capacul frontal.panoul de comandă. • izolaţi şi goliţi cazanul. Reductor de presiune (Fig. . Fig.41.panoul de comandă. • Prin tragere se îndepărtează clemele de asigurare ale robinetului şi a conductei de umplere.41.

• Închideţi robinetul de intrare apă rece. (Fig.43. • izolaţi şi goliţi cazanul. • scoateţi clemele robinetului de umplere. • Desfaceţi legăturile electrice ale senzorului. • prin tragere se scot clemele de asigurare ale reductorului.42.42.41. Senzor debit Senzorul de debit (Fig.42. a filtrului de apă rece. Robinetul de golire a cazanului (Fig.capacul frontal. • Desfaceţi legăturile electrice ale senzorului. • închideţi robinetul de intrare apă rece. demontaţi filtrul.T. • Izolaţi şi goliţi cazanul. Fig. Senzor • Trageţi clema de asigurare şi demontaţi sen. Fig. panoul de comandă. • Scoateţi clemele robinetului de umplere. 29 . panoul de comandă. Senzor de presiune A.) • Demontaţi panoul frontal. a filtrului de apă rece.) • Demontaţi panoul frontal.panoul de comandă. demontaţi filtrul. • Izolaţi şi goliţi cazanul. panoul de comandă. • Izolaţi şi goliţi cazanul. respectiv a conductei de legătură. • Trageţi clema de asigurare a senzorului după care demontaţi senzorul. .43.) • demontaţi: .) • Demontaţi panoul frontal.presione zorul.Senzorul de debit (Fig. • Prin tragere îndepărtaţi clema de asigurare a robinetului şi demontaţi robinetul.

• Demontaţi clema de asigurare şi legăturile electrice.45. • Izolaţi şi goliţi cazanul.) • Demontaţi panoul frontal şi rabataţi panoul de comandă.) • Demontaţi panoul frontal şi rabataţi panoul de comandă.44. Conectarea electrică a motorului de acţionare Vana gaz Fig. • Demontaţi vana de gaz.) • Demontaţi panoul frontal. • Goliţi cazanul de A.. Aerisitor automat Fig.44. Notă: Garniturile se vor păstra pentru remontare (dacă este cazul se vor schimba).46. • Demontaţi conducta de legătură dintre vana de gaz şi rampa injectoarelor. • Trageţi clema şi demontaţi ventilul. După remontare se va testa etanşeitatea întregului ansamblu.46. 30 . • Deşurubaţi aerisitorul automat. Vana de gaz (Fig. panoul de comandă.T. Aerisitor automat (Fig. Vana by-pass Fig.Ventilul by-pass (Fig. • Demontaţi legătura la conducta de alimentare cu gaz metan.45.

48. Supapa de siguranţă • Demontaţi capacul frontal. Modul aprindere Fig. Supapă de siguranţă (de descărcare) Fig.48.Motorul vanei de gaz (Fig. • Scoateţi clema de asigurare după care puteţi demonta supapa.47. rabataţi panoul de comandă.) • Demontaţi capacul frontal. 31 . Modul de aprindere (Fig.47. • Demontaţi cele două şuruburi de fixare. • Demontaţi motorul. rabataţi panoul de comandă.) • Demontaţi capacul frontal. Motor pas cu pas Vana gaz Fig.49. rabataţi panoul de comandă. • Deconectaţi legăturile electrice ale motorului. • Demontaţi şuruburile de fixare. • Prin tragere se demontează modulul de aprindere. Notă: Nu distrugeţi garnitura „O-ring“. • Pentru acces mai uşor. demontaţi panoul lateral stânga. • Demontaţi conducta de descărcare-drenare. • Deconectaţi legăturile electrice.

. .1 Rezistenţa electrică a senzorilor de temperatură este: 15 °C . .10 Între bornele J13. . 10 kΩ În cazul unor intervenţii asupra părţii de gaz. • Cazanul este alimentat cu energie electrică.53. • Siguranţa fuzibilă este intactă. Min. . .A. există continuitate. . . .52. nu există scurt circuite. .C. . .1 Între bornele J2. Dacă se doreşte testarea plăcii electronice. Senzor presiune Resetarea termostatului de siguranţă (de supraîncălzire). Defecte Înaintea pornirii cazanului asiguraţi-vă că: • Instalaţia de gaz este bine aerisită şi robineţii de pe reţea sunt deschişi. Este posibilă înlocuirea senzorului cu un rezistor 1 kΩ conform figurii Fig. Atenţie: În cazul intervenţiilor cazanul se va deconecta de la reţeaua electrică. . În continuare trebuie verificate dacă toate conexiunile electrice sunt ferme. Max. . 18 V ± 1 V ± 0. . 20 V C. . • În instalaţia de încălzire există presiune de minim 1 bar. . . polaritatea este corespunzătoare. Termostat de supraîncălzire Fig. 33 V C. Butonul reset Defect al senzorului de presiune. .3 şi J15. se pot face măsurătorile conform tabelului 2 (Fig.4 şi J13. . Apăsaţi butonul reset. .2. . . întotdeauna se va verifica etanşeitatea acesteia.5 V VALOARE MĂSURATĂ 230 V C. .14. .9 şi J2.2 Între bornele J5.5 V LOCUL MĂSURĂRII Între bornele H8. pământarea este bună.C.1 şi H8.). Placa el. 16 kΩ 20 °C . TENSIUNE 230 V 24 V 18 V Afişaj . . 32 .50. . . 12. .7 kΩ 25 °C .

(Nu este indicată avarie) VERIFICAREA • • • • • • • • • • • • Alimentarea 230 V.C. pentru 1 2 sec.DEFECTUL Cazanul nu prepară A.M. Supraîncălzire.M. Dacă nu. după care 12 c. (constant) la conexiunea vanei de gaz. sau A. Dacă este 24 V. urmărind dacă vana se deschide în timpul scânteii. Cazanul nu prepară A. Defect al plăcii el. sau A. (Indicatorul de avarie luminează intermitent) Cazanul nu prepară A.c. Siguranţa fuzibilă.C. Motorul vanei de gaz Intrarea gazului închisă: • Demontaţi motorul şi iniţiaţi o pornire. MĂSURARE DE VERIFICARE • • Dacă este O volt..T. verificaţi dacă vana de gaz nu este blocată. Conexiune imperfectă la placa el. atunci verificaţi motorul. Dacă vana nu se mişcă: • Verificaţi conexiunile la motor şi placa electronică schimbaţi motorul sau placa electronică. după care 12 V dar nu ajunge gaz la arzător. de bază. Defecţiune la sistemul de admisie aer sau evacuare gaze arse.. Conectarea (electrică sau a prizei de aer) întreruptă. Defect al senzorului de temperatură.T. vana de gaz nu este defectă. 33 .C. Defect al senzorului de debit sau conectare defectuoasă. Tubulatura necorespunzătoare. Defect al plăcii electronice.c.T.M. Lipsă presiune A. PIESĂ Vana de gaz (Rezistenţa bobinei 116 ) CONDIŢII NORMALE În timpul comenzii de scântee: • 24 V c.

Schema electrică 34 bk w g/y br b y Culori negru alb verde-galben maro albastru galben p g r or gr roz gri roşu por tocaliu verde 23 BOVE .2.15.

23 BTVE bk w g/y br b y Culori negru alb verde-galben maro albastru galben p g r or gr roz gri roşu por tocaliu verde 35 .

2004 . 02.9.

CAZAN DE PERETE COMBINAT PROTHERM 23 BTVE / BOVE LYNX 7217 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->