P. 1
Carte Tehnica Centrala Termica Protherm Lynx

Carte Tehnica Centrala Termica Protherm Lynx

|Views: 6,492|Likes:
Published by leo875

More info:

Published by: leo875 on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

PROTHERM 23 BTVE / BOVE

Numărul de identificare (seria) cazanului se află pe placa de timbru fixată în interiorul cazanului. Prezentul manual este format din 2 părţi: – prima destinată utilizatorilor, unde sunt descrise funcţiile de bază şi modul de exploatare ale cazanului; – a doua destinată unităţilor de instalare şi service.

1. Instrucţiuni de utilizare
1.1. Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Control şi semnalizare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Pornirea şi oprirea cazanului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Condiţii de garanţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 4 4

2. Instrucţiuni de instalare şi service
2.1. Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.2. Dimensiuni de bază, curbe caracteristice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.3. Parametrii tehnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.4. Schema de principiu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.5. Evacuarea gazelor arse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.6. Circuitul de încălzire şi A.C.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.7. Instalarea cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.8. Modul de racordare a tubulaturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.9. Parte electrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.10. Pregătirea pentru P.I.F., reglaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.11. Măsuri de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.12. Revizii şi intreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.13. Informaţii importante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.14. Defecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.15. Schema electrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Cerinţe obligatorii în ţările CE
Atenţie: Acest produs a fost proiectat, omologat şi testat în concordanţă cu normele în vigoare în CE. Placa de timbru, situată în interiorul produsului conţine ţara de destinaţie. Dacă observaţi orice excepţie faţă de aceste reguli, vă rugăm contactaţi cel mai apropiat distribuitor. Vă mulţumim anticipat. Standarde CE Acest cazan corespunde cerinţelor „Statutory Instrument“ Nr. 3083 referitoare la reglarea şi eficienţa cazanelor, precum şi cerinţelor prevăzute în „Directiva 92/42/EEC“ pentru cazane de apă fierbinte pe bază de combustibil lichid sau gazos. Rezultatele testelor conform Regulation 5 sunt certificate de: Notified body 0063. Marca CE pentru acest produs arată echivalenţa cu: 1. Directiva 90/396/EEC pentru armonizarea legilor din statele membre referitoare la aparate utilizatoare de combustibil gazos. 2. Directiva 73/23/EEC pentru armonizarea legilor din statele membre referitoare la aparate electrice. 3. Directiva 89/336/EEC pentru armonizarea legilor din statele membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică.

1

1. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
1.1. Introducere
Stimate beneficiar, Aţi devenit proprietarul unui cazan combinat de perete PROTHERM pentru gaz natural. Cazanul 23 BTVE LYNX, cu cameră de ardere etanşă şi evacuarea forţată a gazelor de ardere (sau 23 BOVE LYNX, cu tiraj natural), destinat preparării agentului termic (A.T.) pentru sistemele de încălzire centrală, respectiv apei calde menajere (A.C.M.). Noi suntem convinşi că acest produs vă va asigura cu un efort minim, o satisfacţie maximă! În acest scop este necesar să studiaţi şi să urmaţi următoarele instrucţiuni: • Cazanul, cu toate accesoriile sale, trebuie instalat şi utilizat în conformitate cu legile în vigoare din domeniu, respectiv instrucţiunile tehnice ale producătorului. • Cazanul poate fi instalat doar în mediul pentru care a fost proiectat. • Doar centre de service autorizate ISCIR şi de producător au permisiunea să pună în funcţiune cazanul. • În caz de defecţiune, chemaţi centrul de service autorizat. Intervenţiile neprofesionale pot duce la avarierea produsului. • Persoana de service va instrui beneficiarul în legătură cu exploatarea cazanului. • Verificaţi corecta şi completa livrare. • Verificaţi dacă produsul achiziţionat corespunde scopului dorit. • În cazul unor dubii în timpul exploatării, studiaţi informaţiile relevante din acest manual. • Nu demontaţi sau distrugeţi eticheta cazanului. • După expirarea ciclului de viaţă al aparatului acesta va distrus sau conservat astfel încât să nu afecteze mediul înconjurător. În practică pot apărea situaţii când utilizatorul trebuie să aplice în plus câteva măsuri de siguranţă: • La inspectarea tubulaturii gazelor de ardere se va închide alimentarea cu gaz, apă şi curent. • Cazanul se va opri din funcţionare în cazul existenţei unor vapori inflamabili (ex. vopsea). • Dacă se va goli apa din sistem, aceasta va fi la o temperatură nepericuloasă. • În cazul unor neetanşeităţi sau îngheţarea sistemului, cazanul nu se va porni până la remedierea defecţiunii şi asigurarea condiţiilor normale de lucru. • În cazul unor neetanşeităţi pe partea de alimentare cu gaz metan, opriţi imediat cazanul, închideţi robinetul de alimentare cu gaz şi anunţaţi organele competente. Siguranţa vieţii şi a proprietăţii • Cazanele sunt produse şi verificate în concordanţă cu următoarele norme: EN 483, EN 437, EN 625, EN 165, EN 50, EN 60 335-1:1997. • Instalarea cazanului se va efectua de către o persoană autorizată respectând normativele tehnice din domeniu (referitor la alimentarea cu gaz, energie electrică, apă, protecţia muncii, PSI, construcţii, etc.). • Alături de documentele specificate, trebuie urmate prezentele instrucţiuni emise de producător. Se va evita contactul copiilor sau persoanelor în stare de iresponsabilitate cu cazanul. Abrevieri: • A.T. - agent termic; • P.I.F. - punere în funcţiune; • A.C.M. - apă caldă menajeră; • A.R. - apă rece. • G.A. - gaze arse;

2

1.2. Control şi semnalizare
Cazanul Protherm 23 BTVE (23 BOVE) este destinat să constitue inima instalaţiei de încălzire. În acest scop trebuie foarte bine corelată execuţia instalaţiei cu reglajele efectuate şi astfel se vor obţine performanţele maxime. Reglajele de bază (putere maximă, temperatura maximă) se vor efectua la PIF, după care există posibilitatea ajustării temperaturilor în intervale fixate. Atenţie: Se interzice exploatarea cazanului cu termostatul de siguranţă la supraîncălzire şi după caz la evacuarea gazelor de ardere defect sau înlocuit cu un alt element decît original furnizat de producător. Reglarea temperaturii A.T. (Fig.1.) Cu ajutorul selectorului (2) se va alege modul de funcţionare „iarnă“( ), după care pe scala existentă se va fixa temperatura dorită. Temperatura minimă este de aproximativ 38 °C, iar cea maximă trebuie fixată de persoana de service. În condiţii normale se va selecta la o valoare intermediară, doar în situaţii extreme se va selecta temperatura maximă. Fig.1. Panou de comandă

1. Buton principal pornit/oprit; 2. Selector regim iarnă/vară; 3. Reglaj A.C.M.; 4. Afişaj pentru presiunea (bar) şi temperatura (°C) din sistem; 5. Indicator de defect (lumină intermitentă roşie). Reglarea A.C.M. Cu ajutorul selectorului (3 - Fig.1.) se va fixa temperatura dorită (aproximativ 35-60 °C). În poziţia ECO cazanul va furniza A.C.M. la o temperatură optimă recomandată (ex. pentru duşuri, spălare, etc.). Reglajul la temperatura maximă se recomandă să se utilizeze doar în cazuri extreme. Protecţia antiîngheţ Cazanul are încorporat o funcţie antiîngheţ. În cazul în care temperatura A.T. scade sub 4 °C, arzătorul şi pompa vor fi activate. La 8 °C arzătorul se va decupla, iar după o scurtă perioadă se va opri şi pompa. În cazul în care părţi ale sistemului sunt expuse pericolului de îngheţ, acestea vor trebui protejate suplimentar cu termostate antiîngheţ. Această funcţie poate fi activă dacă alimentarea cu energie electrică şi gaz este cuplată! În cazul în care se intenţionează scoaterea din uz pentru o perioadă mai lungă, se recomandă golirea de apă a întregului sistem. Umplerea şi golirea Atenţie: Cazanul face parte dintr-o instalaţie etanşă, închisă, astfel că operaţiunile de umplere/golire trebuie efectuate de persoane competente.

3

2. după care se va şterge uscat.Selectaţi poziţia . Înainte de pornire trebuie verificat dacă: – s-a realizat alimentarea cu energie electrică.T. • Între ECO şi maxi .M. cazanul se va opri automat şi va reporni doar după resetare.I. Manualul de utilizare. Oprirea • Rotiţi butonul p/o în poziţia O. este 1 ÷ 2 bar. Curăţire Cazanul poate fi curăţat pe exterior cu umed cu ajutorul unor soluţii de curăţat. Reglajul temperaturii A.F. • Între Poziţia I şi ECO . Cartea de service. • Poziţia O . 4 .4. aşteptaţi 5 secunde după care reporniţi cazanul.M.C. Reglajul temperaturii A.C.T. • Regim „iarnă“ . chemaţi unitatea de service. între 35 °C – 50 °C.Selectaţi între poziţia 1 şi 5. • Regim „vară“ .C.Nu prepară A.Pentru utilizări ocazionale peste 50 °C. Reviziile. Pornirea • Asiguraţi-vă că este conectat cazanul la reţeaua de energie electrică. • Poziţia ECO .Temperatura A.Temperatura maximă recomandată pentru folosire constantă. Condiţii de garanţie Garanţia cazanului este în conformitate cu prevederile certificatului de garanţie. aceasta va fi indicată de indicatorul de autodiagnosticare. 1. Pornirea şi oprirea cazanului Pregătirea pentru şi punerea în funcţiune (P.1. Fig. • Închideţi robinetul de alimentare cu gaz (dacă oprirea este de lungă durată).. Întreţinere şi verificări Se recomandă efectuarea unei revizii cel puţin o dată pe an.M. – robinetul de gaz a fost deschis.3. • Robinetul de gaz este deschis: • Rotiţi butonul principal de p/o în poziţia I. verificările nu constitue obiectul garanţiei. • Resetarea cazanului: rotiţi butonul principal în poziţia O. Autodiagnosticare (indicator luminos roşu) • În cazul apariţiei unei defecţiuni în centrală.) se poate efectua doar de unităţi de service autorizate. Dacă indicarea luminoasă persistă. – presiunea A.

) pot fi reglate de la panoul de comandă. Toate componentele cazanului sunt de tip testat şi aprobat în concordanţă cu normele în vigoare din domeniu. Montarea tubulaturii şi a coşului de fum trebuie efectuată cu respectarea standardelor în vigoare. Cazanul 23 BTVE. inclusiv împământarea trebuie să respecte regulamentele furnizorului de energie electrică. Prezentele instrucţiuni trebuie urmate şi îndeplinite pentru a obţine o funcţionare sigură şi economică.C. Alimentarea cu gaz Conform legii. orice aparat utilizator de gaz metan poate fi instalat doar de persoane autorizate.M.C. gaz. supapa de siguranţă sunt încor porate. Introducere Cazanul Protherm 23 BTVE (23 BOVE) este un cazan de perete combinat pentru încălzire centrală şi preparare instantanee de A. Pentru conectarea la reţea se va intercala o siguranţă fuzibilă de max. alimentări cu energie electrică. 5 . cu aprindere electronică.T. Pompa. este echipat cu cameră de ardere etanşă.2. INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE ŞI SERVICE 2. şi A. neetanşeităţi de gaz metan.M. Prepararea A. Cazanul 23 BOVE este destinat racordării la un coş de fum. Elemente de reducţie (ca de exemplu diferitele schimbătoare care utilizează căldura reziduală) sînt interzise a fi intercalate pe traseul de evacuare a gazelor de ardere. Face parte din categoria I2H pentru combustibil gaz metan (G 20). este întotdeauna prioritară faţă de A. din punct de vedere constructiv. cazanul trebuie oprit. Cuplarea la coşul de fum se face printr-o tubulatură cu diametrul corespunzător racordului de evacuare gaze de ardere al cazanului fără nici un fel de reduceri de secţiune. fenomene care duc la funcţionarea cazanului în condiţii necorespunzătoare. închis robinetul de alimentare cu gaz şi anunţate organele abilitate să rezolve problema. Toate cablajele externe. Contactorul trebuie situat astfel încât să fie oricând accesibil şi uşor de manevrat. cu evacuare forţată a gazelor de ardere în exteriorul clădirii şi aspiraţia aerului de combustie tot din exterior prin tubulaturi orizontale sau ver ticale.M. Regimurile de temperatură (pentru A. Din punct de vedere constructiv. iar prizele neobturabile de aer proaspăt trebuie să respecte normativele în vigoare. Cazanul poate fi instalat pe un perete exterior sau un perete adiacent interior cu condiţia ca tubulatura de gaze arse să fie condusă în exterior. Alimentarea cu energie electrică Atenţie: Circuitul electric al cazanului trebuie legat la un sistem cu împământare în mod obligatoriu. Tubulatura de racordare la coşul de fum nu este inclusă în furnitura cazanului. 3 A. umezirea prin condens a pereţilor coşului şi instabilitatea tirajului.C. apă). vasul de expansiune. cu evacuare forţată a gazelor de ardere în exteriorul clădirii şi aspiraţia aerului de combustie tot din exterior prin tubulaturi orizontale sau verticale. Cazanul foloseşte pentru ardere aerul din spaţiul care îl înconjoară şi din acest motiv încăperea trebuie să asigure un volum suficient.T.1. cazanul este echipat cu cameră de ardere etanşă. Cazanul Protherm 23 BTVE (23 BOVE) va fi montat şi pus în funcţiune de o persoană autorizată în acest sens conform legilor în vigoare (referitoare la construcţii. Scăpări de gaze sau defecţiuni În cazul unor scăpări. cu tirajul de minimum 2 Pa. prevederile acestora preîntîmpinînd efecte nedorite cum ar fi răcirea excesivă a gazelor de ardere..

sistemul de siguranţă va decupla cazanul.Aer în instalaţia de încălzire Prezenţa aerului în instalaţie se datorează unor neetanşeităţi şi poate provoca coroziune. În cazuri speciale se pot comanda alte tipuri de tubulaturi şi anexe (ex. Control Pe panoul de comandă. tub ver tical.). temperatură) precum şi aparatele de măsură şi control. Anunţaţi instalatorul dvs. etc. 6 . Echipament auxiliar Cazanul în mod standard este echipat cu tubulatură de evacuare gaze arse orizontală. şi nu unitatea de service! Supraîncălzirea cazanului În cazul unor supraîncălziri. coturi de diferite grade. Evacuare gaze arse Este interzisă obturarea tubulaturii de gaze arse. selectare regim. În aceste situaţii anunţaţi unitatea de service. în partea frontală a cazanului sunt situate toate butoanele de comandă (p/o.

3) Deschis 1/2 tură. Dimensiuni şi curbe caracteristice Fig. 5) Deschis 2 ture.T.37 kg.2. 740 16 5 410 3 2 0 Presiune utilă kPa Fig. 2) Deschis 1/4 tură.3. • • Greutate netă (doar cazan.2.4. Greutate cu ambalaj . fără apă) . 1) By-pass complet închis.36 kg. (l/h) 7 . 10 kPa = 1 m col apă Debit de A. 4) Deschis 1 tură.

....................... 8............................. 12....................6 Presiunea minimă la intrare [bar]...................................32 .........38 – 80 Volumul vasului de expansiune [l]......................................................6........8 Debit minim de pornire [l/min]................ a tubulaturii concentrice [m echiv..... IP X 4D Modul de evacuare al gazelor arse................. a tubulaturii separate (80+80) [m echiv..................... 10.......1 Domeniul de temperatură al ACM [oC].................................................................................................5 Domeniul de temperatură A............... 0..............2 ...........M.. 20.....................................................3 A...................................2 / 12 Încălzire Presiunea maximă de lucru [bar]................C82 Aprindere ..............................................70 Presiunea de descărcare a supapei de siguranţă [bar] ..........................................64 / 1............... înălţime de sol) [dB] ............................................... [oC] ........ la ∆T = 30 oC [l/min] ............ 8 .............................................3.........8 Debit de A..............5 Debit de A...................... 100 Diametrul racordului de admisie aer de ardere [mm]................................................5m................. --Nivel de zgomot (la 1m.......3 Presiunea maximă de lucru [bar]..................4 Lungimea max........ 135 Curent absorbit [A].................. 230 V / 50 Hz Putere absorbită [W] ...........................M........................................... 740 / 410 / 320 Greutatea (fără apă) [kg] ..... 18 Alimentarea cu gaz Diametrul duzelor [mm]...... 10........2 Presiune de alimentare [mbar] ..M................................100 .. sub 50 Dimensiuni (înălţime/lăţime/adîncime) [mm].............................................................5 Presiunea de încărcare a vasului de expansiune [bar] ...........2...35 – 60 Debit de A...................................................................25 Putere minimă absorbită [kW]......................................................................... 8.......... C12.........................................C42.1% .................60 Lungimea max..........C52.................125 ...23 Putere utilă (min) [kW] ....................I2H Tip .... la ∆T = 35 oC [l/min] .................... 2................C..................M................. 0...................................................................................................................... 0...6 Protecţie electrică ...........................................................................7 Parametrii electrici Alimentare (tensiune/frecvenţă ............... 91.......................... B11BS.................... 1 – 1................................. 1.5 Capacitatea maximă a sistemului la 75 oC [l]..7/17....................3 Presiunea maximă în vasul de expansiune [bar] ... la ∆T = 25 oC [l/min] ............ gaz metan G20 Putere maximă absorbită [kW]................................ de cazan şi 1............................. tiraj forţat Diametrul racordului de evacuare gaze arse [mm] ..............C32.C. tiraj natural ......................C......................................... Presiunea maximă la intrare [bar]............ 2....................T................................................................................] ................... Parametrii tehnici 23 BOVE 23 BTVE Clasa ...................... 36 *Notă: Reglajul puterii utile – vezi capitolul “Instrucţiuni de service”....................................8 Presiunea de recomandată [bar] .............................. electronică Combustibil .................................20 Presiune minimă/maximă pe arzător [mbar] ...........3% Consum nominal de gaz metan (max/min)[m3/h]..C.............................4 Putere utilă (max) [kW] .................................5....1 Debit masic de gaze arse [g/s] .................130 Tirajul minim la coş [Pa]....................................................................................................] .... 2............................90.. 0..................7 Randament ....................................................................18 Temperatura gazelor de ardere evacuate [oC] ..........................................................................

– Alimentare cu gaz metan. – Ieşire A.2.M. By-pass. 6.. Modul de aprindere. 22. 15. B. 10. Aerisitor automat. Electrozi de aprindere. Presostat A. Supapă siguranţă (3 bar). 5.C. Termostat A. Cameră de ardere. Schimbător de căldură bitermic. D.C. 2.5.. Pompă.T. 19. 8.). – Retur (A. 14. 11. 9. – Intrare apă rece. Termostat supraîncălzire (termostat de siguranţă). Arzător.T. 4. Schema de principiu PROTHERM 23 BTVE Fig. 17. Presostat diferenţial aer. Electrod de ionizare.T. 21.4. 12. 9 . 20. 13. 3.. Ventilator. Vas de expansiune. C. Filtru retur.T. Filtru pe alimentare cu apă rece.1 Vedere din faţă 1.). 18. Senzor de debit.M. – Tur (A. 16. Vana de gaz. 7. A. Robinet umplere. E. Termostat A.

By-pass. Robinet umplere. – Intrare apă rece. 12.C. Pompă.T. Colector gaze arse. 20.M.. B. – Tur (A. Vana de gaz. 18. 10.T. Modul de aprindere.M. C. – Retur (A. 16. Aerisitor automat. Vas de expansiune. Arzător. Electrod de ionizare. 19.). 15. 14. 6. 21..T.C. 22.5. – Alimentare cu gaz metan. Supapă siguranţă (3 bar). 2. Filtru pe alimentare cu apă rece. 9. Presostat A.. 3. D. Termostat supraîncălzire (termostat de siguranţă). Cameră de ardere. Termostat A. Schimbător de căldură bitermic. 13. Termostat de siguranţă tiraj coş. Filtru retur. 11. Termostat A. Electrozi de aprindere. E. 17. 5.PROTHERM 23 BOVE Fig. 4.2 1. 7. – Ieşire A.T. 10 . 8.). Senzor de debit. A.

Evacuarea gazelor arse Modalităţi de montare a tubulaturii evacuare gaze de ardere Sub balcoane. 11 . În colţuri de clădiri Fig. Fig. – 0.7. etc.6.2. Pe faţadele clădirilor – 2 m în cazul în care există acces public.5.4 m în alte situaţii.

Alimentarea cu gaz Alimentarea cu gaz metan se va realiza în concordanţă cu reglementările legale din domeniu.2. uşă sau alt tip de acces public. astfel încât să se obţină o etanşeitate totală. în funcţie de curba caracteristică (fig. Pentru realizarea sistemului de A. În cazul în care cazanul se va monta pe un sistem existent (vechi).8. Diametrul de racordare este de 1/2". iar debitul minim de agent termic să fie 500 l/h. acesta în mod OBLIGATORIU va trebui spălat. este obligatorie montarea unui dedurizator. Radiatoarele vor fi dotate cu aerisitoare (manuale sau automate). se pot folosi orice tipuri de conducte (Cu. Se va evita contactul cu componente electrice.5 bar. În caz de nevoie se pot modifica aceste reglaje şi se poate monta vas de expansiune suplimentar. Sistemul trebuie executat astfel încât să se evite formarea pungilor de aer.C. Sistemul de A. Muchii. Cazanul este dotat cu vas de expansiune de 5 l. Atenţie: Operaţiunile de instalare şi service se vor executa astfel încât să se evite accidentările persoanelor cu părţile metalice (ex.M. PPR). respectiv spaţiu public! Diametrul minim al tubului de drenaj trebuie să fie de 15 mm şi va fi poziţionat în exteriorul clădirii. Protecţia la suprapresiune Atenţie: Drenajul supapei de siguranţă nu va fi condus în exterior pe un geam.6. unul dintre radiatoare trebuie să fie fără robinet termostatat (de obiciei în camera unde este montat termostatul de cameră).).M. astfel încât să se asigure o presiune de lucru constantă (20 mbar). pentru un volum de 70 l A.C. etc.T. În cazul în care radiatoarele sunt echipate cu robineţi termostataţi. Se recomandă asigurarea unei presiuni de alimentare de 1 bar.C. În cel mai de jos punct al sistemului se poate monta un robinet de golire. presurizat la 0. Sistemul trebuie dimensionat conform practicilor uzuale. Cazanul va funcţiona cu o presiune minimă de 0. Circuitul de încălzire Cazanul Protherm 23 BTVE (23 BOVE) este compatibil cu orice tip de instalaţie (cu radiatoare sau aeroterme).M. Zone cu apă dură În zone cu duritate mare a apei (>200 mg/l). în loc vizibil astfel încât să aibă o pantă constantă pentru a evita îngheţarea eventualelor pungi de apă.6 bar (debit scăzut). PE. Circuitul de încălzire şi A. respectiv a evita producerea oricărei tip de pagubă. la temperatura de 75 °C şi presiune de 3 bar.1) astfel încât să se obţină o diferenţă de temperatură de cel puţin 20 °C între tur şi retur. Fig. 12 .

respectiv A.. cu respectarea sen- CAZAN Vas expansiune suplimentar (în caz de nevoie) Apă menajeră Alim. Instalarea cazanului Instalarea Înaintea începerii operaţiunilor de instalare ale cazanului. • se marchează poziţia diblurilor.T. curăţată. Retur Tur 13 . Notă: Solvenţii (prod. • se trasează linia orizontală între cele două dibluri.C. Important Când se efectuează găurirea peretelui pentru tubulatura de admisie/evacuare. Ieșire A.M. trebuie spălată. se vor efectua conform Fig. suflată instalaţia pentru a elimina orice corp străin sau alte materiale.R. aceasta trebuie să aibă o cădere (înclinare) de 35 mm/metru de tubulatură înspre capătul extern pentru a asigura scurgerea condensului! Racordurile pentru A.C. chimici) pot produce avarierea cazanului.2. By-pass Robinet control Golire Circuit încălzire Fig. • din mijlocul distanţei dintre dibluri se trage o perpendiculară pe care se măsoară distanţa până la axul tubulaturii de admisie/evacuare. A.9. Cazanul se va monta pe perete cu ajutorul unor dibluri cu şurub.M. după care se va străpunge peretele ( 105125 mm).9.7.

• montaţi cotul pe refularea ventilatorului (folosind şuruburi F).şuruburi.). Fig. . Fiecare cot la 90° introduce o pierdere de presiune echivalentă cu 1 m de tubulatură (cot la 45° 0. .11.tub terminal evacuare gaze arse. C. • introduceţi cu grijă O-ringurile în canalele de pe cot. această diafragmă se va demonta! Dacă este nevoie. Notă: Lungimea orizontală maximă nu trebuie să depăşească 4 m echivalenţi. 14 . Dacă lungimea tubulaturii depăşeşte 1 m. .10.tub de admisie aer.cot cu flanşă. . • montaţi flanşa G pe tubul A şi garnitura C pe cotul D. • fixaţi garnitura E pe partea inferioară a cotului D. E. • introduceţi tubul B în tubul A după care asamblaţi cu cotul şi fixaţi cu colierul C şi şuruburile F (2 buc. Modul de racordare a tubulaturii Tubulatura de evacuare gaze arse A. .flanşă cauciuc externă. Tubulatură standard Tubulatură standard Cot 90° Prelungitor coş Fig.2. • în final se fixează flanşa exterioară şi se verifică etanşeitatea tubulaturii. G. F.flanşă interioară plastic.5 m). . I. B. J. D.garnitură şi colier. . tubulatura se poate tăia (cote egale la tubul interior şi exterior).garnitură. .8.O-ring. În refularea ventilatorului există montată o diafragmă restrictoare. .

Tub terminal (L) Prelungitor coș (M) Adaptor vertical (O) Garnitură (E) CAZAN Fig. piesele de trecere prin acoperiş (plan sau înclinat . montaţi adaptorul vertical pe ventilator. aşezaţi garniturile „O“-ring în locaşurile speciale.5 m).12. trebuie colectat condensul (drenat cu conductă plastic 15 mm). asamblaţi tubulatura folosind prelungitoare (M).). La lungimi peste 4 m se îndepărtează restrictorul (R . În cazul când se depăşeşte lungimea de 3 m. 15 . Fiecare cot la 90o reduce lungimea admisibilă a tubulaturii cu 1 m (cot 45° 0.13.fig.fig. Notă: Lungimea verticală maximă poate fi 9 m.).Evacuarea verticală • • • • montaţi garnitura E pe partea inferioară a adaptorului vertical (O). după care elementul terminal.11.

Trecerea și etanșarea tubulaturii prin acoperișuri înclinate. Fig. 16 .13.Configuraţia tubulaturii A/E Trecerea și etanșarea tubulaturii prin acoperișuri orizontale.

3) polaritatea. etc. O altă modalitate de alimentare poate fi de tipul fişă-priză asigurată prin siguranţă fuzibilă.16.2. cu distanţa între contacte de minim 3 mm. Cazanul trebuie să fie conectat la reţeaua de energie electrică în permanenţă atât pentru a putea furniza apă caldă menajeră.15. Dacă se doreşte o reglare externă. ) se îndepărtează puntea şi se va lega termostatul. termostat antiîngheţ. Conectarea termostatului de ambient. Atenţie: Pe bornele de conectare a termostatului de cameră nu se va aplica nici o tensiune străină. 2) continuitatea cablajelor. Racordarea presostatului de aer Pr P2 P1 3 2 1 H L Fig. Toate legăturile electrice vor fi executate în concordanţă cu prezentele instrucţiuni.9.14. Atenţie: Termostatul de ambient va fi de tipul care nu introduce tensiuni străine în cazan. cât şi pentru a fi active producţiile cazanului. Acest întrerupător trebuie localizat astfel încât să fie uşor identificabil şi accesibil. Conectarea cazanului la instalaţia de alimentare cu energie electrică se poate realiza prin intermediul unui întrerupător compact bipolar dotat cu protecţie (siguranţă fuzibilă). Control extern (fără tensiune) Cazanele pot funcţiona având montate o punte (E) între cele două terminale de conectare pentru controlul extern. (termostat de cameră. Fig. Toate elementele instalaţiei electrice trebuie să fie de tip aprobat şi testate pentru astfel de utilizări. Orice defect datorat legăturilor incorecte Fig. Presostat Conectare electrică 17 . conduce la pierderea garanţiei cazanului. Parte electrică Atenţie: Cazanul în mod obligatoriu trebuie legat la o instalaţie de împământare. După instalare vor fi verificate următoarele: 1) rezistenţa şi continuitatea pământării. Testare Testarea din punct de vedere electric se va efectua de către o persoană competentă.

3.I. Fig.17. se deschide robinetul de umplere (Fig.19.19.17.20. • robinetul de gaz este deschis. Fig. Pregătirea pentru P. Asiguraţi-vă că: • racordarea cazanului este corect efectuată la instalaţia electrică.18. pentru a se umple şi aerisii sistemul. 18 . Se va închide şurubul de pe aerisitorul automat al pompei (Fig.) şi se umple sistemul până se va indica presiunea 2 bar. Desfaceţi A de pe purjorul automat.18. Deschideţi robinetul de A.).M. reglaje Punerea în funcţiune a cazanelor trebuie efectuată de o persoană calificată şi autor izată ISCIR şi de producător.17.fig.. 7. • butonul principal de p/o în poziţia „O“ (Fig. Fig. Dacă va scădea presiunea din sistem sub limită se repetă operaţiunile de represurizare.C. 4. Verificaţi presiunea indicată în sistem (trebuie să fie aproximativ 1. Fig.). 5. Se recomandă aerisirea instalaţiei de alimentare cu gaz metan (prin punctul de măsură pentru intrare în vana de gaz . Umplerea instalaţiei: 1. Se aerisesc toate radiatoarele. În caz că este nevoie se va ajusta această valoare (aproximativ 1. 6.5 bar).) 2.10.F. Se roteşte butonul p/o în poziţia „I“.5 bar).2.

Fig.) de pe sisteme sunt deschişi. • Realizată alimentarea cu energie electrică. se verifică dacă sunt asigurate condiţiile de funcţionare: • Robinetul de gaz deschis. la suprapresiune va fi indicată avarie (b) .. • Reporniţi cazanul şi va fi lăsat în funcţiune până la atingerea temperaturii maxime.T. By-pass Cazanul Protherm 23 BTVE are încor porat un by-pass. Se verifică etanşeitatea tubulaturii de evacuare gaze arse. La atingerea valorii minime a presiunii. presiune .C. va scădea presiunea. În acest caz se va reumple sistemul (c).T. Spălaţi circuitul de A.M. Acesta trebuie reglat în funcţie de caracter isticile sistemului (debit.21.Fig. 19 . până la presiunea 1.21. Se fixează temperatura A.22. iar prin aerisitorul automat de pe pompă se va aerisi cazanul. cu toţi robineţii de pe radiatoare deschişi la maxim şi se va încălzi sistemul la maxim. scala (a). respectiv indicatorul de avarie (b) va lumina intermitent astfel încât aver tizează utilizatorul.1..) Pentru închidere se roteşte în sens orar. • Se porneşte cazanul.5 bar.5 bar. (a) (b) (c) Fig.C. Cazanele sunt livrate cu by-passul deschis o jumătate de tură. În acest caz se reajustează presiunea (purjând radiatoarele şi nu prin vasul de expansiune). Se poate ajusta prin şurubul (Fig. Pornirea cazanului Înainte de fiecare pornire a cazanului. se va monta obligatoriu un by-pass suplimentar cu diametrul de minim 15 mm între tur şi retur (conform Fig. În cazul în care toate radiatoarele sunt dotate cu robineţi termostataţi. În caz contrar. Se vor aerisi radiatoarele manual. şi poate chiar să deschidă automat supapa de sigurnaţă. • Se reajustează presiunea în sistem (1 ÷ 2 bar).M. • Robineţii (A. după care se va opri din nou cazanul şi se va verifica dacă presiunea din sistem nu va scădea sub 1 bar nici la răcirea acestuia.) Fig.C.). la maxim. A.22.Umplerea instalaţiei În cazul unor neetanşeităţi în sistem. Atenţie: La represurizare nu se va depăşi valoarea de 2. • Se verifică legăturile externe şi se fixează termostatul de ambient pentru încălzire. prin deschiderea pentru câteva minute a robinetului de A.M.8.

C. cazanul se va opri.Fig. lipsă presiune în sistem. Fig. în intervalul 8. revizii În cazul verificărilor trebuie verificate toate elementele care conduc la o funcţionare sigură. cu aceleaşi caracteristici cu cele din cazan. Protecţia la suprapresiune este realizată de o supapă de siguranţă care trebuie echipată cu o conductă de drenare. În cazul apariţiei unei defecţiuni în funcţionare (termostate defecte.24. Aceste intervale depind de condiţiile de lucru.24. cazanul va porni şi va funcţiona până la atingerea temperaturii de 8 °C. Astfel.M. 20 . indicatorul de avarie va semnaliza şi ventilatorul va funcţiona în continuare. lipsă gaz.2. dar cel puţin odată pe an se va efectua o revizie de către o persoană autorizată. Fig.25. În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică. indiferent de setarea termostatului de cameră. În cazul în care dintr-o cauză oarecare va fi obturată tubulatura de gaze/aer. acestea pot fi numai piese originale. Reglajul puterii de încălzire Reglajul puterii utile poate fi realizat prin intermediul trimmerului PCH (Fig. Această supapă nu se va manevra doar de către persoane autorizate. În situaţia în care este nevoie să se înlocuiască anumite piese din cazan. la 4 °C. Frecvenţa verificărilor depinde de condiţiile de lucru. Din fabrică puterea poate fi reglată şi la 15 KW. La întreruperea alimentării cu gaz. va indica avarie şi nu va reporni automat. Se goleşte reţeaua de A.23. În cazul în care se observă scurgeri permanente prin supapă. Se verifică atent etanşeitatea reţelei interioare de gaz metan.7 23 KW. dar cel puţin o dată pe an se va efectua o revizie de către o persoană competentă.12. cazanul se va opri şi va reporni automat în momentul restabilirii alimentării.T.).11. se va opri cazanul şi se va deconecta de la instalaţia electrică după care se va anunţa unitatea de service. Verificări. • • • Se închide robinetul de gaz şi alimentarea cu energie electrică. Pentru a preveni coroziunile şi zgomotul în timpul funcţionării. Pentru ca echipamentul să funcţioneze în mod eficient şi sigur se recomandă să se efectueze revizii şi verificări la intervale regulate. Cazanul va putea fi repornit când defecţiunea va fi remediată. cazanul se va opri automat. 2.) de pe placa electronică de bază.23.) acesta va lumina roşu intermitent. sistemul se va aerisii perfect. Măsuri de siguranţă Cazanul Protherm 23 BTVE are încorporat un indicator de defect . şi cazanul (Fig. etc. la scăderea temperaturii A. Protecţia la îngheţ încorporată poate funcţiona doar dacă produsul este cuplat la energie electrică şi alimentat cu gaz metan.

a).se trage în faţă panoul.deschideţi robinetul de golire (a). • golirea cazanului: . Fig.se deschide robinetul de golire de pe sistem. (Fig. .M. • capacul camerei de ardere: .se ridică capacul.M. • capacul camerei de etanşare: .25. .deşurubaţi şuruburile de fixare a capacului.deschideţi unul sau mai mulţi robineţi de A. . 21 .): . . . . . • golirea circuitului de A. c. • panourile laterale: . . .25.se rabatează în faţă jos pentru a avea acces la elementele componente.deschideţi unul sau mai mulţi robineţi de apă.: .închideţi robinetul de izolare (c).se desfac cele 3 şuruburi de pe fiecare panou. .T. d). • panoul de comandă: .închideţi robineţii de izolare (b. .demontaţi camera de ardere.atenţie să nu se distrugă izolaţia.pentru a permite golirea (intrarea aerului) se va deschide un aerisitor de radiator sau robinetul de golire al cazanului (Fig.se desface legătura la masă de pe panoul din stânga.C.C.se trage partea inferioară a capacului în faţă după care se ridică.Operaţiunile de demontare sunt: • demontarea capacului frontal: . • golirea circuitului de A.25.se deşurubează cele 2 şuruburi din partea inferioară. Notă: robineţii de izolare nu sunt parte componentă a cazanului.se desfac clemele din partea inferioară.

).28) • deconectaţi. 22 . Alimentare electrică Pământare Tub flexibil Șurub fixare ventilator Trageţi Fig. Șuruburi de fixare a arzătorului Ghidaje Ventilator (Fig. desfaceţi alimentarea electrică a ventilatorului • demontaţi priza de aer • desfaceţi şuruburile de fixare • trageţi în jos şi înainte ventilatorul pentru demontare Schimbător de căldură • se demontează conductele de intrare-ieşire de pe schimbător după care se eliberează acesta • folosind o perie moale sau prin aspirare se curăţă exterior schimbătorul. Fig. Detalii pentru demontare în capitolul Înlocuirea părţilor componente.Electrozii de aprindere şi ionizare • Verificaţi distanţele corecte (conform Fig.26.) • desfaceţi şuruburile de fixare • demontaţi arzătorul prin tragere înainte pe ghidaje • curăţaţi arzătorul cu apă cu săpun. Detalii pentru acces şi demontare la diuză în capitolul Înlocuirea părţilor componente. Trebuie uscat înainte de remontare. 5 mm 8 mm Electrozi aprindere Electrod ionizare 4 mm Arzător (Fig.26. Nu se vor folosi scule care ar putea deteriora suprafaţa de protecţie a schimbătorului.27.27.28. Fig.

Se va verifica etanşeitatea întregului sistem şi în special pe parte de gaz. Filtrul de pe returul instalaţiei • Pentru curăţirea filtrului se îndepărtează clema de asigurare.. 23 .29.29.M. Elementele demontate se remontează în ordinea inversă demontării. dacă toate elementele sunt corect.M. etanş montate. Se recomandă schimbarea tuturor etanşărilor la elementele demontate. • La remontare trebuie verificată poziţia corectă. Clemă Carcasa filtrului A.) după care se demontează filtrul pentru curăţire. 2.C.C.R. Dacă se observă scăderea debitului de A. este necesară curăţirea filtrului de pe alimentare cu apă rece. Fig. Filtru Clemă Fig. INFORMAŢII IMPORTANTE Atenţie: Înaintea reasamblării pieselor demontate trebuie verificat dacă cazanul este izolat pe parte de alimentare cu gaz şi electric. • Se scoate clema de siguranţă (Fig.13. La remontare nu se va uita asigurarea filtrului cu clemă. după care se asigură filtrul.R. Această operaţiune poate fi efectuată doar de persoane competente şi autorizate.Filtru pentru A. • Se redeschide robinetul (c) şi se verifică debitul de A.30. Tubulatura a/g • se verifică dacă tubulatura nu este obturată. după care va fi posibilă demontarea.

• se depărtează tubul prizei de presiune.33. • se demontează presostatul. verificaţi dacă dimensiunea acestora (marcată) este cea corespunzătoare combustibilului folosit (Vezi capitolul Caracteristici tehnice).Senzorul de temperatură A. cot şi tubulatură să se realizeze corect şi etanş. Filtru apă rece . Operaţiunile pentru demontare. • se curăţă/schimbă diuzele după care. Rampa diuzelor Fig. • se demontează electrozii de aprindere şi ionizare. revizii.) • se demontează arzătorul. 24 .capacul de etanşare. Notă: Diuzele pot fi curăţate dar este interzisă folosirea sârmelor sau obiectelor ascuţite.32. Clemă prindere Conectoare electrice Tub flexibil de legătură între presostat și ventilator Fig. Termostat de siguranţă Ventilator • Este impor tant ca asamblarea dintre ventilator. după care se ridică şi se îndepărtează acesta. • se localizează presostatul în par tea stângă sus în interiorul camerei etanşe (Fig. revizii. Diuzele arzătorului (Fig.Vezi capitolul Verificări.Vezi capitolul Verificări.). astfel devin accesibile diuzele. Atenţie să nu se piardă. . Arzător .panoul de comandă . să nu se distrugă garnitura de etanşare.capacul frontal.capacul frontal . Filtru retur . În cazul în care doriţi înlocuirea diuzelor.32. revizii.31. în ordinea inversă dezasamblării.capacul de etanşare • se localizează senzorul în partea stângă superioară a schimbătorului de căldură (Fig.31. • se desfac şuruburile de fixare a rampei. • Se demontează: . • se desfac conectările electrice.33.) Senzor temperatură A. Presostat gaze arse • se demontează: .T.Vezi capitolul Verificări. schimbare sunt: • demontarea arzătorului • demontarea olandezei de pe conducta de legătură între vana de gaz şi rampa diuzelor.T. se remontează. Fig.

Notă: La remontare nu este importantă polaritatea conexiunilor.C.capacul de etanşare. • desfaceţi legăturile electrice.panoul lateral stânga.).M.M.se localizează senzorul (Fig.se rabatează panoul de comandă. Electrozi de aprindere (Fig.) în partea stângă centrală a cazanului. • se demontează: Senzor .arzătorul. . • se localizează termostatul de siguranţă în partea stângă sus pe schimbătorul de căldură (Fig. Notă: La remontare nu este importantă polaritatea. A.capacul frontal.34.) • se demontează: .36. • se demontează legăturile electrice. • deşurubaţi şuruburile de fixare (Fig. Fig.35. Racord rampa diuzelor Conductă legătură gaz Electrozi aprindere Electrod ionizare 25 . Termostatul de supraîncălzire • se demontează: .35. Supraveghetorul de flacără (electrod de ionizare) • demontaţi arzătorul. • prin tragere se demontează de pe schimbător.se rabatează panoul de comandă.34. . . Fig.Senzorul de temperatură A.35. .legăturile electrice.se desfac conectările electrice. .capacul frontal. . . .şuruburile de fixare de pe rampa diuzelor.C.). .prin tragere se demontează senzorul de pe conductă. • demontaţi panoul lateral dreapta.

capacul camerei de ardere. • Demontaţi şuruburile de fixare ale capacului după care îndepărtaţi capacul.C. . • Desfaceţi clemele de fixare şi ridicaţi placa. • Demontaţi ventilatorul şi anexele. • Notaţi poziţiile cablelor. demontaţi reflectorul de căldură.panoul frontal. • Demontaţi olandezele de legătură (4 buc. • Ridicaţi şi demontaţi schimbătorul de căldură. Legături electrice Termostat siguranţă Schimbător de căldură Fig.37.T.) • Demontaţi panoul frontal. • Goliţi circuitul A.M. rabataţi cutia panoului de comandă.Schimbătorul de căldură (Fig. Placă electronică de bază Carcasa plăcii electronice Fig. după care cu grijă se desfac legăturile electrice.capacul de etanşare. • Pentru remontare.36.36.T. 26 .37.) • Demontaţi: . . • Rabataţi panoul de comandă. în ordinea inversă demontării reasamblaţi cazanul. Legături electrice Senzor temperatură A. • Atenţie să nu se distrugă cablajul electric şi asiguraţi-vă că toate conectările sunt ferme.). Placa electronică de bază (Fig. • Desfaceţi legăturile electrice ale termostatelor. şi A.

deschideţi carcasa. al cazanului. • desfaceţi clemele panoului frontal.38. Întrerupător principal p/o (Fig. • remontaţi legăturile electrice şi şuruburile de fixare a interfaţei.) • demontaţi panoul frontal.39. • Remontarea se face în ordinea inversă demontării.38.39. Panou de comandă Interfaţă de comandă Întrerupător principal Fig. Notă: nu este necesară golirea întregii instalaţii dacă se poate izola cazanul. după care se verifică etanşeitatea. • demontaţi placa de comandă. • demontaţi placa de comandă. • Demontaţi panoul lateral dreapta. • rabataţi panoul de comandă.) • demontaţi panoul frontal. Cutia de conexiuni electrice a pompei Corpul pompei Șuruburi de fixare Pompa de circulaţie (Fig. • goliţi circuitul A. astfel încât să nu tensionaţi cablajul electric.Panoul de comandă (Fig. Fig. 27 .) • demontaţi panoul frontal. astfel încât să nu tensionaţi cablajul electric. • desfaceţi clemele panoului frontal.T. • Demontaţi legăturile electrice după care şi pompa (sau doar motorul acesteia).38. deschideţi carcasa. • remontaţi legăturile electrice şi şuruburile de fixare a interfaţei.

Reductor de presiune Robinet de umplere Fig.41.) • demontaţi: .40. .) • demontaţi: . Robinetul de golire 28 . Robinetul de golire a cazanului (Fig.41. Fig.) • demontaţi: . • prin tragere se scot clemele de asigurare ale redutorului.40.capacul frontal. . • Prin tragere se îndepărtează clemele de asigurare ale robinetului şi a conductei de umplere. • prin tragere îndepărtaţi clema de asigurare a robinetului şi demontaţi robinetul.40.capacul frontal.panoul de comandă. Reductor de presiune (Fig. respectiv a conductei de legătură. .capacul frontal. • izolaţi şi goliţi cazanul.Robinetul de umplere (Fig. • Izolaţi cazanul de instalaţie şi goliţi doar cazanul.panoul de comandă. • izolaţi şi goliţi cazanul.panoul de comandă.

• Desfaceţi legăturile electrice ale senzorului. • închideţi robinetul de intrare apă rece. • scoateţi clemele robinetului de umplere. Senzor debit Senzorul de debit (Fig.42. • Trageţi clema de asigurare a senzorului după care demontaţi senzorul. Fig.) • Demontaţi panoul frontal.capacul frontal.41. respectiv a conductei de legătură. • Izolaţi şi goliţi cazanul. • Desfaceţi legăturile electrice ale senzorului. demontaţi filtrul. • Izolaţi şi goliţi cazanul. a filtrului de apă rece. . • Scoateţi clemele robinetului de umplere.) • Demontaţi panoul frontal. Senzor de presiune A.Senzorul de debit (Fig. • izolaţi şi goliţi cazanul. 29 . a filtrului de apă rece. (Fig. • prin tragere se scot clemele de asigurare ale reductorului. demontaţi filtrul. panoul de comandă. Robinetul de golire a cazanului (Fig. Fig.) • demontaţi: .) • Demontaţi panoul frontal.panoul de comandă.presione zorul.42. Senzor • Trageţi clema de asigurare şi demontaţi sen.43. • Închideţi robinetul de intrare apă rece. panoul de comandă.42. • Izolaţi şi goliţi cazanul. • Prin tragere îndepărtaţi clema de asigurare a robinetului şi demontaţi robinetul.T. panoul de comandă.43.

Aerisitor automat (Fig. Vana de gaz (Fig.Ventilul by-pass (Fig. • Demontaţi conducta de legătură dintre vana de gaz şi rampa injectoarelor. Aerisitor automat Fig. Vana by-pass Fig.45.) • Demontaţi panoul frontal şi rabataţi panoul de comandă.46.) • Demontaţi panoul frontal şi rabataţi panoul de comandă. • Demontaţi vana de gaz. • Demontaţi legătura la conducta de alimentare cu gaz metan. Conectarea electrică a motorului de acţionare Vana gaz Fig.T. • Demontaţi clema de asigurare şi legăturile electrice. • Deşurubaţi aerisitorul automat. Notă: Garniturile se vor păstra pentru remontare (dacă este cazul se vor schimba). • Trageţi clema şi demontaţi ventilul.44.44. • Goliţi cazanul de A. 30 .. După remontare se va testa etanşeitatea întregului ansamblu.46.) • Demontaţi panoul frontal. • Izolaţi şi goliţi cazanul.45. panoul de comandă.

• Demontaţi şuruburile de fixare. • Deconectaţi legăturile electrice.49.47.Motorul vanei de gaz (Fig. • Pentru acces mai uşor.48. Modul de aprindere (Fig. rabataţi panoul de comandă.47. Modul aprindere Fig. Motor pas cu pas Vana gaz Fig. rabataţi panoul de comandă. • Prin tragere se demontează modulul de aprindere.) • Demontaţi capacul frontal. Supapa de siguranţă • Demontaţi capacul frontal.) • Demontaţi capacul frontal.48. rabataţi panoul de comandă. Notă: Nu distrugeţi garnitura „O-ring“. • Demontaţi conducta de descărcare-drenare. demontaţi panoul lateral stânga. 31 . Supapă de siguranţă (de descărcare) Fig. • Scoateţi clema de asigurare după care puteţi demonta supapa. • Demontaţi cele două şuruburi de fixare. • Deconectaţi legăturile electrice ale motorului. • Demontaţi motorul.

• Siguranţa fuzibilă este intactă. .5 V VALOARE MĂSURATĂ 230 V C. Atenţie: În cazul intervenţiilor cazanul se va deconecta de la reţeaua electrică. polaritatea este corespunzătoare. Termostat de supraîncălzire Fig. . .1 şi H8. .1 Rezistenţa electrică a senzorilor de temperatură este: 15 °C . Este posibilă înlocuirea senzorului cu un rezistor 1 kΩ conform figurii Fig.7 kΩ 25 °C . Defecte Înaintea pornirii cazanului asiguraţi-vă că: • Instalaţia de gaz este bine aerisită şi robineţii de pe reţea sunt deschişi. . . Max. pământarea este bună. . În continuare trebuie verificate dacă toate conexiunile electrice sunt ferme. .14. • În instalaţia de încălzire există presiune de minim 1 bar. .4 şi J13. .50. . 20 V C. există continuitate. .53. .5 V LOCUL MĂSURĂRII Între bornele H8. . TENSIUNE 230 V 24 V 18 V Afişaj . .C. • Cazanul este alimentat cu energie electrică. Senzor presiune Resetarea termostatului de siguranţă (de supraîncălzire). 16 kΩ 20 °C .52. 33 V C. 12. .2.2 Între bornele J5.10 Între bornele J13. . .A. .C. 32 . Apăsaţi butonul reset. . Placa el.). . 10 kΩ În cazul unor intervenţii asupra părţii de gaz. Dacă se doreşte testarea plăcii electronice. . .1 Între bornele J2. Butonul reset Defect al senzorului de presiune.3 şi J15. . . . se pot face măsurătorile conform tabelului 2 (Fig. Min. întotdeauna se va verifica etanşeitatea acesteia. nu există scurt circuite. . . .9 şi J2. 18 V ± 1 V ± 0.

Defecţiune la sistemul de admisie aer sau evacuare gaze arse. pentru 1 2 sec. PIESĂ Vana de gaz (Rezistenţa bobinei 116 ) CONDIŢII NORMALE În timpul comenzii de scântee: • 24 V c. Supraîncălzire. urmărind dacă vana se deschide în timpul scânteii.T. Conectarea (electrică sau a prizei de aer) întreruptă. Defect al plăcii el.M.T. Conexiune imperfectă la placa el.T. atunci verificaţi motorul.C.c. Siguranţa fuzibilă.M.M.C. Tubulatura necorespunzătoare. verificaţi dacă vana de gaz nu este blocată. după care 12 c. 33 . sau A. sau A. Defect al senzorului de temperatură. Dacă este 24 V.C. după care 12 V dar nu ajunge gaz la arzător. MĂSURARE DE VERIFICARE • • Dacă este O volt. Dacă nu. de bază.. Cazanul nu prepară A. Dacă vana nu se mişcă: • Verificaţi conexiunile la motor şi placa electronică schimbaţi motorul sau placa electronică. Lipsă presiune A. (Nu este indicată avarie) VERIFICAREA • • • • • • • • • • • • Alimentarea 230 V. (constant) la conexiunea vanei de gaz.. Defect al senzorului de debit sau conectare defectuoasă.c. Defect al plăcii electronice. (Indicatorul de avarie luminează intermitent) Cazanul nu prepară A.DEFECTUL Cazanul nu prepară A. vana de gaz nu este defectă. Motorul vanei de gaz Intrarea gazului închisă: • Demontaţi motorul şi iniţiaţi o pornire.

Schema electrică 34 bk w g/y br b y Culori negru alb verde-galben maro albastru galben p g r or gr roz gri roşu por tocaliu verde 23 BOVE .15.2.

23 BTVE bk w g/y br b y Culori negru alb verde-galben maro albastru galben p g r or gr roz gri roşu por tocaliu verde 35 .

02. 2004 .9.

CAZAN DE PERETE COMBINAT PROTHERM 23 BTVE / BOVE LYNX 7217 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->