Grupa mare B Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.

3-Paşcani Institutor : Botez Cristina-Adriana

PROIECT DIDACTIC
Categoria de activitate: Activitate opţională „ Pictura mai mult decât o joacă ” Tema: Compunerea spaţiului plastic prin cât mai multe tehnici picturale cunoscute Mijloc de realizare: Joc – exerciţiu Subiectul :Tablou pentru Zâna Pǎdurii- În pǎdure Tipul de activitate: evaluare sumativă Scopul: - verificarea şi consolidarea tehnicilor picturale învăţate ; -îmbogăţirea posibilităţilor de comunicare prin limbajul artisticoplastic : linii, forme , culori prin tehnicile folosite ; -stimularea gustului pentru frumos prin declanşarea emoţiilor artistice; Obiective operaţionale: O1 – să elaboreze împreună o lucrare colectivă prin folosirea unor tehnici învăţate şi una nouă-decolorarea cu pic O2 – să acopere toată suprafaţa foii –fond cald -verde deschis; O3– să obţină efecte plastice prin fuzionarea culorilor, prin suflarea cu paiul, prin amprenta palmei şi a degetului arătător; O4– să realizeze efecte plastice – pete de culoare, amprente folosind diverse instrumente- palma, degetul arătător, paiul, pasta de dinţi; O5 – să participe activ la crearea cadrului estetic specific ambientului Strategii didactice: a) Metode şi procedee : -exerciţiul, conversaţia, observaţia, joc – exerciţiu, explicaţia ; b) Mijloace de învăţământ : -distributiv : coli A4, acuarele, pensoane, cutii cu pastă de dinţi, , serveţele umede ; -demonstrativ : - imagine din livadǎ, imagine din pǎdure- primavara model, portofoliu cu lucrări ale copiilor-artistico-plastice. c) Moduri de organizare : - pe grupe, individual, frontal d) Resurse : - umane – 20 de copii

Ass І. Se pregăteşte materialul didactic . Integral 2000 „ Activităţi opţionale în grădiniţă ” Ed.surpriză – cu lucrările copiilor de pe semestrul I . Se aşează : . în grădiniţa de copii” Ed.-e. scaunele în semicerc pentru discuţii Copiii sunt pictaţi în prietenii pǎdurii . fac echipe de doi! Se aşează pe masă o mapă .-temporale – 35’ -spaţiale : sala de grupă -bibliografice: „ Programa activităţilor i.Organizarea activităţii Se aeriseşte sala de grupă .mesele pe 2 grupe .

MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII: .II.

Anunţarea temei şi a obiectivelor 3.Prezentarea optimă a conţinutului Conţinutul instructiv educativ Se face prin deschiderea plicului nr.se pune accent pe tehnicile picturale învăţate : -tehnica amprentei palmare . -tehnica nouǎ –decolorarea cu pic Se comunică tema «Compunerea spaţiului plastic cu cât mai multe tehnici cunoscute » şi modalitatea de realizare joc-exerciţiu pe grupe « Tablou pentru Zâna Pǎdurii» Se constituie grupele de lucru-de câte 2. copaci prin tehnica suflǎrii cu paiul . -tehnica presării cu vată.În pǎdure. 4 şi intuirea materialului surpriză de pe masa educatoarei. prin asocierea animalelor! Se demonstrează modul de lucru în echipǎ de 2 cu ajutorul copiilor ! Cei mari vor picta fondul. Se va realiza o scurtă conversaţie despre model. 2. iar cei mici copaci prin tehnica amprentei palmare ! Florile copacilor prin dactilopictura cu pasta de dinţi cei mici şi cei mari prin decolorarea cu pic ! Strategii didactice Surpriza Conversaţia Evaluare Orală Conversaţia Instructajul Observaţia Orală Conversaţia Explicaţia . prin care se sugereazǎ ca copiii sǎ picteze dupǎ model.Captarea atenţiei Ob.Etapele activităţii 1. -tehnica suflǎrii cu paiul . -dactilopictura .

Joc-exerciţiu Practică Orală Pe grupe Individual În echipă Observaţia Conversaţia Orală Conversaţia Orală Se va fixa tema!Se Expoziţia expune Tabloul cu subiectul Tablou pentru Conversaţia Zâna Primǎverii .obţinând efecte speciale şi florile prin decolorare cu pic . Educatoarea urmăreşte lucrul acestora şi nu intervine decât dacă sunt neînţelegeri sau greşeli de execuţie.Evaluarea performanţei 6. Copiii mai mari pictează copaci prin tehnica suflării cu paiul şi curgerii culorii.4.Încheierea activităţii O6 Se aşează fiecare echipǎ de lucru-2 la masă! Copiii mari picteazăfundalul -fondul-prin tehnica cu pensula liniiorizontale. Se apreciază de asemeni spiritul de colaborare şi ajutorare reciprocă.Asigurarea O6 retenţiei şi transferului 7. Copiii mici pictează copaciprin tehnica amprentei palmare şi prin dactilopictură florile cu pastă de dinţi. Se reia lucrarea colectivă a fost realizat prin : Orală .Obţinerea performanţei O1 O2 O3 O4 O5 5. copiii primesc premii.la expoziţia concursului ecologic-luna pǎdurii . Zâna Pǎdurii va fi bucuroasǎ să aibă un tablou frumos . Educatoarea apreciază verbal cum şi-au îndeplinit sarcinile şi pe rând copiii ataşează elementele tabloului din anotimpul de primǎvarǎ. apreciază spiritul de echipă. Îi apreciază pe copiii care îşi impart sarcinile la masa unde sau aşezat.