Sunteți pe pagina 1din 15

Introducere

Lider în domeniul petrolier regional, Rompetrol este  o companie multinaţională, cu


activităţi în 12 ţări şi având o puternică bază operaţională în regiunea Mării Negre şi a Mării
Mediterane. Complexitatea şi numărul proiectelor executate la nivel global, de-a lungul timpului,
au făcut din Rompetrol cea mai cunoscută marcă românească pe plan internaţional.1
Prin cele 40 de firme care alcătuiesc Grupul, Rompetrol activează în principal în rafinare
şi marketing, cu implicare în proiecte complementare din explorare şi producţie, distribuţie,
servicii industriale, mentenenţă, management al proiectelor, logistică, servicii de ecologie
industrială şi alte servicii conexe, în Franţa, România, Spania şi Sud-Estul Europei. De
asemenea, sunt prezenţi pe piaţa transportului aerian dar şi pe cea a serviciilor de turism, sau a
celor de siguranţă şi protecţie.
Î n a n u l 2 0 0 1 a r e l o c î n f i i n ţ a r e a p r o p r i e i c o m p a n i i d e transporturi,
Rompetrol Logistics, care, în mai puţin de trei luni, dobândeşte certificările necesare furnizării
de servicii şi pentru clienţii din afara grupului Rompetrol.
Rompetrol Logistics SRL este o persoană juridică română, constituită în societate cu
răspundere limitată în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale.
Domeniul principal de activitate îl constituie „Transporturi de marfă pe calea ferată” (cod
CAEN 492), iar obiectul principal de activitate este reprezentat de „Transporturi de marfă pe
calea ferată” (cod CAEN 4920).
Sediul societăţii este în România, Ploieşti, strada Basarabilor nr. 7, judeţ Prahova.
Societatea este înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul CUI RO 14156698.

Capitol 1: Structura organizatorică a companiei


1
www.rompetrol.ro

1
Rompetrol Logistics

1.1. Raport de activitate Rompetrol Logistics


Activitatea Rompetrol Logistics constă, în principal, în prestarea de servicii de transport
feroviar si transport auto pentru clienti din Grupul Rompetrol (rafinăriile Midia şi Vega,
Rompetrol Downstream – firma care asigură desfacerea produselor prin staţiile proprii de
carburanţi, Rompetrol Gas şi Petrochemicals) dar şi pentru alte societăţii din afara Grupului.
De asemenea, se execută şi activităţi de operare la terminalele de încărcări şi descărcări
produse petroliere (benzine, motorine) şi solide (cocs, sulf) din rafinării şi depozite precum si
inchirieri de vehicule către diverse firme. Ponderea activităţii este de peste 90% pentru firmele
din Grupul Rompetrol.

Transporturi: Rompetrol Logistics preia şi tratează cu profesionalism orice angajament


de transport intern, pe şosea sau cale ferată. Garanţia lor oferită este livrarea la timp şi sigur a
mărfurilor. Şi, oricare ar fi destinaţia, baza lor de active, formată din camioane şi camionete,
automobile şi vagoane cisternă, precum şi o bună cunoaştere a reţelei de drumuri şi căi ferate a
ţării, le permit identificarea rutei optime. Clienţii lor beneficiază şi de servicii de manevrare,
mentenanţă şi reparaţii.
Servicii navale şi agenturare: Rompetrol Logistics gestionează operaţiunile din Portul
Midia, localizat în vecinătatea rafinăriei Petromidia - societate membră a Grupului Rompetrol.
Echipele lor preiau şi repartizează încărcăturile de ţiţei şi produse petroliere destinate rafinăriei
sau clienţilor din străinătate.

Angajaţi:
Societatea are un număr de 948 salariaţi şi este administrată de un Administrator Unic
ales de Adunarea Generala a Asociaţilor.
Societatea este reprezentată faţă de terţi şi angajată legal în relaţiile cu aceştia de către un
Director General desemnat de către Administratorul Unic şi de către Directorul Economic.
Societatea este organizată într-un sediu central şi în 12 puncte de lucru.
1.2. Identificarea activităţilor logistice

2
Activităţile logistice se realizează în principal cu personal şi mijloace proprii, dar şi prin
colaborare cu alte firme prestatoare acolo unde capacităţile logistice nu fac faţă vârfurilor de
activitate.
Delimitarea între activităţile executate cu mijloace şi salariati proprii ţi cele
subcontractate la terţi s-a făcut, ţinând cont de volumele de activitate necesare clienţilor şi
resursele proprii, astfel încât cele proprii să fie utilizate la maximum de capacitate, iar lucrul cu
terţii să acopere doar perioadele de vârf trafic, în scopul reducerii costurilor operaţionale
(mijloace, personal) şi de investiţii (noi achiziţii) la minimum pentru perioadele cu activitate mai
redusă, fapt care se va reflecta în final în tarifele reduse aplicate clienţilor.

a) Logistica de aprovizionare
Activitatea de gestiune constituie una din activităţile de bază a oricărei societăţi. Această
activitate este strâns legată de planul de producţie.
Un rol important îl are activitatea de aprovizionare, care asigură resursele
materiale necesare (respectiv materii prime, materiale, combustibili, energie, utilaje) desfăşurării
activităţii. Obiectivul activitatii de aprovizioanare constă în asigurarea completă şi complexă a
unităţii economice cu materiile necesare, la termenele solicitate şi cu costuri cât mai mici.
Pentru realizarea acestui obiectiv se are în vedere următoarele:
 determinarea volumului de materii prime şi materiale necesare desfăşurării
activităţii societăţii;
 prospectarea pieţei interne şi externe în vederea selectării furnizorilor a căror
ofertă prezintă cele mai avantajoase condiţii;
Managementul aprovizionării reprezintă activitatea prin care se asigură elementele
necesare producţiei, în volumul şi structură care să permită realizarea obiectivelor generale ale
întreprinderii, în condiţiile unor costuri minime şi ale unui profit cât mai mare.
Managementul desfacerii produselor reprezintă activitatea prin care se asigură vânzarea
rezultatelor producţiei. Aceasta implică stabilirea căilor, formelor şi modalităţilor prin care
urmează a fi vândute produsele, şi a pieţelor care pot constitui sfera de desfacere. Prin desfacerea
produselor se încheie practic circuitul economic al întreprinderii.

3
Orice întreprinderea îşi alege furnizorii în funcţie de nevoile şi disponibilităţile lor.
Aceştia primesc oferta ce cuprinde propunerea tehnică şi propunerea financiară.
Produsele sunt verificate de autoritatea tehnică (funcţia, compartimentul, atribuţii şi
responsabilităţi privind întocmirea, verificarea şi aprobarea specificaţiilor tehnice ale produselor,
lucrărilor şi serviciilor), în conformitate cu anumite specificaţii tehnice.

FURNIZORII
Întreţinere(doar interni) Închiriere (externi) Închiriere (interni)
 RomaniaEuroest
(întreţinere locomotive)  VGT Austria (închiriere  DoriTrans (locomotive diesel,
 Reva Simeria (reparaţii vagoane, locomotive diesel, manevre feroviare în depozit)
vagoane) electrice  Softronic(locomotive
 Acazia Târgu Mures electrice)
(întreţinere vagoane)  GATIT Olanda  Constantin Group
 Kairos (prestaţii transport
rutier şi cale ferată)
 Arco Logistics (transport auto)
Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor oferite de situl www.rompetrol.ro

b) Logistica de depozitare
Nu avem la SC. Rompetrol Logistics SRL deoarece există o altă firmă în Rompetrol
Group care se ocupă cu activitatea de depozitare.

Lanţul logistic pentru principalii clienţi este compus din următoarele etape:
 Încarcare produse în rampele automate (benzine, motorine) sau neautomate (cocs,
sulf) din rafinării;
 Manevrarea vagoanelor din rafinărie în staţia de compunere a trenurilor;
 Transport primar de produse între rafinării, la depozite (există 6 depozite zonale
în România) şi în portul Constanţa pentru export;
 Descărcare produse în rafinării, depozite, Constanţa Port şi depozitare în noua
locaţie;
 Încărcare produse din depozite în vehicule rutiere (operare rampe de încarcare
auto);
 Transport secundar de produse petroliere din depozite la clienţi (staţii proprii de
carburanţi, staţii de carburanţi aparţinând altor clienţi, wholesale – engros –
pentru consumatori finali) – transport rutier;

4
 Descărcare produse în staţii proprii, staţii terţi şi alţi consumatori finali.

În scopul asigurării unei activităţi eficiente şi a urmăririi costurilor pentru fiecare


domeniu în parte, societatea este organizată pe departamente operaţionale distincte, din care cele
aferente activităţilor de logistică sunt:
 Conducere executivă;
 Distribuţie primară (transport şi manevră căi ferate);
 Distribuţie secundară (transport rutier);
 Operare rampe (căi ferate şi auto);
 Financiar;
 Achiziţii;
 Administrativ;
 Servicii suport (IT, pază).

PRINCIPALII CLIENŢI
 SNP PETROM SA (83% din totalul serviciilor speciale prestate);
 SNGN ROMGAZ MEDIAS;
 ROMPETROL DOWNSTREAM;
 ROMPETROL RAFINARE;
 ROMPETROL GAZ
Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor oferite de situl www.rompetrol.ro

Principalul concurent al Grupului Rompetrol este Grupul rus Lukoil. În Bulgaria,


Rompetrol are în plan să ajungă la o reţea de 40 de staţii proprii şi 100 de francize, de la un nivel
actual de 15 benzinării proprii şi 40 de francize, dar dezvoltarea va ţine cont de acţiunile
principalului concurent, grupul rus Lukoil.

1.3. Analiza SWOT


Puncte forte Puncte slabe

 reţea naţională de distribuţie en-gross  o imagine mai puţin favorabilă a

5
bine pusă la punct; sectorului economic în care aceasta
 propriul triaj de cale ferată; activează;
 livrarea produselor lichide într-un timp  dependenţă foarte mare de un singur
foarte scurt prin barje, vagoane cisternă client.
şi cisterne auto;
 mijloace tehnoligice şi utilaje de înaltă
calitate.
Oportunităţi Ameninţări

 expansiunea reţelei de distribuţie;  riscul privind preţul mărfurilor şi al


 liberalizarea pieţei. materiilor prime;
 riscul privind creşterea taxelor;
 riscul privind deteriorarea utilajelor
folosite la transport.

Capitolul 2: Activitatea financiară a companiei Rompetrol Logistics

2.1. Situaţia financiară


6
Sursa: www.doingbusiness.ro

Sursa: www.doingbusiness.ro

Sursa: www.doingbusiness.ro

7
Sursa: www.doingbusiness.ro

2.2. Performanţe majore în anul 2009


Pentru anul 2009, Rompetrol Logistics a raportat următoarele performanţe:
 reînnoirea certificatelor de calitate şi îmbunătăţirea parametrilor de funcţionare
privind siguranţa şi mediul impuşi de Autoritatea Căilor Ferate Române;
 creşterea utilizării eficiente a capacităţii cisternelor cu 65%, ceea ce a susţinut
creşterea volumului transportat cu 8% în 2009 faţă de 2008;
 compania a reuşit să diminueze în 2009 cheltuielile generale şi administrative de
vânzări (SGA) cu 50% (2.809.000 USD) faţă de 2008;
 Rompetrol Logistics a redus costul serviciilor cu 4% (2.153.000 USD) faţă de
2008;
 renegocierea contractelor de furnizare şi distribuţie în vederea reducerii costurilor
logistice;
 investiţiile şi creşterea de capital din 2009 s-au ridicat la 690.000 USD şi au
constat în modernizarea locomotivelor electrice/diesel şi refacerea şinelor de cale
ferată.

În anul 2009, Rompetrol Logistics deţinea o cotă de piaţă de 5%, poziţionându-se astfel
pe locul cinci între companiile care operează în cadrul infrastructurii feroviare. Principalii săi
competitori sunt CFR Marfă SA şi GFR.

8
Rompetrol Logistics a utilizat în 2009 un număr de 844 vagoane, dintre care 53% (449)
proprii şi 47% (395) închiriate de la terţi. Numărul mediu al locomotivelor utilizate de
Rompetrol Logistics în 2009 a fost de 36, dintre care 31 erau proprii şi 5 închiriate de la terţi.
Sursa: Raport anual 2009 al companiei Rompetrol Logistics

Volumul de distribuţie primară a înregistrat o uşoară scădere în 2009 cu 5% (100 mii


tone) faţă de anul 2008: 1.865.000 tone transportate în 2009, faţă de 1.965.000 tone transportate
în 2008.
În 2009, s-a observat o tendinţă pozitivă în satisfacerea cererii companiilor din Grupul
Rompetrol, reprezentate de Rompetrol Rafinare şi Rompetrol Downstream.
Din cererea totală a rafinăriei, care se ridică la 2.225.000 tone, 1.865.000 tone au fost
operate/transportate de RP Logistics, care s-a confruntat cu o capacitate insuficientă şi termene
limitate ale licenţelor de export, iar diferenţa a fost operată de transportatori externi.
Principalele aspecte cu care compania s-a confruntat în 2009 pe segmentul de distribuţie
primară au fost creşterea costurilor fixe şi variabile, cum ar fi taxele pentru utilizarea căii ferate,
costurile pentru combustibil şi electricitate, chiria pentru locomotive şi vagoane, iar aproximativ
60 vagoane au fost scoase din uz din cauza defecţiunilor.
Volumul total de transport rutier operat prin staţiile Downstream a înregistrat o creştere
de 8% în 2009, ridicându-se la 670.000 tone, ceea ce înseamnă o creştere de 50.000 tone faţă de
2008.

9
Sursa: Raport anual 2009 al companiei Rompetrol Logistics

De asemenea, pentru a reduce costurile logistice de distribuţie secundară, RP Logistics a redus


volumul flotei de vagoane închiriate de la terţi.
Sursa: Raport anual 2009 al companiei Rompetrol Logistics

2.3. Performanţe majore în anul 2010


Pentru anul 2009, Rompetrol Logistics a raportat următoarele performanţe:
 continuarea optimizării costurilor de distribuţie, atât pentru transportul feroviar,
cât şi pentru transportul rutier;
 utilizarea software-ului MTF pentru monitorizarea traficului feroviar şi a flotei.
Implementarea programului costă 689.000 USD, acesta a fost pus în practică
începând cu luna decembrie 2009 de către compania Ness Romania S.R.L.
Programul permite companiei RPL optimizarea traseelor operaţionale feroviare şi
a utilizării vagoanelor, toate acestea având un impact mare asupra costurilor;

10
 finalizarea procesului de optimizare început în 2008;
 implementarea unui program de investiţii de 547.000 USD constând în refacerea
şinelor de cale ferată şi construcţia de noi tronsoane de cale ferată.
 refacerea unei serii de tronsoane de cale ferată şi să construiască noi tronsoane.
Sursa: Raport anual 2009 al companiei Rompetrol Logistics

Rompetrol Logistics S.A., operator licenţiat pentru transportul feroviar de marfă, a


încheiat cu succes procesul de integrare din punct de vedere al legăturilor pe cale ferată a celor 7
depozite de carburanţi din România ale Grupului Rompetrol cu rafinăriile Petromidia şi Vega.
Cea mai recentă rută deschisă de Rompetrol Logistics leagă Rafinăria Petromidia de
depozitele situate în localitatea Argestru, judeţul Suceava.
“Deschiderea acestei rute reprezintă un succes operaţional deosebit al echipei de trafic
feroviar din cadrul societăţii Rompetrol Logistics, care a reuşit să conecteze în mod eficient
rafinăria Petromidia la toate depozitele Rompetrol Romoil din ţară, ceea ce va avea un efect
pozitiv asupra asigurării ritmicităţii livrărilor de carburanţi către clienţii Rompetrol” a declarat
directorul general al Rompetrol Logistics, Tudorel Dumitraşcu.
Această rută este cea mai dificilă din ţară, deoarece în zona Valea Putnei - Mestecăniş -
Iacobeni, din cauza înclinării de 28 la mie a pantei - cea mai mare din ţară - garnitura de tren
trebuie descompusă în 2 părţi.
În prezent, Rompetrol Logistics S.A. operează trenuri pe rutele care leagă Rafinăria
Petromidia de Rafinaria Vega din Ploieşti, precum şi de depozitele de la Mogoşoaia, Işalniţa,
Zărneşti, Şimleul Silvaniei, Arad şi Argestru, pe o distanţă ce însumează peste 4.000 de km.

11
Capitolul 3: Propuneri de perfecţionare pentru Rompetrol Logistics

3.1. Rompetrol Logistics Primar


Rompetrol Logistics este companie membră a Grupului Rompetrol, având o vastă
experienţă în asigurarea serviciilor de logistică pentru transportul pe cale ferată şi navală a
produselor petroliere. Compania asigură prin punctele sale de lucru suportul necesar distribuţiei
curente a carburanţilor (benzine, motorine, GPL) şi a materiilor prime destinate funcţionării
rafinăriei Vega. Compania deţine peste 30 de locomotive şi operează peste 700 de vagoane
cisternă. Prin departamentul său specializat în transport feroviar, Rompetrol Logistics asigură o
livrare sigură şi eficientă a acestor produse.
Cu un portofoliu care include furnizarea de servicii integrate de logistică pentru
rafinăriile Grupului Rompetrol (Petromidia şi Vega) şi cele şase depozite ale Grupului
Rompetrol din România, compania tinde să devină unul dintre cei mai semnificativi operatori
feroviari din această ţară. Rompetrol Logistics gestionează contractele pe care Grupul Rompetrol
le are cu alte companii specializate în transporturi feroviare interne şi internaţionale, folosind
experienţa sa în optimizarea fluxurilor de transport produse petroliere dinspre rafinăriile grupului
către clienţii lor din ţară şi din afara graniţelor româneşti.
A doua componentă a Rompetrol Logistics o constituie Departamentul Naval care
operează terminalul petrolier din Portul Midia. Prin acest port, rafinăria Petromidia primeşte
materii prime şi exportă produse petroliere. Evoluţia cantităţilor operate prin terminalul Midia a
cunoscut o tendinţă ascendentă datorată avantajului strategic al rafinăriei Petromidia care,
beneficiind de propriul său terminal petrolier, permite optimizarea continuă a costurilor
operaţionale de descărcare/încarcare a navelor.
Prin echipa sa de profesionişti, Rompetrol Logistics asigură operarea în siguranţă a
facilităţilor portuare, întocmeşte documentele aferente pentru a putea acorda accesul navelor în
Portul Midia şi realizează toată documentaţia necesară operaţiunilor de descărcare/încarcare. Prin
agenţia de shipping, parte componentă a Rompetrol Logistics, se furnizează navelor şi servicii de
agenturare. Astfel, gama de servicii oferite navelor care sunt operate prin Portul Midia este
completă. Agenţia de shipping acordă servicii de agenturare şi în Portul Constanţa pentru navele
operate în contul Grupului Rompetrol.

12
3.2. Rompetrol Logistics Secundar
Rompetrol Logistics este compania Grupului Rompetrol care oferă servicii de transport
pentru produsele petroliere. Pe partea de logistică-distribuţie secundară, compania dispune de 20
de cisterne auto cu capacităţi cuprinse între 7 şi 28 mc, dotate cu pompă şi debitmetru, destinate
distribuţiei secundare a combustibililor (benzine, motorine, Calor). Prin departamentul
specializat de distribuţie secundară, Rompetrol Logistics asigură un transport sigur şi eficient al
acestor produse.
În 2007, Rompetrol Logistics a demarat un program de investiţii care cuprinde
achiziţionarea unui număr de alte 35 cisterne auto de ultimă generaţie, dotate cu debitmetre
electronice, cu compensatoare de temperatură 15˚, sistem de monitorizare a traficului GPS/GPRS
şi sigilii electronice Hi-G-Tek. Totodată, societatea operează 2 cisterne pentru transport GPL de
20, respectiv 30 mc.
Rompetrol Logistics dispune şi de un parc de autovehicule şi utilaje, destinate
transporturilor de mărfuri generale, dar şi celor speciale la sonde, agabaritice, pe trasee greu
accesibile. Nu în ultimul rând, Rompetrol Logistics dispune de un atelier acreditat de reparaţii
auto care efectuează revizii şi reparaţii auto atât la parcul propriu, cât şi pentru terţi. Cu ajutorul
specialiştilor de care dispune, atelierul de reparaţii asigură montarea, verificarea, revizia şi
repararea aparatelor Tahograf, precum şi montarea Inelelor de la sistemul Fill&Go.

3.3. Direcții de perfecționare


Principalele direcţii de perfecţionare a logisticii în cadrul societăţii Rompetrol sunt:
 scăderea cheltuielilor de transport per unitatea de greutate sau de volum de marfă
transportată;
 scurtarea timpului de manipulare a mărfurilor şi, uneori, chiar de ambalare a
acestora prin dotarea mijloacelor de transport cu mijloace proprii de încărcare /
descărcare;
 adaptarea rapidă la situaţiile de conjunctură manifestate la nivelul economiei
mondiale;
 pentru păstrarea în bune condiţii a calităţilor mărfurilor transportate se impune
utilizarea unor mijloace de transport adecvate, specifice mărfurilor transportate;

13
 utilizarea unor mijloace de transport sigure şi competitive din punct de vedere
tehnic şi economic;
 îndeplinirea principalelor funcţii ale logisticii: preluarea comenzilor, rapid şi
corect, depozitarea cu costuri cât mai mici, stocarea – prin menţinerea unui flux
corespunzător de materii prime, semifabricate şi produse finite, prin activitatea
producătorilor şi furnizorilor de sporire a eficienţei activităţilor de logistică în
paralel cu satisfacerea nevoilor clienţilor;
 recomandarea celor mai bune soluţii de pregătire a mărfurilor pentru transport 
ţinând cont de taxele pentru transport, de modul de ambalare a mărfurilor, de
utilizarea tehnologiilor de transport ce conduc la creşterea productivităţii muncii,
de scăderea preţului şi reducerea pierderilor;
 stabilirea rutelor optime de îndrumare a transporturilor;
 întocmirea şi perfecţionarea formalităţilor privind asigurarea mărfurilor împotriva
riscurilor de transport;
 creșterea în ritm accelerat a volumelor de mărfuri transportate, prin folosirea
rațională a capacității mijloacelor de transport atrase în circuit;
 creșterea vitezei de deplasare a mărfurilor de la locul de producție la locul de
consum, prin micșorarea timpului afectat operațiunilor de încărcare/descărcare,
urgentarea operațiunilor de repredare, reexpediere, transbordare etc.;
 asigurarea integrității cantitative și calitative a mărfurilor pe timpul
transporturilor, prin indicarea folosirii mijloacelor specializate, cele mai adecvate
naturii acestora;
 elaborarea unor documente de transport care să garanteze cumpărătorului că va
primi marfa în cantitatea, calitatea și la timpul stabilite, iar vânzatorului că va
încasa prețul stabilit prin contract;
 organizarea transporturilor de o manieră care să permită aprovizionarea ritmică a
pieței, cu cantități relativ mici și la perioade cât mai scurte, contribuind la
menținerea unor stocuri optime la vânzători și cumpărători.
          

14
Bibliografie

Raport anual de activitate 2009 Rompetrol Logistics


www.amosnews.ro
www.cnvmr.ro
www.doingbusiness.ro
www. replicaonline.ro
www.rompetrol.ro

15

S-ar putea să vă placă și