Sunteți pe pagina 1din 14

2.

NORME SPECIFICE

Unitătile de copii anteprescolari si prescolari se deosebesc de


unitătile pentru scolari, fiind structurate pe principiul izolării grupelor
de vârstă pentru reducerea contactului dintre acestia si limitarea
răspândirii bolilor transmisibile. Fiecărei grupe îi este stabilit un anumit
circuit, care permite circulatia copiilor într-un anumit sens.

2.1. Unităti pentru copii anteprescolari (crese, leagăne)

2.1.1. Planificarea si organizarea clădirii

Pentru fiecare grupă de copii vor fi asigurate următoarele încăperi:

- vestibul cu intrare separată ;

o vestiar-filtru (10-12 mp);


o cameră cu boxe de izolare temporară (3-5 mp);
o cameră de primire si alăptare (12-20 mp);
o cameră de grupă pentru joc si masă (minimum 2,5 mp pe
copil);
o dormitor (2 mp/copil);
o terasă-verandă (minimum 1,5 mp/copil);
o cameră de toaletă (10 mp) cu baie, WC, spatiu pentru olite;
o oficiu.
• La nivelul oficiilor din crese vor fi respectate următoarele conditii:

mobilierul si instalatiile vor cuprinde un dulap pentru


depozitarea veselei (separat pe grupe de copii), masă acoperită
cu tablă zincată sau cu alt material ioxidabil,
chiuvetă dublă pentru spălat, dezinfectat si zvântat
veselă, sistem de apă caldă si rece, resou pentru
încălzirea unor mâncăruri;

controlul zilnic al stării de igienă si functionării


oficiilor.

• Încăperile grupei vor fi astfel amplasate, încât să asigure


comunicare directă între vestibul si vestiar, de unde se poate
pătrunde atât în izolator, cât si în camera de grupă. Se continuă
apoi, legătura directă cu toaletă si terasă. Pe de altă parte,
vestibulul are legătură directă si cu camera de primire si
alăptare.

Amplasarea sălilor de grupă pentru copiii de 1-2 ani se va face numai


la parter.

• Copiii sunt adusi în unitate prin vestibul, trec în vestiarul filtru ( cu dulapuri
pentru hainele de stradă), unde se efectuează zilnic triajul
epidemiologic si înregistrarea copiilor. Bolnavii sau suspectii sunt
orientati în boxa izolator. Copiii sănătosi sunt introdusi în camera
de primire si alăptare, unde sunt examinati, termometrizati si li
se dă îmbrăcămintea de cresă. Apoi trec în camera de toaletă, de
unde sunt dusi în camera de grupă.

2.1.2. Dotarea cu mobilier

• Patul cu dimensiuni de 95/56/50 cm poate fi utilizat de copii de


toate vârstele aflati în aceste unităti .

În dormitoare , paturile vor fi amplasate la o distantă de minimum


1m fată de perete, iar intervalele între rânduri vor fi de 0,75-1m.

Cazarmamentul adecvat vârstei ( saltea, pled, musama de protectie) va fi asigurat


în 2-3 schimburi de pat.

Se va asigura lenjerie pentru fiecare copil.

• Tarcul pentru 10 sugari , de formă dreptunghiulară (2,5/1,5m)


• Masa de toaletă (90/50cm) având înăltimea unei mese obisnuite
permite asezarea comodă a copilului în timpul îmbrăcării.
• Dulapurile pentru hainele de stradă , amplasate în vestiarul -filtru
• Obiectele sanitare: o cădită cu scurgere la reteaua de canalizare
pentru maximum 10 copii ; o chiuvetă pentru maximum 5 copii ; un
scaun WC pentru maximum 10 copii; un dus flexibil pentru maximum 10 copii.

Pentru copiii sub 2 ani vor fi prevăzute si olite individuale , care


vor fi spălate si dezinfectate pentru a se evita riscul aparitiei
unor boli transmisibile. Între perioadele de folosire, olitele vor fi
păstrate în recipiente cu solutie dezinfectantă,complet acoperite.

2.1.3. Asigurarea microclimatului optim

• Microclimatul din sălile de grupă si din dormitoare va asigura:


temperatura de 22-240C; umiditatea relativă de 40-50%; viteza
curentilor de aer de 0,1-0,3 m/s.
• Cubajul de aer va fi de minimum 8 mc/copil în dormi tor si de minimum 5
mc/copil în spatiul de joacă din sălile de grupă.
• Iluminatul artificial: în camera de primire - 300 lucsi; în sala de
grupă - 200 lucsi.

Prizele si întrerupătoarele electrice vor fi amplasate mai sus


decât posibilitatea de atingere a copiilor. În plus, vor fi protejate.

2.2. Unităti pentru copii prescolari (grădinite)

2.2.1.Planificarea si organizarea clădirii

Pentru fiecare grupă de copii se vor asigura următoarele încăperi:

o vestiar filtru (10-15 mp)


o boxe de izolare temporară
o camera de grupă pentru joc si, la nevoie, pentru dormit
(2,5-3 mp/copil), având înăltimea de minimum 3,2 m. Dacă
sunt mai multe camere de grupă se va asigura pentru
fiecare intrare separată din coridor.
o dormitor, dacă e posibil separat de camera de joc. În
grădinitele cu program prelungit la care, din motive
obiective, nu se pot amenaja dormitoare cu paturi fixe se
pot utiliza, în sălile de grupă, paturi pliante pentru somnul
de după masă. Conditiile obligatorii sunt dimensionarea la
talia prescolarilor, asigurarea unei pozitii fiziologice în
timpul somnului si dotarea cu cazarmamentul
corespunzător dimensiunilor paturilor.
o camera pentru păstrarea paturilor (5 mp) dacă nu sunt
dormitoare
o terasa-verandă acoperită (1,5-2,5 mp/copil)
o baie-spălător cu WC (0,3-0,5 mp/copil).
• Vestiarul comunică direct cu camera de grupă, pe de o parte si cu
boxele de izolare, pe de altă parte.
• Camera de grupă are acces direct pe verandă sau terenul de joc.
• Planificarea si organizarea clădirii grădinitei asigură circulatia copiilor
într-un mod asemănător cu cea a copiilor din unitătile
anteprescolare. In plus, trebuie respectate si următoarele reguli:
să se evite încrucisarea circulatiei copiilor cu a personalului adult
de la blocul alimentar, spălătorie, administratie etc.; să se evite
încrucisarea circuitului copiilor cu al alimentelor, cu circuitul
spălătoriei, al îndepărtării reziduurilor etc.

2.2.2. Dotarea cu mobilier


Mobilierul este compus din paturi, mese, scaune, cuiere, etajere si rafturi sau
dulapuri pentru îmbrăcămintea de stradă (amplasate în vestiar).

• Măsutele (pentru 4 prescolari) si scăunelele vor respecta


următoarele dimensiuni în functie de vârsta si talia copiilor:

- Măsute, cu 3 dimensiuni (cm), pentru 4 copii

- Scăunele cu 3 dimensiuni (cm)

2.2.3. Obiectele sanitare vor fi asigurate în conformitate cu STAS 1478/90.

Amplasarea chiuvetelor se va face la o înăltime de 45 cm fată de


podea pentru copiii în vârstă de 3-4 ani, de 50 cm pentru copiii în
vârstă de 4-5 ani si de 55 cm pentru copiii în vârstă de 5-6 ani.

OBIECTE SANITARE ÎN COLECTIVITĂTILE DE PRESCOLARI


2.2.4. Asigurarea microclimatului optim

• Microclimatul din sălile de grupă si dormitoare va asigura o


temperatură de 20-22oC, o umiditate relativă de 30-60% si o
viteză a curentilor de aer de 0,1-0,3 m/s.
• Cubajul de aer va asigura 8 mc/copil (în camerele de grupă folosite
ca dormitoare sau/si săli de mese, precum si în dormitoarele cu
paturi fixe din colectivitătile cu program săptămânal si casele de
copii prescolari), de 5 mc/copil (în cazul utilizării camerelor de
grupă numai pentru procesul instructiv-educativ) si de minimum
6 mc/copil (în dormitoarele cu paturi fixe din grădinitele cu
program prelungit).
• Iluminatul artificial va asigura 150 lucsi pentru iluminatul
incandescent si 300 lucsi pentru iluminatul fluorescent în sălile
de grupă.

2.2.5. Pentru servirea meselor în sălile de grupă din crese, grădinite si


case de copii prescolari se vor asigura următoarele
conditii:

o mâncarea va fi adusă de la bucătărie în vase acoperite;


o personalul care aduce mâncarea de la bucătărie va purta
echipament sanitar de protectie a alimentelor si va avea
efectuate examinările medicale periodice specifice
personalului din unitătile de alimentatie colectivă si
prevăzute de legislatia sanitară în vigoare;
o se interzice servirea mesei pe măsute fără fete de masă
din material textil;
o fetele de masă se vor păstra, între orele de servire a meselor,
în asa fel încât să fie ferite de contactul cu praful, mustele
sau gândacii;
o măsutele pe care se serveste masa copiilor vor fi sterse în
prealabil, cu o solutie clorigenă de 1%;
o una dintre măsute va fi folosită în exclusivitate pentru
asezarea vaselor mari;
o înainte de servirea mesei, copiii se vor spăla pe mâini sub
supravegherea educatoarelor (la prescolari) si a
asistentelor sau a infirmierelor (în crese);
o după servirea mesei se vor efectua operatiunile de
curătenie a sălilor de grupă, cu aerisirea obligatorie a
acestora timp de 15-30 de minute, în functie de sezon si de
tipul sălii de grupă (cu dublă sau triplă functionalitate);
o paharele copiilor (pentru băut apa între mese) vor fi strict
individualizate si vor fi păstrate în locuri ferite de praf sau
de contactul cu insectele;
o se interzice asezarea scaunelor pe măsute în timpul
efectuării curăteniei sălii de grupă;
o montarea paturilor în sălile de grupă folosite si ca
dormitoare în colectivitătile de prescolari, nu se va face
înainte de terminarea curăteniei efectuate după servirea
mesei.

2.3. Unităti pentru copii scolari si studenti

2.3.1. Planificarea si organizarea clădirii

(pentru scoli - vezi "Norme generale")

Pentru asigura rea spatiului suficient în învătământul superior,


caracterizarea sanitară prin indici cantitativi trebuie să tină seama de
două elemente:

⇒ Planul de învătământ (numărul săptămânal de ore si


raportul între orele teoretice si practice).

⇒ Planul de scolarizare (numărul studentilor înscrisi).

Raportul global între orele de învătământ teoretic (t) si cel practic (p),
trebuie să fie cel mult echiunitar (1/1).
Din punct de vedere sanitar si pedagogic, raportul optim trebuie să fie
însă, subunitar (1/2).

Indicele global de asigurare a spatiului de învătământ teoretic, pe de o


parte si de învătământ practic, pe de altă parte, dintr-un centru
universitar se calculează după anumite formule care includ valoarea
t/p.

De asemenea, există formule pe baza cărora se pot calcula indicii


globali de asigurare a spatiului pentru biblioteci si a spatiului total
dintr-un institut de învătământ superior.

Normele sanitare prevăd:

o Indicele global de asigurare a spatiului în amfiteatre, săli


de curs si seminarii să fie de 2-2,5 mp/student
o Indicele global de asigurare a spatiului în laboratoare si
ateliere să fie de 4-4,5 mp/student
o Indicele global de asigurare a spatiului în biblioteci să fie
de 2 mp/student.

2.3.2. Dotarea cu mobilier

• Banca scolară

În fiecare sală de clasă (sau de curs) vor fi asigurate trei dimensiuni de


bănci asezate "în amfiteatru" pentru evitarea aparitiei deformărilor de
coloană vertebrală la elevi si studenti.

Dimensiunile băncilor vor fi de 8 mărimi pentru următoarele grupe de


înăltime a elevilor (studentilor): 101-110 cm; 111-120 cm; 121-130 cm; 131-140
cm; 141-150 cm; 151-160 cm; 161-170 cm; peste 171 cm.

Construirea băncilor cu respectarea conditiilor de igienă, asigură o


desfăsurare normală a procesului instructiv-educativ, determină o
pozitie comodă a copiilor ameliorând capacitatea de muncă, împiedică
pozitiile incorecte si aparitia sau accentuarea tulburărilor de postură.

Într-o bancă corespunzătoare, pozitia este corectă atunci când corpul


are ca bază de sustinere zona ischio-coccigiană si treimea posterioară
a coapselor, reazem în regiunea lombară si dorsală inferioară, la
nivelul tălpilor si sprijin suplimentar cu coatele pe pupitru.

În această pozitie, linia orizontală a ochilor si umerilor, precum si linia


articulatiilor coxo-femurale sunt paralele cu marginea posterioară a
pupitrului; capul este înclinat usor în fată; ochiul este usor înclinat la
circa 35 cm distantă fată de planul pupitrului. Regiunea anterioară si
inferioară a toracelui se apropie de marginea pupitrului, lăsând un
spatiu liber de câtiva centimetri.

În această pozitie, centrul de greutate se găseste la nivelul vertebrei a


X-a toracice si cade pe planul orizontal, în spatele liniei articulatiilor
coxo-femurale. De aceea, efortul muscular este minim, organele
toraco-abdominale nu sunt comprimate, circulatia la nivelul
extremitătilor nu este stânjenită, iar solicitarea de adaptare a ochilor
este moderată.

Dacă banca este necorespunzătoare, pozitia devine incorectă, iar


musculatura bazinului, a coapselor si a spatelui nu poate asigura mult
timp pozitia corectă. Corpul se apleacă înainte, copilul se reazămă mai
puternic pe coate sau este asezat pe scaun spre partea anterioară,
reducând suprafata de sedere si căutând un reazem dorsal si plantar
mai puternic.

Aceste pozitii se schimbă frecvent, toate fiind incorecte, cu influentă


nevaforabilă asupra dezvoltării coloanei, asupra functiilor organelor
bazinului, a activitătii toracice si abdominale, a functiilor vizuale si, în
final, asupra capacitătii de lucru.

Elementele principale ale băncii sunt scaunul, speteaza si pupitrul.

Scaunul este asezat deasupra podelei , la o înăltime


egală cu lungimea gambei elevului până la genunchi
plus 2 cm ( pentru tocul încăltămintei). Dacă scaunul
este înalt, elevul nu poate sprijini picioarele si
alunecă de pe scaun. Dacă scaunul are o înăltime
prea mică, picioarele se articulează sub un unghi
ascutit, ceea ce îngreunează circulatia extremitătilor.

Suprafata scaunului să corespundă, în profil, formei


coapsei si bazinului, având o scobitură cu înclinare
posterioară. În acest caz, scolarul nu alunecă de pe scaun,
ci are un punct de sprijin suplimentar si o pozitie stabilă si
comodă.

Lungimea scaunului să fie de cel putin 2/3 din lungimea


coapsei elevului. În acest caz, greutatea corpului se
distribuie pe o mare suprafată a coapsei. Dacă scaunul e
mai lung se poate produce o comprimare a vaselor
sanguine si a nervilor din regiunea poplitee.
Speteaza scaunului se află la nivelul curburii lombare
a coloanei vertebrale si are o sectiune
corespunzătoare formei acestei curburi. În acest caz,
centrul de greutate a corpului se găseste deasupra
triunghiului format de oasele coxale si de punctul de
sprijin al coloanei vertebrale. Pozitia trunchiului fiind
stabilă, efortul muscular este mic. În această pozitie,
cutia toracică stă drept, respiratia este liberă si
profundă, iar organele abdominale nu sunt
comprimate.

Pupitrul este înclinat fată de marginea băncii sub


un unghi de 35 grade, având o înăltime care asigură
sezutul drept, adică antebratul să fie asezat comod
pe pupitru. Centrul de greutate al capului se găseste
în regiunea oaselor faciale; pozitia dreaptă a capului
este mai putin obositoare pentru musculatura
cervicală si spinală superioară.

Pozitia înclinată a pupitrului permite elevului sau


studentului să vadă manualul situat pe pupitru, sub un
unghi mai mare, înclinând capul mai putin.

Pupitrul se compune fie dintr-o singură suprafată (cu


dezavantajul că elevul trebuie să iasă din bancă) fie dintr-
una imobilă si alta mobilă, care se ridică. Aceasta permite
elevului să se ridice fără a iesi din bancă.

Distantă dintre spetează si marginea posterioară a pupitrului trebuie


să corespundă distantei diametrului antero-posterior toracic plus 5 cm.
Dacă această distantă este prea mare, elevul nu o poate folosi drept
sprijin pentru că trunchiul va fi departe de pupitrul băncii si nu-i va fi
comod să scrie. În timpul cititului si a scrisului se va sprijini cu coatele
pe bancă, ceea ce va determina pozitii incomode a cutiei toracice,
aparitia unei respiratii superficiale si va accentua oboseala. Pozitia
incorectă a corpului timp îndelungat poate duce la turtirea cutiei
toracice.

Băncile se asează în asa fel, încât copiii si tinerii să poată ocupa loc
după înăltime: cei mici în fată, cei mari în spate. Amplasarea băncilor
se va face în asa fel încât să fie posibilă plasarea elevilor miopi si cu
auzul mai slab, în fată si mai aproape de fereastră. Lumina naturală
cea mai intensă să vină din partea stângă a elevilor.

Între coloanele de bănci si între acestea si peretii laterali ai sălii se va


lăsa un spatiu liber de cel putin 60-70 cm. Se va asigura un spatiu de
trecere între ultima bancă si peretele posterior al sălii. Între sursa de
încălzire si băncile din apropiere să existe un spatiu de cel putin un
metru. Distanta dintre prima bancă si tablă să fie de cel putin 2 metri.

2.3.3. Obiectele sanitare vor fi asigurate în conformitate cu prevederile STAS


1478/90

2.3.4. Asigurarea microclimatului optim

• În sălile de clasă si cursuri se va asigura o temperatură de 18-20o C,


umiditatea relativă de 20-60% si o viteză a curentilor de aer de
0,2-0,3 m/s.

În dormitoare, temperatura să fie de 18-190C, umiditatea relativă


de 30-60% si viteza curentilor de aer de 0,2-0,3 m/s.

În sălile de educatie fizică, temperatura va fi de 16-180C.

• Cubajul de aer:
 în sălile de clasă si cursuri: 5-8 mc/persoană,
 în dormitoare:
 pentru scolarii între 7-10 ani - 10-12 mc/persoană,
 pentru scolarii între 11-15 ani - 13-15 mc/persoană,
 pentru scolarii peste 15 ani - 16-20 mc/persoană.
• Iluminatul:
o în sălile de clasă, cursuri, lectură, meditatii, în bibliotecă si
în laboratoare: minimum 300 lucsi pentru iluminatul
fluorescent si minimum 150 lucsi pentru iluminatul
incandescent (sau 24 W/mp),
o în sălile de desen: 400-500 lucsi pentru iluminatul fluorescent
si minimum 40 W/mp pentru iluminatul incandescent,
o în sălile de gimnastică si de festivităti, iluminatul artificial
va fi de 200 lucsi.

OBIECTE SANITARE ÎN SPATIILE DE ÎNVĂTĂMÂNT SCOLARE SI


STUDENTESTI (Tabel)

OBIECTE SANITARE ÎN INTERNATELE SCOLARE SI CĂMINELE


STUDENTESTI (Tabel)

2.3.5. Cantinele si semiinternatele scolare fără bucătărie vor avea


asigurate următoarele conditii:

o amenajarea obligatorie a unui oficiu pentru spălarea si


depozitarea veselei, cu un ghiseu pentru servirea mesei, o
usă pentru debarasarea veselei din sala de mese si o
chiuvetă dublă
o aducerea tuturor produselor alimentare de la blocul
alimentar (bucătărie) al altei unităti de alimentatie
colectivă, numai cu mijloace de transport auto care să nu
fie folosite în alte scopuri, în recipiente cu capace etanse,
care să asigure o ermetizare perfectă
o montarea unui sistem de încălzire în oficii pentru unele
mâncăruri servite
o asigurarea spălării veselei si a tacâmurilor obligatoriu cu apă
caldă. Spălarea va consta în următoarele operatiuni:
curătare mecanică de resturi alimentare; spălare cu apă
caldă si sodă de 1-2% sau detergenti 1-2%; dezinfectie cu
solutie clorigenă (var cloros sau cloramină 0,5-2%) timp de
20-30 minute; clătire cu apă rece; zvântare.
o depozitarea veselei si tacâmurilor în dulapuri închise
o asigurarea veselei si tacâmurilor în număr egal cu cel al
consumatorilor care servesc masa. Se interzice spălarea
veselei între s erii si folosirea la mai multe serii de consumatori.
o montarea sitelor la ferestrele încăperilor, împotriva
mustelor. Pentru usile de acces în oficiu se vor asigura
mijloace mecanice de protectie.
o asigurarea echipamentului de protectie pentru personal si efectuarea la
zi a examinărilor medicale prevăzute de instructiunile
Ministerului Sănătătii.
o păstrarea probelor din toate alimentele consumate timp de
36-48 ore în scopul prevenirii toxiinfectiilor alimentare.
Păstrarea se va face la frigider.
o efectuarea curăteniei generale la sfârsitul fiecărei săptămâni
si a dezinsectiei trimestriale
o interzicerea folosirii sălii de mese pentru alte activităti
o individualizarea strictă a lenjeriei în semiinternatele cu
paturi; montarea cuierelor sau amenajarea de dulapuri-
vestiare
o în sala de mese să se asigure o suprafată de cel putin 1,2
mp/elev
o interzicerea asezării scaunelor pe mese în timpul efectuării
curăteniei după servirea mesei.
OBIECTE SANITARE ÎN INTERNATELE SCOLARE SI CĂMINELE STUDENTESTI

OBIECTE SANITARE ÎN SPATIILE DE ÎNVĂTĂMÂNT SCOLARE SI STUDENTESTI