Sunteți pe pagina 1din 1

Portofoliul dirigintelui

1. Caietul dirigintelui
2. Caracterizarea clasei
3. Fise individuale psihopedagogice
4. Comitetul clasei
5. Comitetul de parinti
6. Consiliul clasei - cu responsabilitati
7. Orarul clasei
8. Activitati extrascolare
9. Tematica sedintelor cu parintii
10. Regulamentul de ordine interioara
11. Procesele verbale de la sedintele cu parintii (semnate de elevi si parinti)
12. Sanctiuni la sf`rsit de semestru ( note la purtare, burse ridicate)
13. Planificarea orelor de dirigentie
14. Plan general pe ciclu de @nvatamant
15. Executia bugetara
16. Graficul asistentelor la orele clasei