Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum

vitae
Europass

Informaţii
personale
Nume / Prenume Creţu Ştefan
Adresă(e) Ap. 61, Numar 147 „A”, str. C. Brâncuşi 2060, Chişinău, Republica
Moldova
Telefon(oane) +37322531922 (MD) Mobil: (RO)+40746985684
(MD)+37379115244
E-mail(uri) cretu.stefan@gibcluj.ro
Naţionalitate(-tăţi) Moldovean
Data naşterii 6 iulie 1990
Sex Masculin
Locul de muncă GIB Cluj, Coordonator Departament IT
vizat / Domeniul Student
ocupaţional
Experienţa
profesională
Perioada 19 dec 2009 până în prezent
Funcţia sau postul ocupat Coordonator Departament
Activităţi şi Coordonarea activităţilor ce ţin de departament
responsabilităţi principale
Numele şi adresa Str. Grigore Alexandrescu 23, ap18, Mun. Cluj-Napoca, RO-6400.
angajatorului România
Tipul activităţii sau Sectorul public
sectorul de activitate
Educaţie şi
formare
Perioada 1 oct 2009 – până în prezent
Calificarea / diploma An II Adeverinţă de licenţă
obţinută
Disciplinele principale Specialitatea Administraţie Publică
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei FACULTATEA DE ŞTIINTE POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI ALE
de învăţământ / COMUNICĂRII
furnizorului de formare Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Perioada 1 sep 2006 - 31 mai 2009
Calificarea / diploma BAC
obţinută
Disciplinele principale Profil uman( Limbi străine)
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”
de învăţământ /
furnizorului de formare
Aptitudini şi
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Româna
Limba(i) străină(e) Engleza
cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare Discurs oral Exprimare
la scrisă
conversaţie
B2 B2 B2 B2 B2
Limba(i) străină(e) Rusa
cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare Discurs oral Exprimare
la scrisă
conversaţie
C2 C2 C2 C2 C1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi vorbire fluentă, spirit de echipă, ambiţioas, sociabil, uşor adaptabil, spirit
sociale de aventură

Competenţe şi Microsoft Office (Word, Excel, Access), Adobe Design CS5 (Flash,
aptitudini de utilizare a Photoshop, Indesign, Dreamweather, Illustrator), CorelDraw X4, Adobe
calculatorului After Effects CS4, HTML, CSS,

Permis(e) de Categoria B, C
conducere

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina:
Nume Prenume http://europass.cedefop.europa.eu
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

S-ar putea să vă placă și