Sunteți pe pagina 1din 2

An.II / Sem.

I
Curs 1 Programare Interfeţe Grafice .

Programare Interfeţe Grafice


Miercuri-12.10.2005
Curs 1 (PIG1)

1. Programarea în W98 (Windows 98)


Este vastă si dificilă.

Aspecte ce se vor aborda:


- modul sub funcţionare sub windows
- cum se vor introduce elementele necesare pe lângă cele de bază
- programarea unui control pe evenimente
- cum răspund Windows la mesaje
- creare ferestre
- tipărirea unui document
- afişarea imaginilor Bitmap

2. Introducere în interfaţa W98

2.1. Are ca rădăcină W95


2.2 Aspecte de bază în W98

Modifică şi cosmetizează W95


Integrează Browserul Internet Explorer

2.2.1 Suprafaţa de lucru (Desktop)


Conţine pictograme, ferestre asociate aplicaţiilor deschise, bara de task-uri în partea de jos,
casete de tip bandă, care sunt elemente pe bara de task-uri ce apar la minimizarea ferestrei,
meniul Start, meniul tray ce conţine pictograma de acces la setări sistem.

2.3. Elemente de bază ale interfeţei cu utilizatorul.


1. Fereastra
Conţin:
- bara de titlu unde se afişează numele aplicaţiei sau a documentului curent
- bara de meniu pentru accesul rapid la comenzi
- chenarul ce încadrează fereastra de lucru
- zona client, unde apar elemente proprii aplicaţiei
- meniul sistemului, ce conţine comenzi pentru operaţii cu ferestre (stg sus şi dreapta sus)

W98 poate lucra cu interfaţă de un singur document (SDI) sau cu documente multiple
(MDI). La cele MDI minimizarea ferestrei copil apare în fereastra principal a aplicaţiei.
- casete de dialog utilizate la comunicarea utilizator-aplicaţie pentru a furniza/obţine
informaţii. Ea conţine butoane, casete text, liste etc. sunt create cu un editor de resurse şi se
creează astfel un fişier de resurse legat de fişierul executabil al aplicaţiei
- casete de mesaje. Ele nu necesită fişier de resurse pentru că sunt micuţe. Ex. ShutDown.
- Foi de proprietăţi. Ele folosesc la configurarea mediului de lucru
- Utilitare de asistenţă interactivă (Wizards)
- Controale standard ce se găsesc în casetele de dialog. Ele pot fi: text static ce nu poate fi
editat, casetă de editare, butoane radio, casete validare, casete cu listă, casete combinate ce
conţin liste verticale da sunt şi de editare, casete de grup ce grupează controale cu etichetă
asociată, bara de instrumente, linia de stare, butoane glisante, butoane de incrementare, bara
de evoluţie, casete cu listă afişată ce permite afişarea în diferite moduri a unor articole
(Windows Explorer), afişarea arborescentă, lista de imagini etc

1 din 2
An.II / Sem. I
Curs 1 Programare Interfeţe Grafice .
Fişierele de resurse
Definiţii ale unor elemente ale interfeţei utilizate de o aplicaţie. Ele conţin tipuri de date,
ca: casete de dialog, bare de meniuri, imagini bitmap, pictograme, tabele de şiruri, cursoare,
acceleratoare.
Avem resurse personalizate care conţin elemente în plus faţă de cele standard.

Lucrul cu sistemul cu control prin eveniment


Sistemul de operare are o structură orientat pe evenimente ce modifică aplicaţia.
Windows trimite mesaje către aplicaţie şi aceasta apelează o aplicaţie ce tratează mesajele
primite.
Exemplu de mesaj: WM_LBUTTONDOWN care este un mesaj asociat apăsării
butonului stâng al mouse-ului.
În Windows există o bibliotecă MFC (Microsoft Foundation Class) unde sunt definite
clase utile ce pot mări viteza de execuţie prin încapsularea unor elemente.

2 din 2