Sunteți pe pagina 1din 145

SECŢIUNILE DOSARULUI DE AUDIT

SECŢIUNEA: A – LISTA DE VERIFICARE A FINALIZĂRII


ANGAJAMENTULUI

SECŢIUNEA B: REVIZUIREA GENERALĂ A SITUAŢIILOR FINANCIARE


Bilanţ
Cont de profit şi pierdere
Situaţia modificărilor în capitalurile proprii
Situaţia fluxurilor de trezorerie

SECŢIUNEA C: LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU

SECŢIUNEA D: OBSERVAŢIILE FINALE ŞI ÎNTÂLNIRILE CU CLIENTUL

SECŢIUNEA E: CONFIRMAREA PLANULUI DE AUDIT

SECŢIUNEA F: ABORDAREA AUDITULUI

SECŢIUNEA G – IMOBILIZĂRI NECORPORALE ŞI CORPORALE


201 Cheltuieli de constituire
203 Cheltuieli de dezvoltate
205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare
207 Fond comercial
208 Alte imobilizări necorporale

211 Terenuri şi amenajări de terenuri

212 Construcţii
213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii
214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi
alte active corporale

231 Imobilizări corporale în curs


232 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
233 Imobilizări necorporale în curs
234 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
280 Amortizări privind imobilizările necorporale
281 Amortizări privind imobilizările corporale
290 Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor necorproale
291 Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale
293 Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în curs

SECŢIUNEA H – IMOBILIZĂRI FINANCIARE(PLASAMENTE)


261 Titluri de participare deţinute la filiale din cadrul grupului
262 Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului
263 Imobilizări financiare sub formă de interese de participare
264 Titluri puse în echivalenţă
265 Alte titluri imobilizate

1
267 Creanţe imobilizate
269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare
296 Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor financiare

SECŢIUNEA I – STOCURI ŞI CONTRACTE PE TERMEN LUNG


301 Materii prime
302 Materiale consumabile
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale
331 Produse în curs de execuţie
332 Lucrări şi servicii în curs de execuţie
341 Semifabricate
345 Produse finite
346 Produse reziduale
348 Diferenţe de preţ la produse
351 Materii şi materiale aflate la terţi
354 Produse aflate la terţi
356 Animale aflate la terţi
357 Mărfuri aflate la terţi
358 Ambalaje aflate la terţi
361 Animale şi păsări
368 Diferenţe de preţ la animale şi păsări
371 Mărfuri
378 Diferenţe de preţ la mărfuri
381 Ambalaje
388 Diferenţe de preţ la ambalaje

391 Provizioane pentru deprecierea materiilor prime


392 Provizioane pentru deprecierea materialelor
393 Provizioane pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie
394 Provizioane pentru deprecierea produselor
395 Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi

SECŢIUNEA J – CLIENŢI ŞI PĂŢI ÎN AVANS


411 Clienţi
413 Efecte de primit de la clienţi
418 Clienţi – facturi de întocmit
419 Clienţi – creditori
461 Debitori diverşi
491 Provizioane pentru deprecierea creanţelor – clienţi
496 Provizioane pentru deprecierea creanţelor – debitori diverşi

SECŢIUNEA K – DISPONIBILITĂŢI ÎN CONTURI LA BĂNCI SAU ÎN CASĂ


-CREDITE PE TERMEN LUNG
501 Investiţii financiare pe termen scurt la societăţi din cadrul grupului
502 Acţiuni proprii
503 Acţiuni
505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate
506 Obligaţiuni
508 Alte investiţii financiare pe termen scurt şi creanţe asimilate

2
509 Vărsăminte de efectuat pentru investiţii financiare pe termen scurt

511 Valori de încasat


512 Conturi curente la bănci
518 Dobânzi
519 Credite bancare pe termen scurt
531 Casa
532 Alte valori
541 Acreditive
542 Avansuri de trezorerie
581 Viramente interne
591 Provizioane pentru deprecierea investiţiilor financiare la societăţi din cadrul grupului
592 Provizioane pentru deprecierea acţiunilor proprii
593 Provizioane pentru deprecierea acţiunilor
595 Provizioane pentru deprecierea obligaţiunilor emise şi răscumpărate
596 Provizioane pentru deprecierea obligaţiunilor
598 Provizioane pentru deprecierea altor investiţii financiare şi creanţe asimilate

SECŢIUNEA L – CREDITORI ŞI ANGAJAMENTE


401 Furnizori
403 Efecte de plătit
404 Furnizori de imobilizări
405 Efecte de plătit pentru imobilizări
408 Furnizori – facturi nesosite
409 Furnizori – debitori
462 Creditori diverşi

SECŢIUNEA M – PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE


421 Personal – salarii datorate
423 Personal – ajutoare materiale datorate
424 Participarea personalului la profit
425 Avansuri acordate personalului
426 Drepturi de personal neridicate
427 Reţineri din salarii datorate terţilor
428 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul

431 Asigurări sociale


437 Ajutor de şomaj
438 Alte datorii şi creanţe sociale

SECŢIUNEA N – BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI


ASIMILATE
441 Impozitul pe profit
442 Taxa pe valoarea adăugată
444 Impozitul pe salarii
445 Subvenţii
446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

3
447 Fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate
448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului

SECŢIUNEA O – GRUP ŞI ASOCIAŢI


451 Decontări în cadrul grupului
452 Decontări privind interesele de participare
455 Sume datorate asociaţilor
456 Decontări cu asociaţii privind capitalul
457 Dividende de plată
458 Decontări din operaţii în participaţie
495 Provizioane pentru deprecierea creanţelor – decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii

SECŢIUNEA P – CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE


471 Cheltuieli înregistrate în avans
472 Venituri înregistrate în avans
473 Decontări din operaţii în curs de clarificare
481 Decontări între unitate şi subunităţi
482 Decontări între subunităţi

SECŢIUEA R – PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI


151 Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli

SECŢIUNEA S – ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE


161 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
162 Credite bancare pe termen lung
166 Datorii ce privesc imobilizările financiare
167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate
168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate
169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor

SECŢIUNEA T – CONTURI DE CAPITALURI


101 Capital social
104 Prime de capital
105 Rezerve din reevaluare
106 Rezerve
107 Rezerve din conversie
117 Rezultatul reportat
121 Profit şi pierdere
129 Repartizarea profitului
131 Subvenţii pentru investiţii

SECŢIUNEA U – CONTUL DE PROPFIT ŞI PIERDERE


601 Cheltuieli cu materii prime
602 cheltuieli cu materiale consumabile
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
604 Cheltuieli privind materialele nestocate
605 Cheltuieli privind energia şi apa
606 Cheltuieli privind animalele şi păsările
607 Cheltuieli privind mărfurile

4
608 Cheltuieli privind ambalajele

611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile


612 Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile
613 Cheltuieli cu primele de asigurare
614 Cheltuieli cu studiile şi cercetările
621 Cheltuieli cu colaboratorii
622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile
623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal
625 Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări
626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
641 Cheltuieli cu salariile personalului
645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi
658 Alte cheltuieli de exploatare
663 Pierderi din creanţe legate de participaţii
664 Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate
665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
666 Cheltuieli privind dobânzile
667 Cheltuieli privind sconturile acordate
668 Alte cheltuieli financiare
671 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare
681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările şi provizioanele
686 Cheltuieli financiare privind amortizările şi provizioanele
688 Cheltuieli din ajustarea la inflaţie
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit
698 Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar în elementele de mai sus*1)

701 Venituri din vânzarea produselor finite


702 Venituri din vânzarea semifabricatelor
703 Venituri din vânzarea produselor reziduale
704 Venituri din lucrări executate şi servicii prestate
705 Venituri din studii şi cercetări
706 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii
707 Venituri din vânzarea mărfurilor
708 Venituri din activităţi diverse
711 Variaţia stocurilor
721 Venituri din producţia de imobilizări necorproale
722 Venituri din producţia de imobilizări corporale
741 Venituri din subvenţii de exploatare
754 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi
758 Alte venituri din exploatare

761 Venituri din imobilizări financiare


762 Venituri din investiţii financiare pe termen scurt
763 Venituri din creanţe imobilizate

5
764 Venituri din investiţii financiare cedate
765 Venituri din diferenţe de curs valutar
766 Venituri din dobânzi
767 Venituri din sconturi obţinute
768 Alte venituri financiare
771 Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare
781 Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare
786 Venituri financiare din provizioane
788 Venituri din ajustarea la inflaţie
791 Venituri din impozitul pe profit amânat

SECŢIUNEA V – CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI


801 Angajamente acordate
802 Angajamente primite
803 Alte conturi în afara bilanţului

SECŢIUNEA X: CARTEA MARE ŞI BALANŢA DE VERIFICARE

6
LISTA DE VERIFICARE A FINALIZĂRII ANGAJAMENTULUI Secţiunea
A
Iniţialele Data
Client: Întocmit de(auditor asociat):
Perioada auditată: Revizuit de(Responsabil de misiune):op

Specificaţie Ref Iniţiale Probleme apărute


1. Au fost revizuite documentele de lucru?
2.Au fost rezolvate toate punctele din lista finală cu problemele G-P AP Nici una
restante?
3.Există note ale întâlnirii cu clientul? Nu
4.Au fost toate ajustările finale reflectate în situaţiile financiare Sit fin
definitive şi comunicate clientului, după caz?
5. Au fost situaţiile financiare citite, verificate din punct de vedere Sit.fin
matematic şi comparate cu tabelele de la fiecare secţiune?
6.Au fost cifrele din calculaţia impozitului verificate cu situaţiile M
financiare finale?
7. A fost emis un raport de audit corespunzător? A1
8.Au fost respectate toate standardele şi normele relevante de audit? ISA
9.Au fost urmate procedurile de verificare „la cald” ale firmei şi s-a G-P
documentat această verificare?
10.A fost finalizată scisoarea de recomandări către conducere? A2
11.A fost finalizată scrisoarea de reprezentare? A3
12.A fost pregătit un sumar al orelor de lucru efective? A fost acesta A4
comparat cu timpul planificat?
13.S-a luat în discuţie intenţia firmei noastre de a obţine o nouă A5
numire ca auditori?
14.Au fost notate puncte de planificare pentru viitor? A6

Concluzie:
Am revizuit documentele de lucru împreună cu situaţiile financiare finale şi am obţinut o asigurare
rezonabilă despre situaţiile financiare, şi anume:
- că acestea sunt în concordanţă cu înregistrările şi documentele contabile;
- că au fost întocmite în conformitate cu standardele de contabilitate şi că aceste standarde au fost
aplicate în mod consecvent;
- că oferă suficiente informaţii şi sunt prezentate în conformitate cu cerinţele legale şi
profesionale;
- că prezintă o imagine fidelă, cu excepţia rezervelor din raportul meu de audit.
Rezerve(dacă este cazul) şi motivarea acestora

Semnat…………………………………………………………………Data…………………………….

Verificator/Responsabil de misiune………………………………………………………………………

7
REVIZUIREA GENERALĂ A SITUAŢIILOR FINANCIARE Secţiunea
B
Iniţialele Data
Client: Întocmit de(auditor asociat):
Perioada auditată: Revizuit de(Responsabil de misiune)

Activitate de revizuire Ref Iniţiale Probleme


1. Se analizează orice indicatori financiari semnificativi. Se obţin apărute
şi se documentează explicaţii de la directori/manageri privind B3 Nici una
orice fluctuaţii semnificative. Aceste explicaţii se testează cu
probe adecvate.
2.Se confirmă rezonabilitatea oricăror estimări contabile incluse G-P Nici una
în situaţiile financiare.
3.Asiguraţi-vă că nu există garanţii sau condiţionări G-P Nici una
neprezentate.
4.Au fost toate ajustările finale reflectate în situaţiile financiare G-P Nici una
definitive şi comunicate clientului, după caz?
5.Revizuirea formatului situaţiilor financiare şi stabilirea G-P Nici una
conformităţii cu cerinţele legale şi profesionale.
6.Efectuarea şi înregistrarea unei verificări a evenimentelor B1 Nici una
ulterioare utilizând programul detaliat(B1)
Principiul continuităţii activităţii
7.Efectuaţi o revizuire a situaţiilor financiare în întregul lor G-P Nici una
pentru a stabili credibilitatea şi gradul de adecvare a principiului
continuităţii activităţii
8.Asiguarţi-vă că există fonduri suficiente pentru a satisface K Nici una
cerinţele de lichiditate ale societăţii pentru următoarele 12 luni
Aplicaţi programul de revizuire a continuităţii activităţii(B2) B2
Rapoarte către directori sau management
9.Evaluaţi dacă există aspecte semnificative care să necesite NU Nici una
raportatea către directori/management. Dacă există o astfel de EXISTĂ
situaţie, documentaţi circumstanţele şi măsurile care au fost luate
10.Dacă este potrivit, întocmiţi o scrisoare de recomandări către A2 Nici una
conducere sau explicaţi de ce nu este necesară o astfel de
scrisoare.
Rapoarte către terţi
11. Evaluaţi dacă se înregistrează sau se suspectează Nu Nici una
nerespectarea legislaţiei sau a reglementărilor în vigoare, ceea ce există
dă naştere la o obligaţie statutară de raportare către autoritatea
adecvată. Dacă aceasta este situaţia, se documentează
circumstanţele şi măsurile luate.
12.Se analizează dacă există aspecte semnificative, ca de Nu există Nici una
exemplu fraude sau erori sau neconformitate cu legislaţia şi cu
reglementările în vigoare, care au ridicat semne de întrebare
asupra integrităţii directorilor si de aceea cer raportarea către
autoritatea adecvată în interes public. Dacă este cazul, se
documentează circumstanţele şi măsurile luate.
Verificarea credibilităţii situaţiilor financiare
13.Se confirmă că situaţiile financiare auditate sunt în Sit fin. Nici una
concordanţă cu informaţiile auditorului despre client şi cu
rezultatele altor proceduri de audit şi că maniera de prezentare
este corectă.
14.Se confirmă că informaţiile din documentele anexate Sit fin Nici una
situaţiilor financiare auditate, cum ar fi raportul directorilor,
declaraţia preşedintelui etc., sunt consecvente şi nu conţin erori.
Raportul de audit
15.Pe baza revizuirii şi a evaluării probelor de audit, se Rap.audit
întocmeşte raportul de audit
Dacă se sugerează emiterea unui raport cu rezerve, este Raport

8
recomandabil să se discute aspectele respective cu un alt cu(fără)
auditor/partener şi să se documenteze concluzia la care s-a ajuns rezerve

Concluzie:
Am încheiat revizuirea situaţiilor financiare în totalitatea lor. Mă declar mulţumit de credibilitatea
cifrelor în ansamblul lor şi de faptul că au fost întocmite pe o bază consecventă şi acceptabilă

Semnat…………………………………………………………………Data…………………………….

Verificator/Responsabil de misiune………………………………………………………………………

9
VERIFICAREA EVENIMENTELOR ULTERIOARE Secţiunea
B1
Iniţialele Data
Client: Întocmit de(auditor asociat):
Perioada auditată: Revizuit de(Responsabil de misiune)

Grad Ref Iniţiale Probleme


de apărute
acoperire
Toate sit G-P Nici una
Proceduri de identificare a societăţii fin
1. Au luat directorii/managementul în considerare existenţa
şi posibilul efect al evenimentelor ulterioare?
2.Există proceduri convenţionale pentru identificarea Nu este Nici una
evenimentelor ulterioare? cazul
Informaţii relevante din procese-verbale
3.Se verifică toate procesele-verbale şi se înregistreză orice Toate PV PV Nici una
eveniment.
Indicatori financiari detaliaţi
4. Se verifică rapoartele de gestiune ulterioare datei Rap gest G-P Nici una
bilanţului şi se înregistreză caracteristicile esenţiale.
5.Se verifică prognoze ale fluxurilor de numerar şi se Nu este
înregistrează soldul net previzionat cazul
6.Se verifică următoarele jurnale şi documente, pentru Toate
perioada ulterioară datei bilanţului, neverificate în etapa de jurnalele
lucru pe teren: şi doc
a)jurnalul de casă şi extrasele de cont contabile
b)jurnalul vânzărilor zilnice
c)jurnalul cumpărărilor zilnice,
şi se documentează orice elemente semnificative/neobişnuite
care influenţează sumel/prezentările din situaţiile financiare
7.Se verifică mijloacele fixe şi se înregistreză orice Mijloacele G
diminuare a valorii acestora fixe
8.Se verifică şi se înregistreză datoriile fiscale şi alte datorii Datorii M
fiscale
9.Se verifică contingenţele şi se evaluează impactul asupra Nu este
prezentărilor cazul
10.Se verifică orice modificări în capitalul social sau în cel Capital N Nici una
împrumutat social
Discuţii cu directorii
11.Se discută cu directorii evoluţia societăţii după data Nu este Nici una
bilanţului cazul
12.Se înregistrează orice evenimente care pot influenţa Nu este
situaţiile financiare cazul
Perioada acoperită de verificări
13.Se confirmă că verificarea evenimentelor ulterioare a Exerciţiul Nici una
acoperit perioada până la data raportului de audit. fin

Atunci când apar evenimente ulterioare semnificative după


data semnării raportului de audit, dar înainte ca situaţiile
financiare să fie prezentate membrilor, se iau în considerare
implicaţiile standardului de audit 150 „Evenimente
ulterioare”, şi se documentează activitatea desfăşurată şi
măsurile suplimentare luate.

Se întocmeşte un tabel cu toate evenimentele semnificative

10
care influenţează imaginea oferită de situaţiile financiare şi
se analizează ajustările ce se impun.
Concluzie:
Am obţinut o asigurare rezonabilă că s-au făcut ajustările sau prezentările necesare pentru a reflecta
evenimentele ulterioare şi că situaţiile financiare au fost modificate semnificativ de alte evenimente
care au avut loc între data bilanţului şi data la care se semnează raportul de audit.

Semnat…………………………………………………………………Data…………………………….

Verificator/Responsabil de misiune………………………………………………………………………

11
REVIZUIREA PRINCIPIULUI CONTINUITĂŢII ACTIVITĂŢII Secţiunea
B2
Iniţialele Data
Client: Întocmit de(auditor asociat):
Perioada auditată: Revizuit de(Responsabil de misiune)

Eventuale Ref. Iniţiale şi data


probleme Sit.
legate de
principiul
continuităţii
Da/Nu
- AP 20.02.2002
1. Se obţin prognoze ale fluxurilor de numerar, ale contului de Nu
profit şi pierdere şi ale bilanţului(dacă există). Se analizează şi
se se documentează:
- rentabilitatea;
-evoluţia fluxurilor de numerar.
2.Se consultă directorii şi se revizuiesc inflormaţiile obţinute NU
deja în timpul procesului de audit
3.Se analizează şi se documentează factori precum: Toate G-P
- comenzi de vânzare/pierderea unor clienţi importanţi; documentele
- probabilitatea ca personalul să rămână la dispoziţia societăţii,
precum şi ca societatea să continue să aibă acces la bunuri şi
servicii necesare desfăşurării activităţii sale;
-capacitatea societăţii de a se adapta la circumstanţe noi;
- probleme financiare;
-perioada pentru care firma a obţinut acces la facilităţi
financiar-bancare;
-cerinţe de rambursare a împrumuturilor cu termen fix;
-investiţii de capital importante, planificate sau anulate;
-mijloacele fixe uzate sau cale care trebuie înlocuite;
-utilizarea finanţării pe termen scurt pentru nevoi pe termen
lung;
-finanţare prin întârzierea plăţilor către furnizori şi bugetul de
stat;
-reducerea sau creşterea excesivă a stocurilor;
-probleme de lichiditate;
-vechimea mijloacelor fixe şi probabilitatea necesităţii
înlocuirii lor;
-contingenţe şi angajamente privind capitalul;
4. După analizarea factorilor mai sus menţionaţi, este DA G-P
principiul contabil al continuităţii activităţii o bază potrivită
pentru întocmirea situaţiilor financiare?
Dacă nu:
- mai oferă situaţiile financiare o imagine fidelă a
companiei?(Au făcut directorii prezentările
adecvate?)
- este necesară întocmirea uni raport de audit cu
rezerve sau sunt necesare prezentări suplimentare
în raportul de audit?
Dacă da, întocmiţi adăugirile la raportul de audit
5.În revizuirea statutului societăţii în ceea ce priveşte DA
principiul continuităţii activităţii, au luat în considerare
directorii o perioadă de un an de la aprobarea situaţiilor

12
financiare?
Dacă nu:
- s-a menţionat aceasta în raportul directorilor?
- Sunt necesare explicaţii suplimentare în raportul
de audit?
6.Se analizează confirmările ce trebuie incluse în scrisoarea de Scrisoare de
confirmare a declaraţiilor. confirmare
Scrieţi o sinteza a factorilor analizaţi, prezentând
judecăţile emise, opinia privind încadrarea societăţii
în principiul continuităţii activităţii şi impactul asupra
situaţiilor financiare.

Concluzie:
Am obţinut o asigurare rezonabilă cu privire la corecta aplicare a principiului continuităţii activităţii
în elaborarea situaţiilor financiare.

Semnat…………………………………………………………………Data…………………………….

Verificator/Responsabil de misiune………………………………………………………………………

13
Secţiunea
LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU C

Iniţiale
Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada auditată Revizuit de: (responsabil de misiune)

Ref. Iniţiale Probleme apărute


sit

1. S-au înregistrat în documentele de lucru toate G-P Nici una


aspectele relevante pentru procesul de audit ?

2. S-a încheiat auditul conform planului convenit ?


DA/
Dacă nu, au fost aprobate toate modificările
G-P
semnificative ?

3. S-a revizuit relevanţa planificării făcute, în lumina


celor mai recente situaţii financiare disponibile ? DA/G-
P
4. S-a întocmit şi analizat o sinteză a erorilor
neajustate ? NU

5. S-au finalizat şi semnat toate secţiunile relevante


ale programului de audit ? G-P
6. Au fost semnate toate documentele de lucru şi au
fost datate de persoana care le-a întocmit ? G-P
DA/G-
7. Au fost toate documentele de lucru corect
P
referenţiate ?

8. Prezintă situaţiile principale cifre comparative ? DA/G-


P
9. Documentele de lucru conţin analize şi sinteze care DA/G-
să probeze fiecare element din bilanţ ? P

10. Au fost analizate toate sumele necesare din contul


de profit şi pierderi ?

Se iau în consideraţie aspectele fiscale.


Se analizează explicaţiile date pentru creşteri/scăderi DA/G-
neobişnuite. P
11. Sunt aspectele prezentate în situaţia punctelor
restante singurele aspecte care împiedică finalizarea
activităţii ?

14
Secţiunea
OBSERVAŢII FINALE ŞI ÎNTÂLNIRILE CU CLIENTUL D

Iniţiale
Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada auditată Revizuit de: (responsabil de misiune)

Ref. Iniţiale Probleme apărute


sit

Notă pentru contabilul responsabil

Toate chestiunile esenţiale şi importante care se discută cu


partenerul trebuie menţionate în această secţiune şi clarificate
în mod corespunzător.

Trebuie întocmit un proiect de agendă pentru întâlnirea cu


clientul.

(N.B. Întâlnirea trebuie documentată)


D1
1. Se discută punctele finale.

2. Se discută evenimentele ulterioare datei bilanţului. D2

3. Se discută aspectele fiscale. D3

4. Se discută proiectul de scrisoare de recomandări către D4


conducere.

5. Se discută scrisoarea de confirmare a declaraţiilor D5


(scrisoarea de reprezentare)

6. Clientul urmează să aprobe situaţiile financiare. D6

7. Alte chestiuni importante. Nu


există

15
Secţiunea
CONFIRMAREA PLANULUI DE AUDIT E

Iniţiale
Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada auditată Revizuit de: (responsabil de misiune)

Ref. sit Iniţiale Probleme apărute

1. Confirmaţi că s-a completat chestionarul privind E1


acceptarea numirii ca auditor/a reînnoirii
mandatului (a se vedea E1)

2. Asiguraţi-vă că s-a semnat o scrisoare de misiune


Scr.mis.
(de angajament) curentă.

3. Decideţi ce sarcini pot fi îndeplinite de client, de


exemplu întocmirea unor situaţii. Sit fin-
contabile
4. Asiguraţi-vă că s-au trimis către terţi scrisorile
bancare şi cererile de confirmare a soldurilor. Scrisori de Nu există astfel de
confirmare doc.

Nu este
5. Trimiteţi scrisorile avocaţilor. cazul
6. Asiguraţi-vă că prezenţa în timpul inventarului este
Inv.doc. Lipsă listă inv.
documentată.

7. Asiguraţi-vă că s-a realizat controlul prin


confirmare cu debitorii şi că această activitate este Scris.conf.
documentată.

8. Asiguraţi-vă că societatea-client a reţinut, într-un Scris.conf, Lipsă


dosar separat, extrase de cont de la furnizori la data extrase
bilanţului. cont

În cazul în care societatea-client nu a reţinut sau nu


a primit astfel de extrase, asiguraţi-vă să s-au trimis
cereri de confirmare către furnizori

9. Asiguraţi-vă că evidenţele contabile statutare sunt Evidenţe Nici una


ţinute la zi. la zi

16
Secţiunea
ACCEPTAREA MANDATULUI, REÎNNOIREA MANDATULUI E1
Iniţiale
Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada auditată Revizuit de: (responsabil de misiune)

Ref. Sit Da/Nu

1. Depinde firma excesiv de client (sau de grup) ? Nu


2. Datorează clientul onorarii care se ridică la o sumă suficient de mare pentru
-
a fi considerate un împrumut (luaţi în considerare suma restantă plus
datoria estimată pentru anul în curs )?

3. I-a acordat firma sau orice persoană strâns legată de firmă clientului un
împrumut sau garanţii ori a luat firma sau orice persoană strâns legată de
firmă un împrumut sau garanţii de la client ? -

4. A acceptat vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajaţii firmei de


audit bunuri sau servicii semnificative din partea clientului sau ospitalitatea -
acestuia ?

5. Există vreun litigiu în derulare sau potenţial între firmă şi client ? -


6. Are vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajaţii firmei de audit
cunoştinţe personale sau rude în conducerea sau printre angajaţii firmei- -
client ?

7. A fost vreo persoană cu funcţie de răspundere din societatea-client auditor


-
principal sau a avut o funcţie de conducere în firma de audit ?

8. Are firma de audit interese de afaceri cu societatea-client sau cu o persoană


cu funcţie de răspundere ori cu un angajat al firmei ? -

9. Deţine vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajaţii firmei de audit -
acţiuni sau alte plasamente în societatea-client ?

10. Deţine vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajaţii firmei de audit -
participaţii într-un trust care posedă acţiuni la societatea-client ?

11. Are partenerul firmei de audit sau oricare dintre auditorii angajaţi unităţi de -
fond de orice fel la societatea-client ?

12. Deţine acţiuni la societatea-client, în orice calitate, vreunul dintre auditorii -


principali sau dintre angajaţii firmei de audit ?

Poate fi ameninţată independenţa firmei în urma presiunilor generate de alte -


firmei de specialitate sau de surse externe, cum ar fi bancheri sau avocaţi ?

17
Ref. Sit Da/Nu
- NU
13. A rămas responsabil de audit acelaşi auditor principal timp de cinci ani ?
DA/G- DA
14. Are firma de audit o pregătire şi resurse insuficiente pentru desfăşurarea
P
auditului ?

15. Există anumiţi factori referitori la client care ar putea influenţa decizia de - NU
acceptare a renumirii ?

Pentru orice întrebare de mai sus la care s-a răspuns afirmativ se vor
documenta afirmaţiile făcute şi măsurile necesare pentru menţinerea
independenţei firmei, dacă urmează să se accepte misiunea.

18
…………………..………………………….. (Responsabil de misiune)

19
Secţiunea
ABORDAREA AUDITULUI F
Iniţiale
Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada auditată Revizuit de: (responsabil de misiune)

Ref. sit Iniţiale Probleme apărute

1. Analizaţi şi documentaţi abordarea auditului

a) Asiguraţi-vă că aveţi cunoştinţe la zi despre


Plan de
activitatea societăţii şi că sunt aduse la zi în
misiune
mod corespunzător dosarul de audit curent şi cel
permanent.

b) Asiguraţi-vă să aveţi o evidenţă corespunzătoare Sistem


a sistemului contabil şi stăpâniţi îndeajuns contabil
mediul respectiv pentru a putea stabili o
abordare adecvată a auditului

c) Întocmiţi tabele cu informaţiile financiare-cheie Nu este cazul


şi realizaţi o examinare analitică

d) efectuaţi o evaluare preliminară a respectării Sit fin


principiului continuităţii activităţii Nici una
F0
e) Calculaţi pragul de semnificaţie (a se vedea F0)
G-P
f) Asiguraţi-vă că aţi luat în calcul efectele unor
posibile fraude sau erori

g) Detaliaţi legislaţia, reglementările, standardele OMFP


contabile şi de audit cu relevanţă deosebită 94/2001,
pentru misiune. Dacă este cazul, obţineţi L82/1991,
informaţii detaliate privind OMFP
inspecţiile/rapoartele autorităţilor de 306/2002
supraveghere şi control.

h) Asiguraţi-vă că s-a luat în considerare riscul Nu este cazul


existenţei unor tranzacţii semnificative,
neprezentate, cu părţi afiliate Scrisoare de
angajament
i) În cazul unui nou angajament, asiguraţi-vă că misiune
soldurile iniţiale şi comparativele sunt corecte. viitoare
Dacă nu aveţi această certitudine, documentaţi
impactul acestei constatări asupra abordării
auditului.

j) Confirmaţi estimările contabile efectuate de Scrisoare


directori/management şi analizaţi activitatea conf.conducere
necesară pentru a le evalua veridicitatea.

20
Ref. sit Iniţiale Probleme apărute

k) Dacă auditul trebuie să se bazeze pe o expertiză


efectuată anterior, evaluaţi obiectivitatea şi Nu este Nici una
competenţa expertului, precum şi dacă activitatea cazul
acestuia corespunde obiectivelor auditului.
Nu este
l) Atunci când sunt implicaţi şi alţi auditori, fie interni,
cazul
fie externi, luaţi în considerare influenţa pe care o vor
avea asupra auditului
F1, F2
m) Documentaţi o evaluare a riscului de audit şi a
componentelor sale, riscul inerent, de control şi de
nedetectare (a se vedea F1 şi F2)

n) Documentaţi abordarea auditului, identificând clar


domeniile esenţiale pentru audit, riscurile şi
abordarea acestora, precum şi metoda de eşantionare
care urmează a fi utilizată:

- eşantionare bazată pe judecată;


- eşantionare bazată pe risc;
- alte metode.

2. Selectaţi auditorii corespunzători misiunii (treceţi Lista


numele lor mai jos), documentând măsura în care este auditori
necesar ca activitatea lor să fie condusă, controlată şi
revizuită.

3. Întocmiţi un buget de timp al misiunii


Buget
de timp

4. Asiguraţi-vă că membrii echipei de audit sunt puşi în Plan de


temă. misiune

Numele auditorilor Experienţă Semnătură Iniţiale

21
Secţiunea
PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE F0
Iniţiale
Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada auditată Revizuit de: (responsabil de misiune)

Situaţii financiare Buget Exerciţii anterioare


exerciţiu curent 200 200
exerciţiu curent (nota 4)
Lei Lei Lei Lei
Active total (înainte de scăderea
datoriilor)
1% 1
2% 2
Cifra de afaceri
0,5 % 3
1% 4
Profit înainte de impozitare (nota 3)
5% 5
10 % 6
Prag de semnificaţie
Etapa de planificare
Etapa exprimării opiniei

NOTĂ EXPLICATIVĂ privind raţionamentul selecţiei pragului de semnificaţie.


Note:

22
1. Pragurile de semnificaţie ar trebui, în mod normal, să se situeze în intervalul indicat de factorii 1-6.
nu se vor lua în considerare factorii 5 şi 6 dacă există pierderi sau dacă profitul nu este corect
prezentat, oricare ar fi motivul distorsionării sale. Se vor utiliza alţi factori dacă se va considera că
sunt mai adecvaţi.
2. Pragul de semnificaţie stabilit în etapa de planificare se utilizează, în principal, pentru determinarea
mărimii eşantioanelor, iar ce4l din etapa exprimării opiniei pentru a se determina dacă sunt necesare
ajustări finale. Nu se vor folosi pragurile de semnificaţie pentru a se verifica remuneraţiile
directorilor şi alte elemente sensibile.
3. Înainte de înregistrarea pe cheltuieli a primelor din profit şi a altor elemente extraordinare.
4. Dacă nu există estimări sau un buget pentru exerciţiul în curs, pragul de semnificaţie din etapa de
planificare se va baza pe sumele aferente exerciţiului anterior. Acest prag trebuie revizuit după ce
vor putea fi consultate sumele aferente exerciţiului în curs.
5. Erorile nesemnificative, neajustate trebuie sintetizate pentru a se decide dacă pe total depăşesc
pragul de semnificaţie

Secţiunea
ACCEPTAREA MANDATULUI, REÎNNOIREA MANDATULUI F1
Iniţiale
Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada auditată Revizuit de: (responsabil de misiune)

Da Nu

1. Managementul

a) Le lipsesc managerilor cunoştinţele şi experienţa necesară pentru a conduce


- NU
societatea ?

b) Au managerii tendinţa de a angaja societatea în asocieri cu grad de risc NU


ridicat ?

c) Au avut loc schimbări ale managerilor din funcţii-cheie în cursul exerciţiului NU


financiar ?

d) Există anumite cerinţe privind menţinerea unui nivel al rentabilităţii sau


îndeplinirea unor obiective (de exemplu, pentru îndeplinirea unor cerinţe din NU
partea creditorilor) ?

e) Are rezultatul raportat o semnificaţie personală pentru manageri (de DA


exemplu, prime legate de profit) ?

f) Controlul administrativ şi cel exercitat de manageri sun slabe ?


- NU
g) Lipsesc sistemele informatice manageriale performante ? DA

h) Sunt managerii implicaţi concret în sarcinile zilnice ? DA


Această întrebare este relevantă numai dacă se identifică un risc la punctul

23
(d) sau (e) de mai sus.

EVALUARE GENERALĂ A RISCULUI DE MANAGEMENT


SCĂZUT
FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

Explicaţii

24
Da Nu

CONTINUARE

2. Contabilitatea

a) Este funcţia contabilităţii descentralizată ? DA

b) Îi lipsesc personalului din contabilitate instruirea şi capacitatea de a-şi duce la


îndeplinire sarcinile care îi revin ? - NU

c) Există probleme de atitudine sau de etică în departamentul de contabilitate ? - NU


d) Există riscul comiterii unor erori ca urmare a faptului că angajaţii societăţii - NU
lucrează sub presiune ?

EVALUARE GENERALĂ A RISCULUI DE CONTABIL


FOARTE
FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT
SCĂZUT
Explicaţii

3. Activitatea societăţii auditate


DA
a) Îşi desfăşoară societatea activitatea într-un sector cu risc ridicat ?

b) Există vreun creditor-terţă parte cu o importanţă individuală semnificativă ? - NU

c) Există o concentrare de acţiuni sau de drepturi de vot mai mare de 25 % în - NU


posesia unor membrii fără funcţie executivă ai consiliului de administraţie ?

d) Se anticipează că afacerea (sau o parte din ea) ar putea fi vândută în viitor ? DA


NU
e) A fost preluat controlul societăţii de altcineva în ultimele 12 luni ? -
f) Este societatea insolvabilă ?
- NU

EVALUARE GENERALĂ A RISCULUI DE CONTABIL


SCĂZUT
FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

Explicaţii

25
Da Nu

CONTINUARE

4. Auditul societăţii

a) Este prima dată când firma va audita acest client ? DA

b) S-a exprimat în raportul de audit o opinie cu rezerve semnificative în oricare - NU


dintre ultimii doi ani ?

c) Aţi descrie relaţia cu societatea-client ca fiind „conflictuală” sau „în - NU


deteriorare” ?

d) Există presiuni legate de onorarii sau de timp ? - NU


e) Există un număr însemnat de operaţiuni „greu de auditat” ?
- NU

EVALUARE GENERALĂ A RISCULUI DE AUDIT

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT SCĂZUT

Explicaţii

EVALUARE GENERALĂ A RISCULUI DE INERENT

Pe baza celor de mai sus:

FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

26
Secţiunea
LISTA DE VERIFICARE A RISCULUI INERENT SPECIFIC F2

Iniţiale
Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada auditată Revizuit de: (responsabil de misiune)

Mărimea
eşantionului
(bazată pe
Riscuri inerente specifice Ref. sit.
Pragul de semnificaţie =100 MIL LEI judecată) /
Factorul iniţial de
risc (la F3)
Riscul inerent general = Întrebări Evaluare
1 2 3 4 5 6
Imobilizări corporale şi necorporale X 23%
Conturi ale grupului şi investiţii -
Stocuri şi producţie în curs de execuţie – X
cantităţi
Stocuri şi producţie în curs de execuţie – X
evaluare
Debitori X
Plasamente pe termen scurt -
Conturi la bănci şi casa – plăţi X
Conturi la bănci şi casa – încasări X
Conturi la bănci – confruntate cu X
extrasele de cont
CreditorI X
Creditori pe termen lung X
Vânzări X
Cumpărări X
Cheltuieli X
Salarii şi indemnizaţii X
Alte secţiuni de audit -
Balanţă de verificare şi înregistrări X
contabile
Situaţii financiare preliminare şi X
înregistrări după sfârşitul exerciţiului

FACTORI DE RISC ÎN FUNCŢIE DE RISCURILE IDENTIFICATE

Număr de riscuri
inerente specifice NIVEL GENERAL DE RISC INERENT
identificate
Foarte scăzut Scăzut Mediu Ridicat
0, 1 sau 2 riscuri 23 % 50 % 70 % 100 %
3 sau 4 riscuri 50 % 70 % 100 % 100 %
5 sau 6 riscuri 70 % 100 % 100 % 100 %

27
ÎNTREBĂRI PRIVIND RISCURILE INERENTE SPECIFICE

Î1 Sistem expus erorilor / sistem inadecvat / sistem manual necomputerizat ?


Î2 Contabil responsabil pentru acest domeniu slab pregătit profesional ?
Î3 Operaţiuni complexe (natura operaţiunii, un modul cum este ea înregistrată) ?
Î4 Risc de pierderi / deturnări de fonduri / fraudă ?
Î5 Multe judecăţi profesionale / calcule ?
Î6 Operaţiuni neobişnuite (natura operaţiunii sau natura procesului în afara sistemului) ?

28
Secţiunea
RISCURI INERENTE SPECIFICE ŞI MĂRIMEA EŞANTIOANELOR F3
INIŢIALE

Iniţiale
Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada auditată Revizuit de: (responsabil de misiune)

SE VA UTILIZA NUMAI ÎN CAZUL ADOPTĂRII METODEI DE EŞANTIONARE BAZATE PE


RISC

Risc Riscul Calculul


inerent de benzii de Dimensiunea
RNNE
(RI): sursa control risc RI x eşantionului
F2 (RC) RNNE x RC
Imobilizări corporale şi 23% 100% 13,5% 3,10% 3
necorporale
Conturi ale grupului şi investiţii
Stocuri şi producţie în curs de
execuţie – cantităţi
Stocuri şi producţie în curs de
execuţie – evaluare
Debitori
Plasamente pe termen scurt
Conturi la bănci şi casa – plăţi
Conturi la bănci şi casa – încasări
Conturi la bănci – confruntate cu
extrasele de cont
Creditor
Creditori pe termen lung
Vânzări
Cumpărări
Cheltuieli
Salarii şi indemnizaţii
Alte secţiuni de audit
Balanţă de verificare şi înregistrări
contabile
Situaţii financiare preliminare şi
înregistrări după sfârşitul
exerciţiului

29
FACTORI AI RISCULUI DE NEDETECTARE NEASOCIAT CU EŞANTIONAREA

SIGURANŢA ÎN EXAMINAREA Inexistentă 100 %


ANALITICĂ Moderată 56 %
Ridicată 31 %

FACTORI AI RISCULUI DE CONTROL

SIGURANŢĂ CRITERII RISC


Semnificativă Rata eşecurilor până la 2 % 13,5 %
Moderată Rata eşecurilor până la 5 % 23 %
Limitată Rata eşecurilor până la 10 % 56 %
Inexistentă Rata eşecurilor mai mare de 10 % 100 %

TABEL CU MĂRIMEA EŞANTIONULUI LA O POPULAŢIE < 400

MĂRIMEA
BANDA DE RISC
EŞANTIONULUI
78,4 % până la 100 % 53
58,5 % până la 78,3 % 48
43,8 % până la 58,4 % 43
33,0 % până la 43,7 % 38
24,9 % până la 32,9 % 33
18,9 % până la 24,8 % 28
14,4 % până la 18,8 % 23
11,1 % până la 14,3 % 18
8,5 % până la 11,0 % 13
6,6 % până la 8,4 % 8
0 până la 6,5 % 3

TABEL CU MĂRIMEA EŞANTIONULUI LA O POPULAŢIE > 400

MĂRIMEA
BANDA DE RISC
EŞANTIONULUI
72,1 % până la 100 % 59
58,7 % până la 72,0 % 52
47,8 % până la 58,6 % 48
39,0 % până la 47,7 % 44
30,2 % până la 38,9 % 40
23,4 % până la 30,1 % 35
18,1 % până la 23.3 % 30
14,0 % până la 18,0 % 25
10,9 % până la 13,9 % 20
8,4 % până la 10,8 % 15
6,5 % până la 8,3 % 10
până la 6,4 % 5

30
Secţiunea
ACTIVE IMOBILIZATE – CORPORALE ŞI NECORPORALE G
Iniţiale
Data

Client:SC………. Întocmit de: (auditor asociat) Pop Roxana GR.141

Perioada auditată Revizuit de: (responsabil de misiune)

Grad de Ref.
Iniţiale Probleme apărute
acoperire Sit.
Probe de audit necesare
1. Obţineţi un tabel cu variaţia valorii de Pt.toate G211- P.R. (Dif Bal.sint cu
intrare, a amortizării şi a valorii contabile Imob. 214 Bal.analitică)
nete în cursul exerciţiului financiar, pentru Nici una
fiecare categorie de mijloace fixe
2. Obţineţi un tabel cu noile active
înregistrate în cursul exerciţiului financiar
Pt.toate G211- Nici una
auditat. Verificaţi toate intrările
Imob. 214
importante de active pe baza facturilor
aferente / documentelor justificative.
3. Obţineţi un tabel cu ieşirile de active în
cursul exerciţiului financiar. Verificaţi
încasările din fiecare vânzare importantă Nu se Nu Nici una
de active din cursul exerciţiului financiar aplică există
cu documentele justificative.
4. Obţineţi un tabel cu profitul/pierderea
rezultată în urma cedărilor de active din
cursul exerciţiului financiar. Verificaţi
calculul profitului sau pierderii din
vânzare.
5. Obţineţi un tabel cu activele deţinute prin
contracte de leasing financiar sau de Mijloace de G213 Nici una
cumpărare în rate. Revizuişi contractele de transport
leasing financiar şi de cumpărare în rate şi
asiguraţi-vă că atât activele, cât şi
obligaţiile aferente au fost corect
înregistrate şi prezentate.
6. Obţineţi tabele privind cheltuielile cu
amortizarea aferente exerciţiului financiar Pt.toate G211- Nici una
auditat. Verificaţi corectitudinea calculului imob 214
cheltuielilor cu amortizarea şi comparaţi
politica de amortizare din exerciţiul curent
cu cea din anii anteriori
7. Obţineţi tabele cu reevaluările de active
efectuate în cursul exerciţiului financiar
auditat.

31
Grad de Ref.
Iniţiale Probleme apărute
acoperire Sit.
8. Obţineţi un tabel cu reparaţiile şi
modernizările de active şi decideţi dacă
există elemente care trebuie capitalizate.
9. Decideţi dacă este necesară verificarea
fizică a mijloacelor fixe.
10. Examinaţi actele de proprietate asupra
activelor semnificative, dacă acestea nu
sunt în custodia unei instituţii de creditare,
drept garanţie. Asiguraţi-vă că actele sunt
pe numele clientului şi obţineţi confirmarea
în acest sens, dacă nu sunt în posesia
societăţii.
11. Obţineţi un tabel cu angajamentele de
investiţii, dacă există aşa ceva, făcând
deosebire între cele contractate, dar care nu
sunt prezentate în situaţiile financiare, şi
cele autorizate fără a fi însă deja
contractate.
12. Decideţi dacă există probe privind o
depreciere a mijloacelor fixe şi asiguraţi-vă
că, în caz afirmativ, a fost făcut un
provizion corespunzător.

Teste suplimentare
Verificarea fizică prin sondaj a mijloacelor fixe
Nu se cer teste suplimentare

Concluzie:
Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut asigurări rezonabile că mijloacele fixe:
1. au fost înregistrate corect şi în totalitate;
2. există şi aparţin societăţii;
3. sunt corect evaluate în bilanţ;
4. sunt corect prezentate, conform standardelor contabile.

Semnat ……………………………………………. Data ……………………………………………..


Responsabil de misiune

32
Secţiunea
INVESTIŢII (PLASAMENTE) H
Iniţiale
Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada auditată Revizuit de: (responsabil de misiune)

Grad de Ref.
Iniţiale Probleme apărute
acoperire Sit.
Probe de audit necesare
Verificarea plasamentelor
1. Obţineţi lista plasamentelor şi asiguraţi-vă
Nu se aplică Nu Nici una
că sunt corect clasificate în filiale, firme
există
asociate, asocieri în participaţie, alte active
fixe sau curente
2. Verificaţi costul activelor noi şi al celor
cedate cu documentele justificative
aferente şi asiguraţi-vă că variaţiile
importante în active au fost autorizate.
Toate
3. Confirmaţi soldurile conturilor de credite investiţiile şi
intragrup şi asiguraţi-vă că sunt corect plasamentel
prezentate. e financiare
Venituri din plasamente
4. Asiguraţi-vă că veniturile din plasamente
sunt înregistrate în contabilitate pe o bază
adecvată şi consecventă
5. Asiguraţi-vă că profitul/pierderea din
cedări este calculat(ă) corect.
Activitatea de audit
Verificarea plasamentelor
6. Obţineţi confirmarea de la terţii ce deţin
certificate de proprietate, amănunte privind
condiţiile contractuale ale asocierii în
participaţie etc.
7. Verificaţi fizic un eşantion din certificatele
deţinute de client.
8. Verificaţi printr-o sursă autorizată, de
exemplu CNVM, că s-au înregistrat toate
emisiunile de acţiuni gratuite şi de
drepturi.
9. Verificaţi respectarea principiului
independenţei exerciţiului financiar

33
Grad de Ref.
Iniţiale Probleme apărute
acoperire Sit.
10. Verificaţi printr-o sursă autorizată
evaluarea plasamentelor
11. Decideţi dacă vreunul dintre plasamentele
pe termen lung a suferit o diminuare
permanentă a valorii sale.
12. Decideţi dacă baza de calcul al valorii
contabile nete corespunde cu clasificarea
plasamentelor
13. Asiguraţi-vă că s-a prezentat corespunzător,
în notele situaţiilor financiare, valoarea de
intrare şi de ieşire a plasamentelor.
Venituri din plasamente
14. Verificaţi printr-o sursă autorizată toate
veniturile de primit au fost încasate.

Teste suplimentare
Nu se cer teste suplimentare

Concluzie:
Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut o asigurare rezonabilă că plasamentele şi
veniturile aferente:
1. au fost înregistrate corect şi în totalitate;
2. există şi aparţin societăţii;
3. sunt corect evaluate în bilanţ;
4. sunt corect prezentate, conform standardelor contabile.

Semnat ……………………………………………. Data ……………………………………………..


Responsabil de misiune

34
Secţiunea
STOCURI ŞI CONTRACTE PE TERMEN LUNG I
Iniţiale
Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada auditată Revizuit de: (responsabil de misiune)

Grad de Ref.
Iniţiale Probleme apărute
acoperire Sit.
Probe de audit necesare
1. Obţineţi un tabel sintetic cu stocurile şi
contractele pe termen lung aferente Toate
exerciţiului curent şi anterior. stocurile
2. Revizuiţi fişele de inventar finale ale
stocurilor, verificând adunarea pe verticală
şi orizontală, precum şi elementele
neobişnuite.
3. Asiguraţi-vă că în lista contractelor s-a făcut
deosebirea între cele pe termen lung şi cele
pe termen scurt, iar prezentarea lor este în
concordanţă cu standardele contabile
relevante.
4. Examinarea analitică.
Comparaţi viteza de rotaţie a stocurilor
precum şi clasificarea stocurilor şi a
contractelor din exerciţiul auditat cu cele
din exerciţiul anterior.
Verificarea stocurilor
5. Participarea la inventariere
a) Notaţi procedurile utilizate în
timpul numărării stocurilor şi
instrucţiunile date, îndosariaţi raportul
privind inventarierea
b) Selectaţi un eşantion de stocuri din
fişele de inventar preliminare şi
verificaţi existenţa stocurilor respective,
apoi procedaţi invers.
c) Identificaţi stocurile terţilor
deţinute de societate.

35
d) Obţineţi detalii privind bunurile în
tranzit sau cele aflate în alte locaţii.
e) Îndosariaţi o copie a fişelor de inventar
preliminare.
f) Adunaţi informaţii referitoare la vânzări
şi cumpărări, necesare pentru
verificarea respectării principiului
independenţei exerciţiului.

36
Grad de Ref.
Iniţiale Probleme apărute
acoperire Sit.
6. Revizuiţi fişele de inventar ale tuturor
stocurilor finale:
a) Comparaţi constatările testelor de
numărare a stocurilor realizate în cursul
participării la inventariere cu fişele de
inventar finale
b) Pentru un eşantion de stocuri,
verificaţi cantităţile din fişele de
inventar finale cu cele din fişele
preliminare şi obţineţi explicaţii pentru
modificări.
c) Verificaţi preţurile stocurilor
c.1) pe baza facturilor de achiziţie la
materii prime şi materiale
c.2) pe baza informaţiilor din
contabilitate la produse finite şi
producţie neterminată
d) Revizuiţi alocarea cheltuielilor de regie
la produsele finite şi producţia
neterminată pentru a vă asigura că baza
de calcul este corectă şi consecventă.
e) Testaţi dacă valoarea de intrare a unui
eşantion de stocuri nu depăşeşte
valoarea realizabilă netă.
7. Identificaţi stocurile depreciate şi pe cele
greu vandabile şi asiguraţi-vă că s-au
constituit provizioanele necesare.
8. Verificaţi respectarea principiului
independenţei exerciţiului financiar.
9. Examinaţi condiţiile de aplicare a clauzei de
rezervare a titlului de proprietate de către
furnizori.

Teste suplimentare

37
Grad de Ref.
Iniţiale Probleme apărute
acoperire Sit.
Contracte pe termen lung
10. Selectaţi un eşantion de contracte şi
discutaţi stadiul derulării lor cu persoana
responsabilă
11. Verificaţi sumele incluse în cifra de afaceri
pe baza documentelor justificative aferente,
de exemplu certificatul dat de şeful de
şantier că cifra de afaceri reflectă valoarea
muncii depuse.
12. Probaţi costurile realizate cu documentele
justificative aferente, de exemplu: facturi,
fişă de pontaj etc., asigurându-vă să sunt
corect alocate între exerciţiul curent şi cele
următoare.
13. Revizuiţi alocarea cheltuielilor de regie pe
contracte pentru a vă asigura că baza de
calcul este corectă şi consecventă.
14. Verificaţi sumele facturate cu jurnalul de
vânzări şi asiguraţi-vă că soldul/plăţile
excedentare sunt calculate şi tratate corect.
15. Asiguraţi-vă că provizioanele pentru
pierderi estimate sunt corect tratate şi
decideţi dacă este necesară constituirea
unor provizioane suplimentare.

Teste suplimentare

Concluzie:
Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut un nivel rezonabil de asigurare că stocurile
şi contractele pe termen lung::
5. au fost înregistrate corect şi în totalitate;
6. există şi aparţin societăţii;
7. sunt corect evaluate în bilanţ;
8. sunt corect prezentate, conform standardelor contabile.

Semnat ……………………………………………. Data ……………………………………………..


Responsabil de misiune

38
Secţiunea
CREANŢE ŞI PLĂŢI ÎN AVANS
J
Iniţiale
Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada auditată Revizuit de: (responsabil de misiune)

Grad de Ref.
Iniţiale Probleme apărute
acoperire Sit.
Probe de audit necesare
1. Obţineţi un tabel sintetic cu debitorii şi cu
plăţile în avans aferente exerciţiului curent
şi celui următor.
Dacă clientul ţine un jurnal al vânzărilor şi o
situaţie a vânzărilor zilnice, efectuaţi testul
2. în caz contrar, efectuaţi testul 3.
2. Obţineţi o listă cu soldurile finale din
jurnalul vânzărilor şi asiguraţi-vă că suma
acestora corespunde totalului de control al
debitorilor din cartea mare.
Verificaţi contul de control al jurnalului
vânzărilor aferent exerciţiului auditat.
a) Investigaţi înregistrările contabile cu
valoare mare sau neobişnuită.
b) Investigaţi orice variaţie mare sau
neobişnuită a vânzărilor sau a notelor de
credit.
c) Verificaţi un eşantion de solduri pe baza
jurnalului vânzărilor şi invers.
d) Verificaţi adunările din lista soldurilor.
3. Dacă nu există un jurnal al vânzărilor,
obţineţi o listă a soldurilor finale ale
debitorilor comerciali şi confruntaţi-o cu
evidenţele contabile.
4. Verificaţi soldurile debitorilor, urmărind:
a) vechimea;
b) încasarea creanţelor după sfârşitul
exerciţiului.
5. Discutaţi cu conducerea posibilitatea
recuperării creanţelor restante şi decideţi
dacă este necesară constituirea de
provizioane pentru rău-platnici.
6. Verificaţi respectarea principiului

39
independenţei exerciţiului pentru
vânzări/debitori/încasări.
Grad de Ref.
Iniţiale Probleme apărute
acoperire Sit.
7. Examinaţi stocurile emise după încheierea
exerciţiului financiar şi decideţi dacă este
necesară constituirea de provizioane.
8. Verificaţi plăţile în avans la încheierea
exerciţiului financiar.
a) Verificaţi elementele semnificative pe
baza documentelor justificative aferente.
b) Comparaţi plăţile în avans din exerciţiul
curent cu cele din anii anteriori pentru a
identifica posibile omisiuni.
9. Examinarea analitică
a) Comparaţi viteza de rotaţie a debitorilor
din exerciţiul curent cu cea din exerciţiul
anterior şi explicaţi variaţiile.
b) Comparaţi lista debitorilor ajunşi la
scadenţă cu cea din exerciţiile anterioare şi
notaţi orice modificări semnificative în
indicatorul debitorilor restanţi.
10. Verificaţi lista soldurilor finale ale
debitorilor. Confirmaţi direct un eşantion de
solduri ale debitorilor şi verificaţi
concordanţa dintre confirmările primite şi
evidenţele contabile ale societăţii. Solicitaţi
din nou confirmarea din partea debitorilor
de la care nu aţi primit răspuns. Îndosariaţi
rezultatele confirmării directe a debitorilor.
11. În ceea ce priveşte împrumuturile acordate
personalului sau directorilor, obţineţi
confirmarea scrisă a soldului, a ratei
dobânzii, dacă este cazul, şi a condiţiilor de
rambursare.
Teste suplimentare

Concluzie:
Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut certitudinea că debitorii:
1. au fost înregistrate corect şi în totalitate;
2. există şi aparţin societăţii;
3. sunt corect evaluate în bilanţ;
4. sunt corect prezentate, conform standardelor contabile.
Semnat ……………………………………………. Data ……………………………………………..
Responsabil de misiune

40
DISPONIBILITĂŢI ÎN CONTURI LA BĂNCI SAU ÎN CASĂ – Secţiunea
CREDITE PE TERMEN LUNG
K
Iniţiale
Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada auditată Revizuit de: (responsabil de misiune)

Grad de Ref.
Iniţiale Probleme apărute
acoperire Sit.
Probe de audit necesare
1. Obţineţi un tabel cu toate soldurile finale ale
conturilor la bănci şi ale conturilor de casă,
cu comparative, şi probaţi cifrele perioadei
curente cu extrase de cont bancare şi
registru de casă.
2. Analizaţi încasările şi plăţile
a) Grupaţi încasările şi plăţile
reconciliate pe posturi care corespund
obiectului de activitate al societăţii.
b) Verificaţi un eşantion de
înregistrări din registrul de casă pe baza
documentelor justificative aferente şi
verificaţi dacă sunt în concordanţă cu
extrasele de cont.
c) Verificaţi registrul de casă pe
parcursul întregului exerciţiu financiar
şi verificaţi înregistrările cu valoare
mare sau neobişnuită.
3. Verificarea operaţiunilor în numerar
a) Verificaţi fondurile în numerar şi
decideţi dacă este necesară numărarea
lor.
b) Examinaţi cu atenţie registrul de
casă pentru a găsi eventuale tranzacţii
cu valoare mare sau neobişnuită şi
revizuiţi documentele justificative
aferente.
c) Verificaţi tranzacţiile cu directorii.
4. Verificaţi prezentarea soldurilor conturilor
la bănci, în special împărţirea datoriilor pe
termen lung în porţiunea rambursabilă pe
termen scurt (sub un an) şi, respectiv, pe
termen lung.

41
Grad de Ref.
Iniţiale Probleme apărute
acoperire Sit.
5. Verificarea soldurilor conturilor la bănci şi
a conturilor de casă.
Obţineţi scrisorile de confirmare bancară
standard de la fiecare bancă cu care clientul
a făcut tranzacţii în cursul exerciţiului.
Verificaţi concordanţa între toate soldurile
menţionate la punctul 2 şi scrisoarea
bancară standard şi verificaţi dacă situaţiile
financiare prezintă în mod corespunzător
garanţiile deţinute de bancă.
6. Verificaţi contractele încheiate pe termen
lung şi scurt cu băncile şi modul în care
entitatea a respectat prevederile
contractuale. Evaluaţi riscurile ce decurg
din nerespectarea clauzelor contractuale.

Teste suplimentare

Concluzie:
Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut o asigurare rezonabilă cu privire la conturile
în bănci şi casa, şi anume că:
1. au fost înregistrate corect şi în totalitate;
2. există şi aparţin societăţii;
3. sunt corect evaluate în bilanţ;
4. sunt corect prezentate, conform standardelor contabile.

Semnat ……………………………………………. Data ……………………………………………..


Responsabil de misiune

42
Secţiunea
CREDITORI ŞI ANGAJAMENTE
L
Iniţiale
Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada auditată Revizuit de: (responsabil de misiune)

Grad de Ref.
Iniţiale Probleme apărute
acoperire Sit.
Probe de audit necesare
1. Obţineţi un tabel sintetic al creditorilor şi al
obligaţiilor angajate aferente exerciţiului
curent şi anterior.
Dacă clientul ţine un jurnal al cumpărărilor
şi o situaţie a cumpărărilor zilnice, efectuaţi
testul 2.
În caz contrar, efectuaţi testul 3.
2. Obţineţi o listă a soldurilor finale, din
jurnalul de cumpărări şi asiguraţi-vă că
suma acestora este egală cu totalul de
control al creditorilor din cartea mare.
Verificaţi înregistrările în contul de control
al jurnalului cumpărărilor din decursul
întregului exerciţiu financiar.
a) Investigaţi înregistrările cu valoare
mare sau neobişnuită.
b) Investigaţi orice variaţie mare sau
neobişnuită a cumpărărilor sau a
notelor de credit.
c) Comparaţi un eşantion de solduri
cu înregistrările din jurnalul
cumpărărilor şi invers.
d) Verificaţi adunările din lista
soldurilor.
3. Dacă nu există un jurnal al cumpărărilor,
obţineţi o listă cu soldurile finale ale
creditorilor comerciali şi verificaţi dacă
acestea concordă cu evidenţele contabile.
4. Verificaţi lista soldurilor finale ale
creditorilor.
a) Verificaţi dacă soldurile
principalilor furnizori şi un eşantion din
soldurile celorlalţi furnizori concordă
cu extrasele de cont ale respectivilor
furnizori.

43
Grad de Ref.
Iniţiale Probleme apărute
acoperire Sit.
b) Revizuiţi lista creditorilor din
exerciţiul anterior pentru a depista
eventuale omisiuni semnificative în
exerciţiul curent.
c) Investigaţi soldurile debitoare
semnificative din listă şi înregistraţi ca
obligaţii angajate facturile omise, dacă
este cazul.
d) Cercetaţi dacă există sume în
litigiu.
5. Testaţi respectarea principiului
independenţei exerciţiului pentru
cumpărări/creditori/plăţi.
6. Verificaţi cheltuielile angajate examinând
registrul de plăţi şi facturile
primite/stornările primite după sfârşitul
exerciţiului.
7. Impozitul pe salarii/contribuţia la asigurări
sociale, şomaj, pensia suplimentară etc.
a) Verificaţi dacă obligaţiile privind
impozitul pe salarii şi contribuţiile la
asigurările sociale şi alte contribuţii
similare corespund cu evidenţele
privind decontările cu personalul.
b) Testaţi corectitudinea operaţiunilor
privind impozitul pe salarii şi
contribuţiile la asigurările sociale în
cursul exerciţiului financiar (inclusiv
decontările privind angajaţii temporari,
dacă este cazul).
8. Asiguraţi-vă că soldurile contractelor de
leasing şi de cumpărare în rate sunt corect
calculate şi prezentate.
9. Examinarea analitică
a) Comparaţi soldurile finale ale
creditorilor şi ale cheltuielilor angajate
cu cele din exerciţiul anterior, notând
modificări semnificative.
b) Comparaţi raportul
creditori/cumpărări din exerciţiul
auditat cu cel din exerciţiul anterior.
10. În ceea ce priveşte împrumuturile de la
directori, obţineţi confirmarea scrisă a
soldurilor, a ratelor dobânzii, dacă este
cazul, şi a condiţiilor de rambursare.
Secţiunea
L
CREDITORI ŞI ANGAJAMENTE (continuare)

44
Iniţiale
Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada auditată Revizuit de: (responsabil de misiune)

Grad de Ref. Iniţiale Probleme apărute


acoperire Sit.
11. Asiguraţi-vă că s-au înregistrat toate
celelalte obligaţii şi că s-au prezentat
obligaţiile condiţionate
Teste suplimentare

Concluzie:
Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut o asigurare rezonabilă că creditorii şi
obligaţiile angajate:
1. au fost înregistrate corect şi în totalitate;
2. există şi aparţin societăţii;
3. sunt corect evaluate în bilanţ;
4. sunt prezentate corect în situaţiile financiare, în conformitate cu standardele contabile.

Semnat ……………………………………………. Data ……………………………………………..


Verificator/Responsabil de misiune

45
Secţiunea
IMPOZITE ŞI TAXE
M
Iniţiale
Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada auditată Revizuit de: (responsabil de misiune)

Grad de Ref.
Iniţiale Probleme apărute
acoperire Sit.
Probe de audit necesare
Impozitul pe profit
1. Obţineţi o analiză sintetică a soldurilor
iniţiale şi a rulajelor impozitelor şi taxelor
datorate, precum şi a cheltuielilor cu
impozitele şi taxele aferente exerciţiului
auditat.
2. Revizuiţi situaţia impozitelor şi taxelor datorate
în exerciţiul anterior şi asiguraţi-vă că s-au
înregistrat dobânzile şi penalităţile aferente.
3. Revizuiţi calculele clientului privind
impozitele şi taxele aferente exerciţiului
curent. Verificaţi calculul cheltuielilor
deductibile pentru investiţii şi al câştigurilor
impozabile.
4. Realizaţi o reconciliere fiscală între cota de
impozitare teoretică asupra profitului net şi
cea efectiv aplicată.
Impozitul amânat
5. Decideţi dacă societatea-client trebuie să
înregistreze impozit amânat.
TVA
6. Revizuiţi deconturile de TVA şi reconciliaţi
un eşantion din acestea cu evidenţele
contabile lunare/trimestriale.
7. Verificaţi corectitudinea şi acurateţea
înregistrării TVA, atunci când testaţi
vânzările şi cumpărările.

46
8. Asiguraţi-vă că toate deconturile de TVA s-
au depus la timp. Cercetaţi dacă societatea
datorează dobânzi sau penalităţi şi dacă
acestea au fost corect înregistrate.
9. Revizuiţi corespondenţa cu Ministerul
Finanţelor.

Grad de Ref. Iniţiale Probleme apărute


acoperire Sit.
10. Reconciliaţi soldul final al TVA şi
asiguraţi-vă că suma a fost plătită sau
încasată după încheierea exerciţiului.
11. Asiguraţi-vă că toate soldurile privind
impozitul pe profit şi impozitul amânat sunt
prezentate corespunzător în situaţiile
financiare.
12. Asiguraţi-vă că toate riscurile legate de
fiscalitate sunt prezentate în conformitate
cu reglementările contabile.

Teste suplimentare

Concluzie:
Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut o asigurare rezonabilă că impozitele şi
taxele:
1. au fost înregistrate corect şi în totalitate;
2. sunt corect evaluate în bilanţ;
3. sunt prezentate corect în situaţiile financiare, în conformitate cu standardele contabile.

Semnat ……………………………………………. Data ……………………………………………..


Verificator/Responsabil de misiune

47
Secţiunea
CAPITAL, REZERVE ŞI REGISTRE CERUTE DE LEGE
N
Iniţiale
Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada auditată Revizuit de: (responsabil de misiune)

Grad de Ref.
Iniţiale Probleme apărute
acoperire Sit.
Probe de audit necesare
1. Obţineţi un tabel privind capitalul social
subscris şi capitalul social vărsat şi verificaţi
dacă informaţiile referitoare la participaţiile
la capital concordă cu datele din registrul
acţionarilor.
2. Verificaţi legalitatea tuturor majorărilor de
capital.
3. Verificaţi registrul acţionarilor la entitate
sau la societatea care ţine registrul în
condiţiile legii. Identificaţi părţile afiliate.
4. Comparaţi soldurile capitalului social şi ale
rezervelor cu cele de anul trecut şi examinaţi
mişcările de capital înregistrate în cursul
exerciţiului.
5. Verificaţi concordanţa dintre mişcările de
rezerve şi contul de profit şi pierderi,
situaţia profitului şi a pierderilor
recunoscute, dividendele etc.
6. Notaţi şi obţineţi confirmarea clientului
referitoare la:
a) numele membrilor consiliului de
administraţie;
b) participaţiile membrilor consiliului
de administraţie la capitalul social, la
începutul şi la sfârşitul exerciţiului.
7. Confirmaţi că documentele contabile
obligatorii sunt ţinute la zi.
8. Examinaţi registrul proceselor-verbale şi
copiile minutelor relevante ale şedinţelor
consiliului de administraţie ţinute î cursul
exerciţiului.

Grad de Ref. Iniţiale Probleme apărute


acoperire Sit.
9. Obţineţi o copie a minutei şedinţei în care s-
a decis acordarea de dividende şi asiguraţi-
vă că repartizarea dividendelor este legală.

48
Teste suplimentare

Concluzie:
Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut o asigurare rezonabilă că rezervele şi
capitalul social:
1. au fost înregistrate corect şi în totalitate;
2. sunt corect evaluate în bilanţ;
3. sunt prezentate corect în situaţiile financiare, în conformitate cu standardele contabile.
4. standardele contabile sunt consecvent aplicate, iar evidenţa documentelor contabile obligatorii este
ţinută corespunzător
Semnat ……………………………………………. Data ……………………………………………..
Verificator/Responsabil de misiune

Secţiunea

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE


O

Iniţiale
Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada auditată Revizuit de: (responsabil de misiune)

Grad de Ref. Iniţiale Probleme apărute

49
acoperire Sit.
Vânzări
Probe de audit necesare
1. Sintetizaţi veniturile din vânzări aferente
exerciţiului, identificând vânzările nete pe
categorii, precum şi TVA-ul asociat.
2. Reconciliaţi vânzările nete totale aferente
exerciţiului cu deconturile de TVA.
3. Dacă există un jurnal al vânzărilor (zilnice)
a) Verificaţi concordanţa dintre un eşantion
de facturi şi:
(i) registrul cartea mare (via jurnalul
vânzărilor zilnice);
(ii) jurnalul vânzărilor
b) Verificaţi concordanţa dintre un eşantion
de vânzări din cartea mare/jurnalul
vânzărilor zilnice şi facturi
4. Dacă nu există un jurnal al vânzărilor
(zilnice), testaţi încasările din registrul de
casă pe baza facturilor aferente şi viceversa
şi încasările prin bancă.
5. Selectaţi un eşantion de chitanţe aferente
vânzărilor în numerar/bonuri de casă şi
verificaţi pe baza jurnalului încasărilor, a
jurnalului vânzărilor zilnice şi a
viramentelor bancare.
6. Selectaţi un eşantion de note de credit şi
asiguraţi-vă că sunt autorizate şi înregistrate
corespunzător.
7. Examinarea analitică
a) Comparaţi vânzările lunare cu
comparativele şi bugetele şi explicaţi
orice trenduri şi variaţii semnificative.
Grad de Ref. Iniţiale Probleme apărute
acoperire Sit.
b) Comparaţi marja brută a profitului cu
cea din exerciţiul anterior şi explicaţi
orice variaţie.
8. Comparaţi un eşantion de dispoziţii de livrare
a bunurilor cu facturile aferente, verificând
corectitudinea preţurilor, TVA etc.
9. Revizuiţi comenzile neonorate la timp.
Cumpărări/cheltuieli
10. Sintetizaţi cumpărările aferente exerciţiului,
identificând cumpărările nete pe categorii,
inclusiv TVA-ul.
11. Reconciliaţi cumpărările nete totale,
purtătoare de TVA, aferente exerciţiului, cu
deconturile de TVA trimestriale.

50
12. Dacă există un jurnal al cumpărărilor
(zilnice), comparaţi un eşantion de facturi
cu:
(i) registrul cartea mare (via jurnalul
cumpărărilor zilnice);
(ii) jurnalul cumpărărilor
13. Dacă nu există un jurnal al cumpărărilor
zilnice:
Comparaţi un eşantion al cumpărărilor/
cheltuielilor din registrul de casă cu
facturile aferent asigurându-vă că:
(i) sunt adresate societăţii;
(ii) se referă la bunuri/servicii utilizate în
mod normal de societate;
(iii) au fost aprobate în mod corespunzător
14. Examinarea analitică
a) Comparaţi cumpărările lunare cu
comparativele şi cercetaţi orice trenduri
şi variaţii semnificative
b) Comparaţi fiecare post de
cheltuieli cu cele aferente exerciţiului
anterior şi, de asemenea, rulajele lunare
ale exerciţiului curent şi explicaţi
variaţiile semnificative.
15. Comparaţi un eşantion de note de recepţie a
bunurilor/intrări de stocuri pe fişele de
inventar cu facturile aferente, asigurându-vă
de corectitudinea cantităţilor etc.
Secţiunea

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI (continuare)


O

Iniţiale
Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada auditată Revizuit de: (responsabil de misiune)

Grad de Ref.
Iniţiale Probleme apărute
acoperire Sit.
Cheltuieli cu personalul
16. Sintetizaţi într-un tabel toate cheltuielile cu
personalul şi numărul angajaţilor în
exerciţiul auditat, pe luni.
17. Comparaţi un eşantion de înregistrări în
cartea mare cu sinteza cheltuielilor cu
salariile şi a plăţilor salariale.
18. Comparaţi un eşantion de elemente din
sinteza cheltuielilor cu salariile cu
documentele privind existenţa angajaţilor

51
(carte de muncă, contracte individuale etc.),
asigurându-vă de corectitudinea calculului
salariului de bază, al deducerilor şi al
salariului net.
19. Examinare analitică
Reconciliaţi cheltuielile totale cu salariile
cu cele din exerciţiile anterioare, luând în
considerare numărul angajaţilor, majorările
de salarii etc.
20. Asiguraţi-vă că, pentru un eşantion de noi
angajaţi şi de foşti angajaţi, decontările cu
personalul sunt corecte şi se respectă
principiul independenţei exerciţiului.
21. Asiguraţi-vă că cheltuielile priind
contribuţia la fondul de pensii sunt calculate
în conformitate cu standardele contabile
relevante.
Tranzacţii cu părţile afiliate
Probe de audit necesare
22. Întrebaţi directorii şi managerii dacă s-au
încheiat tranzacţii cu părţi afiliate, care
trebuie să fie prezentate conform IAS 24.
23. Obţineţi informaţii referitoare la tranzacţiile
cu părţile afiliate, examinând atent
evidenţele contabile, procesele verbal,
corespondenţa etc.

Grad de Ref. Iniţiale Probleme apărute


acoperire Sit.
24. Asiguraţi-vă că toate tranzacţiile
semnificative identificate, efectuate cu
părţile afiliate sunt înregistrate şi prezentate
în situaţiile financiare în mod
corespunzător.
25. Asiguraţi-vă că s-au făcut în situaţiile
financiare prezentările necesare privind
controlul asupra societăţii.
Activitatea de audit
26. Obţineţi declaraţii scrise din partea
directorilor, prin care aceştia confirmă că
informaţiile furnizate privind tranzacţiile cu
părţile afiliate şi controlul asupra societăţii
sunt complete.
Prezentare
27. Asiguraţi-vă că formatul contului de profit
şi pierderi este în conformitate cu
standardele contabile relevante.
28. Obţineţi tabele care să justifice cifrele ce
vor fi prezentate în notele situaţiilor
financiare, de exemplu remunerarea

52
directorilor, şi verificaţi aceste tabele cu
documentele justificative aferente.
Teste suplimentare

Concluzie:
Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei verificatorului, am obţinut o asigurare rezonabilă că rezervele şi
capitalul social:
1. au fost înregistrate corect şi în totalitate;
2. sunt corect evaluate în contul de profit şi pierderi/bilanţ;
3. sunt prezentate corect în situaţiile financiare, în conformitate cu standardele contabile.

Semnat ……………………………………………. Data ……………………………………………..


Verificator/Responsabil de misiune

Secţiunea

CARTEA MARE ŞI BALANŢA DE VERIFICARE


P

Iniţiale
Data

Client: Întocmit de: (auditor asociat)

Perioada auditată Revizuit de: (responsabil de misiune)

Grad de Ref.
Iniţiale Probleme apărute
acoperire Sit.
Probe de audit necesare
1. Verificaţi concordanţa dintre soldurile
iniţiale şi bilanţul exerciţiului anterior.
2. Dacă clientul ţine un registru carte mare:
a) verificaţi un eşantion de înregistrări
contabile din toate domeniile;
b) revizuiţi cartea mare în căutarea oricăror
conturi sau operaţiuni neobişnuite
3. Dacă clientul nu ţine un registru carte mare:
a) confirmaţi că s-au efectuat toate
înregistrările din evidenţele contabile
în documentele de sinteză;
b) toate înregistrările contabile sunt
numerotate şi au fost transferate în
totalitate.
4. Verificaţi concordanţa dintre balanţa de

53
verificare finală şi situaţiile financiare.

CUPRINS

Pag.
Foaia de lucru centralizatoare Lista de control a mijloacelor fixe corporale şi
nr.1 amortizării aferente mijloacelor fixe (vezi foaia 7
de lucru nr.3)
Foaia de lucru centralizatoare Lista de control a imobilizărilor în curs (vezi 19
nr.2 foaia de lucru nr.2.1.)
Foaia de lucru centralizatoare Lista de control a activelor intangibile şi a altor 26
nr.3 imobilizări necorporale
Foaia de lucru centralizatoare Lista de control a stocurilor şi a cheltuielilor 32
nr.4 materiale
Foaia de lucru centralizatoare Lista de control a clienţilor, debitorilor şi a 41
nr.5 veniturilor din activitatea de bază şi din
activităţi auxiliare
Foaia de lucru centralizatoare Lista de control a furnizorilor, creditorilor, altor 48
nr.6 obligaţii şi a altor cheltuieli de exploatare
Foaia de lucru centralizatoare Lista de control a conturilor de capitaluri 59
nr.7 proprii
Foaia de lucru centralizatoare Lista de control a disponibilităţilor la bănci, 73
nr.8 împrumuturilor bancare, a veniturilor şi
cheltuielilor financiare
Foaia de lucru centralizatoare Lista de control a balanţei generale 85
nr.9

54
Foaia de lucru centralizatoare Lista pentru procedurile de control intern 90
nr.10

Certific că am verificat completarea corectă a tuturor formularelor de control:

-----------------------------------------------
Director Economic (contabil şef),

FOAIA DE LUCRU CENTRALIZATOARE NUMĂRUL 1


LISTA DE CONTROL A MIJLOACELOR FIXE CORPORALE

Exerciţiu încheiat la :
Denumirea unităţii:

Formularul de control al activelor corporale se referă la următoarele conturi din


balanţa de verificare:
211 – Terenuri
Mijloace fixe corporale
2121 – Construcţii
2122 – Echipamente tehnologice (maşini, utilaje4 şi instalaţii de lucru)
2123 – Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
2124 – Mijloace de transport
2125 – Animale şi plantaţii
2126 – Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane
şi materiale şi alte active corporale

Amortizarea cumulată a mijloacelor fixe corporale


2811 – Amortizarea construcţiilor
2812 – Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţi de
lucru)
2813 – Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsură, control şi reglare
2814 – Amortizarea mijloacelor de transport
2815 – Amortizarea animalelor şi plantaţiilor
2816 – Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice şi alte active corporale

Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale (291)

Costuri afectate acestora


611 – Cheltuieli întreţinere şi reparaţii

55
6813 – cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru deprecierea
imobilizărilor
6721 – cheltuieli privind activele cedate

Venituri
7721 – Venituri din vânzarea mijloacelor fixe
7813 – Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor

Următoarele proceduri trebuie întocmite pentru întocmirea conturilor în


concordanţă cu Standardele Naţionale de Audit. Ele vor fi revizuite de către S.C.
__________ în cadrul procesului de audit. Procedurile trebuie întocmite cu data de
referinţă 31.12.20____

Directorul Economic (Contabil şef) este responsabil de completarea corectă şi


semnarea fiecărui material. Fiecare material va trebuie semnat de către angajatul însărcinat
cu completarea acestuia.

Pct. Semnătura
con- Lista de control – mijloace fixe Nume
trol Funcţia
1 Registrul mijloacelor fixe
Registrul de mijloace fixe trebuie întocmit cu data de referinţă 31 decembrie 20__

2 Registrul mijloacelor fixe trebuie punctat cu poziţiile corespunzătoare din balanţa de


verificare pe grupe principale de mijloace fixe la 31 decembrie 20_

Detalii vor trebui date în F.L. nr. 1.1. „Punctarea Registrului de mijloace fixe cu
balanţa de verificare.

O recapitulaţie a Registrului de mijloace fixe cuprinzând totalul valorilor de


inventar, al amortizării cumulate şi al mijloacelor fixe amortizate în totalitate va fi
anexată la acest material.

În conformitate cu notele din anexă, se va verifica:


- dacă data de referinţă este 31 decembrie 20__
- dacă eventualele diferenţe între Registrul de Mijloace fixe şi balanţa de verificare
au fost investigate, reconciliate, aprobate şi eventual corectate;
- că au fost incluse toate mijloacele fixe;
- dacă acestea aparţin societăţii (Societatei);

3 Pentru fiecare grupă de mijloace fixe, se va completa formularul de mişcare a


acestora, conform F.L. nr. 1.2., după cum urmează:

a) Costuri la începutul anului financiar, se solicită soldul la 01.01.20__;

b) Reclasificarea între categorii se referă la transferul mijloacelor fixe de la o


categorie la alta în cadrul registrului de mijloace fixe;

c) Achiziţia de noi mijloace fixe va fi analizată după cum urmează:


- bunuri construite cu forţe proprii vor fi evidenţiate ca intrări din producţia
proprie;
- bunuri noi cumpărate de alţi furnizori vor fi evidenţiate ca intrări de la terţi;

d) Diferenţele rezultate din orice reevaluare efectuată în perioada analizată, potrivit

56
normelor legale, vor fi evidenţiate separat ca reevaluări (dacă este cazul);

e) Ieşirile către terţi, casările sau vânzările se vor evidenţia ca Scoateri din
funcţiune;

f) Evoluţia amortizării cumulate aferentă mişcărilor va trebuie rezumată similar;

Totalul liniilor pentru mijloacele fixe la cost şi amortizare va trebui punctat cu soldul
la 31 decembrie 20___ din balanţa de verificare.

4 După modelul din F.L. nr.1.3, din registrul MFIX, se va extrage câte o bază de date
în care se vor detalia intrările, respectiv ieşirile de mijloace fixe din cursul anului
20__, pe fiecare mijloc fix în parte.

Contabilul şef (Directorul Economic) va verifica datele furnizate pe dischetă şi va


certifica corectitudinea acestora semnând în spaţiul prevăzut în F.L. nr. 1.3.
5. Capitalizarea împrumuturilor
Confirmaţi dacă este în politica unităţii de a capitaliza împrumuturile contractate
pentru a finanţa construirea de mijloace fixe. Confirmaţi numai capitalizarea
împrumuturilor făcute în cursul anului fiscal 20__

6 În F.L. nr. 1.7 se va face o listă cu valoarea contabilă a activelor constituite drept
garanţie. Acestea sunt bunuri constituite garanţii la bănci sau instituţii financiare
pentru împrumuturi. Se va indica valoarea netă contabilă a acestor bunuri (pe
categorii) şi se vor da scurte detalii despre datoriile asigurate.

7 Verificări ale existenţei mijloacelor fixe


(a) se vor da detalii despre verificările fizice făcute mijloacelor fixe în timpul
anului pe categorii generale de mijloace fixe. Datele vor fi trecute în F.L. nr.
1.5.
(b) se vor da detalii despre verificările făcute la bunuri deţinute de terţi (dacă
este cazul) şi se vor specifica rezultatele controlului.
(c) În anexa „Proceduri de verificare a existenţei mijloacelor fixe” se va da un
procentaj estimat din cadrul fiecărei categorii care nu a fost verifica în
ultimul an şi se va da o explicaţie asupra nivelului de acoperire (total
verificat/total categorie).
(d) Dosarele complete ale inventarierii (listele de inventar) vor fi ţinute la
dispoziţie pentru testele de verificare care se efectuează de auditor.

8 Toate modificările constatate în urma verificărilor trebuie justificate împreună cu


actele doveditoare ale aprobărilor de modificare.
Toate mijloacele fixe găsite ca depreciate sau inutilizabile în urma verificărilor sau
orice alte modificări trebuie înregistrate în Registrul Mijloacelor Fixe şi în balanţa de
verificare înainte de închiderea exerciţiului.
Documentaţia referitoare la modificările intervenite pe parcursul exerciţiilor vor fi
ţinute la dispoziţie pentru verificare.

9 În F.L. nr. 1.6 – „Corecţii ale soldului mijloacelor fixe făcute în urma verificărilor” se
va da valoarea corecţiilor efectuate în urma verificărilor din timpul anului, pe tipuri
de corecţii.

10 În F.L. nr. 1.7 - „Analiza cheltuielilor de reparaţii şi întreţinere pe anul 20__” se vor
da detalii despre cheltuielile efective efectuate pe grupe de mijloace fixe în fiecare
exerciţiu.

11 Calculul amortizării
Se va confirma calculul amortizării în conformitate cu regulile şi normele în vigoare,
întocmită în conformitate cu legislaţia română.

57
12 Venituri lunare din:
- exploatarea mijloacelor fixe (cheltuiala cu amortizarea);
- vânzarea mijloacelor fixe.
Pentru anul 20___ aceste detalii se vor prezenta în cadrul F.L. nr. 1.8 (dacă este
cazul)
13 Cheltuieli privind scoaterile din funcţiune
Se vor da detalii asupra cheltuielilor privind scoaterile din funcţiune pe parcursul
exerciţiului, în F.L. nr. 1.9
Nota: pentru primul audit după I.A.S.(Standardele Internaţionale de Contabilitate) se va
întocmi o lucrare conform foii de lucru nr. 1.10. „Actualizarea la inflaţie a
mijloacelor fixe potrivit I.A.S. nr. 29”
Certific că am verificat această listă de control şi că a fost corect întocmită

Nume: _______________________

Semnătura: ___________________

Funcţia: Director Economic (Contabil Şef),

Data: _________________________________

Foaia de lucru nr. 1.2.1.: Formular de mişcare a mijloacelor fixe în exerciţiul 20____

Exerciţiu încheiat la: 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:
- mii lei -
COSTURI: # 2121 CONSTRUCŢII
La începutul perioadei (01.01.20__)
Reclasificări între categorii
Achiziţii de la terţi
Primite prin donaţii
Imobilizări din producţie proprie
Reevaluări
Scoateri din funcţiune
Cedate prin donaţii
La sfârşitul perioadei (31.12.200__)
AMORTIZĂRI CUMULATE: Construcţii
La începutul perioadei (01.01.200__)

58
Reclasificări între categorii
Cheltuieli de amortizare în perioada exerciţiului
Amortizare aferentă scoaterii din funcţiune
La sfârşitul perioadei (31.12.20__)
ALTE DEPRECIERI: Construcţii
La începutul perioadei (01.01.200__)
În cursul perioadei (+)
(-)
La sfârşitul perioadei (31.12.200__)
Valoarea netă contabilă la sfârşitul perioadei
Scoateri din funcţiune în 20__(*)
Valoare de inventar (contabilă)
Amortizare cumulată
Valoarea netă contabilă
Sumele obţinute din valorificare
Profit/pierderi pe perioada respectivă

Nota: Prin achiziţii de la terţi se înţeleg achiziţii de mijloace fixe noi cu titlu oneros. Amortizarea
aferentă scoaterii din funcţiune se referă la mijloacele fixe dezmembrate şi/sau cesionate.
Imobilizările din producţie se vor trata detaliat în secţiunea „Lista de control a imobilizărilor în
curs”

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic
(Contabil şef)

59
Foaia de lucru nr. 1.2.2.: Formular de mişcare a mijloacelor fixe în exerciţiul 20____

Exerciţiu încheiat la: 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:
- mii lei -
COSTURI: 2122 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
La începutul perioadei (01.01.20__)
Reclasificări între categorii
Achiziţii de la terţi
Primite prin donaţii
Imobilizări din producţie proprie
Reevaluări
Scoateri din funcţiune
Cedate prin donaţii
La sfârşitul perioadei (31.12.200__)
AMORTIZĂRI CUMULATE: Echipamente tehnologice
La începutul perioadei (01.01.200__)
Reclasificări între categorii
Cheltuieli de amortizare în perioada exerciţiului
Amortizare aferentă scoaterii din funcţiune
La sfârşitul perioadei (31.12.20__)
ALTE DEPRECIERI: Echipamente tehnologice
La începutul perioadei (01.01.200__)
În cursul perioadei (+)
(-)
La sfârşitul perioadei (31.12.200__)
Valoarea netă contabilă la sfârşitul perioadei
Scoateri din funcţiune în 20__(*)
Valoare de inventar (contabilă)
Amortizare cumulată
Valoarea netă contabilă
Sumele obţinute din valorificare
Profit/pierderi pe perioada respectivă

Nota: Prin achiziţii de la terţi se înţeleg achiziţii de mijloace fixe noi cu titlu oneros. Amortizarea
aferentă scoaterii din funcţiune se referă la mijloacele fixe dezmembrate şi/sau cesionate.
Imobilizările din producţie se vor trata detaliat în secţiunea „Lista de control a imobilizărilor în
curs”

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic
(Contabil şef)

60
Foaia de lucru nr. 1.2.3.: Formular de mişcare a mijloacelor fixe în exerciţiul 20____

Exerciţiu încheiat la: 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:
- mii lei -
COSTURI: # 2122 APARATE ŞI INSTALAŢII DE MĂSURARE, CONTROL ŞI REGLARE
La începutul perioadei (01.01.20__)
Reclasificări între categorii
Achiziţii de la terţi
Primite prin donaţii
Imobilizări din producţie proprie
Reevaluări
Scoateri din funcţiune
Cedate prin donaţii
La sfârşitul perioadei (31.12.20__)
AMORTIZĂRI CUMULATE: Aparate şi instalaţii de măsurare
La începutul perioadei (01.01.200__)
Reclasificări între categorii
Cheltuieli de amortizare în perioada exerciţiului
Amortizare aferentă scoaterii din funcţiune
La sfârşitul perioadei (31.12.20__)
ALTE DEPRECIERI: Aparate şi instalaţii de măsurare
La începutul perioadei (01.01.200__)
În cursul perioadei (+)
(-)
La sfârşitul perioadei (31.12.200__)
Valoarea netă contabilă la sfârşitul perioadei
Scoateri din funcţiune în 20__(*)
Valoare de inventar (contabilă)
Amortizare cumulată
Valoarea netă contabilă
Sumele obţinute din valorificare
Profit/pierderi pe perioada respectivă

Nota: Prin achiziţii de la terţi se înţeleg achiziţii de mijloace fixe noi cu titlu oneros. Amortizarea
aferentă scoaterii din funcţiune se referă la mijloacele fixe dezmembrate şi/sau cesionate.
Imobilizările din producţie se vor trata detaliat în secţiunea „Lista de control a imobilizărilor în
curs”

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic
(Contabil şef)

61
Foaia de lucru nr. 1.2.4.: Formular de mişcare a mijloacelor fixe în exerciţiul 20____

Exerciţiu încheiat la: 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:
- mii lei -
COSTURI: # 2124 MIJLOACE DE TRANSPORT
La începutul perioadei (01.01.20__)
Reclasificări între categorii
Achiziţii de la terţi
Primite prin donaţii
Imobilizări din producţie proprie
Reevaluări
Scoateri din funcţiune
Cedate prin donaţii
La sfârşitul perioadei (31.12.200__)
AMORTIZĂRI CUMULATE: Mijloace de transport
La începutul perioadei (01.01.200__)
Reclasificări între categorii
Cheltuieli de amortizare în perioada exerciţiului
Amortizare aferentă scoaterii din funcţiune
La sfârşitul perioadei (31.12.20__)
ALTE DEPRECIERI: Mijloace de transport
La începutul perioadei (01.01.200__)
În cursul perioadei (+)
(-)
La sfârşitul perioadei (31.12.200__)
Valoarea netă contabilă la sfârşitul perioadei
Scoateri din funcţiune în 20__(*)
Valoare de inventar (contabilă)
Amortizare cumulată
Valoarea netă contabilă
Sumele obţinute din valorificare
Profit/pierderi pe perioada respectivă

Nota: Prin achiziţii de la terţi se înţeleg achiziţii de mijloace fixe noi cu titlu oneros. Amortizarea
aferentă scoaterii din funcţiune se referă la mijloacele fixe dezmembrate şi/sau cesionate.
Imobilizările din producţie se vor trata detaliat în secţiunea „Lista de control a imobilizărilor în
curs”

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic
(Contabil şef)

62
Foaia de lucru nr. 1.2.5.: Formular de mişcare a mijloacelor fixe în exerciţiul 20____

Exerciţiu încheiat la: 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:
- mii lei -
COSTURI: # 2122 ANIMALE ŞI PLANTAŢII
La începutul perioadei (01.01.20__)
Reclasificări între categorii
Achiziţii de la terţi
Primite prin donaţii
Imobilizări din producţie proprie
Reevaluări
Scoateri din funcţiune
Cedate prin donaţii
La sfârşitul perioadei (31.12.200__)
AMORTIZĂRI CUMULATE: Animale şi plantaţii
La începutul perioadei (01.01.200__)
Reclasificări între categorii
Cheltuieli de amortizare în perioada exerciţiului
Amortizare aferentă scoaterii din funcţiune
La sfârşitul perioadei (31.12.20__)
ALTE DEPRECIERI: Animale şi plantaţii
La începutul perioadei (01.01.200__)
În cursul perioadei (+)
(-)
La sfârşitul perioadei (31.12.200__)
Valoarea netă contabilă la sfârşitul perioadei
Scoateri din funcţiune în 20__(*)
Valoare de inventar (contabilă)
Amortizare cumulată
Valoarea netă contabilă
Sumele obţinute din valorificare
Profit/pierderi pe perioada respectivă

Nota: Prin achiziţii de la terţi se înţeleg achiziţii de mijloace fixe noi cu titlu oneros. Amortizarea
aferentă scoaterii din funcţiune se referă la mijloacele fixe dezmembrate şi/sau cesionate.
Imobilizările din producţie se vor trata detaliat în secţiunea „Lista de control a imobilizărilor în
curs”

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic
(Contabil şef)

63
Foaia de lucru nr. 1.2.6.: Formular de mişcare a mijloacelor fixe în exerciţiul 20____

Exerciţiu încheiat la: 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:
- mii lei -
COSTURI: # 2126 MOBILIER, APARATURĂ BIROTICĂ, ECHIPAMENTE DE
PROTECŢIE A VALORILOR UMANE ŞI MATREIALE ŞI ALTE ACTIVE
CORPORALE
La începutul perioadei (01.01.20__)
Reclasificări între categorii
Achiziţii de la terţi
Primite prin donaţii
Imobilizări din producţie proprie
Reevaluări
Scoateri din funcţiune
Cedate prin donaţii
La sfârşitul perioadei (31.12.200__)
AMORTIZĂRI CUMULATE: Mobilier, aparatură birotică
La începutul perioadei (01.01.200__)
Reclasificări între categorii
Cheltuieli de amortizare în perioada exerciţiului
Amortizare aferentă scoaterii din funcţiune
La sfârşitul perioadei (31.12.20__)
ALTE DEPRECIERI: Mobilier, aparatură birotică
La începutul perioadei (01.01.200__)
În cursul perioadei (+)
(-)
La sfârşitul perioadei (31.12.200__)
Valoarea netă contabilă la sfârşitul perioadei
Scoateri din funcţiune în 20__(*)
Valoare de inventar (contabilă)
Amortizare cumulată
Valoarea netă contabilă
Sumele obţinute din valorificare
Profit/pierderi pe perioada respectivă

Nota: Prin achiziţii de la terţi se înţeleg achiziţii de mijloace fixe noi cu titlu oneros. Amortizarea
aferentă scoaterii din funcţiune se referă la mijloacele fixe dezmembrate şi/sau cesionate.
Imobilizările din producţie se vor trata detaliat în secţiunea „Lista de control a imobilizărilor în
curs”

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic
(Contabil şef)

64
Foaia de lucru nr.1.4. : Valoarea contabilă a activelor constituite drept garanţie

Exerciţiu încheiat la: 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:
- mii lei -
Denumirea mijlocului Nr. Valoare Amortizare Valoare Număr Acordat de Scop
fix invent inventar cumulată împrumut contract bancă împrumut
ar la sfârşitul
perioadei

La „Scop împrumut” se va trece destinaţia împrumutului (ex. Pentru achiziţii mijloace fixe, pentru
cheltuieli curente, etc.)

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic
(Contabil şef)

65
Foaia de lucru nr.1.8. : Venituri din exploatarea şi vânzarea mijloacelor fixe

Exerciţiu încheiat la: 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

Luna Venituri din vânzarea mijloacelor fixe – mii lei -


Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL EXERCIŢIU

Luna Venituri din explaotarea mijloacelor fixe – mii lei -


Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL EXERCIŢIU

Nota: Veniturile din exploatarea mijloacelor fixe se referă la mijloace fixe închiriate la terţi precum
şi din deprovizionarea celor care au fost provizionate anterior

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic
(Contabil şef)

66
Foaia de lucru nr.1.9. : Cheltuieli lunare privind scoaterile din funcţiune

Exerciţiu încheiat la: 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

Cheltuieli privind scoaterile din funcţiune – mii lei


Luna Din care:
Total Materiale Manopera Alte cheltuieli Alte cheltuieli
directe indirecte
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL EXERCIŢIU

Nota: Se vor trece în tabel cheltuielile lunare privind ieşirile de mijloace fixe, compuse din materii
prime, materiale, manoperă, etc. Precum şi din amortizări excepţionale după caz.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic
(Contabil şef)

67
FOAIA DE LUCRU nr.2 - LISTA DE CONTROL A IMOBILIZĂRILOR ÎN CURS

Exerciţiu încheiat la 31 Dec3embrie 20__

Denumirea unităţii:

Întocmit de:

Formularul de control al imobilizărilor în curs se referă la următoarele conturi din balanţa


de verificare:

Active:

Imobilizări în curs

230 – Imobilizări necorporale în curs


231 – imobilizări corporale în curs

Cheltuieli:
Cheltuieli privind realizarea investiţiilor în curs

Venituri:
721 – venituri din producţia de imobilizări necorporale
722 – venituri din producţia de imobilizări corporale

Următoarele proceduri trebuie întocmite pentru întocmirea conturilor în concordanţă cu


Standardele Naţionale de Audit. Ele vor fi verificate de către ______________________ în cadrul
procesului de audit. Procedurile trebuie întocmite cu data de referinţă 31 decembrie 20___

Contabilul şef (Directorul economic) al societăţii (societate) este responsabil de


completarea corectă şi semnarea fiecărui material. Fiecare material va trebuie semnat de către
angajatul însărcinat cu completarea acestuia.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

68
Pct. Controlul imobilizărilor în curs Semnătura
Control Num[e
funcţia
1 Soldul contului investiţiilor în curs se va defalca pe fiecare proiect
(obiectiv) în parte şi pornindu-se de la soldul aferent proiectului la 31
decembrie 20___., se vor analiza mişcările în cursul exerciţiului conform
F.L. nr. 2.1. Totalurile vor trebui să fie punctate cu balanţa de verificare.

2 Se vor analiza toate cheltuielile privind realizarea investiţiilor în curs pe


exerciţiul 20__, pe fiecare obiectiv în parte, conform F.L. nr. 2.3, pe o bază
lunară.

3 Pentru toate obiectivele de imobilizări în curs analizate la punctele de


control de mai sus, se vor menţiona dacă aceste proiecte au fost/sunt
abandonate sau suspendate şi/sau proporţia în care ar putea deveni
abandonabile, specificându-se motivul. Acestea vor fi întocmite conform
F.L. nr. 2.5: „Analiza lucrărilor de investiţii abandonate sau suspendate”

4 Se va descrie modul de contabilizare şi înregistrare a imobilizărilor în curs


pe fiecare sursă de finanţare în parte, precum şi de scoatere a acestora din
activul societăţii (societate), (dacă este cazul)

Certific că am verificat această listă de control şi că a fost corect întocmită

Nume: _______________________

Semnătura: ___________________

Funcţia: Director Economic (Contabil Şef),

Data: _________________________________

Revăzut

69
Foaia de lucru nr.2.1. : Analiza mişcărilor investiţiilor în curs în anul 20___

Exerciţiu încheiat la: 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Nr. Obiectivul de Valoa Cheltuieli Puneri în Nr. Trans- Valoa- Valoa- Data
crt. investiţii -rea totale funcţiune in- fer la rea rea înregist-
(lucrarea) lucră- realizate sau ven- patri- lucrări înregis rării în
rii la în anul transferuri: tar mo-niul la -trată patri-
31.12. 20__ Transfer la public 31.12. în moniu
_____ mijloace 20__ patri-
__ fixe moniu
(*)
1 (se vor lista toate
obiectivele)
2
3
Echiapmente
TOTAL
TOTAL conform
balanţei de
verificare
Diferenţa

Nota:
- Se va completa coloana privind valoarea înregistrată în patrimoniul societăţii (societatei)
atât pentru obiectivele în sold la 31.12.20__ cât şi pentru cele puse în funcţiune în cursul
anului 20__
- Utilajele., echipamentele şi alte mijloace fixe, care sunt înregistrate în contul 231 temporar
până la punerea în funcţiune, se vor analiza global la poziţia „Echipamente”
- Se va acorda o atenţie deosebită lucrărilor de investiţii puse în funcţiune în 20__,
indicându-se numărul de inventar sub care s-a înregistrat în mijloace fixe, pentru a se putea
obţine un cost reevaluat pe principii IAS respectivului mijloc fix.
* Această coloană va trebui să fie defalcată într-o anexă separată indicând costurile de când
a început până în prezent cel puţin trimestrial pe fiecare an.

- se va întocmi o situaţie similară pentru investiţiile necorporale în curs (cont 230)

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

70
Foaia de lucru nr.2.2.: Analiza cheltuielilor cu investiţiilor în curs pentru anul 20___ pe
surse de finanţare

Exerciţiu încheiat la: 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Nr Imobilizări în STRUCTURA PE SURSE
crt curs (pe obiecte DE FINANŢARE Profit Surse Altele BIRD BERD BEI PHARE TOTAL
individuale) din din alte din fond atrase
inves- fonduri amorti-
tiţii zare
1 (se va completa
pentru fiecare
obiectiv din
foaia de lucru
2.1)
2
3
Echipamente
TOTAL

Nota:
- Totalul general trebuie să fie identic cu totalul pentru cheltuieli pe anul 20__ din foaia de
lucru 2.1.
- Se va întocmi o situaţie similară pentru investiţiile necorporale în curs (cont 230)

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

71
Foaia de lucru nr.2.3.: Analiza lunară a cheltuielilor privind realizarea investiţiilor în curs
pentru anul 20___ pe surse de finanţare

Exerciţiu încheiat la: 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Nr. Obiectivul de investiţii Cheltuieli privind investiţiile în curs realizate pe luna:
crt. (lucrarea)
Ian. Febr Mart Aprilie Mai Iunie Iulie Aug. Sept. Oct. Nov. Dec
1 (se va completa
pentru fiecare
obiectiv din foaia de
lucru 2.1)
2
3
Echipamente
TOTAL

Nota:
- Se va completa distinct pe fiecare din sursele de finanţare de societate (Societate). Este
permisă şi înregistrarea cheltuielilor trimestrial.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

72
Foaia de lucru nr.2.4.: Analiza valorilor înregistrate în patrimoniul societăţii (Societatei) pe
surse de finanţare (cumulat de la începutul execuţiei)

Exerciţiu încheiat la: 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Nr Imobilizări în STRUCTURA PE SURSE
crt curs DE FINANŢARE Profit Surse Altele BIRD BERD BEI PHARE TOTAL
(pe obiecte fonduri alte fond
individuale) proprii fonduri amorti-
zare
1 (se va completa
pentru fiecare
obiectiv din
foaia de lucru
2.1)
2
3
Echipamente
TOTAL

Nota:
ceastă foaie de lucru se întocmeşte numai pentru imobilizările în curs trecute la mijloace fixe
în cursul exerciţiului 2000
- Se va întocmi o situaţie similară pentru investiţiile necorporale în curs (cont 230)

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

73
Foaia de lucru nr.2.5.: Analiza lucrărilor de investiţii abandonate sau suspendate

Exerciţiu încheiat la: 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

Obiectivul de investiţii Valoarea lucrării Data Lucrări Lucrări


la 31.12.20__ începerii abandonate suspendate
- mii lei - lucrării (DA/NU) (DA/NU)
(se vor lista toate obiectivele din
F.L. nr.2.1)

TOTAL

Nota:
Această anexă se va întocmi pentru obiectivele de imobilizări corporale în curs prezentate în
F.L. nr. 2.1, care se află în una din aceste situaţii. Totalul se va puncta şi corela acea anexă.

Separat se vor da explicaţii la cele abandonate, de cânt provin.

- Se va întocmi o situaţie similară pentru investiţiile necorporale în curs (cont 230)

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

74
Foaia de lucru nr.3 - Lista de control a activelor reprezentând imobilizări necorporale şi
financiare

Exerciţiu încheiat la: 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:

Formularul de control al activelor intangibile se referă la următoarele conturi din Balanţa de


verificare:

203 – cheltuieli de cercetare, dezvoltare


205 – Concesiuni, brevete şi alte drepturi şi valori similare
208 – Alte imobilizări necorporale
26x – Titluri
280 – Amortizări privind imobilizările necorporale
29x – Provizioane privind deprecierea imobilizărilor necorporale şi financiare
681 – Cheltuieli de exploatare privind amortizările şi provizioanele
686 – Cheltuieli financiare privind amortizările şi provizioanele
786 – Venituri financiare din provizioane

Următoarele proceduri trebuie întocmite pentru întocmirea conturilor în concordanţă cu


Standardele Naţionale de Audit. Ele vor fi revizuite de către ______________ ca parte a procesului
de audit. Procedurile trebuie întocmite cu data de referinţă 31.12.20__.

Contabilul şef (Directorul economic) este responsabil de completarea corectă şi semnarea fiecărui
material. Fiecare document va trebui semnat de către angajatul însărcinat cu completarea acestuia.

Pct. Imobilizări necorporale şi creanţe imobilizate Semnătura


contro Nume
l Funcţia
1 Se vor analiza toate mişcările în aceste conturi pe parcursul exerciţiului
20__. În F.L. nr. 3.1 se vor arăta mişcările în costuri şi amortizări
acumulate pe parcursul exerciţiului, analizate pe fiecare cont în parte
(respectiv 205, 2087. 267, 280)

2 Confirmaţi dacă pe parcursul exerciţiului calculul amortizării s-a făcut


în conformitate cu normativele în vigoare

3 Se va detalia componenţa soldurilor conturilor de imobilizări


necorporale şi creanţe imobilizate la 31 decembrie 20__ conform F.L.
nr. 3.2.

Certific că am verificat această listă de control şi că a fost corect întocmită:

Nume: ____________________________

Semnătura: ________________________

Funcţia: CONTABIL ŞEF (DIRECTOR ECONOMIC),

Data ________________________

Revăzut,

75
Foaia de lucru nr. 3.1.1. – Anexa privind evoluţia cheltuielilor de constituire

Exerciţiu încheiat la 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Contul: 201 – Cheltuieli de constituire
COSTURI
La începutul anului financiar
Achiziţii
(ieşiri)

Alte mişcări
(specificaţi)
Costuri la închiderea perioadei
MAI PUŢIN: AMORTIZAREA CUMULATĂ
La începutul anului financiar
Prevăzute pe parcursul anului
(amortizare aferentă ieşirilor)
(Stornări)
Alte mişcări (specificaţi)
Amortizarea cumulată la sfârşitul perioadei
MAI PUŢIN: ALTE DEPRECIERI
La începutul anului financiar
În cursul perioadei (+)
(-)
La sfârşitul perioadei
Valoarea netă contabilă la sfârşitul perioadei

Ieşiri
Costuri
Amortizare cumulată
Valoare netă contabilă
Sume obţinute
Profit/pierderi

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

76
Foaia de lucru nr. 3.1.2. – Anexa cu evoluţia cheltuielilor de cercetare - dezvoltare

Exerciţiu încheiat la 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Contul: 203 – Cheltuieli de cercetare-dezvoltare
COSTURI
La începutul anului financiar
Achiziţii
(ieşiri)

Alte mişcări
(specificaţi)
Costuri la închiderea perioadei
MAI PUŢIN: AMORTIZAREA CUMULATĂ
La începutul anului financiar
Prevăzute pe parcursul anului
(Amortizare aferentă ieşirilor)
(Stornări)
Alte mişcări (specificaţi)
Amortizarea cumulată la sfârşitul perioadei
MAI PUŢIN: ALTE DEPRECIERI
La începutul anului financiar
În cursul perioadei (+)
(-)
La sfârşitul perioadei
Valoarea netă contabilă la sfârşitul perioadei

Ieşiri
Costuri
Amortizare cumulată
Valoare netă contabilă
Sume obţinute
Profit/pierderi

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

77
Foaia de lucru nr. 3.1.3. – Anexa cu evoluţia concesiunilor, brevetelor şi a altora
similare

Exerciţiu încheiat la 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Contul: 201 – Concesiuni, brevete
COSTURI
La începutul anului financiar
Achiziţii
(ieşiri)

Alte mişcări
(specificaţi)
Costuri la închiderea perioadei
MAI PUŢIN: AMORTIZAREA CUMULATĂ
La începutul anului financiar
Prevăzute pe parcursul anului
(amortizare aferentă ieşirilor)
(Stornări)
Alte mişcări (specificaţi)
Amortizarea cumulată la sfârşitul perioadei
MAI PUŢIN: ALTE DEPRECIERI
La începutul anului financiar
În cursul perioadei (+)
(-)
La sfârşitul perioadei
Valoarea netă contabilă la sfârşitul perioadei

Ieşiri
Costuri
Amortizare cumulată
Valoare netă contabilă
Sume obţinute
Profit/pierderi

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

78
Foaia de lucru nr. 3.1.4. – Anexa cu mişcarea altor imobilizări necorporale

Exerciţiu încheiat la 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Contul: 201 – Alte imobilizări necorporale
COSTURI
La începutul anului financiar
Achiziţii
(ieşiri)

Alte mişcări
(specificaţi)
Costuri la închiderea perioadei
MAI PUŢIN: AMORTIZAREA CUMULATĂ
La începutul anului financiar
Prevăzute pe parcursul anului
(amortizare aferentă ieşirilor)
(Stornări)
Alte mişcări (specificaţi)
Amortizarea cumulată la sfârşitul perioadei
MAI PUŢIN: ALTE DEPRECIERI
La începutul anului financiar
În cursul perioadei (+)
(-)
La sfârşitul perioadei
Valoarea netă contabilă la sfârşitul perioadei

Ieşiri
Costuri
Amortizare cumulată
Valoare netă contabilă
Sume obţinute
Profit/pierderi

NOTA: Această anexă se va completa pentru fiecare cont în parte (specificat în pag. 1 a
acestui formular)

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

79
Foaia de lucru nr. 3.1.5. – Anexa cu evoluţia imobilizărilor financiare

Exerciţiu încheiat la 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Contul:
COSTURI
La începutul anului financiar
Achiziţii
(ieşiri)

Alte mişcări
(specificaţi)
Costuri la închiderea perioadei
MAI PUŢIN: DEPRECIERE
La începutul anului financiar
Constituiri / suplimentări (+)
Diminuări / anulări (-)
La sfârşitul perioadei
Valoarea netă contabilă la sfârşitul perioadei

Ieşiri
Costuri
Amortizare cumulată
Valoare netă contabilă
Sume obţinute
Profit/pierderi

NOTĂ: Se întocmeşte pentru conturile 261, 262, 263, 267


Într-o anexă se vor explica analitic componentele conturilor sintetice de gradul II.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

80
Foaia de lucru centralizatoare numărul 4:
Lista de control a stocurilor şi a cheltuielilor materiale

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Formularul de control al stocurilor se referă la următoarele conturi din balanţa de
verificare:

Materiale:
300 – Materii prime
301 – Materiale consumabile (defalcate pe auxiliare, combustibil, piese de
schimb, alte materiale, cheltuieli transport)
308 – Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale
321 – Obiecte de inventar (în magazie, echipament de protecţie, în folosinţă)
322 – Uzura obiectelor de inventar
323 – Baracamente şi amenajări provizorii
351 – Materii şi materiale aflate la terţi
352 – Obiecte de inventar la terţi
354 – Produse la terţi
357 – Mărfuri la terţi
361 – Animale şi păsări
381 – Ambalaje
388 – Diferenţe de preţ la ambalaje
39x – Provizioane pentru deprecierea stocurilor

Produse şi lucrări în curs de execuţie


331 – Produse în curs de execuţie
332 – Lucrări şi servicii în curs de execuţie

Produse finite
341 – Semifabricate
345 – Produse finite
346 – Produse reziduale
348 – Diferenţe de preţ la produse

Bunuri cumpărate pentru vânzare


371 – Mărfuri
378 – Diferenţe de preţ la mărfuri

Cheltuieli
Grupa de conturi 60 – Cheltuieli cu materii prime, materiale, mărfuri etc.

Următoarle proceduri trebuiesc întocmite pentru întocmirea conturilor în concordanţă cu


Standardele Naţionale de Audit. Ele vor fi revizuite de către _________________ ca parte
a procesului de audit. Procedurile trebuiesc întocmite cu data de referinţă 31 decembrie
20__.

Cea mai bună practică contabilă este de a avea un cadru de control şi proceduri care să
asigure înregistrarea corectă a tranzacţiilor contabile.

81
Se va confirma existenţa acestor controale şi proceduri. În acelaşi timp dacă se fac alte
controale şi proceduri asupra acestor tranzacţii, vă rugăm să le descrieţi în formularul din
F.L. nr. 4.8

Contabilul şef (Directorul economic) este responsabil de completarea corectă şi semnarea


fiecărui formular. Fiecare procedură va trebui semnată de către angajatul însărcinat cu
completarea acesteia.

Pct. Control Semnătura


control Nume
funcţia
1 Stocul fizic trebuie să corespundă din punct de vedere valoric cu cel
înregistrat în contabilitate. Punctarea celor două evidenţe trebuie făcută
anual printr-un proces de inventariere generală. Diferenţele rezultate
trebuie investigate şi înregistrate în contabilitate. Detaliile asupra
rezultatelor acestui proces se vor da în F.L. nr. 4.1. „Punctarea datelor
contabile cu stocul fizic”, anexându-se şi o copie a procesului verbal de
încheiere a inventarierii.

2 Punctarea făcută la punctul de control 1 trebuie revăzută şi aprobată de un


membru al personalului de conducere. Acesta va semna şi data punctarea
în cauză

3 Se recomandă ca toate stocurile semnificative să fie inventariate în ultima


lună a exerciţiului. Dacă această inventariere nu a fost făcută în acea
perioadă, se va întocmi o foaie de lucru (vezi F.L. nr. 4.4.) care să
detalieze pentru fiecare cont de stocuri variaţiile soldurilor, mişcările
debitoare şi creditoare de la data inventarierii la sfârşitul anului. Dacă în
această perioadă apar variaţii ale soldurilor mai mari de 10 % se vor da
explicaţii privitoare la aceasta. Aceste explicaţii vor fi susţinute de
documente justificative.

4 Pentru a asigura corectitudinea şi independenţa inventarierii stocurilor,


analiza tuturor diferenţelor se va face de către alţi salariaţi decât cei care:
(1) au în custodie stocurile fizice;
(2) ţin evidenţa contabilă a stocurilor

5 Stocurile trebuie înregistrate în contabilitate în exerciţiul financiar în care


au devenit proprietatea unităţii. În acest sens stocurile care au fost primite
la sfârşitul anului şi care d.p.d.v. legal sunt proprietatea unităţii dar care
nu au fost înregistrate încă în fişele de stoc se vor detalia în F.L. nr. 4.2

6 Pentru certificarea faptului că toate operaţiunile legate de stocuri s-au


făcut în perioada contabilă corectă, toate mişcările de stoc incluzând
primiri şi transferuri, vor fi însoţite de documente doveditoare şi
înregistrate în perioada contabilă corectă (de ex., toate bunurile intrate
înainte de 31 decembrie 20___ trebuiesc incluse în stoc şi toate ieşirile
până la 31 decembrie 20__, inclusiv, vor trebui scoase din stoc).
În F.L. nr. 4.3.1. se vor lista recepţiile de stocuri în preajma sfârşitului de
an pe fiecare cont contabil de stoc. Similar în F.L. nr. 4.3.2. se vor lista
ieşirile de stocuri în preajma sfârşitului de an pe fiecare cont contabil de
stoc.

7 Stocurile vechi sau depreciate trebuie identificate şi provizionate. Se va


întocmi un document din care să reiasă modul în care au fost identificate
aceste stocuri, şi ce provizioane (dacă există) s-ar propune asupra valorii
stocului în urma identificării.

82
8 În vederea provizionării în F.L. nr. 4.5. şi F.L. nr. 4.6., se va furniza o
analiză pe vechimi a stocurilor înregistrate în contabilitate.
Viteza de rotaţie se va calcula ca fiind raportul între soldul respectivului
cont de stoc şi total cheltuieli anuale cu acel tip de stoc înmulţit cu 365
zile.

9 În vederea reevaluării stocurilor în F.L. nr. 4.7 se vor detalia principalele


tipuri de stocuri existente în sold la 31.12.20__ /cantitativ şi valoric)

10 Pentru toate lucrările în curs de execuţie/semifabricate se va descrie


metoda de contabilizare şi se vor pune la dispoziţie documente privind
evidenţa cantitativă a lucrărilor în curs de execuţie şi detalii asupra
metodelor de verificare fizică a lor şi a metodelor de evaluare.
În F.L. nr. 4.10 se va analiza coerenţa înregistrărilor în contul #711.
Eventualele diferenţe apărute se vor explica – vezi F.L. nr. 10

11 Pentru a asigura completarea corectă, integrală şi numai cu date autorizate


a balanţei de verificare, toate jurnalele întocmite pe parcursul anului vor
trebui să fie autorizate în scris.

Certific că am verificat această listă de control şi că a fost corect întocmită.

Nume __________________

Semnătura ________________

Funcţia: Contabil şef (Director economic)

Data ____________________________

Revăzut:

83
Foaia de lucru nr. 4.4. – Raport asupra mişcării stocurilor (vezi pct.control 5)

Exerciţiu încheiat la 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

Pornind de la soldurile conturilor de stocuri de la data inventarierii, se vor analiza mişcările


lunare în conturi şi se vor da explicaţii asupra variaţiilor mai mari de 10 %

Se va completa pentru toate conturile de stocuri de la pct.1

Număr cont din balanţa de verififcare - mii lei -


Luna Sold la începutul Mişcări Mişcări Sold la sfârşitul
lunii debitoare totale creditoare totale lunii
lunare lunare
(începeţi cu soldul de
la data inventarierii)

(sfîrşit cu soldul
la 31.12.20__)

Nota: Anexa se va completa cu date din Balanţa de verificare. Punctarea între balanţa de
verificare şi fişele de stoc trebuia făcută la data fiecărei inventarieri şi la sfârşitul
anului după cum este prevăzut la pct. Control 1 şi în F.L. nr. 4.1.

Pentru variaţii mai mari de 10 % de la o lună la alta, explicaţiile sunt următoarele:


-
-
-
-
-

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

84
Foaia de lucru nr. 4.7. – Aplicaţii la procedurile de control descrise

Exerciţiu încheiat la 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

Pct. Metoda descrisă se aplică Scurtă descriere: a metodelor de control alternative (dacă
control în unitatea dvs (da/nu) există) aplicate în unitatea dvs. Referitoare la riscurile enunţate
nr. la pct.control respectiv

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

85
Foaia de lucru nr. 4.8. – Analiza lunară a cheltuielilor materiale pe anul 20__

Exerciţiu încheiat la 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Luna Conturi din clasa 60 TOTAL
#600 #601 #602 #603 #604 #605 #607 #608
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL

Nota: Se vor justifica creşterile sau descreşterile de la o lună la alta mai mari de 10 %.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

86
Foaia de lucru nr. 4.9. – Reconcilierea producţiei în curs şi a producţiei finite cu
veniturile din producţia stocată

Exerciţiu încheiat la 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Cont Denumire Sold la Sold la Observaţii (**)
31.12.20__ 31.12.20__
331 Produse în curs de
execuţie
332 Lucrări în curs de
execuţie
341 Semifabricate
345 Produse finite
346 Produse reziduale
348 Diferenţe de preţ la
produse
...
...
Total stocuri producţie finită
şi în curs la sfârşitul anului
Total variaţie de stocuri producţie finită şi Diferenţa între total per 31.12.20__
în curs (*) minus total per 31.12.20__
711 Venituri din producţia stocată Soldul creditor al cont 711 înainte de
închidere cont 121 (*)
Diferenţa

(*) dacă soldul contului 711 este debitor se va trece cu minus

(**) pentru conturile de stocuri utilizate de unitqate pentru consum propriu se vor trece
principalele tipuri de produse înregistrate în acel cont F.L. nr. 4.1.

1. Explicaţiile privind diferenţa sunt:


-
-
-
-
-

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

87
Foaia de lucru nr. 4.10. – Reconcilierea producţiei în curs şi a producţiei finite cu
veniturile din producţia stocată

2. Detalii asupra preţurilor de înregistrare utilizate pe categorii de produse:

- 331
- 332
- 341
- 345
- 346
- 348

Se va indica metoda utilizată şi se vor anexa pentru fiecare categorie (cont) o fişă
de postcalcul cu valori semnificative.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

88
Foaia de lucru nr. 4.10. – Reconcilierea producţiei în curs şi a producţiei finite cu
veniturile din producţia stocată

2. Detalii asupra principalelor tipuri de diferenţe de preţ la produse înregistrate în


#348 în cursul anului 2000

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

89
Foaia de lucru centralizatoare numărul 5:
Lista de control debitori şi venituri

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Formularul de control al stocurilor se referă la următoarele conturi din balanţa de
verificare:

Creanţe clienţi:
409 – Furnizori – debitori
411 – Clienţi
413 – Efecte de primit
416 – Clienţi incerţi
418 – Clienţi – facturi de întocmit
491 – Provizioane pentru deprecierea creanţelor - clienţi

Creanţe în legătură cu salariaţii şi alte instituţii


425 – Avansuri acordate personalului
4282 – Alte creanţe în legătură cu personalul
4382 – Alte creanţe sociale
4581 – Decontări din operaţiuni de participaţie

Taxe şi subvenţii de încasat


4424 – TVA de recuperat
4482 – Alte creanţe privind bugetului statului
4484 – Creanţe în legătură cu statul

Debitori
461 – Debitori diverşi
496 – Provizioane pentru deprecierea creanţelor – debitori diverşi

Conturi tranzitorii pentru creanţe şi datorii


477 – Diferenţe de conversie – pasiv
471 – Cheltuieli înregistrate în avans
6814 – Cheltuieli excepţionale privind deprecierea activelor circulante

Venituri
CLASA 7 – Conturi de venituri (grupele 70, 71, 72, 75, 78)

Următoarele proceduri trebuiesc întocmite pentru întocmirea conturilor în concordanţă cu


Standardele Naţionale de Audit. Ele vor fi revizuite de către _________________ ca parte
a procesului de audit. Procedurile trebuiesc întocmite cu data de referinţă 31 decembrie
20__.

Cea mai bună practică contabilă este de a avea un cadru de control şi proceduri care să
asigure înregistrarea corectă a tranzacţiilor contabile.

Se va confirma existenţa acestor controale şi proceduri. În acelaşi timp dacă se fac alte
controale şi proceduri asupra acestor tranzacţii, vă rugăm să le descrieţi în formularul din
F.L. nr. 5.8

90
Contabilul şef (Directorul economic) este responsabil de completarea corectă şi semnarea
fiecărui formular. Fiecare procedură va trebui semnată de către angajatul însărcinat cu
completarea acesteia.

Pct. Control Debitori Semnătura


control Nume
funcţia
1 Componenţa soldului contului client se va analiza pe conturi analitice în
F.L. nr. 5.1. Totalul analizei trebuie să corespundă cu soldul din balanţa
de verificare. Eventualele diferenţe se vor explica.
2 În F.L. nr. 5.2. pentru fiecare categorie de debitori se va face o analiză a
vechimii acestora ca şi o estimare a sumelor ce pot fi recuperate. Va
trebui de asemenea întocmită o listă a debitorilor acţionaşi în justiţie,
urmăriţi în continuare în vederea recuperării debitelor, pentru toate
conturile analizate.
3 Datele la care creanţele au fost încasate trebuie să se înregistreze pe
listingul debitorilor. Se vor prezenta în F.L. nr. 5.2. valorile globale ale
totalurilor încasărilor din perioada ianuarie – februarie 20__ aferente
debitorilor existenţi la 31 decembrie 20__
4 Componenta soldului „Furnizori-debitori” se va analiza pe principalele
conturi analitice şi pe surse de finanţare într-o foaie de lucru de tip 5.1.
Totalul analizei trebuie să corespundă cu soldul din balanţa de verificare.
5 Explicaţi funcţionarea contului „Client – facturi de întocmit” precum şi
înregistrările contabile aferente. Componenţa soldului la 31 decembrie
20__ se va pune la dispoziţie în vederea auditului într-o foaie de lucru de
tip 5.1.
6 Furnizaţi o componentă a soldului contului „Diferenţa de conversie pasiv”
pe categorii de diferenţe (vezi F.L. nr. 5.6)
7 Se va face o listă a plăţilor anticipate î n F.L. nr. 5.7. se vor ţine la
dispoziţie documentele doveditoare. Totalurile vor trebuie să concorde cu
balanţa de verificare.
8 Se va întocmi o listă a tuturor avansurilor acordate către salariaţi. Se va
confirma în scris existenţa acestor avansuri la sfârşitul anului. Totalul va
trebui să concorde cu înregistrările contabile.
9 Orice alte solduri debitoare mai mari de 1,5 milioane lei, incluzând orice
subsidii sau creanţe asupra bugetului de asigurări sociale, vor trebui
analizate şi ţinută o evidenţă scrisă a componentei soldurilor nedistribuite.
10 Conturile în curs de lămurire şi soldurile lichidităţilor nealocate vor fi
analizate şi se vor face modificările necesare pentru recuperarea valorii
lor. Pentru toate valorile restante şi debitori se vor reţine acte doveditoare.
11 Pentru ca în Balanţa de verificare să fie trecute complet şi corect numai
date autorizate, toate jurnalele trebuiesc autorizate de către un membru al
personalului de conducere.

Certific că am verificat această listă de control şi că a fost corect întocmită.

Nume __________________

Semnătura ________________

Funcţia: Contabil şef (Director economic)

Data ____________________________

Revăzut:

91
Foaia de lucru nr. 5.1. – Punctarea controlului debitorilor (Furnizori)
(vezi pct.control 1)

Exerciţiu încheiat la 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Număr cont: Furnizori – debitori 409 Sold
(se listează conturile analitice pe furnizori debitori)

Alţii
TOTAL LISTA
Sold debitor conform balanţei de verificare la 31 decembrie 20___
Diferenţa

Explicaţii pentru diferenţa (dacă există):


-
-
-

Nota:
Acest formular se va întocmi pentru contul 409, pe analitice cu valori mai mari de 10
milioane lei, restul se vor încadra la poziţia „Alţii”, specificând numărul lor.
Datorită varietăţii largi a activelor ce pot fi înregistrate în 409, se recomandă ataşarea
fişelor acestui cont.
Toate diferenţele vor trebuie verificate şi se vor da detalii despre fiecare în anexe ataşate.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

92
Foaia de lucru nr. 5.1. – Punctarea controlului debitului (clienţi)
(vezi pct.control 1)

Exerciţiu încheiat la 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Număr cont: Clienţi 411 Sold
(se listează conturile analitice pe clienţi)

Alţii
TOTAL LISTA
Sold debitor conform balanţei de verificare la 31 decembrie 200___
Diferenţa

Explicaţii pentru diferenţa (dacă există):


-
-

Nota:
Acest formular se va întocmi pentru conturile 411, 413 şi 416
Pentru contul 411, se va anexa pentru verificare lista detaliată a facturilor individuale
neîncasate până la 31 decembrie 20__ pe fiecare debitor, cu o valoare mai mare de 10
milioane lei pentru restul, datele se vor înscrie la rândul „Alţii”, indicându-se numărul lor.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

93
Foaia de lucru nr. 5.1. – Punctarea controlului debitorilor clienţi facturi de întocmit
(vezi pct.control 1)

Exerciţiu încheiat la 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Număr cont: Clienţi – facturi de întocmit 418 Sold
(se listează conturile analitice)

Alţii
TOTAL LISTA
Sold debitor conform balanţei de verificare la 31 decembrie 20___
Diferenţa

Explicaţii pentru diferenţa (dacă există):


-
-
-

Nota:
Acest formular se va întocmi pentru contul 418, pe analitice cu valori mai mari de 10
milioane lei, restul se vor încadra la poziţia „Alţii”, specificând numărul lor.
Toate diferenţele vor trebuie verificate şi se vor da detalii despre fiecare în anexe ataşate.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

94
Foaia de lucru nr. 5.1. – Punctarea controlului debitorilor – Debitori diverşi
(vezi pct.control 1)

Exerciţiu încheiat la 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Număr cont: Debitori diverşi 461 Sold
(se listează conturile analitice)

Alţii
TOTAL LISTA
Sold debitor conform balanţei de verificare la 31 decembrie 20___
Diferenţa

Explicaţii pentru diferenţa (dacă există):


-
-
-

Nota:
Acest formular se va întocmi pentru contul 409, pe analitice cu valori mai mari de 10
milioane lei, restul se vor încadra la poziţia „Alţii”, specificând numărul lor.
Datorită varietăţii largi a activelor ce pot fi înregistrate în 409, se recomandă ataşarea
fişelor acestui cont.
Toate diferenţele vor trebuie verificate şi se vor da detalii despre fiecare în anexe ataşate.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

95
Foaia de lucru nr. 5.3. – Analiza analitică: Venituri din activitatea proprie

Exerciţiu încheiat la 31 Decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Venituri CONT ANALITIC (Grupa 7)
lunare #701 #702 #703 #704 #706 #707 #708 #722 #741 #754 #758
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL

Nota: Aceste venituri se vor detalia pe conturi analitice şi se referă la venituri după
redistribuire.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

96
Foaia de lucru centralizatoare numărul 6:
Formular de control furnizori, creditori, preliminari, alte cheltuieli de
exploatare

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Formularul de control al stocurilor se referă la următoarele conturi din balanţa de
verificare:

Furnizori:
401 – Furnizori
403 – Efecte de plătit
404 – Furnizori de imobilizări
408 – Furnizori – facturi nesosite
419 – Clienţi creditori

Obligaţii în legătură cu salariaţii şi alte instituţii


421 – Personal – remuneraţii datorate
423 – Personal – ajutoare materiale datorate
424 – Participarea personalului la profit
426 – Drepturi de personal neridicate
427 – Reţineri din remuneraţii datorate terţilor
4281 – Alte datorii în legătură cu personalul
431 – Asigurări sociale
437 – Ajutor de şomaj
4381 – Alte datorii sociale

Taxe şi subsidii de plătit


441 – Impozit mpe profit
4423 – TVA de plată
444 – Impozitul pe salarii
446 – Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
447 – Fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate
4481 – Alte datorii faţă de bugetul statului
4483 – Datorii faţă de stat

Creditori
462 – Creditori diverşi

Conturi tranzitorii pentru obligaţii


472 – Venituri înregistrate în avans
476 – Diferenţe de conversie – activ

Cheltuieli
Cheltuieli din CLASA 6 – Grupele 61, 62, 63, 64, 65, 6814, 691

Următoarele proceduri trebuiesc întocmite pentru întocmirea conturilor în concordanţă cu


Standardele Naţionale de Audit. Ele vor fi revizuite de către _________________ ca parte
a procesului de audit. Procedurile trebuiesc întocmite cu data de referinţă 31 decembrie
20__.

97
Cea mai bună practică contabilă este de a avea un cadru de control şi proceduri care să
asigure înregistrarea corectă în conturi.
Se va confirma existenţa acestor controale şi proceduri. În acelaşi timp dacă se fac alte
controale şi proceduri asupra acestor tranzacţii, vă rugăm să le descrieţi în formularul din
F.L. nr. 6.11
Anexele se vor completa în mii lei.

Contabilul şef (Directorul economic) este responsabil de completarea corectă şi semnarea


fiecărui formular. Fiecare procedură va trebui semnată de către angajatul însărcinat cu
completarea acesteia.

Pct. Semnătura
control Control Creditori Nume
funcţia
Furnizori
Totalul facturilor individuale de la furnizori neplătite până la sfârşitul exerciţiului
din evidenţa operativă a serviciilor va fi punctat cu soldul corespunzător din
1 balanţa de verificare.

În F.L. nr. 6.1. „Punctarea creditorilor comerciali” se vor da detalii referitoare la


totalul acestor evidenţe (anexându-se şi o copie a acestor liste) iar pentru
furnizorii privind mijloacele fixe şi imobilizări în curs şi se vor evidenţia separat
furnizorii interni şi externi (în valută). Totalurile vor trebui să corespundă cu
soldul respectiv din balanţa de verificare (vezi F.L. nr. 6.5) iar în caz contrar
diferenţele se vor explica.
2 Analiza pe vechimi a principalilor creditori existenţi în sold la 31.12.20__ se va
detalia în F.L. nr.5.5.
3 În F.L. nr.5.3 faceţi analiza exigibilităţii obligaţiilor existente în sold la 31
decembrie 20__ în funcţie de data la care trebuie onorate. Totalul va trebui
punctat cu soldul din balanţa de verificare.
Clienţi creditori
4 Se va explica natura şi modul de contabilizare a clienţilor creditori
5 Toate avansurile primite trebuie analizate, cu explicaţii privind motivele pentru
care o anumită sumă primită a fost inclusă în soldul avansurilor. Documentaţia
justificativă trebuie să fie disponibilă pentru auditare. Totalul listei trebuie
punctat cu balanţa de verificare.
Preliminări şi plăţi estimate
6 Toate datoriile şi valorile estimate ale bunurilor şi serviciilor intrate înainte de
sfârşitul anului, pentru care nu s-au primit încă facturi trebuie înregistrate pe
obligaţii.
În F.L. nr. 6.6 se va întocmi o analiză cu preliminările înregistrate pentru
obligaţiile de plată estimate.
Pentru ca să nu existe omisiuni în naceasră listă a obligaţiilor estimate. Ea va fi
revizuită de un responsabil însărcinat cu aceasta. Totalul acestei liste va trebui să
fie cel al soldului corespunzător din balanţa de verificare.
Creditori în valută
7 În F.L. nr. 6.2 „Creditori în valută” se va face analiza tuturor obligaţiilor în
valută.
8 Se va întocmi o analiză (componentă) a diferenţelor de conversie activ pe conturi
corespondente care se va puncta cu soldurile corespunzătoare, în conjuncţie cu
punctul 7. Analiza se va detalia în F.L. nr. 6.13.
Decontări cu bugetul statului şi cu salariaţii
9 Soldurile corespunzătoare incluse în balanţa de verificare sau transferate în
conturile de decontări în cadrul grupului, vor trebui punctate cu sumele plătite
autorităţilor ulterior închiderii exerciţiului financiar (lichidarea soldului).
Dovada achitării acestor obligaţii se va ţine la dispoziţie în vederea auditului.
Analiza se va prezenta în F.L. nr. 6.7.

98
10 În general o parte din salariile pe luna decembrie se plătesc în ianuarie; valoarea
acestor obligaţii către salariaţi trebuie cuprinsă în balanţa de verificare. Această
operaţiune trebuie verificată şi semnată de responsabilul desemnat. Analiza se va
prezenta în F.L. nr.6.10
11(a) Se va confirma faptul că s-au inclus în balanţa de verificare valoarea estimată a
obligaţiilor cuvenite pentru concediile de odihnă neefectuate şi alte drepturi
salariale la 31 decembrie 20__ (vezi F.L. nr.6.10)
11(b) Se vor include în balanţa de verificare valorile estimate ale primelor cuvenite
personalului din exerciţiul 20__, ce vor fi plătite în exerciţiul 20__ (vezi F.L.
nr.6.10.)
12 Se va întocmi o situaţie cu alţi creditori, neplătiţi până la sfârşitul exerciţiului
20__. Această listă trebuie punctată cu soldul contului din balanţa de verificare.
Creditori diverşi. Analiza se va prezenta în F.L. nr. 6.8.
13 Orice alte solduri creditoare din balanţa de verificare trebuie analizate şi
susţinute cu documente justificative verificate şi semnate de responsabilul
desemnat.
Venituri înregistrate în avans
14 toate veniturile înregistrate în avans, vor fi analizate cu explicaţii privitoare la
motivele pentru care suma a fost inclusă în venituri înregistrate în avans.
documentaţia justificativă trebuie să fie disponibile.
Totalul analizei trebuie punctat cu balanţa de verificare. Vezi F.L. nr.6.9
Cheltuieli
15 Toate cheltuielie (excluzând amortizările, cheltuielile materiale, cheltuielile
financiare şi cele excepţionale) vor trebui analizate pe o bază lunară conform cu
F.L. nr. 6.4.
Dacă într-un cont de cheltuieli există o mişcare mai mare cu 10 % decât în luna
precedentă aceasta trebuie explicată în scris şi susţinută cu acte doveditoare în
vederea auditului
16 Se vor confirma în scris cu creditorii la sfârşitul anului soldurile obligaţiilor.
Confirmările se vor păstra în vederea auditului.
Jurnale
17 Pentru a asigura completarea corectă, integrală şi numai cu date autorizate a
balanţei de verificare, toate jurnalele întocmite pe parcursul anului financiar vor
trebui să fie autorizate în scris.

Certific că am verificat această listă de control şi că a fost corect întocmită.

Nume __________________

Semnătura ________________

Funcţia: Contabil şef (Director economic)

Data ____________________________

Revăzut:

99
Foaia de lucru nr. 6.1.: Punctarea creditorilor comerciali )vezi pct.control 1)
Se va întocmi pentru fiecare cont de obligaţii în parte inclusiv în lei şi în valută.

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Număr cont: 401 – Furnizori
Totalul listei facturilor de la furnizori neplătite până la 31.12.20__
Sold conform balanţei de verificare
Diferenţa

Explicaţii privind diferenţa


-
-
-
-

- mii lei -
Număr cont: 404 – Furnizori de imobilizări
Totalul listei facturilor de la furnizori neplătite până la 31.12.20__
Sold conform balanţei de verificare
Diferenţa

Explicaţii privind diferenţa


-
-
-
-

Nota: se anexează lista tuturor facturilor neachitate la 31.12.20__

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

100
Foaia de lucru nr. 6.2.: Creditori în valută (vezi pct. control 7)

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Ref.factură Valoarea Soldul la data Soldul la cursul de Venituri din Cheltuieli din
(sau totalul în valută tranzacţiei (**) schimb la sfâţrşitul diferenţe de diferenţe de
listei) (*) anului (***) curs curs

TOTAL

Nota:
*) Se pot întocmi liste centralizatoare pe furnizori.
**) Soldul total (în valută) la data tranzacţiei trebuie să coincidă cu cel
corespunzător din balanţa de verificare.
***) Diferenţele dintre soldurile la data tranzacţiei şi cel de la sfârşitul anului se vor
clasifica în venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs, după caz.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

101
Foaia de lucru nr. 6.3.: Analiza exigibilităţii obligaţiilor (vezi pct. control 17)

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Contul Sold total obligaţii la Din care exigibil în Din care exigibil după
31.12.20__ exerciţiul 20__ exerciţiul 20__

TOTAL
DATORII

Nota: Se includ toate conturile de obligaţii, sintetice de gr.I şi II conform balanţei de


verificare din clasa a 4-a, stabilite la 31.12.200__

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

102
Foaia de lucru nr. 6.4.: Analiza lunară a altor cheltuieli de exploatare pe anul 20__

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Cheltuieli lunare Cont # Cont # Cont # Cont # Cont # Total cheltuieli
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL (punctat cu
balanţa de verificare)
Pondere în total cheltuieli
%

Nota: Această anexă se va întocmi pentru conturile #611, #612, #613, #614, #621, #622,
#623, #624, #625, #626, #628, #635, #641, #645, #654, #658, pe conturi sintetice
de gradul II, după caz, şi se termină cu un total faţă de care se face raportarea în %.

Explicaţiile pentru variaţii mai mari de 10 % de la o lună la alta sunt:

Cont Luna Explicaţia

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

103
Foaia de lucru nr. 6.5.: Analiza furnizorilor neachitaţi (vezi pct. control 1)

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Furnizori Sold la Din care pe vechimi: Data
31.12.20_ < 30 zile 30-90 >90 zile Prescrişi achitării
zile în 20__
Furnizori pt producţie (cont 401)

Alţii:
Total furnizori producţie
Furnizori pt imobilizări (cont 404)

Alţii
Total furnizori imobilizări

Nota: Se vor enumera doar furnizorii mai mari de cinci milioane lei iar cei mai mici de
acest prag se vor totaliza la poziţia „alţii”, indicându-se numărul lor. Scadenţa
începe la data contractului sau după 30 zile de la data facturii.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

104
Foaia de lucru nr. 6.6.: Analiza furnizori facturi nesosite (preliminări de cheltuieli)
(vezi pct. control 1)

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Furnizori Sold la Din care: Data plăţii
31.12.20_ Pentru stocuri Pentru prestări în 20__
servicii
Furnizori pentru exploatare

Alţii:
Total exploatare
Furnizori mobilizări

Alţii
Total imobilizări
Total general

Nota: Se vor enumera doar furnizorii mai mari de cinci milioane lei iar cei mai mici de
acest prag se vor totaliza la poziţia „alţii”, indicându-se numărul.
În situaţia în care nu s-au preliminat şi facturile pentru utilităţi şi transport
aferente lunii decembrie 20__ dar primite în ianuarie – martie 2001 se va ataşa o
listă separată evidenţiind totalitatea acestor facturi (energie electrică, gaze,
telefon, servicii transport, audit financiar etc.)

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

105
Foaia de lucru nr. 6.7.: Analiza obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor
sociale şi alte fonduri (vezi pct. control 8)

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Din care: Data Luna
Natura obligaţiei Cont Sold la Aferent lunii Restant lichidării ultimului
31.12.20__ decembrie în 20__ control
fiscal
Impozite pe profit 441
TVA 442
Impozit pe salarii 444
Alte impozite şi taxe 446
Fonduri speciale 447
Alte obligaţii 438
Asigurări sociale 431
Ajutor de şomaj 437
Total

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

106
Foaia de lucru nr. 6.8.: Analiza contului 462 Alţi creditori (vezi pct. control 12)

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Natura obligaţiei Sold la Vechime: Data
31.12.20_ < 30 zile 30-90 >90 zile Prescrişi achitării
zile în 20__

Alţii
Total cont 462

Nota: Creditorii cu valoare mai mică de 5 milioane lei din total se vor înscrie pe rândul
„Alţii” indicându-se numărul lor.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

107
Foaia de lucru centralizatoare numărul 7:
Lista de control a conturilor intra-grup şi a capitalurilor proprii

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Formularul de control al stocurilor se referă la următoarele conturi din balanţa de
verificare:

Conturi de capital
101 – Capital social

Conturi de rezerve
1061 –Rezerve legale
1068 – Alte rezerve

Fonduri de rezervă şi provizioane


118 – Alte fonduri
131 –Subvenţii pentru investiţii
1511 – Provizioane pentru litigii
1514 – Provizioane pentru pierderi din schimb valutar

Regularizări referitoare la încasări, plăţi şi tranzacţii


481 – Decontări între unităţi şi subunităţi
482 – Decontări între subunităţi

Decontări din operaţii în curs de clarificare (473)

Următoarele proceduri trebuiesc întocmite pentru întocmirea conturilor puse în


concordanţă cu Standardele Naţionale de Audit. Ele vor fi revizuite de către
_________________ ca parte a procesului de audit. Procedurile trebuiesc întocmite cu data
de referinţă 31 decembrie 20__.

Contabilul şef (Directorul economic) este responsabil de completarea corectă şi semnarea


fiecărui formular. Fiecare procedură va trebui semnată de către angajatul însărcinat cu
completarea acesteia.

108
Pct. Semnătura
control Controlul conturilor de patrimoniu şi intra-grup Nume
funcţia
Intra-grup
Confirmaţi că tranzacţiile între diferite unităţi s-au înregistrat prin conturi
1 corecte aşa cum sunt ele arătate mai sus.
2 Se va întocmi o listă cu sumele datorate către/de către alte unităţi, totalul acestei
liste trebuind să corespundă cu cel din Balanţa de verificare al transferurilor
interne din cadrul companiei.
Confirmaţi faptul că la sfârşitul perioadei aceste solduri au fost confirmate
reciproc în scris între unităţi. Soldurile care prezintă diferenţe trebuie cercetate
şi verificate. În vederea auditului se vor ţine la dispoziţie confirmările scrise ale
punctării soldurilor între unităţi.
3 Se vor defalca soldurile acestor conturi pe tipuri, respectiv exploatare, finanţare,
imobilizări, cheltuieli de capital etc. Şi pe relaţii între direcţiile regionale
conform F.L. nr. 7.2. şi 7.3.
4 Totalurile analizelor din F.L. nr. 7.2. şi 7.3. se vor puncta cu balanţa de verificare
la 31 decembrie 20__
Conturi de capital propriu
5 Toate mişcările din cadrul conturilor de capital propriu, de rezerva şi alte altor
fonduri trebuiesc analizate de la începutul exerciţiului, detalii dându-se în foi de
lucru de ti 7.1 pentru fiecare cont în parte. Natura mişcărilor va trebui analizată
în cadrul fiecărei anexe.
Provizioane
6 În F.L. nr. 7.8 se va detalia componenta soldul conturilor de provizioane pe
articole pentru care s-au constituit acestea sau se vor analiza mişcările în F.L. nr.
7.9.

Certific că am verificat această listă de control şi că a fost corect întocmită.

Nume __________________

Semnătura ________________

Funcţia: Contabil şef (Director economic)

Data ____________________________

Revăzut:

109
Foaia de lucru nr. 7.1.: Mişcări în conturile de capitaluri proprii (vezi pct. control 5)

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

Nr. cont:
- mii lei -
Soldul lunii Mişcări lunare Sold
Luna precedente Debitoare Explicaţie Creditoare Explicaţie final
mişcare mişcare
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Nota:
O anexă separată se va întocmi pentru fiecare din următoarele conturi dacă acestea sunt
relevante pentru unitatea dvs:
Patrimoniul Societatei, alte rezerve, subvenţii pentru investiţii.
Pentru mişcările debitoare şi creditoare se vor menţiona sursele de constituire şi de
utilizare pe o notă anexă separată, indicându-se formula contabilă.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

110
Foaia de lucru nr. 7.2. Structura creanţelor din conturile intragrup (481)
(vezi pct. control 3 şi 4)

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Structura Valoare

Alte operaţii de decontare


TOTAL

Nota: Se vor înscrie valorile mai mari de 10 % din totalul rulajelor D/C, celelalte se vor
înregistra la „Alte operaţii de decontare”.
În mod similar se va întocmi o foaie de lucru pentru contul 4581,în situaţia în care
există asocieri în participaţie.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

111
Foaia de lucru nr. 7.3. Structura decontărilor între subunităţi (482)
(vezi pct. control 3 şi 4)

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

Structura Valoare – mii lei -

Alte operaţii de decontare


TOTAL

Nota: Se vor înscrie valorile mai mari de 10 % din totalul rulajelor D/C, celelalte se vor
înregistra la „Alte operaţiuni de decontare”.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

112
Foaia de lucru nr. 7.7.: Analiza lunară a veniturilor şi cheltuielilor excepţionale pe
anul 2000

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

Venituri şi Venituri excepţionale Cheltuieli excepţionkale


cheltuieli # 771 #772 #781 #671 #672 #687
excepţionale din op.de din op.de din din op.de din op.de privind
lunare gestiune capital provizioane gestiune capital amortizările
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

113
Foaia de lucru nr. 7.8.: Contul de profit şi pierdere la ……

Nr. INDICATORUL Cont Realizări în anul:


crt. 1998 % 1999 % 2000 %
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Venituri din vânzarea mărfurilor 707
Cod 20 / rd.1
Venituri din vânzarea produselor finite 701
Venituri din vânzarea semifabricatelor 702
Venituri din vânzarea produselor 703
.reziduale
Venituri din lucrări executate şi servicii 704
2 prestate
Venituri din studii şi cercetări 705
Venituri din redevenţe, locaţii de 706
gestiune şi chirii
Venituri din activităţi diverse 708
Producţia vândută (rd.2 la 8)
Cod 20 / rd.2
3 Cifra de afaceri (rd.1+9)
Cod 20 / rd.3
4 Venituri din producţia stocată (+sold 711
creditor – sold debitor)
Cod 20 / rd.4 sau 5
5 Solduri debitoare
Venituri din producţia de imobilizări 721
necorporale
Venituri din producţia de imobilizări 722
6 corporale
Venituri din producţia de imobilizări 72
(rd.12 + 13)
Cod 20 / rd. 6
7 Producţia exerciţiului rd.9 ± 11+14
Cod 20 / rd. 7
8 Venituri din subvenţii de exploatare 741
Cod 20 / rd. 8
Venituri din creanţe reactivate 754
9 Alte venituri din exploatare 758
Alte venituri din exploatare (rd.17+18) 75
Cod 20 / rd.9
Venituri din provizioane privind
activitatea de exploatare Cod 20/rd.10 781
10 Din care: 7812
7813
7814
11 VENITURI DIN EXPLOATARE - 100 100 100
TOTAL (rd.11± 11+14+16+19+20)
Cod 20 / rd.11
12 Cheltuieli privind mărfurile
Cod 20 / rd.12 607
13 Cheltuieli cu materiile prime 600
Cod 20 / rd.13

114
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Cheltuieli cu materiale consumabile
Cod 20 / rd.14 601
Din care: 6011
6012
6013
14 6014
6015
6016
6018
15 Cheltuieli cu energia şi apa
Cod 20 / rd.15 605
Cheltuieli privind obiectele de inventar 602
Cheltuieli privind baracamentele şi 603
amenajările provizorii
16 Cheltuieli privind materialele nestocate 604
Cheltuieli cu animalele şi păsările 606
Cheltuieli privind ambalajele 608
Alte cheltuieli materiale (rd.26 la 30) -
Cod 20 / rd.16
17 Total cheltuieli materiale (rd.23 la 25 + -
31) Cod 20/rd.17
Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii 611
Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de 612
gestiune şi chiriile
Cheltuieli cu primele de asigurare 613
Cheltuieli cu studiile şi cercetările 614
Cheltuieli cu colaboratorii 621
Cheltuieli cu comisioanele şi onorariile 622
Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 623
Cheltuieli cu transportul de bunuri şi 624
personal
Cheltuieli cu deplasări, detaşări. transferări 625
18 Cheltuieli poştale şi taxe de 626
telecomunicaţii
Cheltuieli cu serviciile bancare şi 627
asimilate
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 628
Cheltuieli cu lucrările şi serviciile -
executate de terţi (rd. 33 la 44)
Cod 20 / rd.18
19 Cheltuieli cu impozitele, taxele şi 63
vărsămintele asimilate
Cod 20 / rd.19
20 Cheltuieli cu remuneraţii personal 641
Cod 20 / rd.20
21 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială Cod 20 / rd.21 645
Din care: 6451
6452
6458
22 Total cheltuieli cu personalul (rd.47+48)
Cod 20 / rd. 22 64
Pierderi din creanţe 654
23 Alte cheltuieli de exploatare 658
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 50 + 51) 65
Cod 20 / rd.23

115
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Cheltuieli cu amortizările şi
provizioanele Cod 20 / rd.24 681
24 Din care: 6811
6812
6813
6814
25. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - 100 100 100
Total (rd. 22 +32 +45 +46 +49 +52 +53)
Cod 20 / rd.25
26 REZULTATUL DIN EXPLOATARE
(rd.21-54)
(+) Profit (+) Pierdere
Cod 20 / rd.26 sau 27
Venituri din participaţii 761
Venituri din alte imobilizări financiare 762
28 Venituri din creanţe imobilizate 763
Venituri din participaţii, alte imobilizări -
financiare şi creanţe imobilizate (rd. 58
la 60) Cod 20 / rd. 28
29 Venituri din titluri de plasament 764
Cod 20 / rd.29
30 Venituri din diferenţe de curs valutar 765
Cod 20 / rd.30
31 Venituri din dobânzi 766
Cod 20 / rd.31
Venituri din sconturi obţinute 767
32 Alte venituri financiare 768
Alte venituri financiare (rd. 63+64) -
Cod 20 / rd. 32
Venituri din provizioane financiare
33 Cod 20 / rd.33 786
Din care: 7862
7863
34 VENITURI FINANCIARE
Total (rd. 59 la 62 + 65 + 66) - 100 100 100
Cod 20 / rd. 34
35 Pierderi din creanţe legate de participaţii 663
Cod 20 / rd.35
36 Cheltuieli privind titlurile de plasament 664
cedate Cod 20 / rd.36
37 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665
Cod 20 / rd. 37
38 Cheltuieli privind dobânzile 666
Cod 20 / rd. 38
39 Cheltuieli privind sconturile acordate 667
Alte cheltuieli financiare 668
Alte cheltuieli fiannciare (rd. 72+73) -
Cod 20 / rd.39
40 Cheltuieli cu amortizările şi provizioanele
financiare Cod 20 / rd.40 686
Din care: 6862
6863
6868
41 CHELTUIELI FINANCIARE - Total -
(rd.71 + 74 + 75) 100 100 100
Cod 20 / rd. 41

116
0 1 2 3 4 5 6 7 8
42 REZULTATUL FINANCIAR -
(rd.67 – 76) (-) Pierdere (+) Profit
Cod 20 / rd.42 sau 43
44 REZULTATUL CURENT AL -
EXERCIŢIULUI (rd. 55 + 57)
Cod 20 / rd.44 sau 45
Venituri excepţionale din operaţiuni de
gestiune 771
Din care: 7711
7718
Venituri excepţionale din operaţiuni de
capital 772
Din care: 7721
7727
7728
Venituri excepţionale din provizioane 787
Din care. 7872
7873
7874
46 VENITURI EXCEPŢIONALE - 100 100 100
(rd. 79 la 81) Cod 20 / rd.46
Cheltuieli excepţionale privind
operaţiuni de gest 671
Din care: 6711
6712
6714
6718
Cheltuieli excepţionale privind
operaţiuni de capital 672
Din care: 6721
6728
Cheltuieli excepţionale cu amortizările şi
provizioanele 687
Din care: 6871
6872
6873
6874
47 CHELTUIELI EXCEPŢIONALE - 100 100 100
(rd. 83 la 85) Cod 20 / rd.47
48 REZULTAT EXCEPŢIONAL -
(rd. 82-86) (+) Profit (-) Pierdere
Cod 20 / rd. 48 sau 49
50 TOTAL VENITURI (rd. 21+67+82) -
Cod 20 / rd. 50
51 TOTAL CHELTUIELI (rd.54+76+86)
Cod 20 / rd.51
52 REZULTATUL BRUT AL
EXERCIŢIULUI (rd. 88 – 89) - 100 100 100
(+) Profit (-) Pierdere
Cod 20 / rd. 52 sau 53
54 Impozitul pe profit Cod 20 / rd. 54 691
55 REZULTATUL NET AL -
EXERCIŢIULUI

117
0 1 2 3 4 5 6 7 8
PROFIT NET (rd. 90-91) -
Cod 20 / rd.55
56 PIERDERE NETĂ (rd. 90+91)
Cod 20 / rd.56

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

118
Foaia de lucru nr. 7.9.: Subvenţii pentru investiţii

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

Nr. cont:
- mii lei -
Soldul lunii Mişcări lunare Sold
Luna precedente Debitoare Explicaţie Creditoare Explicaţie final
mişcare mişcare
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Nota:
O anexă separată se va întocmi pentru contul 131.

Pentru mişcările debitoare şi creditoare se vor menţiona sursele de constituire şi de


utilizare pe o notă anexă separată, indicându-se formula contabilă.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

119
Foaia de lucru nr. 7.10.: Componenţa conturilor de provizioane – vezi pct.control 6

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

Contul:
mii lei
Obligaţiile pentru care s-au constituit provizioane Valoare

TOTAL conform balanţei de verificare

Nota:
În situaţia în care această analiză nu este posibilă se vor detalia mişcările conform F.L. nr.
7.9. Aceasta foaie de lucru se completează pentru conturile din grupa 15.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

120
Foaia de lucru nr. 7.11.: Analiza mişcărilor în conturile de provizioane
– vezi pct.control 6

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

Contul:
mii lei
Articole pentru care s-au constituit Mişcări debitoare (treceri pe Mişcîri creditoare
şi diminuat provizioane venituri)

Sold la 01.01.20__

Sold la 31.12.20__ conform balanţei de verificare

Nota:
Aceasta foaie de lucru se completează separat pentru fiecare din conturile grupei 15.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

121
Foaia de lucru centralizatoare numărul 8:
Lista de control a disponibilităţilor la bănci şi a împrumuturilor
bancare

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:

Formularul de control al disponibilităţilor la bănci şi al creditelor se referă la următoarele


conturi din balanţa de verificare:

Numerar
5311 – Casa în lei
5314 – Casa în devize

Conturi bancare
511 – Valori de încasat
5121 – Conturi curente la bănci în lei
5124 – Conturi curente la bănci în devize
5125 – Sume în curs de decontare
5112 – Cecuri de încasat
518 – Dobânzi
5186 – Dobânzi de plătit
5187 – Dobânzi de încasat

Împrumuturi pe termen scurt


519 – Credite bancare pe termen scurt
5191 – Credite bancare pe termen scurt
5196 – Credite de la trezoreria statului
5198 – Dobânzi credite

Acreditive
541 – Acreditive
5411 – Acreditive în lei
5412 – Acreditive în devize
542 – Avansuri de trezorerie
581 – Viramente interne

Titluri de valoare pe termen scurt


532 – Alte valori (timbre fiscale şi poştale, bilete de tratament)
(5321, 5322, 5323, 5328)

Împrumuturi bancare
162 – Credite bancare pe termen lung şi mediu (în lei şi devize)
1624 – Credite externe garantate de stat
1625 – Credite externe garantate de bănci
1621 – Credite bancare pe termen lung şi mediu nerambursate la scadenţă (în
lei şi devize)
167 – Alta împrumuturi şi datorii asimilate
168 – dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate

122
Cheltuieli financiare
627 – Cheltuieli cu serviciile bancare
665 – Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
666 – Cheltuieli privind dobânzile
668 – Alte cheltuieli financiare
667 – Cheltuieli privind sconturile

Venituri financiare
765 – Venituri din diferenţe de curs valutar
766 – Venituri din dobânzi
767 – Venituri din sconturi
768 – Alte venituri financiare
7863 – Venituri financiare din provizioane

Următoarele proceduri trebuiesc întocmite pentru întocmirea conturilor puse în


concordanţă cu Standardele Naţionale de Audit. Ele vor fi revizuite de către
_________________ ca parte a procesului de audit. Procedurile trebuiesc întocmite cu data
de referinţă 31 decembrie 20__.

Toate anexele se vor completa în mii lei.

Contabilul şef (Directorul economic) este responsabil de completarea corectă şi semnarea


fiecărui formular. Fiecare procedură va trebui semnată de către angajatul însărcinat cu
completarea acesteia.

Pct. Semnătura
control Control: Disponibilităţi bancare şi credite Nume
funcţia
Disponibilităţi în bancă şi credite
1 În F.L.nr. 8.2. „Lista soldurilor bancare şi împrumuturilor” se va întocmi o listă a
tuturor soldurilor bancare şi împrumuturilor.
Soldurile bancare nu trebuie să fie compensate între ele (conturile bancare de
descoperit de cont – overdraft – trebuie reclasificate în împrumuturi pe termen
scurt).
Se vor anexa copii după extrasele de cont pentru fiecare cont bancar la 31
decembrie 20__ ca şi primele extrase din ianuarie 20__.
2 Dacă au fost constituite garanţii pentru împrumuturi, acestea vor trebui de
asemenea prezentate în F.L. nr. 8.2.
3 În F.L. nr. 8.5. listaţi totalul împrumuturilor unităţii (utilizate sau nu până la
sfârşitul exerciţiului financiar-contabil). Se vor furniza detalii asupra termenelor
şi condiţiilor fiecărui împrumut (rata dobânzii, termene de rambursare).
4 În F.L. nr. 8.4. „Lista ordinelor de plată” se vor lista toate ordinele de plată
înainte către bancă înainte de sfârşitul exerciţiului financiar-contabil, care nu au
fost operate încă de bancă la acea dată. Aceeaşi foaie de lucru se va completa şi
pentru cecuri.
5 Toate soldurile bancare în valută trebuie transformate în lei la rata de schimb de
la sfârşitul exerciţiului financiar-contabil şi înscrise în formularul din F.L. nr.
8.3. „Solduri bancare, credite în valută”
6 Confirmaţi că nici unul din conturile bancare, numerar sau împrumuturi, incluse
în balanţa de verificare nu aparţin unei terţe părţi.

123
7 Copii ale tuturor contractelor de împrumut vor trebui puse la dispoziţia
auditorilor, anexate acestui formular, inclusiv contractele de ipotecare sau gajare
constituite ca garanţie pentru credite.
8 Detaliaţi componenţa soldului conturilor 541, 5411, 5412, 542 la sfârşitul
exerciţiului conform F.L. nr. 8.7.
Lichidităţi în tranzit
9 Se va întocmi o situaţie a lichidităţilor în tranzit. Totalul lichdiităţilor în tranzit
va trebui să concorde cu contul 5125 „Sume în curs de decontare” şi al contului
5112 „Cecuri de încasat”. Documentaţia justificativă despre natura şi valoarea
articolelor din această situaţie va fi ţinută la dispoziţia auditorilor.
Venituri şi Cheltuieli financiare
10 Toate dobânzile plătite, precum şi alte cheltuieli financiare precum şi veniturile
financiare din dobânzi şi diferenţe de curs valutar vor fi sintetizate în F.L. nr. 8.6.
şi 8.8, analizându-se separat şi cheltuielile financiare capitalizate pentru
împrumuturi ca şi veniturile „capitalizate” din dobânzi – vezi foile de lucru
respective.

Certific că am verificat această listă de control şi că a fost corect întocmită.

Nume __________________

Semnătura ________________

Funcţia: Contabil şef (Director economic)

Data ____________________________

Revăzut:

124
Foaia de lucru nr. 8.1. : Note la F.L. nr. 8.2.: Solduri şi împrumuturi bancare

1. F.L. nr. 8.2. trebuie întocmită separat pentru fiecare din următoarele conturi din
balanţa de verificare (dar numai dacă aceste conturi sunt relevante pentru unitatea
dvs.)
5121 – Conturi curente la bănci în lei
5124 – Conturi curente la bănci în devize
5191 – Credite bancare pe termen scurt
162 - Credite bancare pe termen lung şi mediu
1621 – Credite bancare pe termen lung şi mediu

2. Soldul din balanţa de verificare (coloana I din F.L. nr. 8.2.) trebuie să fie egal cu
soldul din extrasul de cont (coloana II din F.L. nr. 8.2.), în caz de neegalitate,
diferenţa trebuie analizată, explicată şi, unde este necesar, făcute corecturile
necesare.

3. Totalul soldurilor conturilor de mai sus trebuie să concorde cu cele corespunzătoare


din Balanţa de verificare la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar-contabil.

4. Pentru toate împrumuturile unde au fost constituite garanţii, se vor da detalii după
cum urmează.

Valoarea împrumutului:

Tipul garanţiei:

Valoarea garanţiei:

Constituirea legală a garanţiei (înregistrare la notariatul local, primărie, asigurări


etc.)

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

125
Foaia de lucru nr. 8.2.: Situaţia soldurilor şi împrumuturilor bancare
(vezi pct.control 1)

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

Numărul de cont din balanţa de verificare:


mii lei
Numele şi adresa băncii Număr cont cf. Sold cf. balanţei Sold conform Rata
sau a altei instituţii simbolizării de verificare extrasului de cont dobânzii
financiare băncii I II

Sold conform balanţa


de verificare
Cont: ...........................

Nota:
Se va întocmi separat pentru disponibilităţi la bănci şi separat pentru împrumuturi de la
bănci, pe fiecare cont sintetic de gradul II.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

126
Foaia de lucru nr. 8.3.: Disponibilităţi şi împrumuturi bancare în valută
(vezi pct.control 5)

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

Exemplu de informaţii necesare pentru soldurile în valută


mii lei
Detalii sold Sold în Sold (în lei) Sold (în lei) la Diferenţa de Diferenţa de curs
valută al ultimei cursul de schimb curs favorabilă nefavorabilă
tranzacţii de la sfârşitul (în lei) (în lei)
anului

Total
Total diferenţe de curs favorabile şi nefavorabile

Nota:
Se va întocmi separat pentru împrumuturi şi separat pentru disponibilităţi, pe fiecare
cont sintetic de gradul II.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

127
Foaia de lucru nr. 8.4.1.: Lista ordinelor de plată (vezi pct.control 4)

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

Toate ordinele de plată emise înainte de 31 decembrie 20__, cu scadenţa în an (care au fost
înregistrate în contabilitate), dar care nu au fost procesate de bancă până la finele anului
sunt listate mai jos:

Data emiterii ordinului de VALOAREA Data înregistrării


Nr. ordin de plată plată de către unitate - mi lei - ordinului de plată în
extrasul de cont bancar

Total

Nota:
Se completează numai dacă există cazuri.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

128
Foaia de lucru nr. 8.4.2.: Lista cecurilor (vezi pct.control 4)

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__

Denumirea unităţii:

Întocmit de:

Toate ordinele de plată emise înainte de 31 decembrie 20__, cu scadenţa în 20__ (CLV –
cont 5126 – care au fost înregistrate în contabilitate), dar care nu au fost procesate de bancă
până la 31 decembrie 20__ sunt listate mai jos:

Data emiterii cecului de VALOAREA Data înregistrării


Nr. cecuri către unitate - mi lei - cecului în extrasul de
cont bancar

Total

Nota:
Se completează numai dacă există cazuri.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

129
Foaia de lucru nr. 8.5.: Totalul facilităţilor de credit în valută la 31 decembrie 20__
(vezi pct.control 3)

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__

Denumirea unităţii:

Întocmit de:

Numele instituţiei Valoare (valută) Termene şi condiţii de rambursare


financiare în sold

Total:

Nota:
Această foaie de lucru se referă la ansamblul facilităţilor de credit atât utilizate cât şi neutilizate,
angajate până la 31 decembrie 20__. Se va specifica valoarea creditului, durata, termene de
rambursare, rata dobânzii, comisioane şi speze bancare, penalizări, garanţii angajate, scopul
creditului.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

130
Foaia de lucru nr. 8.6.: Situaţia dobânzilor plătite şi a altor cheltuieli financiare (vezi
pct.control 10)

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli cu Cheltuieli Alte Alte cheltuieli
financiare cu dobânzi dobânzi bancare financiare din cheltuieli financiare
bancare capitalizate în diferenţe de financiare #627
#666 #231 curs #665 #668
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total conform
balanţa de
verificare

Note la F.L. nr. 8.6.:

1. Dobânzile total plătite, mai puţin cele capitalizate (dacă este cazul), analizate mai
sus, trebuie să fie în concordanţă cu conturile respective din balanţa de verificare.

2. Natura altor cheltuieli financiare şi metodele de contabilizare în consecinţă trebuie


explicate printr-o notă scurtă scrisă şi semnată.

3. Pentru investiţiile în curs de execuţie se vor da detalii asupra capitalizării costurilor


împrumuturilor (dacă este cazul)

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

131
Foaia de lucru nr. 8.7.: Componenţa soldului conturilor de acreditive

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

Contul Descriere Sold la 31 decembrie 2000


analitic Mii lei Tip valută Suma în valută

Total
cont 541x

Nota:
- se vor întocmi separat pentru fiecare din conturile 5411 şi 5412;
- pentru conturile în valută se va specifica şi valoarea acestora în devize;
- totalul acestor liste va fi punctat cu balanţa de verificare pentru fiecare cont în
parte;
- o analiză de acelaşi tip se va face şi pentru contul 542 Avansuri de trezorerie

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

132
Foaia de lucru nr. 8.8.: Situaţia dobânzilor primite şi a altor venituri financiare (vezi
pct.control 10)

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

- mii lei -
Venituri Venituri din Alte venituri Alte venituri Venituri Venituri
financiare dobânzi financiare financiare financiare din capitalizate ale
bancare #768 #76.. diferenţe de curs împrumuturilor
#766 #765
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total conform
balanţa de
verificare

Nota:

1. Dobânzile total primite, analizate mai sus, trebuie să fie în concordanţă cu conturile
respective din balanţa de verificare.

2. Natura altor venituri financiare şi metodele de contabilizare în consecinţă trebuie


explicate printr-o notă scurtă scrisă şi semnată.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

133
Foaia de lucru centralizatoare numărul 9 : Lista de control a balanţei generale

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__

Denumirea unităţii:

Următoarele proceduri trebuiesc întocmite pentru întocmirea conturilor în concordanţă cu


Standardele Naţionale de Audit. Ele vor fi revizuite de către _________________ ca parte
a procesului de audit. Procedurile trebuiesc întocmite cu data de referinţă 31 decembrie
20__.

Cea mai bună practică contabilă este de a avea un cadru pentru control şi proceduri care să
asigure înregistrarea corectă a tranzacţiilor contabile.

Se va confirma existenţa acestor controale şi proceduri. În acelaşi timp dacă se fac alte
controale şi proceduri asupra acestor tranzacţii, vă rugăm să le descrieţi în lista din F.L. nr.
9.2.

Contabilul şef (Directorul economic) este responsabil de completarea corectă şi semnarea


fiecărui formular. Fiecare procedură va trebui semnată de către angajatul însărcinat cu
completarea acesteia.

134
Pct. Semnătura
control Control balanţa de verificare Nume
funcţia
1 Toate soldurile din Contul de rezultate şi din bilanţ înaintate conducerii pentru
centralizare, trebuie să concorde cu balanţa de verificare. Acesta va fi verificată
şi punctată.
2 Balanţa de verificare, va fi totalizată şi echilibrată. Se vor opera corecţiile
necesare şi se va ţine evidenţa autorizării fiecărei modificări. Conturile analitice
trebuie corect totalizate.
3 Pentru a se asigure completarea integrală a datelor în balanţa de verificare,
departamentele se vor puncta cu o listă standard în care au fost incluse toate
unităţile subordonate.
4 Contabilul şef (Directorul Economic) trebuie să analizeze şi să discute cu oficiul
juridic următoarele: (detalii se vor da în anexele corespunzătoare):
(a) orice angajamente luate de către unitate;
(b) orice eventualităţi care pot da naştere la pierderi;
(c) orice garanţii date de către unitate;
(d) dacă au apărut evenimente ulterioare încheierii bilanţului, şi impactul
financiar al acestora
acestea se vor înainta auditorilor într-o notă explicativă asupra celor menţionate
la punctele (a) – (d) de mai sus.

5 Politica şi procedurile contabile au fost constant aplicate pe parcursul perioadei,


în acord cu deciziile şi instrucţiunile emise de conducere.
7 În F.L. nr. 9.3. se va prezenta o situaţie privind cheltuielile de capital (cheltuieli Î
de investiţii) contractate până la data bilanţului dar nederulate încă (şi deci
neînregistrate în situaţiile financiare) şi cheltuieli de capital autorizate de
conducere dar încă necontractate la data bilanţului conform planului de investiţii
pe exerciţiul 20__.

8 În F.L. nr. 9.4. se vor detalia operaţiunile de leasing existente la data bilanţului.

Certific că am verificat această listă de control şi că a fost corect întocmită.

Nume __________________

Semnătura ________________

Funcţia: Contabil şef (Director economic)

Data ____________________________

Revăzut:

135
Foaia de lucru nr. 9.3.: Angajamente referitoare la cheltuieli de capital

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__

Denumirea unităţii:

Întocmit de:

Proiectul de invesitţie Cheltuieli contractate Cheltuieli necontractate


(se vor lista toate proiectele care au cheltuieli şi nederulate la dar aprobate până la
contractate şi/sau autorizate dar încă nedeterminate 31.12.20__ 31.12.20__
din planul mde investiţii – vezi pct.control 7) - mii lei - - mii lei -

Total

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

136
Foaia de lucru nr. 9.4.: Angajamente referitoare la operaţiuni leasing

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

Detaliat principalele date ale operaţiunilor de leasing existente (în derulare) la 31.12.20__:
- nr. şi data contractului;
- lesor cealaltă parte contractantă);
- tip de leasing: financiar/operaţional etc.
- Valoare contract;
- Obiectul contractului;
- Durata contractului;
- Montaj financiar;
{ avans;
{ rata de plată ; periodicitatea acesteia;
{ rata dobânzii (cheltuieli financiare);
{ aspecte financiare;
- Mijloace fixe achiziţionate (detaliaţi într-un tabel de tipul următor):

Nr. Denumire Grupa Cod Data Valoare Amortiz. Amortiz. Amortizare


inv. (1 la 8) clasifi- punerii inventar lunară în cumulată cumnulată
care în la exerciţiul la la
funcţiune 31.12.20_ 20__ 31.12.20_ 31.12.20__
_ _

Total

Nota:
Deşi este probabil că, în conformitate cu legislaţia românească, aceste mijloace fixe să fie
înregistrate extrabilanţier în conturile IAS ele trebuie reclasificate în bilanţ. Prin urmare este
util ca să se prezinte date similare cu cele necesare pentru un registru de mijloace fixe (cel puţin
Nr.inventar, Denumire, Grupa, Cod clasificare, Data punere în funcţiune şi Valoare de inventar
31.12.20__).
- unde sunt înregistrate mijloacele fixe achiziţionate în leasing: în registrul de mijloace fixe
sau extrabilanţier:

În situaţia în care contractul prezintă multiple aspecte este utilă anexarea unei copii a acestuia dar
cu completarea tabelului de mai sus referitor la mijloacele fixe achiziţionate.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

137
Foaia de lucru nr. 9.5. „Echilibru balanţier”

Exerciţiul încheiat la: 31.12.20__


Denumirea unităţii:
Întocmit de:

Cont Cont Suma =;# Suma Diferenţe


debitor creditor debit credit
600 = 300
601 = 301
6011 = 3011
6012 = 3012
6013 = 3013
6014 = 3014
6015 = 3015
6016 = 3016
6018 = 3018
602 = 322
607 = 371
608 = 381
641 = 421
6451 = %
4311.1
4311.2
6452 = 4371
6811 = %
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
691 = 441
% = 711
331
332
345
346
6812 = 1511
6872 = 491
131 = 722

Nota: Pentru diferenţele constatate se vor da justificări în analitic, prezentând formula


contabilă care a condus la nonconformitate şi suma.

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)

138
(Contabil şef)
Foaia de lucru centralizatoare numărul 10
Lista pentru procedurile de control intern

Exerciţiu încheiat la: 31 decembrie 20__


Denumirea unităţii:

Formularul pentru procedurile de control intern are ca scop identificarea principalelor zone
de focalizare a procesului de audit în vederea minimizării riscului de eroare.

I. Mediul de control intern


o Organizare, roluri şi responsabilităţi
o Control financiar intern/preventiv

II. Mediul informatic


o Principalele aplicaţii informatice
o Sistemul informatic
o Principalele puncte de control ale sistemului informatic

III. Controlul intern asupra principalelor cicluri de activitate


o Ciclul de venituri
o Ciclul de aprovizionare
o Ciclul de salarii
o Ciclul mijloacelor fixe şi al investiţiilor în curs

IV. Principalele activităţi de monitorizare


- Funcţiunea financiară a unităţii şi monitorizarea activităţii acesteia
o Funcţiunea financiară
o Monitorizarea activităţii de raportare
o Ciclul de venituri
o Ciclul de aprovizionare
o Ciclul de salarii
o Ciclul mijloacelor fixe şi al investiţiilor în curs

- Funcţiunea informatică a unităţii şi monitorizarea acesteia


o Funcţionarea aplicaţiilor şi a calculatoarelor
o Dezvoltarea şi implementarea aplicaţiilor
o Securitatea sistemului informatic

Nota:
Acest formular este conceput sub forma unui chestionar, răspunsurile urmând a se
da în spaţiul prevăzut în acest scop sub întrebare.
Având în vedere faptul că întreg materialul este scris în Word, orice detalii pot fi
înscrise ca atare. Acest chestiona nu este şi nu poate fi exhaustiv de aceea în cadrul
auditului pot apărea întrebări suplimentare ca şi testări ale procedurilor de control
menţionate în răspunsuri.
De asemenea, dacă există alte aspecte privind controlul şi monitorizarea activităţii
neatinse în cadrul acestui chestionar şi care au implicaţii asupra situaţiilor financiare sau a

139
datelor folosite pentru prepararea acestora, se recomandă detalierea acestora imediat sub
întrebare.
Acest formular, după completare, se va revizui de către Contabilul şef (Directorul
economic) al unităţii şi acesta va certifica corectitudinea datelor prezentate semnând în
spaţiul de mai jos.

Certific că am verificat această listă de control şi că a fost corect întocmită.

Nume __________________

Semnătura ________________

Funcţia: Contabil şef (Director economic)

Data ____________________________

Revăzut:

140
1. Mediul de control intern

Organizare, roluri şi responsabilităţi

1. Prezentaţi componenţa Consiliului de Administraţie sau după caz a comitetului


director.
2. Prezentaţi principalele delegări de autoritate conferite în cadrul unităţii
3. Prezentaţi modul de funcţionare a Consiliului de Administraţie
(comitetului director)
 periodicitatea întrunirilor;
 principalele tipuri de rapoarte supuse spre analiză şi aprobare:

Rapoarte supuse spre analiză şi aprobare Da/Nu


(periodicitate)
 raportările financiar contabile periodice
 rezultatele inventarierilor mijloacelor fixe şi stocurilor
 comparare performanţă financiară faţă de buget
 aprobare contracte de achiziţie importante, selecţie
furnizori semnificativi
 decizii privind planul de investiţii şi monitorizarea
derulării acestora
 altele (specificaţi care anume)

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

141
Control financiar preventiv

1. Prezentaţi pe scurt principalele atribuţii (conform fişei postului) ale


biroului de control financiar ,mde gestiune din cadrul unităţii.

2. Componenţa biroului de control intern (nr. persoane, calificare, politică


de personal privind recrutarea etc.)

3. Relaţia de subordonare a biroului de control intern (în subordinea


Directorului General, a Comitetului Director etc.)

4. Activitatea biroului de control intern:

- controale tematice efectuate în cursul anului 20___

- zone neacoperite în cursul anului 20__

5. Cum se tratează problemele descoperite de către personalul de control, de


către conducerea unităţii ?

6. Principalele neajunsuri identificate de către conducerea unităţii în


activitatea biroului de control intern (ex. Deficit de personal, lipsa de experienţă
etc.)

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

142
II. Mediul informatic

Aplicaţia Denumire / Mediul Anul Data Mediul de


producător informatic imple- ultimei programare
(local, în mentării modificări folosit
reâea – tip importante (Foxpro, C
reţe4a) etc.)
- aplicaţia de contabilitate
generală
- gestiune stocuri
- registrul mijloacelor fixe
- evidenţa clienţi, furnizori
- salarii
- altele (specificaţi care
anume)

Nota: se vor menţiona şi aplicaţiile nerelaţionate direct de funcţiunea financiară dar care
pot avea implicaţii în datele financiar-contabile (ex. Evidenţa utilaje, ofertare lucrări etc.)

2. Aceste aplicaţii se utilizează unitar în cadrul societăţii (Societatei)?

3. Metode de restricţionare a accesului folosite sunt următoarele:

4. Există planuri mde modificare a aplicaţiilor folosite ?

5. Există probleme sau limitări în funcţionarea actualelor aplicaţii?

6. Hardware şi software utilizat ?

Tipuri de Sistem operare Software comunicare Software de


calculatoare utilizate securitate
(producător/model) (dacă este cazul)

7. Cum se asigură întreţinerea hardware şi software?

8. Reţeaua informatică (se vor menţiona principalele departamente şi locuri de


utilizare a sistemului informatic şi se va ataşa o diagramă simplificată a reţelei –
dacă există)

9. Limitări în funcţionarea reţelei (conexiuni telefonice slabe, disponibilitate mică


etc.)

143
10. Controale asupra sistemului informatic

Modificarea aplicaţiilor

 Cum se iniţiază modificarea aplicaţiilor ?

 Cum se aprobă modificarea aplicaţiilor şi se monitorizează acest proces ?

 Cum se testează modificarea aplicaţiilor ?

 Cum se detectează modificările neautorizate ale aplicaţiilor ?

 Cum se implementează aplicaţiile modificate ?

 P există proceduri care să asigure implementarea numai a aplicaţiilor testate şi


autorizate?

 Cum se evită folosirea de versiuni neactualizate ale aplicaţiilor ?

 Există copii de siguranţă ale aplicaţiilor şi se face o testare periodică pentru


detectarea eventualelor modificări neautorizate ?

 Cum se efectuează documentarea modificărilor aplicaţiilor şi instruirea personalului


privind acestea ?

Securitatea sistemului informatic

 Cum se derulează activitatea de securitate a aplicaţiilor ?

 Există proceduri scrise şi respectate în acest sens ?

 Fişierele de log ale aplicaţiilor (Novell, etc.) sunt revizuite periodic pentru
detectarea accesului neautorizat ?

 Există o procedură referitoare la parole şi revizuirea acestora periodică ca şi la


modificarea nivelului de acces la utilizatori ?

 Există măsuri de protecţie a accesului în reţea prin reţeaua telefonică sau pe alte
căi?

 Cum se asigură restricţionarea accesului fizic la calculatoare, date şi servere ?

 Există parole de acces şi la nivel aplicaţie sau alte metode de securizare ?

144
Funcţionarea calculatoarelor

 Cum se face instruirea operatorilor?

 Există manuale ale aplicaţiilor aflate la dispoziţia operatorilor ?

 Cine supervizează activitatea operatorilor ?

 Cum se introduc în aplicaţii datele tranzacţiilor (când apar, în loturi, în timp real
etc.)

 Cum se asigură verificarea completitudinii şi acurateţea datelor introduse (ex. La


prelucrarea în loturi se face o verificare a totalului rezultat în comparaţie cu totalul
de pe o bentită de control)

 Există proceduri de back-up al datelor şi programelor şi care este periodicitatea


acestora ?

 Unde se păstrează copiile back-up efectuate ?

 Există proceduri privind restaurarea copiilor bac-up în caz de necesitate ?

 Cum se tratează situaţiile de cădere ale sistemelor informatice (există proceduri ăn


acest sens, departamentul informatic este implicat în acest proces, cum se rezolvă
cauzele care au produs căderea sistemului) ?

 Cum se asigură integritatea bazelor de date (este numit un administrator al bazei de


date, cum se previne coruperea bazei de date, se face o testare periodică a
integrităţii acesteia etc.)

 Cum se realizează modificarea sistemelor de operare (etapele de evaluare, aprobare,


testare şi implementare ca şi responsabilităţile pentru fiecare etapă) ?

Revăzut, Verificat, Întocmi.


Director economic (semnătura)
(Contabil şef)

145