Sunteți pe pagina 1din 40

Ghid utilizator Nokia C3–00

Ediţia 2
2 Cuprins

Cuprins Parcurgerea meniurilor 15

Mesaje 16
Siguranță 4 Mesaje text și multimedia 16
Mesaje instantanee 17
Asistență 5 mesaje audio Nokia Xpress 17
Serviciul Nokia Messaging 17
Nokia C3 pe scurt 5 Mesaje vocale 18
Funcții principale 5 Setările mesajelor 18
Taste și componente 6
Contacte 19
Pregătirea pentru utilizare 7
Introducerea cartelei SIM și a Muzică 20
acumulatorului 7 Player media 20
Pornirea și oprirea 7 Radio FM 20
Antene 8
Încărcarea acumulatorului 8 Fotografii 21
Setul cu cască 8 Fotografierea și înregistrarea
Introducerea unei cartele microSD 9 videoclipurilor 21
Scoaterea cartelei microSD 9 Vizualizarea fotografiilor și
Conectarea cablului de date USB 10 videoclipurilor 21
Fixați curelușa pentru mână 10
Magneți și câmpuri magnetice 10 Aplicații 22
Coduri de acces 10 Ceas cu alarmă 22
Ecran de start 10 Galeria 22
Blocarea tastaturii 12 Funcții suplimentare 22
Utilizarea aparatului fără cartelă Recorder voce 22
SIM 12 Listă de rezolvat 23
Aplicațiile care rulează în fundal 12
Agendă 23
Apeluri 13
Efectuarea și preluarea unui apel 13 Setări 24
Difuzor 13 Profiluri 24
Comenzi rapide pentru apelare 13 Sunete 24
Afișaj 24
Scrierea textului 14 Data și ora 24
Scrierea textului cu ajutorul Comenzi rapide 24
tastaturii 14 Sincronizare și backup 24
Introducerea textului cu metode de Conectivitate 25
predicție 14 Apeluri și telefon 28

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


Cuprins 3

Accesorii 28
Configurarea 28
Revenirea la setările din fabrică 28

Web sau Internet 29


Conectarea la un serviciu Web 29

Meniul operatorului 30

Servicii SIM 30

Sfaturi pentru protecția


mediului 31
Economisiți energia 31
Reciclați 31

Informații de siguranță și despre


produs 31

Index 39

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


4 Siguranță

Siguranță SERVICE CALIFICAT


Instalarea și repararea acestui
Citiți aceste instrucțiuni simple. produs este permisă numai
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate personalului calificat.
fi periculoasă sau ilegală. Pentru
informații suplimentare, citiți în ACCESORII ȘI ACUMULATORI
întregime ghidul utilizatorului. Folosiți numai accesorii
omologate și acumulatori
PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIȚII DE omologați. Nu conectați între
SIGURANȚĂ ele produse incompatibile.
Nu porniți aparatul dacă
folosirea telefoanelor mobile REZISTENȚA LA APĂ
este interzisă sau dacă aceasta Aparatul Dvs. nu rezistă la apă.
poate provoca interferențe sau Feriți aparatul de umiditate.
pericole.

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ÎNAINTE DE


TOATE
Respectați toate legile locale.
Păstrați-vă întotdeauna
mâinile libere în timp ce
conduceți un autovehicul.
Prima grijă a Dvs. în timp ce
conduceți un autovehicul
trebuie să fie siguranța
circulației.

INTERFERENȚE
Toate aparatele mobile pot
intra în interferență, ceea ce le-
ar putea afecta performanțele.

OPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚII


Respectați toate restricțiile.
Opriți aparatul în avioane, în
apropierea aparatelor
medicale sau în apropierea
zonelor cu carburanți,
substanțe chimice sau cu
pericol de explozie.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


Asistență 5

Asistență Nokia C3 pe scurt

Când aveți nevoie de informații Număr model: Nokia C3-00


suplimentare despre cum să utilizați
produsul sau când nu sunteți sigur cum ar Funcții principale
trebuie să funcționeze, accesați • Beneficiați de funcțiile de mesagerie
www.nokia.com/support sau de pe cu tastatura completă QWERTY.
aparatul mobil, nokia.mobi/support.
• Gestionați profilurile din rețelele
Dacă aceasta nu rezolvă problema, sociale din deplasări.
efectuați una dintre următoarele operații: • Citiți și răspundeți la mesajele e-mail
din deplasări.
• Restabiliți setările originale din • Accesați ușor Internetul prin
fabrică. intermediul rețelei LAN fără fir
• Actualizați software-ul aparatului. (WLAN).
Dacă problema rămâne nerezolvată, luați • Vizualizați corespondența cu o
legătura cu Nokia pentru a afla ce opțiuni anumită persoană în ecranul de
de reparații vă stau la dispoziție. conversații din mesagerie.
Accesațiwww.nokia.com/repair. Înainte
de a trimite aparatul la reparat, efectuați
întotdeauna copii de siguranță ale datelor
de pe aparat.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


6 Nokia C3 pe scurt

Taste și componente

10 Tasta Contacte
11 Tasta Mesagerie
12 Tasta funcțională
13 Tasta Shift
14 Tasta Simbol
15 Tasta Ctrl

1 Receptor
2 Taste de selecție
3 Tasta de apelare
4 Tasta Navi™ (tasta de parcurgere)
5 Tasta de terminare/pornire
6 Tasta Backspace
7 Tasta Enter
8 Microfon
9 Tasta Spațiu

16 Conector pentru încărcător


17 Conector set cu cască/Conector AV
Nokia (3,5 mm)
18 Conector micro USB

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


Pregătirea pentru utilizare 7

Pregătirea pentru utilizare


19 Locaș cartelă de memorie
20 Buton de deblocare Introducerea cartelei SIM și a
21 Difuzor acumulatorului
22 Obiectivul aparatului foto-video
Măsuri de siguranță privind scoaterea
23 Buclă a curelușei de purtat la mână
acumulatorului. Înainte de a scoate
Funcțiile tastelor speciale acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul
și deconectați-l de la încărcător.
• Tasta Contacte și tasta Mesagerie.
Pentru a accesa unele dintre funcțiile Cartela SIM și contactele sale pot fi ușor
de mesagerie sau pentru contacte, deteriorate prin zgâriere sau prin îndoire,
apăsați tasta Contacte sau tasta astfel că va trebui să fiți foarte atenți când
Mesagerie. Puteți să asociați diferite manipulați, introduceți sau scoateți
funcții tastelor. această cartelă.
• Tasta funcțională. Pentru a schimba
limba de scriere, apăsați tasta
funcțională, apoi tasta ctrl.
• Tasta Shift. Pentru a comuta între
litere mari și mici, apăsați tasta Shift.
Pentru a copia sau a decupa text,
apăsați și mențineți apăsată tasta
Shift și parcurgeți pentru a evidenția
cuvântul, expresia sau linia de text
textul pe care doriți să le copiați sau 1 Apăsați butoanele de deblocare și
să le decupați. Apăsați și mențineți îndepărtați capacul posterior (1, 2).
tasta Ctrl și apăsați C (copiere) sau X
2 Scoateți acumulatorul (3).
(decupare).
3 Introduceți cartela SIM. Asigurați-vă
• Tasta Simbol. Pentru a insera un
că suprafața contactelor este
simbol special, apăsați tasta Simbol și
orientată în jos, iar colțul teșit al
selectați simbolul dorit.
cartelei SIM este îndreptat către
partea de jos a aparatului (4, 5, 6).
4 Puneți la loc acumulatorul și capacul
din spate (7, 8, 9).

Pornirea și oprirea
Apăsați și mențineți apăsată tasta de
pornire.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


8 Pregătirea pentru utilizare

Antene 3 Atunci când aparatul indică


Este posibil ca aparatul Dvs. să dispună de acumulator complet încărcat,
antene interioare și exterioare. Evitați deconectați încărcătorul de la aparat,
atingerea inutilă a zonei antenei în timp apoi de la priza de perete.
ce aceasta transmite sau recepționează
semnale. Contactul cu antenele afectează Nu este necesar să țineți acumulatorul la
calitatea comunicării, poate provoca încărcat o anumită perioadă de timp.
creșterea nivelului de consum în timpul Aparatul poate fi utilizat în timpul
funcționării și poate reduce durata de încărcării. Dacă acumulatorul este
viață a acumulatorului. complet descărcat, ar putea fi necesare
câteva minute înainte ca indicatorul de
încărcare să apară pe ecran sau înainte de
a putea efectua apeluri.

Setul cu cască

Avertizare:
Când utilizați setul cu cască, abilitatea Dvs.
de a auzi sunetele din exterior poate fi
redusă. Nu utilizați setul cu cască dacă
acest lucru vă poate periclita siguranța.

Încărcarea acumulatorului Când conectați la conectorul AV Nokia


Acumulatorul a fost încărcat parțial la orice aparat sau set cu cască extern, altele
fabrică. Dacă aparatul indică acumulator decât cele aprobate de Nokia spre a fi
descărcat, procedați astfel: utilizate cu acest aparat, aveți o grijă
deosebită la tastele de volum.
Nu conectați aparate care emit semnale
de ieșire, deoarece acest fapt poate duce
la defectarea aparatului. Nu conectați
nicio sursă de tensiune la conectorul AV
Nokia.

1 Conectați încărcătorul la o priză de


perete.
2 Conectați încărcătorul la aparat.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


Pregătirea pentru utilizare 9

Introducerea unei cartele microSD


1 Deschideți capacul locașului cartelei
Utilizați numai cartele microSD
de memorie.
compatibile, omologate de Nokia spre a fi
utilizate cu acest aparat. Nokia utilizează 2 Introduceți cartela în locașul cartelei
standarde industriale aprobate pentru de memorie cu suprafața cu contacte
cartele de memorie, dar este posibil ca orientată în sus și apăsați până se
anumite mărci să nu fie perfect fixează.
compatibile cu acest aparat. Cartelele 3 Închideți capacul locașului cartelei de
incompatibile pot provoca defecțiuni ale memorie.
cartelei și aparatului, afectând și datele
stocate pe cartelă. Scoaterea cartelei microSD
Important: Nu scoateți cartela de
memorie în timpul unei operații de
accesare a cartelei. În caz contrar se pot
produce defecțiuni ale cartelei de
Aparatul acceptă cartele microSD cu memorie și aparatului, afectând și datele
capacitate maximă de 8 GB. stocate pe cartelă.
Este posibil ca odată cu aparatul, să se Puteți scoate și introduce cartela de
furnizeze o cartelă de memorie și este memorie în timpul funcționării
posibil ca aceasta să fie deja introdusă în telefonului, fără a-l opri, dar trebuie să vă
aparat. În caz contrar, efectuați asigurați că nicio aplicație nu accesează
următoarele: cartela în momentul respectiv.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


10 Pregătirea pentru utilizare

Conectarea cablului de date USB secret și sigur, separat de aparatul Dvs.


Conectați un cablu de date USB compatibil Dacă uitați codul iar aparatul Dvs. este
la conectorul USB. Ar putea fi necesar să blocat, acesta necesită asistență. Pot avea
cumpărați un cablu de date USB separat. loc modificări suplimentare și toate datele
personale din aparatul Dvs. pot fi șterse.
Pentru mai multe informații, contactați un
centru Nokia Care sau dealer-ul aparatului
Dvs.
Codul PIN furnizat cu cartela SIM
protejează cartela împotriva utilizării
neautorizate. Codul PIN2 furnizat cu unele
cartele SIM este necesar pentru accesarea
anumitor servicii. Dacă introduceți de trei
ori consecutiv codul PIN sau PIN2 incorect,
vi se va solicita codul PUK sau PUK2. Dacă
nu aveți acest cod, contactați furnizorul de
servicii.
Pentru a modifica setările USB, selectați
Meniu > Setări > Conectivitate > Cablu Codul PIN modul este necesar pentru
USB de date și modul dorit. accesarea informațiilor din modulul de
siguranță al cartelei Dvs. SIM. Codul PIN
Fixați curelușa pentru mână semnătură ar putea fi necesar pentru
semnătura digitală. Parola de barare este
necesară dacă se utilizează serviciul de
barare a apelurilor.
Pentru a seta modul în care telefonul Dvs.
utilizează codurile de acces și setările de
siguranță, selectați Meniu > Setări >
Așezați curelușa așa cum se arată în figură Siguranță.
și strângeți-o.
Ecran de start
Magneți și câmpuri magnetice Când aparatul este pregătit pentru
Feriți aparatul de magneți sau de utilizare și nu ați introdus niciun caracter,
câmpurile magnetice. aparatul se află în ecranul de start.

Coduri de acces
Codul de siguranță ajută la protejarea
aparatului Dvs. împotriva utilizării
neautorizate. Puteți să creați și să
modificați codul și să setați aparatul să
solicite codul. Păstrați codul într-un loc

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


Pregătirea pentru utilizare 11

Afișaj Organizarea și personalizarea


ecranului inițial îmbunătățit
Selectați Personalizare ecran.
Selectarea tastei de utilizat pentru a
activa ecranul inițial îmbunătățit
Selectați Tastă ecran de Start.
Navigarea în ecranul inițial
Navigați în sus sau în jos pentru a naviga
în listă și selectați Selectați, Afișați sau
Editați. Săgețile indică faptul că sunt
disponibile informații suplimentare.

1 Puterea semnalului de rețea Oprirea navigării


2 Starea încărcării acumulatorului Selectați Ieșiți.
3 Indicatoare
4 Numele rețelei sau emblema
operatorului Adăugarea contactelor preferate la
5 Profil ecranul de start
6 Ceas Cu ajutorul widgetului Contacte preferate,
7 Data (dacă ecranul de start puteți să comunicați ușor cu familia și
îmbunătățit este dezactivat) prietenii.
8 Widget
9 Afișaj 1 Pentru a activa ecranul de start
îmbunătățit, selectați Meniu >
10 Funcția tastei de selecție
Setări și Afișaj > Ecran de Start >
Mod ecran de Start > Activare.
Ecran inițial îmbunătățit
2 Selectați Personalizare ecran. Acest
Cu ajutorul ecranului inițial îmbunătățit,
pas nu este necesar dacă nu aveți
puteți să afișați lista informațiilor și
widgeturi adăugate la ecranul de
funcțiilor selectate pe care le puteți accesa
start.
direct.
3 Parcurgeți până la zona de conținut
Selectați Meniu > Setări și Afișaj > Ecran dorită și selectați Modificați sau
de Start. Alocați.
4 Selectați Contacte preferate.
Activarea ecranului inițial îmbunătățit
Selectați Mod ecran de Start > Activare. În ecranul de start, parcurgeți la widgetul
Contacte preferate.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


12 Pregătirea pentru utilizare

Adăugarea unui contact preferat Preluarea unui apel când tastatura


Selectați Opțiuni > Adăug. preferință este blocată
nouă. Apăsați tasta de apelare. Când terminați
convorbirea sau respingeți un apel,
Apelarea unui contact preferat sau tastatura se blochează automat.
expedierea unui mesaj text către
acesta Blocarea automată a tastaturii
Parcurgeți până la contact și selectați Selectați Meniu > Setări > Telefon >
Opțiuni > Apelați sau Expediați mesaj. Autoblocare taste > Activare și stabiliți
perioada de timp după care tastatura se
Schimbarea imaginii pentru contactul blochează automat.
preferat
Parcurgeți până la contact și selectați
Opțiuni > Schimbare imagine. Dacă aparatul sau tastatura sunt blocate,
efectuarea de apeluri către numărul
Organizarea contactelor preferate oficial de urgență programat în aparatul
Parcurgeți până la contact și selectați Dvs. poate fi posibilă.
Opțiuni > Organizare preferințe >
Utilizarea aparatului fără cartelă SIM
Mutați. Parcurgeți până la noua locație și
selectați OK. Unele funcții ale aparatului pot fi utilizate
fără a introduce o cartelă SIM (cum ar fi
Eliminarea unui contact preferat jocurile). Funcțiile care nu sunt disponibile
Parcurgeți până la contact și selectați în profilul deconectat nu pot fi selectate
Opțiuni > Eliminare din preferințe. din meniuri.

Aplicațiile care rulează în fundal


Eliminarea unui contact nu șterge Rularea aplicațiilor în fundal crește
contactul din lista de contacte. consumul de energie din acumulator și
reduce durata de viață a acestuia.
Blocarea tastaturii
Aplicațiile care în mod normal se execută
Blocarea tastaturii în fundal sunt, de exemplu, Radio și Music
Selectați Meniu și apăsați tasta player.
funcțională în 3,5 secunde.
Deblocarea tastaturii
Selectați Deblocați și apăsați tasta
funcțională în 3 secunde. Introduceți
codul de blocare, dacă vi se solicită acest
lucru.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


Apeluri 13

Apeluri Introduceți numărul de telefon dorit sau


selectați Căutați și un contact memorat.
Efectuarea și preluarea unui apel
Activarea apelării rapide
Efectuarea unui apel Selectați Meniu > Setări > Apeluri >
Introduceți numărul de telefon, inclusiv Apelare rapidă > Activată.
prefixul de țară și interurban, dacă este
necesar, și apăsați tasta de apelare. Efectuarea unui apel cu ajutorul
apelării rapide
Preluarea unui apel În inițial, apăsați și mențineți apăsată
Apăsați tasta de apelare. tasta numerică dorită.

Respingerea unui apel


Apăsați tasta de terminare.
Reglarea volumului.
În timpul unui apel telefonic, parcurgeți în
sus sau în jos.

Difuzor
Dacă această opțiune este disponibilă,
puteți selecta Difuzor sau Normal pentru
a utiliza difuzorul sau receptorul
telefonului în timpul unui apel.

Avertizare:
Expunerea continuă la un volum sonor
ridicat vă poate afecta auzul. Ascultați
muzică la un volum sonor moderat și nu
țineți aparatul la ureche atunci când
utilizați difuzorul.

Comenzi rapide pentru apelare


Atribuirea unui număr de telefon unei
taste numerice
Selectați Meniu > Contacte > Mai
mult > Apelare rapidă, parcurgeți până
la numărul dorit (2-9) și selectați Alocați.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


14 Scrierea textului

Scrierea textului Inserarea simbolurilor speciale


Apăsați tasta simbol și selectați simbolul
Metodele de introducerea furnizate de dorit. Pentru a vedea mai multe simboluri,
aparat pot fi diferite, în funcție de piața de apăsați din nou tasta simbol.
desfacere.
Inserarea unei noi linii
Scrierea textului cu ajutorul tastaturii Apăsați tasta Enter.
Aparatul dvs. are o tastatură completă. Inserarea unui spațiu.
Setarea limbii de scriere Apăsați tasta Spațiu.
Selectați Opțiuni > Limbă de scriere și Copierea sau decuparea textului
limba dorită. Pentru a schimba limba de
scriere, apăsați tasta funcțională, apoi Apăsați și mențineți apăsată tasta Shift și
tasta ctrl. parcurgeți pentru a evidenția cuvântul,
expresia sau linia de text pe care doriți să
Comutarea între modul numeric și le copiați sau să le decupați. Apăsați și
modul alfabetic mențineți tasta Ctrl și apăsați C (copiere)
Apăsați tasta funcțională în mod repetat, sau X (decupare).
până când se afișează simbolul pentru Lipirea textului
metoda de introducere dorită.
Accesați locația dorită, păsați și mențineți
Blocarea modului numeric apăsată tasta Ctrl și apăsați V.
Apăsați de două ori tasta funcțională
Deblocarea modului numeric Introducerea textului cu metode de
predicție
Apăsați tasta funcțională.
Metoda predictivă de introducere a
Comutarea între litere mari și mici textului are la bază dicționarul încorporat.
Apăsați tasta Shift. Nu sunt acceptat toate limbile.

Inserarea numerelor sau caracterelor Activarea sau dezactivarea metodei


imprimate în colțul dreapta sus al predictive de introducere a textului
tastelor Selectați Opțiuni > Mai mult > Setări
Apăsați și mențineți apăsată tasta predicție > Predicție > Activare sau
corespunzătoare. Dezactivare.

Ștergerea unui caracter Comutarea între metoda predictivă și


cea tradițională de introducere a
Selectați Ștergeți. De asemenea, puteți să textului
apăsați tasta backspace.
Apăsați și mențineți tasta Ctrl, iar apoi
apăsați tasta Spațiu.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


Parcurgerea meniurilor 15

Puteți de asemenea să selectați și să țineți Parcurgerea meniurilor


apăsat Opțiuni.
Funcțiile telefonului sunt grupate în
Scrierea textului cu metoda predictivă meniuri. Nu sunt descrise aici toate
de introducere funcțiile sau opțiunile de meniu
1 Începeți să scrieți un cuvânt cu disponibile.
ajutorul tastelor caracter Aparatul Pe ecranul inițial, selectați Meniu și
sugerează posibile cuvinte. meniul și submeniul dorit.
2 Pentru a confirma un cuvânt,
parcurgeți spre spre dreapta sau Ieșiți din nivelul actual al meniului
apăsați tasta spațiu. Selectați Ieșiți sau Înapoi.
În cazul în care cuvântul nu este
corect, defilați în jos pentru a accesa Întoarceți-vă la ecranul inițial
lista cuvintelor sugerate și selectați Apăsați tasta de terminare.
cuvântul dorit.
Modificați vizualizarea meniului
3 Începeți să scrieți cuvântul următor.
Selectați Meniu > Opțiuni > Ecran
meniu principal.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


16 Mesaje

Mesaje 1 Selectați Meniu > Mesagerie > Mai


mult > Setări mesaje > Mesaje
Creați și recepționați mesaje, cum ar fi text > Centru mesaje.
mesaje text și multimedia, cu ajutorul 2 Introduceți numele și numărul oferite
aparatului. Serviciul pentru mesaje poate de furnizorul de servicii.
fi utilizat numai dacă rețeaua sau
furnizorul de servicii le acceptă. Mesaje multimedia
Un mesaj multimedia poate conține text,
Mesaje text și multimedia imagini și clipuri audio sau video.
Puteți să creați un mesaj și să îi atașați
opțional, de exemplu, o imagine. Numai aparatele care au caracteristici
Telefonul Dvs. va modifica automat un compatibile pot recepționa și afișa mesaje
mesaj text în mesaj multimedia atunci multimedia. Aspectul unui mesaj poate
când atașați un fișier. varia în funcție de aparatul care îl
recepționează.
Mesaje text
Rețeaua mobilă poate limita mărimea
Aparatul Dvs. acceptă mesaje text care mesajelor MMS. Dacă imaginea inserată
depășesc spațiul alocat pentru un singur depășește această limită, s-ar putea ca
mesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediate aparatul să o micșoreze pentru a o putea
sub forma a două sau mai multe mesaje. expedia prin MMS.
S-ar putea ca furnizorul Dvs. de servicii să
vă taxeze în mod corespunzător. Important: Procedați cu precauție când
Caracterele ce folosesc accente, alte deschideți mesaje. Mesajele pot conține
semne, precum și opțiunile unor limbi, programe de virusare sau pot fi
ocupă mai mult spațiu, limitând astfel dăunătoare în alt mod aparatului sau
numărul de caractere ce pot fi expediate calculatorului Dvs.
printr-un singur mesaj.
Pentru informații despre disponibilitate și
Se afișează numărul total de caractere, despre abonamente la serviciul de mesaje
precum și numărul de mesaje necesare multimedia (MMS), luați legătura cu
pentru expediere. furnizorul de servicii.
Pentru a trimite mesaje, pe aparat trebuie Crearea unui mesaj
să fie stocat numărul corect al centrului de
1 Selectați Meniu > Mesagerie >
mesaje. În mod normal, acest număr este
Creare mesaj.
implicit setat prin intermediul cartelei
SIM. 2 Scrieți mesajul.
Pentru a insera un caracter special sau
Pentru a seta numărul manual, efectuați un simbol, selectați Opțiuni >
următoarele: Inserare simbol.
Pentru a atașa un obiect la mesaj,
selectați Opțiuni > Inserare obiect.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


Mesaje 17

Tipul mesajului se schimbă automat Mesaje instantanee


în mesaj multimedia. Mesajele instantanee sunt mesaje text
3 Pentru a adăuga destinatari, selectați care se afișează instantaneu la
Exp. către și un destinatar. recepționare.
Pentru a introduce manual un număr
Selectați Meniu > Mesagerie.
de telefon sau o adresă de e-mail,
selectați Număr sau e-mail. 1 Selectați Mai mult > Alte mesaje >
Introduceți un număr de telefon sau Mesaj instantaneu.
selectați E-mail și introduceți o
adresă de e-mail. 2 Scrieți mesajul.
4 Selectați Exped.. 3 Selectați Exp. către și un contact.

Mesajele multimedia sunt indicate printr- mesaje audio Nokia Xpress


o pictogramă în partea de sus a ecranului. Creați și expediați mesaje audio utilizând
serviciul MMS într-un mod convenabil.
Furnizorii de serivicii pot percepe diverse
taxe în funcție de tipul mesajului. Pentru Selectați Meniu > Mesagerie.
detalii, contactați furnizorul Dvs. de
servicii. 1 Selectați Mai mult > Alte mesaje >
Mesaj audio. Se deschide recorderul.
Ecranul Conversație 2 Pentru a înregistra mesajul Dvs.,
Aparatul acceptă vizualizarea mesajelor selectați .
sub formă de conversații. Această funcție 3 Pentru a opri înregistrarea, selectați
afișează mesajele text și multimedia .
recepționate de la sau expediate către un
4 Selectați Exp. către și un contact.
contact, sub forma unei conversații. Acest
lucru vă permite să vizualizați
Serviciul Nokia Messaging
corespondența cu un contact fără a
deschide diferite dosare. Este posibil ca aparatul dvs. să accepte
serviciul Nokia Messaging, care include E-
Când recepționați un mesaj, acesta se mail și Chat pentru rețele sociale.
deschide în ecranul conversație.
• Cu ajutorul aplicației E-mail, puteți să
Vizualizarea unei conversații urmărite utilizați aparatul mobil pentru
cu un contact accesarea conturilor de e-mail de la
Selectați Meniu > Mesagerie > diferiți furnizori de servicii de e-mail.
Conversații și conversația dorită. • Cu ajutorul aplicației Chat, puteți să
utilizați aparatul mobil pentru a
discuta prin chat cu utilizatori online.
Pentru a verifica dacă sistemul de
mesagerie este disponibil, selectați

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


18 Mesaje

Meniu > E-mail. Dacă în partea de sus a Mesaje multimedia — Permiteți


ecranului principal se afișează rapoarte de remitere, configurați aspectul
, sistemul Nokia mesajelor multimedia, permiteți
Messaging Service este în uz. recepționarea mesajelor multimedia și a
reclamelor și configurați alte preferințe
Această funcție nu este disponibilă în referitoare la mesajele multimedia
toate țările. Pentru informații Mesaje servicii — Activați mesajele de
suplimentare, contactați furnizorul Dvs. servicii și configurați preferințele legate
de servicii. de mesajele de servicii.
Mesaje vocale
Mesageria vocală este un serviciu de rețea
la care este posibil să fie necesar să vă
abonați. Pentru informații suplimentare,
contactați furnizorul Dvs. de servicii.
Apelarea căsuței vocale
Apăsați și mențineți apăsat 1.
Editarea numărului căsuței vocale
Selectați Meniu > Mesagerie > Mai
mult > Mesaje vocale și Nr. căsuță
poștală vocală.

Setările mesajelor
Selectați Meniu > Mesagerie și Mai
mult > Setări mesaje.
Selectați din următoarele opțiuni:
Setări generale — Memorați pe aparat
copii ale mesajelor expediate, pentru a
suprascrie mesajele vechi în cazul în care
memoria se umple și pentru a configura
ale preferințe referitoare la mesaje
Mesaje text — Permiteți rapoarte de
remitere, configurați centre de mesaje
pentru SMS și e-mail SMS, selectați tipul de
caractere acceptate și configurați alte
preferințe referitoare la mesajele text.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


Contacte 19

Contacte Puteți trimite și primi informațiile de


contact ale unei persoane sub forma unei
Puteți memora nume și numere de telefon cărți de vizită de pe un aparat compatibil
în memoria aparatului și pe cartela SIM. În care acceptă standardul vCard.
memoria aparatului puteți stoca contacte Trimiterea unei cărți de vizită
cu numere și articole de text. Numele și
numerele memorate în memoria cartelei Selectați un contact, Opțiuni > Mai
SIM sunt marcate cu . mult > Carte vizită, apoi tipul de
expediere.
Selectați Meniu > Contacte > Nume.
Adăugarea unui contact
Selectați Opțiuni > Adăugare nou(ă) >
Adăug. contact nou.
Adăugarea detaliilor la un contact
Asigurați-vă că memoria utilizată este
Telefon sau Telefon și SIM. Parcurgeți
până la un contact și selectați Detalii >
Opțiuni > Adăugați detalii.
Căutarea unui contact
Selectați Nume. Parcurgeți lista de
contacte sau introduceți primele litere ale
numelui contactului.
Copierea unui contact între memoria
aparatului și cartela SIM
Selectați Nume, parcurgeți până la
contact și selectați Opțiuni > Mai mult >
Copiere contact. Pe cartela SIM puteți
stoca un singur număr de telefon pentru
fiecare nume.

Pentru a selecta memoria SIM sau


memoria aparatului pentru contacte,
pentru a selecta modalitatea de afișare a
numelor și numerelor în lista de contacte
și pentru a vizualiza spațiul de memorie
disponibil pentru contacte, selectați
Setări și opțiunea corespunzătoare.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


20 Muzică

Muzică Radio FM
Aparatul de radio FM utilizează o altă
Player media antenă decât cea a aparatului mobil.
Aparatul include un player media pentru Pentru ca funcția de radio FM să
ascultarea melodiilor sau a altor fișiere funcționeze corespunzător, trebuie să
audio MP3 sau AAC. atașați la aparat un set cu cască
compatibil sau un alt accesoriu.
Avertizare:
Expunerea continuă la un volum sonor Avertizare:
ridicat vă poate afecta auzul. Ascultați Expunerea continuă la un volum sonor
muzică la un volum sonor moderat și nu ridicat vă poate afecta auzul. Ascultați
țineți aparatul la ureche atunci când muzică la un volum sonor moderat și nu
utilizați difuzorul. țineți aparatul la ureche atunci când
utilizați difuzorul.
Selectați Meniu > Muzică > Muzica
mea. Selectați Meniu > Muzică > Radio.

Administrarea drepturilor digitale Căutarea unui post de radio în


apropiere
Posesorii de conținut pot utiliza diferite Apăsați și mențineți apăsată tasta de
tipuri de tehnologii de administrare a parcurgere spre stânga sau spre dreapta.
drepturilor digitale (DRM) pentru a-și
proteja proprietatea intelectuală, inclusiv Memorarea unui canal
drepturile de autor. Acest aparat Porniți postul de radio dorit și selectați
utilizează diferite tipuri de programe DRM Opțiuni > Memorare post.
pentru accesarea conținutului protejat
DRM. Cu acest aparat, puteți accesa Comutarea între canalele memorate
conținut protejat prin WMDRM 10, OMA Parcurgeți spre stânga sau spre dreapta
DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock și OMA pentru a comuta între canale sau apăsați
DRM 2.0. Dacă un anumit program DRM nu tasta număr corespunzătoare locației de
reușește să protejeze conținutul, memorie a canalului dorit.
posesorii de conținut pot solicita anularea
posibilității unui astfel de program DRM Reglarea volumului
de a accesa alte conținuturi noi protejate Parcurgeți în sus sau în jos.
prin DRM. Anularea poate împiedica, de
asemenea, reînnoirea unui astfel de Pentru a păstra radioul activ în fundal
conținut protejat prin DRM și care se află Apăsați tasta de terminare.
deja în aparatul Dvs. Anularea unui astfel
de program DRM nu afectează utilizarea Închiderea radioului
de conținut protejat prin alte tipuri de Apăsați și mențineți apăsată tasta de
DRM sau utilizarea de conținut neprotejat terminare.
prin DRM.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


Fotografii 21

Fotografii Comutarea între modul aparat de


fotografia și video
Fotografierea și înregistrarea În modul aparat de fotografiat sau în
videoclipurilor modul video, parcurgeți spre stânga sau
Aparatul Dvs. acceptă o rezoluție la spre dreapta.
înregistrarea imaginii de 1600x1200
pixeli.
Vizualizarea fotografiilor și
Modul aparat foto-video videoclipurilor

Utilizarea funcției de fotografiere Vizualizarea fotografiilor


Selectați Meniu > Fotografii > Aparat Selectați Meniu > Fotografii >
foto. Fotografiile mele.

Mărirea sau micșorarea Vizionarea videoclipurilor


Parcurgeți în sus sau în jos. Selectați Meniu > Fotografii >
Videourile mele.
Fotografierea
Selectați Fotogr..
Setarea modului și perioadei de
previzualizare
Selectați Opțiuni > Setări > Durată
previzualizare foto.
Activarea autodeclanșatorului
Selectați Opțiuni și opțiunea dorită.

Modul video

Utilizarea funcției video


Selectați Meniu > Fotografii > Cameră
video.
Pornirea înregistrării unui videoclip
Selectați Înregistr..

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


22 Aplicații

Aplicații Selectați Meniu > Aplicații > Funcții


suplim..
Ceas cu alarmă
Deschiderea unui joc sau a unei
Puteți să setați o alarmă pentru a suna la aplicații
ora dorită.
Selectați Jocuri, Colecție sau Cartelă
Setarea alarmei memorie și un joc sau o aplicație.
1 Selectați Meniu > Aplicații > Ceas Vizualizarea spațiului de memorie
alarmă. disponibil pentru instalarea de jocuri
2 Setați alarma și introduceți ora de și aplicații
alarmă. Selectați Opțiuni > Stare memorie.
3 Pentru ca aparatul să emită o alarmă
în zilele selectate ale săptămânii, Preluarea unui joc sau a unei aplicații
selectați Repetare: > Activată și Selectați Opțiuni > Preluări > Preluări
zilele respective. jocuri sau Preluări aplicații.
4 Selectați sunetul de alarmă. Dacă ați
selectat radioul ca sunet de alarmă, Aparatul acceptă aplicații Java J2ME™.
conectați setul cu căști la aparat.
Înainte de a prelua aplicația, asigurați-vă
5 Stabiliți durata perioadei de amânare că este compatibilă cu aparatul.
și selectați Memorați.
Important: Instalați și utilizați numai
Oprirea alarmei aplicații și alte produse software din surse
Selectați Stop. Dacă lăsați alarma să sune de încredere. Aplicațiile de la surse care nu
timp de minut sau dacă selectați sunt de încredere pot să conțină software
Amânați, alarma se oprește pentru rău intenționat care poate accesa datele
intervalul de amânare, apoi repornește. stocate pe aparat, poate cauza daune
financiare sau poate deteriora aparatul.
Galeria
Aplicațiile preluate pot fi memorate în
în Galerie, puteți să gestionați imagini,
Galerie în loc de Aplicații.
videoclipuri și fișiere de muzică.
Vizualizarea conținutului Galeriei Recorder voce
Selectați Meniu > Aplicații > Galerie. Selectați Meniu > Aplicații >
Înregistrare.

Funcții suplimentare Începerea înregistrării


Este posibil ca aparatul să conțină jocuri și Selectați pictograma de înregistrare.
aplicații Java™ special proiectate pentru
acesta.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


Agendă 23

Pornirea înregistrării unui apel Agendă


Selectați Opțiuni > Mai mult >
Înregistrați. Când înregistrați o Selectați Meniu > Agendă.
convorbire, țineți telefonul în poziție
normală, la ureche. Înregistrarea este Data curentă este încadrată. Dacă nu sunt
memorată în dosarul Înregistrări din setate note pentru ziua respectivă, ziua
Galerie.. apare cu caractere aldine.
Ascultarea ultimei înregistrări Adăugarea unei note în agendă
Selectați Opțiuni > Red. ultimul Parcurgeți până la o dată și selectați
înregistrat. Opțiuni > Notați.
Trimiterea ultimei înregistrări prin Vizualizarea detaliilor unei note
mesaj multimedia Parcurgeți până la o notă și selectați
Selectați Opțiuni > Exped. ultimul Afișați.
înregistrat.
Ștergerea tuturor notelor din agendă
Selectați Opțiuni > Ștergere note >
Listă de rezolvat Toate notele.
Selectați Meniu > Aplicații > Listă de
rezolvat.
Se afișează lista cu probleme de rezolvat
ordonate după prioritate. Pentru a
gestiona lista de rezolvat, selectați
Opțiuni și opțiunea corespunzătoare.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


24 Setări

Setări Setarea datei și orei


Selectați Setări dată & oră.
Profiluri
Aștepți un telefon dar nu poți lăsa Setarea formatului datei și orei
aparatul să sune? Există diferite grupuri Selectați Format dată și oră.
de setări numite profile, pe care le puteți
personaliza cu tonuri de sunet pentru Actualizarea automată a orei, în
diferite evenimente și medii. funcție de fusul orar actual
Selectați Actualizare automată a orei
Selectați Meniu > Setări > Profiluri. (serviciu de rețea).
Selectați profilul dorit și de la următorul:
Comenzi rapide
Activați — Activați profilul.
Cu ajutorul comenzilor rapide personale,
Personalizați — Modificați setările puteți accesa rapid funcțiile pe care le
profilului. utilizați frecvent.
Cronometrat — Setați profilul pentru a fi
activ până la o anumită perioadă. Atunci Selectați Meniu > Setări > Comenzile
când timpul setat pentru profil expiră, mele rapide.
profilul anterior care nu a fost temporizat
Asocierea funcțiilor cu tastele de
devine activ.
selecție
Sunete Selectați Tastă de selecție dreapta sau
Tastă selecție stânga și o funcție din
Puteți să modificați setările pentru
listă.
sunetele profilului activ selectat.
Asocierea funcțiilor de comenzi rapide
Selectați Meniu > Setări > Sunete.
cu tasta contacte sau mesagerie
Puteți găsi aceleași setări în meniul
Profiluri. Selectați Tastă contacte sau Tastă
mesaje și o funcție din listă.

Afișaj Asocierea funcțiilor de comenzi rapide


cu tasta de parcurgere
Pentru a vizualiza sau regla imaginea,
dimensiunea caracterelor sau alte funcții Selectați Tastă navigare. Parcurgeți în
legate de afișajul aparatului, selectați direcția dorită și selectați Modificați sau
Meniu > Setări > Afișaj. Alocați și o funcție din listă.

Data și ora
Sincronizare și backup
Selectați Meniu > Setări > Data și ora.
Selectați Meniu > Setări > Sincr. și cop.
siguranță.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


Setări 25

Selectați una dintre opțiunile următoare: WLAN când nu este în uz. În cazul în care
Comutare telefon — Sincronizați sau conexiunea WLAN nu este utilizată pentru
copiați datele selectate, cum ar fi 5 minute, aceasta se închide automat.
contactele, înregistrările de agendă,
Dezactivarea sistemului Bluetooth poate
notele sau mesajele, între aparatul Dvs. și
îmbunătăți stabilitatea conexiunii WLAN.
un alt aparat.
Creare cop. siguranță — Crearea unei Funcțiile care utilizează rețeaua WLAN
copii de siguranță după datele selectate. măresc consumul de energie și reduc
Rest. copie siguranță — Restaurarea durata de viață a acumulatorului.
datelor dintr-o copie de siguranță. Pentru
Observaţie: Este posibil ca utilizarea
a vizualiza detaliile unui fișier copie de
WLAN să fie restricționată în unele țări. De
siguranță, selectați Opțiuni > Detalii.
exemplu, în Franța, utilizarea WLAN este
Sincr. cu serverul — Sincronizați sau permisă doar în interior. Pentru informații
copiați datele selectate între aparatul Dvs. suplimentare, luați legătura cu
și un calculator sau server de rețea autoritățile locale.
(serviciu de rețea).
Conectarea la o rețea WLAN
Conectivitate
Selectați Meniu > Setări >
Telefonul are mai multe funcții care vă Conectivitate > WLAN.
permit să vă conectați la alte aparate
pentru a transmite și a recepționa Căutarea rețelelor locale fără fir
date.Puteți să conectați telefonul la o (WLAN) disponibile
rețea LAN fără fir pentru a accesa Selectați WLAN-uri disponibile și
Internetul. rețeaua WLAN dorită.
Conexiunea WLAN Actualizarea listei de rețele WLAN
Puteți să utilizați o rețea locală fără fir Selectați Opțiuni > Reîmprospătare
(WLAN) pentru a vă conecta la Internet. listă.
Puteți să căutați rețele disponibile și să vă
conectați la acestea, să memorați și să Conectarea la o rețea WLAN
gestionați rețelele preferate și să Parcurgeți până la rețeaua WLAN și
modificați setările de conectivitate. selectați Conectare.
Aparatul acceptă autentificare de hotspot Memorarea unei rețele WLAN
WLAN și va detecta automat dacă acest tip conectate
de autentificare este necesar pentru a Parcurgeți până la rețeaua WLAN și
accesa Internetul, de exemplu, în unele selectați Opțiuni > Memorare.
locuri publice.
Pentru a economisi energia
acumulatorului, închideți conexiunea

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


26 Setări

Deconectarea de la o rețea WLAN reduce riscul accesului neautorizat la


Parcurgeți până la rețeaua WLAN și datele Dvs.
selectați Deconec..
Rețele WLAN memorate
Vizualizarea rețelelor WLAN memorate Afișați, gestionați, conectați-vă la și
Selectați WLAN-uri memorate. stabiliți prioritatea rețelelor WLAN
memorate.
Modificarea setărilor de conexiune
Internet Selectați Meniu > Setări >
Selectați Conexiune Internet > Conectivitate > WLAN și WLAN-uri
Întreabă întâi sau Nu întreabă. Dacă memorate
selectați Întreabă întâi, vi se solicită
metoda de conectare de fiecare dată când Rețeaua WLAN cu cea mai mare prioritate,
deschideți o aplicație care necesită se afișează prima.
conexiune Internet, cum ar fi Browser sau
E-mail. Dacă selectați Nu întreabă, Administrarea rețelelor WLAN
aparatul se conectează la o rețea WLAN Selectați Opțiuni și dintre următoarele:
memorată, dacă este disponibilă, atunci Conectare — Conectați-vă manual la o
când o aplicație solicită o conexiune rețea WLAN
Internet.
Eliminare din listă — Eliminați o rețea
WLAN
Rețelele WLAN ascunse nu transmit Organizare prioritate — Schimbați
identificatorul de set de serviciu (SSID). prioritatea rețelelor WLAN memorate.
acestea sunt marcate cu (Rețea
Redirecționare setări — Redirecționați
ascunsă) în lista rețelelor WLAN
setările unei rețele WLAN memorate.
disponibile. Puteți să vă conectați la o
Introduceți codul de securitate și numărul
rețea ascunsă numai dacă îi cunoașteți
de telefon și selectați Exped..
SSID-ul.
Adăugare rețea nouă — Adăugați o
Conectarea la o rețea ascunsă nouă rețea WLAN și definiți setările.
1 Selectați (Rețea ascunsă).
Editarea parametrilor WLAN
2 Introduceți SSID al rețelei și selectați
OK. Parcurgeți până la o rețea WLAN și
selectați Editați și una dintre următoarele
Când memorați rețeaua ascunsă, aceasta opțiuni:
se afișează în lista de rețele WLAN Metodă conectare — Conectați-vă
disponibile. automat la o rețea WLAN disponibilă.
Important: Activați întotdeauna una Nume rețea — Introduceți un nume
dintre metodele de codificare disponibile pentru WLAN.
pentru a mări siguranța conexiunii Dvs. Setări rețea — Definiți setările WLAN.
prin rețeaua WLAN. Utilizarea codificării

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


Setări 27

Tehnologia radio Bluetooth trebuie să accepte tehnologia Bluetooth.


Tehnologia Bluetooth vă permite să vă După conectarea la serviciul de punct de
conectați aparatul, prin unde radio, la un acces la rețea (NAP) al aparatului și
aparat sau accesoriu compatibil Bluetooth asocierea cu PC-ul, aparatul Dvs. deschide
aflat pe o rază de 10 metri. automat o conexiune de pachete de date
la Internet.
Selectați Meniu > Setări >
Conectivitate > Bluetooth.
Acest aparat este conform cu specificația
Configurarea unei conexiuni Bluetooth Bluetooth 2.1 + EDR, care acceptă
următoarele profiluri: generic access,
1 Selectați Numele telefonului meu și
introduceți un nume pentru aparatul hands-free, headset, object push, file
transfer, dial-up networking, serial port,
Dvs.
SIM access și generic object exchange.
2 Selectați Bluetooth > Activat. Pentru a asigura interoperabilitatea cu
indică o conexiune Bluetooth activă. alte aparate cu sistem Bluetooth, utilizați
3 Pentru a vă conecta aparatul la un accesorii omologate de Nokia pentru
accesoriu audio, selectați Conectare acest model. Consultați producătorii
accesoriu audio și dispozitivul la celorlalte aparate pentru a determina
care doriți să vă conectați. gradul de compatibilitate al acestora cu
4 Pentru a asocia aparatul cu orice aparatul Dvs.
dispozitiv Bluetooth din rază,
Funcțiile care utilizează tehnologia
selectați Aparate asociate >
Bluetooth măresc consumul de energie și
Adăugare aparat nou.
reduc durata de viață a acumulatorului.
Derulați la un dispozitiv găsit și
selectați Adăugați. Date sub formă de pachete
Introduceți o parolă (până la 16 Serviciul radio de transfer de pachete de
caractere) în apartul Dvs. și permiteți date (General packet radio service, GPRS)
conectarea la alt dispozitiv Bluetooth. este un serviciu de rețea care permite
telefoanelor mobile să expedieze și să
Dacă vă faceți probleme referitoare la recepționeze date printr-o rețea bazată
securitatea datelor, dezactivați funcția pe un protocol Internet (IP).
Bluetooth sau setați Vizibilit. telefonului
meu pe Ascuns. Acceptați comunicații Pentru a defini modul de utilizare a
Bluetooth numai din surse de încredere. serviciului, selectați Meniu > Setări >
Conectivitate > Pachete de date >
Conectați PC-ul la Internet Conexiune pachete de date și dintre
Puteți să utilizați tehnologia Bluetooth opțiunile următoare:
pentru a conecta PC-ul compatibil la Când e nevoie — Stabiliți conexiunea de
Internet fără software-ul PC Suite.
pachete de date când este necesară unei
Aparatul trebuie să se poată conecta la
aplicații. Conexiunea se închide când
Internet (serviciu de rețea), iar PC-ul aplicația se închide.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


28 Setări

Online mereu — Conectare automată la Accesorii


o rețea de transfer de pachete de date la Acest meniu este disponibil numai dacă
pornirea telefonului. aparatul este sau a fost conectat la un
accesoriu compatibil.
Puteți utiliza aparatul ca modem prin
conectarea acestuia la un calculator Selectați Meniu > Setări > Accesorii.
compatibil utilizând tehnologia Selectați un accesoriu și o opțiune în
Bluetooth. Pentru detalii, consultați funcție de accesoriu.
documentația Nokia PC Suite.
Configurarea
Apeluri și telefon
Puteți configura aparatul Dvs. cu setările
Selectați Meniu > Setări > Apeluri. necesare anumitor servicii. Furnizorul Dvs.
de servicii vă poate trimite, de asemenea,
Devierea apelurilor primite aceste setări.
Selectați Deviere apel (serviciu de rețea).
Pentru informații suplimentare, Selectați Meniu > Setări și Configurare
contactați furnizorul Dvs. de servicii.
Selectați una dintre opțiunile următoare:
Reapelarea automată, de zece ori, Setări configurare implicite
după o încercare nereușită — Vizualizați furnizorii de servicii
Selectați Reapelare automată > memorați în aparat și setați un furnizor
Activată. implicit de servicii.
Act. impl. în toate aplicațiile — Activați
Primirea unei notificări la primirea
setările de configurare implicite pentru
unui apel, când există un apel în
aplicațiile acceptate.
desfășurare
Selectați Apel în așteptare > Activați Punct acces preferat — Vizualizați
(serviciu de rețea). punctele de acces memorate.
Setări personale — Adăugați noi conturi
Afișarea sau ascunderea numărului de personale pentru diferite servicii și
telefon pentru persoana pe care o activați sau ștergeți-le pe acestea. Pentru
apelați. a adăuga un nou cont personal, selectați
Selectați Exped. identitate proprie Adăugați sau Opțiuni > Adăugați.
(serviciu de rețea). Selectați tipul de serviciu și introduceți
informația dorită. Pentru a activa un cont
personal, parcurgeți până la cont și
Selectați Meniu > Setări > Telefon. selectați Opțiuni > Activați.
Setarea limbii afișajului
Revenirea la setările din fabrică
Selectați Setări limbă > Limbă telefon.
Pentru a restaura setările aparatului la
valorile implicite, selectați Meniu >
Setări > Rest. setări fabrică.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


Web sau Internet 29

Pentru a reseta toate setările de preferință Web sau Internet


fără a șterge date personale, selectați
Doar setările. Puteți accesa diverse servicii de pe
Pentru a reseta toate setările de preferință Internet folosind browserul din telefon.
și a șterge toate datele personale, cum ar Aspectul paginilor de Internet poate fi
fi contactele, mesajele, fișierele media și diferit ca urmare a dimensiunii ecranului.
cheile de activare, selectați Toate. Este posibil să nu puteți vedea toate
detaliile din paginile de Internet.
În funcție de modelul de telefon utilizat,
funcția de navigare pe Web poate fi
afișată ca Web sau Internet în meniu,
numită în continuare Web.
Important: Folosiți numai servicii în care
aveți încredere și care vă asigură o
siguranță și o protecție adecvată
împotriva programelor dăunătoare.
Contactați furnizorul dvs. de servicii cu
privire la disponibilitatea acestor servicii,
prețurile și instrucțiunile aferente.
Puteți primi setările de configurare
necesare pentru navigare sub forma unui
mesaj de configurare de la furnizorul de
servicii.

Conectarea la un serviciu Web

Selectați Meniu > Internet > Home. Sau,


în ecranul de start, apăsați și mențineți
apăsată tasta 0.

După ce ați stabilit conexiunea la serviciu,


puteți începe să navigați pe paginile
acestuia. Funcțiile tastelor aparatului pot
varia în diferitele servicii. Urmați
instrucțiunile de pe ecran. Pentru
informații suplimentare, contactați
furnizorul dvs. de servicii.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


30 Meniul operatorului

Meniul operatorului Servicii SIM

Accesați un portal către servicii furnizate Cartela Dvs. SIM vă poate oferi servicii
de operatorul Dvs. de rețea. Pentru mai suplimentare. Puteți accesa acest meniu
multe informații, luați legătura cu numai dacă el este acceptat de cartela Dvs.
operatorul Dvs. de rețea. Operatorul poate SIM. Numele și conținutul acestui meniu
actualiza acest meniu prin intermediul depind de serviciile disponibile.
unui mesaj de serviciu.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


Sfaturi pentru protecția mediului 31

Sfaturi pentru protecția mediului și acumulatorii se vor colecta separat la


sfârșitul ciclului de viață. Cerința este
valabilă în Uniunea Europeană. Nu
aruncați aceste produse la gunoiul
municipal nesortat. Pentru informații
suplimentare despre atributele ecologice
ale aparatului, vizitați www.nokia.com/
ecodeclaration.
Economisiți energia
Puteți să încărcați acumulatorul mai rar Informații de siguranță și despre
dacă urmați sfaturile de mai jos (dacă sunt produs
disponibile pentru aparatul Dvs.):
Informații generale
• Închideți aplicațiile și conexiunile de Despre aparatul Dvs.
date, de exemplu, conexiunea Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru a
Bluetooth, când nu o utilizați. fi utilizat în rețele (E)GSM 850, 900, 1800 și 1900 MHz. Pentru
informații suplimentare despre rețele, contactați furnizorul
• Reduceți luminozitatea ecranului. Dvs. de servicii.
• Setați aparatul să treacă în modul
economizor de energie după o Este posibil ca aparatul Dvs. să aibă preinstalate o serie de
marcaje și linkuri către site-uri Internet ale unor terțe părți și
perioadă minimă de inactivitate (dacă care vă permit să accesați aceste site-uri. Acestea nu sunt
aparatul oferă această posibilitate). afiliate la Nokia, iar Nokia nu le sprijină și nu își asumă
răspunderea pentru ele. Dacă accesați astfel de site-uri, luați
• Dezactivați sunetele care nu sunt măsuri de precauție în ceea ce privește siguranța și
necesare (cum ar fi sunetele tastelor). conținutul.

Reciclați Avertizare:
Pentru a utiliza orice funcție a acestui aparat, alta decât
Toate materialele acestui aparat pot fi ceasul cu alarmă, aparatul trebuie să fie pornit. Nu porniți
recuperate ca materiale și energie. Pentru aparatul dacă folosirea aparatelor mobile poate provoca
informații despre reciclarea produselor interferențe sau pericole.
Nokia vechi, accesați www.nokia.com/
werecycle sau utilizând un aparat mobil, La utilizarea acestui aparat, respectați toate legile, precum și
www.nokia.mobi/werecycle. obiceiurile locale, dreptul la viață privată și alte drepturi
legitime ale celorlalte persoane, inclusiv drepturile de autor.
Reciclați ambalajul și ghidul utilizatorului Protecția drepturilor de autor ar putea împiedica copierea,
conform procedurilor locale. modificarea sau transferul unor imagini, piese muzicale sau
a altui tip de conținut.

Faceți copii de siguranță sau păstrați înregistrări scrise ale


tuturor informațiilor importante memorate în aparatul Dvs.

Când conectați aparatul la orice alt echipament, citiți


Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un manualul de utilizare al acestui echipament pentru
instrucțiunile detaliate de siguranță. Nu conectați între ele
produs, pe acumulator, pe documentație produse incompatibile.
sau pe ambalaj indică faptul că toate
produsele electrice și electronice, bateriile

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


32 Informații de siguranță și despre produs

Imaginile din acest ghid pot diferi de cele de pe afișajul Acumulator


aparatului Dvs. Informații referitoare la acumulator și la încărcător
Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil.
Pentru alte informații importante referitoare la aparatul Dvs., Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la un
consultați ghidul utilizatorului. acumulator BL-5J. Nokia poate pune la dispoziție modele
suplimentare de acumulator pentru acest aparat. Acest
Servicii de rețea aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele
Pentru a utiliza aparatul trebuie să beneficiați de serviciile tipuri de încărcătoare: AC-3. Numărul exact al modelului
unui furnizor de servicii de comunicații mobile. Unele funcții încărcătorului poate diferi în funcție de tipul de mufă.
nu sunt disponibile în toate rețelele; este posibil ca anumite Varianta de mufă este identificată prin una dintre
funcții să necesite încheierea de acorduri specifice cu următoarele litere sau combinații de litere: E, EB, X, AR, U, A,
furnizorul Dvs. de servicii pentru putea utiliza respectivele C, K sau UB.
funcții. Serviciile de rețea implică transmiterea de date. Cereți
furnizorului Dvs. de servicii informații referitoare la taxele din Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar
rețeaua Dvs. din țară și când sunteți în roaming, din alte în cele din urmă se va uza. Atunci când duratele de convorbire
rețele. Furnizorul Dvs. de servicii vă poate explica ce tarife se și de așteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi
vor aplica. Unele rețele ar putea avea limitări ce influențează normal, înlocuiți acumulatorul. Utilizați numai acumulatori
modul în care puteți utiliza unele funcții ale acestui aparat și omologați de Nokia și reîncărcați acumulatorul Dvs. numai cu
care necesită suport din partea rețelei, cum ar fi suport pentru încărcătoare omologate de Nokia și destinate pentru a fi
tehnologii specifice precum protocoale WAP 2.0 (HTTP și SSL) utilizate cu acest aparat.
care rulează prin protocoalele TCP/IP, precum și caracterele
specifice unor limbi. Dacă un acumulator este utilizat pentru prima oară sau dacă
acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată
Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să fi solicitat ca de timp, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi
anumite funcții ale aparatului Dvs. să fie dezactivate sau să să-l deconectați și să-l reconectați din nou pentru a începe
nu fie activate. În acest caz, funcțiile respective nu vor fi încărcarea acumulatorului. Dacă acumulatorul este complet
prezente în meniul aparatului Dvs. Este posibil, de asemenea, descărcat, ar putea fi necesare mai multe minute înainte ca
ca aparatul Dvs. să aibă articole personalizate, cum ar fi nume indicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de a
de meniuri, ordinea acestora și pictogramele. putea efectua apeluri.

Memoria partajată Măsuri de siguranță privind scoaterea acumulatorului.


Următoarele funcții ale acestui aparat pot folosi memoria Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul
partajată: mesaje multimedia (MMS). Utilizarea uneia sau mai și deconectați-l de la încărcător.
multor astfel de funcții poate reduce spațiul de memorie
disponibil pentru celelalte funcții. Dacă aparatul Dvs. afișază Încărcarea corespunzătoare. Deconectați încărcătorul de la
un mesaj prin care vă informează că memoria este plină, priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați.
ștergeți unele informații care sunt stocate în memoria Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la
partajată. încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata
sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet
Accesorii încărcat se va descărca în timp.

Avertizare: Evitați temperaturile extreme. Încercați întotdeauna să


Folosiți numai acumulatori, încărcătoare și accesorii depozitați acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și
omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de
Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui
și poate constitui un pericol. În particular, utilizarea unor acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze
acumulatoare sau a unor încărcătoare neomologate poate temporar. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în
implica riscuri de incendii, explozii, scurgeri sau alte pericole. mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu scurtcircuitați acumulatorul. Scurtcircuitarea accidentală


Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresați-vă poate apărea când un obiect metalic, cum ar fi o monedă, o
distribuitorului Dvs. Când deconectați cablul de alimentare al agrafă sau un stilou, produce o legătură directă între borna
oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu. pozitivă (+) și cea negativă (-) a acumulatorului. (Aceste borne

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


Informații de siguranță și despre produs 33

sunt ca niște benzi metalice aplicate pe acumulator.) Acest Verificarea autenticității hologramei
lucru se poate întâmpla, de exemplu, când purtați un 1 Privind eticheta holografică, trebuie să puteți observa,
acumulator de schimb în buzunar sau în geantă. atunci când priviți dintr-un anumit unghi, simbolul cu
Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora cele două mâini care se împreunează, iar când priviți
acumulatorul sau obiectul care realizează scurtcircuitul. dintr-un alt unghi, emblema "Nokia Original
Enhancements" (Accesorii originale Nokia).
Evacuarea la deșeuri. Nu aruncați acumulatorii în foc
deoarece ei pot exploda. Evacuarea la deșeuri a
acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor
locale. Predați acumulatorii pentru reciclare, dacă este
posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

Scurgeri. Nu demontați, nu tăiați, nu deschideți, nu striviți,


nu îndoiți, nu perforați și nu rupeți bateriile sau acumulatorii.
În cazul apariției unei scurgeri de lichid din acumulator,
evitați contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. Dacă, totuși,
acest lucru se întâmplă, spălați imediat cu apă din abundență
zonele afectate sau apelați la un medic.
2 Când înclinați holograma spre stânga, spre dreapta, în
Deteriorări. Nu modificați și nu reconfigurați acumulatorii, nu jos sau în sus, trebuie să puteți observa pe fiecare parte
încercați să introduceți corpuri străine în ei, nu-i scufundați câte 1, 2, 3 și respectiv 4 puncte.
în și nu-i expuneți la apă sau alte lichide. Acumulatorii pot
exploda dacă sunt deteriorați.

Modul corect de utilizare. Folosiți acumulatorul numai


conform destinației sale. Utilizarea necorespunzătoare a
acumulatorului poate provoca incendii, explozii sau alte
pericole. În cazul scăpării pe jos a aparatului sau a
acumulatorului, în special pe o suprafață dură, și dacă Dvs.
considerați că acumulatorul a fost deteriorat, duceți-l la un
centru de service pentru verificare înainte de a continua să-l
utilizați. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un
acumulator deteriorat. Nu lăsați acumulatorul la îndemâna
copiilor mici.
Parcurgerea cu succes a pașilor nu reprezintă o garanție
Verificarea autenticității acumulatorilor Nokia totală a autenticității acumulatorului. Dacă nu puteți
Pentru siguranța Dvs., utilizați întotdeauna acumulatori confirma autenticitatea acumulatorului Dvs. Nokia sau dacă
originali Nokia. Pentru a vă asigura că achiziționați un aveți motive să credeți că acumulatorul Nokia cu holograma
acumulator original Nokia, cumpărați-l de la un centru service pe etichetă nu este un acumulator Nokia autentic, nu utilizați
sau de la un furnizor autorizat Nokia și verificați eticheta acel acumulator ci duceți-l la cel mai apropiat centru de
holografică parcurgând pașii următori: service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistență.

Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia,


consultați www.nokia.com/battery.

Întreținerea aparatului Dvs.


Manipulați cu grijă aparatul, acumulatorul, încărcătorul și
accesoriile. Sugestiile de mai jos vă ajută să respectați
condițiile de acordare a garanției.

• Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile,


umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


34 Informații de siguranță și despre produs

conține substanțe care corodează circuitele Posesorii de conținut pot utiliza diferite tipuri de tehnologii
electronice. de administrare a drepturilor digitale (DRM) pentru a-și
• Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf proteja proprietatea intelectuală, inclusiv drepturile de
sau murdărie. Părțile mobile și componentele autor. Acest aparat utilizează diferite tipuri de programe DRM
electronice se pot deteriora. pentru accesarea conținutului protejat DRM. Cu acest aparat,
puteți accesa conținut protejat prin .WMDRM 10, OMA DRM 1.0,
• Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. OMA DRM 1.0 forward lock și OMA DRM 2.0. Dacă un anumit
Temperaturile ridicate pot scurta viața aparatului, pot program DRM nu reușește să protejeze conținutul, posesorii
defecta acumulatorul și pot deforma sau topi anumite de conținut pot solicita anularea posibilității unui astfel de
componente din material plastic. program DRM de a accesa alte conținuturi noi protejate prin
• Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când DRM. Anularea poate împiedica, de asemenea, reînnoirea
aparatul revine la temperatură normală, umezeala unui astfel de conținut protejat prin DRM și care se află deja
poate forma condens în interiorul acestuia și poate în aparatul Dvs. Anularea unui astfel de program DRM nu
deteriora circuitele electronice. afectează utilizarea de conținut protejat prin alte tipuri de
• Nu încercați să deschideți aparatul în alt mod decât cel DRM sau utilizarea de conținut neprotejat prin DRM.
descris în ghidul utilizatorului.
Conținutul protejat prin administrarea drepturilor digitale
• Modificările neautorizate pot duce la defectarea (DRM) este însoțit de o licență asociată ce definește drepturile
aparatului și pot reprezenta o încălcare a Dvs. de a utiliza acest conținut.
reglementărilor privind aparatele radio.
• Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l
scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele Este posibil ca alte metode de transfer să nu preia licențele
electronice interne și elementele mecanice. ce trebuie restaurate împreună cu conținutul pentru ca Dvs.
• Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța să puteți utiliza în continuare conținutul protejat prin OMA
suprafața aparatului. DRM după formatarea memoriei aparatului. De asemenea, ar
putea fi necesar să restaurați licențele în cazul deteriorării
• Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele fișierelor din aparatul Dvs.
mobile și poate împiedica funcționarea
corespunzătoare. Dacă în aparatul Dvs. se află conținut protejat prin WMDRM,
• Feriți aparatul de magneți sau de câmpurile magnetice. în cazul formatării memoriei se vor pierde atât licențele, cât
• Pentru ca informațiile importante să fie în siguranță, și conținutul. Este posibil, de asemenea, să pierdeți licențele
stocați-le în cel puțin două locuri separate (cum ar fi și conținutul în cazul deteriorării fișierelor din aparatul Dvs.
aparatul, cartela de memorie sau calculatorul) sau Pierderea licențelor sau a conținutului vă poate limita
scrieți-le pe hârtie. posibilitatea de a reutiliza același conținut pe aparatul Dvs.
Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de
Reciclare servicii.
Duceți întotdeauna produsele electronice, bateriile și
Este posibil ca unele licențe să fie conectate la o cartelă SIM
acumulatoarele, precum și ambalajele folosite la centrele de
specifică, iar conținutul protejat poate fi accesat numai dacă
colectare specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminării
în aparat a fost introdusă cartela SIM.
necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea
materialelor. Consultați informațiile privind protejarea
Informații suplimentare referitoare la siguranță
mediului înconjurător și cele despre cum puteți recicla
produsele Nokia, pe www.nokia.com/werecycle sau (cu un Suprafața acestui aparat nu conține nichel.
aparat mobil) pe nokia.mobi/werecycle.
Copii mici
Despre administrarea drepturilor digitale Aparatul Dvs. și accesoriile acestuia nu sunt jucării. Acestea
La utilizarea acestui aparat, respectați toate legile, precum și ar putea conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la
obiceiurile locale, dreptul la viață privată și alte drepturi îndemâna copiilor mici.
legitime ale celorlalte persoane, inclusiv drepturile de autor.
Protecția drepturilor de autor ar putea împiedica copierea, Mediul de utilizare
modificarea sau transferul unor imagini, piese muzicale sau Acest aparat corespunde recomandărilor de expunere la
a altui tip de conținut. radio frecvență dacă este folosit în poziție normală de
utilizare, la ureche, sau dacă este amplasat la o distanță de

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


Informații de siguranță și despre produs 35

cel puțin 1,5 centimetri față de corp. Orice toc de purtare, Proteze auditive
agățătoare la centură sau alt suport de purtare a aparatului Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite
pe corp nu trebuie să conțină metale și trebuie să asigure proteze auditive.
plasarea telefonului la distanța față de corp specificată mai
sus. Autovehicule
Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate
Pentru transmiterea de fișiere de date sau mesaje este
necorespunzător sau protejate inadecvat din autovehicule,
necesară o conexiune de calitate cu rețeaua. Transmiterea de
cum ar fi sistemele electronice de injecție carburant,
fișiere de date sau de mesaje poate fi întârziată până când o
sistemele electronice de frânare antiblocare, sistemele
astfel de conexiune este disponibilă. Urmați instrucțiunile
electronice de control viteză și cele de tip air-bag. Pentru
referitoare la distanțele de separație menționate mai sus
informații suplimentare, interesați-vă la producătorul
până la terminarea transmisiei.
autovehiculului sau al echipamentelor din dotarea acestuia.
Unele părți ale aparatului sunt magnetice. Este posibil ca
Doar personalul calificat poate depana aparatul sau instala
materialele metalice să fie atrase de acest aparat. Nu așezați
aparatul într-un vehicul. Instalarea sau depanarea
cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în
neadecvate pot fi periculoase și pot anula garanția aparatului
apropierea aparatului, deoarece informațiile stocate pe
Dvs. Verificați regulat ca toate echipamentele wireless din
acestea ar putea fi șterse.
vehiculul Dvs. să fie montate și să funcționeze în mod adecvat.
Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau
Echipamente medicale
materiale explozive în același compartiment cu aparatul,
Folosirea echipamentelor de transmisie radio, inclusiv a componentele sau accesoriile sale. Nu uitați că air-bagurile
telefoanelor mobile, poate interfera cu funcționarea unor se declanșează cu forță mare. Nu amplasați aparatul sau
aparate medicale neprotejate corespunzător. Adresați-vă accesoriile acestuia în zona de declanșare a air-bagului.
unui medic sau producătorului echipamentului medical
pentru a afla dacă acestea sunt protejate corespunzător față Opriți aparatul înainte de a vă urca la bordul unui avion.
de semnalele RF externe. Opriți aparatul în zonele în care sunt Utilizarea aparatelor de emisie radio într-un avion poate fi
afișate instrucțiuni ce solicită acest lucru. Spitalele sau periculoasă pentru funcționarea avionului și poate fi ilegală.
unitățile sanitare pot folosi echipamente sensibile la
semnalele RF externe. Zone cu pericol de explozie
Închideți aparatul în orice zonă cu pericol de explozie.
Echipamente medicale implantate Respectați toate instrucțiunile afișate. În asemenea zone,
Producătorii de aparate medicale recomandă o distanță de scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la
cel puțin 15,3 centimetri între un aparat mobil și un aparat vătămări corporale sau deces. Opriți aparatul în stațiile de
medical implantat, cum ar fi un stimulator cardiac sau un alimentare cu carburant, precum și în apropierea pompelor
defibrilator cardioverter implantat, pentru a evita o posibilă de carburant de la atelierele auto. Conformați-vă restricțiilor
interferență cu aparatul medical respectiv. Persoanele care din depozitele de carburanți, din zonele de depozitare și de
au astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarele distribuire a carburanților, din incinta combinatelor chimice
reguli: sau din locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili.
Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt, de obicei,
• Să țină întotdeauna aparatul mobil la o distanță mai marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Acestea includ zone unde
mare de 15,3 centimetri de aparatul medical. se recomandă oprirea motorului vehiculului, cala vapoarelor,
• Nu purtați aparatul în buzunarul de la piept. unități de transfer și stocare a substanțelor chimice și zone
în care aerul conține substanțe chimice sau particule, cum ar
• Să țină aparatul mobil la urechea opusă poziției
fi praf de cereale, praf obișnuit sau pulberi metalice. Trebuie
aparatului medical.
să consultați producătorii vehiculelor alimentate cu gaze
• Să oprească aparatul mobil dacă există un motiv de a lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) pentru a stabili
bănui prezența unei interferențe. dacă acest aparat poate fi utilizat în siguranță în apropierea
• Să respecte instrucțiunile producătorului aparatului acestora.
medical implantat.
Apeluri telefonice în caz de urgență
Dacă aveți întrebări privind utilizarea aparatului Dvs. mobil Important: Acest aparat funcționează utilizând semnale
în apropierea unui aparat medical implantat, consultați radio, rețele radio, rețele fixe terestre și funcții programate
medicul de familie. de utilizator. Dacă aparatul Dvs. acceptă apelurile vocale prin

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


36 Informații de siguranță și despre produs

Internet (apeluri Internet), activați atât apelurile Internet cât 2,0 wați/kilogram (W/kg) calculată ca valoare medie pe 10
și telefonul mobil. Aparatul ar putea încerca să efectueze grame de țesut. Încercările pentru SAR sunt efectuate folosind
apeluri de urgență atât prin rețeaua celulară cât și prin pozițiile standard de utilizare și cu aparatul în regim de
intermediul furnizorului de servicii pentru apeluri Internet, emisie la cel mai înalt nivel admis de putere, în toate benzile
dacă ambele sunt activate. Conexiunile nu pot fi garantate în de frecvență testate. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se
toate condițiile. Nu trebuie să vă bazați niciodată exclusiv pe poate afla sub valoarea maximă deoarece aparatul este
un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicări esențiale, conceput să utilizeze numai puterea strict necesară pentru
cum ar fi urgențele de natură medicală. accesarea rețelei. Această putere depinde de diferiți factori,
de exemplu de cât de aproape vă aflați de releu.
Pentru efectuarea unui apel în caz de urgență:
Valoarea maximă SAR conform recomandărilor ICNIRP pentru
1 Dacă aparatul nu este pornit, porniți-l. Verificați dacă utilizarea aparatului la ureche este de 1.09 W/kg.
nivelul semnalului este adecvat. În funcție de aparatul
Dvs., este posibil să fie, de asemenea, necesar să Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori
efectuați următoarele operații: SAR diferite. Valorile SAR pot să difere în funcție de cerințele
naționale de raportare și testare, precum și de banda de
• Introduceți cartela SIM dacă aparatul Dvs. rețea. Informații suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul
utilizează o astfel de cartelă. informațiilor despre produs, la www.nokia.com.
• Dezactivați anumite restricționări de apeluri pe
care le-ați activat în aparatul Dvs.
• Schimbați profilul Dvs. de pe deconectat sau
avion pe un profil activ.
2 Apăsați tasta de terminare de câte ori este necesar
pentru a șterge afișajul și a pregăti aparatul pentru
apeluri.
3 Introduceți numărul oficial de urgență valabil în zona
Dvs. Numerele serviciilor de urgență variază în funcție
de zona în care vă aflați.
4 Apăsați tasta de apelare.

Când efectuați un apel în caz de urgență, furnizați toate


informațiile necesare cât mai exact posibil. Aparatul Dvs.
mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul
unui accident. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite
acest lucru.

Informații privind certificarea (SAR)


Acest aparat mobil îndeplinește recomandările cu
privire la expunerea la unde radio.

Aparatul Dvs. mobil este un emițător și un receptor radio. El


este conceput pentru a nu depăși limitele de expunere la unde
radio prevăzute în recomandările internaționale. Aceste
recomandări au fost elaborate de organizația științifică
independentă ICNIRP și includ limite de siguranță menite a
asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și
starea de sănătate.

Recomandările cu privire la expunere pentru aparatele


mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută sub numele
de Specific Absorption Rate (rată specifică de absorbție) sau
SAR. Limita SAR specificată în recomandările ICNIRP este de

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


37

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE comerciale, pot fi obținute de la MPEG LA, LLC. A se vedea


http://www.mpegla.com.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO


SITUAȚIE, NOKIA SAU ORICARE DINTRE LICENȚIATORII SĂI NU
VOR FI ȚINUȚI RESPONSABILI PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI
Prin prezenta, NOKIA CORPORATION declară că acest produs
DE DATE SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE
RM-614 respectă cerințele esențiale și alte prevederi
SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-
relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de
AR FI PRODUS.
conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://
www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE”. CU
EXCEPȚIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICIUN
© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.
FEL DE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR
FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE
Nokia, Nokia Connecting People și Navi sunt mărci comerciale
ȘI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CU
sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Nokia tune este
ACURATEȚEA, CORECTITUDINEA SAU CONȚINUTUL ACESTUI
o marcă de sunet a corporației Nokia. Alte nume de produse
DOCUMENT. NOKIA ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST
și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci
DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICARE
comerciale aparținând proprietarilor respectivi.
PREALABILĂ.
Disponibilitatea anumitor produse și a aplicațiilor și
Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și
serviciilor pentru acestea poate varia în funcție de regiune.
stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui
Vă rugăm consultați furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii și
material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a
informații asupra disponibilității opțiunilor de limbă. Acest
firmei Nokia. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă.
aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot
Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri
face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din
oricărui produs descris în acest document, fără notificare
SUA sau din alte țări. Orice act contrar legii este interzis.
prealabilă.
Este posibil ca aplicațiile oferite de terțe părți și furnizate
împreună cu aparatul Dvs. să fi fost create de și să aparțină
unor persoane sau entități neafiliate la sau care nu au nicio
Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol legătură cu Nokia. Nokia nu deține drepturi de autor sau de
software from RSA Security. proprietate intelectuală asupra aplicațiilor aparținând unor
terțe părți. Ca atare, Nokia nu își asumă nicio responsabilitate
privind suportul acestor aplicații la utilizatorul final, privind
funcționarea acestor aplicații sau privind informațiile
prezentate în aceste aplicații sau materiale. Nokia nu oferă
nicio garanție pentru aplicațiile oferite de terțe părți.

UTILIZÂND APLICAȚIILE, CONFIRMAȚI FAPTUL CĂ ACESTEA SUNT


FURNIZATE „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE
Java and all Java-based marks are trademarks or registered EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, LA NIVELUL MAXIM ADMIS DE LEGEA
trademarks of Sun Microsystems, Inc. APLICABILĂ. DE ASEMENEA, CONFIRMAȚI FAPTUL CĂ NICI NOKIA
ȘI NICI AFILIAȚII SĂI NU OFERĂ NICIUN FEL DE DECLARAȚII SAU
Acest produs este licențiat MPEG-4 Visual Patent Portfolio GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE
License (i) pentru uz personal și necomercial în legătură cu LIMITA LA GARANȚII PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE,
date care au fost elaborate în conformitate cu standardul VANDABILITATE SAU APLICABILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP,
MPEG-4 Visual Standard de către un client angajat într-o SAU GARANȚII PRIVIND FAPTUL CĂ APLICAȚIILE NU VOR ÎNCĂLCA
activitate cu scop personal și necomercial și (ii) pentru a fi BREVETE, DREPTURI DE AUTOR, MĂRCI COMERCIALE SAU ALTE
utilizat împreună cu fișierele video în format MPEG-4 livrate DREPTURI ALE UNOR TERȚE PĂRȚI.
de un furnizor licențiat de materiale video. Nu se acordă și nu
se consideră acordată implicit nicio licență pentru niciun fel OBSERVAȚII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA
de altă utilizare. Informații suplimentare, inclusiv informații
Aparatul Dvs. poate provoca interferențe TV sau radio (de
referitoare la utilizarea în scopuri promoționale, interne și
exemplu, la utilizarea unui telefon în apropierea
38

echipamentului de recepție). Este posibil ca FCC sau Industry


Canada să vă solicite încetarea utilizării aparatului dacă astfel
de interferențe nu pot fi eliminate. Dacă aveți nevoie de
asistență, contactați unitatea de service locală. Acest aparat
este în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC.
Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1)
Acest aparat nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare
și (2) acest aparat trebuie să accepte toate interferențele
recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o
funcționare defectuoasă. Orice schimbări sau modificări
neacceptate în mod expres de Nokia ar putea anula dreptul
utilizatorului de a folosi acest aparat.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finlanda

/Ediţia 2 RO
Index 39

Index E
ecranul conversație 17
ecranul inițial 11
A
accesorii 28 F
acumulator 7 fotografii 21
afișează setări 24 funcții suplimentare 22
agendă 23
antene 8 G
aparat foto-video 21 Galeria 22
apelare rapidă 13
apeluri 13 I
asistență 5 indicatoare 11
indicator semnal 11
B Informații de asistență Nokia 5
blocarea tastaturii 12 Internet 29
Bluetooth 27 introducerea textului 14
browser 29
Î
C încărcare
cartelă de memorie 9 — acumulator 8
cartelă microSD 9
cartelă SIM 7, 12 J
cărți de vizită 19 jocuri 22
ceas alarmă 22
cod de siguranță 10 M
coduri de acces 10 meniu operator 30
coduri PIN 10 meniuri 15
comenzi rapide 24 mesaje 16, 17
conexiune 25 mesaje audio 17
conexiune prin cablu 10 mesaje instantanee 17
Conexiune USB 10 mesaje text 16
configurare 28 mesaje vocale 18
contacte 11, 19 mod imagine 21
copiere de siguranță date 24 mod video 21

D N
data și ora 24 nivel încărcare acumulator 11
note de rezolvat 23

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.


40 Index

număr centru mesaje 16

P
Parole 10
player media 20
pornirea/oprirea aparatului 7
profil deconectat 12
profile 24
protecția tastaturii 12

R
recorder voce 22
restaurare setări 28

S
scriere text 14
Serviciul Nokia Messaging 17
setări 24
— telefon 28
setări, afișaj 24
setări din fabrică, restaurare 28
setări mesaje 18
set cu cască 8
sincronizare 24
sunete 24

T
tastatură 14
taste și componente 6

V
videoclipuri 21

W
Web 29
WLAN (rețea locală fără fir, wireless local
area network) 25, 26
WLAN (rețea locală fără fir) 25

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.