Sunteți pe pagina 1din 24

Program de dezvoltare a

abilităților de viață ale copiilor


aflați în situație de risc din mediul
rural buzoian
Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin
Programul: Facilitatea de Tranziţie
2007/19343.03.03- Integrarea în societate a
tinerilor aparţinând minorităţilor şi
grupurilor dezavantajate

Ianuarie 2010 – Noiembrie 2010

 
Parteneriatul proiectului

Beneficiar
Asociația Formare Dezvoltare Asistență Forda
Buzău

Partener
Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională Buzău
Obiectivul general al proiectului vizează
dezvoltarea capacității instituționale locale de
acțiune în sfera dezvoltării abilitaților de viață ale
copiilor aflați în situații de risc, din mediul rural al
județului Buzău, în vederea capacitării acestora
pentru o viață adultă, responsabilă și autonomă;
Obiectivul specific al prezentului proiect
urmărește ca într-o perioadă de 10 luni, să
dezvolte abilitățile și deprinderile de viață ale unui
număr de 80 de copii aflați în situații de risc, din
mediul rural al județului Buzău din grupa de vârstă
13-18 ani;
 
Grupul țintă al proiectului va fi reprezentat de :

Copii proveniți din familii dezorganizate, cu


domiciliul în mediul rural al județului Buzău

Copii din mediul rural proveniți din familii cu


situaţie economică precară;
Activități în cadrul proiectului:

Promovarea proiectului vizează realizarea


următoarelor activități:
- Realizarea de materiale de promovare a
proiectului – afișe / materiale informative, care vor
promova scopul proiectului, activitățile propuse,
rezultatele scontate, finanțatorul proiectului,
parteneriatul proiectului;
- Organizarea unei reuniuni cu factorii
interesați în dezvoltarea abilitaților de viață a
copiilor aflați în situații de risc din cadrul a 4
comunități rurale țintă;
 
Realizarea unei campanii de informare și
conștientizare privind domeniul abilitaților de viață
precum și drepturile fundamentale ale copiilor.
Astfel vor fi realizate 800 pliante și 60 afișe ce vor fi
utilizate în cadrul campaniei ce se va desfășura în
cele 4 comunități;

Organizarea și derularea unui număr de 4


forumuri locale – ateliere de lucru. Va fi
organizat cate un forum local-atelier de lucru în
cadrul fiecărei comunități rurale dintre cele 4
selectate in proiect;
 Organizarea și implementarea unui Program
pilot de educație non-formală în domeniul
dezvoltării abilitaților de viață, destinat copiilor aflați
în situație de risc din grupul țintă, din categoria de
vârstă 13-18 ani.
Dezvoltarea unui număr de 11 module de curs cu
următoarele tematici:
Comunicare, Autoresponsabilizarea,

Acceptarea diferențelor, Stabilirea obiectivelor,


Luarea de decizii, Planificare /Organizare,
Rezolvarea problemelor, Egalitatea de Șanse,
  Gândirea critică, Dezvoltare
comunitară/Voluntariat/
Autoînvățarea, Responsabilitate Socială,
 
 Realizarea unui ghid metodologic de educație
nonformală în domeniul dezvoltării abilitaților de
viață destinat copiilor aflați în risc social.
Ghidul metodologic va fi realizat atât în format tipărit
cât și în format electronic și va fi pus la dispoziția
tuturor factorilor locali implicați în sfera activităților
sociale și în special în activități de educație a
copiilor aflați în risc social
 Organizarea și derularea seminarului final al
proiectului
În cadrul seminarului final al proiectului, care va
avea durata de 1 zi, se vor prezenta rezultatele și
produsele proiectului.
 
ABILITĂŢI DE VIAŢĂ
 Deseoriavem calităţi sau capacităţi deosebite,
însă nu ştim cum să le punem în practică, fie
pentru că nu ne-a invăţat nimeni, fie pentru că
uneori acest lucru este foarte greu de realizat.
 Îndezvoltarea noastră personală, stabilirea
unor priorităţi şi disciplină în punerea lor în
practică sunt elemente esenţiale pentru a
ajunge la un rezultat care să ne reprezinte şi
să ne împlinească.
Şcoala ne învaţă foarte multe lucruri însă
TEORETIC, şi descoperim apoi, în viaţă, prin
greşeli sau consumând mult din timpul nostru,
cum se pun în practică lucrurile pe care le ştii
sau le-ai învăţat cîndva. Alţii caută să afle toată
viaţa ce ar putea face bine şi cu placere…
5 întrebări:
CE? Care sunt obiectivele pe care doresc să le ating?
Care sunt criteriile prin care judec succesul meu
personal?
DE CE? De ce îmi doresc să realizez aceste obiective?
Ce vreau să las în urma mea, acolo pe unde trec?
CINE? Care sunt talentele și abilitățile mele? Ce mă
diferențiază de ceilalți și ce mă apropie de ei? Cine sunt
cei de care am nevoie pentru a mă învața/ ajuta?
CUM? Ce am de făcut pentru a realiza obiectivele pe
care mi le-am stabilit? Care sunt pașii pe care trebuie să
îi parcurg?
CÂND? Care este momentul potrivit pentru a începe
ceea ce îmi propun? Ce pot să fac cu timpul limitat care
îmi stă la dispoziție? Cum să îmi stabilesc prioritățile?
 Nu am abordat această temă - a incluziunii sociale -
întâmplător. Motto-ul Europei pentru anul 2010 este
dedicat sărăciei, anul acesta fiind anul luptei
împotriva sărăciei.

 Oficiul European de Statistică a prezentat în iulie 2009 o


situaţie privind şomajul în rândul tinerilor, iar concluziile
sunt "dure“: 5 milioane de tineri din Uniunea
Europeană sunt şomeri. La nivelul celor 27 de state
membre, rata şomajului în rândul tinerilor - cu vârste
între 15 şi 24 de ani - este de 18,3 la sută, faţă de 8,2 la
sută cât se înregistrează la nivelul întregii populaţii.
 România nu iese din tipar. În topul celor mai
predispuse categorii la sărăcie sunt copiii,
tinerii din mediul rural, urmaţi de lucrătorii pe
cont propriu şi şomerii.
 România a avut, în primul trimestru, o rată a

şomajului în rândul tinerilor de 19,6%, a 13-a ca


mărime din UE.
 Rata şomajul în rândul tinerilor din România cu

vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani a urcat cu


1,4 puncte procentuale faţă de nivelul din primul
trimestru al 2008. Numărul total de şomeri tineri
a fost de 194.000 la finele lunii martie.
Viaţa este acea călătorie, irecuperabilă şi
ireversibilă, care ne este dăruită fără să putem
conştientiza de la început cadoul primit; care are
un scop pe care noi îl determinăm şi care se
termină într-un moment nedeterminat.
Sintagma de abilităţi de viaţă denumeşte un set
de abilităţi necesare în viaţă. Orice persoană are
nevoie de anumite abilităţi pentru a putea duce
o viaţă echilibrată, pentru a dezvolta şi menţine
relaţii normale cu ceilalţi, pentru a-şi realiza
scopurile propuse şi pentru a face faţă diferitelor
dificultăţi.
Abilităţile de viaţă ale unui copil vor viza
dezvoltarea personalităţii copilului, inteligenţa sa
emoţională, abilităţile sociale şi cele de gândire.
În general, prin abilităţi se înţelege
«comportamentul controlat care duce la
atingerea unor ţeluri, îndeplinirea unor obligaţii
sau abordarea unor situaţii».
 John Liptak este de părere că pentru a avea o
viață mai productivă, mai satisfăcătoare şi mai
plină de succes, nu este nevoie de un IQ ridicat,
ci de o „inteligenţă practică“ generală, care
include abilităţile noastre spirituale, fizice,
mentale, emoţionale, sociale şi profesionale.
 Construirea abilităţilor de viaţă nu este o

sarcină uşoară, dar prin intermediul sesiunilor


de formare sperăm să le putem îmbunătăţi
calitatea vieţii, învăţându-i mai multe despre ei
înşişi.
Cele opt competențe cheie

Aptitudini și competențe lingvistice (în limba maternă)

Aptitudini și competențe lingvistice (în limbi străine)

Aptitudini și competențe matematice

Aptitudini și competențe științifice și tehnologice


Aptitudini și competențe de învățare (learning to learn)

Aptitudini și competențe civice, interpersonale, interculturale și sociale

Aptitudini și competențe antreprenoriale

Aptitudini și competențe de exprimare culturală


Educaţia înseamnă:

Şcoala Familia

Copil/tânăr

Comunitatea
MODELE DE ACTIUNE/INTERVENTIE ALE COMUNITATII LOCALE

IN PROCESUL DE DOBANDIRE A ABLITATILOR DE VIATA

 □ Înființarea unui Club al copiilor care să desfășoare


activități tematice

□ Înființarea unui Centru de voluntariat pentru copii și


adolescenți

□ Înființarea unui ONG cu activități dedicate


copiilor/adolescenților

□ Înființarea unui After school care să dezvolte programe


de educație nonformală
Vă mulțumim!
Program de dezvoltare a abilităților de viață
ale copiilor aflaţi în situaţie de risc din mediul rural buzoian

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul:


Facilitatea de Tranziție 2007/19343.03.03 – Integrarea în societate a tinerilor
aparținând minorităților și grupurilor dezavantajate

Material editat de Asociația Formare, Dezvoltare, Asistenţă - FORDA Buzău


Martie 2010
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a
Uniunii Europene
Pentru eventualele informații și sesizări legate de proiectele PHARE
contactați: cfcu.phare@mfinante.ro