Sunteți pe pagina 1din 16

IDENTIFICAREA TIPURILOR DE SURSE

DE FINANTARE: PROPRII SI STRAINE

Realizarea cu success a oricarei afaceri necesita existenta si utilizarea unor resurse


financiare care sa permita firmei mentinerea si apoi afirmarea pe piata.
De modul cum sunt administrate aceste resurse, dar si de nivelul acestora depinde in
mare masura evolutia ulterioara a activitatii economice desfasurate.
De aici rezulta interesul deosebit pe care agentii economici il acorda problemei
finantari afacerii.

Finantarea afacerii
Finantarea afacerii reprezinta totalitatea modalitatilor
prin care agentul economic reuseste sa dispuna in timp util de
resursele financiare necesare realizarii proiectelor propuse in
conditii de eficienta maxima

asdasd

Scopul oricarei activitati economice il constitue maximizarea profitului. In acest sens,


se procedeaza la analiza financiara a activitatii, stabilindu-se punctele tari si punctele slabe ale
gestiunii financiare in vederea fundamentarii unei noi strategii de mentinere si de dezvoltare
intr-un mediu concurential.
Astfel,devine de mare importanta identificarea tipurilor de surse de finantare care
sustin activitatea economica respective.
Analizand datele din documentele contabile de siteza,rezulta ca pasivul bilantier,prin
componenta sa,evidenteaza modul de finantare sau de sustinere financiara a activului si
exigibilitatea surselorde finantare.
Astfel,categoria de pasiv corespunzatoare finantare proprii a activului, asigurata de
proprietar, ca investitor, este denumita capitaluri proprii.

Capitalurile proprii cuprind

-aporturile de capital
-primele de capital
-rezervele
-rezultatul reportat
-rezultatul exercitiului
Sursele proprii sunt nerambursabile si se utilizeaza conform legislatiei in vigoare
asigurand finantarea permanenta a intreprinderii.

Finantarea straina a activului se regaseste in categoria


datoriilor.In aceasta situatie se afla:

-creditele bancare si de alte institutii de credit


-imprumuturile din emisiunile de obligatiuni
-datoriile comerciale fata de furnizori
-datoriile fiscale,salariale si sociale
-datoriile catre asociati rezultate din operatiuni de capital si
dividente
-alte datorii

Avand in vedere termenul de scadenta al datoriilor,acestea pot fi:


-pe termen lung-imprumuturi, datorii fata de terti
-pe termen scurt:credite comerciale, credite bancare pe termen scurt
Sursele straine au caracter rambursabil si sunt de regula purtatoare de dobanzi,
asigurand finantarea temporara a intreprinderii.

Sursele proprii si straine in finantarea unei afaceri

Rezulta ca activitatea oricarei firme se desfasuara pe baza surselor proprii si a


resurselor straine. Pentru ca aceasta activitate sa se poata mentine in parametrii de rentabilitate
si pentru ca valoarea acestora sa fie in continua creste se procedeaza periodic la analiza
activitatii si din punct de vedere al echilibrului financiar. Astfel, se va analiza utilizand anumiti
indicatori financiari, daca realizarea necesitatilor permanente ale firmei (numite si alocari
permanente sau cu character permanent) se realizeaza pe seama surselor permanente, pe de o
parte, iar pe de alta parte daca alocarile temporare (necesitatile de finantare a cicluluide
exploatare) se realizeaza pe seama surselor temporare, a datoriilor pe termen scurt.In figura
urmatoare este prezentata structura necesarului brut de finantare.

Autofinante
Noi aporturi
Finantarea Prin fonduri in numerar
unei afaceri proprii
Cresteri de Incorporarea
capital rezervelor

Conversiune a
datoriilor

Credite
bancare
Imprumuturi
obligatare
Prin
aranjamente la
termen
Datori
comerciale

Datorii fiscale,salariale
si
Termen
lung imobilizari Necorporale
corporale
financiare

Necesarul
brut de
Stocuri finantare
Termen scurt
Creante
lichiditati
Aplicatie
Societatea Comerciala “Vulturul” SA prezinta urmatoarea situatie in ceea ce priveste
necesitatile de finantare si sursele de capital:

(mii lei)

Necesitati de finantare Surse de capital


Imobilizari
Capital propriu
Teren 220

Cladiri 560
1 Imprumuturi
Masini si utilaje 210

Instalatii 123

Activ circulant

Stocuri 125

Creante 200 Datorii de


exploatare
Trezorerie neta 55

Total 1493

Din situatia prezentata rezulta ca SC “Vultur” SA se bucura de echilibrul financiar


datorita faptului ca finantarea necesitatilor permanente (terenuri, cladiri masini, utilaje
instalatii) se realizeaza pe seama surselor permanente (capital propriu si imprumuturi pe
termen lung)
Astfel
220+560+210+123=820+293=1.113
Pentru analiza financiara a activitatii economice prezinta importanta calculul
capacitatii de indatorare pe termen lung.Acest indicator se calculeaza ca raport procentual intre
valoarea imprumuturilor pe termen lung ale societatii si valoarea capitalurilor propii.
Capacitatea de indatorare pe termen lung nu trebuie sa depaseasca 100%

In cazul SC “Vulturul” SA capacitatea de indatorare este de (293:820)x


100=35,73%,valoarea favoravila pentru firma fiind situate sub 100%.
Raportand valoarea capitalurilor proprii la valoarea imobilizarilor, rezulta ca 73,67%
din acestea sunt obtinute pe seama surselor proprii. Restul de 26,33% reprezinta imobilizari
procurate pe seama surselor straine pe termen lung.
In ceea ce priveste necesitatile de finantare a ciclului de exploatare, raman exclusive,
pe seama datoriilor de exploatare, ale caror termene de scadenta, in raport cu ce ale createlor,
permit existenta unei trezorerii nete de 55 mii lei.

ANEXA 2
NOTA DE RECEPŢIE PENTRU MĂRFURI
ANEXA 3

BON DE CASĂ
ANEXA 4

NOTA DE COMANDĂ
ANEXA 5

RAPORT DE GESTIUNE ZILNIC


ANEXA 6

CHITANŢA
ANEXA 7

MONETAR
ANEXA 8

REGISTRUL DE CASĂ