Sunteți pe pagina 1din 2

Cadrul legislative al minorităţilor entice din România

Prima reglementare juridica a minorităţilor etnice din România este facută de către
Constituţia din anul 1952, care în capitolul introductiv, spune că ,, Minorităţile naţionale din
Republica Populară Română se bucură de deplină egalitate în drepturi cu poporul român.”
Aceste drepturi sunt enumerate în art. 81 care spune că ,, Oamenilor muncii, cetăţeni ai
Republicii Populare Române, fără deosebire de naţionalitate sau rasă le este asigurată deplina
egalitate de drepturi în toate domeniile vieţii economice, politice şi culturale.”Drepturile politice
ale minorităţilor sunt reglementate şi în art. 94 din această Constituţie. 1 Deasemenea este
sancţionată de lege orice limitare a acestor drepturi precum şi ,,stabilirea de privilegii directe
sau indirecte pe temeiul rasei sau al naţionalităţii cărora le aparţin cetăţenii (…).”

În prezent datorită nexistenţei unui statut al minorităţilor, cadrul legislativ al minorităţilor


este format din o serie de acte normative, principalul act normativ fiind Constituţia, care tratează
noţiunea de minoritate etnică în art. 4 alin. 2, art. 6, art. 120 alin. 2, art. 128 alin. 2. Chiar din
cuprinsul acesteia reiese faptul că noţiunea de minoritate naţională este sinonimă cu cea de
minoritate etnică.2

Celelalte acte normative care alcătuiesc cadrul legislativ al minorităţilor etnice sunt:
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, Hotărârea Nr. 1206 din 27 noiembrie 2001
pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând
unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală,
Hotărârea Nr. 1157 din 21 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor privind arborarea
drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României (art.
15), Legea Nr. 1 din 5 ianuarie 2011 Legea educaţiei naţionale ( secţiunea a 12-a, art. 45-47),
Hotărârea Nr. 999 din 27 august 2008 privind recunoaşterea Statutului Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România - Cultul Mozaic, Hotărârea Nr. 430 din 25 aprilie 2001 privind aprobarea
Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor,

Autorităţi publice române de protecţie a minorităţilor entice

Autorităţile publice române existente în present ce protejează minorităţile entice sunt:


Departamentul pentru Relaţii Interetnice înfiinţat prin Hotărârea Guvernului Nr. 111 din 24
februarie 2005, Consiliul Minorităţilor Naţionale înfiinţat prin Hotărârea Guvernului Nr. 589 din
21 iunie 2001, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale înfiinţat prin
Ordonanţa Guvernului Nr. 121 din 31 august 2000.

1
,,Alegerile de deputaţi se fac prin vot universal. Toţi oamenii muncii, cetăţeni ai Republicii Populare Române, care
au împlinit vârsta de 18 ani, fără deosebire de rasă sau naţionalitate, sex, religie, grad de cultură, profesiune sau
durata domicilierii, au dreptul de a lua parte la alegerea deputaţilor, cu excepţia alienaţilor, a persoanelor
condamnate prin hotărîre judecătorească la pierderea dreptului electoral şi a celor declaraţi nedemni prin lege.(…)”

2
Constituţia României din 2003, art. 6.