Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR


CATEDRA DE MANAGEMENT
LINIA GERMANA
SPECIALIZAREA: MIG
DISCIPLINA: TEORII SI MODELE MANAGERIALE
ANUL UNIVERSITAR 2010-2011

PROGRAMA ANALITICĂ

Partea I – modele de Leadership


1. Înţelegerea conducerii
2. linie istorică de cercetare a conducere
a.conducere bazata pe calităţi de lider
b. stiluri de conducere: democratic, autoritar, laissez-faire
c. Dimensiuni ale comportamentului de conducere: abordarea ghidată empiric
d. conducerea reiese din situaţie
3. Conducerea rezulta din interacţiune: înţelegerea modern a managementului
a. componente ale interacţiunii
b. A conduce sau a fi condus: conducere "de jos" şi "laterala"
c. Conducere şi probleme de conducere în proiecte

Partea II – conducere prin motivare


4. Cum se motiva înainte? Modelul „Zuckerbrot und Peitsche”
5. De ce trebuie sa stim astazi cum sa motivam? schimbări economice, sociale, personale
6. Baza conceptuală: motivaţie, motivatii, stimulente
7. Motivarea - cum faci asta?
8. De ce lucrăm? motivaţie in activitatea profesională; extrinsecă si intrinsecă
9. Ce stimulente poate spori performanţa şi satisfacţia?
a. stimulent financiar;
b. Efectul stimulativ al stilului de leadership;
c. Efectul stimulativ al informaţiilor interne şi al comunicarii;
d. efectul stimulativ al grupului de lucru (echipa);
e. efectul stimulativ al conţinutului de lucru (sarcini);
f. efectul stimulativ al timpului de lucru
Bibliografie obligatorie, linia germana;
[1]. Antoni, C.H.: Konzepte der Mitarbeiterbeteiligung: Delegation und Partizipa-tion In: Hoyos,
C. Graf & Frey, D. (Hrsg.): Arbeits- und Organisationspsycho-logie. Weinheim: Psychologie
Verlags Union, 1999 (569-583).
[2]. Beus, H.-B.: Mitarbeitermotivation. In: Sachverständigenrat Schlanker Staat (Hrsg.):
Leitfaden zur Modernisierung von Behörden. Bonn 1997 (S. 48-53).
[3]. Bungard, W. & Kohnke, O. (Hrsg.): Zielvereinbarungen erfolgreich umsetzen. Wiesbaden:
Gabler, 2002.
[4]. Comelli, G. & von Rosenstiel, L.: Führung durch Motivation. München: Vahlen, 2003.
[5]. Heckhausen, J. & Heckhausen, H.: Motivation und Handeln. Berlin: Springer, 2006.
[6]. Hoyos, C. Graf & Frey, D. (Hrsg.): Arbeits- und Organisationspsychologie. Weinheim:
Psychologie Verlags Union, 1999.
[7]. Nieder, P.: Führung in Organisationen. In: Hoyos, C. Graf, Kroeber-Riel, W., von Rosenstiel,
L. & Strümpel, B. (Hrsg.): Wirtschaftspsychologie in Grundbegriffen. München: Psychologie
Verlags Union, 1990 (194-208).
[8]. von Rosenstiel, L., Regnet, E. & Domsch, M. (Hrsg.): Führung von Mitarbeitern. Handbuch
für erfolgreiches Personalmanagement. Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2003.
[9]. von Rosenstiel, L.: Grundlagen der Organisationspsychologie. Stuttgart: Schäf-fer-Poeschel,
2007.
[10]. Schuler, H. (Hrsg.): Lehrbuch der Organisationspsychologie I. Göttingen: Hog-refe, 2003.
[11]. Wunderer, R., Grunwald, W. & Moldenhauer, P.: Führungslehre I: Grundlagen der
Führung. Berlin: De Gruyter, 1984.

Sef de catedra:
Prof. Dr. Ioan Lazăr

Responsabil disciplină (linia germană)


Prof.dr.Heidemarie Seel

Prodecan linia germană:


Conf.univ.dr. Mihaela Drăgan

S-ar putea să vă placă și