Sunteți pe pagina 1din 45

SISTEMUL

IMUN
DE CE STUDIEM IMUNOLOGIA?
Boli infecţioase
Mecanisme patogenice
Vaccinuri

Boli produse prin dereglarea sistemului imun


ALERGIA: Răspuns imun faţă de materiale inofensive, ex: ASTM
AUTOIMUNITATEA: Răspuns anti-self, ex: SCLEROZA MULTIPLĂ
REJETUL GREFEI: Răspuns imun faţă de ţesutul transplantat
IMUNODEFICIENŢA: Răspuns imun deficitar, ex: SCID, XL-ID

Manevrarea imunităţii în scop terapeutic


IMUNOSUPRESIA: Tratment al bolilor autoimune
IMUNOREGLAREA: Intervenţii imunoterapeutice (vaccinuri…)
■ Definitie: Imunologia = stiinta care studiaza
funcţia de apãrare a organismului
■ Sistemul imunitar - esenţial pentru supravieţuirea
organismelor, datoritã agresiunii permanente a
agenţilor infecţioşi (microorganisme şi virusuri).
■ Disfuncţia severa congenitalã sau dobanditã a
funcţiei imunitare - incompatibilã cu viaţa.
■ Termenul de imunitate - provenienţã socialã: în
Roma anticã, persoanele scutite de impozite cãtre
stat, erau considerate imune.Sensul termenului s-a
extins - persoanele scutite de a suferi efectele
infecţiei cu agenţi patogeni.
ISTORIC
■ Daca se face abstractie de primele descoperiri asupra
vaccinarii impotriva variolei, imunologia nu are decat 100
de ani;
■ Intre 1880-1910, principalele lucrari au descris cele mai
importante vaccinuri, diferitii componenti ai imunitatii
umorale si tipurile de hipersensibilitate;
■ Dupa 1956 a avut loc o explozie de descoperiri
fundamentale: rolul timusului si al bursei lui Fabricius,
toleranta, rolul MHC, hibridoamele, productia de anticorpi
monoclonali, citokinele, genele imunoglobulinelor si
receptorii limfocitelor T;
■ Studiile acuale exploreaza caracterele polifactoriale ale
imunitatii si ale alergiei.
ISTORIC
■ -300: vaccinarea prin cruste de variola(China)
■ 1798: vaccinarea prin vaccin antivariolica (Jener)
■ 1884: fagocitoza (Metchnikoff – premiul Nobel in 1908)
■ 1885: vaccinarea antirabica (Pasteur)
■ 1890: hipersensibilitatea intarziata (Koch – premiul Nobel in 1905)
■ 1890: imunitatea antitoxica (Erlich - 1908)
■ 1890: imunitatea umorala (Von Behrling - 1901)
■ 1895: complementul (Bordet - 1919)
■ 1900: grupele sanguine ABO (Landsteiner - 1930)
■ 1902: hipersensibilitatea imediata sau anafilaxia (Richet – 1913 si
Portier)
■ 1936: MHC la soarece (Gorer si Snell - 1980)
ISTORIC
■ 1939: incompatibilitatea feto-materna (Levine)
■ 1956: auto-anticorpii anti-tiroglobulina (Roitt si Doniach)
■ 1958: teoria selectiei clonale (Burnet – 1960 si Jerne - 1984)
■ 1958: MHC la om, HLA (Dausset - 1980)
■ 1958: toleranta (Medawar - 1960)
■ 1958: structura anticorpilor (Perter si Edelman -1972)
■ 1960: radioimunologia (Yalow – 1977 si Berson)
■ 1962: rolul timusului (Miller)
ISTORIC
■ 1963: genele raspunsului imediat (Benacerraf –
1980 si McDewitt)
■ 1974: restrictia allogenica (Doherty si
Zinkernagel - 1996)
■ 1975: hibridoamele si anticorpii monoclonali
(Tonegawa – 1987 si Leder)
■ 1984: genele TCR (Davis)
■ 1995: genele susceptibilitatii la diabetul autoimun
(Todd si colab.)
■ …
• În urmă cu 100 de ani, copiii primeau un singur
vaccin - cel antivariolic.

• Azi pot primi până la 11 vaccinuri de rutină.

• Deşi unele vaccinuri sunt în combinaţie


(DTPa-IPV, DTPa-IPV-Hib), unii copii pot
primi pînă la 20 de injecţii până la vârsta de 2 ani.
TEORIA PROTECŢIEI IMUNITARE
• Titrul de anticorpi protector împotriva unui epitop este de
10 ng/ml.
• Este nevoie de 103 celule B pentru a genera acest titru de
anticorpi.
• Rata de multiplicare a limfocitelor B este de 0,75
zile/dublare, deci este nevoie de 7 zile pentru a genera 103
celule B , dintr-o singura clonă.
• Datorită faptului că primele semne de răspuns serologic
după vaccinare se detectează după 7 zile, acest răspuns se
poate datora unei singure clone de limfocit B.
TEORIA PROTECŢIEI IMUNITARE

• Vaccinurile conţin în medie 102 epitopi.


• Există aproximativ 107 limfocite B/ml la sugar.
• Teoretic un sugar ar putea raspunde la 105
vaccinuri simultan.
• În România sugarului în vârstă de 2 luni i se
administrează 3018 antigene.
ORGANIZAREA SISTEMULUI
IMUN
■ Celulele sistemului imun:
1. Celulele efectoare ale imunitatii specifice
(limfocitele B si limfocitele T)
2. Celulele efectoare ale imunitatii nespecifice (celulele
natural ucigase, celulele mononucleare fagocitare –
monocite/macrofage, celulele granulocitare)
3. Celulele prezentatoare de antigen
ORGANIZAREA SISTEMULUI
IMUN
■ Organele limfoide:
1. Organele limfoide primare (maduva osoasa
hematogena, timusul)
2. Organe limfoide secundare (ganglioni
limfatici, splina, tesutul limfoid asociat
mucoaselor, sistemul imun al pielii)
CELULELE SISTEMULUI IMUN

■ Raspunsul imun antigen specific implica, in


cadrul variantelor sale, participarea
preponderenta a LB, LT si a celulelor
prezentatoare de antigen.
■ In cadrul raspunsului imun antigen
nespecific, participa in general celulele
fagocitare si limfocitele NK.
Componentele
Componentele sistemului
sistemului imun
imun

N e s p e c i f i cS p e c if ic

U m o Cr a e l l u Ul a mr o Cr a e l l u l a

complement, Celule T; alte


macrofage,
interferon, anticorpi celule
neutrofile
TNF, etc. efectoare
Efectele
Efectele sistemului
sistemului imun
imun


◆ Pozitive:
Pozitive:
◆◆ Protecţie
Protecţie anti
anti non-self
non-self
◆◆ Eliminarea
Eliminarea selfului
selfului alterat
alterat

◆◆ Negative:
Negative:
◆◆ Discomfort
Discomfort (inflamaţie)
(inflamaţie)
◆◆ Afectarea
Afectarea selfului
selfului (autoimunitate)
(autoimunitate)
IMUNITATEA
IMUNITATEA

Înnăscută - NESPECIFICĂ Dobândită - SPECIFICĂ

Antigen independentă Antigen dependentă

Fără timp de latenţă Cu timp de latenţă

Nu este antigen specifică Antigen specifică


Nu apare memorie Apare memorie
imunologică imunologică
IMUNITATEA
IMUNITATEA

Înnăscută Dobândită
Bariere fizice
Pilele, mucoasa intestinală, Nu există
mucoasa respiratorie
Factori solubili

Secreţii proteice şi neproteice Imunoglobuline


(anticorpi)
celule
fagocite, celule NK, Limfocite T şi B
eozinofile
Imunitatea
Imunitatea înnăscută
înnăscută -1
-1

Sediu Componente Funcţii

piele Celule scuamoase Descuamare,


transpiraţie spălare

tract Epiteliu Peristaltică, scadere


digestiv columnar pH, săruri biliare,
acizi graşi
Deplasare surfactant
plămân Cili traheali
mucociliar
Imunitatea
Imunitatea înnăscută
înnăscută -2
-2

Sediu Componente Funcţii

Nazofaringe mucus, saliva, lacrimi spălare, lizozim


ochi

Sânge şi fagocite, Fagocitoză


organe limfoide Degradare
intracelulară

Celule NK, K Citoliză directă şi


mediată de anticorpi
Imunitatea
Imunitatea înnăscută
înnăscută -3
-3

Sediu Componente Funcţii


Plasma şi lactoferina Depleţie de fier
alte secreţii transferina
seroase interferon, proteine antivirale
TNF-α activare fagocite
lizozim Hidroliza
peptidoglicanilor

opsonizare, accentuare
fibronectina
fagocitoză, inflamaţie
complement
FAGOCITE:
FAGOCITE:
Neutrofilele
Neutrofilele

fagocitoză,
moarte intracelulară,
inflamaţie,
distrucţii tisulare
–Nucleu şi citoplasmă
caracteristice
–Granulaţii

–Marker membranar CD67


Markeri pentru neutrofile

CD13 -aminopeptidaza N
metabolism al peptidelor reglatoare
CD33 -acid sialic, moleculă de adeziune
MPO –mieloperoxidaza
Proteină bactericidă
Granulaţiile
Granulaţiile neutrofilelor
neutrofilelor

primare secundare

azurofile; caracteristice specifice neutrofilelor mature


pentru neutrofilele tinere

Conţin proteine cationice, Conţin lizozim, NADPH


lizozim, defensine, oxidaza, lactoferina şi
proteaze şi
mieloperoxidază proteina de legare a B12
FAGOCITE:
FAGOCITE:
Macrofagele
Macrofagele

-fagocitoză,
-moarte intra şi extracelulară,
-reparaţie tisulară,
-prezentarea antigenului în
cadrul răspunsului imun
specific

■Nucleu caracteristic
■Marker membranar: CD14
(receptor LPS)
■Aderă la plastic şi sticlă
Răspunsul
Răspunsul fagocitelor
fagocitelor în
în infecţii
infecţii

◆◆Semnale trigger
Semnale trigger
––N-formil metionina
N-formil metionina
––Factorii coagulării
Factorii coagulării
––Produşii
Produşii
complementului
complementului

◆◆Răspuns fagocite
Răspuns fagocite
––Aderare vasculară
Aderare vasculară
––Diapedeză
Diapedeză
––Chemotaxie
Chemotaxie
––Activare
Activare
––Fagocitoză şi moarte
Fagocitoză şi moarte
Căile
Căile de
de degradare
degradare intracelulară
intracelulară

D e g r a d a r e i n t r a

o x ig e n - d e o p x e i gn ed ne - n i n t ad

m ie lo p e r o x i d ma zi e a l o- i np de er o p x e i dn ad ze a n - t da e
Mediatori
Mediatori ai
ai degradării
degradării oxigen
oxigen
independente
independente în
în fagolizozom
fagolizozom

Molecule efectoare Funcţie


Proteine cationice (catepsina) Alterarea membranei
microbiene
Lizozim Hidroliza mucopeptidelor
din peretele bacterian
Lactoferina Extrage fierul bacterian
Enzime hidrolitice (proteaze) Digeră organismele distruse
Celule
Celule killer
killer nespecifice
nespecifice

••Celule
Celule NK
NK şi
şi LAK
LAK

••Celule
Celule KK Toate
Toate “ucid”
“ucid”
organisme
organisme străine
străine
••Macrofage
Macrofage activate
activate
(nonself)
(nonself) şi
şi self
self alterat
alterat
••Eozinofile
Eozinofile
Celulele
Celulele natural
natural ucigaşe
ucigaşe (NK)
(NK)

◆◆ Limfocite
Limfocitecu
cugranulaţii
granulaţiimari
mari
(LGL)
(LGL)
◆◆ Omoară
Omoarăcelule
celule infectate
infectateşişi
celula
celulamaligne
maligne
◆◆ Markeri
Markerimembranari:
membranari:
CD56
CD56 şişiCD16
CD16++ absent
absent CD3
CD3
◆◆ Activate de IL2 şi IFN-γ
Activate de IL2 şi IFN-γ
⇒⇒celule
celuleLAK
LAK omoară
omoarăcelule
celule
transformate
transformateşişi maligne
maligne
Celulele
Celulele KK

◆◆ Nedefinite
Nedefinitemorfologic
morfologic
◆◆ Au
Aureceptor
receptorde
deIgG
IgG tip
tipFc
Fc
◆◆ Recunosc
Recunoscţinte
ţinte
“împachetate”
“împachetate” în
înanticorpi
anticorpi
◆◆ Pot
Pot fificelule
celuleNK
NK (IgG),
(IgG),
macrofage
macrofage (IgG),
(IgG),
eozinofile
eozinofile(IgE)
(IgE)sau
sau alte
alte
tipuri
tipuricelulare
celulare(IgG)
(IgG)
Hematopoieza
Factori de creştere cu rol în
hematopoieză
■ IL-3
■ Factorul de stimulare al coloniilor granulo-
monocitare (GM-CSF)
■ Factorul de stimulare al coloniilor macrofagice
(M-CSF)
■ Factorul de stimulare al coloniilor granulocitare
(G-CSF)
■ Eritropoietina, trombopoietina
■ Citokine: IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8
Organele sistemului imun
■ Organe limfoide primare:
– măduva osoasă hematogenă,
– timus
■ Organe limfoide secundare:
– ganglioni limfatici,
– splina,
– ţesutul limfoid asociat mucoaselor (MALT)
■ Sistemul imun asociat tegumentelor
Măduva osoasă hematogenă:
sediul principal al hematopoiezei
■ Generează toţi
progenitorii celulelor
sanguine
■ Organizare tisulară:
– Fibre reticulare
– Celule stromale
(endoteliale,
fibroblaste, adipocite),
– Matrice extracelulară
Timusul:
sediul formării celulelor T mature
■ Organ mediastinal bilobular organizat în lobuli, cu zone
corticale şi medulare
■ Organ limfoepitelial
■ În cortex, celule stromale, implicate în maturarea
timocitelor (progenitori al celulelor T)
■ Celulele epiteliale secretă factori timici timozina,
timopoietina, etc., implicaţi în maturarea limfocitelor T
■ Corpii Hassal: structuri epiteliale în medulară
Ganglionii limfatici: structuri localizate
de-a lungul vaselor limfatice
■ Filtrează antigenele (>90% eficienţă)
■ Încapsulate, cu trei zone:
– corticală,
– paracorticală,
– medulară

Centrii germinali

Macrofage

Limfocite
Ganglionii limfatici

■ Corticala:
– foliculi primari cu limfocite B, celule dendritice,
macrofage
– foliculi secundari centre germinative, sediul principal
al maturării limfocitelor B

■ Paracorticala: Limfocite T şi celule dendritice

■ Medulara: sediul plasmocitelor


4. Centru germinativ
5. Medulara

3. Folicul limfoid
secundar
6. Vas limfatic eferent
2. Folicul limfoid primar
(limf B)
Artera
Paracortical
(limf T) Vena

1. Vas limfatic aferent


Sinus medular
Splina
■ Organ încapsulat cu pulpă albă şi pulpă
roşie
■ Pulpa roşie: eritrocite şi macrofage
(“cimitirul eritrocitelor”)
■ Pulpa albă: foliculi limfoizi 
– celule T,
– zona manta (zona marginală a celulelor B)
Pulpa albă

Pulpa roşie

Centru germinativ
Ţesutul limfoid asociat mucoaselor
(MALT)
■ Mucoasa digestivă, respioratorie, urogenitală
■ Ţesut limfoid asociat mucoasei intestinale =
GALT Gut Associated Lymphoid Tissue
(Plăcile Peyer  mai ales celule B)
■ Ţesut limfoid asociat mucoasei nazale =
NALTNasal Associated Lymphoid Tissue
(inel Waldeyer, tonsile  celule B)
■ Ţesut limfoid asociat mucoasei respiratorii =
BALTBronchus Associated Lymphoid Tissue
Ţesutul limfoid asociat mucoaselor
(MALT)
Pielea
■ Compartiment epidermal
– keratinocite,
– melanocite,
– Celule Merkel,
– Celule Langerhans,
– Limfocite T
– granulocite
■ Compartiment dermal
– Celule endoteliale,
– fibroblaşti,
– Celule dendritice,
– macrofage,
– Limfocite T

S-ar putea să vă placă și