Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII
SPECIALIZAREA INGINERIE ECONOMICĂ
AN III, GRUPA 3533

PROIECT
MANAGEMENTUL IN CONSTRUCTII

NEAGU ANA MARIA


NECHITA VLASIN LIGIA
PAISVANTE OANA FLORINA

AN UNIVERSITAR
2010-2011
Borderou

Piese scrise – Foaie de capăt


- Borderou
- Lista de lucrari
- Antemăsurătoare
- Note de calcul
- Deviz
Piese desenate
- Plan fundaţii
- Plan subsol
- Plan parter
- Plan mansarda
- Plan invelitoare
- Secţiune transversală
- Faţade

2
Lista de lucrari
Rezistenta suprastructura

-stalpi: cofraj,armatura ,beton


-placa din beton armat: cofraj,armatura , beton
-ziduri exterioare: caramida cu goluri verticale,mortar
-ziduri interioare: caramida cu goluri verticale,mortar
-scara: cofraj,armatura ,beton

Inchideri,compartimentari

-pereti despartitori
-ferestre
-usi

3
ANTEMĂSURĂTOARE

OBIECTIV: CASA DE LOCUIT


SUPRASTRUCTURA.COMPARTIMENTARI SI INCHIDERI

1.Suprastrucura
SIMBOL
U.M
NR. ARTICOL
CANTITATE
CRT. DENUMIRE ARTICOL
CB04B1
Cofraje pt beton armat in placi, grinzi, stalpi, din panouri
1 mp
refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase la ctii pana la
20 m

CB02C
2 Cofraje din panouri refolosibile cu astereala din scanduri pt : placi mp
si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pana la 20 m inclusiv

CB05A1
Cofraje in elemente turnate in interiorul constr. din panouri de
3 mp
scanduri cu H < 35 m
Cofraje pt scari

CC02C1
Montarea armăturilor din oţel-beton în elemente de
construcţii, exclusiv cele din construcţiile executate în cofraje
4 kg
glisante la construcţii executate la o înălţime până la 35 m
inclusiv, din bare fasonate având diametrul până la 18 mm
inclusiv, in grinzi, stalpi, placi

4
CZ0302M1
5 Montarea armaturilor pt placi inclusiv scari , podeste la constr. kg
obisnuite in ateliere centralizate

CZ0302A1
Confecţionarea armăturilor din oţel beton pentru beton armat în
6 elemente de construcţii turnate în cofraje, exclusiv cele executate kg
în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereţi, grinzi, stâlpi,
placi şi diafragme la construcţii obişnuite, în ateliere centralizate

TRA02A10
7 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul tone
pe dist.= 10 km.

CZ0105A1
Beton marca B 150, cu agregate grele, sortate cu granulaţia până la
16 mm (pentru beton simplu sau armat în plăci, grinzi, stalpi,
8 mc
diafragme, scări, elemente cu secţiuni mici la construcţii cu 2—3
nivele şi deschideri sub 5 m), preparat cu ciment M 30 in instal.
centalizate

TRA06A10
9 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de tone
5,5mc dist. =10km

CA02J1 corectat
Turnare beton armat la ctii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv in
10
plansee(grinzi,stalpi, placi) cu grosimea placii > 10 cm mc
Turnare beton in scari

CD05A2
Zidărie din cărămidă cu găuri verticale tip GVP la construcţii
11 mc
executate la o înălţime până la 35 m inclusiv, cu cărămizi format
240x115x88 mm, calitatea I

CZ0202F1
12 Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 25-Z preparat cu mc
ciment F 25 şi var hidratat, manual;

5
AUT 1325A1
13 ora
Ora pt pop metalic extensibil pe 3100 incl, teava 51x3.5 mm 3sch

CB44A1
14 buc
Sustineri cu popi metalici extensibili tip PE3100R

MDTC552025
15 buc
Transport utilaj 25 km- pop metalic tip PE-3100

CH03A
16 Trepte din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate mc
brut pt a fi placate

2.Compartimentari si inchideri

CD15A
Pereti din panouri de gips-carton montate intr-un strat pe fiecare mp
17
fata,pe structura metalica,schelet de sustinere intre montanti de 60
cm

CK52B+
mp
18 Ferestre din lemn stratificat, cu două canaturi (unul fix şi altul
mobil), având suprafaţa tocului: intre 1mp şi 2,5 mp inclusiv;

CK58A+
mp
19 Uşi din lemn stratificat, cu doua canaturi , având suprafaţa
tocului: între 1mp şi 2,5 mp inclusiv;

Calcule

• Cofraje planseu peste parter

6.30 * 8.05 - 3.35 * 2.15 = 43.51 mp ~ 44 mp

6
• Cofraje pt balcoane

7.95 + 4.2 * 1.15 + 4.70 * 1.15 = 18.19 mp ~ 19 mp

• Cofraje pt stalpi

0.25 * 2.83 = 0.70 mp


0.70 * ( 11 + 4 ) = 10.50 mp * 4 = 42.00 mp
0.30 * 2.83 = 0.85 mp
0.85 * 2 = 1.70 mp * 4 = 6.80 mp
0.25 * 2.05 = 0.513 mp
0.513 * 4 = 2.052 mp * 4 = 8.208 mp

Total cofraje pt stalpi = 57.00 mp

• Cofraje centura

Pereti exteriori :
( 1.75 + 4.00 + 1.75 ) * 0.13 = 0.98 * 2 = 1.96 mp
( 3.75 + 2.25 ) * 0.13 * 2 = 1.56 * 2 = 3.12 mp
1.75 * 0.13 * 2 = 0.46 * 2 = 1.04 mp
4 * 0.13 = 0.52 * 2 = 1.04 mp
1.70 * 0.13 * 2 = 0.44 * 2 =0.88 mp
Pereti interiori
( 1.75 + 4.00 + 5.7 ) * 0.13 = 1.49 * 2 = 2.98 mp

Total cofraje centura = 10.94 mp

• Cofraj grinda

4 * 0.32 *2 = 2.56 mp

TOTAL COFRAJE = 132.20 mp ~ 133 mp

• Beton pt planseu peste parter

6.3*8.05*0.12=6.09 mc – 0.86 = 5.23 mc

• Armatura planseu peste parter

2% * 5.23 = 0.10 mc
0.10 mc * 7700 kg/mc = 770 kg

7
• Beton pt stalpi

P: 0.30 * 0.30 * 2.83 = 0.25 mc * 2 = 0.50 mc


0.25 * 0.25 * 2.83 = 0.18 mc * 11 = 1.98 mc
M: 0.25 * 0.25 * 2.73 = 0.17 mc * 4 = 0.68 mc
0.25 * 0.25 * 2.05 = 0.13 mc * 4 = 0.52 mc

Total = 3.72 mc

• Armatura stalpi

Parter : 2% * 2.48 = 0.05 mc


Mansarda : 2% * 0.68 = 0.014 mc
2% * 0.52 = 0.010 mc
Total = 0.074 mc
0.074 mc * 7700 kg/mc = 569.8 kg

• Beton pt placa pt balcoane

7.95 * 0.12 = 0.95 mc


4.2 * 1.15 * 0.12 = 0.58 mc
4.7 * 1.15 * 0.12 = 0.65 mc

Total = 2.18 mc

• Armatura placa pt balcoane

2% * 0.95 = 0.019 mc
0.019 mc * 7700 kg/mc = 146.3 kg
2% * 0.58 = 0.012 mc
0.012 mc * 7700 kg/mc = 92.4 kg
2% * 0.65 = 0.013 mc
0.013 mc * 7700 kg/mc = 100.1 kg

Total = 338.8 kg

• Beton pt trepte interioare

0.30 * 0.17 * 1.2 = 0.061 mc


0.061 * 17 = 1.04 mc

• Armatura trepte interioare

2% * 1.04 = 0.021 mc
0.021 mc * 7700 kg/mc = 161.7 kg

8
• Beton pt treptele exterioare

0.30 * 0.17 * 2.00 = 0.10 mc


0.10 * 4 = 0.40 mc

• Armare trepte exterioare

2% * 0.40 = 0.008 mc
0.008 mc * 7700 kg/mc = 61.60 kg

• Beton centura

0.98 * 0.24 + 1.56 * 0.24 + 0.46 * 0.24 + 0.52 * 0.30 + 0.44 * 0.24 + 1.49 * 0.24 =
= 1.34mc
• Armatura centura

2% * 1.34=0.03 mc
0.03 mc * 7700 kg/mc = 231 kg

• Beton grinda

4.0 * 0.32 * 0.24 = 0.31 mc

• Armatura grinda

2% * 0.31 = 0.006 mc
0.006 mc * 7700 kg/mc = 46.2kg

TOTAL BETON = 14.22 mc ~ 15 mc


TOTAL ARMATURA = 2179.1 kg ~ 2180 kg

• Popi

Planseu : 43.51 mp rezulta 44 popi


Balcoane: 7.95 mp rezulta 8 popi
4.83 mp rezulta 5 popi
5.41 mp rezulta 6 popi

TOTAL POPI= 63 popi

• Zidarie 240x115x88 mm

P1: ( 0.55 + 1.20 + 2.15 + 1.00 + 1.10 ) * 2.90 * 0.24 = 4.12 mc


P2: ( 0.25 + 0.70 + 1.50 +1.55 ) * 2.90 * 0.24 = 2.78 mc

9
Total = 6.90 mc

• Pereti interiori despartitori

Parter :
P1: ( 0.75 + 1.2 + 0.3 ) * 2.70 = 6.08 mp
P2: 2.25 * 2.70 = 6.08 mp
P3: 2.25 * 2.70 = 6.08 mp
P4: ( 0.80 + 0.35 ) * 2.70 = 3.11 mp
P5: 1.10 * 2.70 = 2.97 mp

Mansarda :
P1: ( 0.90 + 0.90 + 2.05 ) * 2.73 = 10.951 mp
P2: ( 1.10 + 1.00 + 0.05 ) * 2.73 = 5.87 mp
P3: ( 1.10 + 1.00 ) * 2.73 = 5.73 mp
P4: ( 0.225 + 1.00 + 2.83 ) * 2.73 = 11.07 mp
P5: ( 0.30 + 1.00 + 2.80 ) * 2.73 = 11.19 mp

Total = 68.91 mp

• Goluri – geamuri

Parter :
G1: 2.20 * 1.20 = 2.64 mp * 0.24 = 0.63 mc
G2: 0.60 * 1.20 = 0.72 mp * 0.24 = 0.17 mc
G3: 2.20 * 1.20 = 2.64 mp * 0.24 = 0.63 mc
G4: 1.20 * 1.20 = 1.44 mp * 0.24 = 0.35 mc
G5: 0.45 * 1.20 = 0.54 mp * 0.24 = 0.113 mc
G6: 0.60 * 1.20 = 0.72 mp * 0.24 = 0.17 mc
G7: 0.90 * 1.20 = 1.08 mp * 0.24 = 0.26 mc
G8: 4 * 1.00 * 1.20 = 4.8 mp * 0.30 = 1.44 mc
G9: 0.85 * 1.20 = 1.02 mp * 2 = 2.04 mp

Mansarda :
G1: 0.90 * 1.20 = 1.08 mp * 0.24 = 0.26 mc
G2: 0.90 * 1.20 = 1.08 mp * 0.24 = 0.26 mc
G3: 1.00 * 1.20 = 1.20 mp * 0.24 = 0.29 mc
G4: 1.00 * 1.20 = 1.20 mp * 0.24 = 0.29 mc
G5: 0.60 * 1.20= 0.72 mp * 0.24 = 0.17mc

• Goluri – usi

Parter :

10
U1: 1.00 * 2.10 = 2.10 mp * 0.24 = 0.50 mc
U2: 1.60 * 2.10 = 3.36 mp * 0.24 = 0.81 mc
U3: 1.00 * 1.20 = 1.20 mp * 0.24 = 0.29 mc
U4: 1.20 * 2.10 = 2.52 mp * 0.10 = 0.25 mc
U5: 0.80 * 2.10 = 1.68 mp * 0.10 = 0.17 mc

Mansarda:
U1: 1.00 * 2.05 = 2.05 mp * 0.24 = 0.50 mc
U2: 0.90 * 2.05 = 1.85 mp * 0.24 = 0.44 mc
U3: 0.90 * 2.05 = 1.85 mp * 0.24 = 0.44 mc
U4: 0.90 * 2.05 = 1.85 mp * 0.24 = 0.44 mc
U5: 0.90 * 2.10 = 1.89 mp * 0.10 = 0.19 mc
U6: 0.90 * 2.10 = 1.89 mp * 0.10 = 0.19 mc
U7: 1.00 * 2.10 = 2.10 mp * 0.10 = 0.21 mc

• Goluri

Gol1: 1.20 * 2.60 = 3.12 mp * 0.24 = 0.75 mc


Gol2: 1.50 * 2.60 = 3.90 mp * 0.24 = 0.94 mc

TOTAL TAMPLARIE GEAMURI = 21.88 mp

Parter : 2.64 + 0.72 + 2.64 + 0.54 + 1.44 + 0.72 + 1.08 + 4.80 + 2.04 = 16.62 mp
Mansarda : 1.08 + 1.08 + 1.20 + 1.20 + 0.70 = 5.26 mp

TOTAL TAMPLARIE USI = 23.26 mp


Parter :

Pereti exteriori :
4.43 * 2 + 5.56 + 1.48 + 1.32 = 17.22 mc
17.22 – (8 * 0.18 + 0.63 * 2 + 0.35 + 0.13 + 0.26 + 0.50 ) = 12.94 mc
Pereti interiori
4.03 + 2.69 = 6.72 mc
6.72 – (3 * 0.18 + 0.75 + 0.94 + 0.29 ) = 4.20 mc

Mansarda :

Pereti exteriori
5.62 + 3.36 + 3.36 + 5.62 = 17.96 mc
17.96 – (4 * 0.13 + 4 *0.17 + 0.26 * 2 + 0.29 * 2 + 0.17 + 0.5 + 0.44 * 3 ) =
=13.67 mc

TOTAL ZIDARIE 240x115x88 mm = 30.81 mc ~ 31 mc

12.94 + 4.2 + 13.67 = 30.81 mc

11
• Turnare beton

12.43 + 1.34 + 0.31 = 14.08 mc


14.08 * 1.008 = 14.19 mc ~ 15 mc

• Transport beton

15 mc * 2.4 tone/ mc = 36 tone

• Ore de folosire popi metalici

Un pop se foloseste 10 zile.


10 * 24 = 240 ore/ pop
240 * 63 popi = 15120 ore

• Transport popi

63 bucati

• Mortar de var ciment

• Transport semifabricate

12

S-ar putea să vă placă și