Sunteți pe pagina 1din 1

Temă de casă individuală la disciplina Informatică Aplicată II

Se vor rezolva 2 probleme din cele 3 propuse mai jos, problema 2 fiind însă obligatorie. Tema de casă se
rezolvă individual şi se predă cel târziu în penultima săptămână de şcoală pe CD (fără viruşi !!).

PROBLEMA 1
Calculaţi valorile curenţilor I1, I2, I3, I4, I5 folosind teoremele lui Kirchoff şi operaţiile cu matrice
din MATLAB. Pentru rezolvare să se creeze fişierul script circuit.m care să ceară interactiv
utilizatorului valorile rezistenţelor R1, R2 şi R3 şi ale tensiunilor E1, E2 şi E3. Cele 5 ecuaţii
puneţi-le sub forma [R]*[I]=[E], unde [R] reprezintă o matrice cunoscută de coeficienţi cu
dimensiunea 5x5, [I] reprezintă un vector coloană necunoscut care conţine cei 5 curenţi, iar [E]
reprezintă un vector coloană cunoscut. Rezolvaţi sistemul de ecuaţii şi afişaţi rezultatele. Numarul
întreg i reprezintă indicele din catalog.
E1
I5

I1 I2 I3
E3

R1 R2 R3

E2 R4 = i I4
I5 Ω

PROBLEMA 2
Sa se rezolve ecuaţia diferenţială:
1 + 2.dy/dt - 20y = (300+i) . cos(3.ω t) + 200.sin(ω t), unde y(0) = 0 si ω = 100π . Numărul
întreg i reprezintă indicele din catalog. Să se construiască modelul Simulink ecc.m care să permită
rezolvarea ecuaţiei de mai sus pe intervalul [0, 0.2] şi plotarea soluţiei. Schema Simulink utilizată
este prezentată mai jos. Să se rezolve ecuaţia diferenţială de mai sus şi în MATLAB, folosind
funcţia ode23 şi să se compare soluţiile obţinute.

PROBLEMA 3
Folosind comenzile MATLAB aflaţi soluţia ecuaţiei 30*cos(x2)2 + ln(x3+2) - 100*sin(tg(x))+ i = 0
în intervalul [0, 1.2], unde numărul întreg i reprezintă indicele din catalog.