Sunteți pe pagina 1din 3

GHID ELABORARE REFERAT

1. Cerinţe de formă privind elaborarea referatului


Cerinţele de formă referitoare la elaborarea referatului sunt :
• Dimensiunea raportului : maxim 10 pagini, minim 8 pagini; ( excluzând coperta și
cuprinsul )
• Formatul pentru copertă :
UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI
FACULTATEA DE ȘTIINȚE
DOMENIUL MANAGEMENT
(Font Times New Roman, 12 pt, bold, aliniere stânga, majuscule)
Specializarea de masterat : Numele specializării (Font : Time New
Roman, 12 pt, bold, aliniere stânga

REFERAT LA DISCIPLINA
NUMELE DISCIPLINEI
(Font : Times New Roman, 18 pt, Bold, centrat, majuscule)

Masterand
Prenume Nume
(Font : Times New Roman, 12 pt, Bold, aliniere dreapta)

Petroșani
2009
(Font : Times New Roman, 12 pt, centrat)

• Formatul de cuprins :
Spaţiu liber : 2 rânduri, 14 pt.

CUPRINS
(Font : Times New Roman, 14 t, Bold, centrat, majuscule)

Introducere
(Font Times New Roman, 12 pt, bold, aliniere stânga)

Titlul capitolului .....................pg......


(Font Times New Roman, 12 pt, bold, aliniere stânga)
----------------------------------------------------------------

Titlul subcapitolului ............. .pg.......


(Font Times New Roman, 12 pt, bold, aliniere stânga)
----------------------------------------------------------------

Concluzii ..................................pg........
(Font Times New Roman, 12 pt, bold, aliniere stânga)

Referinţe bibliografice ............pg........


(Font Times New Roman, 12 pt, bold, aliniere stânga)

Anexe
Notă : Titlurile capitolelor trebuie să fie numerotate continuu (1, 2, 3 .. în raport cu
specificul temei de cercetare), subcapitolele în funcţie de numărul capitolului (de exemplu
1.1 ) şi subdiviziunile capitolelor în funcţie de capitol şi subcapitol, dar nu mai mult de
trei cifre (de exemplu 1.1.1).

• Formatul paginii : A4 (297 x 210 mm)

• Margini : sus 2,54 cm ; jos 2,54 cm ; stânga 3 cm ; dreapta 2 cm ; gutter position :


Left ; Header 1, 25 cm ; Footer : 1,25 cm

• Font : Times New Roman, 12 pt, spaţiere Exactly 16 pt, aliniere stânga – dreapta
(justified), tabs 1,27 cm. Nu se vor utiliza efecte vizuale (de natură grafică).
Notă : Pentru întregul text se va utiliza acelaşi tip de bullets pentru a evidenţia diferite
elemente. Numerotarea paginilor se va realiza continuu, începând cu numărul 1
(pagina introductivă şi încheind cu numărul ultimei pagini a referinţelor bibliografice

• Figurile, graficele, schemele şi tabelele vor fi centrate la nivelul paginii, vor fi


numerotate în continuu (Fig.1, Fig.2, .... , Tabelul 1, Tabelul 2,...) şi vor avea o
denumire concisă.

2. Cerințe de conținut privind redactarea referatului

Referatul va conține 4 capitole, primul capitol dedicat noțiunilor teoretice din


domeniul abordat, cel de al doilea dedicat instrumentelor software care sunt utilizate pentru
proiectarea, realizarea sau implementarea unui sistem informatic, iar ultimele două capitole
vor fi reprezentate de un studiu de caz privind implementarea unui astfel de sistem în cadrul
unei organizații dar și o mini aplicație de gestiune a resurselor unei organizații.
Bibliografia va cuprinde minim 8 poziții bibliografice, și va fi structurată sub forma

1. Fotache D., Hurbean L., Soluţii informatice integrate pentru gestiunea afacerilor
– ERP, Editura Economică, Bucureşti, 2004
2. …..

Pe parcursul referatului se vor puncta în mod clar trimiterile bibliografice sub forma

Enterprise Resource Planning (ERP) reprezintă sisteme bazate pe arhitectura


client/server dezvoltate pentru prelucrarea tranzacțiilor și facilitarea integrării tuturor
proceselor, începând cu faza planificării și dezvoltării producției, și ajungând până la relațiile
ce furnizorii, clienții și alți parteneri. ( Fotache 2004)

În finalul referatului se pot face o serie de observații organizate sub forma unor
conluzii și dezvoltări ulterioare.
Pentru SIG an 2
Capitolul 1. Funcțiunile firmei, prezentare și activități componente ale fiecărei funcțiuni (MP,
MAD, MRU, MCD, MFC,etc ) – 2 pag
Capitolul 2. Instrumente TIC pentru proiectarea, realizarea sau implementarea unui sistem
informatic ( ERP, BI, RDMS ) – 2 pag
Capitolul 3. Studiu de caz privind implementarea și eficientizarea utilizării unui ERP sau BI
(Se vor prezenta toate funcțiunile firmei din cadrul unei organizații alese de masterand -
prezentarea pe scurt a organizației, prezentarea sistemelor informatice existente în
organizație, identificarea eficienței utilizării, a problemelor existente și propunerea de soluții
pentru îmbunătățirea activității ) – 2 pag
Obs. Este de dorit ca masterandul să aibă un minim contact cu respectiva organizație supusă
studiului
Capitolul 4. Realizarea unei aplicații de mici dimensiuni în Access care să conțină minim o
interogare și un raport – 2 pag

Important !!!!

Pregătesc referat doar masteranzii care au acumulat minim 4 prezențe la orele de curs,
laborator sau seminar. Nu sunt acceptate referate pentru masteranzii care nu au întrunit acest
număr de prezențe.
În cazul masteranzilor fără un minim de 4 prezențe examenul se desfășoară pe baza
unor întrebări punctuale din suportul de curs postat ( 20 ) și prin dezvoltarea unui subiect
deschis.