Sunteți pe pagina 1din 1

CE ESTE TARIC?

Punerea în aplicare a instrumentelor tarifare, dar şi netarifare ale UE se realizează cu ajutorul unei baze de date
menită să indice dispoziţiile legale aplicabile (măsuri tarifare sau netarifare) pentru un anumit produs, atunci când acesta
este importat pe teritoriul vamal al UE sau, după caz, când acesta este exportat, care poartă de numirea de TARIC.
Această bază de date este o formă extinsă a celor utilizate până la data aderării de către România, doar că a UE este
mult mai practică şi mai complexă, incluzând şă măsurile netarifare.
TARIC:
- se bazează pe Nomenclatura Combinată care are aprox. 10000 de titluri şi care constituie nomencatorul de bază
pentru Tariful Vamal Comun
- baza de date TARIC este utilizată de administraţiile vamale din statele membre pentru procesarea declaraţiilor vamale
de import din ţări terţe, deci este şi instrument de informare pentru operatorii economici (conţine dispoziţiile
referiotare la domeniul vamal: sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilo, nomenclatura combinată,
taxele vamale aplicabile, contingente tarifare, regim vamal preferenţial, SGP aplicabil ţărilor în curs de dezvoltare,
etc.)
- cuprinde aprox. 18000 de subdiviziuni