P. 1
Politici de Dezvoltare Regionala in UE

Politici de Dezvoltare Regionala in UE

|Views: 258|Likes:
Published by Marina Oproescu

More info:

Published by: Marina Oproescu on May 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2015

pdf

text

original

POLITICA REGIONALĂ EUROPEANĂ

Matei OPROESCU

1. Politica europeană de coeziune economică şi socială. 1.1. Coeziunea economică şi socială Pe fondul creşterii interdependenţelor dintre state, asigurarea unui grad cât mai înalt de coeziune economică poate conduce, pe termen lung, la obţinerea de beneficii economice pentru toţi cei implicaţi. Coeziunea poate fi definită ca reprezentând acea proprietate a elementelor constitutive ale unui sistem, care asigură coerenţa şi unitatea ansamblului şi permite funcţionarea şi perpetuarea sistemului. Se disting patru niveluri la care poate fi surprinsă coeziunea: economic, social, cultural şi politic. Coeziunea economică reprezintă suportul atingerii obiectivului general urmărit de fiecare naţiune, cel al creşterii bunăstării. În Europa, cei treizeci de ani care au urmat războiului, cunoscuţi şi sub numele de „cei treizeci de ani glorioşi”, au fost urmaţi de alţi douăzeci de ani de creştere încetinită, pentru ca, în ultimul deceniu, procesul de creştere să fie reluat. Specialiştii în istorie economică subliniază rolul esenţial jucat în secolul al XX-lea de inovare, instituţii şi investiţii. Coeziunea socială reprezintă un element important în dezvoltarea unui sistem economic. Necesitatea atingerii coeziunii economice a fost conştientizată încă din perioada revoluţiei industriale (secolul al XIX-lea), atunci când problemele de ordin social s-au dovedit a reprezenta preţul plătit de societate pentru progresul tehnologic dobândit. Deoarece aceste probleme afectau mai ales anumite categorii sociale, fie cele mai vulnerabile (femei, copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi fizice sau psihice etc.), fie cele mai expuse modificărilor din economie (persoane necalificate sau slab calificate, categorii confruntate cu şomaj structural etc.), a devenit tot mai evidentă necesitatea unei politici distincte, destinată reducerii disparităţii dintre indivizi, regiuni sau state. Asemenea intervenţii au impus şi remodelarea sistemelor
1

fiscale şi bugetare, tocmai din dorinţa de a face faţă cheltuielilor în creştere necesitate de susţinerea categoriilor sociale afectate. Coeziunea culturală reprezintă o a treia trăsătură caracteristică societăţilor industriale avansate în care se evidenţiază o intensitate în creştere a comunicării şi răspândirea sistemelor de valori culturale comune, procese favorizate atât de progresul tehnologic cât şi de dezvoltarea relaţiilor economice internaţionale. Coeziunea culturală s-a produs nu numai în interiorul graniţelor şi culturilor proprii, prin consolidarea identităţilor naţionale (identificate prin steaguri, embleme-steme, imnuri, sărbători sau ritualuri naţionale), dar şi în afara acestor graniţe, sub forma curentelor vestimentare, creaţiilor artistice (în domeniul teatrului, filmului, muzicii), literare, a cluburilor şi /sau asociaţiilor cu idei, principii, valori comune etc. În plus, dezvoltarea sistemelor de educaţie şi a mijloacelor de comunicare în masă a facilitat răspândirea anumitor valori în cele mai îndepărtate colţuri ale lumii, contribuind la realizarea unei anumite coeziuni culturale. Coeziunea politică o trăsătură specifică evoluţiilor politice din ultimele secole, evidentă însă mai ales în ultimele decenii pe fondul revoluţiei din tehnologie şi comunicaţii, a reprezentat-o formalizarea normelor şi instituţiilor internaţionale (identificabilă printr-o serie de elemente obiective legate de uniformitatea instituţională şi legislativă specifică). Numeroasele mişcări (religioase, politice, civile, profesionale etc.) la care statele din Europa, dar şi din afara Europei, au fost martore, mai ales începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, au avut ca principal obiectiv consolidarea coeziunii politice atât în plan intern, cât şi internaţional. La nivel internaţional, urmărirea unor interese şi scopuri comune au condus la formarea de alianţe, organizaţii şi alte categorii de entităţi, cu un grad mai ridicat sau mai redus de coeziune politică. La nivelul Uniunii Europene, termenului de coeziune i s-a atribuit un înţeles mult mai restrâns, acela de coeziune economică şi socială. Pentru societatea europeană, coeziunea rămâne un pilon important, reprezentând obiectivul acţiunilor întreprinse în domeniul dezvoltării regionale. Politica de coeziune economică şi socială reprezintă o sumă de intervenţii la nivel comunitar, incluzând atât politica de dezvoltare regională (orientată, în principal, către reducerea disparităţilor teritoriale, regenerarea zonelor industriale în declin),
2

creşterea nivelului de trai. îmbunătăţirea infrastructurii. şi la diferite mecanisme redistributive. precum şi o parte a PAC (asistenţa acordată dezvoltării rurale). Cu alte cuvinte.3 (actualul 87. fără a menţiona însă. Tratatul crea Fondul Social European (FSE) şi Banca Europeană de Investiţii (BEI). conceptul de CES face trecerea către noţiunea de convergenţă reală. echilibrarea şanselor şi a condiţiilor sociale între mediul urban şi rural etc. în acest scop. Cea mai importantă componentă a Politicii de coeziune economică şi socială o reprezintă. la acea vreme. Obiectivele specifice. Obiectivul principal al Politicii de dezvoltare regională îl reprezintă realizarea unei cât mai eficiente şi echitabile repartiţii inter şi intraregionale în cadrul activităţilor şi a rezultatelor acestora. prin valorificarea eficientă a potenţialului local şi regional. 92. în vederea asigurării unei creşteri economice şi sociale dinamice şi durabile. la rândul lor. sprijinirea procesului educaţional şi de formare continuă). 3 . includ: reducerea şomajului. atragerea investitorilor străini. promovarea coeziunii economice şi sociale. Cu toate acestea. De asemenea Art. Un asemenea concept a devenit o realitate în procesul integrării europene abia la finele anilor 80. evident.3) al Tratatului de la Roma specifica faptul că subvenţiile naţionale (ajutoarele de stat) puteau fi considerate compatibile cu piaţa internă numai în măsura în care 1 Tratatul de la Roma menţiona faptul că statele membre trebuie să urmărească realizarea „unei dezvoltări armonioase a economiilor şi o reducere a decalajelor dintre regiuni”. în sensul că obiectivele convergenţei nominale nu pot fi atinse decât în condiţiile în care condiţiile de manifestare ale ofertei nu sunt divergente. Conceptul de coeziune economică şi socială derivă din cel de convergenţă reală. ca obiectiv esenţial. politica de dezvoltare regională (PDR). el nu făcea trimitere. Politica de dezvoltare regională include un ansamblu de măsuri planificate şi promovate de către autorităţile administraţiei public locale şi centrale. fără a numi în mod explicit aceste obiective ca aparţinând unei politici specifice. Momente definitorii în evoluţia Politicii de coeziune economică şi socială • Deşi Tratatul de la Roma menţiona în preambul său necesitatea reducerii discrepanţelor regionale1. în parteneriat cu diferiţi actori economici. respectiv PDR.anumite aspecte ale politicii sociale (precum combaterea şomajului pe termen lung. acţiuni care pot influenţa în mod semnificativ dezvoltarea unei regiuni. Altfel spus. Politica de dezvoltare regională include toate acele măsuri.

nord-estul Franţei. utilizată de analiştii economici şi de sociologi pentru a analiza inegalităţile dintre regiuni. Harta discrepanţelor regionale în UE evidenţia o discrepanţă evidentă între Nord şi Sud (Sud în care. Lărgirile succesive au dus la creşterea decalajelor dintre regiuni.. Irlanda şi Danemarca se confruntau cu probleme legate de zonele rurale. sudul Italiei. politica structurală a UE a fost construită pe premisa existenţei unei periferii sărace (Scoţia. Corsica. nevoia de a interveni în cazul disparităţilor regionale a devenit şi mai acută. cu excepţia notabilă a sudului Italiei. Delors.” La începutul procesului de integrare. disparităţile regionale între cei şase nu erau atât de importante pe cât vor deveni ulterior într-o Europă cu nouă. noul preşedinte al Comisiei la acel moment. • După aderarea Greciei în 1981 şi a Spaniei şi Portugaliei în 1986. ţările din centrul Europei. atât în ceea ce priveşte veniturile. Conştienţi de faptul că regiunile dezavantajate din Grecia şi sudul Italiei erau primele afectate de lărgirea din 1986. dar şi pentru a compensa poziţia Marii Britanii în cadrul PAC. Portugalia. dar şi productivitatea. La momentul respectiv. Programul Comisiei pentru 2 Suma alocată la momentul respectiv era relativ modestă. nord-vestul Germaniei şi nordul Italiei). 280 milioane ECU. Irlanda. o coordonare la nivel comunitar a schemelor regionale care implicau ajutor de stat a fost introdusă abia la finele anilor ’70. iar Marea Britanie cu aspecte sensibile privind restructurarea industrială din fostele zone miniere şi din sectorul siderurgic. a fost inclusă şi Irlanda). incluzând Marea Britanie. J. temporar. respectiv din nevoia de a pune capăt disparităţilor regionale din interiorul Comunităţii. Pe fondul acestor realităţi. mai ales dacă o comparăm cu valorile actuale 4 . a fost creat în 1975 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) . Caracteristicile spaţiale ale dezechilibrelor regionale confirmau teoria „centrului şi a periferiei”. doisprezece şi mai apoi cincisprezece membri. Ca atare. Pe de altă parte însă.fond care a fost şi rămâne principalul instrument de intervenţie în cadrul Politicii de dezvoltare regională 2. Irlanda şi Danemarca (1973) a însemnat şi primele măsuri în direcţia unei Politicii de dezvoltare regională efective. centrul şi sudul Spaniei. a atras atenţia asupra importanţei şi necesităţii unei politici structurale coerente. zece.promovau „dezvoltarea economică a acelor zone în care standardele de viaţă erau foarte scăzute şi în care se înregistra un şomaj ridicat. • Prima extindere. Grecia. calitatea infrastructurii etc. iar după ’90 şi Germania de Est) şi a unui centru bogat (sudul Marii Britanii.

FSE. nu este întâmplător faptul că. regiunilor aflate în procesul restructurării industriale şi a zonelor rurale. Spania şi Portugalia „dezvăluie o stare de tensiune.Orientare) la nivel comunitar. ci mai degrabă ca o expresie a bunăstării generale. 15 Commission. 1985. În cadrul acestui capitol se menţionează faptul că FEDER reprezintă principalul instrument comunitar utilizat pentru reducerea disparităţilor. Grecia. p. Alocarea fondurilor se realiza prin intermediul a şase obiective generale5: • Obiectivul nr. menit să sublinieze importanţa tot mai mare acordată politicii de coeziune. În martie 1985. cât de o lipsă de înţelegere. care. prin care s-a încercat integrarea şi coordonarea tuturor fondurilor structurale (FEDER. sudul Italiei.1985 semnala faptul că disparităţile „pot deveni o sursă permanentă de confruntări politice” şi faptul că Sudului trebuie să i se ofere posibilitatea unei „repartiţii echitabile a beneficiilor care derivă din dezvoltarea economică”3. prin Actul Unic (1987). ca regulă generală. Această tensiune este generată nu atât de problemele financiare. 2 şi 5b erau. de o ciocnire a civilizaţiilor. într-un cadru unic. a fost introdus un nou concept şi un nou capitol în Tratatele de bază comunitare. pentru o perioadă de cinci ani (1989-1993). Corsica. concept care trebuie să devină unul din pilonii Comunităţii. reflectă tensiunea dintre Sud şi Nord. p. 1985. Aceste regiuni. dominioanele franceze) reprezentau circa 1/5 din populaţia comunitară şi primeau circa 2/3 din creditele acordate prin cele trei fonduri structurale. întârzierea fiind definită. 5 . FEOGA) 3 4 Commission. 5 5 Obiectivele 1. Portugalia. 1: promovarea dezvoltării şi ajustării structurale a regiunilor întârziate ca nivel de dezvoltare. în cazul FEDER această parte putând atinge chiar la 80%. drept specifică zonelor cu un PIB pe locuitor inferior limitei de 75% din media comunitară. mare parte din Spania. solidaritatea trebuie privită nu în termeni de asistenţă. Reacţia favorabilă la provocarea reprezentată de lărgirea spre sud şi creşterea discrepanţelor economice la nivel comunitar s-a materializat în prima reformă a FS. • Ca atare. de natură regională şi se adresau regiunilor mai puţin dezvoltate. intitulat „Coeziunea economică şi socială”. contribuind la întărirea identităţii europene”4. FSE şi FEOGA . în mod explicit. J. Delors avertiza Parlamentul European că negocierile de aderare cu Grecia. Irlanda de Nord. (credite FEDER. atitudine care pare a fi promovată de unele ţări ce nu doresc să susţină conceptul de solidaritate. trebuie s-o spunem deschis.

conceptul de Coeziune Economică şi Socială devine unul din cei trei piloni ai Comunităţii Europene. la cererea statelor mai puţin dezvoltate. 6 (introdus în 1995. ecu în 1987. • Obiectivul nr. Norvegia a decis să nu adere la Uniune. negocierile privind Tratatul asupra UE (TUE). nu erau pe dea-ntregul satisfăcute de efectele redistributive ale Politicii de coeziune economică şi socială. TUE (Art. în principal.1 mld. 4: facilitarea inserţiei profesionale a tinerilor (FSE). • Obiectivul nr. FEOGA – Orientare) şi promovarea dezvoltării zonelor rurale (obiectivul 5b este vizat de cele trei Fonduri). 2: ajutorarea regiunilor aflate în declin industrial (credite FEDER şi FSE). cunoscut şi sub numele de Tratatul de la Maastricht. aflate la periferia sudică a Europei. de la 6. Suedia. şi. introduce Politica de dezvoltare regională în cadrul politicilor comunitare şi creează un nou instrument financiar. Fondul de Coeziune (FC) (Art. sub 8 locuitori/km (FEDER.3 mld. • La începutul anilor ‘90. Prin Tratatul de la Maastricht. Suedia şi Finlanda): dezvoltarea şi ajustarea structurală a regiunilor cu o densitate foarte redusă a populaţiei. instrument care trebuia să răspundă constrângerilor legate de necesitatea realizării convergenţei economice şi monetare (nominale) în cadrul UEM. FSE şi FEOGA – secţiunea Orientare). 3: combaterea şomajului de lungă durată (FSE). în avantajul statelor mai bogate. după aderarea ţărilor nordice. alocate prin intermediul bugetului comunitar. realizarea UEM. • Obiectivul nr. Norvegia şi Austria au început pregătirile pentru aderarea la UE. Portugalia. în 1993. Finlanda. Ca atare. 5: accelerarea ajustării structurilor agricole (obiectivul 5a. Fondul de coeziune urma să contribuie la susţinerea proiectelor publice de transport şi protecţie a mediului în patru din cele mai puţin competitive (la acea dată) state membre. alături de Piaţa Unică şi UEM. • Deoarece statele mai sărace.• Obiectivul nr. în final. această rundă de extindere nu urma să mărească decalajele regionale în 6 . Reforma a implicat dublarea Fondurilor structurale. Chiar dacă. respectiv Spania. la 14. au fost privite ca fiind. Grecia şi Irlanda. • Obiectivul nr. 130a) menţionează faptul că „obiectivul Comisiei este de reduce disparităţile dintre nivelul de dezvoltare al diferitelor regiuni şi rămânerea în urmă a celor mai puţin dezvoltate dintre acestea”. prezenţa ei a influenţat procesul de negociere. 130d). Spre deosebire de extinderile precedente.

o nouă măsură pentru problemele specifice spaţiului nordic şi anume Obiectivul 6. special pentru Finlanda şi Suedia. fiind însă posibil să se creeze. Cum negocierile au început în mijlocul unei perioade de programare. Irlanda şi Crearea FEDER Programele Integrate ’70 Marea Britanie Mijlocul anilor ’80 Extinderea sudică: Spania şi Portugalia Mediteraneene Sfârşitul anilor ’80 Actul Unic European – 1992. în special regiunile periferice şi nordice. 2 anilor Prima extindere: Danemarca.UE. Ţările nordice şi-au dat seama însă că problemele regionale şi structurale ar fi continuat în interiorul naţiunilor proprii. care să aibă drept scop regiunile cu densitate redusă. crearea Pachetul Delors I şi 1993 1995 1997-1999 pieţei unice Tratatul asupra UE: crearea UEM Aderarea Finlandei. Principale momente ale procesului de integrare economică în paralel cu evoluţiile înregistrate în cazul politicii de coeziune Principalele momente în procesul integrării europene 1957 Tratatul privind crearea CEE Dezvoltarea politicii de coeziune a UE Prevederi generale în preambulul TCEE şi Începutul Art. Suediei şi Austriei reforma FS din 1988 Pachetul Delors II şi crearea FC Introducerea Obiectivului 6 al FS Agenda 2000 şi procesul de extindere Viitoarea reformă a spre centru şi est (are în vedere perioada FS 2000-2006) 7 . periferice şi dominant rurale. ţările nordice au înţeles că era imposibil să schimbe sistemul în mod direct.

Astfel ia fiinţă. care propunea sprijin american pentru reconstrucţia europeană. Marga: Filozofia unificării europene. 8 Declaraţia Schuman. Tot acest spirit pragmatic se manifestă şi în acele opinii care susţin că politica regională este un instrument al negocierilor din cadrul procesului de integrare. s-a formulat ideea structurării unei organizaţii regionale europene (W. relaţie ce marchează întregul context european. respectiv a diferitelor regiuni. când se vorbeşte de necesitatea dezvoltării armonioase a 6 7 A. pe de altă parte. în discursul politic european şi sunt promovate iniţiative în vederea permanentizării acestor relaţii noi. şi are la bază două idei de maximă importanţă: Europa dorită (a se construi prin federalizare) nu se poate realiza dintr-o dată. considerată punctul de plecare pentru Piaţa Comună a perioadei dinainte de căderea comunismului. în 1971. avea interesul de a tranşa pentru totdeauna problema istoric spinoasă a Alsaciei şi Lorenei. începând cu anii ’60. Cluj. relaţii bune de cooperare cu instituţiile europene. Politica regională. de la început.6 analiştii pragmatici susţin ideea unei unificări condiţionată primordial de interese şi procese economice. Comunitatea „ideatică” a Europei suferise o profundă lovitură odată cu al II-lea Război Mondial. dincolo de lupta între „naţionalisme” a apărut şi divizarea ideologică în care context. Ed. negocieri referitoare la transferurile ce sunt condiţionate de disparităţile existente la nivelul ţărilor şi. 8 . 1946) susţinute de câţiva reprezentanţi ai federalismului european.7 Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO). sau în relaţia dintre Germania şi Olanda. Nu este de mirare că problema formării unor structuri noi şi a cooperării transfrontaliere este prezentă. în dorinţa de a inventa instrumente noi pt. În acest context se lansează Planul Marshall. De fapt.2007-2013 Cadrul financiar pentru perioada 2007. Zürich. nu apare textual în Tratatul de la Roma. prin celebra conferinţă a secretarului de stat american din 1947. Începuturile politicii regionale a Comunităţii Europene Chiar dacă în literatura de factură teoretică s-a formulat ideea existenţei unei filozofii a unificării europene.Reforma 2013 structurale politicii 1. chiar prima structură transnaţională. iar Franţa. în noul context trebuie să se pună capăt antagonismului franco-german. pe de-o parte. rostită la Harvard University. ca domeniu distinct.2. era un răspuns formulat într-un context când Germania nu avea nici o posibilitate de a promova o politică industrială proprie.8 Existau şi alte zone ale Europei unde se punea problema eliminării efectelor celui de II-lea Război Mondial – Scandinavia de exemplu. ci printr-un proces lung şi dificil. Asociaţia Europeană a Regiunilor de Graniţă (Association of European Border Regions) care a stabilit. 1997. ci sub forma unui scop generic. aproape inevitabil. Marea Britanie s-a alăturat acestei structuri în 1954. care a stat la baza înfiinţării CECO. Churchill. realizarea unei Europe noi. Italia de a fonda împreună cu Franţa şi Germania CECO. a fost prezentată de ministrul de externe francez în 1950. Dacia. Astfel a lansat Robert Schuman chemarea către ţările Benelux.

izbucnită în 1973.economiei. cronologia evenimentelor privind politica regională este următoarea:  1961 – apariţia problematicii la nivelul unor state membre. Thomson. a tratativelor privind aderarea Marii Britanii şi a Irlandei la CE. unde s-a decis elaborarea unei concepţii privind politica regională şi se propune instituirea unui Fond de Dezvoltare Regională pentru probleme din domeniile agrar. Această schimbare s-a produs cu definitivarea. Având în vedere că în perioada imediat următoare semnării Tratatului de la Roma în privinţa priorităţilor diferitelor ţări se constată diferenţe semnificative (pt. G. în raportul prezentat cu această ocazie. La aceea dată nici nu se motiva o politică regională de sine stătătoare. Evoluţia politicii regionale. trebuia să vină o schimbare pentru a poziţiona această problemă la nivelul Comunităţii. Politica Regională în cadrul Pieţei Comune. Criza petrolului. întâlnirea şefilor de state din Piaţa Comună. 1. şi anume Fondului Social European (existent din 1960) şi Fondul European de Orientare şi Garantare în Agricultură (1962). la Paris. regionalismul numai în cazul Italiei fiind prioritar). Belgia dezvoltarea teritoriului.  1969 – primele propuneri concrete de reformă în domeniul politicii regionale. Reprezentantul Marii Britanii. a tranşat definitiv această problemă în favoarea atenţiei ce trebuie acordată regiunilor. deoarece Comunitatea Economică Europeană.  1967 – constituirea Direcţiei Generale pt. Germania problema majoră era agricultura. 9 .3. pt. solicită realizarea unei analize privind disparităţile regionale şi necesitatea armonizării politicilor regionale naţionale cu cea internaţională. nu prezenta diferenţe majore economice în plan teritorial. creată prin acest tratat.  În 1972 are loc. Acest Fond – funcţional din 1975 – se alătura celorlalte două existente. dezvoltare teritorială. în 1972.  1965 – primul raport către Comisia Europeană privind regiunile. şomaj structural. se instituie Comisia de Politici Regionale cu participare uniformă – 2 reprezentanţi din partea fiecărui stat membru. poate cu excepţia regiunilor din sudul Italiei. Anterior acestei date. Reformele politicii regionale în UE.

Apud: Single European Act (SEA) in: T. Dacă în prima perioadă sprijinul era destinat diminuării unor disparităţi dintre diferitele regiuni în ţările membre. de la state către comunităţi.10 Consecinţe. Spania). 442. Spania şi Portugalia – 1986) aduce schimbări mari în privinţa politicii regionale. începând cu 1985 se acordă sprijin pentru intervenţii care reduceau diferenţele regionale la nivelul Comunităţii. apare un nou fond structural. prin Actul Unic European se adoptă o nouă reformă structurală a CE. 30 %). p. în 1988. sunt elemente care conduc la ideea necesităţii unei politici regionale de sprijin pentru zonele subdezvoltate. pentru o mai mare eficacitate şi menţinerea echilibrului instituţional. poate cea mai importantă din istoria sa. tehnice sau fiscale). în consecinţă politica regională devine politică comunitară. ce se poate motiva cel mai simplu prin evocarea a două cifre: în timp ce prin aderarea celor 3 ţări populaţia Comunităţii Europene (CE) s-a majorat cu 22 %. CE a devenit un teritoriu cu diferenţe serioase privind dezvoltarea economică. MO. al adoptării Actului sunt demersurile şi programele vizând formarea unei adevărate pieţe interne şi unice plecând de la ideea că eliminarea obstacolelor vamale nu este suficientă. Astfel. PNB-ul comun a avut o creştere de 10 %. pentru a răspunde noilor obiective formulate. în 1993. Irlanda. respectiv concepţia privind uniunea monetară formulată în cadrul planului Werner. Creşterea importanţei politicii de coeziune şi de intervenţii structurale – politică regională. p. 10 . fiind necesară şi a celor nevamale (fizice. regiunile cele mai dezvoltate având un PNB de 3 ori mai mare în comparaţie cu cele slab dezvoltate. în fond – se poate arata prin evoluţia ponderii acestor cheltuieli în bugetul 9 10 Apud: Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Politica regională funcţionează ca o adevărată politică comunitară: sprijinul UE vine să completeze eforturile ţărilor membre şi în curs de aderare în domeniul regional. Portugalia. Aderarea ţărilor din Mediteraneană (Grecia – 1981. pe locul secund în privinţa fondurilor alocate să fie politica regională (cca. Fondul Structural pentru Coeziune. fond destinat prioritar ţărilor mai slab dezvoltate (Grecia. Bainbridge: European Union. 2001. Actul Unic plasează coeziunea economică şi socială în rândul priorităţilor CE. Tot în 1993.Criza economică din anii ’70. s-au realizat noi transferuri de competenţe. 40 % din sprijinul oferit). în plan economic.9 În 1986. de data aceasta pentru orientare în domeniul pescuitului. În acest context are loc. o reformă privind fondurile structurale şi se instituie.282. Budapest. London. Penguin Books. 1998. se ajunge la situaţia ca după agricultură (cca.

care dispun de un PIB pe cap de locuitor mai mic decât 75 % din media comunitară. Din Fondul de Dezvoltare Regională se oferă sprijin în următoarele domenii prioritare:11 ⇒ domeniul I: zone foarte defavorizate – are în vedere acele regiuni apar-ţinând nivelului NUTS II. pentru regiuni aparţinând nivelului NUTS II. cca.5 % din fondul regional. se adresează regiunilor de categoria NUTS III. 11 . ⇒ domeniul II: regiuni serios afectate de schimbări structurale industriale. suma totală a sprijinu-lui acordat constituie cca. European Communities. Wien. şomerii din industrie (peste media din CE) şi un trend descendent al celor angajaţi în industrie. 1999. Brussels. Tot din fonduri structurale se oferă sprijin pentru reţeaua de şosele transeuropene şi pentru protecţia mediului. Pentru a se asigura caracterul regional al sprijinului oferit. 5 % din fond. cu un venit mediu mic. ⇒ domeniul V / b: regiuni periferice cu o industrie firavă – se referă la regiuni mai mici (NUTS III). Finlanda. politica în domeniu trebuie să respecte următoarele principii:12 11 12 Apud: A. cca. Apud: Commission Guidelines for Regional Development Programmes 2000-2006. cu o populaţie în regres sau cu o densitate foarte mică a populaţiei. cu un cuantum de 0. Kopeczek: Der Concours der EU. ⇒ domeniul IV: cursuri pentru sporirea capacităţii de integrare la locul de muncă. şi anume: ⇒ domeniul III: reducerea şomajului prelungit. Celelalte 3 direcţii prioritare legat de acest fond nu sunt condiţionate de structuri regionale. sprijin pentru tineri cu probleme sociale. Suedia). Verlag Österreich. ca astăzi aceste cheltuieli să se ridice la 30 % din total. ⇒ domeniul VI: sprijin pentru ţările care au aderat ultimele (Austria. 1999. ⇒ domeniul V / a: pentru schimbări structurale în agricultură şi pescuit. 11 % din fonduri dirijate în acest sector. 65 % din sprijinul acordat din acest fond este destinat acestui grup de regiuni. şi are în vedere trei indicatori de bază: rata şomajului (peste media pe CE).unional: de la 5 % în anii ’70 se ajunge în deceniul următor la 10 %.

⇒ Adunarea Regiunilor Europei. ♦ nu se acordă sprijin pentru acele unităţi geografice periferice. reforma din 1988 se axa pe 3 probleme majore:  politica structurală trebuie să conducă la reale efecte economice. ⇒ Asociaţia Europeană a Regiunilor de Graniţă. aprinse. ♦ sprijinul oferit din Fondul de Dezvoltare Regională trebuie să acopere domenii şi probleme incluse în programele de dezvoltare regionale respective. după cum urmează: ⇒ Congresul Puterilor Locale şi Regionale din cadrul Consiliului Europei. ♦ intensitatea sprijinului oferit va fi în concordanţă cu gravitatea problemei pentru care este solicitat. ⇒ Comitetul Regiunilor din cadrul Uniunii Europene. Aceste reforme succesive au fost condiţionate şi de aderarea unor noi membrii la CE. 12 . descentralizare – asigurarea unui spaţiu autonom şi com-petenţe decizionale pentru potenţialii beneficiari.  sprijinul să vizeze elemente din programe de bătaie lungă. s-au format structuri de reprezentare şi decizional-consultative. În plan instituţional. ♦ pentru obţinerea sprijinului trebuie clar definite teritoriul şi domeniul ce vor beneficia de el. şi anume:  subsidiaritate. Din acest motiv.♦ sprijinul nu poate viza întregul teritoriu al unui stat. Reforme în domeniul politicilor regionale Politica regională a Comunităţii a trecut prin mai multe etape. în dorinţa de a-i asigura eficienţă. Fiind cea mai importantă în materie. reformele au fost precedate de discuţii vii. în decursul timpului. ⇒ Consiliul Comunităţilor şi Regiunilor Europei.  politica în domeniu trebuie să se bazeze pe parteneriate între actanţii vizaţi în cadrul respectiv. care nu pot influenţa dezvoltarea întregii zone. din care fac parte. soluţiile fiind de compromis. În elaborarea reformei s-a ţinut cont de câteva principii. claritate şi acurateţe metodologică. fiecare cu specificităţi şi priorităţi structurale.

şi s-au identificat trei categorii de spaţii: regiune preponderent urbană (populaţie urbană 85 % din populaţie). cuprinse în Orientarile Comunitare Strategice pentru politica de coeziune) şi unul operaţional . Pentru fiecare categorie în parte s-au stabilit funcţii de bază. ecologică şi socioculturală. cu scopul de a o pune în serviciul creşterii economice şi a ocupării (Strategia de la Lisabona) precum şi al dezvoltării durabile (Strategia de la Goteborg).  programare – planificare strategică structurată de jos în sus. parteneriate – între diferite sectoare şi instituţii. şi vor mai exista desigur. axat pe elementele structurale prioritare. Comisia a propus să reorienteze politica coeziunii. Reforma menţine obligativitatea programării multianuale (pe o perioada de 7 ani). în iulie acelaşi an. Reforme au avut loc şi după 1988. cel din iunie 2005.Programele Operaţionale. în vederea unei coordonări şi derulări eficiente. 13 . solicitând elaborarea a doar două documente programatice: unul strategic Cadrul National Strategic de Referinţă (armonizând atât priorităţile naţionale. Parlamentul European nu şi-a dat avizul asupra perspectivelor financiare propuse de către Comisia Europeană. precum şi caracterul operaţional al Cadrului de Sprijin Comunitar. cât şi pe cele comunitare. a Programelor Complement. regiune semnificativ rurală (15-50 % din populaţie locuieşte la sat) şi regiune predominant rurală (cu un procent de peste 50 % de populaţie rurală). îndelung negociate de către cele două Consilii Europene. pentru cele rurale acestea sunt: economică. dar aduce o viziune strategică pronunţată şi pune accent pe priorităţile Strategiei Lisabona. sub preşedinţia londoneză. priorităţi stabilite prin strategii legitim adoptate. de nivele diferite.  concentrare şi adiţionalitate – sprijin financiar provenit din mai multe surse. In cadrul perspectivelor financiare 2007-2013. S-au stabilit criteriile de încadrare pentru diferitele spaţii. In lipsa unui acord asupra bugetului în cadrul Consililui European din iunie anul trecut au fost redactate Orientarile Comunitare Strategice pentru politica de coeziune. Dispare astfel necesitatea elaborării Planului Naţional de Dezvoltare. dar liniile directoare ale acestor politici nu au mai fost fundamental reformulate. sub preşedinţia luxemburgheză şi cel din decembrie 2005.

Sistematizarea NUTS are în vedere unităţile teritorial-administrative existente în spaţiul UE.2 si 3) şi cele 4 iniţiative comunitare vor fi reorganizate după 2007 în doar 3 obiective: Convergenţă. S-a elaborat o bază de referinţă unitară a statisticii regionale sub forma unui nomenclator statistic general denumit NUTS (Nomencltaure des Unités Territoriales Statistiques). fără deosebire de locul unde se află.Actualele obiective (1. România va beneficia de toate trei. In domeniul managementului. se impunea delimitarea teritoriilor de implementare a politicii regionale.In studiul realizat de către IER s-a ajuns la concluzia că " dacă pentru noile structuri aferente Obiectivului Convergenţă au fost preluate de către autorităţile române. noţiunea de Autoritate de Plată dispare şi este înlocuită cu Autoritatea de Certificare pentru obiectivul Convergenţă. trebuia asigurată transparenţa procesului – problemă de ordin procedural. existau întârzieri semnificative în crearea noilor structuri aferente obiectivului Cooperare Teritorială Europeană. după cum urmează: 14 . şi a fost adoptată printr-o decizie a Consiliului (1260/1999).(vezi obiectivul Cooperare Europeană Teritorială) Cele cinci fonduri vor fi reduse la trei: Fondul European de Dezvoltare Regională. Fondul Social European şi Fondul de Coeziune. România este eligibilă doar pentru obiectivul Convergenţă şi Cooperare Teritoriala Europeană. Acelaşi lucru se întâmplă şi pentru obiectivul Cooperare Europeană Teritorială. In acest caz apare şi o Autoritate Unică de Control şi un grup de controlori financiari (format din cate un controlor numit de fiecare stat membru participant cu rolul de a sprijini Autoritatea de Control). la data efectuării studiului. Sistemul NUTS are în vedere 5 nivele ale organizării teritoriale. Pentru a asigura un tratament unitar pentru unităţi ce prezintă o foarte mare diversitate în privinţa organizării teritoriale a statelor din Europa. Competitivitate Regională şi Ocupare şi Cooperare Teritorială Europeană. Pentru a asigura o coordonare justă şi echitabilă a politicii de sprijin regional şi pentru a avea un control eficace. Ar trebui sa fim destul de înţelepţi pentru a alege acele proiecte care să creeze o convergenţă economică dar şi premisele unei societăţi mai egalitariene şi mai juste capabilă să creeze oportunităţi pentru toţi cetăţenii UE.

în majoritatea ţărilor UE acest nivel administrativ nu există). în cadrul politicii regionale nu se acordă sprijin nivelului V. Luxemburg: ţara un singur judeţ). Spania: comunitate autonomă. III a regiunilor din UE-15: Ţară NUTS I Număr Populaţie 3 3 1 2 8 16 4 1 11 1 11 4 3 7 1 medie 2 638 000 3 290 000 5 171 000 2 527 000 6 546 000 5 039 000 2 578 000 3 549 000 5 169 000 393 000 5 273 000 3 769 000 3 286 000 5 584 000 8 668 000 NUTS II Nu Populaţie măr 9 11 1 6 26 38 13 1 20 1 35 12 7 18 8 medie 879 000 1 116 000 5 171 000 842 000 2 268 000 2 015 000 793 000 3 549 000 2 843 000 393 000 1 657 000 1 265 000 1 408 000 2 171 000 1 084 000 NUTS III Nu Populaţi măr 35 43 15 19 100 445 51 8 103 1 65 40 30 52 24 e medie 226 000 234 000 335 000 266 000 589 000 148 000 202 000 444 000 599 000 393 000 892 000 380 000 329 000 752 000 361 000 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Austria Belgia Danemarca Finlanda Franţa Germania Grecia Irlanda Italia Luxemburg Marea Britanie Olanda Portugalia Spania Suedia . Franţa: departament. Din motive practice. NUTS IV – microregiuni (Portugalia: comună. cele mai importante nivele NUTS sunt: I. În tabelul ce urmează prezentăm repartiţia.• NUTS I – macroregiuni (Germania: Land. • • NUTS III – judeţe (Germania: Kreis. numărul localităţilor fiind de 98433. • NUTS II – regiuni (Germania: Regierungsbezirk. Franţa: regiune. Danemarca. II şi III. Anglia: judeţ. Irlanda: ţara o sin-gură regiune. Spania: judeţ. Austria: Land. Italia: grup de regiuni. • NUTS V – localitatea. Suedia: regiuni de dezvoltare). Italia: judeţ. Luxemburg: canton. De regulă. Numărul unităţilor NUTS IV este cu puţin mai mare decât al celor NUTS III (1074 faţă de 1031). Franţa: macroregiune. Spania: grup de comunităţi autonome. Suedia: ţara constituie o macroregiune). Italia: regiune. Olanda: provincie. pe nivele NUTS I. II.

Implicaţiile extinderii asupra politicii regionale a Uniunii Europene. actualul val de extindere a Uniunii Europene este similar celor anterioare sub aspectul reticenţei şi „nervozităţii” manifestate de membrii mai vechi. climatul politic volatil. Dacă până acum aderarea noilor membri la Uniunea Europeană s-a făcut în contextul unui climat economic şi politic favorabil. iar aceasta conduce mai totdeauna la scepticism şi la adoptarea unei atitudini defensive. datorat pe de o parte problemelor de pe plan intern. Dificultăţile economice. Regions. Propunerile elaborate şi promovate la nivelul UE de către diferitele ţări membre ţin cont de aceste specificităţi. Aceste diferenţe pot motiva o nouă reformă în domeniu. scleroza instituţională sau nevoia de reformă socială cu care se confruntă ţările membre (mai ales cele din vestul Europei).Uniunea 75 4 238 000 208 1 830 000 103 343 000 1 -. 1. Experienţa a arătat că procesul de acomodare nu este chiar atât de dificil. iar de altă parte presiunilor la nivel internaţional. Privind retrospectiv.--. Uniunea Europeană este străbătută de un val de pesimism. mai ales dacă într-un nou stat membru există controverse cu privire la Uniunea Europeană (cum a fost cazul Marii Britanii) sau dacă noul stat membru nu poate să fructifice pe deplin avantajele apartenenţei la UE (cum a fost cazul Greciei).4. rezistente la schimbare. se numără printre principalii factori care au accentuat starea de nesiguranţă 16 . iar recentul val de extindere din 2004-2007 este un exemplu în acest sens. Primirea „în club” a noilor ţări presupune un proces de adaptare şi costuri suplimentare din partea tuturor actorilor implicaţi. coerenţa politicii regionale nu se poate asigura prin proceduri mecaniciste.Europeană Sursă: CEC. mai ales datorită procesului îndelungat de învăţare la care au fost supuse ţările candidate. Încercăm să evidenţiem prin ce anume se diferenţiază actuala extindere de valurile anterioare şi care sunt principalele provocări cu care se confruntă în acest moment Uniunea Europeană şi statele membre. Situaţia prezentată ne arată diferenţe foarte mari la fiecare nivel NUTS între diferitele ţări membre. sistemele politice sunt. prin definiţie. în acest moment. La acestea se adaugă faptul că adaptarea nu este întotdeauna uşor de înfăptuit. iar o analiză şi mai atentă relevă diferenţe destul de mari chiar în cadrul aceleiaşi ţări.

Multe dintre aceste contribuţii confirmă că politica de coeziune orientează şi sprijină creşterea în Europa. Rusia. India. Toate contribuţiile primite sunt de acord asupra faptului că obiectivul principal al politicii coeziunii este reducerea inegalităţilor economice și sociale în ceea ce privește nivelurile de dezvoltare ale regiunilor europene. a potenţialului de inovare.şi scepticism. susţine competitivitatea în cele mai vulnerabile regiuni.1. China). încurajează investiţii care nu ar fi fost întreprinse în absena sa. stimulează gestiunea strategică şi financiară multianuală. prima concluzie generală a acestei discuţii ar putea fi recunoaşterea de către părţile interesate a rolului important pe care politica de coeziune îl joacă în construcţia Uniunii Europene şi sprijinul acordat de către părţi pentru continuarea acestei politici. Pe de altă 17 . faţă de ţările sărace. care a determinat adoptarea unor măsuri protecţioniste (aşa numitul „patriotism economic. promovează transferul cunoştinţelor practice şi al celor mai bune practici între regiuni şi între statele membre şi favorizează existenţa unei culturi a evaluării şi a monitorizării. Astfel. Astfel.Oportunitatea aplicării în continuare a unei politici regionale comune. Pe plan extern două aspecte sunt de menţionat: •concurenţa din ce în mai puternică din partea statelor dezvoltate ca Statele Unite sau Japonia dar şi din partea ţărilor „BRICK” (Brazilia. este necesar ca regiunile mai puțin dezvoltate să rămână în centrul atenției acestei politici. Consultarea publică a confirmat că politica de coeziune continuă să suscite un viu interes. majoritatea contribuţiilor apreciază faptul că această politică promovează crearea unei culturi a colaborării. 1. social şi uman factori de stimulare a creşterii. Viitorul politicii regionale 1. Orice tentativă de a readuce această politică în competenţa statelor membre este respinsă aproape unanim. atât de criticat în cercurile internaţionale). a capacităţii administrative şi a modernizării administraţiei. datorată ineficienţei unor politici comunitare. cum sunt cele din Africa sub-sahariană.5.5. consolidează progresul social şi solidaritatea. În mod similar. ca actor economic global. alături de creşterea neîncrederii în construcţia europeană. •responsabilitatea pe care Uniunea Europeană o are. fac din capitalul fizic.

majoritatea contribuţiilor subliniază că politica de coeziune nu poate fi nici unicul. În timp ce politica de coeziune are explicit o funcţie redistributivă. subliniază acestea. motiv pentru care . din cauza dimensiunii lor transnaţionale.5. Unele contribuţii îi cer Comisiei să completeze nivelul PIB pe cap de locuitor exprimat în SPC (standardul puterii de cumpărare) cu alţi parametri de măsurare a bunăstării şi a nivelului de trai. 1. Al patrulea raport privind coeziunea a identificat o serie de dificultăţi cu care regiunile şi statele membre se confruntă şi vor trebui să se confrunte din ce în ce mai des: globalizarea.2. nici principalul instrument de intervenţie. majoritatea contribuțiilor . Divergenţe între ţările membre UE în privinţa bugetului politicii regionale comune Fiecare politică finanţată de către bugetul Comunităţii are propriile obiective. schimbările demografice şi tensiunile sociale. Deoarece articolul 159 din Tratat prevede 18 Cooperarea teritorială. fie de a asista restructurarea unui anumit sector. Unele contribuţii consideră că aceste dificultăţi sunt deja abordate prin realizarea agendei de la Lisabona şi a agendei de la Göteborg. ci are scopul de a stimula potențialul de dezvoltare endogenă al regiunilor europene. toate cheltuielile au implicit un efect redistributiv. ar trebui să fie consolidată.susțin că politica de coeziune ar trebui să acopere întregul teritoriu al UE. este unul dintre cele mai bune exemple ale valorii adăugate a acestei politici.împreună cu Parlamentul European . dat fiind faptul că aceasta nu constă într-un simplu mecanism de solidaritate. necesită un răspuns din partea Comunităţii. Alte contribuţii amintesc faptul că abordarea acestor probleme ar trebui să nu determine plasarea în plan secundar a obiectivelor principale ale politicii de coeziune stabilite de către Tratat. Cu toate că există un consens asupra faptului că politica de coeziune ar trebui să abordeze şi aceste probleme. sau de a susţine investiţiile care. Marea majoritate a părţilor interesate consideră cooperarea teritorială ca fiind o parte esenţială a politicii de coeziune şi apreciază faptul că aceasta a devenit un obiectiv unanim recunoscut.parte. de a promova masa critică şi excelenţa în anumite domenii. schimbarea climatică şi creşterea preţului energiei.

2 miliarde euro în 2013. distribuirea acestora între statele membre nu este corelată cu PIB-ul. Cheltuielile care au drept scop promovarea excelenţei şi depăşirea fragmentării activităţilor în anumite domenii (precum cercetarea şi dezvoltarea) nu sunt legate de prosperitatea statelor membre şi. Politica de coeziune a jucat un rol esenţial în susţinerea construirii Uniunii Europene. statele membre mai slabe au fost ajutate să îndeplinească condiţiile pentru convergenţă economică şi finanţe publice stricte. în ciuda provocărilor ridicate de cele două extinderi recente ale UE şi de intrarea a 12 state cu un PIB pe cap de locuitor destul de semnificativ sub media din statele membre existente. devreme ce majoritatea cheltuielilor sunt legate de stuctura holdingurilor din agricultură şi de decalajul între preţurile de pe piaţă şi preţurile de susţinere.europa. Cu toate acestea. În plus. cele de mai jos nu includ noile state membre care au aderat la Uniune în mai 2004 şi la începutul lui 2007. 19 . eu/budget/documents/revenue_expenditure_ en. Politica de coeziune reprezintă în prezent aproximativ o treime din cheltuielile totale din bugetul Comunităţii şi va ajunge la aproximativ 54. în evoluţia spre o monedă unică. nici politicile pentru susţinerea restructurării nu arată vreo corelare cu prosperitatea naţională. este foarte important să se înţeleagă efectul general al bugetului comunitar. De asemenea. pentru care datele din 2005 nu sunt relevante. În mod similar. politica de coeziune a furnizat asistenţă cheie pentru ajustarea structurală în statele care au aderat la UE în faze succesive ale extinderii şi contribuie în prezent la îndeplinirea Strategiei de la Lisabona. Septembrie 2006.htm. în fiecare stat membru. căutând ca fiecare să beneficieze de crearea Pieţei Unice. disponibil pe http://ec. indiferent de locul în care trăieşte şi munceşte şi dacă a putut sau nu să contribuie la activitatea economică. prin urmare. Până 13 Document al Comisiei: „Alocarea cheltuielilor pe stat membru al EU în 2005”. dimensiunea Fondurilor scade în raport cu PIB-ul UE. Deoarece datele privind cheltuielile efective sunt disponibile doar până în 200513. dat fiind că acesta este principalul criteriu pentru alocarea resurselor. prin crearea Fondului de coeziune la începutul anilor 1990. Nu este surprinzător că distribuirea resurselor între statele membre. conform politicii de coeziune.că formularea şi punerea în aplicare a politicilor şi a acţiunilor trebuie să ţină cont de coeziunea economică şi socială. este puternic legată de PIB-ul acestora.

care reprezintă aproximativ 21%din populaţia UE-27. utilizând aşa numita metodă Berlin stabilită în 1999. pe baza statisticilor obiective. 4. Alocarea fondurilor către statele membre şi regiuni pentru perioada 2007-2013 a fost hotărâtă de Consiliul European în decembrie 2005.10). la sfârşitul perioadei actuale de programare. Această sumă este apoi restricţionată astfel încât să nu poată depăşi un nivel maxim în raport cu PIB-ul (Fig. ţinând cont de alocările indicative propuse de Comisie. 56% din resursele disponibile au fost alocate regiunilor cu cel mai scăzut venit. fiecărui stat membru i se alocă un ajutor pe cap de locuitor cu atât mai ridicat cu cât PIB-ul pe cap de locuitor în regiunile respective este mai mic. După deciderea alocării resurselor între statele membre. 4. procentul va fi de 85%. şi nevoia de a se asigura că resursele disponibile sunt utilizate în modul cel mai eficient. astfel încât cele cu nivelul cel mai scăzut să primească cele mai mari sume. 20 . în timpul pregătirii Agendei 2000. Pe baza metodei adoptate. Metoda de distribuire încearcă să stabilească un echilibru între nevoia de a corela valoarea asistenţei financiare la PIB-ul pe cap de locuitor al unei regiuni sau al unei ţări.35% din PIB.11). Dacă în 1989. guvernele naţionale sunt responsabile de hotărârea distribuirii între programele naţionale şi regionale şi între regiuni (cu excepţia Fondului de Coeziune. sistemul se asigură că majoritatea resurselor se concentrează pe regiuni şi state mai puţin dezvoltate. acestea vor fi scăzut la 0. vor primi doar puţin peste 52% din totalul pe parcursul perioadei. care se alocă pe plan naţional). În total.în 2013. Noile state membre. comparativ cu valoarea la începutul anilor 1990 (Fig.

programelor naţionale.Conform cadrelor naţionale strategice de referinţă (CNSR). din 1984. concepute şi gestionate la nivel naţional. statele membre au decis să transfere în medie aproximativ 75% din alocarea fondurilor structurale către ERDF în baza obiectivului de convergenţă (minimul fiind de 63% în Regatul Unit). Principala provocare a fondurilor structurale ale UE constă în faptul că acele state . în prezent. deoarece. Totuşi. şi 7% în regiunile din Centrul Regional Europa. în baza obiectivului de competitivitate regională. aşa cum este şi România este capacitatea de absorbţie a acestora. În raport cu distribuirea iniţială a resurselor între regiuni specificată de Comisie. Prin urmare. Provocarea statelor beneficiari neţi ai fondurilor structurale. în majoritate. departe de destinatarii intenţionaţi. programele regionale sunt planificate să absoarbă aproximativ 50% din susţinerea fondurilor structurale în baza obiectivului de convergenţă şi peste 75% din susţinere. în final nu vor primi banii înapoi de la fondurile structurale. pe baza datelor disponibile. noilor state membre. De asemenea s-a propus o generalizare a "mecanismului de corecţie" sau rabat. determinată de impunerea unui anumit procent al cofinanţării şi imposibilitatea asigurării acestui procent al cofinanţării la nivel local şi regional. De acest rabat s-a bucurat numai Marea Britanie. În plus. ci spre cele sectoriale. statele membre au realocat în medie aproximativ 6% din resursele FEDR în regiunile de convergenţă. şi aproximativ 54% în baza obiectivului de competitivitate regională (minimul fiind de 38% în Belgia). pentru toate cele şase state contributoare nete. prin noile perspective financiare acestea vor primi 50 % din suma totală pentru obiectivul Competitivitate şi Cooperare Europeană Teritorială. regiunilor celor mai dezvoltate. care alocă cea mai mare parte din resurse.contribuabili neţi . 21 . statele membre şi regiunile sunt responsabile de stabilirea distribuirii fondurilor structurale între FERD şi FSE. distribuirea programelor naţionale şi regionale variază semnificativ între state. în majoritatea cazurilor.nu mai sunt dispuse să plătească. Pentru perioada 2007-2013. peste 100 miliarde euro din fondurile structurale vor fi direcţionate nu spre programele regionale. drept urmare. cât şi în Grecia şi Portugalia.

Uniunea Europeana: politicile extinderii Ed. 2006. Ed. Bucuresti.Bibiografie: 1. 2. Marga. Iordan Gheorghe. 1997. A: Filozofia unificării europene.europa.eu http://ec. Cluj. Tritonic. Dacia.europa • 22 . • • www.finantare. Barbulescu.ro www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->