P. 1
grila contabilitate proceduri

grila contabilitate proceduri

|Views: 202|Likes:
Published by Cirjila Puia

More info:

Published by: Cirjila Puia on May 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

MODULUL I – INTREBĂRI GRILĂ – evaluate cu 2 puncte 1.

Capitalul social reprezintă:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. averea entitătii; b. capitalul subscris nevărsat si vărsat de actionari/asociati; c. capitalul propriu si datoriile pe termen lung. a. capitalul social; b. profitul net; c. profitul brut contabil. a. răscumpărarea actiunilor proprii; b. conversia obligatiunilor in actiuni; c. emisiunea de obligatiuni. a. un titlu de valoare si un efect comercial; b. un drept al actionarilor asupra imobilizărilor financiare; c. o fractiune de capital social si un titlu de proprietate. a. surse proprii ale societătii comerciale; b. surse atrase ale societătii comerciale; c. datorii financiare. a. acoperirea pierderilor din exercitiul curent; b. acoperirea pierderilor din calamităti naturale; c. acoperirea pierderilor din exercitiile precedente si pentru cresterea capitalului social. a. retragerea actionarilor, acoperirea pierderilor precedente si conversia obligatiunilor in actiuni; b. conversia obligatiunilor in actiuni, acoperirea pierderilor curente si răscumpărarea si anularea actiunilor proprii; c. acoperirea pierderilor precedente, retragerea actionarilor, răscumpărarea si anularea actiunilor proprii. a. angajamentul scris al actionarilor de a participa cu aporturi la capital; b. contravaloarea bunurilor economice subscrise; c. punerea efectivă la dispozitia societătii a aporturilor subscrise de către actionari / asociati. a. micsorarea imobilizărilor financiare; b. micsorarea capitalului social; c. majorarea capitalului social. a. capitalul pus efectiv la dispozitia entitătii; b. valoarea actiunilor proprii emise si răscumpărate; c. aportul cu care s-au angajat asociatii/actionarii să participe la constituirea capitalului social, dar care nu a fost pus efectiv la dispozitia entitătii. a. emisiunea de noi actiuni; b. răscumpărarea si anularea actiunilor proprii; c. reducerea valorilor nominale a actiunilor sau părtilor sociale. a. majorările de capitaluri proprii; b. micsorările de capitaluri proprii; c. utilizarea capitalurilor proprii pentru acoperirea pierderilor precedente. a. subscrierea aporturilor;

2. Rezervele legale se constituie din:

3. Capitalul social se majorează prin:

4.Actiunea reprezintă:

5. Rezervele reprezintă:

6. Alte rezerve se utilizează pentru:

7. Căile corecte de diminuare a capitalului social sunt:

8. Vărsarea capitalului social reprezintă:

9. Ce efect au răscumpărarea si anularea actiunilor proprii:

10. Capitalul subscris nevărsat reprezintă:

11. Micsorarea capitalului social nu se poate realiza prin:

12. Conturile de capitaluri se creditează cu:

13. Constituirea capitalului social presupune: 1

14. Rezervele nu reprezintă:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. surse ale societătii constituite de regulă la finele exercitiului; b. profituri capitalizate; c. surse constituite in cazul emisiunii de noi actiuni. a. active nemateriale; b. titluri de valoare; c. cheltuieli efectuate in scopul obtinerii dreptului de exploatare a unui bun. a. brevetele sunt cheltuieli efectuate de entitate in vederea realizării unei inventii; b. cheltuielile de constituire sunt cheltuieli efectuate de entitate pentru obtinerea de noi tehnologii; c. concesiunile sunt cheltuieli efectuate de entitate in scopul obtinerii dreptului de exploatare a unor bunuri sau servicii din domeniul public sau privat. a. amortizarea imobilizărilor necorporale scoase din evidentă; b. amortizarea imobilizărilor necorporale la un moment dat; c. amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale vandute. a. regula conturilor de pasiv; b. regula conturilor de activ; c. ambele reguli. a. după regula conturilor de activ; b. după regula conturilor de pasiv; c. ambele reguli. a. după regula conturilor de activ; b. după regula conturilor de pasiv; c. după ambele reguli. a. investitii temporare pe termen scurt in scopul realizării de castiguri prin revanzarea acestora; b. investitii pe termen mediu, detinute in scopul incasării de venituri sub formă de dobanzi; c. investitii pe termen lung, detinute in scopul incasării de venituri sub formă de dividende. a. active imobilizate financiare; b. active circulante materiale; c. active circulante bănesti.

• •

b. vărsarea aporturilor; c. subscrierea si vărsarea aporturilor.

15. Imobilizările necorporale reprezintă:

16. Care afirmatie nu corespunde explicatiei date?

17. Soldul contului 280 reprezintă:

18. Conturile de datorii functionează după:

19. Conturile de creante functionează:

20. Conturile de trezorerie functionează:

21. Titlurile de plasament sunt:

22. Elementele de trezorerie sunt:

23. Care este documentul operativ in care se inregistrează incasările si plătile in numerar si se stabilesc soldurile zilnice?
a. registrul de casă; b. registrul jurnal; c. registrul „Cartea mare”. a. sunt sume depuse la bănci in conturi distincte la dispozitia furnizorilor, in vederea efectuării unor plăti in favoarea acestora; b. sunt sume depuse la bancă in conturi distincte pentru plata obligatiilor către bugetul statului; c. reprezintă active circulante bănesti.

24.Care dintre afirmatiile de mai jos, privind acreditivele, este falsă?

25.

456 „Decontări cu asociatii privind capitalul”?
a. cont de datorii, cu functie de pasiv; b. cont de creante sau de datorii, bifunctional; c. cont de creante, cu functie de activ.

2

cu functie de pasiv. cu functie de activ. cu functie de pasiv. b. b. cont de creante. cont de regularizare a profitului. b. drepturi si active similare”? 35. cont de datorii. cont de creante. cu functie de pasiv. a. 101 „Capital”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. cont de creante. c. 121 „Profit sau pierdere”? 32. cont de capitaluri proprii. cu functie de pasiv. b. cu functie de pasiv. b. cont de regularizare a profitului. 104 „Prime de capital”? 28. cont de imobilizări necorporale. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cont de capitaluri atrase. cont de capitaluri atrase. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. a. cont de active circulante. cu functie de activ. cont de capitaluri proprii. c. cont de datorii. cu functie de activ. 211 „Terenuri si amenajări de terenuri”? 37. a. c. cont de imobilizări corporale. cont de capitaluri atrase. a. c. cu functie de activ. cont de imobilizări necorporale. cu functie de activ. bifunctional. c. cu functie de pasiv. a. 106 „Rezerve”? 30. cu functie de activ. c. b. a. 203 „Cheltuieli de dezvoltare”? 34. b. a. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. 117 „Rezultatul reportat”? 31. b. 301 „Materii prime”? 3 . cu functie de pasiv. cont de capitaluri proprii. 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale”? 36. 212 „Constructii”? 38. cu functie de activ. 281 „Amortizări privind imobilizările corporale”? 39. 27. b. cu functie de pasiv. cont de datorii. cu functie de pasiv. b. a. cont rectificativ al valorii imobilizărilor corporale. cu functie de activ. mărci comerciale. a. cont de active circulante. c. cont de capitaluri proprii. cont de capitaluri proprii. cont de imobilizări corporale. cont de capitaluri proprii. 105 „Rezervele din reevaluare”? 29. c. cont de datorii. cont de datorii. cont de capitaluri proprii. cu functie de pasiv. cu functie de activ. b. cont de datorii. a. cu functie de activ. cont de surse proprii de finantare. a. cu functie de activ. 129 „Repartizarea profitului”? 33. c. cu functie de pasiv. cont de active circulante. cont de imobilizări corporale. c. cu functie de activ. cont de capitaluri proprii. c. c. b. cont de active circulante. cont rectificativ al valorii imobilizărilor necorporale. b.26. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cont de datorii. cu functie de activ. cont de capitaluri proprii. a. 205 „Concesiuni. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cont de datorii. bifunctional. cu functie de activ. cont de capitaluri atrase. cont rectificativ al valorii imobilizărilor necorporale. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. c. brevete.

a. cu functie de activ. cont de creante. cu functie de activ. cont de datorii. cu functie de activ. cu functie de activ. cont de active circulante de natura stocurilor. cu functie de activ. cont de instrumente de decontare. c. c. cu functie de pasiv. cont de creante. a. c. c. cu functie de pasiv. cu functie de activ. c. cu functie de activ. • • • a. cont de datorii.40. c. cu functie de pasiv. b. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cont de active circulante. cu functie de pasiv. b. c. 426 „Drepturi de personal neridicate”? 50. cu functie de activ.debitori”? 45. cont de datorii. cu functie de pasiv. b. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cont de capitaluri atrase. 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor”? 4 . a. cont de active circulante. cu functie de activ. c. cont de imobilizări financiare. c. a. b. 441 „Impozitul pe profit / venit”? 52. cu functie de activ. cont de datorii. cu functie de pasiv. c. c. b. 431 „Asigurări sociale”? 51. cont de datorii. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cont de surse proprii de finantare . cont de creante. cont de creante. 421 „Personal-salarii datorate”? 49. cont de creante sau de datorii. 331 „Produse in curs de executie”? 43. cont de active circulante de natura stocurilor. 345 „Produse finite”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. 371 „Mărfuri”? 42. cont de surse proprii de finantare. cont de capitaluri atrase. cont de capitaluri proprii. a. b. cont de active circulante de natura stocurilor. cont de datorii. 403 „Efecte de plătit”? 47. cont de active circulante de natura stocurilor. cu functie de pasiv. b. cu functie de pasiv. functie de pasiv. 409 „Furnizori . cu functie de activ. cont de datorii. cont de creante. cu functie de activ. cu functie de activ. 411 „Clienti”? 44. cont de surse proprii de finantare. cu functie de pasiv. c. b. cont de creante. cont de datorii. cu functie de pasiv. a. b. cu functie de pasiv. cont de datorii. a. cu functie de activ. cont de creante. 41. b. cont de creante. cont de imobilizări necorporale. 425 „Avansuri acordate personalului”? 48. cont de active circulante. b. cu functie de activ. cont de active circulante. b. cont de surse proprii de finantare. cont de surse atrase. b. a. cu functie de pasiv. cont de active circulante de natura stocurilor. cont de datorii. cu functie de pasiv. 401 „Furnizori”? 46. c. cu functie de activ. a. a. cu functie de activ. bifunctional. cu functie de activ. a. cu functie de activ. a. cont de trezorerie.

a. cont de datorii. a. b. 54. cont de titluri de valoare. 462 „Creditori diversi”? 56. c. 506 „Obligatiuni”? 64. 461 „Debitori diversi”? 55. 263 „Interese de participare”? 60. b. cont de active circulante. b. • • b. 169 „Prime privind rambursarea obligatiunilor”? 58. cont de titluri de valoare. a. cont de capitaluri proprii. cu functie de pasiv. cont de datorii. cu functie de pasiv. cont de datorii. cu functie de pasiv. cont de creante. c. cu functie de pasiv. cu functie de activ. a. cu functie de activ. c. b. cont de imobilizări financiare. cu functie de activ. c. cont de titluri de valoare. c. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cont de capitaluri proprii. cu functie de activ. cu functie de activ. cu functie de activ. cu functie de activ. a. cu functie de pasiv. c. b. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cu functie de activ. cu functie de pasiv. 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt”? 65. cont de surse proprii de finantare. a. a. cont de investitii financiare. c. cont de datorii. cu functie de activ. 511 „Valori de incasat”? 5 . cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cont de active circulante. cu functie de activ. b. cu functie de pasiv. cont de datorii. b. 505 „Obligatiuni emise si răscumpărate”? 63. a. cu functie de pasiv. cont de creante. cont rectificativ al valorii surselor imprumutate din emisiunea de obligatiuni. 261 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? 59. cu functie de pasiv. cont de active circulante bănesti. 501 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? 62. cu functie de activ. cont de active circulante bănesti. a. cu functie de activ. cont de active circulante bănesti. cu functie de activ. cont de capitaluri proprii. cont de regularizare a profitului. c. cont de active circulante. 161 „Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni”? 57. b. cu functie de pasiv. cont de imobilizări financiare. b. cu functie de pasiv. c. c. cu functie de activ. c. cu functie de pasiv. cont de active circulante bănesti. b. 457 „Dividende de plată”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. cont de datorii. cu functie de activ. un cont de creante. a. cu functie de pasiv. a. cont de titluri de valoare. cont de surse proprii de finantare. cu functie de pasiv. c. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cont de datorii pe termen lung. cont de trezorerie. cont de stocuri. cu functie de activ. cont de creante. cont de datorii. cont de capitaluri proprii.53. b. b. cu functie de activ. 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare”? 61. cu functie de activ. a. cont de surse proprii de finantare. b. cont de datorii. cont de datorii. cont de datorii. c.

6 . 456 = 1012 . b.emisiunea de noi actiuni. c. cont de titluri de valoare. cu functie de activ. cu functie de activ. Subscrierea capitalului social conform actului constitutiv al societătii se inregistrează: a. cu functia de activ. b. cont de active circulante asimilate celor bănesti. cont de creante. constituirea rezervei legale din profitul net. cu functie de activ. cont de datorii. c. b. Inregistrarea contabilă „ 1041 = % „ semnifică: 1012 1068 • a. c. 456 = 1041 . cont de titluri de valoare. 531 „Casa”? 69. cu functie de activ. c. 67. utilizarea primelor de emisiune pentru cresterea capitalului social si pentru constituirea altor rezerve. cu functie de activ. 1061 = 1012 . cu functie de pasiv. 5. trecerea altor rezerve la prime de fuziune / divizare. a. constituirea rezervei legale din profitul brut. Formulele contabile corecte pentru răscumpărarea prin bancă si anularea actiunilor proprii sunt: • • • • • • a. 109= 5311 1011=109 b. b. cont de datorii. cont de datorii. Care formulă contabilă este corectă in raport cu explicatia dată? a. Utilizarea rezervei legale pentru acoperirea pierderilor din exerciTiile precedente se inregistrează: a. cont de active circulante bănesti. Formula contabilă „129 = 1061” semnifică: a. 109=5121 1011=109 7. cont de instrumente de decontare. 109=5121 1012=109 c. cu functie de pasiv. c. Emisiunea de noi actiuni pentru majorarea capitalului social si subscrierea lor la valoarea de emisiune se inregistrează: • a. cu functie de pasiv. b. 456 = 1011 . b. cont de surse proprii de finantare. 532 „Alte valori”? MODULUL II – INTREBĂRI GRILĂ – evaluate cu 5 puncte 1. b. conform prospectului de emisiune. 5121 = 456 . b. bifunctional. b. diminuarea primelor legate de capital. 519 „Credite bancare pe termen scurt”? 68. c. majorarea rezervei legale. a. a. 456= % 1011 1041 % =456 1011 1041 6. b. cu functie de pasiv. 1011 = 1012 3. 1012 = 109 . 117=1061 c. cont de creante. cu functie de activ. 2. 1061=117 8. cont de active circulante bănesti. cu functie de pasiv. cont de surse proprii de finantare. c. Inregistrarea contabilă „1042 = 1068” semnifică: a. 512 „Conturi curente la bănci”? • • • • • • • • • • • • a. c. 4. 1012 = 456 – inregistrarea obligatiei fată de actionari/asociati privind capitalul social retras. • c.inregistrarea răscumpărării actiunilor proprii. transferarea primei de fuziune / divizare la alte rezerve.66.

efectuarea de cheltuieli de constituire. b. valoarea brevetelor aportate de către asociati / actionari. 207 = 721 20. 201 = 5311 . 5311 = 456 . A+x = P+x sau A+x = (C+x)+D b. Inregistrarea contabilă „208 =721” reprezintă: 16. 205 = 203 .inregistrarea cheltuielilor de constituire efectuate cu plata prin virament. c.repartizarea profitului reportat pentru cresterea capitalului social. receptia de programe informatice achizitionate de la terti. b.9. 208 = 721 . Subscrierea capitalului social conform actului constitutiv. 117 = 1012 . b. licentelor etc. Care inregistrare corespunde explicatiei date? 15. produce următoarele tipuri de modificări bilantiere: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. 117 = % 13. Cum se inregistrează realizarea pe cont propriu a unui program informatic? a.scoaterea din evidentă a cheltuielilor de dezvoltare după amortizarea integrală. receptia de programe informatice realizate de către entitate. Inregistrarea contabilă „6811 = 2801” semnifică: 14.. 1068 = 1012 . c. c.intrarea in patrimoniu a unui brevet prin achizitie de la terti. valoarea brevetelor retrase de către asociati / actionari. utilizarea primelor de emisiune pentru acoperirea pierderilor si pentru constituirea altor rezerve. b. c. 121 =% c. 129 = % b. a.utilizarea altor rezerve pentru cresterea capitalului social. 201 = 456 7 . scoaterea din evidentă a licentelor amortizate integral. b. A-x = P-x sau A-x = (C-x)+D c. 2807 = 207 . % = 404 203 c. 456 = 5121 . Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? 18. Efectuarea cheltuielilor de constituire cu decontare prin virament se inregistrează: • • • a. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată: • • • • • • a. a. inregistrarea amortizării cheltuielilor de constituire. 10. scoaterea din patrimoniu a cheltuielilor de constituire.cheltuieli de dezvoltare aferente brevetelor. b.diminuarea capitalului social prin acoperirea pierderilor precedente. 205 = 456 . 207 = 456 . c. b. c. b. b. A+x-x = P sau A+x-x = C+D a. c. c. Incasarea prin virament a valorii emisiunii de noi actiuni subscrise se inregistrează: 11. 208 = 5121 . 1012 = 456 . 201 = 5121 . c. a.valoarea fondului comercial amortizat integral. folosirea primelor de emisiune pentru constituirea altor rezerve si diminuarea capitalului social. receptia de programe informatice aduse ca aport de către asociati.valoarea fondului comercial amortizat integral. Inregistrarea contabilă „456 = 205” reprezintă: 17. 2803 = 203 . 205 = 456 . 5121 = 456 • • b. c. a. a. a. 1068 1068 12. 203 = % 233 • a. Care este formula contabilă corectă privind achizitia unui proiect de dezvoltare? 4426 721 19. Cum se inregistrează repartizarea unor cote din profitul net pentru dividendele cuvenite actionarilor si pentru constituirea altor rezerve? 457 457 457 1068. obtinute de unitate. 208 = 456 . b.

c. Precizati semnificatia inregistrării 461 = % : 758 4427 • • • • • • • • • a. aportate de asociati.V. Care dintre inregistrările de mai jos este corectă? 29. valoarea terenurilor achizitionate de la terti. b. c. 758 4427 b.receptia programelor informatice realizate de entitate pe cont propriu.receptia si darea in functiune a unei constructii. donarea unui mijloc fix.achitarea prin virament a unui furnizor de imobilizări. Care formulă contabilă nu corespunde explicatiei date? 23. b.receptia unui utilaj. echipamentele tehnologice obtinute din productie proprie. 2132 = 131 . b. 31. 2803 = 203 .scoaterea din functiune a unui mijloc de transport complet amortizat. 203 = 721 . realizată din productie proprie. b.. 781 = 281 a.A. 26. b. 2812 = 212 . 22. vanzarea unui mijloc fix la pret de vanzare cu T. Cum se inregistrează realizarea din productie proprie a unui aparat de măsură. 2132 = 456 . control si reglare? a. c. In debitul contului 2111 „Terenuri” se inregistrează: 30. b. 28. valoarea terenurilor amenajate. c. Inregistrarea contabilă „2071 = 404” reprezintă: 24. 25. Care dintre operatiuni se inregistrează prin formula contabilă 2131 = 722? 8 . scoaterea din functiune a unui mijloc fix.inregistrarea facturii fiscale privind vanzarea unui mijloc fix. a. 205 = 133 a. c.intrarea in patrimoniu a unui proiect de dezvoltare achizitionat de la terti. fondul comercial pozitiv dobandit prin achizitie de la terti. b. c. reprezentand aportul in natură la constituirea capitalului. Care inregistrare nu este corectă? 32. fondul comercial adus ca aport de către asociati. 6811 = 2812 . mijloacele de transport achizitionate. valoarea amenajărilor de terenuri executate pe cont propriu de entitate. c. fondul comercial retras de către asociati. 281 = 105 . realizate pe cont propriu de către entitate. mijloacele de transport constatate plus la inventar. valoarea amenajărilor de terenuri achizitionate de la terti. c.21. Care inregistrare nu este in concordantă cu explicatia dată? • • • • • • • • • a. b. 2132 = 722 . 461 = % . a. 2111 = 105 . 212 = 2812 a. valoarea terenurilor retrase din aportul la capitalul social. 404 = 5121 .achizitionarea unui calculator. c. 722 = 2132 27.. 205 = 721 . 212 = 231 .inregistrarea amortizării integrale a cheltuielilor de dezvoltare. Care inregistrare nu este corectă in raport cu explicatia dată? a. b. Care este formula contabilă corectă privind intrarea in patrimoniu a unui brevet primit cu titlu gratuit? • • • • • • • • • a. Inregistrarea contabilă „2112 = 722” semnifică: a. c. 2131 = 456 . 208 = 721 . valoarea amenajărilor de terenuri. 205 = 456 . a. 2813 = 212 . b. c. c. b.

deductibilă. a.V. b. b. 701 4427 c. 602 = 301 a.vanzare de produse finite către clienti cu T. aprovizionarea cu mărfuri. % = 401 301 4426 a. c. 301 4427 b. 301 = 601 .. b. conform facturii. donaTiile de mărfuri către clienti. Ce semnificatie are formula contabilă „345 = 711”? 39. la cost de achizitie. c. % = 401 301 4427 c. 9 . % = 401 . c. b. % = 404 . % = 401 . colectată. 38. Ce semnificatie are inregistrarea contabilă „371 = 378”? • • • a.valoarea materiilor prime primite gratuit. descărcarea gestiunii cu valoarea la cost de achizitie a mărfurilor vandute.deductibilă.A. cu T. descărcarea gestiunii cu valoarea la cost de achizitie a mărfurilor distruse de calamităti. Valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor intrate in gestiune se inregistrează: a. b.cumpărare de materii prime la cost de achizitie. 371 = 401 . Precizati semnificatia formulei contabile „607 = 371”: • • • • • • a.A. 301 4426 b. Valoarea mărfurilor constatate in plus la inventar se inregistrează: a.V. Cumpărarea de materii prime.V. 378 = 371 . b. a. c. 4111 = % .V. c.A.A.V.. % = 404 35. 371 = 607 40.A. aprovizionarea cu produse finite. 601 = 301 . Care formulă contabilă este corectă in raport cu explicatia dată? 301 4426 c.cumpărare de mărfuri la cost de achizitie cu T. vanzarea mărfurilor. Care este inregistrarea corectă in raport cu explicatia dată? • • • a. 378 = 401 . Consumul de materii prime in procesul de productie se inregistrează: • • • • • • • • • 37. 371 4427 34. descărcarea gestiunii cu produsele finite vandute. b. obtinerea de produse finite din productie proprie. 601 = 301 . 301 = 456 .valoarea materialelor consumabile vandute. cu T. se inregistrează:.valoarea materiilor prime achizitionate de la furnizori cu T. c. 607 = 371 . 371 = 378 41. 36.33. incărcarea gestiunii cu valoarea adaosului comercial.

301 4428 47.V. b. b. 5121 = 403 46. 4111 = 5121 . 401 = % 5121 5311 45.A. b. 5121 = 4111 . Care formulă contabilă corespunde explicatiei date? • • • • • • • • • a. 4426 = 4427 . b. b.42. 5311 = 4111 a. Plata facturii unui furnizor prin virament si in numerar se inregistrează: • • • a. b. 403 = 5311 . reflectă prestarea de servicii către clienti la valoarea din factura fiscală cu T.achitarea facturii furnizorului. b. 413 = 4111 . c. Precizati semnificatia formulei contabile „4111 = % ” 704 4427 • • a..V. a. 403 = 5121 . % =371 5121 542 b. Care este inregistrarea corectă pentru descărcarea gestiunii unui magazin cu marfa vandută la pret de vanzare cu amănuntul: 607 607 607 348 378 378 4428 4427 4428 44. Incasarea unei creante prin contul bancar se inregistrează: 49. 301 4428 c. c. 701 4427 c. c. 5121 = 5113 . Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? 50. 4111 = % .cumpărarea de materii prime fără factură.emiterea unui bilet la ordin. % =371 c. 10 . 403 = 5121 . 401 = 403 – valoarea acceptată de furnizor a efectelor comerciale de plătit. % = 408 .regularizarea T.acceptarea de către furnizor a unui efect comercial. evidenTiată anterior ca amanată la plată. Precizati care formulă contabilă nu corespunde cu explicatia dată: • • • a. % = 408 . Plata prin bancă la scadentă a valorii efectelor comerciale se inregistrează: • • • • • • a.sumele datorate de client reprezentand valoarea efectelor comerciale acceptate. 401 = % • a. 711 = 331 .cumpărarea de materii prime cu factură. 43.primirea unui bilet la ordin de la client.descărcarea gestiunii cu valoarea produselor finite vandute. cand se reia procesul de fabricatie. c.. reflectă reactivarea clientilor scosi din evidentă. 408 = % 5121 5311 c. 341 = 711 . Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? a. 401 = 5121 .obtinerea de semifabricate din productie proprie. 5113 = 413 .A. % = 371 b.scăderea din gestiune a valorii productiei in curs de executie la inceputul perioadei următoare. 48.

Achitarea prin virament a impozitului pe profit / venit se inregistrează: 59. a. achitarea dividendelor actionarilor. c.51. b. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? 56. 425 = 5311 . 622 = 421 . vanzarea de animale si păsări unui furnizor. 421 = 641 a. Care formulă contabilă corespunde explicatiei date? 57. a. repartizate din profitul net al exercitiului incheiat. c. 421 = 5311 a. inregistrarea impozitului pe profit / venit.retineri din drepturi de personal. Fondul de salarii brut se inregistrează: 55. 5121 = 401 .plata contributiei unitătii la asigurările sociale. 6452 = 4371 . virarea impozitului pe profit / venit. 117 = 457 . 418 = % • c.plata unui furnizor prin virament bancar. 6451 = 4311 . Dividendele brute.incasarea creantelor comerciale in devize. se inregistrează: 60. c. b.efectele comerciale primite de la clienti. b. achizitia de animale si păsări de la un furnizor. 53. b. c. Precizati formula contabilă corectă pentru plata in numerar a avansului chenzinal: 54. c. b. 425 = 5121 . Inregistrarea contabilă „ 506 = 5092” semnifică: 11 . 5124 = 4111 .contributia unitătii pentru asigurările sociale. incasarea de la buget a impozitului pe profit/venit. b. 641 = 421 . 4111 = % 701 4428 52. Formula contabilă „361 = 401” reprezintă: 62. plata unui furnizor de mărfuri in contrapartidă cu animale si păsări. 441 = 5121 . Ce semnificatie are formula contabilă „ 691 = 441”? 58. 641 = 425 . b. 4311 = 5121 . 457 = 117 a. 441 = 5311 a. 635 = 431 . 641 = 421 . 121 = 457 . b. a. Precizati care formulă contabilă nu corespunde explicatiei date: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. a. c. b. 5121 = 441 . c. c.obligatia de plată a contributiei unitătii la asigurările sociale. plătit in plus. a. 5113 = 413 . constituirea obligatiei de plată a dividendelor. c. retinerea impozitului pe dividende.virarea contributiei unitătii la fondul de somaj. Livrarea de produse finite pe baza avizului de insotire a mărfii se inregistrează: • • • a.inregistrarea statului de salarii pentru reflectarea salariilor datorate. a. răscumpărarea de obligatiuni de la bursa de valori. 418 = % 701 4428 c. c. reflectă livrarea de produse reziduale către clienti 701 4427 b. Formula contabilă „457 = 446” semnifică: 61. cu plată ulterioară. b.

b.63. 73. plata avansului chenzinal in numerar prin casă. b. plata unei datorii in numerar. cumpărarea de obligatiuni de la bursă cu plata imediată. 72. cu reflectarea primirii unui scont de la client. repartizarea din profit dividendelor cuvenite actionarilor / asociatilor. cumpărarea de obligatiuni de la bursa de valori cu plata ulterioară. prin vărsarea aporturilor in bani si in natură. Salariile neridicate in termenul de plată de la casierie se inregistrează: 68. plata către actionari a aportului in bani retras. 64. c. 70. plata unui furnizor prin virament. 426 = 421 67. 69. retinerea avansului chenzinal in numerar prin casă. 421 = 426 . c. c. majorarea capitalului social din rezerve. b. c. b. b. 71. c. Inregistrarea contabilă „ % = 4111” semnifică: 5121 667 • • • • • • a. 428 = 426 . stingerea creantelor fată de actionari. c. incasarea unei creante. plata unui furnizor din disponibilul din cont. incasarea unei creante prin contul bancar. c. Inregistrarea contabilă „ 425 = 5311” semnifică: 65. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A= P-x+x sau de forma A=(C-x) +(D+x)? a. incasarea unui client prin contul de disponibilităti. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantiera de forma A –x+x = P sau de forma A-x+x =C+D? • • • • • • • • • • • • • • • • a. prin virament bancar. b. incasarea unei creante prin virament bancar. c. 506 = 5121 . majorarea capitalului prin emiterea si subscrierea de noi actiuni. b. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x=(C+x)+D? a. subscrierea capitalului social in numerar / natura. c. 5121 = 506 . c. b. acordarea unui avans de trezorerie. a. trecerea capitalului de la categoria subscris nevărsat la categoria subscris vărsat. c. 506 = 5311 a. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A = P-x+x sau de forma A =(Cx+x)+ D? a. plata avansului chenzinal prin virament in conturile personale. acordate de către client. b. reevaluarea unei imobilizări corporale. 12 . vărsarea capitalului social in numerar / natura. vărsarea de către actionari a aporturilor in bani conform extrasului de cont. utilizarea primelor de emisiune pentru majorarea capitalului social. Achizitia de obligatiuni cu plata imediată prin cont se inregistrează: • • • • • • • • • a. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x = P-x sau de forma A-x = C+ (D-x)? a. incasarea de sconturi de decontare. utilizarea altor rezerve pentru majorarea capitalului. • • b. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x=(C+x)+D? a. a. cu reflectarea acordării unui scont clientului. b. Inregistrarea contabilă „ 5121 = 456” reprezintă: 66. repartizarea din profitul net al exercitiului incheiat a dividendelor cuvenite actionarilor/asociatilor.

Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de retinerea din salariu a ratei pentru locuinta? 13 . A+x-x = P sau de forma A+x-x = C+D. inregistrarea consumului de materii prime. acoperirea pierderilor din anii precedenti din rezervele legale. 81. c. c. acceptarea unui bilet la ordin. incasarea prin banca a unui client. plata in numerar / virament a dividendelor nete cuvenite actionarilor / asociatilor. plata unei datorii din achizitia titlurilor de plasament. c. c. plata unui furnizor. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de acordarea unui imprumut pe termen lung? 82. b. c. a. A+x= P+x sau de forma A+x = (C+x) + D. 77. b. 80. A+x-x= P sau de forma A +x –x = C+D. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de emisiunea si subscrierea de obligatiuni? 83. depunerea numerarului din casierie la banca. inregistrarea impozitului pe salarii. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x = C+ (D+x)? a. c. 79. plata primelor cuvenite personalului pentru participarea la profit. b. 76. c. A-x=P-x sau de forma A-x =C+ (D-x). c. A-x = P-x sau de forma A-x = C+(D-x). b. b. A+x=P+x sau de forma A+x =(C+ x) + D. A-x= P-x sau de forma A -x = (C-x)+D. 84. 78. A=P-x+x sau de forma A=(C-x+x) + D. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x=P-x sau de forma A-x= C+ (D-x)? a. achitarea unei datorii către un creditor. a. c. inregistrarea utilizării primelor de emisiune pentru majorarea capitalului. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x=P-x sau de forma A-x= C+ (D-x)? a. A=P-x+x sau de forma A=C+(D-x+x). A+x= P+x sau de forma A +x = (C+x)+D. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de darea in folosinta a materialelor de natura obiectelor de inventar? a. aprovizionarea cu materii prime de la un furnizor. vanzarea de produse finite. inregistrarea vanzării de produse finite. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantiera de forma A+x-x =P sau de forma A+x-x = C+D? a. achizitia unei licente de fabricatie. 75. retinerea din salarii a avansurilor acordate la chenzina I. plata in numerar / virament a dividendelor nete cuvenite actionarilor / asociatilor. b. b. • • b. c. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x = C+ (D+x)? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. b. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x+x =P sau de forma A-x+x = C+D? a. a. b. vanzarea de produse finite unui client. b. c. inregistrarea acordării unui avans de trezorerie. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A=P-x+x sau de forma A= C + (D-x+x)? a. plata salariilor. A+x=P+x sau de forma A+x =C+ (D+x). incasarea unui client. b.74. inregistrarea constituiri rezervelor legale.

A+x =P+x sau de forma A+x =C + (D+x). c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 1012 „Capital subscris vărsat”? 93. scoase din evidentă. A=P-x+x sau de forma A=C+(D-x+x). Pierderea contabilă reportată. pentru plata mărfurilor aprovizionate? a. b. c. b. A+x =P+x sau de forma A+x = (C+x) +D. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate. Valoarea participatiilor dobandite prin achizitie. c. Valoarea participatiilor dobandite prin aport la capitalul social al intreprinderilor asociate.85. Care din operatiunile de mai jos nu se inregistrează in debitul contului 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar”? a. c. Amortizarea altor imobilizări necorporale. A-x =P-x sau de forma A-x= C+(D-x). Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de inregistrarea contributiei unitătii la asigurările sociale? a. b. Pierderile realizate in exercitiile precedente acoperite din capitalul social. a. Profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat si nerepartizat. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 208 „Alte imobilizări necorporale”? 95. c. 92. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de remiterea către furnizor a unui bilet la ordin. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de majorarea capitalului din rezerve? 89. A+x =P+x sau de forma A+x =(C+x) + D. 14 . 90. b. A-x = P-x sau de forma A-x =(C-x) +D. A=P-x+x sau de forma A=(C-x+x) + D. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 117 „Rezultatul reportat”? 94. b. Valoarea altor imobilizări necorporale. a. Capitalul social retras de actionari / asociati. c. b. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de plata in numerar a salariilor? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a.A= P+x-x sau de forma A= (C+x)+(D-x). realizată in exercitiul financiar incheiat. 91. b. A-x = P-x sau de forma A-x =C+ (D-x). c. A+x = P+x sau de forma A +x = (C+x) + D. A-x = P-x sau de forma A-x =(C-x) +D. Capitalul subscris de actionari / asociati. a. aduse ca aport in natură la capitalul social. c. A+x =P+x sau de forma A+x =C + (D+x). Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite ca aport in natură. • c. a. b. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de inregistrarea cheltuielilor de constituire. c. achitate in numerar? a. A+x-x =P sau de forma A+x-x = C+D. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 263 „Interese de participare”? 96. 86.A= P+x-x sau de forma A= C+ (D+x-x). A= P+x-x sau de forma A= (C+x)+(D-x). A+x =P+x sau de forma A+x =C + (D+x). A-x =P-x sau de forma A-x =C + (D-x). 87. A-x =P-x sau de forma A-x=C+ (D-x). Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de plata impozitului pe profit la bugetul de stat? 88. c. Cheltuielile privind valoarea participatiilor detinute la intreprinderile asociate. b. A=P-x+x sau de forma A=C+(D-x+x). b. a. Valoarea programelor informatice achizitionate de la furnizori. cedate. A= P-x+x sau de forma A= (C-x) +(D+x). b.A= P-x+x sau de forma A= (C-x+x) +D. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de inregistrarea impozitului pe primele pentru participarea personalului la profit? a. a. Rezervele destinate majorării capitalului. c. A= P-x+x sau de forma A= (C-x+x) +D.

Valoarea acceptată de furnizori a efectelor comerciale de plătit. Sumele neridicate de personal. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar distruse prin calamităti. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 403 „Efecte de plătit”? 105. conform prevederilor legale. Efectele comerciale primite de la clienti. Contributia angajatorului la asigurările sociale. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 4426 „Taxa pe valoarea adăugată deductibilă”? a. Sumele virate la bugetul de stat. c. Valoarea ambalajelor care circulă in sistem de restituire. c. facturate de furnizori. 108. • c. Taxa pe valoarea adăugată de plată. c. c. TVA aferentă garantiilor pentru buna executie a lucrărilor. Valoarea ambalajelor care circulă in sistem de restituire. b. a. Sumele datorate personalului. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 421 „Personal – salarii datorate”? 103. a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 424 „Prime reprezentând participarea personalului la profit”? a. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 431 „Asigurări sociale”? 106. a. Diferentele nefavorabile de curs valutar la sfarsitul exercitiului financiar. c. Sumele anulate reprezentand impozitul pe profit / venit aferent exercitiului curent. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 411 „Clienti”? 101. Valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate. Valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit. rezultate din evaluarea soldului in valută. c. Sumele repartizate personalului. c. Salariile nete achitate personalului. datorată bugetului de stat. Taxa pe valoarea adăugată aferentă avansurilor facturate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 413 „Efecte de primit de la clienti”? 102. b. Salariile si alte drepturi cuvenite personalului. Drepturile de personal neridicate. b. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite obtinute din productie proprie. 98. retinute de către beneficiari c. 104. Sumele achitate personalului. b. Taxa pe valoarea adăugată aferentă lipsurilor imputate. Valoarea avansurilor facturate clientilor. b. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite constatate plus la inventariere. Sumele reprezentand TVA aferentă garantiilor retinute pentru buna executie a lucrărilor. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 441 „Impozitul pe profit / venit”? 107. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate in magazinele de vanzare proprii. a. Valoarea ambalajelor care circulă in sistem de restituire inapoiate furnizorilor. a. b. b. Valoarea avansurilor acordate si facturate furnizorilor. Sumele virate asigurărilor sociale si de sănătate. b. b. Diferentele favorabile de curs valutar stabilite la data efectuării plătilor pe baza efectelor comerciale. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 409 „Furnizori . b. a. c. 15 .97. a.debitori”? 100. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 401 „Furnizori”? 99. a. Sumele incasate de la clienti prin conturile curente. Sumele compensate din taxa pe valoarea adăugată colectată. Valoarea efectelor comerciale acceptate de clienti in vederea decontării bunurilor livrate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 4427 „Taxa pe valoarea adăugată colectată”? a. Care din operatiunile de mai jos nu se inregistrează in debitul contului 345 „Produse finite”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. c. c. ce se suportă din asigurările sociale. Plătile efectuate prin bancă la scadentă pe bază de efecte comerciale. Plătile efectuate către furnizori. primite de la clienti. Sumele datorate de entitate către bugetul statului.

Sumele depuse de actionari / asociati ca aport in numerar. 113. b. c. Valoarea la cost de achizitie a actiunilor cumpărate de la entitătile afiliate. Dividendele datorate actionarilor / asociatilor din profitul net realizat in exercitiile precedente. cedate. 111. Sumele achitate creditorilor. a. convertite in actiuni. b. Sumele ridicate in numerar din conturile de la bănci. b. Suma imprumuturilor obtinute din emisiunea si vanzarea obligatiunilor. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 261 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? a. Valoarea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni. Plătile efectuate către furnizorii de bunuri si servicii. b. Depunerile de numerar in conturile de la bănci. Valoarea cheltuielilor privind actiunile detinute la entitătile afiliate. a. 116. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 446 „Alte impozite. Sumele datorate tertilor reprezentand despăgubiri si penalităti. b. Sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de somaj. c. c. Valoarea actiunilor dobandite la entitătile afiliate. Dividendele nete lăsate temporar la dispozitia entitătii. c. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 512 „Conturi curente la bănci”? 120. b. Aportul in natură al actionarilor / asociatilor pus efectiv la dispozitia entitătii. prin aportul in natură la capitalul acestora. Sconturile obtinute de la creditori. Valoarea actiunilor dobandite de la entitătile afiliate. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Impozitul pe veniturile de natura salariilor aferente exercitiilor precedente. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 501 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? a. Valoarea subventiilor primite si incasate. Capitalul social subscris de actionari / asociati. c. Impozitul pe dividende datorat bugetului de stat. reprezentand impozitul pe veniturile de natura salariilor. cu plata prin virament. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 437 „Ajutor de somaj”? 112. c. Valoarea imobilizărilor financiare cedate. Sumele virate. c. Valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor cu bunuri din import. Sumele ridicate in numerar din conturile de la bănci. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 462 „Creditori diversi”? 118. Imobilizările corporale si necorporale cedate la pret de vanzare. a. a. a. taxe si vărsăminte asimilate”? a. b. Valoarea sconturilor acordate debitorilor. c. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 457 „Dividende de plată”? 114. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 456 „Decontări cu actionarii / asociatii privind capitalul”? a. a. b. Pretul de cesiune al actiunilor detinute pe termen scurt la entitătile afiliate. Sumele virate la bugetul statului. c. anulate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 461 „Debitori diversi”? 115. Plătile efectuate la bugetul de stat. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 531 „Casa”? 16 . b. cedate. Impozitul pe veniturile de natura salariilor retinut din drepturile bănesti cuvenite personalului. Dividendele nete achitate actionarilor / asociatilor. Ajustarea valorii actiunilor tranzactionate la bursă cu diferentele nefavorabile la inchiderea exercitiului. 117. reprezentand contributia unitătii si a personalului pentru constituirea fondului de somaj. 110. 119. b. reprezentand impozitul pe dividende. Anularea obligatiunilor răscumpărate. Sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de somaj.109. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni”? a.

Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 532 „Alte valori”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. rămas nerepartizat c. conform contractelor b. b. Sumele incasate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 106 „Rezerve”? 125. Valoarea tichetelor de masă. c. Valoarea cheltuielilor cu sconturile acordate. licente. licentele. convertite in actiuni 126. Valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate prin contul curent. Cresterea de valoare (diferenta pozitivă). Cheltuielile de dezvoltare amortizate integral si scoase din evidenta c. acordate salariatilor. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 161 ”Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni”? a.„Prime de capital”? 17 . Valoarea cecurilor si a efectelor comerciale primite de la clienti. pentru efectele comerciale remise spre scontare. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 203 „Cheltuieli de dezvoltare”? 128. Valoarea biletelor de călătorie consumate cu transportul personalului. Inregistrarea obligatiei de plată a ratelor de leasing financiar. Diferente nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a imprumuturilor. Cresterea de valoare (diferenta pozitivă). Constituirea rezervelor din profitul net al exerciTiilor precedente. achizitionate cu plată in numerar. Valoarea acceptată de furnizori a efectelor comerciale de plătit b. pe baza facturilor emise de locator a. Valoarea imobilizărilor corporale primite in leasing financiar. mărci comerciale. rezultată din reevaluarea terenurilor si amenajărilor de terenuri b. aferente leasingului financiar c. mărcile comerciale si alte active similare aduse ca aport in natură la capital de asociati / actionari a. Lucrările si proiectele de dezvoltare achizitionate de la terti b. Valoarea veniturilor din dobanzile aferente creantelor imobilizate b. obtinute din emisiunea si vanzarea de obligatiuni in valută c. Suma primelor de rambursare. c. Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la rezervele de capital. Valoarea biletelor de călătorie si a tichetelor de masă. drepturi si active similare”? a. Diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite la sfarsitul exercitiului financiar din evaluarea soldului efectelor de plătit către furnizorii externi c. rezultată din reevaluarea mijloacelor fixe a. atunci cand surplusul reprezintă un castig realizat c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 205 „Concesiuni. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 403 „132 Efecte de plătit” ? 133. a. b. Valoarea bunurilor avute in concesiune si restituite la expirarea contractelor c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 105 „Rezerve din reevaluare”? 124. licentele. mărcile comerciale si alte active similare preluate in concesiune c.121. Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la rezervele de capital. Valoarea imprumuturilor acordate altor entităti si a garantiilor depuse la furnizori. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 267 „Creante imobilizate”? 132. Valoarea constructiilor distruse de calamităti b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate”? a. Valoarea constructiilor primite in regim de leasing financiar c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 104 . Rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente • c. Valoarea constructiilor cedate in regim de leasing financiar a. Brevetele. Valoarea creantei reprezentand ratele facturate. prin virament bancar sau in numerar a. Brevetele. Valoarea bunurilor avute in concesiune si restituite la expirarea contractelor b. atunci cand surplusul reprezintă un castig realizat b. Plătile efectuate la scadentă prin bancă pe bază de efecte comerciale 130. Valoarea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni. 122. a. aferente imprumuturilor din emisiunea si vanzarea de obligatiuni cu primă b. Valoarea imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare primate cu titlu gratuit 127. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 212 „Constructii”? 131. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 511 „Valori de încasat”? 123. brevete. reprezentand aportul in numerar al actionarilor.

Sumele datorate furnizorilor. in valută. Scăderea din gestiune a materiilor prime aflate la terti. Valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor consumate in aceeasi unitate ca materii prime a. in natură si/sau in numerar c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 456 „Decontări cu asociatii privind capitalul”? a. Valoarea terenurilor si amenajărilor de terenuri retrase de asociati / actionari din capitalul social c. Valoarea primelor stabilite cu ocazia noilor aporturi in natură la capital b. finalizate si receptionate b. Sumele incasate. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate la mărfuri si vandute ca atare c.134. Aportul in natură la capitalul social. Valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii 135. Capitalul subscris de actionari sau asociati. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizori interni b. Valoarea la pret de inregistrare a mărfurilor trimise la terti b. Valoarea materiilor prime aduse de la terti. pentru imobilizările financiare achizitionate b. urmare prelucrării c. distruse de calamităti a. rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a datoriilor ce privesc imobilizările financiare a. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile. reprezentand venituri in avans care privesc exercitiile următoare c. pentru achizitionarea de imobilizări financiare c. Valoarea terenurilor si amenajărilor de terenuri primite cu titlu gratuit 137. Valoarea adaosului comercial si taxa pe valoare adăugată neexigibilă aferentă mărfurilor vandute 138. reprezentand cheltuieli efectuate pentru dezvoltarea societătii • • • a. Valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor vandute si scoase din gestiune c. Valoarea la cost de productie a semifabricatelor intrate in gestiune din productie proprie b. Cheltuieli amortizate integral si scoase din evidentă b. Rezervele destinate majorării capitalului social 144. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 302 „Materiale consumabile”? 139. trimise la terti pentru prelucrare b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizările financiare”? a. Sumele datorate pentru achizitionarea de imobilizări financiare. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 201 „Cheltuieli de constituire”? 136. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 104 „Prime de capital”? 18 . Restituirea sumelor aflate in curs de clarificare 142. Sumele de incasat/incasate de la entitătile afiliate b. aduse de la terti a. prelucrate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 211 „Terenuri si amenajări de terenuri”? a. Diferentele nefavorabile de curs valutar. incorporate in capitalul social b. Sumele restituite entitătilor afiliate c. Valoarea produselor finite transferate la mărfuri in vederea vanzării prin magazinele proprii c. reprezentand cheltuieli ocazionate de infiintarea societătii c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 512 „Conturi curente la bănci”? 143. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 351 „Materii si materiale aflate la terti”? a. Sumele incasate. Valoarea amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu. Sumele achitate sau bunurile retrase de actionari/asociati din capitalul social a. pus efectiv la dispozitia entitătii b. Sumele plătite efectiv. Primele de capital. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 166 ”Datorii care privesc imobilizările financiare”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Sumele datorate furnizorilor. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 371 „Mărfuri”? 141. Diferentele favorabile de curs valutar stabilite la data decontării vărsămintelor de efectuat. si necuvenite entitătii de la creditori diversi b. cu plată ulterioară a. Primele de capital transferate la rezerve c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 341 „Semifabricate”? 140.

rămase neacoperite c. mijloacelor de transport. Rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente c. rămas nerepartizat si reportat a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 105 „Rezervele din reevaluare”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 213 „Instalatii tehnice. animalelor si plantatiilor retrase din aportul in natură la capitalul social c. drepturi si active similare”? a. rămasă neacoperită si reportată c. Valoarea bunurilor avute in concesiune si restituite la expirarea contractelor c. Primele de capital transferate la rezerve 146. animalelor si plantatiilor distruse de calamităti a. Valoarea instalatiilor tehnice. Constituirea rezervelor legale din profitul brut al exercitiului curent a. rezultată din reevaluarea terenurilor b. Profitul net realizat in exercitiile precedente. Profitul net realizat in exercitiul expirat. Cheltuielile de dezvoltare amortizate integral si scoase din evidentă c. acoperite din rezerve b. brevete. Pierderea realizată in exercitiul expirat. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 121 „Profit sau pierdere”? 149. Valoarea neamortizată a lucrărilor si proiectelor de dezvoltare cedate • c. animalelor si plantatiilor aduse ca aport in natură la capitalul social b. Rezervele destinatre majorarii capitalului social b. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achiziTionate b. Cresterea de valoare (diferenta pozitivă). Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime date in consum 155. Valoarea instalatiilor tehnice. a părtii din activele nete achizitionate a. rezultată din reevaluarea mijloacelor fixe c. mijloace de transport. Diferenta pozitivă intre costul de achizitie si valoarea. Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la rezervele de capital a. licentele. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 301 „Materii prime”? 156. mărcile comerciale si alte active similare primite cu titlu gratuit b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale”? a. mijloacelor de transport. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 2071 „Fond comercial pozitiv”? 152. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 205 „Concesiuni. Amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale cedate b. Valoarea altor imobilizări necorporale amortizate integral si scoase din evidentă c. repartizat pentru constituirea rezervelor a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” ? 19 . La sfarsitul perioadei cu soldul debitor al conturilor de cheltuieli b.145. animale si plantatii”? a. Pierderile din exercitiile precedente. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 106 „Rezerve”? 147. Valoarea instalatiilor tehnice. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 203 „Cheltuieli de dezvoltare”? 150. Brevetele. Valoarea neamortizată a fondului comercial pozitiv scos din evidentă c. Valoarea cheltuielilor aferente amortizării imobilizărilor necorporale c. Amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidentă pe diverse căi 154. la data tranzactiei. Descresterea de valoare (diferenta negativă). Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime reprezentand aportul in natură la capitalul social c. Valoarea rămasă neamortizată a altor imobilizări necorporale cedate 151. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 117 „Rezultatulreportat”? 148. mijloacelor de transport. licentelor si alte active similare cedate a. Valoarea programelor informatice si a altor imobilizări necorporale achizitionate de la furnizori b. Lucrările si proiectele de dezvoltare achizitionate de la terti b. Pierderile contabile realizate in exercitiul expirat. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 208 „Alte imobilizări necorporale”? 153. Valoarea fondului comercial amortizat integral si scos din evidentă b. Valoarea rămasă neamortizată a brevetelor. mărci comerciale.

Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar obtinute din productie proprie a. c. Ajutoarele materiale suportate din contributia unitătii pentru asigurările sociale b. Valoarea lucrărilor executate sau a serviciilor prestate de terti b. Valoarea la pret de vanzare a lucrărilor executate si serviciilor prestate. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate la mărfuri c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 401 „Furnizori”? 163. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 409 „Furnizori – debitori”? 161. reprezentand taxa pe valoarea adăugată b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 413 „Efecte de primit de la clienti”? 162. Sumele neridicate in termen si achitate ulterior personalului la cerere b. precum si taxa pe valoare adăugată aferentă b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 426 „Drepturi de personal neridicate”? a. Valoarea efectelor comerciale acceptate de clienti in vederea decontării bunurilor livrate b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 4423 „TVA de plată”? 20 . reprezentand salarii. stabilite la data decontării acestora sau la inchiderea exercitiului a. Avansurile chenzinale achitate personalului in contul muncii prestate 164. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 425 „Avansuri acordate personalului”? a. Drepturile de personal neridicate. Valoarea la pret de inregistrare sau la cost de productie a produselor finite vandute si scoase din gestiune b. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite constatate plus la inventariere a. Diferentele favorabile de curs valutar. Valoarea la pret de inregistrare a mărfurilor reprezentand aportul in natură la capitalul social b. Avansuri neridicate in termen c. Plătile efectuate către furnizori din disponibilul din contul bancar c. Sumele retinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale. Valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar si a celor primite cu titlu gratuit c. Sumele datorate personalului. Efecte comerciale primite de la clienti a. Diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in valută acordate furnizorilor. si alte drepturi. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 345 „Produse finite”? 158. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 4111 „Clienti”? 160. neridicate in termenul prevăzut pentru plata acestora a. Ajutoarele materiale neridicate in termen c. Valoarea la pret de inregistrare a mărfurilor livrate la entitate sau subunităti a. livrate de furnizori 157. aferente efectelor comerciale in devize primite de la clienti si neincasate la inchiderea exercitiului financiar c.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 431 „Asigurări sociale”? 167. Plătile efectuate către bugetul statului. Valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate a. Valoarea consumului de energie si apă. ContribuTia personalului la asigurările sociale a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 371 „Mărfuri”? 159. Contributia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate c. reprezentand avansurile chenzinale acordate b. Ajutoarele materiale suportate pe cheltuielile unitătii 165. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise pentru prelucrare sau in păstrare (custodie) la terti b. aferente exercitiilor precedente si prescrise c. Valoarea la pret de vanzare a produselor finite. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 423 „Personal-ajutoare materiale datorate”? a. Diferentele rezultate la finele perioadei intre taxa pe valoarea adăugată colectată mai mare si taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mică 166. Regularizarea avansurilor acordate furnizorilor urmare receptiei bunurilor livrate. Sumele virate in contul asigurărilor sociale si asigurărilor sociale de sănătate b. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune din productie proprie c. precum si taxa pe valoare adăugată aferentă c. Valoarea avansurilor achitate furnizorilor prin contul curent si in numerar b.

Suma creditelor bancare pe termen lung rambursate la scadentă b. 456 =1011 2. in vederea majorării capitalului social. Se inregistrează capitalizarea surplusului realizat din rezerve din reevaluare. 5311=456 8. Valoarea obligatiunilor cedate. Se inregistrează utilizarea primelor de emisiune pentru majorarea capitalului social. Se inregistrează punerea efectivă la dispoziţia societăţii a unui utilaj. Valoarea obligatiunilor emise si răscumpărate.• c. Se inregistrează transferarea primelor de emisiune la alte rezerve. rezultate in urma evaluării datoriilor in valută. 171. reprezentand vărsăminte de efectuat pentru investitiile financiare pe termen scurt. emise in vederea majorării capitalului social. Valoarea investitiilor financiare pe termen scurt cumpărate. Valoarea provizioanelor constituite sau majorate c.1041=1012 9. Se inregistrează vărsarea aportului in bani la capitalul social. Valoarea obligatiunilor emise si răscumpărate achitate prin bancă in momentul tranzactiei. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 151 „Provizioane”? MODULUL III – INREGISTRĂRI OPERAłIUNI ECONOMICO-FINANCIARE– evaluate cu 7 puncte 1. 2131=456 4. Sumele reprezentand anularea provizioanelor 173. rămase de achitat la o dată ulterioară c. 2111=105 11. Se inregistrează diferenţa pozitivă rezultată din reevaluarea unui teren. emise si subscrise anterior pentru majorarea capitalului social. După vărsarea aporturilor in bani si natură. Taxa pe valoarea adăugată de recuperat. prin transferul acestuia la rezerve. 21 . Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 162 „Credite bancare pe termen lung”? 170 Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 505 „Obligatiuni emise si răscumpărate”? a. 1011=1012 5. 456=% 1011 1041 6. compensată in perioadele următoare cu taxa pe valoarea adăugată de plată a. Diferentele nefavorabile de curs valutar. Diferente nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului a creditelor in valută 169. Taxa pe valoarea adăugată de recuperat din perioadele anterioare. Taxa pe valoarea adăugată de recuperat. prin depunerea de către acţionari a sumelor la casierie. 456=1041 / 1011=1012 7. incasată de la bugetul statului c. anulate a. Valoarea obligatiunilor emise si răscumpărate. 5311=456 3. achitate prin bancă / in numerar b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 4424 „TVA de recuperat”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. neincasate in momentul tranzactiei c. Se inregistrează incasarea in numerar a contravalorii acţiunilor. Valoarea la pret de achizitie a investitiilor pe termen scurt cumpărate si neachitate in momentul tranzactiilor c. Creditele bancare pe termen lung puse la dispozitia entitătii in contul curent c. Diferentele rezultate la sfarsitul perioadei intre taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare si taxa pe valoarea adăugată colectată mai mică b. Valoarea obligatiunilor cedate. Se inregistrează subscrierea de către acţionari a capitalului social la o societate nou infiinţată. se inregistrează trecerea capitalului subscris nevărsat la categoria „capital subscris vărsat”. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 506„Obligatiuni”? 172. incasate prin bancă / in numerar in momentul tranzactiei b. Se inregistrează subscrierea unor acţiuni noi. pentru vărsarea capitalului in natură. Sumele reprezentand diminuarea provizioanelor b. 1041=1068 10. compensată cu TVA de plată 168. Valoarea la cost de achizitie a obligatiunilor cumpărate achitate in numerar in momentul tranzactiei. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt”? a. la cursul de inchidere a exercitiului financiar a. b. Se inregistrează prima de emisiune aferentă subscrierii unor acţiuni noi.

3022=351 34. Se inregistrează obţinerea de semifabricate din producţie proprie. Se inregistrează achiziţia de materiale de natura obiectelor de inventar de la un furnizor. neplătitor de TVA. 378=371 46. Se inregistrează reţinerea pe statul de plată a debitului reprezentand imputarea făcută in sarcina unui gestionar. Se inregistrează amortizarea cheltuielilor de dezvoltare aferentă perioadei. amortizate integral. 205=404 21. Se inregistrează descărcarea gestiunii cu valoarea de achiziţie a mărfurilor vandute. Se inregistrează amortizarea unui utilaj. 2111=404 25. 1061=117 14. 301=401 29. Se inregistrează consumul de combustibili. 6811=2813 27. Se inregistrează achiziţia unui program informatic. 3031=401 35. Se inregistrează achiziţia de combustibili de la un furnizor. 6022=3022 32. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a cheltuielilor de constituire. Se inregistrează amortizarea cheltuielilor de constituire aferentă perioadei. achitate in numerar. Se inregistrează lucrările in curs de execuţie la sfarsitul lunii. 56. 421=425 55. 354=341 38. pentru realizarea pe cont propriu a unor noi produse. lăsate anterior in custodia furnizorului. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a fondului comercial pozitiv. 43. 601=301 30. Se inregistrează valoarea fondului comercial pozitiv. 51. pentru reluarea procesului tehnologic de fabricaţie. neplătitor de TVA. 203=721 18. Se inregistrează produsele finite trimise pentru depozitare la o societate. aferentă perioadei. pe baza inventarului efectuat la sfarsitul lunii. 6811=2803 19. Se inregistrează darea in folosinţă a unor materiale de natura obiectelor de inventar. 207=404 22. descărcarea gestiunii produselor in curs de execuţie. Se inregistrează incasarea prin bancă a contravalorii facturii pentru produsele finite vandute unui client. 52. Se inregistrează acoperirea pierderii reportate din exerciţiul precedent. 411=707 44.105=1065 Se inregistrează constituirea rezervei legale din profitul brut obţinut. prin utilizarea rezervelor legale. Se inregistrează produsele in curs de execuţie. la inceputul lunii. Se inregistrează achitarea avansului din salarii (chenzina I) prin casieria societăţii. pe baza inventarului efectuat. Se inregistrează produsele finite obţinute din producţie proprie. 371=401 42. privind mărfurile vandute din depozitul de vanzare „cu ridicata”. 2131=404 26. conform convenţiei incheiate. . Se inregistrează eliberarea de materii prime pentru consum in procesul de producţie. Se inregistrează contravaloarea facturii fără TVA. 201=5311 15. la inceputul lunii. 711=331 48. descărcarea gestiunii lucrărilor in curs de execuţie pentru continuarea procesului tehnologic. Se inregistrează aprovizionarea cu materii prime de la un furnizor. 129=1061 13. 345=711 39. Se inregistrează cheltuielile efectuate cu cercetarea. 3022=401 31. Se inregistrează descărcarea gestiunii cu valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor vandute. Se inregistrează achiziţia unei licenţe de fabricaţie. pentru incasarea mărfurilor vandute. aferent unui magazin cedat/vandut. Se inregistrează contravaloarea facturii. amortizate integral. 332=711 49.357=3022 33. Se inregistrează trimiterea unor semifabricate la terţi. 341=711 37. 425=5311 54. 2813=2131 28. Se inregistrează rămanerea in custodia furnizorului a materialelor consumabile cumpărate. Se inregistrează titlul executoriu. 3032=3031 36. Se inregistrează achiziţia de mărfuri de la un furnizor neplătitor de TVA. Se inregistrează produsele reziduale. 2803=203 20. 346=711 41. 354=345 40. neplătitor de TVA. privind vanzarea de produse finite către un client. in sarcina unui gestionar. Se inregistrează acceptarea de la client a unui bilet la ordin. privind imputarea lipsurilor din gestiune. rezultate din procesul de fabricaţie. Se inregistrează achiziţia unui utilaj. 208=404 / 4426=404 24. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a unui utilaj amortizat integral. 331=711 47. Se inregistrează recepţia in entitate a materialelor consumabile. 6583=2071 23. Se inregistrează. Se inregistrează adaosul comercial pentru mărfurile recepţionate in depozitul de vanzare „cu ridicata”. rămas neamortizat. pentru lipsurile din gestiune. 607=371 45. 711=332 50. Se inregistrează reţinerea pe statul de plată la chenzina a II-a avansului din salarii. 2801=101 17. Se inregistrează cheltuielile cu inscrierea si inmatricularea societăţii. aferent unui magazin achiziţionat. fără TVA. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a cheltuielilor de dezvoltare. 421=461 22 12. 413=411 53. pentru prelucrare. Se inregistrează achiziţia unui teren. 6811=2801 16. Se inregistrează.

Se inregistrează plata prin casierie a salariilor nete (restul de plată) cuvenite personalului. 403=5121 61. 6452=4371 72. Se inregistrează impozitul pe salariile personalului. Se inregistrează impozitul pe dividendele cuvenite acţionarilor. 71. 421=444 83. in vederea obţinerii unui imprumut. 421=5311 63. Se inregistrează virarea contribuţiei unităţii către bugetul asigurărilor sociale. 666=1682 100. pentru acordarea drepturilor salariale ale angajaţilor pe luna expirată. Se inregistrează primirea prin virament a unui imprumut pe termen lung de la o entitate afiliată. pentru cumpărări de bunuri. Se inregistrează listele de plată. 58. pentru plata la un termen scadent a mărfurilor achiziţionate. 4423=5121 81. Se inregistrează plata prin virament a sumelor reţinute din salarii. 4427=4426 78. 457=446 86. Se inregistrează statele de plată. 411=4427 77. 205=167 98. 169=161 23 . Se inregistrează plata in numerar a dividendelor nete cuvenite acţionarilor. Se inregistrează cumpărarea de piese de schimb de la un furnizor neplătitor de TVA. 4427=4423 79. Se inregistrează inchiderea contului de „TVA colectată” cu diferenţa rămasă după compensarea „TVA deductibilă”. Se inregistrează subscripţia publică a unui pachet de obligaţiuni. Se inregistrează achitarea prin bancă. 4371=5121 73. obţinut in anul precedent. 457=5311 88. Se inregistrează restituirea unui teren avut in concesiune. 1621=5121 95. a contravalorii unui bilet la ordin. Se inregistrează primirea unui teren in concesiune. Se inregistrează acceptarea unui bilet la ordin. 424=5311 65. Se inregistrează plata prin casierie a drepturilor de personal. 441=5121 75. Se inregistrează contribuţia unităţii la asigurările sociale. Se inregistrează primele de rambursare aferente obligaţiunilor vandute. in vederea achitării primelor datorate personalului pentru participarea la profit. Se inregistrează rambursarea la scadenţă a creditului bancar pe termen lung. Se inregistrează taxa pe valoarea adăugată din factura furnizorului de mărfuri. 691=4411 74. 427=5121 69. Se inregistrează retragerea de către bancă a unei sume incasate necuvenit. 1661=5121 97. 5121=1621 94. Se inregistrează obţinerea unui credit bancar pe termen de 3 ani. Se inregistrează rambursarea prin virament a unui imprumut pe termen lung către o entitate afiliată. Se inregistrează virarea contribuţiei unităţii la fondul de somaj. rămase neachitate. 505=5311 92. 401=5121 59. reprezentand ratele personalului pentru cumpărări de bunuri. Se inregistrează contribuţia unităţii la fondul de somaj. 4426=401 76. remis anterior furnizorului. Se inregistrează răscumpărarea unui pachet de obligaţiuni. Se inregistrează salariile. Se inregistrează incasarea prin bancă de la bugetul statului a TVA de recuperate. cu plata in numerar. 401=403 60. 89. 68.129=117 85. pe baza cererilor depuse. Se inregistrează plata in numerar a primelor nete pentru participarea personalului la profit. neridicate la termen.426=5311 67. Se inregistrează taxa pe valoarea adăugată din factura de vanzări de mărfuri către un client. Se inregistrează plata prin virament a impozitului pe profit. 5121=1661 96. Se inregistrează achitarea prin virament către bugetul statului a TVA de plată. Pentru inchiderea conturilor de TVA se inregistrează compensarea dintre TVA deductibilă si TVA colectată. 167=205 99. Se inregistrează impozitul pe profit pentru trimestrul expirat. 4424=4426 80. la termenul scadent. 462=5121 90. Se inregistrează dobanda datorată băncii pentru un credit bancar pe termen lung. 506=161 91. Se inregistrează anularea unui pachet de obligaţiuni răscumpărate. 3024=401 Se inregistrează achitarea prin virament a datoriei faţă de un furnizor. Se inregistrează achitarea prin virament a dobanzii aferente unui credit bancar pe termen lung. după expirarea termenului legal de plată. Se inregistrează incasarea unei sume necuvenite. a dividendelor cuvenite acţionarilor. 444=5121 84. 446=5121 87. Se inregistrează virarea către bugetul de stat a impozitului pe dividende. 161=505 93. datorat bugetului de stat. ce este pus la dispoziţia entităţii in contul curent. 6451=4311 70. 641=424 64.57. 62. Se inregistrează repartizarea din profitul net. de către furnizor. Se inregistrează inchiderea contului de „TVA deductibilă” cu diferenţa rămasă după compensarea cu „TVA colectată”. 5121=4424 82. ca urmare unei erori produse de bancă in extrasul de cont. 1682=5121 101. Se inregistrează virarea către bugetul de stat a impozitului pe salarii. 421=426 66. Se inregistrează reţinerea pe statul de plată a ratei datorată de un salariat.

Se inregistrează vanzarea la acelasi preţ cu cel de cumpărare a unor titluri de plasament. a unui pachet de acţiuni de la o entitate afiliată. Se inregistrează cumpărarea de la bursă a unor titluri de plasament. Se inregistrează pierderea rezultată din vanzarea unui pachet de obligaţiuni la un preţ mai mic decat cel de achiziţie. 5121=764 112. 501=5121 106. 626=5321 129. 263=269 108. 5121=1621/ 1621=263 105. Se inregistrează primirea unui cec de la un client. Se inregistrează pierderea obţinută prin vanzarea unor titluri de plasament la un preţ mai mic decat cel de cumpărare. acordat prin bancă unei societăţi legată prin interese de participare. in vederea revanzării. 6868=169 Se inregistrează imprumutul pe termen lung. 5121=506 116. 5321=5311 128.102. 107. 506=5121 115. Se inregistrează achiziţionarea. 501=509 118. care este pus la dispoziţia entităţii in contul curent. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a acţiunilor deţinute pe termen lung la entitatea afiliată. Se inregistrează incasarea prin bancă a unui imprumut pe termen lung. 5311=411 126. pentru a fi deţinute pe termen lung. 263=5121 104. 511=7812 24 . 509=5121 119. Se inregistrează amortizarea primelor privind rambursarea obligaţiunilor. 401=5121 123. 125. 664=508 113. Se inregistrează achiziţionarea cu plata ulterioară a unor acţiuni de la o entitate afiliată. Se inregistrează achitarea prin virament a datoriei către un furnizor de stocuri. 103. ce reprezintă 25% din capitalul unei entităţi. Se inregistrează ordinul de plată privind rambursarea la termenul scadent a unui credit pe termen scurt. amanate anterior la plată. Se inregistrează anularea unui provizion pentru litigii1. cu incasare prin bancă. in vederea revanzării. cu plata prin virament . 117. 505=5311 114. pentru decontarea mărfurilor vandute. Se inregistrează incasarea unui cec. Se inregistrează achitarea prin casierie a datoriei către un creditor. 5121=5112 121. 5121=411 122. cu plată ulterioară. ca urmare a cedării acestora. 6812=1511 130. 5112=411 120. 5121=5081 111. a unui pachet de acţiuni. Se inregistrează vanzarea la acelasi preţ cu cel de cumpărare a unui pachet de obligaţiuni. Se inregistrează achitarea prin virament a intereselor de participare achiziţionate si amanate anterior la plată. Se inregistrează incasarea prin bancă a facturii de vanzare mărfuri către un client. Se inregistrează plata prin virament a acţiunilor cumpărate de la o entitate afiliată in vederea revanzării. restituit la termenul scadent de către o societate legată prin interese de participare. Se inregistrează contractarea unui credit bancar pe termen de 6 luni. Se inregistrează achiziţionarea cu numerar de timbre postale. Se inregistrează castigul obţinut prin vanzarea cu plata prin virament a unor titluri de plasament la un preţ superior celui de achiziţie. cu plata prin bancă. 269=5121 109. 462=5311 127. Se inregistrează incasarea in numerar a facturii de vanzare mărfuri unui client. Se inregistrează utilizarea (consumul) timbrelor postale pentru corespondenţă. Se inregistrează constituirea unui provizion pentru litigii. cu incasare prin bancă. cu plata imediată prin bancă. pentru a fi deţinute pe termen lung. primit de la un client si depus la bancă. Se inregistrează achiziţionarea. Se inregistrează răscumpărarea in numerar a unui pachet de obligaţiuni. Se inregistrează achiziţionarea unui pachet de obligaţiuni. 5081=5121 110. 5121=5191 124.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->