MODULUL I – INTREBĂRI GRILĂ – evaluate cu 2 puncte 1.

Capitalul social reprezintă:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. averea entitătii; b. capitalul subscris nevărsat si vărsat de actionari/asociati; c. capitalul propriu si datoriile pe termen lung. a. capitalul social; b. profitul net; c. profitul brut contabil. a. răscumpărarea actiunilor proprii; b. conversia obligatiunilor in actiuni; c. emisiunea de obligatiuni. a. un titlu de valoare si un efect comercial; b. un drept al actionarilor asupra imobilizărilor financiare; c. o fractiune de capital social si un titlu de proprietate. a. surse proprii ale societătii comerciale; b. surse atrase ale societătii comerciale; c. datorii financiare. a. acoperirea pierderilor din exercitiul curent; b. acoperirea pierderilor din calamităti naturale; c. acoperirea pierderilor din exercitiile precedente si pentru cresterea capitalului social. a. retragerea actionarilor, acoperirea pierderilor precedente si conversia obligatiunilor in actiuni; b. conversia obligatiunilor in actiuni, acoperirea pierderilor curente si răscumpărarea si anularea actiunilor proprii; c. acoperirea pierderilor precedente, retragerea actionarilor, răscumpărarea si anularea actiunilor proprii. a. angajamentul scris al actionarilor de a participa cu aporturi la capital; b. contravaloarea bunurilor economice subscrise; c. punerea efectivă la dispozitia societătii a aporturilor subscrise de către actionari / asociati. a. micsorarea imobilizărilor financiare; b. micsorarea capitalului social; c. majorarea capitalului social. a. capitalul pus efectiv la dispozitia entitătii; b. valoarea actiunilor proprii emise si răscumpărate; c. aportul cu care s-au angajat asociatii/actionarii să participe la constituirea capitalului social, dar care nu a fost pus efectiv la dispozitia entitătii. a. emisiunea de noi actiuni; b. răscumpărarea si anularea actiunilor proprii; c. reducerea valorilor nominale a actiunilor sau părtilor sociale. a. majorările de capitaluri proprii; b. micsorările de capitaluri proprii; c. utilizarea capitalurilor proprii pentru acoperirea pierderilor precedente. a. subscrierea aporturilor;

2. Rezervele legale se constituie din:

3. Capitalul social se majorează prin:

4.Actiunea reprezintă:

5. Rezervele reprezintă:

6. Alte rezerve se utilizează pentru:

7. Căile corecte de diminuare a capitalului social sunt:

8. Vărsarea capitalului social reprezintă:

9. Ce efect au răscumpărarea si anularea actiunilor proprii:

10. Capitalul subscris nevărsat reprezintă:

11. Micsorarea capitalului social nu se poate realiza prin:

12. Conturile de capitaluri se creditează cu:

13. Constituirea capitalului social presupune: 1

14. Rezervele nu reprezintă:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. surse ale societătii constituite de regulă la finele exercitiului; b. profituri capitalizate; c. surse constituite in cazul emisiunii de noi actiuni. a. active nemateriale; b. titluri de valoare; c. cheltuieli efectuate in scopul obtinerii dreptului de exploatare a unui bun. a. brevetele sunt cheltuieli efectuate de entitate in vederea realizării unei inventii; b. cheltuielile de constituire sunt cheltuieli efectuate de entitate pentru obtinerea de noi tehnologii; c. concesiunile sunt cheltuieli efectuate de entitate in scopul obtinerii dreptului de exploatare a unor bunuri sau servicii din domeniul public sau privat. a. amortizarea imobilizărilor necorporale scoase din evidentă; b. amortizarea imobilizărilor necorporale la un moment dat; c. amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale vandute. a. regula conturilor de pasiv; b. regula conturilor de activ; c. ambele reguli. a. după regula conturilor de activ; b. după regula conturilor de pasiv; c. ambele reguli. a. după regula conturilor de activ; b. după regula conturilor de pasiv; c. după ambele reguli. a. investitii temporare pe termen scurt in scopul realizării de castiguri prin revanzarea acestora; b. investitii pe termen mediu, detinute in scopul incasării de venituri sub formă de dobanzi; c. investitii pe termen lung, detinute in scopul incasării de venituri sub formă de dividende. a. active imobilizate financiare; b. active circulante materiale; c. active circulante bănesti.

• •

b. vărsarea aporturilor; c. subscrierea si vărsarea aporturilor.

15. Imobilizările necorporale reprezintă:

16. Care afirmatie nu corespunde explicatiei date?

17. Soldul contului 280 reprezintă:

18. Conturile de datorii functionează după:

19. Conturile de creante functionează:

20. Conturile de trezorerie functionează:

21. Titlurile de plasament sunt:

22. Elementele de trezorerie sunt:

23. Care este documentul operativ in care se inregistrează incasările si plătile in numerar si se stabilesc soldurile zilnice?
a. registrul de casă; b. registrul jurnal; c. registrul „Cartea mare”. a. sunt sume depuse la bănci in conturi distincte la dispozitia furnizorilor, in vederea efectuării unor plăti in favoarea acestora; b. sunt sume depuse la bancă in conturi distincte pentru plata obligatiilor către bugetul statului; c. reprezintă active circulante bănesti.

24.Care dintre afirmatiile de mai jos, privind acreditivele, este falsă?

25.

456 „Decontări cu asociatii privind capitalul”?
a. cont de datorii, cu functie de pasiv; b. cont de creante sau de datorii, bifunctional; c. cont de creante, cu functie de activ.

2

c. cont de capitaluri proprii. cont de capitaluri proprii. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cont de datorii. cont de datorii. cu functie de activ. cont rectificativ al valorii imobilizărilor corporale. b. cu functie de activ. cont de capitaluri atrase. cont de capitaluri proprii. a. cont de datorii. cont de creante. a. c. cont de capitaluri proprii. 129 „Repartizarea profitului”? 33. 105 „Rezervele din reevaluare”? 29. cont de capitaluri proprii. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. bifunctional. 203 „Cheltuieli de dezvoltare”? 34. cont de active circulante. cu functie de activ. cu functie de activ. cu functie de activ. cont de capitaluri atrase. b. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cont de datorii. b. a. b. cont rectificativ al valorii imobilizărilor necorporale. b. b. cont rectificativ al valorii imobilizărilor necorporale. c. a. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cu functie de activ. cont de active circulante. cont de creante. 301 „Materii prime”? 3 . a. cont de imobilizări necorporale. cu functie de activ. cu functie de pasiv. cont de capitaluri atrase. cont de capitaluri proprii. cont de imobilizări corporale. cu functie de pasiv. a. 101 „Capital”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. cu functie de pasiv. brevete. cu functie de activ. cu functie de activ. cu functie de pasiv. 212 „Constructii”? 38. cu functie de pasiv. cont de capitaluri proprii. mărci comerciale. cu functie de activ. a. b. 121 „Profit sau pierdere”? 32. b. a. cont de regularizare a profitului. cont de capitaluri proprii. 117 „Rezultatul reportat”? 31. b. c. cu functie de activ. 211 „Terenuri si amenajări de terenuri”? 37. cu functie de pasiv. c. cont de imobilizări necorporale. c. cont de datorii. cont de capitaluri atrase. 205 „Concesiuni. cont de active circulante. cont de capitaluri proprii. cu functie de activ. cont de imobilizări corporale. cu functie de pasiv. b. a. cont de datorii. a. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. b. b. cont de datorii. bifunctional. c. a. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cu functie de activ. 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale”? 36. c. drepturi si active similare”? 35. c. a. cu functie de pasiv. cont de regularizare a profitului. 106 „Rezerve”? 30. cu functie de pasiv. cont de active circulante. 104 „Prime de capital”? 28. cu functie de pasiv. c. cu functie de pasiv. b. cont de surse proprii de finantare. cont de imobilizări corporale. c. 281 „Amortizări privind imobilizările corporale”? 39.26. cont de datorii. c. cont de creante. 27. c. cu functie de pasiv.

a. c. b. b. cont de creante. cu functie de activ. cont de capitaluri proprii. cu functie de pasiv. a. cu functie de activ. cont de active circulante. c. 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor”? 4 . cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cont de active circulante. c. b. cu functie de activ. cu functie de activ. a. b. cu functie de activ. c. cont de imobilizări financiare. b. cu functie de pasiv. cont de creante. c. cu functie de pasiv. 425 „Avansuri acordate personalului”? 48. a. c. cu functie de activ. 345 „Produse finite”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. cu functie de activ. cont de creante. cont de datorii. c. cont de creante. cu functie de activ. c. b. a. bifunctional. c. cu functie de pasiv. a. cont de surse proprii de finantare. cont de creante. cu functie de pasiv. cont de datorii. cu functie de pasiv. c. cu functie de activ. cont de active circulante. b. cu functie de activ. b. 371 „Mărfuri”? 42. cu functie de activ. cont de surse atrase. cu functie de pasiv. cu functie de activ. c. cu functie de activ. functie de pasiv. 411 „Clienti”? 44. cont de datorii. cu functie de activ. b. cont de creante. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cont de datorii. cont de datorii. c. c. b. a. cont de datorii. cont de creante sau de datorii. 401 „Furnizori”? 46. b. a. 409 „Furnizori . b. cu functie de pasiv. cu functie de activ. 426 „Drepturi de personal neridicate”? 50. cu functie de pasiv.debitori”? 45. b. 431 „Asigurări sociale”? 51. 441 „Impozitul pe profit / venit”? 52. cu functie de activ. cont de trezorerie. cu functie de activ. cont de imobilizări necorporale. cont de datorii. cont de datorii. 403 „Efecte de plătit”? 47. 331 „Produse in curs de executie”? 43. cu functie de activ. 421 „Personal-salarii datorate”? 49. cont de active circulante de natura stocurilor. cont de surse proprii de finantare. cont de active circulante de natura stocurilor. cont de creante. cont de creante. cu functie de pasiv. a. cont de active circulante. cont de active circulante de natura stocurilor. • • • a. cu functie de pasiv. cont de instrumente de decontare. a. cu functie de activ. a. a. cont de datorii.40. cont de datorii. cu functie de pasiv. cont de surse proprii de finantare. cont de capitaluri atrase. 41. cont de surse proprii de finantare . cont de active circulante de natura stocurilor. cu functie de pasiv. cont de capitaluri atrase. cu functie de activ. cont de active circulante de natura stocurilor.

cu functie de pasiv. 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare”? 61. a. b. c. cont de trezorerie. c. cont de datorii. cu functie de pasiv. cont de datorii. a. cont de investitii financiare. c. cu functie de activ. cont de titluri de valoare. a. cu functie de activ. cont de datorii. cu functie de pasiv. cont de active circulante bănesti. 54. cont de regularizare a profitului. a. cont de creante. 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt”? 65. c. b. b. cu functie de pasiv. cont de datorii. cont de active circulante bănesti. cu functie de activ. b. b. cont de imobilizări financiare. a. cont de datorii pe termen lung. 461 „Debitori diversi”? 55. cont de datorii. cont de datorii. a. cont de stocuri. cont de surse proprii de finantare. cu functie de activ. cu functie de activ. cu functie de activ. a. 462 „Creditori diversi”? 56. cont de titluri de valoare. cu functie de pasiv. a. 261 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? 59. b. cont de capitaluri proprii. cont de titluri de valoare. 457 „Dividende de plată”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. cont rectificativ al valorii surselor imprumutate din emisiunea de obligatiuni. cont de datorii. cont de active circulante. cont de active circulante bănesti. b. cont de datorii.53. a. cont de datorii. a. cont de creante. cu functie de pasiv. cont de capitaluri proprii. un cont de creante. cu functie de pasiv. b. b. cu functie de activ. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. 169 „Prime privind rambursarea obligatiunilor”? 58. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. 506 „Obligatiuni”? 64. cont de capitaluri proprii. c. 511 „Valori de incasat”? 5 . b. cont de titluri de valoare. b. 501 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? 62. cu functie de activ. cu functie de activ. a. cont de active circulante. cu functie de activ. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. c. a. cu functie de activ. cont de surse proprii de finantare. cu functie de activ. c. cont de active circulante bănesti. cu functie de activ. 161 „Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni”? 57. c. 505 „Obligatiuni emise si răscumpărate”? 63. 263 „Interese de participare”? 60. cont de active circulante. b. cu functie de activ. cont de imobilizări financiare. c. c. cu functie de pasiv. • • b. cont de creante. b. cu functie de activ. cu functie de activ. cont de capitaluri proprii. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cont de surse proprii de finantare. cu functie de activ. c. cu functie de pasiv. c. cu functie de activ. cu functie de pasiv. cu functie de activ. c. cu functie de pasiv. cont de datorii.

cont de surse proprii de finantare. 5121 = 456 . cont de creante. c. cu functie de pasiv. Subscrierea capitalului social conform actului constitutiv al societătii se inregistrează: a. 456 = 1011 . majorarea rezervei legale. 1012 = 109 . a. c. Inregistrarea contabilă „1042 = 1068” semnifică: a. a.emisiunea de noi actiuni. b. cont de active circulante bănesti. cont de datorii. cu functie de pasiv.66. conform prospectului de emisiune. b. cu functia de activ. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. 1012 = 456 – inregistrarea obligatiei fată de actionari/asociati privind capitalul social retras. 512 „Conturi curente la bănci”? • • • • • • • • • • • • a. cont de instrumente de decontare. Formulele contabile corecte pentru răscumpărarea prin bancă si anularea actiunilor proprii sunt: • • • • • • a. transferarea primei de fuziune / divizare la alte rezerve. b. 1061=117 8. Care formulă contabilă este corectă in raport cu explicatia dată? a. cu functie de activ. b. 531 „Casa”? 69. 5. bifunctional. cont de active circulante bănesti. c. c. 456 = 1041 . 4. constituirea rezervei legale din profitul net. cont de titluri de valoare. Utilizarea rezervei legale pentru acoperirea pierderilor din exerciTiile precedente se inregistrează: a. 67. 117=1061 c. 109= 5311 1011=109 b. 109=5121 1011=109 7. constituirea rezervei legale din profitul brut. 456= % 1011 1041 % =456 1011 1041 6. cu functie de activ. b. c. b. 456 = 1012 .inregistrarea răscumpărării actiunilor proprii. cont de titluri de valoare. cont de active circulante asimilate celor bănesti. cu functie de pasiv. 2. 109=5121 1012=109 c. 532 „Alte valori”? MODULUL II – INTREBĂRI GRILĂ – evaluate cu 5 puncte 1. 6 . b. cont de creante. cont de datorii. Inregistrarea contabilă „ 1041 = % „ semnifică: 1012 1068 • a. b. cont de surse proprii de finantare. c. • c. cu functie de activ. Emisiunea de noi actiuni pentru majorarea capitalului social si subscrierea lor la valoarea de emisiune se inregistrează: • a. c. cont de datorii. utilizarea primelor de emisiune pentru cresterea capitalului social si pentru constituirea altor rezerve. cu functie de activ. trecerea altor rezerve la prime de fuziune / divizare. 1061 = 1012 . Formula contabilă „129 = 1061” semnifică: a. cu functie de activ. c. cu functie de activ. diminuarea primelor legate de capital. a. b. 1011 = 1012 3. b. 519 „Credite bancare pe termen scurt”? 68.

valoarea fondului comercial amortizat integral. efectuarea de cheltuieli de constituire. 2803 = 203 . utilizarea primelor de emisiune pentru acoperirea pierderilor si pentru constituirea altor rezerve. folosirea primelor de emisiune pentru constituirea altor rezerve si diminuarea capitalului social. 205 = 203 .intrarea in patrimoniu a unui brevet prin achizitie de la terti.9. valoarea brevetelor aportate de către asociati / actionari. Care este formula contabilă corectă privind achizitia unui proiect de dezvoltare? 4426 721 19.diminuarea capitalului social prin acoperirea pierderilor precedente.repartizarea profitului reportat pentru cresterea capitalului social. b. 208 = 456 . a. 208 = 721 . receptia de programe informatice realizate de către entitate. 201 = 5311 . 205 = 456 . Cum se inregistrează realizarea pe cont propriu a unui program informatic? a. Subscrierea capitalului social conform actului constitutiv. a. 1068 = 1012 . c. b. Incasarea prin virament a valorii emisiunii de noi actiuni subscrise se inregistrează: 11. Care inregistrare corespunde explicatiei date? 15. c. Inregistrarea contabilă „456 = 205” reprezintă: 17. c. 1068 1068 12. 201 = 456 7 . A+x = P+x sau A+x = (C+x)+D b. a. 5121 = 456 • • b. 117 = % 13.cheltuieli de dezvoltare aferente brevetelor. Inregistrarea contabilă „208 =721” reprezintă: 16. c. a. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? 18. c. Efectuarea cheltuielilor de constituire cu decontare prin virament se inregistrează: • • • a. scoaterea din evidentă a licentelor amortizate integral. licentelor etc. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată: • • • • • • a. 205 = 456 . b. 121 =% c. 207 = 721 20. b.scoaterea din evidentă a cheltuielilor de dezvoltare după amortizarea integrală. inregistrarea amortizării cheltuielilor de constituire. b. a.utilizarea altor rezerve pentru cresterea capitalului social.inregistrarea cheltuielilor de constituire efectuate cu plata prin virament. 129 = % b. 10. 1012 = 456 . 203 = % 233 • a. 456 = 5121 . Inregistrarea contabilă „6811 = 2801” semnifică: 14. receptia de programe informatice achizitionate de la terti. b. 117 = 1012 . obtinute de unitate. scoaterea din patrimoniu a cheltuielilor de constituire. 5311 = 456 . c. 208 = 5121 . receptia de programe informatice aduse ca aport de către asociati. produce următoarele tipuri de modificări bilantiere: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. b. valoarea brevetelor retrase de către asociati / actionari. Cum se inregistrează repartizarea unor cote din profitul net pentru dividendele cuvenite actionarilor si pentru constituirea altor rezerve? 457 457 457 1068. A+x-x = P sau A+x-x = C+D a. a. c. A-x = P-x sau A-x = (C-x)+D c.. 2807 = 207 .valoarea fondului comercial amortizat integral. 201 = 5121 . 207 = 456 . b. c. b. c. c. b. % = 404 203 c.

inregistrarea amortizării integrale a cheltuielilor de dezvoltare. fondul comercial pozitiv dobandit prin achizitie de la terti. c.. c.achitarea prin virament a unui furnizor de imobilizări. a. c. b. 22. 2111 = 105 . b. valoarea terenurilor amenajate. a. control si reglare? a. 404 = 5121 . c. 281 = 105 .receptia si darea in functiune a unei constructii. b. 2132 = 456 . 2813 = 212 . aportate de asociati. b. c. 28. Precizati semnificatia inregistrării 461 = % : 758 4427 • • • • • • • • • a. 461 = % . realizată din productie proprie.A. b. valoarea terenurilor achizitionate de la terti. mijloacele de transport constatate plus la inventar.receptia programelor informatice realizate de entitate pe cont propriu. b. c. 2132 = 131 . Care inregistrare nu este corectă? 32. b. Inregistrarea contabilă „2071 = 404” reprezintă: 24. 212 = 231 . reprezentand aportul in natură la constituirea capitalului. valoarea amenajărilor de terenuri executate pe cont propriu de entitate. Inregistrarea contabilă „2112 = 722” semnifică: a. mijloacele de transport achizitionate. b. fondul comercial adus ca aport de către asociati. c. realizate pe cont propriu de către entitate. b. c. 31. Care dintre inregistrările de mai jos este corectă? 29. 208 = 721 . 203 = 721 . 2132 = 722 .. 212 = 2812 a. c. c. Care dintre operatiuni se inregistrează prin formula contabilă 2131 = 722? 8 . 205 = 721 . Care inregistrare nu este corectă in raport cu explicatia dată? a. a. c. Care inregistrare nu este in concordantă cu explicatia dată? • • • • • • • • • a. 25. 758 4427 b.V. 781 = 281 a. Cum se inregistrează realizarea din productie proprie a unui aparat de măsură. c.receptia unui utilaj. b.intrarea in patrimoniu a unui proiect de dezvoltare achizitionat de la terti. 6811 = 2812 . 2131 = 456 .21. donarea unui mijloc fix. scoaterea din functiune a unui mijloc fix. Care este formula contabilă corectă privind intrarea in patrimoniu a unui brevet primit cu titlu gratuit? • • • • • • • • • a.scoaterea din functiune a unui mijloc de transport complet amortizat.inregistrarea facturii fiscale privind vanzarea unui mijloc fix. valoarea amenajărilor de terenuri achizitionate de la terti. valoarea terenurilor retrase din aportul la capitalul social. 2803 = 203 . echipamentele tehnologice obtinute din productie proprie. In debitul contului 2111 „Terenuri” se inregistrează: 30. 26. b. Care formulă contabilă nu corespunde explicatiei date? 23. 2812 = 212 . 722 = 2132 27. fondul comercial retras de către asociati. valoarea amenajărilor de terenuri.achizitionarea unui calculator. 205 = 133 a. 205 = 456 . vanzarea unui mijloc fix la pret de vanzare cu T.

Cumpărarea de materii prime.A.A. a.33. Valoarea mărfurilor constatate in plus la inventar se inregistrează: a. conform facturii. c. c. 371 = 607 40. % = 401 301 4426 a. se inregistrează:.vanzare de produse finite către clienti cu T. vanzarea mărfurilor. donaTiile de mărfuri către clienti. 38. 301 4427 b. Precizati semnificatia formulei contabile „607 = 371”: • • • • • • a. b.A. Care formulă contabilă este corectă in raport cu explicatia dată? 301 4426 c. Ce semnificatie are formula contabilă „345 = 711”? 39.V. 601 = 301 . b. incărcarea gestiunii cu valoarea adaosului comercial. a.A. b. descărcarea gestiunii cu valoarea la cost de achizitie a mărfurilor distruse de calamităti. c. 301 = 456 . cu T. 601 = 301 .. descărcarea gestiunii cu produsele finite vandute. % = 404 35. % = 401 . c. aprovizionarea cu produse finite. % = 401 301 4427 c. 371 = 378 41.A. c. 602 = 301 a. Valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor intrate in gestiune se inregistrează: a. Care este inregistrarea corectă in raport cu explicatia dată? • • • a. 378 = 371 .valoarea materialelor consumabile vandute. 371 = 401 . 371 4427 34. % = 401 .deductibilă. deductibilă. Ce semnificatie are inregistrarea contabilă „371 = 378”? • • • a. 701 4427 c. 378 = 401 . Consumul de materii prime in procesul de productie se inregistrează: • • • • • • • • • 37. 301 = 601 . b. % = 404 .V. b.valoarea materiilor prime primite gratuit. obtinerea de produse finite din productie proprie. 607 = 371 . la cost de achizitie. c.cumpărare de materii prime la cost de achizitie. 36.V. cu T.V.V. 4111 = % . descărcarea gestiunii cu valoarea la cost de achizitie a mărfurilor vandute. colectată. 301 4426 b.cumpărare de mărfuri la cost de achizitie cu T. b. b.valoarea materiilor prime achizitionate de la furnizori cu T. 9 . aprovizionarea cu mărfuri..

sumele datorate de client reprezentand valoarea efectelor comerciale acceptate. c. 403 = 5121 .obtinerea de semifabricate din productie proprie. reflectă prestarea de servicii către clienti la valoarea din factura fiscală cu T. 413 = 4111 . b. Precizati care formulă contabilă nu corespunde cu explicatia dată: • • • a. 403 = 5311 .. Precizati semnificatia formulei contabile „4111 = % ” 704 4427 • • a. 4111 = 5121 . % = 371 b.cumpărarea de materii prime cu factură.regularizarea T. b. 4111 = % . % = 408 . 401 = % • a.. 701 4427 c. 48.A.cumpărarea de materii prime fără factură. 5121 = 4111 . 43. 5113 = 413 . % =371 5121 542 b. 711 = 331 . Care este inregistrarea corectă pentru descărcarea gestiunii unui magazin cu marfa vandută la pret de vanzare cu amănuntul: 607 607 607 348 378 378 4428 4427 4428 44. % = 408 . 4426 = 4427 .acceptarea de către furnizor a unui efect comercial.primirea unui bilet la ordin de la client.emiterea unui bilet la ordin. 5121 = 403 46.42. 301 4428 c. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? a. b. Plata facturii unui furnizor prin virament si in numerar se inregistrează: • • • a. 401 = 403 – valoarea acceptată de furnizor a efectelor comerciale de plătit. 403 = 5121 .V. 401 = 5121 . a. b. 401 = % 5121 5311 45. c. Plata prin bancă la scadentă a valorii efectelor comerciale se inregistrează: • • • • • • a. cand se reia procesul de fabricatie. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? 50. b.scăderea din gestiune a valorii productiei in curs de executie la inceputul perioadei următoare. % =371 c. c. 10 . 5311 = 4111 a. Care formulă contabilă corespunde explicatiei date? • • • • • • • • • a.descărcarea gestiunii cu valoarea produselor finite vandute. Incasarea unei creante prin contul bancar se inregistrează: 49. b. 341 = 711 . c. 301 4428 47.achitarea facturii furnizorului. 408 = % 5121 5311 c.V.A. 5121 = 5113 . reflectă reactivarea clientilor scosi din evidentă. b. evidenTiată anterior ca amanată la plată.

a. constituirea obligatiei de plată a dividendelor. 421 = 641 a. a. plata unui furnizor de mărfuri in contrapartidă cu animale si păsări. 421 = 5311 a. Achitarea prin virament a impozitului pe profit / venit se inregistrează: 59. a. Livrarea de produse finite pe baza avizului de insotire a mărfii se inregistrează: • • • a. achitarea dividendelor actionarilor. b. c. Fondul de salarii brut se inregistrează: 55. 53. b.51. 441 = 5311 a. a. c. Formula contabilă „457 = 446” semnifică: 61. b. 5113 = 413 . 425 = 5121 . Precizati formula contabilă corectă pentru plata in numerar a avansului chenzinal: 54. virarea impozitului pe profit / venit. se inregistrează: 60. b. plătit in plus.plata contributiei unitătii la asigurările sociale.virarea contributiei unitătii la fondul de somaj.obligatia de plată a contributiei unitătii la asigurările sociale. c. inregistrarea impozitului pe profit / venit.plata unui furnizor prin virament bancar. vanzarea de animale si păsări unui furnizor. c. Inregistrarea contabilă „ 506 = 5092” semnifică: 11 . Precizati care formulă contabilă nu corespunde explicatiei date: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. 441 = 5121 . 4311 = 5121 . b. c. c. 418 = % • c. 6452 = 4371 . Care formulă contabilă corespunde explicatiei date? 57. 5124 = 4111 . reflectă livrarea de produse reziduale către clienti 701 4427 b. 6451 = 4311 . 121 = 457 . b. Dividendele brute. 641 = 425 . c. 418 = % 701 4428 c. 635 = 431 . b. Ce semnificatie are formula contabilă „ 691 = 441”? 58. b. 425 = 5311 . b. a. 117 = 457 . Formula contabilă „361 = 401” reprezintă: 62.retineri din drepturi de personal. c. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? 56. a. repartizate din profitul net al exercitiului incheiat. c. retinerea impozitului pe dividende. 641 = 421 . incasarea de la buget a impozitului pe profit/venit. cu plată ulterioară. 4111 = % 701 4428 52.efectele comerciale primite de la clienti.incasarea creantelor comerciale in devize. achizitia de animale si păsări de la un furnizor.inregistrarea statului de salarii pentru reflectarea salariilor datorate. 5121 = 401 . 641 = 421 . c. 622 = 421 . b. 5121 = 441 . răscumpărarea de obligatiuni de la bursa de valori.contributia unitătii pentru asigurările sociale. 457 = 117 a.

plata avansului chenzinal in numerar prin casă. cu reflectarea primirii unui scont de la client. utilizarea altor rezerve pentru majorarea capitalului. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x=(C+x)+D? a. c. c. b. cumpărarea de obligatiuni de la bursa de valori cu plata ulterioară. incasarea unei creante prin virament bancar. c. incasarea unei creante prin contul bancar. 64. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A = P-x+x sau de forma A =(Cx+x)+ D? a. acordarea unui avans de trezorerie. 421 = 426 . Achizitia de obligatiuni cu plata imediată prin cont se inregistrează: • • • • • • • • • a. plata avansului chenzinal prin virament in conturile personale. incasarea unui client prin contul de disponibilităti. utilizarea primelor de emisiune pentru majorarea capitalului social. trecerea capitalului de la categoria subscris nevărsat la categoria subscris vărsat. 5121 = 506 . a. b. Inregistrarea contabilă „ 5121 = 456” reprezintă: 66. b. vărsarea de către actionari a aporturilor in bani conform extrasului de cont. prin virament bancar. prin vărsarea aporturilor in bani si in natură. b. 72. c. plata către actionari a aportului in bani retras. c. b. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x=(C+x)+D? a. b. plata unui furnizor prin virament. vărsarea capitalului social in numerar / natura. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x = P-x sau de forma A-x = C+ (D-x)? a. • • b. repartizarea din profit dividendelor cuvenite actionarilor / asociatilor. 506 = 5311 a. c. majorarea capitalului social din rezerve. incasarea unei creante. incasarea de sconturi de decontare. 71. majorarea capitalului prin emiterea si subscrierea de noi actiuni. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantiera de forma A –x+x = P sau de forma A-x+x =C+D? • • • • • • • • • • • • • • • • a. repartizarea din profitul net al exercitiului incheiat a dividendelor cuvenite actionarilor/asociatilor. stingerea creantelor fată de actionari. 69. b. retinerea avansului chenzinal in numerar prin casă. plata unei datorii in numerar. b. acordate de către client. b. plata unui furnizor din disponibilul din cont.63. c. 12 . Inregistrarea contabilă „ 425 = 5311” semnifică: 65. cumpărarea de obligatiuni de la bursă cu plata imediată. Salariile neridicate in termenul de plată de la casierie se inregistrează: 68. 70. c. Inregistrarea contabilă „ % = 4111” semnifică: 5121 667 • • • • • • a. b. 428 = 426 . Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A= P-x+x sau de forma A=(C-x) +(D+x)? a. a. c. c. reevaluarea unei imobilizări corporale. c. 426 = 421 67. 73. subscrierea capitalului social in numerar / natura. cu reflectarea acordării unui scont clientului. 506 = 5121 .

inregistrarea consumului de materii prime. b. A=P-x+x sau de forma A=C+(D-x+x). 77. A-x= P-x sau de forma A -x = (C-x)+D. plata salariilor. inregistrarea constituiri rezervelor legale. plata primelor cuvenite personalului pentru participarea la profit. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantiera de forma A+x-x =P sau de forma A+x-x = C+D? a. a. b. plata unui furnizor. A+x= P+x sau de forma A+x = (C+x) + D. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de darea in folosinta a materialelor de natura obiectelor de inventar? a. achizitia unei licente de fabricatie. 76. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de retinerea din salariu a ratei pentru locuinta? 13 . a. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x=P-x sau de forma A-x= C+ (D-x)? a. b. 79. b. plata in numerar / virament a dividendelor nete cuvenite actionarilor / asociatilor. vanzarea de produse finite. plata unei datorii din achizitia titlurilor de plasament. b. c. c. inregistrarea utilizării primelor de emisiune pentru majorarea capitalului. A=P-x+x sau de forma A=(C-x+x) + D. A+x=P+x sau de forma A+x =(C+ x) + D. c. b. 84. c. inregistrarea impozitului pe salarii. A+x=P+x sau de forma A+x =C+ (D+x). c. c. c. plata in numerar / virament a dividendelor nete cuvenite actionarilor / asociatilor. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x = C+ (D+x)? a. b. • • b. A-x = P-x sau de forma A-x = C+(D-x). 81. vanzarea de produse finite unui client. aprovizionarea cu materii prime de la un furnizor. b. 78. c. c. depunerea numerarului din casierie la banca. acceptarea unui bilet la ordin. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de emisiunea si subscrierea de obligatiuni? 83. inregistrarea vanzării de produse finite. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A=P-x+x sau de forma A= C + (D-x+x)? a. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x=P-x sau de forma A-x= C+ (D-x)? a. b. 80.74. c. A+x-x= P sau de forma A +x –x = C+D. inregistrarea acordării unui avans de trezorerie. acoperirea pierderilor din anii precedenti din rezervele legale. incasarea unui client. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x = C+ (D+x)? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. A+x= P+x sau de forma A +x = (C+x)+D. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x+x =P sau de forma A-x+x = C+D? a. A+x-x = P sau de forma A+x-x = C+D. achitarea unei datorii către un creditor. incasarea prin banca a unui client. c. b. 75. b. A-x=P-x sau de forma A-x =C+ (D-x). Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de acordarea unui imprumut pe termen lung? 82. a. retinerea din salarii a avansurilor acordate la chenzina I.

A+x = P+x sau de forma A +x = (C+x) + D. A=P-x+x sau de forma A=C+(D-x+x). Cheltuielile privind valoarea participatiilor detinute la intreprinderile asociate. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de majorarea capitalului din rezerve? 89. A+x =P+x sau de forma A+x =C + (D+x). 92. A= P-x+x sau de forma A= (C-x+x) +D. A+x =P+x sau de forma A+x = (C+x) +D. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite ca aport in natură. A+x-x =P sau de forma A+x-x = C+D. realizată in exercitiul financiar incheiat. b. c. achitate in numerar? a. A-x =P-x sau de forma A-x=C+ (D-x). a. Valoarea altor imobilizări necorporale. b. aduse ca aport in natură la capitalul social. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de plata impozitului pe profit la bugetul de stat? 88. Pierderea contabilă reportată. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de inregistrarea impozitului pe primele pentru participarea personalului la profit? a. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 263 „Interese de participare”? 96. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 1012 „Capital subscris vărsat”? 93. b. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate. b. c. A-x =P-x sau de forma A-x =C + (D-x). c. b.A= P+x-x sau de forma A= C+ (D+x-x). b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 208 „Alte imobilizări necorporale”? 95. c. A=P-x+x sau de forma A=C+(D-x+x). A+x =P+x sau de forma A+x =C + (D+x). a. A=P-x+x sau de forma A=(C-x+x) + D. A-x = P-x sau de forma A-x =C+ (D-x). 91. c. c. scoase din evidentă. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de plata in numerar a salariilor? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. a. A-x = P-x sau de forma A-x =(C-x) +D. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de inregistrarea cheltuielilor de constituire. b. 87. b.A= P-x+x sau de forma A= (C-x+x) +D. Pierderile realizate in exercitiile precedente acoperite din capitalul social. Capitalul social retras de actionari / asociati. Rezervele destinate majorării capitalului. a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 117 „Rezultatul reportat”? 94. pentru plata mărfurilor aprovizionate? a. Capitalul subscris de actionari / asociati. 86. 90. b. Valoarea programelor informatice achizitionate de la furnizori. Amortizarea altor imobilizări necorporale. A= P+x-x sau de forma A= (C+x)+(D-x). c. Profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat si nerepartizat. cedate. A+x =P+x sau de forma A+x =C + (D+x). b. a.A= P+x-x sau de forma A= (C+x)+(D-x). c. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de remiterea către furnizor a unui bilet la ordin. 14 . c. A= P-x+x sau de forma A= (C-x) +(D+x). c. Valoarea participatiilor dobandite prin achizitie. • c. b.85. Valoarea participatiilor dobandite prin aport la capitalul social al intreprinderilor asociate. a. Care din operatiunile de mai jos nu se inregistrează in debitul contului 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar”? a. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de inregistrarea contributiei unitătii la asigurările sociale? a. b. A-x = P-x sau de forma A-x =(C-x) +D. A+x =P+x sau de forma A+x =(C+x) + D. A-x =P-x sau de forma A-x= C+(D-x).

Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 411 „Clienti”? 101. ce se suportă din asigurările sociale. Valoarea avansurilor acordate si facturate furnizorilor. 15 . Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 441 „Impozitul pe profit / venit”? 107. Valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit. a. conform prevederilor legale. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 4426 „Taxa pe valoarea adăugată deductibilă”? a. datorată bugetului de stat. a. Sumele incasate de la clienti prin conturile curente. Taxa pe valoarea adăugată aferentă lipsurilor imputate. retinute de către beneficiari c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 421 „Personal – salarii datorate”? 103. c.debitori”? 100. a. 104. Sumele achitate personalului. a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 409 „Furnizori . a. Diferentele favorabile de curs valutar stabilite la data efectuării plătilor pe baza efectelor comerciale. Care din operatiunile de mai jos nu se inregistrează in debitul contului 345 „Produse finite”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. TVA aferentă garantiilor pentru buna executie a lucrărilor. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 403 „Efecte de plătit”? 105. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 401 „Furnizori”? 99. 108. c.97. c. b. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate in magazinele de vanzare proprii. Valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate. Valoarea efectelor comerciale acceptate de clienti in vederea decontării bunurilor livrate. Valoarea ambalajelor care circulă in sistem de restituire inapoiate furnizorilor. Valoarea avansurilor facturate clientilor. c. c. b. Sumele virate asigurărilor sociale si de sănătate. Sumele anulate reprezentand impozitul pe profit / venit aferent exercitiului curent. 98. Valoarea acceptată de furnizori a efectelor comerciale de plătit. Sumele datorate de entitate către bugetul statului. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 4427 „Taxa pe valoarea adăugată colectată”? a. b. a. • c. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite constatate plus la inventariere. rezultate din evaluarea soldului in valută. Contributia angajatorului la asigurările sociale. c. Salariile si alte drepturi cuvenite personalului. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar distruse prin calamităti. b. b. Efectele comerciale primite de la clienti. Sumele neridicate de personal. b. Sumele compensate din taxa pe valoarea adăugată colectată. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite obtinute din productie proprie. b. c. Taxa pe valoarea adăugată de plată. Plătile efectuate prin bancă la scadentă pe bază de efecte comerciale. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 413 „Efecte de primit de la clienti”? 102. Sumele virate la bugetul de stat. primite de la clienti. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 424 „Prime reprezentând participarea personalului la profit”? a. a. Sumele repartizate personalului. Valoarea ambalajelor care circulă in sistem de restituire. Sumele datorate personalului. b. c. Drepturile de personal neridicate. Salariile nete achitate personalului. a. Diferentele nefavorabile de curs valutar la sfarsitul exercitiului financiar. c. c. Plătile efectuate către furnizori. Taxa pe valoarea adăugată aferentă avansurilor facturate. Valoarea ambalajelor care circulă in sistem de restituire. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 431 „Asigurări sociale”? 106. c. facturate de furnizori. b. Sumele reprezentand TVA aferentă garantiilor retinute pentru buna executie a lucrărilor.

Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 501 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni”? a. cu plata prin virament. Sumele virate. 113. b. Valoarea imobilizărilor financiare cedate. a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 531 „Casa”? 16 . b. c.109. Dividendele nete achitate actionarilor / asociatilor. Impozitul pe veniturile de natura salariilor aferente exercitiilor precedente. Valoarea actiunilor dobandite la entitătile afiliate. 111. Sumele virate la bugetul statului. Sumele ridicate in numerar din conturile de la bănci. Valoarea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni. Sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de somaj. Dividendele datorate actionarilor / asociatilor din profitul net realizat in exercitiile precedente. Suma imprumuturilor obtinute din emisiunea si vanzarea obligatiunilor. Sconturile obtinute de la creditori. Valoarea subventiilor primite si incasate. c. a. Sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de somaj. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 457 „Dividende de plată”? 114. Sumele ridicate in numerar din conturile de la bănci. Valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor cu bunuri din import. c. 116. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Sumele achitate creditorilor. b. a. taxe si vărsăminte asimilate”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 261 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? a. Sumele datorate tertilor reprezentand despăgubiri si penalităti. Impozitul pe veniturile de natura salariilor retinut din drepturile bănesti cuvenite personalului. reprezentand impozitul pe dividende. a. Capitalul social subscris de actionari / asociati. b. Imobilizările corporale si necorporale cedate la pret de vanzare. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 456 „Decontări cu actionarii / asociatii privind capitalul”? a. Pretul de cesiune al actiunilor detinute pe termen scurt la entitătile afiliate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 437 „Ajutor de somaj”? 112. convertite in actiuni. c. Anularea obligatiunilor răscumpărate. b. Valoarea la cost de achizitie a actiunilor cumpărate de la entitătile afiliate. b. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 512 „Conturi curente la bănci”? 120. 110. b. reprezentand contributia unitătii si a personalului pentru constituirea fondului de somaj. Plătile efectuate către furnizorii de bunuri si servicii. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 462 „Creditori diversi”? 118. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 461 „Debitori diversi”? 115. Valoarea actiunilor dobandite de la entitătile afiliate. Valoarea sconturilor acordate debitorilor. a. anulate. b. c. Aportul in natură al actionarilor / asociatilor pus efectiv la dispozitia entitătii. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 446 „Alte impozite. Sumele depuse de actionari / asociati ca aport in numerar. cedate. Impozitul pe dividende datorat bugetului de stat. Depunerile de numerar in conturile de la bănci. reprezentand impozitul pe veniturile de natura salariilor. 119. c. 117. c. a. c. Dividendele nete lăsate temporar la dispozitia entitătii. b. prin aportul in natură la capitalul acestora. cedate. b. Valoarea cheltuielilor privind actiunile detinute la entitătile afiliate. Ajustarea valorii actiunilor tranzactionate la bursă cu diferentele nefavorabile la inchiderea exercitiului. Plătile efectuate la bugetul de stat. b. b.

licente. reprezentand aportul in numerar al actionarilor. brevete. pentru efectele comerciale remise spre scontare. Plătile efectuate la scadentă prin bancă pe bază de efecte comerciale 130. Valoarea acceptată de furnizori a efectelor comerciale de plătit b. Valoarea imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare primate cu titlu gratuit 127. Valoarea constructiilor distruse de calamităti b. atunci cand surplusul reprezintă un castig realizat c. rezultată din reevaluarea terenurilor si amenajărilor de terenuri b. Suma primelor de rambursare.„Prime de capital”? 17 . Valoarea creantei reprezentand ratele facturate. Cheltuielile de dezvoltare amortizate integral si scoase din evidenta c. Valoarea cecurilor si a efectelor comerciale primite de la clienti. Inregistrarea obligatiei de plată a ratelor de leasing financiar. rezultată din reevaluarea mijloacelor fixe a. Valoarea veniturilor din dobanzile aferente creantelor imobilizate b. convertite in actiuni 126. Valoarea bunurilor avute in concesiune si restituite la expirarea contractelor c. Diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite la sfarsitul exercitiului financiar din evaluarea soldului efectelor de plătit către furnizorii externi c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 161 ”Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 104 . atunci cand surplusul reprezintă un castig realizat b. c. Valoarea constructiilor cedate in regim de leasing financiar a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 203 „Cheltuieli de dezvoltare”? 128. Cresterea de valoare (diferenta pozitivă). Valoarea imobilizărilor corporale primite in leasing financiar. mărci comerciale. Cresterea de valoare (diferenta pozitivă). Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 403 „132 Efecte de plătit” ? 133. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 205 „Concesiuni. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 532 „Alte valori”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Lucrările si proiectele de dezvoltare achizitionate de la terti b. Valoarea bunurilor avute in concesiune si restituite la expirarea contractelor b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 267 „Creante imobilizate”? 132. Valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate prin contul curent. Valoarea biletelor de călătorie consumate cu transportul personalului. prin virament bancar sau in numerar a. Valoarea cheltuielilor cu sconturile acordate. Sumele incasate. pe baza facturilor emise de locator a. a. mărcile comerciale si alte active similare aduse ca aport in natură la capital de asociati / actionari a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 511 „Valori de încasat”? 123. rămas nerepartizat c. aferente leasingului financiar c. Constituirea rezervelor din profitul net al exerciTiilor precedente. acordate salariatilor. licentele. Valoarea biletelor de călătorie si a tichetelor de masă. Brevetele. conform contractelor b. b. Valoarea imprumuturilor acordate altor entităti si a garantiilor depuse la furnizori. Valoarea constructiilor primite in regim de leasing financiar c. Diferente nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a imprumuturilor. 122. a. achizitionate cu plată in numerar. Rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente • c. Valoarea tichetelor de masă. Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la rezervele de capital. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 105 „Rezerve din reevaluare”? 124. b. c. drepturi si active similare”? a. Brevetele. licentele.121. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 212 „Constructii”? 131. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 106 „Rezerve”? 125. Valoarea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni. aferente imprumuturilor din emisiunea si vanzarea de obligatiuni cu primă b. mărcile comerciale si alte active similare preluate in concesiune c. Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la rezervele de capital. obtinute din emisiunea si vanzarea de obligatiuni in valută c.

Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 512 „Conturi curente la bănci”? 143. Sumele datorate pentru achizitionarea de imobilizări financiare. Sumele de incasat/incasate de la entitătile afiliate b. Restituirea sumelor aflate in curs de clarificare 142. Primele de capital. trimise la terti pentru prelucrare b. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 371 „Mărfuri”? 141. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 456 „Decontări cu asociatii privind capitalul”? a. Scăderea din gestiune a materiilor prime aflate la terti. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 201 „Cheltuieli de constituire”? 136. in valută. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 341 „Semifabricate”? 140. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 351 „Materii si materiale aflate la terti”? a. Sumele plătite efectiv. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizori interni b. Diferentele favorabile de curs valutar stabilite la data decontării vărsămintelor de efectuat. Cheltuieli amortizate integral si scoase din evidentă b. distruse de calamităti a. Sumele restituite entitătilor afiliate c. pentru achizitionarea de imobilizări financiare c. pus efectiv la dispozitia entitătii b. Valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii 135. Valoarea amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu. Sumele incasate. Valoarea produselor finite transferate la mărfuri in vederea vanzării prin magazinele proprii c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 211 „Terenuri si amenajări de terenuri”? a. aduse de la terti a. Valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor vandute si scoase din gestiune c. pentru imobilizările financiare achizitionate b. Aportul in natură la capitalul social. Sumele incasate. finalizate si receptionate b. prelucrate. incorporate in capitalul social b. si necuvenite entitătii de la creditori diversi b. reprezentand cheltuieli efectuate pentru dezvoltarea societătii • • • a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 302 „Materiale consumabile”? 139. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizările financiare”? a. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate la mărfuri si vandute ca atare c. Valoarea materiilor prime aduse de la terti. Sumele datorate furnizorilor. Diferentele nefavorabile de curs valutar. urmare prelucrării c. Sumele achitate sau bunurile retrase de actionari/asociati din capitalul social a. Primele de capital transferate la rezerve c. Valoarea la cost de productie a semifabricatelor intrate in gestiune din productie proprie b. Valoarea adaosului comercial si taxa pe valoare adăugată neexigibilă aferentă mărfurilor vandute 138. Capitalul subscris de actionari sau asociati. Valoarea la pret de inregistrare a mărfurilor trimise la terti b. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime. cu plată ulterioară a. in natură si/sau in numerar c. Valoarea terenurilor si amenajărilor de terenuri primite cu titlu gratuit 137. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 166 ”Datorii care privesc imobilizările financiare”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Valoarea primelor stabilite cu ocazia noilor aporturi in natură la capital b. rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a datoriilor ce privesc imobilizările financiare a. reprezentand cheltuieli ocazionate de infiintarea societătii c. Valoarea terenurilor si amenajărilor de terenuri retrase de asociati / actionari din capitalul social c. Valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor consumate in aceeasi unitate ca materii prime a. reprezentand venituri in avans care privesc exercitiile următoare c. Rezervele destinate majorării capitalului social 144. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 104 „Prime de capital”? 18 . Sumele datorate furnizorilor.134.

animalelor si plantatiilor aduse ca aport in natură la capitalul social b. Valoarea cheltuielilor aferente amortizării imobilizărilor necorporale c. Valoarea altor imobilizări necorporale amortizate integral si scoase din evidentă c. animalelor si plantatiilor retrase din aportul in natură la capitalul social c.145. Valoarea fondului comercial amortizat integral si scos din evidentă b. rămase neacoperite c. Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la rezervele de capital a. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime reprezentand aportul in natură la capitalul social c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 121 „Profit sau pierdere”? 149. Profitul net realizat in exercitiul expirat. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale”? a. Diferenta pozitivă intre costul de achizitie si valoarea. Profitul net realizat in exercitiile precedente. Rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 106 „Rezerve”? 147. mărcile comerciale si alte active similare primite cu titlu gratuit b. Valoarea programelor informatice si a altor imobilizări necorporale achizitionate de la furnizori b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 208 „Alte imobilizări necorporale”? 153. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achiziTionate b. licentelor si alte active similare cedate a. Amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale cedate b. Cheltuielile de dezvoltare amortizate integral si scoase din evidentă c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” ? 19 . Valoarea rămasă neamortizată a brevetelor. repartizat pentru constituirea rezervelor a. animalelor si plantatiilor distruse de calamităti a. La sfarsitul perioadei cu soldul debitor al conturilor de cheltuieli b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 301 „Materii prime”? 156. Lucrările si proiectele de dezvoltare achizitionate de la terti b. acoperite din rezerve b. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime date in consum 155. Pierderile din exercitiile precedente. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 117 „Rezultatulreportat”? 148. rămasă neacoperită si reportată c. Cresterea de valoare (diferenta pozitivă). Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 105 „Rezervele din reevaluare”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Valoarea neamortizată a lucrărilor si proiectelor de dezvoltare cedate • c. Valoarea instalatiilor tehnice. licentele. Constituirea rezervelor legale din profitul brut al exercitiului curent a. rezultată din reevaluarea mijloacelor fixe c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 2071 „Fond comercial pozitiv”? 152. mijloace de transport. la data tranzactiei. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 205 „Concesiuni. Pierderile contabile realizate in exercitiul expirat. Valoarea instalatiilor tehnice. rămas nerepartizat si reportat a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 203 „Cheltuieli de dezvoltare”? 150. mijloacelor de transport. drepturi si active similare”? a. Valoarea rămasă neamortizată a altor imobilizări necorporale cedate 151. mărci comerciale. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 213 „Instalatii tehnice. Valoarea neamortizată a fondului comercial pozitiv scos din evidentă c. a părtii din activele nete achizitionate a. animale si plantatii”? a. Brevetele. rezultată din reevaluarea terenurilor b. brevete. Rezervele destinatre majorarii capitalului social b. Valoarea instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. Descresterea de valoare (diferenta negativă). mijloacelor de transport. Pierderea realizată in exercitiul expirat. Primele de capital transferate la rezerve 146. Valoarea bunurilor avute in concesiune si restituite la expirarea contractelor c. Amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidentă pe diverse căi 154.

Valoarea la pret de inregistrare a mărfurilor livrate la entitate sau subunităti a. Valoarea la pret de inregistrare a mărfurilor reprezentand aportul in natură la capitalul social b. Valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate a. Valoarea efectelor comerciale acceptate de clienti in vederea decontării bunurilor livrate b. Sumele datorate personalului. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 425 „Avansuri acordate personalului”? a. Contributia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate c. Valoarea avansurilor achitate furnizorilor prin contul curent si in numerar b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 4423 „TVA de plată”? 20 . Ajutoarele materiale neridicate in termen c. Diferentele rezultate la finele perioadei intre taxa pe valoarea adăugată colectată mai mare si taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mică 166. Valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar si a celor primite cu titlu gratuit c. aferente efectelor comerciale in devize primite de la clienti si neincasate la inchiderea exercitiului financiar c. Sumele neridicate in termen si achitate ulterior personalului la cerere b. Avansuri neridicate in termen c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 401 „Furnizori”? 163. reprezentand taxa pe valoarea adăugată b. ContribuTia personalului la asigurările sociale a. aferente exercitiilor precedente si prescrise c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 431 „Asigurări sociale”? 167. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 409 „Furnizori – debitori”? 161. Plătile efectuate către bugetul statului. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune din productie proprie c. precum si taxa pe valoare adăugată aferentă c. Sumele retinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale. reprezentand avansurile chenzinale acordate b. si alte drepturi. Ajutoarele materiale suportate din contributia unitătii pentru asigurările sociale b. Valoarea la pret de inregistrare sau la cost de productie a produselor finite vandute si scoase din gestiune b. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise pentru prelucrare sau in păstrare (custodie) la terti b. Valoarea lucrărilor executate sau a serviciilor prestate de terti b. Plătile efectuate către furnizori din disponibilul din contul bancar c. c. reprezentand salarii. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate la mărfuri c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 371 „Mărfuri”? 159. Avansurile chenzinale achitate personalului in contul muncii prestate 164. Efecte comerciale primite de la clienti a. Regularizarea avansurilor acordate furnizorilor urmare receptiei bunurilor livrate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 4111 „Clienti”? 160. Valoarea la pret de vanzare a lucrărilor executate si serviciilor prestate. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar obtinute din productie proprie a. stabilite la data decontării acestora sau la inchiderea exercitiului a. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite constatate plus la inventariere a. Valoarea la pret de vanzare a produselor finite. Diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in valută acordate furnizorilor. Diferentele favorabile de curs valutar. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 413 „Efecte de primit de la clienti”? 162. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 426 „Drepturi de personal neridicate”? a. Ajutoarele materiale suportate pe cheltuielile unitătii 165.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. livrate de furnizori 157. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 423 „Personal-ajutoare materiale datorate”? a. neridicate in termenul prevăzut pentru plata acestora a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 345 „Produse finite”? 158. Sumele virate in contul asigurărilor sociale si asigurărilor sociale de sănătate b. Drepturile de personal neridicate. precum si taxa pe valoare adăugată aferentă b. Valoarea consumului de energie si apă.

Se inregistrează incasarea in numerar a contravalorii acţiunilor. 456 =1011 2. se inregistrează trecerea capitalului subscris nevărsat la categoria „capital subscris vărsat”. Se inregistrează diferenţa pozitivă rezultată din reevaluarea unui teren. Diferentele nefavorabile de curs valutar. Diferente nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului a creditelor in valută 169. Se inregistrează subscrierea unor acţiuni noi. 1041=1068 10. incasată de la bugetul statului c. 2131=456 4. Se inregistrează utilizarea primelor de emisiune pentru majorarea capitalului social. b. Valoarea obligatiunilor cedate. Taxa pe valoarea adăugată de recuperat. anulate a. 456=% 1011 1041 6. 5311=456 8. 21 .1041=1012 9. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 4424 „TVA de recuperat”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 162 „Credite bancare pe termen lung”? 170 Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 505 „Obligatiuni emise si răscumpărate”? a. rămase de achitat la o dată ulterioară c. Se inregistrează capitalizarea surplusului realizat din rezerve din reevaluare. Se inregistrează punerea efectivă la dispoziţia societăţii a unui utilaj. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt”? a. emise in vederea majorării capitalului social. 5311=456 3. Valoarea provizioanelor constituite sau majorate c. rezultate in urma evaluării datoriilor in valută. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 506„Obligatiuni”? 172. 171. 2111=105 11. Valoarea obligatiunilor emise si răscumpărate. Se inregistrează prima de emisiune aferentă subscrierii unor acţiuni noi. Suma creditelor bancare pe termen lung rambursate la scadentă b. Creditele bancare pe termen lung puse la dispozitia entitătii in contul curent c. Taxa pe valoarea adăugată de recuperat din perioadele anterioare. compensată in perioadele următoare cu taxa pe valoarea adăugată de plată a. După vărsarea aporturilor in bani si natură. emise si subscrise anterior pentru majorarea capitalului social. Valoarea investitiilor financiare pe termen scurt cumpărate. prin depunerea de către acţionari a sumelor la casierie. Sumele reprezentand diminuarea provizioanelor b. Se inregistrează transferarea primelor de emisiune la alte rezerve. Taxa pe valoarea adăugată de recuperat. Valoarea obligatiunilor cedate. pentru vărsarea capitalului in natură. Se inregistrează subscrierea de către acţionari a capitalului social la o societate nou infiinţată.• c. Valoarea obligatiunilor emise si răscumpărate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 151 „Provizioane”? MODULUL III – INREGISTRĂRI OPERAłIUNI ECONOMICO-FINANCIARE– evaluate cu 7 puncte 1. neincasate in momentul tranzactiei c. Sumele reprezentand anularea provizioanelor 173. Diferentele rezultate la sfarsitul perioadei intre taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare si taxa pe valoarea adăugată colectată mai mică b. in vederea majorării capitalului social. reprezentand vărsăminte de efectuat pentru investitiile financiare pe termen scurt. Valoarea la pret de achizitie a investitiilor pe termen scurt cumpărate si neachitate in momentul tranzactiilor c. Se inregistrează vărsarea aportului in bani la capitalul social. 456=1041 / 1011=1012 7. prin transferul acestuia la rezerve. achitate prin bancă / in numerar b. incasate prin bancă / in numerar in momentul tranzactiei b. Valoarea la cost de achizitie a obligatiunilor cumpărate achitate in numerar in momentul tranzactiei. compensată cu TVA de plată 168. Valoarea obligatiunilor emise si răscumpărate achitate prin bancă in momentul tranzactiei. la cursul de inchidere a exercitiului financiar a. 1011=1012 5.

Se inregistrează amortizarea cheltuielilor de constituire aferentă perioadei. 425=5311 54. 2801=101 17. Se inregistrează achiziţia de mărfuri de la un furnizor neplătitor de TVA. Se inregistrează eliberarea de materii prime pentru consum in procesul de producţie. conform convenţiei incheiate. 205=404 21. Se inregistrează descărcarea gestiunii cu valoarea de achiziţie a mărfurilor vandute. 354=341 38. pentru reluarea procesului tehnologic de fabricaţie. Se inregistrează achiziţia unui utilaj. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a cheltuielilor de dezvoltare. Se inregistrează achiziţia unei licenţe de fabricaţie. Se inregistrează recepţia in entitate a materialelor consumabile. 2131=404 26. pe baza inventarului efectuat la sfarsitul lunii. Se inregistrează cheltuielile efectuate cu cercetarea. fără TVA. Se inregistrează achiziţia de combustibili de la un furnizor. Se inregistrează achiziţia de materiale de natura obiectelor de inventar de la un furnizor. 354=345 40. aferent unui magazin cedat/vandut. Se inregistrează darea in folosinţă a unor materiale de natura obiectelor de inventar. Se inregistrează obţinerea de semifabricate din producţie proprie. aferentă perioadei. privind mărfurile vandute din depozitul de vanzare „cu ridicata”. neplătitor de TVA. in sarcina unui gestionar. 413=411 53. 331=711 47. 3031=401 35. 421=461 22 12. Se inregistrează contravaloarea facturii. rezultate din procesul de fabricaţie. amortizate integral. privind imputarea lipsurilor din gestiune. achitate in numerar. 421=425 55. 43. 208=404 / 4426=404 24. Se inregistrează rămanerea in custodia furnizorului a materialelor consumabile cumpărate. 1061=117 14. rămas neamortizat. Se inregistrează achitarea avansului din salarii (chenzina I) prin casieria societăţii. prin utilizarea rezervelor legale. 3022=401 31. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a cheltuielilor de constituire. descărcarea gestiunii lucrărilor in curs de execuţie pentru continuarea procesului tehnologic. Se inregistrează incasarea prin bancă a contravalorii facturii pentru produsele finite vandute unui client. la inceputul lunii. 203=721 18. 346=711 41. 201=5311 15. Se inregistrează achiziţia unui program informatic. lăsate anterior in custodia furnizorului. 6811=2813 27. 6811=2801 16. privind vanzarea de produse finite către un client. 2803=203 20. 2111=404 25. pe baza inventarului efectuat. 52.357=3022 33. 332=711 49.105=1065 Se inregistrează constituirea rezervei legale din profitul brut obţinut. Se inregistrează adaosul comercial pentru mărfurile recepţionate in depozitul de vanzare „cu ridicata”. Se inregistrează trimiterea unor semifabricate la terţi. Se inregistrează amortizarea unui utilaj. 6811=2803 19. Se inregistrează produsele finite obţinute din producţie proprie. 601=301 30. pentru incasarea mărfurilor vandute. Se inregistrează produsele in curs de execuţie. Se inregistrează titlul executoriu. 711=331 48. Se inregistrează contravaloarea facturii fără TVA. pentru lipsurile din gestiune. Se inregistrează consumul de combustibili. 345=711 39. 51. 3022=351 34. 6583=2071 23. Se inregistrează reţinerea pe statul de plată la chenzina a II-a avansului din salarii. Se inregistrează aprovizionarea cu materii prime de la un furnizor. 607=371 45. Se inregistrează reţinerea pe statul de plată a debitului reprezentand imputarea făcută in sarcina unui gestionar. . Se inregistrează amortizarea cheltuielilor de dezvoltare aferentă perioadei. Se inregistrează acoperirea pierderii reportate din exerciţiul precedent. neplătitor de TVA. pentru prelucrare. 56. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a unui utilaj amortizat integral. neplătitor de TVA. 301=401 29. 411=707 44. Se inregistrează lucrările in curs de execuţie la sfarsitul lunii. 341=711 37. Se inregistrează cheltuielile cu inscrierea si inmatricularea societăţii. descărcarea gestiunii produselor in curs de execuţie. Se inregistrează acceptarea de la client a unui bilet la ordin. 6022=3022 32. 129=1061 13. 378=371 46. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a fondului comercial pozitiv. Se inregistrează achiziţia unui teren. Se inregistrează descărcarea gestiunii cu valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor vandute. pentru realizarea pe cont propriu a unor noi produse. Se inregistrează. amortizate integral. Se inregistrează produsele reziduale. 207=404 22. la inceputul lunii. aferent unui magazin achiziţionat. 3032=3031 36. 2813=2131 28. 711=332 50. 371=401 42. Se inregistrează produsele finite trimise pentru depozitare la o societate. Se inregistrează. Se inregistrează valoarea fondului comercial pozitiv.

6451=4311 70. 424=5311 65. Se inregistrează incasarea prin bancă de la bugetul statului a TVA de recuperate. Se inregistrează rambursarea la scadenţă a creditului bancar pe termen lung. a contravalorii unui bilet la ordin. Se inregistrează primele de rambursare aferente obligaţiunilor vandute. Se inregistrează subscripţia publică a unui pachet de obligaţiuni. 457=5311 88. 3024=401 Se inregistrează achitarea prin virament a datoriei faţă de un furnizor. Se inregistrează virarea către bugetul de stat a impozitului pe salarii. Se inregistrează impozitul pe dividendele cuvenite acţionarilor. pe baza cererilor depuse. Se inregistrează acceptarea unui bilet la ordin. 444=5121 84. 1621=5121 95. Se inregistrează repartizarea din profitul net. rămase neachitate. Se inregistrează reţinerea pe statul de plată a ratei datorată de un salariat. Se inregistrează contribuţia unităţii la fondul de somaj. Se inregistrează listele de plată. obţinut in anul precedent. Se inregistrează retragerea de către bancă a unei sume incasate necuvenit. 4426=401 76. Se inregistrează achitarea prin virament către bugetul statului a TVA de plată. Se inregistrează plata prin casierie a drepturilor de personal. Se inregistrează achitarea prin bancă. 169=161 23 . 441=5121 75. Se inregistrează inchiderea contului de „TVA colectată” cu diferenţa rămasă după compensarea „TVA deductibilă”. 421=426 66. in vederea obţinerii unui imprumut. 401=5121 59. de către furnizor. Se inregistrează rambursarea prin virament a unui imprumut pe termen lung către o entitate afiliată. 161=505 93.57. 1661=5121 97. 401=403 60. pentru acordarea drepturilor salariale ale angajaţilor pe luna expirată. Se inregistrează restituirea unui teren avut in concesiune. Se inregistrează inchiderea contului de „TVA deductibilă” cu diferenţa rămasă după compensarea cu „TVA colectată”. Se inregistrează impozitul pe profit pentru trimestrul expirat. 4427=4426 78. Se inregistrează cumpărarea de piese de schimb de la un furnizor neplătitor de TVA. 68. 403=5121 61. Se inregistrează primirea prin virament a unui imprumut pe termen lung de la o entitate afiliată. neridicate la termen. ca urmare unei erori produse de bancă in extrasul de cont. a dividendelor cuvenite acţionarilor. Se inregistrează plata in numerar a dividendelor nete cuvenite acţionarilor. 62. reprezentand ratele personalului pentru cumpărări de bunuri. la termenul scadent. 457=446 86. datorat bugetului de stat. 691=4411 74. Se inregistrează anularea unui pachet de obligaţiuni răscumpărate. Se inregistrează contribuţia unităţii la asigurările sociale. remis anterior furnizorului. Se inregistrează dobanda datorată băncii pentru un credit bancar pe termen lung. 5121=4424 82. 4423=5121 81. Se inregistrează virarea către bugetul de stat a impozitului pe dividende. 167=205 99. 1682=5121 101. Se inregistrează taxa pe valoarea adăugată din factura furnizorului de mărfuri. 421=444 83. 421=5311 63. 462=5121 90. Se inregistrează salariile. 5121=1661 96. 89. 506=161 91. Se inregistrează taxa pe valoarea adăugată din factura de vanzări de mărfuri către un client. 505=5311 92. Se inregistrează statele de plată. 641=424 64. pentru plata la un termen scadent a mărfurilor achiziţionate.426=5311 67. Se inregistrează impozitul pe salariile personalului. 205=167 98.129=117 85. ce este pus la dispoziţia entităţii in contul curent. Pentru inchiderea conturilor de TVA se inregistrează compensarea dintre TVA deductibilă si TVA colectată. 5121=1621 94. 427=5121 69. 6452=4371 72. Se inregistrează obţinerea unui credit bancar pe termen de 3 ani. Se inregistrează primirea unui teren in concesiune. 446=5121 87. Se inregistrează plata prin virament a impozitului pe profit. 666=1682 100. in vederea achitării primelor datorate personalului pentru participarea la profit. Se inregistrează virarea contribuţiei unităţii către bugetul asigurărilor sociale. Se inregistrează răscumpărarea unui pachet de obligaţiuni. cu plata in numerar. 411=4427 77. 58. 71. după expirarea termenului legal de plată. Se inregistrează plata prin virament a sumelor reţinute din salarii. Se inregistrează incasarea unei sume necuvenite. Se inregistrează virarea contribuţiei unităţii la fondul de somaj. 4424=4426 80. Se inregistrează plata prin casierie a salariilor nete (restul de plată) cuvenite personalului. pentru cumpărări de bunuri. 4427=4423 79. 4371=5121 73. Se inregistrează achitarea prin virament a dobanzii aferente unui credit bancar pe termen lung. Se inregistrează plata in numerar a primelor nete pentru participarea personalului la profit.

a unui pachet de acţiuni de la o entitate afiliată. 5321=5311 128. Se inregistrează anularea unui provizion pentru litigii1. Se inregistrează utilizarea (consumul) timbrelor postale pentru corespondenţă. 103. acordat prin bancă unei societăţi legată prin interese de participare. cu incasare prin bancă. Se inregistrează vanzarea la acelasi preţ cu cel de cumpărare a unor titluri de plasament. Se inregistrează achitarea prin casierie a datoriei către un creditor. pentru decontarea mărfurilor vandute. cu plata prin bancă. Se inregistrează incasarea unui cec. Se inregistrează ordinul de plată privind rambursarea la termenul scadent a unui credit pe termen scurt. Se inregistrează amortizarea primelor privind rambursarea obligaţiunilor. cu plată ulterioară. 501=509 118. Se inregistrează castigul obţinut prin vanzarea cu plata prin virament a unor titluri de plasament la un preţ superior celui de achiziţie. 5121=5191 124. 506=5121 115. Se inregistrează incasarea prin bancă a unui imprumut pe termen lung. cu incasare prin bancă. pentru a fi deţinute pe termen lung. 125. Se inregistrează achiziţionarea cu numerar de timbre postale. 5121=5081 111. in vederea revanzării. 5311=411 126.102. 511=7812 24 . Se inregistrează primirea unui cec de la un client. 5121=1621/ 1621=263 105. Se inregistrează achitarea prin virament a intereselor de participare achiziţionate si amanate anterior la plată. Se inregistrează pierderea rezultată din vanzarea unui pachet de obligaţiuni la un preţ mai mic decat cel de achiziţie. 5121=5112 121. cu plata imediată prin bancă. 263=269 108. 5121=764 112. 501=5121 106. ca urmare a cedării acestora. 505=5311 114. Se inregistrează achiziţionarea unui pachet de obligaţiuni. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a acţiunilor deţinute pe termen lung la entitatea afiliată. restituit la termenul scadent de către o societate legată prin interese de participare. 269=5121 109. 6868=169 Se inregistrează imprumutul pe termen lung. Se inregistrează achiziţionarea cu plata ulterioară a unor acţiuni de la o entitate afiliată. 5121=411 122. Se inregistrează răscumpărarea in numerar a unui pachet de obligaţiuni. Se inregistrează achitarea prin virament a datoriei către un furnizor de stocuri. amanate anterior la plată. Se inregistrează vanzarea la acelasi preţ cu cel de cumpărare a unui pachet de obligaţiuni. Se inregistrează plata prin virament a acţiunilor cumpărate de la o entitate afiliată in vederea revanzării. 664=508 113. pentru a fi deţinute pe termen lung. 6812=1511 130. Se inregistrează cumpărarea de la bursă a unor titluri de plasament. Se inregistrează achiziţionarea. in vederea revanzării. Se inregistrează contractarea unui credit bancar pe termen de 6 luni. a unui pachet de acţiuni. 263=5121 104. 401=5121 123. 107. 509=5121 119. Se inregistrează achiziţionarea. 5121=506 116. Se inregistrează pierderea obţinută prin vanzarea unor titluri de plasament la un preţ mai mic decat cel de cumpărare. cu plata prin virament . Se inregistrează incasarea prin bancă a facturii de vanzare mărfuri către un client. Se inregistrează incasarea in numerar a facturii de vanzare mărfuri unui client. 626=5321 129. 5112=411 120. primit de la un client si depus la bancă. 5081=5121 110. 117. ce reprezintă 25% din capitalul unei entităţi. Se inregistrează constituirea unui provizion pentru litigii. care este pus la dispoziţia entităţii in contul curent. 462=5311 127.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful