MODULUL I – INTREBĂRI GRILĂ – evaluate cu 2 puncte 1.

Capitalul social reprezintă:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. averea entitătii; b. capitalul subscris nevărsat si vărsat de actionari/asociati; c. capitalul propriu si datoriile pe termen lung. a. capitalul social; b. profitul net; c. profitul brut contabil. a. răscumpărarea actiunilor proprii; b. conversia obligatiunilor in actiuni; c. emisiunea de obligatiuni. a. un titlu de valoare si un efect comercial; b. un drept al actionarilor asupra imobilizărilor financiare; c. o fractiune de capital social si un titlu de proprietate. a. surse proprii ale societătii comerciale; b. surse atrase ale societătii comerciale; c. datorii financiare. a. acoperirea pierderilor din exercitiul curent; b. acoperirea pierderilor din calamităti naturale; c. acoperirea pierderilor din exercitiile precedente si pentru cresterea capitalului social. a. retragerea actionarilor, acoperirea pierderilor precedente si conversia obligatiunilor in actiuni; b. conversia obligatiunilor in actiuni, acoperirea pierderilor curente si răscumpărarea si anularea actiunilor proprii; c. acoperirea pierderilor precedente, retragerea actionarilor, răscumpărarea si anularea actiunilor proprii. a. angajamentul scris al actionarilor de a participa cu aporturi la capital; b. contravaloarea bunurilor economice subscrise; c. punerea efectivă la dispozitia societătii a aporturilor subscrise de către actionari / asociati. a. micsorarea imobilizărilor financiare; b. micsorarea capitalului social; c. majorarea capitalului social. a. capitalul pus efectiv la dispozitia entitătii; b. valoarea actiunilor proprii emise si răscumpărate; c. aportul cu care s-au angajat asociatii/actionarii să participe la constituirea capitalului social, dar care nu a fost pus efectiv la dispozitia entitătii. a. emisiunea de noi actiuni; b. răscumpărarea si anularea actiunilor proprii; c. reducerea valorilor nominale a actiunilor sau părtilor sociale. a. majorările de capitaluri proprii; b. micsorările de capitaluri proprii; c. utilizarea capitalurilor proprii pentru acoperirea pierderilor precedente. a. subscrierea aporturilor;

2. Rezervele legale se constituie din:

3. Capitalul social se majorează prin:

4.Actiunea reprezintă:

5. Rezervele reprezintă:

6. Alte rezerve se utilizează pentru:

7. Căile corecte de diminuare a capitalului social sunt:

8. Vărsarea capitalului social reprezintă:

9. Ce efect au răscumpărarea si anularea actiunilor proprii:

10. Capitalul subscris nevărsat reprezintă:

11. Micsorarea capitalului social nu se poate realiza prin:

12. Conturile de capitaluri se creditează cu:

13. Constituirea capitalului social presupune: 1

14. Rezervele nu reprezintă:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. surse ale societătii constituite de regulă la finele exercitiului; b. profituri capitalizate; c. surse constituite in cazul emisiunii de noi actiuni. a. active nemateriale; b. titluri de valoare; c. cheltuieli efectuate in scopul obtinerii dreptului de exploatare a unui bun. a. brevetele sunt cheltuieli efectuate de entitate in vederea realizării unei inventii; b. cheltuielile de constituire sunt cheltuieli efectuate de entitate pentru obtinerea de noi tehnologii; c. concesiunile sunt cheltuieli efectuate de entitate in scopul obtinerii dreptului de exploatare a unor bunuri sau servicii din domeniul public sau privat. a. amortizarea imobilizărilor necorporale scoase din evidentă; b. amortizarea imobilizărilor necorporale la un moment dat; c. amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale vandute. a. regula conturilor de pasiv; b. regula conturilor de activ; c. ambele reguli. a. după regula conturilor de activ; b. după regula conturilor de pasiv; c. ambele reguli. a. după regula conturilor de activ; b. după regula conturilor de pasiv; c. după ambele reguli. a. investitii temporare pe termen scurt in scopul realizării de castiguri prin revanzarea acestora; b. investitii pe termen mediu, detinute in scopul incasării de venituri sub formă de dobanzi; c. investitii pe termen lung, detinute in scopul incasării de venituri sub formă de dividende. a. active imobilizate financiare; b. active circulante materiale; c. active circulante bănesti.

• •

b. vărsarea aporturilor; c. subscrierea si vărsarea aporturilor.

15. Imobilizările necorporale reprezintă:

16. Care afirmatie nu corespunde explicatiei date?

17. Soldul contului 280 reprezintă:

18. Conturile de datorii functionează după:

19. Conturile de creante functionează:

20. Conturile de trezorerie functionează:

21. Titlurile de plasament sunt:

22. Elementele de trezorerie sunt:

23. Care este documentul operativ in care se inregistrează incasările si plătile in numerar si se stabilesc soldurile zilnice?
a. registrul de casă; b. registrul jurnal; c. registrul „Cartea mare”. a. sunt sume depuse la bănci in conturi distincte la dispozitia furnizorilor, in vederea efectuării unor plăti in favoarea acestora; b. sunt sume depuse la bancă in conturi distincte pentru plata obligatiilor către bugetul statului; c. reprezintă active circulante bănesti.

24.Care dintre afirmatiile de mai jos, privind acreditivele, este falsă?

25.

456 „Decontări cu asociatii privind capitalul”?
a. cont de datorii, cu functie de pasiv; b. cont de creante sau de datorii, bifunctional; c. cont de creante, cu functie de activ.

2

cu functie de activ. cont de capitaluri proprii. 212 „Constructii”? 38. b. cu functie de pasiv. cont de capitaluri proprii. b. a. cont de active circulante. cont de imobilizări corporale. 104 „Prime de capital”? 28. cu functie de pasiv. 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale”? 36. cont de capitaluri proprii. cu functie de pasiv. cu functie de activ. a. cu functie de pasiv. bifunctional. cu functie de pasiv. cont de datorii. a. b.26. 121 „Profit sau pierdere”? 32. cu functie de pasiv. b. cu functie de activ. cu functie de pasiv. c. 117 „Rezultatul reportat”? 31. b. a. cu functie de activ. c. cu functie de pasiv. cont de datorii. cu functie de activ. a. a. cont de capitaluri proprii. cu functie de pasiv. cu functie de activ. b. cont de active circulante. cont de creante. cu functie de activ. c. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. b. cont de capitaluri proprii. cont de capitaluri proprii. c. cu functie de activ. 301 „Materii prime”? 3 . cu functie de pasiv. cu functie de activ. cont de datorii. a. cu functie de pasiv. 129 „Repartizarea profitului”? 33. cont de active circulante. b. cu functie de activ. cont de creante. cont de regularizare a profitului. cont de datorii. brevete. cont de imobilizări necorporale. b. c. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. 203 „Cheltuieli de dezvoltare”? 34. cont de capitaluri proprii. cu functie de pasiv. c. c. cont de capitaluri atrase. c. cu functie de pasiv. c. b. cont de capitaluri atrase. cont rectificativ al valorii imobilizărilor necorporale. cont de surse proprii de finantare. 105 „Rezervele din reevaluare”? 29. cu functie de activ. cu functie de activ. cont de imobilizări corporale. c. cont de datorii. cont de capitaluri atrase. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. 281 „Amortizări privind imobilizările corporale”? 39. cont de creante. drepturi si active similare”? 35. cu functie de pasiv. a. cont de active circulante. cont rectificativ al valorii imobilizărilor corporale. cont de capitaluri atrase. c. 27. cont rectificativ al valorii imobilizărilor necorporale. cu functie de activ. cont de regularizare a profitului. bifunctional. b. c. cu functie de activ. cont de datorii. c. 205 „Concesiuni. a. a. cont de capitaluri proprii. cont de imobilizări corporale. cont de datorii. cu functie de activ. b. cu functie de pasiv. 211 „Terenuri si amenajări de terenuri”? 37. mărci comerciale. a. 106 „Rezerve”? 30. cont de imobilizări necorporale. b. cu functie de pasiv. a. cont de capitaluri proprii. 101 „Capital”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. cont de datorii.

401 „Furnizori”? 46. cont de creante. c. cont de surse atrase. cu functie de activ. a. cont de imobilizări financiare. cont de datorii. cu functie de activ. b. c. cu functie de pasiv. cont de creante. a. b. 403 „Efecte de plătit”? 47. b. bifunctional. a. cu functie de pasiv. 411 „Clienti”? 44. cont de datorii. cu functie de pasiv. cu functie de activ. a. a. cu functie de activ. cu functie de activ. cu functie de activ. a. cu functie de activ. cont de creante. cu functie de pasiv. c. cont de datorii. 41. 441 „Impozitul pe profit / venit”? 52. cont de datorii. 426 „Drepturi de personal neridicate”? 50. cont de active circulante. 331 „Produse in curs de executie”? 43. a. cont de active circulante de natura stocurilor. cont de capitaluri atrase. functie de pasiv. cu functie de activ. cu functie de pasiv. c. cont de active circulante. a. cu functie de pasiv. cont de active circulante de natura stocurilor. • • • a. b. cu functie de pasiv. c.debitori”? 45. c. cont de creante. cu functie de activ. cu functie de pasiv. a. b. cu functie de activ. cu functie de activ. cont de datorii. 431 „Asigurări sociale”? 51. cont de active circulante de natura stocurilor. cu functie de pasiv. cu functie de activ. b. cu functie de pasiv. cont de active circulante. cu functie de activ. cu functie de pasiv. c. b. cu functie de activ. cont de creante. b. cu functie de activ. cont de trezorerie. b. c. b. a. cont de creante sau de datorii. cont de datorii. cu functie de activ. cont de active circulante de natura stocurilor. cu functie de activ. cont de creante. cont de surse proprii de finantare. cu functie de pasiv. cont de active circulante de natura stocurilor.40. a. 371 „Mărfuri”? 42. cont de imobilizări necorporale. cont de capitaluri atrase. 425 „Avansuri acordate personalului”? 48. cu functie de pasiv. b. cont de capitaluri proprii. cont de datorii. c. cu functie de pasiv. b. c. a. cu functie de pasiv. cont de surse proprii de finantare. cont de datorii. cu functie de activ. cont de creante. cont de creante. cont de surse proprii de finantare . cu functie de activ. 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor”? 4 . cu functie de pasiv. cont de instrumente de decontare. b. c. cu functie de activ. cont de datorii. 421 „Personal-salarii datorate”? 49. 409 „Furnizori . cont de active circulante. cu functie de activ. cont de surse proprii de finantare. c. c. cont de datorii. cu functie de pasiv. 345 „Produse finite”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a.

b. cont de creante. a. cu functie de pasiv. cont de titluri de valoare. cu functie de activ. a. cont de creante. b. b. cont de datorii. b. cont de datorii. a. cu functie de pasiv. cont de active circulante bănesti. cont de trezorerie. c. cu functie de activ. cont de capitaluri proprii. cu functie de activ. 261 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? 59. c. a. cont de imobilizări financiare. 511 „Valori de incasat”? 5 . • • b. cu functie de pasiv. c. cu functie de activ. a.53. c. cu functie de pasiv. b. cont de datorii. b. cu functie de activ. 462 „Creditori diversi”? 56. a. cont de datorii. 169 „Prime privind rambursarea obligatiunilor”? 58. a. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. c. cu functie de activ. b. cu functie de activ. cu functie de pasiv. cont de datorii. c. cu functie de activ. cont de investitii financiare. c. cont de titluri de valoare. cu functie de pasiv. b. cu functie de pasiv. cont de capitaluri proprii. cu functie de pasiv. 506 „Obligatiuni”? 64. cu functie de pasiv. a. cu functie de activ. b. cont de active circulante. cont de surse proprii de finantare. c. b. cont de active circulante. 54. cu functie de activ. 505 „Obligatiuni emise si răscumpărate”? 63. cu functie de activ. cu functie de activ. 457 „Dividende de plată”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. cu functie de pasiv. cont de active circulante bănesti. cu functie de pasiv. c. cont de creante. c. cont de titluri de valoare. a. cont de regularizare a profitului. a. cont de titluri de valoare. cont de capitaluri proprii. b. c. 501 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? 62. 461 „Debitori diversi”? 55. cu functie de pasiv. cont de datorii. cu functie de pasiv. cont de datorii. cu functie de pasiv. 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare”? 61. cu functie de activ. cont de datorii pe termen lung. cont de stocuri. cont de imobilizări financiare. cu functie de pasiv. a. b. cont de datorii. cont rectificativ al valorii surselor imprumutate din emisiunea de obligatiuni. cont de datorii. cu functie de pasiv. cont de active circulante. c. 161 „Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni”? 57. cu functie de activ. cont de capitaluri proprii. 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt”? 65. cu functie de activ. cu functie de activ. c. cu functie de activ. b. 263 „Interese de participare”? 60. cu functie de activ. cont de datorii. un cont de creante. cont de surse proprii de finantare. cu functie de activ. cont de surse proprii de finantare. a. cont de active circulante bănesti. cont de active circulante bănesti. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cu functie de activ.

117=1061 c. cont de datorii. diminuarea primelor legate de capital. c. 6 . cu functie de activ. transferarea primei de fuziune / divizare la alte rezerve. 1012 = 456 – inregistrarea obligatiei fată de actionari/asociati privind capitalul social retras. cu functie de activ. c. 109=5121 1012=109 c. cont de active circulante bănesti. Emisiunea de noi actiuni pentru majorarea capitalului social si subscrierea lor la valoarea de emisiune se inregistrează: • a. b. constituirea rezervei legale din profitul brut. cont de titluri de valoare. cu functie de pasiv. a. Inregistrarea contabilă „1042 = 1068” semnifică: a. cu functie de pasiv. c. b. 1061=117 8. Care formulă contabilă este corectă in raport cu explicatia dată? a. 456= % 1011 1041 % =456 1011 1041 6. 532 „Alte valori”? MODULUL II – INTREBĂRI GRILĂ – evaluate cu 5 puncte 1. cu functie de activ. cont de datorii. utilizarea primelor de emisiune pentru cresterea capitalului social si pentru constituirea altor rezerve. cont de creante. conform prospectului de emisiune. b. Subscrierea capitalului social conform actului constitutiv al societătii se inregistrează: a. 1012 = 109 .66. 4. c. cu functie de activ. 109=5121 1011=109 7. 109= 5311 1011=109 b. cu functie de pasiv. 1011 = 1012 3. b. b. 1061 = 1012 . 512 „Conturi curente la bănci”? • • • • • • • • • • • • a. c. constituirea rezervei legale din profitul net. b.emisiunea de noi actiuni. cont de datorii. cu functie de pasiv. cont de surse proprii de finantare. cont de active circulante bănesti. cont de creante. 519 „Credite bancare pe termen scurt”? 68. a. Formula contabilă „129 = 1061” semnifică: a. 456 = 1012 . 456 = 1041 . • c. c. b. c. b. 67. Inregistrarea contabilă „ 1041 = % „ semnifică: 1012 1068 • a. 531 „Casa”? 69. 456 = 1011 . a. b. cont de titluri de valoare. 2. cont de active circulante asimilate celor bănesti. b. 5. majorarea rezervei legale. cu functie de pasiv. Formulele contabile corecte pentru răscumpărarea prin bancă si anularea actiunilor proprii sunt: • • • • • • a. Utilizarea rezervei legale pentru acoperirea pierderilor din exerciTiile precedente se inregistrează: a. cont de instrumente de decontare. 5121 = 456 . cu functie de activ.inregistrarea răscumpărării actiunilor proprii. bifunctional. cu functia de activ. cont de surse proprii de finantare. cu functie de activ. trecerea altor rezerve la prime de fuziune / divizare. c.

b. Inregistrarea contabilă „456 = 205” reprezintă: 17. 1068 = 1012 .cheltuieli de dezvoltare aferente brevetelor. 1012 = 456 .valoarea fondului comercial amortizat integral. folosirea primelor de emisiune pentru constituirea altor rezerve si diminuarea capitalului social. valoarea brevetelor aportate de către asociati / actionari. 5121 = 456 • • b.. Care inregistrare corespunde explicatiei date? 15.intrarea in patrimoniu a unui brevet prin achizitie de la terti. Efectuarea cheltuielilor de constituire cu decontare prin virament se inregistrează: • • • a. efectuarea de cheltuieli de constituire. utilizarea primelor de emisiune pentru acoperirea pierderilor si pentru constituirea altor rezerve. Care este formula contabilă corectă privind achizitia unui proiect de dezvoltare? 4426 721 19. inregistrarea amortizării cheltuielilor de constituire. receptia de programe informatice aduse ca aport de către asociati. Inregistrarea contabilă „6811 = 2801” semnifică: 14. 207 = 721 20. A+x = P+x sau A+x = (C+x)+D b. c. 201 = 5121 . obtinute de unitate. 208 = 456 . 117 = % 13. c.9. c. 207 = 456 . 456 = 5121 . Inregistrarea contabilă „208 =721” reprezintă: 16. Cum se inregistrează realizarea pe cont propriu a unui program informatic? a.diminuarea capitalului social prin acoperirea pierderilor precedente. A+x-x = P sau A+x-x = C+D a. Incasarea prin virament a valorii emisiunii de noi actiuni subscrise se inregistrează: 11. c. 10. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? 18. 203 = % 233 • a. b. valoarea brevetelor retrase de către asociati / actionari. c. produce următoarele tipuri de modificări bilantiere: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. 205 = 203 .utilizarea altor rezerve pentru cresterea capitalului social. b. 2807 = 207 . 117 = 1012 . b. b. Cum se inregistrează repartizarea unor cote din profitul net pentru dividendele cuvenite actionarilor si pentru constituirea altor rezerve? 457 457 457 1068. receptia de programe informatice achizitionate de la terti. % = 404 203 c. c. licentelor etc.scoaterea din evidentă a cheltuielilor de dezvoltare după amortizarea integrală. 208 = 721 . c.repartizarea profitului reportat pentru cresterea capitalului social. a. b. scoaterea din patrimoniu a cheltuielilor de constituire. b. a. 2803 = 203 . a. 201 = 5311 .valoarea fondului comercial amortizat integral. a. 205 = 456 . 208 = 5121 . receptia de programe informatice realizate de către entitate. Subscrierea capitalului social conform actului constitutiv. a. 205 = 456 . c. c. 121 =% c. A-x = P-x sau A-x = (C-x)+D c. 201 = 456 7 . b. 5311 = 456 .inregistrarea cheltuielilor de constituire efectuate cu plata prin virament. a. c. scoaterea din evidentă a licentelor amortizate integral. 129 = % b. b. 1068 1068 12. b. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată: • • • • • • a.

c. c. scoaterea din functiune a unui mijloc fix. Care dintre operatiuni se inregistrează prin formula contabilă 2131 = 722? 8 .V. b. valoarea terenurilor amenajate. 203 = 721 . 2812 = 212 . c. 758 4427 b. c. b. 2813 = 212 . 208 = 721 .inregistrarea facturii fiscale privind vanzarea unui mijloc fix. fondul comercial retras de către asociati. 205 = 133 a. 461 = % . b. c. a. 25.. mijloacele de transport constatate plus la inventar. valoarea terenurilor retrase din aportul la capitalul social. Cum se inregistrează realizarea din productie proprie a unui aparat de măsură.achizitionarea unui calculator. c. 22. 281 = 105 . echipamentele tehnologice obtinute din productie proprie.receptia unui utilaj. donarea unui mijloc fix. a. 205 = 721 . b. 2132 = 722 .A. Care formulă contabilă nu corespunde explicatiei date? 23. fondul comercial adus ca aport de către asociati. b. 404 = 5121 . b. c. 28. b.achitarea prin virament a unui furnizor de imobilizări. 31. control si reglare? a. mijloacele de transport achizitionate. Care inregistrare nu este corectă? 32. 2131 = 456 .scoaterea din functiune a unui mijloc de transport complet amortizat. Care inregistrare nu este in concordantă cu explicatia dată? • • • • • • • • • a. c. reprezentand aportul in natură la constituirea capitalului. 26. valoarea amenajărilor de terenuri. Inregistrarea contabilă „2071 = 404” reprezintă: 24.intrarea in patrimoniu a unui proiect de dezvoltare achizitionat de la terti. vanzarea unui mijloc fix la pret de vanzare cu T. valoarea amenajărilor de terenuri achizitionate de la terti. c. fondul comercial pozitiv dobandit prin achizitie de la terti. realizate pe cont propriu de către entitate. 205 = 456 . Care dintre inregistrările de mai jos este corectă? 29. 212 = 2812 a.receptia programelor informatice realizate de entitate pe cont propriu. Care este formula contabilă corectă privind intrarea in patrimoniu a unui brevet primit cu titlu gratuit? • • • • • • • • • a. c. 2132 = 131 . valoarea amenajărilor de terenuri executate pe cont propriu de entitate. 2111 = 105 . Inregistrarea contabilă „2112 = 722” semnifică: a.inregistrarea amortizării integrale a cheltuielilor de dezvoltare. 722 = 2132 27. Care inregistrare nu este corectă in raport cu explicatia dată? a.21. b. b.. 781 = 281 a. 2132 = 456 . b.receptia si darea in functiune a unei constructii. c. 212 = 231 . In debitul contului 2111 „Terenuri” se inregistrează: 30. Precizati semnificatia inregistrării 461 = % : 758 4427 • • • • • • • • • a. b. valoarea terenurilor achizitionate de la terti. 6811 = 2812 . 2803 = 203 . c. realizată din productie proprie. aportate de asociati. a.

cu T. vanzarea mărfurilor. 301 = 601 .A. donaTiile de mărfuri către clienti. b. cu T.V. Valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor intrate in gestiune se inregistrează: a. a. % = 404 . b. c.A. se inregistrează:. Care formulă contabilă este corectă in raport cu explicatia dată? 301 4426 c. Valoarea mărfurilor constatate in plus la inventar se inregistrează: a. 602 = 301 a.valoarea materiilor prime primite gratuit. colectată. descărcarea gestiunii cu valoarea la cost de achizitie a mărfurilor distruse de calamităti. Precizati semnificatia formulei contabile „607 = 371”: • • • • • • a.. c.V.vanzare de produse finite către clienti cu T. la cost de achizitie. c. 371 = 401 .valoarea materiilor prime achizitionate de la furnizori cu T. b. 371 4427 34. c. b. 601 = 301 . descărcarea gestiunii cu produsele finite vandute. % = 401 301 4426 a. Cumpărarea de materii prime.V. c. conform facturii.. b.cumpărare de mărfuri la cost de achizitie cu T. 301 4427 b. descărcarea gestiunii cu valoarea la cost de achizitie a mărfurilor vandute. 607 = 371 .A. 4111 = % .33. b. 378 = 401 . aprovizionarea cu produse finite. % = 401 301 4427 c.cumpărare de materii prime la cost de achizitie. 301 4426 b. % = 401 . 371 = 378 41. Care este inregistrarea corectă in raport cu explicatia dată? • • • a.V. 701 4427 c. 601 = 301 . incărcarea gestiunii cu valoarea adaosului comercial. 38. % = 401 . Ce semnificatie are formula contabilă „345 = 711”? 39. c. 301 = 456 .deductibilă.V. Ce semnificatie are inregistrarea contabilă „371 = 378”? • • • a. aprovizionarea cu mărfuri. % = 404 35. 378 = 371 . deductibilă. 9 . 36. b.valoarea materialelor consumabile vandute.A. 371 = 607 40. Consumul de materii prime in procesul de productie se inregistrează: • • • • • • • • • 37. a. obtinerea de produse finite din productie proprie.A.

341 = 711 . c. 10 . % =371 c. 301 4428 c. Care este inregistrarea corectă pentru descărcarea gestiunii unui magazin cu marfa vandută la pret de vanzare cu amănuntul: 607 607 607 348 378 378 4428 4427 4428 44. b.scăderea din gestiune a valorii productiei in curs de executie la inceputul perioadei următoare.A.A. Precizati semnificatia formulei contabile „4111 = % ” 704 4427 • • a.descărcarea gestiunii cu valoarea produselor finite vandute. reflectă reactivarea clientilor scosi din evidentă.sumele datorate de client reprezentand valoarea efectelor comerciale acceptate. 401 = 5121 . 301 4428 47. 4111 = % . % =371 5121 542 b. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? 50. 4426 = 4427 . c. 403 = 5311 . c.cumpărarea de materii prime fără factură. b. 401 = % • a. 43. % = 408 . Precizati care formulă contabilă nu corespunde cu explicatia dată: • • • a.. % = 371 b. 401 = % 5121 5311 45.achitarea facturii furnizorului. Care formulă contabilă corespunde explicatiei date? • • • • • • • • • a. 5121 = 5113 . 403 = 5121 . 701 4427 c. 413 = 4111 .primirea unui bilet la ordin de la client. 408 = % 5121 5311 c. 401 = 403 – valoarea acceptată de furnizor a efectelor comerciale de plătit. 4111 = 5121 . 5121 = 4111 . c. b.emiterea unui bilet la ordin.cumpărarea de materii prime cu factură.V. a.42. b. Plata prin bancă la scadentă a valorii efectelor comerciale se inregistrează: • • • • • • a. 403 = 5121 . 5121 = 403 46. reflectă prestarea de servicii către clienti la valoarea din factura fiscală cu T.regularizarea T. b. b.V. evidenTiată anterior ca amanată la plată. 48. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? a. cand se reia procesul de fabricatie.acceptarea de către furnizor a unui efect comercial. 5311 = 4111 a. % = 408 .. b. 5113 = 413 .obtinerea de semifabricate din productie proprie. Incasarea unei creante prin contul bancar se inregistrează: 49. Plata facturii unui furnizor prin virament si in numerar se inregistrează: • • • a. 711 = 331 .

c. retinerea impozitului pe dividende. cu plată ulterioară. incasarea de la buget a impozitului pe profit/venit. 4111 = % 701 4428 52. 457 = 117 a.obligatia de plată a contributiei unitătii la asigurările sociale. c. 5113 = 413 . Care formulă contabilă corespunde explicatiei date? 57. răscumpărarea de obligatiuni de la bursa de valori.inregistrarea statului de salarii pentru reflectarea salariilor datorate. c. c. a. b. a. b. c. Precizati care formulă contabilă nu corespunde explicatiei date: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. b. 635 = 431 . 4311 = 5121 . Formula contabilă „457 = 446” semnifică: 61. c. 53.retineri din drepturi de personal. repartizate din profitul net al exercitiului incheiat.virarea contributiei unitătii la fondul de somaj. a. b. a. Dividendele brute. constituirea obligatiei de plată a dividendelor. 641 = 421 . 641 = 421 . Ce semnificatie are formula contabilă „ 691 = 441”? 58. a. reflectă livrarea de produse reziduale către clienti 701 4427 b. se inregistrează: 60.51.efectele comerciale primite de la clienti. Livrarea de produse finite pe baza avizului de insotire a mărfii se inregistrează: • • • a. 622 = 421 . 6452 = 4371 . 441 = 5311 a. 441 = 5121 . achizitia de animale si păsări de la un furnizor. c. b. 641 = 425 . 425 = 5121 . achitarea dividendelor actionarilor. virarea impozitului pe profit / venit. 121 = 457 . plata unui furnizor de mărfuri in contrapartidă cu animale si păsări. 421 = 5311 a. b. inregistrarea impozitului pe profit / venit. 5124 = 4111 . 418 = % • c. 5121 = 441 . Fondul de salarii brut se inregistrează: 55. b. 5121 = 401 . plătit in plus. 425 = 5311 . Formula contabilă „361 = 401” reprezintă: 62. a. Achitarea prin virament a impozitului pe profit / venit se inregistrează: 59.contributia unitătii pentru asigurările sociale.plata contributiei unitătii la asigurările sociale. 6451 = 4311 . 418 = % 701 4428 c.plata unui furnizor prin virament bancar. b. c. c. Inregistrarea contabilă „ 506 = 5092” semnifică: 11 . c. 117 = 457 . b. Precizati formula contabilă corectă pentru plata in numerar a avansului chenzinal: 54. vanzarea de animale si păsări unui furnizor. b. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? 56.incasarea creantelor comerciale in devize. 421 = 641 a.

Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A = P-x+x sau de forma A =(Cx+x)+ D? a. Inregistrarea contabilă „ % = 4111” semnifică: 5121 667 • • • • • • a. c. b. cu reflectarea acordării unui scont clientului. c. b. c. prin vărsarea aporturilor in bani si in natură. c. b. vărsarea de către actionari a aporturilor in bani conform extrasului de cont. 506 = 5311 a. plata către actionari a aportului in bani retras. 12 . incasarea unei creante prin contul bancar. majorarea capitalului prin emiterea si subscrierea de noi actiuni. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x = P-x sau de forma A-x = C+ (D-x)? a. 72. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantiera de forma A –x+x = P sau de forma A-x+x =C+D? • • • • • • • • • • • • • • • • a. c. vărsarea capitalului social in numerar / natura. b. cumpărarea de obligatiuni de la bursă cu plata imediată. 64. incasarea unui client prin contul de disponibilităti. stingerea creantelor fată de actionari. plata unui furnizor prin virament. subscrierea capitalului social in numerar / natura. plata avansului chenzinal prin virament in conturile personale. acordarea unui avans de trezorerie. 69. • • b. c. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A= P-x+x sau de forma A=(C-x) +(D+x)? a. repartizarea din profit dividendelor cuvenite actionarilor / asociatilor. cumpărarea de obligatiuni de la bursa de valori cu plata ulterioară. a. plata unei datorii in numerar. prin virament bancar. 5121 = 506 . a. retinerea avansului chenzinal in numerar prin casă. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x=(C+x)+D? a. incasarea unei creante.63. plata unui furnizor din disponibilul din cont. acordate de către client. repartizarea din profitul net al exercitiului incheiat a dividendelor cuvenite actionarilor/asociatilor. 506 = 5121 . b. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x=(C+x)+D? a. b. Inregistrarea contabilă „ 5121 = 456” reprezintă: 66. reevaluarea unei imobilizări corporale. b. incasarea de sconturi de decontare. b. 421 = 426 . 70. c. incasarea unei creante prin virament bancar. c. b. 71. b. plata avansului chenzinal in numerar prin casă. majorarea capitalului social din rezerve. utilizarea primelor de emisiune pentru majorarea capitalului social. c. cu reflectarea primirii unui scont de la client. utilizarea altor rezerve pentru majorarea capitalului. 428 = 426 . 426 = 421 67. Achizitia de obligatiuni cu plata imediată prin cont se inregistrează: • • • • • • • • • a. Inregistrarea contabilă „ 425 = 5311” semnifică: 65. trecerea capitalului de la categoria subscris nevărsat la categoria subscris vărsat. c. c. Salariile neridicate in termenul de plată de la casierie se inregistrează: 68. 73.

b. a. vanzarea de produse finite. 76. A+x= P+x sau de forma A +x = (C+x)+D. b. A=P-x+x sau de forma A=(C-x+x) + D. • • b. inregistrarea acordării unui avans de trezorerie. A+x=P+x sau de forma A+x =C+ (D+x). Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x = C+ (D+x)? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de retinerea din salariu a ratei pentru locuinta? 13 . b. c. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de acordarea unui imprumut pe termen lung? 82. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x=P-x sau de forma A-x= C+ (D-x)? a. a. inregistrarea vanzării de produse finite. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x=P-x sau de forma A-x= C+ (D-x)? a.74. c. A+x= P+x sau de forma A+x = (C+x) + D. inregistrarea impozitului pe salarii. achizitia unei licente de fabricatie. vanzarea de produse finite unui client. A+x=P+x sau de forma A+x =(C+ x) + D. b. incasarea unui client. achitarea unei datorii către un creditor. depunerea numerarului din casierie la banca. c. c. plata unui furnizor. inregistrarea consumului de materii prime. 78. A+x-x= P sau de forma A +x –x = C+D. A=P-x+x sau de forma A=C+(D-x+x). 81. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de darea in folosinta a materialelor de natura obiectelor de inventar? a. A-x=P-x sau de forma A-x =C+ (D-x). A-x= P-x sau de forma A -x = (C-x)+D. plata primelor cuvenite personalului pentru participarea la profit. plata in numerar / virament a dividendelor nete cuvenite actionarilor / asociatilor. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x = C+ (D+x)? a. c. plata unei datorii din achizitia titlurilor de plasament. c. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de emisiunea si subscrierea de obligatiuni? 83. acceptarea unui bilet la ordin. inregistrarea constituiri rezervelor legale. aprovizionarea cu materii prime de la un furnizor. 80. b. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x+x =P sau de forma A-x+x = C+D? a. 75. c. 77. 79. plata in numerar / virament a dividendelor nete cuvenite actionarilor / asociatilor. acoperirea pierderilor din anii precedenti din rezervele legale. retinerea din salarii a avansurilor acordate la chenzina I. c. b. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A=P-x+x sau de forma A= C + (D-x+x)? a. b. c. b. b. inregistrarea utilizării primelor de emisiune pentru majorarea capitalului. plata salariilor. c. c. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantiera de forma A+x-x =P sau de forma A+x-x = C+D? a. incasarea prin banca a unui client. 84. a. A+x-x = P sau de forma A+x-x = C+D. b. A-x = P-x sau de forma A-x = C+(D-x). b.

achitate in numerar? a. c. c. Valoarea participatiilor dobandite prin achizitie. b. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de remiterea către furnizor a unui bilet la ordin. b. A+x =P+x sau de forma A+x =(C+x) + D. A=P-x+x sau de forma A=C+(D-x+x). c. b. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de majorarea capitalului din rezerve? 89. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de plata impozitului pe profit la bugetul de stat? 88. A=P-x+x sau de forma A=C+(D-x+x). Cheltuielile privind valoarea participatiilor detinute la intreprinderile asociate. Valoarea programelor informatice achizitionate de la furnizori. A+x-x =P sau de forma A+x-x = C+D. c. A+x =P+x sau de forma A+x =C + (D+x). • c. c. b. A-x = P-x sau de forma A-x =(C-x) +D. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de inregistrarea impozitului pe primele pentru participarea personalului la profit? a. b. A+x =P+x sau de forma A+x = (C+x) +D. A= P+x-x sau de forma A= (C+x)+(D-x). a. 90. aduse ca aport in natură la capitalul social. c. a. Pierderile realizate in exercitiile precedente acoperite din capitalul social. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de inregistrarea contributiei unitătii la asigurările sociale? a. A-x =P-x sau de forma A-x =C + (D-x). b.A= P+x-x sau de forma A= (C+x)+(D-x). Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 263 „Interese de participare”? 96. a. b. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de plata in numerar a salariilor? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. b. A= P-x+x sau de forma A= (C-x+x) +D. b. c. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de inregistrarea cheltuielilor de constituire. 87. Capitalul subscris de actionari / asociati. A+x =P+x sau de forma A+x =C + (D+x). cedate. A+x =P+x sau de forma A+x =C + (D+x). A-x =P-x sau de forma A-x=C+ (D-x). scoase din evidentă.85.A= P+x-x sau de forma A= C+ (D+x-x). Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 1012 „Capital subscris vărsat”? 93. 86. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite ca aport in natură. Capitalul social retras de actionari / asociati. c. Valoarea participatiilor dobandite prin aport la capitalul social al intreprinderilor asociate. Pierderea contabilă reportată. 14 . c. A-x =P-x sau de forma A-x= C+(D-x). A-x = P-x sau de forma A-x =C+ (D-x). Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 208 „Alte imobilizări necorporale”? 95. A= P-x+x sau de forma A= (C-x) +(D+x). c. 92. c. 91.A= P-x+x sau de forma A= (C-x+x) +D. Care din operatiunile de mai jos nu se inregistrează in debitul contului 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar”? a. Rezervele destinate majorării capitalului. a. b. b. Valoarea altor imobilizări necorporale. realizată in exercitiul financiar incheiat. Amortizarea altor imobilizări necorporale. a. A-x = P-x sau de forma A-x =(C-x) +D. pentru plata mărfurilor aprovizionate? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 117 „Rezultatul reportat”? 94. b. A+x = P+x sau de forma A +x = (C+x) + D. a. Profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat si nerepartizat. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate. A=P-x+x sau de forma A=(C-x+x) + D.

b. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 413 „Efecte de primit de la clienti”? 102. a. c. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 4427 „Taxa pe valoarea adăugată colectată”? a. c. Diferentele nefavorabile de curs valutar la sfarsitul exercitiului financiar. Sumele achitate personalului. a. Sumele virate asigurărilor sociale si de sănătate. b. Sumele reprezentand TVA aferentă garantiilor retinute pentru buna executie a lucrărilor. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 401 „Furnizori”? 99. Plătile efectuate prin bancă la scadentă pe bază de efecte comerciale. facturate de furnizori. c. b. Sumele neridicate de personal. b. a. a. Valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 411 „Clienti”? 101. Valoarea ambalajelor care circulă in sistem de restituire inapoiate furnizorilor. Contributia angajatorului la asigurările sociale. b. Sumele datorate personalului. c. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate in magazinele de vanzare proprii. Sumele repartizate personalului. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 424 „Prime reprezentând participarea personalului la profit”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 441 „Impozitul pe profit / venit”? 107. 15 . Efectele comerciale primite de la clienti. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 4426 „Taxa pe valoarea adăugată deductibilă”? a. 98. Valoarea efectelor comerciale acceptate de clienti in vederea decontării bunurilor livrate. c. Sumele compensate din taxa pe valoarea adăugată colectată. Salariile si alte drepturi cuvenite personalului. Care din operatiunile de mai jos nu se inregistrează in debitul contului 345 „Produse finite”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Salariile nete achitate personalului. Sumele virate la bugetul de stat. conform prevederilor legale. a. a. Valoarea ambalajelor care circulă in sistem de restituire. retinute de către beneficiari c. Sumele incasate de la clienti prin conturile curente. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite constatate plus la inventariere. b. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 409 „Furnizori .97. ce se suportă din asigurările sociale. c. Taxa pe valoarea adăugată aferentă avansurilor facturate. b. Valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit. datorată bugetului de stat. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite obtinute din productie proprie. Diferentele favorabile de curs valutar stabilite la data efectuării plătilor pe baza efectelor comerciale. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 431 „Asigurări sociale”? 106. Valoarea avansurilor acordate si facturate furnizorilor. c. primite de la clienti. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 403 „Efecte de plătit”? 105. • c. Taxa pe valoarea adăugată aferentă lipsurilor imputate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 421 „Personal – salarii datorate”? 103. Valoarea ambalajelor care circulă in sistem de restituire. c. Valoarea avansurilor facturate clientilor. b. a. TVA aferentă garantiilor pentru buna executie a lucrărilor. Drepturile de personal neridicate. Taxa pe valoarea adăugată de plată. Plătile efectuate către furnizori. rezultate din evaluarea soldului in valută. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar distruse prin calamităti. c.debitori”? 100. 108. b. c. Sumele anulate reprezentand impozitul pe profit / venit aferent exercitiului curent. Sumele datorate de entitate către bugetul statului. Valoarea acceptată de furnizori a efectelor comerciale de plătit. 104. a.

Valoarea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni. reprezentand impozitul pe veniturile de natura salariilor. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 461 „Debitori diversi”? 115. a. a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 456 „Decontări cu actionarii / asociatii privind capitalul”? a. Valoarea la cost de achizitie a actiunilor cumpărate de la entitătile afiliate. c. Pretul de cesiune al actiunilor detinute pe termen scurt la entitătile afiliate. b. Valoarea sconturilor acordate debitorilor. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 501 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? a. c. 113. b. reprezentand impozitul pe dividende. Dividendele datorate actionarilor / asociatilor din profitul net realizat in exercitiile precedente. c. 110. 117. Suma imprumuturilor obtinute din emisiunea si vanzarea obligatiunilor. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 462 „Creditori diversi”? 118. Aportul in natură al actionarilor / asociatilor pus efectiv la dispozitia entitătii. 119. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Valoarea actiunilor dobandite la entitătile afiliate. b. c. Dividendele nete achitate actionarilor / asociatilor. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 457 „Dividende de plată”? 114. Sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de somaj. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 446 „Alte impozite. taxe si vărsăminte asimilate”? a. a. Dividendele nete lăsate temporar la dispozitia entitătii. 111. b. Impozitul pe dividende datorat bugetului de stat. Valoarea cheltuielilor privind actiunile detinute la entitătile afiliate. Plătile efectuate la bugetul de stat. a. Ajustarea valorii actiunilor tranzactionate la bursă cu diferentele nefavorabile la inchiderea exercitiului. Valoarea actiunilor dobandite de la entitătile afiliate. Impozitul pe veniturile de natura salariilor aferente exercitiilor precedente. Capitalul social subscris de actionari / asociati. c. b. Valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor cu bunuri din import. anulate. c. b. a. convertite in actiuni. b. Valoarea subventiilor primite si incasate. Sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de somaj. Anularea obligatiunilor răscumpărate. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 512 „Conturi curente la bănci”? 120. b.109. Imobilizările corporale si necorporale cedate la pret de vanzare. a. cedate. Plătile efectuate către furnizorii de bunuri si servicii. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 261 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? a. Sumele virate la bugetul statului. Sumele achitate creditorilor. 116. cu plata prin virament. Sumele depuse de actionari / asociati ca aport in numerar. c. b. Sumele virate. Impozitul pe veniturile de natura salariilor retinut din drepturile bănesti cuvenite personalului. b. c. prin aportul in natură la capitalul acestora. Sumele ridicate in numerar din conturile de la bănci. Depunerile de numerar in conturile de la bănci. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni”? a. b. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 531 „Casa”? 16 . Sconturile obtinute de la creditori. Valoarea imobilizărilor financiare cedate. Sumele ridicate in numerar din conturile de la bănci. reprezentand contributia unitătii si a personalului pentru constituirea fondului de somaj. cedate. c. Sumele datorate tertilor reprezentand despăgubiri si penalităti. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 437 „Ajutor de somaj”? 112.

Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 267 „Creante imobilizate”? 132. Plătile efectuate la scadentă prin bancă pe bază de efecte comerciale 130. mărci comerciale. Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la rezervele de capital. rezultată din reevaluarea terenurilor si amenajărilor de terenuri b. brevete. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 161 ”Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni”? a. a. Valoarea creantei reprezentand ratele facturate. aferente leasingului financiar c. obtinute din emisiunea si vanzarea de obligatiuni in valută c. Diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite la sfarsitul exercitiului financiar din evaluarea soldului efectelor de plătit către furnizorii externi c. acordate salariatilor. Valoarea imprumuturilor acordate altor entităti si a garantiilor depuse la furnizori. rămas nerepartizat c. Valoarea constructiilor cedate in regim de leasing financiar a. Valoarea constructiilor distruse de calamităti b. Valoarea veniturilor din dobanzile aferente creantelor imobilizate b. pe baza facturilor emise de locator a. licentele. conform contractelor b. rezultată din reevaluarea mijloacelor fixe a. Valoarea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 212 „Constructii”? 131. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 203 „Cheltuieli de dezvoltare”? 128. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 104 . Brevetele. convertite in actiuni 126. b. a. Sumele incasate. licentele. prin virament bancar sau in numerar a. Brevetele. Valoarea bunurilor avute in concesiune si restituite la expirarea contractelor c. Valoarea cecurilor si a efectelor comerciale primite de la clienti. Valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate prin contul curent. Lucrările si proiectele de dezvoltare achizitionate de la terti b. mărcile comerciale si alte active similare preluate in concesiune c. 122. Rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente • c. achizitionate cu plată in numerar. Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la rezervele de capital. drepturi si active similare”? a. licente. aferente imprumuturilor din emisiunea si vanzarea de obligatiuni cu primă b. Cresterea de valoare (diferenta pozitivă). reprezentand aportul in numerar al actionarilor. Diferente nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a imprumuturilor. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 205 „Concesiuni. Valoarea constructiilor primite in regim de leasing financiar c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 105 „Rezerve din reevaluare”? 124. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 532 „Alte valori”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Valoarea imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare primate cu titlu gratuit 127. Cresterea de valoare (diferenta pozitivă). Constituirea rezervelor din profitul net al exerciTiilor precedente. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 403 „132 Efecte de plătit” ? 133. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 106 „Rezerve”? 125. Valoarea bunurilor avute in concesiune si restituite la expirarea contractelor b. mărcile comerciale si alte active similare aduse ca aport in natură la capital de asociati / actionari a. atunci cand surplusul reprezintă un castig realizat b. Valoarea cheltuielilor cu sconturile acordate.„Prime de capital”? 17 . Suma primelor de rambursare. Valoarea biletelor de călătorie si a tichetelor de masă. Cheltuielile de dezvoltare amortizate integral si scoase din evidenta c. pentru efectele comerciale remise spre scontare. Valoarea imobilizărilor corporale primite in leasing financiar. Inregistrarea obligatiei de plată a ratelor de leasing financiar. b. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 511 „Valori de încasat”? 123. Valoarea biletelor de călătorie consumate cu transportul personalului.121. atunci cand surplusul reprezintă un castig realizat c. Valoarea acceptată de furnizori a efectelor comerciale de plătit b. Valoarea tichetelor de masă.

urmare prelucrării c. pentru imobilizările financiare achizitionate b. Restituirea sumelor aflate in curs de clarificare 142. Valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor vandute si scoase din gestiune c. in natură si/sau in numerar c. Valoarea materiilor prime aduse de la terti. si necuvenite entitătii de la creditori diversi b. rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a datoriilor ce privesc imobilizările financiare a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizările financiare”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 302 „Materiale consumabile”? 139. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 104 „Prime de capital”? 18 . Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 351 „Materii si materiale aflate la terti”? a. Sumele restituite entitătilor afiliate c. Sumele datorate furnizorilor. Valoarea la cost de productie a semifabricatelor intrate in gestiune din productie proprie b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 166 ”Datorii care privesc imobilizările financiare”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. reprezentand cheltuieli efectuate pentru dezvoltarea societătii • • • a. Sumele de incasat/incasate de la entitătile afiliate b. Sumele plătite efectiv. in valută. incorporate in capitalul social b. Diferentele nefavorabile de curs valutar. Valoarea terenurilor si amenajărilor de terenuri retrase de asociati / actionari din capitalul social c. trimise la terti pentru prelucrare b. Diferentele favorabile de curs valutar stabilite la data decontării vărsămintelor de efectuat. Sumele datorate pentru achizitionarea de imobilizări financiare. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate la mărfuri si vandute ca atare c. Rezervele destinate majorării capitalului social 144. Valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii 135. pus efectiv la dispozitia entitătii b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 211 „Terenuri si amenajări de terenuri”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 371 „Mărfuri”? 141. Sumele achitate sau bunurile retrase de actionari/asociati din capitalul social a. Valoarea primelor stabilite cu ocazia noilor aporturi in natură la capital b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 201 „Cheltuieli de constituire”? 136. aduse de la terti a. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizori interni b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 456 „Decontări cu asociatii privind capitalul”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 341 „Semifabricate”? 140. Valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor consumate in aceeasi unitate ca materii prime a. Primele de capital transferate la rezerve c. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime. Sumele incasate. Valoarea amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 512 „Conturi curente la bănci”? 143. Cheltuieli amortizate integral si scoase din evidentă b.134. Scăderea din gestiune a materiilor prime aflate la terti. Sumele datorate furnizorilor. distruse de calamităti a. Valoarea la pret de inregistrare a mărfurilor trimise la terti b. finalizate si receptionate b. Capitalul subscris de actionari sau asociati. Valoarea adaosului comercial si taxa pe valoare adăugată neexigibilă aferentă mărfurilor vandute 138. Valoarea terenurilor si amenajărilor de terenuri primite cu titlu gratuit 137. pentru achizitionarea de imobilizări financiare c. prelucrate. Sumele incasate. Primele de capital. reprezentand venituri in avans care privesc exercitiile următoare c. cu plată ulterioară a. reprezentand cheltuieli ocazionate de infiintarea societătii c. Aportul in natură la capitalul social. Valoarea produselor finite transferate la mărfuri in vederea vanzării prin magazinele proprii c.

Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achiziTionate b. Valoarea instalatiilor tehnice. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime date in consum 155. Valoarea altor imobilizări necorporale amortizate integral si scoase din evidentă c. Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la rezervele de capital a. mijloacelor de transport. Cheltuielile de dezvoltare amortizate integral si scoase din evidentă c. La sfarsitul perioadei cu soldul debitor al conturilor de cheltuieli b. mijloacelor de transport. repartizat pentru constituirea rezervelor a. Valoarea neamortizată a fondului comercial pozitiv scos din evidentă c. mărci comerciale. brevete. licentelor si alte active similare cedate a. Valoarea instalatiilor tehnice. rămas nerepartizat si reportat a. a părtii din activele nete achizitionate a. rămase neacoperite c. acoperite din rezerve b. Pierderile contabile realizate in exercitiul expirat. Valoarea neamortizată a lucrărilor si proiectelor de dezvoltare cedate • c.145. Valoarea programelor informatice si a altor imobilizări necorporale achizitionate de la furnizori b. Rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 213 „Instalatii tehnice. mărcile comerciale si alte active similare primite cu titlu gratuit b. Valoarea cheltuielilor aferente amortizării imobilizărilor necorporale c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 117 „Rezultatulreportat”? 148. rămasă neacoperită si reportată c. Valoarea rămasă neamortizată a brevetelor. Profitul net realizat in exercitiile precedente. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 121 „Profit sau pierdere”? 149. Rezervele destinatre majorarii capitalului social b. Amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidentă pe diverse căi 154. animalelor si plantatiilor retrase din aportul in natură la capitalul social c. Brevetele. Valoarea rămasă neamortizată a altor imobilizări necorporale cedate 151. rezultată din reevaluarea mijloacelor fixe c. Cresterea de valoare (diferenta pozitivă). licentele. Profitul net realizat in exercitiul expirat. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale”? a. Amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale cedate b. mijloacelor de transport. drepturi si active similare”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 105 „Rezervele din reevaluare”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 205 „Concesiuni. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 106 „Rezerve”? 147. animale si plantatii”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 208 „Alte imobilizări necorporale”? 153. Valoarea instalatiilor tehnice. Primele de capital transferate la rezerve 146. Valoarea bunurilor avute in concesiune si restituite la expirarea contractelor c. Constituirea rezervelor legale din profitul brut al exercitiului curent a. rezultată din reevaluarea terenurilor b. animalelor si plantatiilor distruse de calamităti a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 301 „Materii prime”? 156. animalelor si plantatiilor aduse ca aport in natură la capitalul social b. Pierderea realizată in exercitiul expirat. la data tranzactiei. Lucrările si proiectele de dezvoltare achizitionate de la terti b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 203 „Cheltuieli de dezvoltare”? 150. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 2071 „Fond comercial pozitiv”? 152. mijloace de transport. Diferenta pozitivă intre costul de achizitie si valoarea. Descresterea de valoare (diferenta negativă). Valoarea fondului comercial amortizat integral si scos din evidentă b. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime reprezentand aportul in natură la capitalul social c. Pierderile din exercitiile precedente. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” ? 19 .

si alte drepturi. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 425 „Avansuri acordate personalului”? a. Valoarea lucrărilor executate sau a serviciilor prestate de terti b. Valoarea avansurilor achitate furnizorilor prin contul curent si in numerar b. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar obtinute din productie proprie a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 4423 „TVA de plată”? 20 . Avansuri neridicate in termen c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 345 „Produse finite”? 158. Diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in valută acordate furnizorilor. precum si taxa pe valoare adăugată aferentă c. Sumele neridicate in termen si achitate ulterior personalului la cerere b. neridicate in termenul prevăzut pentru plata acestora a. livrate de furnizori 157. Valoarea la pret de inregistrare a mărfurilor livrate la entitate sau subunităti a. Valoarea la pret de inregistrare sau la cost de productie a produselor finite vandute si scoase din gestiune b. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise pentru prelucrare sau in păstrare (custodie) la terti b. Sumele datorate personalului. Valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar si a celor primite cu titlu gratuit c. Plătile efectuate către furnizori din disponibilul din contul bancar c. reprezentand taxa pe valoarea adăugată b. aferente exercitiilor precedente si prescrise c. reprezentand avansurile chenzinale acordate b. Drepturile de personal neridicate. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate la mărfuri c. Regularizarea avansurilor acordate furnizorilor urmare receptiei bunurilor livrate. c. Valoarea consumului de energie si apă.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Sumele virate in contul asigurărilor sociale si asigurărilor sociale de sănătate b. Ajutoarele materiale suportate pe cheltuielile unitătii 165. Efecte comerciale primite de la clienti a. stabilite la data decontării acestora sau la inchiderea exercitiului a. aferente efectelor comerciale in devize primite de la clienti si neincasate la inchiderea exercitiului financiar c. Valoarea la pret de vanzare a produselor finite. ContribuTia personalului la asigurările sociale a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 401 „Furnizori”? 163. Sumele retinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale. Ajutoarele materiale neridicate in termen c. precum si taxa pe valoare adăugată aferentă b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 409 „Furnizori – debitori”? 161. Valoarea la pret de inregistrare a mărfurilor reprezentand aportul in natură la capitalul social b. Plătile efectuate către bugetul statului. Avansurile chenzinale achitate personalului in contul muncii prestate 164. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 431 „Asigurări sociale”? 167. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 423 „Personal-ajutoare materiale datorate”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 413 „Efecte de primit de la clienti”? 162. reprezentand salarii. Valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate a. Diferentele rezultate la finele perioadei intre taxa pe valoarea adăugată colectată mai mare si taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mică 166. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite constatate plus la inventariere a. Diferentele favorabile de curs valutar. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 426 „Drepturi de personal neridicate”? a. Ajutoarele materiale suportate din contributia unitătii pentru asigurările sociale b. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune din productie proprie c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 4111 „Clienti”? 160. Valoarea efectelor comerciale acceptate de clienti in vederea decontării bunurilor livrate b. Valoarea la pret de vanzare a lucrărilor executate si serviciilor prestate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 371 „Mărfuri”? 159. Contributia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate c.

Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 4424 „TVA de recuperat”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. După vărsarea aporturilor in bani si natură. Se inregistrează subscrierea unor acţiuni noi. anulate a. emise in vederea majorării capitalului social. Valoarea investitiilor financiare pe termen scurt cumpărate. 456 =1011 2. 171. 5311=456 8. Valoarea obligatiunilor emise si răscumpărate. reprezentand vărsăminte de efectuat pentru investitiile financiare pe termen scurt. emise si subscrise anterior pentru majorarea capitalului social. achitate prin bancă / in numerar b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 151 „Provizioane”? MODULUL III – INREGISTRĂRI OPERAłIUNI ECONOMICO-FINANCIARE– evaluate cu 7 puncte 1. 2131=456 4. pentru vărsarea capitalului in natură. 1041=1068 10. Valoarea obligatiunilor cedate. Se inregistrează prima de emisiune aferentă subscrierii unor acţiuni noi. Valoarea provizioanelor constituite sau majorate c. rezultate in urma evaluării datoriilor in valută. Se inregistrează utilizarea primelor de emisiune pentru majorarea capitalului social. Suma creditelor bancare pe termen lung rambursate la scadentă b. 1011=1012 5.1041=1012 9. Se inregistrează transferarea primelor de emisiune la alte rezerve. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 506„Obligatiuni”? 172.• c. incasate prin bancă / in numerar in momentul tranzactiei b. Se inregistrează capitalizarea surplusului realizat din rezerve din reevaluare. Valoarea obligatiunilor emise si răscumpărate achitate prin bancă in momentul tranzactiei. Taxa pe valoarea adăugată de recuperat din perioadele anterioare. se inregistrează trecerea capitalului subscris nevărsat la categoria „capital subscris vărsat”. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 162 „Credite bancare pe termen lung”? 170 Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 505 „Obligatiuni emise si răscumpărate”? a. Diferente nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului a creditelor in valută 169. Diferentele nefavorabile de curs valutar. rămase de achitat la o dată ulterioară c. 456=1041 / 1011=1012 7. Creditele bancare pe termen lung puse la dispozitia entitătii in contul curent c. Se inregistrează diferenţa pozitivă rezultată din reevaluarea unui teren. Se inregistrează vărsarea aportului in bani la capitalul social. Taxa pe valoarea adăugată de recuperat. 456=% 1011 1041 6. 21 . Sumele reprezentand anularea provizioanelor 173. Valoarea obligatiunilor emise si răscumpărate. neincasate in momentul tranzactiei c. prin transferul acestuia la rezerve. b. in vederea majorării capitalului social. Valoarea la pret de achizitie a investitiilor pe termen scurt cumpărate si neachitate in momentul tranzactiilor c. 2111=105 11. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt”? a. Se inregistrează incasarea in numerar a contravalorii acţiunilor. Valoarea obligatiunilor cedate. Sumele reprezentand diminuarea provizioanelor b. Taxa pe valoarea adăugată de recuperat. compensată in perioadele următoare cu taxa pe valoarea adăugată de plată a. 5311=456 3. Se inregistrează subscrierea de către acţionari a capitalului social la o societate nou infiinţată. compensată cu TVA de plată 168. prin depunerea de către acţionari a sumelor la casierie. incasată de la bugetul statului c. la cursul de inchidere a exercitiului financiar a. Diferentele rezultate la sfarsitul perioadei intre taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare si taxa pe valoarea adăugată colectată mai mică b. Se inregistrează punerea efectivă la dispoziţia societăţii a unui utilaj. Valoarea la cost de achizitie a obligatiunilor cumpărate achitate in numerar in momentul tranzactiei.

2131=404 26. Se inregistrează trimiterea unor semifabricate la terţi. 6811=2803 19. Se inregistrează produsele in curs de execuţie. Se inregistrează reţinerea pe statul de plată la chenzina a II-a avansului din salarii. 52. pentru prelucrare. Se inregistrează amortizarea cheltuielilor de dezvoltare aferentă perioadei. fără TVA. lăsate anterior in custodia furnizorului. neplătitor de TVA. neplătitor de TVA. 711=332 50. la inceputul lunii. 421=425 55. Se inregistrează amortizarea cheltuielilor de constituire aferentă perioadei. 711=331 48. privind mărfurile vandute din depozitul de vanzare „cu ridicata”. pentru reluarea procesului tehnologic de fabricaţie. Se inregistrează achiziţia unei licenţe de fabricaţie. 341=711 37. privind vanzarea de produse finite către un client. Se inregistrează descărcarea gestiunii cu valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor vandute. 51. Se inregistrează achiziţia unui teren. 425=5311 54. Se inregistrează contravaloarea facturii fără TVA. Se inregistrează cheltuielile cu inscrierea si inmatricularea societăţii. Se inregistrează acoperirea pierderii reportate din exerciţiul precedent. descărcarea gestiunii lucrărilor in curs de execuţie pentru continuarea procesului tehnologic. Se inregistrează achitarea avansului din salarii (chenzina I) prin casieria societăţii. Se inregistrează contravaloarea facturii. Se inregistrează darea in folosinţă a unor materiale de natura obiectelor de inventar. 1061=117 14. rezultate din procesul de fabricaţie. Se inregistrează produsele finite trimise pentru depozitare la o societate. la inceputul lunii. 3022=401 31. 6022=3022 32. pentru lipsurile din gestiune. 6583=2071 23. pentru realizarea pe cont propriu a unor noi produse. 3031=401 35. 601=301 30. 205=404 21. 56. conform convenţiei incheiate. Se inregistrează rămanerea in custodia furnizorului a materialelor consumabile cumpărate. Se inregistrează reţinerea pe statul de plată a debitului reprezentand imputarea făcută in sarcina unui gestionar. pentru incasarea mărfurilor vandute.105=1065 Se inregistrează constituirea rezervei legale din profitul brut obţinut. 607=371 45. 2801=101 17. Se inregistrează descărcarea gestiunii cu valoarea de achiziţie a mărfurilor vandute. 354=345 40. Se inregistrează. 346=711 41. 354=341 38. prin utilizarea rezervelor legale. Se inregistrează valoarea fondului comercial pozitiv. 2803=203 20. Se inregistrează acceptarea de la client a unui bilet la ordin. descărcarea gestiunii produselor in curs de execuţie. 2813=2131 28. Se inregistrează produsele finite obţinute din producţie proprie. 411=707 44. privind imputarea lipsurilor din gestiune. Se inregistrează achiziţia de combustibili de la un furnizor. Se inregistrează eliberarea de materii prime pentru consum in procesul de producţie. . 371=401 42. 2111=404 25. 332=711 49. 6811=2801 16. Se inregistrează aprovizionarea cu materii prime de la un furnizor. Se inregistrează cheltuielile efectuate cu cercetarea. Se inregistrează produsele reziduale. 421=461 22 12. Se inregistrează titlul executoriu. Se inregistrează achiziţia unui utilaj. Se inregistrează amortizarea unui utilaj. pe baza inventarului efectuat. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a fondului comercial pozitiv. amortizate integral. 201=5311 15. Se inregistrează adaosul comercial pentru mărfurile recepţionate in depozitul de vanzare „cu ridicata”. Se inregistrează achiziţia de mărfuri de la un furnizor neplătitor de TVA. Se inregistrează recepţia in entitate a materialelor consumabile. Se inregistrează lucrările in curs de execuţie la sfarsitul lunii. 301=401 29. 378=371 46. 345=711 39. in sarcina unui gestionar. 208=404 / 4426=404 24. amortizate integral. 203=721 18. Se inregistrează. Se inregistrează achiziţia de materiale de natura obiectelor de inventar de la un furnizor. Se inregistrează obţinerea de semifabricate din producţie proprie. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a unui utilaj amortizat integral.357=3022 33. aferent unui magazin achiziţionat. aferent unui magazin cedat/vandut. aferentă perioadei. pe baza inventarului efectuat la sfarsitul lunii. rămas neamortizat. Se inregistrează achiziţia unui program informatic. 413=411 53. 207=404 22. achitate in numerar. 129=1061 13. 3032=3031 36. 331=711 47. Se inregistrează incasarea prin bancă a contravalorii facturii pentru produsele finite vandute unui client. Se inregistrează consumul de combustibili. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a cheltuielilor de dezvoltare. 43. 6811=2813 27. neplătitor de TVA. 3022=351 34. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a cheltuielilor de constituire.

462=5121 90. 401=403 60.426=5311 67. 1682=5121 101. pe baza cererilor depuse. neridicate la termen. 167=205 99. 641=424 64. Se inregistrează cumpărarea de piese de schimb de la un furnizor neplătitor de TVA. 403=5121 61. Se inregistrează reţinerea pe statul de plată a ratei datorată de un salariat. 1621=5121 95. obţinut in anul precedent. rămase neachitate. Se inregistrează obţinerea unui credit bancar pe termen de 3 ani. 71. Se inregistrează dobanda datorată băncii pentru un credit bancar pe termen lung. Se inregistrează plata prin casierie a drepturilor de personal. Se inregistrează incasarea unei sume necuvenite. la termenul scadent. 424=5311 65. ca urmare unei erori produse de bancă in extrasul de cont. 506=161 91. Se inregistrează salariile. 421=5311 63. Se inregistrează inchiderea contului de „TVA colectată” cu diferenţa rămasă după compensarea „TVA deductibilă”. in vederea obţinerii unui imprumut. pentru cumpărări de bunuri. Se inregistrează taxa pe valoarea adăugată din factura de vanzări de mărfuri către un client. 441=5121 75. 161=505 93. Se inregistrează plata prin virament a sumelor reţinute din salarii. 691=4411 74. 4423=5121 81. 89. Se inregistrează virarea către bugetul de stat a impozitului pe dividende. 4426=401 76. Se inregistrează acceptarea unui bilet la ordin. după expirarea termenului legal de plată. Se inregistrează virarea contribuţiei unităţii la fondul de somaj. a dividendelor cuvenite acţionarilor. in vederea achitării primelor datorate personalului pentru participarea la profit. pentru acordarea drepturilor salariale ale angajaţilor pe luna expirată. 505=5311 92. Se inregistrează retragerea de către bancă a unei sume incasate necuvenit. Se inregistrează statele de plată. 666=1682 100. 457=446 86. reprezentand ratele personalului pentru cumpărări de bunuri. 1661=5121 97. 205=167 98. Se inregistrează plata in numerar a primelor nete pentru participarea personalului la profit. Se inregistrează inchiderea contului de „TVA deductibilă” cu diferenţa rămasă după compensarea cu „TVA colectată”. Se inregistrează plata prin virament a impozitului pe profit. 421=426 66. 58. Se inregistrează subscripţia publică a unui pachet de obligaţiuni. Se inregistrează impozitul pe dividendele cuvenite acţionarilor. 4427=4423 79. 5121=1621 94. Se inregistrează impozitul pe profit pentru trimestrul expirat. 4371=5121 73. Se inregistrează răscumpărarea unui pachet de obligaţiuni. Se inregistrează virarea contribuţiei unităţii către bugetul asigurărilor sociale. Se inregistrează achitarea prin virament către bugetul statului a TVA de plată.57. Se inregistrează restituirea unui teren avut in concesiune. 62. Se inregistrează primele de rambursare aferente obligaţiunilor vandute. 6451=4311 70. cu plata in numerar. 421=444 83. Se inregistrează primirea unui teren in concesiune. Se inregistrează taxa pe valoarea adăugată din factura furnizorului de mărfuri. datorat bugetului de stat. 169=161 23 . a contravalorii unui bilet la ordin. 4424=4426 80. Se inregistrează incasarea prin bancă de la bugetul statului a TVA de recuperate. 4427=4426 78. remis anterior furnizorului. 3024=401 Se inregistrează achitarea prin virament a datoriei faţă de un furnizor. Se inregistrează primirea prin virament a unui imprumut pe termen lung de la o entitate afiliată. Se inregistrează rambursarea prin virament a unui imprumut pe termen lung către o entitate afiliată.129=117 85. 401=5121 59. Se inregistrează plata in numerar a dividendelor nete cuvenite acţionarilor. de către furnizor. 68. Se inregistrează achitarea prin virament a dobanzii aferente unui credit bancar pe termen lung. 457=5311 88. ce este pus la dispoziţia entităţii in contul curent. Pentru inchiderea conturilor de TVA se inregistrează compensarea dintre TVA deductibilă si TVA colectată. Se inregistrează virarea către bugetul de stat a impozitului pe salarii. 5121=1661 96. 411=4427 77. Se inregistrează impozitul pe salariile personalului. Se inregistrează repartizarea din profitul net. Se inregistrează contribuţia unităţii la asigurările sociale. 6452=4371 72. Se inregistrează contribuţia unităţii la fondul de somaj. 444=5121 84. 5121=4424 82. pentru plata la un termen scadent a mărfurilor achiziţionate. 446=5121 87. Se inregistrează anularea unui pachet de obligaţiuni răscumpărate. Se inregistrează rambursarea la scadenţă a creditului bancar pe termen lung. Se inregistrează plata prin casierie a salariilor nete (restul de plată) cuvenite personalului. Se inregistrează achitarea prin bancă. Se inregistrează listele de plată. 427=5121 69.

Se inregistrează incasarea prin bancă a facturii de vanzare mărfuri către un client. care este pus la dispoziţia entităţii in contul curent. 125. Se inregistrează cumpărarea de la bursă a unor titluri de plasament. Se inregistrează constituirea unui provizion pentru litigii. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a acţiunilor deţinute pe termen lung la entitatea afiliată. a unui pachet de acţiuni de la o entitate afiliată. 5121=506 116. cu plata prin bancă. Se inregistrează achitarea prin virament a intereselor de participare achiziţionate si amanate anterior la plată. 501=5121 106. Se inregistrează incasarea prin bancă a unui imprumut pe termen lung. cu incasare prin bancă. 664=508 113. a unui pachet de acţiuni. in vederea revanzării. 462=5311 127. Se inregistrează incasarea unui cec. 263=5121 104. Se inregistrează pierderea obţinută prin vanzarea unor titluri de plasament la un preţ mai mic decat cel de cumpărare. Se inregistrează castigul obţinut prin vanzarea cu plata prin virament a unor titluri de plasament la un preţ superior celui de achiziţie. Se inregistrează incasarea in numerar a facturii de vanzare mărfuri unui client. Se inregistrează primirea unui cec de la un client. cu plata imediată prin bancă. Se inregistrează ordinul de plată privind rambursarea la termenul scadent a unui credit pe termen scurt. 6868=169 Se inregistrează imprumutul pe termen lung.102. Se inregistrează achiziţionarea. 6812=1511 130. cu plată ulterioară. 5311=411 126. 511=7812 24 . restituit la termenul scadent de către o societate legată prin interese de participare. 269=5121 109. Se inregistrează amortizarea primelor privind rambursarea obligaţiunilor. 107. 626=5321 129. cu incasare prin bancă. Se inregistrează utilizarea (consumul) timbrelor postale pentru corespondenţă. primit de la un client si depus la bancă. 5081=5121 110. cu plata prin virament . 401=5121 123. Se inregistrează achiziţionarea cu plata ulterioară a unor acţiuni de la o entitate afiliată. Se inregistrează anularea unui provizion pentru litigii1. Se inregistrează achitarea prin casierie a datoriei către un creditor. Se inregistrează contractarea unui credit bancar pe termen de 6 luni. Se inregistrează achiziţionarea unui pachet de obligaţiuni. in vederea revanzării. Se inregistrează achitarea prin virament a datoriei către un furnizor de stocuri. Se inregistrează răscumpărarea in numerar a unui pachet de obligaţiuni. 5121=5081 111. Se inregistrează achiziţionarea cu numerar de timbre postale. 5112=411 120. amanate anterior la plată. Se inregistrează plata prin virament a acţiunilor cumpărate de la o entitate afiliată in vederea revanzării. Se inregistrează achiziţionarea. 505=5311 114. acordat prin bancă unei societăţi legată prin interese de participare. 5121=5112 121. 5121=5191 124. Se inregistrează vanzarea la acelasi preţ cu cel de cumpărare a unui pachet de obligaţiuni. ca urmare a cedării acestora. 501=509 118. 509=5121 119. 5121=411 122. 103. Se inregistrează vanzarea la acelasi preţ cu cel de cumpărare a unor titluri de plasament. ce reprezintă 25% din capitalul unei entităţi. 263=269 108. 117. 506=5121 115. 5121=1621/ 1621=263 105. pentru a fi deţinute pe termen lung. 5121=764 112. pentru a fi deţinute pe termen lung. Se inregistrează pierderea rezultată din vanzarea unui pachet de obligaţiuni la un preţ mai mic decat cel de achiziţie. pentru decontarea mărfurilor vandute. 5321=5311 128.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful