MODULUL I – INTREBĂRI GRILĂ – evaluate cu 2 puncte 1.

Capitalul social reprezintă:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. averea entitătii; b. capitalul subscris nevărsat si vărsat de actionari/asociati; c. capitalul propriu si datoriile pe termen lung. a. capitalul social; b. profitul net; c. profitul brut contabil. a. răscumpărarea actiunilor proprii; b. conversia obligatiunilor in actiuni; c. emisiunea de obligatiuni. a. un titlu de valoare si un efect comercial; b. un drept al actionarilor asupra imobilizărilor financiare; c. o fractiune de capital social si un titlu de proprietate. a. surse proprii ale societătii comerciale; b. surse atrase ale societătii comerciale; c. datorii financiare. a. acoperirea pierderilor din exercitiul curent; b. acoperirea pierderilor din calamităti naturale; c. acoperirea pierderilor din exercitiile precedente si pentru cresterea capitalului social. a. retragerea actionarilor, acoperirea pierderilor precedente si conversia obligatiunilor in actiuni; b. conversia obligatiunilor in actiuni, acoperirea pierderilor curente si răscumpărarea si anularea actiunilor proprii; c. acoperirea pierderilor precedente, retragerea actionarilor, răscumpărarea si anularea actiunilor proprii. a. angajamentul scris al actionarilor de a participa cu aporturi la capital; b. contravaloarea bunurilor economice subscrise; c. punerea efectivă la dispozitia societătii a aporturilor subscrise de către actionari / asociati. a. micsorarea imobilizărilor financiare; b. micsorarea capitalului social; c. majorarea capitalului social. a. capitalul pus efectiv la dispozitia entitătii; b. valoarea actiunilor proprii emise si răscumpărate; c. aportul cu care s-au angajat asociatii/actionarii să participe la constituirea capitalului social, dar care nu a fost pus efectiv la dispozitia entitătii. a. emisiunea de noi actiuni; b. răscumpărarea si anularea actiunilor proprii; c. reducerea valorilor nominale a actiunilor sau părtilor sociale. a. majorările de capitaluri proprii; b. micsorările de capitaluri proprii; c. utilizarea capitalurilor proprii pentru acoperirea pierderilor precedente. a. subscrierea aporturilor;

2. Rezervele legale se constituie din:

3. Capitalul social se majorează prin:

4.Actiunea reprezintă:

5. Rezervele reprezintă:

6. Alte rezerve se utilizează pentru:

7. Căile corecte de diminuare a capitalului social sunt:

8. Vărsarea capitalului social reprezintă:

9. Ce efect au răscumpărarea si anularea actiunilor proprii:

10. Capitalul subscris nevărsat reprezintă:

11. Micsorarea capitalului social nu se poate realiza prin:

12. Conturile de capitaluri se creditează cu:

13. Constituirea capitalului social presupune: 1

14. Rezervele nu reprezintă:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. surse ale societătii constituite de regulă la finele exercitiului; b. profituri capitalizate; c. surse constituite in cazul emisiunii de noi actiuni. a. active nemateriale; b. titluri de valoare; c. cheltuieli efectuate in scopul obtinerii dreptului de exploatare a unui bun. a. brevetele sunt cheltuieli efectuate de entitate in vederea realizării unei inventii; b. cheltuielile de constituire sunt cheltuieli efectuate de entitate pentru obtinerea de noi tehnologii; c. concesiunile sunt cheltuieli efectuate de entitate in scopul obtinerii dreptului de exploatare a unor bunuri sau servicii din domeniul public sau privat. a. amortizarea imobilizărilor necorporale scoase din evidentă; b. amortizarea imobilizărilor necorporale la un moment dat; c. amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale vandute. a. regula conturilor de pasiv; b. regula conturilor de activ; c. ambele reguli. a. după regula conturilor de activ; b. după regula conturilor de pasiv; c. ambele reguli. a. după regula conturilor de activ; b. după regula conturilor de pasiv; c. după ambele reguli. a. investitii temporare pe termen scurt in scopul realizării de castiguri prin revanzarea acestora; b. investitii pe termen mediu, detinute in scopul incasării de venituri sub formă de dobanzi; c. investitii pe termen lung, detinute in scopul incasării de venituri sub formă de dividende. a. active imobilizate financiare; b. active circulante materiale; c. active circulante bănesti.

• •

b. vărsarea aporturilor; c. subscrierea si vărsarea aporturilor.

15. Imobilizările necorporale reprezintă:

16. Care afirmatie nu corespunde explicatiei date?

17. Soldul contului 280 reprezintă:

18. Conturile de datorii functionează după:

19. Conturile de creante functionează:

20. Conturile de trezorerie functionează:

21. Titlurile de plasament sunt:

22. Elementele de trezorerie sunt:

23. Care este documentul operativ in care se inregistrează incasările si plătile in numerar si se stabilesc soldurile zilnice?
a. registrul de casă; b. registrul jurnal; c. registrul „Cartea mare”. a. sunt sume depuse la bănci in conturi distincte la dispozitia furnizorilor, in vederea efectuării unor plăti in favoarea acestora; b. sunt sume depuse la bancă in conturi distincte pentru plata obligatiilor către bugetul statului; c. reprezintă active circulante bănesti.

24.Care dintre afirmatiile de mai jos, privind acreditivele, este falsă?

25.

456 „Decontări cu asociatii privind capitalul”?
a. cont de datorii, cu functie de pasiv; b. cont de creante sau de datorii, bifunctional; c. cont de creante, cu functie de activ.

2

c. 129 „Repartizarea profitului”? 33. b. cont de surse proprii de finantare. a. cont de imobilizări corporale. 205 „Concesiuni. cont de datorii. cont de capitaluri proprii. cu functie de activ. cont de datorii. cont de capitaluri proprii. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. a. c. b. 117 „Rezultatul reportat”? 31. cont de capitaluri proprii. cont de active circulante. b. brevete. cont de regularizare a profitului. cu functie de activ. cont de regularizare a profitului. cu functie de activ. drepturi si active similare”? 35. cont de capitaluri proprii. cu functie de activ. bifunctional. cu functie de pasiv. b. b. cont de capitaluri atrase. c. 212 „Constructii”? 38. cont de capitaluri atrase. a. cont rectificativ al valorii imobilizărilor necorporale. a. a. b. cont de active circulante. a. cont de datorii. cont de imobilizări necorporale. cu functie de activ. cu functie de pasiv. cont rectificativ al valorii imobilizărilor necorporale. c. 211 „Terenuri si amenajări de terenuri”? 37. bifunctional. cu functie de activ. 301 „Materii prime”? 3 . cu functie de activ. b. c. cu functie de activ. 27. mărci comerciale. cu functie de activ. cont de imobilizări corporale. b. 281 „Amortizări privind imobilizările corporale”? 39. 121 „Profit sau pierdere”? 32. a. 106 „Rezerve”? 30. cont de capitaluri proprii. c. cont de creante. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cont de datorii. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cu functie de activ. cont de imobilizări corporale. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. b. b. 203 „Cheltuieli de dezvoltare”? 34. cont de capitaluri atrase. c. cont rectificativ al valorii imobilizărilor corporale. cu functie de pasiv. c. cu functie de pasiv. c. b. cu functie de pasiv.26. 105 „Rezervele din reevaluare”? 29. cont de capitaluri proprii. cont de active circulante. a. cu functie de pasiv. cont de capitaluri proprii. c. cont de creante. 104 „Prime de capital”? 28. a. a. c. cont de datorii. cu functie de activ. cont de active circulante. 101 „Capital”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. cu functie de pasiv. cont de imobilizări necorporale. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cont de datorii. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cu functie de pasiv. cont de capitaluri proprii. cu functie de pasiv. c. cu functie de pasiv. cont de capitaluri atrase. cont de datorii. cont de capitaluri proprii. b. c. cu functie de activ. cu functie de pasiv. cont de creante. b. cu functie de pasiv. cont de datorii. a. cu functie de activ. a. 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale”? 36.

cu functie de activ. cont de datorii. a. b. cu functie de pasiv. 409 „Furnizori . cont de instrumente de decontare. cont de active circulante de natura stocurilor. cu functie de activ. cont de active circulante de natura stocurilor. cu functie de pasiv. cont de surse proprii de finantare. cont de active circulante. c. b. cu functie de activ. cont de capitaluri proprii. a. cu functie de activ. cont de active circulante de natura stocurilor. 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor”? 4 . • • • a. cont de imobilizări financiare. b. c. cu functie de activ. cont de creante. cu functie de activ. cu functie de activ. c. b. a. cont de surse atrase. cont de datorii. b. cont de datorii. cu functie de pasiv. c. cu functie de activ. cu functie de activ. cu functie de activ. c. 331 „Produse in curs de executie”? 43. cont de surse proprii de finantare . 41. cont de datorii. c. cont de datorii. cu functie de pasiv. cu functie de activ. a. b. a. cu functie de activ. b. 421 „Personal-salarii datorate”? 49. cont de capitaluri atrase. b. c. c. b. bifunctional. cont de surse proprii de finantare. functie de pasiv. cont de creante. cu functie de pasiv. a. 425 „Avansuri acordate personalului”? 48. a. cont de active circulante. cu functie de activ. 403 „Efecte de plătit”? 47. c. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cu functie de activ.debitori”? 45. a. cont de creante. cont de creante. cu functie de pasiv. a. 371 „Mărfuri”? 42. cont de trezorerie. cont de creante sau de datorii. cont de active circulante. cu functie de activ. cu functie de pasiv. cont de capitaluri atrase. cont de datorii. 426 „Drepturi de personal neridicate”? 50. b. cu functie de pasiv. cont de datorii. cont de creante. cu functie de pasiv. b. cont de active circulante. a. cont de datorii. cu functie de activ. cu functie de activ. 401 „Furnizori”? 46. b. 345 „Produse finite”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. 431 „Asigurări sociale”? 51. 411 „Clienti”? 44.40. cu functie de activ. cont de surse proprii de finantare. cont de active circulante de natura stocurilor. c. cu functie de activ. a. cu functie de pasiv. 441 „Impozitul pe profit / venit”? 52. cu functie de pasiv. cont de imobilizări necorporale. cu functie de activ. c. b. cu functie de pasiv. cont de creante. c. cont de datorii. cont de creante. a. c. cu functie de activ. cu functie de pasiv. cont de active circulante de natura stocurilor. cont de datorii. cont de creante. cu functie de pasiv.

cu functie de pasiv. cont de creante. 169 „Prime privind rambursarea obligatiunilor”? 58. cu functie de pasiv.53. cont de active circulante. cu functie de activ. cu functie de activ. cu functie de activ. cu functie de activ. c. 511 „Valori de incasat”? 5 . cu functie de activ. cont de capitaluri proprii. cont de regularizare a profitului. 457 „Dividende de plată”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. cu functie de activ. cont de datorii. 54. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cu functie de pasiv. b. cu functie de pasiv. 506 „Obligatiuni”? 64. cont de datorii. cu functie de activ. cu functie de activ. a. cu functie de activ. b. cont de active circulante bănesti. cu functie de activ. c. a. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. c. c. a. a. 501 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? 62. cont de datorii. a. 263 „Interese de participare”? 60. b. cu functie de pasiv. cont de titluri de valoare. c. cu functie de activ. cont de active circulante. b. cont de datorii. cont de imobilizări financiare. cont de creante. cont de titluri de valoare. cont de active circulante bănesti. cu functie de pasiv. c. b. b. a. c. cont de datorii. 161 „Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni”? 57. 462 „Creditori diversi”? 56. cont de datorii. cu functie de pasiv. cont de datorii. cont de capitaluri proprii. cont de surse proprii de finantare. • • b. 505 „Obligatiuni emise si răscumpărate”? 63. cu functie de activ. cont de creante. cu functie de activ. cu functie de activ. b. c. cu functie de pasiv. cont de capitaluri proprii. b. c. c. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. b. cu functie de pasiv. cont de active circulante bănesti. cont de active circulante bănesti. a. cont de active circulante. cu functie de activ. c. cu functie de pasiv. cont de trezorerie. b. b. a. cont de datorii. cont de titluri de valoare. cont de surse proprii de finantare. a. 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt”? 65. 261 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? 59. 461 „Debitori diversi”? 55. cu functie de activ. 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare”? 61. a. cont de stocuri. cont de datorii pe termen lung. cont de surse proprii de finantare. cont de titluri de valoare. b. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cu functie de activ. cu functie de pasiv. cu functie de activ. b. c. cont de capitaluri proprii. cont de datorii. cu functie de activ. cont de datorii. a. c. a. cont de investitii financiare. cont de imobilizări financiare. un cont de creante. cont rectificativ al valorii surselor imprumutate din emisiunea de obligatiuni.

cu functia de activ. c. cu functie de pasiv. 109=5121 1011=109 7. cont de active circulante bănesti. cont de active circulante asimilate celor bănesti. cu functie de pasiv. 519 „Credite bancare pe termen scurt”? 68.66. 531 „Casa”? 69. Emisiunea de noi actiuni pentru majorarea capitalului social si subscrierea lor la valoarea de emisiune se inregistrează: • a. b. cu functie de activ. cont de titluri de valoare. c. utilizarea primelor de emisiune pentru cresterea capitalului social si pentru constituirea altor rezerve. Formula contabilă „129 = 1061” semnifică: a. cont de creante. Utilizarea rezervei legale pentru acoperirea pierderilor din exerciTiile precedente se inregistrează: a. 109=5121 1012=109 c. cu functie de activ. 4. cu functie de activ. cont de instrumente de decontare. b. cu functie de pasiv. a. cu functie de pasiv. trecerea altor rezerve la prime de fuziune / divizare. diminuarea primelor legate de capital. 5. 456 = 1012 . 1011 = 1012 3. 456= % 1011 1041 % =456 1011 1041 6. cu functie de activ. c. 117=1061 c. majorarea rezervei legale. b. bifunctional. 2. b. 109= 5311 1011=109 b. 1061=117 8. b. Formulele contabile corecte pentru răscumpărarea prin bancă si anularea actiunilor proprii sunt: • • • • • • a. 1061 = 1012 . transferarea primei de fuziune / divizare la alte rezerve. constituirea rezervei legale din profitul brut.inregistrarea răscumpărării actiunilor proprii. cont de surse proprii de finantare.emisiunea de noi actiuni. c. cont de titluri de valoare. b. 512 „Conturi curente la bănci”? • • • • • • • • • • • • a. Subscrierea capitalului social conform actului constitutiv al societătii se inregistrează: a. c. cu functie de activ. a. cont de surse proprii de finantare. cont de datorii. b. 67. c. c. c. 1012 = 109 . b. cont de datorii. cont de creante. b. cu functie de activ. • c. cont de datorii. Inregistrarea contabilă „1042 = 1068” semnifică: a. Inregistrarea contabilă „ 1041 = % „ semnifică: 1012 1068 • a. conform prospectului de emisiune. 532 „Alte valori”? MODULUL II – INTREBĂRI GRILĂ – evaluate cu 5 puncte 1. cu functie de pasiv. b. cont de active circulante bănesti. 1012 = 456 – inregistrarea obligatiei fată de actionari/asociati privind capitalul social retras. Care formulă contabilă este corectă in raport cu explicatia dată? a. 456 = 1041 . 456 = 1011 . a. 5121 = 456 . constituirea rezervei legale din profitul net. 6 .

129 = % b. Care inregistrare corespunde explicatiei date? 15. 1068 = 1012 . 205 = 456 . c. 201 = 5311 . b. 205 = 456 . b. A+x-x = P sau A+x-x = C+D a.intrarea in patrimoniu a unui brevet prin achizitie de la terti. c. receptia de programe informatice achizitionate de la terti. c. 2807 = 207 .valoarea fondului comercial amortizat integral. c. Care este formula contabilă corectă privind achizitia unui proiect de dezvoltare? 4426 721 19. b. 456 = 5121 . c. valoarea brevetelor retrase de către asociati / actionari. Subscrierea capitalului social conform actului constitutiv. b.inregistrarea cheltuielilor de constituire efectuate cu plata prin virament. 205 = 203 . 203 = % 233 • a. receptia de programe informatice aduse ca aport de către asociati. 208 = 456 . 1012 = 456 . 201 = 5121 . Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? 18.repartizarea profitului reportat pentru cresterea capitalului social. 1068 1068 12. 117 = % 13.valoarea fondului comercial amortizat integral. scoaterea din patrimoniu a cheltuielilor de constituire. A+x = P+x sau A+x = (C+x)+D b. 201 = 456 7 . 121 =% c. 208 = 721 . folosirea primelor de emisiune pentru constituirea altor rezerve si diminuarea capitalului social. Inregistrarea contabilă „456 = 205” reprezintă: 17. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată: • • • • • • a. a. % = 404 203 c.9.scoaterea din evidentă a cheltuielilor de dezvoltare după amortizarea integrală. 208 = 5121 . a. valoarea brevetelor aportate de către asociati / actionari. efectuarea de cheltuieli de constituire.. b. receptia de programe informatice realizate de către entitate. Incasarea prin virament a valorii emisiunii de noi actiuni subscrise se inregistrează: 11. produce următoarele tipuri de modificări bilantiere: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Efectuarea cheltuielilor de constituire cu decontare prin virament se inregistrează: • • • a. b. 5311 = 456 . 207 = 456 . licentelor etc. b. Cum se inregistrează realizarea pe cont propriu a unui program informatic? a.cheltuieli de dezvoltare aferente brevetelor.utilizarea altor rezerve pentru cresterea capitalului social. c. 207 = 721 20. b. a. utilizarea primelor de emisiune pentru acoperirea pierderilor si pentru constituirea altor rezerve. Cum se inregistrează repartizarea unor cote din profitul net pentru dividendele cuvenite actionarilor si pentru constituirea altor rezerve? 457 457 457 1068. 5121 = 456 • • b. 10. b. 117 = 1012 . c. A-x = P-x sau A-x = (C-x)+D c. c. 2803 = 203 . c. Inregistrarea contabilă „6811 = 2801” semnifică: 14. c. a. obtinute de unitate. a.diminuarea capitalului social prin acoperirea pierderilor precedente. Inregistrarea contabilă „208 =721” reprezintă: 16. scoaterea din evidentă a licentelor amortizate integral. a. b. inregistrarea amortizării cheltuielilor de constituire.

valoarea amenajărilor de terenuri achizitionate de la terti. 212 = 2812 a. c. mijloacele de transport constatate plus la inventar. Care inregistrare nu este corectă? 32. 203 = 721 . valoarea terenurilor retrase din aportul la capitalul social. 2132 = 131 . Care dintre operatiuni se inregistrează prin formula contabilă 2131 = 722? 8 . aportate de asociati. valoarea terenurilor amenajate. valoarea amenajărilor de terenuri executate pe cont propriu de entitate. c. c. b. b. 6811 = 2812 . c. b. 781 = 281 a. Precizati semnificatia inregistrării 461 = % : 758 4427 • • • • • • • • • a. vanzarea unui mijloc fix la pret de vanzare cu T. 2132 = 456 . Care inregistrare nu este corectă in raport cu explicatia dată? a. 22. c.. 25. b. b. mijloacele de transport achizitionate. fondul comercial adus ca aport de către asociati. 404 = 5121 .A. reprezentand aportul in natură la constituirea capitalului. 212 = 231 . 205 = 721 . Care inregistrare nu este in concordantă cu explicatia dată? • • • • • • • • • a. c. control si reglare? a. c. realizate pe cont propriu de către entitate. 205 = 456 . Cum se inregistrează realizarea din productie proprie a unui aparat de măsură. 281 = 105 . a. Care dintre inregistrările de mai jos este corectă? 29. valoarea terenurilor achizitionate de la terti. a.receptia unui utilaj.. b. b.scoaterea din functiune a unui mijloc de transport complet amortizat.inregistrarea amortizării integrale a cheltuielilor de dezvoltare. c. Inregistrarea contabilă „2071 = 404” reprezintă: 24. Care formulă contabilă nu corespunde explicatiei date? 23. 2111 = 105 . 461 = % . donarea unui mijloc fix. 2813 = 212 .21. c. 26. 208 = 721 . fondul comercial pozitiv dobandit prin achizitie de la terti. 28.receptia programelor informatice realizate de entitate pe cont propriu. b. 2812 = 212 . 2131 = 456 .receptia si darea in functiune a unei constructii. c.V. 31. scoaterea din functiune a unui mijloc fix. fondul comercial retras de către asociati.achizitionarea unui calculator. In debitul contului 2111 „Terenuri” se inregistrează: 30. a. c. realizată din productie proprie.inregistrarea facturii fiscale privind vanzarea unui mijloc fix. 2132 = 722 . echipamentele tehnologice obtinute din productie proprie. Care este formula contabilă corectă privind intrarea in patrimoniu a unui brevet primit cu titlu gratuit? • • • • • • • • • a. 722 = 2132 27. 758 4427 b.achitarea prin virament a unui furnizor de imobilizări. b. b.intrarea in patrimoniu a unui proiect de dezvoltare achizitionat de la terti. c. 2803 = 203 . b. 205 = 133 a. Inregistrarea contabilă „2112 = 722” semnifică: a. valoarea amenajărilor de terenuri.

obtinerea de produse finite din productie proprie.. Care este inregistrarea corectă in raport cu explicatia dată? • • • a.deductibilă.vanzare de produse finite către clienti cu T. 378 = 371 .valoarea materiilor prime achizitionate de la furnizori cu T.V. c. a. se inregistrează:. descărcarea gestiunii cu valoarea la cost de achizitie a mărfurilor distruse de calamităti.A. Consumul de materii prime in procesul de productie se inregistrează: • • • • • • • • • 37. a. 371 = 401 .cumpărare de mărfuri la cost de achizitie cu T. Cumpărarea de materii prime. Precizati semnificatia formulei contabile „607 = 371”: • • • • • • a. deductibilă. Valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor intrate in gestiune se inregistrează: a. % = 404 . 602 = 301 a. 601 = 301 . b. descărcarea gestiunii cu valoarea la cost de achizitie a mărfurilor vandute.V.A. incărcarea gestiunii cu valoarea adaosului comercial. 301 4427 b. Ce semnificatie are inregistrarea contabilă „371 = 378”? • • • a. b. % = 401 . 301 = 456 . c.33. la cost de achizitie. 9 . Ce semnificatie are formula contabilă „345 = 711”? 39. 4111 = % . % = 401 301 4426 a.A. conform facturii. c. b.V. b. b. Valoarea mărfurilor constatate in plus la inventar se inregistrează: a. 301 4426 b.valoarea materiilor prime primite gratuit. cu T. donaTiile de mărfuri către clienti. 301 = 601 . aprovizionarea cu mărfuri. c. cu T. c. colectată..A. % = 401 301 4427 c. 371 4427 34. Care formulă contabilă este corectă in raport cu explicatia dată? 301 4426 c. 38. aprovizionarea cu produse finite. 371 = 378 41. 36. 378 = 401 .V. b. descărcarea gestiunii cu produsele finite vandute. 607 = 371 .cumpărare de materii prime la cost de achizitie.valoarea materialelor consumabile vandute.A. 601 = 301 . vanzarea mărfurilor. c. % = 404 35. 701 4427 c. % = 401 . 371 = 607 40.V. b.

Care formulă contabilă corespunde explicatiei date? • • • • • • • • • a. 5121 = 4111 . % = 371 b. 5311 = 4111 a. 5121 = 5113 .acceptarea de către furnizor a unui efect comercial. b. b. 43. evidenTiată anterior ca amanată la plată. % = 408 . 401 = % • a. 401 = % 5121 5311 45. 701 4427 c. 5113 = 413 .. b.scăderea din gestiune a valorii productiei in curs de executie la inceputul perioadei următoare.cumpărarea de materii prime cu factură. b.regularizarea T.obtinerea de semifabricate din productie proprie. b.A. c. 301 4428 47. % =371 5121 542 b. 301 4428 c. reflectă reactivarea clientilor scosi din evidentă. 408 = % 5121 5311 c. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? 50. b. c.V. Plata prin bancă la scadentă a valorii efectelor comerciale se inregistrează: • • • • • • a. 401 = 5121 . 48. 5121 = 403 46.V.emiterea unui bilet la ordin. 413 = 4111 . 341 = 711 . % =371 c. Care este inregistrarea corectă pentru descărcarea gestiunii unui magazin cu marfa vandută la pret de vanzare cu amănuntul: 607 607 607 348 378 378 4428 4427 4428 44. reflectă prestarea de servicii către clienti la valoarea din factura fiscală cu T. c.primirea unui bilet la ordin de la client. 10 . 711 = 331 . Plata facturii unui furnizor prin virament si in numerar se inregistrează: • • • a. 403 = 5121 .achitarea facturii furnizorului. 403 = 5121 .descărcarea gestiunii cu valoarea produselor finite vandute. 4111 = % . Precizati care formulă contabilă nu corespunde cu explicatia dată: • • • a. Precizati semnificatia formulei contabile „4111 = % ” 704 4427 • • a.42.A. c. Incasarea unei creante prin contul bancar se inregistrează: 49. a. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? a. 403 = 5311 . 4426 = 4427 . 401 = 403 – valoarea acceptată de furnizor a efectelor comerciale de plătit. cand se reia procesul de fabricatie.. % = 408 . b. 4111 = 5121 .sumele datorate de client reprezentand valoarea efectelor comerciale acceptate.cumpărarea de materii prime fără factură.

Fondul de salarii brut se inregistrează: 55. 5124 = 4111 . c. repartizate din profitul net al exercitiului incheiat. răscumpărarea de obligatiuni de la bursa de valori. Precizati formula contabilă corectă pentru plata in numerar a avansului chenzinal: 54. 6451 = 4311 . a. 53. a. Dividendele brute. incasarea de la buget a impozitului pe profit/venit.plata contributiei unitătii la asigurările sociale. c. Formula contabilă „361 = 401” reprezintă: 62. 421 = 5311 a. Precizati care formulă contabilă nu corespunde explicatiei date: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a.inregistrarea statului de salarii pentru reflectarea salariilor datorate. 457 = 117 a. 421 = 641 a. a. 622 = 421 . 425 = 5121 . 635 = 431 . 4111 = % 701 4428 52. b. constituirea obligatiei de plată a dividendelor. Inregistrarea contabilă „ 506 = 5092” semnifică: 11 . 441 = 5311 a. c. b. c.retineri din drepturi de personal. c. inregistrarea impozitului pe profit / venit. virarea impozitului pe profit / venit. b. a. 418 = % • c. Care formulă contabilă corespunde explicatiei date? 57.efectele comerciale primite de la clienti. 418 = % 701 4428 c. Formula contabilă „457 = 446” semnifică: 61. c. 5121 = 401 . c. Ce semnificatie are formula contabilă „ 691 = 441”? 58. 641 = 421 . 441 = 5121 . 5121 = 441 . Livrarea de produse finite pe baza avizului de insotire a mărfii se inregistrează: • • • a. achitarea dividendelor actionarilor. b. reflectă livrarea de produse reziduale către clienti 701 4427 b. 641 = 421 . c.incasarea creantelor comerciale in devize. 425 = 5311 . se inregistrează: 60. b. 6452 = 4371 . b. c. retinerea impozitului pe dividende. b. b.plata unui furnizor prin virament bancar. 117 = 457 . 121 = 457 . 5113 = 413 . vanzarea de animale si păsări unui furnizor. cu plată ulterioară. c. achizitia de animale si păsări de la un furnizor. a. b. 641 = 425 . plătit in plus.contributia unitătii pentru asigurările sociale. 4311 = 5121 .obligatia de plată a contributiei unitătii la asigurările sociale. b. plata unui furnizor de mărfuri in contrapartidă cu animale si păsări.virarea contributiei unitătii la fondul de somaj. Achitarea prin virament a impozitului pe profit / venit se inregistrează: 59.51. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? 56. a.

71. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantiera de forma A –x+x = P sau de forma A-x+x =C+D? • • • • • • • • • • • • • • • • a. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x=(C+x)+D? a. b. prin vărsarea aporturilor in bani si in natură. incasarea de sconturi de decontare. b. 506 = 5121 . plata unei datorii in numerar. incasarea unei creante prin virament bancar. 72. c. • • b. b. prin virament bancar. b. cumpărarea de obligatiuni de la bursă cu plata imediată. 426 = 421 67. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A = P-x+x sau de forma A =(Cx+x)+ D? a. 506 = 5311 a. 64. c. b. majorarea capitalului prin emiterea si subscrierea de noi actiuni. c. plata unui furnizor din disponibilul din cont. Salariile neridicate in termenul de plată de la casierie se inregistrează: 68. cu reflectarea primirii unui scont de la client. c. majorarea capitalului social din rezerve. a. b. trecerea capitalului de la categoria subscris nevărsat la categoria subscris vărsat. repartizarea din profitul net al exercitiului incheiat a dividendelor cuvenite actionarilor/asociatilor. b. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x=(C+x)+D? a. b. 5121 = 506 . plata unui furnizor prin virament. 69. plata avansului chenzinal prin virament in conturile personale. utilizarea primelor de emisiune pentru majorarea capitalului social. Inregistrarea contabilă „ 425 = 5311” semnifică: 65. b. c. a. incasarea unei creante. c. Achizitia de obligatiuni cu plata imediată prin cont se inregistrează: • • • • • • • • • a. subscrierea capitalului social in numerar / natura. c. vărsarea capitalului social in numerar / natura. incasarea unui client prin contul de disponibilităti. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A= P-x+x sau de forma A=(C-x) +(D+x)? a. reevaluarea unei imobilizări corporale. Inregistrarea contabilă „ % = 4111” semnifică: 5121 667 • • • • • • a. cumpărarea de obligatiuni de la bursa de valori cu plata ulterioară. 421 = 426 . acordarea unui avans de trezorerie. vărsarea de către actionari a aporturilor in bani conform extrasului de cont. stingerea creantelor fată de actionari. Inregistrarea contabilă „ 5121 = 456” reprezintă: 66. 12 . incasarea unei creante prin contul bancar. 73. c. cu reflectarea acordării unui scont clientului. plata către actionari a aportului in bani retras. c. 70. retinerea avansului chenzinal in numerar prin casă. 428 = 426 . c. b. acordate de către client. repartizarea din profit dividendelor cuvenite actionarilor / asociatilor. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x = P-x sau de forma A-x = C+ (D-x)? a. plata avansului chenzinal in numerar prin casă.63. utilizarea altor rezerve pentru majorarea capitalului. c.

Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de darea in folosinta a materialelor de natura obiectelor de inventar? a. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantiera de forma A+x-x =P sau de forma A+x-x = C+D? a. b. depunerea numerarului din casierie la banca. aprovizionarea cu materii prime de la un furnizor. A-x= P-x sau de forma A -x = (C-x)+D. 78. inregistrarea constituiri rezervelor legale. c. A+x=P+x sau de forma A+x =(C+ x) + D. incasarea prin banca a unui client. c. 77. c. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A=P-x+x sau de forma A= C + (D-x+x)? a. b. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x=P-x sau de forma A-x= C+ (D-x)? a. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x = C+ (D+x)? a. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x = C+ (D+x)? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. c. A+x=P+x sau de forma A+x =C+ (D+x). b. b. b. b. a. c. c. A+x-x= P sau de forma A +x –x = C+D. 75. achizitia unei licente de fabricatie. vanzarea de produse finite unui client. inregistrarea consumului de materii prime. • • b. c. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de acordarea unui imprumut pe termen lung? 82. plata unui furnizor. a. A+x= P+x sau de forma A +x = (C+x)+D. c. plata unei datorii din achizitia titlurilor de plasament. b. b. 81. a. 80. c. 76. plata salariilor. b. inregistrarea utilizării primelor de emisiune pentru majorarea capitalului. b. A=P-x+x sau de forma A=C+(D-x+x). acoperirea pierderilor din anii precedenti din rezervele legale. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de emisiunea si subscrierea de obligatiuni? 83. plata primelor cuvenite personalului pentru participarea la profit. A-x=P-x sau de forma A-x =C+ (D-x). acceptarea unui bilet la ordin. A=P-x+x sau de forma A=(C-x+x) + D. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x=P-x sau de forma A-x= C+ (D-x)? a. plata in numerar / virament a dividendelor nete cuvenite actionarilor / asociatilor. c. incasarea unui client. A+x= P+x sau de forma A+x = (C+x) + D. A+x-x = P sau de forma A+x-x = C+D. 79. b. inregistrarea vanzării de produse finite. vanzarea de produse finite. 84. c. retinerea din salarii a avansurilor acordate la chenzina I. inregistrarea acordării unui avans de trezorerie. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x+x =P sau de forma A-x+x = C+D? a. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de retinerea din salariu a ratei pentru locuinta? 13 . inregistrarea impozitului pe salarii. A-x = P-x sau de forma A-x = C+(D-x).74. achitarea unei datorii către un creditor. plata in numerar / virament a dividendelor nete cuvenite actionarilor / asociatilor.

c.A= P+x-x sau de forma A= C+ (D+x-x). Valoarea programelor informatice achizitionate de la furnizori. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de inregistrarea cheltuielilor de constituire. c. b. 90. a. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite ca aport in natură. Profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat si nerepartizat. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 208 „Alte imobilizări necorporale”? 95. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de plata in numerar a salariilor? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. b. c. c. c. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de inregistrarea impozitului pe primele pentru participarea personalului la profit? a. A= P-x+x sau de forma A= (C-x+x) +D. A+x = P+x sau de forma A +x = (C+x) + D. b. b.A= P-x+x sau de forma A= (C-x+x) +D. pentru plata mărfurilor aprovizionate? a. c. Care din operatiunile de mai jos nu se inregistrează in debitul contului 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar”? a. Valoarea participatiilor dobandite prin achizitie. A=P-x+x sau de forma A=C+(D-x+x). a. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de remiterea către furnizor a unui bilet la ordin. A+x =P+x sau de forma A+x =C + (D+x). c. achitate in numerar? a. b. b. 87. b. a. b. A-x =P-x sau de forma A-x =C + (D-x). c. A-x = P-x sau de forma A-x =C+ (D-x). A= P-x+x sau de forma A= (C-x) +(D+x). A-x =P-x sau de forma A-x= C+(D-x). Valoarea altor imobilizări necorporale. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 263 „Interese de participare”? 96. A-x = P-x sau de forma A-x =(C-x) +D.85. b. Rezervele destinate majorării capitalului. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de plata impozitului pe profit la bugetul de stat? 88. A+x =P+x sau de forma A+x =C + (D+x). A+x =P+x sau de forma A+x =(C+x) + D. b. a. 86. A=P-x+x sau de forma A=(C-x+x) + D. scoase din evidentă. b.A= P+x-x sau de forma A= (C+x)+(D-x). Pierderea contabilă reportată. 91. A= P+x-x sau de forma A= (C+x)+(D-x). A+x =P+x sau de forma A+x =C + (D+x). Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de inregistrarea contributiei unitătii la asigurările sociale? a. Cheltuielile privind valoarea participatiilor detinute la intreprinderile asociate. Valoarea participatiilor dobandite prin aport la capitalul social al intreprinderilor asociate. Capitalul subscris de actionari / asociati. • c. 92. Capitalul social retras de actionari / asociati. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 117 „Rezultatul reportat”? 94. A=P-x+x sau de forma A=C+(D-x+x). cedate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 1012 „Capital subscris vărsat”? 93. a. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de majorarea capitalului din rezerve? 89. aduse ca aport in natură la capitalul social. 14 . realizată in exercitiul financiar incheiat. b. A-x = P-x sau de forma A-x =(C-x) +D. a. c. Amortizarea altor imobilizări necorporale. Pierderile realizate in exercitiile precedente acoperite din capitalul social. A+x =P+x sau de forma A+x = (C+x) +D. A+x-x =P sau de forma A+x-x = C+D. c. A-x =P-x sau de forma A-x=C+ (D-x). c. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate.

Sumele anulate reprezentand impozitul pe profit / venit aferent exercitiului curent. c. primite de la clienti. Sumele repartizate personalului. b. a. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 421 „Personal – salarii datorate”? 103. c. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite obtinute din productie proprie. Sumele virate la bugetul de stat. c. Plătile efectuate către furnizori. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 441 „Impozitul pe profit / venit”? 107.97. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 424 „Prime reprezentând participarea personalului la profit”? a. a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 413 „Efecte de primit de la clienti”? 102. Efectele comerciale primite de la clienti. b. Diferentele nefavorabile de curs valutar la sfarsitul exercitiului financiar. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 409 „Furnizori . Sumele neridicate de personal. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 403 „Efecte de plătit”? 105. 15 . Valoarea acceptată de furnizori a efectelor comerciale de plătit. Valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit. c. b. a. c. c. Diferentele favorabile de curs valutar stabilite la data efectuării plătilor pe baza efectelor comerciale. Sumele compensate din taxa pe valoarea adăugată colectată. 98. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 431 „Asigurări sociale”? 106. TVA aferentă garantiilor pentru buna executie a lucrărilor. Plătile efectuate prin bancă la scadentă pe bază de efecte comerciale. Valoarea avansurilor acordate si facturate furnizorilor. retinute de către beneficiari c. a. Valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate. b. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar distruse prin calamităti. a. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite constatate plus la inventariere. b. Care din operatiunile de mai jos nu se inregistrează in debitul contului 345 „Produse finite”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 411 „Clienti”? 101. datorată bugetului de stat. Taxa pe valoarea adăugată aferentă avansurilor facturate. Sumele datorate de entitate către bugetul statului. a. 104. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 4426 „Taxa pe valoarea adăugată deductibilă”? a. conform prevederilor legale. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 4427 „Taxa pe valoarea adăugată colectată”? a. Valoarea efectelor comerciale acceptate de clienti in vederea decontării bunurilor livrate.debitori”? 100. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 401 „Furnizori”? 99. • c. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate in magazinele de vanzare proprii. c. b. Sumele reprezentand TVA aferentă garantiilor retinute pentru buna executie a lucrărilor. Sumele achitate personalului. Sumele incasate de la clienti prin conturile curente. b. ce se suportă din asigurările sociale. facturate de furnizori. Sumele datorate personalului. a. Taxa pe valoarea adăugată de plată. Drepturile de personal neridicate. 108. rezultate din evaluarea soldului in valută. Valoarea ambalajelor care circulă in sistem de restituire. Salariile si alte drepturi cuvenite personalului. Valoarea avansurilor facturate clientilor. a. Contributia angajatorului la asigurările sociale. Valoarea ambalajelor care circulă in sistem de restituire. Valoarea ambalajelor care circulă in sistem de restituire inapoiate furnizorilor. b. b. Sumele virate asigurărilor sociale si de sănătate. c. b. Salariile nete achitate personalului. b. Taxa pe valoarea adăugată aferentă lipsurilor imputate.

Plătile efectuate la bugetul de stat. b. taxe si vărsăminte asimilate”? a. c. a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 461 „Debitori diversi”? 115. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 261 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 531 „Casa”? 16 . 113. c. cu plata prin virament. Impozitul pe veniturile de natura salariilor retinut din drepturile bănesti cuvenite personalului. prin aportul in natură la capitalul acestora. Valoarea imobilizărilor financiare cedate. Impozitul pe veniturile de natura salariilor aferente exercitiilor precedente. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 456 „Decontări cu actionarii / asociatii privind capitalul”? a. Valoarea actiunilor dobandite la entitătile afiliate. b. Dividendele nete lăsate temporar la dispozitia entitătii. Sumele virate la bugetul statului. reprezentand impozitul pe veniturile de natura salariilor. c. Dividendele nete achitate actionarilor / asociatilor. b. Dividendele datorate actionarilor / asociatilor din profitul net realizat in exercitiile precedente. Sumele virate. Anularea obligatiunilor răscumpărate. Sumele depuse de actionari / asociati ca aport in numerar. c. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni”? a. 110. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. reprezentand impozitul pe dividende. cedate. Sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de somaj. Valoarea cheltuielilor privind actiunile detinute la entitătile afiliate. Aportul in natură al actionarilor / asociatilor pus efectiv la dispozitia entitătii. c. a. b. c. a. anulate. Imobilizările corporale si necorporale cedate la pret de vanzare. Sumele datorate tertilor reprezentand despăgubiri si penalităti. c. Valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor cu bunuri din import. Valoarea subventiilor primite si incasate. reprezentand contributia unitătii si a personalului pentru constituirea fondului de somaj. Ajustarea valorii actiunilor tranzactionate la bursă cu diferentele nefavorabile la inchiderea exercitiului. a. Sumele ridicate in numerar din conturile de la bănci. 119. b. cedate. Depunerile de numerar in conturile de la bănci. 111. Capitalul social subscris de actionari / asociati. Valoarea sconturilor acordate debitorilor. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 457 „Dividende de plată”? 114. b. Pretul de cesiune al actiunilor detinute pe termen scurt la entitătile afiliate. Valoarea la cost de achizitie a actiunilor cumpărate de la entitătile afiliate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 462 „Creditori diversi”? 118. b. b. a. Valoarea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni. Sconturile obtinute de la creditori. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 446 „Alte impozite. Impozitul pe dividende datorat bugetului de stat. a. c. c.109. 117. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 437 „Ajutor de somaj”? 112. Sumele achitate creditorilor. convertite in actiuni. Plătile efectuate către furnizorii de bunuri si servicii. Sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de somaj. c. c. Valoarea actiunilor dobandite de la entitătile afiliate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 512 „Conturi curente la bănci”? 120. b. 116. Suma imprumuturilor obtinute din emisiunea si vanzarea obligatiunilor. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 501 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? a. Sumele ridicate in numerar din conturile de la bănci.

Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la rezervele de capital. Plătile efectuate la scadentă prin bancă pe bază de efecte comerciale 130. Brevetele. Valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate prin contul curent. obtinute din emisiunea si vanzarea de obligatiuni in valută c. Valoarea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni.121. Valoarea bunurilor avute in concesiune si restituite la expirarea contractelor c. Valoarea biletelor de călătorie consumate cu transportul personalului. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 532 „Alte valori”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 267 „Creante imobilizate”? 132. rezultată din reevaluarea mijloacelor fixe a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 106 „Rezerve”? 125. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 203 „Cheltuieli de dezvoltare”? 128. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 104 . Valoarea biletelor de călătorie si a tichetelor de masă. Valoarea imprumuturilor acordate altor entităti si a garantiilor depuse la furnizori. Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la rezervele de capital. rezultată din reevaluarea terenurilor si amenajărilor de terenuri b. Constituirea rezervelor din profitul net al exerciTiilor precedente. licente. pe baza facturilor emise de locator a. aferente imprumuturilor din emisiunea si vanzarea de obligatiuni cu primă b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 511 „Valori de încasat”? 123. Rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente • c. acordate salariatilor. Suma primelor de rambursare. c. Valoarea constructiilor cedate in regim de leasing financiar a. Valoarea cheltuielilor cu sconturile acordate. Valoarea tichetelor de masă. Brevetele. prin virament bancar sau in numerar a. Valoarea imobilizărilor corporale primite in leasing financiar. Inregistrarea obligatiei de plată a ratelor de leasing financiar. Valoarea veniturilor din dobanzile aferente creantelor imobilizate b.„Prime de capital”? 17 . Valoarea constructiilor distruse de calamităti b. mărcile comerciale si alte active similare aduse ca aport in natură la capital de asociati / actionari a. brevete. b. Sumele incasate. Cresterea de valoare (diferenta pozitivă). Diferente nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a imprumuturilor. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 205 „Concesiuni. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 212 „Constructii”? 131. licentele. c. Cresterea de valoare (diferenta pozitivă). reprezentand aportul in numerar al actionarilor. Valoarea creantei reprezentand ratele facturate. Valoarea acceptată de furnizori a efectelor comerciale de plătit b. 122. Lucrările si proiectele de dezvoltare achizitionate de la terti b. Diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite la sfarsitul exercitiului financiar din evaluarea soldului efectelor de plătit către furnizorii externi c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 105 „Rezerve din reevaluare”? 124. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 161 ”Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 403 „132 Efecte de plătit” ? 133. mărci comerciale. b. conform contractelor b. Valoarea cecurilor si a efectelor comerciale primite de la clienti. atunci cand surplusul reprezintă un castig realizat c. Valoarea bunurilor avute in concesiune si restituite la expirarea contractelor b. mărcile comerciale si alte active similare preluate in concesiune c. drepturi si active similare”? a. atunci cand surplusul reprezintă un castig realizat b. Valoarea imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare primate cu titlu gratuit 127. pentru efectele comerciale remise spre scontare. aferente leasingului financiar c. Valoarea constructiilor primite in regim de leasing financiar c. licentele. achizitionate cu plată in numerar. rămas nerepartizat c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate”? a. a. Cheltuielile de dezvoltare amortizate integral si scoase din evidenta c. a. convertite in actiuni 126.

Scăderea din gestiune a materiilor prime aflate la terti. Valoarea terenurilor si amenajărilor de terenuri primite cu titlu gratuit 137. Valoarea la pret de inregistrare a mărfurilor trimise la terti b. Aportul in natură la capitalul social. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 456 „Decontări cu asociatii privind capitalul”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 341 „Semifabricate”? 140. Primele de capital transferate la rezerve c. Primele de capital. Diferentele favorabile de curs valutar stabilite la data decontării vărsămintelor de efectuat. Valoarea primelor stabilite cu ocazia noilor aporturi in natură la capital b. aduse de la terti a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizările financiare”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 302 „Materiale consumabile”? 139. Sumele incasate. Sumele datorate furnizorilor. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 104 „Prime de capital”? 18 . Cheltuieli amortizate integral si scoase din evidentă b. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizori interni b. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate la mărfuri si vandute ca atare c. Sumele achitate sau bunurile retrase de actionari/asociati din capitalul social a. si necuvenite entitătii de la creditori diversi b.134. Sumele datorate pentru achizitionarea de imobilizări financiare. Valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor vandute si scoase din gestiune c. Diferentele nefavorabile de curs valutar. Sumele restituite entitătilor afiliate c. Valoarea amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu. urmare prelucrării c. Sumele de incasat/incasate de la entitătile afiliate b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 351 „Materii si materiale aflate la terti”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 166 ”Datorii care privesc imobilizările financiare”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Rezervele destinate majorării capitalului social 144. reprezentand venituri in avans care privesc exercitiile următoare c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 512 „Conturi curente la bănci”? 143. Valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor consumate in aceeasi unitate ca materii prime a. Restituirea sumelor aflate in curs de clarificare 142. finalizate si receptionate b. prelucrate. pus efectiv la dispozitia entitătii b. in natură si/sau in numerar c. Valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii 135. reprezentand cheltuieli efectuate pentru dezvoltarea societătii • • • a. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime. Sumele incasate. cu plată ulterioară a. Valoarea la cost de productie a semifabricatelor intrate in gestiune din productie proprie b. Sumele datorate furnizorilor. Sumele plătite efectiv. Capitalul subscris de actionari sau asociati. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 371 „Mărfuri”? 141. Valoarea terenurilor si amenajărilor de terenuri retrase de asociati / actionari din capitalul social c. incorporate in capitalul social b. Valoarea materiilor prime aduse de la terti. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 211 „Terenuri si amenajări de terenuri”? a. pentru achizitionarea de imobilizări financiare c. reprezentand cheltuieli ocazionate de infiintarea societătii c. trimise la terti pentru prelucrare b. in valută. pentru imobilizările financiare achizitionate b. Valoarea produselor finite transferate la mărfuri in vederea vanzării prin magazinele proprii c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 201 „Cheltuieli de constituire”? 136. distruse de calamităti a. rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a datoriilor ce privesc imobilizările financiare a. Valoarea adaosului comercial si taxa pe valoare adăugată neexigibilă aferentă mărfurilor vandute 138.

Cheltuielile de dezvoltare amortizate integral si scoase din evidentă c. brevete. animalelor si plantatiilor retrase din aportul in natură la capitalul social c. Constituirea rezervelor legale din profitul brut al exercitiului curent a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” ? 19 . animalelor si plantatiilor distruse de calamităti a.145. la data tranzactiei. Valoarea programelor informatice si a altor imobilizări necorporale achizitionate de la furnizori b. Rezervele destinatre majorarii capitalului social b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 301 „Materii prime”? 156. Amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale cedate b. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime reprezentand aportul in natură la capitalul social c. mijloacelor de transport. acoperite din rezerve b. rezultată din reevaluarea mijloacelor fixe c. Profitul net realizat in exercitiul expirat. licentele. Valoarea fondului comercial amortizat integral si scos din evidentă b. Valoarea bunurilor avute in concesiune si restituite la expirarea contractelor c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale”? a. Valoarea rămasă neamortizată a altor imobilizări necorporale cedate 151. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 105 „Rezervele din reevaluare”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. mijloacelor de transport. mărcile comerciale si alte active similare primite cu titlu gratuit b. Lucrările si proiectele de dezvoltare achizitionate de la terti b. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime date in consum 155. Valoarea cheltuielilor aferente amortizării imobilizărilor necorporale c. animalelor si plantatiilor aduse ca aport in natură la capitalul social b. animale si plantatii”? a. Valoarea instalatiilor tehnice. Brevetele. repartizat pentru constituirea rezervelor a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 121 „Profit sau pierdere”? 149. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 203 „Cheltuieli de dezvoltare”? 150. a părtii din activele nete achizitionate a. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achiziTionate b. rămasă neacoperită si reportată c. Cresterea de valoare (diferenta pozitivă). Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 208 „Alte imobilizări necorporale”? 153. mijloacelor de transport. Valoarea instalatiilor tehnice. rămase neacoperite c. Pierderea realizată in exercitiul expirat. Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la rezervele de capital a. Diferenta pozitivă intre costul de achizitie si valoarea. Amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidentă pe diverse căi 154. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 2071 „Fond comercial pozitiv”? 152. Valoarea rămasă neamortizată a brevetelor. mărci comerciale. Valoarea neamortizată a lucrărilor si proiectelor de dezvoltare cedate • c. Profitul net realizat in exercitiile precedente. Valoarea altor imobilizări necorporale amortizate integral si scoase din evidentă c. rezultată din reevaluarea terenurilor b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 106 „Rezerve”? 147. Pierderile contabile realizate in exercitiul expirat. Rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente c. mijloace de transport. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 117 „Rezultatulreportat”? 148. Descresterea de valoare (diferenta negativă). Valoarea instalatiilor tehnice. drepturi si active similare”? a. Pierderile din exercitiile precedente. licentelor si alte active similare cedate a. Primele de capital transferate la rezerve 146. Valoarea neamortizată a fondului comercial pozitiv scos din evidentă c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 205 „Concesiuni. rămas nerepartizat si reportat a. La sfarsitul perioadei cu soldul debitor al conturilor de cheltuieli b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 213 „Instalatii tehnice.

Diferentele favorabile de curs valutar. aferente exercitiilor precedente si prescrise c. Valoarea la pret de inregistrare a mărfurilor reprezentand aportul in natură la capitalul social b. Plătile efectuate către bugetul statului. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 413 „Efecte de primit de la clienti”? 162. Valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar si a celor primite cu titlu gratuit c. aferente efectelor comerciale in devize primite de la clienti si neincasate la inchiderea exercitiului financiar c.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 409 „Furnizori – debitori”? 161. Sumele virate in contul asigurărilor sociale si asigurărilor sociale de sănătate b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 371 „Mărfuri”? 159. reprezentand avansurile chenzinale acordate b. stabilite la data decontării acestora sau la inchiderea exercitiului a. Valoarea la pret de inregistrare a mărfurilor livrate la entitate sau subunităti a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 426 „Drepturi de personal neridicate”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 423 „Personal-ajutoare materiale datorate”? a. si alte drepturi. Valoarea la pret de inregistrare sau la cost de productie a produselor finite vandute si scoase din gestiune b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 345 „Produse finite”? 158. ContribuTia personalului la asigurările sociale a. c. Diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in valută acordate furnizorilor. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 401 „Furnizori”? 163. precum si taxa pe valoare adăugată aferentă c. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate la mărfuri c. precum si taxa pe valoare adăugată aferentă b. livrate de furnizori 157. reprezentand taxa pe valoarea adăugată b. Diferentele rezultate la finele perioadei intre taxa pe valoarea adăugată colectată mai mare si taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mică 166. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 425 „Avansuri acordate personalului”? a. Sumele datorate personalului. Valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate a. Valoarea la pret de vanzare a lucrărilor executate si serviciilor prestate. Contributia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate c. neridicate in termenul prevăzut pentru plata acestora a. Drepturile de personal neridicate. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar obtinute din productie proprie a. Avansuri neridicate in termen c. Efecte comerciale primite de la clienti a. Ajutoarele materiale suportate din contributia unitătii pentru asigurările sociale b. Ajutoarele materiale suportate pe cheltuielile unitătii 165. reprezentand salarii. Plătile efectuate către furnizori din disponibilul din contul bancar c. Valoarea lucrărilor executate sau a serviciilor prestate de terti b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 4111 „Clienti”? 160. Avansurile chenzinale achitate personalului in contul muncii prestate 164. Valoarea efectelor comerciale acceptate de clienti in vederea decontării bunurilor livrate b. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise pentru prelucrare sau in păstrare (custodie) la terti b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 431 „Asigurări sociale”? 167. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune din productie proprie c. Regularizarea avansurilor acordate furnizorilor urmare receptiei bunurilor livrate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 4423 „TVA de plată”? 20 . Ajutoarele materiale neridicate in termen c. Valoarea consumului de energie si apă. Valoarea avansurilor achitate furnizorilor prin contul curent si in numerar b. Sumele neridicate in termen si achitate ulterior personalului la cerere b. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite constatate plus la inventariere a. Valoarea la pret de vanzare a produselor finite. Sumele retinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale.

Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 151 „Provizioane”? MODULUL III – INREGISTRĂRI OPERAłIUNI ECONOMICO-FINANCIARE– evaluate cu 7 puncte 1. Valoarea obligatiunilor cedate. Valoarea obligatiunilor emise si răscumpărate achitate prin bancă in momentul tranzactiei. Sumele reprezentand anularea provizioanelor 173.• c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt”? a. Se inregistrează incasarea in numerar a contravalorii acţiunilor. achitate prin bancă / in numerar b. anulate a. rămase de achitat la o dată ulterioară c. prin depunerea de către acţionari a sumelor la casierie. Se inregistrează subscrierea de către acţionari a capitalului social la o societate nou infiinţată. Valoarea la cost de achizitie a obligatiunilor cumpărate achitate in numerar in momentul tranzactiei. 5311=456 8. Suma creditelor bancare pe termen lung rambursate la scadentă b. 456=1041 / 1011=1012 7. emise in vederea majorării capitalului social. Valoarea obligatiunilor emise si răscumpărate. După vărsarea aporturilor in bani si natură. 21 . 456=% 1011 1041 6. 2111=105 11. Creditele bancare pe termen lung puse la dispozitia entitătii in contul curent c. 456 =1011 2. 1011=1012 5. Se inregistrează prima de emisiune aferentă subscrierii unor acţiuni noi. compensată in perioadele următoare cu taxa pe valoarea adăugată de plată a. Taxa pe valoarea adăugată de recuperat din perioadele anterioare.1041=1012 9. 2131=456 4. in vederea majorării capitalului social. Valoarea provizioanelor constituite sau majorate c. Se inregistrează punerea efectivă la dispoziţia societăţii a unui utilaj. neincasate in momentul tranzactiei c. Se inregistrează utilizarea primelor de emisiune pentru majorarea capitalului social. b. 5311=456 3. se inregistrează trecerea capitalului subscris nevărsat la categoria „capital subscris vărsat”. Se inregistrează transferarea primelor de emisiune la alte rezerve. Valoarea investitiilor financiare pe termen scurt cumpărate. Taxa pe valoarea adăugată de recuperat. 171. Valoarea obligatiunilor cedate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 506„Obligatiuni”? 172. Diferentele rezultate la sfarsitul perioadei intre taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare si taxa pe valoarea adăugată colectată mai mică b. la cursul de inchidere a exercitiului financiar a. prin transferul acestuia la rezerve. incasată de la bugetul statului c. Valoarea obligatiunilor emise si răscumpărate. Se inregistrează vărsarea aportului in bani la capitalul social. Valoarea la pret de achizitie a investitiilor pe termen scurt cumpărate si neachitate in momentul tranzactiilor c. Se inregistrează subscrierea unor acţiuni noi. emise si subscrise anterior pentru majorarea capitalului social. rezultate in urma evaluării datoriilor in valută. reprezentand vărsăminte de efectuat pentru investitiile financiare pe termen scurt. Sumele reprezentand diminuarea provizioanelor b. Se inregistrează diferenţa pozitivă rezultată din reevaluarea unui teren. compensată cu TVA de plată 168. Se inregistrează capitalizarea surplusului realizat din rezerve din reevaluare. Diferentele nefavorabile de curs valutar. incasate prin bancă / in numerar in momentul tranzactiei b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 162 „Credite bancare pe termen lung”? 170 Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 505 „Obligatiuni emise si răscumpărate”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 4424 „TVA de recuperat”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. 1041=1068 10. Diferente nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului a creditelor in valută 169. Taxa pe valoarea adăugată de recuperat. pentru vărsarea capitalului in natură.

3022=401 31. pentru incasarea mărfurilor vandute. neplătitor de TVA. 2803=203 20. Se inregistrează achiziţia unui utilaj. 413=411 53. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a fondului comercial pozitiv. 51. Se inregistrează. . prin utilizarea rezervelor legale. 421=461 22 12. 341=711 37. aferent unui magazin achiziţionat. amortizate integral.105=1065 Se inregistrează constituirea rezervei legale din profitul brut obţinut. 3032=3031 36. neplătitor de TVA. 301=401 29. Se inregistrează incasarea prin bancă a contravalorii facturii pentru produsele finite vandute unui client. aferentă perioadei. Se inregistrează amortizarea cheltuielilor de constituire aferentă perioadei. 207=404 22. Se inregistrează produsele reziduale. pentru realizarea pe cont propriu a unor noi produse. neplătitor de TVA. aferent unui magazin cedat/vandut. Se inregistrează produsele finite obţinute din producţie proprie. Se inregistrează acceptarea de la client a unui bilet la ordin. 371=401 42. rezultate din procesul de fabricaţie. Se inregistrează titlul executoriu. 331=711 47. conform convenţiei incheiate. 346=711 41. Se inregistrează achiziţia unui teren. Se inregistrează recepţia in entitate a materialelor consumabile. Se inregistrează achiziţia de combustibili de la un furnizor. amortizate integral. 6022=3022 32. 2131=404 26. 6811=2801 16. Se inregistrează achitarea avansului din salarii (chenzina I) prin casieria societăţii. pentru lipsurile din gestiune. 203=721 18. Se inregistrează consumul de combustibili. Se inregistrează reţinerea pe statul de plată la chenzina a II-a avansului din salarii. rămas neamortizat. pe baza inventarului efectuat. 425=5311 54. 601=301 30. pentru reluarea procesului tehnologic de fabricaţie. 2813=2131 28. la inceputul lunii. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a cheltuielilor de dezvoltare. 52. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a unui utilaj amortizat integral. Se inregistrează amortizarea cheltuielilor de dezvoltare aferentă perioadei. Se inregistrează darea in folosinţă a unor materiale de natura obiectelor de inventar. Se inregistrează rămanerea in custodia furnizorului a materialelor consumabile cumpărate. Se inregistrează achiziţia unei licenţe de fabricaţie. Se inregistrează achiziţia de materiale de natura obiectelor de inventar de la un furnizor. 201=5311 15. 711=332 50. Se inregistrează contravaloarea facturii. 1061=117 14. Se inregistrează obţinerea de semifabricate din producţie proprie. 332=711 49. Se inregistrează produsele finite trimise pentru depozitare la o societate. Se inregistrează amortizarea unui utilaj. 3022=351 34. Se inregistrează descărcarea gestiunii cu valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor vandute. Se inregistrează cheltuielile cu inscrierea si inmatricularea societăţii. 378=371 46. fără TVA. la inceputul lunii. pentru prelucrare. 205=404 21. 3031=401 35. 411=707 44. 345=711 39. Se inregistrează cheltuielile efectuate cu cercetarea. Se inregistrează aprovizionarea cu materii prime de la un furnizor. 6811=2803 19. Se inregistrează achiziţia de mărfuri de la un furnizor neplătitor de TVA. 56. Se inregistrează eliberarea de materii prime pentru consum in procesul de producţie. 6811=2813 27. Se inregistrează trimiterea unor semifabricate la terţi. descărcarea gestiunii produselor in curs de execuţie. Se inregistrează adaosul comercial pentru mărfurile recepţionate in depozitul de vanzare „cu ridicata”. Se inregistrează descărcarea gestiunii cu valoarea de achiziţie a mărfurilor vandute. Se inregistrează. 2111=404 25. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a cheltuielilor de constituire. Se inregistrează lucrările in curs de execuţie la sfarsitul lunii. privind mărfurile vandute din depozitul de vanzare „cu ridicata”. descărcarea gestiunii lucrărilor in curs de execuţie pentru continuarea procesului tehnologic. 421=425 55. lăsate anterior in custodia furnizorului. 711=331 48. 607=371 45. privind vanzarea de produse finite către un client. 2801=101 17. Se inregistrează acoperirea pierderii reportate din exerciţiul precedent. in sarcina unui gestionar. 129=1061 13. Se inregistrează achiziţia unui program informatic. 354=345 40. 208=404 / 4426=404 24. achitate in numerar. privind imputarea lipsurilor din gestiune. Se inregistrează contravaloarea facturii fără TVA. 43. Se inregistrează produsele in curs de execuţie. Se inregistrează reţinerea pe statul de plată a debitului reprezentand imputarea făcută in sarcina unui gestionar.357=3022 33. pe baza inventarului efectuat la sfarsitul lunii. 6583=2071 23. Se inregistrează valoarea fondului comercial pozitiv. 354=341 38.

Se inregistrează rambursarea prin virament a unui imprumut pe termen lung către o entitate afiliată. Se inregistrează plata prin casierie a drepturilor de personal. 68. Se inregistrează listele de plată. 6452=4371 72. Se inregistrează cumpărarea de piese de schimb de la un furnizor neplătitor de TVA. pentru acordarea drepturilor salariale ale angajaţilor pe luna expirată. Se inregistrează virarea contribuţiei unităţii la fondul de somaj. 403=5121 61. a contravalorii unui bilet la ordin. 58. 421=5311 63. Se inregistrează salariile. Se inregistrează anularea unui pachet de obligaţiuni răscumpărate.426=5311 67. Pentru inchiderea conturilor de TVA se inregistrează compensarea dintre TVA deductibilă si TVA colectată. 62. 5121=1621 94. 401=403 60. 424=5311 65.129=117 85. ce este pus la dispoziţia entităţii in contul curent. 205=167 98. in vederea obţinerii unui imprumut. Se inregistrează statele de plată. Se inregistrează incasarea unei sume necuvenite. Se inregistrează achitarea prin bancă. Se inregistrează repartizarea din profitul net. Se inregistrează taxa pe valoarea adăugată din factura furnizorului de mărfuri. Se inregistrează reţinerea pe statul de plată a ratei datorată de un salariat. 462=5121 90. Se inregistrează retragerea de către bancă a unei sume incasate necuvenit. Se inregistrează contribuţia unităţii la asigurările sociale. Se inregistrează taxa pe valoarea adăugată din factura de vanzări de mărfuri către un client. neridicate la termen. 4424=4426 80. 401=5121 59. Se inregistrează incasarea prin bancă de la bugetul statului a TVA de recuperate. 441=5121 75. reprezentand ratele personalului pentru cumpărări de bunuri. Se inregistrează rambursarea la scadenţă a creditului bancar pe termen lung. Se inregistrează achitarea prin virament a dobanzii aferente unui credit bancar pe termen lung. 89. 427=5121 69. 421=426 66. Se inregistrează obţinerea unui credit bancar pe termen de 3 ani. Se inregistrează primirea prin virament a unui imprumut pe termen lung de la o entitate afiliată. Se inregistrează virarea către bugetul de stat a impozitului pe dividende. a dividendelor cuvenite acţionarilor. 5121=1661 96. 4427=4426 78. obţinut in anul precedent. 446=5121 87. 1682=5121 101. in vederea achitării primelor datorate personalului pentru participarea la profit. Se inregistrează virarea către bugetul de stat a impozitului pe salarii. 4423=5121 81. 167=205 99. pentru cumpărări de bunuri. 4371=5121 73. datorat bugetului de stat. Se inregistrează primele de rambursare aferente obligaţiunilor vandute. după expirarea termenului legal de plată. Se inregistrează contribuţia unităţii la fondul de somaj. Se inregistrează impozitul pe profit pentru trimestrul expirat. cu plata in numerar. 5121=4424 82. 457=446 86. 3024=401 Se inregistrează achitarea prin virament a datoriei faţă de un furnizor. 691=4411 74. 4427=4423 79. 71. Se inregistrează plata prin virament a impozitului pe profit. 421=444 83. 1621=5121 95. pentru plata la un termen scadent a mărfurilor achiziţionate. la termenul scadent. Se inregistrează inchiderea contului de „TVA deductibilă” cu diferenţa rămasă după compensarea cu „TVA colectată”. 6451=4311 70. Se inregistrează dobanda datorată băncii pentru un credit bancar pe termen lung.57. 506=161 91. Se inregistrează inchiderea contului de „TVA colectată” cu diferenţa rămasă după compensarea „TVA deductibilă”. Se inregistrează acceptarea unui bilet la ordin. 4426=401 76. 444=5121 84. remis anterior furnizorului. rămase neachitate. 666=1682 100. Se inregistrează virarea contribuţiei unităţii către bugetul asigurărilor sociale. de către furnizor. Se inregistrează primirea unui teren in concesiune. Se inregistrează impozitul pe dividendele cuvenite acţionarilor. 457=5311 88. 161=505 93. Se inregistrează plata in numerar a primelor nete pentru participarea personalului la profit. Se inregistrează plata in numerar a dividendelor nete cuvenite acţionarilor. 169=161 23 . Se inregistrează plata prin casierie a salariilor nete (restul de plată) cuvenite personalului. Se inregistrează răscumpărarea unui pachet de obligaţiuni. 641=424 64. pe baza cererilor depuse. Se inregistrează impozitul pe salariile personalului. 1661=5121 97. Se inregistrează achitarea prin virament către bugetul statului a TVA de plată. 411=4427 77. Se inregistrează restituirea unui teren avut in concesiune. ca urmare unei erori produse de bancă in extrasul de cont. Se inregistrează subscripţia publică a unui pachet de obligaţiuni. Se inregistrează plata prin virament a sumelor reţinute din salarii. 505=5311 92.

Se inregistrează contractarea unui credit bancar pe termen de 6 luni. Se inregistrează castigul obţinut prin vanzarea cu plata prin virament a unor titluri de plasament la un preţ superior celui de achiziţie. 263=269 108. 664=508 113. 107. Se inregistrează amortizarea primelor privind rambursarea obligaţiunilor. care este pus la dispoziţia entităţii in contul curent. in vederea revanzării. Se inregistrează incasarea prin bancă a unui imprumut pe termen lung. 5112=411 120. Se inregistrează anularea unui provizion pentru litigii1. 462=5311 127. Se inregistrează achiziţionarea cu plata ulterioară a unor acţiuni de la o entitate afiliată. 505=5311 114. Se inregistrează incasarea in numerar a facturii de vanzare mărfuri unui client. Se inregistrează pierderea obţinută prin vanzarea unor titluri de plasament la un preţ mai mic decat cel de cumpărare. 5121=5112 121. 117. 401=5121 123. 5121=764 112. cu plata prin virament . pentru a fi deţinute pe termen lung. Se inregistrează plata prin virament a acţiunilor cumpărate de la o entitate afiliată in vederea revanzării. Se inregistrează constituirea unui provizion pentru litigii. primit de la un client si depus la bancă. ca urmare a cedării acestora. Se inregistrează achiziţionarea cu numerar de timbre postale. Se inregistrează achitarea prin casierie a datoriei către un creditor. cu incasare prin bancă. 626=5321 129. Se inregistrează primirea unui cec de la un client. Se inregistrează ordinul de plată privind rambursarea la termenul scadent a unui credit pe termen scurt. a unui pachet de acţiuni. acordat prin bancă unei societăţi legată prin interese de participare. 103. in vederea revanzării. 501=5121 106. amanate anterior la plată. 263=5121 104. cu incasare prin bancă. 501=509 118. Se inregistrează incasarea unui cec. 509=5121 119. 5121=5081 111. Se inregistrează cumpărarea de la bursă a unor titluri de plasament. a unui pachet de acţiuni de la o entitate afiliată. Se inregistrează achitarea prin virament a intereselor de participare achiziţionate si amanate anterior la plată. pentru a fi deţinute pe termen lung. Se inregistrează achitarea prin virament a datoriei către un furnizor de stocuri. 5321=5311 128. Se inregistrează vanzarea la acelasi preţ cu cel de cumpărare a unui pachet de obligaţiuni. 506=5121 115. ce reprezintă 25% din capitalul unei entităţi. pentru decontarea mărfurilor vandute. 5121=506 116. restituit la termenul scadent de către o societate legată prin interese de participare. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a acţiunilor deţinute pe termen lung la entitatea afiliată. 125. 6812=1511 130. Se inregistrează achiziţionarea. cu plata imediată prin bancă.102. cu plată ulterioară. Se inregistrează incasarea prin bancă a facturii de vanzare mărfuri către un client. Se inregistrează achiziţionarea unui pachet de obligaţiuni. 5311=411 126. Se inregistrează vanzarea la acelasi preţ cu cel de cumpărare a unor titluri de plasament. 6868=169 Se inregistrează imprumutul pe termen lung. Se inregistrează pierderea rezultată din vanzarea unui pachet de obligaţiuni la un preţ mai mic decat cel de achiziţie. 5121=5191 124. 5081=5121 110. 269=5121 109. 5121=1621/ 1621=263 105. Se inregistrează răscumpărarea in numerar a unui pachet de obligaţiuni. 5121=411 122. Se inregistrează utilizarea (consumul) timbrelor postale pentru corespondenţă. cu plata prin bancă. 511=7812 24 . Se inregistrează achiziţionarea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful