MODULUL I – INTREBĂRI GRILĂ – evaluate cu 2 puncte 1.

Capitalul social reprezintă:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. averea entitătii; b. capitalul subscris nevărsat si vărsat de actionari/asociati; c. capitalul propriu si datoriile pe termen lung. a. capitalul social; b. profitul net; c. profitul brut contabil. a. răscumpărarea actiunilor proprii; b. conversia obligatiunilor in actiuni; c. emisiunea de obligatiuni. a. un titlu de valoare si un efect comercial; b. un drept al actionarilor asupra imobilizărilor financiare; c. o fractiune de capital social si un titlu de proprietate. a. surse proprii ale societătii comerciale; b. surse atrase ale societătii comerciale; c. datorii financiare. a. acoperirea pierderilor din exercitiul curent; b. acoperirea pierderilor din calamităti naturale; c. acoperirea pierderilor din exercitiile precedente si pentru cresterea capitalului social. a. retragerea actionarilor, acoperirea pierderilor precedente si conversia obligatiunilor in actiuni; b. conversia obligatiunilor in actiuni, acoperirea pierderilor curente si răscumpărarea si anularea actiunilor proprii; c. acoperirea pierderilor precedente, retragerea actionarilor, răscumpărarea si anularea actiunilor proprii. a. angajamentul scris al actionarilor de a participa cu aporturi la capital; b. contravaloarea bunurilor economice subscrise; c. punerea efectivă la dispozitia societătii a aporturilor subscrise de către actionari / asociati. a. micsorarea imobilizărilor financiare; b. micsorarea capitalului social; c. majorarea capitalului social. a. capitalul pus efectiv la dispozitia entitătii; b. valoarea actiunilor proprii emise si răscumpărate; c. aportul cu care s-au angajat asociatii/actionarii să participe la constituirea capitalului social, dar care nu a fost pus efectiv la dispozitia entitătii. a. emisiunea de noi actiuni; b. răscumpărarea si anularea actiunilor proprii; c. reducerea valorilor nominale a actiunilor sau părtilor sociale. a. majorările de capitaluri proprii; b. micsorările de capitaluri proprii; c. utilizarea capitalurilor proprii pentru acoperirea pierderilor precedente. a. subscrierea aporturilor;

2. Rezervele legale se constituie din:

3. Capitalul social se majorează prin:

4.Actiunea reprezintă:

5. Rezervele reprezintă:

6. Alte rezerve se utilizează pentru:

7. Căile corecte de diminuare a capitalului social sunt:

8. Vărsarea capitalului social reprezintă:

9. Ce efect au răscumpărarea si anularea actiunilor proprii:

10. Capitalul subscris nevărsat reprezintă:

11. Micsorarea capitalului social nu se poate realiza prin:

12. Conturile de capitaluri se creditează cu:

13. Constituirea capitalului social presupune: 1

14. Rezervele nu reprezintă:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. surse ale societătii constituite de regulă la finele exercitiului; b. profituri capitalizate; c. surse constituite in cazul emisiunii de noi actiuni. a. active nemateriale; b. titluri de valoare; c. cheltuieli efectuate in scopul obtinerii dreptului de exploatare a unui bun. a. brevetele sunt cheltuieli efectuate de entitate in vederea realizării unei inventii; b. cheltuielile de constituire sunt cheltuieli efectuate de entitate pentru obtinerea de noi tehnologii; c. concesiunile sunt cheltuieli efectuate de entitate in scopul obtinerii dreptului de exploatare a unor bunuri sau servicii din domeniul public sau privat. a. amortizarea imobilizărilor necorporale scoase din evidentă; b. amortizarea imobilizărilor necorporale la un moment dat; c. amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale vandute. a. regula conturilor de pasiv; b. regula conturilor de activ; c. ambele reguli. a. după regula conturilor de activ; b. după regula conturilor de pasiv; c. ambele reguli. a. după regula conturilor de activ; b. după regula conturilor de pasiv; c. după ambele reguli. a. investitii temporare pe termen scurt in scopul realizării de castiguri prin revanzarea acestora; b. investitii pe termen mediu, detinute in scopul incasării de venituri sub formă de dobanzi; c. investitii pe termen lung, detinute in scopul incasării de venituri sub formă de dividende. a. active imobilizate financiare; b. active circulante materiale; c. active circulante bănesti.

• •

b. vărsarea aporturilor; c. subscrierea si vărsarea aporturilor.

15. Imobilizările necorporale reprezintă:

16. Care afirmatie nu corespunde explicatiei date?

17. Soldul contului 280 reprezintă:

18. Conturile de datorii functionează după:

19. Conturile de creante functionează:

20. Conturile de trezorerie functionează:

21. Titlurile de plasament sunt:

22. Elementele de trezorerie sunt:

23. Care este documentul operativ in care se inregistrează incasările si plătile in numerar si se stabilesc soldurile zilnice?
a. registrul de casă; b. registrul jurnal; c. registrul „Cartea mare”. a. sunt sume depuse la bănci in conturi distincte la dispozitia furnizorilor, in vederea efectuării unor plăti in favoarea acestora; b. sunt sume depuse la bancă in conturi distincte pentru plata obligatiilor către bugetul statului; c. reprezintă active circulante bănesti.

24.Care dintre afirmatiile de mai jos, privind acreditivele, este falsă?

25.

456 „Decontări cu asociatii privind capitalul”?
a. cont de datorii, cu functie de pasiv; b. cont de creante sau de datorii, bifunctional; c. cont de creante, cu functie de activ.

2

cont de imobilizări corporale. cont de creante. b. cont de capitaluri proprii. bifunctional. cont de active circulante. a. b. c. cu functie de pasiv. cont de imobilizări necorporale. 105 „Rezervele din reevaluare”? 29. 104 „Prime de capital”? 28. cont rectificativ al valorii imobilizărilor necorporale. cu functie de pasiv. b. 129 „Repartizarea profitului”? 33. c. cu functie de activ. c. c. b. 203 „Cheltuieli de dezvoltare”? 34. cu functie de pasiv. cont de surse proprii de finantare. 211 „Terenuri si amenajări de terenuri”? 37. a. cont de capitaluri proprii. cu functie de pasiv. 106 „Rezerve”? 30. cu functie de pasiv. cont de capitaluri atrase. c. c. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cont de capitaluri proprii. cont de capitaluri atrase. cont de datorii. cu functie de pasiv. a. b. cu functie de pasiv. b. c. c. 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale”? 36. cont de capitaluri proprii. cont de regularizare a profitului. cont de datorii. 121 „Profit sau pierdere”? 32. cont de creante. cont de datorii. cu functie de activ. a. c. cont rectificativ al valorii imobilizărilor corporale. mărci comerciale. cont de datorii. drepturi si active similare”? 35. a. a. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. brevete. a. cont de capitaluri atrase. b. 205 „Concesiuni. bifunctional. c. cont de regularizare a profitului. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. c. cont de capitaluri proprii. cu functie de activ. cu functie de activ. cont de datorii. c. cu functie de activ. b. cu functie de pasiv. cont de creante. cont de imobilizări corporale. cont de capitaluri proprii. b. b. cu functie de activ. 281 „Amortizări privind imobilizările corporale”? 39. cu functie de activ. 117 „Rezultatul reportat”? 31. a. cu functie de pasiv. a. cont de active circulante. cont de datorii. cu functie de activ. b. cont de capitaluri proprii. 212 „Constructii”? 38. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cu functie de activ. a. cont de capitaluri proprii. cu functie de pasiv. 301 „Materii prime”? 3 . a. cont de imobilizări corporale. 101 „Capital”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. cu functie de activ. cu functie de activ. cu functie de activ. c. cont de datorii. 27. cu functie de activ. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. a. b. cu functie de pasiv. cont de active circulante. b. cu functie de activ. cont rectificativ al valorii imobilizărilor necorporale. cu functie de pasiv. cont de imobilizări necorporale.26. cont de active circulante. cu functie de pasiv. cont de capitaluri atrase. cont de datorii. cont de capitaluri proprii.

a. 409 „Furnizori . cont de datorii. a. cont de capitaluri atrase. c. cu functie de activ. cont de datorii. cont de datorii. a. b. c. 431 „Asigurări sociale”? 51. cont de creante.40. b. c.debitori”? 45. cu functie de activ. 411 „Clienti”? 44. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cont de creante. cu functie de activ. cont de creante. cu functie de activ. cont de surse atrase. cont de imobilizări necorporale. bifunctional. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cu functie de pasiv. • • • a. cont de datorii. cont de active circulante. a. cont de active circulante de natura stocurilor. cont de active circulante. a. 441 „Impozitul pe profit / venit”? 52. cont de capitaluri atrase. cont de surse proprii de finantare. cu functie de pasiv. cont de surse proprii de finantare. cont de datorii. cont de active circulante de natura stocurilor. cu functie de activ. cu functie de pasiv. a. cu functie de activ. cu functie de activ. b. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cu functie de activ. functie de pasiv. cu functie de activ. b. a. b. c. b. 425 „Avansuri acordate personalului”? 48. cont de datorii. cont de capitaluri proprii. cu functie de activ. cont de imobilizări financiare. cu functie de activ. cont de datorii. c. cont de creante. c. 426 „Drepturi de personal neridicate”? 50. cu functie de activ. c. cont de active circulante de natura stocurilor. cont de creante. c. b. b. cu functie de pasiv. cont de active circulante de natura stocurilor. cont de creante. a. b. cu functie de activ. cu functie de activ. cu functie de activ. a. b. cu functie de pasiv. cont de trezorerie. a. b. cont de surse proprii de finantare. cu functie de activ. cu functie de pasiv. 345 „Produse finite”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. c. cont de creante. cu functie de pasiv. cont de creante sau de datorii. 331 „Produse in curs de executie”? 43. cu functie de activ. cu functie de pasiv. cont de datorii. cu functie de pasiv. cont de surse proprii de finantare . cont de instrumente de decontare. b. a. b. 371 „Mărfuri”? 42. 403 „Efecte de plătit”? 47. cont de active circulante de natura stocurilor. a. cont de datorii. cont de active circulante. cont de creante. cont de datorii. cont de active circulante. cu functie de activ. c. cu functie de pasiv. 401 „Furnizori”? 46. c. 41. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cu functie de activ. c. 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor”? 4 . 421 „Personal-salarii datorate”? 49. c. cu functie de pasiv.

511 „Valori de incasat”? 5 . b. cu functie de activ. cu functie de activ. c. cu functie de pasiv. 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare”? 61. cu functie de activ. cont de stocuri. cu functie de pasiv. b. cu functie de pasiv. 461 „Debitori diversi”? 55. a. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cont de capitaluri proprii. cont de regularizare a profitului. cont de titluri de valoare. cont de surse proprii de finantare. c. b. cu functie de activ. cu functie de activ. 261 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? 59. c. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cu functie de activ. b. 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt”? 65. 169 „Prime privind rambursarea obligatiunilor”? 58. cont de active circulante. cu functie de pasiv. c. cont de active circulante. un cont de creante. cont de imobilizări financiare. b. 462 „Creditori diversi”? 56. cont de active circulante bănesti. • • b. a. c. 457 „Dividende de plată”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. a. cu functie de activ. cont de datorii. b. c. cu functie de activ. cu functie de activ. cu functie de pasiv.53. cont de datorii. a. cont de active circulante bănesti. cont de creante. b. cu functie de activ. cont de titluri de valoare. cont de active circulante. 161 „Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni”? 57. c. cont rectificativ al valorii surselor imprumutate din emisiunea de obligatiuni. cont de datorii. cont de active circulante bănesti. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cont de investitii financiare. cu functie de pasiv. cont de datorii. cont de titluri de valoare. cu functie de pasiv. cont de titluri de valoare. cont de datorii. cu functie de activ. c. cu functie de pasiv. a. cu functie de activ. cu functie de pasiv. a. cu functie de pasiv. cu functie de activ. b. c. cont de capitaluri proprii. b. cont de active circulante bănesti. cont de capitaluri proprii. c. cont de creante. cu functie de activ. a. cont de datorii. 506 „Obligatiuni”? 64. cu functie de activ. a. cont de surse proprii de finantare. cu functie de pasiv. c. cont de datorii. cu functie de activ. cont de trezorerie. cont de datorii. a. cont de imobilizări financiare. 505 „Obligatiuni emise si răscumpărate”? 63. a. cont de creante. cu functie de activ. cont de datorii. b. c. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cont de datorii. c. cu functie de pasiv. 54. a. b. cont de surse proprii de finantare. cu functie de activ. cont de capitaluri proprii. b. 263 „Interese de participare”? 60. 501 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? 62. cont de datorii pe termen lung. b. a. cu functie de activ. cu functie de pasiv.

b. 531 „Casa”? 69. 5. c. 5121 = 456 . 1061=117 8. cont de datorii. cont de titluri de valoare. Subscrierea capitalului social conform actului constitutiv al societătii se inregistrează: a. b. Inregistrarea contabilă „1042 = 1068” semnifică: a.emisiunea de noi actiuni. Emisiunea de noi actiuni pentru majorarea capitalului social si subscrierea lor la valoarea de emisiune se inregistrează: • a. 519 „Credite bancare pe termen scurt”? 68. cont de surse proprii de finantare. cu functie de pasiv. b. cont de creante. 109= 5311 1011=109 b. b. c. b. b. 1012 = 109 .66. cu functie de activ. 6 . transferarea primei de fuziune / divizare la alte rezerve. diminuarea primelor legate de capital. cont de creante. c. cu functie de activ. constituirea rezervei legale din profitul net. cu functie de activ. cont de datorii. b. constituirea rezervei legale din profitul brut. cont de active circulante bănesti. cu functie de pasiv. 109=5121 1011=109 7. cont de instrumente de decontare. cu functia de activ. cu functie de activ. cu functie de pasiv. b. 456 = 1041 . 2. 456 = 1012 . 512 „Conturi curente la bănci”? • • • • • • • • • • • • a. Care formulă contabilă este corectă in raport cu explicatia dată? a. 117=1061 c. c. Formulele contabile corecte pentru răscumpărarea prin bancă si anularea actiunilor proprii sunt: • • • • • • a.inregistrarea răscumpărării actiunilor proprii. a. trecerea altor rezerve la prime de fuziune / divizare. utilizarea primelor de emisiune pentru cresterea capitalului social si pentru constituirea altor rezerve. cu functie de pasiv. • c. cont de datorii. cont de surse proprii de finantare. cu functie de activ. c. Inregistrarea contabilă „ 1041 = % „ semnifică: 1012 1068 • a. b. cont de active circulante asimilate celor bănesti. 4. c. 456= % 1011 1041 % =456 1011 1041 6. c. b. cont de titluri de valoare. a. 532 „Alte valori”? MODULUL II – INTREBĂRI GRILĂ – evaluate cu 5 puncte 1. conform prospectului de emisiune. a. 1012 = 456 – inregistrarea obligatiei fată de actionari/asociati privind capitalul social retras. majorarea rezervei legale. 67. c. 1061 = 1012 . bifunctional. 456 = 1011 . Utilizarea rezervei legale pentru acoperirea pierderilor din exerciTiile precedente se inregistrează: a. 109=5121 1012=109 c. cont de active circulante bănesti. cu functie de pasiv. cu functie de activ. Formula contabilă „129 = 1061” semnifică: a. 1011 = 1012 3.

2803 = 203 . utilizarea primelor de emisiune pentru acoperirea pierderilor si pentru constituirea altor rezerve. 117 = 1012 . A+x-x = P sau A+x-x = C+D a.diminuarea capitalului social prin acoperirea pierderilor precedente.repartizarea profitului reportat pentru cresterea capitalului social. c. valoarea brevetelor retrase de către asociati / actionari. Incasarea prin virament a valorii emisiunii de noi actiuni subscrise se inregistrează: 11. b. Efectuarea cheltuielilor de constituire cu decontare prin virament se inregistrează: • • • a. b. 1068 = 1012 . b. c. c.9. A+x = P+x sau A+x = (C+x)+D b. % = 404 203 c. c.inregistrarea cheltuielilor de constituire efectuate cu plata prin virament. 205 = 456 . 2807 = 207 . 208 = 721 . Subscrierea capitalului social conform actului constitutiv. b. 1012 = 456 . Cum se inregistrează repartizarea unor cote din profitul net pentru dividendele cuvenite actionarilor si pentru constituirea altor rezerve? 457 457 457 1068. b. 117 = % 13. 1068 1068 12. b. a. scoaterea din patrimoniu a cheltuielilor de constituire. a. efectuarea de cheltuieli de constituire. 456 = 5121 . 205 = 456 . Inregistrarea contabilă „456 = 205” reprezintă: 17. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată: • • • • • • a. receptia de programe informatice aduse ca aport de către asociati. 121 =% c. b. c. c. a. licentelor etc. valoarea brevetelor aportate de către asociati / actionari. folosirea primelor de emisiune pentru constituirea altor rezerve si diminuarea capitalului social.cheltuieli de dezvoltare aferente brevetelor. 5311 = 456 . Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? 18. Cum se inregistrează realizarea pe cont propriu a unui program informatic? a. Inregistrarea contabilă „208 =721” reprezintă: 16. b. a. receptia de programe informatice achizitionate de la terti.utilizarea altor rezerve pentru cresterea capitalului social. c. c. Care inregistrare corespunde explicatiei date? 15. obtinute de unitate. inregistrarea amortizării cheltuielilor de constituire. 203 = % 233 • a. 205 = 203 . 129 = % b. scoaterea din evidentă a licentelor amortizate integral. 207 = 721 20. 5121 = 456 • • b.intrarea in patrimoniu a unui brevet prin achizitie de la terti. c. 207 = 456 . a. 208 = 456 . a. A-x = P-x sau A-x = (C-x)+D c.. produce următoarele tipuri de modificări bilantiere: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Inregistrarea contabilă „6811 = 2801” semnifică: 14. receptia de programe informatice realizate de către entitate. 208 = 5121 . 201 = 5121 .scoaterea din evidentă a cheltuielilor de dezvoltare după amortizarea integrală.valoarea fondului comercial amortizat integral. c.valoarea fondului comercial amortizat integral. b. 201 = 456 7 . 10. b. 201 = 5311 . Care este formula contabilă corectă privind achizitia unui proiect de dezvoltare? 4426 721 19.

c.21.receptia unui utilaj. 205 = 456 . b. b. c. aportate de asociati. 2132 = 722 . Precizati semnificatia inregistrării 461 = % : 758 4427 • • • • • • • • • a. 6811 = 2812 . 25. mijloacele de transport achizitionate. 22. 212 = 231 . valoarea amenajărilor de terenuri executate pe cont propriu de entitate. c. a. Care inregistrare nu este corectă? 32. c. 205 = 133 a. 208 = 721 . 26.A. c. b. a. control si reglare? a. 2132 = 456 . Care dintre operatiuni se inregistrează prin formula contabilă 2131 = 722? 8 .receptia programelor informatice realizate de entitate pe cont propriu. b. In debitul contului 2111 „Terenuri” se inregistrează: 30. valoarea terenurilor amenajate. 2812 = 212 . vanzarea unui mijloc fix la pret de vanzare cu T...V. 203 = 721 . 2813 = 212 .scoaterea din functiune a unui mijloc de transport complet amortizat. 781 = 281 a. reprezentand aportul in natură la constituirea capitalului. fondul comercial adus ca aport de către asociati. fondul comercial retras de către asociati. b. 758 4427 b.achitarea prin virament a unui furnizor de imobilizări.intrarea in patrimoniu a unui proiect de dezvoltare achizitionat de la terti. 205 = 721 . b. valoarea terenurilor retrase din aportul la capitalul social. c. a. Care inregistrare nu este corectă in raport cu explicatia dată? a. Care dintre inregistrările de mai jos este corectă? 29. c. valoarea amenajărilor de terenuri. mijloacele de transport constatate plus la inventar.inregistrarea amortizării integrale a cheltuielilor de dezvoltare. c. c. Cum se inregistrează realizarea din productie proprie a unui aparat de măsură. 28. valoarea terenurilor achizitionate de la terti. 212 = 2812 a. b.achizitionarea unui calculator. c. b. Inregistrarea contabilă „2112 = 722” semnifică: a. 2803 = 203 . 2131 = 456 . Care este formula contabilă corectă privind intrarea in patrimoniu a unui brevet primit cu titlu gratuit? • • • • • • • • • a. scoaterea din functiune a unui mijloc fix.inregistrarea facturii fiscale privind vanzarea unui mijloc fix. c. 722 = 2132 27. b. 281 = 105 . b. fondul comercial pozitiv dobandit prin achizitie de la terti. 461 = % . donarea unui mijloc fix. 31. realizată din productie proprie. 2111 = 105 . Inregistrarea contabilă „2071 = 404” reprezintă: 24. Care formulă contabilă nu corespunde explicatiei date? 23. Care inregistrare nu este in concordantă cu explicatia dată? • • • • • • • • • a.receptia si darea in functiune a unei constructii. valoarea amenajărilor de terenuri achizitionate de la terti. realizate pe cont propriu de către entitate. 2132 = 131 . b. echipamentele tehnologice obtinute din productie proprie. c. 404 = 5121 .

Valoarea mărfurilor constatate in plus la inventar se inregistrează: a.valoarea materiilor prime achizitionate de la furnizori cu T. 602 = 301 a. descărcarea gestiunii cu produsele finite vandute. % = 401 ..33. 601 = 301 . 607 = 371 . Cumpărarea de materii prime. Care este inregistrarea corectă in raport cu explicatia dată? • • • a.cumpărare de materii prime la cost de achizitie. b. 378 = 371 . deductibilă. a. descărcarea gestiunii cu valoarea la cost de achizitie a mărfurilor distruse de calamităti. Ce semnificatie are formula contabilă „345 = 711”? 39. 371 = 401 . 301 4426 b. incărcarea gestiunii cu valoarea adaosului comercial. la cost de achizitie. 378 = 401 . colectată. 301 = 601 . % = 401 . 4111 = % . cu T. c.. se inregistrează:. obtinerea de produse finite din productie proprie. c.cumpărare de mărfuri la cost de achizitie cu T.V.deductibilă. 701 4427 c. b. % = 404 .A. b. 36.A. c. Valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor intrate in gestiune se inregistrează: a. Consumul de materii prime in procesul de productie se inregistrează: • • • • • • • • • 37. conform facturii. c. % = 401 301 4426 a.A. donaTiile de mărfuri către clienti. 9 . Care formulă contabilă este corectă in raport cu explicatia dată? 301 4426 c. 371 = 607 40. % = 404 35.A. vanzarea mărfurilor.A. b. descărcarea gestiunii cu valoarea la cost de achizitie a mărfurilor vandute. aprovizionarea cu produse finite. 371 = 378 41. % = 401 301 4427 c.valoarea materiilor prime primite gratuit.V.vanzare de produse finite către clienti cu T. b.V. b. c. 371 4427 34. b.V. 38. a.V. cu T. Precizati semnificatia formulei contabile „607 = 371”: • • • • • • a. 301 = 456 . Ce semnificatie are inregistrarea contabilă „371 = 378”? • • • a. 601 = 301 . c.valoarea materialelor consumabile vandute. aprovizionarea cu mărfuri. 301 4427 b.

341 = 711 . b. 5311 = 4111 a.acceptarea de către furnizor a unui efect comercial. Plata prin bancă la scadentă a valorii efectelor comerciale se inregistrează: • • • • • • a. Precizati care formulă contabilă nu corespunde cu explicatia dată: • • • a. 5121 = 4111 . % = 408 . evidenTiată anterior ca amanată la plată. c. % = 408 . b. % =371 c.cumpărarea de materii prime cu factură.42. reflectă prestarea de servicii către clienti la valoarea din factura fiscală cu T. b. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? a. 403 = 5311 .emiterea unui bilet la ordin.cumpărarea de materii prime fără factură. Incasarea unei creante prin contul bancar se inregistrează: 49. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? 50.A. a. c.V. 5121 = 5113 . 408 = % 5121 5311 c.regularizarea T.. 5113 = 413 . Precizati semnificatia formulei contabile „4111 = % ” 704 4427 • • a. 401 = 403 – valoarea acceptată de furnizor a efectelor comerciale de plătit.scăderea din gestiune a valorii productiei in curs de executie la inceputul perioadei următoare. 401 = 5121 . 711 = 331 . 403 = 5121 .obtinerea de semifabricate din productie proprie. b. 301 4428 47. 43. 301 4428 c.sumele datorate de client reprezentand valoarea efectelor comerciale acceptate. c. 401 = % 5121 5311 45. Plata facturii unui furnizor prin virament si in numerar se inregistrează: • • • a. Care este inregistrarea corectă pentru descărcarea gestiunii unui magazin cu marfa vandută la pret de vanzare cu amănuntul: 607 607 607 348 378 378 4428 4427 4428 44.achitarea facturii furnizorului. 4426 = 4427 . 4111 = % . b. cand se reia procesul de fabricatie.V. % = 371 b. % =371 5121 542 b. Care formulă contabilă corespunde explicatiei date? • • • • • • • • • a. 10 . 48. c. 401 = % • a. 413 = 4111 .. 4111 = 5121 . 403 = 5121 . 5121 = 403 46.A.descărcarea gestiunii cu valoarea produselor finite vandute. reflectă reactivarea clientilor scosi din evidentă. b. b. 701 4427 c.primirea unui bilet la ordin de la client.

achizitia de animale si păsări de la un furnizor. b. Precizati care formulă contabilă nu corespunde explicatiei date: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. retinerea impozitului pe dividende. Formula contabilă „457 = 446” semnifică: 61. 441 = 5121 . c. Livrarea de produse finite pe baza avizului de insotire a mărfii se inregistrează: • • • a. 5113 = 413 . plata unui furnizor de mărfuri in contrapartidă cu animale si păsări. 53. virarea impozitului pe profit / venit. a. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? 56. vanzarea de animale si păsări unui furnizor. Achitarea prin virament a impozitului pe profit / venit se inregistrează: 59. 4111 = % 701 4428 52. inregistrarea impozitului pe profit / venit. 641 = 425 . a. c. a. b. c. c. 425 = 5311 . 622 = 421 .51. plătit in plus. b. 117 = 457 . 641 = 421 .plata unui furnizor prin virament bancar.inregistrarea statului de salarii pentru reflectarea salariilor datorate. c. 5121 = 441 . b.contributia unitătii pentru asigurările sociale. c. cu plată ulterioară. Ce semnificatie are formula contabilă „ 691 = 441”? 58. c. se inregistrează: 60. 4311 = 5121 . răscumpărarea de obligatiuni de la bursa de valori. b. a. a.retineri din drepturi de personal. Precizati formula contabilă corectă pentru plata in numerar a avansului chenzinal: 54. 121 = 457 . 5121 = 401 . 418 = % 701 4428 c. 421 = 5311 a. Care formulă contabilă corespunde explicatiei date? 57.plata contributiei unitătii la asigurările sociale. 6451 = 4311 . b. b. constituirea obligatiei de plată a dividendelor. b. c. 425 = 5121 . Dividendele brute.efectele comerciale primite de la clienti. b. 635 = 431 .obligatia de plată a contributiei unitătii la asigurările sociale. b. 441 = 5311 a. Formula contabilă „361 = 401” reprezintă: 62.incasarea creantelor comerciale in devize. 418 = % • c. 5124 = 4111 . 457 = 117 a. 421 = 641 a. a. c. Fondul de salarii brut se inregistrează: 55. 6452 = 4371 . Inregistrarea contabilă „ 506 = 5092” semnifică: 11 . achitarea dividendelor actionarilor. 641 = 421 . reflectă livrarea de produse reziduale către clienti 701 4427 b. repartizate din profitul net al exercitiului incheiat.virarea contributiei unitătii la fondul de somaj. incasarea de la buget a impozitului pe profit/venit. c.

trecerea capitalului de la categoria subscris nevărsat la categoria subscris vărsat. plata unui furnizor prin virament. b. 426 = 421 67. c. c. b. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantiera de forma A –x+x = P sau de forma A-x+x =C+D? • • • • • • • • • • • • • • • • a. c. c. cumpărarea de obligatiuni de la bursă cu plata imediată. c. incasarea unei creante prin virament bancar. b.63. retinerea avansului chenzinal in numerar prin casă. Achizitia de obligatiuni cu plata imediată prin cont se inregistrează: • • • • • • • • • a. vărsarea de către actionari a aporturilor in bani conform extrasului de cont. Inregistrarea contabilă „ % = 4111” semnifică: 5121 667 • • • • • • a. incasarea unei creante. majorarea capitalului prin emiterea si subscrierea de noi actiuni. cu reflectarea primirii unui scont de la client. incasarea unei creante prin contul bancar. 71. a. Salariile neridicate in termenul de plată de la casierie se inregistrează: 68. prin vărsarea aporturilor in bani si in natură. repartizarea din profitul net al exercitiului incheiat a dividendelor cuvenite actionarilor/asociatilor. cumpărarea de obligatiuni de la bursa de valori cu plata ulterioară. c. b. c. • • b. 12 . stingerea creantelor fată de actionari. acordarea unui avans de trezorerie. plata avansului chenzinal in numerar prin casă. c. b. c. 421 = 426 . Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A= P-x+x sau de forma A=(C-x) +(D+x)? a. cu reflectarea acordării unui scont clientului. plata către actionari a aportului in bani retras. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x=(C+x)+D? a. vărsarea capitalului social in numerar / natura. plata unui furnizor din disponibilul din cont. 73. 5121 = 506 . Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x=(C+x)+D? a. plata avansului chenzinal prin virament in conturile personale. b. 506 = 5121 . reevaluarea unei imobilizări corporale. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A = P-x+x sau de forma A =(Cx+x)+ D? a. subscrierea capitalului social in numerar / natura. 72. majorarea capitalului social din rezerve. b. b. c. prin virament bancar. utilizarea altor rezerve pentru majorarea capitalului. 428 = 426 . 70. b. plata unei datorii in numerar. incasarea unui client prin contul de disponibilităti. incasarea de sconturi de decontare. 64. 506 = 5311 a. 69. acordate de către client. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x = P-x sau de forma A-x = C+ (D-x)? a. Inregistrarea contabilă „ 425 = 5311” semnifică: 65. repartizarea din profit dividendelor cuvenite actionarilor / asociatilor. utilizarea primelor de emisiune pentru majorarea capitalului social. Inregistrarea contabilă „ 5121 = 456” reprezintă: 66. c. b. a.

84. c. 81. c. A-x=P-x sau de forma A-x =C+ (D-x). inregistrarea acordării unui avans de trezorerie. 77. c. acceptarea unui bilet la ordin. acoperirea pierderilor din anii precedenti din rezervele legale. 80. a. retinerea din salarii a avansurilor acordate la chenzina I. A+x= P+x sau de forma A+x = (C+x) + D. A-x= P-x sau de forma A -x = (C-x)+D. A-x = P-x sau de forma A-x = C+(D-x). plata salariilor. A+x= P+x sau de forma A +x = (C+x)+D. b. incasarea unui client. inregistrarea vanzării de produse finite. c. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x = C+ (D+x)? a. vanzarea de produse finite. inregistrarea impozitului pe salarii. achizitia unei licente de fabricatie. c. a. b. 76. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de acordarea unui imprumut pe termen lung? 82. c. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x=P-x sau de forma A-x= C+ (D-x)? a. c. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de retinerea din salariu a ratei pentru locuinta? 13 . plata primelor cuvenite personalului pentru participarea la profit. b. b. vanzarea de produse finite unui client. A=P-x+x sau de forma A=C+(D-x+x). b. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x = C+ (D+x)? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. b. 78. b. c. c. c. plata in numerar / virament a dividendelor nete cuvenite actionarilor / asociatilor. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantiera de forma A+x-x =P sau de forma A+x-x = C+D? a. plata unui furnizor. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x+x =P sau de forma A-x+x = C+D? a. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de darea in folosinta a materialelor de natura obiectelor de inventar? a. A+x=P+x sau de forma A+x =C+ (D+x). b.74. aprovizionarea cu materii prime de la un furnizor. plata unei datorii din achizitia titlurilor de plasament. A=P-x+x sau de forma A=(C-x+x) + D. • • b. inregistrarea constituiri rezervelor legale. A+x-x= P sau de forma A +x –x = C+D. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de emisiunea si subscrierea de obligatiuni? 83. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x=P-x sau de forma A-x= C+ (D-x)? a. depunerea numerarului din casierie la banca. b. c. achitarea unei datorii către un creditor. A+x=P+x sau de forma A+x =(C+ x) + D. 75. a. 79. incasarea prin banca a unui client. inregistrarea utilizării primelor de emisiune pentru majorarea capitalului. plata in numerar / virament a dividendelor nete cuvenite actionarilor / asociatilor. b. A+x-x = P sau de forma A+x-x = C+D. b. inregistrarea consumului de materii prime. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A=P-x+x sau de forma A= C + (D-x+x)? a.

A=P-x+x sau de forma A=C+(D-x+x). Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de plata in numerar a salariilor? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. A+x =P+x sau de forma A+x =C + (D+x). b. Amortizarea altor imobilizări necorporale. a. A-x =P-x sau de forma A-x= C+(D-x). Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de inregistrarea cheltuielilor de constituire. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de inregistrarea contributiei unitătii la asigurările sociale? a.A= P+x-x sau de forma A= (C+x)+(D-x). Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de majorarea capitalului din rezerve? 89. aduse ca aport in natură la capitalul social. achitate in numerar? a. Pierderile realizate in exercitiile precedente acoperite din capitalul social. a. A-x = P-x sau de forma A-x =C+ (D-x). a. A+x-x =P sau de forma A+x-x = C+D. c.A= P-x+x sau de forma A= (C-x+x) +D. c. Capitalul subscris de actionari / asociati. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 263 „Interese de participare”? 96. a. A+x =P+x sau de forma A+x =C + (D+x). c. A= P+x-x sau de forma A= (C+x)+(D-x).85. scoase din evidentă. c. a. 90. realizată in exercitiul financiar incheiat. c. Valoarea altor imobilizări necorporale. b. Pierderea contabilă reportată. A-x = P-x sau de forma A-x =(C-x) +D. 92. A-x =P-x sau de forma A-x =C + (D-x). A+x =P+x sau de forma A+x = (C+x) +D. Capitalul social retras de actionari / asociati. b. b. b. b. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de inregistrarea impozitului pe primele pentru participarea personalului la profit? a. b. Rezervele destinate majorării capitalului. A=P-x+x sau de forma A=(C-x+x) + D. b. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate. A= P-x+x sau de forma A= (C-x+x) +D. cedate.A= P+x-x sau de forma A= C+ (D+x-x). A= P-x+x sau de forma A= (C-x) +(D+x). 14 . c. b. Profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat si nerepartizat. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 1012 „Capital subscris vărsat”? 93. A-x =P-x sau de forma A-x=C+ (D-x). 87. Valoarea participatiilor dobandite prin aport la capitalul social al intreprinderilor asociate. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de remiterea către furnizor a unui bilet la ordin. A+x =P+x sau de forma A+x =(C+x) + D. A+x = P+x sau de forma A +x = (C+x) + D. Care din operatiunile de mai jos nu se inregistrează in debitul contului 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar”? a. c. A-x = P-x sau de forma A-x =(C-x) +D. Valoarea participatiilor dobandite prin achizitie. c. pentru plata mărfurilor aprovizionate? a. Cheltuielile privind valoarea participatiilor detinute la intreprinderile asociate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 208 „Alte imobilizări necorporale”? 95. A+x =P+x sau de forma A+x =C + (D+x). c. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite ca aport in natură. b. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de plata impozitului pe profit la bugetul de stat? 88. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 117 „Rezultatul reportat”? 94. c. • c. b. 91. Valoarea programelor informatice achizitionate de la furnizori. A=P-x+x sau de forma A=C+(D-x+x). b. a. c. 86.

primite de la clienti. Salariile nete achitate personalului. b. Salariile si alte drepturi cuvenite personalului. Valoarea ambalajelor care circulă in sistem de restituire inapoiate furnizorilor. Valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit. Valoarea ambalajelor care circulă in sistem de restituire. a. c.97. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 441 „Impozitul pe profit / venit”? 107. b. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate in magazinele de vanzare proprii. c. a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 424 „Prime reprezentând participarea personalului la profit”? a. Valoarea ambalajelor care circulă in sistem de restituire. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 403 „Efecte de plătit”? 105. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 401 „Furnizori”? 99. facturate de furnizori. retinute de către beneficiari c. b. c. b. a. Sumele incasate de la clienti prin conturile curente. b. Taxa pe valoarea adăugată aferentă lipsurilor imputate. Sumele datorate personalului. Care din operatiunile de mai jos nu se inregistrează in debitul contului 345 „Produse finite”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Valoarea avansurilor facturate clientilor. Taxa pe valoarea adăugată de plată. Efectele comerciale primite de la clienti. Plătile efectuate prin bancă la scadentă pe bază de efecte comerciale. datorată bugetului de stat. Diferentele nefavorabile de curs valutar la sfarsitul exercitiului financiar. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 409 „Furnizori . 98. Valoarea acceptată de furnizori a efectelor comerciale de plătit. a. c. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite obtinute din productie proprie. c. Drepturile de personal neridicate. b. Sumele anulate reprezentand impozitul pe profit / venit aferent exercitiului curent. Sumele achitate personalului. Sumele reprezentand TVA aferentă garantiilor retinute pentru buna executie a lucrărilor. Valoarea efectelor comerciale acceptate de clienti in vederea decontării bunurilor livrate. c. b. Diferentele favorabile de curs valutar stabilite la data efectuării plătilor pe baza efectelor comerciale. c. • c. Sumele virate la bugetul de stat. b. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 411 „Clienti”? 101. c. Sumele repartizate personalului. Valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate. rezultate din evaluarea soldului in valută. conform prevederilor legale. c. Contributia angajatorului la asigurările sociale. a. Valoarea avansurilor acordate si facturate furnizorilor. b. b. a. TVA aferentă garantiilor pentru buna executie a lucrărilor. Sumele datorate de entitate către bugetul statului. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 431 „Asigurări sociale”? 106. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 4426 „Taxa pe valoarea adăugată deductibilă”? a. a. c. 104. 108. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 4427 „Taxa pe valoarea adăugată colectată”? a. Plătile efectuate către furnizori. b. Sumele compensate din taxa pe valoarea adăugată colectată. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite constatate plus la inventariere. Taxa pe valoarea adăugată aferentă avansurilor facturate. Sumele neridicate de personal. 15 . Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 421 „Personal – salarii datorate”? 103. a.debitori”? 100. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar distruse prin calamităti. Sumele virate asigurărilor sociale si de sănătate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 413 „Efecte de primit de la clienti”? 102. ce se suportă din asigurările sociale. c.

Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 512 „Conturi curente la bănci”? 120. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 461 „Debitori diversi”? 115. Plătile efectuate la bugetul de stat. b. Valoarea cheltuielilor privind actiunile detinute la entitătile afiliate. Valoarea actiunilor dobandite de la entitătile afiliate. c. Valoarea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni. Impozitul pe veniturile de natura salariilor aferente exercitiilor precedente. Sumele depuse de actionari / asociati ca aport in numerar. Imobilizările corporale si necorporale cedate la pret de vanzare. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 456 „Decontări cu actionarii / asociatii privind capitalul”? a. 110. c. Valoarea la cost de achizitie a actiunilor cumpărate de la entitătile afiliate. a. c. b. b. reprezentand contributia unitătii si a personalului pentru constituirea fondului de somaj. b. convertite in actiuni. prin aportul in natură la capitalul acestora. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 531 „Casa”? 16 . b. cu plata prin virament. Pretul de cesiune al actiunilor detinute pe termen scurt la entitătile afiliate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 462 „Creditori diversi”? 118. 117. Sumele achitate creditorilor. anulate. taxe si vărsăminte asimilate”? a. Capitalul social subscris de actionari / asociati. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 261 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? a. b. b. a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 457 „Dividende de plată”? 114. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 437 „Ajutor de somaj”? 112. Valoarea subventiilor primite si incasate. b. c. Suma imprumuturilor obtinute din emisiunea si vanzarea obligatiunilor. Sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de somaj. Valoarea actiunilor dobandite la entitătile afiliate. Sumele ridicate in numerar din conturile de la bănci. Valoarea sconturilor acordate debitorilor. c. a. Sumele virate la bugetul statului. c. Sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de somaj. 111. 113. 119. c. Sconturile obtinute de la creditori. b. Impozitul pe dividende datorat bugetului de stat. Sumele ridicate in numerar din conturile de la bănci.109. cedate. 116. Dividendele nete achitate actionarilor / asociatilor. Dividendele nete lăsate temporar la dispozitia entitătii. b. a. Anularea obligatiunilor răscumpărate. a. Sumele virate. cedate. Ajustarea valorii actiunilor tranzactionate la bursă cu diferentele nefavorabile la inchiderea exercitiului. Valoarea imobilizărilor financiare cedate. Aportul in natură al actionarilor / asociatilor pus efectiv la dispozitia entitătii. Plătile efectuate către furnizorii de bunuri si servicii. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 501 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? a. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 446 „Alte impozite. Impozitul pe veniturile de natura salariilor retinut din drepturile bănesti cuvenite personalului. reprezentand impozitul pe dividende. Sumele datorate tertilor reprezentand despăgubiri si penalităti. c. Valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor cu bunuri din import. c. c. Dividendele datorate actionarilor / asociatilor din profitul net realizat in exercitiile precedente. a. reprezentand impozitul pe veniturile de natura salariilor. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. c. Depunerile de numerar in conturile de la bănci.

brevete. Valoarea creantei reprezentand ratele facturate. Valoarea veniturilor din dobanzile aferente creantelor imobilizate b. Cheltuielile de dezvoltare amortizate integral si scoase din evidenta c. drepturi si active similare”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 203 „Cheltuieli de dezvoltare”? 128. 122. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 212 „Constructii”? 131. Valoarea constructiilor cedate in regim de leasing financiar a.„Prime de capital”? 17 . rămas nerepartizat c. Valoarea imobilizărilor corporale primite in leasing financiar. Valoarea acceptată de furnizori a efectelor comerciale de plătit b. Valoarea bunurilor avute in concesiune si restituite la expirarea contractelor c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 106 „Rezerve”? 125.121. Brevetele. pe baza facturilor emise de locator a. licentele. Valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate prin contul curent. Valoarea biletelor de călătorie consumate cu transportul personalului. Valoarea bunurilor avute in concesiune si restituite la expirarea contractelor b. prin virament bancar sau in numerar a. Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la rezervele de capital. Valoarea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni. Valoarea tichetelor de masă. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 267 „Creante imobilizate”? 132. Plătile efectuate la scadentă prin bancă pe bază de efecte comerciale 130. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 403 „132 Efecte de plătit” ? 133. atunci cand surplusul reprezintă un castig realizat b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 205 „Concesiuni. c. b. aferente leasingului financiar c. rezultată din reevaluarea mijloacelor fixe a. conform contractelor b. obtinute din emisiunea si vanzarea de obligatiuni in valută c. Valoarea biletelor de călătorie si a tichetelor de masă. a. Sumele incasate. Rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente • c. licente. Diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite la sfarsitul exercitiului financiar din evaluarea soldului efectelor de plătit către furnizorii externi c. pentru efectele comerciale remise spre scontare. Valoarea constructiilor primite in regim de leasing financiar c. Lucrările si proiectele de dezvoltare achizitionate de la terti b. Valoarea cecurilor si a efectelor comerciale primite de la clienti. aferente imprumuturilor din emisiunea si vanzarea de obligatiuni cu primă b. Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la rezervele de capital. mărci comerciale. convertite in actiuni 126. Cresterea de valoare (diferenta pozitivă). Brevetele. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate”? a. Valoarea cheltuielilor cu sconturile acordate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 105 „Rezerve din reevaluare”? 124. Constituirea rezervelor din profitul net al exerciTiilor precedente. Cresterea de valoare (diferenta pozitivă). a. rezultată din reevaluarea terenurilor si amenajărilor de terenuri b. mărcile comerciale si alte active similare preluate in concesiune c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 532 „Alte valori”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. atunci cand surplusul reprezintă un castig realizat c. Valoarea constructiilor distruse de calamităti b. c. acordate salariatilor. Valoarea imprumuturilor acordate altor entităti si a garantiilor depuse la furnizori. reprezentand aportul in numerar al actionarilor. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 161 ”Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 511 „Valori de încasat”? 123. b. Valoarea imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare primate cu titlu gratuit 127. achizitionate cu plată in numerar. Inregistrarea obligatiei de plată a ratelor de leasing financiar. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 104 . mărcile comerciale si alte active similare aduse ca aport in natură la capital de asociati / actionari a. Suma primelor de rambursare. Diferente nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a imprumuturilor. licentele.

Primele de capital transferate la rezerve c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 371 „Mărfuri”? 141. Sumele datorate pentru achizitionarea de imobilizări financiare. Valoarea primelor stabilite cu ocazia noilor aporturi in natură la capital b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 166 ”Datorii care privesc imobilizările financiare”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor vandute si scoase din gestiune c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 211 „Terenuri si amenajări de terenuri”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 456 „Decontări cu asociatii privind capitalul”? a. in natură si/sau in numerar c. Sumele restituite entitătilor afiliate c. incorporate in capitalul social b. reprezentand cheltuieli efectuate pentru dezvoltarea societătii • • • a. Valoarea adaosului comercial si taxa pe valoare adăugată neexigibilă aferentă mărfurilor vandute 138. Valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor consumate in aceeasi unitate ca materii prime a. aduse de la terti a. si necuvenite entitătii de la creditori diversi b. Sumele plătite efectiv. Diferentele favorabile de curs valutar stabilite la data decontării vărsămintelor de efectuat. Primele de capital. Capitalul subscris de actionari sau asociati. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 302 „Materiale consumabile”? 139. rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a datoriilor ce privesc imobilizările financiare a. Valoarea la pret de inregistrare a mărfurilor trimise la terti b. Valoarea produselor finite transferate la mărfuri in vederea vanzării prin magazinele proprii c. Sumele datorate furnizorilor. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 104 „Prime de capital”? 18 . Valoarea amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu. reprezentand cheltuieli ocazionate de infiintarea societătii c. Sumele de incasat/incasate de la entitătile afiliate b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 201 „Cheltuieli de constituire”? 136. Rezervele destinate majorării capitalului social 144. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizările financiare”? a. Restituirea sumelor aflate in curs de clarificare 142. pentru achizitionarea de imobilizări financiare c. Valoarea la cost de productie a semifabricatelor intrate in gestiune din productie proprie b. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime. pus efectiv la dispozitia entitătii b. prelucrate. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate la mărfuri si vandute ca atare c. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizori interni b.134. Sumele achitate sau bunurile retrase de actionari/asociati din capitalul social a. distruse de calamităti a. cu plată ulterioară a. pentru imobilizările financiare achizitionate b. Valoarea materiilor prime aduse de la terti. Diferentele nefavorabile de curs valutar. Valoarea terenurilor si amenajărilor de terenuri retrase de asociati / actionari din capitalul social c. trimise la terti pentru prelucrare b. urmare prelucrării c. Sumele incasate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 341 „Semifabricate”? 140. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 512 „Conturi curente la bănci”? 143. Cheltuieli amortizate integral si scoase din evidentă b. reprezentand venituri in avans care privesc exercitiile următoare c. in valută. Valoarea terenurilor si amenajărilor de terenuri primite cu titlu gratuit 137. Scăderea din gestiune a materiilor prime aflate la terti. finalizate si receptionate b. Aportul in natură la capitalul social. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 351 „Materii si materiale aflate la terti”? a. Valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii 135. Sumele datorate furnizorilor. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile. Sumele incasate.

mărci comerciale. animale si plantatii”? a. Valoarea bunurilor avute in concesiune si restituite la expirarea contractelor c. licentelor si alte active similare cedate a. animalelor si plantatiilor retrase din aportul in natură la capitalul social c. a părtii din activele nete achizitionate a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 117 „Rezultatulreportat”? 148. mijloacelor de transport. licentele. repartizat pentru constituirea rezervelor a. Lucrările si proiectele de dezvoltare achizitionate de la terti b. Valoarea instalatiilor tehnice. acoperite din rezerve b. rămase neacoperite c. Cheltuielile de dezvoltare amortizate integral si scoase din evidentă c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 301 „Materii prime”? 156. Valoarea instalatiilor tehnice. Valoarea neamortizată a lucrărilor si proiectelor de dezvoltare cedate • c. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime reprezentand aportul in natură la capitalul social c. Valoarea programelor informatice si a altor imobilizări necorporale achizitionate de la furnizori b. Brevetele. Valoarea cheltuielilor aferente amortizării imobilizărilor necorporale c. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achiziTionate b. brevete. animalelor si plantatiilor distruse de calamităti a. Profitul net realizat in exercitiul expirat. Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la rezervele de capital a. Valoarea instalatiilor tehnice. rămas nerepartizat si reportat a. Diferenta pozitivă intre costul de achizitie si valoarea. rezultată din reevaluarea mijloacelor fixe c. mijloacelor de transport. Cresterea de valoare (diferenta pozitivă). Pierderile din exercitiile precedente. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 213 „Instalatii tehnice. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 121 „Profit sau pierdere”? 149. Pierderea realizată in exercitiul expirat. Valoarea altor imobilizări necorporale amortizate integral si scoase din evidentă c. Primele de capital transferate la rezerve 146. mijloacelor de transport. drepturi si active similare”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 205 „Concesiuni. Descresterea de valoare (diferenta negativă). Valoarea neamortizată a fondului comercial pozitiv scos din evidentă c. Valoarea rămasă neamortizată a brevetelor. La sfarsitul perioadei cu soldul debitor al conturilor de cheltuieli b. Rezervele destinatre majorarii capitalului social b.145. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 2071 „Fond comercial pozitiv”? 152. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime date in consum 155. la data tranzactiei. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 208 „Alte imobilizări necorporale”? 153. Pierderile contabile realizate in exercitiul expirat. mărcile comerciale si alte active similare primite cu titlu gratuit b. mijloace de transport. Profitul net realizat in exercitiile precedente. Valoarea rămasă neamortizată a altor imobilizări necorporale cedate 151. Valoarea fondului comercial amortizat integral si scos din evidentă b. animalelor si plantatiilor aduse ca aport in natură la capitalul social b. Amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidentă pe diverse căi 154. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 105 „Rezervele din reevaluare”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale”? a. Amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale cedate b. rezultată din reevaluarea terenurilor b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 106 „Rezerve”? 147. Constituirea rezervelor legale din profitul brut al exercitiului curent a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” ? 19 . Rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 203 „Cheltuieli de dezvoltare”? 150. rămasă neacoperită si reportată c.

Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 426 „Drepturi de personal neridicate”? a. Ajutoarele materiale suportate pe cheltuielile unitătii 165. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 431 „Asigurări sociale”? 167. Valoarea la pret de inregistrare a mărfurilor reprezentand aportul in natură la capitalul social b. Drepturile de personal neridicate. Sumele virate in contul asigurărilor sociale si asigurărilor sociale de sănătate b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 345 „Produse finite”? 158. Valoarea la pret de vanzare a lucrărilor executate si serviciilor prestate. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate la mărfuri c. reprezentand salarii. Plătile efectuate către furnizori din disponibilul din contul bancar c. Valoarea la pret de inregistrare sau la cost de productie a produselor finite vandute si scoase din gestiune b.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. precum si taxa pe valoare adăugată aferentă c. Valoarea lucrărilor executate sau a serviciilor prestate de terti b. livrate de furnizori 157. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 371 „Mărfuri”? 159. Valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar si a celor primite cu titlu gratuit c. stabilite la data decontării acestora sau la inchiderea exercitiului a. Avansurile chenzinale achitate personalului in contul muncii prestate 164. aferente exercitiilor precedente si prescrise c. Sumele datorate personalului. Plătile efectuate către bugetul statului. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 4111 „Clienti”? 160. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 423 „Personal-ajutoare materiale datorate”? a. reprezentand taxa pe valoarea adăugată b. c. Valoarea efectelor comerciale acceptate de clienti in vederea decontării bunurilor livrate b. Diferentele rezultate la finele perioadei intre taxa pe valoarea adăugată colectată mai mare si taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mică 166. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise pentru prelucrare sau in păstrare (custodie) la terti b. Valoarea la pret de inregistrare a mărfurilor livrate la entitate sau subunităti a. Valoarea avansurilor achitate furnizorilor prin contul curent si in numerar b. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite constatate plus la inventariere a. Ajutoarele materiale neridicate in termen c. Diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in valută acordate furnizorilor. Regularizarea avansurilor acordate furnizorilor urmare receptiei bunurilor livrate. Valoarea consumului de energie si apă. Diferentele favorabile de curs valutar. Valoarea la pret de vanzare a produselor finite. Ajutoarele materiale suportate din contributia unitătii pentru asigurările sociale b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 425 „Avansuri acordate personalului”? a. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune din productie proprie c. Sumele neridicate in termen si achitate ulterior personalului la cerere b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 413 „Efecte de primit de la clienti”? 162. aferente efectelor comerciale in devize primite de la clienti si neincasate la inchiderea exercitiului financiar c. Sumele retinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar obtinute din productie proprie a. neridicate in termenul prevăzut pentru plata acestora a. Contributia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate c. ContribuTia personalului la asigurările sociale a. Avansuri neridicate in termen c. Efecte comerciale primite de la clienti a. Valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate a. precum si taxa pe valoare adăugată aferentă b. si alte drepturi. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 4423 „TVA de plată”? 20 . Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 409 „Furnizori – debitori”? 161. reprezentand avansurile chenzinale acordate b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 401 „Furnizori”? 163.

prin depunerea de către acţionari a sumelor la casierie. Sumele reprezentand anularea provizioanelor 173. Valoarea obligatiunilor emise si răscumpărate achitate prin bancă in momentul tranzactiei. Se inregistrează subscrierea unor acţiuni noi. compensată in perioadele următoare cu taxa pe valoarea adăugată de plată a. Se inregistrează utilizarea primelor de emisiune pentru majorarea capitalului social. Creditele bancare pe termen lung puse la dispozitia entitătii in contul curent c. Se inregistrează vărsarea aportului in bani la capitalul social. b. Se inregistrează subscrierea de către acţionari a capitalului social la o societate nou infiinţată. 1011=1012 5. Taxa pe valoarea adăugată de recuperat. Valoarea obligatiunilor emise si răscumpărate. După vărsarea aporturilor in bani si natură. 2111=105 11. la cursul de inchidere a exercitiului financiar a. 5311=456 3. 1041=1068 10. Diferentele rezultate la sfarsitul perioadei intre taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare si taxa pe valoarea adăugată colectată mai mică b. Sumele reprezentand diminuarea provizioanelor b. rezultate in urma evaluării datoriilor in valută. 456=% 1011 1041 6. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt”? a. Diferente nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului a creditelor in valută 169. Valoarea la cost de achizitie a obligatiunilor cumpărate achitate in numerar in momentul tranzactiei. Valoarea obligatiunilor emise si răscumpărate. Valoarea provizioanelor constituite sau majorate c. 456=1041 / 1011=1012 7. Se inregistrează transferarea primelor de emisiune la alte rezerve. achitate prin bancă / in numerar b. Se inregistrează prima de emisiune aferentă subscrierii unor acţiuni noi. anulate a. Taxa pe valoarea adăugată de recuperat. Suma creditelor bancare pe termen lung rambursate la scadentă b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 162 „Credite bancare pe termen lung”? 170 Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 505 „Obligatiuni emise si răscumpărate”? a. 2131=456 4. Diferentele nefavorabile de curs valutar. Valoarea investitiilor financiare pe termen scurt cumpărate. in vederea majorării capitalului social. Se inregistrează incasarea in numerar a contravalorii acţiunilor. 171. 456 =1011 2. reprezentand vărsăminte de efectuat pentru investitiile financiare pe termen scurt. se inregistrează trecerea capitalului subscris nevărsat la categoria „capital subscris vărsat”. pentru vărsarea capitalului in natură. emise si subscrise anterior pentru majorarea capitalului social. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 4424 „TVA de recuperat”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Taxa pe valoarea adăugată de recuperat din perioadele anterioare. Se inregistrează capitalizarea surplusului realizat din rezerve din reevaluare.• c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 506„Obligatiuni”? 172. compensată cu TVA de plată 168. incasate prin bancă / in numerar in momentul tranzactiei b. Valoarea la pret de achizitie a investitiilor pe termen scurt cumpărate si neachitate in momentul tranzactiilor c. Se inregistrează punerea efectivă la dispoziţia societăţii a unui utilaj. incasată de la bugetul statului c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 151 „Provizioane”? MODULUL III – INREGISTRĂRI OPERAłIUNI ECONOMICO-FINANCIARE– evaluate cu 7 puncte 1. prin transferul acestuia la rezerve. Valoarea obligatiunilor cedate. neincasate in momentul tranzactiei c. Valoarea obligatiunilor cedate.1041=1012 9. 5311=456 8. 21 . emise in vederea majorării capitalului social. Se inregistrează diferenţa pozitivă rezultată din reevaluarea unui teren. rămase de achitat la o dată ulterioară c.

203=721 18. rezultate din procesul de fabricaţie. 3032=3031 36. neplătitor de TVA. 1061=117 14. 711=332 50. neplătitor de TVA. Se inregistrează descărcarea gestiunii cu valoarea de achiziţie a mărfurilor vandute. la inceputul lunii. pe baza inventarului efectuat. Se inregistrează acoperirea pierderii reportate din exerciţiul precedent. Se inregistrează aprovizionarea cu materii prime de la un furnizor. 346=711 41. 331=711 47. achitate in numerar. 301=401 29. aferentă perioadei. 711=331 48. Se inregistrează cheltuielile cu inscrierea si inmatricularea societăţii. 6811=2803 19. 3022=401 31. Se inregistrează achiziţia de materiale de natura obiectelor de inventar de la un furnizor. amortizate integral. 421=425 55. Se inregistrează achiziţia de mărfuri de la un furnizor neplătitor de TVA. 6022=3022 32. Se inregistrează achitarea avansului din salarii (chenzina I) prin casieria societăţii. privind imputarea lipsurilor din gestiune. 6811=2813 27. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a cheltuielilor de dezvoltare. 371=401 42. neplătitor de TVA. Se inregistrează. 129=1061 13. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a cheltuielilor de constituire. 205=404 21. Se inregistrează titlul executoriu. Se inregistrează lucrările in curs de execuţie la sfarsitul lunii. Se inregistrează descărcarea gestiunii cu valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor vandute. 354=341 38. 2131=404 26. 421=461 22 12. 341=711 37. pentru reluarea procesului tehnologic de fabricaţie. 52. 6583=2071 23. Se inregistrează acceptarea de la client a unui bilet la ordin. rămas neamortizat. 411=707 44. Se inregistrează reţinerea pe statul de plată la chenzina a II-a avansului din salarii. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a unui utilaj amortizat integral. Se inregistrează rămanerea in custodia furnizorului a materialelor consumabile cumpărate. Se inregistrează produsele finite obţinute din producţie proprie. 332=711 49. Se inregistrează produsele finite trimise pentru depozitare la o societate. fără TVA. 2801=101 17. . pentru incasarea mărfurilor vandute. 207=404 22. pentru realizarea pe cont propriu a unor noi produse. 208=404 / 4426=404 24. 601=301 30. 413=411 53. 51. privind vanzarea de produse finite către un client. aferent unui magazin achiziţionat. pentru lipsurile din gestiune. Se inregistrează achiziţia de combustibili de la un furnizor. amortizate integral. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a fondului comercial pozitiv. descărcarea gestiunii lucrărilor in curs de execuţie pentru continuarea procesului tehnologic. 378=371 46. in sarcina unui gestionar. 6811=2801 16. Se inregistrează reţinerea pe statul de plată a debitului reprezentand imputarea făcută in sarcina unui gestionar. Se inregistrează amortizarea cheltuielilor de dezvoltare aferentă perioadei. 2813=2131 28. 3022=351 34.357=3022 33. Se inregistrează incasarea prin bancă a contravalorii facturii pentru produsele finite vandute unui client. Se inregistrează darea in folosinţă a unor materiale de natura obiectelor de inventar. Se inregistrează consumul de combustibili. prin utilizarea rezervelor legale. lăsate anterior in custodia furnizorului. privind mărfurile vandute din depozitul de vanzare „cu ridicata”. 354=345 40. Se inregistrează amortizarea cheltuielilor de constituire aferentă perioadei. Se inregistrează trimiterea unor semifabricate la terţi. descărcarea gestiunii produselor in curs de execuţie. 425=5311 54. 43. Se inregistrează recepţia in entitate a materialelor consumabile. 345=711 39. aferent unui magazin cedat/vandut. Se inregistrează achiziţia unui teren. 607=371 45.105=1065 Se inregistrează constituirea rezervei legale din profitul brut obţinut. Se inregistrează achiziţia unei licenţe de fabricaţie. Se inregistrează cheltuielile efectuate cu cercetarea. Se inregistrează eliberarea de materii prime pentru consum in procesul de producţie. pentru prelucrare. Se inregistrează. la inceputul lunii. Se inregistrează produsele reziduale. Se inregistrează achiziţia unui utilaj. 201=5311 15. pe baza inventarului efectuat la sfarsitul lunii. Se inregistrează contravaloarea facturii fără TVA. Se inregistrează adaosul comercial pentru mărfurile recepţionate in depozitul de vanzare „cu ridicata”. Se inregistrează amortizarea unui utilaj. 2111=404 25. conform convenţiei incheiate. Se inregistrează valoarea fondului comercial pozitiv. Se inregistrează obţinerea de semifabricate din producţie proprie. Se inregistrează contravaloarea facturii. Se inregistrează achiziţia unui program informatic. Se inregistrează produsele in curs de execuţie. 3031=401 35. 56. 2803=203 20.

pentru cumpărări de bunuri. după expirarea termenului legal de plată. de către furnizor. 4423=5121 81. 5121=4424 82. 4427=4426 78. 161=505 93. Se inregistrează virarea contribuţiei unităţii la fondul de somaj. 401=403 60. a dividendelor cuvenite acţionarilor. 1621=5121 95. 505=5311 92. reprezentand ratele personalului pentru cumpărări de bunuri. Se inregistrează răscumpărarea unui pachet de obligaţiuni. 411=4427 77. pentru plata la un termen scadent a mărfurilor achiziţionate. in vederea obţinerii unui imprumut. 169=161 23 . 71. 58. Se inregistrează listele de plată. 427=5121 69. 457=5311 88. 641=424 64. Se inregistrează plata prin virament a sumelor reţinute din salarii. 401=5121 59. Se inregistrează restituirea unui teren avut in concesiune. Se inregistrează acceptarea unui bilet la ordin. Se inregistrează primirea unui teren in concesiune.426=5311 67.57.129=117 85. Se inregistrează statele de plată. Se inregistrează achitarea prin virament către bugetul statului a TVA de plată. 444=5121 84. 421=444 83. Se inregistrează dobanda datorată băncii pentru un credit bancar pe termen lung. Se inregistrează plata prin casierie a salariilor nete (restul de plată) cuvenite personalului. Se inregistrează reţinerea pe statul de plată a ratei datorată de un salariat. ce este pus la dispoziţia entităţii in contul curent. Se inregistrează virarea către bugetul de stat a impozitului pe salarii. Se inregistrează retragerea de către bancă a unei sume incasate necuvenit. rămase neachitate. Se inregistrează obţinerea unui credit bancar pe termen de 3 ani. 5121=1661 96. 4424=4426 80. Se inregistrează primirea prin virament a unui imprumut pe termen lung de la o entitate afiliată. Se inregistrează inchiderea contului de „TVA colectată” cu diferenţa rămasă după compensarea „TVA deductibilă”. Se inregistrează plata in numerar a dividendelor nete cuvenite acţionarilor. Se inregistrează rambursarea la scadenţă a creditului bancar pe termen lung. 5121=1621 94. 691=4411 74. remis anterior furnizorului. 1661=5121 97. Se inregistrează incasarea prin bancă de la bugetul statului a TVA de recuperate. Se inregistrează inchiderea contului de „TVA deductibilă” cu diferenţa rămasă după compensarea cu „TVA colectată”. Se inregistrează virarea către bugetul de stat a impozitului pe dividende. neridicate la termen. Se inregistrează salariile. ca urmare unei erori produse de bancă in extrasul de cont. Se inregistrează taxa pe valoarea adăugată din factura de vanzări de mărfuri către un client. Se inregistrează virarea contribuţiei unităţii către bugetul asigurărilor sociale. 4371=5121 73. 666=1682 100. 421=5311 63. Se inregistrează impozitul pe dividendele cuvenite acţionarilor. Se inregistrează impozitul pe profit pentru trimestrul expirat. 446=5121 87. 205=167 98. 457=446 86. Se inregistrează achitarea prin virament a dobanzii aferente unui credit bancar pe termen lung. Se inregistrează repartizarea din profitul net. obţinut in anul precedent. Se inregistrează contribuţia unităţii la asigurările sociale. a contravalorii unui bilet la ordin. 62. 68. Pentru inchiderea conturilor de TVA se inregistrează compensarea dintre TVA deductibilă si TVA colectată. 6452=4371 72. Se inregistrează impozitul pe salariile personalului. 4427=4423 79. Se inregistrează cumpărarea de piese de schimb de la un furnizor neplătitor de TVA. 441=5121 75. 167=205 99. cu plata in numerar. Se inregistrează achitarea prin bancă. Se inregistrează plata in numerar a primelor nete pentru participarea personalului la profit. pe baza cererilor depuse. Se inregistrează contribuţia unităţii la fondul de somaj. datorat bugetului de stat. Se inregistrează plata prin casierie a drepturilor de personal. Se inregistrează subscripţia publică a unui pachet de obligaţiuni. 506=161 91. 421=426 66. 89. 1682=5121 101. Se inregistrează anularea unui pachet de obligaţiuni răscumpărate. 462=5121 90. 424=5311 65. Se inregistrează primele de rambursare aferente obligaţiunilor vandute. Se inregistrează rambursarea prin virament a unui imprumut pe termen lung către o entitate afiliată. la termenul scadent. 6451=4311 70. pentru acordarea drepturilor salariale ale angajaţilor pe luna expirată. in vederea achitării primelor datorate personalului pentru participarea la profit. Se inregistrează taxa pe valoarea adăugată din factura furnizorului de mărfuri. Se inregistrează incasarea unei sume necuvenite. 403=5121 61. 4426=401 76. 3024=401 Se inregistrează achitarea prin virament a datoriei faţă de un furnizor. Se inregistrează plata prin virament a impozitului pe profit.

in vederea revanzării. cu plata imediată prin bancă. 269=5121 109. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a acţiunilor deţinute pe termen lung la entitatea afiliată. 263=269 108. 511=7812 24 . Se inregistrează ordinul de plată privind rambursarea la termenul scadent a unui credit pe termen scurt. Se inregistrează achitarea prin virament a datoriei către un furnizor de stocuri. 664=508 113. acordat prin bancă unei societăţi legată prin interese de participare. 5121=5112 121. 5121=506 116. Se inregistrează incasarea prin bancă a unui imprumut pe termen lung. Se inregistrează incasarea in numerar a facturii de vanzare mărfuri unui client. restituit la termenul scadent de către o societate legată prin interese de participare. Se inregistrează achiziţionarea cu plata ulterioară a unor acţiuni de la o entitate afiliată. 117. Se inregistrează achiziţionarea. care este pus la dispoziţia entităţii in contul curent. 5112=411 120. 5321=5311 128. Se inregistrează răscumpărarea in numerar a unui pachet de obligaţiuni. 5121=764 112. pentru decontarea mărfurilor vandute. in vederea revanzării. 401=5121 123. 263=5121 104.102. 6868=169 Se inregistrează imprumutul pe termen lung. 506=5121 115. 5121=5081 111. Se inregistrează pierderea rezultată din vanzarea unui pachet de obligaţiuni la un preţ mai mic decat cel de achiziţie. cu plata prin virament . Se inregistrează vanzarea la acelasi preţ cu cel de cumpărare a unor titluri de plasament. cu plata prin bancă. 505=5311 114. 103. Se inregistrează castigul obţinut prin vanzarea cu plata prin virament a unor titluri de plasament la un preţ superior celui de achiziţie. 501=509 118. a unui pachet de acţiuni de la o entitate afiliată. a unui pachet de acţiuni. 5311=411 126. Se inregistrează constituirea unui provizion pentru litigii. ca urmare a cedării acestora. 5081=5121 110. 501=5121 106. Se inregistrează utilizarea (consumul) timbrelor postale pentru corespondenţă. Se inregistrează achiziţionarea cu numerar de timbre postale. Se inregistrează achitarea prin virament a intereselor de participare achiziţionate si amanate anterior la plată. Se inregistrează achitarea prin casierie a datoriei către un creditor. ce reprezintă 25% din capitalul unei entităţi. 5121=1621/ 1621=263 105. Se inregistrează incasarea unui cec. Se inregistrează achiziţionarea unui pachet de obligaţiuni. Se inregistrează contractarea unui credit bancar pe termen de 6 luni. amanate anterior la plată. 125. 626=5321 129. Se inregistrează vanzarea la acelasi preţ cu cel de cumpărare a unui pachet de obligaţiuni. cu plată ulterioară. Se inregistrează pierderea obţinută prin vanzarea unor titluri de plasament la un preţ mai mic decat cel de cumpărare. Se inregistrează cumpărarea de la bursă a unor titluri de plasament. Se inregistrează achiziţionarea. 107. pentru a fi deţinute pe termen lung. 5121=5191 124. 5121=411 122. Se inregistrează plata prin virament a acţiunilor cumpărate de la o entitate afiliată in vederea revanzării. 6812=1511 130. 509=5121 119. primit de la un client si depus la bancă. 462=5311 127. Se inregistrează primirea unui cec de la un client. cu incasare prin bancă. Se inregistrează incasarea prin bancă a facturii de vanzare mărfuri către un client. pentru a fi deţinute pe termen lung. Se inregistrează amortizarea primelor privind rambursarea obligaţiunilor. Se inregistrează anularea unui provizion pentru litigii1. cu incasare prin bancă.