MODULUL I – INTREBĂRI GRILĂ – evaluate cu 2 puncte 1.

Capitalul social reprezintă:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. averea entitătii; b. capitalul subscris nevărsat si vărsat de actionari/asociati; c. capitalul propriu si datoriile pe termen lung. a. capitalul social; b. profitul net; c. profitul brut contabil. a. răscumpărarea actiunilor proprii; b. conversia obligatiunilor in actiuni; c. emisiunea de obligatiuni. a. un titlu de valoare si un efect comercial; b. un drept al actionarilor asupra imobilizărilor financiare; c. o fractiune de capital social si un titlu de proprietate. a. surse proprii ale societătii comerciale; b. surse atrase ale societătii comerciale; c. datorii financiare. a. acoperirea pierderilor din exercitiul curent; b. acoperirea pierderilor din calamităti naturale; c. acoperirea pierderilor din exercitiile precedente si pentru cresterea capitalului social. a. retragerea actionarilor, acoperirea pierderilor precedente si conversia obligatiunilor in actiuni; b. conversia obligatiunilor in actiuni, acoperirea pierderilor curente si răscumpărarea si anularea actiunilor proprii; c. acoperirea pierderilor precedente, retragerea actionarilor, răscumpărarea si anularea actiunilor proprii. a. angajamentul scris al actionarilor de a participa cu aporturi la capital; b. contravaloarea bunurilor economice subscrise; c. punerea efectivă la dispozitia societătii a aporturilor subscrise de către actionari / asociati. a. micsorarea imobilizărilor financiare; b. micsorarea capitalului social; c. majorarea capitalului social. a. capitalul pus efectiv la dispozitia entitătii; b. valoarea actiunilor proprii emise si răscumpărate; c. aportul cu care s-au angajat asociatii/actionarii să participe la constituirea capitalului social, dar care nu a fost pus efectiv la dispozitia entitătii. a. emisiunea de noi actiuni; b. răscumpărarea si anularea actiunilor proprii; c. reducerea valorilor nominale a actiunilor sau părtilor sociale. a. majorările de capitaluri proprii; b. micsorările de capitaluri proprii; c. utilizarea capitalurilor proprii pentru acoperirea pierderilor precedente. a. subscrierea aporturilor;

2. Rezervele legale se constituie din:

3. Capitalul social se majorează prin:

4.Actiunea reprezintă:

5. Rezervele reprezintă:

6. Alte rezerve se utilizează pentru:

7. Căile corecte de diminuare a capitalului social sunt:

8. Vărsarea capitalului social reprezintă:

9. Ce efect au răscumpărarea si anularea actiunilor proprii:

10. Capitalul subscris nevărsat reprezintă:

11. Micsorarea capitalului social nu se poate realiza prin:

12. Conturile de capitaluri se creditează cu:

13. Constituirea capitalului social presupune: 1

14. Rezervele nu reprezintă:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. surse ale societătii constituite de regulă la finele exercitiului; b. profituri capitalizate; c. surse constituite in cazul emisiunii de noi actiuni. a. active nemateriale; b. titluri de valoare; c. cheltuieli efectuate in scopul obtinerii dreptului de exploatare a unui bun. a. brevetele sunt cheltuieli efectuate de entitate in vederea realizării unei inventii; b. cheltuielile de constituire sunt cheltuieli efectuate de entitate pentru obtinerea de noi tehnologii; c. concesiunile sunt cheltuieli efectuate de entitate in scopul obtinerii dreptului de exploatare a unor bunuri sau servicii din domeniul public sau privat. a. amortizarea imobilizărilor necorporale scoase din evidentă; b. amortizarea imobilizărilor necorporale la un moment dat; c. amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale vandute. a. regula conturilor de pasiv; b. regula conturilor de activ; c. ambele reguli. a. după regula conturilor de activ; b. după regula conturilor de pasiv; c. ambele reguli. a. după regula conturilor de activ; b. după regula conturilor de pasiv; c. după ambele reguli. a. investitii temporare pe termen scurt in scopul realizării de castiguri prin revanzarea acestora; b. investitii pe termen mediu, detinute in scopul incasării de venituri sub formă de dobanzi; c. investitii pe termen lung, detinute in scopul incasării de venituri sub formă de dividende. a. active imobilizate financiare; b. active circulante materiale; c. active circulante bănesti.

• •

b. vărsarea aporturilor; c. subscrierea si vărsarea aporturilor.

15. Imobilizările necorporale reprezintă:

16. Care afirmatie nu corespunde explicatiei date?

17. Soldul contului 280 reprezintă:

18. Conturile de datorii functionează după:

19. Conturile de creante functionează:

20. Conturile de trezorerie functionează:

21. Titlurile de plasament sunt:

22. Elementele de trezorerie sunt:

23. Care este documentul operativ in care se inregistrează incasările si plătile in numerar si se stabilesc soldurile zilnice?
a. registrul de casă; b. registrul jurnal; c. registrul „Cartea mare”. a. sunt sume depuse la bănci in conturi distincte la dispozitia furnizorilor, in vederea efectuării unor plăti in favoarea acestora; b. sunt sume depuse la bancă in conturi distincte pentru plata obligatiilor către bugetul statului; c. reprezintă active circulante bănesti.

24.Care dintre afirmatiile de mai jos, privind acreditivele, este falsă?

25.

456 „Decontări cu asociatii privind capitalul”?
a. cont de datorii, cu functie de pasiv; b. cont de creante sau de datorii, bifunctional; c. cont de creante, cu functie de activ.

2

c. cont de capitaluri proprii. b. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale”? 36. cont de datorii. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cont de creante. c. c. cu functie de activ. 205 „Concesiuni. cu functie de activ. b. cont de capitaluri proprii. cont de creante. cont de capitaluri proprii. b. 105 „Rezervele din reevaluare”? 29. cu functie de pasiv. a. bifunctional. 301 „Materii prime”? 3 . cont de capitaluri proprii. cont de surse proprii de finantare.26. cont rectificativ al valorii imobilizărilor necorporale. c. cont de capitaluri atrase. cont de active circulante. 212 „Constructii”? 38. cont de capitaluri atrase. cu functie de activ. cu functie de activ. cont de datorii. cont de datorii. cont de datorii. cont de datorii. c. brevete. cont de imobilizări necorporale. cont de active circulante. cu functie de activ. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cu functie de activ. b. cu functie de activ. cu functie de activ. c. b. a. cont de imobilizări corporale. a. cont de datorii. b. cont de capitaluri proprii. cont de capitaluri proprii. cont de active circulante. cu functie de pasiv. b. c. a. drepturi si active similare”? 35. cu functie de pasiv. a. cont de imobilizări corporale. c. cont de regularizare a profitului. a. cont de capitaluri proprii. cu functie de pasiv. 27. cu functie de pasiv. b. cont de capitaluri atrase. 101 „Capital”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. cu functie de activ. cu functie de pasiv. 106 „Rezerve”? 30. 211 „Terenuri si amenajări de terenuri”? 37. cu functie de pasiv. a. 281 „Amortizări privind imobilizările corporale”? 39. cu functie de activ. cont rectificativ al valorii imobilizărilor necorporale. c. cu functie de pasiv. cont de capitaluri proprii. a. cu functie de activ. cont de capitaluri proprii. cont de regularizare a profitului. cu functie de pasiv. cont de imobilizări corporale. 121 „Profit sau pierdere”? 32. cont de datorii. cont de datorii. cont de active circulante. b. cont de imobilizări necorporale. cu functie de pasiv. a. cu functie de activ. cu functie de pasiv. b. cont de creante. b. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. c. 104 „Prime de capital”? 28. b. 129 „Repartizarea profitului”? 33. cu functie de pasiv. cu functie de activ. 203 „Cheltuieli de dezvoltare”? 34. a. c. cont rectificativ al valorii imobilizărilor corporale. mărci comerciale. c. a. 117 „Rezultatul reportat”? 31. b. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. bifunctional. a. cont de capitaluri atrase. cu functie de pasiv. cu functie de activ. c.

a. 441 „Impozitul pe profit / venit”? 52. a. cont de datorii. • • • a. b. 426 „Drepturi de personal neridicate”? 50. c. c. cu functie de pasiv. b. cont de active circulante de natura stocurilor. 411 „Clienti”? 44. c. c. cu functie de pasiv. 41. cu functie de activ. cu functie de pasiv. c. 331 „Produse in curs de executie”? 43. a. 401 „Furnizori”? 46. cu functie de activ. a. 421 „Personal-salarii datorate”? 49. cu functie de pasiv. cont de datorii. cu functie de activ. cont de creante. a. b. cont de datorii. cont de surse proprii de finantare. cu functie de activ. cont de surse proprii de finantare. functie de pasiv. cont de creante. c. c. cont de datorii. a. cu functie de pasiv. cont de instrumente de decontare. bifunctional. cu functie de activ. cont de creante. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. b. b. cu functie de activ. cu functie de activ. cont de datorii. cont de creante. a. b. cu functie de activ. cu functie de pasiv. cont de creante sau de datorii. cu functie de activ. cu functie de activ. cont de active circulante. cu functie de activ. b. b. cont de surse proprii de finantare. cont de datorii. c. b. cont de active circulante. cont de active circulante de natura stocurilor. 403 „Efecte de plătit”? 47. cont de surse proprii de finantare . c.40. 431 „Asigurări sociale”? 51. a. cont de creante. cu functie de pasiv. cont de creante. a. cu functie de pasiv. cu functie de activ. a. cont de capitaluri atrase. cont de active circulante de natura stocurilor. cu functie de activ. cu functie de activ. cont de active circulante de natura stocurilor. c. cont de active circulante de natura stocurilor. cont de creante. b. cu functie de activ. cont de creante. cu functie de activ. cu functie de pasiv. c. cu functie de activ. cont de capitaluri atrase. c.debitori”? 45. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. b. b. cu functie de activ. 371 „Mărfuri”? 42. cu functie de activ. cont de trezorerie. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cont de datorii. a. cont de active circulante. c. 409 „Furnizori . cu functie de pasiv. cont de imobilizări financiare. cu functie de activ. cu functie de pasiv. 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor”? 4 . cont de capitaluri proprii. 345 „Produse finite”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. cont de surse atrase. cu functie de activ. cont de datorii. b. cont de datorii. cont de imobilizări necorporale. 425 „Avansuri acordate personalului”? 48. a. cont de datorii. cont de active circulante.

505 „Obligatiuni emise si răscumpărate”? 63. cu functie de activ. cont de stocuri. cont de capitaluri proprii. a. cu functie de pasiv. cont de capitaluri proprii. c. cu functie de pasiv. b. cu functie de activ. 462 „Creditori diversi”? 56. cont de creante. cu functie de activ. a. cont de surse proprii de finantare. cu functie de activ. 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt”? 65. cu functie de activ. cu functie de activ. cu functie de activ. b. cont de active circulante bănesti. cont de datorii. cont de surse proprii de finantare. cont de investitii financiare. 54. cont de datorii. b. cu functie de activ. c.53. 263 „Interese de participare”? 60. cu functie de activ. cont de datorii. cont de datorii. c. cu functie de pasiv. cont de regularizare a profitului. c. cont de titluri de valoare. b. cont de datorii. cu functie de activ. 261 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? 59. cont de active circulante. cont de imobilizări financiare. cu functie de pasiv. b. a. cu functie de pasiv. a. b. cu functie de pasiv. c. cu functie de activ. 506 „Obligatiuni”? 64. cu functie de pasiv. cu functie de activ. 461 „Debitori diversi”? 55. cu functie de activ. cont de active circulante bănesti. a. a. c. b. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cont de creante. cont de active circulante bănesti. cont de datorii pe termen lung. cont de trezorerie. 161 „Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni”? 57. cont de active circulante. a. c. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. a. cont de titluri de valoare. c. cont de datorii. c. cu functie de pasiv. a. b. 511 „Valori de incasat”? 5 . cu functie de pasiv. cont de capitaluri proprii. b. cont de titluri de valoare. cont de surse proprii de finantare. cont de active circulante. 501 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? 62. b. cu functie de activ. c. cu functie de activ. c. cont de datorii. 457 „Dividende de plată”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. cu functie de pasiv. c. cont de active circulante bănesti. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cont de capitaluri proprii. cont de datorii. cu functie de activ. 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare”? 61. a. cu functie de pasiv. cont de creante. cu functie de pasiv. un cont de creante. a. cont rectificativ al valorii surselor imprumutate din emisiunea de obligatiuni. b. b. cont de datorii. cu functie de activ. cont de imobilizări financiare. c. 169 „Prime privind rambursarea obligatiunilor”? 58. • • b. cu functie de activ. b. cont de titluri de valoare. cu functie de pasiv. a. cu functie de activ. cu functie de activ. cont de datorii. cu functie de pasiv.

b. b. cont de active circulante bănesti. 2. c. 456 = 1011 . Utilizarea rezervei legale pentru acoperirea pierderilor din exerciTiile precedente se inregistrează: a. cu functie de activ. cont de datorii. cu functie de pasiv. b. cu functie de activ. cu functie de activ. cont de active circulante bănesti. 532 „Alte valori”? MODULUL II – INTREBĂRI GRILĂ – evaluate cu 5 puncte 1. cu functie de pasiv.66. b. cu functie de activ. bifunctional. 1011 = 1012 3. c. c. 1012 = 456 – inregistrarea obligatiei fată de actionari/asociati privind capitalul social retras. constituirea rezervei legale din profitul net. b. 5121 = 456 . cont de instrumente de decontare. b. utilizarea primelor de emisiune pentru cresterea capitalului social si pentru constituirea altor rezerve. cont de creante. cont de creante. 1012 = 109 . constituirea rezervei legale din profitul brut. 1061 = 1012 . cu functie de pasiv. Inregistrarea contabilă „ 1041 = % „ semnifică: 1012 1068 • a. 117=1061 c. a. Formula contabilă „129 = 1061” semnifică: a. Subscrierea capitalului social conform actului constitutiv al societătii se inregistrează: a. 109= 5311 1011=109 b. 5. 531 „Casa”? 69. Emisiunea de noi actiuni pentru majorarea capitalului social si subscrierea lor la valoarea de emisiune se inregistrează: • a. 67. 109=5121 1011=109 7. cu functie de activ. 6 . 1061=117 8. b. cont de titluri de valoare. Formulele contabile corecte pentru răscumpărarea prin bancă si anularea actiunilor proprii sunt: • • • • • • a.emisiunea de noi actiuni. conform prospectului de emisiune. cu functie de pasiv. cont de surse proprii de finantare. 456 = 1041 . c. 512 „Conturi curente la bănci”? • • • • • • • • • • • • a. c. c.inregistrarea răscumpărării actiunilor proprii. cont de titluri de valoare. cont de active circulante asimilate celor bănesti. 4. diminuarea primelor legate de capital. majorarea rezervei legale. 109=5121 1012=109 c. b. a. • c. c. cont de datorii. Inregistrarea contabilă „1042 = 1068” semnifică: a. 456= % 1011 1041 % =456 1011 1041 6. Care formulă contabilă este corectă in raport cu explicatia dată? a. 519 „Credite bancare pe termen scurt”? 68. b. transferarea primei de fuziune / divizare la alte rezerve. trecerea altor rezerve la prime de fuziune / divizare. cu functie de pasiv. c. cu functie de activ. cu functia de activ. 456 = 1012 . cont de datorii. cont de surse proprii de finantare. a. b.

a. 205 = 203 . 201 = 5311 .9. Inregistrarea contabilă „208 =721” reprezintă: 16. c. a. receptia de programe informatice aduse ca aport de către asociati. 203 = % 233 • a. c. 5121 = 456 • • b. c. b.. a. b. scoaterea din patrimoniu a cheltuielilor de constituire. 117 = % 13. receptia de programe informatice achizitionate de la terti. a. scoaterea din evidentă a licentelor amortizate integral. Cum se inregistrează realizarea pe cont propriu a unui program informatic? a. b. 2807 = 207 . obtinute de unitate. 205 = 456 . 1068 1068 12. utilizarea primelor de emisiune pentru acoperirea pierderilor si pentru constituirea altor rezerve. 117 = 1012 .intrarea in patrimoniu a unui brevet prin achizitie de la terti. b. b. c.inregistrarea cheltuielilor de constituire efectuate cu plata prin virament. 208 = 5121 . efectuarea de cheltuieli de constituire. c. 1012 = 456 . 205 = 456 . c. 121 =% c.valoarea fondului comercial amortizat integral. b.valoarea fondului comercial amortizat integral. 129 = % b. inregistrarea amortizării cheltuielilor de constituire. folosirea primelor de emisiune pentru constituirea altor rezerve si diminuarea capitalului social. c.diminuarea capitalului social prin acoperirea pierderilor precedente. 1068 = 1012 . b. Incasarea prin virament a valorii emisiunii de noi actiuni subscrise se inregistrează: 11. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? 18. Efectuarea cheltuielilor de constituire cu decontare prin virament se inregistrează: • • • a. A+x = P+x sau A+x = (C+x)+D b. 201 = 456 7 . 2803 = 203 .cheltuieli de dezvoltare aferente brevetelor. Care inregistrare corespunde explicatiei date? 15. 201 = 5121 . b. produce următoarele tipuri de modificări bilantiere: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. A+x-x = P sau A+x-x = C+D a. 207 = 721 20. 10. a. receptia de programe informatice realizate de către entitate. a. Care este formula contabilă corectă privind achizitia unui proiect de dezvoltare? 4426 721 19. 208 = 721 . licentelor etc. A-x = P-x sau A-x = (C-x)+D c. b. 208 = 456 . Inregistrarea contabilă „6811 = 2801” semnifică: 14. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată: • • • • • • a.utilizarea altor rezerve pentru cresterea capitalului social.repartizarea profitului reportat pentru cresterea capitalului social. c. 5311 = 456 . valoarea brevetelor retrase de către asociati / actionari. valoarea brevetelor aportate de către asociati / actionari. % = 404 203 c. Subscrierea capitalului social conform actului constitutiv. 456 = 5121 .scoaterea din evidentă a cheltuielilor de dezvoltare după amortizarea integrală. b. 207 = 456 . c. Inregistrarea contabilă „456 = 205” reprezintă: 17. Cum se inregistrează repartizarea unor cote din profitul net pentru dividendele cuvenite actionarilor si pentru constituirea altor rezerve? 457 457 457 1068. c.

28. b. 6811 = 2812 . Care inregistrare nu este in concordantă cu explicatia dată? • • • • • • • • • a. valoarea amenajărilor de terenuri achizitionate de la terti. c. mijloacele de transport achizitionate. Care dintre operatiuni se inregistrează prin formula contabilă 2131 = 722? 8 . 2132 = 456 . 205 = 133 a.receptia programelor informatice realizate de entitate pe cont propriu. c. c. c. 2132 = 131 . 2812 = 212 . 404 = 5121 . valoarea terenurilor retrase din aportul la capitalul social. b. realizate pe cont propriu de către entitate. Care este formula contabilă corectă privind intrarea in patrimoniu a unui brevet primit cu titlu gratuit? • • • • • • • • • a.receptia si darea in functiune a unei constructii. 758 4427 b. b. 212 = 2812 a. 2813 = 212 . In debitul contului 2111 „Terenuri” se inregistrează: 30. donarea unui mijloc fix. 722 = 2132 27. b. fondul comercial retras de către asociati. a. a. b. 212 = 231 . c. b.receptia unui utilaj. 26. aportate de asociati. Inregistrarea contabilă „2112 = 722” semnifică: a. valoarea amenajărilor de terenuri executate pe cont propriu de entitate. Care formulă contabilă nu corespunde explicatiei date? 23. 461 = % . b. 205 = 456 . realizată din productie proprie. 205 = 721 . Care dintre inregistrările de mai jos este corectă? 29. 203 = 721 . vanzarea unui mijloc fix la pret de vanzare cu T. c. valoarea amenajărilor de terenuri.A. 2132 = 722 . 2803 = 203 . b. echipamentele tehnologice obtinute din productie proprie. 781 = 281 a.intrarea in patrimoniu a unui proiect de dezvoltare achizitionat de la terti.. control si reglare? a. 281 = 105 . c. c. 31. Precizati semnificatia inregistrării 461 = % : 758 4427 • • • • • • • • • a.. fondul comercial pozitiv dobandit prin achizitie de la terti.achizitionarea unui calculator. c. reprezentand aportul in natură la constituirea capitalului. b.achitarea prin virament a unui furnizor de imobilizări. 2111 = 105 .V. Cum se inregistrează realizarea din productie proprie a unui aparat de măsură. 22. 25.21. Inregistrarea contabilă „2071 = 404” reprezintă: 24. valoarea terenurilor amenajate. c.scoaterea din functiune a unui mijloc de transport complet amortizat.inregistrarea amortizării integrale a cheltuielilor de dezvoltare. a. 2131 = 456 . Care inregistrare nu este corectă in raport cu explicatia dată? a. b. b. fondul comercial adus ca aport de către asociati. 208 = 721 . Care inregistrare nu este corectă? 32. c.inregistrarea facturii fiscale privind vanzarea unui mijloc fix. mijloacele de transport constatate plus la inventar. c. scoaterea din functiune a unui mijloc fix. valoarea terenurilor achizitionate de la terti.

301 = 456 .A. aprovizionarea cu produse finite. b. 301 4427 b. c.A.valoarea materiilor prime achizitionate de la furnizori cu T. Ce semnificatie are formula contabilă „345 = 711”? 39. % = 401 . % = 401 .V. 378 = 371 . Precizati semnificatia formulei contabile „607 = 371”: • • • • • • a.A. b. % = 401 301 4426 a. la cost de achizitie. % = 404 35.A. Consumul de materii prime in procesul de productie se inregistrează: • • • • • • • • • 37. b. Valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor intrate in gestiune se inregistrează: a. a. conform facturii. c.valoarea materiilor prime primite gratuit. 371 = 378 41. b. incărcarea gestiunii cu valoarea adaosului comercial. c.. 371 4427 34.V..cumpărare de mărfuri la cost de achizitie cu T. Care este inregistrarea corectă in raport cu explicatia dată? • • • a.V. cu T. colectată. a. aprovizionarea cu mărfuri.A. c. 601 = 301 . Cumpărarea de materii prime. obtinerea de produse finite din productie proprie. se inregistrează:. donaTiile de mărfuri către clienti. 301 4426 b. b. 378 = 401 .V.vanzare de produse finite către clienti cu T. descărcarea gestiunii cu valoarea la cost de achizitie a mărfurilor distruse de calamităti.V. vanzarea mărfurilor. 4111 = % . 38. Valoarea mărfurilor constatate in plus la inventar se inregistrează: a. 701 4427 c.valoarea materialelor consumabile vandute. descărcarea gestiunii cu valoarea la cost de achizitie a mărfurilor vandute. 301 = 601 . 607 = 371 . b. Care formulă contabilă este corectă in raport cu explicatia dată? 301 4426 c. 371 = 607 40.cumpărare de materii prime la cost de achizitie. 9 . c. b. % = 404 . 371 = 401 . Ce semnificatie are inregistrarea contabilă „371 = 378”? • • • a. 36. cu T. c. % = 401 301 4427 c.33.deductibilă. descărcarea gestiunii cu produsele finite vandute. deductibilă. 601 = 301 . 602 = 301 a.

Care este inregistrarea corectă pentru descărcarea gestiunii unui magazin cu marfa vandută la pret de vanzare cu amănuntul: 607 607 607 348 378 378 4428 4427 4428 44.A. % = 408 . 401 = 5121 . Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? 50.emiterea unui bilet la ordin. 701 4427 c. 48. 401 = % 5121 5311 45. Care formulă contabilă corespunde explicatiei date? • • • • • • • • • a. 408 = % 5121 5311 c. 403 = 5121 . % =371 c. b.. 4111 = 5121 . Precizati care formulă contabilă nu corespunde cu explicatia dată: • • • a. reflectă prestarea de servicii către clienti la valoarea din factura fiscală cu T. b.sumele datorate de client reprezentand valoarea efectelor comerciale acceptate. c.cumpărarea de materii prime fără factură. 5121 = 4111 .scăderea din gestiune a valorii productiei in curs de executie la inceputul perioadei următoare.. 711 = 331 .regularizarea T. c. 301 4428 47. b. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? a. cand se reia procesul de fabricatie.primirea unui bilet la ordin de la client. 5113 = 413 . Incasarea unei creante prin contul bancar se inregistrează: 49. a. 403 = 5121 . 403 = 5311 . 10 . % =371 5121 542 b. Precizati semnificatia formulei contabile „4111 = % ” 704 4427 • • a. 401 = % • a. 341 = 711 . b. b. 4111 = % . b. evidenTiată anterior ca amanată la plată.V.cumpărarea de materii prime cu factură.V.A. 413 = 4111 . 401 = 403 – valoarea acceptată de furnizor a efectelor comerciale de plătit.achitarea facturii furnizorului. 5311 = 4111 a. c.acceptarea de către furnizor a unui efect comercial. Plata prin bancă la scadentă a valorii efectelor comerciale se inregistrează: • • • • • • a. % = 371 b. 43. c.obtinerea de semifabricate din productie proprie. 5121 = 403 46. reflectă reactivarea clientilor scosi din evidentă. 5121 = 5113 .42. Plata facturii unui furnizor prin virament si in numerar se inregistrează: • • • a. b. 4426 = 4427 . 301 4428 c.descărcarea gestiunii cu valoarea produselor finite vandute. % = 408 .

Dividendele brute. 441 = 5311 a.incasarea creantelor comerciale in devize. b. răscumpărarea de obligatiuni de la bursa de valori. repartizate din profitul net al exercitiului incheiat. b. plătit in plus. inregistrarea impozitului pe profit / venit. b. 425 = 5121 .plata unui furnizor prin virament bancar. 635 = 431 . Ce semnificatie are formula contabilă „ 691 = 441”? 58. c. 641 = 421 . 622 = 421 . se inregistrează: 60. 121 = 457 . 53. 6452 = 4371 .retineri din drepturi de personal. c. 418 = % 701 4428 c.virarea contributiei unitătii la fondul de somaj. Achitarea prin virament a impozitului pe profit / venit se inregistrează: 59. reflectă livrarea de produse reziduale către clienti 701 4427 b. achitarea dividendelor actionarilor. virarea impozitului pe profit / venit. c. cu plată ulterioară. b.plata contributiei unitătii la asigurările sociale.obligatia de plată a contributiei unitătii la asigurările sociale. a. a. 4111 = % 701 4428 52. a. c. Formula contabilă „457 = 446” semnifică: 61. b. a. b. 425 = 5311 . 5121 = 401 . 441 = 5121 . incasarea de la buget a impozitului pe profit/venit. 5113 = 413 . 641 = 425 . c. Precizati formula contabilă corectă pentru plata in numerar a avansului chenzinal: 54. 4311 = 5121 . 421 = 5311 a. Inregistrarea contabilă „ 506 = 5092” semnifică: 11 . 5124 = 4111 . Formula contabilă „361 = 401” reprezintă: 62. 6451 = 4311 . 641 = 421 . Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? 56.inregistrarea statului de salarii pentru reflectarea salariilor datorate. constituirea obligatiei de plată a dividendelor.51. b.efectele comerciale primite de la clienti. retinerea impozitului pe dividende. Care formulă contabilă corespunde explicatiei date? 57. a. Precizati care formulă contabilă nu corespunde explicatiei date: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. c. 418 = % • c. c. b. plata unui furnizor de mărfuri in contrapartidă cu animale si păsări. c. Fondul de salarii brut se inregistrează: 55. vanzarea de animale si păsări unui furnizor.contributia unitătii pentru asigurările sociale. achizitia de animale si păsări de la un furnizor. Livrarea de produse finite pe baza avizului de insotire a mărfii se inregistrează: • • • a. 421 = 641 a. b. a. 117 = 457 . 457 = 117 a. c. b. 5121 = 441 . c.

repartizarea din profitul net al exercitiului incheiat a dividendelor cuvenite actionarilor/asociatilor. incasarea de sconturi de decontare. Inregistrarea contabilă „ 5121 = 456” reprezintă: 66. incasarea unui client prin contul de disponibilităti. a. plata către actionari a aportului in bani retras. incasarea unei creante prin virament bancar. plata unui furnizor din disponibilul din cont. c. majorarea capitalului social din rezerve. prin vărsarea aporturilor in bani si in natură. b. 12 . Inregistrarea contabilă „ % = 4111” semnifică: 5121 667 • • • • • • a. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A= P-x+x sau de forma A=(C-x) +(D+x)? a. b. majorarea capitalului prin emiterea si subscrierea de noi actiuni. b. 73. 506 = 5311 a. plata avansului chenzinal in numerar prin casă. 71. trecerea capitalului de la categoria subscris nevărsat la categoria subscris vărsat. 64. a. retinerea avansului chenzinal in numerar prin casă. c. c. prin virament bancar. 506 = 5121 . Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantiera de forma A –x+x = P sau de forma A-x+x =C+D? • • • • • • • • • • • • • • • • a. acordarea unui avans de trezorerie. 426 = 421 67. c. 72. Inregistrarea contabilă „ 425 = 5311” semnifică: 65. 428 = 426 . c. b. subscrierea capitalului social in numerar / natura. • • b. c.63. b. 69. 70. b. incasarea unei creante prin contul bancar. 421 = 426 . cu reflectarea primirii unui scont de la client. c. stingerea creantelor fată de actionari. Salariile neridicate in termenul de plată de la casierie se inregistrează: 68. c. b. c. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x=(C+x)+D? a. b. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x=(C+x)+D? a. acordate de către client. repartizarea din profit dividendelor cuvenite actionarilor / asociatilor. utilizarea primelor de emisiune pentru majorarea capitalului social. c. reevaluarea unei imobilizări corporale. utilizarea altor rezerve pentru majorarea capitalului. cumpărarea de obligatiuni de la bursa de valori cu plata ulterioară. incasarea unei creante. b. cumpărarea de obligatiuni de la bursă cu plata imediată. plata unei datorii in numerar. vărsarea capitalului social in numerar / natura. plata unui furnizor prin virament. plata avansului chenzinal prin virament in conturile personale. cu reflectarea acordării unui scont clientului. vărsarea de către actionari a aporturilor in bani conform extrasului de cont. 5121 = 506 . Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x = P-x sau de forma A-x = C+ (D-x)? a. b. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A = P-x+x sau de forma A =(Cx+x)+ D? a. Achizitia de obligatiuni cu plata imediată prin cont se inregistrează: • • • • • • • • • a. c.

plata primelor cuvenite personalului pentru participarea la profit. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x = C+ (D+x)? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. acceptarea unui bilet la ordin. 77. b. • • b. inregistrarea constituiri rezervelor legale. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x=P-x sau de forma A-x= C+ (D-x)? a. vanzarea de produse finite unui client. acoperirea pierderilor din anii precedenti din rezervele legale. aprovizionarea cu materii prime de la un furnizor. c. incasarea unui client. depunerea numerarului din casierie la banca. c. 79. 78. plata in numerar / virament a dividendelor nete cuvenite actionarilor / asociatilor. plata unui furnizor. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x = C+ (D+x)? a. A+x= P+x sau de forma A+x = (C+x) + D. c. incasarea prin banca a unui client. a. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de emisiunea si subscrierea de obligatiuni? 83. c. b. c. plata unei datorii din achizitia titlurilor de plasament. c. A=P-x+x sau de forma A=(C-x+x) + D. achizitia unei licente de fabricatie. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x+x =P sau de forma A-x+x = C+D? a. achitarea unei datorii către un creditor. inregistrarea impozitului pe salarii. plata in numerar / virament a dividendelor nete cuvenite actionarilor / asociatilor. b. a. A-x=P-x sau de forma A-x =C+ (D-x). A-x = P-x sau de forma A-x = C+(D-x). b. b. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de retinerea din salariu a ratei pentru locuinta? 13 . Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantiera de forma A+x-x =P sau de forma A+x-x = C+D? a. inregistrarea utilizării primelor de emisiune pentru majorarea capitalului. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de darea in folosinta a materialelor de natura obiectelor de inventar? a. 80. c. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de acordarea unui imprumut pe termen lung? 82. b. c. A+x= P+x sau de forma A +x = (C+x)+D.74. b. retinerea din salarii a avansurilor acordate la chenzina I. A+x-x= P sau de forma A +x –x = C+D. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x=P-x sau de forma A-x= C+ (D-x)? a. A+x=P+x sau de forma A+x =(C+ x) + D. c. A-x= P-x sau de forma A -x = (C-x)+D. a. A=P-x+x sau de forma A=C+(D-x+x). inregistrarea vanzării de produse finite. b. plata salariilor. inregistrarea acordării unui avans de trezorerie. c. b. A+x=P+x sau de forma A+x =C+ (D+x). 76. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A=P-x+x sau de forma A= C + (D-x+x)? a. b. A+x-x = P sau de forma A+x-x = C+D. b. c. vanzarea de produse finite. 75. 84. 81. inregistrarea consumului de materii prime.

b. Pierderile realizate in exercitiile precedente acoperite din capitalul social. a. 14 . Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de plata in numerar a salariilor? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Valoarea altor imobilizări necorporale. A-x =P-x sau de forma A-x=C+ (D-x). b. Valoarea participatiilor dobandite prin achizitie. Care din operatiunile de mai jos nu se inregistrează in debitul contului 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar”? a. A= P+x-x sau de forma A= (C+x)+(D-x). a. cedate. c. A= P-x+x sau de forma A= (C-x+x) +D. c. Valoarea participatiilor dobandite prin aport la capitalul social al intreprinderilor asociate. A+x = P+x sau de forma A +x = (C+x) + D. c. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite ca aport in natură. scoase din evidentă. A+x =P+x sau de forma A+x =C + (D+x). • c. Amortizarea altor imobilizări necorporale. c. b. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de majorarea capitalului din rezerve? 89. A=P-x+x sau de forma A=(C-x+x) + D. a. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de plata impozitului pe profit la bugetul de stat? 88. pentru plata mărfurilor aprovizionate? a. Rezervele destinate majorării capitalului. a. Profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat si nerepartizat. A+x =P+x sau de forma A+x =C + (D+x). c. A+x =P+x sau de forma A+x =(C+x) + D. c. 91. A-x = P-x sau de forma A-x =(C-x) +D. a. Capitalul subscris de actionari / asociati. A+x =P+x sau de forma A+x = (C+x) +D. A-x = P-x sau de forma A-x =(C-x) +D.A= P+x-x sau de forma A= C+ (D+x-x). b. A+x =P+x sau de forma A+x =C + (D+x). c. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de remiterea către furnizor a unui bilet la ordin. b.85. A= P-x+x sau de forma A= (C-x) +(D+x). Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de inregistrarea cheltuielilor de constituire. A=P-x+x sau de forma A=C+(D-x+x). Valoarea programelor informatice achizitionate de la furnizori. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 263 „Interese de participare”? 96. 90. c. A-x =P-x sau de forma A-x =C + (D-x). 87. b. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 117 „Rezultatul reportat”? 94. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 208 „Alte imobilizări necorporale”? 95. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 1012 „Capital subscris vărsat”? 93.A= P-x+x sau de forma A= (C-x+x) +D. b. A+x-x =P sau de forma A+x-x = C+D. c. b. 86. Capitalul social retras de actionari / asociati. Pierderea contabilă reportată. realizată in exercitiul financiar incheiat.A= P+x-x sau de forma A= (C+x)+(D-x). b. 92. b. achitate in numerar? a. a. A=P-x+x sau de forma A=C+(D-x+x). aduse ca aport in natură la capitalul social. Cheltuielile privind valoarea participatiilor detinute la intreprinderile asociate. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de inregistrarea impozitului pe primele pentru participarea personalului la profit? a. c. A-x = P-x sau de forma A-x =C+ (D-x). A-x =P-x sau de forma A-x= C+(D-x). b. c. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de inregistrarea contributiei unitătii la asigurările sociale? a.

Sumele virate asigurărilor sociale si de sănătate. c. Care din operatiunile de mai jos nu se inregistrează in debitul contului 345 „Produse finite”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. b. • c. Valoarea avansurilor facturate clientilor. b. Efectele comerciale primite de la clienti. Contributia angajatorului la asigurările sociale. 104. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 413 „Efecte de primit de la clienti”? 102. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 421 „Personal – salarii datorate”? 103. Valoarea acceptată de furnizori a efectelor comerciale de plătit. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 441 „Impozitul pe profit / venit”? 107. Valoarea ambalajelor care circulă in sistem de restituire. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 424 „Prime reprezentând participarea personalului la profit”? a. b. rezultate din evaluarea soldului in valută. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 4426 „Taxa pe valoarea adăugată deductibilă”? a. b. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite constatate plus la inventariere. 15 . Salariile nete achitate personalului. Sumele neridicate de personal. c. c. b. c. a. Diferentele favorabile de curs valutar stabilite la data efectuării plătilor pe baza efectelor comerciale. datorată bugetului de stat. Sumele datorate personalului.debitori”? 100. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 409 „Furnizori . Valoarea avansurilor acordate si facturate furnizorilor. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 431 „Asigurări sociale”? 106. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 401 „Furnizori”? 99. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 4427 „Taxa pe valoarea adăugată colectată”? a. conform prevederilor legale. c. c. a. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite obtinute din productie proprie. Diferentele nefavorabile de curs valutar la sfarsitul exercitiului financiar. c. Taxa pe valoarea adăugată aferentă lipsurilor imputate. a. facturate de furnizori. Plătile efectuate prin bancă la scadentă pe bază de efecte comerciale. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 403 „Efecte de plătit”? 105. Valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit. b. 98. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 411 „Clienti”? 101. Taxa pe valoarea adăugată de plată. ce se suportă din asigurările sociale. Sumele virate la bugetul de stat. Valoarea efectelor comerciale acceptate de clienti in vederea decontării bunurilor livrate. a. Salariile si alte drepturi cuvenite personalului. a. c. a. Sumele datorate de entitate către bugetul statului. Sumele incasate de la clienti prin conturile curente. 108. Plătile efectuate către furnizori. Valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate. Sumele anulate reprezentand impozitul pe profit / venit aferent exercitiului curent. c. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar distruse prin calamităti. TVA aferentă garantiilor pentru buna executie a lucrărilor. Drepturile de personal neridicate. primite de la clienti. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate in magazinele de vanzare proprii. b. Taxa pe valoarea adăugată aferentă avansurilor facturate. a. retinute de către beneficiari c. a. b. Valoarea ambalajelor care circulă in sistem de restituire. Sumele compensate din taxa pe valoarea adăugată colectată. b.97. Sumele repartizate personalului. Sumele achitate personalului. Sumele reprezentand TVA aferentă garantiilor retinute pentru buna executie a lucrărilor. Valoarea ambalajelor care circulă in sistem de restituire inapoiate furnizorilor. b.

Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 461 „Debitori diversi”? 115. Suma imprumuturilor obtinute din emisiunea si vanzarea obligatiunilor. Sumele virate la bugetul statului. Aportul in natură al actionarilor / asociatilor pus efectiv la dispozitia entitătii. Sumele datorate tertilor reprezentand despăgubiri si penalităti. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 512 „Conturi curente la bănci”? 120. a. c. Sumele ridicate in numerar din conturile de la bănci. cu plata prin virament. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 531 „Casa”? 16 . Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 437 „Ajutor de somaj”? 112. 111. a. a. a. Valoarea actiunilor dobandite la entitătile afiliate. c. cedate. anulate. Plătile efectuate către furnizorii de bunuri si servicii. b. c. Valoarea subventiilor primite si incasate. c. c. b. 113. Ajustarea valorii actiunilor tranzactionate la bursă cu diferentele nefavorabile la inchiderea exercitiului. Valoarea sconturilor acordate debitorilor. Impozitul pe veniturile de natura salariilor retinut din drepturile bănesti cuvenite personalului. convertite in actiuni. b. c. b. a. Sumele virate. Impozitul pe veniturile de natura salariilor aferente exercitiilor precedente. Pretul de cesiune al actiunilor detinute pe termen scurt la entitătile afiliate. c. Depunerile de numerar in conturile de la bănci. Plătile efectuate la bugetul de stat. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 457 „Dividende de plată”? 114.109. Capitalul social subscris de actionari / asociati. 116. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 462 „Creditori diversi”? 118. Valoarea imobilizărilor financiare cedate. b. 119. Sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de somaj. Valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor cu bunuri din import. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 456 „Decontări cu actionarii / asociatii privind capitalul”? a. Valoarea cheltuielilor privind actiunile detinute la entitătile afiliate. Sconturile obtinute de la creditori. Sumele depuse de actionari / asociati ca aport in numerar. Sumele achitate creditorilor. Dividendele nete achitate actionarilor / asociatilor. Valoarea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni. c. Anularea obligatiunilor răscumpărate. Imobilizările corporale si necorporale cedate la pret de vanzare. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni”? a. Dividendele nete lăsate temporar la dispozitia entitătii. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 501 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? a. taxe si vărsăminte asimilate”? a. c. Valoarea actiunilor dobandite de la entitătile afiliate. b. Impozitul pe dividende datorat bugetului de stat. cedate. reprezentand impozitul pe dividende. reprezentand impozitul pe veniturile de natura salariilor. Sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de somaj. prin aportul in natură la capitalul acestora. b. Sumele ridicate in numerar din conturile de la bănci. 117. b. a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 446 „Alte impozite. reprezentand contributia unitătii si a personalului pentru constituirea fondului de somaj. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 261 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? a. 110. c. c. b. Dividendele datorate actionarilor / asociatilor din profitul net realizat in exercitiile precedente. b. Valoarea la cost de achizitie a actiunilor cumpărate de la entitătile afiliate.

Cheltuielile de dezvoltare amortizate integral si scoase din evidenta c.„Prime de capital”? 17 . Rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente • c. atunci cand surplusul reprezintă un castig realizat c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 267 „Creante imobilizate”? 132. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 203 „Cheltuieli de dezvoltare”? 128. Brevetele. mărcile comerciale si alte active similare preluate in concesiune c. conform contractelor b. c. Constituirea rezervelor din profitul net al exerciTiilor precedente. Suma primelor de rambursare. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 205 „Concesiuni. brevete. Brevetele. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 105 „Rezerve din reevaluare”? 124. licentele.121. Valoarea bunurilor avute in concesiune si restituite la expirarea contractelor b. acordate salariatilor. drepturi si active similare”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 104 . a. Lucrările si proiectele de dezvoltare achizitionate de la terti b. Cresterea de valoare (diferenta pozitivă). atunci cand surplusul reprezintă un castig realizat b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 161 ”Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni”? a. Valoarea imprumuturilor acordate altor entităti si a garantiilor depuse la furnizori. prin virament bancar sau in numerar a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 403 „132 Efecte de plătit” ? 133. rezultată din reevaluarea terenurilor si amenajărilor de terenuri b. pentru efectele comerciale remise spre scontare. Inregistrarea obligatiei de plată a ratelor de leasing financiar. Valoarea imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare primate cu titlu gratuit 127. Valoarea biletelor de călătorie consumate cu transportul personalului. b. mărci comerciale. mărcile comerciale si alte active similare aduse ca aport in natură la capital de asociati / actionari a. achizitionate cu plată in numerar. Diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite la sfarsitul exercitiului financiar din evaluarea soldului efectelor de plătit către furnizorii externi c. Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la rezervele de capital. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate”? a. aferente imprumuturilor din emisiunea si vanzarea de obligatiuni cu primă b. 122. rezultată din reevaluarea mijloacelor fixe a. Valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate prin contul curent. Valoarea constructiilor primite in regim de leasing financiar c. a. Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la rezervele de capital. Valoarea constructiilor cedate in regim de leasing financiar a. b. pe baza facturilor emise de locator a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 212 „Constructii”? 131. Valoarea cecurilor si a efectelor comerciale primite de la clienti. licentele. obtinute din emisiunea si vanzarea de obligatiuni in valută c. Valoarea acceptată de furnizori a efectelor comerciale de plătit b. Valoarea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni. Cresterea de valoare (diferenta pozitivă). Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 532 „Alte valori”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Valoarea veniturilor din dobanzile aferente creantelor imobilizate b. aferente leasingului financiar c. Valoarea biletelor de călătorie si a tichetelor de masă. Valoarea constructiilor distruse de calamităti b. Valoarea tichetelor de masă. Valoarea creantei reprezentand ratele facturate. Valoarea cheltuielilor cu sconturile acordate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 511 „Valori de încasat”? 123. Plătile efectuate la scadentă prin bancă pe bază de efecte comerciale 130. Sumele incasate. reprezentand aportul in numerar al actionarilor. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 106 „Rezerve”? 125. c. Valoarea bunurilor avute in concesiune si restituite la expirarea contractelor c. rămas nerepartizat c. Valoarea imobilizărilor corporale primite in leasing financiar. licente. Diferente nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a imprumuturilor. convertite in actiuni 126.

Valoarea primelor stabilite cu ocazia noilor aporturi in natură la capital b. pentru imobilizările financiare achizitionate b. prelucrate. Valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii 135. Scăderea din gestiune a materiilor prime aflate la terti. Sumele incasate. reprezentand venituri in avans care privesc exercitiile următoare c. Cheltuieli amortizate integral si scoase din evidentă b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 371 „Mărfuri”? 141. incorporate in capitalul social b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 201 „Cheltuieli de constituire”? 136. Sumele restituite entitătilor afiliate c. Sumele datorate pentru achizitionarea de imobilizări financiare. distruse de calamităti a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 341 „Semifabricate”? 140. Valoarea terenurilor si amenajărilor de terenuri primite cu titlu gratuit 137. Diferentele favorabile de curs valutar stabilite la data decontării vărsămintelor de efectuat. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 166 ”Datorii care privesc imobilizările financiare”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Valoarea la cost de productie a semifabricatelor intrate in gestiune din productie proprie b. Valoarea amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu. in natură si/sau in numerar c. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 351 „Materii si materiale aflate la terti”? a. Sumele achitate sau bunurile retrase de actionari/asociati din capitalul social a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 512 „Conturi curente la bănci”? 143. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizori interni b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizările financiare”? a. Primele de capital. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 302 „Materiale consumabile”? 139. Capitalul subscris de actionari sau asociati. Valoarea la pret de inregistrare a mărfurilor trimise la terti b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 211 „Terenuri si amenajări de terenuri”? a. in valută. Valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor vandute si scoase din gestiune c. Diferentele nefavorabile de curs valutar. Sumele datorate furnizorilor. Sumele incasate. trimise la terti pentru prelucrare b. finalizate si receptionate b. reprezentand cheltuieli efectuate pentru dezvoltarea societătii • • • a. cu plată ulterioară a. Primele de capital transferate la rezerve c. Rezervele destinate majorării capitalului social 144. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 104 „Prime de capital”? 18 . Restituirea sumelor aflate in curs de clarificare 142. Sumele de incasat/incasate de la entitătile afiliate b. Valoarea materiilor prime aduse de la terti. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 456 „Decontări cu asociatii privind capitalul”? a. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate la mărfuri si vandute ca atare c. Valoarea adaosului comercial si taxa pe valoare adăugată neexigibilă aferentă mărfurilor vandute 138. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime. Sumele datorate furnizorilor. Aportul in natură la capitalul social. rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a datoriilor ce privesc imobilizările financiare a. pentru achizitionarea de imobilizări financiare c. pus efectiv la dispozitia entitătii b. urmare prelucrării c. Valoarea produselor finite transferate la mărfuri in vederea vanzării prin magazinele proprii c. si necuvenite entitătii de la creditori diversi b.134. Valoarea terenurilor si amenajărilor de terenuri retrase de asociati / actionari din capitalul social c. aduse de la terti a. reprezentand cheltuieli ocazionate de infiintarea societătii c. Sumele plătite efectiv. Valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor consumate in aceeasi unitate ca materii prime a.

rezultată din reevaluarea mijloacelor fixe c. Valoarea fondului comercial amortizat integral si scos din evidentă b. Amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidentă pe diverse căi 154. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 208 „Alte imobilizări necorporale”? 153. Valoarea instalatiilor tehnice. Valoarea neamortizată a fondului comercial pozitiv scos din evidentă c. Valoarea rămasă neamortizată a brevetelor. Valoarea altor imobilizări necorporale amortizate integral si scoase din evidentă c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 205 „Concesiuni. mijloacelor de transport. Cresterea de valoare (diferenta pozitivă). Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 301 „Materii prime”? 156. Rezervele destinatre majorarii capitalului social b. Cheltuielile de dezvoltare amortizate integral si scoase din evidentă c. la data tranzactiei. Valoarea bunurilor avute in concesiune si restituite la expirarea contractelor c. animalelor si plantatiilor retrase din aportul in natură la capitalul social c. licentelor si alte active similare cedate a. Brevetele. Primele de capital transferate la rezerve 146. Valoarea neamortizată a lucrărilor si proiectelor de dezvoltare cedate • c. Valoarea instalatiilor tehnice. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achiziTionate b. Diferenta pozitivă intre costul de achizitie si valoarea. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” ? 19 . mărci comerciale. licentele. rămasă neacoperită si reportată c.145. Pierderile din exercitiile precedente. Profitul net realizat in exercitiul expirat. Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la rezervele de capital a. rămas nerepartizat si reportat a. Valoarea instalatiilor tehnice. animalelor si plantatiilor distruse de calamităti a. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime date in consum 155. mijloacelor de transport. Rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 2071 „Fond comercial pozitiv”? 152. Valoarea programelor informatice si a altor imobilizări necorporale achizitionate de la furnizori b. mijloacelor de transport. animalelor si plantatiilor aduse ca aport in natură la capitalul social b. Valoarea cheltuielilor aferente amortizării imobilizărilor necorporale c. La sfarsitul perioadei cu soldul debitor al conturilor de cheltuieli b. Profitul net realizat in exercitiile precedente. animale si plantatii”? a. Amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale cedate b. Descresterea de valoare (diferenta negativă). Pierderea realizată in exercitiul expirat. a părtii din activele nete achizitionate a. Constituirea rezervelor legale din profitul brut al exercitiului curent a. brevete. rezultată din reevaluarea terenurilor b. mijloace de transport. acoperite din rezerve b. mărcile comerciale si alte active similare primite cu titlu gratuit b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 213 „Instalatii tehnice. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime reprezentand aportul in natură la capitalul social c. repartizat pentru constituirea rezervelor a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 117 „Rezultatulreportat”? 148. Pierderile contabile realizate in exercitiul expirat. rămase neacoperite c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 105 „Rezervele din reevaluare”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 106 „Rezerve”? 147. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 203 „Cheltuieli de dezvoltare”? 150. drepturi si active similare”? a. Lucrările si proiectele de dezvoltare achizitionate de la terti b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 121 „Profit sau pierdere”? 149. Valoarea rămasă neamortizată a altor imobilizări necorporale cedate 151.

Efecte comerciale primite de la clienti a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 413 „Efecte de primit de la clienti”? 162. Ajutoarele materiale suportate din contributia unitătii pentru asigurările sociale b. Valoarea la pret de inregistrare sau la cost de productie a produselor finite vandute si scoase din gestiune b. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate la mărfuri c. Drepturile de personal neridicate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 426 „Drepturi de personal neridicate”? a. Plătile efectuate către bugetul statului. Plătile efectuate către furnizori din disponibilul din contul bancar c. Sumele virate in contul asigurărilor sociale si asigurărilor sociale de sănătate b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 4111 „Clienti”? 160. precum si taxa pe valoare adăugată aferentă b. stabilite la data decontării acestora sau la inchiderea exercitiului a. Valoarea lucrărilor executate sau a serviciilor prestate de terti b. Sumele retinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 423 „Personal-ajutoare materiale datorate”? a. Contributia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate c. aferente efectelor comerciale in devize primite de la clienti si neincasate la inchiderea exercitiului financiar c. c. Diferentele rezultate la finele perioadei intre taxa pe valoarea adăugată colectată mai mare si taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mică 166. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 425 „Avansuri acordate personalului”? a. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar obtinute din productie proprie a. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite constatate plus la inventariere a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 371 „Mărfuri”? 159. Diferentele favorabile de curs valutar. precum si taxa pe valoare adăugată aferentă c. ContribuTia personalului la asigurările sociale a. Sumele neridicate in termen si achitate ulterior personalului la cerere b. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise pentru prelucrare sau in păstrare (custodie) la terti b. Sumele datorate personalului. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 4423 „TVA de plată”? 20 . Valoarea la pret de inregistrare a mărfurilor reprezentand aportul in natură la capitalul social b. Valoarea consumului de energie si apă. Valoarea la pret de vanzare a produselor finite. si alte drepturi. Valoarea la pret de vanzare a lucrărilor executate si serviciilor prestate. Valoarea efectelor comerciale acceptate de clienti in vederea decontării bunurilor livrate b.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Valoarea la pret de inregistrare a mărfurilor livrate la entitate sau subunităti a. Valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate a. reprezentand taxa pe valoarea adăugată b. livrate de furnizori 157. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 345 „Produse finite”? 158. Ajutoarele materiale neridicate in termen c. aferente exercitiilor precedente si prescrise c. Avansuri neridicate in termen c. reprezentand salarii. reprezentand avansurile chenzinale acordate b. Diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in valută acordate furnizorilor. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 409 „Furnizori – debitori”? 161. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 431 „Asigurări sociale”? 167. neridicate in termenul prevăzut pentru plata acestora a. Valoarea avansurilor achitate furnizorilor prin contul curent si in numerar b. Avansurile chenzinale achitate personalului in contul muncii prestate 164. Ajutoarele materiale suportate pe cheltuielile unitătii 165. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 401 „Furnizori”? 163. Regularizarea avansurilor acordate furnizorilor urmare receptiei bunurilor livrate. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune din productie proprie c. Valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar si a celor primite cu titlu gratuit c.

Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 506„Obligatiuni”? 172. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 151 „Provizioane”? MODULUL III – INREGISTRĂRI OPERAłIUNI ECONOMICO-FINANCIARE– evaluate cu 7 puncte 1. emise si subscrise anterior pentru majorarea capitalului social.1041=1012 9. rămase de achitat la o dată ulterioară c. Se inregistrează diferenţa pozitivă rezultată din reevaluarea unui teren. Valoarea investitiilor financiare pe termen scurt cumpărate. 5311=456 8. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt”? a. Valoarea la pret de achizitie a investitiilor pe termen scurt cumpărate si neachitate in momentul tranzactiilor c. Sumele reprezentand anularea provizioanelor 173. 2111=105 11. Se inregistrează transferarea primelor de emisiune la alte rezerve. b. 456 =1011 2. se inregistrează trecerea capitalului subscris nevărsat la categoria „capital subscris vărsat”. neincasate in momentul tranzactiei c. incasate prin bancă / in numerar in momentul tranzactiei b. Taxa pe valoarea adăugată de recuperat. Valoarea obligatiunilor emise si răscumpărate achitate prin bancă in momentul tranzactiei. Se inregistrează incasarea in numerar a contravalorii acţiunilor. Se inregistrează subscrierea de către acţionari a capitalului social la o societate nou infiinţată. Taxa pe valoarea adăugată de recuperat. Se inregistrează punerea efectivă la dispoziţia societăţii a unui utilaj. in vederea majorării capitalului social. Diferente nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului a creditelor in valută 169. Valoarea la cost de achizitie a obligatiunilor cumpărate achitate in numerar in momentul tranzactiei. 1041=1068 10. Se inregistrează prima de emisiune aferentă subscrierii unor acţiuni noi. Diferentele nefavorabile de curs valutar. prin depunerea de către acţionari a sumelor la casierie. Valoarea obligatiunilor cedate. reprezentand vărsăminte de efectuat pentru investitiile financiare pe termen scurt. 21 . Se inregistrează vărsarea aportului in bani la capitalul social. compensată cu TVA de plată 168. 1011=1012 5. Se inregistrează capitalizarea surplusului realizat din rezerve din reevaluare. 456=1041 / 1011=1012 7. Creditele bancare pe termen lung puse la dispozitia entitătii in contul curent c. pentru vărsarea capitalului in natură. prin transferul acestuia la rezerve. Se inregistrează subscrierea unor acţiuni noi. Suma creditelor bancare pe termen lung rambursate la scadentă b. Valoarea obligatiunilor cedate.• c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 162 „Credite bancare pe termen lung”? 170 Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 505 „Obligatiuni emise si răscumpărate”? a. achitate prin bancă / in numerar b. 5311=456 3. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 4424 „TVA de recuperat”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Taxa pe valoarea adăugată de recuperat din perioadele anterioare. După vărsarea aporturilor in bani si natură. Se inregistrează utilizarea primelor de emisiune pentru majorarea capitalului social. Diferentele rezultate la sfarsitul perioadei intre taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare si taxa pe valoarea adăugată colectată mai mică b. 2131=456 4. emise in vederea majorării capitalului social. Valoarea provizioanelor constituite sau majorate c. 456=% 1011 1041 6. Valoarea obligatiunilor emise si răscumpărate. compensată in perioadele următoare cu taxa pe valoarea adăugată de plată a. la cursul de inchidere a exercitiului financiar a. rezultate in urma evaluării datoriilor in valută. Sumele reprezentand diminuarea provizioanelor b. anulate a. incasată de la bugetul statului c. 171. Valoarea obligatiunilor emise si răscumpărate.

la inceputul lunii. Se inregistrează cheltuielile cu inscrierea si inmatricularea societăţii. 2801=101 17. Se inregistrează acoperirea pierderii reportate din exerciţiul precedent. 6811=2801 16. Se inregistrează valoarea fondului comercial pozitiv. Se inregistrează achiziţia unui utilaj. 3022=401 31. 345=711 39. Se inregistrează. Se inregistrează recepţia in entitate a materialelor consumabile. prin utilizarea rezervelor legale. 354=341 38. rămas neamortizat. neplătitor de TVA. 378=371 46. 6583=2071 23. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a fondului comercial pozitiv. Se inregistrează descărcarea gestiunii cu valoarea de achiziţie a mărfurilor vandute. Se inregistrează achitarea avansului din salarii (chenzina I) prin casieria societăţii. Se inregistrează achiziţia de mărfuri de la un furnizor neplătitor de TVA. amortizate integral. 3031=401 35. Se inregistrează lucrările in curs de execuţie la sfarsitul lunii. 201=5311 15. privind mărfurile vandute din depozitul de vanzare „cu ridicata”. Se inregistrează rămanerea in custodia furnizorului a materialelor consumabile cumpărate. Se inregistrează reţinerea pe statul de plată la chenzina a II-a avansului din salarii. Se inregistrează darea in folosinţă a unor materiale de natura obiectelor de inventar. Se inregistrează contravaloarea facturii. 56. pentru lipsurile din gestiune. Se inregistrează amortizarea cheltuielilor de dezvoltare aferentă perioadei. pentru incasarea mărfurilor vandute. Se inregistrează trimiterea unor semifabricate la terţi. 601=301 30. 6022=3022 32. 2131=404 26. pentru realizarea pe cont propriu a unor noi produse.357=3022 33. Se inregistrează produsele in curs de execuţie. Se inregistrează contravaloarea facturii fără TVA. Se inregistrează achiziţia unei licenţe de fabricaţie. 2803=203 20. privind vanzarea de produse finite către un client. 346=711 41. Se inregistrează obţinerea de semifabricate din producţie proprie. aferent unui magazin cedat/vandut. fără TVA. in sarcina unui gestionar. 203=721 18. Se inregistrează adaosul comercial pentru mărfurile recepţionate in depozitul de vanzare „cu ridicata”. neplătitor de TVA. Se inregistrează consumul de combustibili. 341=711 37. aferentă perioadei. Se inregistrează acceptarea de la client a unui bilet la ordin. pe baza inventarului efectuat la sfarsitul lunii. Se inregistrează amortizarea unui utilaj. 6811=2813 27. la inceputul lunii. Se inregistrează reţinerea pe statul de plată a debitului reprezentand imputarea făcută in sarcina unui gestionar. Se inregistrează produsele reziduale. 205=404 21. 421=461 22 12. Se inregistrează. pentru prelucrare. 711=331 48. Se inregistrează achiziţia unui teren. Se inregistrează incasarea prin bancă a contravalorii facturii pentru produsele finite vandute unui client. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a cheltuielilor de dezvoltare. achitate in numerar. rezultate din procesul de fabricaţie. 51. 354=345 40. conform convenţiei incheiate. 43. descărcarea gestiunii lucrărilor in curs de execuţie pentru continuarea procesului tehnologic. 208=404 / 4426=404 24. 411=707 44. Se inregistrează eliberarea de materii prime pentru consum in procesul de producţie. Se inregistrează produsele finite obţinute din producţie proprie. 129=1061 13. 607=371 45. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a cheltuielilor de constituire. 2111=404 25. Se inregistrează achiziţia de combustibili de la un furnizor. Se inregistrează amortizarea cheltuielilor de constituire aferentă perioadei. 331=711 47. 421=425 55. amortizate integral. aferent unui magazin achiziţionat. 711=332 50. 371=401 42. 207=404 22. 52. pentru reluarea procesului tehnologic de fabricaţie. Se inregistrează titlul executoriu. Se inregistrează cheltuielile efectuate cu cercetarea. descărcarea gestiunii produselor in curs de execuţie. privind imputarea lipsurilor din gestiune. 6811=2803 19. 3032=3031 36.105=1065 Se inregistrează constituirea rezervei legale din profitul brut obţinut. Se inregistrează achiziţia de materiale de natura obiectelor de inventar de la un furnizor. Se inregistrează aprovizionarea cu materii prime de la un furnizor. 413=411 53. neplătitor de TVA. 301=401 29. 332=711 49. 2813=2131 28. Se inregistrează produsele finite trimise pentru depozitare la o societate. pe baza inventarului efectuat. . 425=5311 54. 3022=351 34. 1061=117 14. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a unui utilaj amortizat integral. lăsate anterior in custodia furnizorului. Se inregistrează achiziţia unui program informatic. Se inregistrează descărcarea gestiunii cu valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor vandute.

Se inregistrează subscripţia publică a unui pachet de obligaţiuni. Se inregistrează restituirea unui teren avut in concesiune. 1621=5121 95. 421=444 83. 641=424 64. neridicate la termen. 1661=5121 97. 89. după expirarea termenului legal de plată. de către furnizor. Se inregistrează rambursarea la scadenţă a creditului bancar pe termen lung.57. ce este pus la dispoziţia entităţii in contul curent. 4426=401 76. a contravalorii unui bilet la ordin. Se inregistrează achitarea prin bancă. 58. Se inregistrează primirea unui teren in concesiune. Se inregistrează impozitul pe profit pentru trimestrul expirat. 5121=1621 94. 691=4411 74. 462=5121 90. Se inregistrează plata prin casierie a drepturilor de personal. 4427=4426 78. Se inregistrează rambursarea prin virament a unui imprumut pe termen lung către o entitate afiliată. Se inregistrează primele de rambursare aferente obligaţiunilor vandute. Se inregistrează virarea către bugetul de stat a impozitului pe dividende. Se inregistrează incasarea prin bancă de la bugetul statului a TVA de recuperate. in vederea obţinerii unui imprumut. Se inregistrează repartizarea din profitul net.426=5311 67. 457=5311 88. Se inregistrează retragerea de către bancă a unei sume incasate necuvenit. 161=505 93. 3024=401 Se inregistrează achitarea prin virament a datoriei faţă de un furnizor. 4427=4423 79. 421=426 66. obţinut in anul precedent. 4371=5121 73. 411=4427 77. Se inregistrează obţinerea unui credit bancar pe termen de 3 ani. 424=5311 65. Se inregistrează plata prin virament a impozitului pe profit. reprezentand ratele personalului pentru cumpărări de bunuri. pentru acordarea drepturilor salariale ale angajaţilor pe luna expirată. 205=167 98. 427=5121 69. 441=5121 75. Se inregistrează anularea unui pachet de obligaţiuni răscumpărate. 401=403 60. 506=161 91. in vederea achitării primelor datorate personalului pentru participarea la profit. Se inregistrează incasarea unei sume necuvenite. Se inregistrează taxa pe valoarea adăugată din factura furnizorului de mărfuri. Se inregistrează virarea către bugetul de stat a impozitului pe salarii. pentru plata la un termen scadent a mărfurilor achiziţionate. Se inregistrează plata prin virament a sumelor reţinute din salarii. 62. 4423=5121 81. 446=5121 87. 167=205 99. 6452=4371 72. Se inregistrează achitarea prin virament către bugetul statului a TVA de plată. datorat bugetului de stat. Se inregistrează contribuţia unităţii la fondul de somaj. pentru cumpărări de bunuri. 68. Se inregistrează salariile. Se inregistrează listele de plată. Se inregistrează plata in numerar a primelor nete pentru participarea personalului la profit. Se inregistrează răscumpărarea unui pachet de obligaţiuni. Se inregistrează statele de plată. Se inregistrează achitarea prin virament a dobanzii aferente unui credit bancar pe termen lung.129=117 85. 169=161 23 . Se inregistrează acceptarea unui bilet la ordin. 5121=4424 82. remis anterior furnizorului. Se inregistrează reţinerea pe statul de plată a ratei datorată de un salariat. Se inregistrează plata prin casierie a salariilor nete (restul de plată) cuvenite personalului. a dividendelor cuvenite acţionarilor. rămase neachitate. Pentru inchiderea conturilor de TVA se inregistrează compensarea dintre TVA deductibilă si TVA colectată. 505=5311 92. 666=1682 100. 401=5121 59. 421=5311 63. Se inregistrează impozitul pe salariile personalului. Se inregistrează taxa pe valoarea adăugată din factura de vanzări de mărfuri către un client. 4424=4426 80. 444=5121 84. 71. Se inregistrează primirea prin virament a unui imprumut pe termen lung de la o entitate afiliată. Se inregistrează contribuţia unităţii la asigurările sociale. Se inregistrează virarea contribuţiei unităţii la fondul de somaj. Se inregistrează inchiderea contului de „TVA deductibilă” cu diferenţa rămasă după compensarea cu „TVA colectată”. ca urmare unei erori produse de bancă in extrasul de cont. Se inregistrează dobanda datorată băncii pentru un credit bancar pe termen lung. Se inregistrează cumpărarea de piese de schimb de la un furnizor neplătitor de TVA. Se inregistrează inchiderea contului de „TVA colectată” cu diferenţa rămasă după compensarea „TVA deductibilă”. Se inregistrează impozitul pe dividendele cuvenite acţionarilor. 6451=4311 70. 403=5121 61. la termenul scadent. 5121=1661 96. Se inregistrează plata in numerar a dividendelor nete cuvenite acţionarilor. Se inregistrează virarea contribuţiei unităţii către bugetul asigurărilor sociale. 1682=5121 101. 457=446 86. pe baza cererilor depuse. cu plata in numerar.

6812=1511 130. ce reprezintă 25% din capitalul unei entităţi. cu plată ulterioară. Se inregistrează incasarea prin bancă a facturii de vanzare mărfuri către un client. Se inregistrează castigul obţinut prin vanzarea cu plata prin virament a unor titluri de plasament la un preţ superior celui de achiziţie. Se inregistrează achitarea prin virament a intereselor de participare achiziţionate si amanate anterior la plată. in vederea revanzării. 5121=764 112. 5121=411 122. 5112=411 120. Se inregistrează incasarea unui cec. Se inregistrează achiziţionarea unui pachet de obligaţiuni. 5121=5191 124. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a acţiunilor deţinute pe termen lung la entitatea afiliată. primit de la un client si depus la bancă. Se inregistrează utilizarea (consumul) timbrelor postale pentru corespondenţă. 5081=5121 110. 263=269 108. pentru a fi deţinute pe termen lung. 509=5121 119. Se inregistrează achiziţionarea. 505=5311 114. cu incasare prin bancă. in vederea revanzării. Se inregistrează incasarea prin bancă a unui imprumut pe termen lung. 117. restituit la termenul scadent de către o societate legată prin interese de participare. 5121=5081 111. Se inregistrează vanzarea la acelasi preţ cu cel de cumpărare a unui pachet de obligaţiuni. 462=5311 127. cu plata imediată prin bancă. Se inregistrează contractarea unui credit bancar pe termen de 6 luni. 263=5121 104. 125. acordat prin bancă unei societăţi legată prin interese de participare. cu plata prin bancă. 626=5321 129. cu incasare prin bancă. 103. 501=509 118. Se inregistrează cumpărarea de la bursă a unor titluri de plasament. care este pus la dispoziţia entităţii in contul curent. Se inregistrează pierderea rezultată din vanzarea unui pachet de obligaţiuni la un preţ mai mic decat cel de achiziţie. a unui pachet de acţiuni. pentru decontarea mărfurilor vandute.102. 506=5121 115. 107. 664=508 113. Se inregistrează amortizarea primelor privind rambursarea obligaţiunilor. a unui pachet de acţiuni de la o entitate afiliată. Se inregistrează constituirea unui provizion pentru litigii. Se inregistrează răscumpărarea in numerar a unui pachet de obligaţiuni. Se inregistrează achitarea prin casierie a datoriei către un creditor. 511=7812 24 . Se inregistrează ordinul de plată privind rambursarea la termenul scadent a unui credit pe termen scurt. Se inregistrează plata prin virament a acţiunilor cumpărate de la o entitate afiliată in vederea revanzării. Se inregistrează primirea unui cec de la un client. Se inregistrează anularea unui provizion pentru litigii1. 5121=506 116. Se inregistrează achiziţionarea. Se inregistrează pierderea obţinută prin vanzarea unor titluri de plasament la un preţ mai mic decat cel de cumpărare. Se inregistrează achiziţionarea cu plata ulterioară a unor acţiuni de la o entitate afiliată. 269=5121 109. Se inregistrează achitarea prin virament a datoriei către un furnizor de stocuri. 401=5121 123. 6868=169 Se inregistrează imprumutul pe termen lung. 5121=5112 121. ca urmare a cedării acestora. 5311=411 126. 5321=5311 128. Se inregistrează achiziţionarea cu numerar de timbre postale. amanate anterior la plată. cu plata prin virament . Se inregistrează incasarea in numerar a facturii de vanzare mărfuri unui client. 5121=1621/ 1621=263 105. Se inregistrează vanzarea la acelasi preţ cu cel de cumpărare a unor titluri de plasament. 501=5121 106. pentru a fi deţinute pe termen lung.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful