MODULUL I – INTREBĂRI GRILĂ – evaluate cu 2 puncte 1.

Capitalul social reprezintă:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. averea entitătii; b. capitalul subscris nevărsat si vărsat de actionari/asociati; c. capitalul propriu si datoriile pe termen lung. a. capitalul social; b. profitul net; c. profitul brut contabil. a. răscumpărarea actiunilor proprii; b. conversia obligatiunilor in actiuni; c. emisiunea de obligatiuni. a. un titlu de valoare si un efect comercial; b. un drept al actionarilor asupra imobilizărilor financiare; c. o fractiune de capital social si un titlu de proprietate. a. surse proprii ale societătii comerciale; b. surse atrase ale societătii comerciale; c. datorii financiare. a. acoperirea pierderilor din exercitiul curent; b. acoperirea pierderilor din calamităti naturale; c. acoperirea pierderilor din exercitiile precedente si pentru cresterea capitalului social. a. retragerea actionarilor, acoperirea pierderilor precedente si conversia obligatiunilor in actiuni; b. conversia obligatiunilor in actiuni, acoperirea pierderilor curente si răscumpărarea si anularea actiunilor proprii; c. acoperirea pierderilor precedente, retragerea actionarilor, răscumpărarea si anularea actiunilor proprii. a. angajamentul scris al actionarilor de a participa cu aporturi la capital; b. contravaloarea bunurilor economice subscrise; c. punerea efectivă la dispozitia societătii a aporturilor subscrise de către actionari / asociati. a. micsorarea imobilizărilor financiare; b. micsorarea capitalului social; c. majorarea capitalului social. a. capitalul pus efectiv la dispozitia entitătii; b. valoarea actiunilor proprii emise si răscumpărate; c. aportul cu care s-au angajat asociatii/actionarii să participe la constituirea capitalului social, dar care nu a fost pus efectiv la dispozitia entitătii. a. emisiunea de noi actiuni; b. răscumpărarea si anularea actiunilor proprii; c. reducerea valorilor nominale a actiunilor sau părtilor sociale. a. majorările de capitaluri proprii; b. micsorările de capitaluri proprii; c. utilizarea capitalurilor proprii pentru acoperirea pierderilor precedente. a. subscrierea aporturilor;

2. Rezervele legale se constituie din:

3. Capitalul social se majorează prin:

4.Actiunea reprezintă:

5. Rezervele reprezintă:

6. Alte rezerve se utilizează pentru:

7. Căile corecte de diminuare a capitalului social sunt:

8. Vărsarea capitalului social reprezintă:

9. Ce efect au răscumpărarea si anularea actiunilor proprii:

10. Capitalul subscris nevărsat reprezintă:

11. Micsorarea capitalului social nu se poate realiza prin:

12. Conturile de capitaluri se creditează cu:

13. Constituirea capitalului social presupune: 1

14. Rezervele nu reprezintă:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. surse ale societătii constituite de regulă la finele exercitiului; b. profituri capitalizate; c. surse constituite in cazul emisiunii de noi actiuni. a. active nemateriale; b. titluri de valoare; c. cheltuieli efectuate in scopul obtinerii dreptului de exploatare a unui bun. a. brevetele sunt cheltuieli efectuate de entitate in vederea realizării unei inventii; b. cheltuielile de constituire sunt cheltuieli efectuate de entitate pentru obtinerea de noi tehnologii; c. concesiunile sunt cheltuieli efectuate de entitate in scopul obtinerii dreptului de exploatare a unor bunuri sau servicii din domeniul public sau privat. a. amortizarea imobilizărilor necorporale scoase din evidentă; b. amortizarea imobilizărilor necorporale la un moment dat; c. amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale vandute. a. regula conturilor de pasiv; b. regula conturilor de activ; c. ambele reguli. a. după regula conturilor de activ; b. după regula conturilor de pasiv; c. ambele reguli. a. după regula conturilor de activ; b. după regula conturilor de pasiv; c. după ambele reguli. a. investitii temporare pe termen scurt in scopul realizării de castiguri prin revanzarea acestora; b. investitii pe termen mediu, detinute in scopul incasării de venituri sub formă de dobanzi; c. investitii pe termen lung, detinute in scopul incasării de venituri sub formă de dividende. a. active imobilizate financiare; b. active circulante materiale; c. active circulante bănesti.

• •

b. vărsarea aporturilor; c. subscrierea si vărsarea aporturilor.

15. Imobilizările necorporale reprezintă:

16. Care afirmatie nu corespunde explicatiei date?

17. Soldul contului 280 reprezintă:

18. Conturile de datorii functionează după:

19. Conturile de creante functionează:

20. Conturile de trezorerie functionează:

21. Titlurile de plasament sunt:

22. Elementele de trezorerie sunt:

23. Care este documentul operativ in care se inregistrează incasările si plătile in numerar si se stabilesc soldurile zilnice?
a. registrul de casă; b. registrul jurnal; c. registrul „Cartea mare”. a. sunt sume depuse la bănci in conturi distincte la dispozitia furnizorilor, in vederea efectuării unor plăti in favoarea acestora; b. sunt sume depuse la bancă in conturi distincte pentru plata obligatiilor către bugetul statului; c. reprezintă active circulante bănesti.

24.Care dintre afirmatiile de mai jos, privind acreditivele, este falsă?

25.

456 „Decontări cu asociatii privind capitalul”?
a. cont de datorii, cu functie de pasiv; b. cont de creante sau de datorii, bifunctional; c. cont de creante, cu functie de activ.

2

cu functie de pasiv. a. cont de datorii. 27. cont de capitaluri proprii. cont de imobilizări necorporale. 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale”? 36. cont de capitaluri proprii. cont de capitaluri atrase. cont de datorii. cu functie de pasiv. cont de regularizare a profitului. cu functie de pasiv. cont de datorii. c. cont de capitaluri atrase. a. cont de capitaluri atrase. cont de datorii. a. cu functie de activ. cont de capitaluri proprii. c. cont de capitaluri atrase. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. b. cu functie de activ. c. cont de datorii. 106 „Rezerve”? 30. cont rectificativ al valorii imobilizărilor corporale. cu functie de pasiv. 121 „Profit sau pierdere”? 32. brevete. cu functie de activ. b. cont rectificativ al valorii imobilizărilor necorporale. cu functie de activ. cont de imobilizări corporale. cont de datorii. cu functie de pasiv. 211 „Terenuri si amenajări de terenuri”? 37. 129 „Repartizarea profitului”? 33. cont de surse proprii de finantare. 101 „Capital”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. cu functie de activ. cont de datorii. drepturi si active similare”? 35. 301 „Materii prime”? 3 . b. mărci comerciale. cont de imobilizări corporale. b. bifunctional. cu functie de activ. cu functie de pasiv. c. cont de capitaluri proprii. cu functie de pasiv.26. b. cu functie de activ. b. cu functie de pasiv. cont de creante. bifunctional. b. cont de regularizare a profitului. b. c. cont de active circulante. cu functie de pasiv. c. cont de capitaluri proprii. a. cont de imobilizări corporale. cu functie de activ. 105 „Rezervele din reevaluare”? 29. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cont de capitaluri proprii. cu functie de pasiv. b. 205 „Concesiuni. cont rectificativ al valorii imobilizărilor necorporale. a. cu functie de pasiv. a. a. cont de active circulante. cu functie de activ. a. c. cu functie de activ. c. 117 „Rezultatul reportat”? 31. c. b. a. c. cont de imobilizări necorporale. cu functie de pasiv. a. c. cu functie de activ. b. cu functie de activ. a. cu functie de pasiv. 203 „Cheltuieli de dezvoltare”? 34. cont de capitaluri proprii. c. b. cont de capitaluri proprii. cu functie de pasiv. b. cu functie de activ. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cont de creante. 212 „Constructii”? 38. cont de capitaluri proprii. a. c. cont de active circulante. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cu functie de activ. 104 „Prime de capital”? 28. cont de creante. cont de active circulante. cont de datorii. 281 „Amortizări privind imobilizările corporale”? 39.

c. 403 „Efecte de plătit”? 47. b. cu functie de activ. cont de datorii. cu functie de activ. 401 „Furnizori”? 46. cont de datorii. a. cu functie de pasiv. • • • a. cu functie de pasiv. 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor”? 4 . cont de imobilizări financiare. 345 „Produse finite”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. cont de datorii. cont de capitaluri proprii. bifunctional. cont de active circulante de natura stocurilor. cont de active circulante de natura stocurilor. cont de creante. c. cont de active circulante de natura stocurilor. 441 „Impozitul pe profit / venit”? 52. c. b. cont de creante. cont de creante. cont de datorii. cu functie de activ. cu functie de pasiv. cont de surse proprii de finantare. a. cu functie de activ. b. cu functie de pasiv. cont de datorii. cont de instrumente de decontare. 409 „Furnizori . cu functie de activ. cu functie de pasiv. b. cont de datorii. 331 „Produse in curs de executie”? 43. c. cont de active circulante.debitori”? 45. cu functie de pasiv. cont de datorii. a. cont de creante. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cu functie de pasiv. b. cont de capitaluri atrase. cont de active circulante de natura stocurilor. a. cont de imobilizări necorporale. 411 „Clienti”? 44. cu functie de activ. b. cont de surse proprii de finantare. b. cont de trezorerie. functie de pasiv. cu functie de pasiv. c. cont de active circulante de natura stocurilor. a. 426 „Drepturi de personal neridicate”? 50. b. cu functie de activ. cu functie de activ. cont de capitaluri atrase. a. cont de active circulante. a. cont de creante. b. c. c. cu functie de activ. c. cu functie de activ. cu functie de activ. 41. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cu functie de activ. cont de creante. cont de datorii. cont de creante sau de datorii. cont de creante. a. a. cu functie de pasiv. cont de datorii. cu functie de pasiv. c. cu functie de pasiv. b. 371 „Mărfuri”? 42. 425 „Avansuri acordate personalului”? 48. cont de surse proprii de finantare. c. cu functie de activ. cu functie de pasiv. a. c. cont de surse proprii de finantare . cu functie de pasiv. c. cont de creante. cu functie de pasiv. cont de surse atrase. cu functie de activ. cu functie de pasiv. c. a. 431 „Asigurări sociale”? 51. cu functie de activ. cu functie de activ. cu functie de activ. b. 421 „Personal-salarii datorate”? 49. cu functie de activ. a. cont de active circulante. cont de active circulante. b. cu functie de activ. b. cont de datorii.40.

53. cont de active circulante bănesti. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. c. b. cont de creante. cont de surse proprii de finantare. c. a. cont de stocuri. 161 „Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni”? 57. a. cont de datorii. cont de active circulante bănesti. c. b. cont de capitaluri proprii. c. 462 „Creditori diversi”? 56. cont de datorii. cu functie de activ. cont de datorii pe termen lung. b. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cont de titluri de valoare. cont de titluri de valoare. cont de active circulante. a. cu functie de activ. cont de imobilizări financiare. cu functie de activ. un cont de creante. cu functie de activ. c. 501 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? 62. cu functie de pasiv. cont de trezorerie. cu functie de pasiv. cont de datorii. cu functie de activ. cont de imobilizări financiare. cu functie de activ. b. cu functie de activ. 506 „Obligatiuni”? 64. cu functie de pasiv. cont de datorii. cu functie de activ. • • b. 511 „Valori de incasat”? 5 . cu functie de activ. a. b. cont de datorii. c. cont de datorii. cu functie de pasiv. cont de active circulante. a. cu functie de pasiv. cont de capitaluri proprii. cu functie de activ. 169 „Prime privind rambursarea obligatiunilor”? 58. cu functie de activ. b. cont de titluri de valoare. a. cu functie de activ. a. cu functie de pasiv. cont de datorii. cont de surse proprii de finantare. cont de titluri de valoare. 457 „Dividende de plată”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. cont de regularizare a profitului. cu functie de activ. a. b. cont de active circulante bănesti. cont de investitii financiare. cu functie de pasiv. 263 „Interese de participare”? 60. cu functie de pasiv. c. b. cont de capitaluri proprii. cu functie de pasiv. c. cu functie de pasiv. b. cu functie de activ. cu functie de activ. cont de active circulante. 261 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? 59. c. c. cont de creante. b. cu functie de pasiv. a. cu functie de activ. cont rectificativ al valorii surselor imprumutate din emisiunea de obligatiuni. c. a. cu functie de activ. b. cu functie de activ. cu functie de activ. a. cu functie de pasiv. cont de active circulante bănesti. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cont de surse proprii de finantare. cu functie de activ. 461 „Debitori diversi”? 55. b. cont de datorii. 505 „Obligatiuni emise si răscumpărate”? 63. cont de datorii. c. cont de capitaluri proprii. b. 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare”? 61. cont de datorii. cont de creante. cu functie de pasiv. 54. c. a. 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt”? 65.

67. b. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. conform prospectului de emisiune. 109=5121 1012=109 c. b. cont de datorii. cont de active circulante bănesti. 1061 = 1012 . b. c. cu functie de activ. c. 5. 1012 = 456 – inregistrarea obligatiei fată de actionari/asociati privind capitalul social retras. majorarea rezervei legale. cont de instrumente de decontare. c. cont de creante. 4. utilizarea primelor de emisiune pentru cresterea capitalului social si pentru constituirea altor rezerve. 456 = 1011 .emisiunea de noi actiuni. Utilizarea rezervei legale pentru acoperirea pierderilor din exerciTiile precedente se inregistrează: a. 109=5121 1011=109 7. Formula contabilă „129 = 1061” semnifică: a. cu functie de activ. 456= % 1011 1041 % =456 1011 1041 6. cu functie de activ.inregistrarea răscumpărării actiunilor proprii. bifunctional. 531 „Casa”? 69. Care formulă contabilă este corectă in raport cu explicatia dată? a. cu functie de pasiv. 2. a. 532 „Alte valori”? MODULUL II – INTREBĂRI GRILĂ – evaluate cu 5 puncte 1. trecerea altor rezerve la prime de fuziune / divizare. 519 „Credite bancare pe termen scurt”? 68. cu functia de activ. cu functie de activ. constituirea rezervei legale din profitul brut. b. b. cont de active circulante asimilate celor bănesti.66. 5121 = 456 . transferarea primei de fuziune / divizare la alte rezerve. c. b. cont de titluri de valoare. Emisiunea de noi actiuni pentru majorarea capitalului social si subscrierea lor la valoarea de emisiune se inregistrează: • a. constituirea rezervei legale din profitul net. 1061=117 8. cont de surse proprii de finantare. 109= 5311 1011=109 b. cu functie de pasiv. 456 = 1012 . b. 512 „Conturi curente la bănci”? • • • • • • • • • • • • a. Formulele contabile corecte pentru răscumpărarea prin bancă si anularea actiunilor proprii sunt: • • • • • • a. 6 . 1011 = 1012 3. cont de active circulante bănesti. b. cont de datorii. b. 456 = 1041 . diminuarea primelor legate de capital. cont de surse proprii de finantare. Inregistrarea contabilă „1042 = 1068” semnifică: a. b. cu functie de activ. cu functie de activ. a. cont de creante. cont de datorii. c. • c. c. c. a. 117=1061 c. Subscrierea capitalului social conform actului constitutiv al societătii se inregistrează: a. 1012 = 109 . c. Inregistrarea contabilă „ 1041 = % „ semnifică: 1012 1068 • a. cu functie de pasiv. cont de titluri de valoare.

scoaterea din patrimoniu a cheltuielilor de constituire. c. 456 = 5121 . produce următoarele tipuri de modificări bilantiere: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. 5121 = 456 • • b. efectuarea de cheltuieli de constituire. a. 2807 = 207 . Inregistrarea contabilă „208 =721” reprezintă: 16. b. 117 = % 13. Care inregistrare corespunde explicatiei date? 15. % = 404 203 c. c. 205 = 203 . 2803 = 203 . a. 121 =% c. b.9. A+x-x = P sau A+x-x = C+D a.inregistrarea cheltuielilor de constituire efectuate cu plata prin virament. Care este formula contabilă corectă privind achizitia unui proiect de dezvoltare? 4426 721 19. 201 = 5121 . Efectuarea cheltuielilor de constituire cu decontare prin virament se inregistrează: • • • a. receptia de programe informatice realizate de către entitate. a. Inregistrarea contabilă „456 = 205” reprezintă: 17. 10. A-x = P-x sau A-x = (C-x)+D c.valoarea fondului comercial amortizat integral. 129 = % b. 205 = 456 . 203 = % 233 • a.cheltuieli de dezvoltare aferente brevetelor. a.scoaterea din evidentă a cheltuielilor de dezvoltare după amortizarea integrală. A+x = P+x sau A+x = (C+x)+D b. a. valoarea brevetelor aportate de către asociati / actionari. 205 = 456 . b. c. receptia de programe informatice achizitionate de la terti. c. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? 18. folosirea primelor de emisiune pentru constituirea altor rezerve si diminuarea capitalului social. 207 = 721 20. Inregistrarea contabilă „6811 = 2801” semnifică: 14.valoarea fondului comercial amortizat integral. scoaterea din evidentă a licentelor amortizate integral. b.diminuarea capitalului social prin acoperirea pierderilor precedente. receptia de programe informatice aduse ca aport de către asociati. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată: • • • • • • a. Subscrierea capitalului social conform actului constitutiv. inregistrarea amortizării cheltuielilor de constituire. 207 = 456 . b. 117 = 1012 . 5311 = 456 . b.. Cum se inregistrează repartizarea unor cote din profitul net pentru dividendele cuvenite actionarilor si pentru constituirea altor rezerve? 457 457 457 1068. c. a. b. licentelor etc.repartizarea profitului reportat pentru cresterea capitalului social. b. c. c. 1012 = 456 . obtinute de unitate. 208 = 721 . Cum se inregistrează realizarea pe cont propriu a unui program informatic? a.intrarea in patrimoniu a unui brevet prin achizitie de la terti. Incasarea prin virament a valorii emisiunii de noi actiuni subscrise se inregistrează: 11. c. 208 = 5121 . valoarea brevetelor retrase de către asociati / actionari. b. 201 = 456 7 . c. 1068 1068 12. 1068 = 1012 . utilizarea primelor de emisiune pentru acoperirea pierderilor si pentru constituirea altor rezerve. c. 208 = 456 .utilizarea altor rezerve pentru cresterea capitalului social. 201 = 5311 . b.

c. reprezentand aportul in natură la constituirea capitalului. Inregistrarea contabilă „2071 = 404” reprezintă: 24. Cum se inregistrează realizarea din productie proprie a unui aparat de măsură. valoarea terenurilor achizitionate de la terti. c. 212 = 2812 a. 22. c. control si reglare? a. mijloacele de transport constatate plus la inventar. c.. Care inregistrare nu este in concordantă cu explicatia dată? • • • • • • • • • a. 2813 = 212 . valoarea amenajărilor de terenuri. 203 = 721 . scoaterea din functiune a unui mijloc fix. b. 208 = 721 . realizate pe cont propriu de către entitate. b. Care dintre inregistrările de mai jos este corectă? 29. 2131 = 456 . b. valoarea terenurilor retrase din aportul la capitalul social. 31. c. c. 281 = 105 . b.achizitionarea unui calculator.receptia si darea in functiune a unei constructii. In debitul contului 2111 „Terenuri” se inregistrează: 30. 205 = 456 . 781 = 281 a. 26. c. Inregistrarea contabilă „2112 = 722” semnifică: a. 2132 = 722 . realizată din productie proprie. c.intrarea in patrimoniu a unui proiect de dezvoltare achizitionat de la terti. valoarea amenajărilor de terenuri achizitionate de la terti. a. b.. 461 = % . b. c. b. c. mijloacele de transport achizitionate. vanzarea unui mijloc fix la pret de vanzare cu T. donarea unui mijloc fix. Care dintre operatiuni se inregistrează prin formula contabilă 2131 = 722? 8 . 758 4427 b. 212 = 231 . Precizati semnificatia inregistrării 461 = % : 758 4427 • • • • • • • • • a.inregistrarea amortizării integrale a cheltuielilor de dezvoltare. echipamentele tehnologice obtinute din productie proprie. Care este formula contabilă corectă privind intrarea in patrimoniu a unui brevet primit cu titlu gratuit? • • • • • • • • • a.achitarea prin virament a unui furnizor de imobilizări. 722 = 2132 27. c.21. valoarea amenajărilor de terenuri executate pe cont propriu de entitate. 404 = 5121 . a. 2803 = 203 . Care formulă contabilă nu corespunde explicatiei date? 23. c. 205 = 721 . 28. valoarea terenurilor amenajate. 2132 = 456 . 2812 = 212 .receptia unui utilaj.V. b.receptia programelor informatice realizate de entitate pe cont propriu.scoaterea din functiune a unui mijloc de transport complet amortizat. Care inregistrare nu este corectă in raport cu explicatia dată? a. b. aportate de asociati. fondul comercial pozitiv dobandit prin achizitie de la terti. 205 = 133 a. b. a. b. fondul comercial adus ca aport de către asociati. Care inregistrare nu este corectă? 32. 6811 = 2812 . 2132 = 131 .A.inregistrarea facturii fiscale privind vanzarea unui mijloc fix. 2111 = 105 . 25. fondul comercial retras de către asociati.

b.vanzare de produse finite către clienti cu T. a. b.A. cu T.A. c. 301 = 601 . % = 404 35. 38.V. 9 . aprovizionarea cu mărfuri. c. donaTiile de mărfuri către clienti. Valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor intrate in gestiune se inregistrează: a. 378 = 371 .valoarea materiilor prime achizitionate de la furnizori cu T. la cost de achizitie. % = 404 . 371 = 378 41. 607 = 371 . c. descărcarea gestiunii cu valoarea la cost de achizitie a mărfurilor vandute. b..A. obtinerea de produse finite din productie proprie. % = 401 301 4427 c. a. aprovizionarea cu produse finite.V. 601 = 301 . Care formulă contabilă este corectă in raport cu explicatia dată? 301 4426 c. 701 4427 c. Ce semnificatie are inregistrarea contabilă „371 = 378”? • • • a. Precizati semnificatia formulei contabile „607 = 371”: • • • • • • a. Cumpărarea de materii prime. c. Ce semnificatie are formula contabilă „345 = 711”? 39. colectată. 371 4427 34. c. c. 4111 = % . 378 = 401 . Valoarea mărfurilor constatate in plus la inventar se inregistrează: a. 301 4427 b.V. b. Care este inregistrarea corectă in raport cu explicatia dată? • • • a. 371 = 401 . conform facturii. vanzarea mărfurilor. 36.valoarea materialelor consumabile vandute. 301 4426 b.A.deductibilă.V. Consumul de materii prime in procesul de productie se inregistrează: • • • • • • • • • 37. 601 = 301 . % = 401 .cumpărare de materii prime la cost de achizitie.. b.valoarea materiilor prime primite gratuit.cumpărare de mărfuri la cost de achizitie cu T.33. descărcarea gestiunii cu valoarea la cost de achizitie a mărfurilor distruse de calamităti. b. se inregistrează:. incărcarea gestiunii cu valoarea adaosului comercial. 301 = 456 .V. 602 = 301 a. cu T. deductibilă.A. % = 401 . % = 401 301 4426 a. b. 371 = 607 40. descărcarea gestiunii cu produsele finite vandute.

emiterea unui bilet la ordin. b.obtinerea de semifabricate din productie proprie. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? 50. Care este inregistrarea corectă pentru descărcarea gestiunii unui magazin cu marfa vandută la pret de vanzare cu amănuntul: 607 607 607 348 378 378 4428 4427 4428 44. 413 = 4111 .. b.acceptarea de către furnizor a unui efect comercial.descărcarea gestiunii cu valoarea produselor finite vandute. 401 = 403 – valoarea acceptată de furnizor a efectelor comerciale de plătit.cumpărarea de materii prime fără factură.. % =371 5121 542 b.A. b. Incasarea unei creante prin contul bancar se inregistrează: 49. reflectă prestarea de servicii către clienti la valoarea din factura fiscală cu T. % = 408 .primirea unui bilet la ordin de la client. Precizati semnificatia formulei contabile „4111 = % ” 704 4427 • • a. 5311 = 4111 a. 4111 = 5121 .achitarea facturii furnizorului. 408 = % 5121 5311 c. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? a. 403 = 5121 . 43. 5121 = 4111 . Precizati care formulă contabilă nu corespunde cu explicatia dată: • • • a. 403 = 5121 . reflectă reactivarea clientilor scosi din evidentă. Plata facturii unui furnizor prin virament si in numerar se inregistrează: • • • a. evidenTiată anterior ca amanată la plată. 48. 711 = 331 . c. 401 = 5121 . 403 = 5311 .V. 301 4428 c. Care formulă contabilă corespunde explicatiei date? • • • • • • • • • a. 4426 = 4427 . 401 = % • a. % =371 c.42. b. 5113 = 413 .scăderea din gestiune a valorii productiei in curs de executie la inceputul perioadei următoare. % = 371 b. b. a.regularizarea T. cand se reia procesul de fabricatie. c. 10 . 301 4428 47.A. 4111 = % . 341 = 711 . c. Plata prin bancă la scadentă a valorii efectelor comerciale se inregistrează: • • • • • • a. 401 = % 5121 5311 45. 701 4427 c. b. 5121 = 5113 .V.sumele datorate de client reprezentand valoarea efectelor comerciale acceptate. c.cumpărarea de materii prime cu factură. b. % = 408 . 5121 = 403 46.

incasarea de la buget a impozitului pe profit/venit. 6452 = 4371 .obligatia de plată a contributiei unitătii la asigurările sociale. Formula contabilă „457 = 446” semnifică: 61. b. 121 = 457 . c. achitarea dividendelor actionarilor. b. Livrarea de produse finite pe baza avizului de insotire a mărfii se inregistrează: • • • a. 53. 5124 = 4111 . c. 5121 = 401 . a. 117 = 457 . b.contributia unitătii pentru asigurările sociale. a. Care formulă contabilă corespunde explicatiei date? 57. 641 = 421 . c. 421 = 641 a.efectele comerciale primite de la clienti. b. c. plata unui furnizor de mărfuri in contrapartidă cu animale si păsări. achizitia de animale si păsări de la un furnizor. 425 = 5311 .virarea contributiei unitătii la fondul de somaj. Ce semnificatie are formula contabilă „ 691 = 441”? 58. 418 = % • c. b. 418 = % 701 4428 c.inregistrarea statului de salarii pentru reflectarea salariilor datorate. 4311 = 5121 . c. 6451 = 4311 . 635 = 431 .incasarea creantelor comerciale in devize.plata contributiei unitătii la asigurările sociale. constituirea obligatiei de plată a dividendelor. 622 = 421 . cu plată ulterioară. Precizati formula contabilă corectă pentru plata in numerar a avansului chenzinal: 54. repartizate din profitul net al exercitiului incheiat. b. 5121 = 441 . b. c. virarea impozitului pe profit / venit. 441 = 5311 a. 4111 = % 701 4428 52. 5113 = 413 . 641 = 425 . Formula contabilă „361 = 401” reprezintă: 62. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? 56. Inregistrarea contabilă „ 506 = 5092” semnifică: 11 . a. a. Achitarea prin virament a impozitului pe profit / venit se inregistrează: 59. a. c. c.plata unui furnizor prin virament bancar. 425 = 5121 . 441 = 5121 .51. vanzarea de animale si păsări unui furnizor. Dividendele brute. c. Precizati care formulă contabilă nu corespunde explicatiei date: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. b. se inregistrează: 60. c. b. 641 = 421 . răscumpărarea de obligatiuni de la bursa de valori. 457 = 117 a. reflectă livrarea de produse reziduale către clienti 701 4427 b. b. plătit in plus.retineri din drepturi de personal. retinerea impozitului pe dividende. a. Fondul de salarii brut se inregistrează: 55. inregistrarea impozitului pe profit / venit. 421 = 5311 a.

Inregistrarea contabilă „ 5121 = 456” reprezintă: 66. Achizitia de obligatiuni cu plata imediată prin cont se inregistrează: • • • • • • • • • a. vărsarea de către actionari a aporturilor in bani conform extrasului de cont. b. plata unui furnizor prin virament. incasarea de sconturi de decontare. c. 73. • • b. cu reflectarea primirii unui scont de la client. b. cumpărarea de obligatiuni de la bursă cu plata imediată. incasarea unei creante prin virament bancar. repartizarea din profitul net al exercitiului incheiat a dividendelor cuvenite actionarilor/asociatilor. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A= P-x+x sau de forma A=(C-x) +(D+x)? a. plata avansului chenzinal in numerar prin casă. b. b. 70. acordarea unui avans de trezorerie. plata unei datorii in numerar. a. 428 = 426 . a. 72. prin vărsarea aporturilor in bani si in natură. plata avansului chenzinal prin virament in conturile personale. 69. incasarea unei creante. 64. 506 = 5121 . c. stingerea creantelor fată de actionari. repartizarea din profit dividendelor cuvenite actionarilor / asociatilor. cumpărarea de obligatiuni de la bursa de valori cu plata ulterioară. reevaluarea unei imobilizări corporale. incasarea unei creante prin contul bancar. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x=(C+x)+D? a. c. c. acordate de către client. 5121 = 506 . c. b. b. plata către actionari a aportului in bani retras. 421 = 426 . c. trecerea capitalului de la categoria subscris nevărsat la categoria subscris vărsat. cu reflectarea acordării unui scont clientului. Inregistrarea contabilă „ % = 4111” semnifică: 5121 667 • • • • • • a. b.63. b. c. c. majorarea capitalului prin emiterea si subscrierea de noi actiuni. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A = P-x+x sau de forma A =(Cx+x)+ D? a. prin virament bancar. subscrierea capitalului social in numerar / natura. 426 = 421 67. incasarea unui client prin contul de disponibilităti. c. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantiera de forma A –x+x = P sau de forma A-x+x =C+D? • • • • • • • • • • • • • • • • a. 12 . majorarea capitalului social din rezerve. c. plata unui furnizor din disponibilul din cont. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x=(C+x)+D? a. 506 = 5311 a. vărsarea capitalului social in numerar / natura. c. b. 71. b. utilizarea altor rezerve pentru majorarea capitalului. utilizarea primelor de emisiune pentru majorarea capitalului social. Salariile neridicate in termenul de plată de la casierie se inregistrează: 68. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x = P-x sau de forma A-x = C+ (D-x)? a. retinerea avansului chenzinal in numerar prin casă. Inregistrarea contabilă „ 425 = 5311” semnifică: 65.

plata salariilor. b. plata primelor cuvenite personalului pentru participarea la profit. A+x=P+x sau de forma A+x =(C+ x) + D. A=P-x+x sau de forma A=(C-x+x) + D. plata in numerar / virament a dividendelor nete cuvenite actionarilor / asociatilor. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x = C+ (D+x)? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x=P-x sau de forma A-x= C+ (D-x)? a. 84. acceptarea unui bilet la ordin. A-x= P-x sau de forma A -x = (C-x)+D. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de emisiunea si subscrierea de obligatiuni? 83. inregistrarea constituiri rezervelor legale. b. c. plata unei datorii din achizitia titlurilor de plasament. a. b. c. acoperirea pierderilor din anii precedenti din rezervele legale. A-x = P-x sau de forma A-x = C+(D-x). achitarea unei datorii către un creditor. inregistrarea utilizării primelor de emisiune pentru majorarea capitalului. a. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantiera de forma A+x-x =P sau de forma A+x-x = C+D? a. b. vanzarea de produse finite. inregistrarea impozitului pe salarii. aprovizionarea cu materii prime de la un furnizor. A=P-x+x sau de forma A=C+(D-x+x). • • b. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x=P-x sau de forma A-x= C+ (D-x)? a. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de acordarea unui imprumut pe termen lung? 82. A+x-x= P sau de forma A +x –x = C+D. depunerea numerarului din casierie la banca. A-x=P-x sau de forma A-x =C+ (D-x). Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A=P-x+x sau de forma A= C + (D-x+x)? a. inregistrarea acordării unui avans de trezorerie. A+x=P+x sau de forma A+x =C+ (D+x). a. incasarea prin banca a unui client. c. c. 75. c. 76. plata in numerar / virament a dividendelor nete cuvenite actionarilor / asociatilor. 80. 78. c. b. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x+x =P sau de forma A-x+x = C+D? a. b. A+x= P+x sau de forma A +x = (C+x)+D. 77. b. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de retinerea din salariu a ratei pentru locuinta? 13 . c. 81. A+x= P+x sau de forma A+x = (C+x) + D. achizitia unei licente de fabricatie. c. b. vanzarea de produse finite unui client. incasarea unui client. c.74. b. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de darea in folosinta a materialelor de natura obiectelor de inventar? a. b. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x = C+ (D+x)? a. plata unui furnizor. inregistrarea consumului de materii prime. c. b. c. 79. retinerea din salarii a avansurilor acordate la chenzina I. inregistrarea vanzării de produse finite. A+x-x = P sau de forma A+x-x = C+D.

cedate. Valoarea participatiilor dobandite prin achizitie. b. b. c. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de remiterea către furnizor a unui bilet la ordin. b. Care din operatiunile de mai jos nu se inregistrează in debitul contului 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar”? a. c.85. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 1012 „Capital subscris vărsat”? 93. c. Valoarea participatiilor dobandite prin aport la capitalul social al intreprinderilor asociate. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de plata impozitului pe profit la bugetul de stat? 88. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite ca aport in natură. b. c. 91. Capitalul subscris de actionari / asociati. A-x = P-x sau de forma A-x =(C-x) +D. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 263 „Interese de participare”? 96. 92. Pierderile realizate in exercitiile precedente acoperite din capitalul social. scoase din evidentă. Amortizarea altor imobilizări necorporale. A+x =P+x sau de forma A+x =(C+x) + D. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de inregistrarea impozitului pe primele pentru participarea personalului la profit? a. a. b. achitate in numerar? a. c. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate. b. realizată in exercitiul financiar incheiat. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de inregistrarea contributiei unitătii la asigurările sociale? a. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de plata in numerar a salariilor? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 208 „Alte imobilizări necorporale”? 95. a. A+x = P+x sau de forma A +x = (C+x) + D. • c. 86. b. b. A+x =P+x sau de forma A+x = (C+x) +D.A= P-x+x sau de forma A= (C-x+x) +D. aduse ca aport in natură la capitalul social. A= P-x+x sau de forma A= (C-x) +(D+x). a. 14 . 90. A+x =P+x sau de forma A+x =C + (D+x). Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de majorarea capitalului din rezerve? 89. a. A-x =P-x sau de forma A-x =C + (D-x). A+x =P+x sau de forma A+x =C + (D+x). A-x = P-x sau de forma A-x =(C-x) +D. c. b. c. A=P-x+x sau de forma A=C+(D-x+x). Valoarea programelor informatice achizitionate de la furnizori. c. Profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat si nerepartizat. Capitalul social retras de actionari / asociati. A+x-x =P sau de forma A+x-x = C+D. Cheltuielile privind valoarea participatiilor detinute la intreprinderile asociate. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de inregistrarea cheltuielilor de constituire. pentru plata mărfurilor aprovizionate? a. A-x =P-x sau de forma A-x= C+(D-x). A-x = P-x sau de forma A-x =C+ (D-x). Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 117 „Rezultatul reportat”? 94.A= P+x-x sau de forma A= C+ (D+x-x). A= P-x+x sau de forma A= (C-x+x) +D. b. Pierderea contabilă reportată. Rezervele destinate majorării capitalului. b. b. A=P-x+x sau de forma A=C+(D-x+x). 87. A= P+x-x sau de forma A= (C+x)+(D-x). c. A-x =P-x sau de forma A-x=C+ (D-x). a. A=P-x+x sau de forma A=(C-x+x) + D. Valoarea altor imobilizări necorporale.A= P+x-x sau de forma A= (C+x)+(D-x). c. A+x =P+x sau de forma A+x =C + (D+x). a.

c. Sumele datorate personalului. Efectele comerciale primite de la clienti. b. Taxa pe valoarea adăugată aferentă avansurilor facturate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 4427 „Taxa pe valoarea adăugată colectată”? a. Sumele anulate reprezentand impozitul pe profit / venit aferent exercitiului curent. Sumele virate asigurărilor sociale si de sănătate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 4426 „Taxa pe valoarea adăugată deductibilă”? a. c. Diferentele favorabile de curs valutar stabilite la data efectuării plătilor pe baza efectelor comerciale. a. Valoarea avansurilor facturate clientilor. b.debitori”? 100. b. Care din operatiunile de mai jos nu se inregistrează in debitul contului 345 „Produse finite”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a.97. a. Drepturile de personal neridicate. Sumele neridicate de personal. b. a. b. primite de la clienti. Valoarea avansurilor acordate si facturate furnizorilor. 15 . Valoarea ambalajelor care circulă in sistem de restituire inapoiate furnizorilor. a. Valoarea ambalajelor care circulă in sistem de restituire. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 401 „Furnizori”? 99. b. Sumele compensate din taxa pe valoarea adăugată colectată. Salariile si alte drepturi cuvenite personalului. 108. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 403 „Efecte de plătit”? 105. Valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate. a. c. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 431 „Asigurări sociale”? 106. b. 98. Salariile nete achitate personalului. Sumele reprezentand TVA aferentă garantiilor retinute pentru buna executie a lucrărilor. Sumele virate la bugetul de stat. a. Plătile efectuate prin bancă la scadentă pe bază de efecte comerciale. TVA aferentă garantiilor pentru buna executie a lucrărilor. Valoarea ambalajelor care circulă in sistem de restituire. Valoarea efectelor comerciale acceptate de clienti in vederea decontării bunurilor livrate. Plătile efectuate către furnizori. b. Sumele datorate de entitate către bugetul statului. c. Taxa pe valoarea adăugată aferentă lipsurilor imputate. a. rezultate din evaluarea soldului in valută. datorată bugetului de stat. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 421 „Personal – salarii datorate”? 103. Contributia angajatorului la asigurările sociale. Valoarea acceptată de furnizori a efectelor comerciale de plătit. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 413 „Efecte de primit de la clienti”? 102. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite obtinute din productie proprie. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 409 „Furnizori . Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate in magazinele de vanzare proprii. Valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit. c. ce se suportă din asigurările sociale. b. retinute de către beneficiari c. c. • c. a. c. Taxa pe valoarea adăugată de plată. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 411 „Clienti”? 101. facturate de furnizori. Sumele repartizate personalului. c. Sumele incasate de la clienti prin conturile curente. Sumele achitate personalului. conform prevederilor legale. c. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite constatate plus la inventariere. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 441 „Impozitul pe profit / venit”? 107. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar distruse prin calamităti. Diferentele nefavorabile de curs valutar la sfarsitul exercitiului financiar. b. b. 104. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 424 „Prime reprezentând participarea personalului la profit”? a. c.

Sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de somaj. Plătile efectuate la bugetul de stat. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni”? a. Sumele virate. Depunerile de numerar in conturile de la bănci. b. Capitalul social subscris de actionari / asociati. b. prin aportul in natură la capitalul acestora. 111. 110. taxe si vărsăminte asimilate”? a. Impozitul pe dividende datorat bugetului de stat. Valoarea actiunilor dobandite la entitătile afiliate. Dividendele nete lăsate temporar la dispozitia entitătii. convertite in actiuni. Valoarea imobilizărilor financiare cedate. Sumele ridicate in numerar din conturile de la bănci. reprezentand impozitul pe dividende. c. Pretul de cesiune al actiunilor detinute pe termen scurt la entitătile afiliate. a. cedate. Sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de somaj. b. Valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor cu bunuri din import. Sumele virate la bugetul statului. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 437 „Ajutor de somaj”? 112. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 456 „Decontări cu actionarii / asociatii privind capitalul”? a. Dividendele datorate actionarilor / asociatilor din profitul net realizat in exercitiile precedente. anulate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 446 „Alte impozite. Plătile efectuate către furnizorii de bunuri si servicii. b. b. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 531 „Casa”? 16 . Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 261 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? a. a. c. b. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Impozitul pe veniturile de natura salariilor retinut din drepturile bănesti cuvenite personalului. b. c. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 462 „Creditori diversi”? 118. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 461 „Debitori diversi”? 115. b. Valoarea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni. Valoarea la cost de achizitie a actiunilor cumpărate de la entitătile afiliate. Suma imprumuturilor obtinute din emisiunea si vanzarea obligatiunilor. Aportul in natură al actionarilor / asociatilor pus efectiv la dispozitia entitătii. Sumele datorate tertilor reprezentand despăgubiri si penalităti. 113. Anularea obligatiunilor răscumpărate. c. b. cu plata prin virament. 119. a. b. Valoarea sconturilor acordate debitorilor. reprezentand contributia unitătii si a personalului pentru constituirea fondului de somaj. Ajustarea valorii actiunilor tranzactionate la bursă cu diferentele nefavorabile la inchiderea exercitiului. 117. Valoarea cheltuielilor privind actiunile detinute la entitătile afiliate. a. Valoarea actiunilor dobandite de la entitătile afiliate. b. 116.109. Imobilizările corporale si necorporale cedate la pret de vanzare. Sconturile obtinute de la creditori. Dividendele nete achitate actionarilor / asociatilor. b. reprezentand impozitul pe veniturile de natura salariilor. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 501 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? a. Impozitul pe veniturile de natura salariilor aferente exercitiilor precedente. cedate. c. Sumele ridicate in numerar din conturile de la bănci. c. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 512 „Conturi curente la bănci”? 120. Sumele depuse de actionari / asociati ca aport in numerar. Valoarea subventiilor primite si incasate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 457 „Dividende de plată”? 114. a. a. Sumele achitate creditorilor.

a. licentele. Valoarea biletelor de călătorie si a tichetelor de masă. Valoarea creantei reprezentand ratele facturate. Diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite la sfarsitul exercitiului financiar din evaluarea soldului efectelor de plătit către furnizorii externi c. Valoarea acceptată de furnizori a efectelor comerciale de plătit b. c. Valoarea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 267 „Creante imobilizate”? 132. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 403 „132 Efecte de plătit” ? 133.121. Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la rezervele de capital. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 212 „Constructii”? 131. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 106 „Rezerve”? 125. mărcile comerciale si alte active similare aduse ca aport in natură la capital de asociati / actionari a. Cresterea de valoare (diferenta pozitivă). acordate salariatilor. Valoarea bunurilor avute in concesiune si restituite la expirarea contractelor b. aferente imprumuturilor din emisiunea si vanzarea de obligatiuni cu primă b. Valoarea cecurilor si a efectelor comerciale primite de la clienti. Lucrările si proiectele de dezvoltare achizitionate de la terti b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 203 „Cheltuieli de dezvoltare”? 128. Inregistrarea obligatiei de plată a ratelor de leasing financiar. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 511 „Valori de încasat”? 123. Cheltuielile de dezvoltare amortizate integral si scoase din evidenta c. Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la rezervele de capital. achizitionate cu plată in numerar. Brevetele. Valoarea constructiilor cedate in regim de leasing financiar a. 122. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate”? a. Plătile efectuate la scadentă prin bancă pe bază de efecte comerciale 130. Suma primelor de rambursare. conform contractelor b. rezultată din reevaluarea mijloacelor fixe a. licentele. a. prin virament bancar sau in numerar a. pentru efectele comerciale remise spre scontare. Valoarea imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare primate cu titlu gratuit 127. Valoarea veniturilor din dobanzile aferente creantelor imobilizate b. Valoarea imprumuturilor acordate altor entităti si a garantiilor depuse la furnizori. Valoarea biletelor de călătorie consumate cu transportul personalului. Valoarea bunurilor avute in concesiune si restituite la expirarea contractelor c. obtinute din emisiunea si vanzarea de obligatiuni in valută c. b. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 105 „Rezerve din reevaluare”? 124. Diferente nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a imprumuturilor. brevete. aferente leasingului financiar c. Valoarea constructiilor distruse de calamităti b. reprezentand aportul in numerar al actionarilor. mărcile comerciale si alte active similare preluate in concesiune c. Brevetele. Sumele incasate. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 532 „Alte valori”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. mărci comerciale. Valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate prin contul curent. Constituirea rezervelor din profitul net al exerciTiilor precedente. rămas nerepartizat c. convertite in actiuni 126. Valoarea constructiilor primite in regim de leasing financiar c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 104 . licente. Valoarea tichetelor de masă. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 205 „Concesiuni. Valoarea imobilizărilor corporale primite in leasing financiar. Rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente • c. pe baza facturilor emise de locator a.„Prime de capital”? 17 . atunci cand surplusul reprezintă un castig realizat c. Cresterea de valoare (diferenta pozitivă). Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 161 ”Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni”? a. Valoarea cheltuielilor cu sconturile acordate. drepturi si active similare”? a. rezultată din reevaluarea terenurilor si amenajărilor de terenuri b. atunci cand surplusul reprezintă un castig realizat b.

Sumele datorate furnizorilor. pentru achizitionarea de imobilizări financiare c. finalizate si receptionate b. incorporate in capitalul social b. Rezervele destinate majorării capitalului social 144. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 201 „Cheltuieli de constituire”? 136. Sumele achitate sau bunurile retrase de actionari/asociati din capitalul social a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 371 „Mărfuri”? 141. prelucrate. Sumele datorate pentru achizitionarea de imobilizări financiare. Valoarea produselor finite transferate la mărfuri in vederea vanzării prin magazinele proprii c. Valoarea terenurilor si amenajărilor de terenuri retrase de asociati / actionari din capitalul social c. distruse de calamităti a. in valută. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizările financiare”? a. Valoarea amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu. Valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii 135. Valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor consumate in aceeasi unitate ca materii prime a. Sumele datorate furnizorilor. reprezentand cheltuieli ocazionate de infiintarea societătii c. reprezentand cheltuieli efectuate pentru dezvoltarea societătii • • • a. Primele de capital. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 456 „Decontări cu asociatii privind capitalul”? a. in natură si/sau in numerar c. Valoarea materiilor prime aduse de la terti. trimise la terti pentru prelucrare b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 302 „Materiale consumabile”? 139. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile. pentru imobilizările financiare achizitionate b. Restituirea sumelor aflate in curs de clarificare 142. Sumele restituite entitătilor afiliate c. Primele de capital transferate la rezerve c. Valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor vandute si scoase din gestiune c. Diferentele favorabile de curs valutar stabilite la data decontării vărsămintelor de efectuat. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 104 „Prime de capital”? 18 . Valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate la mărfuri si vandute ca atare c. Sumele incasate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 512 „Conturi curente la bănci”? 143. Valoarea la pret de inregistrare a mărfurilor trimise la terti b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 351 „Materii si materiale aflate la terti”? a. si necuvenite entitătii de la creditori diversi b. Sumele de incasat/incasate de la entitătile afiliate b. cu plată ulterioară a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 166 ”Datorii care privesc imobilizările financiare”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizori interni b. Valoarea adaosului comercial si taxa pe valoare adăugată neexigibilă aferentă mărfurilor vandute 138. reprezentand venituri in avans care privesc exercitiile următoare c. aduse de la terti a. rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a datoriilor ce privesc imobilizările financiare a. Diferentele nefavorabile de curs valutar. Aportul in natură la capitalul social.134. Scăderea din gestiune a materiilor prime aflate la terti. Sumele plătite efectiv. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime. Sumele incasate. Valoarea terenurilor si amenajărilor de terenuri primite cu titlu gratuit 137. urmare prelucrării c. Valoarea la cost de productie a semifabricatelor intrate in gestiune din productie proprie b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 211 „Terenuri si amenajări de terenuri”? a. Valoarea primelor stabilite cu ocazia noilor aporturi in natură la capital b. pus efectiv la dispozitia entitătii b. Capitalul subscris de actionari sau asociati. Cheltuieli amortizate integral si scoase din evidentă b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 341 „Semifabricate”? 140.

licentele. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale”? a. Valoarea neamortizată a lucrărilor si proiectelor de dezvoltare cedate • c. rămasă neacoperită si reportată c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 213 „Instalatii tehnice. Cheltuielile de dezvoltare amortizate integral si scoase din evidentă c. Pierderile contabile realizate in exercitiul expirat. Valoarea rămasă neamortizată a altor imobilizări necorporale cedate 151. Valoarea instalatiilor tehnice. Valoarea rămasă neamortizată a brevetelor. Valoarea programelor informatice si a altor imobilizări necorporale achizitionate de la furnizori b. Valoarea instalatiilor tehnice. rezultată din reevaluarea terenurilor b. brevete. Descresterea de valoare (diferenta negativă). mijloace de transport. animalelor si plantatiilor retrase din aportul in natură la capitalul social c. La sfarsitul perioadei cu soldul debitor al conturilor de cheltuieli b. rezultată din reevaluarea mijloacelor fixe c. Lucrările si proiectele de dezvoltare achizitionate de la terti b. a părtii din activele nete achizitionate a. mărcile comerciale si alte active similare primite cu titlu gratuit b. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime reprezentand aportul in natură la capitalul social c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 105 „Rezervele din reevaluare”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. la data tranzactiei. Valoarea cheltuielilor aferente amortizării imobilizărilor necorporale c. licentelor si alte active similare cedate a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 121 „Profit sau pierdere”? 149. Cresterea de valoare (diferenta pozitivă). animalelor si plantatiilor aduse ca aport in natură la capitalul social b. Valoarea altor imobilizări necorporale amortizate integral si scoase din evidentă c. Profitul net realizat in exercitiile precedente. Constituirea rezervelor legale din profitul brut al exercitiului curent a. Valoarea fondului comercial amortizat integral si scos din evidentă b. rămase neacoperite c. animale si plantatii”? a. Rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente c. Profitul net realizat in exercitiul expirat. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 117 „Rezultatulreportat”? 148. animalelor si plantatiilor distruse de calamităti a. Valoarea neamortizată a fondului comercial pozitiv scos din evidentă c. Valoarea bunurilor avute in concesiune si restituite la expirarea contractelor c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 205 „Concesiuni. Amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale cedate b. Valoarea instalatiilor tehnice. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” ? 19 . mijloacelor de transport. Amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidentă pe diverse căi 154. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 301 „Materii prime”? 156. mărci comerciale. Brevetele. mijloacelor de transport. Rezervele destinatre majorarii capitalului social b. rămas nerepartizat si reportat a. drepturi si active similare”? a. Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la rezervele de capital a. Primele de capital transferate la rezerve 146. Pierderea realizată in exercitiul expirat. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 106 „Rezerve”? 147. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 2071 „Fond comercial pozitiv”? 152. mijloacelor de transport. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 208 „Alte imobilizări necorporale”? 153. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 203 „Cheltuieli de dezvoltare”? 150. acoperite din rezerve b. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime date in consum 155. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achiziTionate b. repartizat pentru constituirea rezervelor a. Pierderile din exercitiile precedente. Diferenta pozitivă intre costul de achizitie si valoarea.145.

Valoarea consumului de energie si apă. Sumele virate in contul asigurărilor sociale si asigurărilor sociale de sănătate b. Valoarea efectelor comerciale acceptate de clienti in vederea decontării bunurilor livrate b. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite constatate plus la inventariere a. c. Avansurile chenzinale achitate personalului in contul muncii prestate 164. neridicate in termenul prevăzut pentru plata acestora a. Sumele neridicate in termen si achitate ulterior personalului la cerere b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 4423 „TVA de plată”? 20 . Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 401 „Furnizori”? 163. reprezentand avansurile chenzinale acordate b.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Ajutoarele materiale neridicate in termen c. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar obtinute din productie proprie a. Sumele retinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate la mărfuri c. Valoarea avansurilor achitate furnizorilor prin contul curent si in numerar b. si alte drepturi. Valoarea la pret de vanzare a lucrărilor executate si serviciilor prestate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 345 „Produse finite”? 158. Valoarea la pret de vanzare a produselor finite. Efecte comerciale primite de la clienti a. Contributia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate c. Valoarea la pret de inregistrare a mărfurilor reprezentand aportul in natură la capitalul social b. Sumele datorate personalului. reprezentand taxa pe valoarea adăugată b. Ajutoarele materiale suportate pe cheltuielile unitătii 165. aferente exercitiilor precedente si prescrise c. Diferentele favorabile de curs valutar. Valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate a. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune din productie proprie c. Valoarea lucrărilor executate sau a serviciilor prestate de terti b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 425 „Avansuri acordate personalului”? a. Plătile efectuate către furnizori din disponibilul din contul bancar c. ContribuTia personalului la asigurările sociale a. Diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in valută acordate furnizorilor. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise pentru prelucrare sau in păstrare (custodie) la terti b. Diferentele rezultate la finele perioadei intre taxa pe valoarea adăugată colectată mai mare si taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mică 166. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 409 „Furnizori – debitori”? 161. Drepturile de personal neridicate. reprezentand salarii. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 371 „Mărfuri”? 159. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 423 „Personal-ajutoare materiale datorate”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 426 „Drepturi de personal neridicate”? a. precum si taxa pe valoare adăugată aferentă b. aferente efectelor comerciale in devize primite de la clienti si neincasate la inchiderea exercitiului financiar c. livrate de furnizori 157. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 431 „Asigurări sociale”? 167. Avansuri neridicate in termen c. Regularizarea avansurilor acordate furnizorilor urmare receptiei bunurilor livrate. Ajutoarele materiale suportate din contributia unitătii pentru asigurările sociale b. Valoarea la pret de inregistrare sau la cost de productie a produselor finite vandute si scoase din gestiune b. Valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar si a celor primite cu titlu gratuit c. Plătile efectuate către bugetul statului. stabilite la data decontării acestora sau la inchiderea exercitiului a. Valoarea la pret de inregistrare a mărfurilor livrate la entitate sau subunităti a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 4111 „Clienti”? 160. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 413 „Efecte de primit de la clienti”? 162. precum si taxa pe valoare adăugată aferentă c.

Creditele bancare pe termen lung puse la dispozitia entitătii in contul curent c. 5311=456 8. Se inregistrează incasarea in numerar a contravalorii acţiunilor. Taxa pe valoarea adăugată de recuperat. 456 =1011 2. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 151 „Provizioane”? MODULUL III – INREGISTRĂRI OPERAłIUNI ECONOMICO-FINANCIARE– evaluate cu 7 puncte 1. emise in vederea majorării capitalului social. Taxa pe valoarea adăugată de recuperat. Diferentele nefavorabile de curs valutar. Valoarea obligatiunilor emise si răscumpărate. compensată cu TVA de plată 168.1041=1012 9. Valoarea obligatiunilor emise si răscumpărate achitate prin bancă in momentul tranzactiei. la cursul de inchidere a exercitiului financiar a. 1041=1068 10. Valoarea investitiilor financiare pe termen scurt cumpărate. se inregistrează trecerea capitalului subscris nevărsat la categoria „capital subscris vărsat”. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 162 „Credite bancare pe termen lung”? 170 Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 505 „Obligatiuni emise si răscumpărate”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 506„Obligatiuni”? 172. Suma creditelor bancare pe termen lung rambursate la scadentă b. 1011=1012 5. Se inregistrează transferarea primelor de emisiune la alte rezerve. Valoarea obligatiunilor cedate. achitate prin bancă / in numerar b. Se inregistrează punerea efectivă la dispoziţia societăţii a unui utilaj. Se inregistrează subscrierea unor acţiuni noi. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 4424 „TVA de recuperat”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. prin transferul acestuia la rezerve. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt”? a. 2111=105 11. incasate prin bancă / in numerar in momentul tranzactiei b. 2131=456 4. compensată in perioadele următoare cu taxa pe valoarea adăugată de plată a. pentru vărsarea capitalului in natură. Valoarea provizioanelor constituite sau majorate c. Se inregistrează vărsarea aportului in bani la capitalul social. Se inregistrează diferenţa pozitivă rezultată din reevaluarea unui teren. Diferente nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului a creditelor in valută 169. emise si subscrise anterior pentru majorarea capitalului social. in vederea majorării capitalului social. După vărsarea aporturilor in bani si natură. Sumele reprezentand anularea provizioanelor 173. prin depunerea de către acţionari a sumelor la casierie. Diferentele rezultate la sfarsitul perioadei intre taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare si taxa pe valoarea adăugată colectată mai mică b. neincasate in momentul tranzactiei c. Valoarea la pret de achizitie a investitiilor pe termen scurt cumpărate si neachitate in momentul tranzactiilor c. rămase de achitat la o dată ulterioară c. 171. Se inregistrează capitalizarea surplusului realizat din rezerve din reevaluare. 456=% 1011 1041 6. Se inregistrează subscrierea de către acţionari a capitalului social la o societate nou infiinţată. b. Taxa pe valoarea adăugată de recuperat din perioadele anterioare. anulate a. reprezentand vărsăminte de efectuat pentru investitiile financiare pe termen scurt. Se inregistrează prima de emisiune aferentă subscrierii unor acţiuni noi. Valoarea obligatiunilor emise si răscumpărate. Valoarea obligatiunilor cedate. incasată de la bugetul statului c. 456=1041 / 1011=1012 7. Se inregistrează utilizarea primelor de emisiune pentru majorarea capitalului social.• c. Sumele reprezentand diminuarea provizioanelor b. Valoarea la cost de achizitie a obligatiunilor cumpărate achitate in numerar in momentul tranzactiei. 21 . 5311=456 3. rezultate in urma evaluării datoriilor in valută.

fără TVA. Se inregistrează aprovizionarea cu materii prime de la un furnizor. pentru prelucrare. 2801=101 17. 421=461 22 12. 1061=117 14. Se inregistrează lucrările in curs de execuţie la sfarsitul lunii. neplătitor de TVA. in sarcina unui gestionar. 6811=2801 16. Se inregistrează adaosul comercial pentru mărfurile recepţionate in depozitul de vanzare „cu ridicata”. 711=331 48. 6811=2803 19. 6022=3022 32. 208=404 / 4426=404 24. Se inregistrează descărcarea gestiunii cu valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor vandute. 51. 6811=2813 27.357=3022 33. pentru realizarea pe cont propriu a unor noi produse. pentru lipsurile din gestiune. la inceputul lunii. . pe baza inventarului efectuat. 354=341 38. 301=401 29. 52. aferentă perioadei. lăsate anterior in custodia furnizorului. Se inregistrează reţinerea pe statul de plată a debitului reprezentand imputarea făcută in sarcina unui gestionar. Se inregistrează contravaloarea facturii. 425=5311 54. privind vanzarea de produse finite către un client. Se inregistrează produsele in curs de execuţie. pe baza inventarului efectuat la sfarsitul lunii. pentru reluarea procesului tehnologic de fabricaţie. Se inregistrează achiziţia unui utilaj. 2803=203 20. aferent unui magazin achiziţionat. 3022=351 34. 203=721 18. Se inregistrează trimiterea unor semifabricate la terţi. Se inregistrează rămanerea in custodia furnizorului a materialelor consumabile cumpărate. 201=5311 15. conform convenţiei incheiate. Se inregistrează titlul executoriu. Se inregistrează achiziţia de mărfuri de la un furnizor neplătitor de TVA. Se inregistrează valoarea fondului comercial pozitiv. 601=301 30. Se inregistrează produsele reziduale. 332=711 49. privind imputarea lipsurilor din gestiune. 3031=401 35. neplătitor de TVA. Se inregistrează. 378=371 46. 413=411 53. Se inregistrează achitarea avansului din salarii (chenzina I) prin casieria societăţii. Se inregistrează amortizarea unui utilaj. neplătitor de TVA. Se inregistrează obţinerea de semifabricate din producţie proprie. 711=332 50.105=1065 Se inregistrează constituirea rezervei legale din profitul brut obţinut. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a unui utilaj amortizat integral. amortizate integral. 341=711 37. 2131=404 26. 2813=2131 28. Se inregistrează reţinerea pe statul de plată la chenzina a II-a avansului din salarii. Se inregistrează darea in folosinţă a unor materiale de natura obiectelor de inventar. 331=711 47. Se inregistrează produsele finite obţinute din producţie proprie. 56. 205=404 21. pentru incasarea mărfurilor vandute. Se inregistrează cheltuielile cu inscrierea si inmatricularea societăţii. 2111=404 25. rămas neamortizat. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a cheltuielilor de constituire. descărcarea gestiunii produselor in curs de execuţie. 371=401 42. amortizate integral. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a fondului comercial pozitiv. Se inregistrează achiziţia de combustibili de la un furnizor. la inceputul lunii. aferent unui magazin cedat/vandut. 43. descărcarea gestiunii lucrărilor in curs de execuţie pentru continuarea procesului tehnologic. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a cheltuielilor de dezvoltare. 346=711 41. 411=707 44. Se inregistrează contravaloarea facturii fără TVA. 607=371 45. 207=404 22. Se inregistrează. Se inregistrează recepţia in entitate a materialelor consumabile. 354=345 40. Se inregistrează achiziţia unui teren. privind mărfurile vandute din depozitul de vanzare „cu ridicata”. Se inregistrează acoperirea pierderii reportate din exerciţiul precedent. Se inregistrează amortizarea cheltuielilor de dezvoltare aferentă perioadei. 6583=2071 23. 3032=3031 36. Se inregistrează amortizarea cheltuielilor de constituire aferentă perioadei. 129=1061 13. Se inregistrează eliberarea de materii prime pentru consum in procesul de producţie. achitate in numerar. Se inregistrează achiziţia unei licenţe de fabricaţie. 421=425 55. Se inregistrează achiziţia de materiale de natura obiectelor de inventar de la un furnizor. Se inregistrează incasarea prin bancă a contravalorii facturii pentru produsele finite vandute unui client. Se inregistrează produsele finite trimise pentru depozitare la o societate. rezultate din procesul de fabricaţie. Se inregistrează achiziţia unui program informatic. prin utilizarea rezervelor legale. 345=711 39. Se inregistrează cheltuielile efectuate cu cercetarea. Se inregistrează consumul de combustibili. 3022=401 31. Se inregistrează descărcarea gestiunii cu valoarea de achiziţie a mărfurilor vandute. Se inregistrează acceptarea de la client a unui bilet la ordin.

403=5121 61. 421=5311 63. după expirarea termenului legal de plată. Se inregistrează primele de rambursare aferente obligaţiunilor vandute. ca urmare unei erori produse de bancă in extrasul de cont. Se inregistrează achitarea prin virament către bugetul statului a TVA de plată. 4427=4423 79. Se inregistrează reţinerea pe statul de plată a ratei datorată de un salariat. 462=5121 90. 3024=401 Se inregistrează achitarea prin virament a datoriei faţă de un furnizor. Se inregistrează plata prin casierie a salariilor nete (restul de plată) cuvenite personalului. 4424=4426 80. Se inregistrează achitarea prin bancă. Se inregistrează contribuţia unităţii la fondul de somaj. 505=5311 92. 89. Se inregistrează inchiderea contului de „TVA deductibilă” cu diferenţa rămasă după compensarea cu „TVA colectată”. reprezentand ratele personalului pentru cumpărări de bunuri. a dividendelor cuvenite acţionarilor. Se inregistrează salariile. 58. in vederea obţinerii unui imprumut. Se inregistrează virarea către bugetul de stat a impozitului pe dividende. 4427=4426 78. 1621=5121 95. Se inregistrează statele de plată. 1682=5121 101. Se inregistrează rambursarea la scadenţă a creditului bancar pe termen lung. Se inregistrează virarea contribuţiei unităţii către bugetul asigurărilor sociale.57. 444=5121 84. 641=424 64. 1661=5121 97. ce este pus la dispoziţia entităţii in contul curent. Se inregistrează virarea contribuţiei unităţii la fondul de somaj. 421=444 83. 167=205 99. Se inregistrează plata in numerar a dividendelor nete cuvenite acţionarilor. 62. Se inregistrează dobanda datorată băncii pentru un credit bancar pe termen lung. 5121=4424 82. Se inregistrează cumpărarea de piese de schimb de la un furnizor neplătitor de TVA. Se inregistrează primirea prin virament a unui imprumut pe termen lung de la o entitate afiliată. 401=5121 59. in vederea achitării primelor datorate personalului pentru participarea la profit. Se inregistrează taxa pe valoarea adăugată din factura de vanzări de mărfuri către un client. remis anterior furnizorului. 205=167 98. Se inregistrează plata prin virament a sumelor reţinute din salarii. Se inregistrează primirea unui teren in concesiune. Se inregistrează achitarea prin virament a dobanzii aferente unui credit bancar pe termen lung. Se inregistrează subscripţia publică a unui pachet de obligaţiuni. Se inregistrează inchiderea contului de „TVA colectată” cu diferenţa rămasă după compensarea „TVA deductibilă”. a contravalorii unui bilet la ordin. Se inregistrează anularea unui pachet de obligaţiuni răscumpărate. obţinut in anul precedent. Se inregistrează impozitul pe dividendele cuvenite acţionarilor. 68. 4426=401 76. 691=4411 74. Se inregistrează listele de plată. Se inregistrează plata in numerar a primelor nete pentru participarea personalului la profit. Se inregistrează virarea către bugetul de stat a impozitului pe salarii. datorat bugetului de stat. Se inregistrează obţinerea unui credit bancar pe termen de 3 ani. Se inregistrează incasarea prin bancă de la bugetul statului a TVA de recuperate. pe baza cererilor depuse. Se inregistrează rambursarea prin virament a unui imprumut pe termen lung către o entitate afiliată. 5121=1621 94. Se inregistrează impozitul pe salariile personalului. 71. Se inregistrează plata prin virament a impozitului pe profit. 6451=4311 70. 457=5311 88. Se inregistrează contribuţia unităţii la asigurările sociale. Se inregistrează restituirea unui teren avut in concesiune. Se inregistrează retragerea de către bancă a unei sume incasate necuvenit. Se inregistrează incasarea unei sume necuvenite. Se inregistrează repartizarea din profitul net.129=117 85. 169=161 23 . Se inregistrează impozitul pe profit pentru trimestrul expirat. 457=446 86. pentru cumpărări de bunuri. pentru acordarea drepturilor salariale ale angajaţilor pe luna expirată. 666=1682 100. 401=403 60. Se inregistrează taxa pe valoarea adăugată din factura furnizorului de mărfuri. 4423=5121 81. 446=5121 87. 427=5121 69. 424=5311 65.426=5311 67. cu plata in numerar. Se inregistrează răscumpărarea unui pachet de obligaţiuni. 6452=4371 72. pentru plata la un termen scadent a mărfurilor achiziţionate. neridicate la termen. 161=505 93. 5121=1661 96. Se inregistrează acceptarea unui bilet la ordin. 506=161 91. 4371=5121 73. rămase neachitate. la termenul scadent. Pentru inchiderea conturilor de TVA se inregistrează compensarea dintre TVA deductibilă si TVA colectată. 411=4427 77. Se inregistrează plata prin casierie a drepturilor de personal. de către furnizor. 421=426 66. 441=5121 75.

cu plata prin bancă. 626=5321 129. Se inregistrează achitarea prin virament a datoriei către un furnizor de stocuri. ca urmare a cedării acestora. in vederea revanzării. 509=5121 119. 401=5121 123. Se inregistrează ordinul de plată privind rambursarea la termenul scadent a unui credit pe termen scurt. pentru a fi deţinute pe termen lung. cu incasare prin bancă. Se inregistrează primirea unui cec de la un client. 5321=5311 128. Se inregistrează utilizarea (consumul) timbrelor postale pentru corespondenţă. 5121=5112 121. Se inregistrează anularea unui provizion pentru litigii1. pentru a fi deţinute pe termen lung. cu plata prin virament . 269=5121 109. cu plata imediată prin bancă. 5121=5081 111. 5311=411 126. in vederea revanzării. Se inregistrează vanzarea la acelasi preţ cu cel de cumpărare a unui pachet de obligaţiuni. acordat prin bancă unei societăţi legată prin interese de participare. Se inregistrează achiziţionarea unui pachet de obligaţiuni. 117. 5121=1621/ 1621=263 105. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a acţiunilor deţinute pe termen lung la entitatea afiliată. Se inregistrează plata prin virament a acţiunilor cumpărate de la o entitate afiliată in vederea revanzării. 5121=506 116. Se inregistrează incasarea prin bancă a unui imprumut pe termen lung. Se inregistrează incasarea unui cec. 5081=5121 110. Se inregistrează achitarea prin casierie a datoriei către un creditor. Se inregistrează amortizarea primelor privind rambursarea obligaţiunilor. cu incasare prin bancă. 5112=411 120. 505=5311 114. restituit la termenul scadent de către o societate legată prin interese de participare. 5121=5191 124. care este pus la dispoziţia entităţii in contul curent. 125. 511=7812 24 . Se inregistrează castigul obţinut prin vanzarea cu plata prin virament a unor titluri de plasament la un preţ superior celui de achiziţie. 5121=411 122. a unui pachet de acţiuni de la o entitate afiliată. 263=269 108. 6868=169 Se inregistrează imprumutul pe termen lung. Se inregistrează achiziţionarea cu numerar de timbre postale. Se inregistrează achiziţionarea. Se inregistrează incasarea in numerar a facturii de vanzare mărfuri unui client. 501=5121 106. Se inregistrează achiziţionarea cu plata ulterioară a unor acţiuni de la o entitate afiliată. Se inregistrează contractarea unui credit bancar pe termen de 6 luni. 462=5311 127. a unui pachet de acţiuni. Se inregistrează pierderea obţinută prin vanzarea unor titluri de plasament la un preţ mai mic decat cel de cumpărare. ce reprezintă 25% din capitalul unei entităţi. 103. 506=5121 115. Se inregistrează incasarea prin bancă a facturii de vanzare mărfuri către un client. Se inregistrează cumpărarea de la bursă a unor titluri de plasament. amanate anterior la plată. cu plată ulterioară. 6812=1511 130. Se inregistrează achiziţionarea. Se inregistrează achitarea prin virament a intereselor de participare achiziţionate si amanate anterior la plată. 263=5121 104. Se inregistrează constituirea unui provizion pentru litigii.102. 107. 664=508 113. 501=509 118. primit de la un client si depus la bancă. Se inregistrează pierderea rezultată din vanzarea unui pachet de obligaţiuni la un preţ mai mic decat cel de achiziţie. Se inregistrează vanzarea la acelasi preţ cu cel de cumpărare a unor titluri de plasament. Se inregistrează răscumpărarea in numerar a unui pachet de obligaţiuni. pentru decontarea mărfurilor vandute. 5121=764 112.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful