P. 1
grila contabilitate proceduri

grila contabilitate proceduri

|Views: 202|Likes:
Published by Cirjila Puia

More info:

Published by: Cirjila Puia on May 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

MODULUL I – INTREBĂRI GRILĂ – evaluate cu 2 puncte 1.

Capitalul social reprezintă:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. averea entitătii; b. capitalul subscris nevărsat si vărsat de actionari/asociati; c. capitalul propriu si datoriile pe termen lung. a. capitalul social; b. profitul net; c. profitul brut contabil. a. răscumpărarea actiunilor proprii; b. conversia obligatiunilor in actiuni; c. emisiunea de obligatiuni. a. un titlu de valoare si un efect comercial; b. un drept al actionarilor asupra imobilizărilor financiare; c. o fractiune de capital social si un titlu de proprietate. a. surse proprii ale societătii comerciale; b. surse atrase ale societătii comerciale; c. datorii financiare. a. acoperirea pierderilor din exercitiul curent; b. acoperirea pierderilor din calamităti naturale; c. acoperirea pierderilor din exercitiile precedente si pentru cresterea capitalului social. a. retragerea actionarilor, acoperirea pierderilor precedente si conversia obligatiunilor in actiuni; b. conversia obligatiunilor in actiuni, acoperirea pierderilor curente si răscumpărarea si anularea actiunilor proprii; c. acoperirea pierderilor precedente, retragerea actionarilor, răscumpărarea si anularea actiunilor proprii. a. angajamentul scris al actionarilor de a participa cu aporturi la capital; b. contravaloarea bunurilor economice subscrise; c. punerea efectivă la dispozitia societătii a aporturilor subscrise de către actionari / asociati. a. micsorarea imobilizărilor financiare; b. micsorarea capitalului social; c. majorarea capitalului social. a. capitalul pus efectiv la dispozitia entitătii; b. valoarea actiunilor proprii emise si răscumpărate; c. aportul cu care s-au angajat asociatii/actionarii să participe la constituirea capitalului social, dar care nu a fost pus efectiv la dispozitia entitătii. a. emisiunea de noi actiuni; b. răscumpărarea si anularea actiunilor proprii; c. reducerea valorilor nominale a actiunilor sau părtilor sociale. a. majorările de capitaluri proprii; b. micsorările de capitaluri proprii; c. utilizarea capitalurilor proprii pentru acoperirea pierderilor precedente. a. subscrierea aporturilor;

2. Rezervele legale se constituie din:

3. Capitalul social se majorează prin:

4.Actiunea reprezintă:

5. Rezervele reprezintă:

6. Alte rezerve se utilizează pentru:

7. Căile corecte de diminuare a capitalului social sunt:

8. Vărsarea capitalului social reprezintă:

9. Ce efect au răscumpărarea si anularea actiunilor proprii:

10. Capitalul subscris nevărsat reprezintă:

11. Micsorarea capitalului social nu se poate realiza prin:

12. Conturile de capitaluri se creditează cu:

13. Constituirea capitalului social presupune: 1

14. Rezervele nu reprezintă:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. surse ale societătii constituite de regulă la finele exercitiului; b. profituri capitalizate; c. surse constituite in cazul emisiunii de noi actiuni. a. active nemateriale; b. titluri de valoare; c. cheltuieli efectuate in scopul obtinerii dreptului de exploatare a unui bun. a. brevetele sunt cheltuieli efectuate de entitate in vederea realizării unei inventii; b. cheltuielile de constituire sunt cheltuieli efectuate de entitate pentru obtinerea de noi tehnologii; c. concesiunile sunt cheltuieli efectuate de entitate in scopul obtinerii dreptului de exploatare a unor bunuri sau servicii din domeniul public sau privat. a. amortizarea imobilizărilor necorporale scoase din evidentă; b. amortizarea imobilizărilor necorporale la un moment dat; c. amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale vandute. a. regula conturilor de pasiv; b. regula conturilor de activ; c. ambele reguli. a. după regula conturilor de activ; b. după regula conturilor de pasiv; c. ambele reguli. a. după regula conturilor de activ; b. după regula conturilor de pasiv; c. după ambele reguli. a. investitii temporare pe termen scurt in scopul realizării de castiguri prin revanzarea acestora; b. investitii pe termen mediu, detinute in scopul incasării de venituri sub formă de dobanzi; c. investitii pe termen lung, detinute in scopul incasării de venituri sub formă de dividende. a. active imobilizate financiare; b. active circulante materiale; c. active circulante bănesti.

• •

b. vărsarea aporturilor; c. subscrierea si vărsarea aporturilor.

15. Imobilizările necorporale reprezintă:

16. Care afirmatie nu corespunde explicatiei date?

17. Soldul contului 280 reprezintă:

18. Conturile de datorii functionează după:

19. Conturile de creante functionează:

20. Conturile de trezorerie functionează:

21. Titlurile de plasament sunt:

22. Elementele de trezorerie sunt:

23. Care este documentul operativ in care se inregistrează incasările si plătile in numerar si se stabilesc soldurile zilnice?
a. registrul de casă; b. registrul jurnal; c. registrul „Cartea mare”. a. sunt sume depuse la bănci in conturi distincte la dispozitia furnizorilor, in vederea efectuării unor plăti in favoarea acestora; b. sunt sume depuse la bancă in conturi distincte pentru plata obligatiilor către bugetul statului; c. reprezintă active circulante bănesti.

24.Care dintre afirmatiile de mai jos, privind acreditivele, este falsă?

25.

456 „Decontări cu asociatii privind capitalul”?
a. cont de datorii, cu functie de pasiv; b. cont de creante sau de datorii, bifunctional; c. cont de creante, cu functie de activ.

2

cu functie de pasiv. cont de active circulante. cu functie de activ. b. 212 „Constructii”? 38. cont de creante. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cont de capitaluri proprii. cont de regularizare a profitului. a. cont de capitaluri atrase. c. cu functie de pasiv. cont de capitaluri proprii. cont de imobilizări corporale. cont rectificativ al valorii imobilizărilor corporale. cu functie de pasiv. bifunctional. a. cu functie de pasiv. cont de regularizare a profitului. b. cu functie de pasiv. 27. c. b. cont de capitaluri proprii. cu functie de activ. drepturi si active similare”? 35. 104 „Prime de capital”? 28. a. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. b. a.26. cont de datorii. cu functie de pasiv. 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale”? 36. 281 „Amortizări privind imobilizările corporale”? 39. c. a. cont de capitaluri proprii. cont de active circulante. cu functie de activ. c. cu functie de activ. bifunctional. 106 „Rezerve”? 30. a. c. cont de capitaluri proprii. b. cu functie de activ. c. cont de active circulante. cu functie de activ. a. cont de capitaluri proprii. cont de datorii. cu functie de activ. mărci comerciale. cu functie de pasiv. b. 105 „Rezervele din reevaluare”? 29. 129 „Repartizarea profitului”? 33. 117 „Rezultatul reportat”? 31. cu functie de pasiv. 301 „Materii prime”? 3 . cu functie de pasiv. a. cont de capitaluri proprii. cont de imobilizări corporale. b. cont de datorii. b. c. cu functie de activ. cont de capitaluri proprii. cu functie de activ. 203 „Cheltuieli de dezvoltare”? 34. cu functie de activ. cu functie de pasiv. c. 121 „Profit sau pierdere”? 32. cu functie de pasiv. a. c. cu functie de pasiv. cont de active circulante. cu functie de activ. c. cu functie de pasiv. a. b. brevete. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cont rectificativ al valorii imobilizărilor necorporale. a. cont rectificativ al valorii imobilizărilor necorporale. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cont de datorii. cont de capitaluri atrase. b. b. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cont de creante. c. c. cont de capitaluri proprii. 205 „Concesiuni. cu functie de activ. 101 „Capital”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. cont de imobilizări corporale. cont de datorii. b. a. cont de datorii. cont de datorii. cont de imobilizări necorporale. cu functie de pasiv. 211 „Terenuri si amenajări de terenuri”? 37. cont de creante. cont de datorii. cont de imobilizări necorporale. b. cont de capitaluri atrase. cont de surse proprii de finantare. cont de capitaluri atrase. c.

cu functie de pasiv. cont de datorii. c. cu functie de activ. b. 41. b. a. cu functie de pasiv. cu functie de activ. bifunctional. 431 „Asigurări sociale”? 51. a. 426 „Drepturi de personal neridicate”? 50. cont de surse proprii de finantare. cont de imobilizări necorporale. a. cu functie de pasiv. cont de creante. cont de creante. cont de creante. a. cu functie de activ. cont de creante. cont de creante. cont de datorii. cu functie de activ. 345 „Produse finite”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. cu functie de pasiv. cont de active circulante de natura stocurilor. b. cont de active circulante de natura stocurilor. cont de datorii. cont de active circulante. c. cu functie de pasiv. cont de active circulante de natura stocurilor. b. 441 „Impozitul pe profit / venit”? 52. b. cont de datorii. 411 „Clienti”? 44. cont de surse proprii de finantare . c. 331 „Produse in curs de executie”? 43. 371 „Mărfuri”? 42. cu functie de activ. functie de pasiv. c. c. 409 „Furnizori . cu functie de pasiv. cont de datorii. c. cu functie de activ. a. b. cont de creante. cu functie de pasiv. cu functie de activ. c. b. c. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cu functie de pasiv. cont de surse proprii de finantare. cu functie de activ. 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor”? 4 . cu functie de activ. cu functie de activ. b. b. cont de active circulante. cont de surse atrase. a. cu functie de pasiv.40. cu functie de activ. a. 401 „Furnizori”? 46. cont de datorii. cont de datorii. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cu functie de pasiv. cont de capitaluri atrase. cu functie de pasiv. cont de capitaluri atrase. b. cu functie de activ. cu functie de pasiv. cont de active circulante de natura stocurilor.debitori”? 45. cont de active circulante. cu functie de activ. a. 403 „Efecte de plătit”? 47. a. b. cu functie de pasiv. cont de trezorerie. cont de active circulante de natura stocurilor. c. 421 „Personal-salarii datorate”? 49. cu functie de activ. c. cont de datorii. c. 425 „Avansuri acordate personalului”? 48. cu functie de pasiv. cu functie de activ. cont de datorii. • • • a. cu functie de activ. c. b. cont de imobilizări financiare. a. cu functie de activ. cont de surse proprii de finantare. cu functie de activ. cu functie de pasiv. cont de instrumente de decontare. cont de capitaluri proprii. b. cont de creante sau de datorii. a. cont de datorii. cu functie de activ. cont de creante. c. cont de active circulante. a. cont de creante.

cu functie de pasiv. 511 „Valori de incasat”? 5 . cu functie de activ. a. c. a. cont de active circulante bănesti. cont de surse proprii de finantare. cu functie de activ. cu functie de pasiv. b. cu functie de activ. c. cont de datorii pe termen lung. 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt”? 65. c. 261 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? 59. cu functie de activ. c. cu functie de activ. cont de capitaluri proprii. cu functie de activ. c. cu functie de pasiv. cont de surse proprii de finantare. cu functie de pasiv. c. cu functie de pasiv. cont de regularizare a profitului. cu functie de pasiv. 457 „Dividende de plată”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. a. cont de titluri de valoare. cu functie de activ. b. cu functie de activ. b. b. cu functie de activ. cu functie de activ. cont de datorii. b. b. cont de datorii. cu functie de pasiv. c. c. cont de datorii. cont de trezorerie. un cont de creante. cu functie de activ. cu functie de activ. cu functie de activ. 169 „Prime privind rambursarea obligatiunilor”? 58. cu functie de pasiv. 505 „Obligatiuni emise si răscumpărate”? 63. cu functie de pasiv. cont de titluri de valoare.53. cont de imobilizări financiare. b. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. cont de active circulante. cont de capitaluri proprii. a. c. b. cu functie de pasiv. cont de datorii. b. cu functie de pasiv. cu functie de pasiv. 461 „Debitori diversi”? 55. cu functie de activ. 506 „Obligatiuni”? 64. cont de stocuri. cont rectificativ al valorii surselor imprumutate din emisiunea de obligatiuni. cont de active circulante. b. cont de titluri de valoare. c. cu functie de activ. cont de capitaluri proprii. cont de active circulante bănesti. cu functie de pasiv. 54. cont de datorii. a. a. cont de active circulante bănesti. cont de active circulante bănesti. a. cont de creante. cu functie de activ. cont de datorii. cont de surse proprii de finantare. cu functie de pasiv. b. cont de datorii. c. b. • • b. cu functie de pasiv. cont de titluri de valoare. cont de creante. cont de capitaluri proprii. 501 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? 62. cont de datorii. 161 „Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni”? 57. 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare”? 61. 462 „Creditori diversi”? 56. c. b. cont de investitii financiare. a. cu functie de activ. cont de active circulante. cu functie de activ. cu functie de activ. cont de datorii. a. 263 „Interese de participare”? 60. a. cont de datorii. a. a. cu functie de pasiv. cont de imobilizări financiare. cu functie de activ. cu functie de activ. cont de creante. c. cu functie de pasiv.

transferarea primei de fuziune / divizare la alte rezerve. c. 531 „Casa”? 69. c. 456 = 1011 . trecerea altor rezerve la prime de fuziune / divizare. 1061=117 8. 6 . 1061 = 1012 . b. cu functie de activ. cu functia de activ. • c. Care formulă contabilă este corectă in raport cu explicatia dată? a. 1012 = 456 – inregistrarea obligatiei fată de actionari/asociati privind capitalul social retras. 456= % 1011 1041 % =456 1011 1041 6. cu functie de pasiv. cont de active circulante bănesti. 512 „Conturi curente la bănci”? • • • • • • • • • • • • a. 519 „Credite bancare pe termen scurt”? 68. cont de titluri de valoare. 532 „Alte valori”? MODULUL II – INTREBĂRI GRILĂ – evaluate cu 5 puncte 1. cont de active circulante bănesti. Formulele contabile corecte pentru răscumpărarea prin bancă si anularea actiunilor proprii sunt: • • • • • • a. c. cu functie de activ. a. cu functie de pasiv. b. Emisiunea de noi actiuni pentru majorarea capitalului social si subscrierea lor la valoarea de emisiune se inregistrează: • a. 1011 = 1012 3. b. b. cont de datorii. 2. Utilizarea rezervei legale pentru acoperirea pierderilor din exerciTiile precedente se inregistrează: a. conform prospectului de emisiune. 4. b.inregistrarea răscumpărării actiunilor proprii. 456 = 1012 . cont de titluri de valoare. cu functie de activ. c. Inregistrarea contabilă „1042 = 1068” semnifică: a. cont de surse proprii de finantare. cu functie de activ. utilizarea primelor de emisiune pentru cresterea capitalului social si pentru constituirea altor rezerve. bifunctional. b. Inregistrarea contabilă „ 1041 = % „ semnifică: 1012 1068 • a. 109=5121 1012=109 c. majorarea rezervei legale. cont de datorii. 109= 5311 1011=109 b. c. c. constituirea rezervei legale din profitul brut. cu functie de pasiv. b. cu functie de activ. cont de creante. 5. cu functie de pasiv.emisiunea de noi actiuni. b. cont de datorii. 1012 = 109 . 456 = 1041 . b. cont de instrumente de decontare. cu functie de activ. cont de active circulante asimilate celor bănesti. c. 117=1061 c. constituirea rezervei legale din profitul net. cont de creante. b. 67.66. 5121 = 456 . cu functie de pasiv. a. 109=5121 1011=109 7. a. diminuarea primelor legate de capital. Subscrierea capitalului social conform actului constitutiv al societătii se inregistrează: a. Formula contabilă „129 = 1061” semnifică: a. c. cont de surse proprii de finantare.

receptia de programe informatice aduse ca aport de către asociati. inregistrarea amortizării cheltuielilor de constituire. Inregistrarea contabilă „456 = 205” reprezintă: 17. Care inregistrare corespunde explicatiei date? 15.valoarea fondului comercial amortizat integral. 205 = 203 . licentelor etc. % = 404 203 c. Efectuarea cheltuielilor de constituire cu decontare prin virament se inregistrează: • • • a. 456 = 5121 . efectuarea de cheltuieli de constituire. receptia de programe informatice achizitionate de la terti. c. 1068 1068 12. obtinute de unitate. 207 = 456 . 5121 = 456 • • b. 207 = 721 20. Cum se inregistrează realizarea pe cont propriu a unui program informatic? a. valoarea brevetelor retrase de către asociati / actionari. b. 205 = 456 . c. 117 = % 13. c. 201 = 456 7 . 208 = 721 . Care este formula contabilă corectă privind achizitia unui proiect de dezvoltare? 4426 721 19. b. folosirea primelor de emisiune pentru constituirea altor rezerve si diminuarea capitalului social.9. b. a. scoaterea din patrimoniu a cheltuielilor de constituire. a. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? 18. c. c. c. 205 = 456 . 129 = % b. A+x = P+x sau A+x = (C+x)+D b.repartizarea profitului reportat pentru cresterea capitalului social. a. b. b. Inregistrarea contabilă „208 =721” reprezintă: 16. Subscrierea capitalului social conform actului constitutiv. produce următoarele tipuri de modificări bilantiere: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. c. c. Incasarea prin virament a valorii emisiunii de noi actiuni subscrise se inregistrează: 11. b. valoarea brevetelor aportate de către asociati / actionari. Inregistrarea contabilă „6811 = 2801” semnifică: 14.diminuarea capitalului social prin acoperirea pierderilor precedente. b. A+x-x = P sau A+x-x = C+D a. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată: • • • • • • a. 208 = 5121 .scoaterea din evidentă a cheltuielilor de dezvoltare după amortizarea integrală. Cum se inregistrează repartizarea unor cote din profitul net pentru dividendele cuvenite actionarilor si pentru constituirea altor rezerve? 457 457 457 1068. receptia de programe informatice realizate de către entitate. b. 5311 = 456 . 2803 = 203 .inregistrarea cheltuielilor de constituire efectuate cu plata prin virament. 10. scoaterea din evidentă a licentelor amortizate integral.utilizarea altor rezerve pentru cresterea capitalului social. 208 = 456 .valoarea fondului comercial amortizat integral.cheltuieli de dezvoltare aferente brevetelor. 201 = 5121 . b. 2807 = 207 . c. 121 =% c. 1068 = 1012 . b.intrarea in patrimoniu a unui brevet prin achizitie de la terti. utilizarea primelor de emisiune pentru acoperirea pierderilor si pentru constituirea altor rezerve. a. a. c. 203 = % 233 • a. 201 = 5311 . 1012 = 456 .. 117 = 1012 . A-x = P-x sau A-x = (C-x)+D c. a.

aportate de asociati. 22. c. fondul comercial adus ca aport de către asociati. 404 = 5121 .intrarea in patrimoniu a unui proiect de dezvoltare achizitionat de la terti. Inregistrarea contabilă „2071 = 404” reprezintă: 24.inregistrarea facturii fiscale privind vanzarea unui mijloc fix. Precizati semnificatia inregistrării 461 = % : 758 4427 • • • • • • • • • a. c. c. Care formulă contabilă nu corespunde explicatiei date? 23.A. b. Care dintre inregistrările de mai jos este corectă? 29.receptia unui utilaj. realizate pe cont propriu de către entitate. c. 212 = 2812 a. c. c. b.receptia programelor informatice realizate de entitate pe cont propriu. realizată din productie proprie. fondul comercial pozitiv dobandit prin achizitie de la terti. 2803 = 203 . valoarea terenurilor achizitionate de la terti. 2132 = 722 . Cum se inregistrează realizarea din productie proprie a unui aparat de măsură.inregistrarea amortizării integrale a cheltuielilor de dezvoltare. b. 205 = 133 a. b. 2813 = 212 .. 461 = % . valoarea terenurilor amenajate. c. b. Care este formula contabilă corectă privind intrarea in patrimoniu a unui brevet primit cu titlu gratuit? • • • • • • • • • a. c. 2132 = 456 . Care inregistrare nu este corectă in raport cu explicatia dată? a. 2132 = 131 . 758 4427 b. valoarea amenajărilor de terenuri executate pe cont propriu de entitate. 722 = 2132 27. Care dintre operatiuni se inregistrează prin formula contabilă 2131 = 722? 8 . a. 212 = 231 .V. a. c. b. 31. In debitul contului 2111 „Terenuri” se inregistrează: 30. b.achitarea prin virament a unui furnizor de imobilizări. reprezentand aportul in natură la constituirea capitalului. b. 2812 = 212 . mijloacele de transport achizitionate. 2111 = 105 . b.21. c. echipamentele tehnologice obtinute din productie proprie.. 781 = 281 a. 205 = 456 . 205 = 721 . a. valoarea terenurilor retrase din aportul la capitalul social. 26. b.receptia si darea in functiune a unei constructii. Care inregistrare nu este corectă? 32. valoarea amenajărilor de terenuri.scoaterea din functiune a unui mijloc de transport complet amortizat. 25. vanzarea unui mijloc fix la pret de vanzare cu T. donarea unui mijloc fix. 2131 = 456 . valoarea amenajărilor de terenuri achizitionate de la terti. Care inregistrare nu este in concordantă cu explicatia dată? • • • • • • • • • a. fondul comercial retras de către asociati. c. mijloacele de transport constatate plus la inventar. Inregistrarea contabilă „2112 = 722” semnifică: a. 281 = 105 . control si reglare? a. 203 = 721 . 6811 = 2812 . 28.achizitionarea unui calculator. c. scoaterea din functiune a unui mijloc fix. b. 208 = 721 .

vanzarea mărfurilor.cumpărare de mărfuri la cost de achizitie cu T. 701 4427 c.A. obtinerea de produse finite din productie proprie. Valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor intrate in gestiune se inregistrează: a. 371 4427 34. Cumpărarea de materii prime. % = 401 301 4426 a. 378 = 401 . colectată. 4111 = % . Valoarea mărfurilor constatate in plus la inventar se inregistrează: a. Ce semnificatie are inregistrarea contabilă „371 = 378”? • • • a.valoarea materiilor prime primite gratuit. 301 = 456 .A. 38. % = 401 . b.V. a. 9 . % = 404 ..V.A. b. se inregistrează:. Ce semnificatie are formula contabilă „345 = 711”? 39.A.33. b. c. donaTiile de mărfuri către clienti. 301 4426 b. 601 = 301 . descărcarea gestiunii cu valoarea la cost de achizitie a mărfurilor distruse de calamităti.V. % = 401 301 4427 c. deductibilă. descărcarea gestiunii cu produsele finite vandute. 601 = 301 . 301 = 601 . 371 = 401 . Care formulă contabilă este corectă in raport cu explicatia dată? 301 4426 c. Precizati semnificatia formulei contabile „607 = 371”: • • • • • • a. 371 = 378 41.valoarea materialelor consumabile vandute. Consumul de materii prime in procesul de productie se inregistrează: • • • • • • • • • 37. % = 404 35.valoarea materiilor prime achizitionate de la furnizori cu T. b. 602 = 301 a. la cost de achizitie.V. 607 = 371 .cumpărare de materii prime la cost de achizitie.A.. incărcarea gestiunii cu valoarea adaosului comercial. cu T. c. 371 = 607 40. aprovizionarea cu produse finite. 301 4427 b. conform facturii. a. b. % = 401 . c. b.deductibilă. c. b. cu T. c. aprovizionarea cu mărfuri. 378 = 371 . 36. Care este inregistrarea corectă in raport cu explicatia dată? • • • a. descărcarea gestiunii cu valoarea la cost de achizitie a mărfurilor vandute. c.V.vanzare de produse finite către clienti cu T.

% =371 5121 542 b. Care este inregistrarea corectă pentru descărcarea gestiunii unui magazin cu marfa vandută la pret de vanzare cu amănuntul: 607 607 607 348 378 378 4428 4427 4428 44. b. 5113 = 413 . 403 = 5121 .sumele datorate de client reprezentand valoarea efectelor comerciale acceptate. reflectă prestarea de servicii către clienti la valoarea din factura fiscală cu T. 408 = % 5121 5311 c. evidenTiată anterior ca amanată la plată.A. 341 = 711 . 301 4428 c. Care formulă contabilă corespunde explicatiei date? • • • • • • • • • a. 403 = 5311 .A. % = 408 . c. 5121 = 4111 . cand se reia procesul de fabricatie... b. 5121 = 5113 . Precizati care formulă contabilă nu corespunde cu explicatia dată: • • • a.regularizarea T.emiterea unui bilet la ordin.cumpărarea de materii prime fără factură.primirea unui bilet la ordin de la client. b. 4111 = 5121 . 5121 = 403 46. Precizati semnificatia formulei contabile „4111 = % ” 704 4427 • • a. Incasarea unei creante prin contul bancar se inregistrează: 49.obtinerea de semifabricate din productie proprie. 4111 = % . c. 401 = % • a.V. 401 = 5121 . 711 = 331 . reflectă reactivarea clientilor scosi din evidentă. 48. % = 371 b. 43. c. Plata prin bancă la scadentă a valorii efectelor comerciale se inregistrează: • • • • • • a. b. Plata facturii unui furnizor prin virament si in numerar se inregistrează: • • • a. c. b. b. 301 4428 47. % = 408 .cumpărarea de materii prime cu factură.V.achitarea facturii furnizorului. % =371 c.scăderea din gestiune a valorii productiei in curs de executie la inceputul perioadei următoare. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? 50.descărcarea gestiunii cu valoarea produselor finite vandute. b. Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? a. 413 = 4111 . 4426 = 4427 . 403 = 5121 .acceptarea de către furnizor a unui efect comercial. 401 = 403 – valoarea acceptată de furnizor a efectelor comerciale de plătit. 5311 = 4111 a. 10 . 401 = % 5121 5311 45.42. 701 4427 c. a.

c. 5113 = 413 .incasarea creantelor comerciale in devize.efectele comerciale primite de la clienti. 5124 = 4111 . 421 = 5311 a. a. c. achitarea dividendelor actionarilor. incasarea de la buget a impozitului pe profit/venit. 5121 = 441 . 641 = 421 . a. cu plată ulterioară. 6452 = 4371 . răscumpărarea de obligatiuni de la bursa de valori.plata unui furnizor prin virament bancar. b. Inregistrarea contabilă „ 506 = 5092” semnifică: 11 . Care formulă contabilă corespunde explicatiei date? 57. Precizati formula contabilă corectă pentru plata in numerar a avansului chenzinal: 54. c. a. 53. retinerea impozitului pe dividende. 441 = 5311 a. 622 = 421 . 4311 = 5121 .contributia unitătii pentru asigurările sociale. 441 = 5121 .retineri din drepturi de personal. 641 = 425 . b. a.plata contributiei unitătii la asigurările sociale. b. 418 = % 701 4428 c. c. Ce semnificatie are formula contabilă „ 691 = 441”? 58. Livrarea de produse finite pe baza avizului de insotire a mărfii se inregistrează: • • • a. b. vanzarea de animale si păsări unui furnizor. 421 = 641 a. 418 = % • c. Fondul de salarii brut se inregistrează: 55. 117 = 457 . constituirea obligatiei de plată a dividendelor. b. 5121 = 401 . Care formulă contabilă nu este in concordantă cu explicatia dată? 56. Formula contabilă „361 = 401” reprezintă: 62. inregistrarea impozitului pe profit / venit. repartizate din profitul net al exercitiului incheiat.obligatia de plată a contributiei unitătii la asigurările sociale. c.51. 635 = 431 . se inregistrează: 60. b. 425 = 5311 . b.inregistrarea statului de salarii pentru reflectarea salariilor datorate. Dividendele brute. 4111 = % 701 4428 52. achizitia de animale si păsări de la un furnizor.virarea contributiei unitătii la fondul de somaj. 641 = 421 . a. 457 = 117 a. c. b. c. plata unui furnizor de mărfuri in contrapartidă cu animale si păsări. b. virarea impozitului pe profit / venit. Formula contabilă „457 = 446” semnifică: 61. reflectă livrarea de produse reziduale către clienti 701 4427 b. plătit in plus. Precizati care formulă contabilă nu corespunde explicatiei date: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Achitarea prin virament a impozitului pe profit / venit se inregistrează: 59. 6451 = 4311 . 425 = 5121 . b. c. c. a. c. 121 = 457 .

c. 73. a. 5121 = 506 . b. 12 . Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x=(C+x)+D? a. 64. b. plata unui furnizor prin virament. a. • • b. 506 = 5121 . plata avansului chenzinal prin virament in conturile personale. incasarea de sconturi de decontare.63. c. reevaluarea unei imobilizări corporale. Inregistrarea contabilă „ 425 = 5311” semnifică: 65. b. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x = P-x sau de forma A-x = C+ (D-x)? a. b. cumpărarea de obligatiuni de la bursă cu plata imediată. incasarea unui client prin contul de disponibilităti. majorarea capitalului social din rezerve. cu reflectarea primirii unui scont de la client. b. c. c. utilizarea altor rezerve pentru majorarea capitalului. 426 = 421 67. prin vărsarea aporturilor in bani si in natură. plata avansului chenzinal in numerar prin casă. Inregistrarea contabilă „ 5121 = 456” reprezintă: 66. trecerea capitalului de la categoria subscris nevărsat la categoria subscris vărsat. c. 506 = 5311 a. c. plata unui furnizor din disponibilul din cont. acordate de către client. 70. utilizarea primelor de emisiune pentru majorarea capitalului social. c. incasarea unei creante prin contul bancar. 428 = 426 . Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantiera de forma A –x+x = P sau de forma A-x+x =C+D? • • • • • • • • • • • • • • • • a. Inregistrarea contabilă „ % = 4111” semnifică: 5121 667 • • • • • • a. 421 = 426 . stingerea creantelor fată de actionari. cu reflectarea acordării unui scont clientului. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x=(C+x)+D? a. acordarea unui avans de trezorerie. plata unei datorii in numerar. prin virament bancar. b. 71. retinerea avansului chenzinal in numerar prin casă. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A = P-x+x sau de forma A =(Cx+x)+ D? a. Salariile neridicate in termenul de plată de la casierie se inregistrează: 68. c. incasarea unei creante. b. cumpărarea de obligatiuni de la bursa de valori cu plata ulterioară. majorarea capitalului prin emiterea si subscrierea de noi actiuni. b. b. incasarea unei creante prin virament bancar. 69. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A= P-x+x sau de forma A=(C-x) +(D+x)? a. Achizitia de obligatiuni cu plata imediată prin cont se inregistrează: • • • • • • • • • a. 72. vărsarea de către actionari a aporturilor in bani conform extrasului de cont. b. c. c. plata către actionari a aportului in bani retras. vărsarea capitalului social in numerar / natura. repartizarea din profitul net al exercitiului incheiat a dividendelor cuvenite actionarilor/asociatilor. subscrierea capitalului social in numerar / natura. c. repartizarea din profit dividendelor cuvenite actionarilor / asociatilor.

acoperirea pierderilor din anii precedenti din rezervele legale. vanzarea de produse finite unui client. A-x=P-x sau de forma A-x =C+ (D-x). A+x= P+x sau de forma A+x = (C+x) + D. b. A+x=P+x sau de forma A+x =(C+ x) + D. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x = C+ (D+x)? a. 80. 81. 77. inregistrarea acordării unui avans de trezorerie. a. inregistrarea impozitului pe salarii. 76. 78. plata primelor cuvenite personalului pentru participarea la profit. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x+x =P sau de forma A-x+x = C+D? a. b. c. plata in numerar / virament a dividendelor nete cuvenite actionarilor / asociatilor. b. inregistrarea constituiri rezervelor legale. b. plata salariilor.74. c. acceptarea unui bilet la ordin. achizitia unei licente de fabricatie. 84. b. • • b. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de darea in folosinta a materialelor de natura obiectelor de inventar? a. plata in numerar / virament a dividendelor nete cuvenite actionarilor / asociatilor. incasarea prin banca a unui client. A+x= P+x sau de forma A +x = (C+x)+D. plata unui furnizor. A-x= P-x sau de forma A -x = (C-x)+D. b. b. c. A=P-x+x sau de forma A=C+(D-x+x). Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A+x = P+x sau de forma A+x = C+ (D+x)? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. A-x = P-x sau de forma A-x = C+(D-x). c. b. A=P-x+x sau de forma A=(C-x+x) + D. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de retinerea din salariu a ratei pentru locuinta? 13 . Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de emisiunea si subscrierea de obligatiuni? 83. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantiera de forma A+x-x =P sau de forma A+x-x = C+D? a. inregistrarea vanzării de produse finite. b. a. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x=P-x sau de forma A-x= C+ (D-x)? a. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A-x=P-x sau de forma A-x= C+ (D-x)? a. b. c. vanzarea de produse finite. depunerea numerarului din casierie la banca. aprovizionarea cu materii prime de la un furnizor. retinerea din salarii a avansurilor acordate la chenzina I. A+x=P+x sau de forma A+x =C+ (D+x). incasarea unui client. Care din operatiunile de mai jos generează modificarea bilantieră de forma A=P-x+x sau de forma A= C + (D-x+x)? a. 75. a. c. 79. c. A+x-x= P sau de forma A +x –x = C+D. plata unei datorii din achizitia titlurilor de plasament. b. inregistrarea utilizării primelor de emisiune pentru majorarea capitalului. A+x-x = P sau de forma A+x-x = C+D. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de acordarea unui imprumut pe termen lung? 82. inregistrarea consumului de materii prime. c. c. c. achitarea unei datorii către un creditor. c.

85. 14 . realizată in exercitiul financiar incheiat. A-x =P-x sau de forma A-x =C + (D-x). Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite ca aport in natură. A= P-x+x sau de forma A= (C-x+x) +D. A-x =P-x sau de forma A-x= C+(D-x). b. A-x = P-x sau de forma A-x =(C-x) +D. A+x-x =P sau de forma A+x-x = C+D. • c. b. Pierderile realizate in exercitiile precedente acoperite din capitalul social. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de remiterea către furnizor a unui bilet la ordin. 87. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 1012 „Capital subscris vărsat”? 93. A-x =P-x sau de forma A-x=C+ (D-x). Cheltuielile privind valoarea participatiilor detinute la intreprinderile asociate. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de plata in numerar a salariilor? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. c. b. A=P-x+x sau de forma A=C+(D-x+x). scoase din evidentă. a. 91. A+x = P+x sau de forma A +x = (C+x) + D. b. A=P-x+x sau de forma A=C+(D-x+x). Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de inregistrarea cheltuielilor de constituire. Valoarea altor imobilizări necorporale. c. 90. Capitalul social retras de actionari / asociati. A+x =P+x sau de forma A+x =C + (D+x). a. a. Capitalul subscris de actionari / asociati. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 208 „Alte imobilizări necorporale”? 95. Valoarea participatiilor dobandite prin aport la capitalul social al intreprinderilor asociate. b. a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 263 „Interese de participare”? 96. A= P+x-x sau de forma A= (C+x)+(D-x). c. c.A= P-x+x sau de forma A= (C-x+x) +D. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de inregistrarea contributiei unitătii la asigurările sociale? a. A+x =P+x sau de forma A+x =C + (D+x). 92. A= P-x+x sau de forma A= (C-x) +(D+x). A+x =P+x sau de forma A+x =C + (D+x).A= P+x-x sau de forma A= (C+x)+(D-x). Care din operatiunile de mai jos nu se inregistrează in debitul contului 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar”? a. b. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de plata impozitului pe profit la bugetul de stat? 88. achitate in numerar? a. Amortizarea altor imobilizări necorporale. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate. A=P-x+x sau de forma A=(C-x+x) + D. c. c. Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de majorarea capitalului din rezerve? 89. Profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat si nerepartizat. b. cedate. c. b. b. Valoarea programelor informatice achizitionate de la furnizori. 86. b. a.A= P+x-x sau de forma A= C+ (D+x-x). Care sunt tipurile de modificări bilantiere generate de inregistrarea impozitului pe primele pentru participarea personalului la profit? a. aduse ca aport in natură la capitalul social. A-x = P-x sau de forma A-x =C+ (D-x). c. A+x =P+x sau de forma A+x = (C+x) +D. A+x =P+x sau de forma A+x =(C+x) + D. Pierderea contabilă reportată. b. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 117 „Rezultatul reportat”? 94. A-x = P-x sau de forma A-x =(C-x) +D. pentru plata mărfurilor aprovizionate? a. a. Valoarea participatiilor dobandite prin achizitie. c. Rezervele destinate majorării capitalului. b.

a. Valoarea avansurilor acordate si facturate furnizorilor. Plătile efectuate către furnizori. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 441 „Impozitul pe profit / venit”? 107. a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 4426 „Taxa pe valoarea adăugată deductibilă”? a. c. conform prevederilor legale. Sumele virate la bugetul de stat. Sumele datorate de entitate către bugetul statului. Taxa pe valoarea adăugată aferentă lipsurilor imputate. 108. b. a. Valoarea ambalajelor care circulă in sistem de restituire inapoiate furnizorilor. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite obtinute din productie proprie. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 411 „Clienti”? 101. Valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit. Plătile efectuate prin bancă la scadentă pe bază de efecte comerciale. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate in magazinele de vanzare proprii. 104. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 424 „Prime reprezentând participarea personalului la profit”? a. c. Sumele incasate de la clienti prin conturile curente. c. Sumele virate asigurărilor sociale si de sănătate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 421 „Personal – salarii datorate”? 103. Sumele achitate personalului. Care din operatiunile de mai jos nu se inregistrează in debitul contului 345 „Produse finite”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. retinute de către beneficiari c. Taxa pe valoarea adăugată de plată.97. Valoarea efectelor comerciale acceptate de clienti in vederea decontării bunurilor livrate. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite constatate plus la inventariere. Valoarea ambalajelor care circulă in sistem de restituire. Sumele reprezentand TVA aferentă garantiilor retinute pentru buna executie a lucrărilor. b. b. b. a. c. datorată bugetului de stat. • c. b. Valoarea ambalajelor care circulă in sistem de restituire. primite de la clienti. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 403 „Efecte de plătit”? 105. b. b. a. Sumele compensate din taxa pe valoarea adăugată colectată. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 413 „Efecte de primit de la clienti”? 102. rezultate din evaluarea soldului in valută. c. b. Diferentele nefavorabile de curs valutar la sfarsitul exercitiului financiar. Sumele neridicate de personal. c. Valoarea acceptată de furnizori a efectelor comerciale de plătit. Efectele comerciale primite de la clienti. Sumele datorate personalului. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 431 „Asigurări sociale”? 106. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 401 „Furnizori”? 99. c.debitori”? 100. facturate de furnizori. 15 . a. Contributia angajatorului la asigurările sociale. a. c. c. Sumele anulate reprezentand impozitul pe profit / venit aferent exercitiului curent. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 4427 „Taxa pe valoarea adăugată colectată”? a. Valoarea avansurilor facturate clientilor. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar distruse prin calamităti. b. b. Valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate. Taxa pe valoarea adăugată aferentă avansurilor facturate. TVA aferentă garantiilor pentru buna executie a lucrărilor. Salariile si alte drepturi cuvenite personalului. Drepturile de personal neridicate. b. Diferentele favorabile de curs valutar stabilite la data efectuării plătilor pe baza efectelor comerciale. ce se suportă din asigurările sociale. c. 98. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 409 „Furnizori . Sumele repartizate personalului. b. Salariile nete achitate personalului. a.

reprezentand impozitul pe dividende. Plătile efectuate către furnizorii de bunuri si servicii. c. b. Sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de somaj. c. b. c. Valoarea imobilizărilor financiare cedate. Valoarea actiunilor dobandite la entitătile afiliate. a. Valoarea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Imobilizările corporale si necorporale cedate la pret de vanzare. Sumele ridicate in numerar din conturile de la bănci. c. Valoarea la cost de achizitie a actiunilor cumpărate de la entitătile afiliate. b. Valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor cu bunuri din import. Valoarea actiunilor dobandite de la entitătile afiliate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 461 „Debitori diversi”? 115. Sumele depuse de actionari / asociati ca aport in numerar. Sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de somaj. 116. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 531 „Casa”? 16 . a. b. Impozitul pe dividende datorat bugetului de stat. a. Aportul in natură al actionarilor / asociatilor pus efectiv la dispozitia entitătii. b. taxe si vărsăminte asimilate”? a. Sumele datorate tertilor reprezentand despăgubiri si penalităti. Depunerile de numerar in conturile de la bănci. cu plata prin virament. cedate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 446 „Alte impozite. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 501 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? a. Valoarea sconturilor acordate debitorilor. Suma imprumuturilor obtinute din emisiunea si vanzarea obligatiunilor. anulate. b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 437 „Ajutor de somaj”? 112. Plătile efectuate la bugetul de stat. cedate. Sconturile obtinute de la creditori. Sumele virate. Capitalul social subscris de actionari / asociati. c.109. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni”? a. c. Impozitul pe veniturile de natura salariilor aferente exercitiilor precedente. convertite in actiuni. Sumele ridicate in numerar din conturile de la bănci. prin aportul in natură la capitalul acestora. Dividendele nete lăsate temporar la dispozitia entitătii. Impozitul pe veniturile de natura salariilor retinut din drepturile bănesti cuvenite personalului. 119. a. c. Dividendele nete achitate actionarilor / asociatilor. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 457 „Dividende de plată”? 114. a. b. Dividendele datorate actionarilor / asociatilor din profitul net realizat in exercitiile precedente. Valoarea subventiilor primite si incasate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 462 „Creditori diversi”? 118. reprezentand impozitul pe veniturile de natura salariilor. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 512 „Conturi curente la bănci”? 120. b. c. Ajustarea valorii actiunilor tranzactionate la bursă cu diferentele nefavorabile la inchiderea exercitiului. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 456 „Decontări cu actionarii / asociatii privind capitalul”? a. c. c. a. 113. Pretul de cesiune al actiunilor detinute pe termen scurt la entitătile afiliate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 261 „Actiuni detinute la entitătile afiliate”? a. c. 117. Sumele achitate creditorilor. 111. b. Sumele virate la bugetul statului. reprezentand contributia unitătii si a personalului pentru constituirea fondului de somaj. b. 110. Anularea obligatiunilor răscumpărate. Valoarea cheltuielilor privind actiunile detinute la entitătile afiliate.

Valoarea veniturilor din dobanzile aferente creantelor imobilizate b. Sumele incasate. Valoarea constructiilor primite in regim de leasing financiar c. Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la rezervele de capital. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 267 „Creante imobilizate”? 132. acordate salariatilor. mărcile comerciale si alte active similare preluate in concesiune c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 212 „Constructii”? 131. c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 161 ”Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni”? a. conform contractelor b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 106 „Rezerve”? 125. Valoarea imobilizărilor corporale primite in leasing financiar. Valoarea cheltuielilor cu sconturile acordate. b. Constituirea rezervelor din profitul net al exerciTiilor precedente. atunci cand surplusul reprezintă un castig realizat b. Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la rezervele de capital. Valoarea tichetelor de masă. licentele. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 104 . aferente leasingului financiar c. Valoarea biletelor de călătorie si a tichetelor de masă. b. Cresterea de valoare (diferenta pozitivă). aferente imprumuturilor din emisiunea si vanzarea de obligatiuni cu primă b. convertite in actiuni 126. rezultată din reevaluarea terenurilor si amenajărilor de terenuri b. Diferente nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a imprumuturilor. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 511 „Valori de încasat”? 123. Valoarea constructiilor distruse de calamităti b. Valoarea creantei reprezentand ratele facturate. Inregistrarea obligatiei de plată a ratelor de leasing financiar.„Prime de capital”? 17 . mărci comerciale. 122. Diferentele nefavorabile de curs valutar stabilite la sfarsitul exercitiului financiar din evaluarea soldului efectelor de plătit către furnizorii externi c. pe baza facturilor emise de locator a. Cheltuielile de dezvoltare amortizate integral si scoase din evidenta c. mărcile comerciale si alte active similare aduse ca aport in natură la capital de asociati / actionari a. rămas nerepartizat c. Valoarea imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare primate cu titlu gratuit 127. Rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente • c. prin virament bancar sau in numerar a. licentele. Valoarea cecurilor si a efectelor comerciale primite de la clienti. a. Suma primelor de rambursare. Valoarea bunurilor avute in concesiune si restituite la expirarea contractelor b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 532 „Alte valori”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 105 „Rezerve din reevaluare”? 124. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 205 „Concesiuni. achizitionate cu plată in numerar. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 403 „132 Efecte de plătit” ? 133. brevete. Lucrările si proiectele de dezvoltare achizitionate de la terti b. a. Valoarea biletelor de călătorie consumate cu transportul personalului. licente. Valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate prin contul curent. reprezentand aportul in numerar al actionarilor. Valoarea constructiilor cedate in regim de leasing financiar a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 203 „Cheltuieli de dezvoltare”? 128. atunci cand surplusul reprezintă un castig realizat c. Brevetele. Plătile efectuate la scadentă prin bancă pe bază de efecte comerciale 130. Valoarea imprumuturilor acordate altor entităti si a garantiilor depuse la furnizori. Valoarea bunurilor avute in concesiune si restituite la expirarea contractelor c. Brevetele. obtinute din emisiunea si vanzarea de obligatiuni in valută c. rezultată din reevaluarea mijloacelor fixe a. Valoarea acceptată de furnizori a efectelor comerciale de plătit b. Cresterea de valoare (diferenta pozitivă). drepturi si active similare”? a.121. Valoarea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni. pentru efectele comerciale remise spre scontare. c.

134. Valoarea primelor stabilite cu ocazia noilor aporturi in natură la capital b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 512 „Conturi curente la bănci”? 143. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizările financiare”? a. reprezentand venituri in avans care privesc exercitiile următoare c. finalizate si receptionate b. Sumele de incasat/incasate de la entitătile afiliate b. Valoarea produselor finite transferate la mărfuri in vederea vanzării prin magazinele proprii c. Capitalul subscris de actionari sau asociati. Sumele incasate. Diferentele favorabile de curs valutar stabilite la data decontării vărsămintelor de efectuat. Sumele datorate furnizorilor. Valoarea terenurilor si amenajărilor de terenuri primite cu titlu gratuit 137. in valută. Primele de capital. si necuvenite entitătii de la creditori diversi b. Valoarea adaosului comercial si taxa pe valoare adăugată neexigibilă aferentă mărfurilor vandute 138. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 211 „Terenuri si amenajări de terenuri”? a. pentru imobilizările financiare achizitionate b. aduse de la terti a. Sumele restituite entitătilor afiliate c. Diferentele nefavorabile de curs valutar. urmare prelucrării c. Valoarea materiilor prime aduse de la terti. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 302 „Materiale consumabile”? 139. Valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii 135. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 371 „Mărfuri”? 141. Scăderea din gestiune a materiilor prime aflate la terti. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 166 ”Datorii care privesc imobilizările financiare”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. trimise la terti pentru prelucrare b. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile. Sumele datorate furnizorilor. Sumele achitate sau bunurile retrase de actionari/asociati din capitalul social a. Valoarea terenurilor si amenajărilor de terenuri retrase de asociati / actionari din capitalul social c. in natură si/sau in numerar c. cu plată ulterioară a. rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a datoriilor ce privesc imobilizările financiare a. reprezentand cheltuieli efectuate pentru dezvoltarea societătii • • • a. Primele de capital transferate la rezerve c. Valoarea amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu. incorporate in capitalul social b. Aportul in natură la capitalul social. Sumele datorate pentru achizitionarea de imobilizări financiare. Valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor vandute si scoase din gestiune c. Sumele incasate. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 341 „Semifabricate”? 140. Restituirea sumelor aflate in curs de clarificare 142. Valoarea la pret de inregistrare a mărfurilor trimise la terti b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 456 „Decontări cu asociatii privind capitalul”? a. distruse de calamităti a. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizori interni b. prelucrate. pentru achizitionarea de imobilizări financiare c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 201 „Cheltuieli de constituire”? 136. pus efectiv la dispozitia entitătii b. Cheltuieli amortizate integral si scoase din evidentă b. Valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor consumate in aceeasi unitate ca materii prime a. reprezentand cheltuieli ocazionate de infiintarea societătii c. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate la mărfuri si vandute ca atare c. Sumele plătite efectiv. Rezervele destinate majorării capitalului social 144. Valoarea la cost de productie a semifabricatelor intrate in gestiune din productie proprie b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 104 „Prime de capital”? 18 . Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 351 „Materii si materiale aflate la terti”? a.

Valoarea neamortizată a lucrărilor si proiectelor de dezvoltare cedate • c. Valoarea bunurilor avute in concesiune si restituite la expirarea contractelor c. Diferenta pozitivă intre costul de achizitie si valoarea. Valoarea neamortizată a fondului comercial pozitiv scos din evidentă c. mijloacelor de transport. Pierderea realizată in exercitiul expirat. animale si plantatii”? a. rămase neacoperite c. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achiziTionate b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 213 „Instalatii tehnice. animalelor si plantatiilor distruse de calamităti a. la data tranzactiei. Primele de capital transferate la rezerve 146. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 105 „Rezervele din reevaluare”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Valoarea instalatiilor tehnice. licentelor si alte active similare cedate a. animalelor si plantatiilor aduse ca aport in natură la capitalul social b. rezultată din reevaluarea terenurilor b. Amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale cedate b. Profitul net realizat in exercitiul expirat. Rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente c. Valoarea fondului comercial amortizat integral si scos din evidentă b. Rezervele destinatre majorarii capitalului social b. brevete. mărcile comerciale si alte active similare primite cu titlu gratuit b. Capitalizarea surplusului din reevaluare prin trecerea rezervelor din reevaluare la rezervele de capital a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 203 „Cheltuieli de dezvoltare”? 150. Valoarea rămasă neamortizată a altor imobilizări necorporale cedate 151. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 205 „Concesiuni. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime date in consum 155. mijloacelor de transport. animalelor si plantatiilor retrase din aportul in natură la capitalul social c. Pierderile din exercitiile precedente. mijloace de transport. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 208 „Alte imobilizări necorporale”? 153. mijloacelor de transport. rezultată din reevaluarea mijloacelor fixe c. Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime reprezentand aportul in natură la capitalul social c. drepturi si active similare”? a. licentele. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 301 „Materii prime”? 156. Amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidentă pe diverse căi 154. Lucrările si proiectele de dezvoltare achizitionate de la terti b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 2071 „Fond comercial pozitiv”? 152. a părtii din activele nete achizitionate a. Profitul net realizat in exercitiile precedente. Cheltuielile de dezvoltare amortizate integral si scoase din evidentă c. acoperite din rezerve b. Valoarea rămasă neamortizată a brevetelor. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale”? a. Pierderile contabile realizate in exercitiul expirat. Brevetele. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” ? 19 . Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 106 „Rezerve”? 147. rămas nerepartizat si reportat a. Cresterea de valoare (diferenta pozitivă). Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 117 „Rezultatulreportat”? 148. Valoarea instalatiilor tehnice. Constituirea rezervelor legale din profitul brut al exercitiului curent a. repartizat pentru constituirea rezervelor a. mărci comerciale. Valoarea programelor informatice si a altor imobilizări necorporale achizitionate de la furnizori b. Valoarea cheltuielilor aferente amortizării imobilizărilor necorporale c. Descresterea de valoare (diferenta negativă). Valoarea altor imobilizări necorporale amortizate integral si scoase din evidentă c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 121 „Profit sau pierdere”? 149. La sfarsitul perioadei cu soldul debitor al conturilor de cheltuieli b. Valoarea instalatiilor tehnice. rămasă neacoperită si reportată c.145.

Plătile efectuate către bugetul statului. Diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in valută acordate furnizorilor. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 413 „Efecte de primit de la clienti”? 162. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise pentru prelucrare sau in păstrare (custodie) la terti b. Valoarea la pret de inregistrare a mărfurilor reprezentand aportul in natură la capitalul social b. reprezentand avansurile chenzinale acordate b. Valoarea lucrărilor executate sau a serviciilor prestate de terti b. Valoarea consumului de energie si apă. si alte drepturi. Sumele retinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale. Valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar si a celor primite cu titlu gratuit c. Regularizarea avansurilor acordate furnizorilor urmare receptiei bunurilor livrate. livrate de furnizori 157. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate la mărfuri c. Diferentele rezultate la finele perioadei intre taxa pe valoarea adăugată colectată mai mare si taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mică 166. stabilite la data decontării acestora sau la inchiderea exercitiului a. precum si taxa pe valoare adăugată aferentă c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 426 „Drepturi de personal neridicate”? a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 345 „Produse finite”? 158. Sumele neridicate in termen si achitate ulterior personalului la cerere b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 401 „Furnizori”? 163. Drepturile de personal neridicate. aferente efectelor comerciale in devize primite de la clienti si neincasate la inchiderea exercitiului financiar c. Ajutoarele materiale neridicate in termen c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 425 „Avansuri acordate personalului”? a. Valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 423 „Personal-ajutoare materiale datorate”? a. Ajutoarele materiale suportate din contributia unitătii pentru asigurările sociale b. Sumele datorate personalului. precum si taxa pe valoare adăugată aferentă b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 431 „Asigurări sociale”? 167. aferente exercitiilor precedente si prescrise c. Avansuri neridicate in termen c. Valoarea la pret de vanzare a produselor finite. Valoarea avansurilor achitate furnizorilor prin contul curent si in numerar b. Valoarea la pret de inregistrare sau la cost de productie a produselor finite vandute si scoase din gestiune b. c. Valoarea la pret de inregistrare a mărfurilor livrate la entitate sau subunităti a.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. Contributia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate c. Valoarea efectelor comerciale acceptate de clienti in vederea decontării bunurilor livrate b. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 371 „Mărfuri”? 159. Valoarea la pret de vanzare a lucrărilor executate si serviciilor prestate. Ajutoarele materiale suportate pe cheltuielile unitătii 165. Efecte comerciale primite de la clienti a. Valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar obtinute din productie proprie a. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite constatate plus la inventariere a. Sumele virate in contul asigurărilor sociale si asigurărilor sociale de sănătate b. Avansurile chenzinale achitate personalului in contul muncii prestate 164. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 409 „Furnizori – debitori”? 161. ContribuTia personalului la asigurările sociale a. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 4423 „TVA de plată”? 20 . reprezentand taxa pe valoarea adăugată b. Diferentele favorabile de curs valutar. reprezentand salarii. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 4111 „Clienti”? 160. neridicate in termenul prevăzut pentru plata acestora a. Plătile efectuate către furnizori din disponibilul din contul bancar c. Valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune din productie proprie c.

Se inregistrează incasarea in numerar a contravalorii acţiunilor. Se inregistrează subscrierea de către acţionari a capitalului social la o societate nou infiinţată. Se inregistrează capitalizarea surplusului realizat din rezerve din reevaluare. Valoarea la cost de achizitie a obligatiunilor cumpărate achitate in numerar in momentul tranzactiei. rezultate in urma evaluării datoriilor in valută. Sumele reprezentand diminuarea provizioanelor b. rămase de achitat la o dată ulterioară c. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 162 „Credite bancare pe termen lung”? 170 Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 505 „Obligatiuni emise si răscumpărate”? a. Taxa pe valoarea adăugată de recuperat. se inregistrează trecerea capitalului subscris nevărsat la categoria „capital subscris vărsat”. compensată in perioadele următoare cu taxa pe valoarea adăugată de plată a. Se inregistrează prima de emisiune aferentă subscrierii unor acţiuni noi. neincasate in momentul tranzactiei c. Suma creditelor bancare pe termen lung rambursate la scadentă b. 171. Se inregistrează transferarea primelor de emisiune la alte rezerve. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 4424 „TVA de recuperat”? • • • • • • • • • • • • • • • • • • a. reprezentand vărsăminte de efectuat pentru investitiile financiare pe termen scurt. Valoarea obligatiunilor emise si răscumpărate achitate prin bancă in momentul tranzactiei. 456=1041 / 1011=1012 7. prin transferul acestuia la rezerve. 456=% 1011 1041 6. Diferentele rezultate la sfarsitul perioadei intre taxa pe valoarea adăugată deductibilă mai mare si taxa pe valoarea adăugată colectată mai mică b. Valoarea investitiilor financiare pe termen scurt cumpărate. Valoarea la pret de achizitie a investitiilor pe termen scurt cumpărate si neachitate in momentul tranzactiilor c. Diferente nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului a creditelor in valută 169. Se inregistrează diferenţa pozitivă rezultată din reevaluarea unui teren. Taxa pe valoarea adăugată de recuperat. Sumele reprezentand anularea provizioanelor 173. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt”? a. Se inregistrează subscrierea unor acţiuni noi. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in creditul contului 151 „Provizioane”? MODULUL III – INREGISTRĂRI OPERAłIUNI ECONOMICO-FINANCIARE– evaluate cu 7 puncte 1. Creditele bancare pe termen lung puse la dispozitia entitătii in contul curent c. pentru vărsarea capitalului in natură. Taxa pe valoarea adăugată de recuperat din perioadele anterioare.1041=1012 9. prin depunerea de către acţionari a sumelor la casierie. Care din operatiunile de mai jos se inregistrează in debitul contului 506„Obligatiuni”? 172. anulate a. Valoarea obligatiunilor cedate. Diferentele nefavorabile de curs valutar. 2131=456 4. Se inregistrează vărsarea aportului in bani la capitalul social. 1011=1012 5. Valoarea obligatiunilor cedate. 5311=456 8. 456 =1011 2. emise in vederea majorării capitalului social. achitate prin bancă / in numerar b. 5311=456 3. Se inregistrează utilizarea primelor de emisiune pentru majorarea capitalului social. incasată de la bugetul statului c. la cursul de inchidere a exercitiului financiar a. Valoarea obligatiunilor emise si răscumpărate. 1041=1068 10. Valoarea provizioanelor constituite sau majorate c. compensată cu TVA de plată 168. Se inregistrează punerea efectivă la dispoziţia societăţii a unui utilaj. 21 .• c. 2111=105 11. Valoarea obligatiunilor emise si răscumpărate. in vederea majorării capitalului social. emise si subscrise anterior pentru majorarea capitalului social. b. După vărsarea aporturilor in bani si natură. incasate prin bancă / in numerar in momentul tranzactiei b.

Se inregistrează scoaterea din evidenţă a cheltuielilor de dezvoltare. aferent unui magazin cedat/vandut. 411=707 44. 371=401 42. fără TVA. 421=461 22 12. 2801=101 17. Se inregistrează produsele finite trimise pentru depozitare la o societate. 354=341 38. 354=345 40. Se inregistrează eliberarea de materii prime pentru consum in procesul de producţie. 378=371 46. 2813=2131 28. in sarcina unui gestionar. Se inregistrează lucrările in curs de execuţie la sfarsitul lunii. Se inregistrează contravaloarea facturii. Se inregistrează achiziţia de combustibili de la un furnizor. 6811=2801 16. 43. pe baza inventarului efectuat. 425=5311 54. 6583=2071 23. Se inregistrează cheltuielile efectuate cu cercetarea. pentru reluarea procesului tehnologic de fabricaţie. 129=1061 13. Se inregistrează achitarea avansului din salarii (chenzina I) prin casieria societăţii. 2131=404 26. Se inregistrează contravaloarea facturii fără TVA. Se inregistrează rămanerea in custodia furnizorului a materialelor consumabile cumpărate. 346=711 41. pentru incasarea mărfurilor vandute. rămas neamortizat. 203=721 18. 6811=2803 19. privind imputarea lipsurilor din gestiune. Se inregistrează reţinerea pe statul de plată a debitului reprezentand imputarea făcută in sarcina unui gestionar. descărcarea gestiunii lucrărilor in curs de execuţie pentru continuarea procesului tehnologic. 331=711 47. Se inregistrează. Se inregistrează achiziţia de mărfuri de la un furnizor neplătitor de TVA. Se inregistrează darea in folosinţă a unor materiale de natura obiectelor de inventar. 332=711 49. Se inregistrează achiziţia de materiale de natura obiectelor de inventar de la un furnizor. Se inregistrează acoperirea pierderii reportate din exerciţiul precedent. Se inregistrează recepţia in entitate a materialelor consumabile. Se inregistrează produsele finite obţinute din producţie proprie. Se inregistrează amortizarea unui utilaj. Se inregistrează achiziţia unei licenţe de fabricaţie. neplătitor de TVA. 6022=3022 32. Se inregistrează produsele in curs de execuţie. Se inregistrează achiziţia unui utilaj. Se inregistrează achiziţia unui program informatic. lăsate anterior in custodia furnizorului. pentru realizarea pe cont propriu a unor noi produse. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a fondului comercial pozitiv. privind vanzarea de produse finite către un client. 201=5311 15. 601=301 30. . Se inregistrează consumul de combustibili. neplătitor de TVA. Se inregistrează reţinerea pe statul de plată la chenzina a II-a avansului din salarii. Se inregistrează cheltuielile cu inscrierea si inmatricularea societăţii. descărcarea gestiunii produselor in curs de execuţie. 2803=203 20. aferentă perioadei. Se inregistrează incasarea prin bancă a contravalorii facturii pentru produsele finite vandute unui client. 3031=401 35. Se inregistrează acceptarea de la client a unui bilet la ordin. 345=711 39. la inceputul lunii. 3022=351 34. Se inregistrează trimiterea unor semifabricate la terţi. Se inregistrează amortizarea cheltuielilor de dezvoltare aferentă perioadei. 341=711 37. 56.105=1065 Se inregistrează constituirea rezervei legale din profitul brut obţinut. 1061=117 14. 52. amortizate integral. 51. Se inregistrează descărcarea gestiunii cu valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor vandute. pe baza inventarului efectuat la sfarsitul lunii.357=3022 33. neplătitor de TVA. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a cheltuielilor de constituire. pentru lipsurile din gestiune. Se inregistrează titlul executoriu. Se inregistrează valoarea fondului comercial pozitiv. Se inregistrează amortizarea cheltuielilor de constituire aferentă perioadei. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a unui utilaj amortizat integral. Se inregistrează. Se inregistrează produsele reziduale. 413=411 53. Se inregistrează achiziţia unui teren. Se inregistrează descărcarea gestiunii cu valoarea de achiziţie a mărfurilor vandute. pentru prelucrare. privind mărfurile vandute din depozitul de vanzare „cu ridicata”. 711=332 50. 205=404 21. 3022=401 31. 2111=404 25. conform convenţiei incheiate. 421=425 55. Se inregistrează adaosul comercial pentru mărfurile recepţionate in depozitul de vanzare „cu ridicata”. 3032=3031 36. 207=404 22. aferent unui magazin achiziţionat. la inceputul lunii. 301=401 29. prin utilizarea rezervelor legale. Se inregistrează obţinerea de semifabricate din producţie proprie. 711=331 48. 6811=2813 27. Se inregistrează aprovizionarea cu materii prime de la un furnizor. 208=404 / 4426=404 24. achitate in numerar. rezultate din procesul de fabricaţie. 607=371 45. amortizate integral.

4424=4426 80. după expirarea termenului legal de plată.57. 5121=1661 96. 424=5311 65. 641=424 64. 411=4427 77. Se inregistrează achitarea prin bancă. reprezentand ratele personalului pentru cumpărări de bunuri. 89. 6452=4371 72. in vederea obţinerii unui imprumut. pentru cumpărări de bunuri. 506=161 91. Se inregistrează plata prin casierie a drepturilor de personal. 4371=5121 73. Se inregistrează taxa pe valoarea adăugată din factura furnizorului de mărfuri. 421=444 83. in vederea achitării primelor datorate personalului pentru participarea la profit. pentru acordarea drepturilor salariale ale angajaţilor pe luna expirată. Se inregistrează dobanda datorată băncii pentru un credit bancar pe termen lung. 1682=5121 101. Se inregistrează rambursarea prin virament a unui imprumut pe termen lung către o entitate afiliată. 58. 5121=1621 94. rămase neachitate. 62. 403=5121 61. Se inregistrează obţinerea unui credit bancar pe termen de 3 ani. Se inregistrează achitarea prin virament a dobanzii aferente unui credit bancar pe termen lung. 401=403 60. 3024=401 Se inregistrează achitarea prin virament a datoriei faţă de un furnizor. Se inregistrează plata in numerar a dividendelor nete cuvenite acţionarilor. Se inregistrează cumpărarea de piese de schimb de la un furnizor neplătitor de TVA. Se inregistrează salariile. 401=5121 59. Se inregistrează răscumpărarea unui pachet de obligaţiuni. Se inregistrează plata prin casierie a salariilor nete (restul de plată) cuvenite personalului. la termenul scadent. Se inregistrează virarea contribuţiei unităţii către bugetul asigurărilor sociale.129=117 85. Se inregistrează achitarea prin virament către bugetul statului a TVA de plată. Se inregistrează inchiderea contului de „TVA colectată” cu diferenţa rămasă după compensarea „TVA deductibilă”. 6451=4311 70. 421=426 66. pe baza cererilor depuse. 505=5311 92. Se inregistrează rambursarea la scadenţă a creditului bancar pe termen lung. 441=5121 75. Se inregistrează primele de rambursare aferente obligaţiunilor vandute. Se inregistrează inchiderea contului de „TVA deductibilă” cu diferenţa rămasă după compensarea cu „TVA colectată”. cu plata in numerar. 427=5121 69. 462=5121 90. Se inregistrează repartizarea din profitul net. Se inregistrează incasarea prin bancă de la bugetul statului a TVA de recuperate. 4427=4423 79. ca urmare unei erori produse de bancă in extrasul de cont. Se inregistrează statele de plată. Se inregistrează reţinerea pe statul de plată a ratei datorată de un salariat. 666=1682 100. 68. 167=205 99. Se inregistrează virarea către bugetul de stat a impozitului pe salarii. Se inregistrează contribuţia unităţii la fondul de somaj. Se inregistrează plata in numerar a primelor nete pentru participarea personalului la profit. remis anterior furnizorului. 1661=5121 97. 1621=5121 95. 457=446 86. Se inregistrează contribuţia unităţii la asigurările sociale. 169=161 23 . Se inregistrează impozitul pe dividendele cuvenite acţionarilor. Se inregistrează subscripţia publică a unui pachet de obligaţiuni. 4423=5121 81. 161=505 93. datorat bugetului de stat. a dividendelor cuvenite acţionarilor. de către furnizor. Se inregistrează primirea prin virament a unui imprumut pe termen lung de la o entitate afiliată. Se inregistrează listele de plată. Se inregistrează plata prin virament a impozitului pe profit. Pentru inchiderea conturilor de TVA se inregistrează compensarea dintre TVA deductibilă si TVA colectată. Se inregistrează taxa pe valoarea adăugată din factura de vanzări de mărfuri către un client. Se inregistrează acceptarea unui bilet la ordin. Se inregistrează plata prin virament a sumelor reţinute din salarii. Se inregistrează anularea unui pachet de obligaţiuni răscumpărate. obţinut in anul precedent. a contravalorii unui bilet la ordin. 4427=4426 78. 691=4411 74. 457=5311 88. 205=167 98. 444=5121 84. neridicate la termen. 71.426=5311 67. pentru plata la un termen scadent a mărfurilor achiziţionate. Se inregistrează incasarea unei sume necuvenite. 421=5311 63. Se inregistrează restituirea unui teren avut in concesiune. 446=5121 87. 5121=4424 82. 4426=401 76. Se inregistrează impozitul pe salariile personalului. Se inregistrează virarea către bugetul de stat a impozitului pe dividende. Se inregistrează impozitul pe profit pentru trimestrul expirat. Se inregistrează retragerea de către bancă a unei sume incasate necuvenit. Se inregistrează virarea contribuţiei unităţii la fondul de somaj. ce este pus la dispoziţia entităţii in contul curent. Se inregistrează primirea unui teren in concesiune.

511=7812 24 . 5081=5121 110. 5121=5191 124. care este pus la dispoziţia entităţii in contul curent. a unui pachet de acţiuni de la o entitate afiliată. Se inregistrează anularea unui provizion pentru litigii1. Se inregistrează vanzarea la acelasi preţ cu cel de cumpărare a unui pachet de obligaţiuni. cu plata prin bancă. pentru a fi deţinute pe termen lung. 263=269 108. 462=5311 127. 103. 501=509 118. cu incasare prin bancă. Se inregistrează plata prin virament a acţiunilor cumpărate de la o entitate afiliată in vederea revanzării. 263=5121 104. Se inregistrează constituirea unui provizion pentru litigii. pentru decontarea mărfurilor vandute. Se inregistrează achiziţionarea unui pachet de obligaţiuni.102. cu incasare prin bancă. Se inregistrează incasarea prin bancă a unui imprumut pe termen lung. 6868=169 Se inregistrează imprumutul pe termen lung. 5311=411 126. Se inregistrează cumpărarea de la bursă a unor titluri de plasament. 5321=5311 128. acordat prin bancă unei societăţi legată prin interese de participare. ca urmare a cedării acestora. 6812=1511 130. 117. Se inregistrează utilizarea (consumul) timbrelor postale pentru corespondenţă. Se inregistrează contractarea unui credit bancar pe termen de 6 luni. 626=5321 129. Se inregistrează primirea unui cec de la un client. Se inregistrează ordinul de plată privind rambursarea la termenul scadent a unui credit pe termen scurt. 401=5121 123. 5121=411 122. cu plata prin virament . Se inregistrează răscumpărarea in numerar a unui pachet de obligaţiuni. Se inregistrează achiziţionarea cu plata ulterioară a unor acţiuni de la o entitate afiliată. 269=5121 109. ce reprezintă 25% din capitalul unei entităţi. 509=5121 119. Se inregistrează achiziţionarea. Se inregistrează scoaterea din evidenţă a acţiunilor deţinute pe termen lung la entitatea afiliată. Se inregistrează pierderea obţinută prin vanzarea unor titluri de plasament la un preţ mai mic decat cel de cumpărare. 5121=1621/ 1621=263 105. 664=508 113. Se inregistrează vanzarea la acelasi preţ cu cel de cumpărare a unor titluri de plasament. cu plată ulterioară. 5121=5112 121. amanate anterior la plată. restituit la termenul scadent de către o societate legată prin interese de participare. primit de la un client si depus la bancă. Se inregistrează achitarea prin casierie a datoriei către un creditor. Se inregistrează pierderea rezultată din vanzarea unui pachet de obligaţiuni la un preţ mai mic decat cel de achiziţie. 505=5311 114. Se inregistrează incasarea prin bancă a facturii de vanzare mărfuri către un client. in vederea revanzării. 5121=506 116. 5112=411 120. Se inregistrează achiziţionarea cu numerar de timbre postale. Se inregistrează amortizarea primelor privind rambursarea obligaţiunilor. 501=5121 106. 125. cu plata imediată prin bancă. 107. Se inregistrează achitarea prin virament a intereselor de participare achiziţionate si amanate anterior la plată. a unui pachet de acţiuni. Se inregistrează incasarea in numerar a facturii de vanzare mărfuri unui client. Se inregistrează castigul obţinut prin vanzarea cu plata prin virament a unor titluri de plasament la un preţ superior celui de achiziţie. in vederea revanzării. 506=5121 115. 5121=5081 111. pentru a fi deţinute pe termen lung. Se inregistrează achitarea prin virament a datoriei către un furnizor de stocuri. 5121=764 112. Se inregistrează incasarea unui cec. Se inregistrează achiziţionarea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->