ASAMBLARI NEDEMONTABILE

Asamblarilenedemontabilesuntaceleasamblari la care,pentrudesfacereapieselorestenecesarsa se distruga partial sau total organul de asamblaresaupieselecealcatuiescasamblarea. Procedeele de obtinere a asamblarilor fixe nedemontabile se pot imparti in douagrupe : -procedee la care asamblarea se realizeazafara un organ de asamblare ; -procedee la care asamblarea se realizeaza cu ajutorulunui organ de asamblare. Din prima grupafac parte procedeele de asamblareprinpresare,iar din a doua, celeprinnituire,sudare,lipire. In general una din piesele care se asambleazaprinpresare are unalezajsau face parte din cat. inelelor,iarcealaltaeste un arbore plinsaugol la int. Presareapoate fi: I. Presareatransversala se poateobtineprin : -presare cu incalzireapieseiexterioare -presareprinracireapiesei int. -presareprindefplastica -presareauneipieseelastice II. Presarealongitudinala care se realizeazaprinintrod.fortata a pieseiinterioare in piesaexterioara.Aceastameto daconstituieuna din celemai simple met. de asamblare .Pentrumicsorareafortei de presare se poateapela la una din urmatoarelesolutii : - ungereasuprafetelor care vin in contact - amplasareapepieseleasamblate a unortesiturisau a unorportiuni cu ajustaj liber.

ASAMBLAREA PRIN NITUIRE
O imbinarenituita se realizeazaprinintrodocereaniturilor in gauripracticate in pieselesuprapuse.Prindeformareaplastica a capatului liber al tijeinitului se formeazacapul de inchidere ,stringandu -se puternicpieseleasamblate .Imbinarilenituite se pot caracterizaprinmodul de asezare a pieselorsiprinnumarulsimodul de dispunere a niturilor.Astfel, imbinarile pot fi ± prinsuprapunere - cu eclise - cu un singur rand de nituri - cu maimulteranduri de nituri

fiindaplicatapelarg la realizareaansablurilor din tablagroasasausubtire.energieelectrica . din celemaidiferitematerialemetalice. folosesteutilajecomunesi se poateaplica in atelier saupesantier. profile. sudarea in mediul protector de gaze consta in utilizareaunui arc electric care ardeinconjurat de ungazceimpiedicapatrundereaoxigenului la baia de sudura. bare.energieradianta IMBINARI REALIZATE PRIN SUDARE. Ea se poateaplicapieselor cu grosimefoarte mica 1mm saufoarte mare peste 100mm. deoareceestesimplu. SUDAREA MANUALA CU ELECTROZI METALICI INVELITI Acestprocedeu de sudareprezintauninteresdeosebitpentrulucrarile de ansamblare. Procedeul de sudare se poategrupa in douamaricategorii ± procedee de sudareprintopire ± procedeeprinsudareprinpresiune Energiaprimana de la care provine in final energiatermicanecesaraincalzirii locale poate fi . PRIN TOPIRE Sudareaprintopire cu arc electric realizataprinprocedeele enumerate constituieceamairaspanditagrupa de procedee de sudare. In functia de naturagazuluisudarea se poateface : -in gaze inerte -in gaze active -in amestec de gaze active siinerte .ASAMBLAREA PRIN SUDARE Sudareaconstituieunul din celemaisiguresiexpeditiveprocedee de asamblare. sarma. SUDAREA CU ARC ELECTRIC IN MEDIU PROTECTOR DE GAZE In principiu. .energiamecanica -energiatermochimica .

SUDAREA ELECTRICA PRIN REZISTENTA. SUDAREA IN LINIE Acestprocedeuesteasemanatorsudariiprinpuncte cu deosebireaca in loculelectrozilor se folosesc role apasatepepiesele care se sudeaza. ASAMBLAREA PRIN LIPIRE Lipireaesteprocedeultehnologic de imbinarenedemontabila a 2 saumaimultepiesemetaliceaflate in stare solida. Acestproced eu se poaterealiza fie cu material de adaosmetalic : -lipiremoale -lipire tare fie cu material de adaosnemetalic.intindereaaliajilui de lipit . capilara -tare (prinepunerecapilara) LIPIREA MOALE Principalelematerialeutilizatesunt : -aliajele de lipit -fluxurile Aliajele de lipitsuntfoartediferite in privintacompuzitieichimicecedepinde. constituieunuldintrecelemairaspanditemetode de sudare . in special. benzi. profile indoite. cu ajutorulunui material de adaosaflat in stare lichida. Lipirea cu material de adaosmetalic se face prindifuziuneareciproca din metalul de bazasialiazul de lipit. Este folositpescaralarga in lucrari de asamblare al e pieselor din tablasubtire. de naturamaterialuluimetalic din care suntconfectionatepieseleceurmeaza a se imbina.incalzireapieselor . in industriaautomobilelor la constructiaaeronavelor. Lipirea cu material metalicpoatefi : -moale{-prindepunere. Principaleleoperatiirealizate la lipireamoalesunt : -pregatireapieselor curateniapieselorlipite . PRIN PUNCTE Acestprocedeu de sudare.

Lipirea in cuptor. insatemperaturileatinsesuntmaimari. Lipirea cu incalzireaprininductieesteasemanatoareceleideschise la lipiremoale. folositafrecvent in productia de serie. consta in introducerea in cuptor a pieselorpregatitepentrulipire. acoperirealocului de lipit cu fl ux siincalzireapieselor cu ajutorulunuiarzator. utilizatpentruorice material.incalzireapieselorsidepunereaaliajului de lipit Lipirea cu flacaraoxigazconsta in asezareapieselor in pozitia de lipire. LIPIREA CU ADEZIV Unadezivideeal.pregatireapieselor . artrebuisaindeplineasaurmatoareleconditii: -saimbinecelemaivariatemateriale -sa nu se contracte la intarire -saaibaregistrentamecanica mare -saaibastabilitatechimica mare -sareziste bine la imbatranire -saaibedilatatietermica mica -sa fie izolator electric -sa nu fie inflamabil -saaiba un cost cat maiscazut .LIPIREA TARE Principaleleoperatiiutilizate la lipirea tare suntasemanatoarecelor de la lipireamoale : .

Principaleleoperatiicealcatuiescprocesultehnologic de lipire cu adezivsunt: -tratareaprealabila a suprafetelor de lipit -aplicareaadezivului -controlulimbinarii. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful