APOPEI - GURALIUC GEORGE -ALEXANDRU

Factori ecologici
Prin no iunea de factori ecologici se în elege totalitatea factorilor abiotici (temperatura, lumina, precipita iile, presiunea etc.) i biotici (parazi ii, d un torii, competi ia intraspecific i interspecific ) cu care un organism vine în contact i cu care se intercondi ioneaz reciproc.Factorii de mediu sint foarte variati , ei pot fi necesari sau din contra daunatori pentru fiintele vii si favorizeaza sau impiedica supravietuirea si reproducerea organismelor. Factorii ecologici abiotici prezinta un ansamblu de elemente fizice care influienteaza asupra organismelor vii . Primul factor abiotic se considera clima, care influienteaza prin temperatura, umeditate, presiune,prezenta luminii. Acest factor depinde de latitudinea geografica, relief, de zonele climaterice unde se dezvolta organismele. Conditiile de viata se diferentiaza in conditii de macroclimat, mezoclimat si microclimat. Din elementele climatice cel mai principal factor abiotic este temperatura si este cunoscut ca majoritatea organismelor au potentialul de viata intre 0-50 grade C, plantele sunt mai rezistente la temperaturi letargice(extrem de minime sau maxime). Animalele sunt mai putin suportabile la temperaturile letargice, insa avem si abateri. O alta grupa a factorilor abiotici sint factorii hodrologici care exprima conditiile fizicochimice pentru viata plantelor si a animalelor in apa. Alta grupa este umeditatea.Gradul de umeditate este exprimat dupa formula : K=E/P , unde K - coeficientul de umeditate P - precipitatiile E - vaporatia. Tot in asa fel se masoara ariditatea : A=E/P. Daca K este mai mare ca 1 atunci este surplus de umeditate, daca-i mai mic atunci este mare evaporatia, iar daca K=1 atinci este normal.Pentru apreciera umeditatii pe un teritoriu mai exista expresia de indice de umeditate: I=P/t+10 unde I - indice de umeditate P - precipitatii t - temperatura. Factorii biotici reprezinta forme de actiune ale fiintelor vii una asupra alteia.Fiecare organism permanent simte asupra sa actiunea directa sau indirecta al altor fiinte, intra in relatii directe cu reprezentantii speciei plantelor/animalelor cu microorganismele, depinde de ele si ele insasi exercita actiune asupra lor. Lumea organica ce inconjoara orice fiinta vie reprezinta o parte a mediului de viata. Relatiile reciproce dintre organisme constituie baza existentei biocenozelor si populatiilor si studierea lor tine cont de competenta ecologiei. Factorii biotici duc la schimbarea dinamicii speciei, la schimbarea fertilitatii, felul de comportare a organismelor in aspect psihologic la infliuenta organismelor asupra mediului ambiant.Un indice biotic este cel demografic sau numarul populatiei speciei de organisme(ce are capacitatea de a se inmulti. Elementul demografic este invers si diferit dupa duritatea vietii. O grupa de elemente biotice sint cele etalogice care exprima purtarea organismelorin legatura cu mediul si alte organisme.

Factorii antropogeni sint forme de activitate a societatii omenesti ce modifica natura in calitate de mediul de viata pentru alte specii sau direct se rasfringe asupra vietii lor. Pe parcursul istoriei omenirii dezvoltarea lor la inceput a vinatului apoi a agriculturii, industriei, transportului a schimbat considerabil natura planetei noastre.Importanta actiunilor antropogene asupra lumii vii de pe Terra continua sa sporeasca rapid. Desi omul actioneaza asupra lumii vii prin modificarea factorilor abiotici si biotici dintre specii, activitatea omului pe Terra trebuie delimitata intr-o forta aparte ce nu se incadreaza in cadrul acestei clasificatii. In prezent scoarta invelisului viu si a tuturor speciilor de organisme se afla in mainele societatii umane si depinde de actiunea antropogena asupra naturii. Majoritatea factorilor ecologici ca temperatura, umeditatea, vintul, precipitatiile, prezenta adaposturilor si parazitii sint foarte variabili in timp si spatiu..Gradul de variabilitate ai fiecaruia din acesti factori depinde de particularitatile mediului de viata de ex: temperatura oscileaza mai mult la suprafata solului , iar la fundul oceanului sau in adincul marilor este aproape constant. Factorii ecologici ai mediului exercita asupra organismelor vii o influenta directa si pot actiona ca excitanti provocind modificari adaptive ale functiei fiziologice si biochimice, conditionind imposibilitatea existentei in conditiile date ca modificatori, declansind modificari anatomice si morfologice ale organismelor.