Sunteți pe pagina 1din 2

EDUCATORUL MANAGER

Transformările sociale, economice şi politice au dus în


ultimul deceniu la schimbări radicale în ceea ce priveşte
managementul în şcoală.Managementul învăţământului este o
îngemănare a ştiinţei cu arta de a forma personalităţi competente ,
independente şi adaptabile la modificările care au loc, adesea rapid şi
profund, în toate sferele vieţii sociale.
Fie că este vorba de copii sau de tineri, fie că ne referim la
adulţi, arta de a lucra cu oamenii se constituie într-o dimensiune
distinctă a conducătorului modern din învăţământ.
Managerul trebuie să accepte în mod pozitiv ceea ce aduce
viaţa. Să facă totul cu măsură. Înainte de a fi manageri suntem oameni
şi aşa cum spunea Terenţiu „Om sunt şi nimic din ceea ce e omenesc
nu mi-e străin.”
Prin activitatea sa de argumentare şi convingere, managerul
şcolar trbuie să armonizeze interesle individuale şi colective cu cele
ale şcolii, să atenueze neînţelegerile, să stimuleze spiritul de iniţiativă,
ambiţia de a situa unitatea la cote valorice cât mai ridicate. O vorbă
bună din partea conducătorului, o apreciere făcută în faţa colegilor
contează, adesea, pentru educatorii cu vocaţie, mai mult decât un
stimulent material.
Condiţiile de muncă şi climatul dintr-o unitate şcolară au
un rol important în dezvoltarea unui potenţial motivaţional ridicat,
asigurând o stare de spirit tonică, buna dispoziţie necesară unei munci
eficiente şi făcută cu plăcere.
Fiecare educator devine managerul colectivului de elevi pe
care îl conduce. Dincolo de calităţile profesionale şi organizatorice, de
experienţa practică în învăţământ şi în conducerea acestuia, de
stăpânirea legislaţiei şcolare şi atribuţiilor ce-i revin, managerului
şcolar i se cer şi calităţi de lider, de animator al colectivului.
Un manager bun, echilibrat, înţelege că lucrul în echipă nu
presupune o uniformizare în gând şi în faptă. El trebuie să încurajeze
comunicarea, să-şi cunoască bine echipa, să intervină cu tact şi
diplomaţie în momentele de criză, ascultând şi recunoscând meritele
şi realizările coechipierilor şi obţinând starea de feed-back.
Personalitatea managerului educator poate avea o influenţă
mult mai mare asupra elevilor săi decât mesajul didactic în sine.
Dar cum ar trebui să „arate”educatorul pentru a se bucura
de apreciere şi pentru a constitui un „model”pentru elevii săi?
Ar trebui să întrunească un set larg de însuşiri din rândul
cărora nu pot lipsi: temeinica pregătire de specialitate,
obiectivitatea, exigenţa şi respectul faţă de elevi, încrederea,
sinceritatea, acceptarea dialogului, spiritul de dreptate, intuiţia,
simţul umorului şi răbdarea. De asemenea, mai pot fi enumeraţi ca
indicatori manageriali: echilibrul intelectual, nevoia de înnoire,
capacitatea organizatorică, modestia, cinstea, înţelegerea.
Un bun manager nu va aştepta să i se impună schimbarea,
ci o va provoca orientând-o în direcţia progresului, în favoarea
fiecărui individ.
Managerul are totuşi un duşman:timpul. Lui îi este permis
orice, mai puţin înfrângerea. Eşecul nu este o opţiune.
Un proverb japonez spune că „totuşi nu este o ruşine să pierzi,
atunci când ai făcut totul ca să câştigi.”